close

Enter

Log in using OpenID

Bušenje - Bosch električni alati

embedDownload
Bušenje
Back
60 | Bušenje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Vaš savjetnik za
pravi alat za bušenje
Ove servisne stranice trebaju služiti za pomoć korisniku. Radi se s jedne strane o pravoj primjeni s odgovarajućim električnim alatom, a s druge strane o različitim alatima za bušenje uobičajenih materijala. Ovi pregledi
mogu biti samo neobvezujuće preporuke i nisu obavezno potpuni. Za daljnja detaljna pitanja rado vam stoje na
raspolaganju Bosch stručnjaci. Često se zaboravlja uzeti u obzir međusobna ovisnost električnog alata i alata za
Svrdla za metal
Svrdlo za ljuštenje lima
do 20 mm
iznad 30 mm
Svrdlo za čelik
do 10 mm
do 13 mm
do 20 mm
Svrdla za drvo
Svrdla za drvo
do 15 mm
do 25 mm
do 32 mm
Zmijoliko svrdlo
do 18 mm
do 32 mm
Svrdla za instalacije i
oplate
Plosnata svrdla za
glodanje Self Cut
18 mm
30 mm
do 40 mm
Forstner-svrdla
do 50 mm
HM svrdlo za materijale obložena plastikom/Clean Hinge
do 50 mm
Rezač ploča / glodalo
za zupce
do 40 mm
Svrdla za beton i kamen
Blue Granite
do 12 mm
do 20 mm
Silver Percussion
do 12 mm
Impact
do 12 mm
do 25 mm
do 20 mm
Višenamjenska i rotaciona svrdla
Multi Construction
do 20 mm
Expert for Ceramic
do 16 mm
Bušaće krune i krune za upuštanje instalacijskih kutija
Bušaće krune
do 68 mm
do 82 mm
Dijamantna kruna za upuštanje instalacijskih kutija
do 82 mm
Pile za provrte
do 40 mm
do 60 mm
do 80 mm
do 152 mm
Ak
u
ud mul
arn ato
a b rsk
uš a
ilic
a
Ak
u
bu mul
šil ato
ica rs
ka
Ak
u
bu mul
šil ato
ica rs
-iz ka
vij
ač
Ro
t
na acio
n
b
11 uši a/ud
50 lica ar
W
do -
Ro
t
na acio
n
b
10 uši a/ud
10 lica ar
W
do -
Ro
t
na acio
n
b
70 uši a/ud
0 W lica ar
do -
Ro
t
na acio
n
b
60 uši a/ud
0 W lica ar
do -
bušenje. Tek kada se prepoznaje i poštuje ta suradnja, može se optimirati izdržljivost alata i rezultat bušenja.
Bušenje | Pregled | 61
Bosch pribor 11/12
Obrada metala i
plastike
Ako postoji mogućnost, preporučuje se raditi s hlađenjem. U praktičnoj primjeni kod ručno vođenih bušilica
često ne postoji ta mogućnost. Zbog toga su naša HSS svrdla konstruirana tako da je zajamčeno brzo izbacivanje
strugotina. Općenito treba kod tvrdih i žilavo-tvrdih materijala ili materijala s kratkim strugotinama primijeniti
svrdla s većim kutom vrha i malim bočnim kutom za strugotine. Kod mekanih i žilavih materijala ili materijala s
dugim strugotinama treba koristiti svrdla s većim kutom vrha i velikim bočnim kutom za strugotine.
A
B
C
Tip N
Tip H
Normalna izvedba
Bočni kut za strugotine
Tip W
Bočni kut za strugotine
bočni kut za strugotine
G= 10° do 19°
G= 27° do 45°
G= 1° do 40°
A
Križno brušenje po
normi DIN 1412 C
B
Konično brušenje
C
D
Šiljata poprečna
Križno brušenje,
oštrica po normi
optimirano žilavo-tvrdi
DIN 1412 A
čelik
62 | Bušenje | Pregled
Pr
e
hla poru
đe če
nje no
HS
S
DI -Co
N
33
8
HS
S-T
DI
N iN
33
8
HS
S
DI -G
N
34
0
Op
t
ku ima
t z lni
a s bo
tru čn
go i
HS
tin
S
e
DI -R
N
33
8
HS
S
DI -R
N
18
97
HS
S-G
DI
N
33
8
Ro
ck
Op
we
tim
ll
sv
rd alni
la
vrh
Tv
rd
oć
a
Čv
r
ras stoć
a
N/ teza na
mm nje
2
Bosch pribor 11/12
Metali
Nelegirani građevni
čelik
350
HRB 62
A
N
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
Nelegirani građevni
čelik
750
HRC 21
A/B/C
N
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
Čelični limovi
800
HRC 22
A
N
Emulzija za bušenje, ester
ulje
Nelegirani čelik za alate
800
HRC 22
A/B/C
N
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
Legirani čelik za alate
880
HRC 26
A
N
Emulzija za bušenje, ester
ulje
Legirani čelik za alate
1000
HRC 31
A/D
N
Emulzija za bušenje, ester
ulje
Nehrđajući čelici
550
HRB 85
A/D
N
Ester ulje, rezno ulje
Nehrđajući čelici
1100
HRC 34
D
N
Ester ulje, rezno ulje
Vatrostalni čelici
800
HRC 22
D
N
Ester ulje, rezno ulje
Čelik za opruge
1100
HRC 34
A/D
N
Ester ulje, rezno ulje
Sivi lijev
800
HRC 22
A/C/D
N
Suho
Temper lijev
700
HRB 95
A/C/D
N
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
Čelični lijev
770
HRC 20
A/C/D
N
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
Čelični lijev
1100
HRC 34
D
N
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
W
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
Legirani aluminij
350
A
N/W
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
D
W
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
Legirani bakar
A/B
N/W
Emulzija za bušenje, rezno
ulje
Bronca
A/B
N
Suho
Mjed
A/B
H
Emulzija za bušenje
D
N
Suho, nikako vode
Nelegirani bakar
Ro
ck
Op
we
tim
ll
sv
rd alni
la
vrh
Tv
rd
oć
a
Čv
r
ras stoć
a
N/ teza na
mm nje
2
Magnezij
Plastika
PVC, poliamid
A/B/C
N/W
Voda
Pleksiglas
A/B/C
N
Voda
Bakelit
A/B/C
N
Voda
Pertinaks
A/B/C
N
Suho
Resopal
A/B/C
N
Suho
Tvrda guma
A/B/C
N
Suho
Pr
e
hla poru
đe če
nje no
D
HS
S
DI -Co
N
33
8
HS
S-T
DI
N iN
33
8
180
Op
t
ku ima
t z lni
a s bo
tru čn
go i
HS
tin
S
e
DI -R
N
33
8
HS
S
DI -R
N
18
97
HS
S-G
DI
N
33
8
HS
S-G
DI
N
34
0
Nelegirani aluminij
Bušenje | Pregled | 63
Bosch pribor 11/12
Obrada betona i kamena
Za opće primjene u betonu i armiranom betonu Bosch
preporučuje prije svega svrdla za bušaći čekić s SDSplus ili SDS-max prihvatom.
Za beton, zidove, pločice i višeslojne materijale stoji na
raspolaganju široki izbor svrdla opremljenih tvrdim meta-
Udarna i rotaciona svrdla
cilindrična
Svrdlo za bušenje čekićem
SDS-plus
*
Beton B45 armirani
*
Beton B35
Beton B45
Porozni beton
Pješčani vapnenac
Zidovi
Klinker
Puna opeka
*
Opeka s provrtima
Kupe
*
*
*
*
Granit
Škriljevac
*
Mramor
Mramor, tvrdi
Pločice
*
*
Keramika
*
*
Gips-kartonske ploče
*
Vlaknene ploče povezane
cementom
*
Ploče od iverice povezane
cementom
*
Mekano drvo
*
Tvrdo drvo
*
Furnirane ploče od iverice
*
Ploče od iverice
obložene umjetnim vlaknima
*
Plastika
*
Višeslojni materijali
*
* samo rotacijska primjena
će
kr
un
e
sv
rd
lo
ša
Bu
Pr
ob
ojn
o
X
m
Svrdlo za bušenje čekićem
SDS-max
Područje primjene
Beton B35 armirani
Ra
Re
ba
rC
utt
er
Bu
ša
će
kr
un
e
Sp
ee
dX
S4
L
Sp
ee
dX
Sv
r
Bludlo z
eG ab
ran eto
ite n
Sv
rd
Sil lo z
ve
a
r P be
erc ton
us
Sv
sio
rd
n
Im lo z
pa a
ct ka
me
n
Viš
Mu enam
lti
j
Co ens
ns ko
tru sv
Sv
cti rdl
r
on o
Ex dlo z
pe a
rt plo
for či
Ce ce
ram
X5
ic
L
lom s cilindričnim držačem.
64 | Bušenje | Pregled
Sv
r
pr dlo z
ov
rta a bu
ša šen
rke je
Viš
sv enam
rd
Mu lo jens
ko
lti
Co
ns
tru
cti
on
Sv
rdl
io az
pla a i
te nst
ala
cij
e
Plo
glo snat
da o s
nje vrd
lo
za
Fo
rst
ne
r-s
vrd
lo
Sv
rd
me lo o
tal d
tvr
a
do
g
Vij
ug
av
o
Sv
rd
la
za
dr
vo
sv
rd
lo
Bosch pribor 11/12
Drveni i pločasti materijali
Mekano drvo
Tvrdo drvo
Tropsko drvo
Lijepljeno drvo
Furnirane ploče od iverice
Ploče od iverice
obložene umjetnim vlaknima
Resopal
Formica
Ploče od iverice povezane cementom
Gips-kartonske ploče
Ploče od kamene vune
Porozni beton
Termoplasti
Duroplasti
Materijali od tvrde pjene
Preporuka broja okretaja i
sredstva za hlađenje
Vijek trajanja
Optimalni broj okretaja odnosi se na srednju brzinu rezanja. Geometrija
svrdla kao i pomak pri bušenju imaju odlučujući utjecaj na ispravni broj
Metali
Nelegirani građevni
čelik
350
HRB 62
A
N
28 – 30
4780
1910
960
640
480 Emulzija za bušenje,
rezno ulje
Nelegirani građevni
čelik
750
HRC 21
A/B/C
N
26 – 28
4460
1780
890
590
440 Emulzija za bušenje,
rezno ulje
Čelični limovi
800
HRC 22
A
N
26 – 28
4480
1780
890
590
440 Emulzija za bušenje
Nelegirani čelik za
alate
800
HRC 22
A/B/C
N
26 – 28
4460
1780
890
590
440 Emulzija za bušenje,
rezno ulje
Legirani čelik za alate
880
HRC 26
A
N
22 – 24
3980
1600
800
530
400 Emulzija za bušenje,
ester ulje
Legirani čelik za alate
1000
HRC 31
A/D
N
12 – 14
2000
830
400
280
210 Emulzija za bušenje,
ester ulje
Pr
e
hla poru
đe če
nje no
mm
20
D
D
15
mm
mm
D
10
m
5m
D
2m
D
Tv
rd
oć
a
m
ispravnog hlađenja najviše za faktor 6.
Op
t
sv ima
rd lni
la
vrs
ta
Br
zin
m/ a r
mi ez
an
n
ja
međutim na dalekosežnom iskustvu nastalom iz suradnje s korisnicima.
