close

Enter

Log in using OpenID

cjenik novi A4 priprema10 02

embedDownload
Tel.: 01/
01/
Fax: 01/
01/
3013
3680
3013
3680
360
590
359
591
Mail: [email protected]
[email protected]
www.bestcopy.hr
Plotanje/kopiranje c/b
Printanje c/b
Jednostrano (Kn)
Šifra
Obostrano (Kn)
Šifra
Usluga
Cijena (Kn)
Šifra
Printanje
0,30
300
0,50
301
Kopiranje tehnički nacrt (m2)
14,00
500
Printanje iznad 200 kom.
0,20
302
0,40
303
Kopiranje na color papir (m2)
25,00
501
Printanje 50%+ boje
0,90
304
1,70
305
Kopiranje na PAUS (m2)
25,00
502
Ink-jet
0,40
306
-
-
Ink-jet glossy
10,00
307
-
-
Printanje
0,60
350
1,00
Printanje iznad 200 kom
0,40
352
Printanje 50%+ boje
1,70
354
A3
A4
Usluga
Plotanje tehnički nacrt (m2)
25,00
503
Plotanje iznad 50% boje (m2)
60,00
504
351
Plotanje na PAUS (m2)
55,00
505
0,80
353
Plotanje na color papir (m2)
55,00
506
3,50
355
Cijena (Kn)
Šifra
Plotanje/kopiranje color
Fotokopiranje c/b
A4
A3
Usluga
Jednostrano (Kn)
Šifra
Obostrano (Kn)
Šifra
Plotanje/kopiranje glossy do 20% boje (m2)
80,00
507
Kopiranje
0,16
100
0,28
101
Plotanje/kopiranje glossy do 50% boje (m2)
130,00
508
Kopiranje - knjige
-
-
0,32
102
Plotanje/kopiranje glossy do 50%+ boje (m2)
200,00
509
Kopiranje - 50%+ boje
0,90
104
1,70
105
Kopiranje - dokumenti
106
-
-
Plotanje/kopiranje do 20% boje
40,00
0,30
510
Kopiranje - stud. skripte
111
0,22
112
85,00
0,11
Plotanje/kopiranje do 50% boje
511
Plotanje/kopiranje do 50%+ boje
150,00
512
Kopiranje
0,40
150
0,60
151
Kopiranje - 50%+ boje
152
3,50
153
Plotanje/kopiranje na PAUS
50,00
1,70
513
Plotanje na slikarsko platno
400,00
514
Jednostrano (Kn)
Šifra
Obostrano (Kn)
Šifra
Printanje do 20% boje
1,50
400
2,80
403
Printanje do 50% boje
2,80
401
5,00
Printanje - 50%+ boje
3,70
402
7,00
Ink-jet
5,00
406
-
Ink-jet glossy
10,00
407
-
-
Printanje do 20% boje
3,00
450
5,50
453
Printanje do 50% boje
6,00
451
10,00
454
Printanje - 50%+ boje
7,50
452
14,00
455
Usluga
Printanje u boji
A3
A4
Usluga
404
405
-
Kopiranje u boji
A4
Cijena (kn)
Šifra
Spirala
Cijena (kn)
Šifra
6-10
7,00
600
6-10
9,00
604
12-16
8,00
601
12-16
10,00
605
19-28
9,00
602
19-28
11,00
606
32-52
14,00
603
32-52
16,00
607
Spirala
(mm)
Termalni uvez A4
(mm)
Tvrdi uvez A4
Broj
stranica
Cijena (kn)
Šifra
Broj
stranica
Cijena (kn)
Šifra
1-54
16,00
610
1-40
80,00
620
55-159
18,00
611
41-100
88,00
621
160-340
25,00
612
101-190
98,00
622
Jednostrano (Kn)
Šifra
Obostrano (Kn)
Šifra
191-340
118,00
623
Kopiranje do 20% boje
1,50
200
2,80
203
Sitotisak-prvi primj.
270,00
636
Kopiranje do 50% boje
2,80
201
5,00
204
Sitotisak-svaki idući
123,00
637
Kopiranje - 50%+ boje
3,70
202
7,00
205
Kopiranje do 20% boje
3,00
250
5,50
253
Kopiranje do 50% boje
6,00
251
10,00
254
Usluga
Cijena (Kn)
Šifra
Kopiranje - 50%+ boje
7,50
252
14,00
255
Ispis na hrbat (kom)
