close

Enter

Log in using OpenID

C J E N I K 2 0 1 3 K A T A L O G

embedDownload
K
A
T
A
L
O
G
C
J
E
N
I
K
2
0
1
3
EXTEH
ISKOAPOSKI RASTALI UMETCI,
sustavi D, D0, C i CH
VO, ISKOAPOSKI VISOKOUČISKI RASTALI
UMETCI I PODOŽJA
VO RASTAVE SKLOPKE i PRUGE
KOMPAKTI PREKIDAČI SAGE
ISKOAPOSKI SKLOPI APARATI I PRIBOR
RAZDJELICI ADŽBUKI i PODŽBUKI
GRLA ZA IZVORE SVJETLOSTI
KOMPEZACIJA JALOVE SAGE
JAVA RASVJETA
EXTEH d.o.o.
www.exteh.hr
Centrala Zagreb
Zagrebačka 156 F
10000 Zagreb
Tel: 01/3867-460
Fax: 01/3874-821
Poslovnica Sl. Brod
ikole Zrinskog 101
35000 Sl. Brod
Tel: 035/444-346
Fax: 035/444-346
Exteh d.o.o.
Izdanje I/2013.
Vrijedi od 01.03.2013.
OPĆI UVJETI PRODAJE
Proizvodi:
1. Proizvodi čija je cijena označena podebljanim pismom (npr. 139,00) - roba je spremna za promptnu isporuku.
2. Proizvodi čija je cijena označena pismom u kurzivu (npr. 139,00) - rok isporuke 7-15 dana.
3. Proizvodi čija je cijena označena “na upit” - upitati za cijenu i rok isporuke.
Cijene:
Cijene su u brutto iznosu, bez PDV-a, vrijede do novog izdanja.
Rabat:
Na brutto cijene odobravamo rabate utanačene ugovorom ili prema ponudi.
Plaćanje:
Prema ugovoru ili ponudi na transakcijski račun 2402006-1100046966 kod Erste & Steiermärkische bank d.d.
virmanskom doznakom ili drugim ugovorenim načinom plaćanja.
Isporuka:
Prvi radni dan po primitku pisane narudžbe ili prema s kupcem usklađenim rokovima. Proizvode isporučujemo samo
u količinama prema tvorničkom pakiranju naznačenom u Katalogu proizvoda "EXTEH".
Paritet:
- Fco. skladište kupca za kupce u širem području grada Zagreba (do 30 km).
- Fco. skladište kupca ili fco. istovarna željeznička stanica ili pošta u mjestu kupca za kupce izvan područja grada
Zagreba za sve isporuke fakturne vrijednosti veće od 3.000,00 Kn, osim ukoliko postoji mogućnost dogovora zbirne
dostave.
- Fco. skladište prodavatelja, 10298 Jablanovec, Stubička 195, tel.: 01/3867-460,
- Fco. skladište prodavatelja 35000 Sl. Brod, Nikole Zrinskog 101, tel.: 035/444-346, za sve isporuke fakturne
vrijednosti manje od 3.000,00 kn.
Jamstvo:
Kupac ima pravo na zahtjeve po naslovu jamstva za ispravno funkcioniranje proizvoda u jamstvenom roku, pod
uvjetima kakvim je određeno u prodavateljevom jamstvenom listu, odnosno Zakonu o obveznim odnosima.
Jamstveni rok je 12 mjeseci od datuma isporuke.
Prodavatelj jamči da roba koju je isporučio kupcu nema nedostataka. Kupac je dužan pri preuzimanju isporuku pregledati po sadržaju i količini, a o eventualnom nedostatku izvijestiti prodavatelja zapisnikom najkasnije u roku od 8
dana. U protivnom kupac gubi pravo prigovora. Prigovori skrivenih nedostataka (mana) rješavaju se prema Zakonu o
obveznim odnosima i kupac mora prodavatelja obavijestiti jednako kao i u prethodnom slučaju.
Prodavatelj ne odgovara za skrivene nedostatke koji se pokažu nakon 6 mjeseci od datuma isporuke robe.
Za pošiljke kod kojih je uzrok za prigovor nastao kod transporta, reklamacijski zapisnik mora supotpisati i prijevoznik.
Prodavatelj ne preuzima odgovornost za štetu koja je nastala iz slijedećih razloga:
• nestručna uporaba proizvoda, korištenje proizvoda izvan nazivnih katakteristika, nepridržavanje uputstava za uporabu.
• preinaka proizvoda, nestručna montaža, neodržavanje, stavljanje u pogon ili servisiranje od strane neovlaštenih osoba.
• šteta prouzročena daljnjom uporabom neispravnog proizvoda.
Kvaliteta:
Društvo ima sustav upravljanja kvalitetom certificiran po zahtjevima norme ISO 9001
Proizvodi odgovaraju elektrotehničkim normama i na nacionalnoj razini certificirani su u "Zavodu za ispitivanje
kvalitete" d.o.o. u Zagrebu. Isporučuju se sa Certifikatom o sukladnosti.
Ostalo: Za sve što u uvjetima prodaje nije utanačeno, vrijede zakonske uzance za promet roba. Ne preuzimamo
odgovornost za tiskarske pogreške. Zadržavamo pravo izmjene.
KAZALO
Stranica
$ISKO$APO$SKI SKLOP$I APARATI
Automatski instalacijski prekidači .............................................................................................................................................
Ograničivači strujnog preopterećenja - limitatori ......................................................................................................................
Strujne zaštitne sklopke .............................................................................................................................................................
Uređaji strujne diferencijalne zaštite .........................................................................................................................................
Kompaktni prekidači snage .......................................................................................................................................................
Aparati za opremanje razdjelnika ..............................................................................................................................................
Tlačne sklopke ...........................................................................................................................................................................
Plivajuće sklopke .......................................................................................................................................................................
Motorske zaštitne sklopke .........................................................................................................................................................
Instalacijski sklopnici ................................................................................................................................................................
Grebenaste sklopke ....................................................................................................................................................................
Motorski sklopnici .....................................................................................................................................................................
$VO RASTAV$E SKLOPKE i PRUGE
NVO Osiguračke rastavne sklopke ...........................................................................................................................................
NVO Osiguračke rastavne pruge ...............................................................................................................................................
$VO $ISKO$APO$SKI VISOKOUČI$SKI RASTAL$I UMETCI i POD$OŽJA
Niskonaponski visokoučinski rastalni umetci NVO ..................................................................................................................
Podnožja za niskonaponske visokoučinske rastalne umetke NVO ............................................................................................
Pribor za NVO podnožja ............................................................................................................................................................
VISOKO$APO$SKI VISOKOUČI$SKI RASTAL$I UMETCI
Visokonaponski visokoučinski rastalni umetci - VN .................................................................................................................
Visokonaponski visokoučinski rastalni umetci sa temperaturnom zaštitom - ÜLA ..................................................................
$ISKO$APO$SKI RASTAL$I UMETCI D, D0, C, CH
Rastalni umetci D i D0 ...............................................................................................................................................................
Rastalni umetci cilindrički C i CH .............................................................................................................................................
Prisjedni vijci D .........................................................................................................................................................................
Prisjedni prstenovi D0 ...............................................................................................................................................................
POD$OŽJA i PRIBOR ZA $ISKO$APO$SKE RASTAL$E UMETKE D i D0
Glave osigurača D i D0 ..............................................................................................................................................................
Podnožja osigurača D i D0 .........................................................................................................................................................
Zaštitne pločice i zaštitni prsteni ...............................................................................................................................................
PRIBOR ZA $ISKO$APO$SKE SKLOP$E APARATE
Sabirnice ....................................................................................................................................................................................
Priključne stezaljke ...................................................................................................................................................................
Redne stezaljke ..........................................................................................................................................................................
Stezaljke vodiča .........................................................................................................................................................................
Fleksibilni bakar i pribor za sabirnički sustav ............................................................................................................................
DIN nosači .................................................................................................................................................................................
Uvodnice ....................................................................................................................................................................................
RAZDJEL$ICI i KUĆIŠTA
Razdjelnici za stupove javne rasvjete .......................................................................................................................................
Razdjelnici električne energije ...................................................................................................................................................
I$STALACIJSKI MATERIJAL i PRIBOR
Podžbukni instalacijski sustav ...................................................................................................................................................
Nadžbukni instalacijski sustav ...................................................................................................................................................
Industrijski priključni pribor ......................................................................................................................................................
Priključni pribor 2p + PE ...........................................................................................................................................................
Prenosive utičnice ......................................................................................................................................................................
Čahuraste stezaljke ....................................................................................................................................................................
Fazni ispitivači ...........................................................................................................................................................................
Elektroizolacijske samoljepive trake .........................................................................................................................................
Grla za žarulje - keramička ........................................................................................................................................................
Grla za halogene žarulje .............................................................................................................................................................
Grla za žarulje - plastična ...........................................................................................................................................................
Zidne i stropne rasvjetne armature .............................................................................................................................................
KOMPO$E$TE $ISKO$APO$SKOG RAZVOD$OG UREĐAJA ZA KOMPE$ZACIJU JALOVE S$AGE
Regulatori faktora snage ............................................................................................................................................................
Prigušnice za kompenzaciju jalove snage .................................................................................................................................
Kondenzatori za kompenzaciju jalove snage ............................................................................................................................
Strujni transformatori za kompenzaciju jalove snage ................................................................................................................
Sklopnici za kompenzaciju jalove snage ...................................................................................................................................
Automatski kompenzacijski uređaji ...........................................................................................................................................
Distribucijski razdjelnici ............................................................................................................................................................
Ostali pribor ...............................................................................................................................................................................
JAV$A RASVJETA
Grupno upravljanje javnom rasvjetom .......................................................................................................................................
Pojedinačno upravljanje javnom rasvjetom ...............................................................................................................................
ELEKTRO SETOVI ...............................................................................................................................................................
1
4
5
12
14
18
26
26
27
29
30
31
32
33
34
36
36
37
38
39
40
41
41
42
42
46
47
49
51
55
56
57
58
60
62
64
68
69
71
71
72
73
73
74
75
76
77
78
79
79
80
80
80
80
81
82
83
84
Automatski instalacijski prekidači
AUTOMATSKI I$STALACIJSKI PREKIDAČI (MCB) DLS 6i, B-karakteristika okidanja, 230/400VAC, 60/125VDC,
isklopna moć 10 kA, IP 20, IEC/E$ 60898-1, IEC/E$ 60947-2, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
Proizvod
1-polna izvedba
22.21.06
22.21.10
22.21.16
22.21.20
22.21.25
22.21.32
22.21.40
22.21.50
22.21.63
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
Masa g/
kom.
22.22.06
22.22.10
22.22.16
22.22.20
22.22.25
22.22.32
22.22.40
22.22.50
22.22.63
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
3-polna izvedba
22.23.06
22.23.10
22.23.16
22.23.20
22.23.25
22.23.32
22.23.40
22.23.50
22.23.63
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
Cijena
Kn/kom.
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
112
116
116
116
116
128
128
128
128
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
21,50
19,00
19,00
19,00
19,00
21,50
37,00
39,00
56,00
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
225
235
235
235
235
260
260
260
260
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
65,00
51,00
89,00
89,00
61,00
65,00
71,00
96,00
105,00
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
-B
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
350
360
360
360
360
400
400
400
400
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
90,00
81,50
81,50
81,50
81,50
90,00
90,00
122,00
180,00
1-polna + N izvedba - ponuda na upit
2-polna izvedba
Kom. u
pakiranju
3-polna + N izvedba, 4-polna izvedba - ponuda na upit
EXTEH
1
AUTOMATSKI I$STALACIJSKI PREKIDAČI (MCB) DLS 6i, C-karakteristika okidanja, 230/400VAC, 60/125VDC,
isklopna moć 10 kA, IP 20, IEC/E$ 60898-1, IEC/E$ 60947-2, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
Proizvod
1-polna izvedba
Masa g/
kom.
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
0.5A
1A
2A
4A
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
112
112
112
112
112
116
116
116
116
128
128
128
128
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
40,00
40,00
40,00
40,00
21,50
19,00
19,00
19,00
19,00
21,50
37,00
39,00
56,00
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
1A
2A
4A
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
2p
225
225
225
225
235
235
235
235
260
260
260
260
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
6/30
75,00
71,00
71,00
68,00
68,00
68,00
68,00
68,00
71,00
79,00
106,00
124,00
3-polna izvedba
22.33.00 DLS 6
22.33.01 DLS 6
22.33.02 DLS 6
22.33.04 DLS 6
22.33.06 DLS 6
22.33.10 DLS 6
22.33.16 DLS 6
22.33.20 DLS 6
22.33.25 DLS 6
22.33.32 DLS 6
22.33.40 DLS 6
22.33.50 DLS 6
22.33.63 DLS 6
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
-C
0.5A
1A
2A
4A
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
350
350
350
350
350
360
360
360
360
400
400
400
400
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
248,00
248,00
248,00
197,00
90,00
81,50
81,50
81,50
81,50
90,00
90,00
122,00
180,00
22.31.00
22.31.01
22.31.02
22.31.04
22.31.06
22.31.10
22.31.16
22.31.20
22.31.25
22.31.32
22.31.40
22.31.50
22.31.63
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
DLS 6
1-polna + N izvedba - ponuda na upit, DLS 6 - 80A, 100A, 125A - ponuda na upit
2-polna izvedba
22.32.01
22.32.02
22.32.04
22.32.06
22.32.10
22.32.16
22.32.20
22.32.25
22.32.32
22.32.40
22.32.50
22.32.63
DLS 6 - 80A, 100A, 125A - ponuda na upit
3-polna + N izvedba, 4-polna izvedba - ponuda na upit, DLS 6 - 80A, 100A, 125A - ponuda na upit
Karakteristike “D”, “K” i “Z” - na upit.
EXTEH
2
POMOĆ$I KO$TAKTI, KO$TAKTI ZA I$DIKACIJU GREŠKE DHi, uz automatske instalacijske prekidače DLS 6,
DHi 3,4,5,6 - Ie (AC-15), 10A/230V, 16A/110V, DHi 7 - S10,11 - 4,8A/230V, 9,6A/120V, IEC 60947-S-1, DI$ E$ 60947-5-1,
VDE 0660-200, prigradnja lijevo, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
21.98.01
21.98.02
21.98.08
21.98.07
21.98.09
21.98.10
21.98.11
21.98.12
Kom. u Cijena
pakiranju Kn/kom.
Vrsta kontakta
Proizvod
apomena: Kontakt za indikaciju greške i pomoćni
kontakti su beznaponski kontakti.
Na oba kontakta nije moguće vanjsko djelovanje i
manipulacija. Pomoćni kontakti (DHi 3 – Dhi 8) vrši
uklop/isklop uslijed isključenja prekidača pri isključenju
rukom. Kontakt DHi S10 za indikaciju greške vrši
uklop/isklop kad ga je pokrenula glavna jedinica uslijed
preopterećenja ili kratkog spoja, ali ne i u isključenom
položaju prilikom ručnog isključenja. Kontakt DHi S11 za
indikaciju greške vrši uklop/isklop kad ga je pokrenula
glavna jedinica uslijed preopterećenja ili kratkog spoja, ali
i u isključenom položaju prilikom ručnog isključenja.
Pomoćni kontakt DHi 3
Pomoćni kontakt DHi 4
Pomoćni kontakt DHi 5
Pomoćni kontakt DHi 6
Pomoćni kontakt DHi 7
Pomoćni kontakt DHi 8
Kontakt za indikaciju greške DHi S10
Kontakt za indikaciju greške DHi S11
1 preklopni kontakt
2 preklopna kontakta
3 preklopna kontakta
3 preklopna kontakta
1 preklopni kontakt
2 preklopna kontakta
1 kontakt za indikaciju greške
1 kontakt za indik. greške/1 preklopni kontakt
1 NOC
1 NOC + 1NCC
1 NOC + 2NCC
2 NOC + 1NCC
1C-OC
2C-OC
1C-OC
2C-OC
1
1
1
1
1
1
1
1
81,00
61,00
68,00
68,00
68,00
87,00
155,00
91,00
DALJI$SKI ISKLOP i POD$APO$SKO ISKLJUČE$JE uz automatske instalacijske prekidače DLS 6,
110-230V/400V AC, IEC 60947-S-1, DI$ E$ 60947-5-1, VDE 0660-200, prigradnja lijevo, DOEPKE GmbH
21.98.05
21.98.06
Daljinski isklop DASA 230
- nazivni napon 110/230V AC, 400V AC
Podnaponsko isključenje DUSA 230 - nazivni napon 220-230V 50Hz, 240V 60Hz
1
1
apomena: daljinski isklop DASA za 12V, 24V i 48V i podnaponsko isključenje DUSA za 24V, 110V i 400V na upit.
97,00
199,00
AUTOMATSKI I$STALACIJSKI PREKIDAČI - uvrtni E27, L-karakteristika, 230V, 6kA, za podnožje osigurača EZU25A,
EZV25A, DI$ VDE 0641
21.91.06
21.91.10
21.91.16
21.91.20
21.91.25
S 101,
S 101,
S 101,
S 101,
S 101,
L
L
L
L
L
1p
1p
1p
1p
1p
6A
10A
16A
20A
25A
EXTEH
3
1
1
1
1
1
35,50
35,50
35,50
35,50
35,50
Ograničivači strujnog preopterećenja - limitatori
OGRA$IČIVAČI STRUJ$OG PREOPTEREĆE$JA (limitatori) 230/400V~, 50Hz, karakteristika B/C, 10 kA, tip
OSP-E, IEC/E$ 60898-1, IEC/E$ 60947-2, DOEPKE GmbH
Pločica stezaljke
za plombiranje
Broj za
narudžbu
Masa g/
kom.
Proizvod
26.25.06
26.25.10
26.25.15
26.25.16
26.25.20
26.25.25
26.25.30
26.25.32
26.25.40
26.25.50
26.25.63
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
6A
10A
15A
16A
20A
25A
30A
32A
40A
50A
63A
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
1p
26.27.06
26.27.10
26.27.15
26.27.16
26.27.20
26.27.25
26.27.30
26.27.32
26.27.40
26.27.50
26.27.63
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
OSP
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
-E
6A
10A
15A
16A
20A
25A
30A
32A
40A
50A
63A
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
3p
112
116
116
116
116
116
128
128
128
128
128
350
360
360
360
360
360
400
400
400
400
400
Kom. u
pakiranju
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
12/60
Cijena
Kn/kom.
23,50
21,50
na upit
21,50
21,50
21,50
na upit
23,80
39,80
40,30
54,20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
95,00
79,00
na upit
78,00
79,00
79,00
na upit
86,00
86,00
117,00
169,00
1/100
1/50
8,70
15,20
apomena: proizvod se isporučuje sa pločicom stezaljke radi mogućnosti plombiranja.
21.99.01
21.99.02
Kućište za limitator IP40
Kućište za limitator IP40
1/2 za plombiranje
3/4 za plombiranje
EXTEH
4
Strujne zaštitne sklopke
STRUJ$E ZAŠTIT$E SKLOPKE (RCCB) DFS, tip AC, 230/400V, 50Hz, 10kA, IP 40, DI$ VDE 0664,
E$ 61008, IEC 1008, DOEPKE GmbH
Tip AC - strujne zaštitne sklopke se koriste za prekidanje strujnog kruga kod pojave neželjene preostale (diferencijalne)
sinusne struje.
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa g/
kom.
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
DFS 2
2-polna
23.21.01
FID sklopka DFS 2
16/0.01A
2 polna
260
1/40
328,60
23.21.10
FID sklopka DFS 2
16/0.10A
2 polna
260
1/40
275,50
23.21.03
23.21.30
23.21.50
FID sklopka DFS 2
FID sklopka DFS 2
FID sklopka DFS 2
16/0.03A
16/0.30A
16/0.50A
2 polna
2 polna
2 polna
260
260
260
1/40
1/40
1/40
186,60
240,60
186,60
23.22.03
FID sklopka DFS 2
25/0.03A
2 polna
260
1/40
164,30
23.22.30
FID sklopka DFS 2
25/0.30A
2 polna
260
1/40
249,50
23.22.10
23.22.50
23.32.01
23.32.03
23.32.10
23.32.30
FID sklopka DFS 2
FID sklopka DFS 2
25/0.10A
25/0.50A
2 polna
2 polna
260
260
1/40
1/40
275,50
186,60
FID sklopka DFS 2
40/0.01A
2 polna
260
1/40
351,90
FID sklopka DFS 2
40/0.10A
2 polna
260
1/40
310,00
FID sklopka DFS 2
FID sklopka DFS 2
40/0.03A
40/0.30A
2 polna
2 polna
260
260
1/40
1/40
195,00
195,00
195,00
23.32.50
FID sklopka DFS 2
23.42.03
FID sklopka DFS 2
63/0.03A
2 polna
260
1/40
290,50
FID sklopka DFS 2
63/0.30A
2 polna
260
1/40
290,50
23.42.10
23.42.30
23.42.50
FID sklopka DFS 2
FID sklopka DFS 2
40/0.50A
63/0.10A
63/0.50A
2 polna
2 polna
2 polna
EXTEH
5
260
260
260
1/40
1/40
1/40
290,50
290,50
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa g/
kom.
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
DFS 4
4-polna
23.24.03
FID sklopka DFS 4
25/0.03A
4 polna
450
1/20
234,30
23.24.30
FID sklopka DFS 4
25/0.30A
4 polna
450
1/20
215,20
23.24.10
23.24.50
FID sklopka DFS 4
FID sklopka DFS 4
25/0.10A
25/0.50A
4 polna
4 polna
450
450
1/20
1/20
310,00
215,20
23.34.03
FID sklopka DFS 4
40/0.03A
4 polna
450
1/20
228,00
23.34.30
FID sklopka DFS 4
40/0.30A
4 polna
450
1/20
215,20
23.34.10
23.34.50
FID sklopka DFS 4
FID sklopka DFS 4
40/0.10A
40/0.50A
4 polna
4 polna
450
450
1/20
1/20
338,00
178,50
23.44.03
FID sklopka DFS 4
63/0.03A
4 polna
450
1/20
410,20
23.44.30
FID sklopka DFS 4
63/0.30A
4 polna
450
1/20
267,20
23.44.10
23.44.50
FID sklopka DFS 4
FID sklopka DFS 4
63/0.10A
63/0.50A
4 polna
4 polna
450
450
1/20
1/20
410,20
267,20
23.54.03
FID sklopka DFS 4
80/0.03A
4 polna
450
1/10
748,00
23.54.30
FID sklopka DFS 4
80/0.30A
4 polna
450
1/10
665,00
23.54.10
23.54.50
FID sklopka DFS 4
FID sklopka DFS 4
80/0.10A
80/0.50A
4 polna
4 polna
450
450
1/10
1/10
23.64.03
FID sklopka DFS 4
100/0.03A
4 polna
450
1/10
23.64.30
FID sklopka DFS 4
100/0.30A
4 polna
450
1/10
23.64.10
23.64.50
FID sklopka DFS 4
FID sklopka DFS 4
100/0.10A
100/0.50A
4 polna
4 polna
450
450
792,80
685,00
748,00
1/10
1.540,00
1/10
705,00
705,00
23.74.03
FID sklopka DFS 4
125/0.03A
4 polna
450
1/10
1.890,00
23.74.30
FID sklopka DFS 4
125/0.30A
4 polna
450
1/10
1.440,00
23.74.10
23.74.50
FID sklopka DFS 4
FID sklopka DFS 4
125/0.10A
125/0.50A
4 polna
4 polna
EXTEH
6
450
450
1/10
1/10
2.250,00
1.440,00
STRUJ$E ZAŠTIT$E SELEKTIV$E SKLOPKE (RCCB) DFS-S 230/400V, 50Hz, 10kA, IP20, DI$ VDE 0664, IEC 1008,
E$ 61008, DOEPKE GmbH
Selektivne strujne zaštitne sklopke isključuju s vremenskim kašnjenjem od nekoliko perioda frekvencije napona od trenutka
nastanka greške. Ovo omogućava da se u slučaju serijskog spajanja dviju strujnih zaštitnih sklopki osigura selektivno isključenje.
To znači da u slučaju nastupa greške isključuje samo strujna zaštitna sklopka najbliža mjestu greške.
Broj za
Proizvod
narudžbu
23.23.22
23.23.24
23.23.26
DFS 2S
DFS 2S
DFS 2S
40/0.1A
40/0.3A
40/0.5A
2-p
2-p
2-p
23.24.22
23.24.24
23.24.26
DFS 2S
DFS 2S
DFS 2S
63/0.1A
63/0.3A
63/0.5A
23.25.22
23.25.24
23.25.26
DFS 2S
DFS 2S
DFS 2S
80/0.1A
80/0.3A
80/0.5A
23.26.22
23.26.24
23.26.26
23.27.22
23.27.24
23.27.26
Cijena
Kn/kom.
Broj za
narudžbu
Proizvod
Cijena
Kn/kom.
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
23.43.42
23.43.44
23.43.46
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
40/0.1A
40/0.3A
40/0.5A
4-p
4-p
4-p
2-p
2-p
2-p
na upit
na upit
na upit
23.44.42
23.44.44
23.44.46
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
63/0.1A
63/0.3A
63/0.5A
4-p
4-p
4-p
na upit
na upit
na upit
2-p
2-p
2-p
na upit
na upit
na upit
DFS 2S
DFS 2S
DFS 2S
100/0.1A 2-p
100/0.3A 2-p
100/0.5A 2-p
na upit
na upit
na upit
DFS 2S
DFS 2S
DFS 2S
125/0.1A 2-p
125/0.3A 2-p
125/0.5A 2-p
na upit
na upit
na upit
23.45.42
23.45.44
23.45.46
23.45.22
23.46.42
23.46.44
23.46.46
23.46.28
23.47.42
23.47.44
23.47.46
23.47.28
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
DFS 4S
80/0.1A
80/0.3A
80/0.5A
80/1.0A
100/0.1A
100/0.3A
100/0.5A
100/1.0A
125/0.1A
125/0.3A
125/0.5A
125/1.0A
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
EXTEH
7
STRUJ$E ZAŠTIT$E SKLOPKE (RCCB) DFS, tip A, 230/400V, 50Hz, 10kA, IP 40, DI$ VDE 0664,
E$ 61008, IEC 1008, DOEPKE GmbH
A-tip – strujna zaštitna sklopka omogućuje isklapanje kod pojave neželjene preostale (diferencijalne) sinusne struje, istosmjerne
i istosmjerne pulsne struje.
Cijena
Kn/kom.
Broj za
Proizvod
narudžbu
23.80.00
23.80.01
23.80.02
23.80.03
23.80.04
23.80.05
23.80.06
23.80.07
23.80.08
23.80.09
23.80.10
23.80.11
23.80.12
23.80.13
23.80.14
23.80.15
23.80.16
23.80.17
23.80.18
23.80.19
23.80.20
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
DFS 2A
16/0.03A 2-p
16/0.10A 2-p
16/0.30A 2-p
25/0.03A 2-p
25/0.10A 2-p
25/0.30A 2-p
40/0.03A 2-p
40/0.10A 2-p
40/0.30A 2-p
63/0.03A 2-p
63/0.10A 2-p
63/0.30A 2-p
80/0.03A 2-p
80/0.10A 2-p
80/0.30A 2-p
100/0.03A 2-p
100/0.10A 2-p
100/0.30A 2-p
125/0.03A 2-p
125/0.10A 2-p
125/0.30A 2-p
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
EXTEH
8
Broj za
narudžbu
Proizvod
23.80.21
23.80.22
23.80.23
23.80.24
23.80.25
23.80.26
23.80.27
23.80.28
23.80.29
23.80.30
23.80.31
23.80.32
23.80.33
23.80.34
23.80.35
23.80.36
23.80.37
23.80.38
23.80.39
23.80.40
23.80.41
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
DFS 4A
Cijena
Kn/kom.
