close

Enter

Log in using OpenID

Advertising Marketing

embedDownload
2015
Recognizing best practices in e-commerce
ίου 2014
Entry Deadline: 15 Οκτωβρ
rds.gr
www.evolutionawa
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - 12 ΟκτωβρΙου 2014 > Tεyχος 1447 > TιμH: €5
Advertising
Τροπολογία επί του
νόμου 2328/95
«Ισορροπίες του τρόμου»
Μιλούν:
>Paul Elliott, One3Six
>Θεόφιλος Κωτσίδης, Tempo
OMD Hellas
>Γιώργος Μαρμαροκόπος,
Marketing & Communication
Consultant
>Κωστής Μπισκίνης,
Communication Factory
>Στέφανος Ξενάκης, Ίνκαμ
>Έλσα Σοϊμοίρη, Else Agency
σελίδα 18
Οδ. Ντότσικας, TDG
Ο μεγαλύτερος κίνδυνος
είναι η άγνοια
σελίδα 24
Infobank Hellastat
Σημάδια σταθεροποίησης
της διαφημιστικής
αγοράς το 2013
σελίδα 26
Marketing
Warply Engage
Nέα δεδομένα για το
λιανεμπόριο από τις mobile
εφαρμογές της Warply
σελίδα 30
Αν. Αυγερόπουλος,
Nespresso Hellas
Αποτελεσματικότερη
διαφήμιση, η διαφήμιση
των καταναλωτών
σελίδα 28
www.marketingweek.gr
Cover Story
Yuboto
Newsletter goes Mobile!
Αποστόλης Ιωακείμ,
Γενικός Δ/ντής Yuboto
Ενώ τα Εmail Νewsletters θεωρούνται σήμερα από τους χρήστες
ένα έγκυρο και εκτενές Μέσο ενημέρωσης, ωστόσο τα ποσοστά
αναγνωσιμότητάς τους στη χώρα μας παραμένουν χαμηλά.
«Όχι πια», μας λέει ο Αποστόλης Ιωακείμ της Yuboto,
παραπέμποντας στη νέα τεχνολογία MMS+.
Σ
την Ελλάδα σήμερα, το ποσοστό αναγνωσιμότητας των ΤΗΣ
Email Newsletters κυμαίνε- ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ
ται από 3% έως 11,5%. Το ΠΟΛΥΜΕΡΙΔΟΥ
ποσοστό αυτό είναι 100% χαμηλότερο
από τους αντίστοιχους δείκτες Ευρώπης και Αμερικής, που έχουν ξεπεράσει
το 22%. Οι λόγοι για τους οποίους συμ- MMS+
βαίνει αυτό είναι πολύ συγκεκριμένοι Η υψηλή
και η Yuboto αναλύοντας τους, φιλοαναγνωσιμόδοξεί, μέσα από έναν νέο, καινοτόμο
τητα του SMS,
τρόπο δημιουργίας και αποστολής προσυνδυάζεται
σωποποιημένων MMS+ Newsletters,
με την εγκυτα οποία αποστέλλονται απευθείας στο
ρότητα του
κινητό του χρήστη μέσω SMS, να δώσει
Newsletter
στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα αύξηκαι με πλούσιο
σης της αναγνωσιμότητάς τους.
Ζητήσαμε από τον Αποστόλη Ιωακείμ, multimedia
Γενικό Διευθυντή της Yuboto, να μας υλικό.
ξεναγήσει στη νέα υπηρεσία, αλλά και
να μας δώσει τα δεδομένα της αγοράς αυτής.
6 τους 10 χρήστες δηλώνουν ότι πολλές φορές η
πληροφορία που τους ενδιαφέρει «χάνεται» μέσα στα
spam τα οποία συνήθως διαγράφουν μαζικά.
Σύμφωνα με έρευνες ο μέσος καταναλωτής
ελέγχει τα email του από 1 έως 20 φορές την
ημέρα, ενώ ο ίδιος ελέγχει το κινητό του 150
φορές την ημέρα!
12
Που οφείλονται τα χαμηλά ποσοστά αναγνωσιμότητας των Email
Newsletters στην Ελληνική αγορά;
Αποστόλης Ιωακείμ: Κυρίως στο πλήθος των πληροφοριών. Σύμφωνα με
έρευνα που πραγματοποίησε η εταιρεία μας, ο Έλληνας χρήστης λαμβάνει κατά μέσο όρο 40 διαφημιστικά
και προωθητικά emails, το 94% των
οποίων αποτελούν ανεπιθύμητη αλληλογραφία (spam).
Συνεπώς, αφιερώνει χρόνο να ανοίξει
μόνο όσα ο ίδιος έχει δηλώσει ότι τον
ενδιαφέρουν, ενώ σε κάποιες λιγότερες περιπτώσεις μπορεί να διαβάσει
και κάποια ανεπιθύμητα αν διαπιστώσει είτε ότι προέρχονται από αποστολέα της αρεσκείας του, είτε ότι ο τίτλος τυγχάνει του ενδιαφέροντός του.
