close

Enter

Log in using OpenID

1434/35 kalendar - Bošnjački Islamski Centar Hamilton

embedDownload
Putra Masjid
Malaysia
KALENDAR 2013
1434 / 35 CALENDAR
MEDŽLIS BOŠNJAČKIH DŽEMATA KANADE
Medžlis bošnjačkih džemata Kanade formiran je 13.maja 2012. na Osnivačkoj Skupštini održanoj u BIZ Gazi Husrevbeg.
Osnivači su tri aktivna bošnjačka džemata u južnom Ontariu, i to:
-Bošnjačka Islamska zajednica Gazi Husrev-beg, Toronto; Bošnjački Islamski centar, Toronto i Bošnjački Islamski centar, Hamilton.
Na Skupštini su u prvi Upravni Odbor Medžlisa izabrani: Tajib ef. Pašanbegović i Adnan ef. Balihodžić , Burhan Husika, Anes Džumhur i Muamer Hodža (iz džemata BIZ Gazi
Husrev-beg); Nedžad ef. Hafizović, Haris Bečirović, Suad Solaković i Ismet Talundžić (iz džemata Bošnjački islamski centar-Toronto) i Ismail ef. Fetić, Eno Čaušević, Maid Bahonjić i
Muhamed Bahonjić (iz džemata Bošnjački islamski centar-Hamilton). Za prvog predsjednika izabran je Tajib ef. Pašanbegović.
Glavni ciljevi Medžlisa su: povezivanje bošnjačkih džemata; kontinuirano unapređivanje stanja vjerskog djelovanja, sadržajno i kvalitativno; poboljšavanje suradnje i koordinacije u
radu; rad na zajedničkim projektima od interesa za bošnjačku dijasporu u Ontariu i šire, u Kanadi; kvalitetnije reprezentovanje bošnjačkih džemata kod muslimanskih organizacija i
kanadskih institucija, itd.
BOŠNJAČKA ISLAMSKA ZAJEDNICA
“GAZI HUSREV-BEG”
BOŠNJAČKI ISLAMSKI
CENTAR
BOSNIAN ISLAMIC ASSOCIATION “GAZI HUSREV-BEG”
BOSNIAN ISLAMIC CENTRE
KALENDAR VJERSKIH AKTIVNOSTI
KALENDAR VJERSKIH AKTIVNOSTI
1.
Vjeronauka i Škola bosanskog jezika
∫ Nedjeljom (tokom trajanja regul. školske godine) od 11 AM do 1:30 PM,
uporedo;
∫ Subotom (samo vjeronauka) od 12:00 AM do 2:00 PM.
2. Tefsir za odrasle
∫ Četvrtkom poslije Akšam-namaza (termin se mijenja prema sezoni).
3. Islamska tribina-aktualne teme
∫ Svakog 1. i 3. Petka u mjesecu poslije Akšam-namaza (ili, zavisno od sezone).
4. Islamski edukativni program za omladinu
∫ Nedjeljom od 6:00 PM.
∫
∫
∫
∫
∫
Vjeronauka i škola bosanskog jezika; nedjeljom od 10:30 AM do 12:30 PM.
Dodatni časovi vjeronauke su utorkom i četvrtkom od 3:30 PM do 5:30 PM.
Predavanje uz diskusiju za omladinu na neku aktualnu temu črtvrtkom poslije
Jacije namaza (kad je duži dan poslije Akšama).
Druženje džematlija uz program Mevluda i Predavanje treće subote svakog
mjeseca poslije Jacije namaza (kad je duži dan poslije Akšama).
Edukativni kružok (circle) za familije i pojedince na Engleskom jeziku svake
druge i četvrte subote u mjesecu od 4:00 PM do 8:30 PM.
*N a p o m e n e
√o drugim eventualnim programima i manifestacijama, džematlije će biti pravovremen obaviještene na adekvatan način; √zavisno od vremenske zone (period dnev. štednje, ili standardni)
vrijeme određenih segmenata može se promjeniti. Za informaciju o tom,
nazvati džamiju, telef. vijesti, ili posjetiti facebook džemata; √neki programi se mogu obustaviti tokom ljeta i/ili Ramazana, pa je potrebno i o tom se informisati na gornji način.
122 North Queen St., Toronto, ON, M8Z 2E4 | broj telefona: 416-233-5967
Imam: 905-277-4440 | www.boscan.org
75 Birmingham St., Toronto, ON M8V 2C3 | telefon: 416-255-8338
fax: 416-255-3886 | www.bictoronto.com
BOŠNJAČKI ISLAMSKI CENTAR
HAMILTON
BOŠNJAČKO-KANADSKI
ISLAMSKI CENTAR
BOSNIAN ISLAMIC CENTRE, HAMILTON
BOSNIAN CANADIAN ISLAMIC CENTRE
Redovne aktivnosti u džematu
41 Holborn Ave, London On N6J 2P9
TEL, 519 963 1488 • E-mail:[email protected] • Website:www.bkic.ca
∫
∫
∫
svake subote i nedjelje od 11:00- 13:45
i jacije
202 Barton Street, Stoney Creek ,Ont | Tel/Fax (905) 662-3678
Imam Ismail ef. Fetić E-Mail adresa: [email protected] • www.bichamilton.com
Naše Aktivnosti;
Our Activity;
Pomaganje jetima, Staračkih domova, Javnih kuhinja.
Sponshorship of orphans, Seniors home, Soup kitchen.
Imamima se možete obratiti za slijedeće usluge:
∫ akika,
∫ sunnetluk,
∫ porodični mevlud ili tevhid,
∫ šeriatsko vjenčanje (važi i kao građansko,pošto Imami posjeduju
dozvolu za obavljanje građanskog vjenčanja),
∫
garantorska ovjera formulara za kanadski pasoš (zakonski je uslov da Imam mora
poznavati svakog podnosioca zahtjeva najmanje dvije godine), ovjeravanje kopija
dokumenata uz predočenje originala.
SAFER / REBIUL-EVVEL ∫ 1434
MASJID AN-NABAWI
MADINA
4
Pe/Fri
22
5
Su/Sat
6
Ne/Sun
Jacija | Isha
Če/Thu
Akšam | Maghrib
Sr/Wed
3
Ikindija | Asr
2
Podne | Zuhr
19
Izlazak Sunca | Sunrise
Po takvimu | Islamic Date
Ut/ Tue
Zora | Fajr
U sedmici | Day
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
Po kalendaru | Date
JANUAR
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
6:26
7:51
12:22
3:10
4:53
6:19
20
6:26
7:51
12:23
3:11
4:53
6:20
21
6:26
7:51
12:23
3:12
4:54
6:21
6:26
7:51
12:24
3:13
4:55
6:21
23
6:26
7:51
12:24
3:14
4:56
6:22
24
6:26
7:51
12:25
3:15
4:57
6:23
7
Po/Mon 25
6:26
7:51
12:25
3:16
4:58
6:24
8
Ut/Tue
26
6:26
7:51
12:25
3:17
4:59
6:25
9
Sr/Wed
27
6:26
7:51
12:25
3:17
4:59
6:25
10 Če/Thu 28
6:25
7:50
12:26
3:20
5:02
6:27
6:25
7:50
12:27
3:21
5:03
6:28
6:25
7:49
12:27
3:22
5:04
6:29
6:25
7:49
12:27
3:23
5:05
6:30
14 Po/Mon 2
6:24
7:49
12:28
3:24
5:06
6:31
15 Ut/Tue
11
Pe/Fri
12 Su/Sat
29
Safer 1434 H.G.
Džuma / Jumu’ah
Džuma / Jumu’ah
30
Rebiul-evvel 1434 H.G.
