close

Enter

Log in using OpenID

broj 1 - Gimnazija Pula

embedDownload
Bilo bi fora da u
listu budu neki
učenički radovi (tipa sastavi,
pjesme, možda i
crteži)
lična .
ski lis t je od
Ideja za škol
pročitati
ljivo u njim a
Bilo bi za nim
ke novosti
se re, ali i ne
učiteljske bi
ti.
i za nimljivos
IĆ
JU R ICA TAD
ANNIE KOVAČ
B a š za
nimljiv
Treb ali
o!
bis te p
p utova
is ati o
njim a i
ak tu aln
im
zbiva n
jim a .
A N IK A
B ER EN
NIKA IVANČIĆ
P L I ŠK
Fo
Mor ra idej
a.
m u z a b i ti
ne š
ici,
to
ak
hra
ni, m tu alnis o
ti m a
atu r
,
a lci
ma.
..
F IL
NA
AR IAN ŠAI
IP M
A
RČ E
ZA IZDAVAČA
Branka Antunović-Piton, ravnateljica
ODGOVORNI UREDNIK
Filip Zoričić, prof.
GLAVNI UREDNIK
TA
ZAMJENIK GLAVNOG UREDNIKA
NA
RO
Marko Šperanda
CE
UREDNIŠTVO
i ti
ao b
tre b i o
i
b
Lis t
is a t
ji i p ačevim a
u bo
a, t r
a š i m ti m a .
t
r
o
sp
os
i n ov
Nikola Vujačić, prof.
Dameo Ramić - Kovačić
Marko Šperanda
Nika Đurić
Dorotea Ćosić
Maria Koraca
Samanta Macan
Ariana Pavlin
Maja Cukon
Nina Hinić
Klaudija Benčak
FOTOGRAFI
N
ERVA
P
A
M AJ
Lara Bolković
Andrea Plec
LEKTORI
Silvia Starčić, prof.
Filip Zoričić, prof.
DIZAJN I PRIJELOM
A
ĐEL
A N IĆ
J
VRL
DO R A
DIĆ
tu volio
U školskom lis
form acije
bih pron aći in
a razmje ne,
o prog ra mim
ik a...
isku st va učen
IMPRESSUM
Dameo Ramić - Kovačić
ELE
čn a !
i,
je odli
o glazb
Ideja
ijelove
se
d
i
i
t
it
a
r
o
aib
o bi im
im
t
s
o
Treb a
super
imljiv
ko đe r
im za n
a
n
T
r
.
u
le
lt
o
ku
a nja,
e šk
ike, pit
oljš a nj
it
b
r
o
u
k
p
a
a
z
ez
u kutij
ru brik
nim n o
o
i
n
a
it
b
a
bi bile
o
in d
od
n a n ač
ja će m
o
le
k
a
a
v
n
h
po
.
a nja
m lis tu
e mo pit
kolsko
š
u b acuj
u
r
o
o d g ov
u je
o pis e
s
a
č
s
am
ja o
Ide r. N ad vatiti
e
s u p e o b u h k ol s ke
et
ć
e, š
da
te m jehe
e
k
p
r ts
i, u s
spo
o s t k a ...
i
n ov
n
u če
SADRŽAJ
Sm
a tr
S
am
š ko
d a j u p e r!
li j e
e
r tu
s vo
to v
ju
uč
rl
b i t i k r e a t i e n i c i m o p ot r
v
ebn
og
zn a n ovin a n ost,
n et u izraz o
rm
i mo
ko t
i ti
ože
te m
že .
k
p
koj e , od g Očeku okaza o želi
am
je m
ti
ov o
uč
r
za n š to
p ri s e m l a e n a n
i
m
lji
e
d
tu p
ača e te d ka pita ve
a je
n na
n
ja
z
ma
m l a ik b u d
e
dim
a.
O
hm ...m
islim d
g a se t
a bi
reb alo
uve s ti.
bih d a
Voljela
u nje m
u budu
za nimlj
n eke
ivos ti
Mozd a
u v e zi
š kole .
bi s e m
o gli int
e r vjuir
u s pje š
a ti
ni u če n
(s p or t
ici
a š i ili n
eki koj
i im aju
s voje g
ru p e ...)
ANTO NIO
MARUŠIĆ
ŠTO
MISLIŠ
O POKRETANJU
ŠKOLSKOG
LISTA?
Zvonimir Čačić
Ideja je sup er.
Volio bih čitati o
novostima u svijetu glazbe,
profesorske i uče ničke
bise re, o mje stim a za
izlazak u Puli.
I
BIL
A
LUK
Anketu provele:
Mož
be n ete pis
ti p a d o v i m a ti o
ne
a,
n ek
i k o d o g a đ ki m
n ce
a
r t i ć ji m a
i ta
k o. .
.
Lena Dorić, Tina Vidulin
VA
LE
PE T R IA
EH
Ć
o
kak
s va
a
r
d
ob
sa
je d g a d o i bih
t
eja
a
d
d
i
t
či a zbi.
...
i je
hmm dn o m ah a). A o gla di
(ču m ali h će nito n o lju
u
oi
o o p š k o li p m a l o
n i s m e v o li
u
a
iš
o.
om
n ajv lom, im glazb a i tak
e
a
m
v
t
i
Uos i se b a ju s nj
koj inter v
i
n ek
TISAK
Denona d.o.o.
SPONZORI
Grad Pula
Istarska Županija
Grad Vodnjan
ACI d.d.
SADRŽAJ
Sadržaj .............................................. 1
UVOD.................................................2
Uvodna riječ ............................... 2
O povijesti naše škole .............. 4
Razgovor s ravnateljicom ....... 6
Razgovor s
Draganom Nikolićem ................9
Slika govori više od
tisuću riječi.................................12
ŽIVOT U ŠKOLI.............................13
Učionice zasjale novim
bojama .......................................13
10 Škola - 10 umjetnika ......... 13
All the world is a stage... ....... 14
Assen razmjena ....................... 14
Božić u gimnaziji ..................... 15
Carmina Burana u HNK
Ivana pl. Zajca .......................... 15
Grupa mladih optimista u
borbi protiv društvenih
nepravdi .................................... 16
Dan planeta Zemlje ................ 18
Gimnazijalke osvojili
karaoke ......................................18
Lumeni ...................................... 19
"Klokani bez granica" ............. 20
Imamo plan .............................. 20
Mate Balota .............................. 21
Najbolji iz engleskog
jezika ......................................... 21
Maškarana gimnazija ............. 22
Pulski gimnazijalci u projektu
MLADIEKOIN ............................ 23
Nadarenost pulskih gimnazijalaca na djelu .......................... 24
Naše kume ................................ 24
Obilježeni datumi ................... 25
Prepoznaj svoju snagu .......... 26
Tunel za 10 ................................ 26
Gimnazija za Vukovar ............ 26
Stvorimo zdrave navike ......... 27
Japanska kultura u
gimnaziji ................................... 28
Šalji dalje .................................. 29
Pulski gimnazijalaci u Europskom parlamentu mladih ... 30
Think.EU .................................... 31
S gimnazijom po Europi ........ 32
Županijsko natjecanje iz
matematike .............................. 35
GLAZBENI STUDIO
GYMNASIUM .............................. 36
USPJEŠNI UČENICI ..................38
Ana Sandrić ............................ 38
Petra Ukota ............................ 38
Fabiana Putina ....................... 38
David Siljan ............................ 39
Dora Brkarić ........................... 39
Ivan Piton ................................ 40
Darko Privrat........................... 40
Mislav Fabijančić ................... 40
Anton Perkov ......................... 41
Goran Jelić - Čizmek ............. 41
Maja Ploh ................................ 41
Kristijan Batelić ..................... 42
Matea Prenc ........................... 43
Zoran Krišto ............................ 43
Nina Išić ................................... 43
Klara Bakija ............................. 43
Judo ......................................... 44
Mladi glazbenici pulske
Gimnazje ................................. 44
Naši matematičari ................. 45
Uspjesi mladih umjetnika ... 46
Majstori na kazališnim
daskama ...................................46
DRŽAVNA I MEĐUNARODNA
NATJECANJA ............................. 47
NA KAVI
S PREDSJEDNIKOM ............... 50
PUTOPISI .................................... 53
Toscana ....................................53
Posjet saboru ......................... 54
Klovićevi dvori........................ 54
Profesori na izletu.................. 54
Karneval u Veneciji ............... 55
Stručna ekskurzija u Rim.......55
Ekskurzija u Francusku............ 55
Sarajevo & Mostar ................. 56
Put u Amsterdam ...................56
FAKULTATIVNA NASTAVA ... 57
Povijest umjetnosti moj izbor...................................57
Učenici fakultativne nastave
Medijske kulture u posjetu
PFT-u ........................................ 58
Pulska filmska tvornica......... 58
Film Oblak .............................. 60
Medijska kultura.................... 60
Županijsko natjecanje iz
astronomije............................. 61
ekologija šuma....................... 61
Posjet Centru za građanske
inicijative u Poreču ............... 62
Prva generacija DSD-ovaca u
Gimnaziji Pula......................... 62
Sociološka grupa .................. 63
Učenici medijske kulture u
Zagrebu .................................. 65
HUMANITARNI KUTAK ......... 66
Dnevni centar za rehabilitaciju
Veruda...................................... 66
Volontiranje ........................... 66
Gimnazijalci humanitarci .... 67
Crveni križ ............................... 67
Humanitarno djelovanje 4.a
....................................................67
EKO KUTAK ............................... 68
Naša EKO škola!.......................68
Eko akcija za Dan planeta
Zemlje ..................................... 69
SPORT ......................................... 70
Županijsko prvenstvo atletika
(muški)......................................70
Atletičarke za čistu peticu!...70
Županijsko natjecanje odbojka
(ž) .............................................. 71
KOŠARKA: Iznad svih –
gimnazija! ............................... 72
Prvenstvo srednjih škola
grada Pule u malom nogometu
2012. ..........................................75
Triatlon .................................... 76
Gradsko natjecanje
pulskih srednjih škola u
rukometu (ž) ...........................77
Županijsko natjecanje u
rukometu (m).......................... 77
ŠKOLSKA KNJIŽNICA ........... 78
LITERARNI KUTAK ................. 80
DAN ŠKOLE ............................... 84
MATURALNA VEČER ............. 86
GODIŠNJAK MATURANATA...91
IZVAN ZIDINA ŠKOLE ........... 98
Instant seksualni odgoj........ 98
Filmska glazba – Oscari........ 98
Što je tetovaža? ..................... 99
Nacionalni dan borbe protiv
nasilja nad ženama ............. 100
RIJEČ GRADONAČELNIKA
Smatram da će obnova školskog lista pokazati sposobnosti i kreativnost pulskih gimnazijalaca, a izdavanje gimnazijske „Ulike” doprinijet će promoviranju škole i njenih mnogobrojnih aktivnosti.Posebice želim pohvaliti edukativni karakter ovog projekta kojim se mladi uče savladavanju novinarskog
umijeća, timskom radu i promicanju pozitivnih životnih vrijednosti.
U ime Grada Pule i svoje osobno želim vam i dalje puno uspjeha u radu.
Gradonačelnik Boris Miletić
1
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
UVODNA RIJEČ
Dragi naši
gimnazijalci
i gimnazijalke,
...možemo pretpostaviti da većina
vas nikada nije čula niti riječ o jednoj skupini učenika naše škole koji
su prije više od 18 godina započeli
s izradom nečega što bi se moglo
nazvati školskim listom. Vjerovali
ili ne, to je doista bio školski list;
pravi časopis koji je bio namijenjen ni više ni manje nego pulskim
Gimnazijalcima, ali i široj gradskoj
mladeži. Nazvan je simboličnim
imenom - „Ulika” , predstavljajući
resiranih generacija koje su kraj
nje prolazile sve dok joj se nije
zagubio gotovo i zadnji trag.
Međutim, jedan čovjek nije mogao
samo tako prijeći preko toga,
smatrajući kako Gimnaziji treba
nešto kao što je ta davno izgubljena „Ulika”. Tako se ove školske godine s prvim znacima jeseni javila
i nova grupa entuzijasta potaknuta
neslomljivim duhom profesora
Filipa Zoričića i učenika Medijske
Novinarska ekipa ”Ulike” i medijske kulture
Uredništvo “Ulike”
nepokorenost, izdržljivost i snagu.
Nažalost, tadašnja je Ulika prestala izlaziti već nakon tri izdanja, a
tako je ostala sve do ove godine,
zaboravljena ispod niza nezainte2
kulture koji su dobili maksimalnu
potporu naše ravnateljice. Kao
voditelj izbornog predmeta medijske kulture pronašao je nešto
što bi se savršeno uklapalo u taj
predmet, a ujedno bilo itekako korisno - odlučio je ponovno podići
„Uliku” na noge i vratiti Gimnaziji
jedan drugačiji način komunikacije, vratiti našim učenicima priliku
da sudjeluju u izgradnji vlastite
okoline. Srećom, nije bio sam, uz
njega je stao njegov 4.a razred, ali
i skupina nas zainetesiranih koji
smo osjetili da možemo kreirati
jedno novo lice Gimnazije. Ideje su
polako prerasle u planove, a kako
i priliči mladim ljudima željnim
izazova, interes je uhvatio korijen i
nova „Ulika” počela je rasti.
Odmah ću napomenuti da je
već od samog početka bilo jasno
kako će trebati puno znoja da se taj
plod zalije dovoljno da bi izrastao
u čvrsto stablo, onako nepokorivo
kakvim su ga zamislili naši predhodnici prije 18 godina. Međutim,
spomenuti entuzijazam, naklonost
pojedinaca ka novinarskom zanatu
Uredništvo “Ulike” (skroz gore); stablo ulike (gore)
i aktivno sudjelovanje velike
većine polaznika medijske kulture
polučilo je rezultat. Iako neiskusni
u poslu koji radimo, uspjeli smo
posljednjih nekoliko mjeseci prikupiti dovoljno materijala i sredstava za konačno uzdizanje ovog
projekta. Potaknula nas je svakako
sadržajnost projekata i događanja
koje nudi Gimnazijski program,
a ljudi s kojima smo stupili u
kontakt i koji su pristali biti dio
ovogodišnjeg školskog lista dali su
nam potvrdu da idemo u pravom
smjeru. Krenuli smo na posao, a
povratka više nije bilo...
Sve ono što se događalo
proteklih mjeseci sada je za nama,
a ono što je pred nama ove su
stranice koje upravo čitate. Sadržaj
lista je bogat, a to dokazuje da naša
Škola živi i radi. Od literarnih
radova naših učenika, intervjua s
Draganom Nikolićem i Predsjed-
nikom Josipovićem do putopisa,
školskih projekata, itd. To je,
podsjećam vas, tek prvi izdanak
jednog ozbiljnog projekta. Najveći
je problem nedostatak sredstava,
jer svega jedan primjerak godišnje
malo je da pokrije brojne teme
koje su sadržane unutar naše
škole. Dakako, za sve to potrebna
je radna snaga i volja koja je uvijek
dobrodošla. Puno se još stvari tu
moglo bolje napraviti, no preko
svega toga može se prijeći ukoliko
krajnji cilj bude ispravan. Taj cilj
leži u vašim rukama, leži u ovom
primjerku koji je putokaz budućim
generacijama da učine školsku
svakodnevicu drugačijom, a naša
Gimnazija je dokazala da živi
punim plućima. Cilj je u tome da
svi vi koji čitate ovaj list uvidite
njegovu svrhu, ali i da uvidite sve
brojne nedostatke i načine na koje
bi ga mogli učiniti još boljim. Već
dogodine možete biti dio toga i
pisati ne samo o Gimnaziji jer ovaj
list na vašim krilima može nadletjeti zidove škole i postati medij
kojim će mlade generacije komunicirati nesmetano. Prema tome
upamtite, nisu bitne samo informacije koje ćete ovdje pročitati,
nego i činjenica da na tim stranicama može pisati sve ono što je
vama bitno. Mi smo vam pokazali
da je to moguće, a na vama je da
uz našu pomoć nastavite priču...
Iskrene zahvale idu svim
našim profesoricama i profesorima koji su bili aktivni da ova
priča uspije uz ogromnu energiju
i podršku naše ravnateljice, ali
i Županiji i Gradu koji su nam
financijski pomogli da list ugleda
svjetlo dana. •
U ime redakcije
školskog lista „Ulika”,
Dameo Ramić-Kovačić
3
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
UVOD / O POVIJESTI NAŠE ŠKOLE
O povijesti naše škole
Gimnazija Pula
OSNOVNI PODACI O ŠKOLI
Ravnateljica škole:
Branka Antunović-Piton, dipl.ing.mat.
Tajnica škole:
Rozela Šuran, oec.
Voditeljica smjene:
Marija Blažić, prof.
Pedagoginja:
Ančica Cetina, prof.
Knjižničarke:
Mirjana Mijić, prof., Vesna Stopar, prof.
Telefon: (052) 212-144, 212-258
Telefax: (052) 212-258
e-mail: [email protected]
URL: www.gimnazija-pula.skole.hr
4
Gimnazija Pula je srednjoškolska ustanova. Sastoji se od tri programa:
opće, prirodoslovno-matematičke i jezične gimnazije. U tekućoj školskoj
godini 2011./12. pulsku Gimnaziju pohađalo je 755 učenika, uz promjenjivu brojku od 70.-ak profesora, što privremenih, što stalnih zaposlenika.
Započela je s radom školske godine 1947./48. pod nazivom Gimnazija Pula, a 1974./75. se udružuje s Gimnazijom “Eugen Kumičić”
Pula te mijenja ime u Gimnazija - Ginnasio “Branko Semelić” Pula u
čijem su sastavu bili i učenici s nastavom na talijanskom jeziku. Školske
godine 1977./78. dolazi do fuzije s Ekonomskom, Medicinskom i Srednjom radničkom školom pri Radničkom sveučilištu “Jurica Kalc”
sa zajedničkim nazivom Centar odgoja i usmjerenog obrazovanja u
društvenim djelatnostima “Branko Semelić” Pula. Takav ustroj pulskih
srednjoškolskih ustanova prestaje s radom 31. kolovoza 1992. nakon čega
Gimnazija Pula radi samostalno.
Gimnazija Pula smještena je u zgradi sa Strukovnom i Industrijskoobrtničkom školom. Izgradnja zgrade započela je na temelju odluke
Općinskog vijeća Pule na čelu s podestatom Lodovicom Rizzijem donijete
1904. godine, a za potrebe gradske strukovne škole za naobrazbu industrijskih radnika, uglavnom arsenalaca, koja je osnovana u ožujku 1905.
sredstvima pulske općine. Ustrojavanje i upravljanje školom povjereni
su inženjeru Enei Nicolichu tada predstojniku i profesoru Srednje industrijske škole u Trstu. Pokrajinska vlada Istre iz Poreča i Poglavarstvo
Pule odlučili su o svom trošku, školske 1908./09. godine otvoriti Gradsku
realnu gimnaziju “Civico Ginnasio Reale” koja je 17. rujna iste godine
započela upisom u dva razreda, u sadašnjoj zgradi Gimnazije Pula. Porast
broja učenika nagnao je novog podestata, dr. Domenica Stanicha, na
poticanje širenja školskog programa i povećanje broj učionica u tadašnjoj
zgradi škole, u općinskom vlasništvu te na poticanje izgradnje nove
zgrade, na današnjoj lokaciji, koja je dovršena 1910. godine.
Gimnazija obilježava Dan škole 5. svibnja, a nadnevak je vezan uz
Dan Grada Pule. •
Rozela Šuran, tajnica škole
Marija Blažić, voditeljica smjene
Ančica Cetina, pedagoginja
Lucija Modrušan, psihologinja
Đurđa Nefat, računovodstvo škole
Mirijana Blazina, administratorica
Vesna Stopar, Mirjana Mijić, knjižničarke
Danijela Kuzman, portirka-dostavljačica
Emilio Zanki, domar
Florijano Franković, domar
Tehničko osoblje: Milena Sain, Hanifa Omerčić, Ljubica Lazić, Sana Collich, Perka Juranović
5
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
UVOD / RAZGOVOR S BRANKOM ANTUNOVIĆ-PITON
Razgovor s
Brankom Antunović-Piton,
Branka Antunović - Piton
Piše: Dameo Ramić-Kovačić
ravnateljicom pulske Gimnazije
Poruka mladih gimnazijalaca
Ideja ima mnogo i u
školi i u Županiji, ali
zahtjevan je put do
njihove realizacije.
Mi se samo moramo
potruditi da senzibiliziramo javnost za
naše realne potrebe.
6
Kao uvodni razgovor ovogodišnjeg školskog lista “Ulika’’ donosimo vam
pokoju riječ naše cijenjene ravnateljice Branke Antunović-Piton, koja je
na tom mjestu od prošlog proljeća kada je dotadašnji ravnatelj profesor
Ivan Komparić otišao u zasluženu mirovinu.
Profesorica Antunović-Piton do promaknuća je predavala matematiku i obavljala razredničku dužnost u jezičnoj Gimnaziji, a za početak smo
je upitali što ju je potaklo da se kandidira i preuzme poziciju ravnatelja
škole: - ,,Nekada se stvari u životu jednostavno tako poslože i dođete u
poziciju da prihvatite izazove i postavite si nove ciljeve. Riječ je dakako i o
određenim ambicijama, ali i o osobinama usmjerene ka mladim ljudima, a
koje su moje kolege u meni prepoznale i potakle me na jednu takvu odluku.“
S obzirom na to da je svojevremeno bila uspješna učenica iste ove
škole, zatražili smo od ravnateljice da u nekoliko rečenica usporedi stanje
u Gimnaziji onda i danas.
,,Za početak moram reći kako sam osobno bila sretna i zadovoljna
samom činjenicom da pohađam Gimnaziju. U školu smo išli s osmjehom, bez obzira na zahtjevnost programa. Fizički se škola od tada nije
puno promijenila, što dokazuje da su određene vrijednosti trajne, ali
na učenicima se one znatno očituju, prije svega u odnosu prema profesorima koji je nekada zračio s puno više poštovanja“.- kazala je prof.
Piton, nadodavši kako je škola tada bila jedna velika zajednica i kako je
društveni život mladih bio puno više vezan za školu. Naime, ravnateljica
se prisjeća se kako su se učenici tada često i u velikom broju subotama
okupljali u školi, ali i priznaje da je u to vrijeme broj projekata i sadržaja
van zidova škole bio znatno manji nego što je to danas.
Ono što nas je također zanimalo bila je njezina ocjena po pitanju
navjećih vrijednosti, ali i najvećih nedostataka s kojima se Gimnazija
trenutno susreće. Najveći je plus ove škole, tvrdi ravnateljica, velik broj
kreativnih učenika u kojima se
kriju ogromni potencijali. Također
izdvaja i brojne profesore koji su
spremni ulagati u sebe i u učenike
kako bi zajedno živjeli što bolji
školski život. Što se nedostataka
tiče, po ocjeni ravnateljice najveća
je kočnica rad u dvije smjene.
Dakako, financijskih problema
ima napretek, no ona optimistično
poručuje da “nije u šoldima sve”
i da bez obzira na poteškoće ne
treba klonuti duhom, već iskoristiti svaku perspektivu koja se pruža,
ne samo u školi, već i općenito u
životu.
Na upit o budućim projektima koje škola priprema ravnateljica se suzdržala od raznih najava
i obećanja: ,,Ideja ima mnogo i u
školi i u Županiji, ali zahtjevan je
put do njihove realizacije. Mi se
samo moramo potruditi da senzibiliziramo javnost za naše realne
potrebe“- ukratko je izjavila je prva
žena Gimnazije, uz napomenu da
to nije problem samo naše, već i
svih ostalih pulskih srednjih škola.
Za kraj smo sačuvali pitanje o
pokretanju školskog lista.
,,U svakom slučaju ovo će biti
najbolje izdanje nakon 18 godina!“
– našalila se za početak ravnateljica, nastavivši s pohvalama na
račun pokretača projekta - ,,Sve
pohvale profesoru Zoričiću i svima
vama što ste odlučili krenuti u cijeli
taj projekt. Bit će to jedan veliki
pregled/presjek školskog života i
motivacija učenicima. Možda i
ta brojka od 18 godina čekanja
simbolizira određenu zrelost koju
je bilo potrebno steći. U svakom
slučaju riječ je o trajnoj vrijednosti
za školu jer ovaj prvi broj svima će
vama, koji ste sudjelovali njegovom
stvaranju, biti trajna i vrijedna uspomena na dane provedene u Gimnaziji. To je ujedno i zahvala našoj
školi i vjerujem da će časopis od
sada na dalje živjeti svake godine.“
Bila je to završna izjava ovog
intevjua, prikladna za početni
razgovor ovogodišnje “Ulike”. Zahvaljujemo ovim putem ravnateljici,
kako na ovom razgovoru, tako i
na pruženoj podršci u ostvarenju
cjelokupnog projekta. •
U svakom slučaju ovo će biti najbolje
izdanje školskog lista nakon 18 godina!
7
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Nikolić sa svojom
bivšom profesoricom
UVOD / RAZGOVOR S DRAGANOM NIKOLIĆEM
Piše: Dameo Ramić-Kovačić
Marijom Blažić s kojom
je pokrenuo „Uliku“
prije 18 godina
Razgovor s
Draganom Nikolićem,
novinarom HRT-a, nekada glavnim urednikom i pokretačem
školskog lista ‘’Ulika’’ u pulskoj Gimnaziji.
Odmah po javljanju ideje o pokretanju ovog projekta, prof. Filip Zoričić
posegnuo je u školske arhive tražeći ”odgovorne” za postojanje školskog
lista u Gimnaziji sredinom 90.-ih godina. Tamo stoji da je glavni urednik tog lista bio Dragan Nikolić, tada učenik 4. razreda Opće gimnazije,
a danas uspješni novinar Hrvatske radiotelevizije. Nulti broj izašao
je u prosincu 1993., drugi i posljednji broj u listopadu 1994. Oni koji
su pokrenuli list i najviše podmetnuli leđa u nultome broju bili su dio
prvoga uredničkoga kolegija - Amira Fajković, Evelina Majcan, Nataša
Ilić, Marina Vukšić i Nataša Kvastek. Lavovski dio posla oko prijeloma
i grafičke obrade odradio je Igor Vukman, a bili su tu kao konstante i
Velimir Todorović, Mirko Stančić i Peđa Grbin. Slijedeći njihov primjer
ova je generacija krenula u obnovu školskog lista, a upravo je to dovoljan
razlog da baš Dragan Nikolić dobije čast da bude metom prvog razgovora
u ovogodišnjem izdanju ”Ulike”.
• Dragane, opišite nam ukratko kako su izgledali počeci školskog lista
u pulskoj Gimnaziji ?
Znao sam se našaliti i reći da smo krenuli tragom američkih
tinejdžerskih serija u kojima se radnja odvijala i u nama pomalo nestvarnim redakcijama školskih časopisa na tamošnjim koledžima. Htjeli
smo jednostavno pisati, ništa pretencioznoga. Odrasli nam nisu stvorili
okvir za takvo nešto pa smo sami krenuli u svojevrsnu avanturu.
Doslovno ni iz čega, gerilski. Skupina od svega desetak ljudi, s obzirom
na osobne afinitete, međusobno je podijelila pokrivanje mogućih rubrika u časopisu. Zatim je nekoliko nas poduzetnijih i jačih na jeziku
krenulo u obilazak javnih i privatnih tvrtki u gradu, kako bi namaknuli
novac potreban za tiskanje časopisa jer od škole nismo imali ništa više od
deklarativne podrške, što i nije bilo tako loše s obzirom na to da nam je
omogućena potpuna autonomija u izboru tema.
8
Htjeli smo jednostavno pisati, ništa pretencioznoga. Odrasli
nam nisu stvorili okvir za takvo nešto pa
smo sami krenuli u
svojevrsnu avanturu.
Doslovno ni iz čega,
gerilski.
9
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
UVOD / RAZGOVOR S DRAGANOM NIKOLIĆEM
• Što se dogodilo s redakcijom
nakon vašeg odlaska?
Gotovo svi ljudi koji su bili
angažirani na časopisu bili su
učenici četvrte godine, tek mali
broj zainteresiranih bio je godinu dana mlađi od nas. Gledano
s vremenske distance, projekt se
nije održao na duge staze jer je bio
prepušten isključivo entuzijazmu i
inicijativi jedne gimnazijske generacije. Nabavljanje novca za tiskanje postalo je i nama iz broja u broj
sve teže, a škola kao ustanova iz
ovih ili onih razloga nije imala interesa za sustavni rad na časopisu.
Dragan Nikolić s prof. Filipom Zoričićem, pokretačem obnove ‘’Ulike’’
Odjek je među
učenicima bio dobar.
Časopis smo prodavali između dva
školska sata. Nulti
broj, beslapatan, bio
je razgrabljen.
• A teme koje ste najćešće
obuhvaćali bile su...
Pokušali smo se baviti
školskim aktualnostima, gradskim problemima, kulturom u
najširem smislu riječi... Pisali
smo u ta tri broja o hrvatskoj i
stranoj književnosti, o mladim
bendovima. Intervjuirali smo divu
hrvatskoga glumišta Enu Begović,
tadašnjeg ne baš popularnog lidera
oporbe Ivicu Račana, dobri duh
Pule Boška Obradovića. Ispisivali
smo kazališne kritike, u literarnom
kutku objavljivali erotsku poeziju
nadarene učenice III razreda, pisali
o AIDS-u, pulskim grafitima, kultnom Art & Music festivalu, Flashu
Gordonu, gimnazijskim sportskim
susretima, propitivali je li punk
mrtav, imali off rubriku Novo
prosvjetiteljstvo... Kada sada ovako
nabrajam, čini mi se da smo bili
poprilično društveno angažirani.
• Na koji ste način djelovali i jeste
li imali ikakvu vrstu stručne
pomoći u obavljanju zadataka?
Na časopisu smo radili u
slobodno vrijeme, prije ili nakon
nastave. Postojala je novinarskoliterarna grupa na čelu s profesoricom Zlatom Knez, kao vrsta
slobodne aktivnosti subotom,
10
izvan redovite nastave, ali časopis
kao takav nije bio primarni interes
te grupe. Profesorica Marija Blažić,
koja je jedinom razredu Jezične
gimnazije u našoj generaciji predavala hrvatski jezik i književnost,
pomagala nam je u lekturi tekstova. Imali smo, nazovimo to tako,
savjetodavnu podršku profesorica
Teodore Beletić i Marice Puh. Sve
ostalo bilo je na nama.
• Podrijetlo naziva “Ulika’’?
Htjeli smo naći upečatljivo i
simbolično ime. Ulika je istarski
naziv za maslinu, žilavu autohtonu
biljku. U uvodniku je pisalo
sljedeće: Stoljećima je ulika simbol nepokorenosti, izdržljivosti i
iskonske snage. Želimo to i ovom
časopisu. Ostalo je, nažalost, na
pustim željama.
• Kakve su bile reakcije učenika
na premijerna izdanja časopisa?
Odjek je među učenicima
bio dobar. Časopis smo prodavali
između dva školska sata. Nulti
broj, beslapatan, bio je razgrabljen.
Prvi je prodavan za 4500 tadašnjih
hrvatskih dinara, drugi za 5 kuna.
Šteta što ostali učenici nisu bili
barem približno zainteresirani i za
sudjelovanje u izradi časopisa.
• Koliko je Vama osobno rad
na časpisu pomogao u nastavku
karijere?
Ja sam u to vrijeme, od svoje
16., poprilično ozbiljno radio kao
honorarac i na HR Radio Puli,
pa bi se moj radni i školski dan u
nekim prilikama znao protegnuti
od jutra do 19:05 i posljednjega
školskoga zvona. Tek kasnije sam
shvatio kako je to bio itekako dobar trening za ono čime se bavim
danas. Uz to, neki su moji tekstovi,
poput onog o dvojbenom projektu
sadnje palmi na pulskoj rivi, imali
odjeka i van Gimnazije. S tim sam
tekstom kao pobjednik Lidrana
otišao i na državno natjecanje u
Viroviticu te tamo također dobio
nagradu u kategoriji novinarstvo.
Donijelo mi je to i dodatna dva
boda, ako se ne varam, na upisu na
fakultet. Bila je to moja prva novinarska nagrada koja i danas stoji u
mom profesionalnom životopisu,
uz neke kasnije, odrasle nagrade.
• Za kraj, što mislite o ponovnom
pokretanju časopisa ?
Mislim da svaka gimnazija
koja drži do sebe te uključuje
smjerove općega i jezičnoga predznaka, mora imati komunikacijski
kanal kroz koji učenici skloni
pisanoj riječi mogu izraziti svoj
Mislim da svaka gimnazija koja drži
do sebe te uključuje smjerove općega i
jezičnoga predznaka, mora imati komunikacijski kanal kroz koji učenici skloni
pisanoj riječi mogu izraziti svoj pogled na
svijet, svoje mišljenje i stav te ih podijeliti
sa svojim kolegama i širom okolinom.
pogled na svijet, svoje mišljenje
i stav te ih podijeliti sa svojim
kolegama i širom okolinom. Bez
takvih kanala, gdje se otvara
prostor da izrazite sebe, šum na
vezi s društvom odraslih bit će
još jači. I nakon zaglušujuće buke
mogla bi ostati samo tišina, a
to je najstrašnije. Kada je Ulika
krenula, dugoročna ideja bila je da
iz gimnazijskog časopisa izraste i
u gradski časopis mladih. Možda
vaše pogonsko gorivo bude duljega
vijeka, a i horoskop vam možda
bude naklonjeniji. Sretno!
Kao zaključak, uz srdačnu
zahvalu gospodinu Draganu Nikoliću na ovom razgovoru, dužan
sam kao njegov nasljednik na
mjestu glavnog urednika konstatirati da je predamnom i pred
mojim dragim kolegama podjednako težak i mukotrpan zadatak.
Ukoliko vi, draga naša publiko,
sada čitate ovaj tekst, to će značiti
da je prvi broj novoobnovljenog
časopisa uspješno izgurao postavljene prepreke. No, to je tek
početak i kao što vidimo na primjeru iz sredine 90.-ih, neće biti
lako nastaviti. Zato shvatite ovo
kao poziv svima vama, učenicima
i profesorima, da se uključite i ne
dopustite da uslijedi novih 18 godina čekanja na novi broj „Ulike”.•
11
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Učionice
zasjale novim bojama
Piše: Lara Bolković, 4. a
Jedna od pozitivnijih stvari ove
školske godine bila je radna
akcija ličenja učionica. Cijelu tu
priču započeli su 3.c i 2.d razred
sa svojim razrednicama Tanjom
Černekom i Elizabetom Pavlović.
Ideja se svidjela i učenicima 3.a
razreda s profesoricom Sanjom
Vlačić pa su se prihvatili posla i
uredili glazbenu učionicu. Tijekom listopada i studenog prošle
godine još par učionica oličeno
je u neke nove, pozitivnije boje.
Istaknut ćemo 2.c, 2.e, 4.f, 3.e, 4.b,
1.b te 2. i 3.g koji su, uz prethodno
nabrojane razrede, svojom maštom
i trudom, uz pomoć pojedinih
profesora i samoinicijativno prikupljenih donacija, napravili jednu
lijepu gestu i nadamo se započeli
lančanu reakciju koja će obuhvatiti
i ostale razrede i potaknuti ih na
uređenje ostalih učionica. • (mš)
više od tisuću riječi
Sam početak čovječanstva izvrstan
je dokaz tome da su ljudi od najranijih vremena pokušavali ostaviti
svoj trag u vremenu. Počevši od
raznoraznih slikarija na zidovima
pećina i spilja, ukrašavanjem
različitih predmeta iz ranijih vremena, također raznim vrhunskim
djelima najpoznatijih svjetskih
slikara, ostavljen je neizbrisiv trag
koji je pridonio razvitku današnje
umjetnosti. Jedina je mana te
ostavštine što njima uspijevamo
spoznati samo onakvu prošlost
i shvaćanje svijeta kakvim ga je
umjetnik sam vidio. Devetnaesto
stoljeće ili stoljeće raznih izuma i
postignuća doprinijelo je razvitku
novih tehnologija.
