close

Enter

Log in using OpenID

Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike

embedDownload
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA REPUBLIKE HRVATSKE
AGENCIJA ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH
Virovitičko-podravska županija
Tehnička škola Virovitica
BILTEN
9. DRŽAVNOG NATJECANJA
UČENIKA ŠUMARSKIH TEHNIČARA
REPUBLIKE HRVATSKE
Virovitica, 26.-28. travnja 2012.
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Uvodna riječ
Tehničkoj školi Virovitica drugi je put pripala čast biti
domaćinom Državnom natjecanju šumarskih tehničara.
U ime djelatnika Tehničke škole i u osobno ime srdačno vas
pozdravljam i želim vam iskrenu dobrodošlicu u našu školu i
grad Viroviticu.
Dragi učenici i učenice, epitet najboljih zaslužili ste svojim
marljivim i predanim radom. Čestitam vam na uspjehu koji
vam je omogućio sudjelovanje na ovom Državnom natjecanju.
Poštovani mentori, vaš mentorski rad utkan je u uspjeh
učenika- sudionika ovoga Državnog natjecanja, stoga vam
čestitam na postignutom.
Dragi sudionici, sigurno s nestrpljenjem očekujete početak
natjecanja. Natjecanje je pravilima određen postupak te vas
obvezuje na poštivanje zadanih pravila.
U tom smislu svima želim puno sreće i uspjeha na natjecanju te
ugodan boravak u našoj Školi, gradu Virovitici i Virovitičkopodravskoj županiji.
Ravnatelj Tehničke škole Virovitica
Ivan Kućan, prof.
1
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Grad Virovitica
„Virovitica najljepši je grad,
broji stoljeća još je tako mlad…“
stihovi su pjesme Moj grad virovitičke grupe „Tvin“, ispjevane još 1987.
godine. Zaista, povijest Virovitice seže u daleku prošlost, a u povijesnim
se dokumentima prvi put spominje 1234. godine kao „magna villa
Vereucha“
kada je Poveljom hrvatskog hercega Kolomana postala
slobodni kraljevski grad. Tako Virovitica već u prvoj polovici 13. stoljeća
ima prava koja tada nisu imala mnoga mjesta pa ni Zagreb. Preživjela je
Virovitica brojna previranja, najezde, ratove. Povijest bilježi da su se u
njoj, ali i oko nje, odvijali događaji koji su utjecali na zbivanja ne samo u
povijesti Slavonije već i Hrvatske. Virovitica je grad u sjeveroistočnoj
Hrvatskoj i administrativno je središte Virovitičko- podravske županije.
U svom sastavu ima ukupno 10 naselja na površini od 169,81 km2 s
ukupno 21.327 stanovnika (popis 2011.).
2
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Virovitica u slici
http://hr.wikipedia.org/wiki/Datoteka:Naslovna_Virovitica.jpg
3
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
O školi
Tehnička škola Virovitica
Zbora narodne garde 29
telefon: 033/725-777
telefax: 033/725-274
e-mail: [email protected]
web: http://www.ss-tehnicka-vt.skole.hr/
U školskoj godini 2011./2012. škola obrazuje učenike za sljedeća
zanimanja:
- računalni tehničar za strojarstvo
- elektrotehničar
- građevinski tehničar
- šumarski tehničar
- drvodjeljski tehničar – dizajner
- medicinska sestra / tehničar
- medicinska sestra/tehničar opće njege
Škola kontinuirano sudjeluje u promicanju tehničkih znanja i strukovnog
obrazovanja na razini grada, županije i cijele države. Ponosni je vlasnik
12 specijaliziranih učionica, praktikuma za CNC tehnologiju i
praktikuma za CAD, automatizaciju i robotiku s računalnom opremom
te praktikuma CNC tehnologije drvne struke. Okoliš je škole ispunjen
prekrasnim raslinjem školskog parka. Prostor je to ispunjen rijetkim
vrstama drveća i posebnim biljnim vrstama o kojima brinu učenici
šumarskog programa i njihovi profesori. Rastu tu i ukrašavaju prilaze
školi, pored davno zasađenih, i sljedeće biljne vrste: bodljikava smreka Picea pungens, koreanska jela - Abies nordmannniana, himalajski cedar Cedrus deodara, ginko - Gingko biloba, obična američka tuja - Thuja
4
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
occidentalis, srebrnolisni javor - Acer sacharinum, ljetni jorgovan Buddleia davidii, katalapa - Catalapa bignoniodes, japanska dunjarica Chanomeles japonica, tulipanovac - Liriodendron tulipifera, japanska
trešnja - Prunus serrulata, crveni hrast -Quercus rubra, ukrasni bagrem Robinia
hispida,
mušmulica
-Cotoneaster
horizontalis
i
dr.
Svako stablo iz školskog parka priča poneku đačku priču, šalje pozdrave
svim generacijama i otima zaboravu sve što se događalo u okrilju
Tehničke škole. (Nada Bolić, prof. i Tanja Kolar Janković, prof.)
5
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Vremenik
