close

Enter

Log in using OpenID

7. Milosevic PROMOVAX Project Generic Talk za INFO dan HRV.pdf

embedDownload
Projekt PROMOVAX
Dr.sc. Milan Milošević, dr.med.
Specijalist medicine rada i sporta
Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet
Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar”
17. svibanj 2013.
Detalji o projektu
 Promovax je 3-godišnji projekt koji je započeo u
svibnju 2010. g. i temeljen je na javno-zdravstvenom
programu DG SANCO 2008 – 2013.
 Primarna mu je svrha stimuliranje cijepljenja među
migracijskom populacijom u Europi.
Detalji o projektu
DG SANCO Public Health Program 2008-2013
 Područje:
(3.2) Improve citizens’ health security.
Action:(3.2.1) Protect citizens against
health threats
 Trajanje: 36 months
Početak projekta: 22.5.2010.
PROMOVAX
Zašto ovaj projekt?
 Većina je postojećih službi zdravstvene skrbi razvijena za domaće
europsko stanovništvo i često su slabije opskrbljene kada se
moraju baviti potrebama drugih skupina kao što su migranti.
 Povećana migracija u Europu i unutar Europe suočila je sisteme
zdravstvene skrbi s novim problemima razvijanja dostupnih,
odgovarajućih i kvalitetnih službi za migrante.
Bollini P, Siem H (1995). No real progress towards equity: Health of migrants and ethnic
minorities on the eve of the year 2000. Soc Sci Med, 41(6):819–828.
EASAC (2007). Impact of migration on infectious diseases in Europe. Statement, August
2007
PROMOVAX
Zašto ovaj projekt?
 Većina neimuniziranih skupina pripada skupinama koje su teško
dohvatljive i koje nemaju pristupa cjepivima i uravnoteženim
informacijama o važnosti imunizacije.
 Takve marginalizirane, neimunizirane skupine u Europskoj regiji
SZO prijete epidemijama zaraznih bolesti čineći to kako
nacionalnim tako i internacionalnim problemom.
 Cjepljenje bi moglo poslužiti kao nosač pribavljanja primarne skrbi,
drugih preventivnih službi i službi otkrivanja bolesti kao i
zdravstvene edukacije migranata
http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/0907_TER_Mig
rant_health_Background_note.pdf
PROMOVAX
Zašto ovaj projekt?
 Cijepljenje migranata je problem visokog prioriteta u
zdravstvenom programu unutar konteksta dopiranja do populacija
do kojih se teško dolazi.
Glavni cilj projekta
 Glavni cilj projekta PROMOVAX-a je unaprijediti
cijepljenje među populacijama migranata u Europi
doprinoseći uklanjanju bolesti koje se mogu spriječiti
cijepljenjem u regiji i smanjujući socijalne nejednakosti s
obzirom na zdravlje.
Specifični ciljevi projekta
 Prepoznati potrebe imuniziranja migranata i
registrirati njihov pristup cijepljenju unutar Europe
 Dopuniti znanje o zaprekama u vezi cijepljenja
migranata
 Predložiti preporuke političarima u cilju
nadopunjavanja propisa EU i pobrinuti se za cijepljenje
populacija do kojih je teško doprijeti
 Razvijati edukacijski i zdravstveno-promotivni
materijal o cijepljenju za zdravstvene radnike odnosno
migrante.
The PROMOVAX Consortium
Pridruženi partneri
 10
pridruženih
partnera iz 8
zemalja
Suradni partneri
12 suradnih
partnera iz 11
zemalja
Koordinator projekta: Institute of Preventive Medicine,
Environmental and Occupational Health (Prolepsis)
Glavni partner
• Zavod za preventivnu medicinu, medicinu okoliša i rada,
Prolepsis – Grčka
Pridruženi partneri
• Tehnički univerzitet Dresden – Njemačka
• Sveučilište Sassari – Italija
• Fondacija SINTEF – Norveška
• Noferov institut medicine rada – Poljska
• Medicinski fakultet, Sveučilište u Zagrebu – Hrvatska
• Istraživačka jedinica ponašanja i socijalnih problema – Cipar
• Sveučilište u Pecsu – Mađarska
• Sveučilište u Milanu – Italija
• Viši zdravstveni institut (ISS) - Italija
• Ciparsko tehnološko sveučilište – Cipar
Suradni partneri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zavod za javno zdravstvo – Albanija
Sveučilište Baskent – Turska
Bolnica Sabadell.Consorci Parc Tauli, Autonomno sveučilište Barcelona
– Španjolska
Institut za medicinu rada – Srbija
Medicina rada SZO/Europa – Njemačka
SZO/europske jedinice za zarazne bolesti - Danska
Medicinski fakultet Alpert, Sveučilište Brown – SAD
Zdravlje i migracija, IOL Rim - Italija
Zavod za epidemiologiju, preventivnu medicinu i javno zdravstvo –
Grčka
Nacionalna škola zdravlja, Zavod zdravlja Carlos III. Ministarstvo
znanosti i inovacija – Španjolska
Europski centar za sprječavanje i suzbijanje bolesti (ECDC) – Švedska
Nacionalni centar za zarazne i parazitarne bolesti (NCIPD) – Bugarska
PROMOVAX: Ciljne skupine
1. Dokumentirana radna populacija migranata u zemljama EU.
2. Dokumentirani radnici migranti (uključujući tražitelje azila i
izbjeglice) koji su službeno uključeni/prisutni na tržištu radne snage
EU.
2. Zdravstveni radnici i drugi davatelji skrbi za migrante u europskim
državama.
3. Zakonodavci u nastojanju unaprjeđivanja imunizacije među
populacijama migranata u Europi.
PROMOVAX: Organizacija