12
Postojali su, naime, materijali koji su u doticaju sa svjetlom
mijenjali boju i koji bi onda u
kombinaciji s mračnom komorom
davali fotografije, ali one nisu bile
trajne. Taj problem je 1839. Godine riješio Jacques Daguerre koji
je pronašao način kako proizvesti
permanentni pozitiv. Taj je izum
nazvan Dagerotipija. U sljedećih
nekoliko desetljeća fotografi su
u mnogočemu unaprijedili cijeli
postupak, ali vjerojatno najbitniji
pomak je učinio George Eastman
koji je izumio fotografski film.
Nadalje, 1925. godine na tržište
je puštena 35 milimetarska Leica,
fotoaparat koji je u tom razdoblju
bio jedan od najkvalitetnijih u
svojoj kategoriji. S vremenom ti
fotoaparati nisu više mogli zadovoljiti težnje profesionalnih fotografa za realističnijim produktom
fotografije. Boje su ipak ono što daje
nečemu život. Prvi moderni film u
boji, Kodachrome, pušten je u masovnu proizvodnju 1935. godine.
No, tek u zadnjim desetljećima
20.-og stoljeća započinje procvat
profesionalne i, paralelno s njom,
amaterske fotografije. Posljednja
velika revolucija u fotografiji je
svakako digitalna fotografija.
Vrlo je vjerojatno da nismo
ni svjesni da smo svakodnevno
okruženi fotografijom i da je
ona svuda oko nas. Fotografija
je tako jedan od najutjecajnih
medija današnjice. Nalazimo je
svugdje, na raznim naslovnicama,
modi, raznim oglasima i plakatima, u sportu, dakako i u našim
obiteljskim fotoalbumima. Najpopularniji mobiteli su danas alati
za stvaranje tih ''vječnih slika'' i prilika malim ljudima da se okušaju u
tom stvaranju, a surfanjem internetom ili danas sve popularnijim
društvenim mrežama, neprestano
dolazimo u kontakt s fotografijom.
Jednostavno bilo bi nezamislivo živjeti bez fotografije. Njezine
razne mogućnosti i funkcije svima
mogu poslužiti kao alati za individualno izražavanje i daje čovjeku
mogućnost da ''ispriča'' svoju priču
i da drugima mogućnost da zavire
u nju. Fotografija kao medij jednostavno nema granica, a lako je priznati da ''jedna slika govori više od
tisuću riječi''. •
2. c i razrednica Tanja Maras
10 Škola - 10 umjetnika
Muzejsko-edukativni projekt održavao se tijekom vikenda 11. - 13. studenog 2011. Godine u prostorijama Moderne galerije u Zagrebu. Radne
grupe su se sastojale od tri učenika i jedan profesor, naša škola su predstavljale Klaudia Benčak, IV.a , Lara Brmbolić, IV.c. Matea Janković, IV.e
i prof. Julijana Kocanović-Grubić. Projekt je obuhvaćao 10 gimnazija iz
10 hrvatskih gradova - Vukovar, Osijek, Našice, Varaždin, Zagreb, Rijeka,
Pula, Zadar, Split, Dubrovnik. Radilo se u radnim grupama od 3 učenika
i 1 profesor. Grupe obrade temu u dogovoru i suradnji sa Modernom
galerijom te ju, pred svim okupljenim sudionicima projekta, prezentiraju
putem Powerpoint prezentacija i raznih radionica. Učenici tako steknu
nova znanja i razviju novi odnos prema materiji koju obrađuju i instituciji
muzeja. Oni sami postaju istraživači i predstavljači svog projekta u kreatvnom postupku njegove organizacije. •
13
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
All the world is a stage...
Božić u gimnaziji
Kazališna predstava posvećena
velikanu dramske književnosti W.
Shakespearu održana je u našoj
školi 3.studenoga 2011.godine.
Glumci Nerma i Darko
Kavain iz Kazališnog studija
Dubrovnik, uz pomoć učenika
naše škole, odigrali su prizore iz
čuvenih Shakespearovih drama:
Hamlet i San Ivanjske noći. U
kombinaciji prizora iz klasičnih
predstava, predavanja i radionica
educirali su učenike drugih razreda o elizabetanskome kazalištu.
Učenici koji su sudjelovali:
Tihomil Pletikos, Kristijan
Lucijetić, Danijel Srđan Simić,
Aleksandra Brenko, Marina Degač,
Kristijan Pereša i Diana Zrnić. •
Ove je godine Božić u Gimnziji obilježen na poseban način. Naime, uz
pjesmu i dekor na hodnicima organiziran je i posjet dvaju dječjih vrtića
s namjerom da se otvore vrata Gimnazije i da se blagdansko vrijeme
uljepša dječjim smijehom i pjesmom. Tako je naša škola 23. Prosinca 2011.
ugostila dvije skupine najmlađih iz pulskih vrtića ''Rožica'' i ''Kuća od licitara''. Djeca su mogla sudjelovati u likovnim radionicama i čitaonicama
koje su vodile učenice medijske kulture, dok su posebno iznenađenje bili
učenici preobučeni u Djeda Božićnjaka i njegovog vjernog soba Rudolfa.
Djeca su Djedicu srdačno počastila pjesmom, a on je uzvratio porcijom
slatkiša koju su najmlađi posjetioci Gimnazije radosno prihvatili. Za kraj
je usljedila predstava ''Fljuf i Žljuf '' u izvedbi već uigranog glumačkog
dvojca Uga Koranija i Lina Brozića iz 3.c razreda, nakon čega su dječica sa
smješkom napustila zgradu Gimnazije ostavivši za sobom divan blagdanski duh i obiteljsko raspoloženje u kojem su nekoliko sati kasnije i učenici
otišli na zasluženi zimski predah.
Napomenimo da je inicijator projekta bio prof.Filip Zoričić, dok su u
provedbi sudjelovali uglavnom polaznici medijske kulture. •
Dameo RAMIĆ-KOVAČIĆ III.a
Učenici su okušali svoje glumačke sposobnosti
Assen
razmjena
Prof. Dejan Pavlinović s gostima
14
Our school is organising a student exchange in cooperation with “Cs
Vincent van Gogh” school. Students will go to the Netherlands to a town
named Assen. They will stay there for about six days. Because of the
project, two teachers from their school came to Pula to give us a little bit
more information about what students are going to do and where they are
going to stay. They also introduced us with their school and traditions.
Well, “Cs Vincent van Gogh” school is a high school with 1850
students, aged between 12 and 18. The school is well-known for student
exchanges, and has been doing it for years. It’s situated in Assen, a town
with about 65 000 inhabitants. But, our students won’t visit only Assen,
there is also an intention of visiting Amsterdam, the capital city of the
Netherlands. Also, their teachers told us about a possible schedule of
activities we will do there. We will get to introduce the town and the periphery, meet the Dutch way of life, their culture, and notice some similarities and differences between us. The Dutch students will also come to
Pula and enjoy their stay in our town. They will get to know our culture,
nature and tradition.
I really look forward to the realisation of this student exchange,
because it’s a great opportunity for all the students to learn more about
different ways of living and thinking that are caused by living in different countries. It’s a great opportunity of making unforgettable memories.
Grab it! • Lucija FIORETTI 1g
Crtalo se i slikalo, a onda je došao gost iznenađenja
Carmina
Burana
u HNK
Ivana
pl. Zajca
U ponedjeljak 23.veljače 2012. čak
176 učenika naše škole, u organizaciji profesorice glazbene kulture
Sanje Vlačić, posjetilo je riječki
HNK Ivana pl. Zajca te prisustvovalo izvedbi legendarne Carmine
Burane njemačkog skladatelja
Carla Orffa.Ova je inače popularna kantata predstavljena publici
kroz balet u režiji poznatog portugalskog koreografa Huga Viere, a
osim Baleta HNK Ivana pl. Zajca
djelo su izvodili okrestar i zbor
istog kazališta, operni solisti, te
dječji zbor „Torretta”. Izvedba djela, uz svoju već odavno popularnu
i ishvaljenu glazbenu pozadinu,
prikazala je i interesantan scenski nastup. Mladi riječki baletani
i balerine sjajno su pokretima
dočarali ugođaj, dodatno osnažen
interesantnom kostimografijom i
upečatljivim scenskim efektima.
Djelo je ponudilo niz zanimljivih
interpretacija i plesnih akrobacija,
popraćenih dojmljivim glazbenim
ulomcima koji korijene vuku iz
srednjovjekovnih korala i trubadurskih napjeva. Jedina prepreka
potpunom shvaćanju djela bio je
tekst, tradicionalno izveden na
latinskom jeziku, ali kratki uvod
profesorice Vlačić bio je dovoljan
da se donekle izvuče poruka djela.
Ako ništa drugo, posjet jednoj
takvoj manifestaciji već je sam
po sebi bio sjajan dodatak nastavi
glazbene kulture, ali i dodatak
cjelokupnoj kulturnoj naobrazbi
pulskih gimnazijalaca. •
Dameo RAMIĆ-KOVAČIĆ III.a
15
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Piše: Dameo Ramić-Kovačić
Grupa mladih optimista
u borbi protiv društvenih nepravdi
Dramska grupa prvih i drugih
razreda Gimnazije Pula,
učenička je organizacija koja
već drugu godinu za redom
djeluje pod vodstvom učenika
Patrika Lazića i mentorstvom
profesora Filipa Zoričića, a
riječ je o nastavku i nasljeđu
dugogodišnje dramske tradicije
pulske gimnazije koju je
uspješno vodila naša prof. Meri
Šimunov.
Dramska je grupa utemeljena prošle školske godine
na inicijativu samih učenika i
voditelja grupe, mladih optimista i zaljubljenika u ljepotu
i snagu kazališne umjetnosti.
Od samih početaka, grupa
je orijentirana socijalnoj
temamtici, korištenju dramske
djelatnosti u svrhu propitivanja odnosa i stavova, kao i
korištenju kazališta za ukazivanje na potencijalne probleme. Tako je prošlogodišnji
rad protekao, osim u duhu
upoznavanja s kazališnom umjetnosti, u duhu propitivanja
teme holokausta, strahota
rata i odnosa mladih prema
njemu, sa završnim rezultatom
– predstavom Dnevnik Anne
Frank. Ove se godine, grupa
orijentirala prema propitivanju
16
stereotipnog društva, bazirajući se
na odnosu prema mladima iz popravnoga doma u konzervativnoj
sredini, a završni će rezultat, biti
uskoro izvedena predstava Bit ću
isto što i mama.
Na početku prve godine
rada, grupa je brojala svega osam
članova, a ove se godine, zainteresiranost znatno povećala pa tako
grupu sada čini 15-ak članova: Petra Kolaš, Alessandra Damijanić,
Jelena Mandić, Anđela Jurak, Dorian Štern-Vukotić, Gabrijel Lazić,
Diana Zrnić, Tihomil Pletikos,
Mateja Kurilić, Filip Lugarić,
Filip Blažević, Tena Bićanić, Petra
Stanić i Grazia Milovan.
Osim rada na završnoj prezentaciji, Lazić pokušava polaznicima
što više približiti kazališnu umjetnost pa se tako teme njihovih
satova kreću od zamišljanja,
improvizacija, razvijanja mašte i
koncentracije, kreiranja etida pa
sve do crtica iz teorije i povijesti
kazališta. Ne smijemo zaboraviti
niti redovite posjete kazalištu.
Grupa je ove godine pohodila
predstave poput: Putovima glagoljaša, Čarobnjaka iz Oza, Priče o
Luki i Tinu, Footloosa...
Ove godine, dramska je
grupa sudjelovala i na smotri
stvaralaštva Lidrano 2012 predsta-
vom Suputnik (prema motivima
teksta Ratka Bjelčića, adaptirao
i režirao Lazić) u izvedbi Diane
Zrnić, Petre Stanić, Mateje Kurilić
i Filipa Lugarića, a predstava je,
osim ovacijama mlade publike,
nagrađena i pobjedom na
gradskoj i županijskoj
razini.
Ono što slijedi dramskoj
grupi, sudjelovanje je na SKAGIju, kao i završna prezentacija
cijelogodišnjeg rada koja će se
održati početkom lipnja gdje će
biti moguće pogledati obje ovogodišnje produkcije, a Lazić bi
posebno iskoristio priliku zahvaliti
se mentoru Filipu Zoričiću, kao i
ravnateljici škole, na pruženoj prilici i podršci, a poziva i sve zainteresirane da se pridruže grupi i
upoznaju čari kazališne umjetnosti
- slobodu izražavanja, timski rad i
ljepotu sigurnosti četvrtoga zida.
Članovi dramske skupine na ovogdišnjem LiDraNu u pratnji prof. Filipa Zoričića i prof. Meri Šimunov
17
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Dan planeta Zemlje
22. travnja - Eko art akcija
Profesorica Julijana KocanovićGrubić kroz satove likovne umjetnosti provela je Eko-art akciju
posvećenu planeti Zemlji. •
Majama Miličević, Luka Plec i Sara Šram
spremni za debatiranje
Lumeni
U našoj školi djeluje debatni
klub Lumeni koji je sudjelovao
3.i 4. ožujka 2012. u Rijeci na
međužupanijskom natjecanju u
debatama za srednje škole.
Natjecale su se 24 ekipe iz
srednjih škola Istarske, Primorsko
goranske i Ličko senjske županije,
a održalo se u Osnovnoj školi
Podmurvice.
Učenički radovi na datu temu
Gimnaziju Pula predstavljale
su tri ekipe. Lumeni 1 ( Majama
R. Miličević, Sara Šram i Luka
Plec), Lumeni 2 ( Donna Luisa Del
Bianco, Minja Stevović i Mateo
Petrić) i Lumeni 3 (Milka Kukić,
Tena Lovrić i Tedi Banković), svi
su učenici trećih razreda.
Voditeljica kluba je Tanja
Carić, profesorica sociologije, a
učenici su uglavnom polaznici
njezinog fakultativnog programa
Građanski odgoj.
Budući da je ovo bilo njihovo
prvo natjecanje nisu se visoko plasirali, ali su dobili velike pohvale
i već sad se spremaju za slijedeću
godinu.
Debatiranje po modelu Karla
Poppera razvijeno je u svijetu na
svim razinama obrazovanja, a
Hrvatsko debatno društvo educira
zainteresirane nastavnike i organizira ljetne škole za učenike. Lumeni nisu još prošli te programe, već
su se sami uvježbavali koristeći
neke pisane materijale. Hrvatsko
debatno društvo promiče debatu
i druge metode poučavanja koje
razvijaju vještine koje čine osnovu
građanskog sudjelovanja u životu
demokratske zajednice, prije svega
javnu raspravu.
Primarni cilj je edukacija
mladih u znanjima i vještinama
vezanima za komunikaciju, javnu prezentaciju, organizirano
razmišljane, toleranciju, preuzimanje inicijative, organiziranje
vlastitog vremena te mnog druge
kompetencije koje u današnjem
svijetu čine osnovu uspješnog
rada, razmišljanja i života. •
Dorotea ĆOSIĆ, 3.a
Gimnazijalke osvojile karaoke
TV Nova je u Arubi klubu organizirala Karaoke show na koji se
mogao prijaviti tko želi i voli pjevati iz cijele Istre. Solisti i članovi
zbora "Gymnasium" uključili
su se u ovaj projekt. Na show se
prijavilo 18 kandidata, od toga iz
naše škole šest članova: Manuela
Hichri,Katarina Mulavdić, Elena
Zahtila,Tea Bešić, Roberta Knapić i
Ana Lučić.
Show je trajao deset tjedana
na način da bi se kandidati predstavljali u Aruba klubu svaki
četvrtak gdje bi se emisije snimale i emitirale ponedjeljkom na
lokalnoj TV Novoj. Po glasovima
u Arubi i glasovanju tv gledatelja
18
TV Nove, svaki put bi ispao solist
s najmanjim brojem glasova. Svi
predstavnici iz Gimnazije ušli su
u polufinale gdje je bilo osam kandidata, a u finale u zadnjoj emisiji
od četiri predstavnika iz Gimnazije bile su čak tri predstavnice:
Manuela Hichri, Roberta Knapić
(bila je peta, ali je upala umjesto
Ane Lučić koja je u to vrijeme bila
bolesna) i Katarina Mulavdić. Po
broju ukupnih glasova pobijedila
je Katarina Mulavdić, a drugo
plasirana bila je Manuela Hichri.
Katarina Mulavdić je kao pobjednica dobila vlastitu pjesmu koju je
skladao poznati istarski skladatelj
Bruno Krajcar te laptop. Katari-
na je stekla pravo za besplatno
snimanje njezine skladbe i spota.
Ono što je najvažnije, skladat će
joj se i nove pjesme za Melodije
Istre i Kvarnera te će ravnopravno
nastupati na festivalu sa ostalim
pjevačima i ući u sigurno natjecanje festivala. Show je započeo u
studenom 2011. godine, a zadnja
emisija je emitirana 13. veljače
2012. godine. Naša draga profesorica Elda Duras, voditeljica zbora
"Gymnasium", bila je prisutna na
svim snimanjima i bila je velika
podrška svojim učenicima. •
Naši učenici na natjecanju u Rijeci
Manuela HICHRY, 4.f
19
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
"Klokani bez granica"
Udruga "Klokani bez granica" međunarodnog je karaktera i okuplja
predstavnike velikog broja Europskih zemalja. Njezin je cilj popularizirati
matematiku i omogućiti širenje osnovne matematičke kulture. Glavna joj
je zadaća organizacija igre - natjecanja "Matematički klokan" koja popularizira matematiku među mladima. Namjera je motivirati učenike da se
bave matematikom izvan redovitih školskih programa.
Motto igre - natjecanja "Mate-matički klokan" je: bez selekcije, eliminacije
i finala. Natjecanje se organizira svake godine u ožujku, istoga dana, u
isto vrijeme, u svim zemljama sudionicama. Sastoji se od 12 zadataka za
skupine Pčelica i Leptirić, odnosno 24 zadatka za sve ostale skupine. Zadaci su raznovrsni i poredani od lakših prema težima. Za svaki je zadatak
ponuđeno pet odgovora od kojih je samo jedan ispravan. Službeni su jezici
"Klokana" francuski i engleski, a pitanja su prevedena na jezike zemalja sudionica. Igra - natjecanje se samofinancira članarinom sudionika - natjecatelja. Prikupljena se sredstva koriste za organizaciju, pripremu zadataka
i simbolične poklone svim natjecateljima. Najmanje polovina prikupljene
svote mora se potrošiti za nagrade najboljima. Naša škola ove godine je
izborila odlične rezultate. •
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
REZULTATI MEĐUNARODNOG
MATEMATIČKOG
NATJECANJA"KLOKAN BEZ GRANICA"
Ove godine sudjelovale su 184 srednje škole
iz Hrvatske, ( u našoj školi 40 učenika). Plasirani među 10 % najboljih su:
Skupina CADET (1. razred)
Ivan Žufić (1)
Damjan Perković (2)
Ivan Lazarić (9)
Lucija Fioretti (10)
Dora Vojnić (19)
Daniel Marinković (86)
Mateja Kurilić (161)
Skupina JUNIOR (2. i 3. razred)
Paola Laginja (3)
Helena Biberić (12)
Petra Stanić (28)
Denis Andrić (56)
Kristijan Lorencin-Petrović (62)
Skupina JUNIOR - posebna lista
Luka Macan (4)
Anton Perkov (25)
Skupina STUDENT (4. Razred)
Lara Brmbolić (18)
Imamo plan
Projekt „Imamo plan”, koji se temelji na štednji različitih izvora energije
pokrenut je sa strane udruge Zelena Istra na razini pulskih srednjih škola,
od kojih je jedna bila i naša škola
Prof.Grgorinić s članovima grupe:
Davidom i Izidorom Zgrablić, Majom Ploh, Nicol Rodić, Tijanom Martinčić, Patrikom Žagarom i Viktorom Morovićem
pod doziranim autoritetom profesora Denisa Grgorinića. Grupa
se usmjerila na uštedu svjetlosne
energije te je svoj rad prezentirala
na Filozofskom fakultetu u Puli
zajedno sa ostalim sudionicima.
Štediše kažu da su došli do veoma
efikasnih rješenja, koja su sada na
razmatranju od strane nadležnih
osoba, no ipak kvalitetno provedeno vrijeme i učenje novih, do
nedavno nepoznatih informacija
učenicima je bilo najbitnije. Za
kraj, poslali su nam jasnu poruku:
„Ne štedite na smijehu, povećajte
kvalitetu života, štedite gdje god
možete, ali ne štedite smijeh, jer
tako se povećava kvaliteta života.“•
Nicol RODIĆ, 3.a
20
Mate Balota
Proslava rođendana Mije
Mirkovića - Mate Balote upriličena
je dana 28. rujna 2011. godine.
Izložba likovnih radova učenika
postavljena je u hodniku školske
knjižnice, a od 13 do 14 sati u
holu škole održavao se prigodan
program u kojem su sudjelovali
Bruno Krajcar s albumom „Mate
Balota”, KUD Uljanik , Zbor
Gymnasium i recitatorska grupa
učenika Gimnazije Pula. Izložbu
u holu škole pripremila je prof. Julijana Kocanović Grubić i učenici,
a izložbu pisanih radova Mate Balote u školskoj knjižnici pripremio
je aktiv knjižničara. Koncert u
hodniku škole organizirao je prof.
Filip Zoričić. Zbor Gymnasium
otpjevao je „Krasna zemljo” pod
vodstvom prof. Elde Duras, a
KUD Uljanik zaplesao je polku,
kojoj se pridružio i zvuk istarske
roženice. Dodajmo na kraju da
je recitacije Balotinih tekstova
izvodila učenica Samanta Macan,
pod mentorstvom Nataše Tončić.
Prigodan program pripremljen je sa
željom nastavka čuvanja čakavštine
među mladim ljudima. •
Najbolji iz
engleskog jezika
Naši učenici s mentorom prof. Dejanom Pavlinovićem bili su
jako uspješni na državnom natjecanju iz engleskog jezika.
Kategorija 2A (drugi razredi gimnazije):
• Petra Ukota -1. mj., državna prvakinja.
• Kristijan Lorencin Petrović, 7. mj.
Kategorija C liste (učenici koji su duže od 1 god učili engl. u
englesko govorećoj državi):
• Tara Lucija Kajić, 3 mj.
PETRA UKOTA
Ja sam Petra Ukota, imam 16 godina i idem u 2. f
razred jezične gimanzije. Gimnaziju sam upisala
jer sam oduvijek znala da zelim ići na fakultet ali
nisam bila sigurna na koji bi akultet željela ići. Nakon gimnazije ostaje najveći broj opcija pa je to
bio najbolji izbor. Engleski sam počela učiti još u
vrtiću no većinu sam znanja stekla s televizije, filmova i knjiga. S obzirom da sam već neko vrijeme
zaluđena Ujedinjenim Kraljevstvom i britanskom
kulturom nije začuđujuće da engleski koristim
više od hrvatskog tako da se danas s njime bolje
snalazim. Za natjecanje se nisam puno pripremala. Riješila sam par testova i pokušala na misliti
previše o tome. Uglavnom mi bolje ide ako se ne
brinem previše.
Čestitke učenicima i profesoru! You are the best! •
21
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Pulski gimnazijalci
u projektu MLADIEKOIN
slikarice iz 3.d s ribičima iz 4.razreda
Viva Mexico!
Službeni kuhar 3.g razreda
Škot iz pulske Gimnazije
Kako to već godinama nalaže
tradicija i ove veljače gimnazijalci
su obilježili tjedan karnevala.
Svakome tko je taj dan došao u
školu možda je to bilo čudno, ali
nama, profesorima i učenicima,
sasvim normalan radni dan.
3.a na putu za Woodstock
Ekipa ''Brillianteena'' iz 3.c razreda
22
Rudar Luka iz 3.b
Osam učenika 2.g razreda naše
škole na čelu s mentorom prof.
Kazimirom Berljavcem aktivno je
uključeno u međunarodni projekt
pod nazivom MLADIEKOIN.
Riječ je o projektu regionalne
suradnje između hrvatskih i slovenskih srednjih škola i fakluteta
u kojima će se kroz poduzetničke
radionice mladi upoznati sa osnovnim načelima poduzetništva i
načinom izrade poslovnih planova
za eko-inovativne proizvode.
Provedba projekta MLADIEKOIN
traje od travnja 2011. do ožujka
2013. i uključuje tri hrvatske i tri
slovenske regije, odnosno škole
iz tih regija u kojima će se formirati projektni timovi sastavljeni
od učenika ili studenta. Svaka
grupa će u vremenu od prosinca
2011. do lipnja 2012. održati 15
poduzetničkih radionica. U našoj
školi tu grupu čine, kao što smo
već naveli, učenici 2.g razreda i to
Armando Miljan, Mateja Šimunić,
Tina Redžović, Sara Pužar, Sebastian Dovičin, Zrinka Bratulić,
Tihomil Pletikos i Filip Črnja.
U trenutku dok ovo pišemo
u našoj je školi završeno 12 od
15 tzv. poduzetničkih kružoka.
Od početka 12.mjeseca prošle
godine spomenuta se grupa
sastajala raspravljajući o raznim
temama, od upoznavanja s europskim standardima i usvajanja poduzetničkih vještina,
preko učenja tehnike kreativnosti
i alata internet-komunikacije, pa
do razrade uloge pojednica u timu
i formiranja samog poslovnog
plana na kojem se radilo na posljednjih nekoliko sastanaka. U
međuvremenu su dva okupljanja
Piše: Dameo Ramić-Kovačić
IZVOR: www.mladiekoin.net
Susret s Branimirom Ružojčićem
Riječ je o projektu regionalne suradnje
između hrvatskih i slovenskih srednjih
škola i fakluteta u kojima će se kroz
poduzetničke radionice mladi upoznati
sa osnovnim načelima poduzetništva i
načinom izrade poslovnih planova za
eko-inovativne proizvode.
iskorištena za susrete s poduzetnicima. Krajem siječnja u posjet
Gimnaziji došao je Darko Špelić,
čije je predavanje grupa popratila s velikim interesom, dok je
20. ožujka 2012. održan susret
s poduzetnikom Branimirom
Ružojčićem, a tema tog razgovora
bila je izrada poslovnog plana te
razvoj eko-inovativne ideje.
Napomenimo da će na kraju
projekta dvije najbolje eko inovativne poduzetničke ideje iz svake
regije biti kvalificirane za projektne kampove, koji će se održati u
Kopru i Rijeci. Važnost kampova je
u druženju mladih iz obje zemlje,
kulturološkoj razmjeni i razmjeni
iskustava, te na daljnjoj suradnji u
izradi eko inovativnih ideja.
Završni projektni forum,
koji će se održati u Novom mestu,
okupit će sve mlade koji su sudjelovali u projektu. Na događaju sa
kulturnim i zabavnim programom
izabrane će biti najbolje eko
inovativne ideje, a mi se iskreno
nadamo da će među izabranima
biti i marljiva skupina iz pulske
Gimnazije.
23
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Nadarenost
pulskih
gimnazijalaca na djelu
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Naši su učenici ponovno dokazali svoju izuzetnu nadarenost i to
umjetničkim postignućima na različitim natjecanjima na državnom
nivou. Naime, Vijeće Europske unije, uz potporu Europskog parlamenta,
2012. godinu proglasilo je godinom aktivnog starenja i međugeneracijske
solidarnosti, a Europski dom Zagreb raspisao je natjecanje u literarnom
i likovnom izrazu po dobnim skupinama (za osnovne škole, za prva dva
razreda, srednjih škola, za treći i četvrti razred srednjih škola i za one
starije od 18 godina, a mlađe od 21).
Među mnogim pristiglim radovima Puljani su osvojili:
a) za literarni rad u 3. dobroj skupini:
• 2. mjesto Elena Roce (mentorica Zlata Knez) i
• 6. mjesto Matea Prenc (mentorica Meri Šimunov)
b) za likovni rad u 3. dobnoj skupini:
• 2. mjesto Klara Bakija (mentorica Julijana Kocanović Grubić)
• 3. mjesto Sara Matošević (mentorica Julija Kocanović Grubić)
• 5. mjesto Petra Kolaš (mentorica Afrodita Široka Spaqi)
• 6. mjesto Antonija Borjana Agapito (mentorica J. Kocanović Grubić)
• 7. mjesto Vana Černeka (mentorica Julijana kocanović Grubić)
c) te u 4. dobnoj skupini:
• 4. mjesto Barbara Matejčić (mentorica Julijana Kocanović Grubić)
• 5. mjesto Lea Komel (mentorica Julijana Kocanović Grubić).
Odlazak u Zagreb 9. svibnja 2012. na dodjelu diploma i nagrada
učenicama i mentoricama osigurao je Grad Pula.
U četvrtak 10. svibnja 2012., zahvaljujući Istarskoj županiji, petero
učenika s mentoricom Zlatom Knez otputovalo je u Zagreb po nagrade
koje su osvojili na natjecanju učenika i učitelja u literarnom izrazu u
organizaciji Medioteke Zagreb, Udruge za promicanje medijske kulture
djece i mladih. Nagradu "Jagoda Truhelka" dobili su:
a) za najuspješniji esej:
• 1. mjesto Monika Pothorski, IV. razred
• 2. mjesto Paola Laginja, II. razred i Rafaella Rančić, II. razred
• 3. mjesto Rober Režan, II. razred
b) za najuspješniju rap-pjesmu:
• 1. mjesto Enis Osmanović, IV. razred
Kreativni gimnazijalci
Naše kume
24
c) za najuspješniju priču:
• 1. mjesto Zlata Knez, prof.
Obilježeni datumi
21. 9. - Dan mira
Naša škola i ove je godine tradicionalno obilježila međunarodni Dan
mira u organizaciji grupe Eko-škole i grupe Crvenog križa. Humanitarne
udruge „Naš san - njihov osmijeh” i „Puljani Humanitarci” prikupljavši
kroz čitav tjedan namirnice za potrebite.
Simbol mira
26. 9. - Europski dan jezika
Kao i svake godine učenici naše škole obilježili su Europski dan jezika
kojeg je utemeljilo Vijeće Europe 26.09.2001. godine s ciljem poticanja
jezične različitosti, višejezičnosti i cjeloživotnog učenja. Učenici su na
satovima stranih jezika nizom aktivnosti obilježili taj dan: prevodili
su uobičajene izraze na preko dvadeset europskih jezika, prevodili su
poslovice na jezike koji se uče u školi, izradili su postere o važnosti
učenja stranih jezika, postere s tuđicama u hrvatskom jeziku, jezicima
Europske unije. Svi su njihovi radovi uklopljeni u prigodnu izložbu na
školskim hodnicima.
18. 10. - Dan kravate
Opće je poznata činjenica da jedan od neizostavnih djelova ljudske
odjeće, kravata, potječe upravo sa odora hrvatskih vojnika iz 19.stoljeća.
U čast podrijetla tog popularnog modnog detalja naši su se učenici
u popriličnom broju odazvali akciji te obukli kravate pod motom:
„Svežimo kravatu i, družeći se s drugima, podsjetimo na vrednote koje
predstavlja: ljudsko dostojanstvo, kulturu uljudnosti, sklad slobode i
odgovornosti, važne trenutke svečanosti i slavljenja, poslovnu uspješnost,
duh zajedništva među ljudima i narodima“.
Obilježavanje Dana tolerancije
16. 11. - Međunarodni dan tolerancije
Međunarodni dan tolerancije, u našoj je školi obilješen likovnom
izložbom pod mentorstvom prof. Julijane Kocanović Grubić. Prema UNESCO-voj definiciji, tolerancija je poštovanje, prihvaćanje i
uvažavanje bogatstva različitosti u našim svjetskim kulturama, naša
forma izražavanja i način da budemo ljudi. Ona je zasnovana na znanju,
otvorenosti, komunikaciji i slobodi mišljenja, savjesti i uvjerenju. Tolerancija je harmonija u različitostima. To nije samo moralna dužnost, to je
također politički i zakonit zahtjev. Dosljedno poštovanje ljudskih prava,
biti tolerantan, ne znači toleriranje socijalnih nepravdi ili odbacivanje ili
slabljenje tuđih uvjerenja. To znači biti slobodan, čvrsto se držati svojih
uvjerenja i prihvaćati uvjerenja drugih, različitih.
27. 1. - Dan sjećanja na žrtve holokausta
Ove školske godine dvije učenice naše Škole bile su kume brodova pulske „Uljanik plovidbe“. U listopadu 2011. godine Valentina Butković,
4.d, kuma broda Stoja, a u ožujku 2012. godine Maša Srdić, 4.e, kuma
broda Punta. Tradicinalnim presijecanjem konopca pustile su brodove u
more, pože-ljele im sigurnu i dugu plovid-bu morima svijeta te neka bude
primjer uspješne brodograditeljske tradicije i da uvijek sretno vrati svoju
posadu kući. •
Učenici i profesori pulske Gimnazije na poseban su način obilježili
međunarodni Dan sjećanja na žrtve Holokausta pod mentorstvom prof.
Filipa Zoričića. U hodniku Škole učenici likovne umjetnosti prof. Julijane
Kocanović Grubić uredili su izložbu na temu Holokausta, tolerancije i
ljudske patnje, dok je veliki broj učenika i profesora pogledao sa zanimanjem film Schindlerova lista. U organizaciji događaja literarno je
sudjelovao i aktiv njemačkoga jezika s učenicima. •
Dan tolerancije, detalji s likovne izložbe (3 slike)
25
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Prepoznaj svoju snagu
U unutarnjem dvorištu pulske gimnazije 8.prosinca 2012. godine, povodom obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti, održao
se projekt pod nazivom „Prepoznaj svoju snagu”. Svrha projekta bila je
podrška prevenciji u organizaciji petero učenika medicinske i gimnazijske škola zajedno s njihovim trenerima-edukatorima iz udruge ZUM i
Obiteljskog centara Istarske županije. Uz glazbeni program svi su učenici
mogli i simbolično ostaviti svoj trag otiskivanjem dlana na veliko platno i
upisujući kraj otiska riječ koja u njima ali i u drugim ljudima budi snagu.
Također su se mogli informirati o aktivnostima koje se održavaju u gradu
Puli putem obješenih plakata i tako prepoznati i razvijati svoje potencijale. •
Tunel za 10
Gimnazija
za Vukovar
Dojmljiva slika iz dvorišta ''žute škole''
26
U ponedjeljak 23. travnja 2012. godine naša škola sudjelovala je na 10.
Festivalu znanosti. Sudionici projekta - Maja Cukon, Andrea Plec i
Klaudija Benčak iz 4. A razreda Gimnazije Pula, inače aktivne učenice
u mnogim izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, zajedno s
mentoricom prof. Kristinom Opatić, osmislili su način, tj. metodu kako
osnovnoškolcima prenijeti gradivo matematike kombinirajući timski rad.