9. državnog natjecanja učenika
šumarskih tehničara Republike Hrvatske
Četvrtak, 26. travnja 2012.
17.00 sati – dolazak sudionika i smještaj u Hotel Šulentić i Učenički dom Virovitica
17.30 sati – sastanak Državnog povjerenstva u Tehničkoj školi Virovitica
18.30 sati – svečanost otvorenja 9. državnog natjecanja učenika šumarskih tehničara
Republike Hrvatske u Tehničkoj školi Virovitica
19.30-20.30 sati- večera
Petak, 27. travnja 2012.
9.00 sati – dolazak sudionika u Tehničku školu
9.30 sati – odlazak natjecatelja na teren
- izrada herbarijskog materijala- u školi
10.00-12.30 sati – natjecanje iz Dendrometrije- na terenu
13.00 – 14.30 sati – ručak za sve sudionike natjecanja
15.00 – 15.45 sati – test znanja- u školi
16.00 – 16.45 sati – natjecanje iz Dendrologije- u školi
17.00 – 19.00 sati– kulturne znamenitosti Virovitice
19.00 -19.30 sati– objava rezultata i žalbeni postupak
19.30 sati - večera
Subota, 28. travnja 2012
.
8.30 sati – polazak natjecatelja i mentora na poligon u Šumariju Virovitica
9.00 – 12.30 sati – natjecanje u radu s motornom pilom (6 disciplina)
13.00-14.00 sati – ručak
14.00 – 14.30 sati- objava rezultata i žalbeni postupak
14.30 sati – svečano proglašenje pobjednika i zatvaranje 9. državnog natjecanja
učenika šumarskih tehničara Republike Hrvatske
6
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Hodogram
9. državnog natjecanja učenika
šumarskih tehničara Republike Hrvatske
Četvrtak, 26. travnja 2012.
17.00 sati – dolazak sudionika i smještaj u Hotel Šulentić i Učenički dom Virovitica
17.30 sati – sastanak Državnog povjerenstva u Tehničkoj školi Virovitica (uč. br. 1)
18.30 sati – svečanost otvorenja 9. državnog natjecanja učenika šumarskih tehničara
Republike Hrvatske u holu Tehničke škole Virovitica
19.30-20.30 sati- večera u Učeničkom domu Virovitica
Petak, 27. travnja 2012.
7.00-8.30 sati – doručak u Učeničkom domu Virovitica
9.00 sati – okupljanje sudionika u holu Tehničke škole
9.30 sati – odlazak natjecatelja na teren
- izrada herbarijskog materijala- u školi (uč. br. 7)
10.00-12.30 sati – natjecanje iz Dendrometrije- na terenu
13.00 – 14.30 sati – ručak za sve sudionike natjecanja- Restoran Strukovne škole
Virovitica
15.00 – 15.45 sati – test znanja- Tehnička škola (uč. br. 24)
16.00 – 16.45 sati – natjecanje iz Dendrologije- Tehnička škola (uč. br. 7)
17.00 – 19.00 sati– kulturne znamenitosti Virovitice (crkva sv. Roka, Gradski muzej
Virovitica, Gradska knjižnica i čitaonica Virovitica)
19.00 -19.30 sati– objava rezultata na Oglasnoj ploči u holu Tehničke škole i žalbeni
postupak
19.30-20.30 sati - večera u Učeničkom domu Virovitica
20.30-22.00 sati - koncert u Učeničkom domu Virovitica
Subota, 28. travnja 2012.
7.00-8.00 sati – doručak u Učeničkom domu Virovitica
8.15 sati- okupljanje učenika u holu Tehničke škole
8.30 sati – polazak natjecatelja i mentora na poligon u Šumariju Virovitica
9.00 – 12.30 sati – natjecanje u radu s motornom pilom (6 disciplina)
7
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
13.00-14.00 sati – ručak u Restoranu Strukovne škole Virovitica
14.00 – 14.30 sati- objava rezultata na Oglasnoj ploči u holu Tehničke škole i žalbeni
postupak
14.30 sati – svečano proglašenje pobjednika i zatvaranje 9. državnog natjecanja
učenika šumarskih tehničara Republike Hrvatske u Maloj dvorani
Tehničke škole
8
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Državno povjerenstvo
1. Ivan Kućan, prof., ravnatelj, Tehnička škola Virovitica- predsjednik
2. Prof. dr. sc. Ivan Martinić, Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu–
član
3. Davor Bralić, dipl. ing., Hrvatske šume, Uprava šuma Virovitica –
član
4. Angela Galić, dipl. ing., Poljoprivredno– šumarska škola Vinkovci –
članica
5. Nikola Janjanin, dipl. ing., Šumarska i drvodjeljska škola Karlovacčlan
6. Sanja
Medenica,
dipl.
ing.,
Srednja
škola
Josipa
Kozarca,
Đurđenovac– članica
7. Jozo Vragolović, dipl. ing., Srednja škola Matije Antuna Reljkovića
Slavonski Brod– član
8. Dino Davidović, dipl. ing., Tehnička škola Virovitica– član
9. Davor Adamović, dipl. ing., Srednja škola Ivana Trnskoga Hrvatska
Kostajnica– član
10. Marija Baričević, dipl .ing., Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac,
vanjska suradnica Agencije za strukovno
obrazovanje
i
obrazovanje
odraslih,
Zagreb- tajnica
9
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Ocjenjivačka povjerenstva za provođenje
pojedinih disciplina natjecanja
Test znanja:

Angela Galić, dipl. ing.

Ivan Kućan, prof.

Nikola Janjanin, dipl. ing.
Dendrometrija:

Dino Davidović, dipl. ing.

Tomo Baturina, dipl. ing.

Marijo Kutija, dipl. ing.
Dendrologija:

Sanja Medenica, dipl. ing.

Marija Baričević, dipl. ing.

Davor Adamović, dipl. ing.
Centralno povjerenstvo:

Ivan Kućan, prof.- ravnatelj

Marija
Baričević,
dipl.
ing.-
tajnica povjerenstva

Angela Galić, dipl. ing.

Sanja Medenica, dipl. ing.
10
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Popis sudionika
Rbr
Prezime, ime
1.
Plantosar, Matija
Mentor
Škola
Dubravko Bunjevac Srednja škola Ivana
Trnskoga Hrvatska
Kostajnica
Dubravko Bunjevac Srednja škola Ivana
Trnskoga Hrvatska
Kostajnica
Milka Konta
Šumarska i drvodjeljska
škola Karlovac
Milka Konta
Šumarska i drvodjeljska
škola Karlovac
Augustin Jelušić
Srednja škola Otočac
Augustin Jelušić
Srednja škola Otočac
Darko Stojevski
Tehnička škola Virovitica
2.
Šalić, Kristina
3.
Kranjčević, Filip
4.
Turković, Marko
5.
6.
7.
8.
9.
Kovačić, Marijan
Sertić, Petra
Moučka,
Valentino
Seikora, Tomislav
Jelić, Martina
10.
Kozina, Vedrana
Štefica Čanić
11.
Baličević, Mladen
Zoran Stojnović
12.
Puljek, Tomo
Zoran Stojnović
13.
Brčić, Dario
Marija Fa
14.
Tenžera, Leonardo
Marija Fa
15.
16.
Maćašević, Josip
Paljug, Petar
Tomislava Mimica
Tomislava Mimica
Darko Stojevski
Štefica Čanić
Tehnička škola Virovitica
Srednja škola Matije Antuna
Reljkovića Slavonski Brod
Srednja škola Matije Antuna
Reljkovića Slavonski Brod
Srednja škola Josipa
Kozarca Đurđenovac
Srednja škola Josipa
Kozarca Đurđenovac
Poljoprivredno šumarska
škola Vinkovci
Poljoprivredno šumarska
škola Vinkovci
Drvodjelska škola Zagreb
Drvodjelska škola Zagreb
11
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Konačna ljestvica poretka po disciplinama
REDNI
BROJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
IME I
PREZIME
DENDROMETRIJA
DENDROLOGIJA
Izmjera dubećeg stabla i
određivanje volumena
Determinacija vrsta
drveća i grmlja
170
Matija
Plantosar
Leonardo
Tenžera
Marko
Turković
Dario Brčić
Petar Paljug
Tomo Puljek
Josip
Maćašević
Mladen
Baličević
Martina Jelić
Vedrana
Kozina
Tomislav
Seikora
Petra Sertić
Valentino
Moučka
Kristina Šalić
Filip
Kranjčević
Marijan
Kovačić
TEST
ZANJA
UKUPNO
480
495
1145
160
480
490
1130
190
420
490
1100
180
155
120
190
400
400
420
320
485
490
485
490
1065
1045
1025
1000
165
420
395
980
130
140
360
320
485
465
975
925
180
220
490
890
165
150
220
240
465
450
850
840
95
165
380
380
335
245
810
790
175
220
350
745
Centralno povjerenstvo:
_______________________, _________________________,
__________________________, _________________________
12
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Iskorišćivanje šuma (vještine rada s motornom
pilom)- revijalno natjecanje
Virovitica, 28.4.2012. god.
Prezime i ime
Mjesto i naziv
škole
Okretanje
vodilice
Kombinirani
prerez
Točni
prerez
na
podlozi
1.