15,00
624
Džep za CD/DVD (kom)
15,00
625
Džep za nacrte (kom)
20,00
626
Dodatak za nacrte (letvice) (kom)
30,00
627
Zamjena stranica, hrbata
20,00
628
Usluga
A3
Spiralni uvez A3
Spiralni uvez A4
Skeniranje
Usluga
Listovno
Šifra
Uvezano
Šifra
Skeniranje c/b - veliki format (m2)
25,00
700
-
-
Skeniranje u boji - veliki format (m2)
50,00
701
-
-
Skeniranje A4 - 1-200 listova
0,81
703
1,21
709
Skeniranje A4 - 201-1000 listova
0,40
704
0,91
710
Skeniranje A4 -1000+ listova
0,25
705
0,50
711
Skeniranje A3 - 1-200 listova
1,62
706
2,41
Skeniranje A3 - 201-1000 listova
0,81
707
Skeniranje A3 - 1000+ listova
0,49
708
Dodatne usluge za tvrdi uvez
Uvezi ostalo
Usluga
Cijena (Kn)
Šifra
Uvez u registrator s 2 ringa (kom)
25,00
630
Uvez u registrator s 4 ringa (kom)
37,00
631
712
Uvez u PVC košuljicu A4 (kom)
1,83
632
1,82
713
Uvez u PVC fascikl (kom)
8,00
633
1,01
714
Uvez u Leitz PVC mehaniku (kom)
5,00
634
U cijenu je uračunat porez na dodanu vrijednost.
Best copy d.o.o. zadržava pravo promjena cijena.
Ostale usluge
Papiri
Bijeli (Kn)
Šifra
U boji (Kn)
Šifra
100gr
0,50
pp00
-
160gr
0,75
pp01
-
200gr
1,00
pp02
250gr
1,50
pp03
A4
Papir (kom)
A4
A3
100gr
160gr
1,75
pp04
pp05
Cijena (Kn)
Šifra
pp08
Formatiranje - nakon plotanja (m2)
2,80
525
pp09
Formatiranje - bez usluge plotanja (m2)
5,60
526
-
pp10
Rezanje na format (m2)
2,00
rez00
-
pp11
-
pp12
pp13
200gr
2,75
pp06
-
pp14
250gr
3,25
pp07
-
pp15
Rezanje na format (po rezu)
0,03
rez01
Rezanje naljepnica iz folije (m2)
200,00
rez02
Rad na računalu, dorada materijala (minuta)
2,30
720
Spremanje podataka na CD (kom)
7,00
cd01
Spremanje podataka na DVD (kom)
15,00
dvd01
Primanje faksa (kom)
0,50
f00
f01
80gr
0,15
pp18
0,20
pp16
Slanje faksa unutar RH. - strana
2,50
PAUS
0,50
pp20
-
-
Slanje faksa van RH. - strana
5,00
f02
Grafo folija (prozirnica)
4,50
pp22
-
-
Kaširanje kapafix 5mm (m2)
-
k01
Naljepnica
4,50
pp25
-
-
Kaširanje kapafix 10mm (m2)
-
k02
Naljepnica CD (2na1)
4,50
pp27
-
-
Klamanje (kom)
0,04
kl01
Naljepnica - deklaracije
-
pp28
-
-
Klamanje letvica na tehnički nacrt (kom)
1,00
kl02
Košuljica PVC (kom)
0,75
o01
Fascikl PVC komad (kom)
5,00
o02
Plastifikacija - veliki format - jednostrano (m2)
158,60
pl00
Plastifikacija A4 - 125 microna (kom)
8,50
pl1
Plastifikacija A3 - 125 microna (kom)
12,50
pl2
Preuvez / umetanje stranica
4,00
608
80gr
A3
1,00
Usluga
PAUS
Naljepnica
0,30
1,00
9,00
pp19
pp21
pp26
-
pp17
-
Stavljanje jamstvenika (kom)
5,00
609a
Stavljanje jamstvenika - registrator (kom)
10,00
609b
Papir A4 - 80gr white - omot 500 listova
33,00
pap01
U cijenu je uračunat porez na dodanu vrijednost.
Best copy d.o.o. zadržava pravo promjena cijena.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
66 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content