Φοιτητικά έπιπλα µε υπογραφή Fylliana

Σύνθεση γραφείου
GAMA/BETA
µε προσθήκη OMEGA
δείτε σελίδα 2
Φοιτητικό δωµάτιο µε υπογραφή Fylliana
ALTO
Γραφείο Η/Υ
TWIST
Γραφείο Η/Υ
88,5x50x75
81x50,5x75
1131077
Βένγκε
1147477
Sonoma
µόνο
29,90
µόνο
44,90
Γραφείο Η/Υ NEW YORK
120χ60χ75
ΝΕΟ
µόνο
49,90
LOGOS
Γραφείο Η/Υ
90χ50χ75,5
1131065
Βένγκε
µόνο
19,90
093-22-001
093-22-002
093-22-003
Η τιµή αφορά
σε διάσταση
90χ50χ75 εκ.
µόνο
49,90
Με µεταλλικό σκελετό και επιφάνεια από γυαλί
Τιµές που προκαλούν
1131072
Βένγκε
1019443
Νατούρ
Επιπλα Γραφείου
ALFA
Γραφείο Η/Υ
145x65,5x75,5 cm
µόνο
OMEGA
59,90
Προσθήκη γραφείου Η/Υ
145x23,5x70,5 cm
ALFA + OMEGA
Γραφείο Η/Υ + Προσθήκη γραφείου Η/Υ
145x65,5x146 cm
µόνο
189,90
µόνο
139,90
ΒΕΤA
Γραφείο Η/Υ
121,5x49,5x75,5 cm
GAMA
Γραφείο Η/Υ
90x49,5x78,5 cm
µόνο
59,90
µόνο
199,90
ΒΕΤA + GAMA + OMEGA
Γραφεία Η/Υ + Προσθήκη
γραφείου Η/Υ
µόνο
94,90
205-24-001
Γραφείο Η/Υ - PARIS
90χ50χ75
µόνο
49,90
205-24-003
Γραφείο Η/Υ - PARIS
90χ60χ75
120χ60χ75
ΝΕ
Ο
µόνο
Ο
ΝΕ
205-24-005
Γραφείο Η/Υ - N.YORK
ΕΟ
49,90
Ν
µόνο
74,90
Με µεταλλικό σκελετό και επιφάνεια από γυαλί
Φοιτητικά έπιπλα µε υπογραφή Fylliana
2
Νέες παραλαβές δικής µας εισαγωγής
Επιπλα Γραφείου
ΝΕΟ
µόνο
µόνο
µόνο
µόνο
39,90
44,90
44,90
44,90
093-22-007
093-14-019
093-23-010
093-22-004
καρέκλα γραφείου
093-22-008
093-14-020
093-22-009
093-14-021
093-22-005
Φοιτητικά έπιπλα
093-22-006
µε υπογραφή Fylliana
093-14-022
093-23-012
093-23-011
καρέκλα γραφείου
καρέκλα γραφείου
093-14-018
6060
καρέκλα γραφείου
093-23-013
καρέκλα γραφείου
093-14-031
ΝΕΟ
µόνο
µόνο
µόνο
µόνο
64,90
69,90
79,90
79,90
*µε µηχανισµό ανάκλησης PC
093-23-015
093-23-016
*µε µηχανισµό ανάκλησης PC
093-23-014
*µε µηχανισµό ανάκλησης PC
ΤΑΜΑRA
093-14-017
καρέκλα γραφείου
καρέκλα επισκέπτη
3003
µόνο
µόνο
99,90
24,90
µόνο
ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ
119,00
70x75x80
µόνο
94,90
µόνο
79,90
*µε µηχανισµό ανάκλησης PC
1129872
1132186 1132136
13
*µε µηχανισµό ανάκλησης PC
Καναπέδες
HUGO
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ
200x91χ82,5 (193χ145) cm
µε αποθηκευτικό χώρο
1130601 1130602
1130603
µόνο
359,00
KIROS
µόνο
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ µε αποθηκευτικό χώρο
199,90
190x85x83 (190x100) cm
828-23-003
828-23-005
828-23-004
828-23-002
µόνο
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ µε αποθηκευτικό χώρο
190,5x79x77 (190χ130) cm
1136124
1136125
1136122
STAR
BONE
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ
µόνο
180x82 (180x100) cm
139,90
831-23-032
831-23-033
831-23-030
831-23-031
831-23-034
831-23-035
831-23-036
229,00
828-23-001
* τα επάνω χρώµατα αφορούν τη βάση του καναπέ
4
ΤΕΟ
