close

Enter

Log in using OpenID

.pdf - RMC "Dr Safet Mujić"

embedDownload
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Drage kolege i prijatelji,
čast nam je pozvati Vas na pete „Dane BHAAAS u BiH“ u organizaciji
Bosanskohercegovačko-američke akademije znanosti i umjetnosti (BHAAAS),
Sveučilišne kliničke bolnice Mostar i RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar.
BHAAAS je nepolitička i neprofitna organizacija čija je misija
unaprjeđenje i razvoj znanosti i umjetnosti unutar bosansko-hercegovačke
dijaspore u sjevernoj Americi (SAD i Kanada) te u Bosni i Hercegovini. BHAAAS
okuplja znanstvenike, profesionalce i umjetnike bosansko-hercegovačkog
porijekla koji žive na području Sjeverne Amerike, ali i širom svijeta. Simpozij
predstavlja značajan skup stručnjaka i znanstvenika iz područja intenzivne
medicine/anesteziologije, neurokirurgije, ortopedije, onkologije, psihijatrije
i psihologije, pedijatrije, obiteljske/opće medicine i sestrinstva s ciljem razmjene dosadašnjih iskustava i novih spoznaja. Peti „Dani BHAAAS u Mostaru“
nedvojbeno će biti najveći znanstveno-stručni skup u BiH u 2013. godini.
Pozivamo Vas da svojom nazočnošću i sudjelovanjem pridonesete uspjehu simpozija.
Veselimo se Vašem dolasku na pete „Dane BHAAAS u BiH“ u Mostaru
2013. godine.
Predsjednici organizacijskog odbora:
Prof. dr. sc. Ante Kvesić, dr. med.
Prim. Zlatko Guzin, dr. med.
Andi Arnautović, dr. med.
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
3
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Dear Friends and Colleagues,
It is our great honor to invite you to the Fifth International Medical Symposium, „Days of BHAAAS in BiH,“ organized by the Bosnian-Herzegovinian
American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS), University Clinical Hospital of Mostar and Regional Medical Center „Dr. Safet Mujić“ of Mostar.
BHAAAS is a non-governmental, non-profit organization with the mission of
advancing arts and sciences within the Bosnian-Herzegovinian diaspora in
North America (USA and Canada) and in Bosnia and Herzegovina. BHAAAS
gathers scientists, professionals and artists with Bosnian-Herzegovinian
roots who reside in North America and all around the world. The symposium
represents a significant assembly of specialists and scientists in the areas of:
Intensive Care Medicine/Anesthesia, Neurosurgery, Orthopedics, Oncology,
Psychiatry and Psychology, Pediatrics, Family/General Medicine and Nursing
with the purpose of sharing experiences and advancements in these fields.
This Fifth International Medical Symposium, „Days of BHAAAS in Mostar“
will undoubtedly be the biggest gathering of scientific experts in BiH in 2013.
We invite you to contribute to the success of the Symposium with your presence and participation.
We are looking forward to seeing you at the Fifth International Medical Symposium „Days of BHAAAS in BiH“ in Mostar 2013.
Presidents of the Organizing Comittee:
Professor Ante Kvesić, MD, PhD
Zlatko Guzin, MD
Andi Arnautović, MD
4
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
ORGANIZACIJA SIMPOZIJA
Organizatori:
Bosanskohercegovačko-američka akademija znanosti i umjetnosti (BHAAAS)
Sveučilišna klinička bolnica (SKB) Mostar
RMC „Dr. Safet Mujić“ Mostar
Organizacijski odbor:
Ante Kvesić, Zlatko Guzin, Vjekoslav Mandić, Safet Omerović, Ivan Ćavar,
Mehmed Haznadar, Dušica Babović-Vuksanović, Andi Arnautović
Koordinatori simpozija:
Ivan Ćavar, Mehmed Haznadar, Dušica Babović-Vuksanović
Koordinatori po oblastima:
Opća medicina:
Ivan Ćavar, Safet Omerović, Dušica Babović-Vuksanović
Intenzivna medicina/Anestezija:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Zoran Karlović
Neurokirurgija:
Goran Lakičević, Kenan Arnautović, Ermin Hadžić
Ortopedija:
Zdenko Ostojić, Azer Huseinbegović, Enes Kanlić
Pedijatrija:
Diana Milojević, Željko Rončević, Hasan Vele
Psihijatrija/Psihologija:
Miro Klarić, Esad Boškailo, Lamija Duranović Vinković
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
5
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
ORGANIZATION OF THE SYMPOSIUM
Organizers:
Bosnian-Herzegovinian American Academy of Arts and Sciences (BHAAAS)
University Clinical Hospital of Mostar
Regional Medical Center „Dr. Safet Mujić“ of Mostar
Organizing Committee:
Ante Kvesić, Zlatko Guzin, Vjekoslav Mandić, Safet Omerović, Ivan Ćavar,
Mehmed Haznadar, Dušica Babović-Vuksanović, Andi Arnautović
Symposium Coordinators:
Ivan Ćavar, Mehmed Haznadar, Dušica Babović-Vuksanović
Department Coordinators:
General Medicine:
Ivan Ćavar, Safet Omerović, Dušica Babović-Vuksanović
Intensive-Care Medicine/Anesthesia:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Zoran Karlović
Neurosurgery:
Goran Lakičević, Kenan Arnautović, Ermin Hadžić
Orthopedics:
Zdenko Ostojić, Azer Huseinbegović, Enes Kanlić
Pediatrics:
Diana Milojević, Željko Rončević, Hasan Vele
Psychiatry/Psychology:
Miro Klarić, Esad Boškailo, Lamija Duranović Vinković
Oncology:
Inga Marijanović, Gordan Srkalović
6
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Onkologija:
Inga Marijanović, Gordan Srkalović
Sestrinstvo:
Oksana Memić, Maja Lukenda, Slavica Šimić
Porodična medicina:
Andi Arnautović, Melida Hasanagić, Edita Černi-Obrdalj
Vrijeme i mjesto odvijanja pojedinih sekcija:
Srijeda, 24. 04. 2013.: Porodična medicina, hotel Bristol
Četvrtak, 25. 04. 2013.: Opća medicina, Veliki amfiteatar Medicinskog
fakulteta u Mostaru
Petak, 26. 04. 2013.: 1. Intenzivna medicina/Anestezija, Veliki amfiteatar
Medicinskog fakulteta u Mostaru; 2. Ortopedija, hotel Ero; 3. Sestrinski
simpozij, hotel Bristol; 4. Pedijatrija, hotel Ero; 5. Onkologija, Velika
seminarska učionica Medicinskog fakulteta u Mostaru
Subota, 27. 04. 2013.: 1. Intenzivna medicina/Anestezija, Veliki amfiteatar
Medicinskog fakulteta u Mostaru; 2. Psihijatrija/Psihologija, hotel Ero; 3.
Neurokirurgija, hotel Bristol
Službeni jezici:
Jezici naroda BiH i engleski
Bodovanje:
Sudjelovanje na simpoziju bodovat će Liječnička komora HNŽ: 25 bodova za
predavače, 10 bodova za slušače.
Registracija:
Registrirati se možete prije početka i za vrijeme trajanja Simpozija u
predvorju Medicinskog fakulteta u Mostaru, hotela Ero i hotela Bristol gdje
ćete dobiti službenu akreditaciju. Svi registrirani sudionici dobit će službene
akreditacije za sudjelovanje na Simpoziju koje su obvezni nositi na svim
mjestima stručnog i društvenog programa Simpozija.
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
7
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Nursing:
Oksana Memić, Maja Lukenda, Slavica Šimić
Family medicine:
Andi Arnautović, Melida Hasanagić, Edita Černi-Obrdalj
Program Schedule:
Wednesday, April 24th, 2013: Family Medicine, Hotel Bristol
Thursday, April 25th, 2013: General Medicine, Medical Faculty of the
University of Mostar (Large Amphitheater)
Friday, April 26th, 2013: 1. Intensive-Care Medicine/Anesthesia, Medical
Faculty of the University of Mostar (Large Amphitheater); 2. Orthopedics,
Hotel Ero; 3. Nurses’ Symposium, Hotel Bristol; 4. Pediatrics, Hotel Ero; 5.
Oncology, Medical Faculty of the University of Mostar (Large Seminar Hall)
Saturday, April 27th, 2013: 1. Intensive-Care Medicine/Anesthesia, Medical
Faculty of the University of Mostar (Large Ampitheater); 2. Psychiatry/
Psychology, Hotel Ero; 3. Neurosurgery, Hotel Bristol
Official languages:
National languages of BiH and English
Scoring:
Participation in the Symposium will be scored by the Medical Chamber of
the County of Herzegovinia: 25 points for lecturers, 10 points for attendees.
Registration:
You can register before or during the Symposium in the lobby of the Medical
Faculty in Mostar, Hotel Ero or Hotel Bristol where you’ll be given offical
authorization to participate in the Symposium. Official authorization is
required to access all areas of the Symposium, both professional and social.
Sponsors: During the Symposium an exhibition of medical and pharmaceutical
products will be held in the lobbies of the Medical Faculty in Mostar, Hotel
Ero and Hotel Bristol.
8
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Sponzori:
Za vrijeme održavanja Simpozija održati će se izložba medicinskih i
farmaceutskih proizvoda u predvorju Medicinskog fakulteta u Mostaru,
hotela Ero i hotela Bristol.
Važna napomena:
Sekcija Porodične medicine bit će održana ranije, u srijedu 24. 04. 2013., u
hotelu Bristol zbog tehničkih razloga. Svi sudionici Simpozija su oslobođeni
kotizacije. Na kraju svakog radnog dana bit će organizirana svečana večera
samo za predavače od tog dana i koordinatore svih sekcija (samo uz
pozivnicu) i to:
Četvrtak, 25. 04. 2013, restoran Prestigue, Mepas Mall, 4. Kat, Ul. Kardinala
Stepinca, Mostar
Petak, 26.04. 2013., vinski restoran Romanca, Konjusi bb, Mostar
Subota, 27. 04. 2013., restoran Biosfera, Mostar
U četvrtak, 25. 04., u 13.30 h ispred zgrade Medicinskog fakulteta u Mostaru
bit će za goste iz inozemstva i regije organiziran polazak autobusa i posjeta
sljedećih turističkih mjesta u Hercegovini: Mostar-Blagaj-Žitomislići-PočiteljKravice-Međugorje.
U petak, 26. 04., u 13.00 h za sve zainteresirane goste bit će organizirani
skokovi sa Starog mosta u Neretvu.
Kontakt:
Sveučilišna klinička bolnica Mostar,
Kralja Tvrtka bb,
88000 Mostar, BIH
tel: +387 (0)36 336-537 (Ured za odnose s javnošću);
+387 (0)36 336 016 (tajnica ravnatelja);
e-mail: [email protected]
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
9
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Important note:
Due to technical reasons, the Family Medicine Program will be held the day
before the official Symposium begins on, Wednesday 24th April 2013, in
Hotel Bristol. All presenters of the Symposium are exempt from Symposium
registration fees. Daily dinner arrangements have been made during the
Symposium only for Lecturers of the day and all Department Coordinators
as follows:
Thursday, 25th April 2013, Restaurant Prestigue, Mepas Mall, 4th Floor,
Kardinala Stepinca Street, Mostar
Friday, 26th April 2013, Wine Restaurant Romanca, Konjusi bb, Mostar
Saturday, 27th April 2013, Restaurant Biosfera, Mostar
On Thursday, 25th April 2013, at 13:30 pm for all guests from abroad
and region in front of the Faculty of Medicine in Mostar will be organized
departure by the bus and visit the following tourist places in Herzegovina:
Mostar-Blagaj-Žitomislići-Počitelj-Kravice-Međugorje.
On Friday, 26th April 2013, at 13:00 pm for all interested guests will be
organized leaps from the Old Bridge into Neretva River.
Contact:
University Clinical Hospital of Mostar
Kralja Tvrtka bb Street
88000 Mostar, BiH
tel: +387 (0)36 336-537 (Office of Public Relations);
+387 (0)36 336 016 (Secretary of Director);
e-mail: [email protected]
10
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Četvrtak, 25. 04. 2013. godine
“Suvremeni pristup problemima u općoj medicini”
VODITELJI SIMPOZIJA:
Andi Arnautović (BHAAAS, Chicago, SAD), Dušica Babović-Vuksanović
(BHAAAS, Rochester, SAD), Safet Omerović (Mostar, BiH), Ivan Ćavar (Mostar,
BiH)
MJESTO ODRŽAVANJA:
Veliki amfiteatar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
TEMATIKA:
Jednodnevni simpozij iz različitih grana medicine s naglaskom na suvremeni
pristup organizaciji pružanja zdravstvene skrbi u bolnicama, epidemiologiji
bolesnih stanja, organizaciji i provođenju kliničkih istraživanja, dijagnostici i
liječenju pacijenata oboljelih od raznih bolesti
DULJINA PREDAVANJA:
Ukupno 10 min (7 min predavanja + 3 min rasprave), 15 min (12 min
predavanja + 3 min rasprave) ili 20 min (17 min predavanja + 3 min rasprave)
POLAZNICI:
Simpozij je namijenjen liječnicima specijalistima i specijalizantima iz svih
grana medicine, studentima medicinskih fakulteta i fakulteta zdravstvenih
studija, medicinskim sestrama
BROJ POLAZNIKA:
Neograničen
KOTIZACIJA:
Besplatan pristup
07:30 - 18:00 Registracija sudionika
PROGRAM:
09:00 - 09:10
Uvodna riječ: otvaranje općeg medicinskog simpozija
(Dušica Babović-Vuksanović, Safet Omerović, Ivan Ćavar)
IZAZOVI SUVREMENE MEDICINE
Predsjedavajući:
Andi Arnautović, Safet Omerović, Dušica Babović-V., Ivan Ćavar
09:10 - 09:30
Emir Festić (Jacksonville, SAD): Pacijent uvijek na prvom
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
11
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Thursday, April 25th, 2013.