16/0.03A
16/0.10A
16/0.30A
25/0.03A
25/0.10A
25/0.30A
40/0.03A
40/0.10A
40/0.30A
63/0.03A
63/0.10A
63/0.30A
80/0.03A
80/0.10A
80/0.30A
100/0.03A
100/0.10A
100/0.30A
125/0.03A
125/0.10A
125/0.30A
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
STRUJ$E ZAŠTIT$E SKLOPKE (RCCB) DFS, tip B, 230/400V, 50Hz, 10kA, IP 40, DI$ VDE 0664-100,
E$ 61008, IEC 02423, DOEPKE GmbH
B-tip – strujna zaštitna sklopka omogućuje isklapanje kod pojave neželjenih preostalih istosmjernih i izmjeničnih struja. Zajamčen je
isklop u slučajevima rada kod tipa “A”, a sukladno normama IEC 61008-1 ili IEC 61009-1, i dodatno za slučaj pojave diferencijalne
sinusne struje frekvencije do 1000Hz, za slučaj glatke struje (DC) jakosti 0,4x I∆n ili 10 mA s obzirom na to koja od njih ima veću
amplitudu dodane izmjeničnoj struji, za slučaj glatke struje (DC) jakosti 0,4x I∆n ili 10 mA s obzirom na to koja od njih ima veću
amplitudu dodane pulsnoj istosmjernoj struji, za slučaj diferencijalne pulsne usmjerene struje (+/-DC) koja nastaje pod utjecajem dviju
ili više faza, za slučaj diferencijalne nevalovite (glatke) struje (DC), koja se generira iz višefaznih strujnih krugova.
Posebno za upotrebu u DC sustavima napajanja (fotovoltaičnim uređajima) Doepke nudi dvopolne strujne zaštitne sklopke za sve
struje osjetljivosti tipa B, kojima se sigurno mogu odvojiti „tipične“ struje dozemnog kvara. Proizvodi iz serije „DFS 4B“ mogu
se nabaviti za nazivne struje od 16A do 125A, s nazivnim strujama kvara od 30mA do 500mA i s karakteristikama prekidanja NK,
NK S, SK, SK S za nazivni napon od 230V.
Broj za
Proizvod
narudžbu
23.80.50
23.80.51
23.80.52
23.80.53
23.80.54
23.80.55
23.80.56
23.80.57
23.80.58
23.80.59
23.80.60
23.80.61
23.80.62
23.80.63
23.80.64
23.80.65
23.80.66
23.80.67
23.80.68
23.80.69
23.80.70
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
DFS 2B
16/0.03A 2-p
16/0.10A 2-p
16/0.30A 2-p
25/0.03A 2-p
25/0.10A 2-p
25/0.30A 2-p
40/0.03A 2-p
40/0.10A 2-p
40/0.30A 2-p
63/0.03A 2-p
63/0.10A 2-p
63/0.30A 2-p
80/0.03A 2-p
80/0.10A 2-p
80/0.30A 2-p
100/0.03A 2-p
100/0.10A 2-p
100/0.30A 2-p
125/0.03A 2-p
125/0.10A 2-p
125/0.30A 2-p
Cijena
Kn/kom.
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
Broj za
narudžbu
EXTEH
9
23.80.71
23.80.72
23.80.73
23.80.74
23.80.75
23.80.76
23.80.77
23.80.78
23.80.79
23.80.80
23.80.81
23.80.82
23.80.83
23.80.84
23.80.85
23.80.86
23.80.87
23.80.88
23.80.89
23.80.90
23.80.91
Proizvod
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
DFS 4B
16/0.03A
16/0.10A
16/0.30A
25/0.03A
25/0.10A
25/0.30A
40/0.03A
40/0.10A
40/0.30A
63/0.03A
63/0.10A
63/0.30A
80/0.03A
80/0.10A
80/0.30A
100/0.03A
100/0.10A
100/0.30A
125/0.03A
125/0.10A
125/0.30A
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
Cijena
Kn/kom.
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
STRUJ$A ZAŠTIT$A SKLOPKA (RCCB), DFS FT, tip A, s daljinskom provjerom ispravnosti za FID sklopke DFS 2 i DFS 4,
230/400V, 50Hz, 10kA, AC 230V/6A, DC 230V/1A, IP 20, DI$ VDE 0664, E$ 61008, IEC 1008, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
Masa g/
kom.
Proizvod
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
23.34.11
23.34.12
FID sklopka DFS 2 FT
FID sklopka DFS 2 FT
16/0.03A
16/0.30A
2 polna
2 polna
23.34.13
23.34.14
FID sklopka DFS 2 FT
FID sklopka DFS 2 FT
25/0.03A
25/0.30A
2 polna
2 polna
1/40
1/40
na upit
na upit
23.34.15
23.34.16
FID sklopka DFS 2 FT
FID sklopka DFS 2 FT
40/0.03A
40/0.30A
2 polna
2 polna
1/40
1/40
na upit
na upit
23.34.04
23.34.17
23.34.51
FID sklopka DFS 4 FT
FID sklopka DFS 4 FT
FID sklopka DFS 4 FT
40/0.03A
40/0.30A
40/0.50A
4 polna
4 polna
4 polna
450
450
450
1/20
1/20
1/20
460,00
375,00
375,00
23.44.04
23.44.05
23.44.51
FID sklopka DFS 4 FT
FID sklopka DFS 4 FT
FID sklopka DFS 4 FT
63/0.03A
63/0.30A
63/0.50A
4 polna
4 polna
4 polna
450
450
450
1/20
1/20
1/20
apomena: isklop tipkalom bez napona (NO).
1/40
1/40
na upit
na upit
688,00
688,00
455,00
POMOĆ$I KO$TAKT - KO$TAKT ZA DOJAVU GREŠKE DHi 2, za RCCB sklopke DFS 2, DFS 4, izmjenični + radni kontakt
230V AC/6A, 230V DC/1A, ulaganje lijevo, DOEPKE GmbH
apomena: DHi 2 kontakt za indikaciju greške ili pomoćni
kontakt se koristi uz strujne zaštitne sklopke modela DFS2
i DFS4. Uz pomoć drugih izlaza (zujalice, signalne
lampice, bus sustavi, itd.) omogućuje informaciju o statusu
sklopke. Funkcija podešavanja omogućuje dvije opcije
"pomoćni kontakt" za indikaciju statusa sklopke ili
"indikacija greške" u slučaju prorade (srednji položaj)
pojavom diferencijalne struje.
23.98.03
Pomoćni kontakt DHi 2
1 C-0 + 1 NCC
EXTEH
10
51
95,00
STRUJ$A ZAŠTIT$A SKLOPKA S $ADSTRUJ$IM ZAŠTIT$IM PREKIDAČEM (RCBO), kombinacija strujne
zaštitne sklopke (RCCB) i automatskog instalacijskog prekidača (MCB) B ili C karakteristike okidanja, 2-polne ili 4-polne,
230V, 50Hz, 10kA, IP 40, DI$ VDE 0664 T.2, E$ 61009, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa g/
kom.
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
23.29.00
23.29.01
23.29.02
23.29.03
23.29.04
23.29.05
23.29.06
FIB
FIB
FIB
FIB
FIB
FIB
FIB
6/0.03A
10/0.03A
16/0.03A
20/0.03A
25/0.03A
32/0.03A
40/0.03A
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
240
240
240
240
240
240
240
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
23.29.25
23.29.26
23.29.28
23.29.29
23.29.30
23.29.31
23.29.32
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
6/0.03A
10/0.03A
16/0.03A
20/0.03A
25/0.03A
32/0.03A
40/0.03A
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
1 + N polna
240
240
240
240
240
240
240
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
1/40
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
198,00
23.29.07
23.29.08
23.29.09
23.29.10
23.29.11
23.29.12
23.29.13
FIB
FIB
FIB
FIB
FIB
FIB
FIB
6/0.03A
10/0.03A
16/0.03A
20/0.03A
25/0.03A
32/0.03A
40/0.03A
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
360
360
360
360
360
360
360
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
685,00
685,00
685,00
735,00
735,00
735,00
930,00
23.29.14
23.29.15
23.29.16
23.29.17
23.29.18
23.29.19
23.29.20
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
FIC
6/0.03A
10/0.03A
16/0.03A
20/0.03A
25/0.03A
32/0.03A
40/0.03A
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
3 + N polna
360
360
360
360
360
360
360
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
EXTEH
11
685,00
685,00
685,00
685,00
685,00
685,00
930,00
MODULI DFA ZA DALJI$SKO UPRAVLJA$JE AUTOMATSKIM I$STALACIJSKIM PREKIDAČIMA DLS 6 i
RCCB SKLOPKAMA DFS 2 i DFS 4, IEC 669, E$ 50081-1 i E$80082-2, DOEPKE GmbH
Modul DFA služi za daljinsko upravljanje automatskim instalacijskim prekidačima izvedbe DOEPKE DLS 6 i strujnim zaštitnim
sklopkama (RCCB) izvedbe DOEPKE DFS 2 i DFS 4. U kombinaciji sa strujnom zaštitnom sklopkom postoji mogućnost
daljinskog okidanja i provjeravanja ispravnosti prorade na podešenu ispitnu struju greške. Napajanje modula DFA se vrši iz
vanjskog izvora izmjeničnog ili istosmjernog napona 24V. DFA modul ugrađuje se u postrojenja bez osoblja u cilju daljinskog
upravljanja i nadzora.
$apajanje:
Sekudarni napon:
$azivna struja:
Masa:
24V DC
24V AC
8V, 12V, 24V
2A; 1,3A; 0,6A
335g
Odgovara normama: IEC 669, EN 50081-1 i EN 50082-2
Broj za
narudžbu
23.29.50
20.20.05
Proizvod
Masa g/
kom.
335
390
DFA daljinski upravljač
Transformator RK 24
Kom. u
pakiranju
1
1
Cijena
Kn/kom.
na upit
na upit
Uređaji strujne diferencijalne zaštite
UPRAVLJAČKI RELEJ DIFERE$CIJAL$E STRUJE - osjetljiv na izmjenične i pulsirajuće strujne greške
230V, 50Hz, I ∆ n podesiva 300/100/300/1000mA, podesivo vrijeme zatezanja 0,1s - 1s, podesiv prag
okidanja 10 - 100%, relejni izlaz 1$O/1$C - 250V, 6A, kabel do ∅ 25mm, IP40, E$ 62020, VDE 0663, DOEPKE GmbH
23.95.03
Upravljački relej diferencijalne struje DMD 2
EXTEH
12
310
1
na upit
PREKIDAČI SA STRUJ$OM ZAŠTIT$OM SKLOPKOM (CBR) - diferencijalna zaštita, 3-p i 4-p, In 100A-250A,
mogućnost podešavanja preostale struje 3mA - 3A, IEC 60947-2, E$ 60 647-2 - TERASAKI
Nazivna
struja
Proizvod
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZE 250 NJ
ZE 250 NJ
ZS 250 NJ
ZS 250 NJ
ZE 250 GJ
ZS 250 GJ
ZE 250 NJ
ZE 250 NJ
ZS 250 NJ
ZS 250 NJ
ZE 250 GJ
ZS 250 GJ
Broj za
narudžbu
Broj
polova
100A
125A
100A
125A
100A
125A
25kA
25kA
36kA
36kA
65kA
65kA
24.53.07
24.53.08
24.53.09
24.53.10
24.53.11
24.53.12
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
160A
250A
160A
250A
160A
250A
25kA
25kA
36kA
36kA
65kA
65kA
24.53.13
24.53.14
24.53.15
24.53.16
24.53.17
24.53.18
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
160A
250A
160A
250A
160A
250A
25kA
25kA
36kA
36kA
65kA
65kA
24.53.19
24.53.20
24.53.21
24.53.22
24.53.23
24.53.24
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
100A
125A
100A
125A
100A
125A
ZE 125 NJ
ZE 125 NJ
ZS 125 NJ
ZS 125 NJ
ZS 125 GJ
ZS 125 GJ
ZE 125 NJ
ZE 125 NJ
ZS 125 NJ
ZS 125 NJ
ZS 125 GJ
ZS 125 GJ
Prekidna
moć
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
ZP
25kA
25kA
36kA
36kA
65kA
65kA
24.53.01
24.53.02
24.53.03
24.53.04
24.53.05
24.53.06
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
EXTEH
13
Cijena
Kn/kom.
2.785,00
2.785,00
2.925,00
2.925,00
3.070,00
3.070,00
3.680,00
3.680,00
3.820,00
3.820,00
3.970,00
3.970,00
3.190,00
3.190,00
3.350,00
3.350,00
3.510,00
3.510,00
4.080,00
4.080,00
4.240,00
4.240,00
4.410,00
4.410,00
Broj
polova
Cijena
Kn/kom.
24.53.31
24.53.32
24.53.33
24.53.34
24.53.35
24.53.36
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4.080,00
4.080,00
4.240,00
4.240,00
4.410,00
4.410,00
24.53.37
24.53.38
24.53.39
24.53.40
24.53.41
24.53.42
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
24.53.43
24.53.44
24.53.45
24.53.46
24.53.47
24.53.48
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
Broj za
narudžbu
24.53.25
24.53.26
24.53.27
24.53.28
24.53.29
24.53.30
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
3.190,00
3.190,00
3.350,00
3.350,00
3.510,00
3.510,00
4.235,00
4.235,00
4.450,00
4.450,00
4.670,00
4.670,00
4.080,00
4.080,00
4.240,00
4.240,00
4.410,00
4.410,00
Kompaktni prekidači snage
KOMPAKT$I PREKIDAČI S$AGE (MCCB) 10-800A, 3-polni, 4-polni, S TERMOMAG$ETSKIM ISKLOPOM,
IEC 60947-2, E$ 60 647-2 - TERASAKI
Proizvod
S 125 NJ
S 125 NJ
S 125 NJ
S 125 NJ
S 125 NJ
S 125 NJ
TM
TM
TM
TM
TM
TM
20A
32A
50A
63A
100A
125A
S 250 NJ
S 250 NJ
TM
TM
200A
250A
S 160 NJ
S 160 NJ
S 160 NJ
S 160 NJ
S 160 NJ
S 160 NJ
S 160 NJ
S400 NJ
E400 NJ
S400 NJ
E630 NE
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
TM
XS800 NJ TM
Nazivna
struja
13-20A
20-32A
32-50A
40-63A
63-100A
79-125A
20A
32A
50A
63A
100A
125A
160A
13-20A
20-32A
32-50A
40-63A
63-100A
79-125A
101-160A
250A
400A
400A
158-250A
252-400A
252-400A
630A
800A
126-200A
158-250A
400-630A
504-800A
Cijena
Kn/kom.
Prekidna
moć
Broj za
narudžbu
Broj
polova
36kA
36kA
36kA
36kA
36kA
36kA
36kA
24.50.13
24.50.14
24.50.15
24.50.16
24.50.17
24.50.18
24.50.19
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
1.182,30
1.182,30
1.182,30
1.182,30
1.182,30
1.182,30
1.182,30
3-p
3-p
3-p
2.504,00
2.285,00
2.504,00
36kA
36kA
36kA
36kA
36kA
36kA
36kA
36kA
36kA
25kA
36kA
36kA
65kA
24.50.07
24.50.08
24.50.09
24.50.10
24.50.11
24.50.12
24.50.20
24.50.21
24.50.22
24.50.26
24.50.23
24.50.25
24.50.24
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
797,00
797,00
797,00
797,00
797,00
871,00
1.350,00
1.350,00
4.270,00
4.800,00
Broj za
Broj Cijena
narudžbu polova Kn/kom.
24.54.07
24.54.08
24.54.09
24.54.10
24.54.11
24.54.12
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
1.130,00
1.130,00
1.130,00
1.130,00
1.130,00
1.130,00
24.54.20
24.54.21
4-p
4-p
1.932,00
1.932,00
24.54.13
24.54.14
24.54.15
24.54.16
24.54.17
24.54.18
24.54.19
24.54.22
24.54.79
24.54.23
24.54.24
24.54.25
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
1.650,00
3.349,00
2.990,00
3.349,00
6.069,00
7.290,00
KOMPAKT$I PREKIDAČI S$AGE (MCCB) 10-6300A, 3-polni, 4-polni, S ELEKTRO$SKIM ISKLOPOM,
IEC 60947-2, E$ 60 647-2 - TERASAKI
S 630 CE
XS 800 SE
XS 1250 CE
XS 1600 CE
XS 2000 NE
XS 2500 NE
E
E
E
E
E
E
630A
800A
1250A
1600A
2000A
2500A
252-630A
504-800A
630-1250A
800-1600A
1008-2000A
1260-2500A
50kA
50kA
50kA
50kA
85kA
85kA
24.51.01
24.51.02
24.51.03
24.51.05
24.51.06
24.51.07
EXTEH
14
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
4.080,00
7.240,00
9.990,00
14.900,00
23.630,00
23.780,00
24.51.10
24.51.11
24.51.12
24.51.13
24.51.14
24.51.15
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
6.520,00
9.980,00
13.900,00
21.500,00
33.500,00
35.900,00
PRIBOR ZA KOMPAKT$E PREKIDAČE S$AGE (MCCB) 10-630A, IEC 60204-1, IEC 61058-1 - TERASAKI
Broj za
narudžbu
Proizvod
24.50.50
24.50.52
24.50.53
24.50.54
24.50.55
24.50.51
24.50.56
24.50.57
Pomoćni kontakt - SHT
Pomoćni kontakt - UVT
Pomoćni kontakt - AX
Pomoćni kontakt - AX/NO
Pomoćni kontakt - AX/NC
Pomoćni kontakt - AL/CO
Pomoćni kontakt - AL/NO
Pomoćni kontakt - AL/NC
24.50.58
24.50.59
24.50.60
Motorni pogon MC
Motorni pogon MC
Motorni pogon MC
24.50.61
24.50.63
24.50.65
24.50.62
24.50.64
Ručna sklopka HP za MCCB
Ručna sklopka HP za MCCB
Ručna sklopka HP za MCCB
Ručna sklopka HP za MCCB
Ručna sklopka HP za MCCB
Funkcija
Primjena
Naponski okidač
Podnaponski okidač
Signalizacija
Signalizacija
Signalizacija
Signalizacija
Signalizacija
Signalizacija
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
ON/OFF
EXTEH
15
Napon/
Zaštita
Kom. u Cijena
pakiranju Kn/kom.
daljinsko isklapanje
daljinsko isklapanje
status ON ili OF
status ON ili OF
status ON ili OF
status TRIP
status TRIP
status TRIP
200-240V
200-240V
1
1
1
1
1
1
1
1
230,00
310,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
85,00
MCCBS 125AC
MCCBS 250AC
MCCBS 400-630AC
100-240V
100-240V
100-240V
1
1
1
2.150,00
2.990,00
3.850,00
MCCB 125A
MCCB 250A
MCCB 400-630A
MCCB 800A
MCCB 1600A
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
IP 54
1
1
1
1
1
410,00
420,00
610,00
990,00
1.560,00
PRIBOR ZA KOMPAKT$E PREKIDAČE S$AGE (MCCB) 800A, IEC 60204-1, IEC 61058-1 - TERASAKI
Broj za
narudžbu
24.50.67
24.50.68
24.50.69
24.50.70
24.50.71
24.50.72
24.50.86
Proizvod
Pomoćni kontakt - SHT
Pomoćni kontakt - UVT
Pomoćni kontakt - UVT
Pomoćni kontakt - AX/AL
Pomoćni kontakt - AX
Pomoćni kontakt - AL
Motorni pogon MC
Funkcija
Primjena
Naponski okidač
Podnaponski okidač
Podnaponski okidač
Signalizacija
Signalizacija
Signalizacija
daljinsko isklapanje
daljinsko isklapanje
daljinsko isklapanje
status ON ili OF i TRIP
status ON ili OF
status TRIP
MCCBS 800AC
Napon/
Zaštita
200-480V
200-240V
380-450V
100-240V
Kom. u Cijena
pakiranju Kn/kom.
1
1
1
1
1
1
1
450,00
810,00
810,00
735,00
250,00
495,00
4.650,00
PRIBOR ZA KOMPAKT$E PREKIDAČE S$AGE (MCCB) 1250 - 1600A, IEC 60204-1, IEC 61058-1 - TERASAKI
24.50.73
24.50.74
24.50.75
24.50.76
24.50.77
24.50.78
24.50.87
Pomoćni kontakt - SHT
Pomoćni kontakt - UVT
Pomoćni kontakt - UVT
Pomoćni kontakt - AX/AL
Pomoćni kontakt - AX
Pomoćni kontakt - AL
Motorni pogon MC
Naponski okidač
Podnaponski okidač
Podnaponski okidač
Signalizacija
Signalizacija
Signalizacija
daljinsko isklapanje
daljinsko isklapanje
daljinsko isklapanje
status ON ili OF i TRIP
status ON ili OF
status TRIP
MCCBS 1250-1600AC
200-480V
200-240V
380-450V
100-240V
PRIBOR ZA PREKLOP$IKE (MCCB), IEC 60204-1, IEC 61058-1 - TERASAKI
3-P
4-P
3-P
4-P
3-P
4-P
24.50.81
24.50.82
24.50.83
24.50.80
24.50.84
24.50.85
Mehanička blokada MCCBS
Mehanička blokada MCCBS
Mehanička blokada MCCBS
Mehanička blokada MCCBS
Mehanička blokada MCCBS
Mehanička blokada MCCBS
24.50.99
24.50.88
24.50.89
24.50.90
24.50.91
24.50.92
24.50.96
Automatska upravljačka jedinica (TEM TRANSFER 2)
Preklopnik CO 125A (prekidači, motorni pogon, blokade, kontakti)
Preklopnik CO 250A (prekidači, motorni pogon, blokade, kontakti)
Preklopnik CO 400A (prekidači, motorni pogon, blokade, kontakti)
Preklopnik COA 125A (prekidači, motorni pogon, blokade, kontakti, automatika)
Preklopnik COA 250A (prekidači, motorni pogon, blokade, kontakti, automatika)
Preklopnik COA 400A (prekidači, motorni pogon, blokade, kontakti, automatika)
125AC
125AC
250AC
250AC
400-630AC
400-630AC
EXTEH
16
230VAC
1
1
1
1
1
1
1
530,00
810,00
810,00
770,00
290,00
470,00
5.750,00
1
1
1
1
1
1
710,00
740,00
710,00
740,00
780,00
850,00
1
1
1
1
1
1
1
4.650,00
7.340,00
10.786,00
16.613,00
16.960,00
20.400,00
26.230,00
KOMPAKT$I PREKIDAČI S$AGE (MCCB) ECO, In=16-250A, Icu(kA)=16-40kA, s TERMOMAG$ETSKIM
ISKLOPOM, izvedba s podesivom nazivnom strujom, IEC 60947-2, E$ 60 647-2 - TERASAKI
Nazivna
struja
Proizvod
Zaštita
Prekidna
moć
Broj za
narudžbu
Broj
polova
Cijena
Kn/kom.
Broj za
Broj Cijena
narudžbu polova Kn/kom.
E160-SJ
E160-SJ
E160-SJ
E160-SJ
E160-SJ
FCT
FCT
FCT
FCT
FCT
63A
80A
100A
125A
160A
40-63A
50-80A
63-100A
79-125A
101-160A
16kA
16kA
16kA
16kA
16kA
24.54.43
24.54.44
24.54.45
24.54.46
24.54.47
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
621,00
621,00
621,00
658,00
698,00
24.54.48
24.54.49
24.54.50
24.54.51
24.54.52
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
S160-SJ
S160-SJ
S160-SJ
S160-SJ
S160-SJ
FCT
FCT
FCT
FCT
FCT
63A
80A
100A
125A
160A
40-63A
50-80A
63-100A
79-125A
101-160A
40kA
40kA
40kA
40kA
40kA
24.54.63
24.54.64
24.54.65
24.54.66
24.54.67
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
810,00
810,00
810,00
850,00
895,00
24.54.68
24.54.69
24.54.70
24.54.71
24.54.72
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
S160-SCJ
S160-SCJ
S160-SCJ
S160-SCJ
S160-SCJ
FCT
FCT
FCT
FCT
FCT
E250-SCJ FC
E250-SCJ FC
E250-SCJ FC
E250-SJ
E250-SJ
E250-SJ
S250-SJ
S250-SJ
S250-SJ
FC
FC
FC
FC
FC
FC
63A
80A
100A
125A
160A
160A
200A
250A
160A
200A
250A
160A
200A
250A
40-63A
50-80A
63-100A
79-125A
101-160A
100-160A
160-200A
160-250A
100-160A
160-200A
160-250A
100-160A
160-200A
160-250A
25kA
25kA
25kA
25kA
25kA
24.54.53
24.54.54
24.54.55
24.54.56
24.54.57
16kA
16kA
16kA
24.54.97
24.54.98
24.54.99
25kA
25kA
25kA
24.55.04
24.55.05
24.55.06
40kA
40kA
40kA
24.55.10
24.55.11
24.55.12
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
735,00
735,00
735,00
768,00
810,00
3-p
3-p
3-p
1.180,00
1.180,00
1.240,00
3-p
3-p
3-p
1.360,00
1.360,00
1.360,00
3-p
3-p
3-p
1.290,00
1.290,00
1.360,00
24.54.58
24.54.59
24.54.60
24.54.61
24.54.62
24.55.01
24.55.02
24.55.03
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
1.020,00
1.020,00
1.020,00
1.070,00
1.130,00
4-p
4-p
4-p
1.620,00
1.620,00
1.710,00
4-p
4-p
4-p
24.55.07
24.55.08
24.55.09
4-p
4-p
4-p
24.55.13
24.55.14
24.55.15
855,00
855,00
855,00
930,00
970,00
1.150,00
1.150,00
1.150,00
1.190,00
1.250,00
1.790,00
1.790,00
1.890,00
1.890,00
1.890,00
1.890,00
PRIBOR ZA KOMPAKT$E PREKIDAČE S$AGE (MCCB) ECO 16-250A, IEC 60204-1, IEC 61058-1 - TERASAKI
Broj za
narudžbu
24.55.20
24.55.21
24.55.22
24.55.23
24.55.24
24.55.25
24.55.26
24.55.27
24.55.28
24.55.29
24.55.30
24.55.31
24.55.32
Proizvod
Pomoćni kontakt - SHT
Pomoćni kontakt - UVT
Pomoćni kontakt - AUX
Pomoćni kontakt - AL LHS
Pomoćni kontakt - AL RHS
Mehanička blokada
Mehanička blokada
Mehanička blokada
Mehanička blokada
Mehanička blokada
Mehanička blokada
Motorni pogon
Pokrov, 3-p, 160A
Funkcija
Primjena
Naponski okidač
Podnaponski okidač
Signalizacija
Signalizacija
Signalizacija
PLUG - IN
PLUG - IN
AC 230-240V AF
EXTEH
17
daljinsko isklapanje
daljinsko isklapanje
status ON ili OF
status TRIP
status TRIP
FC 160 AF 3P
FC 160 AF 4P
FC 250 AF 3P
FC 250 AF 4P
FC 250 AF 3P
FC 250 AF 4P
(auto reset)
Napon
200-240V
200-240V
Kom. u Cijena
pakiranju Kn/kom.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
231,00
275,00
72,60
82,30
82,30
629,00
692,00
901,00
710,00
678,00
885,00
3.835,00
29,00
Aparati za opremanje razdjelnika
SIG$AL$E SVJ ETILJ KE, 250VA C, led, mo ntaža na DI$ nosač 35, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
20.01.04
20.01.06
Proizvod
Masa g/
kom.
