close

Enter

Log in using OpenID

binis prezentacija proizvoda

embedDownload
društvo za proizvodnju betona i betonskih proizvoda
www.binisbeton.com
binis@blic.net
tel: 051 389 300
fax: 051 389 310
O NAMA

BINIS d.o.o. je preduzeće koje je osnovano 1989.godine, a počelo
je sa radom 21.06.1990. godine.

Danas se proizvodnja u preduzeću BINIS d.o.o. može podijeliti u
nekoliko segmenta:
 1. Proizvodnja, transport i ugradnja betona
 2. Proizvodnja vibropresovanih betonskih proizvoda
 3. Prizvodnja betonskih cijevi i šahtova
 4. Proizvodnja svih vrsta kamenih frakcija
 5. Proizvodi specijalne namjene: sigurnosne i zvučne barijere

Uspješno uveden sistem kvaliteta i sistem zaštite životne sredine


ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
O NAMA

Danas BINIS d.o.o. posjeduje:

automatizovane 2 betonare ukupnog kapaciteta 180m3/h
O NAMA

Danas BINIS d.o.o. posjeduje:

automatizovano postrojenje za proizvodnju betonskih cijevi i šahtova

automatizovano postrojenje za proizvodnju vibropresovanih proizvoda
O NAMA

Danas BINIS d.o.o. posjeduje:

2 autobeton pumpe sa dohvatom od 32m i 42m

automješalicu sa ugrađenom pumpom sa dohvatom od 20m

5 automješalica
O NAMA

Danas BINIS d.o.o. posjeduje:

LABORATORIJU
o
o
o
o
o
kontrola ispitivanja: ulaznih komponenti, gotovih proizvoda
(ploče, ivičnjaci, betonske cijevi, betonskih prefabrikovanih šahtova, svježeg i očvrslog betona ...)
kvalifikovano osoblje
savremena laboratorijska oprema
kompletna fabrička kontrola proizvodnje
laboratorija je pod nadzorom ovlašćenog instituta za ispitivanje i kontrolu materijala
PROIZVODNJA, TRANSPORT I
UGRADNJA BETONA

Proizvodimo:
 transportne betone MB 15 do MB 40
 visokočvrste betone - marke betona veće od 40
 specijalne betone: betoni otporni na uticaje agresivne sredine, samougradivi betoni, torket






betoni, betoni otporni na mraz i so
cementne stabilizacije, cementne glazure.
SCC betone – Self Compacting Concrete
masivni betone
vodonepropusne betone
betone pri niskim temperaturama (zagrijavanje komponenti betona)
mikroarmirane betone (čelična i PP vlakna)

U upotrebi su savremeni dodaci za beton: plastifikatori, superplastifikatori,
hiperplastifikatori, aeranti, retarderi, akceleratori ...

Kompletna proizvodnja po ekološkim standardima

Transport betona na udaljenosti do 100 km.

Ugradnja betona autopumpama sa dohvatom od 20, 32 i 42 m.
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Automatizovana linija za proizvodnju betonskih cijevi i šahtova






veliki kapacitet postrojenja
prosječan kapacitet postrojenja je cca 500m dnevno
proizvodnja cijevi Ø150 do Ø1600
cijevi dužine l=1,0m izrađene po BAS standardu
cijevi dužine l=2,0m sa integrisanom brtvom
izrađene po BAS EN standardu
proizvodnja betonskih šahtova po BAS EN standardu
za betonski i plastični cjevovod
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonske cijevi dužine L=1000mm
vibropresovane betonske cijevi
 betonske cijevi od visokokvalitetnog betona klase C35/45 (MB45)
 zadovoljavaju propisane standarde BAS U.N1.050/92
 prečnici: Ø150, Ø200, Ø300, Ø400, Ø500, Ø600, Ø800, Ø1000
 jednostavna i brza ugradnja spajanjem na ‘’pero-žlijeb’’
 namjena: izgradnja kućne kanalizacije, betonskih propusta,
slivnika, bunara, drenažnih kanala ...

PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonske cijevi sa brtvom dužine L=2000mm
 vibropresovane betonske cijevi
betonske cijevi od visokokvalitetnog betona klase C35/45 (MB45)
 potpunu vodonepropusnost spoja omogućava int.gumena brtva
 zadovoljavaju propisane standarde: BAS U.N1.050, BAS EN 1916,
BAS EN 1610, BAS EN 681
 prečnici: Ø300, Ø400, Ø600, Ø800, Ø1000, Ø1200, Ø1500, Ø1600

PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonske priključne cijevi dužine L=1700mm





vibropresovane betonske cijevi
betonske cijevi od visokokvalitetnog betona klase C35/45 (MB45)
zadovoljavaju propisane standarde: BAS EN 1916, BAS EN 1610
namijenjene spajanju izlaznog kanala kontrolnog okna sa kanalizacionom trasom
prečnici: Ø300, Ø400, Ø500, Ø600, Ø800
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonska baza šahta sa integrisanom gumenom brtvom
za betonski cjevovod
 proizvedene vibropresovanjem od visokokvalitetnog betona klase C35/45





zadovoljavaju propisane standarde: BAS EN 1917, BAS EN 1610
garantovan potpun vodonepropustan kanalizacioni sistem
jednostavna i brza ugradnja
namjena: izgradnja kanalizacionih revizionih šahtaova
uglovi ulaza/izlaza se formiraju na koraku od 11.50°
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonska baza šahta sa naknadnom gumenom brtvom za plastični
cjevovod
 proizvedene vibropresovanjem od visokokvalitetnog betona klase C35/45





zadovoljavaju propisane standarde: BAS EN 1917, BAS EN 1610
garantovan potpun vodonepropustan kanalizacioni sistem
jednostavna i brza ugradnja
namjena: izgradnja kanalizacionih revizionih šahtova
uglovi ulaza/izlaza se formiraju prema zahtjevu projektanta
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonski prstenovi sa integrisanom gumenom brtvom
 proizvedene vibropresovanjem od visokokvalitetnog betona klase C35/45

zadovoljavaju propisane standarde: BAS EN 1917, BAS EN 1610

garantovan potpun vodonepropustan kanalizacioni sistem

jednostavna i brza ugradnja

namjena: postizanje projektovane visine kanalizacionog šahta
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonski konus šahta sa integrisanom gumenom brtvom
 proizvedene vibropresovanjem od visokokvalitetnog betona klase C35/45
zadovoljavaju propisane standarde: BAS EN 1917, BAS EN 1610
 garantovan potpun vodonepropustan kanalizacioni sistem
 jednostavna i brza ugradnja
 namjena: izgradnja završetka kanalizacionog šahta

PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonski prsten poklopca šahta
 proizvedene vibropresovanjem od visokokvalitetnog betona klase C35/45

jednostavna i brza ugradnja

namjena: finalno dotjerivanje visine šahta
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Tangencijalna betonska baza šahta sa gumenom brtvom
 proizvedene vibropresovanjem od visokokvalitetnog betona klase C35/45
jednostavna i brza ugradnja
 garantovan potpun vodonepropustan kanalizacioni sistem
 namjena: izgradnja kanalizacionih cjevovoda većih prečnika

PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonska baza šahta za reviziona okna sekundarnih piključaka Ø1000
 proizvedene vibropresovanjem od visokokvalitetnog betona klase C35/45








jednostavna i brza ugradnja
garantovan potpun vodonepropustan kanalizacioni sistem
uglovi ulaza/izlaza se formiraju prema zahtjevima projektanta
namjena: izgradnja kanalizacionih revizionih šahtova
projektovana visina se postiže betonskim prstenovima Ø1000/1000 i
Ø1000/500
međusobni spoj se ostvaruje naknadnom gumenom brtvom
završetak kanalizacionog šahta se ostvaruje redukcijom Ø1000/625
elementi šahta proizvode se po BAS standardima
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonska baza šahta za reviziona
okna sekundarnih piključaka Ø1000
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonska baza šahta za reviziona okna sekundarnih piključaka Ø800
 proizvedene vibropresovanjem od visokokvalitetnog betona klase C35/45








jednostavna i brza ugradnja
garantovan potpun vodonepropustan kanalizacioni sistem
Uglovi ulaza/izlaza se formiraju prema zahtjevima projektanta
namjena: izgradnja kanalizacionih revizionih šahtova
projektovana visina se postiže betonskim prstenovima Ø800/1000 i
Ø800/500
međusobni spoj se ostvaruje naknadnom gumenom brtvom
završetak kanalizacionog šahta se ostvaruje redukcijom Ø800/625
elementi šahta proizvode se po BAS standardu
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

Betonska baza šahta za reviziona
okna sekundarnih piključaka Ø800
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

SLIKE SA GRADILIŠTA:
PROIZVODNJA BETONSKIH
CIJEVI I ŠAHTOVA

SLIKE SA GRADILIŠTA:
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

Automatizovana linija za proizvodnju vibropresovanih elemenata

prosječni dnevni kapacitet postrojenja
o betonske ploče: cca 2000 m²
o betonski ivičnjaci: cca 5000 m’

tehnologija vibropresovanja u dva sloja
o donji (nosivi) sloj – prilagođen saobraćajnom opterećenju
o gornji (habajući) sloj – otpornost na habanje, dejstvo mraza i soli,
izrađen od kamenog agregata visoke čvrstoće

standardi koji su u primjeni:
BAS EN 1338
o BAS EN 1339
o BAS EN 1340
o
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

Automatizovana linija za proizvodnju vibropresovanih elemenata
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

Automatizovana linija za proizvodnju vibropresovanih elemenata
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

Dvoslojne betonske ploče d = 6 cm i d = 8 cm:
 Klasik
 Uni
 Elegant
 Rustik
 Behaton
 Antik
 Romb
 Meba
 Reket
 Kolor miks
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA
Klasik ploče
Karakteristike ploča
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA
Elegant ploče (tehnologija pranja)
Karakteristike ploča
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA
Ploča Behaton Ploča romb
Ploča reket
Ploča Uni
Ploča Meba
Karakteristike ploča
Ploča Rustik
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA
Ploča color mix
Karakteristike ploča
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

Čvrstoća ivičnjaka na pritisak poslije 28 dana je ≥ 40 MPa

Nosivi sloj izrađen od kamenog agregata visoke čvrstoće

Standardna boja je siva (boja betona), a po narudžbi su dostupni u crvenoj, crnoj,
zelenoj i bijeloj boji.

