close

Enter

Log in using OpenID

Boje i lakovi

embedDownload
Škola za dizajn tekstila i kože
Novi Pazar
PREDMET: GRAĐEVINSKI
MATERIJALI
 Boje i lakovi
— su zaštitni dekorativni materijali koji se obično nalaze i
primenjuju u viskoznom tekućem stanju,
— nanose se na druge materijale u tankim slojevima koji
čvrsto prianjaju na podlogu,
— imaju vrlo raznoliku i široku primenu i veliku važnost u
zaštiti i produženju veka trajanja pojedinih materijala i
konstrukcija.
 Boje i lakovi se sastoje od:
- pigmentnih boja,
- veziva i
- razređivača.
Pigmentne boje
 Dobijaju se iz sirovina neorganskog porekla (oksidi,
sulfidi, karbonati, sulfati, hromati, mleveni
metali,...)
 Netopive su u vodi,
 Prirodne (gline obojene metalnim oksidima) ili
veštačke,
 Različite su sirovine za dobijanje, u zavisnosti od
boje:
—Bela boja: kreda, kaolin, barit, sadra, olovno
belilo, cinkovo belilo,
—Žuta boja: glina sa 12% oksida gvožđa, hromne
boje, olovohromne boje, cinkanohromne boje,
barijumhromat, stroncijumhromat,...
Veziva
 Veziva su materijali koji formiraju površinski zaštitni ili
ukrasni sloj, osiguravaju vezu sa osnovnim materijalom
na koji se nanose, i obezbeđuju čvrstoću i trajnost
nanešenog sloja.
 Kao veziva se primenjuju:
— anorganski vezivni materijali (kreč, cement i vodeno
staklo),
— lepak od prirodnih materijala (životinjskih),
— sintetičke smole (industrijska celuloza i neki
sintetički polimeri).
 Kreč ili krečno mleko daje premaz za bojenje zidova. U
tom procesu se od gašenog kreča dobija CaCO3,
Ca(OH)2+CO2=CaCO3+H2O
 Vodeno staklo, uz dodatak krede i boja, daje silikatne
boje,
• Firnajzi kao uljana veziva se dobijaju kuvanjem
ulja, najčešće lanenog i konopljanog.
Firnajzi brže suše od prirodnih ulja pa su
pogodniji za dobijanje uljanih boja.
Firnajz štiti materijal koji se premazuje i bojeni
premaz stvaranjem čvrste i elestične skrame.
Lakovi
 Lakovi su rastvori prirodnih i veštačkih smola u





odgovarajućim rastvaračima,
Veziva lakova su uglavnom sintetički polimerni
materijali,
Lakovi se koriste kao samostalni premazi sa ili bez
pigmentnih boja,
Koriste se kada struktura i prirodna boja drveta treba da
ostanu vidljivi,
Površine premazane lakom su otporne na atmosferske
uticaje,
Lak-premazima i Lak-bojama (emajl lak) se štite
površine drvenih i čeličnih elemenata konstrukcija
(antikoroziona zaštita).
Hermetici i kitovi
 Hermetici su materijali koji se koriste za:
— zatvaranje dilatacionih spojnica odn. razdelnica,
— dihtovanje stolarije i bravarije,
— hermetizaciju sanitarnih instalacija i opreme,...
• Hermetici su elastični i otporni na deformacije nastale
usled različitih pomeranja, sleganja, temperaturnih
promena.
• Hermetici mogu biti u obliku:
— gotovog elementa u očvrslom stanju i
— paste različite konzistencije
Lepkovi
 Lepkovi su materijali koji se koriste za spajanje elemenata od
dva ili više istih ili različitih materijala:
— kombinovanim delovanjem prijanjanja na dodirne
površine koje se spajaju (adhezija) i
— sopstvene unutrašnje čvrstoće (kohezija).
 Lepkovi mogu biti u čvrstom (prah) ili tečnom stanju, jedno ili
višekomponentni. Primenjuju se u obliku tečnosti ili pasta.
 Lepkovi mogu biti različitog porekla:
— životinjskog (tutkalo, albuminski i kazeinski lepak),
— biljnog (lateks-prirodni kaučuk, skrobni lepkovi) – za
lepljenje papira i tapeta,
— mineralnog (lepkovi kod kojih je vodeno staklo osnovna
komponenta, lepkovi na bazi bitumena),
— sintetički lepkovi (lepkovi na bazi sintetičkih smola-polimera)
Područja primene građevinskih lepkova:
– za proizvodnju elemenata od drveta, metala i polimera,
– za lepljenje montažnih elemenata,
– za zaštitu površina raznim slojevima zaštitnih
–
–
–
–
–
–
–
materijala,
za završne radove,
za spajanje starog i novog betona,
za naknadno ojačavanje konstrukcija lepljenjem
armature,
za injektiranje pukotina,
za sanaciju konstrukcija,
za fiksiranje dilatacionih i radnih reški,
...
HVALA NA PAŽNJI!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
547 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content