Signalna svjetiljka EL 12 G, zelena - LED
Signalna svjetiljka EL 12 R, crvena - LED
Kom. u
pakiranju
1/10
1/10
Cijena
Kn/kom.
30,00
30,00
PRIKLJUČ$ICA, 2p+PE, 250VAC, 16A, montaža na DI$ nosač 35, DI$ gabaritna mjera 2.5 TE, DI$ 49440
20.10.01
Priključnica RDS 6, 2p+PE, 250V, 16A
123
1/10
39,00
GLAV$E SKLOPKE RH, DHS, 240/415V, 50/60 Hz, Inc 25kA, AC22, montaža na DI$ nosač 35, priključne
stezaljke max. 50mm 2, IEC 60947-3, CE, DOEPKE GmbH
20.13.06
20.13.08
20.13.05
20.13.09
Sklopka RH 063-300
Sklopka RH 080-300
Sklopka RH 100-300
Sklopka DHS4 125-4
63A, 3p
80A, 3p
100A, 3p
125A, 4p
EXTEH
18
1/4
1/4
1/2
1/2
105,00
172,00
305,00
448,00
SKLOPKE s D0 OSIGURAČIMA - DOEPKE - TYTA$, AC23 - 400VAC, DC21 - 220VDC, za gL, gG, aM,
D01(2-16A), D02(20-63A), montaža na DI$ nosač 35, IEC 60947-3, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa g/
kom.
Kom. u
pakiranju
Tip sklopke
1p
2p
3p
3p + N
20.14.01
20.14.02
20.14.03
20.14.04
20.14.05
20.14.11
Sklopka TYTAN, 1p, sa umetkom
Sklopka TYTAN, 1p + N, sa umetkom
Sklopka TYTAN, 2p, sa umetkom
Sklopka TYTAN, 3p, sa umetkom
Sklopka TYTAN, 3p + N, sa umetkom
Umetak TYTAN za osigurače D01, D02
120
250
230
350
480
1/3
1/2
1/2
1
1
3/10
Cijena
Kn/kom.
A (mm)
26.8
53.8
80.5
107.5
83,00
165,90
165,90
259,40
324,00
39,90
PREKLOPKA IZBOR$A (I-0-II), 16A, AC 250V, 1$0 + 1$O, 1 modul, montaža na DI$ nosač, DOEPKE GmbH
25.30.60
RG 016-200 (I-0-II)
1NO+1NO
16A
AC 250V
1/10
77,00
TRA$FORMATOR ZA ZVO$O, AC 230V/AC 4-8-12V, montaža na DI$ nosač 35, 3 modula, E$ 61558, E$ 61558-2-8, ELKO-ep
ZTR 15-12
20.20.04
Transformator za zvono ZTR
450
EXTEH
19
1/10
128,00
RELEJ ZA $ADZOR PRISUSTVA $APO$A I ASIMETRIJE, montaža na DI$ nosač 35, Ke-FKR 1, Ke-FKR3 - KAEL
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa g/
kom.
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
Područja primjene: - zaštita elektromotora
- zaštita 3-faznih sustava
29.16.51
29.16.52
29.16.54
Relej za nadzor prisustava napona Ke-FKR1
- Un: 380V i N (zaštita od prekida N vodiča), 230 VAC; Frekvencija: 50/60 Hz;
- Područje rada: (0,8-1,2) Un; Asimetrija fiksno podešene na 20%;
- Izlazni kontakt 1NO 5/240Vac; Potrošnja energije: <8 VA,
- IP20; Temperatura: -5°C/+50°C; Dimenzije: 23x82x80 mm
1/10
149,00
Relej za nadzor prisustva napona i asimetrije Ke-FKR3
- Un: 380V i N ( zaštita od prekida N vodiča), 230 VAC; Frekvencija: 50/60 Hz;
- Područje rada: (0,8-1,2) Un; Podešenje asimetrije 5-17,5%;
- Podešenje vremena odgode 1-10sec; Izlazni kontakt 1NO 5A/240Vac;
- Potrošnja energije: <8 VA, IP20; Temperatura: -5°C/+50°C; Dimenzije: 23x82x80 mm
1/10
190,00
Relej za nadzor prisustva napona i asimetrije Ke-FKR4
- Un: 380V i N ( zaštita od prekida N vodiča), 230 VAC; Frekvencija: 50/60 Hz;
- Područje rada: (0,8-1,2) Un; Podešenje asimetrije 5-17,5%; pre-pod napona %5-30
- Podešenje vremena odgode 1-10sec; Izlazni kontakt 1NO 5A/240Vac;
- Potrošnja energije: <8 VA, IP20; Temperatura: -5°C/+50°C; Dimenzije: 23x82x80 mm
1/10
195,00
RELEJ za kontrolu nivoa tekućine, ke-SKR, 230VAC, kontakt max 5A/240VAC, montaža na DI$ nosač 35, KAEL
PRAŽNJENJE
PUNJENJE
Un: 230VAC; Frekvencija: 50/60 Hz; Područje rada: (0,8-1,1) Un; Podešenje osjetljivosti 5-100KΏ; Potrošnja energije: <4 VA,
Izlazni kontakt 1"O (2-3) i 1"C (1-2) 5A/240Vac; IP20; Temperatura: -5°C..... +50°C, Vlažnost 15% - 95%
29.16.56
29.16.57
Relej za kontrolu nivoa tekućine SKR 100 dim112x75x50mm
Relej za kontrolu nivoa tekućine ke-SKR dim 28x82x80 mm
EXTEH
20
165,00
159,00
VIŠEFU$KCIJSKI VREME$SKI RELEJI Ke, 230VAC/24AC/24DC, kontakt max. 5A/240VAC, montaža
na DI$ nosač 35, E$ 61812-1, E$ 61010-1 - KAEL
Broj za
narudžbu
Proizvod
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
TEH$IČKI PODACI:
Un A1–A2 220Vac/24Vac/24 DC;
Područje rada: (0,8-1,1)Un ; Frekvencija: 50/60 Hz ; Kontakt struja: max. 5/240 VAC
Potrošnja energije: <8 VA ; Klasa: IP20; Temperatura: -5°C/+50°C
Montaža na DIN šinu; Dimenzije: 23x82x80 mm; mikroprocesorska kontrola
29.16.50
29.16.53
Višefunkcijski vremenski relej Ke-ZRXX, ON-OFF odgoda 0,1s-30h
Višefunkcijski vremenski relej Ke-FRXX, impulsna odgoda ON-OFF 5s-60min
1/10
1/10
129,00
139,00
TEH$IČKI PODACI:
Un L1-N 230VAC; Područje rada: (0,8-1,1)Un; Frekvencija: 50/60 Hz;
Kontakt struja: max. 5/240VAC; Potrošnja energije: <4 VA; Klasa: IP20;
Temperatura: -5°C/+50°C; Monitor 4 digit LED; 19 funkcija;
vremenski intervali 0.1s- 9999 min, 2 izlazna releja;
Montaža na DIN šinu; Dimenzije: 35x58x90mm;
20.16.53
Višefunkcijski digitalni relej Ke- ZRXX ( D)
1/10
258,00
20.16.54
Zvijezda–trokut relej KE-SD 230VAC/24VAC/24DC, T(on) 0-30sec; T(off) 50-250ms
1/10
189,00
EXTEH
21
IMPULS$I RELEJI, daljinske sklopke za ugradnju, izlaz 250V AC/16A, montaža na DI$ nosač 35, E$ 60669-2-2, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa g/
kom.
Upravljački impuls zatvara i otvara kontakte impulsnog releja.
U stanju bez napona kontakti zadržavaju zatečeno stanje.
20.16.12
20.16.14
20.16.15
Impulsni relej, bistabil, RS 230-200
Impulsni relej, bistabil, RS 024-200
Impulsni relej, bistabil, RS 230-100
230V AC, 2NC, 16A
24V AC, 2NC, 16A
230V AC, 1NO, 16A
107
107
122
Kom. u
pakiranju
1/10
1/10
1/10
Cijena
Kn/kom.
116,00
126,50
89,70
MI$IJATUR$I RELEJI S$AGE 750, 782, AC230V/24V/12V, DC24V/12V, 3 i 4 preklopna kontakta, 8A i 16A,
E$ 61810-1, E$ 60255-1-00, E$ 61810-7, E$ 60947-4-1, E$ 60947-5-1, ELKO-ep
Spajanje - 750
20.16.34
20.16.33
20.16.32
20.16.31
20.16.30
20.16.39
20.16.38
20.16.37
20.16.36
20.16.35
20.16.40
20.16.41
Minijaturni relej 782/12V DC Minijaturni relej 782/24V DC Minijaturni relej 782/12V AC Minijaturni relej 782/24V AC Minijaturni relej 782/230V AC Minijaturni relej 750/12V AC Minijaturni relej 750/12V DC Minijaturni relej 750/24V AC Minijaturni relej 750/24V DC Minijaturni relej 750/230V AC Podnožje za minijaturni relej 782,
Podnožje za minijaturni relej 750,
4 preklopna kontakta, 8A
4 preklopna kontakta, 8A
4 preklopna kontakta, 8A
4 preklopna kontakta, 8A
4 preklopna kontakta, 8A
3 preklopna kontakta, 16A
3 preklopna kontakta, 16A
3 preklopna kontakta, 16A
3 preklopna kontakta, 16A
3 preklopna kontakta, 16A
ES15/4N, 14-pinsko
ES-11,
11-pinsko
EXTEH
22
Spajanje - 782
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34,50
31,50
38,50
30,50
30,50
49,90
49,90
42,90
40,90
44,10
26,00
26,00
ZVO$A - ET, ZUJALICE - RSU, 230VAC, ugradnja na DI$ nosač 35, E$ 60669-2-2
Broj za
narudžbu
20.20.10
20.20.13
Proizvod
Masa g/
kom.
Zvono ET 201, 230V
Zujalica RSU 230, 230V
62
55
Kom. u
pakiranju
1
1
Cijena
Kn/kom.
35,00
80,00
BROJILA RAD$E E$ERGIJE (kWh), 230 - 400VAC, KLASA 1, montaža na DI$ nosač 35, klasa 1, IEC61036, F&F
20.20.20
20.20.21
20.20.23
Brojilo LE - 01d, SO, AC 230V, 5 (45)A - 1 modul
Brojilo LE - 02d, SO, AC 3x230/400V+N, 5 (63)A - 4,5 modula
Brojilo LE - 04d, SO, AC 3x230/400V+N, 100A, 2 tarife, 2xLCD - 7 modula
1/10
1/10
1/10
258,00
748,00
1.060,00
LUKSOMATI - SVJETLOS$E SKLOPKE, 230VAC, lx funkcija podešavanja histereze, montaža na zid ili u razdjelnik,
1$OC, DOEPKE GmbH, KAEL
Luksomat Ke-FTR10M
Luksomat DASY 10
29.19.01
29.19.05
Luksomat DASY 10, 10A / 230VAC
Luksomat Ke-FTR10M&FTG, 5A / 230VAC
EXTEH
23
montaža na zid
montaža u razdjelnik
160
1
1
170,00
158,00
U K L O P $ I D I G I T A L $ I S A T O V I D A T A M I C R O + , 1 2 0 - 2 3 0 VA C , 1 2 - 4 8 VA C / D C , 5 0 - 6 0 H z ,
k o n t a k t 1 6 ( 1 0 ) A / 2 5 0 VA C , m o n t a ž a n a D I $ n o s a č 3 5 , D O E P K E G m b H
Broj za
narudžbu
28.30.16
28.30.20
28.30.21
Cijena
Kn/kom.
Proizvod
Uklopni sat UNO D, 230VAC, 16A, 24h/15min
Uklopni sat DATA MICRO+, 12-230VAC/DC, 16A
Uklopni sat DATA MICRO+2, 12-230VAC/DC, 16A
DNEVNI / ANALOGNI
TJEDNI / DIGITALNI
TJEDNI / DIGITALNI
185,00
340,00
395,00
STUBIŠ$I AUTOMATI, AS 212. AS B220, 230VAC, 16A vrijeme podešavanja 0,5 - 10 min, isklopna moć
4kV/AC1, E$ 60669-2-3, E$ 61010-1, F&F
1
3
1
12
Shema spajanja
10
12
4 vodiča
28.40.19
Shema spajanja
3 vodiča
149,00
Stubišni automat AS 212, 230VAC, 16A, 30s - 10min
2
1
8
1
Shema spajanja
4 vodiča
28.40.20
3
Stubišni automat AS B220, 230VAC, 16A, 30s - 10min
EXTEH
24
7
8
2
Shema spajanja
3 vodiča
159,00
ODVOD$ICI PRE$APO$A TY1, In = 20kA-80kA, T1 T2 ( klasa I i II), Uc=275VAC/350VDC, 440VAC/585VDC,
1p, 2p, 3p, 4p, modularna izvedba, montaža na DI$ nosač 35, IEC61643-1, Izoelektro
Glavni
osigurači
Priključni ormar
T$-C sustav
Brojilo
NN
Odvodnik
Podrazdjelnik
Glavni
osigurači
Pruga za izjednačenje
potencijala
Priključni ormar
T$-S sustav
NN
Odvodnik
Brojilo
Podrazdjelnik
Broj za
narudžbu
27.02.02
27.02.03
27.02.04
27.02.05
27.02.06
27.02.07
27.02.08
27.02.09
27.02.10
27.02.11
27.02.12
27.02.13
27.02.18
27.02.19
27.02.20
27.02.21
27.02.22
27.02.23
27.02.14
27.02.15
27.02.16
27.02.17
Proizvod
Odvodnik prenapona TY1-1, 275-40, 1p
Odvodnik prenapona TY1-1, 440-40, 1p
Odvodnik prenapona TY1-3, 275-40, 3p
Odvodnik prenapona TY1-3, 440-40, 3p
Odvodnik prenapona TY1-4, 275-40, 4p
Odvodnik prenapona TY1-4, 440-40, 4p
Odvodnik prenapona TY1-1, 275-60, 1p
Odvodnik prenapona TY1-1, 440-60, 1p
Odvodnik prenapona TY1-3, 275-60, 3p
Odvodnik prenapona TY1-3, 440-60, 3p
Odvodnik prenapona TY1-4, 275-60, 4p
Odvodnik prenapona TY1-4, 440-60, 4p
Odvodnik prenapona TY1-1, 275-80, 1p
Odvodnik prenapona TY1-1, 440-80, 1p
Odvodnik prenapona TY1-3, 275-80, 3p
Odvodnik prenapona TY1-3, 440-80, 3p
Odvodnik prenapona TY1-4, 275-80, 4p
Odvodnik prenapona TY1-4, 440-80, 4p
Zamjenjivi modul M1-275-40, 1p
Zamjenjivi modul M1-275-60, 1p
Zamjenjivi modul M1-440-40, 1p
Zamjenjivi modul M1-440-60, 1p
Uc
(V)
275
440
275
440
275
440
275
440
275
440
275
440
275
440
275
440
275
440
275
275
440
440
EXTEH
25
In
(kA)
20
20
20
20
20
20
30
30
30
30
30
30
40
40
40
40
40
40
20
30
20
30
Imax
(kA)
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
60
60
80
80
80
80
80
80
40
60
40
60
Inp
(kA)
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
8
10
8
10
Up
(kV)
< 1,2
< 2,0
< 1,2
< 2,0
< 1,2
< 2,0
< 1,5
< 2,2
< 1,5
< 2,2
< 1,5
< 2,2
< 2,0
< 2,5
< 2,0
< 2,5
< 2,0
< 2,5
< 1,2
< 1,5
< 2,0
< 2,2
Pruga za izjednačenje
potencijala
Kom. u
pakiranju
1/10
1/10
1/3
1/3
1/2
1/2
1/10
1/10
1/3
1/3
1/2
1/2
1/10
1/10
1/3
1/3
1/2
1/2
1/10
1/10
1/10
1/10
Cijena
Kn/kom.
123,00
128,00
405,00
420,00
478,00
505,00
242,00
258,00
720,00
790,00
890,00
995,00
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
81,00
185,00
98,00
188,00
Tlačne sklopke
TLAČ$E SKLOPKE, 230/400V, 25 (16)A, priključak R 3/4˝, DSP za pumpe, s rasteretnim ventilom, VDE 0660, DOEPKE GmbH
Broj za
narudžbu
24.90.02
24.90.04
24.90.07
24.90.08
Masa g/
kom.
Proizvod
Tlačna sklopka DSP 6-3Ö, 400V,
Tlačna sklopka DSP 10-3Ö, 400V,
Tlačna sklopka DSP 6-2Ö, 230V,
Tlačna sklopka DSP 10-2Ö, 230V,
1.5-6
4-10.5
1.5-6
4-10.5
bar
bar
bar
bar
3f,
3f,
1f,
1f,
3/4˝
3/4˝
3/4˝
3/4˝
Kom. u
pakiranju
1/20
1/20
1/20
1/20
Cijena
Kn/kom.
128,70
133,50
105,00
125,00
Plivajuće sklopke
PLIVAJUĆE SKLOPKE CHAMP, 250V, 50Hz, 10 (4) A, IP 67 kut uklopa / isklopa +/- 45°, max. 60°C, 3m, 5m i 10m kabela,
HO7R$-F 3G1, visoka kemijska postojanost, DOEPKE GmbH
24.90.11
24.90.12
24.90.13
24.90.17
24.90.15
24.90.14
Plivajuća sklopka CHAMP 1L
Plivajuća sklopka CHAMP 1F
Plivajuća sklopka CHAMP 2
Plivajuća sklopka CHAMP 2
Plivajuća sklopka CHAMP 2
Uteg GGW
“prazniti”, 3m kabela
“puniti”, 3m kabela
“puniti - prazniti”, 3m kabela
“puniti - prazniti”, 5m kabela
“puniti - prazniti”, 10m kabela
EXTEH
26
500
475
496
220
1
1
1
1
1
1
191,50
191,50
191,50
242,00
320,00
21,50
Motorske zaštitne sklopke i pribor
MOTORSKE ZAŠTIT$E SKLOPKE MS 690V/25A, termički i elektromagnetski okidač, DI$ VDE 0660, E$ 60947, ABL GmbH
Broj za
narudžbu
25.10.16
25.10.24
25.10.40
25.10.60
25.11.10
25.11.16
25.11.24
25.11.40
25.11.60
25.12.10
25.12.16
25.12.20
25.12.25
Proizvod
Nazivna
struja
MS 016
MS 025
MS 040
MS 063
MS 1
MS 1.6
MS 2.5
MS 4
MS 6.3
MS 10
MS 16
MS 20
MS 25
0.1 - 0.16A
0.16 - 0.25A
0.25 - 0.4A
0.4 - 0.63A
0.63 - 1.0A
1.0 - 1.6A
1.6 - 2.5A
2.5 - 4.0A
4.0 - 6.3A
6.3 - 10.0A
10.0 - 16.0A
16.0 - 20.0A
20.0 - 25.0A
Masa g/ Kom. u
kom. pakiranju
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
250
OGRA$IČIVAČ STRUJE KRATKOG SPOJA, povećanje isklopne moći do 50kA, ABL GmbH
25.15.25
SBMS 32
POMOĆ$I KO$TAKTI HMS, lijevo i/ili desno prigradbeni, 500V AC, 6A, ABL GmbH
25.91.01
25.91.02
25.91.03
HMS 11, 1NO 1NC
HMS 20, 2NO
VHMS 11, 1NO 1NC
HMS 11
HMS 20
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cijena
Kn/kom.
170,40
170,40
170,40
170,40
170,40
170,40
170,40
170,40
170,40
223,40
223,40
245,00
275,00
175
1
na upit
40
40
40
10
10
10
40,00
40,00
40,00
VHMS 11
UGRADBE$I POD$APO$SKI I STRUJ$I OKIDAČI (daljinsko isključenje), ABL GmbH
25.93.01
25.93.02
Podnaponski okidač UMS220, 230V/50Hz
Podnaponski okidač UMS380, 400V/50Hz
10
10
117,00
117,00
25.93.03
25.93.04
Strujni okidač AMS220, 230V/50Hz
Strujni okidač AMS380, 400V/50Hz
10
10
117,00
117,00
EXTEH
27
KUĆIŠTA ZA BS/MS MOTORSKE SKLOPKE s $ i PE stazaljkom 2 x 2,5mm2, ABL GmbH
Broj za
narudžbu
Masa g/
kom.
Proizvod
Izolacijsko kućište MS.G41
Izolacijsko kućište MS.G55
Izolacijsko kućište MS.F41
Izolacijsko kućište MS.F55
25.92.01
25.92.02
25.92.03
25.92.04
IP55
MS.G55
220
240
150
170
ugradbeno
ugradbeno
IP55
MS.F55
IP41
MS.F41
Kom. u
pakiranju
1
1
1
1
Cijena
Kn/kom.
39,50
55,50
32,00
42,00
IP41
MS.G41
STOP PRITISKIVAČI za BS/MS MOTORSKE SKLOPKE, ABL GmbH
MS.PT
standardni
25.94.01
25.94.02
25.94.03
STOP pritiskivač MS.PT
STOP pritiskivač MS.PV
STOP pritiskivač MS.PS2
MS.PV
s blokadom
IP55 standardni
IP55 s blokadom
IP55 deblokada ključem
MS.PS2
deblokada ključem
55
60
65
5
5
5
68,00
105,00
170,00
PRIBOR za BS/MS MOTORSKE SKLOPKE, ABL GmbH
"/PE" sabirnica
25.94.10
25.94.20
25.95.01
25.95.02
25.95.03
25.95.04
N sabirnica
Zaštitna membrana
Signalna svjetiljka
Signalna svjetiljka
Signalna svjetiljka
Signalna svjetiljka
MS.VS
zaštitna membrana s blokadom
MS.N
MS.VS
MS.SLW2
MS.SLG2
MS.SLR2
MS.SLJ2
230V bijela
230V zelena
230V crvena
230V žuta
EXTEH
28
MS signalna svjetiljka
10
100
10
10
10
10
10
10
5
5
5
5
na upit
na upit
61,00
61,00
61,00
na upit
Instalacijski sklopnici
SKLOP$ICI za uklapanje djelatnih tereta, strujnih krugova rasvjete, termičkih trošila i sl., Ui = 400V, Ith = 20,40,63A,
pomoćni kontakti Ui = 400V, AC11-230V, 6A, VDE 0660, DOEPKE GmbH
HS 20-40/-31/-13
HS 20-20/-11
2$O
Broj za
narudžbu
$O + $C
Proizvod
Kontakti
HS 40/HS 63
3$O + $C
Ith
3$C + $O
Napon
Masa g/
kom.
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
29.16.18
Sklopnik HS 20-20
2NO
20A
AC 230V/50Hz
125
1/12
104,30
29.16.20
Sklopnik HS 20-40
4NO
24A
AC 230V/50Hz
215
1/6
104,30
29.16.19
29.16.25
29.16.27
29.16.40
29.16.63
29.16.91
Sklopnik HS 20-11
Sklopnik HS 20-31
Sklopnik HS 20-13
Sklopnik HS 40-40
Sklopnik HS 63-40
NO+NC
3NO+NC
NO+3NC
4NO
4NO
20A
24A
24A
40A
63A
AC 230V/50Hz
AC 230V/50Hz
AC 230V/50Hz
AC 230V/50Hz
AC 230V/50Hz
Pomoćni kontakti HSH 11 (za HS20, HS40, HS63) NO+NC AC 230V/50Hz
EXTEH
29
120
217
215
360
355
25
1/12
1/6
1/6
104,30
116,20
97,90
1/4
272,50
1/4
61,80
1/4
338,50
Grebenaste sklopke
GREBE$ASTE SKLOPKE - Ui (400V AC, 690V AC), R. KO$ČAR
Broj za
narudžbu
25.30.00
25.30.01
25.30.02
25.30.03
25.30.08
25.30.09
25.30.10
25.30.11
25.30.12
25.30.13
25.30.14
25.30.15
25.30.16
25.30.17
25.30.18
25.30.19
25.30.20
25.30.21
25.30.22
25.30.23
25.30.24
25.30.25
25.30.26
25.30.27
25.30.32
25.30.33
25.30.34
25.30.35
25.30.36
25.30.37
25.30.38
25.30.39
25.30.40
25.30.41
25.30.42
25.30.43
25.30.44
25.30.45
25.30.46
25.30.47
Proizvod
BS 20 - 90
BS 20 - 91
BS 20 - 10
BS 20 - 92
BS 25 - 90
BS 25 - 91
BS 25 - 10
BS 25 - 92
BS 32 - 90
BS 32 - 91
BS 32 - 10
BS 32 - 92
BS 40 - 90
BS 40 - 91
BS 40 - 10
BS 40 - 92
BS 63 - 90
BS 63 - 91
BS 63 - 10
BS 63 - 92
BS 20 - 51
BS 20 - 52
BS 20 - 53
BS 20 - 75
BS 25 - 51
BS 25 - 52
BS 25 - 53
BS 25 - 75
BS 32 - 51
BS 32 - 52
BS 32 - 53
BS 32 - 75
BS 40 - 51
BS 40 - 52
BS 40 - 53
BS 40 - 75
BS 63 - 51
BS 63 - 52
BS 63 - 53
BS 63 - 75
Tip
(GN 20 - 90)
(GN 20 - 91)
(GN 20 - 10)
(GN 20 - 92)
(GN 25 - 90)
(GN 25 - 91)
(GN 25 - 10)
(GN 25 - 92)
(GN 32 - 90)
(GN 32 - 91)
(GN 32 - 10)
(GN 32 - 92)
(GN 40 - 90)
(GN 40 - 91)
(GN 40 - 10)
(GN 40 - 92)
(GN 63 - 90)
(GN 63 - 91)
(GN 63 - 10)
(GN 63 - 92)
(GN 20 - 51)
(GN 20 - 52)
(GN 20 - 53)
(GN 20 - 75)
(GN 25 - 51)
(GN 25 - 52)
(GN 25 - 53)
(GN 25 - 75)
(GN 32 - 51)
(GN 32 - 52)
(GN 32 - 53)
(GN 32 - 75)
(GN 40 - 51)
(GN 40 - 52)
(GN 40 - 53)
(GN 40 - 75)
(GN 63 - 51)
(GN 63 - 52)
(GN 63 - 53)
(GN 63 - 75)
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
1-0-2
apomena: ostali tipovi grebenastih sklopki na upit.
Broj
polova
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
1p
2p
3p
4p
EXTEH
30
Nazivna pogonska struja / Nazivna termička Cijena
(AC1/AC21) - Ie
struja - Ith
Kn/kom.