Ivičnjak 6x20x100
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

Ivičnjak 8x20x100

Ivičnjak 15x25x100
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

Ivičnjak 24x20x100

Ivičnjak 18x24x100
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

Ivičnjak za odvodnju 18x24x100

Rigol 35x10x50
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

SLIKE POPLOČANJA:
PROIZVODNJA
VIBROPRESOVANIH
BETONSKIH PROIZVODA

SLIKE POPLOČANJA:
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC



prefabrikovane betonske barijere
namjena: stalna i privremena zaštita na putevima ispunjavajući
najviše bezbjednosne standarde
karakteristike Delta Bloc-a:

zaštita od proboja vozila u suprotnu traku
 sprečavanje prevrtanja i izlijetanja na opasnim mjestima







zaštita od sitnih životinja
mala radna širina
funkcija zaštite od zasljepljivanja
jednostavna i brza zamjena elemenata nakon oštećenja
brza montaža i demontaža (100m/h)
minimalni troškovi održavanja
vrhunski kvalitet betona – Self Compacting Concrete
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

montaža Delta Bloc-a
montaža delta bloka
transport delta bloka
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

montaža Delta Bloc-a
montaža delta bloka sa transportnog vozila
montaža delta bloka sa transportnog vozila
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

montaža Delta Bloc-a
montaža čelične spojnice
montaža gumenih odbojnika
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

asimetrični Delta Bloc za mostove
montaža delta bloka za mostove
BEZBJEDONOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

fazonski elementi Delta Bloc-a
BEZBJEDONOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

fazonski elementi Delta Bloc-a
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

karakteristike Delta Bloc-a
upotreba DB 50 i DB 65
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

REFERENCE:
proširenje magistralnog puta M16
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

REFERENCE:
Austrija
Njemačka
BEZBJEDNOSNE BETONSKE
BARIJERE – DELTA BLOC

REFERENCE:
Francuska
Irska
KAMENOLOM DOBRNJA

Lokalitet: Manjača, opština Banja Luka

Površina parcele: 160ha
KAMENOLOM DOBRNJA

U sastavu preduzeća posluje i kamenolom krečnjaka sa novim
postrojenjem švedskog proizvođača Sandvik, kapaciteta 200 m3/h,
sa 4 osnovne frakcije za beton i 6 međufrakcija za tampon i asfalt.
KAMENOLOM DOBRNJA

Kapacitet postrojenja je oko 300 tona gotovih frakcija na sat, a
godišnja proizvodnja od 400 hiljada kubnih metara kamenih
frakcija koje se koriste za beton i asfalt.

Kompletno kompjuterski vođeno postrojenje
ZVUČNE BARIJERE

licencno partnerstvo sa austrijskom kompanijom “Rieder”

KONSTRUKCIJA ZIDA
ZVUČNE BARIJERE

FASETON BLOCK
 debljina od 70-90mm
otporan na mehaničke uticaje
 apsorpcija na jednoj ili obje strane
 otpornost na mraz, putnu so, vatru i udare
 visoka trajnost

ZVUČNE BARIJERE

FASETON WELLE
 debljina d=110mm
otporan na mehaničke uticaje
 visoka apsorpcija na jednoj ili obje strane
 otpornost na mraz, putnu so, vatru i udare
 visoka trajnost

ZVUČNE BARIJERE

FASETON HOHLWELLE





debljina d=120mm
posebno pogodan za buku uzrokovanu teretnim vozilima
visoka apsorpcija na jednoj ili obje strane
otpornost na mraz, putnu so, vatru i udare
visoka trajnost
ZVUČNE BARIJERE

FASETON PILTZ
debljina d=160mm
 visoka vrijednost apsorpcije buke
 otpornost na mraz, putnu so, vatru i udare
 visoka trajnost

ZVUČNE BARIJERE

PORETON WELLE
debljina d=130mm
 izuzetna otpornost na fizička oštećenja
 otpornost na mraz, putnu so, vatru i udare
 visoka trajnost

ZVUČNE BARIJERE
montaža zvučnih barijera
zvučne barijere na auto-putu
ZVUČNE BARIJERE
društvo za proizvodnju betona i betonskih proizvoda
HVALA NA PAŽNJI
www.binisbeton.com
binis@blic.net
tel: 051 389 300
fax: 051 389 310
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
8 808 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content