HADITH
13 Ne/Sun 1
3
6:24
7:48
12:28
3:25
5:08
6:32
Abu Huraira (may Allah be pleased with him) said: the Prophet (may
Allah's blessings and peace be upon him) was asked to curse the
infidels. He said, "I have not been sent to curse people but as a mercy
to all mankind." (Muslim)
16 Sr/Wed 4
6:24
7:48
12:28
3:27
5:09
6:33
17 Če/Thu 5
6:23
7:47
12:29
3:28
5:10
6:34
6:23
7:46
12:29
3:29
5:11
6:36
Ebu Hurejre r.a. prenosi da je od Poslanika s.a.v.s. bilo zatraženo da
proklete nevjernike, a Poslanik s.a.v.s. je odgovorio: “Ja nisam poslan
da proklinjem ljude, nego kao milost cijelom čovječanstvu.”
(Muslim)
Džuma / Jumu’ah
18 Pe/Fri
6
19 Su/Sat
7
6:22
7:46
12:29
3:30
5:13
6:37
20 Ne/Sun 8
6:22
7:45
12:30
3:32
5:14
6:38
21 Po/Mon 9
6:21
7:44
12:30
3:33
5:15
6:39
22 Ut/Tue
10
6:20
7:43
12:30
3:34
5:17
6:40
23 Sr/Wed 11
6:20
7:43
12:30
3:34
5:17
6:40
24 Če/Thu 12
Mevlud-rođenje Muhammeda a.s. 6:20
7:43
12:31
3:36
5:18
6:41
25 Pe/Fri
13
Džuma / Jumu’ah
6:18
7:41
12:31
3:38
5:20
6:44
26 Su/Sat
14
6:18
7:40
12:31
3:39
5:22
6:45
27 Ne/Sun 15
6:17
7:39
12:31
3:41
5:23
6:46
28 Po/Mon 16
6:16
7:38
12:32
3:42
5:25
6:47
29 Ut/Tue
17
6:15
7:37
12:32
3:43
5:26
6:48
30 Sr/Wed 18
6:14
7:36
12:32
3:45
5:27
6:50
31 Če/Thu 19
6:13
7:35
12:32
3:46
5:29
6:51
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
JANUARY ∫ 2013
Nedjelja
Su
Mo
Ponedjeljak
Utorak
1
Tu
New Year’s
Day
Safer
1434 H.G.
13
Rebiu-l-evvel
1434 H.G.
24
14
1
20
8
27
9
30
17
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
23
30
19
6
25
12
Sa
Notes:
12
18
24
Mevlud-rođenje
5
29
5
11 Muhammeda a.s.
Fr
22
28
4
10
4
Subota
11
17
23
29
16
27
3
Petak
21
10
16
22
28
16
15
26
2
Th
20
9
15
21
We 3
19
8
25
2
Četvrtak
7
26
13
14
31
18
19
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
7
6
Srijeda
REBIUL-EVVEL/ REBIUL-AHIR ∫ 1434
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
6:12
7:34
12:32
3:47
5:30
6:52
21
6:11
7:33
12:32
3:49
5:31
6:53
22
6:10
7:32
12:32
3:50
5:33
6:54
4
Po/Mon 23
6:09
7:31
12:33
3:51
5:34
6:56
5
Ut/Tue
24
6:08
7:29
12:33
3:53
5:35
6:57
6
Sr/Wed
25
6:07
7:28
12:33
3:54
5:37
6:58
7
Če/Thu
26
6:07
7:28
12:33
3:54
5:37
6:58
8
Pe/Fri
27
6:06
7:27
12:33
3:55
5:38
6:59
9
Su/Sat
28
6:04
7:24
12:33
3:58
5:41
7:02
10 Ne/Sun 29
6:03
7:23
12:33
3:59
5:42
7:03
6:01
7:22
12:33
4:00
5:44
7:04
2
6:00
7:20
12:33
4:02
5:45
7:05
13 Sr/Wed 3
5:59
7:19
12:33
4:03
5:46
7:07
14 Če/Thu 4
5:58
7:17
12:33
4:04
5:48
7:08
5:56
7:16
12:33
4:06
5:49
7:09
11
Po/Mon 1
12 Ut/Tue
QUR’AN
“Allāh is the Protector of believing Muslims. He brings them
out of the darkness towards the light; and as for those who
disbelieve, their guardians are false deities, who take them out
of the light towards the darkness; they are the Companions of
the Hell-fire, they shall abide in it for ever.” (Qur’an, 2:257)
“Allah je zaštitnik onih koji vjeruju i On ih izvodi iz tmina na
svjetlo, a onima koji ne vjeruju – zaštitnici su šejtani i oni ih
odvode sa svjetla u tmine; oni će biti stanovnici džehennema,
oni će u njemu vječno ostati.“ (Kur'an, 2:257)
Jacija | Isha
Ne/Sun
Akšam | Maghrib
Su/Sat
3
Ikindija | Asr
2
Podne | Zuhr
Po takvimu | Islamic Date
20
Izlazak Sunca | Sunrise
U sedmici | Day
Pe/Fri
Zora | Fajr
Po kalendaru | Date
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
FEBRUAR
KING FAHD DŽAMIJA
SARAJEVO
Rebiul-evvel 1434 H.G. Džuma-Jumu’ah
Džuma / Jumu’ah
Rebiul-ahir 1434 H.G.