20/25
20/25
20/25
20/25
25/32
25/32
25/32
25/32
32/40
32/40
32/40
32/40
40/50
40/50
40/50
40/50
63/70
63/70
63/70
63/70
20/25
20/25
20/25
20/25
25/32
25/32
25/32
25/32
32/40
32/40
32/40
32/40
40/50
40/50
40/50
40/50
63/70
63/70
63/70
63/70
52,00
61,50
73,20
83,70
61,80
82,70
96,30
113,10
92,20
115,10
128,80
143,50
110,00
130,90
163,40
187,40
115,20
156,00
208,40
230,30
59,70
99,50
105,80
124,60
82,70
133,00
144,50
197,90
108,90
170,70
184,30
246,10
138,20
238,70
245,00
339,30
158,10
292,20
319,40
407,30
Motorski sklopnici
SKLOP$ICI S$AGE CS ROBUSTA, 9A-95A, 3 i 4 polni, upravljački napon AC i DC, IEC/E$ 60947-4-1,
VDE 0660, UL, CSA - C&S ELECTRIC
Broj za
narudžbu
Proizvod
Kontakti
Broj
polova
kW
(400V)
9A
12A
18A
25A
40A
65A
95A
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4-p
4
5,5
9
11
22
37
45
25.50.00
25.50.01
25.50.02
25.50.03
25.50.04
25.50.05
25.50.06
25.50.07
25.50.08
25.50.09
25.50.10
25.50.11
TC1D0910EAC
TC1D1210EAC
TC1D1810EAC
TC1D2210EAC
TC1D2510EAC
TC1D3210EAC
TC1D3810EAC
TC1D4011EAC
TC1D5011EAC
TC1D6511EAC
TC1D8011EAC
TC1D9511EAC
25.50.20
25.50.21
25.50.22
25.50.23
25.50.24
25.50.60
25.50.70
25.50.71
Pomoćni kontakt TA1DN11, 1NO+1NC, prednja ugradnja
Pomoćni kontakt TA1DN31, 3NO+1NC, prednja ugradnja
Pomoćni kontakt TA1DN22, 2NO+2NC, prednja ugradnja
Pomoćni kontakt TA8DN11, 1NO+1NC, stranična ugradnja
Pomoćni kontakt TA8DN20, 2NO, stranična ugradnja
Mehanička blokada LA9D09978 za TC1D09-32
Mehanička blokada LA9D50978 za TC1D40-65
Mehanička blokada LA9D80978 za TC1D80-95
25.50.12
25.50.13
25.50.14
25.50.15
25.50.16
25.50.17
25.50.18
TC1D09004AC
TC1D12004AC
TC1D18004AC
TC1D25004AC
TC1D40004AC
TC1D65004AC
TC1D95004AC
1NO
1NO
1NO
1NO
1NO
1NO
1NO
1NO/1NC
1NO/1NC
1NO/1NC
1NO/1NC
1NO/1NC
Ie
A
9A
12A
18A
22A
25A
32A
38A
40A
50A
65A
80A
95A
1NO/1NC
1NO/1NC
1NO/1NC
1NO/1NC
1NO/1NC
1NO/1NC
1NO/1NC
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
4,5
5,5
9
11
11
15
18,5
22
25
37,5
45
45
Kom. u
pakiranju
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
Cijena
Kn/kom.
78,00
79,00
109,00
115,00
138,00
189,00
225,00
285,00
365,00
495,00
690,00
845,00
128,00
138,00
151,00
208,00
428,00
525,00
980,00
51,00
71,00
71,00
52,00
52,00
35,00
55,00
60,00
$ADSTRUJ$I TERMIČKI RELEJI TM 40, TRM 75-60, TRM 75-110, standardni naponi AC 230V/50Hz,
AC 400V/50Hz, IEC/E$ 60947-4-1, VDE 0660, CSA - C 22.2, C&S
Broj za
narudžbu
25.50.40
25.50.41
25.50.42
25.50.43
25.50.44
25.50.45
25.50.46
25.50.47
25.50.48
25.50.49
25.50.50
25.50.51
Proizvod
TR2-D09301
TR2-D09302
TR2-D09303
TR2-D09304
TR2-D09305
TR2-D09306
TR2-D093X6
TR2-D09307
TR2-D09308
TR2-D09310
TR2-D09312
TR2-D09314
Područje
podešavanja
0,10 - 0,16A
0,16 - 0,25A
0,25 - 0,40A
0,40 - 0,63A
0,63 - 1,00A
1,00 - 1,60A
1,25 - 2,00A
1,60 - 2,50A
2,50 - 4,00A
4,00 - 6,00A
5,50 - 8,00A
7,00 - 10,0A
Cijena
Kn/kom.
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
79,00
EXTEH
31
Broj za
narudžbu
25.50.52
25.50.53
25.50.54
25.50.55
25.50.56
25.50.57
25.50.58
25.50.59
25.50.64
25.50.61
25.50.62
25.50.63
Proizvod
TR2-D12316
TR2-D18321
TR2-D25322
TR2-D32353
TR2-D32355
TR2-D40353
TR2-D40355
TR2-D65357
TR2-D65359
TR2-D65361
TR2-D80363
TR2-D95365
Područje
podešavanja
9,0 - 13,0A
12,0 - 18,0A
17,0 - 25,0A
23,0 - 32,0A
28,0 - 36,0A
23,0 - 32,0A
30,0 - 40,0A
37,0 - 50,0A
48,0 - 65,0A
55,0 - 70,0A
63,0 - 80,0A
80,0 - 93,0A
Cijena
Kn/kom.
79,00
79,00
159,90
165,40
165,40
175,50
175,50
209,50
284,90
284,90
330,80
367,70
VO osiguračke rastavne sklopke
VO OSIGURAČKE RASTAV E SKLOPKE, 3-polne, 690V, IEC 269-1, IEC 269-2-1, IEC 947-1, IEC 947-3, EFE GmbH.
3-p
uska
Broj za
narudžbu
17.80.00
17.80.03
17.80.06
17.80.09
17.80.12
17.80.15
17.80.18
17.80.20
17.80.21
17.80.22
17.80.23
17.80.30
17.80.33
17.80.36
17.80.39
17.80.42
17.80.45
17.80.48
17.80.51
17.80.54
17.80.57
Tip
NH-Latr. 000 R4R4
NH-Latr. 000 IN R4R4 - uska
NH-Latr. 00 IN U5U5
NH-Latr. 00 IN R2R2
NH-Latr. 1 IN U2U2
NH-Latr. 2 IN U2U2
NH-Latr. 3 IN U2U2
Zaštita kontakta 00 IN
Zaštita kontakta 1 IN
Zaštita kontakta 2 IN
Zaštita kontakta 3 IN
NH-Latr. SB 000 IN 60 AU R4 - uska
NH-Latr. SB 000 IN 60 AO R4 - uska
NH-Latr. SB 00 IN 60 K43U5
NH-Latr. SB 1 IN 60 K92U2
NH-Latr. SB 2 IN 60 K92U2
NH-Latr. SB 3 IN 60 K92U2
NH-Latr. SB 00 IN 60 U5K43
NH-Latr. SB 1 IN 60 U2K92
NH-Latr. SB 2 IN 60 U2K92
NH-Latr. SB 3 IN 60 U2K92
Nazivna
struja - A
Temeljna ploča
Vijak-M
Stezaljka-S / Sabirnica
100
100
160
160
250
400
630
S
S
M8
S
M10
M10
M10
temeljna ploča
temeljna ploča
temeljna ploča
temeljna ploča
temeljna ploča
temeljna ploča
temeljna ploča
100
100
160
250
400
630
160
250
400
630
S
S
M8
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
sabirnica
sabirnica
sabirnica
sabirnica
sabirnica
sabirnica
sabirnica
sabirnica
sabirnica
sabirnica
Priključak Pakiranje Cijena
gore/dolje
kom. Kn/kom.
dolje
gore
dolje
dolje
dolje
dolje
gore
gore
gore
gore
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
183,00
243,00
209,00
218,00
509,00
799,00
937,00
12,20
30,00
37,80
47,80
280,00
258,00
392,00
913,00
1.162,00
1.330,00
392,00
931,00
1.174,00
1.342,00
VO OSIGURAČKE RASTAV E SKLOPKE, 1-polne, 690V, IEC 269-1, IEC 269-2-1, IEC 947-1, IEC 947-3, EFE GmbH.
17.80.60
17.80.61
NH-Latr. 00 IN 1P U5U5
NH-Latr. 00 IN 1P SB U5
160
160
M8
M8
temeljna ploča
sabirnica
1
1
VO BATERIJSKE OSIGURAČKE RASTAV E SKLOPKE, 1-polne, 550V DC, za UPS, EFE
17.80.62
17.80.63
NH-Latr. 00 1P SC G4G4
NH-Latr. 00 1P SB SCG4
PRIBOR ZA
17.80.24
17.80.25
17.80.26
160
160
M8
M8
VO OSIGURAČKE RASTAV E SKLOPKE
Mikroprekidač za NVO osiguračke rastavne sklopke 100A
Mikroprekidač za NVO osiguračke rastavne sklopke 160A
Mikroprekidač za NVO osiguračke rastavne sklopke 250/400/630A
EXTEH
32
temeljna ploča
sabirnica
1
1
1
1
1
143,30
143,30
GmbH.
244,40
244,40
34,70
35,60
35,00
VO osiguračke rastavne pruge
Broj za
narudžbu
Tip
Nazivna
struja - A
Vijak-M
Stezaljka-S
Razmak
sabirnica
VO OSIGURAČKE PRUGE, izolirane, 690V, IP 20, IEC 60947-3, EFE
17.90.51
17.90.54
NH-Lei 1-2 SH S6 EDURO
NH-Lei 1-2 SH V2N EDURO
250/400
250/400
M12
S
185 mm
185 mm
GmbH.
Pakiranje
kom.
1
1
Cijena
Kn/kom.
678,00
791,00
VO OSIGURAČKE 1-POL O RASTAV E PRUGE, izolirane, 690V, IP 20, IEC 60947-3, EFE
GmbH.
VO OSIGURAČKE 3-POL O RASTAV E PRUGE, izolirane, 690V, IP 20, IEC 60947-3, EFE
GmbH.
17.90.00
17.90.12
17.90.18
17.90.48
17.90.24
17.90.30
17.90.36
17.90.42
17.90.03
17.90.06
17.90.09
17.90.15
17.90.21
17.90.27
17.90.33
17.90.39
17.90.45
NH-La-Lei 00/185 1P U5
NH-La-Lei 1 1P U6
NH-La-Lei 1 1P V2N
EKDEO 1/2 1P V2N
NH-La-Lei 2 1P U6
NH-La-Lei 2 1P V2N
NH-La-Lei 3 1P U6
NH-La-Lei 3 1P V2N
NH-La-Lei 00/185 3P Eh5 U5
NH-La-Lei 00/60 3P R5
NH-La-Lei 00/100 3P U5
NH-La-Lei 1 3P U6
NH-La-Lei 1 3P V2N
NH-La-Lei 2 3P U6
NH-La-Lei 2 3P V2N
NH-La-Lei 3 3P U6
NH-La-Lei 3 3P V2N
PRIBOR ZA
17.90.56
17.90.57
17.90.58
17.90.60
17.90.65
17.90.75
17.90.70
17.90.76
17.90.79
160
250
250
250/400
400
400
630
630
160
160
160
250
250
400
400
630
630
M8
M12
S
S+M12
M12
S
M12
S
M8
M8
M8
M12
S
M12
S
M12
S
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
60 mm
100 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
185 mm
VO OSIGURAČKE RASTAV E PRUGE i SABIR ICE
Jednostruki adapter 100/185
Dvostruki adapter 185/185
Dvostruki adapter 100/185
Pritisna pločica sa kontaktnom prizmom (1 komplet) re/rm/se/sm 2,5-95mm2
Nosač sabirnice “Efen” 60mm
Izolator potporni 45mm M6/M6
Izolator potporni 40mm M8/M8
Izolator potporni 40mm, d-30mm M6, ISO 1080
Izolator potporni 60mm, d-45mm M8, ISO 1095
EXTEH
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
631,00
1.083,00
1.211,00
833,00
1.122,00
1.239,00
1.261,00
1.389,00
495,00
495,00
449,00
1.089,00
1.211,00
1.122,00
1.244,00
1.266,00
1.389,00
102,00
190,00
190,00
40,00
40,00
29,00
23,00
23,00
24,00
iskonaponski visokoučinski rastalni umetci, VO
VO - RASTAL I U METCI , 500V, DI
Tip
VDE 0636 T21/22, IEC 269-2-1, DI
Cijena
Kn/kom.
Struja
A
Broj za
narudžbu
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
NH 00 C
2
4
6
10
16
20
25
35
40
50
63
80
100
13.15.00
13.15.17
13.15.24
13.15.31
13.15.48
13.15.55
13.15.62
13.15.79
13.15.86
13.15.93
13.16.09
13.16.16
13.16.23
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
16,80
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
NH 1 C
25
35
40
50
63
80
100
125
160
13.18.90
13.19.06
13.19.13
13.19.20
13.19.37
13.19.44
13.19.51
13.19.68
13.19.75
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
NH 2 C
25
35
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250
13.21.01
13.21.18
13.21.25
13.21.32
13.21.49
13.21.56
13.21.63
13.21.70
13.21.87
13.21.94
13.22.00
13.22.17
GmbH
Cijena
Kn/kom.
Struja
A
Broj za
narudžbu
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
NH 00
2
4
6
10
16
20
25
35
40
50
63
80
100
125
160
13.16.30
13.16.47
13.16.54
13.16.61
13.16.78
13.16.85
13.16.92
13.17.08
13.17.15
13.17.22
13.17.39
13.17.46
13.17.53
13.17.60
13.17.77
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
19,40
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
27,90
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
NH 1
25
35
40
50
63
80
100
125
160
200
224
250
13.19.82
13.19.99
13.20.02
13.20.19
13.20.26
13.20.33
13.20.40
13.20.57
13.20.64
13.20.71
13.20.88
13.20.95
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
39,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
41,90
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
NH 2
80
100
125
160
200
224
250
315
355
400
13.22.24
13.22.31
13.22.48
13.22.55
13.22.62
13.22.79
13.22.86
13.22.93
13.23.09
13.23.16
52,10
52,10
52,10
52,10
52,10
52,10
52,10
52,10
52,10
52,10
EXTEH
34
Tip
43620, EFE
Cijena
Kn/kom.
Struja
A
Broj za
narudžbu
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
NH 3 C
80
100
125
160
200
224
250
315
355
400
13.23.23
13.23.30
13.23.47
13.23.54
13.23.61
13.23.78
13.23.85
13.23.92
13.24.08
13.24.15
56,60
56,60
56,60
56,60
56,60
56,60
56,60
56,60
56,60
56,60
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
NH 4 M
400
500
630
700
800
1000
1250
13.10.13
13.10.21
13.10.39
13.10.47
13.10.56
13.10.63
13.10.70
287,00
287,00
287,00
287,00
287,00
287,00
287,00
Tip
Tip
Struja
A
Broj za
narudžbu
Cijena
Kn/kom.
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
NH 3
160
200
224
250
315
355
400
500
630
13.24.22
13.24.39
13.24.46
13.24.53
13.24.60
13.24.77
13.24.84
13.24.91
13.25.07
107,20
107,20
107,20
107,20
107,20
107,20
107,20
107,20
107,20
Mjere (mm):
H 00 - H 3
Tip
NH 00 C
NH 00
NH 0
NH 1 C
NH 1
NH 2 C
NH 2
NH 3 C
NH 3
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
49
45
53
78.5
21
37
51
15.2
6
35
68
62
70
125
30
45
59
15.2
6
35
49
68
68
68
68
68
68
45
53
62
70
62
70
62
71
62
71
62
71
62
71
78.5
135
135
150
150
150
150
30
45
30
45
50
50
50
50
58
58
58
58
68
68
59
64
64
72
72
84
84
15.2
15.2
20.2
20.2
26.2
26.2
32.2
6
6
6
6
6
6
6
35
40
40
48
48
60
60
Pakiranje i težina:
H4
Tip
NH 00 C
NH 00
NH 0
NH 1 C
NH 1
NH 2 C
NH 2
NH 3 C
NH 3
NH 4
Jedinično (kom)
Zbirno (kom)
Masa (kg/kom)
3
60
0.17
3
3
3
3
3
3
3
3
1
EXTEH
35
120
36
36
36
30
30
24
24
24
0.12
0.22
0.26
0.43
0.45
0.60
0.62
0.83
1.84
Podnožja za niskonaponske visokoučinske rastalne umetke, VO
IEC 269-2-1, VDE 0636 T21, DI 43620, EFE GmbH
Broj za
narudžbu
Tip podnožja
17.00.66
17.00.42
17.00.97
17.00.73
17.01.27
17.01.03
17.01.89
17.01.65
17.90.16
17.52.14
17.51.91
17.52.45
17.52.21
17.13.08
17.12.85
17.13.39
17.13.15
17.23.98
17.23.74
17.24.28
17.24.04
17.34.87
17.34.63
17.35.17
17.34.94
17.65.56
HU-00 SB
HU-00 S
HUB-00 SB
HUB-00 S
HU-00 x 3 SB
HU-00 x 3 S
HUB-00 x 3 SB
HUB-00 x 3 S
HZKP-00 x 3 B-KS
HZ-0 SB
HZ-0 S
HZ-0 x 3 SB
HZ-0 x 3 S
HZ-1 SB
HZ-1 S
HU-1 x 3 SB
HU-1 x 3 S
HZ-2 SB
HZ-2 S
HU-2 x 3 SB
HU-2 x 3 S
HZ-3 SB
HZ-3 S
HU-3 x 3 SB
HU-3 x 3 S
HZ-4 S
Broj polova
Priključak vodiča
Masa
(kg/kom.)
Kom. u
pakiranju
1-p
1-p
1-p
1-p
3-p
3-p
3-p
3-p
3-p
1-p
1-p
3-p
3-p
1-p
1-p
3-p
3-p
1-p
1-p
3-p
3-p
1-p
1-p
3-p
3-p
1-p
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
stezaljka
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - stezaljka
vijak - vijak
vijak - vijak
0.11
0.10
0.13
0.12
0.39
0.37
0.58
0.56
0.80
0.24
0.23
0.72
0.70
0.82
0.76
1.56
1.37
0.96
0.90
1.93
1.74
1.25
1.20
2.49
2.33
1.87
3/108
3/108
3/108
3/108
1/36
1/36
1/36
1/36
1/1
3/108
1/36
1/36
1/36
3
3
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
Pribor za VO podnožja
VO - KRATKOSPOJ ICI SA PLASTIČ IM HVATALJKAMA,
17.92.00
17.92.01
17.92.10
17.92.20
17.92.30
17.92.40
17.90.01
Kratkospojnik
Kratkospojnik
Kratkospojnik
Kratkospojnik
Kratkospojnik
Kratkospojnik
NVO ručka, univerzalna
NHM 00 160A
NHM 0 160A
NHM 1 250A
NHM 2 400A
NHM 3 630A
NHM 4 1250A
NHB 00-3/G-DIN
EXTEH
36
Cijena
Kn/kom.
VO - RUČKA ZA ATICA JE, DI 43620
3
3
3
3
3
3
1
20,80
20,00
26,60
28,80
64,90
62,40
82,00
85,00
125,00
21,90
23,50
73,50
65,00
95,20
80,90
282,00
207,00
112,20
97,90
335,00
292,00
144,80
131,00
349,00
392,70
301,00
21,50
29,50
38,90
56,50
75,20
135,00
71,50
Visokonaponski visokoučinski rastalni umetci -V
Broj za
narudžbu
Tip
Nazivni
napon
Nazivna
struja
Mjere
Masa
(kg/kom.)
Kom. u
pakiranju
VISOKO APO SKI VISOKOUČI SKI RASTAL I UMETCI, 12kV, 292mm, IEC 282-1, DI
12.11.02
12.11.04
12.11.06
12.11.10
12.11.16
12.11.20
12.12.25
12.12.31
12.12.40
12.12.50
12.12.63
12.12.80
12.12.90
GK
GK
GK
GK
GK
GK
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
12kV
2A
4A
6.3A
10A
16A
20A
25A
31.5A
40A
50A
63A
80A
100A
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.40
2.30
2.30
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Cijena
Kn/kom.
43625, EFE
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
VISOKO APO SKI VISOKOUČI SKI RASTAL I UMETCI, 24kV, 442mm, IEC 282-1, DI
43625, EFE
VISOKO APO SKI VISOKOUČI SKI RASTAL I UMETCI, 36kV, 537mm, IEC 282-1, DI
43625, EFE
12.21.04
12.21.06
12.21.10
12.21.16
12.21.20
12.22.25
12.22.31
12.22.40
12.22.50
12.22.63
12.22.80
12.22.90
12.31.02
12.31.04
12.31.06
12.31.10
12.31.16
12.31.20
12.31.25
GK
GK
GK
GK
GK
HH
HH
HH
HH
HH
HH
HH
GFE 1
GFE 1
GFE 1
GFE 2
HH-FC
HH-FC
HH-FC
24kV
24kV
24kV
24kV
24kV
24kV
24kV
24kV
24kV
24kV
24kV
24kV
36kV
36kV
36kV
36kV
36kV
36kV
36kV
4A
6.3A
10A
16A
20A
25A
31.5A
40A
50A
63A
80A
100A
2A
4A
6.3A
10A
16A
20A
25A
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Ø 88mm
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Ø 88mm
EXTEH
37
1.90
1.90
1.90
1.90
1.90
3.60
3.60
3.60
3.60
3.60
3.50
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
Visokonaponski visokoučinski rastalni umetci sa temperaturnom zaštitom-ÜLA
Broj za
narudžbu
Tip
Nazivni
napon
Nazivna
struja
Mjere
Masa
(kg/kom.)
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
VISOKO APO SKI VISOKOUČI SKI RASTAL I UMETCI SA TEMPERATUR OM
Radni napon 6/12kV, dužina 292mm, VDE 0670 T4 / IEC 60282-1, DI 43625, EFE
ZAŠTITOM,
VISOKO APO SKI VISOKOUČI SKI RASTAL I UMETCI SA
24kV, dužina 442mm, VDE 0670 T4 / IEC 60282-1, DI 43625, EFE
ZAŠTITOM,
12.40.04
12.40.06
12.40.10
12.40.16
12.40.20
12.40.25
12.40.31
12.40.40
12.40.50
12.40.63
12.40.80
12.40.90
12.40.92
12.40.95
12.40.98
12.42.04
12.42.06
12.42.10
12.42.16
12.42.20
12.42.25
12.42.31
12.42.40
12.42.50
12.42.63
12.42.80
12.42.90
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
HH ÜLA
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
6/12 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
10/24 kV
4A
6.3A
10A
16A
20A
25A
31.5A
40A
50A
63A
80A
100A
125A
160A
200A
4A
6.3A
10A
16A
20A
25A
31.5A
40A
50A
63A
80A
100A
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 1
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Promjer 2
Ø 88mm
EXTEH
38
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
1.60
2.10
2.10
3.70
3.70
3.70
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
TEMPERATUR OM
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
2.30
.30
2.30
3.10
4.10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
Rastalni umetci D i D0
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa kg/
100 kom.
Kom. u
Cijena
pakiranju Kn/kom.
RASTAL I UMETCI DII, gL-gG, E27, 500V, DIAZED, DI VDE 0636 T 31, DI 49515
11.12.02
11.12.04
11.12.06
11.12.10
11.12.16
11.12.20
11.12.25
DII
DII
DII
DII
DII
DII
DII
2A
4A
6A
10A
16A
20A
25A
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
5/25/250
5/25/250
5/25/250
5/25/250
5/25/250
5/25/250
5/25/250
2,80
2,80
2,60
2,10
2,10
2,40
2,40
5/25/250
5/25/250
5/25/250
3,70
4,30
4,30
25/500
25/500
25/500
25/500
25/500
25/500
25/500
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
10/250/2500
10/250/2500
10/250/2500
10/250/2500
10/250/2500
2,90
2,90
2,90
2,70
2,70
2.50
2.50
2.50
2.70
3.10
3.10
3.20
RASTAL I UMETCI DIII, gL-gG, E33, 500V, DIAZED, DI VDE 0636 T 31, DI 49515
11.13.35
11.13.50
11.13.63
DIII
DIII
DIII
35A
50A
63A
gL-gG
gL-gG
gL-gG
4.80
5.30
5.40
RASTAL I UMETCI DI ( DZ), gL-gG, E16, 500V, DIAZED, DI VDE 0636 T31, DI 49360
11.11.02
11.11.04
11.11.06
11.11.10
11.11.16
11.11.20
11.11.25
DI
DI
DI
DI
DI
DI
DI
2A
4A
6A
10A
16A
20A
25A
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
1.10
1.10
1.10
1.20
1.30
1.50
1.70
RASTAL I UMETCI D01, gL-gG, E14, 380V, EOZED, DI VDE 0636 T41, IEC 269-3, DI 49522
11.55.02
11.55.04
11.55.06
11.55.10
11.55.16
D01
D01
D01
D01
D01
2A
4A
6A
10A
16A
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
0.62
0.62
0.62
0.62
0.62
RASTAL I UMETCI D02, gL-gG, E18, 380V, EOZED, DI VDE 0636 T41, IEC 269-3, DI 49522
11.56.20
11.56.25
11.56.35
11.56.50
11.56.63
D02
D02
D02
D02
D02
20A
25A
35A
50A
63A
EXTEH
39
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
10/250/1000
10/250/1000
10/250/1000
10/250/1000
10/250/1000
2,90
2,90
3,50
3,90
3,90
Rastalni umetci cilindrički CH
Proizvod
Napon
V
Kom. u
pakiranju
gL-gG
10/1000
10/1000
10/1000
10/1000
10/1000
10/1000
10/1000
10/1000
10/1000
10/1000
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
Broj za Cijena
narudžbu Kn/kom.
aM
RASTAL I UMETCI CILI DRIČKI, CH8, ∅8.5x31.5mm, gL-gG, aM, IEC 60269-1, IEC 60269-3-1
CH8
CH8
CH8
CH8
CH8
CH8
CH8
CH8
CH8
CH8
1A
2A
4A
6A
8A
10A
12A
16A
20A
25A
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
400V
11.53.01
11.53.02
11.53.04
11.53.06
11.53.08
11.53.10
11.53.12
11.53.16
11.53.20
11.53.25
5,20
5,20
5,20
5,20
5,20
5,90
5,90
5,90
5,90
5,90
RASTAL I UMETCI CILI DRIČKI, CH10, ∅10x38mm, gL-gG, aM, 500V, IEC 60269-2-1
CH10
CH10
CH10
CH10
CH10
CH10
CH10
CH10
CH10
CH10
CH10
CH10
0.5A
1A
2A
4A
6A
8A
10A
12A
16A
20A
25A
32A
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
500V
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
11.81.50
11.81.01
11.81.02
11.81.04
11.81.06
11.81.08
11.81.10
11.81.12
11.81.16
11.81.20
11.81.25
11.81.32
8,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,20
6,50
6,50
6,50
6,50
7,10
7,10
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
11.54.01
11.54.02
11.54.04
11.54.06
11.54.08
11.54.10
11.54.12
11.54.16
11.54.20
11.54.25
6,00
6,00
6,00
6,00
6,00
6,60
6,60
6,60
6,60
6,60
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
11.82.50
11.82.01
11.82.02
11.82.04
11.82.06
11.82.08
11.82.10
11.82.12
11.82.16
11.82.20
11.82.25
11.82.32
8,70
6,40
6,40
6,40
6,40
6,40
6,90
6,90
6,90
6,90
7,50
7,50
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
11.85.00
11.85.02
11.85.04
11.85.06
11.85.08
11.85.10
11.85.12
11.85.16
11.85.20
11.85.25
11.85.32
11.85.40
11.85.50
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
11,80
12,70
12,70
12,70
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
aM
11.88.16
11.88.20
11.88.25
11.88.32
11.88.40
11.88.50
11.88.63
11.88.80
11.88.90
22,90
22,90
22,90
22,90
22,90
22,90
22,90
27,20
27,20
RASTAL I UMETCI CILI DRIČKI, CH14, ∅14x51mm, gL-gG, aM, IEC 60269-1, IEC 60269-3-1
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
CH14
0.5A
2A
4A
6A
8A
10A
12A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
690V
690V
690V
690V
690V
690V
690V
690V
690V
690V
500V
500V
500V
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
11.84.00
11.84.02
11.84.04
11.84.06
11.84.08
11.84.10
11.84.12
11.84.16
11.84.20
11.84.25
11.84.32
11.84.40
11.84.50
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,20
11,40
11,40
11,40
RASTAL I UMETCI CILI DRIČKI, CH22, ∅22x58mm, gL-gG, IEC 60269-1, IEC 60269-3-1
CH22 16A
CH22 20A
CH22 25A
CH22 32A
CH22 40A
CH22 50A
CH22 63A
CH22 80A
CH22 100A
690V
690V
690V
690V
690V
690V
500V
500V
500V
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
10/500
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
gL-gG
EXTEH
40
11.87.16
11.87.20
11.87.25
11.87.32
11.87.40
11.87.50
11.87.63
11.87.80
11.87.90
21,80
21,80
21,80
21,80
21,80
21,80
21,80
25,80
25,80
Broj za Cijena
narudžbu Kn/kom.
