close

Enter

Log in using OpenID

Aqua - hothot

embedDownload
AQUA
WWW.HOTHOTEXCLUSIVE.COM
AQUA – REBRASTI RADIJATORI
Elegantni rebrasti radijator Aqua s oblim oblicima profila povezuje klasičan izgled sa velikom snagom i u
različitim bojama. Svojim oblikom minimalizira opasnost oštećenja pa je zato prigodan za instalaciju u svaku
prostoriju. Njegova prednost je niža težina u uspoređenju sa starim livenim radijatorima. Pojedina rebra
složena su od cijevi, njihov je broj dat oznakom na radijatoru. Radijator Aqua II. označava rebro sa dvije
cijevi. Može biti obješen na konzolama ili stati na „nogarima“. Savršeno tijelo za grijanje, namijenjeno za
instalaciju u velike kuće ili starije stanove.

Jednostavno održavanje

Elegantan klasičan izgled

Niža težina

Visoka snaga

Obli oblici


Prigodno također za sisteme
s niskom temperaturom
Odlična cirkulacija tekućine
za grijanje
PARAMETRES DE BASE
B
reb
ro
mm
6
4
H
L ( mm) = (46 x broj rebara) + 30
cijev ø 25 mm, debljina 1,25 mm
1 MPa (10 bara)
1,3 MPa (13 bara)
95 °C
4 x G1/2" (prema narudžbi G3/4" ili G1"), 2 x G1/2" na donjem priključku
M30 * 1,5
46 mm + /- 1,5
40 kom
A
Materijal:
Maks. radni nadpritisak:
Probni pritisak:
Maks. radna temperatura:
Priključni navoji:
Navoj ventilskog uloška (VL,VR):
Širina jednog rebra:
Maksimalni broj rebara:
WWW.HOTHOTEXCLUSIVE.COM
TEHNIČKI PARAMETRI REBRASTIH RADIJATORA
Visina H
[mm]
AQUA
II.
III.
IV.
V.
VI.
Razmak priključenja
A [mm]
Težina
[kg]
Temperaturna snaga
75/65/20 °C [W] / rebro
Temperaturna
eksponent n [-]
300
230
66
0,42
0,47
23,1
1,24
330
66
0,49
0,62
30,1
1,24
500
600
750
900
1 000
1 500
1 800
2 000
2 500
300
400
500
600
750
900
1 000
1 500
1 800
2 000
2 500
300
400
500
600
750
900
1 000
1 500
1 800
2 000
2 500
300
400
500
600
750
900
1 000
1 500
1 800
2 000
2 500
300
400
500
600
750
900
1 000
1 500
1 800
2 000
2 500
430
530
680
830
930
1 430
1 730
1 930
2 430
230
330
430
530
680
830
930
1 430
1 730
1 930
2 430
230
330
430
530
680
830
930
1 430
1 730
1 930
2 430
230
330
430
530
680
830
930
1 430
1 730
1 930
2 430
230
330
430
530
680
830
930
1 430
1 730
1 930
2 430
66
66
66
66
66
66
66
66
66
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
148
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
0,57
0,65
0,77
0,89
0,97
1,37
1,61
1,77
2,16
0,60
0,72
0,83
0,95
1,13
1,31
1,43
2,03
2,39
2,62
3,22
0,78
0,93
1,09
1,25
1,49
1,73
1,89
2,68
3,16
3,48
4,27
0,97
1,17
1,63
1,56
1,86
2,16
2,36
3,35
3,95
4,35
5,34
1,16
1,39
1,63
1,87
2,23
2,59
2,83
4,02
4,73
5,21
6,40
0,76
0,91
1,13
1,34
1,49
2,21
2,65
2,94
3,67
0,85
1,08
1,29
1,51
1,83
2,16
2,38
3,47
4,13
4,56
5,65
0,94
1,24
1,52
1,81
2,26
2,69
2,98
4,44
5,31
5,88
7,34
1,20
1,57
1,93
2,30
2,84
3,38
3,75
5,57
6,65
7,38
9,19
1,60
2,04
2,47
2,91
3,57
4,21
4,65
6,84
8,14
9,01
11,19
37,1
44,0
54,4
64,8
71,7
107,1
129,0
144,0
182,7
32,2
41,9
51,4
60,9
75,0
89,2
98,6
146,7
176,4
196,6
249,0
42,5
55,8
68,9
81,9
101,2
120,4
133,1
196,4
234,3
259,6
323,1
51,6
67,2
82,6
97,8
120,4
142,7
157,6
231,8
276,5
306,5
382,4
62,2
81,5
100,6
119,4
147,2
174,6
192,7
281,6
334,0
368,5
453,8
1,25
1,25
1,26
1,27
1,27
1,30
1,31
1,31
1,32
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,26
1,30
1,33
1,32
1,31
1,24
1,25
1,26
1,27
1,28
1,29
1,29
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,29
1,29
1,28
1,28
1,29
1,32
1,34
1,33
1,30
1,31
1,31
1,31
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,31
1,32
1,33
Snagu izračunamo pretvaranjem id normalizirane snage Qn 75/65/20°C
n
 T1 + T 2 
 ∆T 
Q = Qn * Ψ * 
 − Ti [°C]
 [W]; gdje ∆ T = 
50
2