Ro
ck
Op
we
t
ll
sv ima
rd lni
la
vrh
Vijek trajanja svrdla produljuje se kod
Čv
r
za stoć
nje a
N/ na r
mm as
te2
okretaja. Zbog toga ova tablica može biti samo preporuka; temelji se
mm
20
D
D
15
mm
mm
10
D
55 m
mm
m
DD
22 m
mm
m
DD
Br
z
m/ ina r
mi ez
an
n
ja
Op
t
sv ima
rd lni
la
vrs
ta
Tv
rd
oć
aR
oc
kw
Op
ell
t
sv ima
rd lni
la
vrh
Čv
r
za stoć
nje a
N/ na r
mm as
te2
Pr
e
hla poru
đe če
nje no
Bušenje | Pregled | 65
Bosch pribor 11/12
Metali
Nehrđajući čelici
550
HRB 85
A/D
N
14 –16
2390
960
480
320
240 Ester ulje, rezno
ulje
Nehrđajući čelici
1100
HRC 34
D
N
8 –10
1450
570
290
190
140 Ester ulje, rezno
ulje
Vatrostalni čelici
800
HRC 22
D
N
10 –12
1750
700
350
230
170 Ester ulje, rezno
ulje
1100
HRC 34
A/D
N
8 –10
1450
570
290
190
140 Ester ulje, rezno
ulje
Sivi lijev
800
HRC 22
A/C/D
N
25 –30
4460
1780
890
590
450 Suho
Temper lijev
700
HRC 95
A/C/D
N
25 –30
4460
1780
890
590
450 Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelični lijev
770
HRC 20
A/C/D
N
20 –24
3500
1400
700
460
350 Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelični lijev
1100
HRC 34
D
N
14 –16
2390
960
480
320
240 Emulzija za bušenje, rezno ulje
Čelik za opruge
Nelegirani aluminij
180
D
W
60 – 80
9560
3820
1910
1270
960 Emulzija za bušenje, rezno ulje
Legirani aluminij
350
A
N/W
50 – 60
7950
3180
1590
1060
790 Emulzija za bušenje, rezno ulje
D
W
30 – 35
5250
2100
1050
700
520 Emulzija za bušenje, rezno ulje
Legirani bakar
A/B
N/W
28 – 30
4780
1910
960
640
480 Emulzija za bušenje, rezno ulje
Bronca
A/B
N
40 – 60
7960
3180
1500
1060
790 Suho
Mjed
A/B
H
40 – 60
7960
3180
1500
1080
790 Emulzija za
bušenje
D
N
60 – 80
9560
3820
1910
1270
980 Suho, nikako vode
PVC, poliamid
A/B/C
N/W
Voda
Pleksiglas
A/B/C
N
Voda
Bakelit
A/B/C
N
Voda
Pertinaks
A/B/C
N
Suho
Resopal
A/B/C
N
Suho
Tvrda guma
A/B/C
N
Suho
Nelegirani bakar
Magnezij
Plastika
Tablica broja okretaja za svrdla za drvo
Svrdla za drvo Standard
3 –6
1600
7 –8
1400
8 –12
500
13 –18
700
20 –30 Promjer u mm
500 Broj okretaja/min-1
Strojno svrdlo za drvo s M-vrhom
Dužina 250
Dužina 400
6
1600
8
1400
1000
10 –12
1000
800
14 –18
700
500
20 Promjer u mm
500 Broj okretaja/min-1
500 Broj okretaja/min-1
Plosnato svrdlo za glodanje
6 –25
1000
26 –35
750
36 –40
600
Svrdlo za drvo s upuštačem 90°
Promjer u mm
Broj okretaja/min-1
3 –12
500 –1000
Promjer u mm
Broj okretaja/min-1
Svrdlo za oplate i instalacije
6
600
8 –14
500
16 –22
400
24 –26
300
28 –30 Promjer u mm
200 Broj okretaja/min-1
Svrdlo za oplate i instalacije
sa prihvatom SDS-plus
10 –14
500
16 –22
400
24 –26
300
28 –30
200
Promjer u mm
Broj okretaja/min-1
Zmijoliko svrdlo
Dužina 235
Dužina 450
6 –15
1600
1300
16 –22
1400
1000
24 –26
1000
800
28 –32
800
800
Promjer u mm
Broj okretaja/min-1
Broj okretaja/min-1
Svrdlo za bušenje otvora šarnira
26
1100
30 –35
800
Svrdlo za materijale obložena plastikom,
Clean Hinge
15 –18
1500
20 –26
1400
28 –35
1000
36 –50
600 –700
Promjer u mm
Broj okretaja/min-1
Forstner-svrdla
10 –20
1500
22 –25
1100
26 –30
900
32 –35
800
36 –50 Promjer u mm
600 Broj okretaja/min-1
Rezač ploča / glodalo za zupce
10 –15
1000
20
500
30
500
40
500
Promjer u mm
Broj okretaja/min-1
Promjer u mm
Broj okretaja/min-1
66 | Bušenje | Pregled
Bosch pribor 11/12
Ø
p
u mrom
m jer s
vrd
la
Na
vo
j
Ø
p
u mrom
m jer s
vrd
la
Na
vo
j
Ø
p
u mrom
m jer s
vrd
la
Na
vo
j
Ø
p
u mrom
m jer s
vrd
la
Na
vo
j
Ø
p
u mrom
m jer s
vrd
la
Na
vo
j
Promjer za
urezivanje navoja
Metrični ISO standardni navoji po normi DIN 13
M 1,0
0,75
M 2,3
1,90
M6
5,00
M 18
15,50
M 42
37,50
M 1,1
0,85
M 2,5
2,00
M7
6,00
M 20
17,50
M 45
40,50
M 1,2
0,95
M 2,6
2,10
M8
6,80
M 22
19,50
M 48
43,00
M 1,4
1,10
M 3,0
2,50
M9
7,80
M 24
21,00
M 52
47,00
M 1,4
1,25
M 3,5
2,90
M 10
8,50
M 27
24,00
M 56
50,50
M 1,7
1,30
M 4,0
3,30
M 11
9,50
M 30
26,50
M 60
54,50
M 1,7
1,40
M 4,5
3,80
M 12
10,20
M 33
29,50
M 64
58,00
M 2,0
1,60
M 5,0
4,20
M 14
12,00
M 36
32,00
M 68
62,00
Metrični ISO fini navoji po normi DIN 13
M 3 x 0,35
2,6
M 7 x 0,75
6,2
M 18 x 1,5
16,5
M 30 x 1,5
28,5
M 42 x 1,5
40,50
M 3,5 x 0,35
3,1
M 8 x 0,75
7,2
M 20 x 1,5
18,5
M 32 x 1,5
30,5
M 45 x 1,5
43,50
M 4 x 0,35
3,6
M9x1
8,0
M 22 x 1,5
20,5
M 33 x 1,5
31,5
M 48 x 1,5
46,50
M 4 x 0,5
3,5
M 10 x 1
9,0
M 24 x 1,5
22,5
M 35 x 1,5
33,5
M 50 x 1,5
48,50
M 4,5 x 0,5
4,0
M 11 x 1
10,0
M 25 x 1,5
23,5
M 36 x 1,5
34,5
M 5 x 0,5
4,5
M 12 x 1,5
10,5
M 26 x 1,5
24,5
M 38 x 1,5
36,5
M 5,5 x 0,5
5,0
M 14 x 1,5
12,5
M 27 x 1,5
25,5
M 39 x 1,5
37,5
M 6 x 0,75
5,2
M 16 x 1,5
14,5
M 28 x 1,5
26,5
M 40 x 1,5
38,5
Whitworth navoji po normi DIN 11
W 1/16"
1,15
W 7/32"
4,60
W 1/2"
10,50
W 1"
22,00
W 1 5/8"
35,50
W 3/32"
1,90
W 1/4"
5,10
W 9/16"
12,10
W 1 1/8"
24,75
W 1 3/4"
39,00
W 1/8"
2,60
W 5/16"
6,50
W 5/8"
13,50
W 1 1/4"
27,75
W 1 7/8"
41,50
W 5/32"
3,20
W 3/8"
7,90
W 3/4"
16,50
W 1 3/8"
30,50
W 2"
44,50
W 3/16"
3,70
W 7/16"
9,30
W 7/8"
19,25
W 1 1/2"
33,50
Whitworth navoj cijevi po normi DIN-ISO 228
G 1/8"
8,80
G 3/4"
24,50
G 1 3/8"
42,00
G 2 1/2"
72,50
G 3 3/4"
104,00
G 1/4"
11,80
G 7/8"
28,25
G 1 1/2"
45,50
G 2 3/4"
79,00
G 4"
110,50
G 3/8"
15,25
G 1"
30,75
G 1 3/4"
51,50
G 3"
85,50
G 1/2"
19,00
G 1 1/8"
35,50
G 2"
57,00
G 3 1/4"
91,50
G 5/8"
21,00
G 1 1/4"
39,50
G 2 1/4"
63,00
G 3 1/2"
98,00
Navoj klina po normi ISO 724
(metrični):
– Bočni kutovi kod metričnog ISO navoja imaju 60°.
– Navoji se kategoriziraju u standardne
Whitworth navoj matice (cola):
– Whitworth navoj posjeduje bočni kut
od 55°.
– Nazivne mjere se po pravilu navode u
colima.
i fine navoje.
Navoj matice po normi ISO 724
(metrični):
– Kod standardnog navoja navodi se
samo vanjski promjer, npr. M 12.
– Kod finog navoja navodi se pored
vanjskog promjera i nagib,
npr. M 12 x 1,5.
D3 Promjer jezgre
D1 Promjer jezgre
D1 Promjer jezgre
D2 Promjer bokova
D2 Promjer bokova
D2 Promjer bokova
D Vanjski promjer
D
D
Nazivna mjera navoja/
Vanjski promjer
Nazivna mjera navoja/
Vanjski promjer
Bušenje | Svrdla za metal | 67
Bosch pribor 11/12
Svrdla za metal,
cilindrični i šesterokutni prihvatni držak
Svrdlo za metal HSS-R, DIN 338
Stranica 68
Svrdlo za metal HSS-R, DIN 1897
Stranica 73
Svrdlo za metal HSS-G, DIN 338 i DIN 340
Stranica 77
Svrdlo za metal HSS-G
sa šesterostranim držačem, DIN 338
Stranica 89
Dvostrano svrdlo HSS-G
Stranica 91
Svrdlo za metal HSS-Co, DIN 338
Stranica 92
Svrdlo za metal HSS-TiN, DIN 338
Stranica 97
Upuštači, svrdla za ljuštenje lima i
stupnjevita svrdla
Stranica 100
68 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za metal HSS-R
Ź Prikladno za legirani i nelegirani čelik do čvr-
stoće na rastezanje od 900 N/mm2, neželjezne
metale, sivi lijev, tvrdu plastiku
Ź Velika elastičnost zahvaljujući proizvodnji s
toplim oblikovanjem
Ź Minimalna opasnost od prijeloma – naročito
kod bušenja s promjerom manjim od 6 mm
Ź Spiralni žlijeb s oksidnom oblogom za brzo
izbacivanje izbušene prašine
Ź Dugi vijek trajanja zahvaljujući robusnoj debljini jezgre i izrazitoj tvrdoći u radnom području
Sposobnost torzije umanjuje opasnost od prijeloma, npr. kod
drmanja svrdlom
Svrdlo za metal HSS-R, DIN 338
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
du
na
Uk
up
ad
dn
Ra
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
m
ljin
a(
(L1
ulj
ina
mm
(D
)
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
B-vrh
Ź Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 118°, tolerancija promjera h 8
Ź Valjana spirala s brušenim rubom, popuštena parom
Ź Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: crna
Ź S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
Ź Napomena: Kod rada sa svrdlima za metal HSS-R koristite univerzalno rezno ulje
2 607 001 409
Informacije za narudžbu
Paket od 2 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1,0
12
34
2 608 596 783
P1c
2
10
064811
1,5
18
40
2 608 596 784
P1c
2
10
064828
2,0
24
49
2 608 596 785
P1c
2
10
064835
2,5
30
57
2 608 596 786
P1c
2
10
064842
2,6
30
57
2 608 596 787
P1c
2
10
064859
3,0
33
61
2 608 596 788
P1c
2
10
064866
3,2
36
65
2 608 596 789
P1c
2
10
064873
3,5
39
70
2 608 596 790
P1c
2
10
064880
4,0
43
75
2 608 596 791
P1c
2
10
064897
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 69
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-R, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
4,2
43
75
2 608 596 792 PC1d
1
5
064903
4,5
47
80
2 608 596 793 PC1d
1
5
064910
4,8
52
86
2 608 596 794 PC1d
1
5
064927
5,0
52
86
2 608 596 795 PC1d
1
10
064934
5,5
57
93
2 608 596 796 PC1d
1
5
064941
6,0
57
93
2 608 596 797 PC1d
1
10
064958
6,5
63
101
2 608 596 798 PC1d
1
5
064965
7,0
69
109
2 608 596 799 PC1d
1
10
064972
7,5
69
109
2 608 596 800 PC1d
1
5
065696
8,0
75
117
2 608 596 801 PC1d
1
10
065702
8,5
75
117
2 608 596 802 PC1d
1
5
065719
9,0
81
125
2 608 596 803 PC1d
1
10
065726
10,0
87
133
2 608 596 804 PC1d
1
10
065733
11,0
94
142
2 608 596 805 PC1d
1
5
065740
12,0
101
151
2 608 596 806 PC1d
1
5
065757
13,0
101
151
2 608 596 807 PC1d
1
5
065764
1,0
12
34
2 607 018 400
C0f
10
1
064736
1,1
14
36
2 608 596 551
C0f
10
1
086141
1,2
16
38
2 608 596 552
C0f
10
1
086158
1,3
16
38
2 608 596 553
C0f
10
1
086165
1,4
18
40
2 608 596 554
C0f
10
1
086172
1,5
18
40
2 607 018 401
C0f
10
1
064743
1,6
20
43
2 608 596 556
C0f
10
1
086189
1,7
20
43
2 608 596 670
C0f
10
1
086196
1,8
22
46
2 608 596 557
C0f
10
1
086202
1,9
22
46
2 608 596 558
C0f
10
1
086219
2,0
24
49
2 607 018 402
C0f
10
1
064750
2,1
24
49
2 607 018 403
C0f
10
1
064767
2,2
27
53
2 607 018 404
C0f
10
1
064774
2,3
27
53
2 608 596 559
C0f
10
1
086226
2,4
30
57
2 608 596 561
C0f
10
1
086233
2,5
30
57
2 607 018 405
C0f
10
1
064781
2,6
30
57
2 607 018 406
C0f
10
1
064798
2,7
33
61
2 608 596 563
C0f
10
1
086240
2,8
33
61
2 607 018 407
C0f
10
1
064804
2,9
33
61
2 608 596 564
C0f
10
1
086257
3,0
33
61
2 607 018 408
C0f
10
1
064989
3,1
36
65
2 607 018 409
C0f
10
1
064996
3,2
36
65
2 607 018 410
C0f
10
1
065009
3,3
36
65
2 607 018 411
C0f
10
1
065016
3,4
39
70
2 607 018 412
C0f
10
1
065023
3,5
39
70
2 607 018 413
C0f
10
1
065030
3,6
39
70
2 608 596 566
C0f
10
1
086264
3,7
39
70
2 608 596 567
C0f
10
1
086271
3,8
43
75
2 607 018 414
C0f
10
1
065047
3,9
43
75
2 608 596 568
C0f
10
1
086288
Paket od 10 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
70 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-R, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
4,0
43
75
2 607 018 415
C0f
10
1
065054
4,1
43
75
2 607 018 416
C0f
10
1
065061
4,2
43
75
2 607 018 417
C0f
10
1
065078
4,3
47
80
2 607 018 418
C0f
10
1
065085
4,4
47
80
2 608 596 569
C0f
10
1
086295
4,5
47
80
2 607 018 419
C0f
10
1
065092
4,6
47
80
2 608 596 571
C0f
10
1
086301
4,7
47
80
2 608 596 573
C0f
10
1
086318
4,8
52
86
2 607 018 420
C0f
10
1
065108
4,9
52
86
2 608 596 574
C0f
10
1
086325
5,0
52
86
2 607 018 421
C0f
10
1
065115
5,1
52
86
2 607 018 422
C0f
10
1
065122
5,2
52
86
2 607 018 423
C0f
10
1
065139
5,3
52
86
2 608 596 576
C0f
10
1
086332
5,4
57
93
2 608 596 577
C0f
10
1
086349
5,5
57
93
2 607 018 424
C0f
10
1
065146
5,6
57
93
2 608 596 579
C0f
10
1
086356
5,7
57
93
2 608 596 581
C0f
10
1
086363
5,8
57
93
2 608 596 582
C0f
10
1
086370
5,9
57
93
2 608 596 583
C0f
10
1
086387
6,0
57
93
2 607 018 425
C0f
10
1
065153
6,1
63
101
2 608 596 584
C0f
10
1
086394
6,2
63
101
2 608 596 586
C0f
10
1
086400
6,3
63
101
2 608 596 587
C0f
10
1
086417
6,4
63
101
2 607 018 426
C0f
10
1
065160
6,5
63
101
2 607 018 427
C0f
10
1
065177
6,6
63
101
2 608 596 588
C0f
10
1
086424
6,7
63
101
2 608 596 589
C0f
10
1
086431
6,8
69
109
2 607 018 428
C0f
10
1
065184
6,9
69
109
2 608 596 591
C0f
10
1
086448
7,0
69
109
2 607 018 429
C0f
10
1
065191
7,1
69
109
2 608 596 592
C0f
10
1
086455
7,2
69
109
2 608 596 593
C0f
10
1
086462
7,3
69
109
2 608 596 594
C0f
10
1
086479
7,4
69
109
2 608 596 596
C0f
10
1
086486
7,5
69
109
2 607 018 430
C0f
10
1
065207
7,6
75
117
2 608 596 597
C0f
10
1
085809
7,7
75
117
2 608 596 598
C0f
10
1
085816
7,8
75
117
2 608 596 599
C0f
10
1
085823
7,9
75
117
2 608 596 601
C0f
10
1
085830
8,0
75
117
2 607 018 431
C0f
10
1
065214
8,1
75
117
2 608 596 602
C0f
10
1
085847
8,2
75
117
2 608 596 603
C0f
10
1
085854
8,3
75
117
2 608 596 604
C0f
10
1
085861
8,4
75
117
2 608 596 606
C0f
10
1
085878
8,5
75
117
2 607 018 432
C0f
10
1
065221
8,6
81
125
2 608 596 607
C0f
10
1
085885
8,7
81
125
2 608 596 608
C0f
10
1
085892
8,8
81
125