“Contemporary Approach to Topics in General Medicine”
COURSE DIRECTORS:
Andi Arnautović (BHAAAS, Chicago, USA), Dušica Babović-Vuksanović
(BHAAAS, Rochester, USA), Safet Omerović (Mostar, BiH), Ivan Ćavar (Mostar,
BiH)
VENUE:
Large amphitheater of Medical faculty of the University of Mostar
THEME:
One-day symposium from various branches of medicine with an emphasis
on contemporary approach to the organization of health care in hospitals,
epidemiology, conditions, organization and implementation of clinical
research, diagnosis and treatment of patients suffering from various diseases
TIME FOR LECTURES:
In total 10 min (7 min lecture + 3 min discussion), 15 min (12 min lecture + 3
min discussion) or 20 min (17 min lecture + 3 min discussion)
PARTICIPANTS:
The symposium is intended for specialists and specializants from all branches
of medicine, medical students, students of the faculty of health studies and
nurses/technicians
NUMBER OF PARTICIPANTS:
Unlimited
FEE:
Free access
7:30 - 18:00 Registration of participants
PROGRAM:
09:00 - 09:10
Foreword: Opening of the general medicine symposium
(Dušica Babović-Vuksanović, Safet Omerović, Ivan Ćavar)
CHALLENGES OF MODERN MEDICINE
Chairman:
Andi Arnautović, Safet Omerović, Dušica Babović-Vuksanović, Ivan Ćavar
12
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
09:30 - 09:50 09:50 - 10:10 10:10 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 11:55 mjestu
Gordan Srkalović (Lansing, SAD): Budućnost kliničkog
istraživanja: etički principi
Maja Ostojić (Mostar, BiH): Racionalna uporaba antibiotika:
problem rezistencije
Dušica Babović Vuksanović (Rochester, SAD): Genetika u
današnjoj medicini
Andi Arnautović (Chicago, SAD): Osvrt na planiranu
transformaciju sistema zdravstvene zaštite u SAD
Enver Zerem (Tuzla, BiH): Mjere validnosti i perspektive
biomedicinske znanosti u Bosni i Hercegovini
Diskusija
Pauza za kavu
12.00 sati: SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJA “PETI DANI BHAAAS”
Himne BiH i SAD
Klapa “Hrvoje”
Ansambl “Mostarske kiše”
Pozdravni govori:
Prof. dr. sc. Ante Kvesić, Ravnatelj KB Mostar
Dr. med. Zlatko Guzin, Direktor RMC “Dr. Safet Mujić”
Dr. med. Andi Arnautović, Predsjednik BHAAAS
Ljubo Bešlić, Gradonačelnik grada Mostara
Denis Lasić, Predsjednik Vlade HNŽ
Prof. dr. sc. Rusmir Mesihović, Ministar zdravstva Federacije BiH
Vjekoslav Bevanda, Predsjedatelj Vijeća Ministara Bosne i Hercegovine
Patrick S. Moon, Ambasador SAD-a u BiH
Klapa Hrvoje
INTERNA MEDICINA I LABORATORIJSKA MEDICINA
Predsjedavajući:
Danijel Pravdić, Peđa Kovačević
13:10 - 13:20
13:20 - 13:30
13:30 - 13:40
13:40 - 13:50
13:50 - 14:00
Monika Tomić (Mostar, BiH): Dijabetička nefropatija
Milenko Bevanda (Mostar, BiH): Menadžment hepatitisa B i C
Peđa Kovačević (Banja Luka, BiH): Neinvazivna mehanička
ventilacija u kućnim uvjetima
Danijel Pravdić (Mostar, BiH): Bioenergetika u ishemijskom
oštećenju miokarda
Adis Muslibegović (Mostar, BiH): Stunnet fenomen
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
13
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
09:10 - 09:30
09:30 - 09:50 09:50 - 10:10 10:10 - 10:30 10:30 - 10:50
10:50 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 11:55
Emir Festić (Jacksonville, USA): Patient Centered Medicine
Gordan Srkalović (Lansing, USA): Future Clinical Research:
Ethical Considerations
Maja Ostojić (Mostar, BiH): Rational Use of Antibiotics: the
Problem of Resistance
Dušica Babović-Vuksanović (Rochester, USA): Genetics in
Medicine Today
Andi Arnautović (Chicago, USA): Review of the Planned
Transformation of the Healthcare System in the USA
Enver Zerem (Tuzla, BiH): Measures of Validity and
Promising Biomedical Research in Bosnia and Herzegovina
Discussion
Coffee break
12:00
INAUGURATION OF SYMPOSIUM “FIFTH DAYS OF BHAAAS”
- BiH and USA national anthem
- Vocal Group “Hrvoje”
- Vocal Group “Mostarske kiše”
- Welcome speech: Ante Kvesić, Director of the Clinical
Hospital Mostar
- Zlatko Guzin, Director of the RMC “Dr. Safet Mujić”
- Andi Arnautović, President of the BHAAAS
- Ljubo Bešlić, Major of the City of Mostar
- Denis Lasić, President of the HN Canton Government
- Rusmir Mesihović, The Minister of Health of the FBiH
- Vjekoslav Bevanda, Chairman of the Council of Ministers
of the Bosnia and Herzegovina
- Patrick S. Moon, U.S. Ambassador in BiH
- Vocal Group “Hrvoje”
INTERNAL MEDICINE AND LABORATORY MEDICINE
Chairman:
Danijel Pravdić, Peđa Kovačević
13:10 - 13:20
Monika Tomić (Mostar, BiH): Diabetic Nephropathy
13:20 - 13:30
Milenko Bevanda (Mostar, BiH): Management of Hepatitis
B and C
13:30 - 13:40
Peđa Kovačević (Banja Luka, BiH): Noninvasive Mechanical
Ventilation in the Home Setting
13:40 - 13:50
Danijel Pravdić (Mostar, BiH): Bioenergetics in Ischemic
Myocardial Injury
13:50 - 14:00
Adis Muslibegović (Mostar, BiH): Stunnet Phenomenon of
14
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
14:00 - 14:10
14:10 - 14:25
14:25 - 14:40
14:40 - 14:55
14:55 - 15:05
15:05 - 15:50 hiberniranog miokarda u koronarnoj bolesti
Ivica Brizić (Mostar, BiH): Mreža primarne PCI u Mostaru
Halima Rešić (Sarajevo, BiH): Deset godina postojanja
registra bubrežnih bolesnika u BiH
Jurica Arapović (Mostar, BiH): Imunoevazija NKG2D
receptora citomegalovirusom (CMV): novi pristup za razvoj
vakcine za CMV
Ivanka Mikulić (Mostar, BiH): Racionalna laboratorijska
dijagnostika
Diskusija
Pauza za ručak
KIRURGIJA I GINEKOLOGIJA
Predsjedavajući:
Safet Omerović, Gordan Galić
15:50 - 16:00
16:00 - 16:10
16:10 - 16:20
16:20 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 17:10
17:10 - 17:20
17:20 - 17:30
Safet Omerović (Mostar, BiH): Karcinomi parenhima
bubrega - kirurški i onkološki tretman
Zdrinko Brekalo (Mostar, BiH): Intraabdominalni tlak kao
prognostički čimbenik mortaliteta i morbiditeta kod
akutnog pankreatitisa
Braco Hajdarević (Mostar, BiH): Naš pristup jednodnevnom
tretmanu u akutnoj proktologiji
Nikica Šutalo (Mostar, BiH): Korelacija ekspresije VDR-a sa
proliferacijom i apoptozom u razvojnim stadijima
kolorektalnog karcinoma
Samir Kreso (Mostar, BiH): Tumori parotidne žlijezde –
naša iskustva od 2000. do 2012. godine
Samir Kreso (Mostar, BiH): Sindrom Muir-Torre: prikaz
slučaja
Gordan Galić (Mostar, BiH): Naša iskustva s
endovaskularnim i klasičnim liječenjem infrarenalnih
aneurizmi abdominalne aorte
Davorin Kozomara (Mostar, BiH): Suvremene postavke u
dijagnostici i liječenju tankih melanoma
Alma Bijedić-Humačkić (Mostar, BiH): Trend porasta
carskih rezova na našem odjelu po indikacijama u
posljednjih deset godina
Vajdana Tomić (Mostar, BiH): Bioetičke kontroverze u
perinatalnoj medicini
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
15
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
14:00 - 14:10
14:10 - 14:25
14:25 - 14:40
14:40 - 14:55
14:55 - 15:05
15:05 - 15:45 Hibernating Myocardium in Coronary Disease
Ivica Brizić (Mostar, BiH): The Network of Primary PCI in
Mostar
Halima Rešić (Sarajevo, BiH): Ten Years of Renal Registry in
Bosnia and Herzegovina
Jurica Arapović (Mostar, BiH): Immunoevasion of NKG2D
Receptors with Citomegalovirus (CMV): a New Approach
in the Development of CMV Vaccine
Ivanka Mikulić (Mostar, BiH): Rational Laboratory
Diagnostic
Discussion
Lunch break
SURGERY AND GYNECOLOGY
Chairman:
Safet Omerović, Gordan Galić
15:50 - 16:00
16:00 - 16:10
16:10 - 16:20
16:20 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 17:10
17:10 - 17:20
17:20 - 17:30
17:30 - 17:40 17:40 - 17:55 16
Safet Omerović (Mostar, BiH): Cancers of the Kidney
Parenchyma: Surgical and Oncological Treatment
Zdrinko Brekalo (Mostar, BiH): Intraabdominal Pressure as
a Prognostic Factor of Mortality and Morbidity in Acute
Pancreatitis
Braco Hajdarević (Mostar, BiH): Approach to the One-Day
Treatment in Acute Proctology
Nikica Šutalo (Mostar, BiH): Correlation of Expression
of VDR and Proliferation and Apoptosis in the Development
Stadiums of Colorectal Carcinoma
Samir Kreso (Mostar, BiH): Tumors of the Parotid Gland:
Our Experience in the Period 2000 - 2012
Samir Kreso (Mostar, BiH): Muir-Torre Syndrome: a Case
Report
Gordan Galić (Mostar, BiH): Our Experiences with
Endovascular and Classical Treatment of the Infrarenal
Abdominal Aortic Aneurism
Davorin Kozomara (Mostar, BiH): Modern Setting in
Diagnostics and Treatment of Thin Melanoma
Alma Bijedić-Humačkić (Mostar, BiH): Increasing Trend
Indications for Caesarean Section over the Past Decade:
our Experience
Vajdana Tomić (Mostar, BiH): Bioethical controversies in
perinatal medicine
Discussion
Coffee break
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
17:30 - 17:40 17:40 - 17:55 Diskusija
Pauza za kavu
OFTALMOLOGIJA I NEUROLOGIJA
Predsjedavajući:
Ivan Ćavar, Inge Klupka-Sarić
18:00 - 18:10 18:10 - 18:20 18:20 - 18:30 18:30 - 18:40
18:40 - 18:50 18:50 - 19:05 19:05 - 19:20 19:20 - 19:30
19:30 - 19:40
Ivan Ćavar (Mostar, BiH): Sindrom stražnje reverzibilne
encefalopatije (PRES): poremećaji vida
Antonio Sesar (Mostar, BiH): Dijabetička retinopatija
Davor Batinić (Mostar, BiH): Rani tretman akutnog
ishemijskog moždanog udara – moderni pristup
Inge Klupka-Sarić (Mostar, BiH): Epidemiologija multiple
skleroze
Helena Škobić (Mostar, BiH): Depresija poslije moždanog
udara
Zdravka Poljaković (Zagreb, Hrvatska): Značaj endovaskularnog liječenja krvarećih intrakranijskih krvožilnih
malformacija
Branko Malojčić (Zagreb, Hrvatska): Suvremeni pristup
dijagnostici i liječenju tranzitornih ishemijskih ataka
Sandra Jurić (Mostar, BiH): Tranzitorna ishemijska ataka
(TIA): naša iskustva
Diskusija i završna riječ domaćina
“Suvremeni pristup problemima u ortopediji/traumatologiji”
19:00 - 20:30 Koncert u “Pozorištu Lutaka”, Mostar
21:00 - 23:00 Sastanak i večera u hotelu „Ero“, Mostar
22:00 - 22:15
Yasser Elbatrawy (Kairo, Egipat): Rezultati korištenja
Ponseti metode kod djece s ekvinovarusom stopala
22:20 - 22:35 Enes Kanlić (El Paso, SAD): Kompartment sindrom
22:40 - 23:00 Ismet Gavrankapetanović (Sarajevo BiH) i Zdenko Ostojić
(Mostar, BiH): Ortopedija i traumatologija u BiH - okrugli
stol
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
17
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
OPHTHALMOLOGY AND NEUROLOGY
Chairman:
Ivan Ćavar, Inge Klupka-Sarić
18:00 - 18:10 18:10 - 18:20 18:20 - 18:30 18:30 - 18:40
18:40 - 18:50 18:50 - 19:05 19:05 - 19:20 19:20 - 19:30
19:30 - 19:40
Ivan Ćavar (Mostar, BiH): Posterior Reversible
Encephalopathy Syndrome (PRES)
Antonio Sesar (Mostar, BiH): Diabetic Retinopathy
Davor Batinić (Mostar, BiH): Early Treatment of Acute
Ischemic Stroke - a Modern Approach
Inge Klupka-Sarić (Mostar, BiH): Epidemiological
Characteristics of Multiple Sclerosis
Helena Škobić (Mostar, BiH): Poststroke Depression
Zdravka Poljaković (Zagreb, Croatia): The Significance of
the Endovascular Treatment of Intracranial Bleeding
Vascular Malformations
Branko Malojčić (Zagreb, Croatia): Modern Approach to
the Diagnosis and Treatment of Transient Ischemic Attacks
(TIA)
Sandra Jurić (Mostar, BiH): Transient Ischemic Attacks
(TIA): Our Experiences
Discussion and Final word of the host
“Contemporary Approach to Topics in Orthopedics”
19:00 - 20:30 21:00 - 23:00
22:00 - 22:15
20:20 - 22:35 22:40 - 23:00 18
Concert in the “Puppet Theater”, Mostar
Meeting and dinner in Hotel „Ero“, Mostar
Yasser Elbatrawy (Cairo, Egypt): Results of Clubfoot
Treatment Using Ponseti Method
Enes Kanlić (El Paso, USA): Compartment Syndrome
Ismet Gavrankapetanović (Sarajevo, BiH) and Zdenko
Ostojić (Mostar, BiH): Orthopedics and Traumatology in
Bosnia and Herzegovina - Round Table
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Petak, 26. 04. 2013. godine
“Suvremeni pristup problemima u intenzivnoj medicini”
VODITELJI SIMPOZIJA:
Ognjen Gajić (Rochester, SAD), Mehmed Haznadar (Mostar, BiH), Zoran
Karlović (Mostar, BiH), Guillaume Thiery (Pariz, Francuska), Emir Festić
(Jacksonville, SAD), Alan Šustić (Rijeka, Hrvatska)
MJESTO ODRŽAVANJA:
Veliki amfiteatar Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
TEMATIKA:
Dvodnevni simpozij iz intenzivne njege s akcentom na suvremena saznanja o
intezivnoj njezi medicinskih i kirurških urgentnih stanja
DULJINA PREDAVANJA:
Ukupno 30 min (25 min predavanja + 5 min rasprave)
POLAZNICI:
Simpozij je namijenjen liječnicima specijalistima i specijalizantima intenzivne
njege, anesteziologije, interne medicine i kirurgije te medicinskim sestrama/
tehničarima koji su uključeni u tretman ovih pacijenata, kao i studentima
medicinskog fakulteta i fakulteta zdravstvenih studija
BROJ POLAZNIKA:
Neograničen
KOTIZACIJA:
Besplatan pristup
07:30 - 17:00 Registracija sudionika
PROGRAM:
SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJA
08:45 - 09:00
Pozdravni govor
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
19
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Friday, 26th of April 2013
“Contemporary Approach to Topics in Critical Care Medicine”
COURSE DIRECTORS:
Ognjen Gajić (Rochester, USA), Mehmed Haznadar (Mostar, BiH), Zoran
Karlović (Mostar, BiH), Guillaume Thiery (Paris, France), Emir Festić (Jacksonville, USA), Alan Šustić (Rijeka, Croatia)
VENUE:
Medical Faculty of the University of Mostar (Large amphitheater)
THEME:
Two-day critical care symposium with an emphasis on contemporary approach in critical care medicine and in other urgent medical and surgical
conditions
TIME FOR LECTURES:
In total 30 min (25 min lecture + 5 min discussion)
PARTICIPANTS:
This symposium is intended for physicians and nurses/technicians involved
in the care of critically ill patients as well as medical and health related sciences students with career interest in critical care medicine
NUMBER OF PARTICIPANTS:
Unlimited
FEE:
Free access
07:30 - 17:00 Registration of participants
PROGRAM:
INAUGURATION OF SYMPOSIUM
08:45 - 09:00
20
Welcoming speech
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
SEPSA, INFEKCIJA I UPALA
Predsjedavajući:
Ognjen Gajić, Zoran Karlović, Guillaume Thiery
09:00 - 09:30
09:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:45
Mirsada Praso (Tuzla, BiH): Imunološki odgovor organizma
na infekciju
Maja Šurbatović (Beograd, Srbija): Savremeni pristup u
liječenju sepse
Mladen Perić (Zagreb, Hrvatska): Selektivna dekontami
nacija digestivnog trakta
Pauza za kavu
INTENZIVNA NJEGA NEUROKIRURŠKIH BOLESNIKA
Predsjedavajući:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Ognjen Gajić
10:45 - 11:15 11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45 - 13:15
Gavin Divertie (Jacksonville, SAD): Subarahnoidalno
krvarenje
Mladen
Dostanić
(Beograd,
Srbija):
Praćenje
intrakranijalnog pritiska
Kenan Arnautović (Memphis, SAD): Neurokirurško
zbrinjavanja traumatskih ozljeda mozga
Amer Iglica (Sarajevo, BiH): Hipotermija nakon srčanog
zastoja
Branko Milaković (Beograd, Srbija): BIS monitoring i
analgosedacija u intenzivnoj njezi
13:15 - 14:00
Pauza za ručak
INTENZIVNA NJEGA PULMOLOŠKIH BOLESNIKA
Predsjedavajući:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Ognjen Gajić
14:00 - 14:30
Mehmed Haznadar (Mostar, BiH): Tehnike obezbjeđenja
dišnog puta
14:30 - 15:00
Rolf Hubmayr (Rochester, SAD): Kako programirati
ventilator?
