close

Enter

Log in using OpenID

BODY P 334

embedDownload
BODY P 334
4:1 HS PUNIOC – PRAJMER
Odličan HS punioc- prajmer koji
odlikuju debeo sloj nanetog materijala,
brzo sušenje i izuzetno laka obrada
Može se brusiti već nakon 1h na 23°C
1. Upotrebljiv na bilo kojoj podlozi
(aluminijum, galvanizovani i nerđajući čelik)
2. Mogućnost direktne aplikacije na kako potpuno nove, tako i na stare plastične delove bez upotrebe plastik
prajmera (PLASTOFIX 340)
3. Takođe se može koristiti i kao prajmer pri aplikaciji po
sistemu (mokro na mokro)
4. Izuzetno dobro prijanjanje na neobrušene potpuno nove
OEM panele
HB BODY S.A. 570 22 SINDOS IND. AREA THESSALONIKI - GREECE
Tel.: +30 2310 790000, Fax: +30 2310 790010 http://www.hbbody.com, email: [email protected]
Dostupan u tri boje: Siva, Bela i Crna
Pakovanje: 4L i 1L
Aplikacija
1.Kao punioc – prajmer za sve postojeće materijale
BODY P334 (u odnosu 4:1) dodati očvršćivač H725 , 15 - 20% razređivač BODY 740
Naneti u dva sloja. Preporučena debljina filma treba da iznosi 120 – 150μm.
Lako se brusi već nakon 1sata (na 23°C) od momenta aplikacije.
Suvo brušenje P400 – P500.
Brušenje vodenom šmirglom P600 – P 1000.
2. Može se koristiti na svim plastičnim delovima (PE-PP-ABS-TSOP,...)
Neophodna je primena materijala po sledećem redosledu i načinu aplikacije
1. PANEL – suvo brušenje P180 – P220 (NIKADA NEMOJTE KORISTITI SCOTCH BRITE!).
2. O
dmastite tretiranu površinu sa BODY 770 ANTISIL.
3. U prajmer dodajte odgovarajuću količinu očvršćivača i 50 – 60% BODY 740 razređivača.
4. Potrebno 1-3 nanosa sa razmakom od 5 – 10min između svakog od njih.
Ako poštujete 4 navedena uputstva garantujemo vam 100% uspešan rezultat i 100% nemoguće
odvajanje prajmera od plastike.
3. Aplikacija “MOKRO NA MOKRO”
BODY P334 (u odnosu 4:1) dodati očvršćivač H720 (preporučuje se 50 -60% razređivač BODY 740)
Naneti 1 sloj (20-30μm)
Nakon 20-30 min., po završenoj aplikaciji može se prebojiti i lakirati
VAŽNO! A. Kod aplikacije MOKRO NA MOKRO isključivo koristiti očvršćivač BODY 720 (NIKADA H725).
4.Aplikacija na potpuno nove,OEM – neobrušene panele
OPREZ! Uvek predhodno proverite tkaninom i razređivačem da li je panel originalan OEM
(E-COAT). Kod originalnih OEM(E-COAT) panela tkanina mora ostati čista. Potom
je neophodno panel očisti sa ANTISIL 770 i izvršiti aplikaciju P334 sistemom
„mokro na mokro“. Brušenje panela pre same aplikacije nije potrebno.
1213350
B. NIKADA! Ne koristiti na površinama predhodno tretiranim poliesterskim kitom.
Moguće ocrtavanje kitovanih površina nakon prebojavanja i lakiranja.
SRB,HR
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 027 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content