Ovim projektom željeli su potaknuti, tj. prenijeti znanje matematike na
učenike deset, pulskih osnovnih škola. Projekt će se odviti u tri ključne
faze. Prva faza je upoznavanje s ciljevima i zadacima projekta te organizacijom rada. Uvodno predavanje održat će Speleološko društvo Pula. U
drugoj fazi učenici će se podijeliti u grupe ne bi li radom sa speleološkim
instrumentima ovladali određenim, matematičkim operacijama koristeći
razne, mjerne instrumente. Glavni zadatak će biti crtanje podzemnog
hodnika na Kaštelu. U trećoj će fazi svaka škola posebno analizirati
rezultate, održat će raspravu, izradit će prezentacije, plakate te napisati
izvješće o učinjenom. •
Pulske gimnazijalke i gimnazijalci, njih 300-tinjak, i ove su se godine
posebno sjetili Grada heroja i na jedinstven način obilježili 20. godišnjicu
stradanja Vukovara. Najprije su pogledali nekoliko video isječaka o Vukovaru ne bi li stekli jasniji dojam o tome kakva je grozna, ratna situacija
vladala u to vrijeme. Također, diskutiralo se o romanu „U potpalublju”
Vladimira Arsenijevića. Nedugo nakon toga, u gimnazijskom dvorištu,
učenici su formirali svojim tijelima i upaljenim svijećama srce i broj
dvadeset. Prizor je uistinu bio upečatljiv; u potpunom mraku jasno su
se vidjele upaljene svijeće koje su predstavljene kako simbol života. Uz
glas Siniše Glavaševića, čitala se njegovo djelo „Priča o gradu”. Nakon
performansa, učenici su otišli do Vukovarske ulice i zapalili svijeću. Još
je jednom pulska Gimnazija pokazala veliko srce i suosjećanje za stradali
grad. Događaj su osmislili učenici Medijske kulture pod mentorstvom
prof. Filipa Zoričića, a potpomogli su vlč. Vilim Grbac, katedralni župnik
i mađioničar Stefano. •
„Stvorimo zdrave navike,
jer dobro zdravlje naša je odgovornost“
Piše: Marko Šperanda
PROGRAM DOGAĐANJA:
Povodom Svjetskog dana zdravlja
kojeg smo obilježili 7. travnja , a u
sklopu programa naše Eko škole,
od 11. do 17. travnja održavala su se
predavanja i radionice s porukom
"Stvorimo zdrave navike, jer dobro
zdravlje naša je odgovornost.“
Kroz šest dana održan je niz
zanimljivih predavanja, poput
predavanja o zdravoj prehrani gđe.
Hodžić i prof.Marka Simića, zatim
predavanja o prevenciji ovisnosti
i seksualnosti adolescenata ili pak
predavanja o utjecaju kućnih ljubimaca na zdravlje vlasnika. Učenici
su odlično reagirali na odrađena
predavanja i radionice, a voljeli
bismo da se više istih organizira i
kroz iduću školsku godinu. •
• Natječaj za najbolju fotografiju i esej na temu zdravlja, Filip Zoričić, do 27.04.2012.
• Plakati i organizacija – eko grupa, Teodora Beletić
• Predavanja/radionice :
Srijeda, 11.04.2012.
• Zdrava hrana – Bio&bio, Hašija Hodžić – Dada, učionica 28, 13h
• Energetske vježbe – Zvonki cedar, Adriana Beletić-Raunić, dvorana za TZK, 13h
• Uvod u znanje o ljubavi – Nenad Kuzmanović, učionica Ia, 14h
• Aikido klub Pula - Ino Bogunović, dvorana za TZK, 14h
• Komunikacija i zdravlje – Obiteljski centar, Danijela Ustić, učionica IIIg, 14.45
• Utjecaj kućnih ljubimaca na zdravlje vlasnika, Ruka šapi – Nina Frlin, učionica IIIb, 15.55
• Zdrave prehrambene navike – Marko Simić, dvorana za TZK, 17.30
• Opuštajuća glazba tijekom odmora, izbor Maja Ploh
Četvrtak, 12.04.2012.
• Zdrave prehrambene navike – Marko Simić, dvorana za TZK, 8.45
• Imamo plan –projekt uštede energije u školama, Zelena Istra, Denis Grgorinić, Sveučilište
Jurja Dobrile, 14h
Petak, 13.04.2012.
• Seksualnost adolescenata – Ljiljana Mešćić-Blažević, učionica 9. , 13h
• Stvaranje zdravlja – Teodora Beletić, učionica Ic, 14 h
Ponedjeljak, 16.04.2012.
• Mentalno zdravlje i prevencija ovisnosti – Centar za prevenciju i vanbolničko liječenje
ovisnosti – Velimir Todorović, 12.30
Utorak, 17.04.2012.
• Prevencijom do zdravlja - Liga protiv raka, Danica Kuzmanović, učionica Iva, 9,55
Energetske vježbe u dvorani
27
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Šalji dalje!
Japanska
kultura u
gimnaziji
Na temelju suradnje Pule s japanskim gradom Heikanom, predstavnici grada Kazuo Okomoto i
Nobue Iwai upoznali su učenike
drugih i trećih razreda pulske
gimnazije s djelićem tradicionalne
japanske kulture. Neke od njih
čine ritual ispijanja čaja, kaligrafija, origami i igra Igo. Sljedeće
godine pet pulskih srednjoškolaca
čeka posebna nagrada - nezaboravan put u Japan!
U nastavku upoznat ćete se s
onim dijelovima japanske kulture
koje su naši učenici imali priliku
pobliže upoznati.
Na ponos Gimnazije ovog je proljeća u našoj školi pokrenuta inicijativa pod nazivom „Šalji dalje’’.
Nekolicina učenika, pod mentorstvom prof. Nikole Vujačića,
pokrenula je taj hvalevrijedan
projekt međusobnog pomaganja
učenika, dakako s ciljem širenja
dobrih djela i van zidova Gimnazije. O čemu se točno radi pročitajte
u članku s portala istarski.hr koji
prenosimo u cjelosti:
Mi ćemo na taj način, korak po
korak, promijeniti okolinu!
Elena Apostolovski
Gosti iz Japana s ravnateljicom Brankom Antunović-Piton i prof. Dejanom Pavlinovićem
KALIGRAFIJA
RITUAL PIJENJA ČAJA
ORIGAMI
IGRA IGO
Kaligrafija je umjetnost oblikovanja pisane riječi u kojoj svaki
simbol i ideogram ima svoje
posebno značenje. Porijeklo kaligrafije dolazi iz Kine, no dakako
najpoznatija i najcjenjenija kaligrafska škola jest ona japanska. Za stvaranje te pisane riječi,
potrebni su vam kist i tuš, no
mnogo važnije je da imate dobru
volju i puno strpljenja. U Japanu
kaligrafija se upotrebljava na sveučilištima i uči se kao obavezan
predmet u školi. Svake godine,
2. siječnja, održava se tradicija
običaja Kakizome, prvog kaligrafskog natpisa u kojemu se ispisuju
želje za dobrim i zdravim životom
te mirom za sve članove obitelji.
Iako je u današnje vrijeme bilo
kakvo pisanje rukom postalo gotovo zaboravljena umjetnost, Japanci
su ostali vjerni svojoj tradiciji.
Čaj je u Japan stigao iz Kine.
Obred se izvodi tako što domaćin
kuha vodu nad vatrom i u njoj
priprema jaki napitak od mljevenog, zelenog čaja. Cijela svrha čajne ceremonije jest pročišćavanje
duha i tijela.
Dolazi od riječi oru, što znači savinuti i gama, što znači papir. To je
svojevrsno umijeće savijanja papira
pravilnog oblika da bi se dobilo
drvo ili trodimenzionalni model
životinje, biljke. Prvi poznati origamiji bili su modeli papira.
Igra Igo, kod nas poznatija kao
Go Igra, nastala je prije 4000
godine u Kini. Igru su u Japan
prenijeli budistički svećenici prije
nešto više od 1000 godina. Ova je
igra veoma popularna razonoda,
što pokazuje i velik broj igrača sedam milijuna u Japanu! •
28
cije iz fizike, matematike, kemije
i jezika svim učenicima koji s tim
predmetima muku muče.
„To je odličan način da ljudima pomognemo i da se mreža u što
kraćem roku proširi. Došli su nam
čak i iz pulske tehničke škole na
instrukcije“, veli Gadžić. Događa se
i da oni koji su došli na instrukcije,
poput Elene Apostolovske, učenice
trećeg razreda Opće Gimnazije, na
kraju aktivno i samoinicijativno
Jelena MANDIĆ, 2.g
A PRESENTATION ABOUT
JAPANESE CULTURE IN OUR SCHOOL
In September 2011 our school was visited by a Japanese delegation from Hekinan, Pula's sister town.
They held a presentation about Japanese culture, as part of a student exchange project started by
Gimnazija Pula and a school in Hekinan.
We were first shown Igo, a board game for two players. The goal in this game is to surround the
opponent’s stone with your own stone.
After a few matches were played, we were introduced to the tea ceremony. Some of us got the
chance to try green tea which is traditionally used in the ceremony.
Moreover, we learned about calligraphy, the art of writing. Special ink and a brush made of bamboo
are used for writing. Everything is painted on rice paper.
In the end we had fun with the traditional art of folding paper – origami.
Those school hours were both educational and fun. We learned a bit more about the Far East culture.
Prezentacija japanske kuhinje
Pulski gimnazijalci oživjeli
su ideju pomaganja po principu „pomognem tebi – pomogni
drugome“ kako bi što veći broj
osvijestili na činjenje dobrog djela.
Naime, sudionici akcije zapisivat
će na jedan poseban plakat imena
onih koji su učinili, ali i koji su
primili dobro djelo.
„Ti će se ljudi potom spojiti u
jednu mrežu na velikom plakatu
i time će se vidjeti kako se dobro
djelo širi, kuda sve putuje, ali i gdje
je stalo“, kaže Filip Šain, maturant pulske gimnazije, jedan od
zaslužnih za stvaranje mreže „Šalji
dalje“ koji zajedno s razrednim
kolegom Andreom Gadžić daje
instrukcije iz matematike i fizike.
Upravo su maturanti matematičkog i jezičnog usmjerenja
smislili plan i program kojim će
„potiho“ promijeniti svoju okolinu
na bolje. Riječ je o odličnim i vrlo
dobrim učenicima koji su zajedno
s kolegama iz drugih razreda
odlučili davati besplatne instruk-
počnu pomagati oko organizacije
instrukcija ili uređivanja plakata.
„Mi ćemo na taj način, korak
po korak, promijeniti okolinu“,
uvjerena je Elena Apostolovski.
„Ako je Clari Zetkin, borcu za prava žena na koncu uspjelo da žene
dobiju svoja prava, ne vidim zašto i
mi ne bi strpljivošću i pomaganjem
pojedincu svoju okolicu odmaknuli
od depresije i apatije. Nas je u
mreži već 40-ak i nadam se da će
nas biti i više“, veli ta gimnazijalka.
Učenici koji daju isntrukcije
za sada su Đino Blašković IV. G,
Vedran Seretin IV. C, Goran
Rumin IV.G, Lucija Fioretti I. G i
Andi Drandić I. A.
Profesor Etike Nikola Vujačić,
na čijem je satu mreža i nastala,
ponosno konstatira da su njegovi
učenici osobito dragi ljudi jer ih ne
treba poticati na činjenje dobrih
djela te se nada da će se i druge
škole i profesori uključiti u akciju. •
29
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
THINK.EU
Pulski gimnazijalaci u
Europskom parlamentu
mladih
Through Information
and Knowledge
towards EU
Elena Apostolovski > Zagreb, 6. i 7. 9. 2011.
Zagreb je od 30. rujna do 9. listopada 2011. primio više od 300 mladih
iz 25 europskih zemalja u cilju
održavanja 68. međunarodnog
zasjedanja Europskog parlamenta
mladih. Petnaest odbora radilo je
na sklapanju rezolucija, odnosno
tema vezanih za budućnost Europe i EU koje će nakon generalne
skupštine i prihvaćanja od svih
odbora dobiti status savjetodavnog
mišljenja u Europskom parlamentu. Šestero učenika Gimnazije
Pula, Thomas Marku kao predvodnik, Ema Lovrinčić, Luka Plec,
Nikola Vidaković, Matija Blašković
i Elena Apostolovski uz pomoć
profesorice Elizabete Pavlović 3. i
4. listopada koristeći se Skypeom
iz školske knjižnice, sudjelovali su
radu ECON-a, odbora za monetarna i ekonomska pitanja.
6. i 7. listopada u Zagrebu
prisustvovali su exchange cafeu, Euro koncertu i generalnoj
skupštini. Raspravili smo pitanja
povećanja poreznih obveza u
korist smanjenja deficita europskih
vlada, poslovanje banaka u cilju
stabilizacije tržišta i zaštitne mjere
u pripremi bankovnog sektora za
budućnost međusobno, a potom
razmjenili mišljenja s članovima
ECON-a u Zagrebu.
6. listopada uputili smo se u
centar zbivanja kako bismo prisustvovali manifestaciji iste večeri i
generalnoj skupštini sljedeći dan.
Za podmirenje troškova zahvaljujemo Gimnaziji Pula. Uvečer je
u U Hypo centru organiziran
exchange cafe gdje smo upoznali
članoveECON-a te zajednički sud30
U Gimnaziji Pula 7.3.2012.
održale su se tri radionice projekta
ThinkEU i to paralelno u tri
učionice. Radionice su trajale
sat vremena, a prilikom njenog
završetka grupe učenika su se
rotirale ne bi li sudjelovali na
svakoj od njih. Organizirane su u
suradnji profesorice Tanje Carić i
Zaklade za poticanje partnerstva i
razvoja civilnog društva, a sudjelovali su učenici koji pohađaju
Fakultativnu nastavu Građanskog
odgoja, Medijske kulture te treću
grupu činili su zainteresirani
maturanti.
Zagreb je od 30. 09.
do 09. 10. 2011. primio više od 300 mladih iz 25 europskih
zemalja...
jelovali u nagradnoj igri s kratkim
plesom uz druženje s mladima.
Nakon proglašenja pobjednika i
večere, slušali smo Euro koncert.
Organizirano u dva dijela, delegati
s glazbenim talentima predstavili
su pjesme nacionalnog karaktera
i moderniju svjetsku glazbu, a za
kraj nasmijali smo se uz osmišljeni
kratki zabavni program, proveden
u interakciji s publikom.
7. listopada zavirili smo s
gornje galerije na zasjedanje generalne skupštine, koja je ozbiljno,
nimalo nalik na Hrvatski sabor,
raspravila svih 15 rezolucija i
vrijedno spremila paket svježih
mišljenja za Europski parlament.
Svijet ostaje na mladima te eto, mi
se brinemo da i dobar ostane! •
ALDA (Strasbourg)
Mogućnosti mladih u Europskoj uniji (što
rade, kakve aktivnosti se mladima nude,
da li postoje neke beneficije za mlade...)
Školovanje i studiranje u EU
UDRUGA ZUM
Volontiranje: lokalno i međunarodno
EVS - European Voluntary Service
Mogućnosti volontiranja u Hrvatskoj i
Europskoj uniji
ZAKLADA ZA POTICANJE PARTNERSTVA I RAZVOJA CIVILNOG
DRUŠTVA
Prezentacija projekta thinkeu (kreativno
natjecanje, debate, study visit, pitanja...)
Program Mladi na djelu, mogućnost individualnog apliciranja na EU fondove
Erasmus
Leonardo
Euroodiseja
Prezentacija projekta
31
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Za ''Uliku'' iz ''Unije'': Dameo Ramić-Kovačić, III.a
Promotivni materijal
EU-putokaz
Briškulanje u parlamentu
S gimnazijom po Europi
peta generacija u institucijama EU
U trenucima dok je Lijepa naša nestrpljivo iščekivala kraj dugotrajnih
pregovora za ulazak u razvikanu Europsku Uniju, pulski su se gimnazijalci i petu godinu zaredom zaputili na stručnu ekskurziju obilježena
relacijom Strasbourg - Bruxelles, žilom kucavicom politički i gospodarski
ujedinjene Europe.
VEŽITE SE, POLIJEĆEMO...
Ispred Vijeća Europe
...sama
kvaliteta
predavanja
bila je
dovoljna da
shvatimo
kako u toj
ustanovi
sve djeluje
jednostavno
perfektno.
32
Predvođena već uhodanim proeuropskim profesorskim timom Tanjom Černekom i Elizabetom Pavlović, uz podršku kolegice Sanje Vlačić,
i peta je generacija učenika trećih razreda pulske Gimnazije dobila jedinstvenu priliku da posjeti visoke institucije EU te se upozna s načinom
rada, odnosno funkcioniranjem istih. Naime, 40 znatiželjnih „trećaša”
zaputilo se uvečer 8.11.2011. na petodnevno putovanje uz pratnju pravog
malog stručnog stožera koji već pet godina zajedničkim snagama obilazi
istu rutu. Taj stožer, sastavljen od spomenutih profesorica, stručnog vodiča, te vedrog i nasmijanog šoferskog dvojca i ove je godine svoj posao
odradio na vrhunskoj razini, što svakako zaslužuje posebnu pohvalu.
Srijeda, 09. 11.
PRVA POSTAJA- STRASBOURG
Prva stanica nakon iscrpljujuće noćne vožnje bio je Strasbourg pogranični grad između Francuske i Njemačke, ujedno i simbol ujedinjenja tih dvaju zemalja, nekad ljutih protivnika, a danas pokretača i
nositelja europskog zajedništva. U Strasbourgu se, iako nije glavni grad
matične države, nalaze neke od najvažnijih institucija ujedinjene Europe.
To su Vijeće Europe i Europski sud za ljudska prava, dok je Strasbourg
ujedno, skupa s Bruxellesom, lokacija održavanja pojedinih zasjedanja
Europskog parlamenta. Prvi dan protekao je u razgledavanju stare
gradske jezgre koja se u cijelosti nalazi na popisu UNESCO-ve svjetske
baštine. Uvečer nas je u hostelu posjetila Anica Đamić, hrvatska veleposlanica u Vijeću Europe, koja nas je nakon prigodne razmjene darova
upoznala s načinom rada te institucije, a zatim srdačno odgovorila na
sva naša pitanja. Većinu se posebno dojmio opis radnog dana jednog
tamošnjeg veleposlanika koji uz pokoju sjednicu uglavnom ima zada-
tak prisustvovati mnogobrojnim
poslovnim ručkovima i večerama.
Posao iz snova, rekli bi mnogi,
iako sudeći prema priči naše gošće
takve radne večere s vremenom
postaju izuzetno naporne. Nakon
tog ugodnog razgovora i jedne
nenaporne večere mogli smo
osjetiti svu blagodat Schengenskog
sporazuma nesmetano prošetavši
mostom iz Francuske u Njemačku.
Večerati u jednoj, a popiti piće u
drugoj državi - zanimljiv utisak za
građane zemalja koje su još uvijek
međunarodno „ograničene”.
na ulasku u belgijsku prijestolnicu Bruxelles. Već smo taj dan
mogli osjetiti čar noćnog provoda
u jednom od središta europskog
kulturno-političkog života, pritom
ne propustivši domaćina upoznati
s našim slavljeničkim duhom.
Tako se u jednoj od najpopularnijih briselskih pivnica, nakon
degustacije irskih, njemačkih i
belgijskih uzoraka, začula izvorna
istarska pjesma te uz prošireni
repertoar barem nakratko osjetio duh Balkana; tek toliko da
i mi pokažemo da se u Europi
osjećamo kao kod kuće...
predočila način funkcioniranja i
povezanost svih europskih tijela,
a sama kvaliteta predavanja bila je
dovoljna da shvatimo kako u toj
ustanovi sve djeluje jednostavno
perfektno. Nakon predavanja posjetili smo centralnu dvoranu te
imali tu čast i zadovoljstvo prošetati hodnicima o kojima većina
naših domaćih političara sanja već
čitavo desetljeće. U tom se pogledu
naša škola može pohvaliti da je
godinama preduhitrila hrvatsku
političku scenu. Šala naravno, ali
kako narod kaže - u svakoj šali
ima nešto istine.
Četvrtak, 10. 11.
OD VIJEĆA EUROPE
DO PIVNICA BRUXELLESA
U četvrtak ujutro posjetili
smo zgradu Vijeća Europe gdje
smo nakon detaljne kontrole
na ulazu oduševljeno zasjeli u
udobne ambasadorske stolice i
sa zanimanjem popratili stručna
predavanja tamošnjih zaposlenika.
Nakon obilaska Vijeća Europe
napustili smo Strasbourg te se
zaputili na sjever, prema zemljama
Beneluksa. Nažalost, ove godine
nije nam omogućen posjet Sudu
za ljudska prava pa smo tu instituciju ispratili samo pogledom
kroz prozor autobusa. Na putu
između Strasbourga i Bruxellesa
zaustavili smo se u Euro Space
Centru gdje smo nevezano za posjete europskim institucijama bacili
pogled u svemirska prostranstva,
odnosno upoznali tehnologiju i
metode kojima se čovjek koristi
u istraživanju svemira. Definitivno je bilo interesantno proučiti
maketu space shuttlea u prirodnoj
veličini, kao i čuti na koji način
astronauti provode svoje dane u
svemiru, kako se pritom bore s
bestežinskim stanjem, te koje testove moraju proći prije upuštanja
u takve avanture. Nakon posjeta
svemirskom centru čekalo nas je
probijanje kroz prometnu gužvu
JESTE LI ZNALI?!
da je gradska jezgra Strasbourga jedina je gradska jezgra koja je u cijelosti na popisu
svjetske kulturne baštine
da je jedan od glavnih simbola Bruxellesa Maneken Pis – skulptura dječaka koji mokri.
Napravljena je u čast legendi o dječaku koji je tako ugasio požar i spasio grad. Skulptura
se svakodnevno presvlači u mnoge nošnje i različite uniforme.
da u najpoznatijoj briselskoj pivnici Deliriumu na meniju stoji više od dvije tisuće različitih
vrsta piva
da je ured Istarske županije prva institucija RH na području grada Bruxellesa
da Belgijanci zbog višaka električne energije imaju osvijetljen svaki kilometar autoceste
da je dizalo postavljeno prilikom otvaranja Atomiuma 1958.godine prelazilo visinu od
100m za 20 sekundi. Bilo je to tada najbrže dizalo na svijetu.
da zgrada Europskog parlamenta ima 534 569 kvadratnih metara unutarnjih prostorija, a
radi proširenja Unije planira se izgraditi još oko 400 tisuća kvadrata novih uredskih prostora
za kraj, jeste li znali da je Gimnazija Pula prva i za sada jedina škola u Republici Hrvatskoj
koja svojim učenicima omogućuje posjet visokim institucijama EU...
Petak, 11. 11.
BRUXELLES – SRCE UNIJE
Idući nas je dan čekao zgusnut i popunjen raspored koji je
započeo posjetom tzv. Europskoj četvrti i njezinoj najvažnijoj
ustanovi – Europskom parlamentu. Iako smo se nevoljko ustali iz
kreveta, dolaskom pred tu velebnu
instituciju probudila se znatiželja
svakog pojedinca. Mlada asistentica Eva iz Latvije vješto nam je
Iduća stanica našeg obilaska bila
je Misija Re publike Hrvatske pri
EU gdje smo srdačno dočekani
uz jednosatno druženje i razgovor sa šefom misije, simpatičnim
veleposlanikom Brankom Baričevićem, koji se u svom izlaganju
fokusirao na pogodnosti koje
nama mladima pruža ulazak u
europsku zajednicu. Uz vrijedne savjete naši su se domaćini
potrudili da se osjećamo kao kod
33
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
kuće, a u potpunosti su nas osvojili
pozivom na večernje druženje uz
utakmicu Turske i Hrvatske. Taj je
poziv nekolicina nas zaljubljenika
u nogomet s oduševljenjem prihvatila te u prijateljskom ozračju,
skupa s članovima Misije, ispratila
veliki uspjeh naše reprezentacije.
Nakon odlaska iz Misije posjetili smo i ured Istarske županije,
ŽIVOT U ŠKOLI - PROJEKTI I SURADNJE
Subota, 12. 11.
UJUTRO NA ŠPICU,
POPODNE NA PUT
Subotnje jutro bilo je u našim
rukama. Nekolicina je posjetila muzej stripa ili pak povijesni
muzej, dok su mnogi slobodno
vrijeme iskoristili za obilazak
grada, razgledavanje izloga, is-
Obišli smo čuveni park „Mini Europe” gdje
smo se zabavili fotografirajući se uz makete
mnogih europskih znamenitosti.
prvu instituciju RH na području
belgijske prijestolnice, gdje smo
također ugodno dočekani. Time
smo završili obilazak političkog
lica Bruxellesa te ostatak dana
posvetili kulturnim znamenitostima grada. Obišli smo čuveni
park „Mini Europe gdje smo
se zabavili fotografirajući se uz
makete mnogih europskih znamenitosti. U sat vremena prošetali
smo od islandskih gejzira i londonskog Westminstera, preko
Berlinskog zida i Eiffelovog tornja
sve do kraljevskih palača Švedske
i naftnih bušotina u Norveškom
moru. Zvuči nestvarno, ali ostavlja
dojam kao pravo malo putovanje
unutar našeg stvarnog putovanja.
Po izlasku iz parka dočekao nas
je slavni Atomium, simbol grada
Bruxellesa, a nakon obilaska muzeja i penjanja kroz tu divovsku
maketu atoma izrađenu u sklopu
Svjetske izložbe 1958.godine uslijedio je povratak u hotel i još jedan
večernji izlazak.
34
probavanje domaćih specijaliteta,
kupovanje suvenira i sličnih aktivnosti. Najbitnije je bilo da se u
podne svi nađemo na okupu, jer
naše se putovanje bližilo kraju. U
povratku smo posjetili mitski Waterloo, poprište velike bitke iz 1815.
godine u kojoj je Napoleon doživio
svoj konačni poraz u pokušaju da
osvoji Europu. Ljubitelji povijesti
s pažnjom su slušali opise vodiča
koji se potrudio da nam do detalja
opiše tijek bitke, dok su ostali
uhvatili vremena da uživaju na
svježem zraku prije napornog putovanja kući. Upravo je to bilo ono
što nas je čekalo nakon polaska iz
Waterlooa; više od 16 sati vožnje
u ugodnoj, ali ipak na trenutke
sumornoj atmosferi, dakako zbog
činjenice da je svakim kilometrom
naše putovanje sve bliže svome
završetku.
Nedjelja, 13. 11.
HOME SWEET HOME
U nedjelju ujutro vratili smo
se na mjesto polaska, tamo gdje je
prije više od 4 dana započelo jedno
krasno putovanje kojeg ćemo se
svi vrlo rado sjećati. Zahvaljujući
BRIŠKULA TOUR
Zanimljivost koju svakako vrijedi
spomenuti jest inicijativa učenika
3.a razreda koji su svoje putovanje
Europom začinili pravim istarskim
štihom. Naime, entuzijazam Ivana
Gržetića i Viktora Morovića u igranju
briškule doveo ih je do brojke od
150 odigranih partija kroz 4 dana
putovanja. Osim u autobusu igralo
se pred svim važnijim spomenicima,
na gradskim trgovima, u Vijeću
Europe, podno velebnog Atomiuma,
pa čak i u centralnoj dvorani Europskog parlamenta, a završna bitka
odigrana je simbolično na poprištu
povijesne bitke u Waterloou. Tko
je bio kartaški Napoleon nije toliko
bitno, koliko je bitno čestitati momcima na uspješnoj turneji „Briškulom
po Europi ”.
našim profesoricama i njihovoj
organizaciji, te dakako roditeljskoj
potpori, imali smo priliku obići
mjesta koja svakodnevno gledamo
na malim ekranima i u kojima se
svakodnevno kroji politika čitave
Europe. Ali ne samo to, osjetili
smo kulturni i društveni život
jedne od najpoznatijih svjetskih
prijestolnica, ujedno proputovavši
čak 8 različitih zemalja, sve to uz
zajedničko druženje i zabavu koja
će nam mnogobrojne utiske učiniti
još pozitivnijima i nezaboravnima.
SIMBOLIČNO
ODJEVANJE
Prilikom posjeta Europskom parlamentu učenici su nastavili tradiciju
tematske koreografije. Proteklih
godina to su bile crvene kravate ili
pak narodna nošnja, a ove su godine
za to iskorištene majice sa simbolima
27 država članica Europske unije.
Ostalih 13 učenika na svoje je majice
ucrtalo simbole Hrvatske, koji će
uskoro postati zajednička baština
ostalim zemljama Unije.
Naša škola
domaćin županijskog
natjecanja iz matematike
Gimnazija Pula je dana
13.ožujka 2012.godine bila
domaćin županijskog natjecanja
iz matematike. Na održanim
školskim natjecanjima sudjelovalo
je 764 učenika iz 39 osnovnih
škola, 164 učenika iz 13 srednjih
škola ili ukupno 928 učenika iz
52 škole naše županije u Gimnaziji Pula. Osim toga, okupilo se
150 učenika naše županije od 4.
razreda osnovne škole do 4.razreda srednje škole u raspoređenih
u 13 kategorija te uz pomoć 90
mentora. Uz prigodan uvodni
program zbora Gymnassium,
pod vodstvom prof.Elde Duras i
prekrasne izložbe likovnih radova
inspirirane matematikom pod
vodstvom prof.Juliane KocanovićGrubić, pozdravne riječi natjecateljima uputili su pročelnica
Upravnog odjela za obrazovanje,
sport i tehničku kulturu Istarske županije Patricija Smoljan,
pročelnik Upravnog odjela za
društvene djelatnosti Grada Pule
Erik Lukšić i ravnateljica Gimnazije Pula Branka Antunović-Piton.
Rezultati natjecanja objavljeni
su na stranicama Matematičkog
društva Istra. Mnoga ova imena našla su se u samom vrhu
državnog natjecanja koje su se ove
godine održati u OŠ Poreč, od 25.
do 27. travnja. Prikaz rezultata
dan je tablicom: (varijanta A za
srednje škole su prirodoslovno
matematičke gimnazije).
UČENIK
1. Filip Brenković
4. RAZ.
2. Lara Jurić
3. Benjamin Golubić
ŠKOLA
OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin
OŠ Vladimira Gortana,Žminj
OŠ Veruda, Pula
Natalija Bastijanić
Gordana Otočan
Snježana Klašnja
1. Leon Radin
2. Luka Buršić
3. Marko Damjanić
OŠ Poreč
OŠ Vodnjan
OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin
Milka Mršić
Doris Marčelja
Marija Načinović
1. Nina Salih
2. Maja Jugovac
3. Ivana Franković
OŠ Tar, Vabriga
OŠ Poreč
OŠ Vladimira Nazora, Potpićan
Tanja Mihoković
Nikolina Bartolić
Iva Jelenić Bačić
1. Patrik Matošević
2. Matea Rabar
3. Marko Brajković
OŠ Poreč
Š Jurja Dobrile, Rovinj
OŠ Poreč
Nataša Vukelić
Dragica Drandić
Nataša Vukelić
1. Katarina Zornada
2. Damir Čupić
3. Nikola Tomažin
OŠ Vazmoslava Gržalje, Buzet, PŠ Roč
OŠ Poreč
OŠ Vidikovac, Pula
Ljubica Perić
Vedrana Mažar
Maja Kalebić
5. RAZ.
6. RAZ.
7. RAZ.
8. RAZ.
MENTOR
OSNOVNE ŠKOLE
UČENIK
1. Ivan Lazarić
1.RAZRED
varijanta A 2. Lucija Fioretti
3. Ivan Žufić
ŠKOLA
MENTOR
Gimnazija Pula
Gimnazija Pula
Gimnazija Pula
Fatima Ferizović-Vujović
3.RAZRED
varijanta A
4.RAZRED
varijanta A
1.RAZRED
varijanta B
2.RAZRED
varijanta B
3.RAZRED
varijanta B
4.RAZRED
varijanta B
1.
2.
3.
Ian Emeriko Leko
Matea Prenc
Luka Macan
SŠ Zvane Černje Rovinj
Gimnazija Pula
Gimnazija Pula
Iva Beletić
Vera Bukša
1.
2.
Goran Rumin
Goran Jelić-Čižmek
Gimnazija Pula
Gimnazija Pula
Vera Bukša
1.
2.
3.
Luka Kukurin
Maikol Hrvatin
Petar Bratulić
GSŠ Jurja Dobrile Pazin
SŠ Mate Balote Poreč
GSŠ Jurja Dobrile Pazin
Željka Mladenić
Đurđica Bonaca
Šime Šiljić
1.
2.
3.
Tomislav vojvodić
Ana Šumberac
Marin Venier
TSŠ Dante Aligheiri Pula
SŠ MateBlažine Labin
GSŠ Jurja Dobrile Pazin
Luana Buić
Đani Žufić
Vesna Ilić-vujasin
1.
2.
3.
Ivan Čeh
Maga Rajić
Marin Kačan
SŠ Buzet
GSŠ Jurja Dobrile Pazin
GSŠ Jurja Dobrile Pazin
Milena Salkanović
Vesna Ilić-vujasin
Robert Gortan
1.
2.
3.
Tea Šumberac
Vanja Marić
Andrea Jugovac
SŠ MateBlažine Labin
GSŠ Jurja Dobrile Pazin
GSŠ Jurja Dobrile Pazin
Roberta Germin-Mileta
Robert Gortan
Vesna Ilić-vujasin
SREDNJE ŠKOLE
35
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ZBOR
Glazbeni studio
Prof. Elda Duras i školski zbor
GYMNASIUM
Katarina Mulavdić
Već pet godina, točnije od 2007.
u Gimnaziji Pula djeluje vokalna
skupina koja se nakon osnutka
ubrzo proširila u pjevački zbor, pod
vodstvom profesorice i dirigentice
Elde Duras. Od 2008. pa nadalje
u glazbenom studiju okuplja se
oko pedeset članova - pjevački
zbor, bend Gymnasium (klavijature, bongosi i gitare) te solisti
koji su vrlo uspješni i u samostalnom izvođenju. Aranžman za sve
skladbe piše njihova voditeljica
- profesorica Duras. Svaki nastup
izvodi se uživo što iziskuje veliku
uvježbanost i prethodnu pripremu
cijele grupe. Probe se održavaju
redovito dva puta tjedno, a prije
važnih nastupa i više. Iako se dosta
radi, na probama vlada pozitivna
energija koja djeluje opuštajuće na
same članove.
Teško je nabrojati mnogobrojne
nastupe tijekom godina pa će
se pokušati izdvojiti oni koji su
predstavljali najveći izazov, ali i
zadovoljstvo.
samostalni koncerti „U ritmu
proljeća 1, 2, 3”- 2009., 2010.,
2011.
dvije cjelovečernje emisije uživo
na TV Novoj
Ana Lucić
36
dvije godine za redom nastup
na svečanoj sjednici povodom
Dana Grada Pule (5.05.) koju
obilježava i podjela nagrada
zaslužnim građanima
otvorenje festivala matematike
koji se održava svake godine u
pulskom hotelu Histria
samostalno sudjelovanje i
pratnja pjevačima (Vinko Coce,
Gazde, Lidija Percan, Zoran
Tomaić) na velikom humanitarnom koncertu „Volim Istru”
u Žatiki u Poreču (2010., 2011.)
nastupi na svečanim manifestacijama tijekom svih tih
godina za antifašiste istarske
županije i njihove obljetnice
važnih datuma (obilježavanje
90-e obljetnice „Proštinske
bune”, Dan antifašističke borbe,
8. mart, itd..)
otvaranje Lidrana (kreativno
stvaralaštvo)
nastupi za Dan Europe (9.05.)
svake godine otvaranje Dana
knjiga u suradnji s Gradskom
čitaonicom (u 10. mjesecu)
sudjelovanje na humanitarnim
koncertima uz druge izvođače
svake godine na obilježavanju
dana Eko škole naše gimnazije
mnogobrojni nastupi u svezi obilježavanja različitih
događaja u Gimnaziji Pula
(obilježavanje Dana Mate Balote s Brunom Krajcarom)
sudjelovanje u trodnevnom
programu obilježavanja dana
logoraša Istarske županije
Pred našim zborom su novi nastupi i novi izazovi... na radost naše
škole!•
37
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
USPJEŠNI UČENICI
Uspješni učenici
Ana
Sandrić
Pulska Gimnazija ističe se
i velikim brojem uspješnih
sportaša. Među svim tim
sportašima, među najuspješnijima je Ana Sandrić, učenica
4.A razreda, čiju golemu kolekciju medalja krase i one sa
svjetskih natjecanja. Jedrenjem se počela baviti na poticaj
prijateljice Ariane Pavlin, koja
također postiže dojmljive
rezultate. Razlog zbog kojeg
je baš odabrala jedrenje, kako
kaže Ana, je taj što sport nije
monoton, na moru ji uvijek se
nešto događa. Od svoje devete godine, otkada je počela
trenirati,sakupila je pedesetak
različiti medalja i pehara, a
ovdje ćemo nabrojati samo one
najznačajnije:
• Prvenstvo Hrvatske 2012.