2 608 596 609
C0f
10
1
085908
8,9
81
125
2 608 596 611
C0f
10
1
085915
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 71
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-R, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
9,0
81
125
2 607 018 433
C0f
10
1
065238
9,1
81
125
2 608 596 612
C0f
10
1
085922
9,2
81
125
2 608 596 613
C0f
10
1
085939
9,3
81
125
2 608 596 614
C0f
10
1
085946
9,4
81
125
2 608 596 615
C0f
10
1
060691
9,5
81
125
2 607 018 434
C0f
10
1
065245
9,6
87
133
2 607 018 435
C0f
10
1
065252
9,7
87
133
2 608 596 617
C0f
10
1
085960
9,8
87
133
2 608 596 618
C0f
10
1
085977
9,9
87
133
2 608 596 619
C0f
10
1
085984
10,0
87
133
2 607 018 436
C0f
10
1
065269
10,1
87
133
2 608 596 621
C0f
5
1
085991
10,2
87
133
2 608 596 622
C0f
5
1
086004
10,3
87
133
2 608 596 623
C0f
5
1
086011
10,4
87
133
2 608 596 624
C0f
5
1
086028
10,5
87
133
2 607 018 437
C0f
5
1
065276
10,6
87
133
2 608 596 626
C0f
5
1
086035
10,7
94
142
2 608 596 627
C0f
5
1
086042
10,8
94
142
2 608 596 628
C0f
5
1
086059
10,9
94
142
2 608 596 629
C0f
5
1
086066
11,0
94
142
2 607 018 438
C0f
5
1
065283
11,1
94
142
2 608 596 631
C0f
5
1
086073
11,2
94
142
2 608 596 632
C0f
5
1
086080
11,3
94
142
2 608 596 633
C0f
5
1
086097
11,4
94
142
2 608 596 634
C0f
5
1
086103
11,5
94
142
2 607 018 439
C0f
5
1
065290
11,6
94
142
2 608 596 635
C0f
5
1
086110
11,7
94
142
2 608 596 636
C0f
5
1
086127
11,8
94
142
2 608 596 637
C0f
5
1
086134
11,9
101
151
2 608 596 638
C0f
5
1
085458
12,0
101
151
2 607 018 440
C0f
5
1
065306
12,1
101
151
2 608 596 639
C0f
5
1
085465
12,2
101
151
2 608 596 641
C0f
5
1
085472
12,3
101
151
2 608 596 642
C0f
5
1
085489
12,4
101
151
2 608 596 643
C0f
5
1
085496
12,5
101
151
2 607 018 441
C0f
5
1
065313
12,6
101
151
2 608 596 644
C0f
5
1
085502
12,7
101
151
2 608 596 645
C0f
5
1
085519
12,8
101
151
2 608 596 646
C0f
5
1
085526
12,9
101
151
2 608 596 647
C0f
5
1
085533
13,0
101
151
2 607 018 442
C0f
5
1
065320
Paket od 5 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
72 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za metal HSS-R, DIN 338 s manjim prihvatom
Svojstva proizvoda
B-vrh
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
m
dm
ata
Pr
om
jer
pr
ihv
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
Ra
dn
ad
ulj
ina
(D
)m
m
(L1
(L2
)m
m
)m
m
Ź Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 118°, tolerancija promjera h 8
Ź Valjana spirala s brušenim rubom, popuštena parom
Ź Utični kraj je manji od promjera svrdla, boja svrdla: crna
Ź S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
Informacije za narudžbu
10,5
87
133
10
2 608 595 346
P1c
1
5
11,0
94
142
10
2 608 595 347
P1c
1
5
323680
11,5
94
142
10
2 608 595 348
P1c
1
5
323697
12,0
101
151
10
2 608 596 648
P1c
1
1
085540
12,5
101
151
10
2 608 596 649
P1c
1
1
085557
13,0
101
151
10
2 608 596 651
P1c
1
1
085564
13,5
108
160
12
2 608 596 672
P1c
1
1
085571
14,0
108
160
12
2 608 596 652
P1c
1
1
085588
323673
14,5
114
169
12
2 608 596 653
P1c
1
1
085595
15,0
114
169
12
2 608 596 654
P1c
1
1
085601
15,5
120
178
12
2 608 596 655
P1c
1
1
085618
16,0
120
178
12
2 608 596 656
P1c
1
1
085625
16,5
125
184
12
2 608 596 657
P1c
1
1
085632
17,0
125
184
12
2 608 596 658
P1c
1
1
085649
085656
18,0
130
191
12
2 608 596 659
P1c
1
1
19,0
135
198
12
2 608 596 662
P1c
1
1
085663
20,0
140
205
12
2 608 596 663
P1c
1
1
085670
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 73
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za lim HSS-R
Ź Prikladno za građevinski čelik, legirane metale i oboje-
ne metale do čvrstoće na rastezanje od 900 N/mm2
Ź Za bušenje limova i cijevi s debljinom stjenke od
2 do 6 mm
Ź Za stacionarnu primjenu i naročito primjereno za ručne
bušilice
Ź Točno bušenje bez označivanja točkalom zahvaljujući
samocentrirajučem vrhu svrdla
Ź Naročito kratka svrdla za skučena mjesta
Ź Spirala s idealnom radnom duljinom za najčešće radove
Ź Samocentrirajući vrh svrdla za precizno početno bušenje bez označavanja točkalom
Čisto bušenje čak i na skučenim mjestima
Svrdlo za lim HSS-R, DIN 1897
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
du
ina
ulj
ad
Ra
dn
jer
Pr
om
a(
(L1
m
)m
(D
A-vrh
L2
)m
)m
m
m
Ź Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 1897
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 118°, križno brušenje po normi
DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
Ź Valjana spirala s brušenim rubom, popuštena parom
Ź Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: crna
Ź S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2,0
12
38
2 608 597 209
C0f
10
1
099769
2,5
14
43
2 608 597 214
C0f
10
1
099813
3,0
16
46
2 608 597 219
C0f
10
1
099868
3,2
18
49
2 608 597 221
C0f
10
1
099882
3,25
18
49
2 608 597 222
C0f
10
1
099899
3,3
18
49
2 608 597 223
C0f
10
1
099905
3,5
20
52
2 608 597 225
C0f
10
1
099929
3,8
22
55
2 608 597 229
C0f
10
1
099967
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
74 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za lim HSS-R, DIN 1897
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
4,0
22
55
2 608 597 231
C0f
10
1
099981
4,1
22
55
2 608 597 232
C0f
10
1
099998
4,2
22
55
2 608 597 233
C0f
10
1
100007
4,5
24
58
2 608 597 236
C0f
10
1
100038
4,7
24
58
2 608 597 238
C0f
10
1
100052
4,8
26
62
2 608 597 239
C0f
10
1
100069
4,9
26
62
2 608 597 240
C0f
10
1
100076
5,0
26
62
2 608 597 241
C0f
10
1
100083
5,1
26
62
2 608 597 242
C0f
10
1
100090
5,2
26
62
2 608 597 243
C0f
10
1
100106
5,3
26
66
2 608 597 244
C0f
10
1
100113
5,5
28
66
2 608 597 246
C0f
10
1
100137
5,6
28
66
2 608 597 247
C0f
10
1
100144
5,7
28
66
2 608 597 248
C0f
10
1
100151
5,8
28
66
2 608 597 249
C0f
10
1
100168
5,9
28
66
2 608 597 250
C0f
10
1
100175
6,0
28
66
2 608 597 251
C0f
10
1
100182
6,5
31
70
2 608 597 252
C0f
10
1
100199
7,0
34
74
2 608 597 253
C0f
5
1
100205
8,0
37
79
2 608 597 255
C0f
5
1
100229
9,0
40
84
2 608 597 257
C0f
5
1
100243
10,0
43
89
2 608 597 259
C0f
5
1
100267
Paket od 5 komada
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Pr
om
jer
mm
Setovi svrdla za metal HSS-R (valjani), DIN 338
Informacije za narudžbu
5-dijelni set svrdla za metal HSS-R, DIN 338
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
2 607 018 351
P1c
5
1
061070
2 607 018 352
P1k
6
1
061087
6-dijelni set svrdla za metal HSS-R, DIN 338
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 75
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Pr
om
jer
mm
Setovi svrdla za metal HSS-R (valjani), DIN 338
Informacije za narudžbu
10-dijelni set svrdla za metal HSS-R, DIN 338
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
1 609 200 203
P1k
10
1
004244
P1k
13
1
004220
P1k
19
1
061100
13-dijelni set svrdla za metal HSS-R, DIN 338
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
1 609 200 201
19-dijelni set svrdla za metal HSS-R, DIN 338
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2 607 018 354
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
76 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Pr
om
jer
mm
Setovi svrdla za metal HSS-R (valjani), DIN 338
Informacije za narudžbu
19-dijelni set svrdla za metal HSS-R, DIN 338
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
2 607 018 355
M1a
19
1
061117
25-dijelni set svrdla za metal HSS-R, DIN 338
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
2 607 018 725
M1a
25
1
145886
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
2 607 017 036
P1k
7
4
557375
7-dijelni set svrdla za metal
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 77
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za metal HSS-G
Napredak pri bušenju [
mm/min]
Ź Prikladno za legirani i nelegirani čelik do
čvrstoće na rastezanje od
900 N/mm2, čelični lijev, sivi lijev, cementirano željezo, temper lijev, neželjezne
metale, tvrdu plastiku
Ź Precizno brušeno HSS-G svrdlo za čelik
omogućuje do 40% brži napredak pri bušenju odnosno do 50% manje snage pritiska od standardno brušenih HSS svrdla s
početnim konusnim brušenjem
Ź Zahvaljujući samocentrirajućem križno brušenom vrhu svrdla, označivanje točkalom
ili predbušenje nije potrebno do promjera
od 10 mm
Ź HSS-G-svrdla su raspoloživa u dvije kvalitete. Topline-svrdla za najviše zahtjeve i standardna svrdla za profesionalnu primjenu
BO
H
SC
HS
S
-G
p
To
lin
e
HS
G
S-
o
tn
če
po
nje
še
ru
b
o
sn
nu
ko
Sila pritiskanja [N]
Svrdlo za metal HSS-G: do 40% brže ili 50%
manja sila pritiskanja
Svrdlo za metal HSS-G Topline, DIN 338
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
du
Uk
up
na
ulj
ad
dn
Ra
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
a(
(L1
ina
mm
(D
)
jer
Pr
om
L2
)m
A-vrh
)m
m
m
Ź Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi
DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
Ź Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: čista
Ź S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
Ź Napomena: Kod rada sa svrdlima za metal HSS-G koristite univerzalno rezno ulje
2 607 001 409
Informacije za narudžbu
Paket od 2 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1,0
12
34
2 608 596 418
P1c
2
10
060172
1,5
18
40
2 608 596 423
P1c
2
5
060189
2,0
24
49
2 608 596 428
P1c
2
10
060196
2,5
30
57
2 608 596 433
P1c
2
5
060202
2,6
30
57
2 608 596 434
P1c
2
5
064705
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
78 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G Topline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 2 komada
3,0
33
61
2 608 596 438
P1c
2
10
060219
3,2
36
65
2 608 596 440
P1c
2
5
060226
3,3
36
65
2 608 596 441
P1c
2
5
060233
3,5
39
70
2 608 596 443
P1c
2
5
060240
3,8
43
75
2 608 596 446
P1c
2
5
060257
4,0
43
75
2 608 596 448
P1c
2
10
060264
4,1
43
75
2 608 596 449 PC1d
1
5
060271
4,2
43
75
2 608 596 450 PC1d
1
5
060288
4,3
47
80
2 608 596 451 PC1d
1
5
060295
4,5
47
80
2 608 596 453 PC1d
1
5
060301
4,8
52
86
2 608 596 456 PC1d
1
5
060318
5,0
52
86
2 608 596 458 PC1d
1
10
060325
5,1
52
86
2 608 596 459 PC1d
1
5
060332
5,2
52
86
2 608 596 460 PC1d
1
5
060349
5,5
57
93
2 608 596 463 PC1d
1
5
060356
6,0
57
93
2 608 596 468 PC1d
1
10
060363
6,5
63
101
2 608 596 473 PC1d
1
5
060370
6,8
69
109
2 608 596 476 PC1d
1
5
060387
7,0
69
109
2 608 596 478 PC1d
1
10
060394
7,5
69
109
2 608 596 483 PC1d
1
5
060400
7,8
75
117
2 608 596 486 PC1d
1
5
060417
8,0
75
117
2 608 596 488 PC1d
1
10
060424
8,5
75
117
2 608 596 493 PC1d
1
5
060431
9,0
81
125
2 608 596 498 PC1d
1
10
060448
9,5
81
125
2 608 596 503 PC1d
1
5
060455
10,0
87
133
2 608 596 508 PC1d
1
10
060462
10,5
87
133
2 608 596 513 PC1d
1
5
060479
11,0
94
142
2 608 596 518 PC1d
1
5
060486
11,5
94
142
2 608 596 523 PC1d
1
5
060493
12,0
101
151
2 608 596 528 PC1d
1
5
060509
12,5
101
151
2 608 596 533 PC1d
1
5
060516
13,0
101
151
2 608 596 538 PC1d
1
5
060523
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 79
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G Topline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
0,5
6
22
2 608 596 673
P0a
10
1
101103
0,6
7
24
2 608 596 674
P0a
10
1
101110
0,7
9
28
2 608 596 675
P0a
10
1
101127
0,8
10
30
2 608 596 677
P0a
10
1
101134
0,9
11
32
2 608 596 678
P0a
10
1
101141
1,0
12
34
2 608 596 836
P0a
10
1
065771
1,1
14
36
2 608 596 837
P0a
10
1
065788
1,2
16
38
2 608 596 838
P0a
10
1
065795
1,3
16
38
2 608 596 839
P0a
10
1
065801
1,4
18
40
2 608 596 840
P0a
10
1
065818
1,5
18
40
2 608 596 841
P0a
10
1
065825
1,6
20
43
2 608 596 842
P0a
10
1
065832
1,7
20
43
2 608 596 843
P0a
10
1
065849
1,8
22
46
2 608 596 844
P0a
10
1
065856
1,9
22
46
2 608 596 845
P0a
10
1
065863
2,0
24
49
2 608 596 846
P0a
10
1
065870
2,1
24
49
2 608 596 847
P0a
10
1
065887
2,2
27
53
2 608 596 848
P0a
10
1
065894
2,3
27
53
2 608 596 849
P0a
10
1
065900
2,4
30
57
2 608 596 850
P0a
10
1
065917
2,5
30
57
2 608 596 851
P0a
10
1
065924
2,6
30
57
2 608 596 852
P0a
10
1
065931
2,7
33
61
2 608 596 853
P0a
10
1
065948
2,8
33
61
2 608 596 854
P0a
10
1
065955
2,9
33
61
2 608 596 855
P0a
10
1
065962
3,0
33
61
2 608 596 856
P0a
10
1
065979
3,1
36
65
2 608 596 857
P0a
10
1
065986
3,2
36
65
2 608 596 858
P0a
10
1
065993
3,3
36
65
2 608 596 859
P0a
10
1
066006
3,4
39
70
2 608 596 860
P0a
10
1
066013
3,5
39
70
2 608 596 861
P0a
10
1
066020
3,6
39
70
2 608 596 862
P0a
10
1
066037
3,7
39
70
2 608 596 863
P0a
10
1
066044
3,8
43
75