2.Filip Kranjčević
ŠDŠ Karlovac
97
119
181
520
0
917
2.
5. Marko Turković
ŠDŠ Karlovac
79
52
119
586
0
836
3.
7. Mladen Baličević
70
98
88
486
30
772
4.
1. Matija Plantosar
83
62
90
468
30
733
5.
10. Tomo Puljek
54
107
78
493
0
732
6.
4. Dario Brčić
PŠŠ Vinkovci
62
69
93
484
0
708
7.
6. Tomislav Seikora
TŠ Virovitica
58
42
70
483
30
683
8.
9. Valentino Moučka
TŠ Virovitica
72
45
76
410
0
603
9.
8. Marijan Kovačić
SŠ Otočac
94
54
111
284
45
588
10.
3.Leonardo Tenžera
PŠŠ Vinkovci
0
0
82
0
30
112
Rd.
Br.
SŠ
Đurđenovac
SŠ
Hrv.Kostajnica
SŠ
Đurđenovac
Zasjek i
def.
prerez
Obaranje
stabla na
balon
UKUPNO
13
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Okom kamere kroz natjecanje
Otvaranje 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara, 26.4.2012.
Gđa Dubravka Masnec, dipl. ing., Agencija za odgoj i obrazovanje Zagreb
14
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Natjecanje- Dendrometrija, 27.4.2012.
15
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Natjecanje- test znanja, 27.4.2012.
16
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Pobjednici
Matija Plantosar, Srednja škola Ivana Trnskoga,
Hrvatska Kostajnica, 1. mjesto
Leonardo Tenžera, Poljoprivredno šumarska škola
Vinkovci, 2. mjesto
17
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Marko Turković, Šumarska i drvodjeljska
škola Karlovac, 3. mjesto
Zatvaranje 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara
gđa Marija Baričević, dipl.ing. i Ivan Kućan, prof.
18
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Iskorišćivanje šuma- revijalno natjecanje
Filip Kranjčević, Šumarska i drvodjeljska škola
Karlovac, 1. mjesto
Marko Turković, Šumarska i drvodjeljska škola
Karlovac, 2. mjesto
19
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Mladen Baličević, Srednja škola Josipa Kozarca
Đurđenovac, 3. mjesto
Sudionici 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara
20
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Sponzori
Grafiti Becker
- Igor Tomljanović
Hrvatsko šumarsko društvo Zagreb
Šantić promet
- Ivan Šantić
Šumarija Virovitica
- Davor Bralić, dipl.ing.
Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli u organizaciji ovog
Državnog natjecanja!
Organizator natjecanja Tehnička škola Virovitica
Molitva šume
…..Kalendar sam tvojih probuđenih proljeća,
hlada ljeti, rodnih jeseni i zima.
Tvoj sam odar, lijes, križ i vijenac u vječnost,
a ostajem s tvojom djecom...
Očuvaj me za svoju djecu!
Samo živa dajem život! (M. S. Mađer)
21
Bilten 9. državnog natjecanja šumarskih tehničara Republike Hrvatske, 26.-28. travnja 2012.
Virovitica
Nakladnik: Tehnička škola Virovitica
Fotografije: Igor Balaž, ing. elektrotehnike
Uredile: Jasna Dvoržak, prof. i Tanja Kolar Janković, prof. i dipl. knjižničarka
22
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
2 671 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content