Μέσα σε όλο αυτό τον καταιγισμό πληροφοριών, αξίζει να σημειωθεί ότι 6
στους 10 χρήστες δηλώνουν ότι πολ-
λές φορές η πληροφορία που τους
ενδιαφέρει «χάνεται» μέσα στα spam
τα οποία συνήθως διαγράφουν μαζικά.
Όμως το φαινόμενο «spam» είναι
παγκόσμιο. Ποιος είναι ο λόγος που
Ευρώπη και Αμερική παρουσιάζουν
μεγαλύτερους δείκτες αναγνωσιμότητας;
Σαφώς και το φαινόμενο spam υφίσταται σε μεγάλο ποσοστό όπου υπάρχει ηλεκτρονικός λογαριασμός ταχυδρομείου. Ο λόγος που σε Αμερική
και Ευρώπη τα ποσοστά αναγνωσιμότητας είναι πιο υψηλά οφείλεται στον
υψηλότερο δείκτη του engagement
μεταξύ του παραλήπτη και της επιχείρησης. Αυτό ως γεγονός συρρικνώνει
τα spam ως 84%.
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙου 2014
μεγιστοποιώντας την πρόθεση του
πελάτη για αγορά. Πρόσθετοι μηχανισμοί που αφορούν από το απλό LIKE
στο Facebook, μηχανισμό Send to A
Friend, μηχανισμό δημιουργίας κουπονιών ή κάρτας πιστότητας πελάτη, ή
ακόμη και Opt-out μηχανισμό, μετατρέπουν το Newsletter σε ένα πραγματικό
εργαλείο αμφίδρομης επικοινωνίας με
απεριόριστες δυνατότητες και μοναδικά οφέλη για την επιχείρηση και τον
καταναλωτή.
Η δημιουργία ενός MMS+ Newsletter
είναι άκρως φιλική εφόσον το μόνο
που χρειάζεται, είναι η ένθεση εικόνων,
κειμένων και αρχείων στον MMS+ creator.
Η Yuboto κάνει λόγο για δημιουργία
newsletter και αποστολή στο κινητό
του πελάτη μέσω SMS. Τι καινοτόμο
παρουσιάζει η υπηρεσία σας και πως
πιστεύετε ότι η αποστολή Newsletter
απευθείας στο κινητό θα επηρεάσει
θετικά την αναγνωσιμότητα;
Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό, ότι
η Yuboto δεν παρουσιάζει ένα απλό
SMS που εμπεριέχει το link κάποιου
Newsletter. Αυτό μπορεί να το κάνει
οποιοσδήποτε άμεσα και χωρίς τη
Yuboto. Αντίθετα, παρουσιάζει ένα
ολοκληρωμένο εργαλείο που αρχικά
επιτρέπει τη δημιουργία του MMS+
Newsletter ενθέτοντας σε αυτό πλούσιο
multimedia υλικό και κατόπιν φροντίζει
για την αποστολή του απευθείας στο
κινητό του κάθε πελάτη. Με τον τρόπο
αυτό εκμεταλλευόμαστε την υψηλή αναγνωσιμότητα του SMS που αγγίζει το
100%! Από την άλλη πλευρά, με την
αποστολή του MMS+ Newsletter απευθείας στο κινητό του καταναλωτή, καταφέρνουμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα του newsletter εφόσον αυτό απομονώνεται από το υπόλοιπο πλήθος επιθυμητής ή ανεπιθύμητης email αλληλογραφίας, κάνοντας την επικοινωνία
με τον παραλήπτη μοναδική, άμεση και
προσωποποιημένη. Πρόσθετα, είναι
σημαντικό να ειπωθεί πως η αποστολή
στο κινητό του πελάτη, που αποτελεί γ’
αυτόν βασικό εργαλείο επικοινωνίας,
δίνει τη δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας πελάτη – εταιρείας με μία κίνηση,
είτε με απλή κλήση, είτε με Click2Call,
Το σύγχρονο Marketing θέλει ταχύτητα
και απλές διαδικασίες. Η δημιουργία
του συγκεκριμένου newsletter απαντά στα ζητούμενα αυτά;
Η όλη ενέργεια γίνεται με τη φιλοσοφία
της υπηρεσίας MMS+. Έτσι η δημιουργία
του MMS+ Newsletter είναι πολύ απλή,
γίνεται δυναμικά μέσα από το Yuniverse,
χωρίς να απαιτείται στήσιμο σε html, ή
ειδικές γνώσεις. Ο χρήστης απλώς ενθέτει μέσα σε μία εικονική οθόνη κινητού τηλεφώνου (template creator) όσες
εικόνες, αρχεία και πληροφορίες απαιτούνται για την ενέργεια που πρόκειται να επικοινωνηθεί. Για να έχετε μία
εικόνα, από τη στιγμή που το marketing
έχει αποφασίσει το περιεχόμενο του
Newsletter (κείμενα και φωτογραφίες)
η ένθεσή του στην εικονική οθόνη κινητού τηλεφώνου μέσα στον creator, δεν
ξεπερνά τα 10 λεπτά. Με το πέρας της
δημιουργίας του MMS+ Newsletter, ο
χρήστης απλά επιλέγει τη λίστα των
παραληπτών που επιθυμεί να λάβουν
την ενημέρωση και πραγματοποιεί την
αποστολή της καμπάνιας είτε εκείνη τη
στιγμή, είτε μεταχρονολογημένα.