2. mjesto seniorke
• Prvenstvo Hrvatske 2011.
2. mjesto juniorke, 3. mjesto
seniorke
• Svjetsko prvenstvo u Tajlandu - 7. mjesto, klasa 4,7
• isaf youth (jedriličarska
olimpijada) - 8. mjesto
Osim gore navedenih,
Ana posjeduje i brojne druge
nagrade, pohvale i pehare. Nadajmo se da će ih biti još više,
te da će se o njenim uspjesima
čuti i budućnosti. •
38
Petra Ukota
Petra Ukota
Naša draga učenica 2. razreda
Petra Ukota ove godine u svibnju
je na državnom natjecanju iz engleskog jezika u Makarskoj postala
je državna prvakinja! •
David Siljan
Dora Brkarić
Fabiana Putina
David Siljan
Ova učenica 3.c razreda naše škole bavi se borilačkom vještinom Hung
Gar Kung Fu-om (Hung Gar je jedan od stilova Kung Fu-a) već 3 godine,
otkako se otvorio klub u Puli. S obzirom na to da je velika ljubiteljica
borilačkih vještina, odlučila je okušati se i u toj novoj disciplini. Nije joj
bilo odveć teško pohvatati novi stil budući da je prije trenirala karate
pa je ipak imala dobre temelje. Ubrzo je počela odlaziti na natjecanja
i ostvarivati odlične rezultate. Najveći joj je uspjeh osvojeno 1. mjesto
na državnom prvenstvu u prosincu 2011. godine. Osvojivši to ušla je u
reprezentaciju te na jesen putuje u Kinu na svjetsko prvenstvo.
Za kraj nam je ukratko objasnila zašto se voli baviti tim sportom:
„Jednostavno obožavam to čime se bavim jer je to više od sporta, uči nas
kako da se lakše odupremo današnjem stresu jer sve je stvar energije koju
svatko ima, ali malo tko zna upotrijebiti.” • M.Š.
David Siljan je učenik 3.a razreda te trenira atletiku već 4 godine. Kako
nam sam kaže, čini to jer ga privlače snaga i brzina. Objasnio nam je da se
treninzi sastoje od snage s većim težinama, snage koja se poboljšava kroz
stabilizaciju, snage i eksplozivnosti koje se dobivaju kroz skokove, brzine
koja se dobiva na kratkim i brzim dionicama te izdržljivosti kao i aerobnog potencijala na dužim dionicama na kojima, kako on slikovito kaže,
ispuštaš dušu. Isključivo se bavi brzim disciplinama, odnosno utrkama do
100 metara. Najveći su mu uspjesi treće mjesto na Državnom dvoranskom
prvenstvu za mlađe juniore na 60 metara, zatim državno juniorsko zlato i
srebro na 4x100m, mlađe juniorska bronca na 4x100 m i mlađe juniorsko
srebro na štafeti, također 4x100 metara. Želimo Davidu puno sreće, da ga
zaobiđe razdoblje s ozljedama i da nastavi nizati ovakve uspjehe. Tko zna,
možda takvim radom jednog dana dobijemo novog olimpijca. • M.Š.
Fabiana Putina
Dora Brkarić
Naša Dora već od prvih gimnazijskih dana pokazuje svoj umjetnički talent. Ona je na 17. Međunarodnom likovnom natječaju
osvojila drugu nagradu na temu
„Narodna nošnja i plesovi moga
naroda”. Galerija likovnih djela
Celja i revija Likovni svijet organizatori su natjecanja. Dora se predstavila uratkom u tehnici kolaža
pod mentorstvom naše vrijedne
profesorice Julijane KocanovićGrubić. Na natječaj je pristiglo
8000 radova iz 42 zemlje pa je
podijeljeno 50 prvih i 300 drugih
nagrada stoga još više veseli ovaj
Dorin uspjeh. •
39
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Ivan Piton
Ivan Piton
Darko
Privrat
Darko Privrat aktivno se bavi
veslanjem od 5. razreda. Nastupivši na Europskom prvenstvu
2012. godine, koje se održalo
na Bledskom jezeru u Sloveniji,
u veslačkoj posadi četverca na
pariće hrvatske reprezentacije,
osvojio je 8. mjesto u ukupnom
poretku. „Veslati za hrvatsku
reprezentaciju oduvijek mi je
bio san, a sad sam ga ostvario i
nadam se da će i dalje trajati.”, izjavio je naš mladi reprezentativac
i uspješni gimnazijalac. •
Mislav
Fabijančić
40
USPJEŠNI UČENICI
Maja Ploh
Ivan Piton, učenik je 4.b razreda naše škole. Veslanjem se bavi već 8 godina, i budući da niže velike uspjehe, napravili smo kratak intervju s njim.
• Opiši nam ukratko svoje početke u klubu?
Šetali smo rivom i vidio sam nekakve čudne, dugačke čamce pa me
zanimalo o čemu se radi u tom sportu. Sve je počelo kroz igru, nije bilo
toliko samoga sporta. Kako je vrijeme prolazilo sve me vise privlačilo i
sad, 8 godina kasnije, sa smiješkom se prisjećam početaka.
• Koji je tebi osobno najdraži i najveći uspjeh?
Najdraži uspjeh mi je bronca na juniorskom europskom prvenstvu
zbog toga sto smo većinu utrke bili prvi i onda pali na treće mjesto. Puno
ljudi me pita kako mi to može biti najdraža budući da smo izgubili u
borbi za prvo mjesto. Zapravo nije stvar u medalji, već sam onda shvatio da sav trud koji se uloži u nešto što vam se sviđa dolazi do izražaja
prije ili poslije. Najveći uspjeh mi je 6. mjesto na juniorskom svjetskom
prvenstvu u Velikoj Britaniji gdje smo zaostali 6 sekundi za zlatom i 3
za broncom. Od nas se očekivalo puno više, ali trener nam nije stvarao
nikakav pritisak jer je znao da ako damo sve od sebe možemo ostvariti
veliki uspjeh, čak je i komentator za televiziju Velike Britanije rekao da od
nas očekuje veliki uspjeh jer izgledamo samouvjereno i snažno. Na takvoj
razini natjecanja nema mjesta za greške, svaka sekunda ima veliki značaj,
ali nažalost dogodilo nam se par sitnih grešaka koje su nas gurnule na
6. mjesto. Od petog smo mjesta bili udaljeni samo 0,14 sekundi, a ako
uzmete u obzir da je staza duga 2000 metara i utrka u prosjeku traje oko 6
minuta shvatit ćete koliko su to sitni zaostaci.
• Koja je tvoja motivacija i koliko je truda potrebno da se steknu takvi
rezultati?
Kao što sam prije rekao, najveća motivacija mi je kada vidim da ono
što radim dolazi do izražaja. Potrebno je jako puno truda, puno ljutnje,
suza, znoja, naravno i podrške okoline, no mislim da je najbitnije vjerovati u sebe, postaviti si ciljeve, trenirati i sve će doći na svoje.
• Kako uspijevaš uskladiti trening i školske obaveze?
Vrlo teško jer neki profesori ne shvaćaju razinu na kojoj se natječem
i koliko je truda potrebno da se takav uspjeh ostvari, ali u većini slučajeva
izlaze u susret, a ja se moram potruditi najviše što mogu da obavljam sve
na vrijeme.
Zahvaljujemo Ivanu na tome što je za vrijeme natjecanja u Zagrebu
pronašao vremena odgovoriti na naša pitanja i želimo mu svu sreću na
daljnjim natjecanjima. Pokazao je kako se napornim radom i trudom
može sve! • Marko Šperanda
Mislav Fabijančić učenik je 1.g razreda. U slobodno vrijeme trenira Kickboxing i priprema se za državno prvenstvo. Nekada se bavio Taekwondoom u kojem je došao do crnog pojasa (1.dan). Može se pohvaliti drugim
mjestom na državnom prvenstvu iz Kickboxinga u disciplini light contact, trećim mjestom na svjetskom kupu te brojnim drugim zlatnim,
srebrnim, i brončanim medaljama s međunarodnih natjecanja. U svojoj
kolekciji posjeduje 45 medalja i 5 pehara, no sigurni smo da će taj broj još
porasti ako nastavi istim tempom. • Marko Šperanda
Anton Perkov
Anton Perkov
Ovo školska godina je zadnja karika u nizu uspješnih godina našeg učenika Antona Perkova. Multidiscipliniran pohod počinje jednog ugodnog
jesenskog dana prije otprilike 9 mjeseci kada se u 8 ujutro zaputio iz kuće
ka gimnaziji ususret novoj školskoj godini. Također, tada mu je u centru zbivanja bila i glazbena škola. „Tijekom godine radio sam većinom
ono što rade i ostali učenici tj. bdio u kasne noćne sate”- rekao je Perkov.
Rezulati su počeli stizati u uobičajeno doba godine, za vrijeme sezone
natjecanja. Treba spomenuti uspjeh na županijskom natjecanju iz fizike
i odlično 7. mjesto na državnom natjecanju iz astronomije, s radom
„Analiza multi-station radijanata Orionida”, u listopadu 2009.godine. U
slobodno vrijeme slika, svira i piše. Ove godine imao je nekoliko koncerata na kojima je svirao između ostalog i vlastite kompozicije. U taj ciklus
spadaju i nastupi Klase Karmea Kirac, Božićni koncert u Ližnjanu te Večer istarskih pjesnika i skladatelja. Na kraju dodaje da očekuje poziv na
kvalifikacije za Međunarodnu astrofizičku olimpijadu u čemu mu želimo
puno uspjeha! • Marko Šperanda
Goran Jelić - Čizmek
Goran Jelić - Čizmek učenik je 4.g razreda, trostruki je županijski prvak u fizici i sedmoplasirani na državnom prvenstvu. Fiziku je zavolio u
srednjoj školi jer kako nam kaže u osnovnoj nije stekao nekakvo posebno
znanje, no s vremenom je krenuo vježbati s tetom, inače profesoricom
matematike. Danas uživa u rješavanju zadataka, izradi origamija i fotografiji te planira upisati studij fizike u Rijeci.
Mlada znanstvenica Maja
Ploh, učenica 3.g razreda
naše škole, ima samo 17 godina i već je dobila mnoga
priznanja u različitim
područjima znanosti.
Najznačajnija je The Blue
Dolphin - terapija suvremenog čovjeka, nastala nakon
višegodišnjeg istraživanja
utjecaja ribica i akvarijskog osvjetljenja na psihofizičko stanje
ljudi koji žive u prostoru u kojem
se nalazi akvarij. Mnogi sportaši
koriste taj način liječenja protiv
stresa, agresije ili depresije. Na
Međunarodnoj izložbi inovacija
ARCA 2011. u Zagrebu, za svoj
je projekt osvojila zlatnuplaketu.
Osim tog fantastičnog ostvarenja,
sudjelovala je u mnogim natjecanjima iz biologije, hrvatskog
jezika, astronomije i povijesti.
Bavi se humanitarnim radom te je
sudjelovala na natjecanju mladeži
Crvenog križa.Možda su se neki
zapitali zašto radi sve to, ali evo
kako ona sama kaže: „Time činimo
svijet boljim i ljepšim mjestom
za sve nas koji na njemu živimo”.
Svoje ciljeve još uvijek nije utvrdila
u cijelosti no jedan od najvažnijih
jest pomagati što više drugima,
kako ljudima, tako i životinjama
i prirodi. Želi biti zaljubljena u
svoj posao, ostati u sebi dijete, biti
dobra prijateljica, kći, unuka, ali i
pronaći svoje mjesto pod suncem.
Planira otići na fakultet i završiti
ga. Na njen rad uglavnom je potiču
divni ljudi oko nje, uglavnom profesori prirodoslovnih predmeta.
Ono što ju drži i tjera da se što više
trudi biti dobra osoba jesu njena
obitelj i divni prijatelji. •
Nika Đurić i Ariana Pavlin
41
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Kristijan
Batelić
gimnazijalac na
prvoligaškim
terenima
Sigurno namjeravam nastaviti
školovanje jer još
nisam došao do
tog nivoa da mi
nogomet osigurava
egzistenciju. To
ne znači da ću
ostaviti nogomet,
ali tu je još puno
opcija otvoreno.
42
USPJEŠNI UČENICI
Kristijan Batelić, učenik 4.g razreda pulske Gimnazije, najmlađi je
nogometaš NK Istre 1961 s ubilježenim službenim nastupom za prvu
momčad. Svojim talentom i uzornim radom u nižim uzrastima zaslužio je
poziv u seniorski kadar pulskog prvoligaša, a u 1.HNL debitirao je prošle
sezone na utakmici u Zadru sa svega 17 godina i 22 dana. Od tada je skupio 9 prvoligaških nastupa za zeleno-žute te u kratkom vremenu postao
miljenik inače vrlo zahtjevne pulske publike koja se jednoglasno slaže da
takav talent Istra već godinama nije imala. Nažalost, ove ga je zime laganiji oblik mononukleoze odvojio od terena na dulji period, a trenutno je
još uvijek van kadra i čeka početak nove sezone kako bi se vratio nizanju
uspješnih nastupa.
Za to se vrijeme posvetio završnici školovanja u Gimnaziji, a usporedno s pripremom za maturu odvojio je koji trenutak za naš intervju.
Naime, sada već popularni „Kiki” svoj je nogometni put počeo kao
šestogodišnjak u tada aktivnoj nogometnoj školi Park Avenija 69. Svega
mjesec dana kasnije priključen je omladinskom pogonu tadašnjeg NK
Uljanika, današnje Istre 1961. Na upit je li već tada sanjao o tome da postane profesionalni nogometaš napominje kako mu je uz uspješnu karijeru
oduvijek bila želja da se kroz „uživanciju” formira kao kvalitetan sportaš
i osoba. S takvim razmišljanjem Kiki je do dolaska u kadetski uzrast
znatno napredovao pa je tako već sa šesnaest godina uslijedio i poziv
da se priključi prvoj ekipi na memorijalnom turniru u Vrsaru. Bio je to
svakako značajan trenutak za njega i rado ga se prisjeća: „Sigurno da mi je
bilo drago kad su me pozvali. U početku je bilo teško igrati s obzirom na
prisutnu tremu koja je bila bitno veća nego prije, ali kako bi utakmica tekla
i to je s vremenom prolazilo.” Također napominje da je tek tada shvatio kolika je zapravo razlika između nogometa koji je igrao s vršnjacima i onoga
što nogomet zapravo jest. Posebno ističe i podršku publike koja mu je bila
veliko olakšanje u premijernim nastupima.
Ono što svakako treba napomenuti jest činjenica da trenažni proces
profesionalaca nikako nije prilagođen potrebama jednog srednjoškolca.
Upitali smo Kikija kako je do sada usklađivao klupske obaveze s vrlo
gustim rasporedom školskog programa: „Cijeli treći i četvrti razred
odrađivao sam po principu škola-trening-škola, izostajući s pojedinih
satova i vraćajući se natrag na nastavu nakon treninga. Molba kluba
uvažena je na Vijeću tako da su mi svi izostanci bili opravdani, ali to je i
dalje bilo teško uskladiti jer nogomet uzima jako puno vremena. Srećom,
profesori su mi često izlazili u susret pa sam mogao odgovarati i pisati
testove po dogovoru.”– rekao nam je sada već novopečeni maturant
matematičkog smjera. Korak po korak, usklađujući nastavu i treninge,
Kiki je uspješno dogurao i do završetka školovanja u Gimnaziji. Za kraj
ovog razgovora upitali smo ga hoće li nastaviti školovanje ili se misli već
sada u potpunosti posvetiti nogometu.
„Sigurno namjeravam nastaviti školovanje jer još nisam došao
do tog nivoa da mi nogomet osigurava egzistenciju. To ne znači da ću
ostaviti nogomet, ali tu je još puno opcija otvoreno.” – rekao je Batelić,
pomalo samozatajno najavljujući svoje buduće planove. Nama u tom
slučaju ne preostaje ništa drugo nego zaželjeti Kikiju puno sreće u daljnjem školovanju, ali i na zelenom travnjaku dakako jer što god on odlučio
upravo je travnjak „Drosine” mjesto gdje bi ga svi ljubitelji nogometa na
poluotoku vrlo rado gledali već iduće sezone. • Dameo Ramić-Kovačić
Matea Prenc
Matea Prenc učenica je 3.g.razreda Gimnazije Pula. Za upis u ovu školu
zaslužna je profesorica matematike koja joj je predavala dugi niz godina u
Osnovnoj školi Marčana. Matein cilj je imati što više ambicioznih ciljeva
u životu i napraviti sve što je u njenoj moći da se i ostvare. Kada nije u
Gimnaziji, pohađa Glazbenu školu tako da ima vrlo malo slobodnog vremena, a njega provodi u prirodi, družeći se s prijateljima te na razmišljanje
o nekad pametnim, a nekad (većinom) besmislenim stvarima. Matea je
zadovoljna svim profesorima u našoj školi, iako izdvaja, ponovno profesoricu matematike. U nedavno održanom državnom natjecanju iz matematike osvojila je 15. mjesto. Za kraj, pitali smo Mateu koji je njen recept za
utjehu ako dođe do neuspjeha u zadanim ciljevima. Zasad njen jedini
otkriveni recept jesu neodoljive kockice čokolade. • Ariana Pavlin
Zoran Krišto
Zoran Krišto učenik je 4.c razreda, došao je iz Osnovne škole Centar.
Profesorice koje su ga do sada, i koje ga još uvijek najviše motiviraju za
rad jesu učiteljica Koviljka Grenko, profesorica Željka Lakić te profesorica
Meri Šimunov. Njegova je želja upisati Fakultet Elektronike i računarstva.
Ovisno o količini i težini gradiva, Zoran uči od 2 do 3 sata dnevno što
mu ostavlja vremena i za atletiku, radioorijentaciju i trekking. Trenutno,
zbog državne mature ne stiže sve, no tome će se vratiti kada stigne. Zoran
je jedan od rijetkih koji su dobili stipendiju Rockwoola. Ona se dijeli
jednom godišnje u iznosu od 1.000 kuna mjesečno. Kriteriji su odličan
uspjeh u školi, mnogobrojne izvanškolske aktivnosti i uspjesi. Za stipendiju je saznao na Internetu te se prijavio. Nedugo nakon prijave, saznao je
radosnu vijest. Zanimljivosti o Zoranu : prošle je godine osvojio 6. mjesto
na Državnom natjecanju iz geografije, trenutno je državni prvak u radioorijentaciji te isto tako drži 3. mjesto u drugoj disciplini, a prije nekoliko
godina bio je dvostruki državni prvak. • Ariana Pavlin
Nina Išić
Nina Išić dok je još pohađala Osnovnu školu Šijana, znala je da će upisati
Gimnaziju baš zbog profesorice hrvatskog jezika s kojom je išla na Lidrano. Za sada joj je jedini cilj napisati što bolje državnu maturu i upisati
Pravni fakultet. U slobodno vrijeme druži se s prijateljima i priprema za
natjecanja, a do prvog razreda srednje škole išla je u dramski studio Istarskog narodnog kazališta. Na „Lidranu” koje uključuje literarno, dramsko i
novinarsko stvaralaštvo prvi je puta otišla u šestom razredu osnovne škole,
a tim putem nastavila je i u svojim srednjoškolskim danima. U ovih Uz
mentorstvo profesorice Meri Šimunov u ove je četiri godine sudjelovanja
na „Lidranu” svaki put recitirala, a njena ju je vještina čak dva puta odvela
na državno natjecanje u Šibenik. Da nije bilo profesorice Šimunov nikada
ne bi otišla u Govorničku školu. Nina je veoma zahvalna profesorici te kaže
da joj je zaista otvorila brojna vrata tijekom ove četiri godine školovanja.
Želimo ti da i dalje nižeš uspjehe. • Ariana Pavlin
Matea Prenc
Klara Bakija
Klara Bakija, učenica je 2.f
razreda jezične gimnazije.
Jahanjem se bavi već 6 godina
i članica je konjičkog kluba
Manjadvorci kojeg predstavlja
u disciplini endurance jahanja. Ove je godine na državnoj
trci u mjestu Gavčinu, pokraj
Slavonskog Broda osvojila 2.
mjesto u utrci na 120km na
kobili hrvatskog toplokrvnjaka po imenu Nadin. Priznala
nam je da je bilo naporno
natjecati se na vrućem srpanjskom suncu te kako se trka
održavala deset sati po četiri
etape. Međutim, žega je ne
može spriječiti u njezinoj
ljubavi prema jahanju upravo
zbog činjenice što voli jahanje
zbog mira i tišine u prirodi
te zbog povezanosti konja i
čovjeka. Napomenula je da
joj se kod ovakvih natjecanja
najviše sviđa upoznavanje
novih ljudi i velika druženja i
okupljanja nakon utrke.
* Endurance ili daljinsko jahanje je
maraton za konje i jahače. Cilj je proći
dugačku stazu u prirodi u što kraćem vremenu a da pri tome ne iscrpljujete konja.
Nina Išić
43
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
USPJEŠNI UČENICI
Judo
Svoje mjesto među najuspješnijim
učenicima naše škole zauzeli su
mlađi juniori i juniori Judo kluba
Istarski Borac. Među njima se
najviše ističu:
Tin-Mihael Capar (3.c),
aktualni prvak Hrvatske u
kategoriji do 55 kg i brončani
na seniorskom prvenstvu
Hrvatske do 60 kg.
Matej Grubiša (3.d), aktualni kadetski prvak Hrvatske
u kategoriji preko 90 kg,a
ujedno i pobjednik kadetskog
turnira u Spilimbergu (Italija)
iz 2009.
Dominik Družeta (1.e), aktualni je kadetski viceprvak Hrvatske u kategoriji do 73 kg, a
srebrni na europskom kadetskom kupu u Rumunjskoj.
Naši matematičari
Vedran Seretin (4.c) je prvak
Istre u kategoriji do 60 kg.
Bitno je istaknuti da Capar i
Grubiša trenutno dijele 3. mjesto
europske ranking ljestvice dok
se Družeta nalazi na 4. mjestu.
Naznačili su kako je odnos u ekipi
vrlo bitan jer se dosta vremena
provodi na pripremama te osobito
ekipnim natjecanjima gdje se svi
bore kao jedan. Na pitanja je li se
bitno baviti sportom za vrijeme
školovanja sva su četvorica odgovorila potvrdno.
U prilog tome ide i Grubšin
odgovor: „Prije svega, na treningu
se možeš „ispuhati” poslije napornog školskog dana , a ako se uz to
stvarno voliš baviti time, uspjeh je
zagarantiran.” •
Grubiša i Capar (prvi i drugi slijeva)
Ivan Lazarić u Gimnaziju je
došao iz Osnovne škole Centar
motiviran profesorom Damirom
Blaškovićem. Nakon Gimnazije
htio bi se baviti programiranjem
i matematikom te malo i fizikom.
Isto tako, na Juniorskoj
balkansko informatičkoj olimpijadi osvojio je srebrnu medalju.
Na nedavno održanom državnom
natjecanju iz matematike, osvojio
je ponosno prvo mjesto! Rečenica
NASTUPI NAŠIH UČENIKA NA
DRŽAVNIM NATJECANJIMA U
ŠK.GOD. 2011./12.:
Državno natjecanje iz hrvatskog jezika:
Dora Gašparini (6.mjesto), Robert Režan
(14.mjesto)
Državno natjecanje iz engleskog jezika:
Kristijan Lorencin-Petrović, Petra
Ukota, Tara Lucia Kajić
Državno natjecanje iz matematike:
Ivan Lazarić (1.mjesto), Lucia Fioretti
(4.mjesto), Matea Prenz (15.mjesto)
Državno natjecanje iz biologije:
Maja Ploh (4. mjesto), Ana Terlević (11.
mjesto)
Državno natjecanje iz geografije:
Robert Režan (10.mjesto)
Državno natjecanje iz astronomije:
Anton Perkov (7.mjesto)
Dario Vidović & Marko Šperanda
Državno natjecanje iz informatike:
Ivan Lazarić (1.mjesto), Ivan Žufić
(3.mjesto)
Kao i mnogim drugim talentima, naša škola ispunjena je ujedno i mnogim glazbenim kreativcima. Imamo tu pjevačice kao što su Ana Lučić,
Lara Demarin, Monica Jakšić, Roberta Stevanović, Karla Vidović i još
velik broj njih koje su članice studija glazbene kreativnosti „Čarobna
frula”. Taj kreativni studio ujedno pohađa i velik broj talentiranih mladih
svirača kao što je Matija Miletić te je još i velik broj bivših učenika naše
škole imalo čast biti među prvima koji su ga pohađali. No nije „Čarobna
frula” ispunjena samo talentima čiji solo nastupi oduzimaju dah, budući
da je tu i Zbor „Čarobne frule” na čelu s dirigenticom Tatianom Giorgi
Crnogorčić. Upravo se ovaj zbor 2011. godine pokazao među najboljima
osvojivši drugo mjesto na državnom natjecanju zborova Hrvatske u
Varaždinu.
Nedavno je i naša učenica Katarina Mulavdić osvojila prvo mjesto
na karaoke showu koji se prikazivao na nacionalnoj televiziji - TV Novoj.
U istom tom showu sudjelovale su i Manuela Hichri, Ana Lučić, Roberta
Knapić, Tea Bešić i Elena Zahtila. Sve te djevojke samostalno su oborile
publiku svojim glasom i realnom zaslugom zgrabile najviše rezultate. Tu
imamo i kreativce koji su osnovali bendove i zajedno krenuli u akciju.
Među njima su Metaxa i Modus koji su na zabavi maturanata naše škole u
Klubu Uljaniku zabavili publiku i pokazali svoje vrijedne talente.
Vidimo da je naša Gimnazija zasvirala punom parom i to vrlo
uspješno.Tko zna, možda nam za koju godinu bude zasjala neka nova
zvijezda! • Nikol Ćaćić 4.a
44
Državno natjecanje iz povijesti:
Dajana Bileta (5.mjesto)
Državno natjecanje iz vjeronauka:
Mateja Šimunić, Sara Pužar, Tima
Redžović i Sebastian Dovičin (10.
mjesto)
Dvojac koji ''rastura'' na području matematike i informatike
<<
Mladi
glazbenici
pulske
Gimnazije
Što se tiče vremena, uvijek ga nađe
za aktivnosti koje ga zanimaju,
a trenutno je to programiranje.
Profesorice Fatima Ferizović Vujović i Eva Ravnić bitne su za
njegove dosadašnje odabire. Ivan
je kao član Društva informatičara
Pule u studenome prošle godine
bio pozvan na Međunarodno
Informatičko natjecanje gdje je
ostvario odličan uspjeh osvojivši
brončanu medalju.
koje se često sjeti glasi: „Pripremi
se za najgore, nadaj se najboljem.”
Napomenimo još da Lazarić u
svom razredu ima i uspješnog kolegu i imenjaka Ivana Žufića koji je
također vrlo uspješan i sudjeluje na
brojnim natjecanjima na području
informatike i matematike. Tako su
obojica sudjelovali na Infokupu,
državnom natjecanju iz informatike, održanom u Primoštenu od
19. do 22. ožujka 2012. godine.
Od 5881 natjecatelja, koliko
ih je sudjelovalo na školskoj razini
natjecanja, samo njih 195 je svojim
znanjem i vještinama uspjelo
izboriti sudjelovanje na državnoj
razini. Naši su dečki ostvarili
izvrsne rezultate u kategoriji Algoritmi, odnosno Ivan Lazarić je
osvojio prvo, a Žufić šesto mjesto.
Čestitke! •
Marija Koraca & Ariana Pavlin
45
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
USPJEŠNI UČENICI / DRŽAVNA I MEĐUNARODNA NATJECANJA
Uspjesi mladih umjetnika
rad Jelene Mandić
Na natječaju za likovne, literarne i video/foto radove djece i mladih
predškolskog, osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta te djece i mladih s posebnim potrebama iz Republike Hrvatske za školsku 2011./2012.
godinu, kojeg je organizirala Državna uprava za zaštitu i spašavanje RH
uz suradnju AZOO, na temu katastrofa i snaga zaštite i spašavanja naša
je Jelena Mandić osvojila 3. mjesto u kategoriji: video/foto radovi učenika
srednjih škola. Pritom ne smijemo zaboraviti niti Luku Bilića, učenika 2.
razreda naše škole koji je prošle godine svojim likovnim radom na natjecanju mladih umjetnika pod nazivom „Europa u školi” osvojio nagradno
putovanje na Cipar. Ove je godine na istom tom natjecanju osvojio 2.
mjesto, a nastupila je i Petra Kolaš osvojivši 5. poziciju. Napomenimo
još i da su početkom svibnja četiri rada iz naše škole ušla u uži izbor na
otvorenju izložbe učeničkih radova u dvorani Vatroslava Lisinskog u
Zagrebu. Riječ je o predstavljanju izbora najuspješnijih radova na temu
„Ljubavni motivi” (Radosti slikanja uz glazbu), a među više od 400 radova, izabrani su oni naših učenica Mirele Rakić, Ane Dobrić, Noemi Ribić
i Stelle Sabadi pod vodstvom mentorice Julijane Kocanović - Grubić.
Majstori na kazališnim daskama
Patrik Lazić (desno)
Ugo Korani, mlada glumačka
nada, učenik je trećeg razreda
opće gimnazije. Glumu je zavolio još od malih nogu, točnije s 9
godina. Danas glumi s udrugom
FERR i Teatrom naranča. Sudjelovao je u mnogim predstavama poput: Instant - seksualni
odgoj; Fljuf i Žljuf; Crvenkapica i
mnogim drugima. Slikovito nam
je objasnio kako se osjeća na sceni
te zašto voli glumu: „Glumim
zato što se osjećam najbolje kad
sam na sceni i jer mogu bit štogod
želim”. Trenutno mu je najvažnije
uspješno završiti srednju školu i
nastaviti stjecati znanja i kazališne
vještine. Nadamo se da ćemo
ga u budućnosti još gledati na
kazališnim daskama i želimo mu
puno sreće i uspjeha.
46
Patrik Lazić završio je Osnovnu školu Stoja. Nakon Gimnazije, cilj mu je upisati Akademiju
dramskih umjetnosti - odsjek
kazališne režije i radiofonije.
Gotovo cijelo vrijeme posvećuje
izvanškolskim aktivnostima, a
najviše kazalištu. Kaže da je sve
stvar dobrog planiranja i organizacije. Budući da je njegovo
područje u školi dosta zakinuto,
veliki poticaj su mu dramski
učitelji u Istarskom narodnom
kazalištu koji mu daju mnoge prilike te ga usmjeravaju ka ciljevima.
Njegov moto je da sve što započne,
mora i završiti pa koliko god težak
put bio, odustajanja nema. Ne
dopušta da ga strah od mogućeg
poraza spriječi da uopće pokuša.
Ostani neustrašiv i uporan. Kada
govorimo o glumačkoj garnituri
naše škole ne možemo ne spomenuti učenicu 3.f razreda Niku
Ivančić. Naime, Nika je počela glumiti još u 2.razredu osnovne škole
i to u dramskom studiju Zaro.
Redateljica im je tada bila Slavica
Šenk, koju Nika ističe kao osobu
zaslužnu što se ona još i danas bavi
glumom. Nakon njenog odlaska u
mirovinu Zaro je prestao djelovati,
a Nika iduće dvije godine provodi
u kazališnoj udruzi FERR, nakon
čega prelazi u Dramski studio INK
gdje i danas glumi. Tamo je, kako
kaže, upoznala velik broj divnih i
talentiranih ljudi koje danas zove
svojim prijateljima. Nikini planovi
za budućnost nisu upitni; riječ je o
proboju na Akademiju dramskih
umjetnosti, a jedino još destinacija ostaje nepoznata. U svakom
slučaju ova se djevojka želi i dalje
baviti glumom i kazalištem, jer
upravo joj to donosi iznimnu sreću
i zadovoljstvo. Prema tome, ne preostaje nam ništa drugo nego da joj
zaželimo još puno uspjeha, kako
na kazališnoj, tako i na životnoj
pozornici. • Marija Koraca
Nika Đurić i Ariana Pavlin
Državna i međunarodna
NATJECANJA - rezultati
R.BR.
IME I PREZIME
UČENIKA
RAZ.
NAGRADA - NAZIV
I TKO JE DODJELJUJE
OSVOJENO
MJESTO
NATJECANJE
UČENIKA JE NA NATJECANJE
PRIJAVILA
PODRUČJE/DISCIPLINA
OSVOJENE NAGRADE
1.
Dora Gašparini
II a
HDGPP
2. mjesto
državno
SGŠ I. Matetića Ronjgova
II.kategorija u disciplini dua
2.
Matea Sagodin
II a
Taekwon-do savez
2. mjesto
državno
TKD klub „Istra“ Pula
Juniorke i seniorke
3.
Valentina Vrljić
II a
Hrvatski plivački savez
3. mjesto
državno
PK Arena, Pula
400m slobodno, juniorke
4.
Tamara Sović
II b
EMA-European Majorette Asc
3. mjesto
europsko
Pulske mažoretkinje
5.
Ana Lučić
II b
Croatia cup 2011.
2. mjesto
državno
KK Manjadvorci
Daljinsko jahanje – juniori
6.
Ana Lučić
II b
Croatia cup 2012.
3. mjesto
državno
KK Manjadvorci
Daljinsko jahanje
7.
Maja Pavlović
II b
Trofej Jadrana 2012
1. mjesto (2)
međunarodno
Karate klub Lav Pula
Karate-juniorke
8.
Maja Pavlović
II b
Adria cup 2012
1. i 2. mjesto
međunarodno
Kickboxing klub Lav Pula
Semi contact-juniorke
9.
Maja Pavlović
II b
Državno prvenstvo 2012.
5. mjesto
državno
Kickboxing klub Lav Pula
Semi contact-juniorke
10.
Petra Brezac
II c
ESDU
2. mjesto
državno
RONDO Pula
balet
11.
Petra Brezac
II c
ESDU
3. mjesto
svjetsko
RONDO Pula
balet
12.
Nina Krulčić
II c
ESDU
3. mjesto
državno
Plesni studio Stellium
ples
13.
Manuel Širol
II c
HVS
1. mjesto
državno
Veslački klub Istra
četverac
14.
Petra Kolaš
II c
Europa u školi
5. mjesto
državno
Prof. Afrodita Široka Spaqui
Likovna umjetnost
15.
Marina Degač
II d
Croatia open
3. mjesto
državno
Plesni studio Stellium
ples
16.
Petra Smeh
II d
2. mjesto ekipno
državno
Veslački klub Istra
veslanje
17.
Klara Petrović
II d
HGDPP
1. mjesto
državno
SGŠ I. Matetića Ronjgova Pula
flauta
18.
Marko Gabrovec
II d
Kadetsko prvenstvo Hrvatske
1. mjesto
državno
Dean Ilić
judo
19.
Marko Gabrovec
II d
Kadetsko prvenstvo Hrvatske
3. mjesto
državno
Dean Ilić
judo
20.
Luka Bilić
II e
Europa u školi
2. mjesto
državno
prof. Julijana Kocanović Grubić
Likovna umjetnost
21.
Kristijan Glumac
II e
Hrvatski Tae kwon-do savez
3. mjesto
državno
TKD klub „Trojan“
Tae kwon-do
22.
Robert Režan
II e
5. mjesto
državno
prof. Ljiljana Milin
Geografija
23.
Klara Bakija
II f
Hrv. konjički savez
2. mjesto
državno
KK Manjadvorci
Endurance – daljinsko jahanje
24.
Jelena Mandić
II g
Društvo za zaštitu i spašav.
3. mjesto
državno
prof. Julijana Kocanović Grubić
Fotografija
25.
Lucia Mrđen
II g
AZOO
3. mjesto
državno
Prof. Đeni Blarežina
Atletika – troskok
VSZ – Croatia open 2012.
