close

Enter

Log in using OpenID

1. utrka grada varaždina - Auto Klub BAROK

embedDownload
POSEBNI PRAVILNIK
ZA AUTOSLALOM UTRKU
«1. UTRKA GRADA VARAŽDINA»
2013.
GENERALNI POKROVITELJI:
Varaždin, kolovoz 2013.
AUTOSLALOM «1. UTRKA GRADA VARAŽDINA»
Varaždin, 25. kolovoza 2013.
PROGRAM NATJECANJA
Nedjelja, 25.08.2013.
do 8.30
Zadnji rok za prijave natjecatelja
Nedjelja, 25.08.2013.
06.00 - 9.00
09.00 - 10.00
09.30
09.45
10.00
10.30
12.00
12.30
Tehnički prijam i verifikacija dokumenata
Upoznavanje staze pješice
I. sjednica Organizacijskog odbora
Objava startne liste utrke
Obavezni sastanak s vozačima
Službeni trening s mjerenjem vremena
Svečano otvaranje utrke
Start prve od dvije vožnje
30 min nakon
završetka druge
II. Sjednica Ogranizacijskog odbora
vožnje
Nedjelja, 25.08.2013.
19.00
Svečana dodjela nagrada
1. Organizator natjecanja
1.1. Organizator je Auto klub «Barok» iz Varaždina, Josipa Kozarca 22/3, 42000 Varaždin, tel:
098/947-0302
1.2. Natjecanje se održava 25. kolovoza 2013. godine pod nazivom «1. UTRKA GRADA
VARAŽDINA».
Natjecanje
je
otvorenog
tipa.
Ne
boduje
se
za
PH.
2. Općenito
2.1. Natjecanje se organizira u skladu sa propisima FIA-inog Međunarodnog Športskog
pravilnika, Pravilnika o auto-športovima HAKS-a i odredbama ovog Posebnog pravilnika.
Međutim, radi ograničavajućeg faktora samog prostora na kojem se odvija natjecanje,
moguća su mala odstupanja od gore navedenih Pravilnika.
Službene osobe
2.2. Organizacijski Odbor :
Predsjednik : Miran Kolac
Članovi : Janko Lonjak, Marinko Kušenić, Marko Friščić, Marko Sekulić, Vedran Delimar,
Nino Ćubić
Ured natjecanja na dan utrke – „AUTOSERVISNI CENTAR VARAŽDIN“, Koprivnička 2,
Varaždin.
Tel. : 098/947-0302 (Miran Kolac)
3. Trkalište
3.1. Natjecanje će se odvijati na asfaltnoj stazi – trkalištu, što obuhvaća dio parkirališnog
prostora u sklopu Autoservisnog centra Varaždin i to dužine 1050 metara sa startom i
ciljem na samom parkiralištu. Trkalište je kružne kompozicije(voze se 2 kruga po vožnji).
Trkalište će biti označeno plastičnim i gumenim čunjevima, minimalne širine između vratiju
od 10 metara. Trkalište ima 24 vratiju minimalne širine 2.5 metra. Skica trkališta s
okvirnim mjerama te ucrtanim pozicijama vratiju, čunjeva u nizu, starta i cilja sastavni je
dio ovog Posebnog pravilnika.
4. Vozila
4.1. Prema radnoj zapremnini motora, automobili će biti razvrstani u sljedeće klase:
GRUPA I
serijski automobili
natjecateljski automobili
Klasa
Klasa
Klasa
Klasa
1
2
3
4
-
do
od
od
od
1150
1151
1401
1801
ccm
ccm do 1400 ccm
ccm do 1800 ccm
ccm naviše
4.2. Kod motora sa prednabijanjem zapremnima motora se množi sa koeficijentom 1.7 te se
tako dobivena suma uzima za klasifikaciju.
4.3. Vozila nemoraju nužno biti registrirana, ali moraju imati potvrdu da su tehnički ispravna
izdanu od Stanice za tehnički pregled vozila.
5. Natjecatelji, vozači
5.1. Pravo nastupa imaju svi natjecatelji koji imaju položeni vozački ispit B kategorije, a
najmanje starosti 18 godina. Iznimno natjecanju mogu pristupiti natjecatelji od navršenih
16 godina, uz pisano dopuštenje roditelja. Također pravo nastupa imaju licencirani
sportski vozači uz predočenje vozačke licence.
6. Uvjeti
6.1. Sa svakim vozilom mogu nastupiti najviše dva vozača. U slučaju kvara automobila, vozač
nema pravo nastupiti s drugim automobilom.
6.2. Obvezna je uporaba zaštitne kacige za sve vozače. Ukoliko je vozilo otvorenog tipa
obvezno je i uporaba zaštitnih naočala odnosno vizira na zaštitnoj kacigi.
6.3. Obvezna je uporaba sigurnosnih pojaseva.
6.4. Preporuča se odjeća dugačkih nogavica i rukava te vozačke rukavice, no isto nije nužno.
Preporuča se uporaba vozačkog kombinezona kao i prisutnost protupožarnog aparata u
svakom pojedinom vozilu.
6.5. Preporučuju se homologirana sjedala.
6.6. Za vrijeme natjecanja u vozilu se može nalaziti samo jedan vozač.
7. Prijave
Prijave se mogu dostaviti e-mailom, na priloženom formularu za prijave, sa svim podacima o
vozaču i vozilu na e-mail adresu predsjednika Organizacijskog odbora :
[email protected]
ili putem obrasca ONLINE PRIJAVA na adresi www.ak-barok.hr ONLINE PRIJAVE