2 608 596 864
P0a
10
1
066051
3,9
43
75
2 608 596 865
P0a
10
1
066068
4,0
43
75
2 608 596 866
P0a
10
1
066075
4,1
43
75
2 608 596 867
P0a
10
1
066082
4,2
43
75
2 608 596 868
P0a
10
1
066099
4,3
47
80
2 608 596 869
P0a
10
1
066105
4,4
47
80
2 608 596 870
P0a
10
1
066112
4,5
47
80
2 608 596 871
P0a
10
1
066129
4,6
47
80
2 608 596 872
P0a
10
1
066136
4,7
47
80
2 608 596 873
P0a
10
1
066143
4,8
52
86
2 608 596 874
P0a
10
1
066150
4,9
52
86
2 608 596 875
P0a
10
1
066167
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
80 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
jed
Je
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G Topline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
5,0
52
86
2 608 596 876
P0a
10
1
066174
5,1
52
86
2 608 596 877
P0a
10
1
066181
5,2
52
86
2 608 596 878
P0a
10
1
066198
5,3
52
86
2 608 596 879
P0a
10
1
066204
5,4
57
93
2 608 596 880
P0a
10
1
066211
5,5
57
93
2 608 596 881
P0a
10
1
066228
5,6
57
93
2 608 596 882
P0a
10
1
066235
5,7
57
93
2 608 596 883
P0a
10
1
066242
5,8
57
93
2 608 596 884
P0a
10
1
066259
5,9
57
93
2 608 596 885
P0a
10
1
066266
6,0
57
93
2 608 596 886
P0a
10
1
066273
6,1
63
101
2 608 596 887
P0a
10
1
066280
6,2
63
101
2 608 596 888
P0a
10
1
066297
6,3
63
101
2 608 596 889
P0a
10
1
066303
6,4
63
101
2 608 596 890
P0a
10
1
066310
6,5
63
101
2 608 596 891
P0a
10
1
066327
6,6
63
101
2 608 596 892
P0a
5
1
066334
6,7
63
101
2 608 596 893
P0a
5
1
066341
6,8
69
109
2 608 596 894
P0a
5
1
066358
6,9
69
109
2 608 596 895
P0a
5
1
066365
7,0
69
109
2 608 596 896
P0a
5
1
066372
7,1
69
109
2 608 596 897
P0a
5
1
066389
7,2
69
109
2 608 596 898
P0a
5
1
066396
7,3
69
109
2 608 596 899
P0a
5
1
066402
7,4
69
109
2 608 596 900
P0a
5
1
066419
7,5
69
109
2 608 596 901
P0a
5
1
066426
7,6
75
117
2 608 596 902
P0a
5
1
066433
7,7
75
117
2 608 596 903
P0a
5
1
066440
7,8
75
117
2 608 596 904
P0a
5
1
066457
7,9
75
117
2 608 596 905
P0a
5
1
066464
8,0
75
117
2 608 596 906
P0a
5
1
066471
8,1
75
117
2 608 596 907
P0a
5
1
066488
8,2
75
117
2 608 596 908
P0a
5
1
066495
8,3
75
117
2 608 596 909
P0a
5
1
066501
8,4
75
117
2 608 596 910
P0a
5
1
066518
8,5
75
117
2 608 596 911
P0a
5
1
066525
8,6
81
125
2 608 596 912
P0a
5
1
066532
8,7
81
125
2 608 596 913
P0a
5
1
066549
8,8
81
125
2 608 596 914
P0a
5
1
066556
8,9
81
125
2 608 596 915
P0a
5
1
066563
9,0
81
125
2 608 596 916
P0a
5
1
066570
9,1
81
125
2 608 596 917
P0a
5
1
066587
9,2
81
125
2 608 596 918
P0a
5
1
066594
9,3
81
125
2 608 596 919
P0a
5
1
066600
9,4
81
125
2 608 596 920
P0a
5
1
066617
9,5
81
125
2 608 596 921
P0a
5
1
066624
9,6
87
133
2 608 596 922
P0a
5
1
066631
9,7
87
133
2 608 596 923
P0a
5
1
066648
9,8
87
133
2 608 596 924
P0a
5
1
066655
9,9
87
133
2 608 596 925
P0a
5
1
066662
Paket od 5 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 81
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G Topline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 5 komada
10,0
87
133
2 608 596 926
P0a
5
1
066679
10,1
87
133
2 608 596 927
P0a
5
1
066686
10,2
87
133
2 608 596 928
P0a
5
1
066693
10,3
87
133
2 608 596 929
P0a
5
1
066709
10,4
87
133
2 608 596 930
P0a
5
1
066716
10,5
87
133
2 608 596 931
P0a
5
1
066723
10,6
87
133
2 608 596 932
P0a
5
1
066730
10,7
94
142
2 608 596 933
P0a
5
1
066747
10,8
94
142
2 608 596 934
P0a
5
1
066754
10,9
94
142
2 608 596 935
P0a
5
1
066761
11,0
94
142
2 608 596 936
P0a
5
1
066778
11,1
94
142
2 608 596 937
P0a
5
1
066785
11,2
94
142
2 608 596 938
P0a
5
1
066792
11,3
94
142
2 608 596 939
P0a
5
1
066808
11,4
94
142
2 608 596 940
P0a
5
1
066815
11,5
94
142
2 608 596 941
P0a
5
1
066822
11,6
94
142
2 608 596 942
P0a
5
1
066839
11,7
94
142
2 608 596 943
P0a
5
1
066846
11,8
101
151
2 608 596 944
P0a
5
1
066853
11,9
101
151
2 608 596 945
P0a
5
1
066860
12,0
101
151
2 608 596 946
P0a
5
1
066877
12,1
101
151
2 608 596 947
P0a
5
1
066884
12,2
101
151
2 608 596 948
P0a
5
1
066891
12,3
101
151
2 608 596 949
P0a
5
1
066907
12,4
101
151
2 608 596 950
P0a
5
1
066914
12,5
101
151
2 608 596 951
P0a
5
1
066921
12,6
101
151
2 608 596 952
P0a
5
1
066938
12,7
101
151
2 608 596 953
P0a
5
1
066945
12,8
101
151
2 608 596 954
P0a
5
1
066952
12,9
101
151
2 608 596 955
P0a
5
1
066969
13,0
101
151
2 608 596 956
P0a
5
1
066976
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
se
ta
Ve
lič
ina
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
Robust Line setovi svrdla za metal HSS-G (brušeni), vrh svrdla 135°
Informacije za narudžbu
6-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°
Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 21,5 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
24
33
43
52
57
75
A
2 607 010 529
P1k
6
1
446136
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
82 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
se
ta
Ve
lič
ina
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
Robust Line setovi svrdla za metal HSS-G (brušeni), vrh svrdla 135°
Informacije za narudžbu
10-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 21,5 mm
12
24
33
43
52
57
69
75
81
87
B
2 607 010 535
P1k
10
1
446198
P1k
13
1
446228
M1a
19
1
145893
M1a
25
1
145909
13-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 21,5 mm
18
24
30
33
36
39
43
47
52
52
57
57
63
C
2 607 010 538
19-dijelni set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
-
-
2 607 018 726
25-dijelni set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 135°
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12,0
12,5
13,0
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
-
-
2 607 018 727
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 83
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
se
ta
Ve
lič
ina
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
Robust Line setovi svrdla za metal HSS-G (brušeni), vrh svrdla 118°
Informacije za narudžbu
6-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 118°
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
24
33
43
52
57
75
A
2 607 010 528
P1k
6
1
446129
10
1
446181
P1k
13
1
446211
P1k
19
1
061179
10-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 118°
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 23 mm
12
24
33
43
52
57
69
75
81
87
B
2 607 010 534
P1k
13-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 118°
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 23 mm
18
24
30
33
36
39
43
47
52
52
57
57
63
C
2 607 010 537
19-dijelni set svrdla za metal HSS-G, DIN 338, 118°
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
-
-
2 607 018 361
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
84 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
ina
(L1
ina
Uk
up
na
du
lj
A-vrh
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G Standardline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 2 komada
1,0
12
34
2 608 585 906
P2a
2
10
521413
1,5
18
40
2 608 585 907
P2a
2
5
521420
2,0
24
49
2 608 585 908
P2a
2
10
521437
2,5
30
57
2 608 585 909
P2a
2
5
521444
2,6
30
57
2 608 585 910
P2a
2
5
521451
3,0
33
61
2 608 585 911
P2a
2
10
521468
3,2
36
65
2 608 585 912
P2a
2
5
521475
3,3
36
65
2 608 585 913
P2a
2
5
521482
3,5
39
70
2 608 585 914
P2a
2
5
521499
3,8
43
75
2 608 585 915
P2a
2
5
521505
4,0
43
75
2 608 585 916
P2a
2
10
521512
4,1
43
75
2 608 585 917
P2a
1
5
521529
4,2
43
75
2 608 585 918
P2a
1
5
521536
4,3
47
80
2 608 585 919
P2a
1
5
521543
4,5
47
80
2 608 585 920
P2a
1
5
521550
4,8
52
86
2 608 585 921
P2a
1
5
521567
5,0
52
86
2 608 585 922
P2a
1
10
521574
5,1
52
86
2 608 585 923
P2a
1
5
521581
5,2
52
86
2 608 585 924
P2a
1
5
521598
5,5
57
93
2 608 585 925
P2a
1
5
521604
6,0
57
93
2 608 585 926
P2a
1
10
521611
6,5
63
101
2 608 585 927
P2a
1
5
521628
6,8
69
109
2 608 585 928
P2a
1
5
521635
7,0
69
109
2 608 585 929
P2a
1
10
521642
7,5
69
109
2 608 585 930
P2a
1
5
521659
7,8
75
117
2 608 585 931
P2a
1
5
521666
8,0
75
117
2 608 585 932
P2a
1
10
521673
8,5
75
117
2 608 585 933
P2a
1
5
521680
9,0
81
125
2 608 585 934
P2a
1
10
521697
9,5
81
125
2 608 585 935
P2a
1
5
521703
10,0
87
133
2 608 585 936
P2a
1
10
521710
10,5
87
133
2 608 585 937
P2a
1
5
521727
11,0
94
142
2 608 585 938
P2a
1
5
521734
11,5
94
142
2 608 585 939
P2a
1
5
521741
12,0
101
151
2 608 585 940
P2a
1
5
521758
12,5
101
151
2 608 585 941
P2a
1
5
521765
13,0
101
151
2 608 585 942
P2a
1
5
521772
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 85
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G Standardline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1,0
12
34
2 608 595 049
P2a
10
1
290494
1,1
14
36
2 608 585 467
P2a
10
1
474726
1,2
16
38
2 608 585 468
P2a
10
1
474733
1,3
16
38
2 608 585 469
P2a
10
1
474740
1,4
18
40
2 608 585 470
P2a
10
1
474757
1,5
18
40
2 608 595 050
P2a
10
1
290500
1,6
20
43
2 608 585 471
P2a
10
1
474764
1,7
20
43
2 608 585 472
P2a
10
1
474771
1,8
22
46
2 608 585 473
P2a
10
1
474788
1,9
22
46
2 608 585 474
P2a
10
1
474795
2,0
24
49
2 608 595 051
P2a
10
1
290517
2,1
24
49
2 608 585 475
P2a
10
1
474801
2,2
27
53
2 608 595 052
P2a
10
1
290524
2,3
27
53
2 608 585 476
P2a
10
1
474818
2,4
30
57
2 608 585 477
P2a
10
1
474825
2,5
30
57
2 608 595 053
P2a
10
1
290531
2,6
30
57
2 608 585 478
P2a
10
1
474832
2,7
33
61
2 608 585 479
P2a
10
1
474849
2,8
33
61
2 608 595 054
P2a
10
1
290548
2,9
33
61
2 608 585 480
P2a
10
1
474856
3,0
33
61
2 608 595 055
P2a
10
1
290555
3,1
36
65
2 608 585 481
P2a
10
1
474863
3,2
36
65
2 608 595 056
P2a
10
1
290562
3,3
36
65
2 608 595 057
P2a
10
1
290579
3,4
39
70
2 608 585 482
P2a
10
1
474870
3,5
39
70
2 608 595 058
P2a
10
1
290586
3,6
39
70
2 608 595 332
P2a
10
1
323499
3,7
39
70
2 608 585 483
P2a
10
1
474887
3,8
43
75
2 608 585 484
P2a
10
1
474894
3,9
43
75
2 608 585 485
P2a
10
1
474900
4,0
43
75
2 608 595 059
P2a
10
1
290593
4,1
43
75
2 608 585 486
P2a
10
1
474917
4,2
43
75
2 608 595 060
P2a
10
1
290609
4,3
47
80
2 608 585 487
P2a
10
1
474924
4,4
47
80
2 608 595 333
P2a
10
1
323505
4,5
47
80
2 608 595 061
P2a
10
1
290616
4,6
47
80
2 608 585 488
P2a
10
1
474931
4,7
47
80
2 608 585 489
P2a
10
1
474948
4,8
52
86
2 608 595 334
P2a
10
1
323512
4,9
52
86
2 608 585 490
P2a
10
1
474955
5,0
52
86
2 608 595 062
P2a
10
1
290623
5,1
52
86
2 608 585 491
P2a
10
1
474962
5,2
52
86
2 608 595 063
P2a
10
1
290630
5,3
52
86
2 608 585 492
P2a
10
1
474979
5,4
57
93
2 608 585 493
P2a
10
1
474986
5,5
57
93
2 608 595 064
P2a
10
1
290647
5,6
57
93
2 608 585 494
P2a
10
1
474993
5,7
57
93
2 608 585 495
P2a
10
1
475006
5,8
57
93
2 608 595 065
P2a
10
1
290654
5,9
57
93
2 608 585 496
P2a
10
1
475013
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
86 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G Standardline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
6,0
57
93
2 608 595 066
P2a
10
1
290661
6,1
63
101
2 608 585 497
P2a
10
1
475020
6,2
63
101
2 608 595 067
P2a
10
1
290678
6,3
63
101
2 608 585 498
P2a
10
1
475037
6,4
63
101
2 608 595 335
P2a
10
1
323529
6,5
63
101
2 608 595 068
P2a
10
1
290685
6,6
63
101
2 608 585 499
P2a
10
1
475044
6,7
63
101
2 608 595 336
P2a
10
1
323536
6,8
69
109
2 608 595 069
P2a
10
1
290692
6,9
69
109
2 608 585 500
P2a
10
1
475051
7,0
69
109
2 608 595 070
P2a
10
1
290708
7,1
69
109
2 608 585 501
P2a
10
1
475068
7,2
69
109
2 608 595 337
P2a
10
1
323543
7,3
69
109
2 608 585 502
P2a
10
1
475075
7,4
69
109
2 608 585 503
P2a
10
1
475082
7,5
69
109
2 608 595 071
P2a
10
1
290715
7,6
75
117
2 608 585 504
P2a
10
1
475099
7,7
75
117
2 608 585 505
P2a
10
1
475105
7,8
75
117
2 608 585 506
P2a
10
1
475112
7,9
75
117
2 608 585 507
P2a
10
1
475129
8,0
75
117
2 608 595 072
P2a
5
1
290722
8,1
75
117
2 608 585 508
P2a
5
1
475136
8,2
75
117
2 608 585 509
P2a
5
1
475143
8,3
75
117
2 608 585 510
P2a
5
1
475150
8,4
75
117
2 608 585 511
P2a
5
1
475167
8,5
75
117
2 608 595 073
P2a
5
1
290739
8,6
81
125
2 608 585 512
P2a
5
1
475174
8,7
81
125
2 608 585 513
P2a
5
1
475181
8,8
81
125
2 608 595 074
P2a
5
1
290746
8,9
81
125
2 608 585 514
P2a
5
1
475198
9,0
81
125
2 608 595 075
P2a
5
1
290753
9,1
81
125
2 608 585 515
P2a
5
1
475204
9,2
81
125
2 608 585 516
P2a
5
1
475211
9,3
81
125
2 608 585 517
P2a
5
1
475228
9,4
81
125
2 608 585 518
P2a
5
1
475235
9,5
81
125
2 608 595 076
P2a
5
1
290760
9,6
87
133
2 608 585 519
P2a
5
1
475242
9,7
87
133
2 608 585 520
P2a
5
1
475259
9,8
87
133
2 608 595 338
P2a
5
1
323550
9,9
87
133
2 608 585 521
P2a
5
1
475266
10,0
87