2. mjesto
internacionalno
Veslački klub Istra
Veslanje-osmerac
3. mjesto
državno
Prof. Jullijana Kocanović Grubić
Kolaž
26.
Filip Črnja
II g
27.
Sara Matošević
II g
28.
Sara Lea Bažant
Ia
ESDU
2. mjesto
svjetsko
RONDO
ples
29.
Viktor Škifić
Ia
Hrv.triatlon savez
2. mjesto
državno
TK Pula
Supersprint triatlon
30.
Katarina Beblek
Ia
Europski mažoret savez
3. mjesto
europsko
Pulske mažoretkinje
Formacije juniorke
31.
Tena Šplajt
Ia
Europski mažoret savez
3. mjesto
europsko
Pulske mažoretkinje
Formacije juniorke
32.
Dea Janković
Ia
Europski mažoret savez
3. mjesto
europsko
Pulske mažoretkinje
Formacije juniorke
33.
Maja Komazec
Ia
Europski mažoret savez
3. mjesto
europsko
Pulske mažoretkinje
Formacije juniorke
34.
Ana Jerković
Ib
HRS
1. mjesto
državno
Klub „PD Mladost Medulin“
50m apnea – mlađe juniorke
35.
Leonie Marie Vojnić
Ib
ESDU
1. mjesto
državno
Plesni studio Stellium
Suvremeni ples-juniori
36.
Frida Cukon
Ic
Hrv.veslački savez
2. mjesto
državno
Veslački klub Istra
Četverac na pariće
37.
Blanka Dermit
Ic
Hrv.veslački savez
2. mjesto
državno
Veslački klub Istra
Četverac na pariće
38.
Ana Perković
Ic
ESDU
3. mjesto
državno
Plesni studio Stellium
Suvremeni ples
39.
Boris Maurović
Ie
EJU
1. mjesto
europsko
JK Istarski borac
Judo
40.
Boris Maurović
Ie
HJS
2. mjesto
državno
JK Istarski borac
Judo
41.
Dominik Družeta
Ie
EJU
1. i 2. mjesto
europsko
JK Istarski borac
Judo
42.
Dominik Družeta
Ie
HJS
1. mjesto
državno
JK Istarski borac
Judo
47
DRŽAVNA I MEĐUNARODNA NATJECANJA
R.BR.
IME I PREZIME
UČENIKA
RAZ.
NAGRADA - NAZIV
I TKO JE DODJELJUJE
OSVOJENO
MJESTO
NATJECANJE
UČENIKA JE NA NATJECANJE
PRIJAVILA
PODRUČJE/DISCIPLINA
OSVOJENE NAGRADE
43.
Andrej Del Treppo
Ie
HJS
1. mjesto
državno
JK Istarski borac
Judo
44.
Ivan Budisavljević
Ie
HAS
3. mjesto
državno
AK Istra
60m
45.
Ivan Budisavljević
Ie
HAS
4. mjesto
državno
AK Istra
4x300m štafeta
46.
Marco Franc. Ristić
Ie
HAS
4. mjesto
državno
AK Istra
4x300m štafeta
47.
Luka Dupl. Maretić
Ie
HJS
2. mjesto
državno
JK Istarski borac
Judo
48.
Andrej Del Treppo
Ie
HJS
3. mjesto
državno
JK Istarski borac
Judo
49.
Dominik Družeta
Ie
HJS
3. mjesto
državno
JK Istarski borac
Judo
DRŽAVNO NATJECANJE AZOO
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
OSKAR ZNANJA!
HRVATSKI JEZIK
6
Dora Gašparini
Nataša Tončić, prof.
14
Robert Režan
Zlata Knez, prof.
ENGLESKI JEZIK
Kristijan Lorencin-Petrović
Ivana Bančić, prof.
Petra Ukota
Dejan Pavlinović, prof.
Tara Lucia Kajić
Dejan Pavlinović, prof.
MATEMATIKA
50.
Ema Hošnjak
Ie
HAS
2. mjesto
državno
AK Istra
4x100 štafeta
51.
Ema Hošnjak
Ie
HAS
4. mjesto
državno
AK Istra
300m
52.
Boris Maurović
Ie
HJS
2. mjesto
državno
JK Istarski borac
Judo
53.
Marco Franc. Ristić
Ie
HAS
2. mjesto
državno
AK Istra
4x100 štafeta
54.
Marco Franc. Ristić
Ie
HAS
5. mjesto
državno
AK Istra
300m
55.
Dora Čerina
Ie
Svjetsko nat.u plesu
3. mjesto
međunarodno
ART-dance Pula
Formacija
56.
Maja Percan
Ie
Svjetsko nat.u plesu
3. mjesto
međunarodno
ART-dance Pula
Formacija
11
Ana Terlević
Nerina Pauro - Korać, prof.
RONDO
Klasični balet
4
Maja Ploh
Nerina Pauro - Korać, prof.
57.
Iva Josipović
VIII
ESDU
2. mjesto
Državno i svjetsko
58.
Samanta Zgrabljić
VIII
Nazorovi dani
3. mjesto
državno
OŠ
Hrvatski jezik i izražavanje
59.
Ivan Lazarić
Ig
HMD
1. mjesto
državno
Prof. Fatima Ferizović Vujović
A-kategorija matematika
60.
Ivan Lazarić
Ig
DUMP
1. mjesto
državno
Prof.Damir Blašković
Informatika-algoritmi
61.
Lucija Fioretti
Ig
HMD
4.mjesto
državno
Prof. Fatima Ferizović Vujović
A-kategorija matematika
62.
Ivan Žufić
Ig
HM D - kadeti
1. mjesto
međunarodno
Prof. Fatima Ferizović Vujović
Kadeti matematika
63.
Sergej Te
III b
Hrv. Tae kwon do savez
1. mjesto
državno
TKD klub
Tae kwon-do juniori do 57kg
64.
Sergej Te
III b
Hrv. kickboxing savez
1. mjesto
državno
KB klub
Kickboxing seniori do 63kg
65.
Darko Privrat
III b
HVS
2. mjesto
državno
VK Istra
Četverac na pariće
66.
Fabiana Putina
III c
Hrv. Wushu savez
1. mjesto
državno
Hung Gar Kung Fu
67.
Edi Pereša
III c
HPS
2. mjesto
državno
Plivanje 50m prsno
68.
Mateo Mandić
III c
HVS
3. mjesto
državno
VK Istra
osmerac
69.
Tin Mihael Capar
III c
HJS
2. mjesto
državno
JK
judo
70.
Matej Grubiša
III d
HJS
2. mjesto
državno
JK
judo
71.
Vanessa Carta
III d
HOS
5. mjesto
državno
OK
Odbojka
72.
Dora Pliško
III d
HOS
5. mjesto
državno
OK
Odbojka
73.
Ana Gortan
III d
HOS
5. mjesto
državno
OK
Odbojka
74.
Iva Žgrablić
III d
HOS
5. mjesto
državno
OK
Odbojka
75.
Tea Kolić Brenko
III d
3. mjesto
svjetsko
Ivan Lazarić
Fatima Ferizović - Vujović, prof.
4
Lucija Fioretti
Fatima Ferizović - Vujović, prof.
15
Matea Prenz
Vera Bukša, prof.
BIOLOGIJA
GEOGRAFIJA
10
Robert Režan
Ljiljana Milin, prof.
ASTRONOMIJA
7
Anton Perkov
Damir Šegon
INFORMATIKA
1
Ivan Lazarić
Eva Grujić, prof.
3
Ivan Žufić
Eva Grujić, prof.
POVIJEST
5
Dajana Bileta
Željko Šek, prof.
VJERONAUK
Učenica Petra Ukota, 2.f razred, osvojila
je 1. mjesto na državnom natjecanju iz
engleskog jezika, a mentor je profesor
Dejan Pavlinović.
Učenik Ivan Lazarić - 1.g razred, osvojio
je 1. mjesto na državnom natjecanju
iz u matematike- varijanta A, 1.mjesto
iz Informatike u kategoriji Algoritmi /
Pascal/C/C++ i 3. mjesto na Međunarodnom
informatičkom natjecanju (International
Tournament in Informatics - ITI 2011)
održanom u Bugarskoj. Ivanova mentorica
iz matematike je profesorica Fatima
Ferizović-Vujović, a mentor iz informatike
profesor Damir Blašković.
Ivan je osvojio i nagradu Hrvatske
elektroprivrede u sklopu projekta Imam
žicu, u iznosu od 2.500 kuna. Po 18. put
HEP dodjeljuje nagradu učenicima koji su
bili najuspješniji na državnom natjecanju
iz matematike i fizike (s eksperimentalnom
fizikom), te na natjecanju strukovnih
srednjih škola iz osnova elektrotehnike te za
zanimanje elektromonter/elektroinstalater
Dodjela se održala u HEP-u, u Varaždinu,
19. lipnja 2012.
Mateja Šimunić
Rang 10
Sara Pužar
Tima Redžović
Kazimir Berljavac, prof.
Sebastian Dovičin
ples
76.
Maja Ploh
III g
MZOS
državno
AZOO
Biologija
77.
Matea Prenc
III g
MZOS
državno
AZOO
Matematika
78.
Ana Sandrić
IV a
HOS
3. mjesto seniorke
državno
JK Uljanik plovidba
Jedrenje laser radial
79.
Ana Sandrić
IV a
HOS
2. mjesto seniorke
državno
JK Uljanik plovidba
Jedrenje laser radial
80.
Ivan Piton
IV b
HOO
1. i 3. mjesta
državno
HVS i VK Istra
Čet. bez kor., čet. s kor. i osmerac
81.
Nina Išić
IV c
MZOS
Lidrano
državno
Prof. Meri Šimunov
Samostalni nastup - recitacija
82.
Adriana Kajtazi
IV f
KBS
3. mjesto
državno
KBK Lav Medulin
Kickboxing semi contact
83.
Ema Hošnjak
Ie
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
84.
Lucia Šipura
If
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
85.
Valentina Vuković
III b
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
86.
Martina Križanac
IV g
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
87.
Ana Škifić
III b
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
88.
Lucija Šćur
Ig
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
89.
Rea Škuflić
II d
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
90.
Alisa Kupus
IV b
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
91.
Lucia Mrđen
II g
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
92.
Nika Todorović
IV e
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
93.
Josipa Radetić
IV b
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
94.
Alba Lukež
Ie
MZOS
5. mjesto
državno
Gimnazija Pula
atletika
48
1
Svečana dodjela Oskara znanja učenicima
koji su osvojili prva mjesta na državnim
natjecanjima i učenicima koji su osvojili
jedno od prva tri mjesta na međunarodnim
natjecanjima tijekom 2011/2012. godine i
zahvalnica njihovim mentorima održla se
16. lipnja 2012. u Zagrebu u Nacionalnoj i
sveučilišnoj knjižnici s početkom u 11 sati.
49
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
NA KAVI S PREDSJEDNIKOM
• Kakav je bio vaš odnos s profesorima, a i odnos učenika
općenito?
Piše: Dameo Ramić-Kovačić
Na kavi s predsjednikom
Ivo Josipović ekskluzivno za školski list
pulske Gimnazije
Prije svega bih rekao da smo
imali vrlo korektne profesore, vrlo
drage ljude koji su brinuli o nama
na jedan primjeren način. Naravno, uvijek je bilo tih malih čarki
kako to bude u školi. Odnos tada,
uspoređujući prema primjeru moje
kćeri koja je prije 2 godine završila
Gimnaziju, bio je na nešto većoj
distanci nego danas. Usuđujem se
reći da je i poštovanje bilo na jednoj malo većoj razini nego danas.
Gledajući prema skali roditeljprijatelj, taj odnos bio je nešto više
odgojna komponenta. Uloga škole
nije samo da daje znanje, već i da
odgaja djecu, a pri tome mislim prvenstveno na određene vrijednosti
koje se tiču međuljudskih odnosa
i odnosa prema radu. Mislim da
nam je tu škola dala dobar temelj,
barem ona u koju sam ja išao.
• Paralelno sa školovanjem bavili
ste se glazbom, jedno vrijeme
i nogometom. Je li bilo teško
ukomponirati sve te obaveze?
Svakako nije bilo lako i upravo se zbog toga nogometom nikada nisam počeo aktivno baviti.
Naime, prvi dan nakon što sam
Uloga škole nije
samo da daje znanje, već i da odgaja
djecu, a pri tome
mislim prvenstveno
na određene vrijednosti koje se
tiču međuljudskih
odnosa i odnosa
prema radu.
Povratak školskog lista „Ulika”
nakon 18 sušnih godina definitivno
je zaslužio posebnog gosta, a za
tu prigodu pridobili smo možda i
najutjecajnijeg „gimnazijalca” u
državi – Ivu Josipovića. Predsjednik RH na svom je obrazovnom
putu prošao jednu od zagrebačkih
gimnazija, a o tim danima, kao i
o trenutnom stanju u hrvatskom
školstvu te općenito o hrvatskoj
mladeži, progovorio je ekskluzivno
za naš list.
Predsjednik, predstojnica ureda Predsjednika, Dameo Ramić-Kovačić, glavni urednik, ravnateljica, voditeljica i prof. Zoričić
Državnu maturu
vidim kao jedan
projekt na kojem
će se morati još
jako puno raditi.
50
• Gospodine Josipoviću, završili
ste 1. Gimnaziju u Zagrebu još
70.-ih godina pa nam za početak
recite što je u vaše vrijeme značilo
biti "gimnazijalac"?
Istina, završio sam prirodoslovni smjer Gimnazije 1976. godine. Biti
Gimnazijalac tada značilo je na neki način isto što to znači i danas, a to
jest biti orijentiran ka studijima, odnosno nastavku školovanja. Smatralo
se tada da Gimnazija mladim ljudima daje najbolje i najšire obrazovanje i
da iz Gimnazije možete ići praktički na svaki studij. Dobar pokazatelj je i
moj osobni primjer jer sam kao učenik prirodoslovnog smjera završio na
studiju prava i glazbe. Tada je Gimnazija davala doista široko obrazovanje, kao što vjerujem i vama vaša daje.
• Kada već govorimo o Vašem primjeru, nezaobilazno pitanje jesu dakako Vaš školski uspjeh i najdraži predmeti.
Prolazio sam s odličnim uspjehom, a što se najdražih predmeta tiče u
trenutku kada sam upisao prirodoslovni smjer bio sam prilično fokusiran
na prirodne predmete, poput fizike koju sam dosta vremena namjeravao
studirati. Kasnije sam sve više volio društvene predmete, posebno povijest.
Zajednička fotografija s predsjednikom
roditeljski nego prijateljski, dok je
danas ta situacija obrnuta.
• Koliko su vaši srednjoškolski
profesori utjecali na vašu zavidnu karijeru, što glazbenu, što
pravnu, a možda i ovu najnoviju
političku?
Na političku karijeru vjerojatno nisu jer se u to vrijeme
nisam bavio politikom niti o njoj
razmišljao. Međutim, utjecaj je
u prvom redu zaprimljeno obrazovanje i nešto što je jako važno, a
što se često zaboravlja, a to je jedna
Ja maturu nisam polagao,
jer sam kao odličan učenik toga
bio oslobođen, dok sam iskustvo
državne mature prošao uz svoju
kćer koja je polagala taj oblik
mature. Argumenata za takvu promjenu svakako ima, a prije svega
to su tehnički problemi poput
usklađenosti datuma, odnosno
rokova za odgovaranje i pisanje
testova te usklađenosti s eventualnim prijemnim ispitima na
pojedinim fakultetima. Naravno,
uvijek se postavlja pitanje sadržaja
ispita i pitanje kriterija, a oko toga
će uvijek biti rasprava. Znamo
da čak i ako ima previše odlikaša
prošao probu u tada razvikanom
lokalnom klubu NK Trnje (skupa
sa Snješkom Cerinom, kasnijim
centarforom Dinama op.a.) našao
sam se pred odlukom. Trening mi
se poklopio s obvezama u glazbenoj školi i već sam tada morao
birati između nogometa i glazbe,
izabravši na kraju ipak glazbenu
školu.
• U vaše vrijeme polagala se
„obična” matura. Mislite li da je
ova državna matura pozitivna
stvar za nove generacije?
nešto nije u redu, pa zbog toga
pojedini fakulteti ne prihvaćaju
rezultate državne mature kao
zamjenu za prijemni ispit. Prema
tome, ja državnu maturu vidim
kao jedan projekt na kojem će se
morati još jako puno raditi.
• Kao bivši učenik i profesor vrlo
dobro znate kako naš obrazovni
sustav funkcionira. Postoje li
kakvi planovi ili možda neka
vaša osobna stajališta oko toga
što se na tom području može
unaprijediti?
51
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
U formalnom smislu na to
utječe ministarstvo sa svojim
zakonima i propisima, ali naravno da ljudi koji se bave politikom kroz svoje djelovanje mogu
kako doprinijeti tako i naštetiti
obrazovnom sustavu. Ja sam se,
moram to reći, više bavio visokim
obrazovanjem s obzirom na to da
sam radio na sveučilištu i da ću
se tamo poslije mandata vratiti.
Što se srednje škole tiče, moram
reći da je naše obiteljsko iskustvo
odlično; nastava i njezin sadržaj
bili su odlično organizirani, a sukladno tome moja kći je uspješno
položila državnu maturu i upisala
studij elektrotehnike. Prema tome,
ja tu nemam što primijetiti. Naravno, uvijek se možemo zakačiti
za pojedine detalje pa reći da bi
lepeza stranih jezika trebala biti
veća ili da se treba više raditi na
informatici i novim tehnologijama. Isto tako možemo reći da
bi trebalo biti manje detalja u pojedinim predmetima gdje svakako
postoji problem previše činjenica,
a premalo kreativnosti i poticanja
na vlastita promišljanja. Međutim,
to je nešto što ovisi i o sustavu i
o nastavniku, a i o učenicima jer
moje profesorsko iskustvo kaže da
je najteži posao motivirati mlade
ljude da počnu misliti svojom
glavom.
• Mislite li možda da bi trebalo
uvesti izbor pojedinih predmeta?
To je sada stvar struke. Bilo
bi pretenciozno da ja sada dajem
neke recepte kako treba raditi na
pojedinim predmetima. Globalna
slika mene kao roditelja jest ta da
je previše činjenica, a da bi moglo
biti više prostora za interaktivnost,
kreativnost i možda više izbornog
sadržaja.
• Jedna od tema koju nikako ne
možemo izbjeći jesu pogodnosti
mladih u Europskoj Uniji. Što
nam na tu temu možete poručiti?
52
NA KAVI S PREDSJEDNIKOM / PUTOPISI
Primijetili ste i sami prije
referenduma da postoji jedna
određena doza straha kod ljudi,
a ja bih to u prvom redu nazvao
strahom od nepoznatog. Ljudi su
svjesni da se od 1. 7. 2013. mnoge
stvari mijenjaju, a svaka promjena
nosi pitanje hoće li nam biti bolje
ili lošije, što je normalno i zbog
čega me ta doza straha i skepse ne
čudi. Ja sam tijekom kampanje za
referendum podržao ulazak u EU
naglašavajući da ta EU nije nikakav čarobni ključ koji će riješiti
naše probleme, ali jest jedan ozbiljan alat koji bi nam mogao pomoći da budemo bolji nego što
smo sada. Mnoge zemlje, poput
naprimjer Poljske i Slovačke, sjajno
su iskoristile tu pogodnost, a hoćemo li je mi iskoristiti to ovisi
prvenstveno o nama, dakako i o
vašoj generaciji.
• Nevezano za školu, kakav je
Vaš općeniti pogled na današnju
mladež?
Svaka vremena nose svoj
izazov, svoj stil ponašanja i
donošenja odluka. Definitivno su
danas odnosi među generacijama
drukčiji nego što su bili; neki u
pozitivnom, a neki u manje pozitivnom smislu. Rekao bih da mladi
u načelu nisu ni bolji ni lošiji nego
što su bili u mojoj generaciji ili
generaciji mojih roditelja. Naravno, ima onih koji su uspješni i
koje možemo uzeti kao pozitivne
primjere, a dakako da postoji i
ona druga strana. Svako doba
nosi neke svoje izazove; danas je
to droga o kojoj se u moje vrijeme
nije govorilo niti je ona, barem
kvantitativno, bila veći problem.
U moje vrijeme postojali su neki
drugi izazovi, kao što će vjerojatno
generacija poslije vas imati neke
svoje izazove. Rekao bih da svaka
generacija, pa tako i vaša, nosi
jedan teret problema. U rješavanju
nekih možemo vam pomoći mi
stariji, dok ćete neke morati sami
rješavati kroz svoje odrastanje, a i
kasnije, kao odrasli ljudi.
• Možete li onda reći da ste bezbrižni znajući da na mladima
svijet ostaje?
Nikako ne mogu reći da
sam bezbrižan, jer naravno da se
brinem. Problema je uvijek bilo, a
bilo je i primjera u povijesti kada
neka generacija nije znala dobro
odgovoriti na problem, što je imalo
dugoročno ozbiljne posljedice.
Lagao bih kada bi rekao da sam
bez briga, pogotovo u ovoj situaciji ekonomske krize, ali sve su
to problemi s kojima moramo
živjeti. Međutim, vi ste ozbiljni i
ja se nadam da će ova vaša generacija dobro odgovoriti na izazov.
U tom pogledu mogu reći da sam
optimističan.
• Za kraj, zamolio bih Vas za
jednu poruku pulskim gimnazijalcima...
Poruka svim gimnazijalcima pa i vama jest da iskoristite
vrijeme koje imate sada u školi.
Iskoristite ga za znanje i obrazovanje, ali isto tako za izgradnju
i međugeneracijskih odnosa i
odnosa u vašoj generaciji. Pred
vama su veliki izazovi i velike prilike, a samo obrazovani, motivirani i optimistični ljudi mogu biti
uspješni. Ja vam želim da to svi
budete.
Nakon završne predsjedničke
riječi nema se što puno nadodati,
osim dakako zahvaliti gospodinu
Josipoviću i njegovom osoblju na
srdačnom prijemu i ugodnom razgovoru koji je uveličao ovo izdanje
našeg lista. Nadam se i da će ova
poruka predsjednika biti dobar poticaj svima vama, dragi naši gimnazijalci, da nastavite s upornim i marljivim radom kako bi dosegli svoje
želje i ambicije, upravo po primjeru
našeg uvaženog predsjednika. •
Putopisi
Toscana
Kao svake, tako i ove godine, profesori naše škole organizirali su trodnevni izlet u Toscanu namijenjen učenicima drugih razreda i tako nam
omogućili savršen provod uz puno zabave, druženja, upoznavanja novih
ljudi i kultura, plesa i glazbe. Vidjeli smo predivne gradove, očaravajuće
građevine te fascinantne ljude i stilove.
Prvo iznenađenje dočekalo nas je odmah prvi dan, u Pisi. Umorni
od puta, ravno iz autobusa došli smo na Campo dei Miracoli (Trg čudesa)
i ostali zaslijepljeni zelenilom trave, kosinom tornja, stilom same gradnje i ljepotom cijelog trga. Pozirali smo za svakojake slike i naravno
„glupirali se”. Nakon Pise došli smo u Luccu, utvrđeni gradić u kojem
smo se odlično zabavili. Iznajmili smo bicikle, vozikali se oko cijelog
grada i radili „šou”. A sada dio koji smo jedva dočekali. Stigli smo u
hotel, i počela je prava zabava! Otišli smo u disco, tamo upoznali zgodne
Španjolce i plesali do sitnih sati. Ujutro, svi sa sunčanim naočalama na
očima, krenuli smo u Firenzu. Firenza je poznata kao kolijevka renesanse i kao dom najvećih svjetskih umjetnika kao što su Dante, Petrarca,
Michelangelo, Donatello i mnogi drugi. Upravo zbog toga, Firenza je
središte Toscane i grad kojem smo posvetili najviše pozornosti. Vidjeli
smo najpoznatije svjetske crkve i trgove, a posjetili smo i galeriju Uffizi
u kojoj se nalaze originalna djela najvećih svjetskih umjetnika. Nakon
razgledavanja grada, ponovno se vraćamo u naš hotel, koji izgledom nije
bio bajkovit, ali ipak za naše potrebe sasvim solidan.
Opet smo partijali do ranih jutarnjih sati, plesali sa Španjolcima i
pjevali uz gitare. Sa spakiranim kovčezima, natovarenim autobusom i
sunčanim naočalama na nosu, krenuli smo natrag u Pulu, ali prije toga
navratili u još dva grada. Prvo smo se uputili u razgledavanje Siene, a
zatim smo sjeli kod glavnog trga te odmarali uz pravi talijanski sladoled.
Posjetili smo i gradić Volterru koji nam je bio posebno zanimljiv jer se
u njemu odvijao dio radnje Sumrak sage. Dobar provod nastavio se i u
autobusu, uz puno kartanja i pjevanja.
Sve u svemu, mi smo se vratili prezadovoljni, a profesori ponosni na
nas, svjetske putnike. Velikih problema nije bilo, iako su male svađice i
nesporazumi neizbježni. Ali najvažnije je da smo svi svojim kućama stigli
živi i zdravi noseći puno lijepih uspomena na nezaboravne trenutke i
događaje koji su nas zbližili i priuštili nam jedno novo iskustvo. •
Vožnja biciklama po Lucci
Dante Alighieri – najpoznatiji firentinac na glavnom
gradskom trgu
53
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
PUTOPISI
Posjet
saboru
Karneval u
Veneciji
Stručna ekskurzija
u Francusku
12.10. i 20.10. 2011. maturanti
Gimnazije Pula već su tradicionalno posjetili su Hrvatski sabor
u sklopu nastave predmeta politika i gospodarstvo. Ove godine
po prvi put pridružili su im se i
učenici koji pohađaju fakultativnu
nastavu predmeta Građanski
odgoj i obrazovanje. Jednodnevna
terenska nastava obuhvatila je
obilazak Sabora uz stručno vodstvo zaposlenika, praćenje sjednice Sabora iz galerije te susret sa
zastupnicima. Maturanti su kao
i uvijek pripremili brojna zanimljiva pitanja našim zastupnicima, a
odgovorima su bili tek djelomično
zadovoljni. Nakon toga posjetili su
izložbu Ekspresionizam u Hrvatskoj koja je izložena u Klovićevim
dvorima, pored Sabora. Nakon
svega, susret s rođacima, prijateljima i pulskim studentima bio je
kratak jer se trebalo vratiti u Pulu.
Terensku nastavu organizirala je
profesorica politike i gospodarstva
Tanja Carić. • Ivona Dučić
Na karnevalu u Veneciji i ove su
godine tradicionalno sudjelovali
naši gimnazijalci iako u nešto
manjem broju nego inače. Sunčano
vrijeme, zanimljive maske i omiljena nam gužva samo su dio doživljaja koje smo donijeli iz ovog
predivnog grada na vodi. Ljudi iz
cijelog svijeta slili su se u jednu
masu s jednim ciljem: uživati u
čarima karnevala. Nakon što smo
iscrtali lica zaputili smo se u uske
uličice koje vode u jezgru grada.
Prolazeći njima nismo izdržali
a da ne potrošimo nešto novaca
na razglednice, suvenire i maske.
Neki od nas su čak sudjelovali
u izvedbi na glavnoj pozornici
gdje smo prateći korake voditelja
zaplesali u ritmu najpoznatijih
hitova. Neobična susretljivost
i raspoloženje ljudi zaokružili
su doživljaj. U kasnim poslijepodnevnim satima zaputili smo
se na vaporeto s jednim novim
iskustvom i nadom da ćemo u
ovom događaju uživati i dogodine.
• Dorotea Ćosić
Profesorica francuskog jezika
Darling Strenja već treću godinu
tradicionalno organizira stručnu
ekskurziju u Francusku za učenike
razreda jezične gimnazije. Učenici
jezičari i četiri učenice 2.c razreda, profesorica Bukša, profesorica Bratulić i profesorica Tomić
uputili su se u pustolovinu zvanu
Francuska.
Veseli bus krenuo je iz Pule u
kasnim večernjim satima. Vozeći
se kroz Italiju, Njemačku i Austriju oko dva sata poslijepodne
konačno smo stigli do naše prve
destinacije u Francuskoj, u Strasbourg. Strasbourg je predivan
europski gradić u kojem je također
i sjedište Europskog parlamenta.
Pri ulasku u sam gradić naišli
smo na rječicu koja je samo jedan
pritok velike rijeke Rajne. Kada
smo obavili razgledavanje i večeru
u samom centru grada krenuli
smo u hotel a sljedeći dan put
nas je vodio u Rouen. Došavši u
Rouen praznih želudaca došlo je
vrijeme za isprobavanje francuskih
slastica u tipičnom francuskom
restorančiću, a zatim večernja
šetnja gradom. Sljedećeg smo jutra
razgledali Rouen, prolazili smo
ulicama gdje je nekada prolazila i
sama Ivana Orleanska kada su je
vodili na lomaču. Impresionirani
Rouenskom katedralom Notre
Klovićevi
dvori
Dana 2.12.2011. učenici 3.d i 3.f
razreda naše škole bili su na terenskoj nastavi u sklopu likovne umjetnosti. U pratnji profesorica Zlate
Knez i Marije Blažić posjetili su
Izložbu velikih majstora renesanse
u Klovićevim dvorima - skupinu
remek - djela najznačajnijih talijanskih slikara 15. i 16. stoljeća,
Tiziana, Tintoretta, Bellinija,
Carpaccia, Veronesea.
54
Venecija - karneval
Prof. Tanja Carić s učenicima u posjeti Saboru
Profesori
na izletu
Profesori i zaposlenici Gimnazije
Pula bili su u subotu, 1. 10. 2011.
na izletu, povodom nadolazećeg
Dana učitelja. Dojmove nam je
prenijela organizatorica izleta,
prof. Tanja Carić.
Posjetili smo Buzet i okolicu,
„Kraj starina i dobroga vina”.
Prošetali smo buzetskim Starim
gradom koji je star 1800 godina,
ima tipični akropolski oblik,
okružen je velebnim zidinama.
U sunčano subotnje jutro bilo
je ugodno uspeti se stubama do
Starog grada i obići sve znamenitosti - kapelu Sv. Vida, Vela vrata i
ostale. Zatim smo posjetili Minjeru, lokalitet najstarijeg rudnika
boksita u Europi. Minjera se nalazi
uz Mirnu, zapadno od Buzeta.
Tamo smo se našli s planinarima
iz buzetske podružnice Planinarskog društva Umag. Vidjeli smo
nekoliko rudarskih okna i započeli
planinarski pothvat koji je trebao trajati 2 „planinarska” sata,
međutim, trajao je skoro 4 sata.
Bilo je uspona i nizbrdica, bilo je
neočekivano, ali na kraju, opijeni
Profesori na izletu
čistim svježim zrakom i spokojem šume, svi smo uživali. Čak 8
brdovitih kilometara pješačenja
za nas nije bila mala stvar. Ručali
smo u Velom Mlunu, s kojeg puca
pogled na cijelu dolinu Mirne, a
jedini zvuk koji se čuo bio je lavež
pasa. Naravno da smo jeli tartufe,
i domaće fuže, njoke i sve što pravi
agroturizam nudi. Posjetili smo i
Sovinjak, dragulj ovog kraja, rodno
mjesto Slavka Zlatića i mjesto gdje
se davno proizvodilo vino za dvor
rimskih careva. Vidjeli smo freske
u kapeli Sv. Roka i novoizgrađene
luksuzne istarske vile s bazenima.
Zatim smo se zaputili u Vrh,
selo na brdu nasuprot Sovinjaku. Nismo na žalost mogli na
zvonik crkve Marijina Uznesenja
s kojeg se pruža najljepši pogled i
prekrasni vidici. Kažu da se s njega
vidi stotinu sela i zaselaka. Bilo je
prekrasno u ovoj malo drukčijoj
Istri od one naše na jugu. Zeleni
brežuljci, sela na vrhovima, puno
serpentina, riječne doline, sve se
to stopilo u prekrasan dan kojega
ćemo pamtiti.
Stručna
ekskurzija
u Rim
Od 29. ožujka do 1. travnja učenici
naše škole bili su u posjetu Rimu,
Vatikanu, Perugi i Asisiju sa
svojim profesorima. Izlet će im
ostati u lijepom sjećanju nakon
boravka u povijesnim i kulturnim
središtima Italije. Svemu je pridonijelo i lijepo vrijeme kao i
zanimljivi vodiči koji su još više
upotpunili ovaj put.
Dame i njenim izvornim gotičkim
stilom put nas je vodio prema
našoj top destinaciji, Parizu.
Dolazak u Pariz bio je ono
što su svi čekali te isto tako ulazak
u grad koji nas je stajao ostajanja
bez daha. Nakon prolaska kod
Arc de Triomphe, nastavili smo
po najglamuroznijoj pariškoj ulici
Champs-Élysées. Ugledavši vrh
Eiffelovog tornja znali smo da je
to naša destinacija. Iskrcavši se iz
busa prošetali smo obalama rijeke
Seine, a zatim smo se popeli na
Eiffelov toranj i s njegovog vrha
vidjeli cijeli Pariz. Nakon što smo
večerali u gradu, nakon napornog dana otišli smo na spavanje u
hotel koji je po ocjenama učenika
bio najbolji. Ujutro smo metroom krenuli u centar Pariza koji
smo razgledali, a nakon posjeta
katedrali Notre Dame imali smo
cijelo slobodno poslijepodne.
Sljedeći, ujedeno i naš
posljednji dan u Francuskoj bio
je predodređen za Disneyland.
Cjelodnevno druženje s likovima
iz Disney-a prošlo je prebrzo i bilo
je vrijeme za povratak u Hrvatsku.
Kući smo se svi vratili živi
i zdravi, no ovaj put bio je jedan
od onih koji nosi neprocjenjiva
sjećanja i iskustva. •
Rim
Samanta Macan
55
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Sarajevo
& Mostar
Odmor na Bašćaršiji
Bez komentara...
U Mostaru
PUTOPISI / FAKULTATIVNA NASTAVA
Učenici II. b, d, e i g razreda, dva učenika iz II.c, te sedam učenika iz III.c
u razdoblju od 29. do 31.10.2011. bili su na stručnoj ekskurziji u susjednoj
nam BiH, točnije u Sarajevu i Mostaru.
Na terenu smo imali prilike upoznati glavni grad Bosne i Hercegovine,
Sarajevo, najveći urbani, kulturni, ekonomski i prometni centar. Urbanu sliku grada burne povijesti koja datira iz 15. stoljeća karakteriziraju brojni sakralni objekti, jedinstvene džamije iz bogatog osmanskog
razdoblja, katoličke i pravoslavne crkve, sinagoga i drugi brojni tragovi
multietničkog življenja u samom srcu. Još uvijek su u gradu vidljive
posljedice ratnih razaranja iz perida 1992.-1995., no ono što će nam
svakako ostati u ugodnom sjećanju je srdačnost, iskrenost i gostoprimstvo ljudi s kojima smo se susretali i imali prilike komunicirati. Sve
viđeno „začinili“ smo ćevapima kod „Želje“, kajmakom i jogurtom, specijalitetom koji mami sve prolaznike na uvijek ljudima prepunoj Bašćaršiji.
Osim Sarajeva, posjetili smo i Mostar. Putujući prema Mostaru pratili
smo meandre Neretve te se zaustavili na Jablanici s koje se pruža pogled
na srušeni most na kojem se događala dramatična bitka za ranjenike
1943.godine. Mostar i njegova povijesna jezgra, Stari most s kojeg smo
imali priliku gledati skok u hladnu Neretvu (8°C) s 27m visine, predivno,
toplo i sunčano vrijeme nikoga nisu ostavi ravnodušnim. Putem prema
kući zasladili smo se sočnim, tek ubranim mandarinama iz Metkovića i
delte Neretve. • T.Č.
Sve viđeno „začinili” smo ćevapima kod „Želje”, kajmakom i jogurtom, specijalitetom koji mami sve prolaznike
na uvijek ljudima prepunoj Bašćaršiji.