Također će prijave biti moguće osobno na dan natjecanja, do 08.30h kada je određen zadnji rok
prijava.
Startnina za vozače-ice iznosi 100,00 kn i uplaćuje se na verifikaciji.
Iznimno, startnina za vozače-ice putem online prijava iznosi 80,00 kn i uplaćuje se na žiroračun
Auto kluba „BAROK“ -
HR6024020061100605471
Krajnji rok za prijave je nedjelja 25. kolovoza 2013. godine.
7.1. Službena oglasna ploča nalaziti će se u parku vozača, a na njoj će biti objavljene sve
informacije i obavijesti za natjecatelje i vozače.
8.
Odvijanje natjecanja
a)Tehnički prijam, verifikacija:
Redovita verifikacije će se odvijati u nedjelju 25.08.2013. godine, na prostoru parkirališta
Autoservisnog centra Varaždin.
Tehnički prijam će se odvijati usporedno s verifikacijom.
Po obavljenoj verifikaciji i tehničkom pregledu vozila ulaze u park vozača.
b) Autoslalom će se voziti uz jednu vožnju treninga na kojemu se mjeri vrijeme te dvije vožnje
koje čine utrku na kojima se mjeri vrijeme.
c) Startna procedura:
Start će se odvijati s vozilima s mjesta s upaljenim motorom u intervalu od minimalno 2 minute,
ovisno o tjeku natjecanja. Konačnu odluku o intervalu između vozila donijeti će direktor
natjecanja. Vozač-ica koji zakasni na start pojedine vožnje čekati će se najviše jednu minutu, a
nakon isteka te minute smatrat će se da je vozač-ica odustao-la od te vožnje.
Na trkalištu se koriste slijedeće zastavice :
1. Na startu slaloma – nacionalna zastavica
2. Na trkalištu - crvena
3. Na cilju slaloma – zastavica s kockicama
Cilj je leteći, međutim, vozila će znatno usporiti odmah nakon ciljne crte. Nadalje će vozilo
biti usmjeravano smanjenom brzinom u sabirni prostor u kojem će čekati daljnje upute sudaca.
Organizator zadržava pravo novčano kazniti ili diskvalificirati vozače/natjecatelje koji
se neće pridržavati gore navedenog pravila.
Nakon prolaska ciljne crte u zadnjoj vožnji, svi sudionici moraju odvesti svoja vozila u
park vozača i biti na raspolaganju organizatoru.
Sva vozila ostaju ondje do kraja vremena za prigovore. To pravilo također vrijedi za vozače koje
ne sudjeluju u drugoj vožnji.
Dodatne provjere vozača i tehnički pregled automobila, mogu biti obavljeni u bilo koje vrijeme u
tijeku natjecanja. Vozač-ice su odgovorni za ispravnost svojeg automobila dok traje natjecanje.
9. Redosljed, kažnjavanje i prigovori
9.1. Slalom će se voziti u dvije vožnje. Za konačan redosljed uzet će se u obzir zbroj dviju
vožnji (uključujući eventualne kazne). U slučaju nepredvidivih događanja organizator ima
pravo održati samo jednu vožnju, a za konačan redoslijed u tom će se slučaju uzeti u obzir
vrijeme održane vožnje.
10.Nagrade
10.1. Nagrade se dodjeljuju za slijedeći redosljed:
- ukupni redoslijed vozača-ica
- poredak u svakoj od klasa vozač-ica
- najbolja u ukupnom poretku vozačica
- poredak klubova
1-3 mjesto pehar
1 mjesto pehar 2,3 mjesto priznanje
1 mjesto pehar
1 mjesto pehar 2,3 mjesto priznanje
11.Ostalo, reklamiranje
11.1. Organizator zadržava pravo dopune Posebnog pravilnika, odgađanja ili otkazivanja
natjecanja u slučaju više sile.
11.2. Obvezna reklama organizatora ne može se odbiti, a nalazi se iznad startnih brojeva na
vozilu. Vozačeva je obveza da startni brojevi i reklame budu čisti i u besprijekornom
stanju.Vozači mogu odbiti njihovo postavljanje uz plaćanje naknade od 200,00 kuna
najkasnije prilikom verifikacije.
11.3. Startne brojeve osigurava organizator i stavljaju se na obje strane vozila.
12.Pravna odgovornost / Izjava sudionika
12.1. Sudjelovanjem u natjecanju, svaki natjecatelj/vozač službeno se odriče svih prava
prigovora u vezi sa nesrećama koje mogu zadesiti natjecatelja/vozača ili njihove
pomoćnike za vrijeme treninga i/ili utrke, ili za vrijeme puta od parkirališnog prostora do
staze i nazad. Ovo odrcanje se primjenjuje u odnosu na Organizatora ovog natjecanja,
raznih dužnosnika i ostalih natjecatelja/vozača i njhovih pomoćnika.
13. Skica staze
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
280 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content