Projekt je organiziran u 6 radnih paketa (WPs) ukupnog trajanja od
3 godine.
Glavni partner (PROLEPSIS, Grčka) usklađuje operacijski okvir i
raspodjelu rezultata.
 Tehničku bazu čine tri vertikalna WPs:
1. Unošenje podrijetla EU migranata i pristup cijepljenju
2. Utvrđivanje, ocjenjivanje i izmjena postojeće najbolje prakse u
cijepljenju migranata
3. Razvijanje opreme davatelja zdravstvene usluge i edukacijskog
materijala za migrante

PROMOVAX: Mjere implementacije
 Istraživanje i prikazivanje stanja:
 Podrijetlo i demografski podaci o populacijama migranata u
svakoj zemlji koja sudjeluje
 Pokrivenost cijepljenjem i imunizacijska kultura i stavovi u većini
skupina migranata u Europi
 Pokrivenost cijepljenjem i incidencija bolesti koje se mogu
spriječiti cijepljenjem u odabranim zemljama iz kojih potječu
migranti
PROMOVAX: Mjere implementacije
 Rad na razvoju:
 Sredstava davatelja zdravstvenih usluga uključujući postupno
upute i sredstva koja treba rabiti u procjenjivanju i pristupanju
imunizacijskim potrebama migranata kao i sastavljanju resursa za
zdravstveno osoblje.
 Edukacijskog materijala za migrante prikupljajući opće laičke
podatke o imunizaciji i upućujući na pogrešne predodžbe u cilju
razbijanja najčešćih mitova o cijepljenju.
 Edukacijski materijal će se izraditi na odgovarajući lingvistički i
kulturološki način.
A. Edukacijski materijal za
zdravstvene djelatnike
Edukacijski materijal za zdravstvene
djelatnike:
• pruža upute za liječnike i druge zdravstvene
djelatnike za korištenje u procjeni i rješavanju
potreba cijepljenja migranata
• osigurava dodatne informacije zdravstvenom
osoblju koji pruža usluge cijepljenju
• pomaže u učinkovitijoj i bržoj skrbi za bolesne
migrante
B. Edukacijski materijal za radnike
migrante
Edukacijski materijal za radnike migrante:
• Osigurava opće informacije o cijepljenju
• Upućuje na zablude kako bi se izbjegle predrasude oko
cijepljenja, npr. nećete dobiti gripu ako cjepivo sadrži
inaktivirani virus i sl.
Materijali su u obliku tiskanih knjižica tiskanim na
jezicima najčešćih migrirajućih skupina: za RH to
su radnici iz BiH
www.promovax.eu
Zahvaljujem na pozornosti!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 722 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content