15 Pe/Fri
5
16 Su/Sat
6
5:55
7:14
12:33
4:07
5:50
7:10
17 Ne/Sun 7
5:53
7:13
12:33
4:08
5:52
7:12
18 Po/Mon 8
5:52
7:11
12:32
4:09
5:53
7:13
19 Ut/Tue
5:51
7:10
12:32
4:10
5:54
7:14
20 Sr/Wed 10
5:49
7:08
12:32
4:12
5:56
7:15
21 Če/Thu 11
5:48
7:07
12:32
4:13
5:57
7:17
5:48
7:07
12:32
4:13
5:57
7:17
Džuma / Jumu’ah
9
22 Pe/Fri
12
23 Su/Sat
13
5:46
7:05
12:32
4:14
5:58
7:18
24 Ne/Sun 14
5:43
7:02
12:32
4:16
6:01
7:20
25 Po/Mon 15
5:41
7:00
12:32
4:18
6:02
7:22
26 Ut/Tue
16
5:40
6:59
12:31
4:19
6:04
7:23
27 Sr/Wed 17
5:38
6:57
12:31
4:20
6:05
7:24
28 Če/Thu 18
5:37
6:55
12:31
4:21
6:06
7:25
Džuma / Jumu’ah
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
FEBRUARY ∫ 2013
Nedjelja
Su
5
22
17
24
23
11
29
14
We
Rebiul-ahir
1434 H.G.
25
6
Četvrtak
Th
1
25
13
Petak
1
Fr
Subota
2
8
9
26
21
Family
Day
10
27
16
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
9
15
4
28
16
6
5
22
11
Sa
Notes:
21
27
26
3
20
8
14
2
19
15
7
24
12
18
7
Tu
Srijeda
20
4
10
Utorak
23
12
13
28
17
18
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
3
Mo
Ponedjeljak
REBIUL-AHIR / DŽUMADEL-ULA ∫ 1434
Jacija | Isha
Ne/Sun
Akšam | Maghrib
Su/Sat
3
Ikindija | Asr
2
Podne | Zuhr
Po takvimu | Islamic Date
19
Izlazak Sunca | Sunrise
U sedmici | Day
Pe/Fri
Zora | Fajr
Po kalendaru | Date
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
MART
SULTAN OMAR ALI SAIFUDDIN MOSQUE
BRUNEI
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
5:35
6:54
12:31
4:22
6:08
7:27
20
5:33
6:52
12:31
4:23
6:09
7:28
21
5:32
6:50
12:30
4:24
6:10
7:29
4
Po/Mon 22
5:30
6:49
12:30
4:25
6:11
7:30
5
Ut/Tue
23
5:28
6:47
12:30
4:27
6:13
7:32
6
Sr/Wed
24
5:27
6:45
12:30
4:28
6:14
7:33
7
Če/Thu
25
5:25
6:44
12:29
4:29
6:15
7:34
8
Pe/Fri
26
5:25
6:44
12:29
4:29
6:15
7:34
9
Su/Sat
27
5:23
6:42
12:29
4:30
6:16
7:35
6:19
7:38
1:29
5:32
7:19
8:38
6:18
7:36
1:28
5:33
7:20
8:39
6:16
7:35
1:28
5:34
7:21
8:41
6:14
7:33
1:28
5:35
7:23
8:42
6:12
7:31
1:28
5:36
7:24
8:43
6:10
7:29
1:27
5:37
7:25
8:44
10 Ne/Sun 28
11
Rebiul-ahir 1434 H.G Džuma / Jumu’ah
Džuma / Jumu’ah
Daylight saving time begins
Po/Mon 29
12 Ut/Tue
30
13 Sr/Wed 1
Džumadel-ula 1434 H.G.
14 Če/Thu 2
15 Pe/Fri
3
16 Su/Sat
4
6:08
7:28
1:27
5:38
7:26
8:46
17 Ne/Sun 5
6:07
7:26
1:27
5:39
7:28
8:47
18 Po/Mon 6
6:05
7:24
1:27
5:40
7:29
8:48
19 Ut/Tue
7
6:03
7:22
1:26
5:41
7:30
8:50
Mother of faithful believers, Aisha (may Allah be pleased with her)
said that the Holy Prophet (may Allah's blessings and peace be upon
him) never struck anybody with his hand, neither a servant nor a
women, but he did fight (jihad) in the cause of Allah. He never
avenged any wrong done to him personally, but he did avenge a
wrong violating divine commandments. (Muslim)
20 Sr/Wed 8
6:01
7:20
1:26
5:42
7:31
8:51
21 Če/Thu 9
5:59
7:19
1:26
5:42
7:32
8:52
5:57
7:17
1:25
5:43
7:34
8:54
Od Majke pravovjernih, Aiše r.a., prenosi se da Poslanik s.a.v.s. nikada
nije nikoga udario svojom rukom, ni slugu ni ženu, ali se jeste borio
na Allahovom putu (džihad). Nikada se nije svetio (ljutio) za
pogrešku učinjenu prema njemu lično, ali se svetio (ljutio) za greške
kojima se krše Allahove naredbe. (Muslim)
HADITH
Džuma / Jumu’ah
22 Pe/Fri
10
23 Su/Sat
11
5:55
7:15
1:25
5:44
7:35
8:55
24 Ne/Sun 12
5:53
7:13
1:25
5:45
7:36
8:56
25 Po/Mon 13
5:51
7:11
1:24
5:46
7:37
8:58
26 Ut/Tue
14
5:49
7:10
1:24
5:47
7:38
8:59
27 Sr/Wed 15
5:47
7:08
1:24
5:48
7:40
9:00
28 Če/Thu 16
5:45
7:06
1:23
5:49
7:41
9:02
5:43
7:04
1:23
5:50
7:42
9:03
Džuma / Jumu’ah
29 Pe/Fri
17
30 Su/Sat
18
5:41
7:02
1:23
5:50
7:43
9:05
31 Ne/Sun 19
5:39
7:01
1:23
5:51
7:44
9:06
Džuma / Jumu’ah
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
MARCH ∫ 2013
Nedjelja
31
Su
Easter Sunday
Mo
Ponedjeljak
We
Četvrtak
Th
Petak
1
5
22
11
10
28
12
18
12
30
6
24
Džumadel-ula
1434 H.G.
7
1
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
19
9
16
22
4
23
10
29
16
27
3
9
Sa
Notes:
20
26
2
28
15
2
15
21
27
Rebiul-Ahir
1434 H.G.
25
8
14
8
14
20
26
13
7
13
19
25
24
23
29
5
6
Fr
Subota
11
30
17
18
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
4
21
17
Tu
Srijeda
19
3
Daylight saving
time begins
Utorak
DŽUMADEL-ULA/ DŽUMADEL-UHRA ∫ 1434
Muhammad is the Messenger of Allah; and those who are with him
are strong against unbelievers, but compassionate amongst each
other; you will see them bowing down, prostrating themselves,
seeking grace from Allah and pleasure; their marks are in their faces
"Muhammed je Allahov Poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi
prema nevjernicima, a samilosni među sobom; vidiš ih kako se
klanjaju i licem na tle padaju želeći Allahovu nagradu i zadovoljstvo,
na licima su im tragovi padanja na sedždu…" (Kur'an, 48:29)
Jacija | Isha
Akšam | Maghrib
Ikindija | Asr
Podne | Zuhr
Izlazak Sunca | Sunrise
Zora | Fajr
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
U sedmici | Day
Po kalendaru | Date
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
5:37
6:59
1:22
5:52
7:46
9:07
21
5:35
6:57
1:22
5:53
7:47
9:09
22
5:33
6:55
1:22
5:54
7:48
9:10
Če/Thu
23
5:31
6:53
1:21
5:55
7:49
9:12
5
Pe/Fri
24
5:29
6:52
1:21
5:55
7:50
9:13
6
Su/Sat
25
5:27
6:50
1:21
5:56
7:52
9:14
7
Ne/Sun
26
5:25
6:48
1:21
5:57
7:53
9:16
8
Po/Mon 27
5:23
6:46
1:20
5:58
7:54
9:17
9
Ut/Tue
28
5:21
6:45
1:20
5:59
7:55
9:19
10 Sr/Wed 29
5:19
6:43
1:20
5:59
7:56
9:20
1
Po/Mon 20
2
Ut/ Tue
3
Sr/Wed
4
Džumadel-ula 1434 H.G.
Džuma / Jumu’ah
1
Džumadel-uhra 1434 h.g.