[W]
[W]
[-]
[°C]
[°C]
[-]
Volumen vode
[l]
400
PRETVARANJE TOPLOTNE SNAGE NA DRUGI
PAD TEMPERATURE
Q
Qn
ψ
T1, T2
Ti
n
Dubina B
[mm]
tražena temperaturna snaga za izabrani pad temperature
snaga temperature prilikom pada temperature T1/T2/Ti = 76/65/20 °C
koeficijent težinskog protoka (za uobičajene protoke ψ=1)
ulazna, izlazna temperatura vode
temperatura prostorije
toplotni eksponent
Primjer:
Kakva je temperaturna snaga Aqua III., v = 600, 30 rebara, za pad temperature
70/55/20 °C?
Prema tabeli snaga:
Qn
60,9 W
- snaga rebara III. prilikom 75/65/20°C
Qn(30)
1 827 W - snaga 30 rebara prilikom 75/65/20°C
n
1,26
- toplotni eksponent
Prema primjeru:
T1 70°C; T2 55°C; Ti 20°C
Izračun:
∆T = ((70+55)/2)–20 °C = 42,5 °C
PROTOK VODE ZA GRIJANJE KROZ RADIJATOR
M = 0,86*Q/(T1-T2) [kg/h]
M
Q
T1–T2
0,86
[kg/h]
[W]
[°C]
[-]
težinski protok vode za grijanje kroz radijator
toplotna snaga radijatora
razlika, ulazna i izlazna temperatura vode
konstanta za preračun jedinica
Primjer:
Kakav je težinski protok Aqua III., v = 600, 30 rebara, za pad temperature
70/55/20 °C?
Q
T1
T2
1 489 W
70 °C
55 °C
vidi prethodni primjer
Izračun:
M = 0,86 * 1489 / (70-55) = 85 kg/h
Q(30) = 1827* 1 * (42,5/50)1,26 = 1489 W
WWW.HOTHOTEXCLUSIVE.COM
MOGUĆNOST PRIKLJUČENJA REBRASTIH RADIJATORA
AB
CD
AD
CB
DA
BD
DB
CA
AC
EF
FE
HG
GH
BB
TL
BC
DD
TR
* prilikom centralnog priključka (MA, AM)
mora biti parni broj rebara
MA*
AM*
SL
SR
VL
VR
POLUPROPUSNA PREGRADA
PUNA PREGRADA
MOGUĆNOSTI UČVRŠĆENJA
UČVRŠĆENJE NA ZID
ALTERNATIVNO UČVRŠĆIVANJE ZA RAZLIČITE TIPOVE ZIDOVA
L < 1 m – 3 kom
L > 1 m – 4 kom
GTX
GTXP
Broj konzola
broj rebara
konzola
visina tijela
[mm]
4 - 20
21 - 35
36 - 40
GTX
300 - 1000
2
3
4
GTX+GTXP
1500 - 2000
2
4
5
UČVRŠĆENJE NA ZEMLJU
Prema zahtjevu i potrebama klijenta mogu biti tijela AQUA
isporučena sa ankerskim nogarima za učvršćenje na tlo.
L < 1 m – 2 kom
L > 1 m – 3 kom
Plastični poklopci
dostupni su u
slijedećim bojama:
RAL 9016 , RAL 9006,
RAL 7024 , RAL 9005
WWW.HOTHOTEXCLUSIVE.COM
AQUA DESK - GRIJNA KLUPA

stabilne noge

skrivene priključne armature

masivna drvena ploča od bukve

široki izbor varijanti u boji
Prigodna je primjena za javne
i sportske objekte, hodnike,
garderobe, predsoblje ili
ulazne prostorije.
tip
visina
Aqua Desk
455
priključni raspon
[mm]
težina
[kg]
snaga W 75/65/20 °C
250
930
27,5
466
dimenzije klupe (mm)
duljina
dubina
1100
Aqua Desk
455
1300
250
1130
31,8
555
Aqua Desk
455
1600
250
1430
35,7
687
IZVEDBA RADIJATORA
U BOJI
Za elektrostatičko lakiranje radijatora Aqua se
koristi lak na bazi epoksi-poliester-a u prahu.
Ponudu izvedbe u boji naći ćete na stranicama
www.hothotexclusive.com. Ukoliko želite naručiti
drugačiju boju koja nije ponudi, definirajte je
prema skali RAL i kontaktirajte nas.
WWW.HOTHOTEXCLUSIVE.COM
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
698 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content