close

Enter

Log in using OpenID

2014 letak - odvojeno sakupljanje otpada

embedDownload
PLAN ODVOZA ODVOJENO
SKUPLJENOG KORISNOG OTPADA IZ
DOMAĆINSTAVA U 2014.GOD.
NA PODRUČJU GRADA POŽEGE - ZONA
"SAJMIŠTE"
PAPIR
STAKLO
PLASTIČNA AMBALAŽA
SIJEČANJ
VELJAČA
6 13 20 27
3 10 17 24
3 10 17 24 31
7 14 21 28
4 11 18 25
4 11 18 25
1
8 15 22 29
5 12 19 26
5 12 19 26
2
9 16 23 30
6 13 20 27
6 13 20 27
P
U
S
Č
P
S
N
3 10 17 24 31
7 14 21 28
1
8 15 22
1
8 15 22 29
5 12 19 26
2
9 16 23
2
9 16 23 30
SVIBANJ
N
7 14 21 28
5 12 19 26
2
8 15 22 29
6 13 20 27
3 10 17 24
2
N
9 16 23 30
9 16 23 30
7 14 21 28
4 11 18 25
3 10 17 24
1
8 15 22 29
5 12 19 26
4 11 18 25
2
9 16 23 30
6 13 20 27
5 12 19 26
3 10 17 24 31
7 14 21 28
6 13 20 27
4 11 18 25
1
8 15 22 29
KOLOVOZ
RUJAN
7 14 21 28
4 11 18 25
1
8 15 22 19
1
8 15 22 29
5 12 19 26
2
9 16 23 30
2
9 16 23 30
6 13 20 27
3 10 17 24
3 10 17 24 31
4 11 18 25
1
7 14 21 28
8 15 22 29
4 11 18 25
5 12 19 26
5 12 19 26
2
9 16 23 30
6 13 20 27
6 13 20 27
3 10 17 24 31
7 14 21 28
LISTOPAD
P
U
S
Č
P
S
LIPANJ
1
SRPANJ
P
U
S
Č
P
S
7 14 21 28
4 11 18 25
TRAVANJ
P
U
S
Č
P
S
N
OŽUJAK
STUDENI
PROSINAC
6 13 20 27
3 10 17 24
1
8 15 22 29
9 16 23 30
7 14 21 28
4 11 18 25
2
1
8 15 22 29
5 12 19 26
3 10 17 24 31
2
9 16 23 30
6 13 20 27
4 11 18 25
3 10 17 24 31
7 14 21 28
5 12 19 26
4 11 18 25
1
8 15 22 29
6 13 20 27
5 12 19 26
2
9 16 23 30
7 14 21 28
PLANIRANI DANI ODVOZA
ZONA "SAJMIŠTE"
1.
Bana Borića
2.
Bana E.Derenčina
3.
Bana J.Jelačića
4.
Bana P. Berislavića
5.
Bana P.Šubića
6.
Grgura Ninskog
7.
Kneza Domagoja
8.
Kneza Lj. Posavskog
9.
Kneza Mislava
10. Kneza Trpimira
11. Kneza Višeslava
12. Kralja Držislava
13. Kralja Krešimira
14. Kralja P. Svačića
15. Kralja Tvrtka
16. Kralja Zvonimira
UPUTA ZA POSTUPANJE SA
SKUPLJENIM KORISNIM OTPADOM:
1. PE vreće u koje se odlaže otpad
moraju imati logotip Tekija d.o.o. ili
Komunalac Požega d.o.o. i natpis
vrste otpada.
2. Dan prije dana odvoza u večernjim
satima ili na dan odvoza do 6.00 sati
vreće s otpadom potrebno je iznijeti
ispred objekta.
Vreće
se odvoze prema planu odvoza iz
ovog letka.
3. Otpad unutar vreće mora biti čist
(ispran od ostatka sadržaja) i/ili
uredno posložen, a vreća
zavezana.
4. Ako se ustanovi da sadržaj unutar
vreće ne odgovara vrsti otpada s
natpisa vreće, ako je odložen izvan
vreće ili u neoznačenoj vreći, otpad
neće biti odvezen.
17. Zrinska
(od pruge do Kralja Krešimira)
PRODAJNO MJESTO:
Komunalac Požega d.o.o.
Vodovodna 1
Centrala: (034) 312-450
Telefon: (034) 312-470
Telefax: (034) 312-480
E-mail: [email protected]
Web: www.komunalac-pozega.hr
HVALA ŠTO BRINETE
ZA SVOJ OKOLIŠ !!
NAPOMENA:
U slučaju potrebe za većim brojem PE
vreća, iste je moguće kupiti na blagajni
tvrtke Komunalac Požega d.o.o. po
cijeni od 1,00 kn/kom.
VRSTE OTPADA KOJE JE
DOZVOLJENO / ZABRANJENO
ODLAGATI U VREĆE I KONTEJNERE