1136123
µόνο
190x90 (190x112) cm
831-13-020
831-13-023
179,90
831-13-021
831-13-024
831-13-022
Τα προϊόντα είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης και Κατασκευής
Καναπέδες
SΤΕLA
ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ
200x150x77,8 (200x114) cm
µε αποθηκευτικό χώρο
µόνο
250,00
Ι22
Ι21
Μ12
1136453
Μ14
1136454
Ι20
Ι20
Μ15
1136450
Μ16
1136451
Φοιτητικά έπιπλα µε υπογραφή Fylliana
COSMOS - 831-24-214
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ
µόνο
ΝΕΟ
190x112 cm
831-24-212
190χ120 cm
NEW STAR - 831-24-211
239,90
831-24-218
µόνο
ΝΕΟ
µόνο
ΝΕΟ
831-24-213
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ
180x100 cm
199,90
ELEGANT - 831-24-217
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ
159,90
SALSA
µόνο
ΚΑΝΑΠΕΣ ΚΡΕΒΑΤΙ
190x100x81,5 (190x160) cm
ΝΕΟ
379,00
µε αποθηκευτικό χώρο
831-24-210
831-24-209
1142439
1142441
Νέες παραλαβές δικής µας εισαγωγής
15
Συνθέσεις TREND & COMPOSITIO
TREND POP 3
µόνο
ΒΙΤΡΙΝΑ
Συνδυάστε και δηµιουργείστε
τη δική σας σύνθεση
69,00
173x30x33 cm
TREND ή COMPOSITIO
ΒΕΝΓΚΕ
1143676
TREND POP 2
ΝΕΟ
µόνο
ΒΙΤΡΙΝΑ
55,00
115,5x30x33 cm
ΒΕΝΓΚΕ
1143675
TREND 2D 1V1P
TREND 3D 2V1F
µόνο
ΕΠΙΠΛΟ TV
ΝΕΟ
173x40x38,5 cm
ΝΕΟ
ΕΠΙΠΛΟ TV
99,00
115,5x40x38,5 cm
ΒΕΝΓΚΕ
1143677
ΒΕΝΓΚΕ
1143678
ΝΕΟ
µόνο
65,00
CS OR1K
CS VV
NTOYΛΑΠΑ
ΒΙΤΡΙΝΑ
38,5x40x198,5 cm
58x28x198,5 cm
SONOMA/LATTE/ΛΕΥΚΟ
1143602
SONOMA/LATTE/ΛΕΥΚΟ
1143604
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA/ΛΕΥΚΟ
1143603
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA/ΛΕΥΚΟ
1143605
Σύνθεση COMPOSITIO
ΝΕΟ
ΝΕΟ
µόνο
µόνο
99,90
115,00
ΝΕΟ
Ο
ΝΕ
CS VΝ
TVP 2K1V
ΒΙΤΡΙΝΑ
ΕΠΙΠΛΟ TV
58x28x162 cm
115,5x40x38,5 cm
ZP 115x20
ΡΑΦΙ
µόνο
µόνο
115,5x21,5x22 cm
26,90
SONOMA/LATTE
/ΛΕΥΚΟ
1143592
69,90
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA
/ΛΕΥΚΟ
1143593
TVP 3K2V1F
SONOMA/LATTE
/ΛΕΥΚΟ
1143597
µόνο
ΝΕΟ
109,90
ΕΠΙΠΛΟ TV
173x40x38,5 cm
SONOMA/LATTE
/ΛΕΥΚΟ
1143606
ΝΕΟ
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA
/ΛΕΥΚΟ
1143607
µόνο
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA
/ΛΕΥΚΟ
1143598
6
SONOMA/LATTE
/ΛΕΥΚΟ
1143594
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA
/ΛΕΥΚΟ
1143595
95,00
Τα προϊόντα είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης και Κατασκευής
Mικροέπιπλα & Επιπλα Χωλ
µόνο
FLAMENCO
SANDI
84,90
ΕΠΙΠΛΟ ΧΩΛ
ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ
67x35x191,5 cm
70x33x196,5 cm
RAVENNA
ΕΠΙΠΛΟ ΧΩΛ
100x29x191,5 cm
ΒΕΝΓΚΕ
1133717
µόνο
SONOMA
1143555
ΝΕΟ
99,90
ΒΕΝΓΚΕ
1143544
ΒΕΝΓΚΕ
1129271
SONOMA
1143543
ΝΑΤΟΥΡ
1109230
ΝΑΤΟΥΡ
1143542
NEO
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ SURF
1130317
ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ
µόνο
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ SURF
1143540
60x33x191,5 cm
99,90
Ο
ΝΕ
ΒΕΝΓΚΕ
1143095
µόνο
99,90
SONOMA
1143096
NATOYP
1143088
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ SURF
1143097
BOLERO
ΚΡΕΜΑΣΤΡΑ ∆ΑΠΕ∆ΟΥ
ΕΠΙΠΛΟ ΧΩΛ
40x35x191,5 cm
ΓΚΡΙ
840-24-011
µόνο
275,00
µόνο
ΒΕΝΓΚΕ
1143508
79,90
µεγάλη ποκιλία
σε ντουλάπες
ΜΠΟΡΝΤΩ
840-24-012
SONOMA
1143507
µόνο
ΝΑΤΟΥΡ
1143505
ΝΕΟ
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ SURF
1133412
15,00
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ SURF
1143504
ΒΕΝΓΚΕ/ΜΠΕΖ
1129196
CREDO 2K
ΝΕΟ
ΝΤΟΥΛΑΠΑ
µόνο
70,5x50,5x175,5 cm
49,90
SLIDE 1350
ΒΕΝΓΚΕ
1129217
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΣΥΡΟΜΕΝΗ
Φοιτητικά έπιπλα µε υπογραφή Fylliana
136x58x208,5 cm
UNIVERSAL 3K4F
UNIVERSAL 2K1F
UNIVERSAL 4F
ΚΟΜΟΤΑ
ΚΟΜΟΤΑ
ΚΟΜΟΤΑ
133,5x40x81,5 cm
89x40x81,5 cm
89x40x81,5 cm
ΛΕΥΚΟ
1142899
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ SURF
1142056
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA
1142935
SONOMA
1142930
ΒΕΝΓΚΕ
1142904
ΛΕΥΚΟ
1142977
SONOMA/ΛΕΥΚΟ
1142934
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ SURF
1142108
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA
1142980
SONOMA/LATTE
1142932
ΝΕ
ΒΕΝΓΚΕ
1142979
SONOMA/ΛΕΥΚΟ
1142986
SONOMA
1142982
ΛΕΥΚΟ
1142891
ΒΕΝΓΚΕ
1142050
SONOMA
1142859
SONOMA/LATTE
1142984
ΝΕ
Ο
Ο
µόνο
µόνο
155,00
89,90
Νέες παραλαβές δικής µας εισαγωγής
µόνο
115,00
17
Κουζίνες & Τραπεζαρίες
MELISA
ΚΟΥΖΙΝΑ
µόνο
180x60/30x85/62 cm
219,90
ΛΕΥΚΟ/ΒΕΝΓΚΕ
1142055
*χωρίς νεροχύτη
ΤSR 120χ80
DOMUS 135χ80
ΝΕΟ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ ΕΠΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ
µόνο
120(153)x80χ76 cm
115,00
135x80,5χ74,5 cm
ΒΕΝΓΚΕ
1137559
ΛΕΥΚΟ
1137556
SONOMA
1137558
µόνο
79,90
DΤ 80χ80
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΛΕΥΚΟ/ΒΕΝΓΚΕ-ΜΑΥΡΟ SURF
1142774
NATOYP/ΒΕΝΓΚΕ-ΛΕΥΚΟ
1142773
SONOMA/LATTΕ-ΛΕΥΚΟ
1142752
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙ & 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ
120x70χ75 cm
ΒΕΝΓΚΕ
1137555
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA-ΛΕΥΚΟ
1142772
80x80χ75 cm
69,90
205-24-005 - ΣΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
µόνο
170,00
Οι καρέκλες διατίθενται
και σε άλλα χρώµατα
ΤΡΑΠΕΖΙ & 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ
110x70χ75 cm
ΝΕΟ
µόνο
199,90
µόνο
Κωδικός καρέκλας 606-14-011
Κωδικός τραπεζιού 606-14-001
79,90
∆ιατίθεται και σε µέγεθος 130x80χ75 cm
8
µόνο
Τιµές που προκαλούν
ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ
ΤΙΜΗ
Τραπεζαρίες
606-14-014
ΝΕΟ
ΝΕΟ
ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ Y-111
ΚΟΚΚΙΝΟ ΥΦΑΣΜΑ
606-14-015
ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ Y-111
ΓΚΡΙ ΥΦΑΣΜΑ
606-14-016
ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ Y-111
ΚΑΦΕ ΥΦΑΣΜΑ
606-14-017
ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ Y-111
ΜΑΥΡΟ ΥΦΑΣΜΑ
µόνο
µόνο
139,90
29,90
606-14-026
ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ Y-111
ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ ΥΦΑΣΜΑ
927-24-001 - ΣΕΤ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ
ΤΡΑΠΕΖΙ & 4 ΚΑΡΕΚΛΕΣ MDF & VENEER
Φοιτητικά έπιπλα µε υπογραφή Fylliana
110x70χ75 cm
840-24-005
ΚΑΡΕΚΛΑ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ
STEEL & ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ
840-24-005
ΝΕΟ
µόνο
606-24-025
12,50
µόνο
µόνο
19,90
29,90
ΝΕΟ
840-24-009 - ΣΚΑΜΠΟ
STEEL & ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ
840-24-010
840-24-008
840-24-001 - ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
(Σπαστό) 60χ100 cm
µόνο
840-24-002 - ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
(Σπαστό) 70χ120 cm
34,90
µόνο
µόνο
µόνο
µόνο
29,90
34,90
26,90
45,00
606-14-020
606-14-011
606-14-021
606-14-002
606-14-012
606-14-022
606-14-003
606-14-013
606-24-023
606-14-004
606-24-025
837-24-026
837-24-024
837-24-022
Νέες παραλαβές δικής µας εισαγωγής
19
∆ιακόσµηση
ΝΕΟ
µόνο
ΝΕΟ
8,90
µόνο
ΝΕΟ
µόνο
ΝΕΟ
µόνο
5,90
8,90
5,90
120-24-012
120-24-007
104-24-208 - GLITTER
104-24-207 - GLITTER
30χ40 cm
40χ40 cm
40χ50 cm
40χ50 cm
Φοιτητικό δωµάτιο
ΝΕΟ
µε υπογραφή Fylliana
ΝΕΟ
µόνο
µόνο
ΝΕΟ
12,90
µόνο
12,50
9,90
120-24-016 - ΦΩΤΕΙΖΟΜΕΝΟ ΜΕ LED
104-24-201 - GLITTER
104-24-204 - GLITTER
40χ60 cm
50χ70 cm
60χ60 cm
257-24-007 - 1/3
µόνο
4,50
20 cm
ΝΕΟ
ΝΕΟ
µόνο
µόνο
15,90
4,99
120-24-002 - ΠΕΝΤΑΛΟΓΙΑ
133-24-310
133-24-324
133-24-326
28 cm
28 cm
28 cm
80χ80 cm
10
Τιµές που προκαλούν
Παιδικά έπιπλα
µόνο
ΚΡΕΒΑΤΙ KALIPSO 90
µόνο
ΚΡΕΒΑΤΙ KALIPSO 120
159,90
106x218,5x90,5 (90x200)
179,90
136x218,5x90,5 (120x200)
1147766
1147767
1147765
1147768
Χωρίς τάβλες
ΝΕΟ
Νέα παιδικά έπιπλα
σε διάφορα χρώµατα
µε την υπογραφή της Fylliana
µόνο
89,90
ΝΤΟΥΛΑΠΑ CAPTUS SO
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ CAPTUS SO
µόνο
58x28x198,5 cm
SONOMA/ΡΟΖ
1147783
77x40x198,5 cm
159,90
ΝΕΟ
SONOMA/ΡΟΖ
1147781
SONOMA/ΒΕΝΓΚΕ
1147786
SONOMA/ΜΠΛΕ
1147785
ΝΕΟ
µόνο
SONOMA/ΜΠΛΕ
1147789
39,90
ΡΑΦΙ CAPTUS SO
SONOMA/ΜΠΛΕ
1147776
ΣΟΝΟΜΑ/ΛΕΥΚΟ ΣΟΝΟΜΑ/ΚΑΦΕ
1147819
1147820
SMART NOF
SONOMA/ΒΕΝΓΚΕ
1147777
ΚΟΜΟ∆ΙΝΟ
ΒΕΝΓΚΕ
1129219
43,5χ33χ41 cm
µόνο
ΒΕΤA
Γραφείο Η/Υ
ΚΟΜΟ∆ΙΝΟ
36,5χ33χ41,5 cm
SONOMA
1137546
99,00
90χ200 cm - µε τάβλες
839-24-009
149,90
µόνο
SONOMA