Ευκολία
Η MMS+
τεχνολογία
Yuboto δεν
απαιτεί ειδικές
ρυθυμίσεις
στις κινητές
συσκευές,
ενώ το
Εξίσου σημαντικό ζητούμενο βέβαια, κόστος της
είναι τα μετρήσιμα αποτελέσματα. Πώς συγκρίνεται
ανταποκρίνεται η υπηρεσία σας στο με αυτό του
κομμάτι αυτό;
bulk SMS.
Η προσωποποιημένη αποστολή είναι
ένας πολυδιάστατος μηχανισμός με δύο
βασικά σκέλη. Κάθε MMS+ Newsletter
που αποστέλλεται, είναι μοναδικό. Αν
στείλουμε για παράδειγμα 50.000
newsletters, τότε το σύστημα θα έχει
δημιουργήσει για το κάθε ένα, 50.000
διαφορετικούς συνδέσμους. Με τον
τρόπο αυτό η επιχείρηση που υλοποιεί
την ενέργεια έχει πλήρη πρόσβαση σε
στατιστικά στοιχεία που αφορούν όχι
Απεικόνιση MMS+ Newsletter όπως αυτό
εμφανίζεται με scroll down στην οθόνη
του κινητού. Το μέγεθος και ο όγκος των
πληροφοριών είναι απεριόριστος.
13
Cover Story
μόνο στο πόσοι είδαν το newsletter
αλλά και ποιοι είναι αυτοί που το είδαν.
Με τον τρόπο αυτό η επιχείρηση μπορεί να μετρήσει άμεσα το κόστος και τα
αποτελέσματα της ενέργειάς της. Αυτό
αφορά στο πρώτο σκέλος της προσωποποίησης.
Το 2ο σκέλος αφορά σε ένα σημαντικό δείκτη που δείχνει πως ένα προσωποποιημένο newsletter που φέρει
στον τίτλο του το όνομα του παραλήπτη, εξασφαλίζει υψηλότερη αναγνωσιμότητα κατά 22,2%. Έτσι μέσα από
το Yuniverse ο αποστολέας μπορεί να
αποστείλει ονομαστικό newsletter σε
χιλιάδες παραλήπτες, μέσα από αυτοματοποιημένες διαδικασίες που του εξοικονομούν χρόνο και του εξασφαλίζουν
το μέγιστο της αποτελεσματικότητας της
ενέργειας.
29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙου 2014
Φυσικά, η επόμενη ερώτηση που θα
σας έκανε κάθε Marketer, είναι πόσο
κοστίζει η δημιουργία και η αποστολή
ενός τέτοιου είδους newsletter...
Η υπηρεσία κοστίζει 2 credits ανά αποστολή. Το τελικό κόστος καθορίζεται
ανάλογα από την τιμή ανά credit, σύμφωνα με τον επίσημο τιμοκατάλογο
της Yuboto ή την ειδική τιμή που μπορεί να έχει συμφωνηθεί μεταξύ της
Yuboto και του πελάτη. Η δημιουργία
του MMS+ Νewsletter γίνεται απευθείας
από τον χρήστη και δεν υπάρχει επιβάρυνση. Εντούτοις αν ο πελάτης επιθυμεί,
η Yuboto αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου
και τη δημιουργία του MMS+ Newsletter
κατόπιν συμφωνίας.
Μέσα από το Yuniverse η επιχείρηση μπορεί να μετρήσει
real time το κόστος και τα αποτελέσματα της ενέργειάς
της εφόσον παρέχει αναλυτικά στοιχεία και αναφορές που
αφορούν στην εκάστοτε ενέργεια.
Yuniverse: υπηρεσίες σε 3 κατηγορίες
Mobile Messaging
Web to SMS: Αποστολή SMS σε οποιοδήποτε κινητό τηλέφωνο από οποιοδήποτε PC με
σύνδεση στο internet.