Prisjedni vijci D
Prisjedni prstenovi D0
Broj za
narudžbu
Proizvod
Cijena
Kn/kom.
Masa kg/
100 kom.
Kom. u
pakiranju
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
1.40
25/500
25/500
25/500
25/500
25/500
25/500
25/500
2,10
2,10
2,10
2,20
2,20
2,60
2,60
2.30
2.10
2.00
25/500
25/500
25/500
3,90
3,90
3,90
0.04
0.04
0.04
0.04
50
50
50
50
2,60
2,60
2,60
2,60
0.06
0.06
0.06
0.06
50
50
50
50
3,50
3,50
3,50
3,50
PRISJED I VIJCI SII, DII, E 27, 500V, DIAZED, DI VDE 0636, DI 49516
14.12.02
14.12.04
14.12.06
14.12.10
14.12.16
14.12.20
14.12.25
SII
SII
SII
SII
SII
SII
SII
2A
4A
6A
10A
16A
20A
25A
PRISJED I VIJCI SIII, DIII, E 33, 500V, DIAZED, DI VDE 0636, DI 49516
14.13.35
14.13.50
14.13.63
SIII
SIII
SIII
35A
50A
63A
PRISJED I PRSTE OVI D01, E14, 400V, EOZED, DI VDE 0636, DI 49523
14.55.02
14.55.04
14.55.06
14.55.10
D01
D01
D01
D01
2A
4A
6A
10A
PRISJED I PRSTE OVI D02, E18, 400V, EOZED, DI VDE 0636, DI 49523
14.56.20
14.56.25
14.56.35
14.56.50
D02
D02
D02
D02
20A
25A
35A
50A
EXTEH
41
Glave osigurača D i D0
Broj za
narudžbu
Proizvod
GLAVE OSIGURAČA DII, DIII, DIV, 500V, DIAZED, DI VDE 0636, DI 49514
15.22.27
15.32.27
Mjere (mm):
K II
K II pl
K III
K III pl
K IV
a
43
44
44
44
54
b
35
38
42
48
65
c
E 27
E 27
E 33
E 33
R 11/4˝
15.23.33
15.33.33
KII
E27 s otvorom za
fazni ispitivač
KII pl E27 s otvorom za fazni
ispitivač i provrtom za
plombiranje
KIII
E33 s otvorom za
fazni ispitivač
KIII pl E33 s otvorom za fazni
ispitivač i provrtom za
plombiranje
Cijena
Kn/kom.
Masa kg/
100 kom.
Kom. u
pakiranju
4.50
36/720
4,40
4.50
36/720
4,60
5.00
25/500
6,30
5.00
25/500
6,60
1.40
64/1280
3,30
1.80
64/1280
GLAVE OSIGURAČA D01, D02, D03, 400V, EOZED, DI VDE 0636, DI 49525
Mjere (mm):
D01
D02
D03
a
28
31
36
b
25
25
40
c
E 14
E 14
M30x2
15.55.14
KD01
15.56.18
KD02
E14 s otvorom za fazni
ispitivač
E18 s otvorom za fazni
ispitivač
3,60
Podnožja osigurača D i D0
POD OŽJA OSIGURAČA EZV, UČVRŠĆE JE VIJCIMA, 500V, DIAZED, DI VDE 0636, DI 49510
16.12.25
EZV 25A
E27
8.20
25/500
11,10
16.13.63
EZV 63A
E33
12.00
15/300
18,80
EXTEH
42
Broj za
narudžbu
16.13.64
16.13.65
Proizvod
EZVd 63A E 33
tip Elektra
EZVd´ 63A E 33
Masa kg/
100 kom.
Kom. u
pakiranju
12.00
12.00
12/240
12/240
Cijena
Kn/kom.
18,30
18,30
EZVd´
EZVd
POD OŽJE OSIGURAČA EZV, 3-POL O ZA UČVRŠĆE JE VIJCIMA, SA ZAŠT. PLOČICOM, 500V, DIAZED,
DI VDE 0636
16.18.25
EZV 25A-3p + Z.P. E 27
34.60
8
33,60
16.18.63
EZV 63A-3p + Z.P. E 33
48.40
8
54,60
POD OŽJA OSIGURAČA EZU, SA USKOČ IKOM, 500V, DIAZED, DI
VDE 0636, DI
49510
16.22.25
EZU 25A E 27
8.20
25/500
13,60
16.23.63
EZU 63A E 33
14.10
15/300
20,20
EXTEH
43
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa kg/
100 kom.
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
POD OŽJA OSIGURAČA EZU, 3-p S USKOČ IKOM I ZAŠTIT OM PLOČICOM, 500V, DIAZED, DI VDE 0636
16.28.25
EZU 25A-3p + Z.P. E 27
35.20
8
36,80
16.28.63
EZU 63A-3p + Z.P. E 33
48.80
8
59,40
POD OŽJA OSIGURAČA D01 i D02, UČVRŠĆE JE VIJCIMA, 400V,
EOZED, DI
VDE 0636, DI
16.55.14
D01 V
16A
E 14
5.90
16.56.18
D02 V
63A
E 18
7.90
49524
32/640
8,70
32/640
12,10
Razmak rupa za učvršćenje
na podlogu 20 x 22 mm.
Razmak rupa za učvršćenje
na podlogu 20 x 22 mm.
POD OŽJA OSIGURAČA D0V 3-p, SA ZAŠT. PLOČ., UČVRŠĆE JE VIJCIMA, 400V,
16.58.14
D01 V-3p + Z.P. 16A E 14
EXTEH
44
18.70
EOZED, DI
5
VDE 0636
24,70
Broj za
narudžbu
16.58.18
Proizvod
D02 V-3p + Z.P. 63A E 18
POD OŽJA OSIGURAČA D01 i D02 SA USKOČ IKOM, 400V,
16.65.14
D01 U
16A
16.66.18
D02 U
63A
EOZED, DI
E 14
E 18
Masa kg/
100 kom.
24.60
Kom. u
pakiranju
5
VDE 0636, DI
49524
Cijena
Kn/kom.
41,70
6.30
32/640
9,60
8.00
32/640
13,60
POD OŽJA OSIGURAČA D0U SA USKOČ IKOM i ZAŠTIT OM PLOČICOM, 400V,
EOZED, DI
VDE 0636
16.68.14
D01 U-3p + Z.P. 16A E 14
17.60
5
28,20
16.68.18
D02 U-3p + Z.P. 63A E 18
23.50
5
41,50
EXTEH
45
Broj za
narudžbu
Proizvod
Mjere
A ∅
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
POD OŽJE OSIGURAČA 60mm, 3-p, s pokrovom, montaža na sabirnice do 30x10mm, 50kA, - EFE
16.68.30
Podnožje osigurača DIII, 3-p, AC500V,
63A, priključne stezaljke 1,5 - 35mm2
1/10
16.68.31
Pokrov podnožja
1/10
17,50
92,00
Zaštitne pločice i zaštitni prsteni
ZAŠTIT E PLOČICE - KRATKE
19.12.13
19.13.13
DII kratka siva
DIII kratka siva
40 29
52 38
500
30
2,00
2,00
19.55.13
19.56.13
D01 siva
D02 siva
27 18
27 22
80/1600
80/1600
2,70
2,90
19.22.13
19.23.13
DII produž. siva
DIII produž. siva
40 30
50 38
32
30/360
2,70
3,10
10/900
10/500
2,00
2,60
ZAŠTIT E PLOČICE - PRODUŽE E
ZAŠTIT I PRSTE I DII i DIII SA AVOJEM
19.32.13
19.33.13
DII duroplast E 27 sivi
DIII duroplast E 33 sivi
Mjere (mm):
DII
DIII
19.42.01
19.43.01
DII keramički E 27 sivi
DIII keramički E 33 sivi
Mjere (mm):
EXTEH
46
DII
DIII
∅E
>E27
>E33
∅E
>E27
>E33
∅D
40
50
∅D
42
52
∅d
33
40
140
108
∅d
34
42
H
18
18
H
16
16
2,30
2,80
Sabirnice
SABIR#ICE Cu, 1p, 2p, 3p, 4p, IZOLIRA#E, VILIČASTE i IGLIČASTE, ZA AUTOMATSKE I#STALACIJSKE
PREKIDAČE i FID SKLOPKE, E-CuF25, RASTER 17,8 mm, 10/12/16/25 mm 2, 1m, 500V, 10kA, IEC 60439-1
Broj za
narudžbu
Proizvod
Kom. u
pakiranju
1/50
1/50
1/20
1/20
Cijena
Kn/kom.
37,30
na upit
100,50
na upit
29.81.17
29.81.27
29.81.37
29.81.47
Sabirnica
Sabirnica
Sabirnica
Sabirnica
1p, viličasta, izolirana, 1 m, 10 mm2, 63A
2p, viličasta, izolirana, 1 m, 10 mm2, 63A
3p, viličasta, izolirana, 1 m, 10 mm2, 63A
4p, viličasta, izolirana, 1 m, 10 mm2, 63A
29.81.13
29.81.23
29.81.33
29.81.43
Sabirnica
Sabirnica
Sabirnica
Sabirnica
1p, igličasta, izolirana, 1 m, 10 mm2, 63A
2p, igličasta, izolirana, 1 m, 10 mm2, 63A
3p, igličasta, izolirana, 1 m, 10 mm2, 63A
4p, igličasta, izolirana, 1 m, 10 mm2, 63A
1/50
1/50
1/20
1/20
37,30
na upit
107,30
na upit
29.81.15
29.81.25
29.81.35
29.81.45
Sabirnica
Sabirnica
Sabirnica
Sabirnica
1p, viličasta, izolirana, 1 m, 12 mm2, 65A
2p, viličasta, izolirana, 1 m, 12 mm2, 65A
3p, viličasta, izolirana, 1 m, 12 mm2, 65A
4p, viličasta, izolirana, 1 m, 12 mm2, 65A
1/50
1/50
1/20
1/20
42,90
127,10
146,00
na upit
29.81.11
29.81.21
29.81.31
29.81.41
Sabirnica
Sabirnica
Sabirnica
Sabirnica
1p, igličasta, izolirana, 1 m, 12 mm2, 65A
2p, igličasta, izolirana, 1 m, 12 mm2, 65A
3p, igličasta, izolirana, 1 m, 12 mm2, 65A
4p, igličasta, izolirana, 1 m, 12 mm2, 65A
1/50
1/50
1/20
1/20
42,90
127,10
146,00
na upit
29.81.02
29.81.04
Sabirnica 1p, viličasta, izolirana, 1 m, 16 mm2, 80A
Sabirnica 3p, viličasta, izolirana, 1 m, 16 mm2, 80A
1/20
1/20
56,70
144,90
29.84.10
29.81.06
29.81.08
Sabirnica 1p, igličasta, izolirana, 1 m, 25 mm2, 100A
Sabirnica 3p, igličasta, izolirana, 1 m, 25 mm2, 100A
1/20
1/20
na upit
na upit
29.82.17
29.82.37
Sabirnica 1p, viličasta, izolirana, 210 mm, 10 mm2, 63A
Sabirnica 3p, viličasta, izolirana, 210 mm, 10 mm2, 63A
1/20
1/20
12,50
32,80
29.82.13
29.82.33
Sabirnica 1p, igličasta, izolirana, 210 mm, 10 mm2, 63A
Sabirnica 3p, igličasta, izolirana, 210 mm, 10 mm2, 63A
1/20
1/20
12,50
35,00
29.81.25
EXTEH
47
Broj za
narudžbu
Proizvod
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
2,50
2,50
2,50
2,50
29.98.11
29.98.12
29.98.13
29.98.14
Pokrov krajnji sabirnice 1p
Pokrov krajnji sabirnice 2p
Pokrov krajnji sabirnice 3p
Pokrov krajnji sabirnice 4p
(za 29.81.15 / 29.81.11 / 29.81.17 / 29.81.13)
(za 29.81.25 / 29.81.21 / 29.81.27 / 29.81.23)
(za 29.81.35 / 29.81.31 / 29.81.37 / 29.81.33)
(za 29.81.45 / 29.81.41 / 29.81.47 / 29.81.43)
10/100
10/100
10/100
10/100
29.98.16
29.98.17
Priključna stezaljka 4-35mm2, 15x1,5mm, 100A/690V, viličasta, izolirana
Priključna stezaljka 4-35mm2, 15x2mm, 100A/690V, igličasta, izolirana
10/100
10/100
16,90
16,90
SABIR#ICA 1p, #EIZOLIRA#A, ZA POD#OŽJA OSIGURAČA, D 0, D II, D III, E-CuF25
29.85.37
29.83.10
Sabirnica 1p, za osnovu D 0, 1 m, 12 mm2, 65A
Sabirnica 1p, za osnovu D II, D III, 1 m, 20 mm2, 80A
1/50
1/50
na upit
na upit
1p, za osnove D0
1p, za osnove DII, DIII
2p, viličasta, izolirana
4p, igličasta, izolirana
1p, igličasta, izolirana
1p, viličasta, izolirana
3p, viličasta, izolirana
3p, igličasta, izolirana
EXTEH
48
Priključne stezaljke
STEZALJKE #/PE, profil 9 x 6,5mm (10x8mm), 63A, 400V
Broj za
narudžbu
29.92.00
29.92.03
Proizvod
Kom. u
pakiranju
N/PE stezaljka, 9 x 6.5mm - 133x16mm2, duljina 1 metar
N/PE stezaljka, 10 x 8mm - 125x16mm2, duljina 1 metar
10 x 8 x 1000 mm
16 mm2 x 125
10/100
10/100
Cijena
Kn/kom.
83,90
89,00
9 x 6,5 x 1000 mm
16 mm2 x 133
29.44.22
Priključna stezaljka 2x16mm2 + 6x10mm2
10/100
14,20
29.44.24
Priključna stezaljka 2x16mm2 + 12x10mm2
10/100
17,10
29.44.26
Priključna stezaljka 2x16mm2 + 18x10mm2
10/100
20,10
29.44.48
Priključna stezaljka 36x10mm2 + 4x16mm2
10/100
35,10
29.92.12
29.92.13
29.92.11
Završni nosač 9 x 6,5mm N - plavi
Završni nosač 9 x 6,5mm PE - zeleni
Nosač dvostruki N/PE stezaljke, za DIN nosač 35
10/100
10/100
10
2,50
2,50
2,50
EXTEH
49
Broj za
narudžbu
29.92.01
29.92.02
29.93.00
29.93.02
29.92.04
29.92.05
Proizvod
N
PE
N
PE
N
PE
stezaljka
stezaljka
stezaljka
stezaljka
stezaljka
stezaljka
Kom. u
pakiranju
7x16mm2, izolirana, za DIN nosače 35
7x16mm2, izolirana, za DIN nosače 35
12x16mm2, izolirana, za DIN nosače 35
12x16mm2, izolirana, za DIN nosače 35
15x16mm2, izolirana, za DIN nosače 35
15x16mm2, izolirana, za DIN nosače 35
Cijena
Kn/kom.
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
9,80
9,80
14,90
14,90
17,70
17,70
STEZALJKE #/PE, profil 15 x 10mm, 63A, 400V
29.48.60
Priključna stezaljka 6x35mm2
10/100
23,70
29.48.11
Priključna stezaljka 1x35mm2 + 5x16mm2
10/100
18,90
29.48.21
Priključna stezaljka 2x35mm2 + 5x16mm2
10/100
21,20
29.48.33
Priključna stezaljka 3x35mm2 + 10x16mm2
10/100
31,80
29.92.14
29.92.15
Završni nosač 15 x 10mm N - plavi
Završni nosač 15 x 10mm PE - zeleni
10/100
10/100
2,50
2,50
EXTEH
50
Redne stezaljke
RED#E STEZALJKE, 2,5mm 2-50mm 2, 800V, poliamid 6.6, sive/plave/crvene, za DI# nosač 35 i G-nosač,
E# 60947-7-1, VDE 0611T.1, Connectwell
Broj za
narudžbu
Tip
Naziv
Nazivni
presjek
Mogućnost priključka
višežični / puni
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
29.42.02
29.42.04
29.42.06
29.42.10
29.42.16
29.42.25
29.42.35
29.42.50
29.42.95
CTS 2,5 UN
CTS 4 UN
CTS 6 U
CTS 10 U
CTS 16 U
CTS 25 U
CTS 35 UN
CTS 50 U
CTS 95 U
Redna stezaljka - siva
Redna stezaljka - siva
Redna stezaljka - siva
Redna stezaljka - siva
Redna stezaljka - siva
Redna stezaljka - siva
Redna stezaljka - siva
Redna stezaljka - siva
Redna stezaljka - siva
2,5 mm2
4 mm2
6 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2
50 mm2
95 mm2
0,5-2,5 / 0,5-4mm2
0,5-4 / 0,5-6mm
1,5-6 / 1,5-10mm2
1,5-10 / 1,5-16mm2
2,5-16 / 2,5-25mm2
6-25 / 6-35mm2
10-35 / 10-50mm2
16-50 / 16-70mm2
16-95 / 16-120mm2
100
100
100
100
50
50
50
50
50
2,40
2,50
3,15
3,80
6,00
6,30
13,45
36,75
59,85
29.42.03
29.42.05
29.42.07
29.42.11
29.42.17
29.42.26
29.42.36
29.42.49
29.42.96
CTS 2,5 UNBU
CTS 4 UNBU
CTS 6 UBU
CTS 10 UBU
CTS 16 UBU
CTS 25 UBU
CTS 35 UBU
CTS 50 UBU
CTS 95 UBU
Redna stezaljka - plava
Redna stezaljka - plava
Redna stezaljka - plava
Redna stezaljka - plava
Redna stezaljka - plava
Redna stezaljka - plava
Redna stezaljka - plava
Redna stezaljka - plava
Redna stezaljka - plava
2,5 mm2
4 mm2
6 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2
50 mm2
95 mm2
0,5-2,5 / 0,5-4mm2
0,5-4 / 0,5-6mm2
1,5-6 / 1,5-10mm2
1,5-10 / 1,5-16mm2
2,5-16 / 2,5-25mm2
6-25 / 6-35mm2
10-35 / 10-50mm2
16-50 / 16-70mm2
16-95 / 16-120mm2
100
100
100
100
50
50
50
50
50
2,70
2,80
3,50
4,20
6,65
6,95
14,60
40,45
66,15
29.42.12
29.42.09
29.42.08
29.42.24
29.42.14
29.42.13
29.42.15
29.42.27
29.42.28
CTS 2,5 UNR
CTS 4 UNR
CTS 6 UR
CTS 10 UR
CTS 16 UR
CTS 25 UR
CTS 35 UR
CTS 50 UR
CTS 95 UR
Redna stezaljka - crvena
Redna stezaljka - crvena
Redna stezaljka - crvena
Redna stezaljka - crvena
Redna stezaljka - crvena
Redna stezaljka - crvena
Redna stezaljka - crvena
Redna stezaljka - crvena
Redna stezaljka - crvena
2,5 mm2
4 mm2
6 mm2
10 mm2
16 mm2
25 mm2
35 mm2
50 mm2
95 mm2
0,5-2,5 / 0,5-4mm2
0,5-4 / 0,5-6mm2
1,5-6 / 1,5-10mm2
1,5-10 / 1,5-16mm2
2,5-16 / 2,5-25mm2
6-25 / 6-35mm2
10-35 / 10-50mm2
16-50 / 16-70mm2
16-95 / 16-120mm2
100
100
100
100
50
50
50
50
50
2,70
2,80
3,50
4,20
6,65
6,95
14,60
40,45
66,15
EXTEH
51
2
Broj za
narudžbu
Tip
Naziv
Nazivni
presjek
Mogućnost priključka
višežični / puni
Kom. u Cijena
pakiranju Kn/kom.
RED#E STEZALJKE PE, žuto - zelene
29.43.04
29.43.06
29.43.10
29.43.07
29.43.35
CGT 4N
CGT 6N
CGT 10U
CGT 16N
CGT 35U
Redna stezaljka PE
Redna stezaljka PE
Redna stezaljka PE
Redna stezaljka PE
Redna stezaljka PE
4 mm2
6 mm2
10 mm2
16 mm2
35 mm2
50
50
50
50
50
16,60
19,45
20,50
21,55
24,70
RED#E STEZALJKE JED#OKAT#E - DVOKAT#E
29.43.11
29.43.12
29.42.33
CDL 4 U
CDL 4 U(I.S)
CMC 1-2
Redna stezaljka - dvokatna
Redna stezaljka - dvokatna
Redna stezaljka jednokatna, 1 ulaz, 2 izlaza
4 mm2
4 mm2
4 mm2
0.5 - 4 mm2
0.5 - 4 mm2
0.5 - 4 mm2
50
50
50
6,10
7,25
na upit
2.5 mm2
2.5 mm2
0.5 - 2.5 mm2
0.25 - 4 mm2
50
50
16,60
na upit
RED#E STEZALJKE TROKAT#E
29.42.01
29.43.50
CTL 2.5 U
CDLG 2.5
Redna stezaljka - trokatna
Redna stezaljka - L/N/PE
RED#E STEZALJKE za cilindrične osigurače 5x20mm i 5x25mm, 1000V/6,3A
29.42.18
29.42.34
CSFL 4 U
CAFL 4 U
Redna stezaljka - za osigurače 5x20, 5x25
Redna stezaljka - za osigurače 6,3x32
4 mm2
4 mm2
0.5 - 4 mm2
0.5 - 4 mm2
50
50
10,95
na upit
4 mm2
0.5 - 4 mm2
50
8,40
RED#A STEZALJKA RASTAV#A, 800V/28A
29.42.70
CKT 4 U
Redna stezaljka - rastavna
EXTEH
52
PRIBOR ZA RED#E STEZALJKE
Broj za
narudžbu
29.42.51
29.42.54
29.42.60
29.42.63
29.42.22
29.43.51
29.42.52
29.42.55
29.42.61
29.42.64
29.42.53
29.42.56
29.42.59
29.42.00
29.47.01
29.47.41
29.47.81
29.49.01
29.47.02
29.47.22
29.47.42
29.47.62
29.47.82
29.49.02
29.49.22
29.47.03
29.47.23
29.47.43
29.47.63
29.47.83
29.49.03
29.49.23
29.47.04
29.47.24
29.47.44
29.47.64
29.47.84
29.49.04
29.49.24
29.47.05
29.47.25
29.47.45
29.47.65
29.47.85
29.49.05
29.49.25
29.47.06
29.47.26
Naziv
Tip
Završna pločica za CTS 2,5 UN i CTS 4 UN
Završna pločica za CTS 6 U i CTS 10 U
Završna pločica za CTS 25 U
Završna pločica za CTS 35 U
Završna pločica za CSFLU 4U
Završna pločica za CDLG 2.5
Pregradna pločica za CTS 2,5 UN i CTS 4 UN
Pregradna pločica za CTS 6 U i CTS 10 U
Pregradna pločica za CTS 25 U
Pregradna pločica za CTS 35 U
Rastavna pločica za CTS 2,5 UN i CTS 4 UN
Rastavna pločica za CTS 6 U i CTS 10 U
Rastavna pločica za CTS 16 U
Krajnji držač za sve tipove
Kraći vijak i tuljak za CTS 2,5 UN i CTS 4 UN
Kraći vijak i tuljak za CTS 6 U i CTS 10 U
Kraći vijak i tuljak za CTS 16 U
Kraći vijak i tuljak za CTS 2,5 UN i CTS 4 UN
Kratkospojnik 2p za CTS 2,5 U
Kratkospojnik 2p za CTS 4 UN
Kratkospojnik 2p za CTS 6 U
Kratkospojnik 2p za CTS 10 U
Kratkospojnik 2p za CTS 16 U
Kratkospojnik 2p za CTS 25 U
Kratkospojnik 2p za CTS 35 U
Kratkospojnik 3p za CTS 2,5 UN
Kratkospojnik 3p za CTS 4 UN
Kratkospojnik 3p za CTS 6 U
Kratkospojnik 3p za CTS 10 U
Kratkospojnik 3p za CTS 16 U
Kratkospojnik 3p za CTS 25 U
Kratkospojnik 3p za CTS 35 U
Kratkospojnik 4p za CTS 2,5 UN
Kratkospojnik 4p za CTS 4 UN
Kratkospojnik 4p za CTS 6 U
Kratkospojnik 4p za CTS 10 U
Kratkospojnik 4p za CTS 16 U
Kratkospojnik 4p za CTS 25 U
Kratkospojnik 4p za CTS 35 U
Kratkospojnik 10p za CTS 2,5 UN
Kratkospojnik 10p za CTS 4 UN
Kratkospojnik 10p za CTS 6 U
Kratkospojnik 10p za CTS 10 U
Kratkospojnik 10p za CTS 16 U
Kratkospojnik 10p za CTS 25 U
Kratkospojnik 10p za CTS 35 U
Kratkospojnik 100p za CTS 2,5 UN
Kratkospojnik 100p za CTS 4 UN
EXTEH
53
Kom. u Cijena
pakiranju Kn/kom.