5:17
6:41
1:19
6:00
7:58
9:22
12 Pe/Fri
2
Džuma / Jumu’ah
5:15
6:39
1:19
6:01
7:59
9:23
13 Su/Sat
3
5:13
6:38
1:19
6:02
8:00
9:25
14 Ne/Sun 4
5:11
6:36
1:19
6:02
8:01
9:26
15 Po/Mon 5
5:09
6:34
1:18
6:03
8:02
9:28
16 Ut/Tue
6
5:07
6:33
1:18
6:04
8:04
9:29
17 Sr/Wed 7
5:05
6:31
1:18
6:05
8:05
9:31
18 Če/Thu 8
5:03
6:29
1:18
6:05
8:06
9:33
5:01
6:28
1:18
6:06
8:07
9:34
11
QUR’AN
Po takvimu | Islamic Date
APRIL
SHAH FAISAL MOSQUE
ISLAMABAD PAKISTAN
Če/Thu
Džuma / Jumu’ah
19 Pe/Fri
9
20 Su/Sat
10
4:59
6:26
1:17
6:07
8:08
9:36
21 Ne/Sun 11
4:57
6:25
1:17
6:08
8:10
9:37
22 Po/Mon 12
4:55
6:23
1:17
6:08
8:11
9:39
23 Ut/Tue
13
4:53
6:21
1:17
6:09
8:12
9:40
24 Sr/Wed 14
4:51
6:20
1:17
6:10
8:13
9:42
25 Če/Thu 15
4:49
6:18
1:16
6:11
8:14
9:44
4:47
6:17
1:16
6:11
8:16
9:45
Džuma / Jumu’ah
26 Pe/Fri
16
27 Su/Sat
17
4:46
6:15
1:16
6:12
8:17
9:47
28 Ne/Sun 18
4:44
6:14
1:16
6:13
8:18
9:48
29 Po/Mon 19
4:42
6:12
1:16
6:13
8:19
9:50
30 Ut/Tue
4:40
6:11
1:16
6:14
8:20
9:52
20
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
APRIL ∫ 2013
Nedjelja
Su
Mo 2
Ponedjeljak
1
Džumadel-ula
1434 H.G.
Utorak
20
26
27
4
21
28
29
6
12
Džumadel-uhra
1434 H.G.
7
13
Fr
6
24
13
9
26
15
3
20
19
8
Sa
Notes:
25
2
1
25
14
5
Subota
12
18
24
Petak
23
11
17
23
29
18
28
5
11
22
10
16
22
We 4 Th
21
9
15
14
3
Četvrtak
10
27
16
17
30
19
20
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
8
7
Tu
Srijeda
DŽUMADEL-UHRA/ REDŽEB ∫ 1434
HADITH
“The five daily prayers, and praying one Friday prayer (Jumuah)
and the next, and the fasting of Ramadan, result in the expiation of the sins committed between them, so long as major
sins are avoided.” (Muslim)
"Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana,
brišu grijehe počinjene između njih, ako se izbjegnu veliki
grijesi." (Muslim)
23
4
Su/Sat
5
Ne/Sun
Jacija | Isha
22
Pe/Fri
Akšam | Maghrib
Če/Thu
3
Ikindija | Asr
2
Podne | Zuhr
21
Izlazak Sunca | Sunrise
Sr/Wed
Zora | Fajr
U sedmici | Day
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
Po kalendaru | Date
BAYEZID MOSQUE
ISTANBUL-TURKEY
Po takvimu | Islamic Date
MAJ
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
4:38
6:10
1:16
6:15
8:21
9:53
4:36
6:08
1:15
6:15
8:23
9:55
4:34
6:07
1:15
6:16
8:24
9:56
24
4:32
6:05
1:15
6:17
8:25
9:58
25
4:31
6:04
1:15
6:17
8:26
10:00
6
Po/Mon 26
4:29
6:03
1:15
6:18
8:27
10:01
7
Ut/Tue
27
4:27
6:01
1:15
6:19
8:28
10:03
8
Sr/Wed
28
4:25
6:00
1:15
6:19
8:30
10:05
9
Če/Thu
29
4:24
5:59
1:15
6:20
8:31
10:06
Džumadel-uhra 1434 h.g.
Džuma / Jumu’ah
Dan džamija
10 Pe/Fri
30
Džuma / Jumu’ah
4:22
5:58
1:15
6:21
8:32
10:08
11
1
Redžeb 1434 H.G.
4:20
5:57
1:15
6:21
8:33
10:10
12 Ne/Sun 2
4:19
5:55
1:15
6:22
8:34
10:11
13 Po/Mon 3
4:17
5:54
1:15
6:23
8:35
10:13
14 Ut/Tue
4
4:15
5:53
1:15
6:23
8:36
10:14
15 Sr/Wed 5
4:14
5:52
1:15
6:24
8:37
10:16
16 Če/Thu 6
4:12
5:51
1:15
6:25
8:38
10:18
4:11
5:50
1:15
6:25
8:40
10:19
Su/Sat
Džuma / Jumu’ah
17 Pe/Fri
7
18 Su/Sat
8
4:09
5:49
1:15
6:26
8:41
10:21
19 Ne/Sun 9
4:08
5:48
1:15
6:26
8:42
10:22
20 Po/Mon 10
4:06
5:47
1:15
6:27
8:43
10:24
21 Ut/Tue
11
4:05
5:46
1:15
6:28
8:44
10:25
22 Sr/Wed 12
4:04
5:45
1:15
6:28
8:45
10:27
23 Če/Thu 13
4:02
5:45
1:15
6:29
8:46
10:28
4:01
5:44
1:15
6:29
8:47
10:30
Džuma / Jumu’ah
24 Pe/Fri
14
25 Su/Sat
15
4:00
5:43
1:16
6:30
8:48
10:31
26 Ne/Sun 16
3:59
5:42
1:16
6:30
8:49
10:33
27 Po/Mon 17
3:58
5:42
1:16
6:31
8:49
10:34
28 Ut/Tue
18
3:56
5:41
1:16
6:32
8:50
10:35
29 Sr/Wed 19
3:55
5:40
1:16
6:32
8:51
10:37
30 Če/Thu 20
3:54
5:40
1:16
6:33
8:52
10:38
3:53
5:39
1:16
6:33
8:53
10:39
31 Pe/Fri
21
Džuma / Jumu’ah
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
MAY ∫ 2013
Nedjelja
Su
Mo 5
Ponedjeljak
Tu
Srijeda
1
6
We 72 Th
Džumadel-uhra
1434 H.G.
7
6
25
26
13
12
27
3
20Victoria
21
8
Dan Džamija
14
2
Četvrtak
28
4
21
4
24
Redžeb
1434 H.G.
30
6
Notes:
11
17
23
Sa
23
29
5
Fr
Subota
10
16
22
3
22
9
15
Petak
1
18
7
24
8
25
Day
26
9
10
27
16
11
28
17
12
30
29
18
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
13
19
14
15
31
20
21
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
5
19
Utorak
REDŽEB / ŠA’BAN ∫ 1434
Ut/Tue
25
5
Sr/Wed
26
6
Če/Thu
27
7
Pe/Fri
28
8
Su/Sat
9
Ne/Sun
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
3:53
5:39
1:16
6:34
8:54
10:40
23
3:52
5:38
1:17
6:34
8:54
10:41
Po/Mon 24
3:51
5:38
1:17
6:35
8:55
10:43
3:50
5:37
1:17
6:35
8:56
10:44
3:49
5:37
1:17
6:35
8:57
10:45
3:49
5:37
1:17
6:36
8:57
10:46
3:48
5:36
1:17
6:36
8:58
10:47
29
3:48
5:36
1:18
6:37
8:59
10:48
30
3:47
5:36
1:18
6:37
8:59
10:49
3:47
5:36
1:18
6:38
9:00
10:49
2
3:46
5:35
1:18
6:38
9:00
10:50
12 Sr/Wed 3
3:46
5:35
1:18
6:38
9:01
10:51
13 Če/Thu 4
3:46
5:35
1:19
6:39
9:01
10:51
3:46
5:35
1:19
6:39
9:02
10:52
10 Po/Mon 1
HADITH
Abu Huraira (may Allah be pleased with him) reported that Allah's
Messenger (may Allah's blessings and peace be upon him) was
presented two cups at Bayt al-Maqdis on the night of the Heavenly
Journey, one containing wine and the other containing milk. He
looked at both of them, and he took the one containing milk,
whereupon Jibril (peace be upon him) said: Praise is due to Allah
Who guided you to the true nature; had you taken the one contain
ing wine, your Umma would have gone astray. (Muslim)
Prenosi se od Ebu Hurejre r.a. da su Allahovom poslaniku s.a.v.s. u
noći Israa (i Miradža) u Bejtul-Makdisu bile ponuđene dvije čaše,
jedna s vinom, druga s mlijekom. On je pogledao u obje i izabrao onu
s mlijekom, nakon čega mu je melek Džibril a.s. rekao: “Hvala Allahu
Koji te je uputio na (istinsko) prirodno! Da si uzeo onu s vinom tvoj
Ummet bi otišao u zabludu”. (Muslim)
Jacija | Isha
4
Akšam | Maghrib
Ne/Sun
3
Ikindija | Asr
2
Podne | Zuhr
Po takvimu | Islamic Date
22
Izlazak Sunca | Sunrise
U sedmici | Day
Su/Sat
Zora | Fajr
Po kalendaru | Date
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
JUNI
MASJID AL-AQSA
JERUSALEM, PALESTINE
11
Ut/Tue
Redžeb 1434 H.G.