MMS+: Η υπηρεσία MMS+ είναι η νέα υπηρεσία της Yuboto που δίνει τη δυνατότητα σε
κάθε επιχείρηση να στείλει ένα απλό sms το οποίο εμπεριέχει ένα ενεργό web link. Το web
link κατευθύνει τον παραλήπτη του μηνύματος σε μία landing page η οποία δημιουργείται
δυναμικά και έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί κάθε είδους πληροφορία και κάθε είδους
ηλεκτρονικά αρχεία όπως απεριόριστο κείμενο, video, αρχεία ήχου, φωτογραφίες, links,
PDFs, αρχεία Office (.doc .ppt .xls κτλ) και οποιουδήποτε είδους ηλεκτρονικά αρχεία.
SMS HTTP API: Οι Developers, μπορούν να εκμεταλευθούν το SMS HTTP API που
παρέχουμε για να στέλνουν SMS μέσα από τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές τους.
Email to SMS: Αποστολή SMS από οποιοδήποτε πρόγραμμα ή εφαρμογή που στέλνει emails.
SMS to Email: Αποστολή emails από κινητά τηλέφωνα παλιάς τεχνολογίας και χωρίς να
απαιτείται σύνδεση στο internet.
Λήψη Emails ως SMS: Λήψη emails σε κινητά τηλέφωνα παλιάς τεχνολογίας,
χρησιμοποιώντας SMS και χωρίς να απαιτείται σύνδεση στο internet.
SMS Εορτολόγιο: Αποστολή αυτοματοποιημένων ευχετήριων SMS σε ονομαστικές εορτές
και γενέθλια.
2way SMS: Λήψη SMS σε 5ψήφιους αριθμούς αυξημένης χρέωσης ή GSM Modems.
Voice Services
Μαζική τηλεφωνική μετάδοση φωνητικών μηνυμάτων, Δημιουργία Leads: Αποστολή
ηχογραφημένων μηνυμάτων στα τηλέφωνα χιλιάδων παραληπτών χωρίς καμία υποδομή
απο την μεριά του αποστολέα, με χαμηλό κόστος. Η υπηρεσία είναι ιδανική και για μαζικές
ειδοποιήσεις/ενημερώσεις ή telemarketing.
Αυτοματοποιημένες Τηλεφωνικές Έρευνες: Πραγματοποίηση τηλεφωνικών ερευνών με
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής μέσω ηχογραφημένων μηνυμάτων.
Mobile Barcode Services - Couponing / Loyalty / Ticketing
Δημιουργία καμπανιών mobile κουπονιών στα κινητά τηλέφωνα των πελατών. Δημιουργία
προγράμματος ηλεκτρονικού mobile loyalty. Διανομή εισιτηρίων και προσκλήσεων για
εκδηλώσεις, μέσω SMS.
Πηγές: TextBoard & MailChimp, NOKIA, Factbrowser, Marketing Mixer, Adestra Report, Exact Target, Email Marketing
Industry, ClicktoTweet, Yuboto, The Mobiel Marketer. Lifehack.
14
Όλα αυτά, στηρίζονται στο «Yuniverse»
της Yuboto. Τί ακριβώς είναι το
Yuniverse και ποιές υπηρεσίες προσφέρει;
Το Yuniverse αποτελεί την νέα online
επαναστατική πλατφόρμα μαζικής επικοινωνίας της Yuboto, που επιτρέπει στον
οποιονδήποτε να διενεργεί εντυπωσιακές καμπάνιες mobile marketing, εύκολα
γρήγορα και οικονομικά, χωρίς προηγούμενη εμπειρία ή οποιοδήποτε εξοπλισμό. Πρέπει να επισημάνουμε ότι το
Yuniverse επιτρέπει την παρακολούθηση
σε πραγματικό χρόνο της εξέλιξης κάθε
καμπάνιας ή προωθητικής ενέργειας που
πραγματοποιεί η επιχείρηση, μέσα από
τα αναλυτικά στατιστικά που προσφέρει.
Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα εξαγωγής
των δεδομένων σε excel για περαιτέρω
επεξεργασία. Πρόκειται για το απόλυτο
εργαλείο αξιολόγησης, στην διάθεση του
κάθε marketer. Η χρήση του Yuniverse
είναι δωρεάν. Κάθε ενέργεια καταναλώνει credits και η υπηρεσία είναι pay
as you go. Προτρέπω τους αναγνώστες σας να επισκεφθούν τη σελίδα
www.yuboto.com, να δημιουργήσουν
το δικό τους λογαριασμό σήμερα και να
ανακαλύψουν τις απεριόριστες δυνατότητες επικοινωνίας χρησιμοποιώντας
τα δωρεάν credits που παρέχονται. MW
Έχετε άποψη; [email protected]
Για περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη Yuboto
επισκεφθείτε www.yuboto.com
ή καλέστε 2111144111
ή σκανάρετε to QR code δεξιά
για να σας καλέσουν δωρεάν.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
590 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content