EP 2,5/4 UN
EP 6/10 U
EP 25 U
EP 35 U
EPCSFLU 4U
EPCDLG 2.5
PP 2,5/4 UN
PP 6/10 U
PP 25 U
PP 35 U
SP 2,5/4 UN
SP 6/10 U
SP 16 U
CA 702
CA 707/S/Q/01
CA 707/S/Q/1
CA 707/S/Q/5
CA 707/S/Q/2
CA 703/01
CA 703/1
CA 703/2
CA 703/3
CA 703/8
CA 703/4
CA 703/5
CA 704/01
CA 704/1
CA 704/2
CA 704/3
CA 704/8
CA 704/4
CA 704/5
CA 705/01
CA 705/1
CA 705/2
CA 705/3
CA 705/8
CA 705/4
CA 705/5
CA 731/10
CA 732/10
CA 733/10
CA 734/10
CA 739/10
CA 735/10
CA 736/10
CA 731/100
CA 732/100
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
100
100
100
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
10
10
1,30
1,40
2,60
3,20
1,80
3,90
2,30
3,00
3,60
4,30
1,10
1,10
1,10
3,50
1,00
1,20
1,30
1,30
0,60
0,60
0,70
0,80
0,90
0,90
1,00
0,80
0,80
0,90
1,10
1,30
1,30
1,50
1,00
1,00
1,30
1,50
1,70
1,70
2,00
2,90
2,90
4,50
4,50
6,50
6,50
7,80
31,00
34,00
PRIBOR ZA RED#E STEZALJKE
Broj za
narudžbu
29.47.07
29.47.27
29.47.47
29.47.67
29.47.87
29.49.07
29.49.27
29.47.08
29.47.28
29.47.48
29.47.68
29.47.88
29.49.08
29.49.28
29.47.09
29.47.29
29.47.49
29.47.69
29.47.89
29.49.09
29.49.29
29.47.10
29.47.30
29.47.50
29.47.70
29.47.90
29.49.10
29.49.30
29.47.16
29.47.56
29.47.96
29.49.16
29.47.17
29.47.37
29.47.57
29.47.77
29.47.97
29.49.17
29.49.37
29.47.18
29.47.58
29.49.18
29.47.19
29.47.39
29.47.59
29.47.79
29.49.40
Naziv
Tip
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 2,5 UN
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 4 UN
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 6 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 10 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 16 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 25 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 2p za CTS 35 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 2,5 UN
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 4 UN
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 6 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 10 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 16 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 25 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 3p za CTS 35 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 2,5 UN
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 4 UN
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 6 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 10 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 16 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 25 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 4p za CTS 35 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 2,5 UN
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 4 UN
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 6 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 10 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 16 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 25 U
Kratkospojnik s tuljcima i vijcima 10p za CTS 35 U
Duži vijak i tuljak za CTS 2,5 UN i CTS 4 UN
Duži vijak i tuljak za CTS 6 U i CTS 10 U
Duži vijak i tuljak za CTS 16 U
Duži vijak i tuljak za CTS 25 UN i CTS 35 UN
Rastavljiva spojnica za CTS 2,5 UN
Rastavljiva spojnica za CTS 4 UN
Rastavljiva spojnica za CTS 6 U
Rastavljiva spojnica za CTS 10 U
Rastavljiva spojnica za CTS 16 U
Rastavljiva spojnica za CTS 25 U
Rastavljiva spojnica za CTS 35 U
Priključnica za ispitni utikač za CTS 2,5 UN i CTS 4 UN
Priključnica za ispitni utikač za CTS 6 U, CTS 10 U i CTS 16 U
Priključnica za ispitni utikač za CTS 25 UN i CTS 35 UN
Sabirnica 10p za CTS 2,5 UN
Sabirnica 10p za CTS 4 UN
Sabirnica 10p za CTS 6 U
Sabirnica 10p za CTS 10 U
Oznaka - po zahtjevu kupca
EXTEH
54
Kom. u Cijena
pakiranju Kn/kom.
CA 721/2
CA 722/2
CA 723/2
CA 724/2
CA 751/2
CA 725/2
CA 726/2
CA 721/3
CA 722/3
CA 723/3
CA 724/3
CA 751/3
CA 725/3
CA 726/3
CA 721/4
CA 722/4
CA 723/4
CA 724/4
CA 751/4
CA 725/4
CA 726/4
CA 721/10
CA 722/10
CA 723/10
CA 724/10
CA 751/10
CA 725/10
CA 726/10
CA 707/L/Q/01
CA 707/L/Q/1
CA 707/L/Q/5
CA 707/L/Q/2
CA 706/01
CA 706/1
CA 706/2
CA 706/3
CA 706/8
CA 706/4
CA 706/5
CA 707/TS/01
CA 707/TS/05
CA 707/TS/06
CA 717/10
CA 713/10
CA 710/10
CA 718/10
100
100
100
100
50
50
50
100
100
50
50
50
20
20
100
100
50
50
50
20
20
10
10
10
10
10
10
10
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
20
20
20
20
10
2,80
2,80
3,20
3,50
3,40
3,80
4,50
4,20
4,20
4,80
5,10
5,00
5,70
6,30
5,60
5,60
6,50
6,50
7,70
7,70
7,90
13,80
15,80
15,80
15,80
19,50
19,50
21,80
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
15,20
15,20
17,80
15,80
1,50
SABIR#IČKE STEZALJKE ZA VODIČE, priključak vodiča 1,5-185mm2, priključak na sabirnice 5 i 10mm, FTG GmbH
Broj za
narudžbu
29.51.20
29.51.21
29.51.22
29.51.23
29.51.24
29.51.25
29.51.26
29.51.27
29.51.28
29.51.29
29.51.30
29.51.31
Naziv
BKS
BKS
BKS
BKS
BKS
BKS
BKS
BKS
BKS
BKS
BKS
BKS
1605
3505
5005
7005
12005
18505
1610
3510
5010
7010
12010
18510
Debljina
sabirnica
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
5mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
10mm
1.5
1.5
1.5
16
16
16
1.5
1.5
1.5
16
16
16
Vodiči
(mm2)
- 16 mm2
- 35 mm2
- 50 mm2
- 70 mm2
- 120 mm2
- 185 mm2
- 16 mm2
- 35 mm2
- 50 mm2
- 70 mm2
- 120 mm2
- 185 mm2
PRIKLJUČ#E DISTRIBUCIJSKE STEZALJKE - FTG GmbH
Broj za
Naziv
narudžbu
Nazivna
struja In (A)
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
Izlaz
(mm2)
Broj
polova
Cijena
Kn/kom.
6x2.5-16 mm2
1
6x2.5-16 mm2
1
6x2.5-16 mm2
1
Nazivna struja/
Napon
180A / 690V
270A / 690V
315A / 690V
400A / 690V
440A / 690V
500A / 690V
180A / 690V
270A / 690V
315A / 690V
400A / 690V
440A / 690V
500A / 690V
40
20
20
10
10
10
40
20
20
10
10
10
29.51.40
38041 Cu
125
29.51.41
38041 Cu PE
125
29.51.42
38041 Cu N
125
Ulaz
(mm2)
1x10 - 35 mm2
1x2.5 - 16 mm2
1x10 - 35 mm2
1x2.5 - 16 mm2
1x10 - 35 mm2
1x2.5 - 16 mm2
29.51.52
38032 Cu
160
1x10 - 70 mm2
6x2.5-16 mm2
1
29.51.49
38075 Cu
125
1x10 - 35 mm2
6x2.5-16 mm2
3
29.51.50
38073 Cu
175
1x16 - 70 mm2
6x2.5-16 mm2
3
29.51.51
38001 Cu
125
2x10 - 35 mm2
10x2.5-16 mm2
4
3,60
5,80
7,20
10,50
16,90
21,90
4,40
6,40
8,40
11,30
18,40
23,20
99,00
99,00
99,00
139,00
256,00
248,00
159,00
V - STEZALJKA, STEZA LJKA ZA DI REKTA# P RIKLJ UČAK CU- i AL - VODIČA #A “V” SPOJ #I
ELEME#T APARATA - EXTEH d.o.o.
Tip
V 95
V 120
V 300
V DV
29.93.16
29.93.14
29.93.13
29.93.15
29.93.17
29.93.18
29.93.19
sm
35-70
35-95
70-240
70-240
Stezaljka V 95
Stezaljka V 120
Stezaljka V 300
Stezaljka V 300 DV - DVOSTRUKA
Priključna pločica za V 95
Priključna pločica V 120
Priključna pločica V 300
EXTEH
55
Presjek (mm2)
se
50- 95
50-120
95-300
95-300
rm
10-50
10-50
50-185
50-185
re
10-50
16-50
70-240
70-240
Dimenzije (mm)
a
27
27
35
35
c
18
20
23
23
b
37
36,5
50
76
11,50
12,90
13,90
28,00
10,00
11,00
12,80
Fleksibilni bakar i pribor za sabirnički sustav
FLEKSIBIL#I BAKAR - Materijal
E-Cu 99,9; Debljine i širine lamela
0,5mmx13mm, 0,8mmx13mm,
1mmx20mm; Snaga 180-220 #/mm2 (F20); Električna provodljivost 57 S x m/mm2; Dielektrična čvrstoća 20kV/mm;
Radna temperatura -20 C/ +105 C; Radni napon 1000VAC / 1500 VDC; Dužina 2000mm (250-3000mm); Boja crna,
plava, smeđa, z/ž; ISO 9001:2000-12 DI# VDE 0281, UL, CSA, CE; Teknomega
Broj za
narudžbu
29.54.00
29.54.04
29.54.06
29.54.15
29.54.17
29.54.19
Nazivne struje
DIN43671
Pri 85 C ∆T=50K
(A)
Dimenzije lamela
broj x širina x debljina
(mm)
345A
3 x 20 x 1
165A
3 x 9 x 0,8
510A
10 x 15,5 x 0,8
1370A
10 x 50 x 1
980A
Cu – težina
2m – standardna
dužina
(kg)
Termička
struja kratkog
spoja za 1 s
( kA)
1,21
11
10 x 32 x 1
1960A
10 x 80 x 1
Cijena
Kn/kom.
5
na upit
2,36
24
na upit
9,25
100
0,47
63
5,95
160
14,75
na upit
na upit
na upit
na upit
U#IVERZAL#I #OSAČI SABIR#ICA Ω TOP, do 3200A, 100kA, za sabirnice 5-10mm, IEC439-1, TEK#OMEGA
Broj za
narudžbu
Broj Debljina
po polu (mm)
Proizvod
29.54.40
Univerzalni Al profil TOP 1000 - 2m
29.54.42
Set nosača TOP1040 RST+N
29.54.41
29.54.45
Set nosača TOP1035 RST
Set nosača TOP1010 RST+N
Širina
( mm)
1
10
30-120
1-2
5
30-125
1-2
10
30-120
Cijena
Kn/kom.
na upit
na upit
na upit
na upit
U#IVERZAL#I #OSAČI SABIR#ICA Ω FLAT, do 1600A, 40kA, za sabirnice 5-10mm, IEC439-1, TEK#OMEGA
29.54.50
PVC nosač FLT 1000 - 2m
29.54.52
Set nosača L FLT 1010 RST+N
29.54.51
Set nosača L FLT 1005 RST+N
EXTEH
56
1
1
4-14
4-14
20-100
20-100
na upit
na upit
na upit
U#IVERZAL#I #OSAČI SABIR#ICA Ω TOP JU#IOR, do 1600A, 40kA, za sabirnice 5-10mm, IEC439-1, TEK#OMEGA
Broj za
narudžbu
29.54.53
Broj
Debljina
po polu
(mm)
Proizvod
Univerzalni nosač TOP 2000 RST+N
1-2
5-10
Širina
( mm)
Cijena
Kn/kom.
30-80
na upit
BAKRE#E PLETE#ICE ZA UZEMLJE#JE, crveni i obrađeni bakar, Cu-ETP 99,9%, min. mehanička otpornost 200Mpa,
električna izolacija 450V, TEK#OMEGA
29.54.60
Bakrena pletenica za uzemljenje okrugla TTS1000 - 6mm² - 50m
na upit
29.54.62
Bakrena pletenica za uzemljenje okrugla TTS1016 - 16mm² - 50m
na upit
29.54.61
29.54.71
Bakrena pletenica za uzemljenje okrugla TTS1005 - 10mm² - 50m
Bakrena pletenica za uzemljnje ravna TTS1005 - 6mm² - 25m
na upit
na upit
DI# nosači
Broj za
narudžbu
Cijena
Kn/kom.
Proizvod
DI# #OSAČ 35 x 7,5mm, E# 50022, Ω - nosač, galvanski pocinčani, pasivizirani
29.71.01
DIN nosač I = 1m
neperforirani
12,90
29.72.02
DIN nosač I = 210mm
neperforirani
4,50
29.71.02
29.71.05
29.71.06
29.72.06
DIN nosač I = 2m
DIN nosač I = 1m
DIN nosač I = 2m
DIN nosač I = 210mm
neperforirani
27,90
perforirani
13,50
perforirani
4,50
perforirani
28,20
DI# #OSAČ E# 50035, G - nosač, galvanski pocinčani, pasivizirani
29.71.21
29.71.22
DIN nosač I = 2m neperforirani
DIN nosač I = 2m perforirani
42,30
48,50
DI# #OSAČ 15 x 5,5mm, E# 50045, Ω - nosač, galvanski pocinčani, pasivizirani
29.71.41
29.71.42
DIN nosač I = 2m neperforirani
DIN nosač I = 2m perforirani
EXTEH
57
na upit
na upit
Kabelske uvodnice
KABELSKE UVOD#ICE, E# 50262, RAL 7035, IP68 - 5 bar (30 min), METRIČKI #AVOJ, E# 60423
Broj za
narudžbu
90.40.12
90.40.16
90.40.20
90.40.25
90.40.32
90.40.40
90.40.50
90.40.63
Naziv
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Tip
M 12x1,5
M 16x1,5
M 20x1,5
M 25x1,5
M 32x1,5
M 40x1,5
M 50x1,5
M 63x1,5
Raspon
brtvljenja mm
4-6
5-10
8-13
11-17
15-21
19-28
27-35
35-42
Moment
pritezanja
0,7
2,0
2,7
5,0
7,5
7,5
7,5
7,5
Kategorija otpornosti
na udar (EN 50262)
2
2
2
4
4
4
4
4
Kom. u
pakiranju
10
10
10
10
10
10
5
5
Cijena
Kn/kom.
1,60
1,60
2,30
3,90
6,60
11,60
14,60
16,90
OS#OV#I PODACI:
Pritisni prsten: Polyamid PA6, V-2, RAL 7035
Brtveni prsten: Polychloropren-Nitril kaučuk, CR/NBR
Tijelo uvodnice: Polyamid PA6, V-2, RAL 7035
#avoj: metrički, u skladu s EN 60423
KARAKTERISTIKE:
Izvedba: u skladu s EN 50262
Temperaturni raspon: - 20°C / + 100°C
Stupanj zaštite: IP68 - 5 bar (30 min.)
Broj za
narudžbu
90.40.12
90.40.16
90.40.20
90.40.25
90.40.32
90.40.40
90.40.50
90.40.63
A
mm
M 12x1,5
M 16x1,5
M 20x1,5
M 25x1,5
M 32x1,5
M 40x1,5
M 50x1,5
M 63x1,5
∅
C∅
mm
3-6
5-10
8-13
11-17
15-21
19-28
27-35
32-42
L
mm
8
8
8
8
10
10
12
12
SW1
mm
15
20
24
29
36
46
55
68
EXTEH
58
SW2
mm
15
20
24
29
36
46
55
68
SW3
mm
17
21
26
32
38
50
60
75
H1
mm
31
36
36
43
50
51
62
66
H2
mm
5
5
5.5
6
7
7
8
8
KABELSKE UVOD#ICE, RAL 7035, IP68 - 5 bar (30 min), Pg #AVOJ, DI# 40430
Broj za
narudžbu
90.41.09
90.41.11
90.41.13
90.41.16
90.41.21
90.41.29
90.41.36
90.41.42
90.41.48
Naziv
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Kabelska uvodnica
Tip
Pg 9
Pg 11
Pg 13,5
Pg 16
Pg 21
Pg 29
Pg 36
Pg 42
Pg 48
Raspon
brtvljenja mm
Moment
pritezanja
2,0
2,7
5,0
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Kategorija otpornosti
na udar (EN 50262)
2
2
4
4
4
4
4
4
4
Kom. u
pakiranju
10
10
10
10
10
10
5
5
5
Cijena
Kn/kom.
1,60
2,60
2,60
3,90
5,60
8,90
11,70
16,50
20,60
OS#OV#I PODACI:
Pritisni prsten: Polyamid PA6, V-2, RAL 7035
Brtveni prsten: Polychloropren-Nitril kaučuk, CR/NBR
Tijelo uvodnice: Polyamid PA6, V-2, RAL 7035
#avoj: Pg, u skladu s DIN 40430
KARAKTERISTIKE:
Temperaturni raspon: - 20°C / + 100°C
Stupanj zaštite: IP68 - 5 bar (30 min.)
Broj za
narudžbu
90.41.09
90.41.11
90.41.13
90.41.16
90.41.21
90.41.29
90.41.36
90.41.42
90.41.48
A
mm
Pg 9 - 15,20
Pg 11 - 18,60
Pg 13,5- 20,40
Pg 16 - 22,50
Pg 21 - 28,30
Pg 29 - 37,00
Pg 36 - 47,00
Pg 42 - 54,00
Pg 48 - 59,00
∅
C∅
mm
3,5-8
4-10
6-12
9-14
13-18
14-25
24-32
35-38
39-44
L
mm
8
8
8
8
10
10
12
12
12
SW1
mm
15
20
24
29
36
36
46
55
68
EXTEH
59
SW2
mm
15
20
24
29
36
36
46
55
68
SW3
mm
17
21
26
32
38
38
50
60
75
H1
mm
31
36
36
43
50
50
51
62
66
H2
mm
5
5
5.5
6
7
7
7
8
8
Razdjelnici za stupove javne rasvjete
RAZDJEL#IK ZA UGRAD#JU U STUPOVE VA#JSKE RASVJETE, tip RRS 08, proizvođač EXTEH d.o.o.
85
7
Tip razdjelnika
Nazivni izolacijski napon Ui
Nazivna termička struja Ith
Dolazne stezaljke - priključak dva vodiča po stezaljci, moment pritezanja 4,0 Nm
Izlazne stezaljke - moment pritezanja 0,8 Nm
Sustav osigurača
Vodič za uzemljenje (PEN), ž-z, 400mm, kabelska stopica M8
Stupanj zaštite
Klasa zaštite
Najmanji unutarnji promjer stupa
Najmanja veličina vrata stupa prema EN 40-2
Nazivne mjere - D x Š x V
Montažna mjera - vijcima M6, ovješenjem ili na nosač prema DIN 49778-7
Brtva dolaznog kabela, višeslojna, ∅v kabela
Brtva odlaznog kabela, ∅v kabela
Materijal kućišta i poklopca
Materijal transparentnog pokrova
Materijal kućišta stezaljki
Materijal brtvi
75
RRS 08
500V AC
25A
4x6-35 mm2 Cu/Al
4x1,5-4 mm2
1-2 x D01/E14 i 1-3 x LS 1pC
10 mm2
IP 54
II - zaštitno izoliranje
∅ 100 mm
80 x 350 mm
340 x 75 x 85 mm
325 mm
18 - 32 mm
8 - 14 mm
ASA+PC / V-0, RAL 7035
PC / V-2, transparentni
PA 66 / V-0, RAL 9005
TPE 55ShA, RAL 9005
Konstrukcija i izvedba u skladu su s normama E 60493-1, DI VDE 0660-505, DI 43628, DI 43871.
Broj za
narudžbu
18.37.05
18.37.06
18.37.07
18.37.08
18.37.09
18.37.20
18.37.25
Tip
razdjelnika
RRS 08 / 1
RRS 08 / 2
RRS 08 / 3
RRS 08 / 4
RRS 08 / 5
RRS 08 / 6
RRS 08 / 7
-
1 x D01
2 x D01
1 x 1pC 10 A, 10kA
2 x 1pC 10 A, 10kA
3 x 1pC 10 A, 10kA
1 x 2pC 6 A, 10KA
2 x D01 + priključnica 2P+PE, 16A-250V
EXTEH
60
325
340
300
77
7
Cijena
Kn/kom.
188,00
195,00
199,00
214,00
229,00
224,00
256,00
RAZDJEL#IK ZA UGRAD#JU U STUPOVE VA#JSKE RASVJETE, tip RRS 12, proizvođač EXTEH d.o.o.
Tip razdjelnika
Nazivni izolacijski napon Ui
Nazivna termička struja Ith
Dolazne stezaljke - priključak dva vodiča po stezaljci, moment pritezanja 4,0 Nm
Izlazne stezaljke - moment pritezanja 0,8 Nm
Sustav osigurača - visoki poklopac
- niski poklopac
Vodič za uzemljenje (PEN), ž-z, 400mm, kabelska stopica M8
Stupanj zaštite
Klasa zaštite
Najmanji unutarnji promjer stupa
Najmanja veličina vrata stupa prema EN 40-2
Nazivne mjere - D x Š x V
Montažna mjera - vijcima M6, ovješenjem ili na nosač prema DIN 49778-7
Brtva dolaznog kabela, višeslojna, ∅v kabela
Brtva odlaznog kabela, ∅v kabela
Materijal kućišta i poklopca
Materijal transparentnog pokrova
Materijal brtvi
RRS 12
500V AC
25A
4/5x4-16 mm2 Cu/Al
4/5x1,5-2,5 mm2
1 x D01/E14 ili 1/2 x LS 1pC
1/2 podnožje cilindričnog osig. ∅ 8x32
ili 1/4 osiguračka redna stezaljka ∅ 6,3x32
10 mm2
IP 54
II - zaštitno izoliranje
∅ 80 mm
65 x 300 mm
245 x 55 x 60/70 mm
290 mm
10 - 22 mm
8 - 14 mm
ASA+PC / V-0, RAL 7035
PC / V-2, transparentni
TPE 55ShA, RAL 9005
Konstrukcija i izvedba u skladu su s normama E 60493-1, DI VDE 0660-505, DI 43628, DI 43871.
Broj za
narudžbu
18.39.00
18.39.01
18.39.02
18.39.03
18.39.04
18.39.05
18.39.06
18.39.07
18.39.08
Tip
razdjelnika
RRS 12 / 1
RRS 12 / 2
RRS 12 / 3
RRS 12 / 4
RRS 12 / 5
RRS 12 / 6
RRS 12 / 7
RRS 12 / 8
RRS 12 / 9
-
1 x D01
1 x 1pC 10 A, 10kA
2 x 1pC 10 A, 10kA
1 x 1p ∅ 8x32 gG
2 x 1p ∅ 8x32 gG
1 x 1p ∅ 6,3x32 T
2 x 1p ∅ 6,3x32 T
3 x 1p ∅ 6,3x32 T
4 x 1p ∅ 6,3x32 T
EXTEH
61
Cijena
Kn/kom.
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
Razdjelnici električne energije
Broj za
narudžbu
Proizvod
Cijena
Kn/kom.
1-RED#I,
2-RED#I, 3-RED#I RAZDJEL#ICI, PODŽBUK#I, E#60439-3, DI# 43871, IP 30, klasa zaštite II
zaštitno izoliranje - ELMAT
18.61.05
Razdjelnik VU 142, izolacijsko kućište, izolacijski pokrov aparata,
bijela metalna vrata, bijeli metalni okvir, N i PE stezaljka 6x4 mm2 + 2x16 mm2.
110,50
18.62.05
Razdjelnik VU 243, izolacijsko kućište,izolacijski pokrov aparata,
bijela metalna vrata, bijeli metalni okvir, N i PE stezaljka 10x4 mm2 + 3x16 mm2.
156,00
18.63.05
Razdjelnik VU 344, izolacijsko kućište,izolacijski pokrov aparata,
bijela metalna vrata, bijeli metalni okvir N i PE stezaljka 14x4 mm2 + 3x16 mm2.
203,00
18.69.99
18.69.91
18.69.93
18.69.95
18.68.00
Maska polja razdjelnika, 12 polja
N/PE stezaljka 6x4 mm2 + 2x16 mm2
N/PE stezaljka 10x4 mm2 + 3x16 mm2
N/PE stezaljka 14x4 mm2 + 3x16 mm2
Ploča brojila NB 2 - UNIVERZALNA
6,50
14,20
25,00
29,40
52,00
1-RED#I, 2-RED#I, 3-RED#I RAZDJEL#ICI, PODŽBUK#I i #ADŽBUK#I, IP 40, klasa zaštite II - zaštitno izoliranje - GÜ#SA#
18.70.00
PODŽBUKNI Razdjelnik VISAGE, P - 6 mjesta, prozirna vrata, izolacijsko kućište,
izolacijski pokrov aparata, N i PE stezaljka 2x10x16 mm2.
37,00
18.70.01
PODŽBUKNI Razdjelnik VISAGE, P - 9 mjesta, prozirna vrata, izolacijsko kućište,
izolacijski pokrov aparata, N i PE stezaljka 2x13x16 mm2
45,00
18.70.02
PODŽBUKNI Razdjelnik VISAGE, P - 12 mjesta, prozirna vrata, izolacijsko kućište,
izolacijski pokrov aparata, N i PE stezaljka 2x15x16 mm2.
57,00
18.70.10
NADŽBUKNI Razdjelnik VISAGE, N - 6 mjesta, prozirna vrata, izolacijsko kućište,
izolacijski pokrov aparata, N i PE stezaljka 2x10x16 mm2.
37,00
18.70.11
NADŽBUKNI Razdjelnik VISAGE, N - 9 mjesta, prozirna vrata, izolacijsko kućište,
izolacijski pokrov aparata, N i PE stezaljka 2x13x16 mm2.
45,00
18.70.12
NADŽBUKNI Razdjelnik VISAGE, N - 12 mjesta, prozirna vrata, izolacijsko kućište,
izolacijski pokrov aparata, N i PE stezaljka 2x15x16 mm2.
57,00
EXTEH
62
Broj za
narudžbu
Proizvod
Cijena
Kn/kom.
1-RED#I, 2-RED#I, 3-RED#I RAZDJEL#ICI, PODŽBUK#I, IP 40, klasa zaštite II - zaštitno izoliranje - TEH#OPLAST
18.64.01
18.65.01
18.66.01
18.67.01
Razdjelnik U 12, bijeli okvir, prozirna vrata
izolacijsko kućište, izolacijski pokrov aparata,
N i PE stezaljka 2x10x16 mm2.
Mjere za ugradnju: 283mm x 232mm x 70mm (š,v,d)
79,00
Razdjelnik U 24, bijeli okvir, prozirna vrata
izolacijsko kućište,izolacijski pokrov aparata,
N i PE stezaljka 2x13x16 mm2.
Mjere za ugradnju: 283mm x 357mm x 70mm (š,v,d)
109,00
Razdjelnik U 36, bijeli okvir, prozirna vrata
izolacijsko kućište, izolacijski pokrov aparata,
N i PE stezaljka 2x15x16 mm2.
Mjere za ugradnju: 283mm x 482mm x 70mm (š,v,d)
143,00
Razdjelnik U 18, bijeli okvir, prozirna vrata
izolacijsko kućište, izolacijski pokrov aparata,
N i PE stezaljka 2x13x16 mm2.
Mjere za ugradnju: 396mm x 232mm x 70mm (š,v,d)
107,00
1-RED#I, 2-RED#I, 3-RED#I RAZDJEL#ICI, #ADŽBUK#I, IP 40, klasa zaštite II - zaštitno izoliranje - TEH#OPLAST
18.64.05
18.65.05
18.66.05
18.67.05
Razdjelnik N 12, bijeli okvir, prozirna vrata
izolacijsko kućište, izolacijski pokrov aparata,
N i PE stezaljka 2x10x16 mm2.
Mjere za ugradnju: 287mm x 236mm x 112mm (š,v,d)
79,00
Razdjelnik N 24, bijeli okvir, prozirna vrata
izolacijsko kućište,izolacijski pokrov aparata,
N i PE stezaljka 2x13x16 mm2.
