close

Enter

Log in using OpenID

Akustični uređaji, trube

embedDownload
21
Akustiki ureaji
Ugradbene trube
Trube i megafoni
Plinske trube
Zvona i zviždaljke za maglu
PM
PM
Ugradbene trube
Truba ugradbena
Montira se u stijenku plovila i izvana je vidljiva samo vanjska maska od bijelog ABS-a. Montiranje
vrlo jednostavno - izvana.
Trube
Ugradbene trube
Kat.br.
V
Snaga
Maska mm
Ugradbene dimenzije mm
21.102.00
12
105 dB
125x66
85x50x80 (dubina)
Truba ugradbena
Kuište od bijelog ABS-a, montiranje izvana, vrlo jednostavno.
21 - Akustiki ureaji
Trube
Ugradbene trube
Kat.br.
V
Snaga
Maska mm
Ugradbene mjere Ø mm
21.102.20
12
105 dB
110x85
70x40 (dimenzije)
Truba ugradbena sa spiralnim difuzorom
Kuište od ABS-a, maska bijela. Truba sa membranom sa spiralnim difuzorom ima vrlo jaki zvuk
(u akustinoj skali 112 d.b. predstavljaju dvostuku snagu u odnosu na 105 d.b.).
Trube
( 21.100.20
Ugradbene trube
Kat.br.
Snaga
Maska
mm
Ugradbene mjere
mm
Dubina
mm
21.101.00
112 dB
141x79
96x60
110
Truba ugradbena original "Fiamm"
Montaža vrlo jednostavna i brza. Brtva preinstalirana, dijelovi od plastike imaju garanciju od 5
godina da nee požutjeti uslijed djelovanja UV-zraka.
Trube
Kat.br.
( 21.100.01
21.100.01
21.100.02
21.100.20
Ugradbene trube
Maska mm
140x80
140x80
140x80
Ugradbene mjere mm
90x60x95 (dubina)
90x60x95 (dubina)
90x60x95 (dubina)
Tip maske
bijela
bež
od sjajnog inoxa
Snaga
115 dB
115 dB
115 dB
( 21.100.02
Truba elektrina kompletna za ugradnju CHALLENGER
Od polikarbonata, vodonepropusna.
Trube
314
Ugradbene trube
Kat.br.
V
Okvir mm
Ugradbene mjere Ø mm
Dubina mm
21.815.70
12
114x114
90
42
Boja
bijela
Ugradbene trube
21
Elektropneumatska truba HURRICANE sa kompresorom u trubi i maskom
Nije potrebno nikakvo spajanje za cijev zraka.
Trube
Ugradbene trube
Kat.br.
V
dB 1 m
A
Ugradbene dimenzije
21.454.12
21.454.24
21.455.12
21.455.24
12
120
18
95x120
Maska
bijela
24
120
9
95x120
bijela
12
120
18
95x120
kromirana
24
120
9
95x120
kromirana
( 21.455.12/24
( 21.454.12/24
Trube i megafoni
Truba - sirena sa membranom "Q Box"
Kuište od bijele plastike, montiranje prislonom
Trube i megafoni
21.104.00
21.104.01
Verzija
volt
Bijela
Kromirana
12
12
Snaga
109 dB
109 dB
21 - Akustiki ureaji
Kat.br.
mm
105x105x52
105x105x52
Truba sa mambranom od kromiranog ABS-a
Nosa od inoxa. Aerodinamike linije, vrlo kompaktna.
Trube
Kat.br.
21.450.00BI
21.450.00NE
21.449.00
Trube i megafoni
V
12
12
Potrošnja A
4,5
4,5
mm
100x155x70
100x155x70
Boja
bijela + kromirana
crna + kromirana
12
4,5
100x155x70
potpuno bijela
Truba sa memranom visoke snage
Tijelo od kromiranog ABS-a sa nosaem od sjajnog inoxa. Snaga pojedinane trube 15 + - 5 dB.
Trube i megafoni
Kat.br.
21.451.40
21.451.42
Model
jednostruki
dvostruki
Ton
niska frekvencije
niska + visoka frekvencija
volt
A
12
12
8
16
( 21.451.42
( 21.451.40
( 21.451.40
Truba sa membranom kompaktna
Tijelo od sjajnog inoxa + baza od ABS plastike. Snaga pojedinane trube 110 ± 5 dB.