Put u Amsterdam
Učenici 4.b, 4.e, 4.f i 4.g s razrednicima svoje maturalno putovanje
proveli su u Amsterdamu. Smjestili
su se u centar grada Hans Brinker
hotel koji im je omogućio veću
slobodu i više vremena da osjete
čari Amsterdama i ludi noćni
život. Animatori Collegiuma svaku
su večer organizirali tematske
zabave maturantima i tako učinili
njihovo putovanje još zanimljivijim. Učenici su imali priliku
proći Crvenom ulicom, voziti se
brodom po predivnim amsterdamskim kanalima i tako vidjeti cijeli
grad. Oni punoljetni, a ujedno i
56
znatiželjni imali su priliku ući i u
dobro poznate coffee shopove. Amsterdam ima preko 50 muzeja te
su posjetili sljedeće muzeje: Rembrandtova kuća, kuća Anne Frank,
muzej Van Gogha, muzej Heineken
Experiencea, muzej dijamanata te
znanstveni muzej Nemom koji je
drugačiji od ostalih. Naime, sve je
dopušteno dotaknuti i isprobati,pa
su se učenici okušali u kemijskom
laboratoriju, vidjeli kako će izgledati za 50 godina i još puno zanimljivih stvari. Također su prošetali
tribinama Ajaxova stadiona. U
blizini Amsterdama nalazi se malo
mjesto Scheveningen s velikom
pješčanom plažom, što čini pravo
mjesto za opuštanje. Posjetili su
Zaanse Schans, tradicionalno nizozemsko naselje koje je poznato po
starim vjetrenjačama, izradama
klompi i tulipanima. A neizbježno
je bilo vidjetiRotterdam,najveću
luku u Europi gdje je poseban
doživljaj bio gledati panoramu
Rotterdama sa sto metara visokog
Euromast tornja.Amsterdam ih
je oduševio, kažu učenici. Poseban grad, jedinstven, drugačiji od
drugih. Zauzeo je 1.mjesto svih
gradova kojih su ikad posjetili. •
Paula Mardešić, 4.f
Fakultativna nastava
Povijest umjetnosti - moj izbor
Zovem se Petra Kolaš i pohađam
drugi razred opće gimnazije. Ove
je godine počela dodatna nastava
na koju sam se odlučila upisati.
Bilo je vrlo mnogo zanimljivih
predmeta, ali ja sam se odlučila za
Povijest likovne umjetnosti jer sam
bila zainteresirana za arhitekturu
i taj me predmet mogao približiti
mom interesu.Iako nas je samo
troje, na svakom satu se radi i uči,
te se analiziraju i izrađuju Power
Point prezentacije. Odlazimo
na terensku nastavu (Nezakcij,
antički i ranokršćanski spomenici
po Puli) i tako postajemo svjesniji
naše davno zaboravljene znamenitostima. Pod vodstvom prof.
Afrodite Široke Spaqi, obrađuju
se teme i nastavne jedinice vezane
uz nacionalnu umjetnost odnosno
zavičajnu likovnu baštinu: od
prapovijesne umjetnosti na hrvatskom prostoru i tlu Istre, rimskih
antičkih spomenika i arheoloških
nalazišta, starokršćanskog razdoblja na sj. Jadranu, bizantskih
kompleksa Eufrazijane i sv. Marije
Formose, starohrvatskih sakralnih spomenika na obali i otocima,
te umjetnosti razvijenog srednjeg vijeka, romanike i gotike do
Petra Kolaš: Magna Matris
Matija Tužilović: Vučedolski žrtvenik
umjetnosti novog vijeka u Istri i
na Kvarneru. Polaznici nastave
kažu da učeći povijest umjetnosti shvaćaju da sama umjetnost,
posebice arhitektura, „putuje” kroz
prošlost, sadašnjost i budućnost te
da je rad u funkciji zrcaljenja kroz
vrijeme i prostor starog, srednjeg i
novog vijeka u Hrvatskoj i Europi
Petra Kolaš: Putovanje umjetnosti
kad se gleda obostrano. Još uvijek
nisam sigurna je li umjetnost za
mene i moje kolege budući poziv,
ali svakako se nadam da naše znamenitosti neće biti zaboravljene. •
Petra Kolaš, II.c
57
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Učenici
fakultativne
nastave
Medijske
kulture u
posjetu
PFT-u
Prije početka božićnih praznika,
točnije 21. prosinca 2011.g, učenici
fakultativne nastave medijske
kulture zajedno su s profesorom
Filipom Zoričićem posjetili Pulsku
Filmsku Tvornicu. Dolaskom u
prostore kluba, Marko ZdravkovićKunac, voditelj kluba predstavio
nam je izložbu skupljenih ostataka filmskog materijala i važnih
dokumenata nekadašnjeg filmskog
kluba „Jelen”. Riječ je o pulskom
klubu utemeljenom 60-ih godina
na inicijativu Lordana Zafranovića
koji je tada služio vojsku u Puli,
a bavio se filmom. Upravo je
osnivanje filmskog kluba bilo
važno za grad Pulu jer je tada
samo snimanje i montaža filmova
bila veoma zahtjevan i skupocjen
posao, a bavljenje filmom upućuje
na razvijenost Pule u tom smislu.
Kod snimanja filmova bilo je
poteškoća, koristile su se trake od
16 mm koje bi se zbog uštede prepolovile i koristile dva puta jer se
na svemu štedjelo. Unatoč takvim
produkcijskim poteškoćama,
filmovi su se snimali te su se isto
tako održavali i filmski festivali
koji su bili od velikog značenja za
58
FAKULTATIVNA NASTAVA
cijelu bivšu državu. Filmski klub
„Jelen” bio je organizator MFAF-a
(Međuklupski festival autorskog
filma) na koji su dolazili poznati
ljudi pogledati filmove talentiranih
redatelja. Festival se održavao ljeti
na različitim lokacijama - Kaštel,
slavoluk Sergijevaca i pulski Amfiteatar. Osim toga, prikazivali
su se upravo radovi članova kluba
„Jelen”, a neka od poznatijih lica
koja su djelovala u tom filmskom
klubu jesu: Rajko Grlić, Martin
Bizjak i Jurica Todorović. Mnogi
od nas vjerojatno nisu ni svjesni
da je MFAF prethodnik danas
poznatog Pula film festivala. Može
se usporediti s današnjim Pula
film festivalom koji se danas
održava na istim lokacijama kao
i tada, a najviše u Amfiteatru.
Prvi prikaz filma upriličen je
upravo tamo i to već davne 1936.
godine te nas upravo ta godina
tjera na razmišljanje o razvijenosti
filma u Puli. Film je imao toliku
važnost da je filmski klub „Jelen”
izdavao vlastiti časopis, a u sklopu tadašnjeg kluba održavale su
se radionice filma i fotografije.
Pula ja jačala kao kulturno
središte, također zbog Ljubice
Ivezić koju nazivamo „majkom
kulture” u Puli, jer je za svoje
učenike ondašnje škole (centar
Branko Semelić, što je danas naša
Gimnazija) organizirala zasebnu
nastavu za one talentirane željne
napretka u umjetničkom smislu.
Nakon što smo saznali sve zanimljivosti i važne informacije iz
prošlosti filmske Pule, odgledali
smo stare snimke grada pule iz
1964.g nađene u arhivi filmskog
kluba „Jelen˝. Učenici su snimke
promatrali s velikim zanimanjem
te se cjelokupni posjet Klubu u
Puli ispostavio kao vrlo zanimljiv
i koristan u praćenju nastave za
učenike Medijske kulture. •
Posjet filmskoj tvornici
Pulska
filmska
tvornica
>>
Bila nam je velika čast ugostiti
voditelja radionice pod nazivom
Pulska Filmska Tvornica Marka
Zdravkovića-Kunca, koja već osmu
godinu za redom omogućuje desetorici polaznika da steknu znanja
iz svih faza stvaranja filma te naprave svoj vlastiti, kratkometražni
film. Marko Zdravković - Kunac
uveo nas je i upoznao sa samom
povijesti Tvornice i ostvarenih
projekata, a održao je i stručno
predavanje o filmu i filmskim
izražajnim sredstvima, uz koje
smo i saznali i naučili nešto novo.
A sada, krenimo s pričom. Pulska
Filmska Tvornica udruga je osnovana 2004. godine kao popratni
program Pulskog filmskog festivala u kojem ljudi snimaju filmove
unutar mjesec dana. Četiri godine
zaredom udruga je djelovala kao
jednomjesečna radionica izrade
dokumentarnog filma koja je
educirala mlade pulske filmske
umjetnike i producirala njihove
filmove. Do sada je realizirano 40
kratkih dokumentarnih, igranih
i eksperimentalnih filmova.
Osim toga, 2007. godine autori su
napravili ratne filmove s kojima
su ostvarili velik uspjeh i dobili
veliki broj nagrada. Tvornica je
pokrenuta jer se pojavio znatan
broj zainteresiranih za snimanje
filmova. Poslije treće radionice
te iste godine tvornica je odlučila
krenuti s prijavljivanjem filmova
na festivale. Prikazano je 25
filmova na preko 12 festivala u
zemlji i inozemstvu te su ukupno
dobili 7 nagrada i priznanja. Od
ožujka 2009. djeluje kao udruga
građana s ciljem promicanja,
razvijanja i populariziranja filmske
i video kulture, snimanja filmova,
edukacije filmskih autora i poticanja svih oblika stvaralaštva na
području filma i videa. Među
mnogim projektima moraju se
istaknuti radionice Filmske medijske kulture održane u Osnovnoj
školi Giuseppina Martinuzzi koje
su rezultirale s tri kratka dječja
filma. Drugi projekt, Škola animiranog filma u kojem su učenici
viših razreda osnovnih škola
naučili kako izraditi svoj animirani film na temu „Grad”, upoznali
se s tehnikama animacije: plastelina, crteža i kolaža te izrade
prvih izuma - fenakistoskopa i
thaumatropa. Pulska Filmska tvornica članica je Zajednice tehničke
kulture Pula i Hrvatskog filmskog
saveza. •
Predavanje voditelja PFT Marka Zdravkovića - Kunca
59
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Film Oblak
Učenici medijske kulture zajedno su sa profesorom Filipom
Zoričićem, u posjetu kinu Valli,
pogledali film Oblak o tragično
preminulom mladiću Luki kojeg
su 2008. godine u Zagrebu premlatili maloljetni delinkventi. Ovo
je intimna priča koja se događala
daleko od očiju javnosti. Doku-
FAKULTATIVNA NASTAVA
mentarac o traumatičnom gubitku
sina jedinca, najboljeg prijatelja,
dečka. Cilj filma jest osvještavanje
o važnosti građanske solidarnosti
i aktivizma u današnjem društvu.
Godinu dana od Lukine smrti,
pratimo njegove najbliže. Malo
koji film može pobuditi toliko
zanimanje mladih kao što je film
Oblak. Intimnu priču ljudi koji su
Luku dobro poznavali, njegovih
roditelja Suzane i Rena, članova
njegovog benda, djevojke, školskih
kolega kamerom je ispisao Miroslav Sikavica, filmski i televizijski
redatelj, autor više kratkih dokumentarnih filmova koji se prvi puta
uhvatio u koštac s dugometražnim.
Oblak je bio zahtjevan i zato što
o ubojstvu Luke Ritza već puno
znamo, ne otkrivaju nam se nove
činjenice pa čak niti novi detalji.
Film o Lukinom životu koji realno
završava tako što je Luka nažalost
preminuo tužan je, te se u samoj
kinodvorani moglo vidjeti podosta
emocija na licima učenika. Svi smo
iz ovog filma mogli jednostavno
uočiti da se ovakva situacija mogla
svima nama dogoditi te isto tako
shvatiti da ovako nečemu ne smije
biti mjesta u današnjem modernom
društvu. Posjeta kinu i potresan
film o Luki navodi na zaključak
da se nasilje ne smije tolerirati te
izgradnja društva mora se temeljiti
na poštivanju različitosti i nenasilnom komuniciranju. •
Samanta Macan, 2.f
Županijsko natjecanje iz astronomije
Višnjan 8. ožujka 2012.
Dana 8. ožujka 2012. godine učenici osnovne i srednje škole koji su svoje
radnje pripremali u Astronomskon društvu „Istra” Pula, sudjelovali su na
županijskom natjecanju iz astronomije u Višnjanu.
Učenici su postigli iduće rezultate u kategoriji trećih razreda srednjih škola:
1. Matea Prenc (56%) - Gimnazija Pula
2. Sandi Šegota (40%) - Tehnička škola Pula
3. Anton Perkov (36%) - Gimnazija Pula
4. Marko Šegon (32%) - Gimnazija Pula
Anton Perkov kao predavač (skroz gore)
Prof. Eva Ravnić i astronomi
Uspješan je bio naš Anton Perkov na državnom natjecanju koje je održano
u Rovinju od 6. do 9. svibnja 2012. godine s temom rada: Analiza multistation promatranja radijamata Orionida od 28.09.-2.11.2009. godine. •
Medijska
kultura
Učenice Medijske kulture naše
škole i volonterke Centra za mlade
Pula, Lena Dorić i Tina Vidulin, održale su na satu medijske
kulture radionicu „Naš školski
list“ . Cilj radionice bio je osnažiti
komunikaciju i suradnju učenika
na izradi školskoga lista , a kroz
pripremu za radionicu vodio ih je
Elvis Fekete. Iz radionice se dalo
zaključiti kako su učenici spremni
na suradnju i kako kroz lakšu
organizaciju posla mogu napraviti
i ispuniti zadatak.
Ove je školske godine na
poziv udruga (Zelena Istra,
Natura Histrica i Josip Ressel) započeo edukacijskoistraživački projekt o biljnim
zajednicama pod nazivom
,,Šumski istraživači”. U
gradskim sredinama ostalo je jako malo prirodnih
područja, pa je stoga važno
da se ljudima koji ondje žive
pruži mogućnost da nauče
nešto o prirodi. Kao lokalitet istraživanja odabran
je Muzil budući da se oko
njegovog korištenja trenutno
vodi rasprava, a predstavlja
aktualnu lokalnu i globalnu
problematiku. Samo se
dobrim informacijama o
biološkoj raznolikosti može
izravno utjecati na očuvanje i
budućnost prirodnoga bogatstva. Stoga, jedan od naših
ciljeva bio je upoznati načine
analize flore i vegetacije i
primjene florističkih podataka
u biološkoj evaluaciji prostora.
Uspješno planiranje uključuje
valorizaciju bioraznolikosti
koja se temelji na valjanim
podacima o prostoru. Na ovoj
smo se fakultativnoj nastavi,
između ostalog, upoznali s
raznolikostima i ugroženosti
mediteranske flore, njenim
ekonomskim potencijalom te
samim metodama istraživanja
flore nekog područja. •
Jelena Mandić,2.g
Šumski istraživači u akciji
Radionica medijske kulture
60
61
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
FAKULTATIVNA NASTAVA
Posjet Centru za građansku inicijativu
Sociološka
grupa
Učenici fakultativne nastave Građanskog odgoja u petak, 27.4.2012. otišli
su na terensku nastavu u Poreč. Da bi dobro naučili kako djeluje civilno
društvo, upoznali su rad Centra za građanske inicijative Poreč - jedne
od najaktivnijih istarskih udruga koja se bavi ljudskim pravima. Centar
za građanske inicijative jest nevladina, neprofitna organizacija osnovana
1992. s ciljem razvoja građanskog društva kao temelj demokracije u Istri.
Svrha i cilj djelovanja CGI-a je:
Promoviranje ljudskih i građanskih prava i sloboda kao nužnih
preduvjeta demokratizacije društva
Prepoznavanje i razumijevanje općih i specifičnih prava žena i
stvaranje jednakih uvjeta za njihovo sudjelovanje na svim razinama
javnog, političkog i gospodarskog života
Jačanje lokalne demokracije, pluralističkog i multikulturalnog
društva kao temelja za izgradnju zajednice po mjeri njenih građana
Učenici su proveli dan s aktivistima udruge koji su ih upoznali s
nastankom Centra, brojnim aktivnostima, programima , problemima i
odgovarali su na pitanja učenika. Razgledali smo Izložbu aktivističkih
poruka organizacija civilnog društva u Pučkom otvorenom učilištu
Poreč gdje su izložene poruke mnogih istarskih udruga koje se bave ljudskim pravima.
Sunčan, proljetni dan ispunili smo razgledavanjem stare jezgre
grada Poreča. • Anita Pliško
Prva generacija DSD-ovaca
u Gimnaziji
Pula
Iza kratice DSD (Deutsches Sprachdiplom) skriva se pojam Njemačka
jezična diploma koja označava
ispit znanja iz njemačkog jezika za
učenike u inozemstvu. Diploma
drugog stupnja dokaz je znanja
njemačkog jezika za studij na
nekom od njemačkih sveučilišta.
Svake godine ovaj ispit polaže
preko 14 000 učenika širom svijeta
u više od 50 zemalja, a ove godine
ispitu je po prvi puta pristupilo i
osmero učenika naše škole koji su
postigli zavidne rezultate – šest je
učenika u cijelosti položilo ispit i
to na najvišoj C1 razini, a dvoje je
učenika ispit položilo djelomično,
što svejedno predstavlja ogroman
uspjeh uzimajući u obzir o kojem se
jezičnom stupnju radi.
Učenici u posjetu Centru za građanske inicijative u Poreču
Ovo su neka iskustva naših učenika:
„DSD je prilika. Zašto tratiti
vrijeme na običan sat njemačkog
kad svoje znanje možeš unaprijediti
negdje gdje se nalaziš u zajednici s
jednakima. Ono što znaš, usavršit
ćeš kroz četiri godine DSD-a do besvijesti, a ono što ne znaš, sigurno
ćeš naučiti. Preporučila bih ga
svima jer sada, nakon dobivanja
diplome, imam potvrdu svoga znanja i truda.” (Petra Jeromela, 4.a)
„Deutsch lernen kann heutzutage sehr hilfreich sein. Dieses
Diplom kann mir helfen um Arbeit in vielen deutschsprachigen
Ländernund in deutschen Firmen.
zu fnden. Die Prüfung ist nicht
so schwer und wenn man sich gut
vorbereitet, schaf man das. Es war
eine super Erfahrung mit einem
deutschen Lehrer zu arbeiten.
Nutzen sie diese Gelegenheit.”
(Adi Homoky, 4.f)
Sociološka grupa u Gimnaziji
Pula djeluje već dugi niz godina,
bavi se raznim malim sociološkim
istraživanjima, a vodi je profesorica sociologije Tanja Carić.
Ove školske godine u rad
grupe uključene se četiri maturantice: Zuzana Redžović, Vanesa
Šaša, Magdalena Jurić i Adriana
Posedel Frančić.
Učenice su na početku
školske godine izrazile želju da
se bave populacijom mladih.
Zanimalo ih je kako razmišljaju
mlade djevojke, čime se bave i
što sve djeluje na njihov sustav
vrijednosti osim obitelji. Nakon
nekoliko mjeseci proučavanja
sličnih istraživanja i traženja
pravog interesa, definiralo se naše
malo istraživanje, koje će se baviti
provođenjem slobodnog vremena
djevojčica od 12. godine do 18.
Anketirale su djevojčice od
5. do 8. razreda osnovnih škola
Vidikovac, Kaštenjer iz Pule i Dr.
Mate Demarin iz Medulina.
Nakon anketiranja srednjoškolki obradit će podatke dobivene
anketom i vidjeti kako mlade djevojke provode svoje slobodno vrijeme izvan škole, kao na primjer,
koliko i što čitaju, kakvu glazbu
slušaju, koje filmove gledaju, idu
li u kino, bave li se aktivno nekim
hobijem, koliko gledaju TV, što
rade za računalom, koliko koriste
društvene mreže na internetu i
slično.
Biti će zanimljivo usporediti dobivene podatke s nekim
dosadašnjim istraživanjima. •
Adriana Posedel Frančić
Mentorica sociološke grupe prof. Tanja Carić
62
63
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
FAKULTATIVNA NASTAVA
Dnevnik u
projekciji
učenice iz
3.a razreda
U zgradi
Jutarnjeg
lista
Učenici medijske kulture
u Zagrebu
Zajednička fotografija na mjestu snimanja glavnog Dnevnika
64
Muški dio medijske kulture s legendom sportske redakcije HRT-a, Dragom Ćosićem
Učenici medijske kulture predvođeni profesorima Filipom Zoričićem
i Marijom Blažić, te ravnateljicom Brankom Antunović-Piton, zaputili
su se 14.travnja na jednodnvenu terensku nastavu u Zagreb. Temeljni
cilj bio je posjet uredu predsjednika RH, međutim odlazak u metropolu
iskorišten je da se polaznici medijske kulture upoznaju s načinom funkcioniranja medija. Tako su učenici posjetili zgradu HRT-a, gdje nas je
ugostio naš bivši učenik Dragan Nikolić, te zgradu Jutarnjeg lista kroz
koju nas je provela gđa. Nikolina Šajn.
65
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
HUMANITARNI KUTAK
Humanitarni kutak
Gimnazijalci
humanitarci
Dnevni centar
za rehabilitaciju Veruda >>
Od početka drugog polugodišta ove godine, gotovo svakog petka učenice
4.a razreda Nina Hinić, Adriana Posedel Frančić i Magdalena Jurić posjećuju Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda. Zainteresirale su se za
volontiranje u tom Centru nakon razrednog posjeta 14.12.2011. godine,
koji je organizirao njihov razrednik prof. Filip Zoričić.
Centar koriste odrasle osobe s cerebralnom paralizom, djeca školske
dobi, a jedan dio Centra je vrtić s integriranom grupom. Gimnazijalke
tamo provode oko dva sata u druženju s osnovnoškolskom djecom i
srednjoškolcima. Ostaju do 16 sati kada štićenici odlaze svojim kućama.
Vrijeme im prolazi u pomaganju sa zadaćama, crtanju, igranju društvenih
igara, razgovorima, pjevanju i ponekoj proslavi rođendana. O radu s
djecom savjetovale su ih djelatnice Centra, profesorice edukacijske rehabilitacije Gordana Pajca Grbin i Sanja Paić.
Gimnazijalke u budućnosti čeka studij edukacijske rehabilitacije,
psihologije ili socijalne pedagogije pa im je ovakvo volontiranje korisno,
vrijedno i lijepo iskustvo. Učenike s kojima su se sprijateljile i koji se vesele njihovim dolascima ne mogu zaboraviti, a i često razgovaraju s njima
na Facebook-u. • Adriana Posedel Frančić, 4.a
Volontiranje
Volontiranje dolazi od francuske
riječi volontaire. Ona se odnosi
na sve ljude koji dobrovoljno
obavljaju razne usluge bez ikakve
nadoknade. To je djelo dobre volje
i javlja se u različitim oblicima.
Prije samo desetak godina u
Hrvatskoj se o volontiranju nije
znalo gotovo ništa. Društvu nije
bilo jasno zašto bi netko išta radio
besplatno. Međutim, situacija se
promijenila, posebice tijekom
nekoliko zadnjih godina. Danas imamo mnogo volonterskih
66
udruga koje su aktivne. Štoviše,
povezuju se jedna s drugom te
zajedno čine veliki lanac dobrih
djela i tako se ideja volontiranja
širi i sve je više mladih koji su
članovi ili čak voditelji volonterskih udruga. Kako bi volontiranje
još snažnije zaživjelo potrebno je
promijeniti svijest društva. Ljudi
bi trebali shvatiti da je volontiranje
svojevoljan čin na koji vas nitko ne
može prisiliti i da volontiranje u
skladu s mogućnostima, može biti
jednokratno ili dugoročno. Iako
volonteri ne primaju nikakvu materijalnu naknadu, bogatstvo duha
je neprocjenjivo.
Kako je davnih dana rekao
sam Aristotel, najviše dobro je
ono koje činimo radi njega samo-
CRVENI KRIŽ
Naše učenice s djecom iz centra
ga, bez ikakve druge svrhe. Kada
pojedinac čini dobro, on daje
dio sebe društvu. Pojedinci čine
društvo, dakle, pomažući društvu
ljudi pomažu sebi.
Svi živimo u zajednici i
zapravo je prirodno imati potrebu
pomoći drugome. Ne samo zato
što jednog dana tebi može zatrebati pomoć, nego je to normalan
međuljudski odnos u kojem je normalno pomoći kako bi svi živjeli u
donekle podjednakim uvjetima. Ili
bi to barem trebalo tako biti.
Osim što volontiranje neizmjerno obogaćuje ljude, ono pruža i mnoštvo mogućnosti upoznavanja svijeta, drugih kultura i
ljudi. Diljem svijeta postoje volonterski kampovi koji organiziraju
različite akcije kao što su primjerice čišćenje zelenih površina,
pomaganje djeci s posebnim
potrebama, briga za starije, rad u
polju. Ponuđeni poslovi uglavnom
nisu previše zahtjevni, a zauzvrat
dnevnom radu od nekoliko sati dobivate smještaj i hranu, a najvažnija
od svega je prilika za upoznavanje
svijeta, stjecanje prijatelja, učenje
o različitostima. Mogućnosti su
neograničene.
U svakom slučaju, vrijedi pokušati! Ništa ne gubite, a
sigurno dobivate. Informacije je
vrlo lako dobiti, a u Puli ima već
nekoliko poznatijih udruga koje
rado primaju nove članove. Dakle,
probajte i uživajte i neka vam nebo
bude granica. • Maja Cukon, 4.a
Dana 23. 4. 2012. održano je gradsko natjecanje Crvenog križa za srednjoškolce. Nastupile su dvije ekipe
iz naše škole pod mentorstvom profesorice Mirne Bastijanić. Ekipa u sastavu: Tima Redžović II.g, Hana Kadrić
II.g, Luka Stančić II.g, Tihomil Pletikos II.g, Anika Bevandić I.f, Aljoša
Kancijanić II.g zauzela je 3. mjesto dok
je ekipa u kojoj su sudjelovali Franka
Folo II.f, Mei Doblanović II.c, Karla
Kočar II.f, Ingrid Kovačić II.f, Dominik
Rosmanith I.g, Mateja Šimunić II.g
osvojila prvo mjesto i zaradila plasman
na međužupanijsko natjecanje.
Godine 2010. mladi Igor Loparić u
želji da pomogne ljudima kojima je
to potrebno, sakupio je malu grupu ljudi koji su neformalno počeli
djelovati i pomagati, a 23. ožujka
i formalno su postali udruga pod
nazivom „Naš san njihov osmijeh”.
To je udruga koja se prvenstveno
bavi prikupljanjem hrane i higijenskih potrepština,a provodi i mnoge
akcije,kao na primjer: „Recikliraj”,
„I ja gradim kuću za Zorana”, „Svi
za Tustu”... Na području Istarske
županije, mnogo je štićenika,
oko 50-ak obitelji i 50-ak volontera razne dobi bez kojih sve ne
bi funkcioniralo. Mladi gimnazijalci: Klaudija Benčak, Maja
Cukon, Ana Beljan,Anja Boljunčić
Punčikar, Mirna Zaimović, Mateja
Šimunić te Monika Vujica također
su dio njih. Cilj ove udruge jest
promicanje humanosti i dobrote, a
pomoći će svima kojima je pomoć
potrebna. •
Anja Boljunčić-Punčikar, 4.a
Humanitarno
djelovanje 4.a
Dana 22.12.2011. 4. a razred naše škole sa svojim je razrednikom posjetio Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda gdje su se susreli s djecom
školske dobi i ugodno družili uz pjesmu, kolačiće, osmjeh i razgovor.
Učenik David Ožanić je svirao, a u pjesmi su mu se svi pridružili.
Maturanti su donijeli djeci prigodne poklone, bojice i bojanke, dok
su im štićenici Centra uzvratili prigodnim i prekrasnim Božićnim
čestitkama i suvenirima koje su sami izradili. Djelatnice Centra Sanja
Paić i Gordana Paica Grbin srdačno su odgovarale na sva pitanja i
svojim savjetima pomogle budućim studenticama edukacijske rehabilitacije i socijalnog rada Nini Hinić, Adriani Posedel Frančić i Maji Cukon. Druženje je završilo zajedničkom fotografijom kao lijepo sjećanje
na ovo druženje sa željom da blagdane svi provedu u ljubavi i radosti. •
67
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
EKO KUTAK
3, 2, 1 AKCIJA
Naša EKO škola!
IZVORI:
1. Eko list Gimnazije Pula „Zadnje smeće“, br. 0 /2000.g. i br.1/2001.g
2. Teodora Beletić, Aida Muradbegović: Gimnazija Pula u ozračju globalnih procesa i krugu europske i svjetske obitelji
Eko-škola, 2008., IX dani Mate Demarina - Odgoj i obrazovanje između lokalnog i globalnog
KAKO JE SVE POČELO?
Puno su nam puta u životu rekli kako nije dovoljno samo pričati o
nečemu, već je potrebno i djelovati. Ideja o eko-djelovanju unutar Gimnazije Pula prvi put se javila u sociološko filozofskoj grupi i debatnom
klubu „Lumeni” voditeljice Teodore Beletić. Shvatili su da nije dovoljno
samo pričati o uzrocima i posljedicama ekoloških problema, već je potrebno konkretno djelovati i potaknuti širenje ekološke svijesti. Godine
1994. započeli su s organiziranjem multikulturalnog i edukativnog obilježavanja Dana planeta Zemlje, čiji je najbitniji dio bila sadnja stabala,
pa su zelenilo Pule do 1999. g. povećali za čak 200-tinjak stabala. Mimohodom kroz grad odjeveni u simbole zagađenja nosili su poruke i dijelili
letke sa eko sadržajima, recitirali eko poeziju, slali poslanice moćnicima,
održavali koncerte na otvorenom, prigodne izložbe, ples..., te nastavili
s eko-djelovanjem sljedećih godina. Zaključili su kako se kreativnim
djelovanjem ekološka svijest razvija učinkovitije nego samo verbalnim
zalaganjem za zaštitu okoliša. Stoga bi se sve što naučimo u školi po
pitanju ekologije trebalo primijeniti u praksi svakodnevnog života, kako
bi se osim na znanje utjecalo i na „srce i ruke”, odnosno potaknulo ljude
na razvijanje vlastitih stavova i djelovanje. Dakle, za sve su 'krivi' Lumeni!
DIO OBITELJI EKO-ŠKOLA
Dio jednog sna ostvario se 14. ožujka 2001. godine, kad je Gimnazija
Pula postala prva europska Eko-škola u Istri. Na svečanosti u zagrebačkoj
Gradskoj vijećnici predali su nam zelenu zastavu i certifikat kojim smo
stekli status Eko-škole u okviru međunarodnog projekta Europske zaklade za odgoj i obrazovanje čiji je cilj implementacija odgoja i obrazovanja
za okoliš u svakodnevni život učenika i osoblja škole. Ta se zelena zastava
i dan danas ponosno vijori nad ulazom u Gimnaziju Pula. Deset godina
kasnije, 2011. godine, dobili smo trajni status Međunarodne Eko-škole.
Gimnazija Pula ulaskom u europsku i svjetsku obitelj Eko-škola pokazala je snagu mladih u ostvarivanju ciljeva i zadaća odgovornog načina
življenja u lokalnoj zajednici.
68
Zaslužnih za ulazak u eko obitelj je mnogo. Ponajprije su to članovi
prvog Eko odbora: voditeljica Teodora Beletić, tadašnji ravnatelj Ante
Kusić, prof. Adriana Beletić-Raunić, prof. Julijana Kocanović-Grubić,
prof. Danijela Litar-Perković, Mirjana Mijić, gđa. Rozela Šuran, te učenice
Martina Hervat, Ivana Resan, Adrijana Belli i Marina Marčeta.
Djelovanju eko-grupe u školi tijekom ovih godina pridružuje se sve
više i više učenika različitih generacija. Eko-grupa također ima potporu
mnogih profesora i školskog osoblja.
ŠTO SMO SVE DOSAD UČINILI
Sljedeći 7 zadanih koraka osnovali smo Eko odbor, ocijenili stanje
našeg okoliša, donijeli plan djelovanja, eko kodeks, implementirali eko
teme u nastavni program, našli eko kume (Herculanea d.d., Općina
Fažana)…realizirali brojne aktivnosti o kojima smo redovito obavještavali
javnost. Prva tema nam je bila Otpad, te smo organizirali sajam rabljenih
udžbenika, selektivno prikupljali otpad, kompostirali biootpad, otpad
pretvarali u umjetničke i upotrebne predmete, organizirali eko modne
revije, osnovali eko list „Zadnje smeće”... Temom Zdravlje istraživali
smo čimbenike zdravog života učenika i nastavnika, te poticali zdrave
navike. Organizirali smo eko marendu, radionice zdrave prehrane, plesa,
i sporta, aromatične ljekarne, debate o zdravlju, vježbe opuštanja i dr.
Povodom teme Promet anketirali smo sudionike školskog života, realizirali projekt „Sekunda koja mijenja život”, te u sklopu projekta „Sigurna
vožnja biciklom" poslali Božićnu želju/peticiju gradonačelniku da osigura
biciklističke staze i smirenje prometa oko odgojnoobrazovnih institucija...
Redovito smo obilježavali Dan planeta na način Lumena, Dan mladih i
sve značajne eko datume.
Eko akcija za
Dan planeta
Zemlje
Povodom Dana planeta Zemlje kojeg obilježavamo od
1994.godine u sklopu programa Eko škole u suradnji
sa Herculaneom, 23.travnja
učenici su posadili 11 stabala
i uredili zelenu površinu na
igralištu. Time su pokrenuli
akciju „Ozelenimo školu” kojom će prikupiti sredstva za
kupnju biljaka, a zatim ih posaditi u školi. Voditeljica akcije prof. Teodora Beletić rekla
nam je kako je drugačije kada
učenici sami iskopaju rupu i
posade biljke nego kada samo
slušaju o tome. Upravo zbog
toga akcija ima moto: „Gram
prakse vrijedi više nego tona
teorije”. • Andrea Plec, 4.a
EKO TO SMO MI
Tijekom ove školske godine, nakon kratke pauze, obnovljen je rad
eko-grupe. Obilježili smo Dan zdravlja prigodnim plakatima, predavanjima i radionicama, sve pod sloganom „Stvorimo zdrave navike jer dobro
zdravlje je naša odgovornost”. Izrađeni su razni plakati kako bi se obilježio
Dan planeta Zemlje, sakupljeni su dobrovoljni prilozi učenika kojim
smo „ozelenili” školu sa 5 novih biljaka. Dan kasnije zajedničkim trudom i radom posadili smo u jedini zeleni kutak na našem igralištu nova
stabalca koja nam je donirala Herculanea. Odaziv projektima eko-grupe
se sve više povećava, te se nadamo i mnogim budućim akcijama u godinama koje dolaze.
TKO SMO MI ZAPRAVO?
I mi smo obični ljudi. I mi idemo u školu, podučavamo neki predmet
ili pak učimo. Imamo obitelj i prijatelje. I mi volimo zelenu travu i čisto
plavo nebo, kao i miris cvijeća u proljeće. Ono što nas čini posebnima
je naš trud, trud koji ulažemo da sačuvamo prirodu koja nas okružuje i
prestanemo joj štetiti. Ekologija nije moda, nego neophodnost. Zbog toga
bi, poput nas, svi trebali promisliti o svojim postupcima. Ako će svaki
naraštaj misliti samo na sebe, čovjek će propasti. Moramo misliti na
budućnost i početi mijenjati društvo oko sebe. Jedan čovjek može promijeniti mnogo toga, samo je potrebno malo dobre volje. Stoga, kako kaže
Gandhi, „Budi promjena koju želiš vidjeti u svijetu!”
EKO KODEKS
GIMNAZIJE PULA:
MI, UČENICI GIMNAZIJE PULA,
OBEĆAJEMO DA ĆEMO:
• urediti panoe
• donijeti cvijeće
• paziti na čistoću u razredu
• sudjelovati u razgovoru o ekologiji
na satu razrednog odgoja
• donositi u školu materijale vezane
uz ekologiju
• sakupljati bio otpad u poseban koš
• sakupljati papir za recikliranje
• skupljati stare baterije i akumulatore
• gasiti svjetla u razredu kad nisu
potrebna
• gasiti svjetla na hodniku za trajanja
nastave
• zatvarati slavine
• javiti ako vodokotlić pušta
• koristiti bicikle, noge i autobuse za
dolazak u školu
69
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
SPORT
SPORT
Županijsko prvenstvo
atletika (muški)
Županijsko natjecanje srednjih
škola u atletici ove godine održano
je 23. ožujka na ŠRC Uljanik-Veruda. Nastupile su ekipe pulske Gimnazije, Srednje škole Zvane Črnje
iz Rovinja te Pazinskog Kolegija.
Na utrci od 100m ulogu
favorita opravdali su prvoplasirani
Luka Ružić (Pazin) s vremenom
11,17 te predstavnik naše škole,
David Siljan, osvojivši drugo mjes-
to unatoč nedavnoj ozljedi. Siljan
je u cilj ušao sa zaostatkom od
30 stotinki (11,47 s), ali ostavivši
pritom konkurenciju za punih 5m.
Na srednjim prugama Gimnazija
je pokazala dominaciju. Marko
Ristić odnio je pobjedu na 400m
s vremenom 51,98 s, dok je drugi
bio također naš učenik Andrea
Gadžić (53,10 s). Utrku na 1000 m
obilježili su Pazinjani, no bodove
za Gimnaziju ipak su ugrabili
Privrat i Cicvarić, završivši na 3.,
odnosno 4. mjestu. Tehničke discipline odrađene su nešto lošije, no
teško je bilo očekivati nešto više
od posljednjih mjesta u visu, kugli
i dalju kada nismo imali članove
ekipe koji se ozbiljno bave tim disciplinama. Štafeta 4x100m vjerojatno je bila ključna utrka za prolazak na međužupanijsko natjecanje
budući da su Gimnazija i pazinski
Kolegij vodili neizvjesnu borbu.
Nažalost, jedna greška u predaji
štafete bila je dovoljna za pad na 2.
mjesto s vremenom 44,8 sekundi.
Time su Pazinjani zasluženo prošli
na međužupanijsko natjecanje.
Sigurni smo da će naši
dečki u tome pronaći motivaciju
i sljedeće godine pružiti još bolje
nastupe. • Marko Šperanda
Županijsko
natjecanje
odbojka (ž)
Nakon laganih pobjeda protiv
Talijanske i Tehničke škole (2:0)
uslijedio je poraz 2:1 u setovima
od Škole za turizam, ugostiteljstvo
i trgovinu. Zahvaljući neozbiljnoj
igri potpuno smo neočekivano
izgubile, a jedini način da se vratimo u borbu za prolaz na državno
prvenstvo bio je da pobijedimo
jednako jake Ekonomistice. U
dugo iščekivanoj utakmici igračice
Gimnazije strahovale su od nepro-
laza na županijsko prvenstvo po
prvi put unazad deset godina.
Bilo je najbitnije dati maksimum
u odlučujućoj utakmici. Tog
utorka na tribini je bilo više ljudi
nego na ijednoj školskoj utakmici
ove godine, a brojni gledatelji su
imali što vidjeti. Prilično napeto
igrana utakmica rezultirala je
trećim setom. U finalnom setu
ekonomistice su povele s laganih
8:1 nakon čega smo se probudile.
Svjesne važnosti pobjede, kako za
nas, tako i za samu školu, s puno
znoja, bodrenja i dugih poena stigle smo rezultat te na kraju svoju
nadmoćnost dokazale pobjedom.
Na županijskom prvenstvu
lagano smo dobile sve protivnice
osim Porečanki. Predstavnice
njihove škole su ujedno i igračice
prve postave OK Poreča što opravdava njihovu uigranost. Upravo
ta uigranost, odnosno akcije, brza
igra, prijem i manjak koncentracije
na samom kraju nedostajala nam
je. To je rezultiralo porazom Gimnazije unatoč napetoj igri „poen
za poen”. Na kraju smo se morale
zadovoljiti 2. mjestom, a nadamo
se da već dogodine slijedi revanš
za ovogodišnji poraz. •
dorotea ćosić
Atletičarke za čistu peticu!
Nakon odličnih rezultata i osvojenih 1. mjesta na županijskom
natjecanju naše su se predstavnice
uputile na državnu smotru koja se
održavala u Poreču 7. i 8. svibnja.
Konkurencija je bila iznimno
jaka. Uz našu školu nastupale su i
Športska Gimnazija Zagreb, Prva
Varaždinska Gimnazija, Ekonomska i Upravna škola Osijek, V.
Gimnazija Vladimira Nazora
iz Splita te Gimnazija Bjelovar.
Djevojke su se natjecale u sedam
disciplina, četiri trkačke: 100,
400, 800 i štafeta 4x100 metara, 2
skakačke: skok u vis, skok u dalj te
u bacanju kugle.
Kvaliteta svih sudionika
bila je neupitna i s pravom su se
očekivali odlični rezultati.
Na utrci od 100 metara
nastupale su dvije naše učenice,
Ema Hošnjak koja je završila na
izvrsnom trećem mjestu (13.32)
te Lucija Šipura koja se s vre70
menom od 15,17 našla na 11.-om
mjestu. Na četverostruko dužoj
dionici naše predstavnice Valentina Vuković i Martina Križanac
završile su na 7., odnosno 8. mjestu
s vremenima 1:05,40 i 1:06,33.
Na 800 metara Ana Škifić
ostvarila je izniman uspjeh 4.
mjestom s vremenom 2:32,71, a
druga naša predstavnica na toj
dionici, Lucija Šćur završila je na
11.-om mjestu( 2:58,37).
Skakačke discipline naše gimnazijalke odradile su odlično.
U skoku u vis Rea Škuflić
osvojila je 4. mjesto skokom od
145 cm, a Alisa Kupus je s jednakom preskočenom visinom
završila na 11.-om mjestu što nam
govori kako je ova disciplina bila
iznimno izjednačena.
Skok u dalj je individualno najveći uspjeh jer je Lucija
Mrđen osvojila drugo mjesto s
preskočenih 490 cm, dok je Nika
Todorović s preskočenih 381 cm
završila kao dvanaesta, što je vrlo
dobar rezultat s obzirom na to da
se nikad nije profesionalno bavila
atletikom.
U jedinoj bacačkoj disciplini
nastupale su Josipa Radetić i Alba
Lukež te su se s bačenih 6,33,
odnosno 6,14 našle na 11.-om tj.
12.-om mjestu.
Zadnja disciplina smotre
bila je štafeta 4x100 metara gdje
su naše cure s vremenom 53:01
završile na odličnom 4. mjestu.
Ženska je atletika ove godine
bila naš najuspješniji školski sport.
S obzirom na obaveze ove djevojke
su odradile tri izvrsna natjecanja i
učinile nas ponosnima.
Čestitke na ovom uspjehu,
njima i profesorici Đeni Blarežina!
Nadamo se da ćete i idućih godina
ponavljati takve rezultate!
• Marko Šperanda
UKUPNI POREDAK
Prof. Đeni Blarežina sa svojim atletičarkama
1. Športska Gimnazija Zagreb
2. Prva Gimnazija Varaždin
3. Gimnazija Bjelovar
4. V. Gimnazija Vladimir Nazor Split
5. GIMNAZIJA PULA
6. Ekonomska i Upravna škola Osijek
71
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
SPORT
KOŠARKA: Iznad svih – gimnazija!
GRADSKO NATJECANJE
Na košarkaškom prvenstvu pulskih srednjih škola nastupile su
i tri ekipe iz naše škole, dvije u
muškoj konkurenciji te jedna selekcija djevojaka. Prvi dio muškog
turnira sastojao se od osam momčadi podijeljenih u dvije skupine,
a prva dva mjesta vodila su izravno u polufinale. Prva i druga
ekipa Gimnazije raspoređene su
voljom ždrijeba u istu skupinu,
zajedno s neugodnom momčadi
Industrijsko-obrtničke škole te
košarkašima talijanske Gimnazije koja je ujedno bila i domaćin
ovog natjecanja. Prvo kolo donijelo je poraz Gimnazije II protiv
domaćina rezultatom 20:40, dok
je prva momčad u zanimljivom
dvoboju pobijedila konkurenciju
iz susjedne Industijsko-obrtničke
rezultatom 62:40, predvođena
Vidovićem sa 16 i Kaićem s 13
pogodaka. U drugom kolu prva
ekipa (Gimnazija I) uspjela je
osigurati plasman u polufinale,
iako je teže od očekivanog pobijedila sastav talijanske Gimnazije
rezultatom 42:37. Nakon toga,
uslijedio je dvoboj druge momčadi
(Gimnazija II) s favoriziranom
ekipom Industrijsko-obrtničke
škole, a porazom od 39:65 naša
druga momčad se kolo prije kraja
oprostila od daljnjeg natjecanja.
Posljednje kolo prve faze donijelo
je međusobni dvoboj naših dviju
ekipa, Gimnazije I i Gimnazije II.
U prijateljskoj atmosferi igralo se
poprilično ležerno, a pobjedu je
na kraju očekivano odnijela prva
72
momčad rezultatom 51:40, dok
je u izravnom dvoboju za prolaz
Industrijsko-obrtnička škola bila
bolja od talijanske Gimnazije
Dante Alighieri s 43:39.
Prvi dvoboj polufinala
između Gimnazije i Ekonomske škole bio je ujedno i najzanimljivija utakmica, ne samo
završnice, već i čitavog prvenstva.
Nadmetanje začinjeno velikim
ulogom plasmana na županijsko
natjecanje donijelo je izuzetno
uzbudljivu završnicu. Naime, naši
su košarkaši u zadnje dvije minute
ušli s lako nadoknadiva dva koša
zaostatka. Ekonomisti su priliku
za pobjedu imali s crte slobodnih
bacanja, no od 4 pokušaja samo je
jedan ušao u mrežu što je otvorilo
Gimnazijalcima šansu za posljednji napad pri rezultatu 52:52.
Velika odgovornost završnog
pokušaja pripala je Marinu Vinku
koji uspjeva uputiti udarac, ali
na razočaranje Gimnazijalaca
ne pogađa mrežu pa utakmica
odlazi u produžetak. Produžetak je
značio 2 dodatne minute nervoze i
strepnje za plasman u finale. Naši
su dečki, razočarani propuštenom
prilikom, dopustili da ih Ekonomisti opet gurnu u rezultatski
deficit te ostvare prednost od dva
boda uoči zadnjeg napada. Činilo
se tada da je priča završena i da
će naši igrači morati u utješnu
borbu za 3. mjesto, ali tako nije
mislio i Marin Vinko koji hrabro
prihvaća novu odgovornost i svega
2 sekunde prije isteka vremena
pronalazi prostor za udarac te
i da je najbolji strijelac u našoj
ekipi bio Kaić s čak 26 pogodaka.
Finalna utakmica, koliko
god to čudno zvučalo, nije nosila
ogroman ulog. Bila je samo stvar
prestiža koja će se ekipa podičiti
naslovom prvaka s obzirom na
to da je temelji cilj oba tima bio
škole. U ravnopravnom dvoboju
prevagnula je veća koncentracija
naših igrača u završnim minutama, pa su tako pobjedom od
48:45 igrači Gimnazije zasluženo
podigli pobjednički pehar. Dodatni začin uspješnom nastupu
je svakako proglašenje najboljeg
Međužupanijski doprvaci na prijemu kod ravnateljice
pogađa tricu koja izaziva eksploziju oduševljenja na terenu i oko
njega. Igrači Gimnazije poletjeli su
jedni drugima u zagrljaj, a veliko
veselje zavladalo je i među nekolicinom gimnazijalaca i gimnazijalki koji su došli podržati svoju
momčad u utakmicama završnice.
Dvije preostale sekunde nisu bile
dovoljne za novi šok pa se tako
Vinko od tragičara prometnuo u
potpunog junaka, a Gimnazija je
na najljepši mogući način ostvarila
plasman u finale turnira. U sjeni
spektakularne završnice i Vinkove
pobjedničke trice, valja spomenuti
Elvis Osmanović, Aljoša Konjević, Marin Vinko, Luka Kaić, Matija Dadić, Dinko Mohorović, Dario Vidović,
voditelj: prof. Marko Simić; još su nastupali: Marko Kajfeš, Andrej Mohorović, Gianluca Starčić i Edi Pereša
plasman na županijsko natjecanje.
Takva igra bez imperativa donijela je zanimljiv dvoboj između
naših Gimnazijalaca i igrača iz
susjedne Industrijsko-obrtničke
igrača turnira, a ta je titula unatoč
velikoj konkurenciji zasluženo
pripala našem Luki Kaiću, ujedno
i najefiksnijem igraču Gimnazije
na ovom natjecanju.
ŽENSKI TURNIR
Ženska ekipa sudjelovala je na
svojevrsnom trokut turniru s
momčadima Tehničke i Medicinske škole. Prvi dvoboj djevojke
su odigrale protiv suparnica iz
Tehničke, a iako je početak slutio
neatraktivnu utakmicu pokazalo
se suprotno. Naime, nakon nešto
slabijeg otvaranja djevojke su
krajem prve četvrtine napokon
počele zabijati , očito se oslobodivši
početnog pritiska, te su do kraja
utakmice deklasirale nemoćne
Tehničarke s visokih 53:13. Uvjerljivo najraspoloženija igračica
svakako je bila Ivona Dučić s
20 postignutih bodova, dok su
je podržale Paris i Barić s po 14
zgoditaka. U idućem kolu naše su
igračice bile slobodne, a dvoboj
Tehničarki i Medicinarki uvjerljivo
je pripao djevojkama iz Medicinske
škole što je značilo izravan dvoboj
za prvo mjesto u posljednjem kolu
između Medicinske i Gimnazije.
Ta je utakmica donijela očekivano
neizvjestan i zanimljiv tok. Djevojke su se borile i trudile koliko su
mogle, a u izjednačenoj borbi rezultat je ipak prevagnuo na stranu
Medicinarki koje su tijesnom
pobjedom od 35:31 ipak preuzele pobjednički pehar. U našoj
momčadi, koja se unatoč porazu
plasirala na županijsko natjecanje,
ponovno je najraspoloženija bila
Ivona Dučić s 18 zgoditaka, a
upravo je njoj dodijeljena titula najkorisnije igračice ovog prvenstva.
Na županijskom natjecanju
djevojke su u neizvjesnoj utakmici protiv Poreča izborile finale,
međutim, nisu uspjele nadjačati
ekipu Pazinskog kolegija pa su
se morale zadovoljiti titulom
županijskog viceprvaka.
Za našu školu nastupale
su: Ivona Dučić, Ela Barić, Lara
Bolković, Josipa Radetić, Eva Paris,
Nikolina Stjepanović i Dorotea
Ćosić.
73
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
ŽUPANIJSKO NATJECANJE
Ulazak u finale turnira pulskih
srednjih škola značio je i ostvarenje željenog plasmana na
županijsko natjecanje. Tamo su
se pulskim finalistima pridružile
ekipe pazinskog Kolegija i srednje škole Zvane Črnja iz Rovinja.
Dominacija Puljana odrazila se
SPORT
MEĐUŽUPANIJSKO NATJECANJE U KOŠARCI
Uvjerlljivo nadjačavši protivnike
u vlastitoj županiji, košarkaši
pulske Gimnazije plasirali su
se na međužupanijski turnir u
Otočcu s predstavnicima Ličkosenjske, Karlovačke i Primorskogoranske županije. Po dolasku
vima su nadjačali naše igrače pa
se iz minute u minutu prednost
povećavala do nedostižnih 53:20
na kraju 3. četvrtine. U završnih
7 minuta naši su dečki uspjeli
tek malo ublažiti poraz pa je s
konačnih 72:45 momčad Crikvenice zasluženo osvojila pobjednički
pehar i plasirala se na državno
natjecanje. Želimo im da se i
tamo proslave dok našim dečkima
nemamo što zamjeriti, već samo
čestitati na zavidnom uspjehu.
Za jednu stepenicu ipak su ostali
prekratki, ali vjerujemo da će to
već iduća generacija nadoknaditi.
ZAKLJUČAK
Lara Bolković, Ana Mikelić i Josipa Radetić s peharom viceprvaka županije
u polufinalnim utakmicama pa
smo tako gledali reprizu finala
gradskog natjecanja. Prije toga,
naši su igrači u polufinalu rutinski
svladali ekipu iz Rovinja rezultatom 39:23, predvođeni Aljošom
Konjevićem s 14 bodova. U finalu
je ulog bio znatno veći nego u
prijašnjem dvoboju ovih dvaju
momčadi jer pobjeda je značila
plasman na međužupanijsko
natjecanje. Unatoč psihološkom
teretu, naši su igrači još jednom
pokazali da im nema ravnih na
poluotoku te s uvjerljvih 68:49
ponovili uspjeh protiv susjeda iz
Industrijsko-obrtničke škole. U
sjajnoj izvedbi najraspoloženiji je
bio dvojac Kaić-Konjević s po 19
postignutih poena.
74
je održano ždrijebanje parova,
a našoj ekipi pripao je polufinalni dvoboj s domaćom ekipom
Otočca. Vrlo dobrom izvedbom
naši su dečki porazili domaćine
rezultatom 43:65, predvođeni
raspoloženim šuterima od kojih je najprecizniji bio Kaić s
postignuta 22 poena, a slijedio
ga je Vidović s 18 pogodaka. U
drugom poufinalu Crikveničani
su porazili Karlovčane s 58:54.
U finalni dvoboj naši su igrači
ušli obećavajućom serijom od
7:0, no slabijom igrom u obrani
Crikveničani su se ekspresno
vratili u igru preuzevši već do
isteka prve četvrtine značanjih
13 koševa razlike. Fizički
nadmoćniji protivnici u skoko-
Kao zaključak možemo samo
čestitati momcima i voditelju,
profesoru Marku Simiću, na
sjajnoj prezentaciji naše škole. U
sveukupno devet odigranih utakmica pokazali su zavidnu količinu
kvalitete, ali i ekipne kompaktnosti prožete međusobnim povjerenjem. Nošeni vlastitim umijećem
i momčadskim duhom, naši su
igrači ostavili protivnike u Istri iza
leđa, a tek je jedna slabija utakmica protiv Crikvenice bila dovoljna
da im pobjegne toliko željeni
plasman na državnu smotru. Bez
obzira na to, mi im samo možemo
pružiti ruku i nadati se da će nas
i i iduće generacije prezentirati u
jednom takvom izadnju; izdanju
vrijednom apsolutnog poštovanja.
Ne treba zaboraviti niti žensku
ekipu, kao i drugu momčad koja
je nažalost svoj nastup završila još
u ranoj fazi gradskog natjecanja.
Međutim, riječ je o mlađoj generaciji kojoj će te utakmice biti vrijedno iskustvo jer upravo će oni,
predvođeni ostatkom ove generacije, dogodine krenuti u obranu
naslova gradskog i županijskog
prvaka. • Dameo Ramić-Kovačić i
Marko Šperanda)
Prvenstvo srednjih škola
grada Pule u malom
nogometu 2012.
1. kolo, grupa C: GIMNAZIJA – INDUSTRIJSKO-OBRTNIČKA I
1:3 (Ivanović 12' ; Škiljan 4', Josipović 23', Baša 30')
2. kolo, grupa C: GIMNAZIJA – TALIJANSKA 4:0 (Kolveši 6',
18' , Cicvarić 14', Ivanović 30')
1/4 finala: GIMNAZIJA – EKONOMSKA 2:5 (Gadžić 7', 28';
Žgomba 1', Mišan 14',30', Bakjac 22', Dadić 29')
(Dom sportova ''Mate Parlov'' Pula, 4. - 12. 2. 2012.)
Prvi krug natjecanja igrao se
po skupinama; 12 ekipa bilo je
raspoređeno u četiri grupe po
tri momčadi, a prva dva mjesta
u skupini značila su i nastup u
četvrtfinalu. Ekipa Gimnazije igrala je u skupini C, skupa s prvom
ekipom Industrijsko-obrtničke
škole te talijanskom Gimnazijom
Dante Alighieri.
U prvoj utakmici naši
dečki suprotstavili su se ekipi
Industrijsko-obrtničke škole. Već
iz prve prave prilike „Industrijalci”
su preko Škiljana došli u vodstvo
od 0:1 . Izjednačenje je stiglo u 12.
minuti kada je Ivanović je prihvatio loptu na sredini igrališta,
pobjegao po desnoj strani te
atraktivno prebacio istrčalog
vratara Ćorića. Na početku 2. poluvremena naši igrači nisu iskoristili prednost igrača više, za što ih
kažnjava Josipović u 23. minuti.
Pobjedu protivnika zapečatio je
Baša u samoj završnici dvoboja.
U drugoj utakmici očekivano je s
visokih 4:0 svladana ekipa talijanske gimnazije Dante Alighieri.
Strijelci za našu momčad bili su
Kolveši (2), Cicvarić i Ivanović u
posljednjoj minuti nakon kornera
kojeg je izveo igrač utakmice naš
Angelo Kolveši. Osvajanje 2. mjesta u skupini C dovelo je momčad
Gimnazije do četvrtfinalnog
ogleda s izuzetno snažnom i favoriziranom ekipom Ekonomske
škole, sastavljenom većinom od
juniora i kadeta Istre 1961. Utak-
Stoje: Tihan Arapović, Matej Kokalj, Andrea Gadžić, prof. Dražen Lugarić (voditelj momčadi)
Čuče: Jure Josip Cicvarić, Tin Ivanović, Ilija Krčalić, Angelo Kolveši; nastupali još: Ivan Gržetić i Patrik Skoko
mica je krenula na najgori mogući
način jer već u prvoj akciji Žgomba
dovodi Ekonomiste u vodstvo. U 7.
minuti Gadžić natrčava na povratnu loptu Cicvarića i šalje projektil
u Mudrićevu mrežu za zasluženo
izjednačenje. Nažalost, minutu
prije kraja prvog dijela potkrala
kobna pogreška nakon koje Mišan
pogađa za 1:2 i utakmicu odvodi
u za nas neželjeni smjer. Nastavak
utakmice obilovao je prilikama, no
umjesto da kazne promašaje protivnika naši su igrači načinili novu
pogrešku i omogućili Bakjacu
da zabije na 1:3. U završnicu se
krenulo s rizikom golmana-igrača,
a nadu je tek nakratko vratio
Gadžić da bi već u idućem napadu
Dadić pogotkom u praznu mrežu
riješio pitanje pobjednika. Slavlje ekonomista potvrđeno je još
jednim golom za konačnih 2:5. Bio
je to ujedno i kraj nastupa Gimnazije na ovogodišnjem prvetnstvu,
ne baš uspješan kao što smo se
nadali, dok je Ekonomska škola
dogurala do kraja i pobjedom nad
tehničarima u finalu zasluženo
osvojila pobjednički pehar. Ipak,
dečkima i profesoru Draženu
Lugariću treba čestitati na iznimnom trudu i požrtvovnosti za našu
školu. • Dameo Ramić-Kovačić
75
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Triatlon
Kada bih trebala napisati dubokoumnu autobiografiju o svojoj triatlon karijeri, vjerojatno bih počela
ovako: Kada se prvi puta pojavila
u klubu bila je još mala ribica koja
je znala samo plivati. Nazvali
su je Anči. Mala Anči, najmlađa
među velikim i jačim dečkima.
Da, da. Skroz. Koga briga^^.
Idemo općenito. Triatlon lekcije za
pametne glavice:
1. Zabluda: 3atlon je muški sport.
Prosvjetljenje: Da, a balet
je ženski. Biciklizam i plivanje i
trčanje su unisex sportovi, znači
njihova unija je također.
2. Zabluda: 3atlon je težak.
Prosvjetljenje: NE, nije. Pojam „teško” je relativan. Svakom
sportašu je teško ako se profesionalno i s <3 bavim nekim sportom.
To što su ovdje tri sporta, a ne
jedan, ne mijenja situaciju.
3. Zabluda: triatlnoci previše
treniraju.
Prosvjetljenje: Hmmm. U redu,
to je subjektivno gledište, ali kada
treba napraviti nešto što me nije
volja...slučajno baš u to vrijeme
imam trening ;)
“Triatlon je atletsko natjecanje
koje u sebi sadrži tri različite discipline. Najčešće se pod triatlonom
podrazumijeva sportsko natjecanje
u disciplinama: plivanje, biciklizam
i trčanje.“ Awkward moment kad
wikipedija zabrije po 203480293480
put:( Nije najčešće, nego JE! I nije
atletsko natjecanje. Triatlon je od
2000. godine olimpijski sport. Ne
ubraja se pod atletsku disciplinu
nego je sport sam za sebe.
Sličnosti s plivanjem, biciklizmom i atletikom su samo u nazivu.
Tehnika, treninzi, natjecanja,
mentalitet ljudi... sve je potputno
različita, drugačija priča.
76
SPORT
Moja pespektiva definira plivanje kao najbolji način da čovjek shvati
važnost stotinki u računanju vremena. Toliko rada, muke i sati provedenih
u bazenu za male napretke, spore pomake i razočarenja zbog istih.
Naše plivanje je potpuni kontrast. Događa se u otvorenoj vodi, rezultati ovise o nizu čimbenika (valovi-mirna voda, odijelo-bez njega, pozicija
s koje se starta...itd.) Svi krećemo odjednom, prema istom cilju. Dok su
plivači podijeljeni svako u svoju stazu....mi se topimo, povlačimo za noge i
doslovno tučemo da bi uhvatili najkraću liniju do izlaska iz vode (ratoborne
djevojke puštene s lanca. :)
Umrem od smijeha kad vidim nečiju facu [ :D] kada kažem da smo
biciklom išli u Labin, Rovinj ili Umag. Haha :') Nije to baš sjesti na biciklu,
glava prema podu i pedaliraj dok ne umreš. Dobro istina, u ta tri, četiri
sata koliko nam treba do Umaga, ima i takvih dijelova, ali tu su još i oni u
kojima sjedino ispred dućana i hranimo se, pričamo, pretječemo traktore,
bježimo od pasa i ganjamo mopede ili sporije aute.
Na trčanju slično. Šumice, stadioni, ceste...sve je naše. Pogledi
prolaznika na ulici usmjereni na tikvane koji u kratkim hlačicama i -seljo
beljo dry fit- majicama trčkaraju po centru grada. Da, i to si dopuštamo.
Lagano rastrčavanje po centru Sofije nakon trke Europskog kupa. Jeej (kao
da bi došli u Zagreb i proletjeli po Ilici ili po Giardinima u Puli). Izgleda
smješno, ali može biti zabavno ako zamisliš da te poslije toga u hotelu
čekaju neograničene količine tople vode pod tušem i fina papica u nekom
restorančiću :).
Ne znam što bih više trebala napisati :S Triatlon donosi toliko toga da
bi zaista bili potrebni nekakvi memoari. Možda nešto o vlastitom iskustvu?
Pa, moj život u se može sažeti na: swim, bike, run, eat, sleep, repeat. Samo
još pridodam obrazovni sustav i Student party u Uljaniku ;)
Plivuckam već cijelo desetljeće, čak i više, 11 godina. Prije 5 mi je dosadilo pa sam monotoniju prebrojavanja bazenskih pločica razbila trčanjem i okretanjem pedala. Nažalost, moja nada da će se sati brojanja pločica
smanjiti u korist druge dvije discipline potonula je kao i silne naušnice koje
sam pogubila u „prostranstvu” valbandonskog bazena. Ipak, zaljubila sam
se u kombinaciju te tri (meni osobno) zasebno dosadne discipline i zatočila
ju u svoj maleni svijet. Da ne bi bilo da se trenira za paprike, tu su naravno
i trke. Puno trka. Jaaako puno trka, gotovo u svim državama Europe, od
Luxemburga do Turske. Rezultati? ...zapravo nebitni za ovu priču, ali bilo
ih je (inače vjerojatno ne bih ovo pisala). I bit će ih još! :)
GIMNAZIJA + 3ATLON = JAAO :)
Kapa dolje profesorima koji imaju razumijevanja i cijene učenike koji
imaju neke ambicije u životu. Nažalost... ima i onih koji zbog nekih svojih
fikcija pokazuju nekakav otpor prema tome i koriste se rečenicom : „Ne
zanima me što radiš u slobodno vrijeme.”
Hah, šta reći, koju posluku porati? Smijem se, smiješ se, sve je isto kao
prije:) Vremena za učenje? A nađe se malo. ;)
Malo pametarenja za kraj: „If you are good, be better. If you are better,
be the best. If you are the best, find something else to be good at.” ”Excellence is caring more than others think wise; risking more than others think
safe. Dreaming more than others think is practical and expecting more
than others think is possible.” >premladi smo da bi nam već sad bilo dosadno u životu :) • Ana Škifić, 3.b
Gradsko natjecanje
pulskih srednjih škola u rukometu (ž)
GIMNAZIJALKE NAJBOLJE
Na gradskom natjecanju iz rukometa za učenice pulskih srednjih
škola koje se održalo od 21. do
22. 02. 2012. u sportskoj dvorani
„Mate Parlov” učenice Gimnazije
uvjerljivim su nastupima osvojile
prvo mjesto.
U finalnoj utakmici pobjedom
nad Medicinskom školom 12:5
oduševile su prisutne gledatelje
koji su se odazvali u velikom broju.
Osim naslova najboljih, igračica
Gimnazije Iva Mikolić proglašena
je najboljom igračicom natjecanja
što je upotpunilo ovogodišnji uspjeh naših učenica. •
Stoje s lijeva na desno: Matijević, Mrkonja, Mikolić, Buršić, Božac, Sandrić, Dučić, Nežić; sjede s lijeva na desno: Ćosić, Belić,
Kostešić te voditelj ekipe profesor Dražen Lugarić
Županijsko natjecanje
u rukometu (m)
Ovogodišnje natjecanje u rukometu za srednje škole održalo se
u veljači. Dvorana Doma sportova
„Mate Parlov” ugostila je ekipe šest
škola raspoređene u dvije skupine.
Skupinu A činile su: Tehnička,
Ekonomska i Strukovna škola,
a skupinu B: Lipa, Gimnazija i
Medicinska škola.
Turnir su otvorile Ekonomska
i Tehnička te su tehničari u napetoj utakmici izborili tijesnu pobjedu (13:12). Zatim se Gimnazija,
predvođena Vitasovićem, Kolićem
i Bučajom, lako suprotstavila
Medicinskoj i rezultatom 17:4
osigurala polufinale s obzirom na
to da Medicinska protiv Lipe nije
imala nikakve šanse. U direktnom
dvoboju za prvo mjesto u skupini
B Lipa je nadigrala našu ekipu i
osigurala dvoboj s Ekonomskom
koja je završila druga u skupini A,
a nama su pripali lideri te skupine,
Tehničari. Strukovna škola pokupila je simpatije publike, pokazala
je hrabru igru, no nažalost nedovoljnu za prolazak dalje.
Polufinala su bila iznimno
zanimljiva i gledali smo kvalitetan
rukomet. Lipa je u prvom polufinalu porazila Ekonomsku 13:9,
ZA NAŠU ŠKOLU NASTUPALI SU:
Mateo Vlačić, Luka Đurašinović, Michael
Kolić, Đoni Bučaj, Diego Vitasović, Petar
Grbac, Andrija Ukošić, Marko Šperanda,
Gianluca Starčić, Toni Mohorović, Daniel
Starčević, David Ožanić, Vedran Seretin,
Dario Vidović i David Brajović
a Tehnička Gimnaziju s 14:12, uz
dosta pogrešaka s naše strane. Tim
porazom uputili smo se u borbu
za treće mjesto te vidno iscrpljeni
izgubili od Ekonomske (18:15) i naposljetku ostali na tom nesretnom
4. mjestu. Lipa je uvjerljivom igrom
u finalu porazila Tehničku i plasirala se na županijsko natjecanje.
Našim dečkima i profesoru Lugariću treba čestitati na
srčanosti i lijepoj igri te se nadati
većem uspjehu sljedeće godine! •
Marko Šperanda
77
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Knjižničarke: Vesna Stopar, prof., Mirjana Mijić, prof.
78
ŠKOLSKA KNJIŽNICA
Školska knjižnica ima svoju povijest i u njoj su radili brojni knjižničari. Smještena je u prizemlju
škole i nekako je po strani, izolirana od svih. Pa ipak, ona je „srce
škole” dnevno otvorena 9 sati. Dva
dijela knjižnice zauzimaju oko 90
m2 a u novije vrijeme (ljeto 2010.
godine) donji prostor preuređen je
i stavljen u funkciju za učenike i
nastavnike škole. Pored četiri nova
stola, knjižnica je dobila i četiri
nova računala, printer i fotokopirni
uređaj za potrebe knjižnice i škole.
Knjižnica se svojim cjelokupnim radom nastoji uklopiti u
odgojno-obrazovni rad škole.
U knjižnici radimo na svim
područjima i oblicima rada koji
su određeni godišnjim planom i
programom: od stručnog rada,
odgojno-obrazovnog rada s učenicima, informacijske djelatnosti,
kulturne i javne djelatnosti do
suradnje s voditeljima stručnih aktiva, ravnateljicom, nastavnicima
i ostalim djelatnicima škole. Što se
tiče stručnog rada i nabave fonda,
surađujemo s voditeljima stručnih
aktiva, osobito s aktivom hrvatskog jezika.
Knjižnična građa stručno
je obrađena, smještena i dostupna korisnicima za posudbu i
korištenje u knjižnici. Stanje
knjižnog fonda je 6774 svezaka,
elektroničke i AV-građe 64 komada. Zbirka časopisa broji 12
naslova stručnih i popularnoznanstvenih časopisa. U 2011. godini nabavljeno je 159 primjeraka
knjiga kupnjom i donacijama.
Na području odgojno-obrazovnog rada, nastojimo učenicima
približiti knjižnicu kao izvor
informacija na različitim medijima i pomoći im da postanu njeni
korisnici.
Pored redovite djelatnosti,
knjižnica radi i na području kulturne i javne djelatnosti.
KULTURNA I JAVNA
DJELATNOST KNJIŽNICE
Suradnja sa Sveučilišnom i Gradskom knjižnicom u Puli
Sudjelovanje u programu edukacije volontera sanjači knjiga
U Mjesecu hrvatske knjige čitajmo
pod krošnjama , čitajmo pjesnike
Sudjelovanje na pulskom festivalu
knjige i autora
Projekt marin držić
Projekt organizacije skupne
izložbe starih, vrijednih i rijetkih
izdanja iz fondova srednjoškolskih
knjižnica Istarske županije
Učestvovanje u provedbi tribine
ivo andrić u gimnaziji
Obilježavanje dana škole u
knjižnici, čitanjem poezije te kratkim glazbenim programom
Izložba pisanih radova Mate Balote
u knjižnici
Sudjelovanje na svečanosti podizanja zelene zastave
Božić u knjižnici (radionica na engleskom jeziku za djecu iz vrtića).
Knjižnica je obilježila i važnije
međunarodne dane na panou
prigodnim izlošcima i materijalima. Knjižničarke su se stručno usavršavale, prisustvovale
stručnim skupovima za školske
knjižničare na županijskoj razini.
U svom radu surađivale su s
nakladnicima i knjižarama, s
ravnateljicom, razrednicima,
nastavnicima, tajništvom, računovodstvom te osobljem škole.
U knjižnici je često vrlo
živo: gledanje filmova na TV,
održavanje nastave, učenje, pisanje
zadaća i „šalabahtera”, pripremanje prezentacija i projekata, rad
na računalu, igranje igrica, rad
nastavnika, buka, smijeh...
U knjižnici se stalno nešto
zbiva i zato je ona „srce škole“!
79
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
LITERARNI KUTAK
Skretanje rijeke
Oblaci
Nebeska barka nebom plovi,
Vjetar joj daje izgled novi.
Obzorjem još oblaka dolazi,
Svijetla kovitlac kroz njih prolazi.
Odzad njih oblak sivi,
Boji ga se sav svijet živi.