133
2 608 595 077
P2a
5
1
290777
10,1
87
133
2 608 585 522
P2a
5
1
475273
10,2
87
133
2 608 585 523
P2a
5
1
475280
10,3
87
133
2 608 585 524
P2a
5
1
475297
10,4
87
133
2 608 585 525
P2a
5
1
475303
10,5
87
133
2 608 595 078
P2a
5
1
290784
10,6
87
133
2 608 585 526
P2a
5
1
475310
10,7
94
142
2 608 585 527
P2a
5
1
475327
10,8
94
142
2 608 585 528
P2a
5
1
475334
10,9
94
142
2 608 585 529
P2a
5
1
475341
Paket od 5 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 87
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G Standardline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 5 komada
11,0
94
142
2 608 595 079
P2a
5
1
290791
11,1
94
142
2 608 585 530
P2a
5
1
475358
11,2
94
142
2 608 585 531
P2a
5
1
475365
11,3
94
142
2 608 585 532
P2a
5
1
475372
11,4
94
142
2 608 585 533
P2a
5
1
475389
11,5
94
142
2 608 595 080
P2a
5
1
290807
11,6
94
142
2 608 585 534
P2a
5
1
475396
11,7
94
142
2 608 585 535
P2a
5
1
475402
11,8
101
151
2 608 585 536
P2a
5
1
475419
11,9
101
151
2 608 585 537
P2a
5
1
475426
12,0
101
151
2 608 595 081
P2a
5
1
290814
12,1
101
151
2 608 585 538
P2a
5
1
475433
12,2
101
151
2 608 585 539
P2a
5
1
475440
12,3
101
151
2 608 585 540
P2a
5
1
475457
12,4
101
151
2 608 585 541
P2a
5
1
475464
12,5
101
151
2 608 595 082
P2a
5
1
290821
12,6
101
151
2 608 585 542
P2a
5
1
475471
12,7
101
151
2 608 585 543
P2a
5
1
475488
12,8
101
151
2 608 585 544
P2a
5
1
475495
12,9
101
151
2 608 585 545
P2a
5
1
475501
13,0
101
151
2 608 595 083*
P2a
5
1
290838
14,0
108
160
2 608 585 593*
P2a
4
1
478786
15,0
114
169
2 608 585 594*
P2a
4
1
478793
16,0
120
178
2 608 585 595*
P2a
4
1
478809
Paket od 4 komada
* Utični kraj odgovara promjeru svrdla
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
88 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za metal HSS-G, DIN 340
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
m
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
Ra
dn
ad
ulj
ina
m
(D
)m
jer
Pr
om
(L2
)m
)m
m
A-vrh
Ź Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 340
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi
DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
Ź Spiralno svrdlo brušeno od punog materijala s površinom s oksidacijskim slojem za optimalno izbacivanje izbušene prašine
Ź Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: kod paketa od 1 komada čista, kod
paketa od 5 komada crna
Ź S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
3,0
66
100
2 608 595 676 PC1d
1
5
417952
3,2
69
106
2 608 595 677 PC1d
1
5
417969
3,5
73
112
2 608 595 678 PC1d
1
5
417976
4,0
78
119
2 608 595 679 PC1d
1
5
417983
4,2
78
119
2 608 595 680 PC1d
1
5
417990
4,5
82
126
2 608 595 681 PC1d
1
5
418003
4,8
87
132
2 608 595 682 PC1d
1
5
418010
5,0
87
132
2 608 595 683 PC1d
1
5
418027
5,5
91
139
2 608 595 684 PC1d
1
5
418034
6,0
91
139
2 608 595 685 PC1d
1
5
418041
6,5
97
139
2 608 595 686 PC1d
1
5
418058
7,0
102
156
2 608 595 687 PC1d
1
5
418065
8,0
109
165
2 608 595 688 PC1d
1
5
418072
9,0
115
175
2 608 595 689 PC1d
1
5
418089
10,0
121
184
2 608 595 690 PC1d
1
5
418096
11,0
128
195
2 608 595 691 PC1d
1
5
418102
12,0
134
205
2 608 595 692 PC1d
1
5
418119
13,0
134
205
2 608 595 693 PC1d
1
5
418126
1,5
45
70
2 608 596 808
P0a
5
1
066983
2,0
56
85
2 608 596 809
P0a
5
1
066990
2,5
62
95
2 608 596 810
P0a
5
1
067003
2,6
62
95
2 608 596 811
P0a
5
1
067010
3,0
66
100
2 608 596 812
P0a
5
1
067027
3,2
69
106
2 608 596 813
P0a
5
1
067034
3,5
73
112
2 608 596 814
P0a
5
1
067041
3,8
78
119
2 608 596 815
P0a
5
1
067058
4,0
78
119
2 608 596 816
P0a
5
1
067065
4,1
78
119
2 608 596 679
C0f
5
1
101158
4,2
78
119
2 608 596 817
P0a
5
1
067072
4,5
82
126
2 608 596 818
P0a
5
1
067089
4,8
87
132
2 608 596 819
P0a
5
1
067096
4,9
87
132
2 608 595 504
C0f
5
1
357463
Paket od 5 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 89
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-G, DIN 340
Informacije za narudžbu
Paket od 5 komada
5,0
87
132
2 608 596 820
P0a
5
1
067102
5,1
87
132
2 608 596 680
C0f
5
1
101165
5,2
87
132
2 608 596 682
C0f
5
1
101172
5,3
87
132
2 608 596 684
C0f
5
1
101189
5,5
91
139
2 608 596 821
P0a
5
1
067119
5,7
91
139
2 608 596 685
C0f
5
1
101196
5,8
91
139
2 608 596 687
C0f
5
1
101202
6,0
91
139
2 608 596 822
P0a
5
1
067126
6,4
97
148
2 608 596 823
P0a
5
1
067133
6,5
97
148
2 608 596 824
P0a
5
1
067140
6,8
102
156
2 608 596 688
C0f
5
1
101219
7,0
102
156
2 608 596 825
P0a
5
1
067157
7,5
102
156
2 608 596 826
P0a
5
1
067164
8,0
109
165
2 608 596 827
P0a
5
1
067171
8,5
109
165
2 608 596 828
P0a
5
1
067188
9,0
115
175
2 608 596 829
P0a
5
1
067195
9,5
115
175
2 608 596 830
P0a
5
1
067201
9,6
121
184
2 608 596 831
P0a
5
1
067218
10,0
121
184
2 608 596 832
P0a
5
1
067225
11,0
128
195
2 608 596 833
P0a
5
1
067232
12,0
134
205
2 608 596 834
P0a
5
1
067249
13,0
134
205
2 608 596 835
P0a
5
1
067256
Svrdlo za metal HSS-G s 1/4" šesterostranim prihvatom
A-vrh
L1
Ź Precizno brušeno HSS-spiralno svrdlo po normi DIN 338
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, 1/4" šesterostrani prihvat po normi ISO 1173
E6.3, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
Ź Spiralno svrdlo brušeno od punog materijala s odličnom kvalitetom površine po posebnom proizvođačkom standard
Ź Boja svrdla: čista
Ź Dvije spirale
Paket od 1 komada
2
24
62
2 608 595 511 PC1d
1
5
395366
3
33
74
2 608 595 512 PC1d
1
5
395373
4
43
88
2 608 595 513 PC1d
1
5
395380
5
52
99
2 608 595 514 PC1d
1
5
395397
6
63
106
2 608 595 515 PC1d
1
5
395403
8
75
117
2 608 595 516 PC1d
1
5
395410
L2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
90 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Robust Line set svrdla za metal HSS-G (brušeni), vrh svrdla 135°
Informacije za narudžbu
7-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-G, 135°, 1/4" šesterostrani prihvat
Veličina seta A:
156,5 x 107 x 23 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2
3
3
4
5
6
8
24
33
33
43
52
63
75
62
74
74
88
99
106
117
2 607 019 922
P1k
7
1
517027
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 91
Bosch pribor 11/12
Dvostrano svrdlo HSS-G
Ź Prikladno za mnogo obrtničkih i industrijskih
primjena u limovima od čelika i od obojenih metala kao i u plastici
Ź Za primjenu s ručnim bušilicama (i pri radu sa
akumulatorskim alatima) i stupnim bušilicama,
naročito kod izrade karoserija i obrade metala (npr. bušenje provrta za zakovice ili rezanje
navoja)
Ź S dvostrukim vijekom trajanja zbog dva vrha
svrdla i dvije spirale
Ź Križno brušeni vrh svrdla za bušenje bez označivanja točkalom
Promjer svrdla prilagođen za slijepe zakovice vodećih proizvođača
Dvostrano svrdlo HSS-G
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
aj
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
dn
Ra
Uk
up
ad
ulj
du
ina
ljin
a(
(L1
m
)m
(D
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
m
Ź Brušeno HSS-svrdlo, slično DIN 1897
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 118°, križno brušenje po normi
DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
Ź Dvije spirale
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
A-vrh
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2,0
8
38
2 608 597 580
C0f
10
1
148009
2,5
10
43
2 608 597 581
C0f
10
1
148016
3,0
11
46
2 608 597 582
C0f
10
1
148023
3,1
11
49
2 608 597 583
C0f
10
1
148030
3,2
11
49
2 608 597 584
C0f
10
1
148047
3,3
11
49
2 608 597 585
C0f
10
1
148054
3,4
14
52
2 608 597 586
C0f
10
1
148061
3,5
14
52
2 608 597 587
C0f
10
1
148078
4,0
14
55
2 608 597 588
C0f
10
1
148085
4,1
14
55
2 608 597 589
C0f
10
1
148092
4,2
14
55
2 608 597 590
C0f
10
1
148108
4,5
17
58
2 608 597 591
C0f
10
1
148115
4,8
17
62
2 608 597 592
C0f
10
1
148122
4,9
17
62
2 608 597 593
C0f
10
1
148139
5,0
17
62
2 608 597 594
C0f
10
1
148146
5,1
17
62
2 608 597 595
C0f
10
1
148153
5,2
17
62
2 608 597 596
C0f
10
1
182294
5,5
19
66
2 608 597 597
C0f
10
1
182300
5,7
19
66
2 608 597 598
C0f
10
1
182317
6,0
19
66
2 608 597 599
C0f
10
1
182324
6,5
22
70
2 608 597 600
C0f
10
1
148160
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
92 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za metal HSS-Co
Ź Prikladno za legirani i nelegirani čelik do
čvrstoće na rastezanje od 1000 N/mm2,
inox V2A/V4A, sivi lijev, čelični lijev, čelik
otporan na kiseline i vrućinu
Ź Precizno svrdlo s izrazitom otpornošću na
toplinu i na habanje
Ź Za primjenu u stalku za bušenje ili u stupnoj bušilici
Ź HSS-Co-svrdla su raspoloživa u dvije kvalitete. Topline-svrdla za najviše zahtjeve i
standardna svrdla za profesionalnu primjenu
Bušenje u krom-nikal čeliku, najbolje sa stupnom bušilicom i
tekućinom za hlađenje
Svrdlo za metal HSS-Co Topline, DIN 338
Ź Spiralno svrdlo od legiranog brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338,
sadržaj kobalta 5%
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi
DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
Ź Spiralno svrdlo brušeno od punog materijala s odličnom kvalitetom površine po posebnom proizvođačkom standard
Ź Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: bronca
Ź S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
Ź Napomena: Kod rada sa svrdlima za metal HSS-Co koristite univerzalno rezno ulje
2 607 001 409
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
na
Uk
up
Ra
dn
ad
ulj
du
ina
ljin
(L1
m
)m
(D
Pr
om
jer
a(
L2
)m
)m
m
m
D-vrh
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2,0
29
49
2 608 596 550
P1c
1
5
060530
2,5
30
57
2 608 596 555
P1c
1
5
060547
3,0
33
61
2 608 596 560 PC1d
1
5
060554
3,2
36
65
2 608 596 562 PC1d
1
5
060561
3,3
36
65
2 608 596 540 PC1d
1
5
101226
3,5
39
70
2 608 596 565 PC1d
1
5
060578
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 93
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-Co Topline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
4,0
43
75
2 608 596 570 PC1d
1
5
060585
4,1
43
75
2 608 596 541 PC1d
1
5
101233
4,2
43
75
2 608 596 572 PC1d
1
5
060592
4,5
47
80
2 608 596 575 PC1d
1
5
060608
4,8
52
86
2 608 596 578 PC1d
1
5
060615
5,0
52
86
2 608 596 580 PC1d
1
5
060622
5,1
52
86
2 608 596 542 PC1d
1
1
101240
5,2
52
86
2 608 596 543 PC1d
1
1
101257
5,5
57
93
2 608 596 585 PC1d
1
1
060639
6,0
57
93
2 608 596 590 PC1d
1
1
060646
6,5
63
101
2 608 596 595 PC1d
1
1
060653
6,8
69
109
2 608 596 544 PC1d
1
1
101264
7,0
69
109
2 608 596 600 PC1d
1
1
060660
7,5
69
109
2 608 596 605 PC1d
1
1
060677
8,0
75
117
2 608 596 610 PC1d
1
1
060684
8,5
75
117
2 608 596 545 PC1d
1
1
101271
9,0
81
125
2 608 596 620 PC1d
1
1
060707
9,5
81
125
2 608 596 625 PC1d
1
1
060714
10,0
87
133
2 608 596 630 PC1d
1
1
060721
10,2
87
133
2 608 596 546 PC1d
1
1
101288
11,0
94
142
2 608 596 640 PC1d
1
1
060738
12,0
101
151
2 608 596 650 PC1d
1
1
060745
13,0
101
151
2 608 596 660 PC1d
1
1
060752
2,0
29
49
2 608 595 647
P0a
10
1
417662
2,5
30
57
2 608 595 648
P0a
10
1
417679
3,0
33
61
2 608 595 649
P0a
10
1
417686
3,2
36
65
2 608 595 650
P0a
10
1
417693
3,3
36
65
2 608 595 651
P0a
10
1
417709
3,5
39
70
2 608 595 652
P0a
10
1
417716
Paket od 10 komada
4,0
43
75
2 608 595 653
P0a
10
1
417723
4,1
43
75
2 608 595 654
P0a
10
1
417730
4,2
43
75
2 608 595 655
P0a
10
1
417747
4,5
47
80
2 608 595 656
P0a
10
1
417754
4,8
52
86
2 608 595 657
P0a
10
1
417761
5,0
52
86
2 608 595 658
P0a
10
1
417778
5,1
52
86
2 608 595 659
P0a
10
1
417785
5,2
52
86
2 608 595 660
P0a
10
1
417792
5,5
57
93
2 608 595 661
P0a
10
1
417808
6,0
57
93
2 608 595 662
P0a
10
1
417815
6,5
63
101
2 608 595 663
P0a
10
1
417822
6,8
69
109
2 608 595 664
P0a
5
1
417839
7,0
69
109
2 608 595 665
P0a
5
1
417846
7,5
69
109
2 608 595 666
P0a
5
1
417853
Paket od 5 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
94 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-Co Topline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 5 komada
8,0
75
117
2 608 595 667
P0a
5
1
417860
8,5
75
117
2 608 595 668
P0a
5
1
417877
9,0
81
125
2 608 595 669
P0a
5
1
417884
9,5
81
125
2 608 595 670
P0a
5
1
417891
10,0
87
133
2 608 595 671
P0a
5
1
417907
10,2
87
133
2 608 595 672
P0a
5
1
417914
11,0
94
142
2 608 595 673
P0a
5
1
417921
12,0
101
151
2 608 595 674
P0a
5
1
417938
13,0
101
151
2 608 595 675
P0a
5
1
417945
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
se
ta
Ve
lič
ina
dn
Ra
Pr
om
jer
ad
ulj
mm
ina
mm