Mjere za ugradnju: 287mm x 361mm x 112mm (š,v,d)
109,00
Razdjelnik N 36, bijeli okvir, prozirna vrata
izolacijsko kućište, izolacijski pokrov aparata,
N i PE stezaljka 2x15x16 mm2.
Mjere za ugradnju: 287mm x 482mm x 112mm (š,v,d)
143,00
Razdjelnik N 18, bijeli okvir, prozirna vrata
izolacijsko kućište, izolacijski pokrov aparata,
N i PE stezaljka 2x13x16 mm2.
Mjere za ugradnju: 396mm x 236mm x 112mm (š,v,d)
107,00
EXTEH
63
Podžbukni instalacijski sustav
PODŽBUK#I I#STALACIJSKI SUSTAV “FA#TASY”, 250V, 16(10)A, DI# E# 60669-1, vijčana stezaljka 2,5mm2 max., IP20.
Proizvod
Isklopna sklopka, jednopolna, 10A - 250V
Isklopna sklopka, jednopolna, 16A - 250V
Isklopna sklopka, dvopolna, 10A - 250V
Isklopna sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Serijska sklopka, 10A - 250V
Serijska sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Izmjenična sklopka, 10A - 250V
Izmjenična sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Izmjenična sklopka, dvostruka, 10A - 250V
Križna sklopka, 10A - 250V
Dvopolna sklopka 16A - 250V, s indikatorom, za bojler
Tipkalo za svjetlo, 10A - 250V
Tipkalo za svjetlo s indikatorom, 10A - 250V
Tipkalo za zvono, 10A - 250V
Tipkalo za zvono s indikatorom, 10A - 250V
Tipkalo za rolete, 10A - 250V
Utičnica 2P + PE, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE s poklopcem, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE , dvostruka, kutija Ø 60, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE sa zaštitom za djecu, 16A - 250V
Regulator rasvjete 60 - 1000W, 230V
Telefonska utičnica, jednostruka 1xMJ 6/4, RJ11
Telefonska utičnica, dvostruka 2xMJ 6/4, RJ11
TV utičnica, jednostruka, prolazna, 862 MHz
TV utičnica, jednostruka, završna, 862 MHz
TV / R utičnica, prolazna, 862 MHz
TV / R utičnica, završna, 862 MHz
TV / R / SAT utičnica, prolazna, 2400 MHz
TV / R / SAT utičnica, završna, 2400 MHz
Informatička utičnica, jednostruka RJ45, Kat.6
Informatička utičnica, dvostruka 2xRJ45, Kat.6
Inform. + tel. utičnica, 1xRJ45, Kat.6+1xMJ 6/4
Okvir dvostruki, vodoravni
Okvir dvostruki, okomiti
Okvir trostruki, vodoravni
Okvir trostruki, okomiti
Okvir četverostruki, vodoravni
Okvir peterostruki, vodoravni
Okvir šesterostruki, vodoravni
Ukrasna stranica, zlatna
Ukrasna stranica, srebrna
Ukrasna stranica, mahagonij - svijetli
Ukrasna stranica, mahagonij - tamni
Ukrasna stranica, siva
Ukrasna stranica, zelena
Ukrasna stranica, plava
Ukrasna stranica, roza
Ukrasna stranica, krem
Ukrasna stranica, ljubičasta
Ukrasna stranica, žuta
EXTEH
64
Broj za
narudžbu
bijela
52.00.00
52.00.36
52.00.44
52.00.01
52.00.02
52.00.03
52.00.04
52.00.05
52.00.06
52.00.07
52.00.30
52.00.08
52.00.09
52.00.11
52.00.12
52.00.13
52.00.14
52.00.15
52.00.16
52.00.17
52.00.18
52.00.19
52.00.20
52.00.21
52.00.22
52.00.23
52.00.24
52.00.25
52.00.26
52.00.27
52.00.28
52.00.29
52.00.50
52.00.51
52.00.52
52.00.53
52.00.54
52.00.55
52.00.56
52.00.60
52.00.61
52.00.62
52.00.63
52.00.64
52.00.65
52.00.66
52.00.67
52.00.68
52.00.69
52.00.70
Kom. u Cijena
pakiranju Kn/kom.
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,30
15,00
22,00
15,30
13,70
18,00
13,70
16,60
17,00
17,00
18,00
13,00
16,00
13,00
16,00
24,00
13,40
14,60
14,90
16,30
73,00
13,50
17,90
15,50
15,50
55,00
55,00
60,00
60,00
62,00
85,00
74,00
6,00
6,00
8,60
8,60
9,60
14,80
17,90
1,50
1,50
1,50
1,50
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
0,70
PODŽBUK#I I#STALACIJSKI SUSTAV “VISAGE”, 250V, 16(10)A, DI# E# 60669-1, vijčana stezaljka 2,5mm2 max., IP20.
Proizvod
Broj za
narudžbu
bijeli
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
Isklopna sklopka, jednopolna, 10A - 250V
58.00.00
10
12,30
Sklopka isklopna, dvopolna, 10A - 250V
58.00.44
10
22,00
Sklopka isklopna, jednopolna, 16A - 250V
Isklopna sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Serijska sklopka, 10A - 250V
Serijska sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Izmjenična sklopka, 10A - 250V
Izmjenična sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Izmjenična sklopka, dvostruka, 10A - 250V
Križna sklopka, 10A - 250V
Dvopolna sklopka 16A - 250V, s indikatorom, za bojler
Tipkalo za svjetlo, 10A - 250V
Tipkalo za svjetlo s indikatorom, 10A - 250V
Tipkalo za zvono, 10A - 250V
58.00.36
58.00.01
58.00.02
58.00.03
58.00.04
58.00.05
58.00.06
58.00.07
58.00.30
58.00.08
58.00.09
58.00.11
Tipkalo za zvono s indikatorom, 10A - 250V
58.00.12
Utičnica 2P + PE, 16A - 250V
58.00.14
Tipkalo za rolete, 10A - 250V
Utičnica 2P + PE s poklopcem, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE , dvostruka, kutija Ø 60, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE sa zaštitom za djecu, 16A - 250V
Regulator rasvjete 60 - 1000W, 230V
Telefonska utičnica, jednostruka 1xMJ 6/4, RJ11
Telefonska utičnica, dvostruka 2xMJ 6/4, RJ11
TV utičnica, jednostruka, prolazna, 862 MHz
TV utičnica, jednostruka, završna, 862 MHz
TV / R utičnica, prolazna, 862 MHz
TV / R utičnica, završna, 862 MHz
TV / R / SAT utičnica, prolazna, 2400 MHz
TV / R / SAT utičnica, završna, 2400 MHz
Informatička utičnica, jednostruka RJ45, Kat.6
Informatička utičnica, dvostruka 2xRJ45, Kat.6
Inform. + tel. utičnica, 1xRJ45, Kat.6+1xMJ 6/4
Kutija montažna, nadžbukna, 80x80x40mm
58.00.13
58.00.15
58.00.16
58.00.17
58.00.18
58.00.19
58.00.20
58.00.21
58.00.22
58.00.23
58.00.24
58.00.25
58.00.26
58.00.27
58.00.28
58.00.29
58.00.37
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15,00
15,30
13,70
18,00
13,70
16,60
17,00
17,00
18,00
13,00
16,00
13,00
16,00
24,00
13,40
14,60
14,90
16,30
73,00
13,50
17,90
15,50
15,50
55,00
55,00
60,00
60,00
62,00
85,00
74,00
6,50
Okvir dvostruki - okomiti / vodoravni
58.00.50
10
6,00
Okvir četverostruki - okomiti / vodoravni
58.00.54
10
9,60
Okvir trostruki - okomiti / vodoravni
Okvir peterostruki - okomiti / vodoravni
Okvir šesterostruki - okomiti / vodoravni
EXTEH
65
58.00.52
58.00.55
58.00.56
10
10
10
8,60
14,80
17,90
PODŽBUK#I I#STALACIJSKI SUSTAV “VISAGE”, 250V, 16(10)A, DI# E# 60669-1, vijčana stezaljka 2,5mm2 max., IP20.
Proizvod
Broj za
narudžbu
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
krem
Isklopna sklopka, jednopolna, 10A - 250V
55.00.00
10
12,30
Sklopka isklopna, dvopolna, 10A - 250V
55.00.44
10
22,00
Sklopka isklopna, jednopolna, 16A - 250V
Isklopna sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Serijska sklopka, 10A - 250V
Serijska sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Izmjenična sklopka, 10A - 250V
Izmjenična sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Izmjenična sklopka, dvostruka, 10A - 250V
Križna sklopka, 10A - 250V
Dvopolna sklopka 16A - 250V, s indikatorom, za bojler
Tipkalo za svjetlo, 10A - 250V
Tipkalo za svjetlo s indikatorom, 10A - 250V
Tipkalo za zvono, 10A - 250V
55.00.36
55.00.01
55.00.02
55.00.03
55.00.04
55.00.05
55.00.06
55.00.07
55.00.30
55.00.08
55.00.09
55.00.11
Tipkalo za zvono s indikatorom, 10A - 250V
55.00.12
Utičnica 2P + PE, 16A - 250V
55.00.14
Tipkalo za rolete, 10A - 250V
Utičnica 2P + PE s poklopcem, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE , dvostruka, kutija Ø 60, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE sa zaštitom za djecu, 16A - 250V
Regulator rasvjete 60 - 1000W, 230V
Telefonska utičnica, jednostruka 1xMJ 6/4, RJ11
Telefonska utičnica, dvostruka 2xMJ 6/4, RJ11
TV utičnica, jednostruka, prolazna, 862 MHz
TV utičnica, jednostruka, završna, 862 MHz
TV / R utičnica, prolazna, 862 MHz
TV / R utičnica, završna, 862 MHz
TV / R / SAT utičnica, prolazna, 2400 MHz
TV / R / SAT utičnica, završna, 2400 MHz
Informatička utičnica, jednostruka RJ45, Kat.6
Informatička utičnica, dvostruka 2xRJ45, Kat.6
Inform. + tel. utičnica, 1xRJ45, Kat.6+1xMJ 6/4
Kutija montažna, nadžbukna, 80x80x40mm
Stalni priključak, 3p+N+PE, 5x2,5mm, 400V, P/Ž
55.00.13
55.00.15
55.00.16
55.00.17
55.00.18
55.00.19
55.00.20
55.00.21
55.00.22
55.00.23
55.00.24
55.00.25
55.00.26
55.00.27
55.00.28
55.00.29
55.00.37
52.00.35
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
15,00
15,30
13,70
18,00
13,70
16,60
17,00
17,00
18,00
13,00
16,00
13,00
16,00
24,00
13,40
14,60
14,90
16,30
73,00
13,50
17,90
15,50
15,50
55,00
55,00
60,00
60,00
62,00
85,00
74,00
6,50
10
23,00
Okvir dvostruki - okomiti / vodoravni
55.00.50
10
6,00
Okvir četverostruki - okomiti / vodoravni
55.00.54
10
9,60
Okvir trostruki - okomiti / vodoravni
Okvir peterostruki - okomiti / vodoravni
Okvir šesterostruki - okomiti / vodoravni
EXTEH
66
55.00.52
55.00.55
55.00.56
10
10
10
8,60
14,80
17,90
PODŽBUK#I I#STALACIJSKI SUSTAV “VISAGE”, 250V, 16(10)A, DI# E# 60669-1, vijčana stezaljka 2,5mm2 max., IP20.
Proizvod
Broj za
narudžbu
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
tamno sivi
Isklopna sklopka, jednopolna, 10A - 250V
59.00.00
10
18,70
Serijska sklopka, 10A - 250V
59.00.02
10
21,00
Isklopna sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Serijska sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Izmjenična sklopka, 10A - 250V
Izmjenična sklopka s indikatorom, 10A - 250V
Izmjenična sklopka ,dvostruka, 10A - 250V
Križna sklopka, 10A - 250V
Dvopolna sklopka 16A - 250V, s indikatorom, za bojler
Tipkalo za svjetlo, 10A - 250V
Tipkalo za svjetlo s indikatorom, 10A - 250V
Tipkalo za vrata, 10A - 250V
Tipkalo za zvono, 10A - 250V
59.00.01
59.00.03
59.00.04
59.00.05
59.00.06
59.00.07
59.00.30
59.00.08
59.00.09
59.00.10
59.00.11
Tipkalo za zvono s indikatorom, 10A - 250V
59.00.12
Utičnica 2P + PE, 16A - 250V
59.00.14
Tipkalo za rolete, 10A - 250V
Utičnica 2P + PE s poklopcem, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE , dvostruka, kutija Ø 60, 16A - 250V
Utičnica 2P + PE sa zaštitom za djecu, 16A - 250V
Regulator rasvjete 60 - 1000W, 230V
Telefonska utičnica, jednostruka 1xMJ 6/4, RJ11
Telefonska utičnica, dvostruka 2xMJ 6/4, RJ11
TV utičnica, jednostruka, prolazna, 862 MHz
TV utičnica, jednostruka, završna, 862 MHz
TV / R utičnica, prolazna, 862 MHz
TV / R utičnica, završna, 862 MHz
TV / R / SAT utičnica, prolazna, 2400 MHz
TV / R / SAT utičnica, završna, 2400 MHz
Informatička utičnica, jednostruka RJ45, Kat.6
Informatička utičnica, dvostruka 2xRJ45, Kat.6
Inform. + tel. utičnica, 1xRJ45, Kat.6+1xMJ 6/4
59.00.13
59.00.15
59.00.16
59.00.17
59.00.18
59.00.19
59.00.20
59.00.21
59.00.22
59.00.23
59.00.24
59.00.25
59.00.26
59.00.27
59.00.28
59.00.29
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
22,70
26,20
21,00
24,80
27,80
27,80
27,80
19,00
22,60
19,00
19,00
23,60
28,70
21,00
22,90
24,50
25,90
75,00
20,50
27,90
22,80
22,80
74,00
74,00
85,40
85,40
69,00
10
103,00
10
79,00
Okvir dvostruki - okomiti / vodoravni
59.00.50
10
10,40
Okvir četverostruki - okomiti / vodoravni
59.00.54
10
16,10
Okvir trostruki - okomiti / vodoravni
Okvir peterostruki - okomiti / vodoravni
Okvir šesterostruki - okomiti / vodoravni
EXTEH
67
59.00.52
59.00.55
59.00.56
10
10
10
13,30
20,00
27,70
#adžbukni instalacijski sustav
#ADŽBUK#I I#STALACIJSKI SUSTAV “WATERPROOF”, IP54, 10/16A, 250V, 2x2,5mm2, 2 UVODA GORE/DOLJE,
KUĆIŠTE SVJETLOSIVO RAL 7035, BIJELO RAL9010, VDE znak kvalitete
Proizvod
Cijena
Kn/kom.
Broj za
narudžbu
Sklopka isklopna, jednopolna, 10A-250V
Sklopka isklopna, jednopolna, 16A-250V
Sklopka isklopna, dvopolna, 10A-250V
Sklopka isklopna s indikatorom, 10A-250V
Sklopka serijska, 10A-250V
Sklopka serijska s indikatorom, 10A-250V
Sklopka izmjenična, 10A-250V
Sklopka izmjenična s indikatorom, 10A-250V
Sklopka izmjenična, dvostruka, 10A-250V
Sklopka križna, 10A-250V
Tipkalo za svjetlo, 10A-250V
Tipkalo za svjetlo s indikatorom, 10A-250V
Tipkalo za vrata, 10A-250V
Tipkalo za zvono, 10A-250V
Tipkalo za zvono s indikatorom, 10A- 250V
Tipkalo za rolete, 10A-250V
Utičnica 2P + PE, 16A-250V
Utičnica dvostruka 2P + PE, 16A-250V
Utičnica telefonska, jednostruka 1xMJ 6/4, RJ11
Utičnica antenska TV, završna, 862 MHz
Kombinacija, sklopka isklopna 10A + utičnica 2P+PE, 16A-250V
Kombinacija, sklopka isklopna s indikatorom 10A + utičnica 2P+PE, 16A-250V
Kombinacija, sklopka serijska 10A + utičnica 2P+PE, 16A-250V
Kombinacija, sklopka izmjenična 10A + utičnica 2P+PE, 16A-250V
Kombinacija, tipkalo za svjetlo 10A + utičnica 2P+PE, 16A-250V
Kombinacija, tipkalo za zvono 10A + utičnica 2P+PE, 16A-250V
Spojnica za okomito nizanje sklopki, utičnica i kombinacija
Razvodna kutija, JBSN 80, IP55, bez stezaljke, 80x80x40, 7 uvoda
Razvodna kutija, JBSN 80, IP55, bez stezaljke, 105x105x55, 7 uvoda
Razvodna kutija, JBS 150, IP55, bez stezaljke, 150x110x70, 10 uvoda
Razvodna kutija, JBR 070, IP55, bez stezaljke, Ø70x40, 4 uvoda
EXTEH
68
bijeli
sivi
42.00.00
42.00.36
42.00.44
42.00.01
42.00.02
42.00.03
42.00.04
42.00.05
42.00.06
42.00.07
42.00.08
42.00.09
42.00.10
42.00.11
42.00.12
42.00.13
42.00.15
42.00.16
42.00.19
42.00.22
42.00.38
42.00.39
42.00.40
42.00.41
42.00.42
42.00.43
42.01.00
42.01.36
42.01.44
42.01.01
42.01.02
42.01.03
42.01.04
42.01.05
42.01.06
42.01.07
42.01.08
42.01.09
42.01.10
42.01.11
42.01.12
42.01.13
42.01.15
42.01.16
42.01.19
42.01.22
42.01.38
42.01.39
42.01.40
42.01.41
42.01.42
42.01.43
42.00.50
41.49.03
41.49.04
41.49.05
41.49.06
13,00
17,00
25,00
17,00
15,00
19,00
15,00
19,00
17,00
19,00
14,00
17,00
14,00
14,00
18,00
22,00
13,00
26,00
15,00
22,00
26,00
28,00
28,00
28,00
28,00
28,00
1,40
5,90
10,30
17,00
4,50
Industrijski priključni pribor
PRIKLJUČ#I PRIBOR ZA I#DUSTRIJU, 16A - 125A, IP44, IP67, IEC 60309, VDE 0623 - ABL SURSUM
atikač
Utikač za napravu
Broj za
narudžbu
45.00.59
45.00.00
45.00.35
45.00.01
45.00.36
45.00.37
45.00.02
45.00.03
45.00.38
45.00.04
45.00.39
45.00.40
45.00.05
45.00.32
45.00.33
45.00.06
45.00.07
45.00.58
45.00.08
45.00.41
45.00.09
45.00.42
45.00.43
45.00.10
45.00.11
45.00.44
45.00.12
45.00.45
45.00.46
45.00.13
45.00.47
45.00.30
45.00.14
45.00.15
Utikač
Priključnica ugradbena kosa
Priključnica
Utikač ugradbeni ravni
Proizvod
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Natikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Utikač
Napon
16A-2P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
63A-3P,
63A-4P,
63A-5P,
125A-5P,
16A-2P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
63A-3P,
63A-4P,
63A-5P,
125A-5P,
24V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
400V,
24V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
400V,
EXTEH
69
Zaštita
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
Priključnica ugradbena ravna
Priključnica ugradbena plava
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
42,00
19,00
23,00
21,00
37,00
36,00
32,00
48,00
56,00
52,00
58,00
59,00
65,00
169,00
154,00
158,00
450,00
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
58,00
22,00
33,00
30,00
44,00
47,00
42,00
56,00
58,00
62,00
68,00
70,00
73,00
230,00
248,00
219,00
498,00
PRIKLJUČ#I PRIBOR ZA I#DUSTRIJU, 16A - 125A, IP44, IP67, IEC 60309, VDE 0623 - ABL SURSUM
Broj za
narudžbu
45.00.60
45.00.16
45.00.48
45.00.17
45.00.49
45.00.50
45.00.18
45.00.19
45.00.51
45.00.20
45.00.52
45.00.53
45.00.21
45.00.54
45.00.31
45.00.22
45.00.23
Proizvod
Napon
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
Priključnica
16A-2P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
63A-3P,
63A-4P,
63A-5P,
125A-5P,
45.00.62
45.00.64
45.00.65
45.00.66
45.00.67
45.00.68
45.00.69
45.00.27
45.00.28
45.00.29
45.01.10
45.01.11
45.01.12
45.00.70
45.00.71
45.01.13
45.01.14
45.01.15
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, kosa
Priključnica ugradbena, kosa
Priključnica ugradbena, kosa
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, ravna
Priključnica ugradbena, kosa
Priključnica ugradbena, kosa
Priključnica ugradbena, kosa
16A-2P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
16A-3P,
16A-5P,
32A-5P,
16A-3P,
16A-5P,
32A-5P,
63A-5P,
125A-5P,
16A-3P,
16A-5P,
32A-5P,
80.03.35
80.03.37
80.03.34
Poklopac zaštitni za utikač
Poklopac zaštitni za utikač
Poklopac zaštitni za utikač
45.00.61
45.00.24
45.00.55
45.00.25
45.00.56
45.00.57
45.00.26
45.00.63
45.00.94
45.00.95
45.00.96
45.00.97
45.00.98
45.00.99
48.15.05
Utikač za napravu
Utikač za napravu
Utikač za napravu
Utikač za napravu
Utikač za napravu
Utikač za napravu
Utikač za napravu
Utikač ugradbeni, ravni
Utikač ugradbeni, ravni
Utikač ugradbeni, ravni
Utikač ugradbeni, ravni
Utikač ugradbeni, ravni
Utikač ugradbeni, ravni
Utikač ugradbeni, ravni
Priključnica ugradbena, plava
24V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
400V,
16A-2P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
24V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
24V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
16A-2P,
16A-3P,
16A-4P,
16A-5P,
32A-3P,
32A-4P,
32A-5P,
16A-5P
32A-5P
16A-3P
24V,
230V,
400V,
400V,
230V,
400V,
400V,
16A-2P+PE
250V,
EXTEH
70
Zaštita
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP67
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP44
IP54
Kom. u
pakiranju
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
Cijena
Kn/kom.
60,00
31,00
37,00
32,00
47,00
47,00
44,00
65,00
69,00
72,00
93,00
95,00
105,00
199,00
208,00
212,00
525,00
48,00
41,00
42,00
42,00
52,00
52,00
56,00
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
58,00
29,00
34,00
30,00
43,00
43,00
42,00
29,00
34,00
49,00
60,00
70,00
85,00
199,00
430,00
64,00
73,00
86,00
1/10
1/10
1/10
11,00
12,00
10,00
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
44,00
39,00
40,00
38,00
48,00
49,00
52,00
13,50
Priključni pribor 2p + PE
Utikač
48.10
Broj za
narudžbu
48.10.01
48.10.02
48.11.01
48.11.02
48.14.01
48.14.02
48.10.09
48.14.09
56.00.20
48.10.08
48.14.08
48.10.05
48.10.06
48.16.01
48.16.02
48.10.15
48.10.16
Utikač kutni
48.11
Proizvod
atikač
48.14
Utikač crni
Utikač bijeli
Utikač kutni, crni
Utikač kutni, bijeli
Natikač crni
Natikač bijeli
Utikač gumeni, 3 x 2.5mm2, IP44
Natikač gumeni, 3 x 2.5mm2, IP44
Sklopka provodna, međuprekidač
Utikač gumeni, 3 x 2.5mm2, IP44
Natikač gumeni, 3 x 2.5mm2, IP44
Utikač bijeli 2201
Natikač bijeli 2202
Utikač gumeni, 3 x 2.5mm2, IP44
Natikač gumeni, 3 x 2.5mm2, IP44
Natikač trostruki, gumeni, IP44
Natikač trostruki, plastični, IP20
Utikač gumeni
48.10
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
2p + PE
atikač gumeni
48.14
10/16A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
6A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
10/16A,
16A,
16A,
Sklopka provodna
56.00.20
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
atikač trostruki gumeni
48.10.15
Kom. u
pakiranju
50
50
50
50
25
25
20
10
50
25
25
25
25
25
25
5
5
Cijena
Kn/kom.
5,20
5,20
5,60
5,60
9,50
9,50
13,40
20,90
7,00
10,60
15,90
5,80
10,80
10,80
14,10
159,00
86,00
Prenosive priključnice
PRIKLJUČ#ICE, VIŠESTRUKE PRE#OSIVE “SEMPATY”, 16A, 250V, 3500W, SA ILI BEZ SKLOPKE
56.00.06
56.00.03
56.00.12
56.00.09
56.00.18
56.00.15
56.00.19
56.00.21
Trostruka prenosiva priključnica
Trostruka prenosiva priključnica
Četverostruka prenosiva priključnica
Četverostruka prenosiva priključnica
Šesterostruka prenosiva priključnica
Šesterostruka prenosiva priključnica
Utikač trostruki 2p+PE
Utikač četverostruki 2p+PE
- bez sklopke
- sa sklopkom
- bez sklopke
- sa sklopkom
- bez sklopke
- sa sklopkom
EXTEH
71
16A
16A
16A
16A
16A
16A
16A
16A
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
250V
3500W
3500W
3500W
3500W
3500W
3500W
3500W
3500W
50
50
50
50
25
25
24
24
12,50
19,50
15,50
23,50
21,00
27,80
18,00
25,00
Čahuraste stezaljke
ČAHURASTE STEZALJKE, 12-polne, T70°C/T110°C, E#60998
Broj za
narudžbu
29.55.12
29.55.14
29.55.23
29.55.24
29.55.25
29.55.26
Broj za
narudžbu
29.55.12
29.55.14
29.55.23
29.55.24
29.55.25
29.55.26
Presjek Temperatura
mm2
Napon
max.