15:00 - 15:30
Irma Sladić (Sarajevo, BiH): Liječenje opstruktivne bolesti
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
21
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
SEPSIS, INFECTION AND INFLAMMATION
Chairman:
Ognjen Gajić, Zoran Karlović, Guillaume Thiery
9:00 - 9:30
9:30 - 10:00
10:00 - 10:30
10:30 - 10:45
Mirsada Praso (Tuzla, BiH): Body Immune Response to In
fection
Maja Šurbatović (Beograd, Serbia): Contemporary Ap
proach in Managment of Sepsis
Mladen Perić (Zagreb, Croatia): Selective Digestive Tract
Decontamination
Coffee break
NEURO CRITICAL CARE
Chairman:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Ognjen Gajić
10:45 - 11:15 11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45
12:45 - 13:15
13:15 - 14:00
Gavin Divertie (Jacksonville, USA): Subarachnoid
Hemorrhage
Mladen Dostanić (Beograd, Serbia): Intracranial Pressure
Monitoring
Kenan Arnautović (Memphis, USA): Neurosurgical Man
agement of TBI
Amer Iglica (Sarajevo, BiH): Hypothermia after Cardiac Ar
rest
Branko Milaković (Beograd, Serbia): BIS Monitoring and
Analgo-Sedation in the ICU
Lunch break
RESPIRATORY CRITICAL CARE
Chairman:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Ognjen Gajić
14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
22
Mehmed Haznadar (Mostar, BiH): Airway Techniques
Rolf Hubmayr (Rochester, USA): How to Set the Ventilator?
Irma Sladić (Sarajevo, BiH): Obstructive Pulmonary Dis
ease Treatment
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
pluća
Branislav Kovačević (Kamenica, Srbija): Traheostomija u
intenzivnoj njezi
Mercait Alain (Pariz, Francuska): ARDS i refraktorna
hipoksemija
Ognjen Gajić (Rochester, SAD): Pristup pacijentu s akutnom
respiratornom insuficijencijom - slučajevi i diskusija
“Suvremeni pristup problemima u ortopediji/traumatologiji”
KOORDINATORI:
Zdenko Ostojić, Azer Huseinbegović i Enes Kanlić
ORGANIZACIONI ODBOR:
Ismet Gavrankapetanović, Šukrija Đozić, Faruk Hodžić, Hajrudin Kačar, Slavko
Manojlović i Nedžad Šabić
MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel “Ero” Mostar
TEMATIKA:
Dvodnevni simpozij o suvremenim temama iz oblasti ortopedije/
dječje ortopedije, traumatologije/dječje traumatologije i artroskopije,
epidemiologije bolesnih stanja, organizaciji pružanja medicinske skrbi,
organizaciji i provođenju kliničkih istraživanja
DULJINA PREDAVANJA:
Ukupno prikaz slučaja 5 min., prezentacija 10 min. (8 min +2 min, izmjena
predavača), plenarno predavanje 15 min. Rasprava nakon svake sesije
(ortopedija, traumatologija, artroskopija/opći dio) po cca 15 minuta
POLAZNICI:
Simpozij je namijenjen specijalistima i specijalizantima ortopedije i
traumatologije, studentima medicinskih fakulteta i fakulteta zdravstvenih
studija
BROJ POLAZNIKA:
Neograničen
KOTIZACIJA:
Besplatan pristup
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
23
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
Branislav Kovačević (Kamenica, Serbia): Tracheostomy in
the ICU
Mercait Alain (Paris, France): ARDS and Refractory Hypox
emia
Ognjen Gajić (Rochester, USA): Approach to Patient with
Acute Respiratory Failure (case discussions)
“Contemporary Approach to Topics in Orthopedics”
COORDINATORS:
Zdenko Ostojić, Azer Huseinbegović and Enes Kanlić
ORGANIZING COMMITTEE:
Ismet Gavrankapetanović, Šukrija Đozić, Faruk Hođić, Hajrudin Kačar, Slavko
Manojlović and Nedžad Šabić
VENUE:
Hotel “Ero” Mostar
THEME:
Two-day symposium discussing contemporary topics in adult and pediatric
orthopedics surgery and traumatology, sport medicine and arthroscopy,
epidemiology of diseases, organization of health services and clinical
research.
TIME FOR LECTURES:
In total: case report 5 min, presentation 10 min (8 min +2 min, lecturer
exchange), plenary talks 15 min. Discussion after each session (orthopedics,
traumatology, arthroscopy/general part) for about 15 minutes
PARTICIPANTS:
The symposium is intended for specialists and residents in orthopedic
surgery and trauma, medical students, students of the faculty of health
studies and nurses/technicians
NUMBER OF PARTICIPANTS:
Unlimited
FEE:
Free access
07:00 - 16:00 24
Registration of participants
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
07:00 - 16:00 Registracija sudionika (petak, 26. travnja 2013.)
PROGRAM:
SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJA
08:00 - 08:10
Pozdravni govor: Zdenko Ostojić, Azer Huseinbegović i
Enes Kanlić
ORTOPEDIJA A
Predsjedavajući:
Slavko Manojlović, Goran Moro, Miro Miljko
08:10 - 08:25 08:25 - 08:35 08:35 - 08:45 08:45 - 08:55 08:55 - 09:10 09:10 - 09:30 Yasser Elbatrawy (Kairo, Egipat): Valgus deformiteti koljena
- plenarno predavanje
Željko Jovičić (Banja Luka, BiH): Lateralni pristup u
artroplastici valgus gonartroza
Slavko Manojlović (Banja Luka, BiH): Reviziona artroplastika
koljena - rana iskustva
Nikola Čičak (Krapinske Toplice, Hrvatska): Koju vrstu
endoproteze kuka ugraditi osobama mlađim od 60 godina?
Enes Kanlić (El Paso, SAD) Kombinirana anteverzija proteze
kuka - kompjuterska navigacija - plenarno predavanje
Diskusija i pauza
ORTOPEDIJA B
Predsjedavajući :
Domagoj Delimar, Zdenko Ostojić
09:30 - 09:40
09:40 - 09:45
09:45 - 09:50
09:50 - 10:00
10:00 - 10:10
Zdenko Ostojić (Mostar, BiH): Liječenje osteoid osteoma
glave bedrene kosti
Robert Kolundžić (Zagreb, Hrvatska): Navigacija gamasondom pri resekciji osteoid Osteoma - prikaz slučaja
Marko Ostojić (Mostar, BiH): Liječenje sekundarnog
tumora zdjelice - prikaz slučaja
Tomislav Đapić (Zagreb, Hrvatska): Korektivne osteotomije
acetabuluma kod djece
Domagoj Delimar (Zagreb, Hrvatska): Novi operacijski
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
25
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
PROGRAM:
INAUGURATION OF SYMPOSIUM
08:00 - 08:10
Greetings: Zdenko Ostojić, Azer Huseinbegović and Enes Kanlić
ORTHOPEDICS A
Chairman:
Slavko Manojlović, Goran Moro, Miro Miljko
08:10 - 08:25
08:25 - 08:35 08:35 - 08:45 08:45 - 08:55 08:55 - 09:10 09:10 - 09:30 Yasser Elbatrawy (Cairo, Egypt): Valgus Deformities around
the Knee - Plenary Presentation
Željko Jovičić (Banja Luka, BiH): Lateral Approach in
Arthroplasty of Valgus Gonarthrosis
Slavko Manojlović (Banja Luka, BiH): Revision of Knee
Arthroplasty - Early Experiences
Nikola Čičak (Krapinske Toplice, Croatia): What type of
Joint Replacement is Appropriate for Patients under Age
of 60?
Enes Kanlić (El Paso, USA): Combined Anteversion of Total
Hip Replacement, Computer Navigation - Plenary
Presentation
Discussion and break
ORTHOPEDICS B
Chairman:
Delimar Domagoj, Zdenko Ostojić
09:30 - 09:40
09.40 - 09.45
09:45 - 09:50
09:50 - 10:00
10:00 - 10:10
26
Zdenko Ostojić (Mostar, BiH): Treatment of Osteod
Osteoma of the Head of Femur
Robert Kolundžić (Zagreb, Croatia): Intraoperative Gamma
Hand-held Probe Navigation in Resection of Osteoid
Osteoma Tumor - Report of Two Cases
Marko Ostojić (Mostar, BiH): Treatment of Secondary Pelvic
Tumor - Case Report
Tomislav Đapić (Zagreb, Croatia): Corrective Osteotomies
of Acetabulum in Children
Domagoj Delimar (Zagreb, Croatia):
New Surgical
Approach to Total Hip Arthroplasty for High Hip Dislocations
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
10:10 - 10:25
10:25 - 10:35
pristup za ugradnju totalne endoproteze kuka u bolesnika
s visokom displazijom
Yasser Elbatrawy (Kairo, Egipat): Suportivna osteotomija
zdjelice -plenarno predavanje
Diskusija i pauza
TRAUMATOLOGIJA A
Predsjedavajući:
Arsen Pavić, Nedžad Šabić
10:35 - 10:45
10:45 - 10:55
10:55 - 11:00
11:00 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 11:30
11:30 - 11:45
Zdenko Ostojić (Mostar, BiH): Liječenje suprakondilarnih
prijeloma kod djece
Raul Ramon (Mostar, BiH): Liječenje prijeloma donjih
ekstremiteta intramedularnom fiksacijom
Tarik Kapidžić (Zenica, BiH): Komplikovani prijelom
potkoljenice sa defektom kosti i mekih tkiva - prikaz slučaja
Damir Jugo (Mostar, BiH): Naša iskustva u liječenju sa
vanjskim fiksatorom po Šabiću
Refik Muharemović (Zenica, BiH): Ilizarov kao metoda
izbora u tretmanu komplikacija osteosinteze
Arsen Pavić (Split, Hrvatska): Novi dizajn vanjskog fiksatera
Diskusija i pauza
TRAUMATOLOGIJA B
Predsjedavajući:
Šukrija Đozić, Ante Muljačić
11:45 - 11:55 11:55 - 12:05
12:05 - 12:15 12:15 - 12:25 12:25 - 12:35 Fabijan Čukelj (Split, Hrvatska): Novi dizajn pločice za
liječenje prijeloma distalnog okrajka palčane kosti
Jerko Prlić (Mostar, BiH): Epidemiološke značajke
osteoporotičnih prijeloma
Kristijan Juka (Mostar, BiH): Liječenje pertrohanternih
prijeloma bedrene kosti - naša iskustva
Šukrija Đozić (Sarajevo, BiH): Pertrohanterni kominutivni
osteoporotični prijelomi femura riješeni parcijalnom
protezom
Ante Muljačić (Zagreb, Hrvatska): Smjernice za zbrinjavanje
politraumatiziranih pacijenta
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
27
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
10:10 - 10:25
10:25 - 10:35
Yasser Elbatrawy (Cairo, Egypt): Pelvic Support Osteotomy
- Plenary Presentation
Discussion and break
TRAUMATHOLOGY A
Chairman:
Arsen Pavić, Nedžad Šabić
10:35 - 10:45
10:45 - 10:55
10:55 - 11:00
11:00 - 11:10
11:10 - 11:20
11:20 - 11:30
11:30 - 11:45
Zdenko Ostojić (Mostar, BiH): Treatment of Pediatric
Supracondylar Fractures of the Humerus
Raul Ramon (Mostar, BiH): Intramedullary Fixation for
Fractures of Lower Extremities
Tarik Kapidžić (Zenica, BiH): Complex Fractures of the
Lower Leg with Bone and Soft Tissues Defects - Case report
Damir Jugo (Mostar, BiH): Treatment with Sabic External
Fixation - Our Experience
Refik Muharemović (Zenica, BiH): Ilizarov as Method of
Choice in Dealing with Complications of Osteosynthesis
Arsen Pavić (Split, Croatia): New Design of External Fixation
Discussion and break
TRAUMATHOLOGY B
Chairman:
Šukrija Đozić, Ante Muljačić
11:45 - 11:55 11:55 - 12:05
12:05 - 12:15 12:15 - 12:25 12:25 - 12:35 12:35 - 12:45
12:45 - 13:00 28
Fabijan Čukelj (Split, Croatia): New Plate Design for the
Treatment of Distal Radius Fractures
Jerko Prlić (Mostar, BiH): Epidemiological Characteristics
of Osteoporotic Fractures
Kristijan Juka (Mostar, BiH): Treatment of Pertrochanteric
Fractures of the Femur - Our Experience
Šukrija Đozić (Sarajevo, BiH): Pertrochanteric Comminutive
Osteoporotic Fractures Treated with Hemiarthroplasty
Ante Muljačić (Zagreb, Croatia): Guidelines for Treatment
of Polytrauma Patients
Enes Kanlić (El Paso,USA): Polytrauma: Pelvis, Acetabulum,
Femur - Case Report
Discussion
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
12:35 - 12:45
12:45 - 13:00 13:00 - 13:45
Enes Kanlić (El Paso, SAD): Politrauma: zdjelica, acetabulum
i natkoljenica - prikaz slučaja
Diskusija
Pauza za ručak
ARTROSKOPIJA I SPORTSKA MEDICINA A
Predsjedavajući:
Nikola Čičak, Saša Janković
13:45 - 13:55
13:55 - 14:05 14:05 - 14:15
14:15 - 14:25
14:25 - 14:35
14:35 - 14:45
14:45 - 14:55
14:55 - 15:10 Besima Hadžihasanović (Sarajevo, BiH): MR artrografije
ramena
Nikola Čičak (Krapinske Toplice, Hrvatska): Artroskopska
rekonstrukcija rotatorne manšete ramena u Specijalnoj
bolnici “Akromion“
Stanislav Palija (Banja Luka, BiH): Artroskopski tretman
prednje nestabilnosti ramena
Maki Grle (Mostar, BiH): Dijagostička vrijednost kliničkog
pregleda i nalaza magnetne rezonance u usporedbi s
artroskopijom u bolesnika s akutnom ozljedom koljena
Saša Janković (Zagreb, Hrvatska): Ozljede prednje križne
sveze - „Double bundle“ reconstrukcija ACL
Hajrudin Kačar (Tuzla, BiH): Poređenje kliničkih rezultata
rekonstrukcije prednjeg križnog ligamenta korištenjem
semitendinosus tetive ili semitendinosus sa gracilis
tetivom.
Siniša Bijeljac (Banja Luka, BiH): Artroskopska rekonstrukcija
LCP
Diskusija i pauza
ARTROSKOPIJA I SPORTSKA MEDICINA B
Predsjedavajući:
Siniša Bijeljac, Semin Bećirbegović
15:10 - 15:20 15:20 - 15:30
Miro Miljko (Mostar, BiH): Radiološke značajke širine
interkondilarne udubine i unutarnjeg kuta lateralnog
femoralnog kondila kao činitelja rizika za ozljede prednje
ukrižene sveze koljena u rukometašica
Nedžad Šabić (Zenica, BiH): UZ dijagnostika i artroskopski
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
29
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
13:00 - 13:45
Lunch break
ARTHROSCOPY AND SPORT MEDICINE A
Chairman:
Nikola Čičak, Saša Janković
13:45 - 13:55
Besima Hadžihasanović (Sarajevo, BiH): MRI Arthrography
of the Shoulder
13:55 - 14:05 Nikola Čičak (Krapinske Toplice, Croatia): Arthroscopic
Reconstruction of Rotator Cuff of Shoulder in Special
Hospital ”Acromion”
14:05 - 14:15
Stanislav Palija (Banja Luka, BiH): Arthroscopy Treatment
of Anterior Shoulder Instability
14:15 - 14:25
Maki Grle (Mostar, BiH): Diagnostic Value of Clinical
Examination and Magnetic Resonance Imaging Result in
Comparison with Arthroscopy in Patients with Acute Knee
Injury
14:25 - 14:35
Saša Janković (Zagreb, Croatia): Anterior Cruciate Ligament
Injuries - „Double Bundle“ Technique
14:35 - 14:45 Hajrudin Kačar (Tuzla, BiH):
Comparison of ACL
Reconstruction Using Semitendinosus or Semitendinosus
Plus Gracilis Tendon Autograft
14:45 - 14:55 Siniša Bijeljac (Banja Luka, BiH): Arthroscopic
Reconstruction of LCP
14:55 - 15:10 Discussion and break
ARTHROSCOPY AND SPORT MEDICINE B
Chairman:
Siniša Bijeljac, Semin Bećirbegović
15:10 - 15:20 15:20 - 15:30
15:30 - 15:40 15:40 - 15:50
30
Miro Miljko (Mostar, BiH): Medial Aspect of Lateral
Femoral Condyle Width Role in Female Handball Players
Injuries of the ACL, as seen by Radiologist
Nedžad Šabić (Zenica, BiH): Ultrasound and Arthroscopy in
Diagnosis and Treatment of Cartilage Damage
Siniša Bijeljac (Banja Luka, BiH): Arthoscopic Treatment of
Patella Dislocation
Faruk Hodžić (Zenica, BiH): Treatment/Usage of PRP
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
15:30 - 15:40 15:40 - 15:50
15:50 - 16:00 16:00 - 16:10 16:10 - 16:20 16:20 - 16:45
tretman otrgnuća hrskavice zglobnog tijela
Siniša Bijeljac (Banja Luka, BiH): Artroskopski tretman
luksacije patele
Faruk Hodžić (Zenica, BiH): Tretman/upotreba PRP
(Plateled Rich Plasma) i Kinesio taping kod sportskih
povreda
Amer Smajlagić (Doha, Katar): Regenerativna medicina alternativa za konvecionalnu transplataciju
Semin Bećirbegović (Sarajevo, BiH): Kvaliteta objavljenih
studija iz oblasti rekonstrukcije ACL-a
Stanislav Palija (Banja Luka): Sistem upravljanja kvalitetom
na ortopedskom odjeljenju
Rasprava i završna riječ: Zdenko Ostojić, Azer Huseinbegović
i Enes Kanlić
“Suvremeni pristup problemima u pedijatriji”
VODITELJI SIMPOZIJA:
Diana Milojević (San Francisco, SAD), Željko Rončević (Mostar, BiH), Hasan
Vele (Mostar, BiH)
MJESTO ODRŽAVANJA:
Mala dvorana, Hotel Ero, Mostar
TEMATIKA:
Jednodnevni simpozij iz različitih subspecijalnosti pedijatrije
DULJINA PREDAVANJA:
20 minuta (17 min predavanja + 3 min rasprave)
POLAZNICI:
Simpozij je namijenjen liječnicima specijalistima i specijalizantima
pedijatrije, studentima medicinskih fakulteta i fakulteta zdravstvenih studija
te medicinskim sestrama/tehničarima
BROJ POLAZNIKA:
50
KOTIZACIJA:
Besplatan pristup
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
31
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
15:50 - 16:00 16:00 - 16:10 16:10 - 16:20 16:20 - 16:45
(Platelet Rich Plasma) and Kinesio Taping in Sport’s Injuries
Amer Smajlagić (Doha, Qatar): Regenerative Medicine Alternative for Conventional Transplantation
Semin Bećirbegović (Sarajevo, BiH): Quality of Published
Studies about ACL Reconstruction
Stanislav Palija (Banja Luka, BiH): Managing Quality
Improvement Process at the Department of Orthopaedic
Surgery.
Discussion and Final Conclusions: Zdenko Ostojić, Azer
Huseinbegović and Enes Kanlić
“Current Topics in Pediatrics”
COURSE DIRECTORS:
Diana Milojević (San Francisco, USA), Željko Rončević (Mostar, BiH), Hasan
Vele (Mostar, BiH)
VENUE:
Hotel Ero, Mostar (small Hall)
THEME:
One-day symposium with an emphasis on contemporary approach in
subspecialty areas of pediatrics
TIME FOR LECTURES:
20 min (17 min lectures + 3 min discussion)
PARTICIPANTS:
The symposium is intended for Pediatricians, Residents in pediatrics, General
practitioners, Family medicine, Medical students and students at the Faculty
for Health Sciences, Nurses and Other professionals
NUMBER OF PARTICIPANTS:
50
FEE:
Free access
07:30 - 16:00 32
Attendant Registration
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
07:30 - 16:00 Registracija sudionika
PROGRAM:
SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJA
08:00 - 08:10
Pozdravni govori: Željko Rončević, Diana Milojević
Predsjedavajući:
Hasan Vele, Dušica Babović-Vuksanović
08:10 - 08:30
08:30 - 08:50
08:50 - 09:10 09:10 - 09:30 09:30 - 09:50
09:50 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 11:10:
11:10 - 11:30
11:30 - 11:50 11:50 - 12:10 12:10 - 12:30 12:30 - 13:30
13:30 - 13:50
13:50 - 14:10
Mirzada Kurbasić (Louisville, SAD): Pregled savremenih
programa i inicijativa u pedijatriji
Dušica Babović-Vuksanović (Rochester, SAD): Neurofibro
matoza tip 1 - savremeni pristup
Biserka Rešić (Split, Hrvatska): Genetika i cerebralna
paraliza
Rasprava i Pauza za kavu
Marija Radonić (Dubrovnik, Hrvatska): Rođeni za čitanje
Darinka Šumanović Glamuzina (Mostar, BiH): Prirodna
prehrana dojenčadi u Hercegovini
Julije Meštrović (Split, Hrvatska): Ozljede u djece
Rasprava i Pauza za kavu
Predrag Minić (Beograd, Srbija): Značaj fleksibilne
bronhoskopije u ispitivanju disajnih puteva i pluća kod
dece
Goran Čuturilo (Beograd, Srbija): Molekularna genetika i
molekularna citogenetika u evaluaciji urođenih srčanih
mana
Senka Mesihović-Dinarević (Sarajevo, BiH): Dijagnostika i
tretman djece s urođenim srčanim anomalijama u Bosni i
Hercegovini
Željko Rončević (Mostar,BiH): Kako razlikovati bezazleni
srčani šum od patološkog šuma?
Rasprava
Pauza za ručak
Suada Heljić (Sarajevo, BiH): Menadžment respiratornog
distres sindroma
Fahrija Skokić (Tuzla, BiH): Hematološki parametri
novorođenčeta u ranoj neonatalnoj sepsi
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
33
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
PROGRAM:
INAUGURATION OF SYMPOSIUM
08:00 - 08:10
08:10 - 08:30
08:30 - 08:50
08:50 - 09:10 09:10 - 09:30 09:30 - 09:50
09:50 - 10:10
10:10 - 10:30
10:30 - 10:50
10:50 - 11:10
11:10 - 11:30
11:30 - 11:50 11:50 - 12:10 12:10 - 12:30 12:30 - 13:30
13:30 - 13:50
13:50 - 14:10
14:10- 14:30
14:30 - 14.50
14:50 - 15:15 15:15 - 15:35
15:35 - 15:55
34
Welcoming speech: Željko Rončević, Diana Milojević
Moderators: Hasan Vele, Dušica Babović-Vuksanović
Mirzada Kurbasić (Louisville, USA): Contemporary Review
of Programs and Initiatives in Pediatrics
Dušica
Babović-Vuksanović
(Rochester,
USA):
Neurofibromathosis Typ 1 - Contemporary Approach
Biserka Rešić (Split, Croatia): Genetics and Cerebral Palsy
Discussion and coffee break
Marija Radonić (Dubrovnik, Croatia): Born for Reading
Darinka Šumanović Glamuzina (Mostar, BiH): Infants’
Natural Nutrition in Herzegovina
Julije Meštrović (Split, Croatia): Childrens’ Injuries
Discussion and coffee break
Predrag Minić (Belgrade, Serbia): Flexible Bronchoscopy
Value in Examination of Airways in Children
Goran Čuturilo (Belgrade, Serbia): Molecular Genetics and
Molecular Cytogenetics in Heart Defects Evaluation
Senka Mesihović-Dinarević (Sarajevo, BiH): Diagnostics and
Treatment of Children Borned with Heart Defects in Bosnia
and Herzegovina
Željko Rončević (Mostar, BiH): How to Make a Difference
Between Harmless and Abnormal Heart Murmurs?
Discussion
Lunch break
Suada Heljić (Sarajevo, BiH): Management of the
Respiratory Distress Syndrome
Fahrija Skokić (Tuzla, BiH): Hemathological Parameters of
Infant in Early Neonatal Sepsis
Veselin Škrabić (Split, Croatia): CAH caused with Deficit of
21-OH Enzyme Correlation of Genotype/Phenotype
Sniježana Hasanbegović (Sarajevo, BiH): Vitamin D and
Diabetes Mellitus
Discussion and coffee break
Vojislav Perišić (Belgrade, Serbia): Therapeutic Goal of
Mucosal Healing and Current Medications in IBD
Amira Peco (Belgrade, Serbia): Renal Hypertension in Children
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
14:10 - 14:30
14:30 - 14.50
14:50 - 15:15 15:15 - 15:35
15:35 - 15:55
15:55 - 16:15
16:15 - 16:35 16:35 - 17:35
Veselin Škrabić (Split, Hrvatska): KAH zbog deficita 21-OH korelacija genotip/fenotip
Sniježana Hasanbegović (Sarajevo, BiH): D vitamin i
diabetes mellitus
Rasprava i Pauza za kavu
Vojislav Perišić (Beograd, Srbija): Kako spojiti aktuelni
terapijski cilj IBD-a: “mucosal healing” sa raspoloživim
farmakoterapijskim armamentarijumom
Amira Peco (Beograd, Srbija): Renalna hipertenzija u dece
Diana Milojevič (San Francisco, SAD): Specifičnosti nalaza
u djece sa reumatskim oboljenjima
Rasprava i Pauza za kavu
Okrugli stol (svi predavači): pitanja i odgovori na teme koje
nisu obrađene u predavanjima, ekpertna mišljenja o
primjerima iz prakse od interesa za publiku
“Suvremeni pristup problemima u onkologiji”
VODITELJI SIMPOZIJA:
Inga Marijanović (Mostar, BiH), Gordan Srkalović (BHAAAS, Lansing, SAD)
MJESTO ODRŽAVANJA:
Velika seminarska dvorana Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru
TEMATIKA:
Jednodnevni simpozij iz onkologije s naglaskom na suvremeni pristup
dijagnozi i liječenju malignih oboljenja, unaprijeđenje koordinacije i kvalitetu
liječenja i kontrolu troškova
DULJINA PREDAVANJA:
Ukupno 20 min (17 min predavanja + 3 min rasprave)
POLAZNICI:
Simpozij je namijenjen liječnicima specijalistima i specijalizantima iz svih
grana medicine, studentima medicinskih fakulteta i fakulteta zdravstvenih
studija, medicinskim sestrama/tehničarima
BROJ POLAZNIKA:
Neograničen
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
35
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
15:55 - 16:15
16:15 - 16:35 16:35 - 17:35
Diana Milojević (San Francisco, USA): Test Specificity of
Children With Rheumatic Diseases
Discussion and coffee break
Round table (all presenters): questions and answers to
pediatric problems not covered in today’s lectures; expert
opinions on topics of interest to the public
“Contemporary Approach to Topics in Oncology”
COURSE DIRECTORS:
Inga Marijanović (Mostar, BiH), Gordan Srkalović (Lansing, USA)
VENUE:
Medical faculty of the University of Mostar (Large seminar hall)
THEME:
One-day symposium from oncology with an emphasis on modern diagnostics
and treatments of malignancies, quality improvement of the delivery of care
and cost control
TIME FOR LECTURES:
In total 20 minutes (17 min lecture + 3 min discussion)
PARTICIPANTS:
The symposium is intended for specialists and residents and fellows from all
branches of medicine, medical students, students of the faculty of health
studies, nurses
NUMBER OF PARTICIPANTS:
Unlimited
FEE:
Free access
07:30 - 14:00 Registration of participants
PROGRAM:
INAUGURATION OF SYMPOSIUM
08:00 - 08:30
36
Welcoming speech
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
KOTIZACIJA:
Besplatan pristup
07:30 - 14:00 Registracija učesnika
PROGRAM:
SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJA
08:00 - 08:30
Pozdravni govor
UNAPRIJEĐENJE KVALITETE ONKOLOŠKOG LIJEČENJA
Predsjedavajući:
Inga Marijanović, Eduard Vrdoljak
08:30 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 09:30 Dragan Jevremović (Rochester, SAD): Molekularna karak
terizacija limfoma (Non-Hodgkin)
Gordan Srkalović (Lansing, SAD): Racionalizacija upotrebe
citostatika u onkologiji bazirana na kliničkim studijama Pathways Program
James Herman (Lansing, SAD): Unaprijeđenje organizacije
liječenja kancera dojke - MIBOQI
LIJEČENJE KARCINOMA DOJKE
Predsjedavajući:
Gordan Srkalović, Ilona Sušac
09:30 - 09:50
Eduard Vrdoljak (Split, Hrvatska): Ciljano sustavno liječenje
bolesnica s rakom dojke: Kako odabrati pravi lijek za pravu
bolesnicu?
09:50 - 10:10 Jasmina Alidžanović (Tuzla, BiH): Adjuvantna kemoterapija
kancera dojke
10:10 - 10:30
Inga Marijanović (Mostar, BiH): Adjuvantna hormonalna
terapija kancera dojke
10:30 - 10:50 James Herman (Lansing, SAD): Radioterapija kancera
dojke: lokalna vs terapija cijele dojke
10:50 - 11:10 Ilona Sušac (Zagreb, Hrvatska): Terapija metastatskog
karcinoma dojke
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
37
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
QUALITY IMPROVEMENT IN ONCOLOGY TREATMENT
Chairman:
Inga Marijanović, Eduard Vrdoljak
08:30 - 08:50
08:50 - 09:10
09:10 - 09:30 Dragan Jevremović (Rochester, USA): Molecular Charac
terization of Lymphoma (Non-Hodgkin)
Gordan Srkalović (Lansing, USA): Rationalized Use of Cyto
statics in Oncology Based on Clinical Studies - Pathways
Program
James Herman (Lansing, USA): Improving the Manage
ment of the Breast Cancer Treatment MIBOQI
BREAST CANCER TREATMENT
Chairman:
Gordan Srkalović, Ilona Sušac
09:30 - 09:50
Eduard Vrdoljak (Split, Croatia): Targeted Systemic
Treatment of Patients with Breast Cancer: How to Choose
the Right Drug for the Right Patient?
09:50 - 10:10 Jasmina Alidžanović (Tuzla, BiH): Adjuvant Chemotherapy
of the Breast Cancer
10:10 - 10:30
Inga Marijanović (Mostar, BiH): Hormonal Adjuvant
Therapy in the Breast Cancer
10:30 - 10:50
James Herman (Lansing, USA): Local (Mammosite) vs Total
Breast Irradiation
10:50 - 11:10 Ilona Sušac (Zagreb, Hrvatska): Treatment of the Metastatic
Breast Cancer
11:10 - 11:30
Coffee break
GENERAL ONCOLOGY
Chairman:
Dragan Jevremović, Mirna Šitum
11:30 - 11:50
11:50 - 12:10 12:10 - 12:30
38
Asmir Avdičević (Tuzla, BiH): Preoperative Conformal
Radiotherapy of Rectal Cancer
Asja Prohić (Sarajevo, BiH): Malignant Face Tumors
Dubravka Šimić (Mostar, BiH): Malignant Melanoma
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
11:10 - 11:30
Pauza za kavu
OPĆA ONKOLOGIJA
Predsjedavajući:
Dragan Jevremović, Mirna Šitum
11:30 - 11:50 Asmir Avdičević (Tuzla, BiH): Preoperativna konformalna
radioterapija karcinoma rektuma
11:50 - 12:10 Asja Prohić (Sarajevo, BiH): Maligni tumori lica
12:10 - 12:30
Dubravka Šimić (Mostar, BiH): Maligni melanom
12: 30 - 12:50 Dubravka Ledina (Split, Hrvatska): Kancer prostate
12:50 - 13:10
Ludvig Letica (Mostar, BiH): Onkološki principi u
laparaskopskoj kirurgiji kolona
13:10 - 13:30
Nurija Bilalović (Sarajevo, BiH): 13:30 - 13:50
Gordan Srkalović (Lansing, SAD): Moderni pristup dijagnozi
i liječenju malignih oboljenja pluća
13:50 - 14:10 Inga Marijanović (Mostar, BiH) I Gordan Srkalović (Lansing,
SAD) Zaključci simpozija
14:10
Pauza za ručak
“Zdravstvena njega kritično oboljelih”
VODITELJI SIMPOZIJA:
Slavica Šimić (Mostar, BiH), Oksana Memić (Mostar, BiH), Maja Lukenda
(Mostar, BiH)
MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel “Bristol” Mostar
TEMATIKA:
Jednodnevni sestrinski simpozij obuhvatit će savremene tokove u procesu
zdravstvene njege, vještine sestrinske prakse u jedinicama intenzivnog
liječenja, kao i aktivnosti na sprovođenju kvaliteta i sigurnosti zdravstvenih
usluga
DULJINA PREDAVANJA:
Ukupno 10 min (7 min predavanja + 3 min rasprave), 15 min (12 min
predavanja + 3 min rasprave) ili 20 min (17 min predavanja + 3 min rasprave)
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
39
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
12: 30 - 12:50 Dubravka Ledina (Split, Hrvatska): Prostate Cancer
12:50 - 13:10
Ludvig Letica (Mostar, BiH): Oncologic Principles in
Laparoscopic Colon Surgery
13:10 - 13:30
Nurija Bilalović (Sarajevo, BiH):
13:30 - 13:50
Gordan Srkalović (Lansing, USA): Modern Approach to the
Therapy of Lung Malignancies
13:50 - 14:10 Inga Marijanović (Mostar, BiH) and Gordan Srkalović
(Lansing, USA) Conclusions of the Symposium
14:10
Lunch break
“Health Care of Patients in the ICU”
COURSE DIRECTORS:
Slavica Šimić (Mostar, BiH), Oksana Memić (Mostar, BiH), Maja Lukenda
(Mostar, BiH)
VENUE:
Hotel “Bristol” Mostar
THEME:
One-day nurses’ symposium will comprehend contemporary approaches in
health care, nurses’ skills in the ICU and in activities towards quality and
safety in the health care services
TIME FOR LECTURES:
In total 10 min (7 min lecture + 3 min discussion), 15 min (12 min lecture + 3
min discussion) or 20 min (17 min lecture + 3 min discussion)
PARTICIPANTS:
Nurses’ symposium is primary, but not exclusively, intended to nurses
and medical technicians, health workers and its assistants of all profiles
(radiology, laboratory and sanitary technology engineers, physical therapists
and pharmaceutical technicians) and students of the faculty of health studies
and students of the medical school
NUMBER OF PARTICIPANTS:
Unlimited
FEE:
Free access
40
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
POLAZNICI:
Sestrinski simpozij primarno je, ali ne isključivo, namijenjen medicinskim
sestrama i tehničarima, zdravstvenim radnicima svih profila (inženjerima
radiologije, laboratorija i sanitarne tehnologije, fizioterapeutima te
farmaceutskim tehničarima), zdravstvenim saradnicima, kao i studentima
fakulteta zdravstvenih studija i učenicima škola zdravstvenih usmjerenja
BROJ POLAZNIKA:
Neograničen
KOTIZACIJA:
Besplatan pristup
08:00 - 16:00 Registracija sudionika
PROGRAM:
08:45 - 09:00
Uvodna riječ: Slavica Šimić, Oksana Memić, Maja
Lukenda
Predsjedavajući:
Gordana Dovedan, Igor Andrić, Aida Kapo
09:00 - 09:20
Caroline Garapon (Lion, Francuska): Savremeni modeli
sestrinskih intervencija u JIL-u
09:20 - 09:35 Zvonimir Parčina (Split, Hrvatska): Zakonski i etički aspekti
eksplantacije organa
09:35- 09:50
Marijana Maljković (Rijeka, Hrvatska): Primjena
neinvazivne respiracijske potpore u intenzivnom liječenju
respiratorno insuficijentnih bolesnika
10:15 - 10:30 Vladan Simić (Istočno Sarajevo): Upotreba carlens tubusa
u torakalnoj hirurgiji
10:30 - 10:40 Maja Lukenda (Mostar, BiH): Traumatske ozljede i proces
zbrinjavanja u CUM – u SKB Mostar
10:40 - 10:50
Jurčević Petar (Split, Hrvatska): Anesteziološki tehničar u
timu hitnog zbrinjavanja pacijenta patologije ORL I MFK
10:50 - 11:00 Indira Đapo (Tuzla, BiH): Komunikacija medicinske sestre s
roditeljima životno ugroženog djeteta
11:00 - 11:10
Đukić Žana (Beograd, Srbija): Klinički osvrt na proces
zdravstvene njege
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
41
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
08:00 - 16:00 Registration of participants
PROGRAM:
INAUGURATION OF SYMPOSIUM
08:45 - 09:00
Welcoming speech: Slavica Šimić, Oksana Memić, Maja
Lukenda
Chairmen:
Gordana Dovedan, Igor Andrić, Aida Kapo
09:00 - 09:20
09:20 - 09:35
09:35 - 09:50 10:15 - 10:50
10:30 - 10:40 10:40 - 10:50 10:50 - 11:00
11:00 - 11:10
11:10 - 11:30 Caroline Garapon (Lion, France): Contemporary Models of
Nurses’ Interventions in the ICU
Zvonimir Parčina (Split, Croatia): Ethic and Law Aspects of
Organs’ Explantation
Marijana Maljković (Rijeka, Croatia): Noninavsive
Respiratory Support in the Critical Care of Respiratory
Insufficient Patients
Vladan Simić (East Sarajevo, BiH): Use of Carlens Tube in
Thoracic Surgery
Maja Lukenda (Mostar, BiH): Traumatic Injuries and
Managment Porcess in CUM SKB Mostar
Jurčević Petar (Split, Croatia): Technician of Anesthesia in
the Emergency Maxillofacial and Otorinolaryngology Team
Indira Đapo (Tuzla, BiH): Communication Between Nurse
and Parents of Critically Ill Child
Đukić Žana (Belgrade, Serbia): Clinical Review on the
Process of Health Care
Coffee break
Chairmen:
Vladan Simić, Samela Berbić-Ferhatbegović, Ifeta Ćesir - Škoro
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
42
Munevera Hrvat (Sarajevo, BiH): News in Hypoxic-Ischemic
Encephalopathy Treatment
Niko Car ( Dubrovnik, Croatia): Nurses’ Diagnosis
Simić Zelka (Tuzla, BiH): Advantages of Percutaneous
Tracheotomy toward Classical Tracheotomy in Patients on
Mechanical Ventilation
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
11:10 - 11:30 Pauza za kavu
Predsjedavajući:
Vladan Simić, Samela Berbić-Ferhatbegović, Ifeta Ćesir - Škoro
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50
11:50 - 12:00
12:00 - 12:10
12:10 - 12:20 12:20 - 12:30 12:30 - 12:50
Munevera Hrvat (Sarajevo, BiH): Novine u liječenju
hipoksično -ishemijske encefalopatije
Niko Car (Dubrovnik, Hrvatska): Sestrinske dijagnoze
Simić Zelka (Tuzla, BiH): Prednosti perkutane traheotomije
u mehaničko ventiliranih bolesnika u komparaciji s
klasičnom traheotomijom
Željko Katavić (Tešanj, BiH): Etiologija kardiorespiratornog
aresta kod djece
Lejla Budalica (Sarajevo, BiH): Zatvoreni sistem aspiracije značaj u prevenciji bolničkih infekcija
Ameldina Terzić (Tuzla, BiH): Procedure i protokoli koji se
odnose na smrt pacijenta
Pauza za kavu
Predsjedavajući:
Ljeposava Vukićević, Lejla Budalica, Munevera Hrvat
12:50 - 13:00
Andrijana Jurić (Tuzla, BiH): Planiranje i provođenje
zdravstvene njege kod pacijenta oboljelog od amiotrofičke
lateralne skleroze
13:00 - 13:10 Ana Matić (Mostar, BiH): Sestrinski protokoli za CVK
13:10 - 13:20
Munevera Džeko (Mostar, BiH): Reforma obrazovnog
zdravstvenog sistema
13:20 - 13:30
Oksana Memić (Mostar, BiH): Postupak aspiracije sekreta
kod intubiranih pacijenata
13:30 - 13:40 Ljeposava Vukićević (Mostar, BiH): Priprema pacijenta s
teškom traumom mozga za operativni zahvat
13:40 - 14:30
Pauza za ručak
Predsjedavajući:
Ana Matić, Muamera Ajdinović, Nizama Aliefendić-Rudić
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50 Ifeta Ćesir Škoro (Mostar, BiH): Uzimanje uzoraka za
prijetransfuzijsko ispitivanje
Jovan Filipović (Kragujevac, Srbija): Intraoperativno i
postoperativno spašavanje krvi u JIL - u na Institutu za
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
43
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
12:00 - 12:10
12:10 - 12:20 12:20 - 12:30 12:30 - 12:50
Željko Katavić (Tešanj, BiH): Etiology of the Cardiac Arrest
in Children
Lejla Budalica (Sarajevo, BiH): Closed Aspirational System Prevention Role in Hospital Acquired Infections
Ameldina Terzić (Tuzla, BiH): Procedures and Protocols
that are Related to Patient’s Death
Coffee break
Chairmen:
Ljeposava Vukićević, Lejla Budalica, Munevera Hrvat
12:50 - 13:00
13:00 - 13:10 13:10 - 13:20
13:20 - 13:30
13:30 - 13:40
13:40 - 14:30
Andrijana Jurić (Tuzla, BiH): Planning and Implementing
Health Care in Patients with Amiotrophic Lateral Sclerosis
Ana Matić (Mostar, BiH): Nurse Protocols for CVC
Munevra Džeko (Mostar, BiH): Reform of the Health
System
Oksana Memić (Mostar, BiH): Secretion Aspiration Porcess
in Intubated Patients
Ljeposava Vukićević (Mostar, BiH): Preparing Patients with
Severe Brain Trauma for Surgery
Lunch break
Chairmen:
Ana Matić, Muamera Ajdinović, Nizama Aliefendić-Rudić
14:30 - 14:40
14:40 - 14:50 14:50 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 15:40
15:40 - 15:50
15:50 - 16:00
16:00 - 16:20
44
Ifeta Ćesir Škoro (Mostar, BiH): Taking Samples for
Pretransfusion Compatibility Testing
Jovan Filipović (Kragujevac, Serbia): Intraoperative and
Postoperative Blood Saving in the ICU on the Institute of
Oncology and Radiology in Serbia
Gordana Dovedan (Mostar, BiH): Prevention of VAP in the ICU
Igor Andrić (Mostar, BiH): Hypothermia and Hyperthermia
in Anesthesia
Amela Hajdarović (Mostar, BiH): Hand Washing and
Prevention of Intrahospital Infections
Bojana Bošnjak (Sarajevo, BiH): Stress at Work of Health
Workers in Hospital
Jasminka Tabaković (Zenica, BiH): Mechanical Ventilation
Pneumonias - Prevention Activities in Health Care
Coffee break
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
14:50 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 15:40
15:40 - 15:50
15:50 - 16:00
16:00 - 16:20
Onkologiju i radiologiju Srbije
Gordana Dovedan (Mostar, BiH): Prevencija VAP-a u JIL-u
Igor Andrić (Mostar, BiH): Hipotermija i hipertermija u
anesteziji
Amela Hajdarović (Mostar, BiH): Pranje ruka-prevencija
intrahospitalnih infekcija: Urosepsa - zdravstvena njega i
prevencija
Bojana Bošnjak (Sarajevo, BiH): Stres na radu zdravstvenih
radnika u bolnici
Jasminka Tabaković (Zenica, BiH): Upale pluća uzrokovane
mehaničkim Ventilatorom - preventivne aktivnosti u
zdravstvenoj njezi
Pauza za kavu
Predsjedavajući:
Dijana Uzunović, Gordana Dovedan, Bojana Bošnjak
16:20 - 16:30
Edo Karavdić (Sarajevo, BiH): Timski rad u JIL-u
16:30 - 16:40
Jasmina Hadžić (Sarajevo, BiH): Proces primjene
nazogastrične sonde u JIL-u
16:40 - 16:50
Nizama Rudić - Aliefendić (Zenica, BiH): Palijativna njega
uticaja komplementarnosti
16:50 - 17:00
Slavica Šimić (Mostar, BiH): Suvremeno zbrinjavanje
dekubitalnih rana u JIL-u
17:00 - 17:10 Majida Hamzić (Mostar, BiH): Psihološka priprema
pacijenta za operativni zahvat
17:10 - 17:20
Mekiba Mukedin (Visoko, BiH): Prevencija povrjeđivanja
17:20 - 17:30
Jasenka Torlak (Mostar, BiH): Prevencija ICV - a
17:30 - 17:40
Tanja Tomić (Mostar, BiH): Invazivni monitoring u
postoperativnom kardiointenzivnom liječenju
17:40 - 17:50 Rasprava i zaključci
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
45
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Chairman:
Dijana Uzunović, Gordana Dovedan, Bojana Bošnjak
16:20 - 16:30
16:30 - 16:40
16:40 - 16:50
16:50 - 17:00
17:00 - 17:10
17:10 - 17:20
17:20 - 17:30
17:30 - 17:40
17:40 - 17:50 17:50 - 18:20
Edo Karavdić (Sarajevo, BiH): Team Work in the ICU
Jasmina Hadžić (Sarajevo, BiH): Application Process of the
Nasogastric Tube in the ICU
Nizama Rudić - Aliefendić (Zenica, BiH): Palliative Care
Impact of Complementarity
Slavica Šimić (Mostar, BiH): Modern Managment of the
Decubital Ulcers in ICU
Majida Hamzić (Mostar, BiH): Psychological Preparation of
the Patient for Surgery
Mekiba Mukedin (Visoko, BiH): Injury Prevention
Jasenka Torlak (Mostar, BiH): Prevention of CVI
Tanja Tomić (Mostar, BiH): Invasive Monitoring in
Postoperative Cardiovascular Critical Care Unit
Indira Đapo (Tuzla, BiH): Invasive Monitoring in
Postoperative Cardio Intensive Treatment
Discussion and Conclusions
Saturday, April 27th 2013
“Contemporary Topics in Neurosurgery”
COURSE DIRECTORS:
Kenan Arnautović (Memphis, USA), Bruno Splavski (Osijek, Croatia), Ermin
Hadžić (Mostar, BiH), Goran Lakičević (Mostar, BiH)
VENUE:
Hotel “Bristol” Mostar
THEME:
One-day symposium with an emphasis on contemporary informations in
neurosurgery
TIME FOR LECTURES:
In total 10 min or 15 min lectures and 20 min discussion on each session
PARTICIPANTS:
The symposium is intended for neurosurgeons, spine surgeons, orthopedic
46
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
Subota, 27. 04. 2013. godine
“Suvremeni pristup problemima u neurokirurgiji”
VODITELJI SIMPOZIJA:
Kenan Arnautović (Memphis, SAD), Bruno Splavski (Osijek, Hrvatska), Ermin
Hadžić (Mostar, BiH), Goran Lakičević (Mostar, BiH)
MJESTO ODRŽAVANJA:
Hotel “Bristol” Mostar
TEMATIKA:
Dvodnevni simpozij iz neurokirurgije s naglaskom na suvremena saznanja u
neurokirurgiji
DULJINA PREDAVANJA:
Ukupno 10 min i 15 min predavanja i 20 minuta rasprave u svakoj sesiji
POLAZNICI:
Simpozij je namijenjen neurokirurzima, kirurzima, ortopedima, neurolozima,
radiolozima, endokrinolozima, neuroradiolozima i psihijatrima, studentima
medicinskog fakulteta i fakulteta zdravstvenih studija te svima onima
koji su na bilo koji način u svom svakodnevnom radu uključeni u tretman
neurokirurških pacijenata
BROJ POLAZNIKA:
Neograničen
KOTIZACIJA:
Besplatan pristup
07:00 - 17:30 Registracija sudionika
PROGRAM:
SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJA
07:30 - 08:00
Pozdravni govor
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
47
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
spine surgeons, residents in neurosurgery, neurology, orthopedic spine and
radiology, neurologists, radiologists and neuroradiologists, endocrinologists,
psyhiatrists, medical students, students of the faculty of health studies and
nurses/technicians with career interest in neurosurgery
NUMBER OF PARTICIPANTS:
Unlimited
FEE:
Free access
07:00 - 07:30 Registration of participants
PROGRAM:
INAUGURATION OF SYMPOSIUM
07:30 - 08:00
Welcoming speech
INTRODUCTORY SESSION
Chairmen:
Kenan Arnautović, Bruno Splavski, Ermin Hadžić, Goran Lakičević
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30
Bruno Splavski (Osijek, Croatia): A Century of Modern
Neurosurgery (1913 - 2013) - an Influx of Novel
Technologies and Globalization
Kenan Arnautović (Memphis, USA): American Board of
Neurological Surgery: from Residency to Retirement Keeping us on our Toes Indefinitely
PEDIATRIC NEUROSURGERY SESSION
Chairmen:
Boris Božić, Chudy, Domagoj Jugović, Ibrahim Omerhodžić, Mehmet Ozek
08:30 - 08:45 08:45 - 08:55
48
Mehmet Ozek (Istanbul, Turkey): Surgical Approaches to
Posterior Fossa Tumors: Midline, Lateral and Anterior
Domagoj Jugović (Ljubljana, Slovenia): Cyst of Cisterna
Ambient Treated with Combined Endoscopic and
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
UVODNA SESIJA
Predsjedavajući:
Kenan Arnautović, Bruno Splavski, Ermin Hadžić, Goran Lakičević
08:00 - 08:15
08:15 - 08:30
Bruno Splavski (Osijek, Hrvatska): Stoljeće moderne
neurokirurgije (1913. - 2013.) - priljev novih tehnologija te
globalizacija
Kenan Arnautović (Memphis, SAD): Američka Komisija za
neurohirurgiju: od specijalizacije do mirovine - konstatna
provjera znanja uslov za održanje licence neurohirurga
DJEČJA NEUROKIRURGIJA
Predsjedavajući:
Boris Božić, Darko Chudy, Domagoj Jugović, Ibrahim Omerhodžić, Mehmet
Ozek
08:30 - 08:45 08:45 - 08:55
08:55 - 09:05 09:05 - 09:15 09:15 - 09:35 Mehmet Ozek (Istanbul, Turska): Kirurški pristupi tumorima
stražnje lubanjske jame: srednji, lateralni I prednji
Domagoj Jugović (Ljubljana, Slovenija): Kombinirani
endoskopski i mikrokirurški pristup cisti cisterne ambiens
kod neonatusa
Boris Božić (Zagreb, Hrvatska): Laparoskopski tretman
abdominalne pseudociste kao komplikacije VP šanta kod
djece
Almir Džurlić (Sarajevo, BiH): Dječje traume u Bosni i
Hercegovini: aktualno stanje i preporuke za zbrinjavanje
Rasprava
VASKULARNA NEUROKIRURGIJA
Predsjedavajući:
Eldin Burazerović, Daniel Hoit, Adisa Kursumović, Tonko Marinović, Zulejha
Merhemić, Branko Prstojević
09:35 - 09:45
09:45 - 09:55 Zulejha Merhemić (Sarajevo, BiH): Slikovni prikazi
intrakranijalnih aneurizmi: CT angiografija vs MR
Tonko Marinović (Zagreb, Hrvatska): Mogućnosti kirurškog
tretmana cerebralnih aneurizmi - naša iskustva
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
49
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
08:55 - 09:05 09:05 - 09:15 09:15 - 09:35 Microsurgical Treatments in a Preterm Neonate
Boris Božić (Zagreb, Croatia): Laparoscopic Treatment of
Abdominal Pseudocyst as a VP Shunt Complication in
Children
Almir Džurlić (Sarajevo, BiH): Pediatric Trauma in Bosnia
and Herzegovina: The Current Status and Guidelines for
Management
Discussion
VASCULAR NEUROSURGERY SESSION
Chairmen:
Eldin Burazerović, Daniel Hoit, Adisa Kursumović, Tonko Marinović, Zulejha
Merhemić, Branko Prstojević
09:35 - 09:45
09:45 - 09:55 09:55 - 10:05
10:05 - 10:15 10:15 - 10:25 10:25 - 10:35 10:35 - 10:45 10:45 - 11:05 11:05 - 11:20 Zulejha Merhemić (Sarajevo, BiH): Imaging of Intracranial
Aneurysms: CTA vs MRA
Tonko Marinović (Zagreb, Croatia): Options for Surgical
Treatment of Cerebral Aneurysm - Our Experience
Eldin Burazerović (Sarajevo, BiH): Microsurgical
fenestration of the lamina terminalis during aneurysm
surgery: Treatment for Acute and Prevention of Chronic
Hydrocephalus Following Subarachnoid Hemorrhage
Adisa Kursumović (Deggendorf, Germany): Current Trends
in Endovascular Treatment of Intracranial Aneurysms
Branko Prstojević (Belgrade, Serbia): Endovascular
Treatment of Cerebrovascular Diseases
Daniel Hoit (Memphis, USA): Medical and Interventional
Stroke Treatment
Salko Zahirović (Sarajevo, BiH): Cerebral Aneurysms and
ABO Blood Groups - Is there any Association Between?
Discussion
Coffee Break
GENERAL NEUROSURGERY SESSION
Chairmen:
Goran Bajek, Živko Gnjidić, Marjan Koršić,Krešimir Rotim, Zelija Velija-Asimi
11:20 - 11:30 50
Marjan Koršič (Ljubljana, Slovenia): Purely Endoscopic
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
09:55 - 10:05 10:05 - 10:15
10:15 - 10:25 10:25 - 10:35 10:35 - 10:45 10:45 - 11:05 11:05 - 11:20 Eldin Burazerović (Sarajevo, BiH): Mikrohirurška
fenestracija lamine terminalis kod hirurgije aneurizmi:
tretman za akutni i prevencija za hronični hidrocefalus
Adisa Kursumović (Deggendorf, Njemačka): Moderni
trendovi u endoskopskom liječenju intrakranijalnih
aneurizmi
Branko Prstojević (Beograd, Srbija): Endovaskularni
tretman cerebrovaskularnih bolesti
Daniel Hoit (Memphis, SAD): Liječnički i intervencijski
tretman moždanog udara
Salko Zahirović (Sarajevo, BiH): Cerebralne aneurizme i
ABO sustav krvnih grupa: postoji li međusobna povezanost?
Rasprava
Pauza za kavu
OPĆA NEUROKIRURGIJA
Predsjedavajući:
Goran Bajek, Živko Gnjidić, Marjan Koršič,Krešimir Rotim, Zelija Velija-Asimi
11:20 - 11:30 11:30 - 11:40
11:40 - 11:50 11:50 - 12:00 12:00 - 12:10 12:10 - 12:20 12:20 - 12:30 12:30 - 12:40 12:40 - 12:50 Marjan Koršič (Ljubljana, Slovenija): Endoskopsko
odstranjenje različitih vrsta cisti u lateralnoj i trećoj
moždanoj komori
Krešimir Rotim (Zagreb, Hrvatska): Endoskopska
ventrikulostomija treće moždane komore
Goran Bajek (Rijeka, Hrvatska): Različite kirurške strategije
u tretmanu normotenzivnog hidrocefalusa
Zelija Velija-Asimi (Sarajevo, BiH): Efikasnost Octreotide
LAR-a kao primarne ili sekundarne terapije kod pacijenata
s akromegalijom
Živko Gnjidić (Zagreb, Hrvatska): Neurokirurški tretman
Cushingovog sindroma
Anel Livaja (Mostar, BiH): Stereotaktična neurokirurgija
Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
Adi Ahmetspahić (Sarajevo, BiH): Prva iskustva sa Stealth
Station Neuronavigation sistemom u Bosni: indikacije,
preciznost i rezultati
Ibrahim Omerhodžić (Sarajevo, BiH): Proces odlučivanja u
neurokirurgiji - istraživanje slučaja
Esad Šabić (Zenica, BiH): Klaustrofobija kao skrivena
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
51
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
11:30 - 11:40
11:40 - 11:50 11:50 - 12:00 12:00 - 12:10 12:10 - 12:20 12:20 - 12:30 12:30 - 12:40 12:40 - 12:50 12:50 - 13:15 13:15 - 14:00
Removal of Different Types of Cysts of the Lateral and
Third Ventricle
Krešimir Rotim (Zagreb, Croatia): Endoscopic III
Ventriculostomy
Goran Bajek (Rijeka, Croatia): Different Surgical Strategies
for the Treatment of Normal Pressure Hydrocephalus
Zelija Velija-Asimi (Sarajevo, BiH): The Efficacy of
Octreotide LAR in Acromegalic Patients as Primary or
Secondary Therapy
Živko Gnjidić (Zagreb, Croatia): Neurosurgical Treatment
of Cushing Syndrome
Anel Livaja (Mostar, BiH): Stereotactic Neurosurgery at the
University Clinical Hospital Mostar
Adi Ahmetspahić (Sarajevo, BiH): First Experience with
Stealth Station Neuronavigation System in Bosnia:
Indications, Accuracy and Results
Ibrahim Omerhodžić (Sarajevo, BiH): Decision Making in
Neurosurgery - Case Studies
Esad Šabić (Zenica, BiH): Claustrophobia as a Hidden
Contraindication for MRI Diagnostics
Discussion
Lunch break
NEUROSURGERY TUMOR SESSION
Chairmen:
Vaso Antunović, Danica Grujičić, Ledenko, Ivan Radić, Rasim Skomorac
14:00 - 14:10
14:10 - 14:20 14:20 - 14:30 14:30 - 14: 40 14:40 - 14:50 14:50 - 15:00
52
Danica Grujičić (Belgrade, Serbia): The Organization of
Contemporary Treatment of Neurooncology Patients
Ivan Radić (Zagreb, Croatia): The Relationship of Presence
of CD 133 i VEGF with the Angiogenesis Indicators in
Glioblastomas
Vlatko Ledenko (Split, Croatia): News in the Treatment of
Intracranial Malignant Gliomas
Vaso Antunović (Belgrade, Serbia): Surgical Treatment of
Brain Stem Lesions
Rasim Skomorac (Zenica, BiH): Spinal Tumors - 10 years
Experience of Neurosurgery Service in KB Zenica
Aida Šehić (Louisville, USA) Recording and Interpretation
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
12:50 - 13:15 13:15 - 14:00
kontraindikacija za dijagnostiku putem MR
Rasprava
Pauza za ručak
NEUROKIRURGIJA TUMORA
Predsjedavajući:
Vaso Antunović, Danica Grujičić, Vlatko Ledenko, Ivan Radić, Rasim Skomorac
14:00 - 14:10
14:10 - 14:20 14:20 - 14:30 14:30 - 14: 40 14:40 - 14:50 14:50 - 15:00 15:00 - 15:20
15:20 - 15:30 Danica Grujičić (Beograd, Srbija): Organizacija suvremenog
liječenja neuroonkoloških pacijenata
Ivan Radić (Zagreb, Hrvatska): Odnos prisustva CD 133 i
VEGF-a i indikatora angiogeneze kod glioblastoma
Vlatko Ledenko (Split, Hrvatska): Novosti u liječenju
intrakranijskih malignih glioma
Vaso Antunović (Beograd, Srbija): Kirurški tretman lezija
moždanog debla
Rasim Skomorac (Zenica, BiH): Tumori kralježnice 10-ogodišnje iskustvo neurokirurgije KB Zenica
Aida Šehić (Louisville, SAD) Snimanje i interpretacija
intraoperativne neurofiziološke tehnike D-valova u hirurgiji
intramedularnih tumora kičmene moždine: naučne
publikacije i vlastita iskustva
Rasprava
Pauza za kavu
VRATNA KRALJEŽNICA I PERIFERNI ŽIVCI
Predsjedavajući:
Željko Bušić, Neven Eškinja, Jurica Maraković, Danilo Radulović, Miroslav
Samardžić
15:30 - 15: 40 15:40 - 15:50
15:50 - 16:00
16:10 - 16:20 Miroslav Samardžić (Beograd, Srbija): Živčani prijenosi
prilikom liječenja trakcijskih ozljeda brahijalnog pleksusa
Mahira Tanović (New York, USA): Operacije na digitalnim
nervima šake nakon traume
Neven Eškinja (Mostar, BiH): Prednja fiksacija frakture
densa
Jurica Maraković (Zagreb, Hrvatska): Prednji pristup kod
degenerativnih bolesti vratne kralježnice - fuzija vrs
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
53
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
15:00 - 15:20 15:20 - 15:30 of D - Wave Technique in Surgery for Intramedullary Spinal
Cord Tumors (ISCT); Scientific Publications and Personal
Experience
Discussion
Coffee Break
CERVICAL SPINE AND PERIPHERAL NERVES SESSION
Chairmen:
Željko Bušić, Neven Eškinja, Jurica Maraković, Danilo Radulović, Miroslav
Samardžić
15:30 - 15: 40 15:40 - 15:50 15:50 - 16:00 16:00 - 16:10 16:10 - 16:20 16:20 - 16:30
16:30 - 16:40 16:40 - 17:00 17:00 - 17:15 Miroslav Samardžić (Belgrade, Serbia): Neural Transfers
for the Treatment of Traction Injuries of Brachial Plexus
Mahira Tanović (New York, USA): Repair of Digital Nerves
of the Hand After Trauma
Neven Eškinja (Mostar, BiH): Anterior Fixation of Dens
Fractures.
Jurica Maraković (Zagreb, Croatia): Our Experience with
Anterior Approach for Degenerative Cervical Spine Disease
- Fusion versus Arthroplasty
Danilo Radulović (Belgrade, Sebia): Surgical Treatment of
Degenerative Disease of Cervical Spine
Goran Lakičević (Mostar, BiH): The Influence of Anterior
Intervertebral Allograft Fusion to the Clinical and
Radiological State of the Cervical Spine
Željko Bušić (Split, Croatia): The Role of Laminoplasty in
the Treatment of Cervical Spinal Cord Compression
Syndromes
Discussion
Coffee Break
LUMBAR SPINE SESSION
Chairmen:
Mirza Biščević, Zlatko Ercegović, Mirsad Hodžić, Bojan Milanov
17:15 - 17:25 17:25 - 17:35 54
Mirza Biščević (Sarajevo, BiH): Nonspecific Low Back Pain when and which Surgery is Required?
Mirsad Hodžić (Tuzla, BiH): Differential Diagnosis and
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
16:20 - 16:30 16:30 - 16:40 16:40 - 16:50 16:50 - 17:00
17:oo-17:15
artoplastika - naša iskustva
Danilo Radulović (Beograd, Srbija): Kirurško liječenje
degenerativnih bolesti vratne kralježnice
Goran Lakičević (Mostar, BiH):
Utjecaj prednje
interkorporalne fuzije na klinički i radiografijski status
vratne kralježnice
Željko Bušić (Split, Hrvatska): Uloga laminoplastike u
liječenju kompresijskih sindroma vratne kralježnice
Rasprava
Pauza za kavu
LUMBALNA KRALJEŽNICA
Predsjedavajući:
Mirza Biščević, Zlatko Ercegović, Mirsad Hodžić, Bojan Milanov
17:15 - 17:25 17:25 - 17:35 17:35 - 17:45 17:45 - 17:55 17:55 - 18:05
18:05 - 18:25 Mirza Biščević (Sarajevo, BiH): Bol u donjem dijelu leđa kada i koja je operacija potrebna?
Mirsad Hodžić (Tuzla, BiH): Diferencijalna dijagnoza i
procjena boli u donjem dijelu leđa
Ermin Hadžić (Mostar, BiH): Donji leđni i lumbalni
radikularni sindrom: komparativna studija operacijskog i
neoperacijskog tretmana
Zlatko Ercegović (Tuzla, BiH): Minimalno invazivni zahvati u
kirurgiji kralježnice: pregled literature i naša iskustva
Marko Bošnjak (Mostar, BiH): Usporedba rezultata
operativnog liječenja degenerativne spondilolisteze s
transpedikularnom fiksacijom u kombinaciji s PLIF
Rasprava i završetak
“Suvremena saznanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji”
VODITELJI SIMPOZIJA:
Esad Boškailo (Arizona, SAD), Nirvana Pištoljević (New York, SAD), Miro Klarić
(Mostar, BiH), Lamija Duranović Vinković (Mostar, BiH)
MJESTO ODRŽAVANJA:
Mostar, Hotel “Ero”, sala 2
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
55
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
17:35 - 17:45 17:45 - 17:55 17:55 - 18:05 18:05 - 18:25 18:25
Evaluation of Low Back Pain
Ermin Hadžić (Mostar, BiH): Low Back and Lumbar
Radicular Syndrome: Comparative Study of the Operative
and Non-operative Treatment
Zlatko Ercegović (Tuzla, BiH): Minimally Invasive Procedures
in Spinal Surgery: Review of Literature and Our Experiences
Marko Bošnjak (Mostar, BiH): Comparison of Results of
Operative Treatment of Degenerative Spondylolisthesis
with Transpedicular Fixation and Transpedicular Fixation
Combined with PLIF
Discussion
Adjourn
“Contemporary Approach to Topics in
Child and Adolescent Psychiatry”
COURSE DIRECTORS:
Esad Boškailo (Arizona, USA), Nirvana Pištoljević (New York, USA), Miro Klarić
(Mostar, BiH), Lamija Duranović Vinković (Mostar, BiH)
VENUE:
Hotel Ero, Mostar (Hall number 2)
THEME:
One-day child and adolescent psychiatry and psychology symposium with an
emphasis on contemporary apporaches in these fields in medicine
TIME FOR LECTURES:
In total 15 min (12 min lecture + 3 min discussion)
PARTICIPANTS:
The symposium is intended for psychiatry and psychology specialists,
psychiatry specializants and physicians from all other branches of medicine
who work with children and adolescents, medical students, students of the
faculty of health studies and nurses/technicians
NUMBER OF PARTICIPANTS:
Unlimited
FEE:
Free access
56
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
TEMATIKA:
Jednodnevni simpozij iz dječje i adolescentne psihijatrije i psihologije, s
akcentom na suvremena saznanja u navedenim oblastima
DULJINA PREDAVANJA:
Ukupno 15 min (12 min predavanja + 3 min rasprave)
POLAZNICI:
Simpozij je namijenjen liječnicima specijalistima i specijalizantima psihijatrije
te liječnicima iz svih ostalih grana medicine, studentima medicinskih fakulteta
i fakulteta zdravstvenih studija te medicinskim sestrama/tehničarima koji u
svakodnevnom radu dolaze u kontakt s djecom i adolescentima
BROJ POLAZNIKA:
Neograničen
KOTIZACIJA:
Besplatan pristup
08:00 - 15:00 Registracija sudionika
PROGRAM:
SVEČANO OTVARANJE SIMPOZIJA
08:30 - 08:40
Pozdravni govori: Miro Klarić, Nirvana Pištoljević
Predsjedavajući:
Esad Boškailo, Nirvana Pištoljević, Lamija Duranović Vinković, Miro Klarić
08:40 - 08:55
08:55 - 9:10
09:10 - 09:25
09:25 - 09:40
09:40 - 09:55
Miro Jakovljević (Zagreb, Hrvatska): Kreativna psihofarma
koterapija u liječenju duševnih poremećaja u adolescentnoj
dobi s posebnim naglaskom na depresiju
Amer Smajkić (Illinois, SAD): Novosti u psihofarmakologiji
kod djece
Esad Boškailo (Arizona, SAD): Postraumatski rast
Asim Haračić (Washington DC, SAD): Novi tretmani i
pristupi u liječenju adikcija (alkoholizam i narkomanija)
Abdulah Kučukalić (Sarajevo, BiH): Liječenje bipolarnog
poremećaja u ranoj fazi bolesti
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
57
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
08:00 - 15:00 Registration of participants
PROGRAM:
INAUGURATION OF SYMPOSIUM
08:30 - 08:40
Welcoming speech: Miro Klarić, Nirvana Pištoljević
Chairman:
Esad Boškailo, Nirvana Pištoljević, Lamija Duranović Vinković, Miro Klarić
08:40 - 08:55
08:55 - 09:10
09:10 - 09:25
9:25 - 9:40
09:40 - 09:55
09:55 - 10:10 10:10 - 10:25
Miro Jakovljević (Zagreb, Croatia): Creative Psychophar
macotherapy in the Treatment of Mental Disorders in
Adolescence with Special Accent on Depression
Amer Smajkić (Illinois, USA): Update on Child
Psychopharmacology
Esad Boškailo (Arizona, USA): Postraumatic Growth
Asim Haračić (Washington DC, USA): New Approcaches in
Addiction Treatment (Alcoholism and Narcomany)
Abdulah Kučukalić (Sarajevo, BiH): Early Treatment of
Bipolar Disorder
Alma Džubur Kulenović (Sarajevo, BiH): Early interventions
in Psychosis
Coffee break
Chairman:
Alma Džubur Kulenović, Miro Klarić
10:25 - 10:40
10:40 - 10:55
10:55 - 11:10
11:10 - 11:25
11:25 - 11:40
11:40 - 11:55 58
Nermana Mehić-Basara (Sarajevo, BiH): Adolescent
Addiction - Our Experiences
Mirjana Graovac (Rijeka, Croatia): Adolescent Psychiatry
Department - Our Experiences
Daniela Petrić (Rijeka, Croatia): First Psychotic Episodes Prognostic Factors, Guidlines and Practice
Miro Klarić (Mostar, BiH): Correlation with Early Psychotraumatism and Adult Psychotic Disorders
Marija Burgić Radmanović (Banja Luka, BiH): Depressive
Disorders in Childhood (or in Adolescence)
Josip Podobnik (Zagreb, Croatia): Personality Disorders in
Psychological, Biological and Social Growth
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
09:55 - 10:10
10:10 - 10:25
Alma Džubur Kulenović (Sarajevo, BiH): Rane intervencije
u psihozi
Pauza za kavu
Predsjedavajući:
Alma Džubur Kulenović, Miro Klarić
10:25 - 10:40
10:40 - 10:55
10:55 - 11:10
11:10 - 11:25
11:25 - 11:40
11:40 - 11:55
11:55 - 12:10
12:10 - 12:25
12:25 - 12:40
12:40 - 12:55
12:55 - 13:45
Nermana Mehić-Basara (Sarajevo, BiH): Adolescentna
adiktologija - naša dosadašnja iskustva
Mirjana Graovac (Rijeka, Hrvatska): Odjel za adolescentnu
psihijatriju - naša iskustva
Daniela Petrić (Rijeka, Hrvatska): Prve psihotične epizode prognostički faktori, smjernice i praksa
Miro Klarić (Mostar, BiH): Povezanost rane psihotraumatizacije s psihotičnim poremećajima odrasle dobi
Marija Burgić Radmanović (Banja Luka, BiH): Depresivni
poremećaji u djetinjstvu (ili u razvojnoj dobi)
Josip Podobnik (Zagreb, Hrvatska): Poremećaj osobnosti u
razvoju - psihološki, biološki i socijalni okvir
Tomislav Franić (Split, Hrvatska): Samoubilačka
promišljanja i problemi spavanja u ranoj adolescenciji
Mara Tripković (Zagreb, Hrvatska): Autoagresivnost u
adolescenciji
Dolores Britvić (Split, Hrvatska): Maloljetnici kao počinitelji
ubojstva
Dragan Babić (Mostar, BiH): Pojavnost zlouporabe
psihoaktivnih tvari u srednjoškolske mladeži
Pauza za ručak
PRIKAZ REZULTATA DOMAĆIH ISTRAŽIVANJA
Predsjedavajući:
Dragan Babić, Lamija Duranović Vinković
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
Lamija Duranović Vinković (Mostar, BiH): Iskustva i
posljedice ratne traume na djecu - odgovor zajednice
nekad i sad
Muris Hodžić (Basel, Švicarska): Tretman opijatskih
ovisnika: naša iskustva
Nada Letić (Banja Luka, BiH): Perfekcionizam i
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
59
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
11:55 - 12:10 12:10 - 12:25 12:25 - 12:40 12:40 - 12:55
12:55 - 13:45
Tomislav Franić (Split, Croatia): Suicidal Ideations and
Sleep Related Problems in Early Adolescence
Mara Tripković (Zagreb, Croatia): Auto-aggressiveness in
Adolescence
Dolores Britvić (Split, Croatia): Juvenile Perpetrators of
Homicides
Dragan Babić (Mostar, BiH): Prevalence of Substance
Abuse in High School Youth
Lunch break
RESULTS OF THE DOMICILE STUDIES
Chairman:
Dragan Babić, Lamija Duranović Vinković
13:45 - 14:00
14:00 - 14:15
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00
15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:50
Lamija Duranović Vinković (Mostar, BiH): Experiences and
Consequences of War Trauma on Children - Society
Response then and now
Muris Hodžić (Basel, Switzerland): Opioid Assisted
Treatment: Our Experience
Nada Letić (Banja Luka, BiH): Perfectionism and
Psychosomatic Reactions of Children and Adolescents
Mladenka Vukojević (Mostar, BiH): Psychological
Adjustment to Chronic Stress of Parents with Children
whit Intellectual Disabilities
Tomislav Cvitković (Mostar, BiH): Prevalence of Epilepsy
and Intellectual Difficulties with Different Shapes of Spastic
Cerebral Palsy
Emira Švraka (Sarajevo, BiH): Professional Rehabilitation of
Persons with Dissabilities
Mladenka Vukojević (Mostar, BiH): Early Detection
and Recognition of Children with Attention Deficit
Hiperactivity Disorder Symptoms (ADHD)
Coffee break
Chairman:
Nirvana Pištoljević, Amer Smajkić
15:50 - 16:05
60
Nirvana Pištoljević (New York, SAD): Autism and Verbal
Behavior: Language Development in Children with ASD
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
14:30 - 14:45
14:45 - 15:00 15:00 - 15:15
15:15 - 15:30
15:30 - 15:50
psihosomatske reakcije kod djece i adolescenata
Mladenka Vukojević (Mostar, BiH): Psihološka prilagodba
na kronični stres roditelja djece s intelektualnim teškoćama
Tomislav Cvitković (Mostar, BiH): Pojavnost epilepsije i
intelektualnih poteškoća kod različitih oblika spastične
cerebralne paralize
Emira Švraka (Sarajevo, BiH): Profesionalna rehabilitacija
osoba s invaliditetom
Mladenka Vukojević (Mostar, BiH): Rano otkrivanje i
prepoznavanje djece sa simptomima poremećaja
hiperaktivnosti i deficita pažnje (ADHD)
Pauza za kavu
Predsjedavajući:
Nirvana Pištoljević, Amer Smajkić
15:50 - 16:05
16:05 - 16:20
16:20 - 16:35
16:35 - 16:50
16:50 - 17:05
17:05 - 17:20
Nirvana Pištoljević (New York, SAD): Autizam i verbalno
ponašanje: razvoj govora kod djece s ASD-om
Smail Zubčević (Sarajevo, BiH): Dijagnosticiranje autizma u
BiH
Stanislava Majušević (Sarajevo, BiH): Učinkovite dokazane
metode za razvijanje govornih i socijalnih vještina kod
djece s razvojnim poremećajima
Veneta Dimitrova (Sofia, Bugarska): Učinci kontrole publike
na stereotipnoj frekvenciji emitirani od učenika s
dijagnozom autizma i emocionalne nestabilnosti
Lejla Smajić-Hodžić (Sarajevo, BiH): Rani razvoj djece sa
Down-ovim sindromom i ishodi rane psihostimulacije
Alma Dizdarević (Tuzla, BiH): Jednake mogućnosti za
studente s posebnim potrebama u visokom obrazovanju
“Suvremeni pristup problemima u intenzivnoj medicini”
ETIKA U JEDINICAMA INTEZIVNOG LIJEČENJA
Predsjedavajući:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Alan Šustić
08:00 - 08:30 Didier Dreyfuss (Pariz, Francuska): Informirani pristanak za
intervencije kod bolesnika u jedinicama intenzivnog liječenja
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
61
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
16:05 - 16:20
16:20 - 16:35
16:35 - 16:50
16:50 - 17:05
17:05 - 17:20
Smail Zubčević (Sarajevo, BiH): Diagnosing Autism in BiH
Stanislava Majušević (Sarajevo, BiH): Effective Evidencebased Tactics for Developing Language and Social Skills in
Children with Developmental Disorders
Veneta Dimitrova (Sofia, Bugarska): The Effects of Audience
Control on the Frequency of Stereotypy Emitted by
Students Diagnosed with Autism and Emotional
Disturbance
Lejla Smajić-Hodžić (Sarajevo, BiH): Early Development of
Children with Down’s syndrome and results of early
psychostimulation
Alma Dizdarević (Tuzla, BiH): Equal Possibilities for
University Students with Special Needs
“Contemporary Approach to Topics in Critical Care Medicine”
ETHICS IN THE ICU
Chairman:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Alan Šustić
08:00 - 08:30
08:30 - 09:00 Didier Dreyfuss (Paris, France): Informed Consent for
Critical Care Interventions
Gordan Srkalović (Lansing, USA): Research Ethics
FLUIDS, ELECTROLYTES, NEPHROLOGY
Chairman:
Ognjen Gajić, Zoran Karlović, Guillaume Thiery
09:00 - 09:30 09:30 - 10:00 10:00 - 10:30 10:30 - 10:45
62
Zoran Karlović (Mostar, BiH): Influence Factors on
Treatment Quality and Patients’ Prognosis in Critical Care
Unit of Clinical Hospital in Mostar
Didier Dreyfuss (Paris, France): Physiologic Approach to
Electrolyte Correction
Kenana Aganović (Sarajevo, BiH): Acute Kidney Failure
Coffee break
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
08:30 - 09:00 Gordan Srkalović (Lansing, SAD): Etika u istraživanjima
TJELESNE TEKUĆINE, ELEKTROLITI, NEFROLOGIJA
Predsjedavajući:
Ognjen Gajić, Zoran Karlović, Guillaume Thiery
09:00 - 09:30 09:30 - 10:00 10:00 - 10:30 10:30 - 10:45
Zoran Karlović (Mostar, BiH): Čimbenici koji utječu na
kvalitetu liječenja i prognozu bolesnika u jedinici
intenzivnog liječenja Sveučilišne kliničke bolnice Mostar
Didier Dreyfuss (Pariz, Francuska): Fiziologijski pristup
prilikom korekcije elektrolita
Kenana Aganović (Sarajevo, BiH): Akutno zatajenje
bubrega
Pauza za kavu
INTENZIVNA NJEGA KARDIOVASKULARNIH BOLESNIKA
Predsjedavajući:
Alan Šustić, Zoran Karlović, Guillaume Thiery
10:45 - 11:15 11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45
Šanta Csaba (Kamenica, Srbija): Kardiopulmonarna
reanimacija
Emir Festić (Jacksonville, SAD): Hemodinamika i
kardiopulmonalne interakcije
Ino Husedžinović (Zagreb, Hrvatska): Lijekovi za inotropnu
podršku
Pauza za ručak
ULTRAZVUK U INTEZIVNOJ NJEZI
Predsjedavajući:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Alan Šustić
12:45 - 13:15
13:15 - 13:45
13:45 - 14:15 Alan Šustić (Rijeka, Hrvatska): Uloga ultrazvuka u
uspostavljanju i održavanju dišnog puta
Mitja Lainšćak (Golnik, Slovenija): Ehokardiografija u
jedinici intenzivnog liječenja
Robert Marčun (Golnik, Slovenija): Ultrazvuk grudnog koša
i pluća
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
63
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
CARDIOVASCULAR CRITICAL CARE
Chairman:
Alan Šustić, Zoran Karlović, Guillaume Thiery
10:45 - 11:15 11:15 - 11:45
11:45 - 12:15
12:15 - 12:45
Šanta Csaba (Kamenica, Serbia): Cardiopulmonary
Resuscitation
Emir Festić (Jacksonville, USA): Hemodynamics and
Cardiopulmonary Interactions
Ino Husedžinović (Zagreb, Croatia): Inotropic Drug Therapy
Lunch break
CRITICAL CARE ULTRASOUND
Chairman:
Mehmed Haznadar, Emir Festić, Alan Šustić
12:45 - 13:15
13:15 - 13:45
13:45 - 14:15 14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
Alan Šustić (Rijeka, Croatia): The Role of Ultrasound in
Establishing and Maintaining the Airway
Mitja Lainšćak (Golnik, Slovenia): Critical Care Ultrasound
Robert Marčun (Golnik, Slovenia): Thoracic and Lung
Ultrasound
Mehmed Haznadar (Mostar, BiH): Initial Experiences in
Ultrasound Usage in Intensive Critical Care Unit and
Anesthesia in RMC Mostar
Coffee break
CRITICAL CARE ULTRASOUND
Hands on workshop. Limited number of attendees. For more info contact:
[email protected]
15:00 - 18:00 Instructors: Alan Šustić, Mitja Lainšćak, Robert Marčun,
Emir Festić
SPECIAL TOPICS IN THE ICU
Chairman:
Ognjen Gajić, Zoran Karlović, Guillaume Thiery
64
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
14:15 - 14:30
14:30 - 14:45
Mehmed Haznadar (Mostar, BiH): Početna iskustva u
upotrebi ultrazvuka u intenzivnoj njezi i anesteziji u RMC
Mostar
Pauza za kavu
*ULTRAZVUK U INTEZIVNOJ NJEZI - Praktična radionica
15:00 - 18:00 Instruktori: Alan Šustić, Mitja Lainšćak, Robert Marčun,
Emir Festić. Ograničen broj polaznika. Za više informacija
obratite se na: [email protected]
POSEBNE TEME U JEDINICI INTENZIVNOG LIJEČENJA
Predsjedavajući:
Ognjen Gajić, Zoran Karlović, Guillaume Thiery
14:45 - 15:15
15:15 - 15:45
15:45 - 16:15
16:15 - 16:45
16:45 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 18:15
Marie Baldisseri (Pittsburgh, SAD): Opstetričke komplikacije
u jedinicama intenzivnog liječenja
Ismet Suljević (Sarajevo, BiH): Venska tromboembolija u
intenzivnoj njezi
Elena Nikolić (Vesteros, Švedska): Značaj rane mobilizacije
u intenzivnoj njezi
Višnja Majerić-Kogler (Zagreb, Hrvatska): Savremeni
pristup analgeziji u intenzivnoj njezi
Sanja Đorđević-Marić (Foča, BiH): Savremeni koncept
liječenja postoperativnog bola
Peđa Kovačević (Banja Luka, BiH): Razvoj multidisciplinarne
intenzivne njege u BL
Guillaume Thiery (Pariz, Francuska): Jedinice intenzivnog
liječenja u zemljama sa ograničenim resursima
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
65
Medicinski simpozij “PETI BHAAAS DANI”
14:45 - 15:15
15:15 - 15:45
15:45 - 16:15
16:15 - 16:45
16:45 - 17:15
17:15 - 17:45
17:45 - 18:15
66
Marie Baldisseri (Pittsburgh, USA): Obstetric Complications
in the ICU
Ismet Suljević (Sarajevo, BiH): Venous Thromboembolism
in the ICU
Elena Nikolić (Vesteros, Sweden): Significance of the Early
Mobilization in the ICU
Višnja Majerić-Kogler (Zagreb, Croatia): Contemporary
Approach to Analgesic Management in the ICU
Sanja Đorđević-Marić (Foča, BiH): Contemporary Concept
of Postoperative Pain Managment
Peđa Kovačević (Banja Luka, BiH): Development of
Multidisciplinary Critical Care in BL
Guillaume Thiery (Paris, France): ICU in the Resource
Limited Settings Around the World
Mostar, 25. - 27. 04. 2013.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
32
File Size
1 396 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content