Trube i megafoni
Kat.br.
21.451.52
Model
Dvostruki
Ton
Niski + visoki
Volt
A
12
4
315
21
Trube i megafoni
Truba sa membranom LOW PROFILE od bijelog ABS-a
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
volt
21.116.42
mm
110x75x44
12
Truba elekrina sa membranom ALPEX od inoxa
Vrlo harmoninog i jakog zvuka. Sa elastinim nosaem i membranom od inoxa.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
volt
21.451.30
mm
120x92x95
12
Trube sa membranom
Od inoxa i kromiranog ABS-a.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
volt
21.452.01
21.452.02
Tip
Jednostruka
Dužina mm
12
12
Dupla
527
Tip
jednostruka
dupla
mm
395x100 (širina)
455x190 (širina)
450
Trube sa membranom
Od inoxa sa cijevima od inoxa.
Trube
Trube i megafoni
21 - Akustiki ureaji
Kat.br.
volt
21.452.03
21.452.04
12
12
Trube sa kompresorom original ALPEX
Od kromiranog mesinga i sjajnog inoxa. Kompresorski sistem daje vrlo jaki zvuk niskih tonova.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
21.471.12
21.471.24
volt
Br. rogova
Ukupne mjere mm
12
2
480x180x110 h
d.b.
110
24
2
480x180x110 h
110
( 21.471.12/24
Trube FIAMM sa kompresorom
Model PONENTE sa dvostrukom cijevi od inoxa, super jaki.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
21.468.12
volt
Rog od cm
12
37/43
Kat.br.
21.468.24
volt
Rog od cm
24
37/43
Truba FIAMM sa kompresorom, model BORA
Super jaka, sa prodornim zvukom, tip trajekta, cijevi od inoxa.
Trube
Kat.br.
21.469.12
21.469.24
316
Trube i megafoni
volt
Rog dužine cm
uje se do
12
24
37
37
1600 m
1600 m
21
Trube i megafoni
Truba od kormiranog ABS-a sa kompresorom
Vrlo jaka, lijepe završne obrade i vrlo vrsta.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
21.451.12
volt
Dužina mm
12
390
Kat.br.
volt
Dužina mm
24
390
21.451.24
Truba od mesinga sa kompresorom
Sa odobrenjem RINA za plovila preko 12 metara dužine i radna plovila (ribarski brodovi
i slino) od 12 do 20 metara. Cijev od bijelog obojenog mesinga. Kompletna sa
kompresorom i proborom za montiranje.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
21.440.12
21.440.24
21.439.12
21.439.24
volt
Obrada
Tip
Dužina mm
Ø otvora mm
12
obojena bijela
Classic
460
200
24
obojena bijela
Classic
460
200
12
kromirana
Design
460
200
24
kromirana
Design
460
200
( 21.439.12/24
( 21.440.12/24
( 21.440.12-24
Sa odobrenjem RINA, LLoyd’s’, Bureon Verites.
Funkcionira sa komprimiranim zrakom sa broda sa odgovarajuim kompresorom
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
21.441.01
21.441.02
21.441.04
21.441.09
Artikal
Volt
dB
Sa odobrenjem za
plovila m
Truba - obojena bijela
Truba - kromirana
Truba - dupla kromirana
24
24
24
132
132
126
20/75
20/75
12/50
mm
460xØ300
460xØ300
385x230x380
Kompresor
24
-
-
290x230x380
( 21.441.01
( 21.441.09
( 21.441.02
21 - Akustiki ureaji
Truba za plovila
( 21.441.04
Elektrosirena tip SUPERCELERE
Od plastike, uje se na udaljenosti od 800/1000 metara, sa vrlo jakim zvukom.
Sirene
Trube i megafoni
Kat.br.
21.466.00
21.466.01
volt
Frekvencija Hz
12
900
Snaga
115 dB na 1 metar
mm
164x142x120
24
900
115 dB na 1 metar
164x142x120
Truba elektrina sa pojaalom za plovila od 12 do 20 metara
Truba elektrina vrlo jednostavna za montiranje, dovoljno je samo povezati dvije žice od cijevi do
centraline. Sa nosaem za montiranje od sjajnog inoxa. Sa sistemom - pojaalom zvuka za
vokalne poruke + automatskim signalom za maglu + ulazom VHF, kompletna sa
mikrofonom. Sa odobrenjem RINA za plovila obalne plovidbe i za radna plovila od 12 do 20 metara.