Robust Line svrdlo za metal HSS-Co (Cobalt slitina), DIN 338
Informacije za narudžbu
6-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338, 135°
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
29
33
43
52
57
75
A
2 607 019 924
P1k
6
1
517041
10
1
517058
13
1
517065
10-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338, 135°
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Veličina seta B:
156,5 x 107 x 23 mm
12
24
33
43
52
57
59
75
81
87
B
2 607 019 925
P1k
13-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-Co, DIN 338, 135°
Veličina seta C:
124,0 x 107 x 23 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
18
30
30
33
36
39
43
47
52
52
57
57
63
C
2 607 019 926
P1k
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 95
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-Co Standardline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
D-vrh
1,0
12
34
2 608 585 838
C0f
1
5
520737
1,5
18
40
2 608 585 839
C0f
1
5
520744
2,0
29
49
2 608 585 840
C0f
1
5
520751
2,5
30
57
2 608 585 841
C0f
1
5
520768
3,0
33
61
2 608 585 842
C0f
1
5
520775
3,2
36
65
2 608 585 843
C0f
1
5
520782
3,3
36
65
2 608 585 844
C0f
1
5
520799
3,5
39
70
2 608 585 845
C0f
1
5
520805
4,0
43
75
2 608 585 846
C0f
1
5
520812
4,1
43
75
2 608 585 847 PC1d
1
5
520829
4,2
43
75
2 608 585 848 PC1d
1
5
520836
4,5
47
80
2 608 585 849 PC1d
1
5
520843
4,8
52
86
2 608 585 850 PC1d
1
5
520850
5,0
52
86
2 608 585 851 PC1d
1
5
520867
5,1
52
86
2 608 585 852 PC1d
1
1
520874
5,2
52
86
2 608 585 853 PC1d
1
1
520881
5,5
57
93
2 608 585 854 PC1d
1
1
520898
6,0
57
93
2 608 585 855 PC1d
1
1
520904
6,5
63
101
2 608 585 856 PC1d
1
1
520911
6,8
69
109
2 608 585 857 PC1d
1
1
520928
7,0
69
109
2 608 585 858 PC1d
1
1
520935
7,5
69
109
2 608 585 859 PC1d
1
1
520942
8,0
75
117
2 608 585 860 PC1d
1
1
520959
8,5
75
117
2 608 585 861 PC1d
1
1
520966
9,0
81
125
2 608 585 862 PC1d
1
1
520973
9,5
81
125
2 608 585 863 PC1d
1
1
520980
10,0
87
133
2 608 585 864 PC1d
1
1
520997
10,2
87
133
2 608 585 865 PC1d
1
1
521000
10,5
87
133
2 608 585 866 PC1d
1
1
521017
11,0
94
142
2 608 585 867 PC1d
1
1
521024
11,5
94
142
2 608 585 868 PC1d
1
1
521031
12,0
101
151
2 608 585 869 PC1d
1
1
521048
12,5
101
151
2 608 585 870 PC1d
1
1
521055
13,0
101
151
2 608 585 871 PC1d
1
1
521062
1,0
12
34
2 608 585 872
P2a
10
1
521079
1,5
18
40
2 608 585 873
P2a
10
1
521086
2,0
24
49
2 608 585 874
P2a
10
1
521093
2,5
30
57
2 608 585 875
P2a
10
1
521109
3,0
33
61
2 608 585 876
P2a
10
1
521116
3,2
36
65
2 608 585 877
P2a
10
1
521123
3,3
36
65
2 608 585 878
P2a
10
1
521130
3,5
39
70
2 608 585 879
P2a
10
1
521147
4,0
43
75
2 608 585 880
P2a
10
1
521154
4,1
43
75
2 608 585 881
P2a
10
1
521161
4,2
43
75
2 608 585 882
P2a
10
1
521178
4,5
47
80
2 608 585 883
P2a
10
1
521185
4,8
52
86
2 608 585 884
P2a
10
1
521192
Paket od 10 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
96 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-Co Standardline, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
5,0
52
86
2 608 585 885
P2a
10
1
521208
5,1
52
86
2 608 585 886
P2a
10
1
521215
5,2
52
86
2 608 585 887
P2a
10
1
521222
5,5
57
93
2 608 585 888
P2a
10
1
521239
6,0
57
93
2 608 585 889
P2a
10
1
521246
6,5
63
101
2 608 585 890
P2a
10
1
521253
6,8
69
109
2 608 585 891
P2a
10
1
521260
7,0
69
109
2 608 585 892
P2a
10
1
521277
7,5
69
109
2 608 585 893
P2a
10
1
521284
8,0
75
117
2 608 585 894
P2a
5
1
521291
8,5
75
117
2 608 585 895
P2a
5
1
521307
9,0
81
125
2 608 585 896
P2a
5
1
521314
9,5
81
125
2 608 585 897
P2a
5
1
521321
10,0
87
133
2 608 585 898
P2a
5
1
521338
10,2
87
133
2 608 585 899
P2a
5
1
521345
10,5
87
133
2 608 585 900
P2a
5
1
521352
11,0
94
142
2 608 585 901
P2a
5
1
521369
11,5
94
142
2 608 585 902
P2a
5
1
521376
12,0
101
151
2 608 585 903
P2a
5
1
521383
12,5
101
151
2 608 585 904
P2a
5
1
521390
13,0
101
151
2 608 585 905
P2a
5
1
521406
Paket od 5 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 97
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za metal HSS-TiN
Ź Prikladno za legirani i nelegirani čelik do
čvrstoće na rastezanje od 900 N/mm2.
Temper lijev, cementirano željezo, argentan,
bakar, broncu i tvrdu plastiku kao što je
pleksiglas.
Ź Omogućuje do 40% brži napredak pri bušenju od usporedivih svrdla s 118° vrhom bez
križnog brušenja
Bušenje u pleksiglasu s minimalnim hladnim varenjem i s tekućinom za hlađenje
Ź Zahvaljujući oblozi od titanijeva nitrida
dobiva se najmanje trenje koje djelotvorno
smanjuje hladno varenje
Ź Napomena: Nemojte koristiti u aluminiju.
Radite samo s rashladnim sredstvom
Do šest puta dulji vijek trajanja uz stručno hlađenje
Svrdlo za metal HSS-TiN, DIN 338
Ź Spiralno svrdlo od brzoreznog čelika velike učinkovitosti po normi DIN 338
Ź Spiralno svrdlo s desnim rezanjem tip N, vrh svrdla 135°, križno brušenje po normi
DIN 1412 C, tolerancija promjera h 8
Ź Spiralno svrdlo brušeno od punog materijala s posebno oplemenjenom površinom s
oblogom od titanijeva nitrida
Ź Utični kraj odgovara promjeru svrdla, boja svrdla: zlatna
Ź S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
Ź Napomena: Kod rada sa svrdlima za metal HSS-TiN koristite univerzalno rezno ulje
2 607 001 409
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
dn
Ra
Uk
up
ad
ulj
du
ina
ljin
a(
(L1
m
)m
(D
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
m
A-vrh
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1,0
12
34
2 608 596 661
P1c
1
5
060769
1,5
18
40
2 608 596 666
P1c
1
5
060776
2,0
24
49
2 608 596 671
P1c
1
5
060783
2,5
30
57
2 608 596 676
P1c
1
5
060790
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
98 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za metal HSS-TiN, DIN 338
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
3,0
33
61
2 608 596 681 PC1d
1
5
060806
3,2
36
65
2 608 596 683 PC1d
1
5
060813
3,5
39
70
2 608 596 686 PC1d
1
5
060820
4,0
43
75
2 608 596 691 PC1d
1
5
060837
4,5
47
80
2 608 596 696 PC1d
1
5
060844
5,0
52
86
2 608 596 701 PC1d
1
5
060851
5,5
57
93
2 608 596 706 PC1d
1
1
060868
6,0
57
93
2 608 596 711 PC1d
1
1
060875
6,5
63
101
2 608 596 716 PC1d
1
1
060882
7,0
69
109
2 608 596 721 PC1d
1
1
060899
7,5
69
109
2 608 596 726 PC1d
1
1
060905
8,0
75
117
2 608 596 731 PC1d
1
1
060912
8,5
75
117
2 608 596 736 PC1d
1
1
060929
9,0
81
125
2 608 596 741 PC1d
1
1
060936
9,5
81
125
2 608 596 746 PC1d
1
1
060943
10,0
87
133
2 608 596 751 PC1d
1
1
060950
11,0
94
142
2 608 596 761 PC1d
1
1
060967
12,0
101
151
2 608 596 771 PC1d
1
1
060974
151
2 608 596 781 PC1d
1
1
060981
13,0
101
Svojstva proizvoda
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Ka
tal
oš
ki
se
ta
Ve
lič
ina
dn
Ra
Pr
om
jer
ad
ulj
mm
ina
mm
Robust Line setovi svrdla za metal HSS-TiN (sloj titanija)
Informacije za narudžbu
6-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-TiN, 135°
Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 21,5 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
24
33
43
52
57
75
A
2 607 010 530
P1k
6
1
446143
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 99
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
se
ta
Ve
lič
ina
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
Setovi svrdla za metal HSS-TiN, DIN 338
Informacije za narudžbu
10-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-TiN, 135°
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 21,5 mm
12
24
33
43
52
57
69
75
81
87
B
2 607 010 536
P1k
10
1
446204
P1k
13
1
446235
13-dijelni Robust Line set svrdla za metal HSS-TiN, 135°
Veličina seta C:
124,0 x 106,5 x 21,5 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1,5
2,0
2,5
3,0
3,2
3,5
4,0
4,5
4,8
5,0
5,5
6,0
6,5
18
24
30
33
36
39
43
47
52
52
57
57
63
C
2 607 010 539
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
100 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Upuštači, svrdla za ljuštenje lima,
stupnjevita svrdla i svrdla za glodanje
Konusni upuštač, alatni čelik, šesterostrani prihvat
Svojstva proizvoda
13
90°
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Uk
up
na
du
lj
Up
uš
Pr
om
jer
tan
je
mm
ina
ata
mm
co
la
Ź Prikladan za neželjezne metale, drvo, plastiku
Ź Brušeni upuštač od alatnog čelika po proizvođačkom standardu
Ź Sa sedam 90°-oštrica
Informacije za narudžbu
50
1/4
1 609 200 315
P1c
1
1
004626
Konusni upuštač HSS, šesterostrani prihvat
Ź Prikladan za neželjezne metale, legirani i nelegirani čelik, sivi lijev
Ź Brušeni upuštač po normi DIN 335 sa šesterostranim prihvatom (bit prihvat) po normi
ISO 1173 C6.3
Ź S tri 90°-oštrica
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
6,3
M3
31
1/4
2 608 597 501
P1c
1
1
107167
8,3
M4
31
1/4
2 608 596 405
P1c
1
1
060110
10,4
M5
34
1/4
2 608 597 502
P1c
1
1
107174
12,4
M6
35
1/4
2 608 596 407
P1c
1
1
060127
16,5
M8
40
1/4
2 608 596 408
P1c
1
1
067409
20,5
M 10
41
1/4
2 608 597 503
P1c
1
1
107181
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 101
Bosch pribor 11/12
Konusni upuštač HSS, cilindrični prihvat
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Uk
up
na
du
lj
Up
uš
Pr
om
jer
tan
je
mm
ina
ata
mm
mm
Ź Prikladan za neželjezne metale, čelik, drvo, plastiku
Ź Brušeni upuštač po normi DIN 335
Ź S pet 90°-oštrica
Informacije za narudžbu
6
M3
48
6
2 608 597 500
P1c
1
1
107150
8
M4
48
8
2 608 596 664
P1c
1
1
085687
10
M5
40
8
2 608 596 665
P1c
1
1
085694
12
M6
40
8
2 608 596 371
P1c
1
1
059770
16
M8
43
8
2 608 596 372
P1c
1
1
059787
20
M 10
45
8
2 608 596 373
P1c
1
1
059794
2 608 596 667
P1c
3
1
085700
Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat
3-dijelni set konusnih upuštača
1 oštrica 90°, Ø 8-10-12 mm
Prikladan za drvo, plastiku, obojene metale
-
-
50
6
8
Konusni upuštač HSS, cilindrični prihvat
Ź Prikladan za neželjezne metale, legirani i nelegirani čelik, sivi lijev
Ź Brušeni upuštač po normi DIN 335
Ź Setovi upuštača vidi stranicu 40
Ź S tri 90°-oštrica
6,3
M3
45
5
2 608 597 504
P1c
1
1
107198
8,3
M4
50
6
2 608 597 505
P1c
1
1
107204
10,4
M5
50
6
2 608 597 506
P1c
1
1
107211
12,4
M6
56
8
2 608 597 507
P1c
1
1
107228
16,5
M8
60
10
2 608 597 508
P1c
1
1
107235
20,5
M 10
63
10
2 608 597 509
P1c
1
1
107242
25,0
M 12
67
10
2 608 597 510
P1c
1
1
107259
Set konusnih upuštača, cilindrični prihvat
6-dijelni set konusnih upuštača
za upuštanje M 3, M 4, M 5, M 6, M 8, M 10; Ø 6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5 mm, 3 oštrice 90°,
HSS po normi DIN 335
Prikladan za obojene metale, čelik, sivi lijev
-
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
45
63
-
5
10
2 608 597 527
M1a
6
1
107426
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
102 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Upuštač za poprečne rupe HSS-E, cilindrični prihvat
ihv
Ka
tal
oš
ki
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
co
ata
mm
ina
Uk
up
na
du
lj
je
tan
uš
Up
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
la
Ź Prikladan za neželjezne metale, legirani i nelegirani čelik, sivi lijev, plemeniti čelik
Ź Brušeni upuštač od HSS-E-a s 5% sadržajem kobalta
Ź Poprečna rupa po proizvođačkom standardu
Informacije za narudžbu
2-5
45
1/4
2 608 597 511
P1c
1
1
107266
5-10
48
1/4
2 608 597 512
P1c
1
1
107273
10-15
65
1/4
2 608 597 513
P1c
1
1
107280
15-20
85
1/4
2 608 597 514
P1c
1
1
107297
20-25
102
1/4
2 608 597 515
P1c
1
1
107303
Svrdlo za ljuštenje lima HSS, šesterostrani prihvat
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
jed
Je
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
pr
jer
Pr
om
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ihv
ina
du
lj
mm
jer
Pr
om
ata
mm
co
la
Ź Prikladno za neželjezne metale, čelični lim, plastiku
Ź Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez srha, bez hladnog varenja
Ź Brušeno svrdlo sa šesterostranim prihvatom (bit prihvat) po normi ISO 1173 C6.3
Informacije za narudžbu
3-14
60
1/4
2 608 597 522
P1c
1
1
107372
4-20
65
1/4
2 608 597 523
P1c
1
1
107389
Svrdlo za ljuštenje lima krom-vanadij, cilindrični prihvat
Ź Prikladno za neželjezne metale, plastiku
Ź Brušeno svrdlo
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
3-14
58
6
2 608 596 668
P1c
1
1
085717
5-20
71
8
2 608 596 669
P1c
1
1
085724
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 103
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za ljuštenje lima HSS, cilindrični prihvat
Ka
tal
oš
ki
.
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
ata
ihv
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
mm
mm
mm
Ź Prikladno za neželjezne metale, čelični lim, plastiku
Ź Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez srha, bez hladnog varenja
Ź Brušeno svrdlo
Informacije za narudžbu
3-14
58
6
2 608 596 399
P1c
1
1
060059
5-20
71
8
2 608 596 400
P1c
1
1
060066
16-30,5
76
9
2 608 596 401
P1h
1
1
060073
24-40
89
10
2 608 597 516
P1h
1
1
107310
5-31
103
9
2 608 597 517
P1h
1
1
107327
Stupnjevito svrdlo HSS, šesterostrani prihvat
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
du
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
br
oj
am
m
co
ata
ihv
pr
jer
Pr
om
Pr
o
(p mje
od r s
ru tup
čje
) mnjev
m a
la
Ź Prikladno za neželjezne metale, čelični lim, plastiku
Ź Bez predbušenja u najtanjim limovima, bez srha, bez hladnog varenja
Ź Brušeno svrdlo sa šesterostranim prihvatom (bit prihvat) ISO 1173 E6.3
Informacije za narudžbu
9 stupnjeva Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
4-20
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1/4
75
2 608 597 524
P1c
1
1
107396
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
104 | Bušenje | Svrdla za metal
Bosch pribor 11/12
Stupnjevito svrdlo HSS, cilindrični prihvat
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
ina
Uk
up
na
du
lj
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
mm
mm
ata
ihv
pr
jer
Pr
om
Pr
o
(p mje
od r s
ru tup
č je
) mnjev
m a
Ź Prikladno za neželjezne metale, čelični lim, plastiku
Ź Bušenje bez predbušenja u najtanjim limovima, bez srha, bez hladnog varenja, upuštanje
ruba, čvrsti stupnjevi bušenja
Ź Brušeno svrdlo
Informacije za narudžbu
5 stupnjeva Ø 4-6-8-10-12 mm
4-12
6
65
2 608 597 518
P1c
1
1
107334
2 608 597 519
P1c
1
1
107341
P1h
1
1
107358
P1h
1
1
107365
9 stupnjeva Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
4-20
8
75
14 stupnjeva Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm
4-30
10
100
2 608 597 520
13 stupnjeva Ø 4-6-8-12-15-18-21-24-27-30-33-36-39 mm
4-39
10
107
2 608 597 521
Stupnjevito svrdlo HSS-TiN, cilindrični prihvat
Ź Prikladno za neželjezne metale, čelični lim, plastiku
Ź Brušeno svrdlo
Ź Napomena: Nemojte koristiti u aluminiju
13 stupnjeva Ø 1/8"-5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-13/32"-7/16"-15/32"-1/2"
1/8-1/2
6,3
80
2 608 596 402
P1c
1
1
060080
9 stupnjeva Ø 1/4"-5/16"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"-5/8"-11/16"-3/4"
1/4-3/4
9,6
70
2 608 596 403
P1c
1
1
060097
65
2 608 597 525
P1c
1
1
107402
2 608 597 526
P1c
1
1
107419
9 stupnjeva Ø 4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm
-
6,0
9 stupnjeva Ø 4-6-8-10-12-14-16-18-20 mm
-
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
8,0
75
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za metal | 105
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za glodanje HSS, cilindrični prihvat
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
m
dm
ata
(L2
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
Ź Brušeno svrdlo, vrh svrdla s križnim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci
Informacije za narudžbu
Brušeno svrdlo za glodanje HSS, vrh svrdla s križnim brušenjem 118°,
duboko uvučeni rezni zupci
Prikladno za obojene metale, drvo
Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 o/min
6
90
6
2 608 597 528
P1c
1
1
107433
P1c
1
1
085151
Svrdlo za glodanje HSS s finom brusnom površinom
Prikladno za obojene metale, čelik, plastiku, drvo
Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 o/min
6
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
85
6
2 609 200 199
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
106 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svrdla za drvo,
cilindrični prihvat, SDS-plus i šesterokut
Spiralna svrdla za drvo
Stranica 108
Strojna svrdla za drvo s M-vrhom
Stranica 109
HSS spiralna svrdla za drvo s
¼" šesterostranim držačem
Stranica 111
Zmijoliko svrdlo za drvo
Stranica 113
Clean Hinge, svrdlo za materijale obložene
plastikom, opremljeno tvrdim metalom
Stranica 116
Svrdlo za materijale obložene plastikom,
opremljeno tvrdim metalom
Stranica 118
Forstner-svrdlo
Stranica 119
Svrdlo za bušenje provrta šarke
Stranica 120
Bosch pribor 11/12
Rezač ploča
Stranica 120
HSS svrdlo za oplate i instalacije
Stranica 124
Bušenje | Svrdla za drvo | 107
Plosnato svrdlo za glodanje
Stranica 121
108 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Spiralna svrdla za drvo
Ź Sva spiralna svrdla za drvo proizvedena su po
strogom Bosch proizvođačkom standardu
Ź Ekstremno oštri alati za bušenje za precizne
rezove bez kidanja materijala
Ź S CBN postupkom brušenja i brusnom pločom
od kubično-kristalnog borovog nitrida precizno
brušeno u potpuno kaljenom materijalu
Ź Standardno spiralno svrdlo za drvo za brzo bušenje do promjera od Ø 30 mm (čak i s akumulatorskom bušilicom)
Precizno brušeni M-vrh svrdla s dva predrezača za provrte bez kidanja materijala i glatke stijenke provrta
Spiralno svrdlo za drvo standard
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
m
dm
ata
a(
ljin
du
na
Uk
up
Ra
dn
Pr
om
jer
ad
ulj
(D
ina
)m
m
(L1
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za tvrdo i mekano drvo
Ź Svrdlo s vrhom za centriranje i bočnim rezačem
Ź Boja svrdla: crna, s brušenim rubom
Ź Dvije spirale
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
D
L1
L2
d
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
3
30
60
3
2 608 596 300 PC1d
1
5
059060
4
40
70
4
2 608 596 301 PC1d
1
5
059077
5
45
85
5
2 608 596 302 PC1d
1
5
059084
6
50
90
6
2 608 596 303 PC1d
1
5
059091
7
60
105
7
2 608 596 304 PC1d
1
5
059107
8
65
110
8
2 608 596 305 PC1d
1
5
059114
9
70
115
9
2 608 596 306 PC1d
1
5
059121
10
75
120
10
2 608 596 307 PC1d
1
5
059138
11
80
142
10
2 608 596 308 PC1d
1
5
059145
12
95
150
10
2 608 596 309 PC1d
1
5
059152
13
95
150
10
2 608 596 310 PC1d
1
1
059169
14
95
150
10
2 608 596 311 PC1d
1
1
059176
15
100
160
10
2 608 596 312
P1c
1
1
059183
16
105
160
10
2 608 596 313
P1c
1
1
059190
18
130
180
10
2 608 597 202
P1c
1
1
099684
20
140
200
10
2 608 597 203
P1c
1
1
099691
22
140
210
13
2 608 597 204
P1c
1
1
099707
24
140
210
13
2 608 597 205
P1c
1
1
099714
26
145
215
13
2 608 597 206
P1c
1
1
099721
28
145
220
13
2 608 597 207
P1c
1
1
099738
30
145
220
13
2 608 597 208
P1c
1
1
099745
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 109
Bosch pribor 11/12
Strojno svrdlo za drvo s M-vrhom (2 zarezivača)
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
m
dm
ata
Pr
om
jer
pr
ihv
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
Ra
dn
ad
ulj
ina
(D
)m
m
(L1
(L2
)m
m
)m
m
Ź Svrdlo s CBN brušenim M-vrhom
Ź Posebni spiralni oblik sprječava zaglavljivanje i osigurava brzo izbacivanje
izbušene prašine
Ź Boja svrdla: čista, crna
Ź S dvije oštrice, cilindrično, dvije spirale
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 250 mm
D
L1
6
190
250
6
2 608 597 187
P1c
1
1
099530
8
190
250
8
2 608 597 188
P1c
1
1
099547
10
190
250
10
2 608 597 189
P1c
1
1
099554
12
190
250
10
2 608 597 190
P1c
1
1
099561
14
190
250
10
2 608 597 191
P1c
1
1
099578
16
190
250
10
2 608 597 192
P1c
1
1
099585
18
190
250
10
2 608 597 193
P1c
1
1
099592
20
190
250
10
2 608 597 194
P1c
1
1
099608
Ukupna duljina 400 mm
L2
d
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
8
340
400
8
2 608 597 195
P1c
1
1
099615
10
340
400
10
2 608 597 196
P1c
1
1
099622
12
340
400
10
2 608 597 197
P1c
1
1
099639
14
340
400
10
2 608 597 198
P1c
1
1
099646
16
340
400
10
2 608 597 199
P1c
1
1
099653
18
340
400
10
2 608 597 200
P1c
1
1
099660
20
340
400
10
2 608 597 201
P1c
1
1
099677
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
110 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
se
ta
Ve
lič
ina
Ra
dn
Pr
om
jer
ad
ulj
mm
ina
mm
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Setovi spiralnih svrdla za drvo
Informacije za narudžbu
5-dijelni Robust Line set spiralnih svrdla za drvo
4
5
6
8
10
Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 21,5 mm
40
45
50
65
75
A
2 607 010 527
P1k
5
1
446112
8-dijelni Robust Line set spiralnih svrdla za drvo
3
4
5
6
7
8
9
10
Veličina seta B:
156,5 x 106,5 x 21,5 mm
30
40
45
50
60
65
70
75
B
2 607 010 533
P1k
8
1
446174
-
2 607 017 034
P1k
7
4
557351
7-dijelni set svrdla za drvo
3
4
5
6
7
8
10
30
40
45
50
60
65
75
Spiralno svrdlo za drvo s upuštačem 90°
Svojstva proizvoda
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
jsk
ip
Va
n
Pr
om
jer
(D
)m
ro
mj
er
m
mm
Ź Prikladno za tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
Ź Bušenje i upuštanje u jednom radnom postupku
Ź Upuštač se može koristiti i kao graničnik dubine
Ź Zilindrično, dvije spirale
Informacije za narudžbu
3
16
2 608 595 345
P1c
1
1
323666
4
16
2 608 596 391
P1c
1
1
059978
5
16
2 608 596 392
P1c
1
1
059985
6
16
2 608 596 393
P1c
1
1
059992
7
16
2 608 596 394
P1c
1
1
060004
8
20
2 608 596 395
P1c
1
1
060011
10
20
2 608 596 396
P1c
1
1
060028
12
20
2 608 596 397
P1c
1
1
060035
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 111
Bosch pribor 11/12
Natični upuštač za spiralno svrdlo za drvo
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
Va
njs
k
Pr
om
jer
mm
ip
ro
mj
er
mm
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ź Prikladan za tvrdo i mekano drvo, obložene i neobložene ploče od iverice, šperploče
Ź Upuštač se može koristiti i kao graničnik dubine
Informacije za narudžbu
3
16
2 608 585 737
P1c
1
1
510998
4
16
2 608 585 738
P1c
1
1
511001
5
16
2 608 585 739
P1c
1
1
511018
6
16
2 608 585 740
P1c
1
1
511025
8
19
2 608 585 741
P1c
1
1
511032
10
19
2 608 585 742
P1c
1
1
511049
Spiralno svrdlo za drvo HSS sa 1/4" šesterostranim prihvatom
L2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Svojstva proizvoda
L1
Ka
tal
oš
ki
dn
Ra
Uk
up
ad
ulj
du
ina
ljin
a(
(L1
m
)m
(D
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za tvrdo i mekano drvo
Ź HSS precizno spiralno svrdlo za drvo brušeno od punog materijala s vrhom za
centriranje i bočnim rezačima
Ź Sa šesterostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3
Ź Brza izmjena svrdla bez upotrebe alata
Ź Boja svrdla: čista
Ź Dvije spirale
Informacije za narudžbu
2
24
62
2 608 595 518 PC1d
1
5
395434
3
33
74
2 608 595 519 PC1d
1
5
395441
4
43
88
2 608 595 520 PC1d
1
5
395458
5
52
99
2 608 595 521 PC1d
1
5
395465
6
63
106
2 608 595 522 PC1d
1
5
395472
8
75
117
2 608 595 523 PC1d
1
5
395489
10
87
133
2 608 595 524 PC1d
1
5
395496
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
112 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