1146406
ΛΕΥΚΟ
1146407
ΒΕΝΓΚΕ
1146408
29,90
µόνο
ΚΡΕΒΑΤΙ WENGE
120χ200 cm - µε τάβλες
ΣΟΝΟΜΑ/ΜΑΥΡΟ
1147824
από µασίφ ξύλο οξιάς
839-24-010
µόνο
ΚΡΕΒΑΤΙ WENGE
136x212x91,5 cm
ΣΟΝΟΜΑ/ΛΕΥΚΟ ΣΟΝΟΜΑ/ΚΑΦΕ
1147822
1147823
HELENA
ΝΕΟ
121,5x49,5x75,5 cm
ΣΟΝΟΜΑ/ΜΑΥΡΟ
1147821
ΚΡΕΒΑΤΙ BEN 120 µε δερµατίνη
µόνο
139,90
94,90
µόνο
ΚΡΕΒΑΤΙ BEN 90 µε δερµατίνη
106x212x91,5 cm
121,5/90x26x36,5 cm
ΝΕΟ
839-24-008
µόνο
119,90
SONOMA/ΡΟΖ
1147775
ΚΡΕΒΑΤΙ WENGE
SONOMA/ΒΕΝΓΚΕ
1147790
µόνο
ΝΕΟ
49,90
Χωρίς τάβλες
189,90
150χ200 cm - µε τάβλες
ΝΕΟ
∆ιατίθεται και σε Λευκή Λάκα
ΝΕΟ
∆ιατίθεται και σε
Λευκή Λάκα
KVADRO
ΤΑΜΠΟΥΡΕ
από µασίφ ξύλο οξιάς
ΝΕΟ
122x52x45 cm
µε αποθηκευτικό χώρο
839-24-001
1141258
1146473
1141257
1147743
1141256
1147744
µόνο
µόνο
129,90
249,90
ΚΟΥΚΕΤΑ Κ2 WENGE
90χ200 cm
µε τάβλες
Τα προϊόντα είναι Ευρωπαϊκής Προέλευσης και Κατασκευής
11
Νέες Παραλαβές ∆ικής µας Εισαγωγής
UNO KS 90x50
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ
90,5x50,5x44,5 cm
µόνο
49,90
MARENGO
ΤΑΝGO
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ
ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ
112x65,5x46,5 cm
65,5x65,5x46,5 cm
ΝΕΟ
ΝΕΟ
από
από
47,90
59,90
ΒΕΝΓΚΕ
1137513
ΝΑΤΟΥΡ
1143524
SONOMA
1137512
ΛΕΥΚΟ
1137511
ΛΕΥΚΟ/ΒΕΝΓΚΕ-ΜΑΥΡΟ SURF
1142848
NATOYP/ΒΕΝΓΚΕ-ΛΕΥΚΟ
1142847
ΛΕΥΚΟ/ΒΕΝΓΚΕ-ΜΑΥΡΟ SURF NATOYP/ΒΕΝΓΚΕ-ΛΕΥΚΟ
1142852
1142854
SONOMA/LATTE-ΛΕΥΚΟ
1142836
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA-ΛΕΥΚΟ
1142846
SONOMA/LATTE-ΛΕΥΚΟ
1142837
BUKI 3P
BUKI 4P
BUKI 5P
INTERO
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ
57χ24,5χ108,5 cm
57χ24,5χ142 cm
57χ24,5χ175,5 cm
169,5x40,5x170,5 cm
SONOMA/LATTE
1143532
από
1129212
Βένγκε
ΒΕΝΓΚΕ/ΛΕΥΚΟ
1125235
ΒΕΝΓΚΕ/SONOMA-ΛΕΥΚΟ
1142851
ΛΕΥΚΟ/ΜΑΥΡΟ SURF
1126013
1129214
Βένγκε
44,90
1137388
1137389
Sonoma
Sonoma
1111298
Νατούρ
1111307
Νατούρ
µόνο
129,90
από
49,90
από
37,50
1129213
Βένγκε
Φοιτητικό δωµάτιο
ΝΕΟ
µε υπογραφή Fylliana
από
9,90
ΠΙΝΑΚΑΣ
120-24-010 - LONDON
30χ90 cm
Περίοδος Ισχύος: Σεπτέµβριος 2014
www.formaideale.eu
www.fylliana.gr
Τραβήξτε το κάθισµα
και ρίξτε την πλάτη
Περιστρεφόµενος
µηχανισµός
Με 1 αποθηκευτικό
χώρο
Ελατήρια
Με 2 αποθηκευτικούς
χώρους
Αφρός
Κλίκ Κλάκ
µηχανισµός
Αριστερή
& δεξιά γωνία
Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο φυλλάδιο είναι διαθέσιµα άµεσα ή κατόπιν παραγγελίας. Στις τιµές δεν συµπεριλαµβάνονται έξοδα συναρµολόγησης. Για τη µεταφορά επικοινωνήστε µε το κατάστηµα.
Οι αναγραφόµενες τιµές ισχύουν µέχρι εξαντλήσεως αποθεµάτων και συµπεριλαµβάνουν Φ.Π.Α.. Στα χρώµατα των φωτογραφιών ενδέχεται να υπάρχουν αποκλίσεις από τα φυσικά χρώµατα. Η εταιρία δεν ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη.