close

Enter

Log in using OpenID

CROSKILLS, BUILD UP Skills Croatia

embedDownload
INSTITUCIJE KOJE PODUPIRU PROJEKT
CROSKILLS, BUILD UP Skills Croatia
CROSKILLS
Projekt financiran od strane Europske komisije, CIP IEE
IEE/12/BWI/457/SI2.623227
• Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva
• Republika Hrvatska, Ministarstvo poduzetništva i obrta
• Republika Hrvatska, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
• Republika Hrvatska, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Datum početka: 7. lipnja 2012.
Trajanje projekta: 18 mjeseci
Koordinator projekta:
Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
• Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (ASOO)
Voditeljica projekta:
Prof.dr.sc. Ivana Banjad Pečur
• Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Adresa:
Fra Andrije Kačića Miošića 26
HR – 10000 Zagreb
• Hrvatska gospodarska komora – Sektor za industriju i tehnologiju
• Grad Zagreb
• Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG)
• Sindikat graditeljstva Hrvatske (SGH)
• REGEA – Regionalna energetska agencija sjeverozapadne Hrvatske
BUILD UP Skills Croatia
CROSKILLS
Email:
[email protected]
Telefon:
+385-1-4639-162
• Graditeljska tehnička škola Zagreb
• Tehnička škola Ruđera Boškovića Zagreb
Partneri :
• Saint Gobain Isover Hrvatska d.o.o.
• Tehnika d.d.
Građevinski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR-10000 Zagreb
• DOOR – Društvo za oblikovanje održivog razvoja
• Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava (HUPFAS)
• Hrvatska udruga za infracrvenu termografiju (HUICT)
• Udruga proizvođača PVC stolarije
Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
Ulica Republike Austrije 20, HR-10000 Zagreb
Regionalni centar zaštite okoliša Hrvatska
Ferde Livadića 35, HR-10000 Zagreb
Hrvatska obrtnička komora
Ilica 49/II, p.p.166, HR-10000 Zagreb
Graditeljska škola Čakovec
Športska 1, HR-40000 Čakovec
Arhitektonski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
Fra Andrije Kačića Miošića 26, HR-10000 Zagreb
Knauf Insulation d.o.o.
Varaždinska 140, HR - 42220 Novi Marof
Program Ujedinjenih naroda za razvoj -UNDP Hrvatska
Radnička 41/8, HR-10000 Zagreb
Osposobljavanje radnika
u energetskoj učinkovitosti
In ici jat iva za p o b o l jša n je vje št in a g ra đev in sk ih
rad n ika u Eu ro p i
www.buildupskills.eu
Ciljevi projekta
Motivacija za pokretanje projekta
Zgrade imaju veliki potencijal u smanjenju potrošnje energije.
Sektor zgradarstva mogu znatno doprinijeti postizanju Europskih I Hrvatskih
ciljeva 20-20-20 do 2020. godine.
OSNOVNI CILJ:
• Definirati i kvantificirati potrebe i mogućnosti građevinskog
sektora u Hrvatskoj kako bi se doprinijelo postizanju ambicioznih nacionalnih ciljeva energetske učinkovitosti.
KLJUČNO:
• Osposobljavanje radne snage s dovoljnim znanjem i specijalizacijom za gradnju gotovo
nula energetskih zgrada
• Razvijanje zakonodavstva i politike kako bi se potaknulo tržišno
natjecanje kvalificirane radne
snage.
Kako bi se doprinijelo postizanju ciljeva energetske učinkovitosti, project CROSKILLS namjerava:
• Analizirati nacionalno trenutno stanje (status quo)
• Razviti nacionalne smjernice za uspostavljanje sustava
kontinuirane izobrazbe građevinskih radnika u području
energetske učinkovitosti
• Osiguranje odobrenja nacionalnih smjernica od strane
dionika, a time i sustava tržišne evaluacije kvalificirane
radne snage.
REZULTATI:
• Praktično znanje specijalizirane radne snage omogućuje
povećanje primjene mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u svakodnevnoj građevinskoj
praksi.
• Kontrola kvalitete gradnje gotovo nula energetskih zgrada
primjenjivana od strane državnih tijela, stručnjaka te investitora.
• Znanje jamči visoku kvalitetu obavljenog posla
www.buildupskills.eu
2,2
22,1
32,7
3,9
42,3
Industry
Construction
Agriculture
Total consumption in buildings
Traffic
POLITIKA EU — DIREKTIVE
Mjerodavni dionici
Predstavnici svih mjerodavnih nacionalnih i regionalnih dionika,
• državne institucije
• obrazovne institucije
• građevinski i energetski sektor
• proizvođači i instalateri građevinskih proizvoda i opreme
• predstavnici građevinske industrije
• stručne udruge i organizacije
• obrtnici
• financijske institucije
BUILD UP Skills
Nova strateška inicijativa u sklopu
programa EU Intelligent Energy Europe (IEE) za dopunjavanje postojećih ili pokretanje dodatnog obrazovanja i osposobljavanja obrtnika I drugih građevinskih radnika
te instalatera strojarskih sustava.
Iskustvo Hrvatske i Europske Unije:
• Nedostatak kvalificirane radne snage
potrebne za energetsku obnovu i gradnju.
• Nedostatak institucionalnog sustava
specijalizirane izobrazbe i nedostatak
potražnje niskoenergetskih zgrada.
• Nedostatak nacionalne rasprave među
mjerodavnim dionicima o potrebama i
mogućnostima za građevinske radnike.
Potreba promjene u načinu razmišljanja “djelujem kao i obično”
čime će se utjecati i na promjenu profesionalnih vještina i
BUILD UP Skills Inicijativa doprinosi ciljevima Europske komisije kroz
• Europa 2020. - Europska strategija za pametan, održivi i
uključiv rast
• Plan za nove vještine i poslove
• Akcijski plan energetske učinkovitosti 2011
Naglašava se interakcija s postojećim strukturama I financijskim instrumentima:
• Program cjeloživotnog obrazovanja
• Europski socijalni fond
kvalifikacija radnika na tržištu.
RADNI PAKETI:
• Upravljanje projektom
• Analiza trenutnog nacionalnog stanja
• Nacionalna kvalifikacijska platforma
• Izrada nacionalnih smjernica
• Aktivnosti odobravanja smjernica
• Aktivnosti razmjene informacija s EU
www.buildupskills.eu
EU Aktivnosti
• Razmjena informacija s EU
• Cjelokupna razmjena znanja između predstavnika
30 Europskih zemalja
• Izazovi, zaključci, najbolje prakse, zajednički koraci
naprijed.
• Aktivnosti prikaza ravnopravnih zemalja
• Hrvatska, Grčka, Makedonija
• Međusobna potpora zemalja tijekom projekta
• Publikacije
• Rezultati projekta
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 324 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content