Lejletul-Mi’radž
Džuma / Jumu’ah
Ša’ban 1434 H.G.
14 Pe/Fri
5
15 Su/Sat
6
3:46
5:35
1:19
6:39
9:02
10:53
16 Ne/Sun 7
3:46
5:35
1:19
6:40
9:03
10:53
17 Po/Mon 8
3:46
5:35
1:20
6:40
9:03
10:54
18 Ut/Tue
3:46
5:35
1:20
6:40
9:03
10:54
19 Sr/Wed 10
3:46
5:36
1:20
6:40
9:04
10:54
20 Če/Thu 11
3:46
5:36
1:20
6:41
9:04
10:54
3:46
5:36
1:20
6:41
9:04
10:55
3:46
5:36
1:21
6:41
9:04
10:55
3:47
5:36
1:21
6:41
9:04
10:55
24 Po/Mon 15
3:47
5:37
1:21
6:41
9:04
10:55
25 Ut/Tue
16
3:48
5:37
1:21
6:41
9:04
10:55
26 Sr/Wed 17
3:48
5:37
1:21
6:42
9:04
10:55
27 Če/Thu 18
3:49
5:38
1:22
6:42
9:04
10:55
3:50
5:38
1:22
6:42
9:04
10:54
Džuma / Jumu’ah
9
21 Pe/Fri
12
22 Su/Sat
13
23 Ne/Sun 14
Džuma / Jumu’ah
Lejletul-Berat
28 Pe/Fri
19
29 Su/Sat
20
3:50
5:39
1:22
6:42
9:04
10:54
30 Ne/Sun 21
3:51
5:39
1:22
6:42
9:04
10:54
Džuma / Jumu’ah
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
JUNE ∫ 2013
Nedjelja
30
Su
Mo
Ponedjeljak
4
Utorak
Tu
Srijeda
We
Četvrtak
Th
Petak
Fr
Subota
1
Redžeb
1434 H.G.
21
4
23
24
10
9
Ša’ban
1434 H.G.
30
7
Lejletul-Berat
1
14
2
8
26
20
26
16
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
14
17
15
21
22
28
18
6
12
11
27
29
5
4
10
8
28
27
3
9
7
13
19
25
15
Lejletul-Mi’radž
6
12
18
24
23
25
11
17
16
5
22
13
29
19
20
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
3
2
Sa
Notes:
ŠA’BAN / RAMAZAN ∫ 1434
“The month of Ramadan is that in which was revealed the Quran; a guidance for mankind, and clear proofs of the guid
ance, and the criterion (of right and wrong). And whosoever of
you is present, let him fast the month, and whosoever of you is
sick or on a journey, a number of other days...” (Qur’an, 2:185)
“U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji je
putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja
dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga
u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti
broj dana naposti…” (Kur’an, 2:185)
Akšam | Maghrib
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
5:40
1:22
6:42
9:04
10:53
23
3:53
5:40
1:23
6:42
9:04
10:53
24
3:54
5:41
1:23
6:42
9:04
10:52
Če/Thu
25
3:54
5:42
1:23
6:42
9:03
10:52
5
Pe/Fri
26
3:55
5:42
1:23
6:42
9:03
10:51
6
Su/Sat
27
3:57
5:43
1:23
6:42
9:03
10:50
7
Ne/Sun
28
3:58
5:44
1:24
6:41
9:02
10:50
8
Po/Mon 29
3:59
5:44
1:24
6:41
9:02
10:49
9
Ut/Tue
4:00
5:45
1:24
6:41
9:01
10:48
10 Sr/Wed 2
4:01
5:46
1:24
6:41
9:01
10:47
11
4:02
5:47
1:24
6:41
9:00
10:46
4:04
5:47
1:24
6:40
9:00
10:45
Po/Mon 22
2
Ut/Tue
3
Sr/Wed
4
Če/Thu
1
Ša’ban 1434 H.G.
Džuma / Jumu’ah
Ramazan 1434 H.G.
3
Jacija | Isha
Ikindija | Asr
s:m
3:52
1
Zora | Fajr
Podne | Zuhr
Izlazak Sunca | Sunrise
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
U sedmici | Day
Po kalendaru | Date
QUR’AN
Po takvimu | Islamic Date
JULI
BAŠČARŠIJSKA DŽAMIJA
SARAJEVO
12 Pe/Fri
4
13 Su/Sat
5
4:05
5:48
1:24
6:40
8:59
10:44
14 Ne/Sun 6
4:06
5:49
1:24
6:40
8:58
10:43
15 Po/Mon 7
4:07
5:50
1:25
6:39
8:58
10:42
16 Ut/Tue
8
4:09
5:51
1:25
6:39
8:57
10:40
17 Sr/Wed 9
4:10
5:52
1:25
6:39
8:56
10:39
18 Če/Thu 10
4:12
5:53
1:25
6:38
8:56
10:38
4:13
5:54
1:25
6:38
8:55
10:37
Džuma / Jumu’ah
19 Pe/Fri
11
20 Su/Sat
12
4:15
5:54
1:25
6:38
8:54
10:35
21 Ne/Sun 13
4:16
5:55
1:25
6:37
8:53
10:34
22 Po/Mon 14
4:18
5:56
1:25
6:37
8:52
10:33
23 Ut/Tue
15
4:19
5:57
1:25
6:36
8:51
10:31
24 Sr/Wed 16
4:21
5:58
1:25
6:35
8:50
10:30
Džuma / Jumu’ah
25 Če/Thu 17
Dan bedra
4:22
5:59
1:25
6:35
8:49
10:28
26 Pe/Fri
18
Džuma / Jumu’ah
4:24
6:00
1:25
6:34
8:48
10:27
27 Su/Sat
19
4:25
6:01
1:25
6:34
8:47
10:25
28 Ne/Sun 20
4:27
6:03
1:25
6:33
8:46
10:23
29 Po/Mon 21
4:28
6:04
1:25
6:32
8:45
10:22
30 Ut/Tue
22
4:30
6:05
1:25
6:32
8:44
10:20
31 Sr/Wed 23
4:31
6:06
1:25
6:31
8:42
10:18
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
JULY ∫ 2013
Nedjelja
Su
Mo 52
Ponedjeljak
41
Canada
Day
Ša`ban
1434 H.G.
22
8
28
7
13
29
28
20
21
6
13
5
4
20
19
12
11
26
17
Sa
Notes:
27
26
10
Dan bedra
Fr
Subota
12
25
16
5
3
9
15
Petak
25
18
24
30
Th
2
8
14
4
11
17
23
Četvrtak
24
1
16
22
21
We
10
Ramazan
1434 H.G.
29
6
3
23
9
15
14
Tu
Srijeda
27
18
19
31
22
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
23
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
7
Utorak
RAMAZAN / ŠEVVAL ∫ 1434
LA MESQUITA DE PALERMO
BUENOS AIRES ARGENTINA
QUR’AN
“Read, in the Name of your Lord Who has created (all that
exists), has created man out of a clot. Read! And your Lord is
Most Generous. Who has taught (the writing) by the pen, has
taught man that which he knew not." (Qur’an, 96:1-5)
“Uči, čitaj u ime tvog Gospodara koji stvara. Stvara čovjeka od
zakvačka. Uči, plemenit je Gospodar tvoj. Koji poučava čovjeka
peru. Koji ga poučava onome što ne zna”. (Kur’an, 96:1-5)
4
Ne/Sun
Jacija | Isha
Su/Sat
Akšam | Maghrib
Pe/Fri
3
Ikindija | Asr
2
Podne | Zuhr
24
Izlazak Sunca | Sunrise
Po takvimu | Islamic Date
Če/Thu
Zora | Fajr
U sedmici | Day
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
Po kalendaru | Date
AUGUST
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
Ramazan 1434 H.G.