Trube
Kat.br.
21.431.12
21.431.24
21.431.30
21.431.34
Trube i megafoni
volt
Dodatna funkcija
12
24
-
12
24
Sirena
Sirena
21.432.00 Dodatni kontrolni panel za upravljanje elektronskim sirenama sa drugog komandnog mjesta
317
21
Trube i megafoni
Truba elektrina sa pojaalom za plovila od 20 do 75 metara
Kompletna sa pojaalom zvuka za emitiranje vokalnih poruka + automatskim signalom
za maglu + ulaz VHF. Sa odobrenjem RINA za plovila do 75 metara, kako za nautika plovila
tako i za radna plovila. Kompletna sa mikrofonom.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
21.433.24
21.433.34
volt
Zvunik Ø mm
Dužina mm
24
318
422
Dodatna funkcija
-
24
-
-
Sirena
21.432.00 Dodatni kontrolni panel za upravljanje elektronskim sirenama sa drugog komandnog mjesta
Truba elektrina za vrlo jednostavnu montažu
Sa nosaem od sjajnog inoxa. Vrlo jednostavna za montiranje, potrebno je samo povezati dvije
žice sa cijevi na centralinu. Sa odobrenjem RINA za plovila (D.M. 5/9/90) i za plovila od 12 do 20
metara.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
volt
Zvunik Ø mm
12
237
249
24
237
249
21.430.12
21.430.24
Dužina mm
Truba / zviždaljka elektronska, multifunkcionalna
Funkcije: - Truba - Ulaz VHF - Automatski signal za maglu - Mikrofon.
21 - Akustiki ureaji
Kompletna sa vodonepropusnim zvunikom, nosaem od inoxa, mikrofonom. U skladu sa
normativima za plovila do 12 metara.
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
21.427.12
21.427.24
Truba/zviždaljka
signalima
volt
mm
154x121x132
154x121x132
12
24
elektronska
Zaštita
Snaga
112 dB
112 dB
IP67
IP67
multifunkcionalna
sa
kodificiranim
Funkcije: - Truba - 2 ulaza AUX (VHF + stereo) - Automatski signal za maglu - Mikrofon - Sirena za
opasnost sa kodificiranim signalom POLICIJA, VATROGASCI, “HITNA POMO” + drugim
signalima koji se mogu kodificirati.
Kompletna sa 2 vodonepropusna zvunika, inox nosaima i mikrofonom. Za upotrebu kod plovila za
prijevoz putnika, kapetanije, vatrogasaca, policije, turistikih brodova, itd..
Trube
Trube i megafoni
Kat.br.
volt
21.428.12
21.428.24
12
24
mm
154x121x132
154x121x132
Zaštita
IP67
IP67
Dodatna komandna ploa
21.432.00 Za upravljanje elektronskim signalima drugog komandnog mjesta. Kompletna sa
mikrofonom sa vodonepropusnim prikljukom. Za artikle 21.431.12-24; 21.433.24; 21.427.12-24;
21.428.12-24.
Trube
Trube i megafoni
Sirena elektronska sa dva tona visoke jaine
Posebno pogodna za plovila za prijevoz putnika i vozila javnog prijevoza (policija, vatrogasci, hitna
pomo itd.).
Sirene
Kat.br.
21.467.12
21.467.24
318
Trube i megafoni
volt
Frekvencija Hz
12
24
450/1000
450/1000
Snaga
120 dB na 1 m
120 dB na 1 m
Zaštita
IP54
IP54
21
Trube i megafoni
Zvuni alarm
Zvuni alarm vodonepropusan, posebno pogodan za dojavljivanje otvorenosti brodskih poklopaca,
dizalica, motornih prostora, garaža, gumenjaka, itd..
Trube i megafoni
Kat.br.
Volt
21.464.00
mm
103x80x44
12/24
Snaga
105dB
Elektronski superkompaktni megafon
Funkcije: megafon + sirena + zviždaljka.
Megafoni
Trube i megafoni
Kat.br.
Snaga W
21.323.00
Doseg
u naseljenim mjestima 300 m
10
na otvorenom m
Dužina
mm
Ø otvora
mm
900
315
190
300
1,07
Napajanje
Autonomija
8 baterije (AAM1) od 1,5 V
8h
Elektronski profesionalni megafon
Funkcije: megafon + sirena + zviždaljka.
