close

Enter

Log in using OpenID

30.01-A Procedura_izrade_SWOT_analize

embedDownload
POLITEHNIKA PULA
Visoka tehničko – poslovna škola s p.j.
PROCEDURA IZRADE SWOT ANALIZE
SKSP.30.01-A
IZRADIO:
IZDANJE:
PREGLEDAO:
ODOBRIO:
1. POSTUPAK IZRADE SWOT ANALIZE (SKSP-30-01-A)
CILJ
POSTUPKA
OPIS
PROVEDBE
POSTUPKA
Cilj izrade SWOT analize je sagledavanje cjelokupne slike
djelovanja POLITEHNIKE PULA kroz definiranje (unutrašnjih)
snaga i slabosti i vanjskih prilika i prijetnji. Ova je analiza temelj
za izradu i poboljšavanje općenite razvojne strategije i strategija
svih područja koje obuhvaća.
Analizu provodi osoba ili tim kojega imenuje dekan.
Postupak provedbe:
Postupak se može izvoditi na dva načina.
Prvi način:
1. prikupljanje podataka o svim područjima definiranim
Priručnikom SKSP (postupci i obrasci za svako područje
definirani su Priručnikom)
2. sumiranje podataka na obrascu SKSP-31-01.01-A SWOT
analiza
Drugi način:
1. distribucija obrazaca SKSP-31-01.01-A (elektronskim
putem) svim unutrašnjim i vanjskim dionicima
POLITEHNIKE PULA čime se dobivaju pojedinačne
SWOT analize svake skupine dionika
2. sumiranje pojedinačnih SWOT analiza na obrazac OB1
Konačan oblik SWOT analize definiran je obrascem SKSP-3101.01-A - SWOT analiza.
DINAMIKA
PROVEDBE
POSTUPKA
ZA POSTUPAK
ODGOVORAN
JAVNOST
REZULTATA
POSTUPKA
Postupak se provodi najmanje jednom u dvije godine
Dekan POLITEHNIKE PULA, Predsjednik Odbora za kvalitetu
Uvid u rezultate postupka imaju svi unutrašnji i vanjski dionici
POLITEHNIKE PULA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
64 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content