4:33
6:07
1:25
6:30
8:41
10:17
25
Džuma / Jumu’ah
4:35
6:08
1:25
6:29
8:40
10:15
26
Lejletul-Kadr
4:36
6:09
1:25
6:29
8:39
10:13
27
4:38
6:10
1:25
6:28
8:37
10:11
5
Po/Mon 28
4:39
6:11
1:25
6:27
8:36
10:10
6
Ut/Tue
29
4:41
6:12
1:24
6:26
8:35
10:08
7
Sr/Wed
30
4:43
6:13
1:24
6:25
8:34
10:06
8
Če/Thu
1
Ševval 1434. H.G. Ramazanski bajram
4:44
6:14
1:24
6:24
8:32
10:04
9
Pe/Fri
2
Džuma / Jumu’ah
4:46
6:16
1:24
6:23
8:31
10:02
10 Su/Sat
3
4:47
6:17
1:24
6:23
8:29
10:00
11
4
4:49
6:18
1:24
6:22
8:28
9:59
12 Po/Mon 5
4:50
6:19
1:24
6:21
8:26
9:57
13 Ut/Tue
6
4:52
6:20
1:23
6:20
8:25
9:55
14 Sr/Wed 7
4:54
6:21
1:23
6:18
8:23
9:53
15 Če/Thu 8
4:55
6:22
1:23
6:17
8:22
9:51
4:57
6:23
1:23
6:16
8:20
9:49
Ne/Sun
16 Pe/Fri
9
17 Su/Sat
10
4:58
6:25
1:23
6:15
8:19
9:47
18 Ne/Sun 11
5:00
6:26
1:22
6:14
8:17
9:45
19 Po/Mon 12
5:01
6:27
1:22
6:13
8:16
9:43
20 Ut/Tue
13
5:03
6:28
1:22
6:12
8:14
9:41
21 Sr/Wed 14
5:04
6:29
1:22
6:11
8:12
9:39
22 Če/Thu 15
5:06
6:30
1:21
6:09
8:11
9:37
5:07
6:31
1:21
6:08
8:09
9:35
Džuma / Jumu’ah
23 Pe/Fri
16
24 Su/Sat
17
5:09
6:32
1:21
6:07
8:07
9:33
25 Ne/Sun 18
5:10
6:34
1:21
6:06
8:06
9:31
26 Po/Mon 19
5:12
6:35
1:20
6:05
8:04
9:29
27 Ut/Tue
20
5:13
6:36
1:20
6:03
8:02
9:27
28 Sr/Wed 21
5:14
6:37
1:20
6:02
8:01
9:25
29 Če/Thu 22
5:16
6:38
1:19
6:01
7:59
9:23
5:17
6:39
1:19
5:59
7:57
9:21
5:19
6:40
1:19
5:58
7:55
9:19
30 Pe/Fri
23
31 Su/Sat
24
Džuma / Jumu’ah
Džuma / Jumu’ah
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
AUGUST ∫ 2013
Nedjelja
Su
Mo
Ponedjeljak
Utorak
Tu
Srijeda
We 1 Th
Četvrtak
Ramazan
1434 H.G.
6
7
2
3
25
24
8
Fr
Subota
Sa
Lejletul-Kadr
Notes:
26
10
9
Ramazanski bajram
27
28
12
11
4
13
5
19
18
11
18
6
12
19
23
15
14
28
20
9
8
22
22
21
10
24
16
30
29
3
17
16
7
13
2
1
15
21
27
Ševval
1434 H.G.
30
14
20
26
25
29
17
31
23
24
.
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
5
4
Petak
ŠEVVAL / ZUL-KA’DE
MAWLANA MOSQUE
ROTTERDAM NETHERLAND
27
4
Sr/Wed
28
5
Če/Thu
29
6
Pe/Fri
30
Džuma / Jumu’ah
7
Su/Sat
1
Zu-l-Ka’de 1434. H.G.
8
Ne/Sun
2
9
Po/Mon 3
10 Ut/Tue
4
11
5
Sr/Wed
Sufyan ibn Abdullah (may Allah be pleased with him) relates: 'I said,
O Messenger of Allah give me some such comprehensive guidance
about Islam after which I may not have to ask anyone else'. The
Prophet (may Allah's blessings and peace be upon him) replied,
"Say: I believe in Allah and then be steadfast (on it) ". (Muslim)
13 Pe/Fri
7
14 Su/Sat
8
Džuma / Jumu’ah
15 Ne/Sun 9
16 Po/Mon 10
17 Ut/Tue
11
18 Sr/Wed 12
19 Če/Thu 13
20 Pe/Fri
14
21 Su/Sat
15
Džuma / Jumu’ah
22 Ne/Sun 16
23 Po/Mon 17
24 Ut/Tue
poslaniče, reci mi nešto tako o islamu nakon čega neću morati
pitati nikoga drugoga.” Poslanik s.a.v.s. mu je odgovorio: “Reci: ‘Ja
vjerujem u Allaha’ i budi ustrajan (na tome)”. (Muslim)
18
25 Sr/Wed 19
26 Če/Thu 20
27 Pe/Fri
21
28 Su/Sat
22
29 Ne/Sun 23
30 Po/Mon 24
Džuma / Jumu’ah
s:m
s:m
6:41
1:18
5:57
s:m
6:43
1:18
5:55
6:44
1:18
5:54
6:45
1:17
5:52
6:46
1:17
5:51
6:47
1:17
5:50
6:48
1:16
5:48
6:49
1:16
5:47
6:50
1:16
5:45
6:52
1:15
5:44
6:53
1:15
5:42
6:54
1:15
5:41
6:55
1:14
5:39
6:56
1:14
5:38
6:57
1:14
5:36
6:58
1:13
5:35
6:59
1:13
5:33
7:01
1:13
5:32
7:02
1:12
5:30
7:03
1:12
5:29
7:04
1:11
5:27
7:05
1:11
5:25
7:06
1:11
5:24
7:07
1:10
5:22
7:08
1:10
5:21
7:10
1:10
5:19
7:11
1:09
5:18
7:12
1:09
5:16
7:13
1:09
5:14
7:14
1:08
5:13
Jacija | Isha
Ut/Tue
s:m
5:20
5:22
5:23
5:24
5:26
5:27
5:28
5:30
5:31
5:32
5:34
5:35
5:36
5:38
5:39
5:40
5:41
5:43
5:44
5:45
5:46
5:48
5:49
5:50
5:51
5:53
5:54
5:55
5:56
5:57
Akšam | Maghrib
Po/Mon 26
3
Ikindija | Asr
2
Ševval 1434. H.G.