2.5
400V
T 70°C
4
T 70°C
400V
6
T 70°C
400V
10
T 70°C
400V
16
T 70°C
400V
25
T 70°C
400V
Ø
(mm)
2,40
2,90
3,90
4,20
2,30
3,60
Moment
Nm
0,5
0,6
0,8
1,2
1,2
2,0
Proizvod
L
92
108
130
136
170
190
Mjere (mm)
H
A
13
6
13
6
15
8
17
9
19
11
25
13
W
16
16
20
22
25
30
Priključak vodiča
jednožični / fleksibilni bez stopice
Čahurasta stezaljka PE, transparentna, T 70°C, 12p
Čahurasta stezaljka PE, transparentna, T 70°C, 12p
Čahurasta stezaljka PE, transparentna, T 70°C, 12p
Čahurasta stezaljka PE, transparentna, T 70°C, 12p
Čahurasta stezaljka PE, transparentna, T 70°C, 12p
Čahurasta stezaljka PE, transparentna, T 70°C, 12p
2.5
4
6
10
16
25
29.53.02 Čahurasta stezaljka PA 66, bijela, T110°C, 12p, VDE
29.53.04 Čahurasta stezaljka PA 66, bijela, T110°C, 12p, VDE
29.53.06 Čahurasta stezaljka PA 66, bijela, T110°C, 12p, VDE
1-4
1,5 - 4
2,5 - 6
4 - 10
6 - 16
10 - 25
mm2
mm2
mm2
mm2
mm2
mm2
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
mm2
mm2
mm2
mm2
mm2
mm2
B/C
8
9
11
12
15
16
D
3,20
3,20
3,20
3,20
3,20
4,20
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
10/500
10/500
10/320
4,40
5,20
8,30
1 - 4 mm2
1,5 - 4 mm2
2,5 - 6 mm2
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
3,20
3,90
5,50
8,10
11,50
23,50
ČAHURASTE STEZALJKE, JED#ORED#E, 450V, PC, transparentno bijele, T110°C
Broj za
narudžbu
29.58.02
29.58.04
29.58.06
29.58.10
29.58.16
29.58.02
29.58.04
29.58.06
29.58.10
29.58.16
Čahurasta stezaljka TBT 1025, PC, 10-p
Čahurasta stezaljka TBT 5004, PC, 5-p
Čahurasta stezaljka TBT 5006, PC, 5-p
Čahurasta stezaljka TBT 5010, PC, 5-p
Čahurasta stezaljka TBT 5016, PC, 5-p
Presjek
mm2
2.5
4
6.0
10.0
16.0
2.5
4
6
10
16
EXTEH
72
mm2
mm2
mm2
mm2
mm2
∅
(mm)
4.0
4.0
5.8
7.2
9.0
B
(mm)
15.0
20.0
22.5
27.0
31.0
H1
(mm)
10.0
20.0
23.5
27.0
33.4
H2
(mm)
17.0
11.5
13.7
16.4
19.0
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
E
(mm)
10
12
14
17
22
3,90
2,80
4,50
6,20
11,10
ČAHURASTE STEZALJKE, keramičke, s rupom za pričvršćenje, 600V~, KER111, -40° +230°C
Broj za
narudžbu
29.62.02
29.63.02
Naziv
Nazivni
presjek
Čahurasta stezaljka 2-polna 500V
Čahurasta stezaljka 3-polna 500V
Kom. u
pakiranju
4mm2
4mm2
1/10
Cijena
Kn/kom.
7,90
10,20
Fazni ispitivači
FAZ#I ISPITIVAČI - IZVIJAČI DI# 7860T6, DI# VDE 0680/6
Fazni ispitivač 100-250V, 135mm
99.30.01
99.30.02
Fazni ispitivač 100-250V, 200mm
Fazni ispitivač 100-250V, prozirni, 135mm
Fazni ispitivač 100-250V, prozirni, 200mm
1/150
1/100
6,50
7,70
Elektroizolacijske samoljepljive trake
ELEKTROIZOLACIJSKE SAMOLJEPLJIVE TRAKE, PVC, VDE 0340, DI# 40633, znak kvalitete VDE, TESA
31.32.11
31.34.11
31.34.12
31.34.13
31.34.14
31.34.17
TESA 04252 - 00
TESA 53947 - 27
TESA 53947 - 29
TESA 53947 - 31
TESA 53947 - 32
TESA 53947 - 28
0.15mm x 15mm x 10m
0.15mm x 15mm x 10m
0.15mm x 15mm x 10m
0.15mm x 15mm x 10m
0.15mm x 15mm x 10m
0.15mm x 15mm x 10m
crna
crna
plava
crvena
žuto-zelena
bijela
31.33.11
31.35.11
31.33.12
31.35.12
31.33.13
31.35.13
31.33.17
31.35.17
TESA 04252 - 06
TESA 53947 - 37
TESA 04252 - 10
TESA 53947 - 39
TESA 04252 - 08
TESA 53947 - 40
TESA 04252 - 07
TESA 53947 - 38
0.15mm x 19mm x 20m
0.15mm x 19mm x 20m
0.15mm x 19mm x 20m
0.15mm x 19mm x 20m
0.15mm x 19mm x 20m
0.15mm x 19mm x 20m
0.15mm x 19mm x 20m
0.15mm x 19mm x 20m
crna
crna
plava
plava
crvena
crvena
bijela
bijela
31.36.20
31.36.21
31.36.22
TESA 56242-00003-00 Butyl samovulkanizirajuća 25mm x 3m - crna
TESA 04600-00003-00 Silikonska samovulkanizirajuća 0,5mm x 25mm x 3m - transparent
TESA 04600-00004-00 Silikonska samovulkanizirajuća 0,5mm x 25mm x 3m - crna
EXTEH
73
- pojedinačno pakiranje
- pojedinačno pakiranje
- pojedinačno pakiranje
- pojedinačno pakiranje
- pojedinačno pakiranje
- pojedinačno pakiranje
- pojedinačno pakiranje
- pojedinačno pakiranje
- pojedinačno pakiranje
10/120
1/400
1/400
1/400
1/400
1/400
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
3,40
10/250
1/192
10/250
1/192
10/250
1/192
10/250
1/192
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
7,70
1/42
1/16
1/16
45,00
95,00
95,00
Grla za žarulje
Broj za
narudžbu
Proizvod
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
PORCULA#SKA GRLA E14, 250V, 2A, DI# VDE 0619, IEC 238
62.31.21
Grlo E14 jednodjelno s kutnikom
i uzemljenjem, nagib 10°
Tv.br. 4127-002
48
5,90
62.31.62
Grlo E14 jednodjelno s
nazuvicom M 10x1
Tv.br. 4127-001
48
5,90
PORCULA#SKA GRLA E27, 250V, 4A, DI# VDE 0616, IEC 238
62.52.66
Grlo E27 jednodjelno bez kutnika
25/500
3,70
62.52.64
Grlo E27 jednodjelno s kutnikom
i uzemljenjem, nagib 10°
25/500
5,30
62.52.65
Grlo E27 jednodjelno s kutnikom
i uzemljenjem, nagib 90°
25/500
5,30
EXTEH
74
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
Broj za
narudžbu
Proizvod
62.52.61
Grlo E27 dvodjelno, porculanska kapa s
nazuvicom M 10x1, Tv.br. 4227-00
25/500
7,80
62.52.63
Grlo E27 dvodjelno, porculanska kapa s
nazuvicom M 10x1
25/500
3,80
62.52.62
Grlo E27 dvodjelno, plastična kapa s
nazuvicom M 10x1
Tv.br. 4278-001
25/500
7,80
Grlo E40, 750 V, 16A, jednodjelno, učvršćenje
vijcima preko limenog učvrsnika ili vijcima
kroz keramičko kućište. Tv.br. 4322-000
48
36,00
Grlo E40, 750 V, 16A, jednodjelno,
bez učvrsnika. Tv.br. 4322-001
48
36,00
PORCULA#SKA GRLA E40, 750V, 16A, DI# VDE 0616, IEC 238
62.73.51
62.73.61
Grla za halogene žarulje
GRLO ZA HALOGE#U ŽARULJU GU5,3, GX5,3; IEC 7004-109, 73-A
62.90.05
Grlo halogeno GU 5,3 i GX 5,3 - okruglo,
150mm, silikonski priključni vodič 180°C
4,90
GRLO ZA HALOGE#U ŽARULJU GZ10, 250V, 2A, IEC 7004-120
62.90.20
Grlo halogeno GZ10 - okruglo,
150mm, silikonski priključni vodič 180°C
EXTEH
75
7,40
Grla za žarulje - plastična
Proizvod
Broj za
narudžbu
Boja
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
GRLO E14, PLASTIČ#O, 250V, 2A, T210°C, bezvijčana stezaljka 0,5-2,5mm2, rupe za vijčanu montažu M3, IEC 60238,
VDE 0616T.1, VDE certificirano
Grlo E14 - YX 38, bez navoja,
s nazuvicom M10x1
63.10.10
63.10.15
bijela
crna
10/800
10/800
3,40
3,40
Grlo E14 - YX 38F, s navojem,
s nazuvicom M10x1 i dvije matice
63.10.20
63.10.25
bijela
crna
10/800
10/800
4,50
4,50
GRLO E27, PLASTIČ#O, 250V, 4A, T210°C, bezvijčana stezaljka 0,5-2,5mm2, rupe za vijčanu montažu M3, IEC 60238,
VDE 0616T.1, VDE certificirano
Grlo E27 - YX 78, bez navoja,
s nazuvicom M10x1
63.21.10
63.21.15
bijela
crna
10/400
10/400
3,70
3,70
Grlo E27 - YX 78F, s navojem,
s nazuvicom M10x1 i dvije matice
63.21.20
63.21.25
bijela
crna
10/200
10/200
5,10
5,10
EXTEH
76
Zidne i stropne rasvjetne armature
Broj za
narudžbu
Proizvod
Cijena
Kn/kom.
Masa kg/
100 kom.
Kom. u
pakiranju
37.80
21
21,90
58.00
15
29,10
Zidna armatura keramička,
kosa, E27, navoj 84,5mm,
60W
Tv.br. 4229-00
48.00
12
25,10
Zidna armatura keramička,
kosa, E27, navoj 99mm,
100W
Tv.br. 4289
61.00
10
31,50
KERAMIČKA ZID#A I STROP#A ARMATURA, E27, 250V
65.53.61
65.53.91
65.51.61
65.51.91
Stropna armatura keramička,
ravna, E27, navoj 84,5mm,
60W
Tv.br. 4228-00
Stropna armatura keramička,
ravna, E27, navoj 99mm,
100W
Tv.br. 4288
ZID#A I STROP#A ARMATURA SA KERAMIČKIM GRLOM I POD#OŽJEM IZ PLASTIKE, E27, 250V
65.36.62
65.35.62
Stropna armatura ravna,
podnožje iz plastike, E27,
navoj 84,5mm, 60W
Tv.br. 4244-00
11.30
24
17,90
Zidna armatura kosa,
podnožje iz plastike, E27,
navoj 84,5mm, 60W
Tv.br. 4247-00
11.00
24
17,90
STAKLE#E KUGLE ZA ZID#E I STROP#E ARMATURE, E27
65.59.62
Staklena kugla 60W,
navoj 84,5 x 150mm, opal
35.00
6
24,50
65.59.92
Staklena kugla 100W,
navoj 99 x 180mm, opal
60.00
6
41,90
EXTEH
77
Komponente niskonaponskog razvodnog
uređaja za kompenzaciju jalove snage
Broj za
narudžbu
Proizvod
Masa
kg
Dimenzije
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
REGULATOR FAKTORA S#AGE, 50Hz, 230V, I 5/5 ... 10.000/5, automatsko prepoznavanje stupnjeva baterija, broj stupnjeva 6, 8 ili 12
70.10.04
70.10.05
70.10.13
70.10.03
70.10.07
Regulator VARKO 108, 230V 50/60Hz - 8 stupnjeva
Regulator VARKO 106, 230V 50/60Hz - 6 stupnjeva
Regulator VARKO 112, 230V 50/60Hz - 12 stupnjeva
Regulator faktora snage VARKO 312 - 12 stupnjeva
Regulator faktora snage VARKO 308 - 8 stupnjeva
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
144x144x40mm
144x144x40mm
144x144x40mm
144x144x40mm
144x144x40mm
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1.290,00
1.240,00
1.590,00
na upit
na upit
REGULATORI – MULTIMETRI VARkombi – PC , 12 stupnjeva, izbor za dinamička uklapanja, RS485 MODBUS RTU
komunikacija s računalom, mjerenje temperature, automatsko prepoznavanje omjera strunih transformatora C/K,
mjerenje V,I,cosφ,tanφ, PF, ΣP, ΣQind, Σqcap, ΣS, ΣWh, ΣVARh(ind), ΣVARh(cap), prikaz do 31 harmonika
70.10.01
70.10.02
70.10.30
70.10.21
Regulator-multimetar VARkombi 12 stupnjeva - 12 PC TFT LCD RS485
Regulator-multimetar VARkombi PC 12 - 12 stupnjeva - R485
Multimetar-analizator RS 485 Modbus RTU
Mrežni pretvarač CON-2 RS 485
EXTEH
78
144x144x40mm
144x144x40mm
1/1
1/1
2.280,00
1.590,00
na upit
na upit
Broj za
narudžbu
Proizvod
kVAr
Napon
Dimenzije
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
PRIGUŠ#ICA 50Hz, 3 faze, 440V, do 100 kVAr, faktor prigušenja 7%, rezonantna frekvencija 189Hz. Odgovara E# 61558 i VDE 0532.
apomena:
za faktor prigušenja 14%: na upit.
70.50.02
70.50.05
70.50.07
70.50.10
70.50.12
70.50.15
70.50.20
70.50.25
70.50.30
70.50.50
70.50.70
70.50.01
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
Prigušnica RTFX
2,5
5
7,5
10
12,5
15
20
25
30
50
75
100
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
440V
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
50Hz
810,00
1.150,00
1.170,00
1.200,00
1.220,00
1.300,00
1.650,00
1.950,00
2.250,00
2.850,00
na upit
na upit
KO#DE#ZATOR 50Hz, 230/440V, suhi (dry), TROFAZ#I U SPOJU TROKUT. Tip završni blok / terminal blok.
Unutarnji dielektrik polipropilenski film. Prigrađeni otpori za pražnjenje. Trajnost 120.000 sati. Odgovaraju propisima
IEC 60831-1+2, odnosno VDE 0560-46+47.
70.20.02
70.20.05
70.20.07
70.20.10
70.20.12
70.20.15
70.20.20
70.20.25
70.20.30
70.20.40
70.20.50
70.20.75
70.20.01
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
- 2,5
- 5
- 7,5
- 10
- 12.5
- 15
- 20
- 25
- 30
- 40
- 50
- 75
-100
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
70mm x 215mm
70mm x 215mm
85mm x 215mm
85mm x 215mm
100mm x 215mm
100mm x 215mm
100mm x 300mm
100mm x 300mm
120mm x 300mm
136mm x 300mm
136mm x 300mm
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
131,00
182,00
238,00
268,00
342,00
377,00
475,00
569,00
660,00
889,00
1.060,00
na upit
na upit
KO#DE#ZATOR za PRIGUŠE#E KOMPE#ZACIJE 440V, 189Hz, 7%, suhi (dry), TROFAZ#I U SPOJU TROKUT. Tip
završni blok / terminal blok. Unutarnji dielektrik polipropilenski film. Prigrađeni otpori za pražnjenje. Trajnost 120.000
sati. Odgovaraju propisima IEC 60831-1+2, odnosno VDE 0560-46+47.
70.20.32
70.20.35
70.20.37
70.20.38
70.20.31
70.20.33
70.20.34
70.20.36
70.20.39
70.20.41
70.20.42
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
Kondenzator
-
2,5
5
7,5
10
12.5
15
20
25
30
40
50
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
70mm x 215mm
70mm x 215mm
85mm x 215mm
85mm x 215mm
100mm x 215mm
100mm x 215mm
100mm x 300mm
100mm x 300mm
120mm x 300mm
136mm x 300mm
136mm x 300mm
EXTEH
79
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
198,00
219,00
278,00
339,00
420,00
479,00
569,00
729,00
869,00
1.112,00
1.350,00
Broj za
narudžbu
Broj
stupnjeva
Proizvod
Kom. u
pakiranju/
dimenzije
Cijena
Kn/kom.
STRUJ#I TRA#SFORMATORI #ISKOG #APO#A. Primarne struje 60 - 1000A, sekundarna struja 5A, klasa 0,5-1.
Odgovara E# 61010, CEE 73/23, ili IEC 60185.
70.30.06
70.30.10
70.30.20
70.30.25
Strujni transformator
Strujni transformator
Strujni transformator
Strujni transformator
-
100 / 5A
200 / 5A
400 / 5A
500 / 5A
klasa 1
klasa 0,5
klasa 0,5
klasa 0,5
1/1
1/1
1/1
1/1
98,00
118,00
168,00
198,00
KO#DE#ZATORSKI SKLOP#ICI 50Hz, 400V, za montažu na DI# nosač 35mm, odgovara IEC 60947, VDE 0660 i 0106
70.40.12
70.40.15
70.40.20
70.40.25
70.40.30
70.40.40
70.40.60
70.40.70
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
2/2
Kondenzatorski sklopnik, 230V, 2 NC
- 12.5 kVAr
Kondenzatorski sklopnik, 230V, 2 NC
- 16.7 kVAr
Kondenzatorski sklopnik, 230V, 2 NC
- 20
kVAr
Kondenzatorski sklopnik, 230V, 2 NC
- 25
kVAr
Kondenzatorski sklopnik, 230V, 1 NO, 2 NC - 33.3 kVAr
Kondenzatorski sklopnik, 230V, 1 NO, 2 NC - 40
kVAr
Kondenzatorski sklopnik, 230V, 1 NO, 2 NC - 60
kVAr
Otpornici za brzo pražnjenje, RD 1 K8, 10W - 2 kom.
159,00
198,00
236,00
289,00
420,00
565,00
762,00
52,00
AUTOMATSKI KOMPE#ZACIJSKI UREĐAJI, bez prigušnica za više harmonike, odgovara E# 60831-1/2 i IEC-076, IEC 289
apomena: Razdjelnici su opremljeni automatskim regulatorom napredne metode
izračuna stvarne jalove energije i kružnog uključivanja stupnjeva čime se postiže
optimalna regulacija i opteretivost sklopnika. Kompaktnim prekidačem i
mi nijaturnim automatskim osiguračima postignut je termomagnetski isklop i
zaštita od strujnog i termičkog preopterećenja. Kondenzatori RTR opremljeni su
otpornicima za brzo pražnjenje i omogućuju dugi vijek (≥120.000 sati), te
pouzdani rad automatske kompenzacije.
70.65.07
70.65.12
70.65.15
70.65.20
70.65.25
70.65.30
70.65.50
Kompenzacijski uređaj
Kompenzacijski uređaj
Kompenzacijski uređaj
Kompenzacijski uređaj
Kompenzacijski uređaj
Kompenzacijski uređaj
Kompenzacijski uređaj
KP
KP
KP
KP
KP
KP
KP
7,5
12,5
15
20
25
30
50
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
kVAr
400-440V
400-440V
400-440V
400-440V
400-440V
400-440V
400-440V
2
3
3
3
3
3
3
400x700x200cm
400x700x200cm
400x700x200cm
400x700x200cm
400x700x200cm
400x700x200cm
400x700x200cm
4.990,00
5.490,00
5.690,00
5.790,00
5.890,00
5.990,00
7.990,00
DISTRIBUCIJSKI RAZDJEL#ICI namjenjeni za ugradnju instalacijske opreme do 160A, kompenzacije
jalove energije, automatizaciju i upravljanje, stupanj zaštite IP 65, materijal ABS
70.70.61
70.70.62
70.70.63
5,35kg
8,42kg
9,50kg
Razdjelnik PP3008
Razdjelnik PP3010
Razdjelnik PKOMP-15-50
EXTEH
80
400x600x200 mm
500x700x250 mm
400x700x120 mm
443,00
885,00
790,00
TERMOSTATI I HIDROSTATI, 250VAC, 10A, radna temperatura -25/80 C, >100.000 ciklusa, montaža na DI# 35mm,
dimenzije 61x34x38mm, težina 45g
Broj za
narudžbu
70.70.50
70.70.51
70.70.52
Proizvod
Termostat PTVT
Termostat PTHT
Hidrostat PHG0
Cijena
Kn/kom.
Podešavanje
C; %RH
Kontakt
(uređaj za
spajanje)
0-60 C
0-60 C
10-90 %RH
NO (ventilator)
NC (grijač)
AUX (grijač i ventilator)
69,00
69,00
320,00
GRIJAČI RAZDJEL#IKA, 110-250VAC, PTC otpor, samoregulajući, radna temeperatura -45/70 C, montaža na DI#35
Broj za
narudžbu
Proizvod
Dimenzije
(mm)
Cijena
Kn/kom.
Maximalna
struja (A)
PHT 50
PHT 100
70.70.58
70.70.59
Grijač PHT 50
Grijač PHT 100
138x70x59 mm
188x70x59 mm
2A
4A
A
138
188
B
59
59
C
70
70
243,00
377,00
VE#TILATORI ZA RAZDJEL#IKE, 230V 50-60Hz, stupanj zaštite IP54, RAL 7035
Broj za
narudžbu
70.70.53
70.70.54
70.70.55
70.70.56
70.70.57
Proizvod
Ventilator PTF1000+PFI
Ventilator PTF 1500+PFI
Ventilator PTF3500+PFI
Ventilator PTF4500+PFI
Ventilator krovni PFF5500
Dimenzije
(mm)
Protok zraka
(m3/h)
Cijena
Kn/kom.
110x110x58,5
160x160x69
260x260x116
260x260x 111
365x365x107
41
140
270
900
560
240,00
350,00
549,00
1.153,00
1.327,00
EXTEH
81
Javna rasvjeta
DIMER - STABILIZATOR JAV#E RASVJETE ESDO#I, grupna regulacija; 14 stupnjeva regulacije; 3,3 - 60 kVA,
1P, 3P, 3P+#, namjena za optimizaciju, uštedu i upravljanje žarulja HPS - Visokotlačnih natrijevih sijalica,
MV-živinih sijalica, MV- metalhalogenih sijalica, patent br. 8802945; E#60927, E# 60662; ORBIS
Odlikuje se svojom jednostavnošću i visokom učinkovitošću u ostvarivanju uštede.
Osnovne funkcije:
- ograničavanje intenziteta pik-a koji nastaje u trenutku uključenja svjetiljke
- stabilizacija naponskih oscilacija
- smanjenje napona u perioudu manjih potreba za osvjetljenjem
- smanjenje potrošnje električne energije, ispuštanja CO2 u atmosferu i svjetlosnog onečišćenja
- jednostavno održavanje i produžen životni vijek sijalica
- moguće komunikacijske opcije : ethernet, wifi, RF, fiber optics...
Karakteristike
Snaga (kVA)
Napajanje (V)
Redukcijski nivo HPS(V)
Do Ve -25%
Redukcijski nivo MV(V)
Max.struje po fazi (A)
Težina (kg, s razdjelnikom)
Težina bez razdjelnika
Broj za
narudžbu
91.10.00
91.10.01
91.10.02
91.10.03
91.10.04
91.10.10
EN 10
10
3x400 + N
175/185
EN20
20
3x400 + N
175/185
EN30
30
3x400 + N
175/185
EN40
40
3x400 + N
175/185
EN50
50
3x400 + N
175/185
195/205
15
110
80
195/205
30
125
95
195/205
45
170
130
195/205
60
200
160
195/205
75
220
180
Proizvod
Stabilizator javne rasvjete ESDO#I - E# 10
Stabilizator javne rasvjete ESDO#I - E# 20
Stabilizator javne rasvjete ESDO#I - E# 30
Stabilizator javne rasvjete ESDO#I - E# 40
Stabilizator javne rasvjete ESDO#I - E# 50
Daljinski nadzor i upravljanje rasvjetom XEOLUM
EXTEH
82
Kom. u
pakiranju
1
1
1
1
1
1
Cijena
Kn/kom.
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
na upit
RF UPRAVLJA#JE U JAV#OJ RASVJETI – „Smart light Exteh“, RF - bežična tehnologija, 2,4 Gh frekvencijski opseg,
domet između stupova do 2 km, WEB poslužitelj, Jen#et standard, SQL baza za memoriranje podataka, Exteh
Sustav upravljanja i nadzora “Smart Light” moderan je sustav upravljanja javnom rasvjetom koji omogućava udaljeno upravljanje
i nadzor sustavom javne rasvjete. Glavna prednost sustava su skalabilnost, interoperabilnost, bilježenje incidenata, nadzor i
upravljanje u realnom vremenu, pojedinačno i grupno uključivanje/isključivanje i mjerenje.
Sustav je podijeljen u 2 razine: distribuirano - segmentni upravljački i nadzorni uređaj pojedinog segmenta (koordinator) i
distribuirani upravljački i nadzorni uređaj pojedine svjetiljke (usmjerivač - router). Koordinator je opremljen ugrađenim WEB
poslužiteljem koji omogućuje upravljanje rasvjetom putem Interneta.
Broj za
narudžbu
91.11.00
91.11.01
91.11.02
Proizvod
ROUTER – preusmjerivač s antenom
- Integrirana antena dometa do 100 m ili usmjerena antena do 2 km
- Komunikacija radijske frekvencije (2.4 GHz, ISM opseg)
- Uključivanje / isključivanje / atenuacija svjetiljke, mjerenje napona i struje
- Vlastita jedinstvena mac adresa,
- Dva relejna izlaza omogućuju pojedinačno upravljanje dva rasvjetna elementa
- Smještaj u stup javne rasvjete
- Napon napajanja 230 VAC, potrošnja modula do 100mA, struja preklapanja
10A max, montaža na Din nosač 35,
KOORDI#ATOR
- Podržava do 500 usmjerivača - router-a
- Komunikacija s usmjerivačima radijske frekvencije 2.4GHz, komunikacija sa
serverom GPRS ili putem TCP IP - ethernet.
- Radijski protokol JenNet
SERVER APLIKACIJA
- Komunikacija preko koordinatora sa pojedinim usmjerivačem (router) ili
grupom usmjerivača (koordinator).
- Pristup krajnjeg korisnika prema Web serveru osiguran putem administriranja
korisnika pomoću standardnog web preglednika:
o Mozzila,
o Internet explorer,
o Chrom,
o Safari i sl...
- Intiutivno i jednostavno korisničko sučelje
EXTEH
83
Kom. u
pakiranju
Cijena
Kn/kom.
1
na upit
1
na upit
1
na upit
Elektro setovi
ELEKTRO SETOVI - maloprodajno pakiranje
Broj za
narudžbu
90.60.01
Proizvod
ELEKTRO SET br. 1
- Fazni ispitivač 100-250V, prozirni, 135mm
- Rastalni umetci DII - 16A
- Elektro-izolacijska traka, 15mmx10mm, crna
90.60.02
1 set
19,80
1 set
47,70
1 set
28,80
- 1 kom
- 1 kom
- 1 kom
- 1 kom
ELEKTRO SET br. 3
- Čahurasta stezaljka, transparentna - 1,5mm
- Čahurasta stezaljka, transparentna - 2,5mm
- Čahurasta stezaljka, transparentna - 6mm
- Fazni ispitivač 100-250V, prozirni, 135mm
- Elektro-izolacijska traka, 15mmx10mm, crna
Cijena
Kn/kom.
- 1 kom
- 5 kom
- 1 kom
ELEKTRO SET br. 2
- Utikač gumeni, 3x2,5mm, IP44
- Natikač gumeni, 3x2,5mm, IP44
- Fazni ispitivač 100-250V, prozirni, 135mm
- Elektro-izolacijska traka, 15mmx10mm, crna
90.60.03
Kom. u
pakiranju
- 1 kom
- 1 kom
- 1 kom
- 1 kom
- 1 kom
EXTEH
84
Broj za
narudžbu
90.60.04
Proizvod
Kom. u
pakiranju
ELEKTRO SET br. 4
- Elektro-izolacijska traka, 15mmx10mm, crna
- Elektro-izolacijska traka, 15mmx10mm, plava
- Elektro-izolacijska traka, 15mmx10mm, žuto-zelena
- Elektro-izolacijska traka, 15mmx10mm, crvena
90.60.05
90.60.06
1 set
18,40
1 set
19,50
1 set
19,50
- 1 kom
- 1 kom
- 1 kom
- 1 kom
ELEKTRO SET br. 5
- Utikač bijeli, 2p+PE, 10/16A, 250V
- Natikač bijeli, 2p+PE, 10/16A, 250V
Cijena
Kn/kom.
- 1 kom
- 1 kom
ELEKTRO SET br. 6
- Utikač crni, 2p+PE, 10/16A, 250V
- Natikač crni, 2p+PE, 10/16A, 250V
- 1 kom
- 1 kom
EXTEH
85
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
120
File Size
4 339 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content