Megafoni
Trube i megafoni
Kat.br.
Doseg
u naseljenim mjestima
na otvorenom m
Dužina
mm
Ø otvora
mm
22
350
1000
375
221
1,6
Napajanje
Autonomija
6 baterije od 1,5 V (CM1)
8h
21 - Akustiki ureaji
21.324.00
Snaga
W
Plinske trube
Plinska truba
Plinska truba COMPACT
Punjena ekološkim nezapaljivim plinom
Napunjena ekološkim nezapaljivim plinom
Plinske trube
21.459.00
21.459.01
Plinske trube
Plinske trube
Kat.br.
Opis
Boca 200 ml + rog dugi
Samo rezervna boca 200 ml
Plinska prijenosna truba i rezervna boca
Plinske trube
Kat.br.
Opis
21.457.00
Plinska truba kompletna sa bocom, u skladu sa propisom DM
5/9/90 all. II. Jaine 100 db, unutarnji dio od inoxa.
21.457.01
Rezervna boca od 200 ml., punjena ekološkim nezapaljivim
plinom.
Opis
Boca 200 ml + rog dužine mm 108
21.461.00
21.459.01
Samo rezervna boca 200 ml
Zvuni prijenosni signal na plin
Plinske trube
Plinske trube
Plinske trube
Kat.br.
Kat.br.
21.456.00
Plinske trube
Opis
Atestirana RINA za plovila do 50 metara. Zamjenjuje zvono tipa
21.532.00, 21.533.00.
319
21
Zvona i zviždaljke za maglu
Zvona i zviždaljke za maglu
Zvona od mesinga
Zvono od bronze
Zvono od kromiranog mesinga
Zvono od bronze. Sjajno, kompletno sa nosaem i
klatnom.
Sa rukom sa zglobom u samo jednom smjeru.
Zvona
Zvona
Zvona i zviždaljke za maglu
Kat.br.
Zvona
21.222.80
21.222.90
21.222.30
Zvona i zviždaljke za maglu
Kat.br.
Ø otvora mm
100
Kat.br.
150
175
21.202.90
21.202.91
Zvona i zviždaljke za maglu
Ø otvora mm
21.530.00
21.530.01
21.530.02
Ø otvora mm
150
175
100
150
190
Zvona od bronze
Sjajna, kompletna sa nosaem tip "baionetta" radi prenošenja i klatnom. Sa odobrenjem RINA,
za upotrebu na gotovo svim plovilima.
Zvona
Zvona i zviždaljke za maglu
21 - Akustiki ureaji
Kat.br.
Ø otvora mm
21.532.00
21.533.00
Truba kruskastog oblika od kromiranog mesinga japanske proizvodnje
21.453.02 Sa dvostruko zakrivljenim rogom koji daje niski i prijatan ton.
Za plovila
od 12 do 20 metara
preko 20 metara
210
300
Truba kruskastog oblika od kromiranog mesinga original japanske proizvodnje
21.453.01 Ima zvuk viši nego truba 21.453.02.
Trube
Zvona i zviždaljke za maglu
Rog za maglu od sjajnog inoxa
Plastini rog za maglu
21.462.00 Dužina cm 18,5.
21.462.30 Dužina cm 29,6. Obavezan kao sigurnosna oprema za “Francusku”.
Rog za maglu
Zvona i zviždaljke za maglu
Rog za maglu original SAMPIC
Rog za maglu
Kat.br.
21.463.22
Zvona i zviždaljke za maglu
Dužina cm
Materjal
22
sjajni mesing
Kat.br.
21.463.29
Dužina cm
Materjal
31
sjajni mesing
Plastine zviždaljke
Za pojaseve za spašavanje, u skladu sa normama RINA
Zviždaljke
Kat.br.
21.755.00
Zvona i zviždaljke za maglu
Tip
Boja
Standardni
crna
Kat.br.
21.755.01
Tip
"Sudaki"
Boja
crvena
Zviždaljke original njemake
Zviždaljke
Kat.br.
21.482.00
21.483.00
21.484.00
320
Zvona i zviždaljke za maglu
Tip
Materjal
Niklovani mesing
Dužina
"Nostromo"
"Sudaki" (posebno jaka)
"Magla"
Kromirani mesing
Kromirani mesing
-
cm 14
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 226 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content