Podne | Zuhr
25
Izlazak Sunca | Sunrise
Po takvimu | Islamic Date
Ne/Sun
Zora | Fajr
U sedmici | Day
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
Po kalendaru | Date
SEPTEMBAR
12 Če/Thu 6
HADITH
∫ 1434
s:m
s:m
7:54
7:52
7:50
7:48
7:47
7:45
7:43
7:41
7:39
7:38
7:36
7:34
7:32
7:30
7:28
7:27
7:25
7:23
7:21
7:19
7:17
7:15
7:14
7:12
7:10
7:08
7:06
7:05
7:03
7:01
9:17
9:15
9:13
9:11
9:09
9:07
9:05
9:02
9:00
8:58
8:56
8:54
8:52
8:50
8:48
8:46
8:44
8:42
8:40
8:38
8:37
8:35
8:33
8:31
8:29
8:27
8:25
8:23
8:21
8:19
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
SEPTEMBER ∫ 2013
Nedjelja
1
Su
Ševval
1434 H.G.
2
25
Utorak
Labour
Day
26
2
15
10
16
16
23
18
24
17
12
5
11
19
13
Sa
Zul-Ka’de
1434 H.G.
Notes:
1
8
21
14
27
20
7
7
20
26
Subota
14
13
19
25
Fri
30
6
12
18
Th 6
Petak
29
28
4
10
30
We 5
Četvrtak
11
17
23
22
4
27
3
9
Tu
Srijeda
15
28
21
22
24
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
9
8
29
Mo 3
Ponedjeljak
4
Pe/Fri
28
5
Su/Sat
29
6
Ne/Sun
1
7
8
9
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
5:59
7:15
1:08
5:11
6:59
8:18
26
6:00
7:17
1:08
5:10
6:57
8:16
27
6:01
7:18
1:07
5:08
6:55
8:14
6:02
7:19
1:07
5:07
6:54
8:12
6:03
7:20
1:07
5:05
6:52
8:10
6:05
7:21
1:07
5:03
6:50
8:08
Po/Mon 2
6:06
7:22
1:06
5:02
6:48
8:07
Ut/Tue
3
6:07
7:24
1:06
5:00
6:47
8:05
Sr/Wed
4
6:08
7:25
1:06
4:59
6:45
8:03
10 Če/Thu 5
6:09
7:26
1:05
4:57
6:43
8:02
6:11
7:27
1:05
4:56
6:41
8:00
7
6:12
7:28
1:05
4:54
6:40
7:58
13 Ne/Sun 8
6:13
7:30
1:05
4:52
6:38
7:57
11
Pe/Fri
12 Su/Sat
QUR’AN
" The Hajj (pilgrimage) is (in) the well-known months. So, whosoever
intends to perform Hajj therein then he should not have sexual
relations (with his wife), nor commit sin, nor dispute unjustly during
the Hajj. And whatever good you do, (be sure) Allah knows it. And
take a provision (with you) for the journey, but the best provision is
Taqwa (righteousness). So fear Me, O men of understanding! (Qur’an,
2:197)
“Hadž je u određenim mjesecima; onom ko se obaveže da će u njima
hadž obavljati nema snošaja sa ženama i nema ružnih riječi, i nema
svađe u danima hadža. A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što
vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni! “ (Kur’an, 2:197)
Jacija | Isha
Če/Thu
Akšam | Maghrib
Sr/Wed
3
Ikindija | Asr
2
Podne | Zuhr
25
Izlazak Sunca | Sunrise
Ut/Tue
Zora | Fajr
Po takvimu | Islamic Date
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
U sedmici | Day
OKTOBAR
Po kalendaru | Date
MASJID AL-HARAM
MECCA
ZUL-KA’DE / ZUL-HIDDŽDŽE ∫ 1434
6
Zul-Ka’de 1434. H.G.
Džuma / Jumu’ah
Zul-hidždže 1434. H.G.
Džuma / Jumu’ah
14 Po/Mon 9
Jevmu Arefe / Day of Arafat
6:14
7:31
1:04
4:51
6:36
7:55
15 Ut/Tue
Kurban bajram / EID
6:15
7:32
1:04
4:49
6:35
7:53
16 Sr/Wed 11
6:16
7:33
1:04
4:48
6:33
7:52
17 Če/Thu 12
6:18
7:35
1:04
4:46
6:31
7:50
6:19
7:36
1:04
4:45
6:30
7:49
10
Džuma / Jumu’ah
18 Pe/Fri
13
19 Su/Sat
14
6:20
7:37
1:03
4:43
6:28
7:47
20 Ne/Sun 15
6:21
7:38
1:03
4:42
6:27
7:46
21 Po/Mon 16
6:22
7:40
1:03
4:40
6:25
7:44
22 Ut/Tue
17
6:23
7:41
1:03
4:39
6:23
7:43
23 Sr/Wed 18
6:25
7:42
1:03
4:38
6:22
7:41
24 Če/Thu 19
6:26
7:43
1:03
4:36
6:20
7:40
6:27
7:45
1:03
4:35
6:19
7:38
Džuma / Jumu’ah
25 Pe/Fri
20
26 Su/Sat
21
6:28
7:46
1:02
4:33
6:17
7:37
27 Ne/Sun 22
6:29
7:47
1:02
4:32
6:16
7:36
28 Po/Mon 23
6:30
7:49
1:02
4:31
6:14
7:34
29 Ut/Tue
24
6:32
7:50
1:02
4:29
6:13
7:33
30 Sr/Wed 25
6:33
7:51
1:02
4:28
6:12
7:32
31 Če/Thu 26
6:34
7:52
1:02
4:27
6:10
7:30
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
OCTOBER ∫ 2013
Nedjelja
Su
Mo 51
Ponedjeljak
4
Utorak
Tu
Zul-Ka’de
1434 H.G.
Zul-hidždže
1434 H.G.
1
14
13
8
Jevmu Arefe/
Day of Arafat
21
20
15
22
3
Kurban Bajram
EID
16
17
29
6
7
19
13
25
19
Sa
Notes:
12
18
24
14
26
20
21
31
30
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
5
28
12
18
24
4
5
11
Subota
11
17
23
29
23
4
10
Petak
27
10
16
22
28
27
26
9
15
9
We 73 Th
25
8
2
62
Četvrtak
25
26
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
7
6
Srijeda
ZUL-HIDŽDŽE / MUHARREM ∫ 1434/35
QUR’AN
“Verily, the number of months with Allah is twelve months (in
a year), so it was ordained by Allah on the Day when He created the heavens and the earth; of them, four are sacred. That
is the right religion, so wrong not yourselves therein…”
(Qur’an, 9:36)
“Broj mjeseci u Allaha je dvanaest, prema Allahovoj knjizi, od
dana kada je nebesa i Zemlju stvorio; to je prava vjera. U njima
ne griješite...“ (Kur’an, 9:36)
Ne/Sun
4
Po/Mon 1
5
Ut/Tue
6
Sr/Wed
7
s:m
s:m
1:02
28
6:36
7:55
1:02
29
5:37
6:56
12:02
5:39
6:58
2
5:40
3
5:41
Če/Thu
4
8
Pe/Fri
5
9
Su/Sat
10
Ne/Sun
Zora | Fajr
s:m
7:54
Jacija | Isha
Su/Sat
3
s:m
6:35
Akšam | Maghrib
2
Ikindija | Asr
27
Podne | Zuhr
Pe/Fri
Izlazak Sunca | Sunrise
Po takvimu | Islamic Date
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
U sedmici | Day
NOVEMBAR
Po kalendaru | Date
BASHARAT MOSQUE
PEDRO ABAD SPAIN
s:m
s:m
6:09
7:29
4:24
6:08
7:28
3:23
5:06
6:27
12:02
3:22
5:05
6:26
6:59
12:02
3:20
5:04
6:25
7:00
12:02
3:19
5:03
6:24
5:42
7:02
12:02
3:18
5:01
6:23
5:43
7:03
12:02
3:17
5:00
6:22
6
5:44
7:04
12:02
3:16
4:59
6:21
7
5:45
7:06
12:03
3:15
4:58
6:20
11
Po/Mon 8
5:47
7:07
12:03
3:14
4:57
6:19
12
Ut/Tue
9
5:48
7:08
12:03
3:13
4:56
6:18
13
Sr/Wed
10
5:49
7:10
12:03
3:12
4:55
6:17
14
Če/Thu
11
5:49
7:10
12:03
3:12
4:55
6:17
15
Pe/Fri
12
5:50
7:11
12:03
3:11
4:54
6:16
16
Su/Sat
13
5:52
7:13
12:03
3:09
4:52
6:15
17
Ne/Sun
14
5:53
7:15
12:04
3:08
4:51
6:14
18
Po/Mon 15
5:54
7:16
12:04
3:07
4:50
6:13
19
Ut/Tue
16
5:55
7:17
12:04
3:07
4:49
6:13
20 Sr/Wed
17
5:56
7:19
12:04
3:06
4:49
6:12
21
18
5:58
7:20
12:05
3:05
4:48
6:12
5:59
7:21
12:05
3:04
4:47
6:11
6:00
7:22
12:05
3:04
4:47
6:10
6:01
7:23
12:05
3:03
4:46
6:10
6:02
7:25
12:06
3:03
4:45
6:10
Če/Thu
22 Pe/Fri
19
23
Su/Sat
20
24
Ne/Sun
21
25
Po/Mon 22
Zul-hidždže 1434. H.G Džuma/Jumu’ah.
