close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost

embedDownload
Cjenik Specijalne bolnice za oftalmologiju Svjetlost
Naziv
Cijena
1. Terapija nakon KPP-a
2.900,00 kn
2. Terapija nakon KPP-a
1.000,00 kn
Aberometar
Ablatio retinae - klasična operacija odignuća mrežnice
200,00 kn
10.000,00 kn
Aplikacija mitomycina
3.000,00 kn
Aplikacija tkivnog ljepila (tissue glue)
1.500,00 kn
Aplikacija viskoelastika u prednju sobicu
2.000,00 kn
Biograf izračun dioptrijske vrijednosti
Botox aplikacija
150,00 kn
2.500,00 kn
Bris - Izolacija Herpes simplex virusa
500,00 kn
Bris oka - Acanthamoeba spp. PCR
300,00 kn
Bris oka - chlamydia
300,00 kn
Bris oka (bakterije i gljivice)
200,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom akrilatne
intraokularne leće
9.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom asferične
intraokularne leće
10.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom monofokal toric
intraokularne leće
11.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom multifokal toric
intraokularne leće
14.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom multifokalne
intraokularne leće - 3 dioptrije
13.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom multifokalne
intraokularne leće - 4 dioptrije
12.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom symfony
intraokularne leće
13.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom symfony toric
intraokularne leće
15.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom trifocal toric
intraokularne leće
15.000,00 kn
Cataracta - operacija mrene ultrazvukom - PHACO sa ugradnjom trifokalne
intraokularne leće
13.000,00 kn
Chalazion (ječmenac)
Corneal Wavefront Trans PRK + Corneal Collagen Crosslinking
750,00 kn
12.000,00 kn
Crosslinking
6.000,00 kn
Cyclocrio aplikacija
6.000,00 kn
Čišćenje stražnje kapsule
6.000,00 kn
Dakriocistorinostomia
Drugo mišljenje oftalmologa
10.000,00 kn
500,00 kn
Ectropion (izvrtanje vjeđe)
4.000,00 kn
Ekscizija tumora spojnice
3.000,00 kn
Ekscizija tumora spojnice sa rekonstrukcijom spojnice
6.000,00 kn
Stranica 1 / 1
Ekscizija tumora vjeđe
6.000,00 kn
Eksplantacija leće
6.000,00 kn
Elektrokardiogram
150,00 kn
Endotelni mikroskop
200,00 kn
Entropion (uvrtanje vjeđe)
4.000,00 kn
Enukleacija
10.000,00 kn
Evisceracija
10.000,00 kn
Femtolasik
9.000,00 kn
Fluoresceinska angiografija
Fotodinamska terapija degeneracije makule (PTD)
Fotografija fundusa (očne pozadine) u boji
Glaucoma (povišen očni tlak)
Glaucoma sa shuntom
Hemoglobin HBA1C
Incizija i drenaža suzne vreće
IOL master izračun dioptrijske vrijednosti
Ispiranje lećnih masa
Kompleksna vitrektomija (retinotomija, retinektomija, rekonstrukcija, rotacija,
uporaba keratoproteze)
700,00 kn
2.000,00 kn
200,00 kn
7.700,00 kn
12.000,00 kn
200,00 kn
3.000,00 kn
200,00 kn
5.000,00 kn
38.000,00 kn
Kompletna krvna slika
200,00 kn
Kontrola plastičnog kirurga
250,00 kn
Kontrolni pregled
200,00 kn
Kontrolni pregled interniste
250,00 kn
Kontrolno mjerenje očnog tlaka
75,00 kn
Konzilijarno mišljenje interniste
500,00 kn
Konjunktivoplastika
4.000,00 kn
Korektivna operacija vjeđe - blepharoplastica
4.000,00 kn
Kornealna topografija (kompjutorska analiza površine rožnice)
200,00 kn
Laser fotokoagulacija mrežnice ("Argon laser") jedno oko
750,00 kn
Laser trabekuloplastika (laser za liječenje glaukoma)
750,00 kn
Lasersko skidanje dioptrije po oku - EPILASIK
6.600,00 kn
Lasersko skidanje dioptrije po oku - LASEK
6.600,00 kn
Lasersko skidanje dioptrije po oku - LASIK
6.600,00 kn
LCAT
7.600,00 kn
LCAT + amnijska membrana (TAM)
10.000,00 kn
Liječenje makularne degeneracije (bevacizumab intraokularno)
1.750,00 kn
Liječenje makularne degeneracije (EYLEA intraokularno)
7.700,00 kn
Liječenje makularne degeneracije (lucentis intraokularno)
7.900,00 kn
Liječenje makularne degeneracije (ranibizumab intraokularno)
1.000,00 kn
Liječenje makularnog edema (Ozurdex intraokularno)
12.000,00 kn
Liječenje makularnog edema (triamcinolone intraokularno)
750,00 kn
Liječenje makularnog edema (triamcinolone parabulbarno)
400,00 kn
Liječnička terapija sol. 100
100,00 kn
Liječnička terapija sol. 120
120,00 kn
Liječnička terapija sol. 150
150,00 kn
Liječnička terapija sol. 300
300,00 kn
Liječnička terapija sol. 50
50,00 kn
Stranica 1 / 1
Liječnička terapija sol. 70
Limbalna relaksirajuća incizija
70,00 kn
2.500,00 kn
Mali zahvat
500,00 kn
Mjerenje razine glukoze u krvi
150,00 kn
Nd Yag laser capsulotomia
500,00 kn
Nd YAG laser iridotomia
500,00 kn
OCT - Optička koherentna tomografija mrežnice i vidnog živca
Opća anestezija
Opći oftalmološki pregled
500,00 kn
2.000,00 kn
400,00 kn
Operacija dermoidne ciste
6.000,00 kn
Operacija tumora spojnice konjuktive i rožnice
4.000,00 kn
Ortoptički status
200,00 kn
Pahimetrija
200,00 kn
Pentacam analiza
600,00 kn
PHD
500,00 kn
Postoperativni boravak i njega pacijenta 1/1
850,00 kn
Postoperativni boravak i njega pacijenta 1/2
450,00 kn
Predoperativne pretrage
500,00 kn
Pregled anesteziologa
500,00 kn
Pregled plastičnog kirurga
500,00 kn
Pregled u općoj anesteziji
2.000,00 kn
Pregled za lasersko skidanje dioptrije
750,00 kn
Primjena Depo Medrola
150,00 kn
Primjena Dexa + ANTI VEGF s.c.
500,00 kn
Primjena subkonjunktivalne injekcije dexamethasona
100,00 kn
Proštrcavanje suznih kanala
200,00 kn
Prvi pregled interniste
400,00 kn
Pterygium
3.000,00 kn
Pterygium + LCAT (transplantacija limbalnih stanica)
7.000,00 kn
Ptoza
7.000,00 kn
Pupiloplastika
10.000,00 kn
Relex Smile
11.000,00 kn
Repozicija intraokularne leće
Schirmer test
6.000,00 kn
75,00 kn
Selektivna laser trabekuloplastika (SLT)
750,00 kn
Skijaskopija
100,00 kn
Sondaža i proštrcavanje suznih kanala
Strabismus - operacija razrokosti
4.000,00 kn
10.000,00 kn
Synechiolisis
2.000,00 kn
Transepithelial PRK
6.600,00 kn
Transplantacija amnijske membrane
3.500,00 kn
Transplantacija rožnice
22.500,00 kn
Ugradnja intraokularne fakične leće ICL
14.000,00 kn
Ugradnja leće u prednju očnu sobicu - Veriflex
13.000,00 kn
Ugradnja leće u prednju očnu sobicu - Verisyse
12.000,00 kn
Ugradnja silikonske kuglice
10.000,00 kn
Stranica 1 / 1
Ultrazvuk oka, orbita i biometrija
200,00 kn
Vađenje rožničnog šava
500,00 kn
Vađenje silikonskog ulja
8.000,00 kn
Vidni Evocirani Potencijali (VEP)
500,00 kn
Vidno polje (različiti testovi)
400,00 kn
Visante OCT - Optička koherentna tomografija prednjeg segmenta
600,00 kn
Vitrectomia - operacija na stražnjem dijelu oka
18.000,00 kn
Vitrectomia - operacija na stražnjem dijelu oka sa ubrizgavanjem plina ili silikonskog
ulja
22.500,00 kn
Vitrectomia Anterior
4.000,00 kn
Xanthelasma
2.000,00 kn
Zamjena terapeutske leće
100,00 kn
Stranica 1 / 1
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
118 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content