ZA ODVOJENO SAKUPLJANJE
KORISNOG OTPADA
Recikliranjem osiguravamo:
• očuvanje prirode i prirodnih sirovina
• smanjenje onečišćenosti zraka, vode i tla
• štednju skupe i dragocjene energije
• uštedu prostora na odlagalištu otpada
Recikliranje otpada je moguće samo ako je otpad
odvojeno sakupljen.
PAPIR
ZANIMLJIVOSTI O PAPIRU…
DA
NE
novine, časopisi, prospekti, katalozi, pisma,
uredski papir, bilježnice, knjige, slikovnice,
telefonski imenici, mape, kartoni bez
dodatnih tvari, kartonski fascikli, papirnate
vrećice
fotografije, zauljeni, masni, plastificirani,
metalizirani i prljavi papir, pelene, plastična
ambalaža, metalna ambalaža, tetrapak
ambalaža, najlonske vrećice
STAKLO
DA
NE
prazne staklenke i boce svih boja bez
zatvarača i čepova
prozorsko staklo, automobilsko staklo,
kristalno i optičko staklo, armirano staklo,
staklena vuna, žarulje i fluorescentne
svjetiljke, porculanski i keramički predmeti
PLASTIČNA AMBALAŽA
DA
NE
boce od pića i napitaka, plastični tanjuri i pribor,
plastične čaše, posude od jogurta i sira, boce od
prehrambenih proizvoda, jestivog ulja,
destilirane vode, sredstava za čišćenje i pranje,
kozmetike, polietilenske vrećice i folija,
mjehurasta ambalaža (pucketava)
plastična ambalaža onečišćena opasnim
tvarima; ostala neplastična ambalaža
Recikliranjem papira štedimo šumsko bogatstvo •
Za nekoliko bilježnica i knjiga potrebno je posjeći
jedno stablo kojemu za rast treba 30 i više godina •
Jedno drvo godišnje može pročistiti 30 kg
zagañivača iz zraka • Za proizvodnju recikliranog
papira koristi se duplo manje vode i energije nego
kad se proizvodi novi papir od drveta • Prije nego
se raspadne, jedan list papira može se reciklirati
sedam puta.
ODVOJENO SAKUPLJANJE
KORISNOG OTPADA IZ
DOMAĆINSTAVA
U 2014.GOD.
GRAD POŽEGA ZONA "SAJMIŠTE"
ZANIMLJIVOSTI O STAKLU…
Recikliranjem stakla štedimo energiju i čuvamo
okoliš • Vrijeme razgradnje stakla je 4000 godina •
Danas bacamo gotovo 6 milijardi boca godišnje •
Recikliranje je poželjno jer se staklo lakše topi od
kvarcnog pijeska, pa se talionička peć može
zagrijati na nižu temperaturu čime se štedi energija
• Pročišćeni stakleni granulat može se koristiti u
keramičkoj industriji te za zaštitu u agronomiji
korijena biljke od glodavaca.
ZANIMLJIVOSTI O PLASTICI…
Recikliranjem plastične ambalaže štedimo 84%
energije potrebne za njenu izradu, kao i sirovine •
Vrijeme razgradnje plastičnih materijala je 1001000 godina • Životinjama plastični otpaci izgledaju
slično hrani, te ih često pojedu, a zatim uginu • Od
reciklirane plastike može se dobiti sintetički
materijal koji se upotrebljava za pravljenje pernatih
jakni i odjevnih predmeta, novih boca, kanti i raznih
plastičnih proizvoda.
Č u v a j m o o k o l i š !!!
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
948 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content