Kuda god on prođe,
bura i kiša s njim dođe.
A oblaci mali,
Što će, to ne bi znali.
Ivor Perković I.g
Razmišljanje
Bilo jednom davno,
toliko davno da se zapravo i ne sjećam.
Jedino u što sam još uvijek sigurna jest nasilje.
Scena toliko čista u mojoj glavi,
jedno jasno sjećanje.
Zapravo je tu i miris krvi
zbog nestanka terase
na kojoj je stajala Julija.
Nisam tako velika kao ti, nikad i nisam bila,
ali nisam ni sanjala da možeš biti tako okrutan.
Plave oči koje lažu utopile su zelene
i natjerale ih da dotaknu samo dno života,
ili barem ono što se manifestiralo kao takvo.
Nisi ni ti toliko snažniji kad uđeš nakon lutanja,
niti je moja usamljenost toliko zarazna da bi ti pokleknuo.
Htjela sam samo da sjedneš na kišu
i dopustiš kosi da se zalijepi za tvoja ramena,
da kapljice promoče tvoj kaput i kožu do kosti.
Ali pronalazim ono što me tjera na smijeh
čak i onda kada se kupaš među jezicima raznih vatri.
Tebe čak ni Dante ne bi gore prokleo.
Katarina Radetić, IV.f
80
Waking up
Val. Smrt. Vrućina.
Znam, vani je more boja,
ondje je blud cvijeća,
ondje je zadimljena gora.
Pokrivač Prirode.
Val. Divlja melankolija.
S krajnjom ozbiljnošću promatram
osvetu svoga naroda.
Oh, čije su ruke sada nevine?
Val. Tuga. Osamljenost.
Život krvari.
Novi svijet.
Val. Smrt. Vrućina.
Ćelija od baršuna.
Mračni oblaci vide se
ponad smisla i sjaja.
Tih je i hod
kojim se približava usud
kristalnih grana.
Želiš li imati vlastito sunce?
Želiš li odgurnuti
baštinu i prošlost,
nadu i znanje
u hodnike nesmotrenosti?
Oh, da, idem na svjetlo,
no hoće li me blještavilo tih zidova
usmrtiti?
The traffic is still.
The darkness blinds me,
leaving me defenseless
in this final hour.
Povratak
Nemoći, nostalgijo i tugo,
kamenu na duši,
ne želim izaći iz svjetla
koje me presijeca.
Ne želim otići u okove,
lišen realnosti za kojom sam vapio,
lišen osjećaja koje nisam smio imati,
lišen voća sa zabranjenog stabla.
Ne želim udariti vratima osjećaja
ondje
gdje je moja posljednja kolijevka.
Soon it shall strike.
I await for that sound,
for that timeless melody
that often finds me asleep.
My body trembles, unprepared
as it always will be.
But my mind stays clear,
taught how to act.
I'm torn between two Worlds,
not knowing which is real.
Though I believe in both.
And both do I fear.
Anton Perkov, III.g
And the sound comes into motion,
filing my deaf ears
with unwanted melodies.
One World disappears.
So my body jerks and stands,
hurting to return.
Reality caught up to us.
Forever shall we mourn.
Anton Perkov, III.g
Mind
Ines Krnjus, III.g
Na vrhu ulične rasvjete
Fell in love.
Thought I never will.
Can't believe.
It's so good,
To be a part of your life.
Didn't think.
Can't think.
Can't be normal.
Fell in Love,
Thought I never will!
L.P.
Misliš li
da su svjetla ona obmana
koja te tjera
da im se diviš,
ili se diviš tomu
što stojim pored tebe
obmanuta istom činjenicom
pa tako upotpunjujem prizor?
Ja ću uvijek biti pored,
ali nemoj to uništavati potrebom
za svjetlima.
Monika Pothorski, IV.b
Sloboda
Da po zemlji hodamo,
Poslani mi smo,
I da nebesa nedostižna,
Mi gledamo,
Nebesa ta daleka možda jesu,
Ti raširi krila i poleti,
Ali pazi,
Tvoja krila,
Ruke nisu...
Ivor Perković I.g
81
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
LITERARNI KUTAK
Dragi prijatelju
Paola Laginja, II.e (Medioteka 2. mjesto za najuspješniji esej)
dobrom društvu. ne skretati s puta
i slijediti svoje snove.
Ali ja baš mislim da je sada
vrijeme da griješim. Ne znam što
su moji snovi i ne znam ih slijediti.
No ako pogriješim, ako skrenem
s puta, ako upadnem u krivo
društvo, ako riskiram, mislim da
ću tada znati. Ako sve iskusim na
svojoj koži i izvučem se iz svega
živa, tada više neću sumnjati.
Dragi prijatelju, veoma
sam sretna što si tu, što ti
mogu povjeriti svoje misli i
osjećaje bez straha da nećeš
razumjeti. Sretna sam što
uvijek mogu računati na tebe,
da ćeš pomoći ne tražeći ništa
zauzvrat. Znam da me nećeš
razočarati.
Slušaj, govore mi da trebam
živjeti po pravilima., biti dobra
u školi, pomagati i uvijek biti u
Iskušenje
Zaboravile su uživati u životu i
smijati se.
Za razliku od njih, ja još nisam
izgradila svoju ličnost. oš uvijek
se pitam što je dobro, a što loše. U
Petra Jeromela, 4.a
Napast je čin koji za pojedinca
izgleda uvjerljivo. To se obično
koristi za opisivanje radnje
s negativnim konotacijama i
kao takva, sklona je dovesti
osobu do žaljenja napravljenim
djelima, iz raznih razloga.
Manipulacija, želja za svijetlom
reflektora, osveta; sve su to
82
Moje prijateljice govore da imaju
svoje mišljenje, svoj stav i svoja
uvjerenja koja ništa ne može
pokolebati. Više ne misle na obične
tinejdžerske stvari poput svađa
s roditeljima, ljubavnih muka i
druženja s prijateljima. Govore
da imaju većih problema, da su to
prerasle i stalno se žale.
motivi željni svojih pet minuta
slave. Uzimajući u obzir da smo
u jednoj od teorija o nastanku
čovječanstva potekli od majmuna,
ne smijemo isključiti činjenicu da
su neki od naših postupaka, oni
za koje smo mislili da su učinjeni
s predumišljajem, prvenstveno
nagonske, životinjske naravi. Kao
školu ne nosim mobitel, još uvijek.
Odrasli mi često kažu: Ma kakve
probleme imaš ti, tebi je samo
petnaest! Kao da su zaboravili da
je ovo razdoblje života najteže.
Trebam se izgraditi kao osoba.
Treba formirati svoje mišljenje
(facebook već imam). Moram se
pretvoriti u osobu kakva želim biti.
Koliko emocija mora imati osoba
a da se ne raspadne? Kako jedna
osoba može u isto vrijeme osjećati
i sreću i tugu, ponos i sram,
odlučnost i zbunjenost, samoću i
ispunjenost i onaj vječito prisutan
strah, i ostati normalna?
Dragi prijatelju, veoma sam sretna
što si tu, što ti mogu povjeriti svoje
misli i osjećaje bez straha da nećeš
razumjeti.
A sada te, dragi moj, ovako sretna
što te imam, ipak moram isključiti.
Mama kaže da i u tebe može
udariti grom, a napolju je počelo
grmjeti. •
takve, uvijek moramo biti svjesni
toga da zrcalo projicira više slika
od one koju sam subjekt vidi.
Svako iskušenje ima svoje korijenje
ukopane u slojevima i slojevima
razloga. Uzrečica Ljudi griješe nije
se stvorila sama od sebe. Početke
joj brojimo još od dana kada su
Zemljom hodali prvi ljudi, ili
ih barem želimo poistovjetiti s
ljudima, a ne učiniti ih djelom
mitologije ili simbola. Prvo se
rodila želja, možda kao znatiželja,
pohlepa ili pak žudnja; nije se
Za Facebook nema lijeka
U siječnju 2009. godine
priključio sam se društvenoj
mreži Facebook. Privukla me
mogućnost virtualnog čavrljanja
s ljudima, kao i mogućnost
povezivanja s rodbinom i
prijateljima.
Cijeli koncept Facebooka tada nije
bio vrlo popularan, no to se ubrzo
promijenilo. Do kraja godine broj
korisnika Facebooka utrostručio
se i nastavio vrtoglavo rasti. Kako
se mijenjao broj korisnika, tako se
mijenjao i moj društveni život.
Počeo sam sve manje izlaziti,
a sate i sate provoditi dijeleći
fotografije i lajkajući poveznice
prijatelja. Bio sam opčinjen
jednostavnošću komunikacije.
Mogao sam otvoreno pričati s
prijateljima, a da se pritom ne
nosim s njihovim reakcijama.
Moja stidljivost u virtualnom
svijetu nije postojala i to mi je
davalo sigurnost u ostvarivanju
društvenog kontakta kakvu prije
odbacila te je na kraju i ostvarena.
Nitko nije mislio da će posljedice
biti tako strašne, pa ni sami
Adam i Eva. Ispred sebe su vidjeli
jabuku, zrelu i sjajnu. Zacijelo im
se grlo sušilo od same pomisli
kako je slasna, a tek sočna. Štoviše,
bila je zabranjena, a zabranjeno
voće je najslađe. Klica koja im je
sazrijevala u mislima pretvorila
se u predivnu crvenu ružu, ružu
na koju se nagi par ubo, a krivac
uboda bio je trn koji danas zovemo
iskonskim grijehom.
nisam imao. Virtualni svijet
omogućio mi je kontrolu osobnih
informacija i pravila koja na mom
računu vrijede.
U međuvremenu, broj mojih
vršnjaka na Facebooku drastično
se povećao i počele su se izdvajati
popularne osobe. Popularnost
su stekle iznimnom ljepotom
ili dijeljenjem fotografija s
istaknutim dijelovima tijela.
Mjera popularnosti zove se „ 1
like“. Ako na fotografiji ili statusu
imaš manje od desetak likeova,
takvu fotografiju trebao bi odmah
izbrisati i smatrati osobnim
neuspjehom. Ako bi se slučajno
zamjerio popularnoj osobi,
sljedećeg dana osvanula bi grupa
protiv tebe, s nekoliko stotina
članova. Facebook je postao i
mjesto javnih obračuna.
Situacija u mom društvu također
se promijenila. Jutarnje odlaske
na more i večernje izlaske u grad
zamijenilo je sjedenje ispred
Plod same pogreške učinio je svoje.
Stvorio je raznolikost koja nas je
u suštini navela na razmišljanje o
postojanju mana, vrlina, normi i na
kraju krajeva o liniji lakšeg otpora.
Ponekad je u redu i riskirati, no
bitno je uzeti u obzir da taj rizik
ne utječe na okruženje u kojemu
se nalazimo. Na svim raskrižjima
na koja u životu naiđemo najbolje
je stati, biti ponizan i dobro
promisliti o svojim postupcima
jer nikad ne znamo što nam
put donese. Kao što je i sam Ivo
Robert Režan, II.e
(Medioteka 3. mjesto za najuspješniji esej)
zgrade i tipkanje na mobitel, koji
je postao dojavljivač obavijesti s
Facebooka.
Svi su se bavili tuđim
problemima, živjeli tuđe živote.
Postalo je važnije što drugi misle,
nego što sami mislimo o sebi.
U srednjoj školi upoznao sam
nove prijatelje i počeo kvalitetno
trošiti slobodno vrijeme. Shvatio
sam da Facebook stvara ovisnost i
da mnogo šteti mom psihološkom
razvoju. Zanemarivši stvarnu
komunikaciju i zamijenivši je
virtualnom, na neki bih način
bježao od stvarnosti.
Iako sam ograničio vrijeme koje
dnevno provedem na mreži,
mislim da nikada neću moći
trajno ukloniti korisnički račun.
Facebook je unatoč svemu najbolji
društveni servis i ostaje takav ako
se koristi u granicama normale.
Lijek za dosadu naziva se Facebook, a za Facebook nema lijeka. •
Andrić rekao: ''Sva iskušenja,
sva ispaštanja i sve patnje u
životu mogu se mjeriti snagom
i dužinom nesanica koje ih
prate.'' Hoćemo li se uvijek
ponašati kao zvijeri ili ćemo
promišljeno ići kroz život
ovisi o nama samima. Nadati
se je ljudski, ali razmišljanje
je radnja koja nas uistinu čini
cjelovitim osobama, osobama
koje će sagledati svoje
postupke i znati odabrati pravi
put. •
83
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
DAN ŠKOLE
Dan škole Gimnazije Pula ove godine obilježili smo na Dan Europe - u
srijedu, 9.svibnja .
Program se odvija od 11:30 do 14:45
Maturanti su slavili pogotke
Radionica o Europi
Ples
11:30 - 12:30
• profesorska predavanja / radionice
• radionica Dan Europe,
Europa u razglednicama (uč. 23)
ŠKOLSKO IGRALIŠTE
12:30 - 14:45
Samo dio najuspješnijih gimnazijalaca
Maturanti u "tunelu"
Podrška s tribina
Ples maturanata
• PLES MATURANATA
• ODBOJKA
maturantice vs. profesorice
• POTEZANJE KONOPA
maturanti vs. profesori
• NOGOMET (maturanti vs. profesori)
• PLES SVIH UČENIKA
• ZBOR
• PODJELA NAGRADA I PRIZNANJA
najuspješnijim učenicima 2011./12.
HOL IZLOŽBE
• izložba likovnih radova učenika
• prikaz rezultata uspjeha učenika
• razredni panoi "To smo mi"
Ples maturanata
iz ptičje perspektive
Profesorima ni "prljava" igra nije pomogla
Umorni profesori
Velik je trud uložen u povlačenje konopa
84
Odbojkaški dvoboj u dvorani
85
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
MATURALNA VEČER
Samanta Macan i Maja Leotkai
5. svibnja 2012.
Dom hrvatskih branitelja
Miss maturalne zabave
86
87
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Ovogodišnja maturalna večer
održana je u Domu hrvatskih
branitelja u subotu 5. svibnja na
Dan grada Pule. Večer je započela
okupljanjem i zajedničkim fotografiranjem maturanata i razrednika. Slijedila je svečana večera
maturanata i profesora koju
je svojom svirkom na klaviru
uljepšao naš učenik Anton Perkov.
Slijedili su pozdravni govori
ravnateljice Branke Antunović
Piton i Ivone Milanović, predstavnice generacije, a učenicima se
putem video-linka javio i predsjednik Ivo Josipović. Roditelji su
MATURALNA VEČER
došli nakon večere da bi uslijedio
svečani defile, kao vrhunac večeri,
a u zraku se osjećala uzbuđenost
i trema kako roditelja, tako i
učenika. Svečani dio završio je
pjevanjem Gaudeamusa te, prvi
put ove godine, izborom miss i
mistera večeri, a pobjednici, po
izboru pedagogonje Ančice Cetina,
psihologinje Lucije Modrušan i
voditeljice Marije Blažić, bili su
Valentina Roce, 4.d, i Filip Šain,
4.g razred. Slijedio je ples miss i
mistera te učenika i roditelja uz
izvrsnu svirku pulskog The Live
benda. Zabavni dio su pratile
smiješne diplome profesorima,
solo izvedbe učenica Nikol
Ćaćić, koja je izvela svoju
autorsku pjesmu i Manuele
Hichry te zabava do jutarnjih
sati, a iznenađenje večeri bio
je spontani dolazak pulskog
gradonačelnika Borisa Miletića
koji je kratko pozdravio prisutne. Za video i foto zadužen
je bio pulski Artimi studio, a
osiguranje je držao pulski Crni
vjetar.
Ove prekrasne i nezaboravne
večeri ne bi bilo bez organizacijskog tima koji je vrijedno
pripremao večer cijelu godinu: Nikol Ćaćić, Ivona Dučić,
Vivien Mitrović, Monica Derocchi, Valentina Roce, Ivana Batel,
Tae Rosina, Paula Mardešić, Ardiana Kajtazi, Nikolina Goldin,
Anja Križanac i prof.
Filip Zoričić.
Ovoj generaciji želimo
sretan odlazak u
novi život i da ne
zaborave ove lijepe
srednjoškolske dane:)
4C
4A
4D
4B
4E
88
89
Miss i mister maturalne zabave
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
MATURALNA VEČER / GODIŠNJAK MATURANATA
...u zraku se osjećala
uzbuđenost i trema...
godišnjak
1
2
3
4
5
6
7
4F
8
maturanata
4G
90
9
...kako roditelja, tako
i učenika.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
NAPOMENA: Imena maturanata potražite na stražnjoj unutarnjoj korici "Ulike".
a
91
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
1
2
GODIŠNJAK MATURANATA
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
c
b
7
7
8
9
10
11
12
13
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
20
21
22
23
24
25
92
NAPOMENA: Imena maturanata potražite na stražnjoj unutarnjoj korici "Ulike".
NAPOMENA: Imena maturanata potražite na stražnjoj unutarnjoj korici "Ulike".
93
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
1
2
GODIŠNJAK MATURANATA
3
4
5
6
1
2
3
4
5
7
d
7
8
8
9
e
6
9
10
11
12
13
14
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
19
20
16
17
18
19
20
21
21
22
23
24
25
26
22
23
24
25
26
27
94
NAPOMENA: Imena maturanata potražite na stražnjoj unutarnjoj korici "Ulike".
NAPOMENA: Imena maturanata potražite na stražnjoj unutarnjoj korici "Ulike".
95
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
1
2
7
8
13
14
f
96
GODIŠNJAK MATURANATA
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
9
10
11
12
15
16
17
18
7
8
9
10
11
12
19
20
21
22
13
14
15
16
17
NAPOMENA: Imena maturanata potražite na stražnjoj unutarnjoj korici "Ulike".
NAPOMENA: Imena maturanata potražite na stražnjoj unutarnjoj korici "Ulike".
g
97
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
IZVAN ZIDINA ŠKOLE
Izvan zidina škole
Instant
seksualni
odgoj
Protekle jeseni imali smo priliku
u dvorani ex Pionirskog doma
gledati nadasve zanimljivu predstavu još zanimljivijeg naziva
– Instant seksualni odgoj. Riječ je
predstavi srpskog autora Đorđa
Milosavljevića u izvedbi pulske
kazališne udruge FERR i Teatra Naranča. Osim teme koja se
itekako usko dotiče naše generacije, posebno je važno istaknuti
da su glavne uloge pripale upravo
učenicima naše škole Ugu Koraniju, Ivoni Dučić i Linu Broziću.
Sve su to bili razlozi za neizbježan
posjet jednoj od izvedbi predstave,
a treći razredi naše čak su i organizirano prisustvovali samo za njih
izvedenom nastupu. Predstava
je inače obuhvatila tinejdžerima
svakako intrigantnu temu prvog seksualnog odnosa mladog
para prateći dvije zasebne priče
u kojima se momak i djevojka
psihofizički pokušavaju pripremiti
za jedan takav čin, strahujući
upravo od očekivanja one druge
strane. Komičnim, ali ništa
manje realnim scenama, sjajno
je ispričana priča koja može biti
ne samo tema prepričavanja, već
smjernica za praktičnu primjenu
među mlađim generacijama.
Napomenimo da je u više od
mjesec dana izvođenja predstava
doživjela sjajan odaziv i još bolje
reakcije publike. •
Što je tetovaža?
Mladi par na iskušenju (Ugo Korani i Ivona Dučić)
Dameo Ramić-Kovačić
Plakat predstave
Filmska glazba – Oscari
Pod filmskom glazbom uglavnom
se podrazumijeva glazba koja je
skladana posebno za film. Glazba
je u filmu jako važna jer pomaže
u stvaranju atmosfere i budi kod
nas gledatelja razne emocije poput
tuge, sreće, smijeha, straha,...
Glazba nam čak može i unaprijed reći kakav će biti karakter
lika u filmu, a može nas i predvidljivo voditi kroz film i zbuniti...
Normalno je da se stalno piše
o filmovima koji su dobili Oscara
za najbolji film ili za najbolju
mušku, žensku ulogu. Međutim,
jako rijetko se govori o filmovima
98
koji su dobili Oscara za najoriginalniju glazbu.
Akademsku nagradu, Oscar,
za najbolju glazbu dodjeljuje svake
godine Akademija, a dodjeljuje se
skladatelju koji je pjesmu skladao
specifično za određeni film. Ta
kategorija uvedena je na sedmoj
dodjeli 1934. godine.
Brojni su filmovi koji su
dobili tu prestižnu nagradu od
1934. do danas. Ovdje su izdvojeni
neki od najpoznatijih nagrađenih
skladatelja i filmova:
• prva pjesma koja je dobila Oscara
za najoriginalniju glazbu bila je
The Continental iz filma „The Gay
Divorcee” (1934.)
• značajna je skladba Over the
Rainbow iz filma „Čarobnjak iz
Oza” iz 1939.
• godinu poslije Oscar ide pjesmi
„When You Wish upon a Star” iz
filma „Pinocchio”
• 1997. Titanic, koji je sve ukupno
osvojio 11 Oscara, dobiva i Oscara za najoriginalniju glazbu za
pjesmu „My heart will go on”
• sljedeće godine Oscar ide pjesmu
„When you believe” iz filma Princ
iz Egipta
• 1991. Oscar ide skladbi „Beauty
and the Beast” iz filma „Ljepotica i
Zvijer” koji je imao još 2 nominacije
• posljednje dvije godine Oscari
su otišli animiranim filmovima:
„Priča o igračkama” sa pjesmom
We belong together (2010) i „Muppeti” sa pjesmom „Man or Muppet”
• 1994. Oscara dobiva skladba
„Can you feel the love tonight” iz
Kralja lavova, Elthona Johna
Glazba je vrlo važna sastavnica
filma i stoga bi se trebalo obratiti
puno više pažnje na nju. •
Ana Beljan, 4.d
Tetovaža je trajna oznaka na vašoj
koži koja nastaje ubacivanjem
tinte u slojeve kože kako bi se
promijenila pigmentacija zbog dekorativnih ili drugih uzroka. Na
ljudima tetovaže uglavnom koriste
kao dekorativne tjelesne modifikacije, dok se životinje uglavnom
tetoviraju zbog identifikacije ili
brendiranja.
Tetoviranje se prakticira
širom svijeta. Ainu – izvrni
stanovnici Japana tradicionalno
su nosili tetovaže na licu. Danas se
takve tetovaže još mogu naći kod
Berbera iz Tamazge ili kod Maora
s Novog Zelanda. Tetoviranje je
bilo jako rašireno među narodima
cijeloga svijeta. Unatoč mnogim
tabuima koji kruže oko tetovaža,
tetoviranje i dalje i ostaje popularno širom svijeta.
Sam naziv tetovaža dolazi od
Samoanske riječi „tatau“ koja znači
„označi“ ili „nanesi dvaput“ (ovo
drugo se misli na postupak tetoviranja koji su koristili Samoanci,
odnosno boju su u kožu nanosili
dvaput).
Entuzijasti mogu zvati tetovaže različitim nazivima koji
potiču iz drugih naroda i tradicija
(„tattoo“ iz engleskog, „tetovirung“
ili „Tätowierung“ iz njemačkog,
„Horimono“ iz japanskog itd...).
Same majstore tetovaže ljudi
gledaju različito. Neki ih smatraju
umjetnicima, dok ih drugi gledaju
kao propale talente koji nisu mogli
naći neki pametniji posao. Tetoviranje sve više dobiva na značaju
kao umjetnost i organiziraju se
izložbe tetovaža širom svijeta gdje
tatto majstori izlažu svoje crteže
ili fotografije svojih mušterija, ali i
dolaze ljudi koji pokazuju tetovaže
na svom tijelu.
Danas su tetovaže sve popularnije i popularnije i polako se
počinju prihvaćati širom svijeta.
Međutim, tabu o njima i dalje
je prisutan, osobito što se tiče
tetovaža čitavog tijela. No, kao i u
svačemu, tako i u umjetnosti tetoviranja uvijek postoji pretjerivanje.
Piercing (iz engleskog to
pierce probušiti ili probiti) je pojam
koji se odnosi na bušenje ili oblik
modifikacije određenih mjesta
ljudskog tijela (koža, potkožno
masno tkivo ili hrskavica) gdje
se stvara otvor na kojem se može
nositi nakit kao što je primjerice
uho, nos, jezik ili spolni organ).
Piercing usana i jezika povijesno se pojavljuju u afričkim i
američkim plemenskih kulturama.
Piercing bradavica poznat je iz
doba starog Rima dok je genitalni
piercing opisan u staroj Indiji u
razdoblju od 320. do 550. pr. Kr.
Razlozi za piercing su
različiti. Neke osobe to čine iz
vjerskih ili duhovnih razloga dok
drugi piercing smatraju oblikom
samoizražavanja, estetskom vrijednosti ili za neke osobe može biti
seksualni užitak. Među mladima
najpoznatiji su piercing usana,
nosa, obrve, uha i jezika. Kako
se stil i tehnika bušenja mijenjaju danas postoji piercing svega
i svačega. Ljudi buše različite
dijelove tijela a sve u svrhu estetskih vrijednosti ili isticanja. Kao i
popularizacija tetovaža danas je i
piercing dio svjetske pop kulture
te više nije čudno vidjeti nekoga s
njime. • Petra Prenz, 4.a
99
ULIKA / GIMNAZIJA PULA / 2011. - 2012.
Nacionalni dan borbe protiv
nasilja nad ženama
U četvrtak, 22. rujna u Puli je organizirana povorka povodom Dana
borbe protiv nasilja nad ženama.
U povorci su sudjelovali učenici
pulskih srednjih škola zajedno s
ravnateljicama i djelatnicima škola.
Predstavnici Gimnazije Pula bili su
ravnateljica, pedagoginja i učenici.
Noseći 133 crna balona kao simbol
133 žene ubijene u Hrvatskoj posljednjih 10 godina povorka je
u 10 sati krenula s Foruma te
se nastavila kretati gradom uz
transparente „Prekinimo šutnju
nasilju!”. Začuđeni prolaznici, a još
više i prolaznice, znatiželjnim su
pogledima pratili povorku. Koordinatorica događaja, upraviteljica Si-
Maturanti
Popis prema rasporedu fotografija iz poglavlja
"Godišnjak maturanata" (str . 91 - 97)
gurne kuće Istra Jadranka Černjul
odgovorila nam je na nekoliko pitanja o današnjem događaju i odnosu nasilja u Hrvatskoj.
• Zašto ste baš mlade pozvali i
uključili u današnju povorku?
Želimo da se mladi posebno
senzibiliziraju što se tiče nasilja i
obiteljskih odnosa kako bi iz tih
međusobnih odnosa nešto i naučili.
• Mislite li da su ljudi danas
probudili svoju svijest o nasilju
oko njih?
Nadam se da jesu, iako su
stranci reagirali na naše poruke
dok Puljani baš i ne. Oduševili su
me pljesci i zainteresiranost stranaca. Mislim da oni više brinu o
tom problemu za razliku od naših
državljana.
• Kada i kako je došlo do osnivanja Sigurne kuće Istra?
Sigurna kuća Istra osnovana
je 2006. godine zbog potrebe za
zbrinjavanjem zlostavljanih žena
i djece. Proces osnivanja bio je
dugotrajan, ali završni rezultat
neprocjenjivo je dobro.
• Kako je došlo do nacionalnog
proglašenja Dana protiv nasilja
nad ženama?
Dan borbe protiv nasilja nad
ženama proglasila je premijerka
Jadranka Kosor prije 10 godina
kada su na zagrebačkom sudu ubijene odvjetnica i sutkinja od strane
nasilnika.
Zaustavljanjem na pulskoj
tržnici održala se i prigodna neverbalna predstava pod maskama,
a nakon predstave 133 crna balona
puštena su u zrak u čast 133 žrtve.
Samanta Macan, 2.f
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Benčak Klaudija - 01. 06. 1993.
Bolković Lara - 04. 10. 1993.
Boljunčić - Punčikar Anja - 13. 01. 1994.
Cukon Maja 16.02.1994.
Ćaćić Nikol - 03. 02. 1994.
Dadić Matija - 04. 10. 1993.
Dučić Ivona - 01. 07. 1993.
Hinić Nina - 09. 01. 1994.
Jeromela Petra - 24. 03. 1994.
Jurić Magdalena - 08. 11. 1993.
Komel Lea - 26. 12. 1993.
Lazarević Beate - 16. 06. 1993.
Mičić Matko - 16. 01. 1994.
Novak Iva - 20. 04. 1993.
Osmanović Elvis - 25. 02. 1994.
Ožanić David - 03. 08. 1993.
Pavlin Ariana - 31. 03. 1994.
Pifar Anamarija - 27. 05. 1993.
Plec Andrea - 20. 10. 1993.
Posedel - Frančić Adriana - 18. 08. 1993.
Prenz Petra - 07. 10. 1993.
Sandrić Ana - 13. 10. 1993.
Starčić Gianluca - 03. 11. 1992.
Šaša Vanesa - 21. 11. 1993.
Udovičić Laura - 14. 12. 1993.
Vidović Dario - 05. 10. 1993.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Bilić Ivan - 09. 04. 1993.
Černjul Dean - 22. 02. 1993.
Fras Boris - 16. 11. 1993.
Jurić Fedor - 29. 12. 1993.
Kupus Alisa - 30. 03. 1993.
Kvaranta Ana - 16. 03. 1993.
Mikulić Maria - 25. 09. 1993.
Milanović Ivona - 27. 04. 1993.
Mitrović Vivien - 28. 11. 1993.
Murtić Dijana - 16. 08. 1993.
Paić Doris - 23. 01. 1994.
Pauletić Kristian - 08. 12. 1993.
Piton Ivan - 21. 12. 1993.
Rabar Katja - 02. 05. 1993.
Radetić Josipa - 04. 07. 1993.
Retkovac Šešelja Ivana - 05. 09. 1993.
Starčević Daniel - 27. 09. 1993.
Stjepanović Nikolina - 15. 11. 1993.
Šćur Valentina - 31. 10. 1993.
Tadić Petra - 12. 11. 1993.
Terlević Ana - 12. 08. 1993.
Tikvić Elena - 07. 07. 1993.
Ujčić Lea - 29. 03. 1994.
Vučković Andrea - 18. 09. 1993.
Pothorski Monika - 18. 12. 1993.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Andrić Tajana - 30. 03. 1993.
Arapović Tihan - 02. 03. 1994.
Benčić Doris - 30. 04. 1993.
Brmbolić Lara - 27. 04. 1994.
Brnčić Edvin - 15. 07. 1993.
Derocchi Monica - 20. 02. 1994.
Đorđević Ivana - 07. 01. 1994.
Išić Nina - 28. 10. 1993.
Kajić Tara Lucia - 27. 10. 1993.
Knapić Nicole - 05. 10. 1993.
Kostešić Ema - 24. 12. 1993.
Krišto Zoran - 01. 11. 1993.
Ladavac Andrea - 14. 04. 1993.
Lovrečić Beatta - 16. 03. 1993.
Marić Matteo - 17. 10. 1993.
Matijević Silvio - 24. 12. 1993.
Matijević Tiziana - 24. 12. 1993.
Milling Marie - 20. 01. 1994.
Milovan Luana - 16. 07. 1993.
Nikolić Roni - 06. 02. 1994.
Redžović Zuzana - 24. 09. 1993.
Seretin Vedran - 01. 03. 1994.
Stanković Andrej - 12. 05. 1993.
Škuflić Sara - 20. 11. 1993.
Žmak Stefani - 17. 01. 1994.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Ajhorn Maja - 09. 09. 1993.
Banko Daniel - 31. 05. 1993.
Banković Matteo - 21. 09. 1993.
Barić Elena - 04. 05. 1993.
Batel Ivana - 02. 06. 1993.
Beljan Ana - 02. 04. 1993.
Bestulić Ena - 03. 03. 1994.
Bileta Dajana - 07. 01. 1994.
Bilić Ivana - 02. 06. 1993.
Butković Valentina - 14. 06. 1993.
Glavinić Lana - 18. 03. 1994.
Jakovljević Paula - 13. 12. 1993.
Knapić Roberta - 20. 06. 1992.
Kokalj Matej - 02.04.1993.
Kuhar Andrej - 03. 12. 1993.
Laušin Dorian - 08. 02. 1994.
Mikelić Ana - 11. 01. 1994.
Paris Eva - 12. 06. 1993.
Petković Dunja - 13. 04. 1994.
Poturiček Luka - 23. 06. 1993.
Puđa Antonio - Hrvoje - 26. 08. 1993.
Radenković Viktor - 07. 07. 1993.
Radosavljević Katarina - 24. 12. 1993.
Roce Valentina - 02. 01. 1994.
Ujčić Valentina - 25. 06. 1993.
Vujnović Marina - 09. 12. 1993.
1
2
3
4
5
6
7
8
Blagajčević Bernard - 09. 02. 1994.
Brajković Ana - 13. 07. 1993.
Bulešić Ivan - 20. 11. 1993.
Čaušević Tina - 14. 08. 1993.
Demarin Luka - 03. 11. 1993.
Filipović Ivona - 14. 12. 1993.
Foškić Elen - 18. 08. 1993.
Gruevski Nikolina - 21. 06. 1993.
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Hertarić Jelena - 14. 07. 1993.
Janković Matea - 08. 03. 1993.
Jelenković Daniel - Toni - 27. 06. 1993.
Katunić - Jurić Katarina - 25. 10. 1993.
Kolveši Angelo - 04. 05. 1993.
Kosović Rea - 28. 12. 1993.
Kostešić Marina - 01. 06. 1993.
Lisjak Deni - 31. 01. 1994.
Matejčić Barbara - 22. 05. 1993.
Mihajlović Marko - 16. 12. 1993.
Mohorović Toni - 18. 09. 1993.
Percan Martina - 27. 09. 1993.
Perčić Maja - 28. 10. 1993.
Petrović Filip - 28. 08. 1993.
Rosin Tea - 11. 08. 1993.
Srdić Maša - 04. 06. 1993.
Todorović Nika - 13. 06. 1993.
Tomaić Stefan - 15. 09. 1993.
Travalja Stefani - 22. 05. 1993.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Barišić Eduard - 20. 02. 1993.
Bartulić Katja - 22. 12. 1993.
Blašković Ingrid - 30. 04. 1994.
Božac Katja - 14. 04. 1994.
Broskvar Daril - 06. 05. 1993.
Deltin Valentina - 21. 03. 1994.
Kvaranta Ksenija - 01. 02. 1993.
Diković Antonija - 10. 09. 1993.
Grizila Antonela - 11. 03. 1994.
Hichri Manuela - 29. 11. 1993.
Homoky Adi - 07. 04. 1993.
Kontošić Ivana - 23. 08. 1992.
Mardešić Paula - 19. 09. 1993.
Marku Thomas - 10. 03. 1993.
Osmanović Enis - 01. 06. 1993.
Radetić Katarina - 05. 08. 1993.
Sekulić Mirna - 01. 12. 1993.
Stojadinov Monika - 08. 02. 1994.
Vujica Marta - 12. 07. 1993.
Zukanović Amela - 14. 05. 1993.
Žakula Nika - 11. 09. 1993.
Kajtazi Ardiana - 12. 12. 1993.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Andrijanić Toni - 09. 12. 1993.
Batelić Kristian - 26. 08. 1993.
Cicvarić Jure Josip - 11. 11. 1993.
Danevski Vito - 19. 10. 1993.
Gadžić Andrea - 08. 10. 1993.
Gergorić Moris - 08. 11. 1993.
Goldin Nikolina - 22. 11. 1993.
Jakovljev Oleg - 15. 02. 1994.
Jelić - Čižmek Goran - 16. 06. 1993.
Križanac Anja - 04. 05. 1994.
Križanac Martina - 04. 06. 1993.
Matijević Filip - 12. 01. 1994.
Rojnić Paolo - 19. 08. 1993.
Rumin Goran - 14. 09. 1993.
Šain Filip - 21. 07. 1993.
Šimunić Marko - 17. 11. 1993.
Blašković Đino - 05. 12. 1993.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
74
File Size
7 828 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content