Muharrem 1435. H.G.
Nova hidžretska god.
Džuma / Jumu’ah
Džuma / Jumu’ah
Džuma / Jumu’ah
Jevmu Ašura
4:25
26 Ut/Tue
23
6:03
7:26
12:06
3:02
4:45
6:09
27
Sr/Wed
24
6:04
7:27
12:06
3:02
4:44
6:09
28 Če/Thu
25
6:04
7:27
12:06
3:02
4:44
6:09
29 Pe/Fri
26
6:05
7:28
12:07
3:01
4:44
6:09
30 Su/Sat
27
6:07
7:30
12:07
3:00
4:43
6:08
Džuma / Jumu’ah
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
4. novembra 2012. godine otpočinje zimsko računanje vremena na teritoriji USA i Kanade
NOVEMBER ∫ 2013
Nedjelja
Su
Mo
Ponedjeljak
Utorak
Tu
Srijeda
We
Četvrtak
Th
Petak
1
Fr
Zul-Hidždže
1434 H.G.
4
5
6
7
2
27
Sa
Notes:
28
9
8
Nova hidžretska god
Daylight saving
time ends
10
Muharrem
1435 H.G.
29
11
7
17
24
1
2
12
8
18
14
13
9
19
15
25
3
14
10
20
16
26
12
11
17
22
13
23
19
18
28
6
16
15
21
27
5
4
29
20
30
Jevmu Ašura
21
22
23
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
24
25
26
27
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
3
Subota
MUHARREM / SAFER ∫ 1435
QUR’AN
“Allāh has revealed the Best Message, a Book (that is) Consistent,
repeating (its teachings), at which do tremble the skins of those
who fear their Lord, then their skins and their hearts do soften to
the remembrance of Allāh. This is Allāh’s guidance, He guides with it
whom He pleases; and he whom Allāh causes to go astray, for him
there is no guide.” (Qur’an, 39:23)
"Allah objavljuje najljepši govor, Knjigu sličnu po smislu, čije su
pouke dvojake (ponavljaju se). Od nje se koža ježi u onih koji se
Gospodara svoga boje, a zatim, kad se spomene ime Allahovo, kože
se njihove i srca njihova smiruju. To je Allahova Uputa kojom On
upućuje koga hoće; a onoga koga Allah ostavi u zabludi, njemu
nema upućivača." (Qur’an, 39:23)
Jacija | Isha
Akšam | Maghrib
3
Ikindija | Asr
2
Podne | Zuhr
Po takvimu | Islamic Date
28
Izlazak Sunca | Sunrise
U sedmici | Day
Ne/Sun
Zora | Fajr
Po kalendaru | Date
1
Blagdani i druga
obilježlja | Islamic Month
DECEMBAR
KIPCHAK MOSQUE
ASHGABAT TURKMENISTAN
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
s:m
6:08
7:32
12:08
3:00
4:43
6:08
Po/Mon 29
6:09
7:33
12:08
3:00
4:42
6:08
Ut/Tue
30
6:10
7:34
12:09
3:00
4:42
6:08
4
Sr/Wed
1
6:10
7:35
12:09
2:59
4:42
6:07
5
Če/Thu
2
6:11
7:36
12:09
2:59
4:42
6:07
6
Pe/Fri
3
6:12
7:37
12:10
2:59
4:42
6:07
7
Su/Sat
4
6:13
7:38
12:10
2:59
4:41
6:07
8
Ne/Sun
5
6:14
7:39
12:11
2:59
4:41
6:07
9
Po/Mon 6
6:15
7:40
12:11
2:59
4:41
6:08
10
Ut/Tue
7
6:15
7:41
12:12
2:59
4:41
6:08
11
Sr/Wed
8
6:16
7:41
12:12
2:59
4:41
6:08
12
Če/Thu
9
6:17
7:42
12:12
2:59
4:42
6:08
13
Pe/Fri
10
6:17
7:42
12:12
2:59
4:42
6:08
14
Su/Sat
11
6:18
7:43
12:13
2:59
4:42
6:08
15
Ne/Sun
12
6:19
7:45
12:14
3:00
4:42
6:09
16
Po/Mon 13
6:20
7:45
12:14
3:00
4:42
6:09
17
Ut/Tue
14
6:20
7:46
12:15
3:01
4:43
6:10
18
Sr/Wed
15
6:21
7:47
12:15
3:01
4:43
6:10
19
Če/Thu
16
6:21
7:47
12:16
3:01
4:44
6:10
6:22
7:48
12:16
3:02
4:44
6:11
Muharrem 1435. H.G.
Safer 1435 H.G.
Džuma / Jumu’ah
Džuma / Jumu’ah
Džuma / Jumu’ah
20 Pe/Fri
17
21
18
6:22
7:48
12:17
3:02
4:45
6:11
19
6:23
7:49
12:17
3:03
4:45
6:12
23
Po/Mon 20
6:23
7:49
12:18
3:03
4:46
6:12
24
Ut/Tue
21
6:24
7:50
12:18
3:04
4:46
6:13
25
Sr/Wed
22
6:24
7:50
12:19
3:05
4:47
6:14
26 Če/Thu
23
6:24
7:50
12:19
3:05
4:48
6:14
27
24
6:25
7:51
12:20
3:06
4:48
6:15
Su/Sat
22 Ne/Sun
Pe/Fri
Džuma / Jumu’ah
28 Su/Sat
25
6:25
7:51
12:20
3:06
4:48
6:15
29 Ne/Sun
26
6:25
7:51
12:20
3:07
4:49
6:16
30 Po/Mon 27
6:25
7:51
12:21
3:08
4:51
6:17
31
6:26
7:51
12:22
3:09
4:51
6:18
Ut/Tue
28
Hamilton +2, Niagara Falls -2, Kitchener +4, Guelph +3, London +7, Windsor +14, Ottawa -15, Montreal -24
DECEMBER ∫ 2013
Nedjelja
1
Su
Muharrem
1435 H.G.
2
28
Utorak
5
15
10
6
16
12
26
Safer
1435 H.G.
12
7
11
21
18
17
28
27
23
4
10
16
Sa
Notes:
14
20
26
22
Fr
3
9
15
21
6
Subota
13
19
25
Petak
2
8
14
20
1
18
24
30
29
We 5 Th
7
13
19
4
Četvrtak
11
17
23
22
30
29
9
Tu
Srijeda
24
25
31
27
28
MEDŽLIS ISLAMSKE ZAJEDNICE BOŠNJAKA KANADE
COUNCIL OF BOSNIAK ISLAMIC ASSOCIATION OF CANADA
Designed & Printed by PrintXperts. Tel: 416.609.2427
8
Mo 3
Ponedjeljak
Bošnjački Islamski Centar Hamilton
Buduća Džamija
2013
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
4 599 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content