se
ta
Ve
lič
ina
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
Setovi svrdla za drvo sa šesterostranim prihvatom
Informacije za narudžbu
7-dijelni Robust Line set spiralnih svrdla za drvo, 1/4" šesterostrani prihvat
Veličina seta A:
156,5 x 107 x 22 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2
3
3
4
5
6
8
24
33
33
43
52
63
75
A
2 607 019 923
P1k
7
1
517034
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 113
Bosch pribor 11/12
Zmijoliko svrdlo
Precizno i čisto bušenje
Brzo bušenje bez muke, potreban je
samo minimalni pritisak
Glava svrdla s samourezujućim navojnim
vrhom za veliko opterećenje
Provlači svrdlo na cijeloj duljini kroz
materijal sve do proboja
Novo razvijeni predrezač
Čisto i brzo bušenje
Precizno brušena
glavna oštrica
Brzo bušenje, potrebna je
samo mala sila za bušenje
Geometrija glave svrdla
Umanjeni otpor trenja na tijelu svrdla
Masivna jezgra, spirala s malo trenja
Ravno bušenje, velika učinkovitost izbacivanja izbušene prašine
Zmijoliko svrdlo, šesterostrani prihvat
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
la
ad
uč
Šir
ina
klj
klj
ina
Šir
na
Uk
up
co
mm
uč
ljin
du
ina
ulj
ad
dn
Ra
ad
a(
(L1
m
)m
(D
Pr
om
jer
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za sva mekana i tvrda drva, čak i u mokrom drvu
Ź Idealno u sporednom građevinskom obrtu, kod tesara, krovopokrivača
Ź Primjena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
Ź Za prolazna bušenja i predbušenje klinova u roženicama i za bušenje za tiple
Ź Precizno brušeno za bušenje pod točnom mjerom
Ź Veliki napredak pri bušenju zahvaljujući optimiranoj geometriji spirale
Ź Velika otpornost na lomljenje, fino brušenje površine
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 160 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
6
100
160
4,80
3/16
2 608 585 694
P1h
1
1
488648
7
100
160
5,60
7/32
2 608 585 695
P1h
1
1
488655
8
100
160
6,35
1/4
2 608 585 696
P1h
1
1
488662
10
100
160
6,35
1/4
2 608 585 697
P1h
1
1
488679
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
114 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
la
ina
Šir
ina
klj
klj
uč
uč
ad
ad
co
mm
(L2
ina
Šir
(L1
ina
Uk
up
na
du
lj
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Zmijoliko svrdlo, šesterostrani prihvat
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 160 mm
11
100
160
6,35
1/4
2 608 585 698
P1h
1
1
488686
12
100
160
6,35
1/4
2 608 585 699
P1h
1
1
488693
13
100
160
7,90
5/16
2 608 585 700
P1h
1
1
488709
14
100
160
11,10
7/16
2 608 585 701
P1h
1
1
488716
15
100
160
11,10
7/16
2 608 585 702
P1h
1
1
488723
16
100
160
11,10
7/16
2 608 585 703
P1h
1
1
488730
18
100
160
11,10
7/16
2 608 585 704
P1h
1
1
488747
20
100
160
11,10
7/16
2 608 585 705
P1h
1
1
488754
22
100
160
11,10
7/16
2 608 585 706
P1h
1
1
488761
24
100
160
11,10
7/16
2 608 585 707
P1h
1
1
488778
25
100
160
11,10
7/16
2 608 585 708
P1h
1
1
488785
26
100
160
11,10
7/16
2 608 585 709
P1h
1
1
488792
28
100
160
11,10
7/16
2 608 585 710
P1h
1
1
488808
30
100
160
11,10
7/16
2 608 585 711
P1h
1
1
488815
32
100
160
11,10
7/16
2 608 585 712
P1h
1
1
488822
Ukupna duljina 235 mm
6
160
235
4,80
3/16
2 608 597 622
P1h
1
1
183314
7
160
235
5,60
7/32
2 608 585 713
P1h
1
1
488839
8
160
235
6,35
1/4
2 608 597 623
P1h
1
1
183321
10
160
235
6,35
1/4
2 608 597 624
P1h
1
1
183338
11
160
235
6,35
1/4
2 608 597 625
P1h
1
1
183345
12
160
235
6,35
1/4
2 608 597 626
P1h
1
1
183352
13
160
235
7,90
5/16
2 608 597 627
P1h
1
1
183369
14
160
235
11,10
7/16
2 608 597 628
P1h
1
1
183376
15
160
235
11,10
7/16
2 608 597 629
P1h
1
1
183383
16
160
235
11,10
7/16
2 608 597 630
P1h
1
1
183390
18
160
235
11,10
7/16
2 608 597 631
P1h
1
1
183406
20
160
235
11,10
7/16
2 608 597 632
P1h
1
1
183413
22
160
235
11,10
7/16
2 608 597 633
P1h
1
1
183420
24
160
235
11,10
7/16
2 608 597 634
P1h
1
1
183437
25
160
235
11,10
7/16
2 608 597 635
P1h
1
1
183444
26
160
235
11,10
7/16
2 608 597 636
P1h
1
1
183451
28
160
235
11,10
7/16
2 608 597 637
P1h
1
1
183468
30
160
235
11,10
7/16
2 608 597 638
P1h
1
1
183475
32
160
235
11,10
7/16
2 608 597 639
P1h
1
1
183482
Ukupna duljina 450 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
7
360
450
5,60
7/32
2 608 585 714
P1h
1
1
488846
8
360
450
6,35
1/4
2 608 597 640
P1h
1
1
183499
10
360
450
6,35
1/4
2 608 597 641
P1h
1
1
183505
12
360
450
6,35
1/4
2 608 597 642
P1h
1
1
183512
14
360
450
11,10
7/16
2 608 597 643
P1h
1
1
183529
16
360
450
11,10
7/16
2 608 597 644
P1h
1
1
183536
18
360
450
11,10
7/16
2 608 597 645
P1h
1
1
183543
20
360
450
11,10
7/16
2 608 597 646
P1h
1
1
183550
22
360
450
11,10
7/16
2 608 597 647
P1h
1
1
183567
24
360
450
11,10
7/16
2 608 597 648
P1h
1
1
183574
25
360
450
11,10
7/16
2 608 585 730
P1h
1
1
505925
26
360
450
11,10
7/16
2 608 597 649
P1h
1
1
183581
28
360
450
11,10
7/16
2 608 597 650
P1h
1
1
183598
30
360
450
11,10
7/16
2 608 597 651
P1h
1
1
183604
32
360
450
11,10
7/16
2 608 597 652
P1h
1
1
183611
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 115
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
la
klj
ina
Šir
Šir
ina
klj
uč
uč
ad
ad
co
mm
(L2
ina
(L1
ina
Uk
up
na
du
lj
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Zmijoliko svrdlo, šesterostrani prihvat
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 600 mm
10
470
600
7,90
5/16
2 608 585 716
P1h
1
1
488860
12
470
600
7,90
5/16
2 608 585 717
P1h
1
1
488877
14
470
600
11,10
7/16
2 608 585 718
P1h
1
1
488884
16
470
600
11,10
7/16
2 608 585 719
P1h
1
1
488891
18
470
600
11,10
7/16
2 608 585 720
P1h
1
1
488907
20
470
600
11,10
7/16
2 608 585 721
P1h
1
1
488914
22
470
600
11,10
7/16
2 608 585 722
P1h
1
1
488921
24
470
600
11,10
7/16
2 608 585 723
P1h
1
1
488938
26
470
600
11,10
7/16
2 608 585 724
P1h
1
1
488945
28
470
600
11,10
7/16
2 608 585 725
P1h
1
1
488952
30
470
600
11,10
7/16
2 608 585 726
P1h
1
1
488969
32
470
600
11,10
7/16
2 608 585 727
P1h
1
1
488976
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
(e)
na
Uk
up
dn
Ra
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ulj
a(e
)d
mm
jer
Pr
om
du
ina
ljin
(e)
a(e
)m
mm
m
Setovi zmijolikih svrdla, šesterostrani prihvat
Informacije za narudžbu
6-dijelni set zmijolikih svrdla
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
10
12
14
16
18
20
160
235
2 607 019 322
W0a
6
1
379090
10
12
14
16
18
20
360
450
2 607 019 323
W0a
6
1
379106
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
116 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Clean Hinge svrdlo za materijale obložene
plastikom, opremljeno tvrdim metalom
Savršeno čisto i precizno bušenje u svim drvenim materijalima
Trapezno brušeni
Savršeno prianjanje za šarke
i za najdulji životni vijek
vrh za centriranje
za savršeno centriranje i
veliki napredak pri bušenju
Glavna oštrica poput britve
za brzo bušenje bez
Posebno oblikovana strana
zamaranja
za malo trenje
Jedinstveni patentirani dizajn
naročito oštar, posebno oblikovan
Tvrdi metal visoke kvalitete
predrezač za savršeno čiste rubove
za dugi životni vijek
provrta
Posebna obloga protiv prianjanja
i veliki izrez
Clean Hinge, svrdlo za materijale obložene plastikom, opremljeno tvrdim metalom
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
jer
Pr
om
Ka
tal
oš
ki
pr
ihv
ljin
du
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
a(
m
)m
(D
jer
Pr
om
ata
L2
dm
)m
m
m
Ź Prikladno za bušenje bez kidanja materijala u svim drvenim materijalima, abrazivne materijale kao što su lijepljeno i tvrdo drvo, iverica, drvene vlaknene ploče, drvo obloženo
plastikom. Savršeni rad čak i u masivnom drvu
Ź Idealno za stolare, graditelje namještaja i ormara, kuhinja, prodavaonica i štandova na
sajmovima
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
D
L2
d
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
10
90
8
2 608 585 781
P1p
1
1
511438
12
90
8
2 608 585 782
P1p
1
1
511445
14
90
8
2 608 585 783
P1p
1
1
511452
15
90
8
2 608 585 784
P1p
1
1
511469
16
90
8
2 608 585 785
P1p
1
1
511476
18
90
8
2 608 585 786
P1p
1
1
511483
20
90
8
2 608 585 787
P1p
1
1
511490
22
90
8
2 608 585 788
P1p
1
1
511506
24
90
8
2 608 585 789
P1p
1
1
511513
25
90
8
2 608 585 790
P1p
1
1
511520
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 117
Bosch pribor 11/12
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
.
m
dm
ata
(L2
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
Clean Hinge, svrdlo za materijale obložene plastikom, opremljeno tvrdim metalom
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
D
L2
d
26
90
8
2 608 585 791
P1p
1
1
511537
27
90
8
2 608 585 792
P1p
1
1
511544
28
90
8
2 608 585 793
P1p
1
1
511551
30
90
8
2 608 585 794
P1p
1
1
511568
32
90
10
2 608 585 795
P1p
1
1
511575
34
90
10
2 608 585 796
P1p
1
1
511582
35
90
10
2 608 585 797
P1p
1
1
511599
36
90
10
2 608 585 798
P1p
1
1
511605
38
90
10
2 608 585 799
P1p
1
1
511612
40
90
10
2 608 585 800
P1p
1
1
511629
45
90
10
2 608 585 801
P1p
1
1
511636
50
90
10
2 608 585 802
P1p
1
1
511643
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Pr
om
jer
mm
Clean Hinge, set svrdla za materijale obložene plastikom, opremljena tvrdim metalom
Informacije za narudžbu
5-dijelni Clean Hinge set svrdla za materijale obložene plastikom, opremljena tvrdim metalom
15
20
25
30
35
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2 607 017 008
W0a
1
1
536738
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
118 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za materijale obložene plastikom, opremljeno tvrdim metalom
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
m
dm
ata
(L2
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
Ź Prikladno za abrazivne materijale kao što su lijepljeno i tvrdo drvo, iverica, drvene vlaknene ploče, drvo obloženo plastikom
Ź Idealno za primjenu kod stolara, posebno pri izgradnji prozora, vrata i kuhinja
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
D
L2
d
15
90
8
2 608 597 601
C1a
1
1
148177
16
90
8
2 608 597 602
C1a
1
1
148184
18
90
8
2 608 597 603
C1a
1
1
148191
20
90
8
2 608 597 604
C1a
1
1
148207
22
90
8
2 608 597 605
C1a
1
1
148214
24
90
8
2 608 597 606
C1a
1
1
148221
25
90
8
2 608 597 607
C1a
1
1
148238
26
90
8
2 608 597 608
C1a
1
1
148245
28
90
8
2 608 597 609
C1a
1
1
148252
30
90
8
2 608 597 610
C1a
1
1
148269
32
90
10
2 608 597 611
C1a
1
1
148276
34
90
10
2 608 597 612
C1a
1
1
148283
35
90
10
2 608 597 613
C1a
1
1
148290
36
90
10
2 608 597 614
C1a
1
1
148306
38
90
10
2 608 597 615
C1a
1
1
148313
40
90
10
2 608 597 616
C1a
1
1
148320
45
90
10
2 608 597 617
C1a
1
1
148337
50
90
10
2 608 597 618
C1a
1
1
148344
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Pr
om
jer
mm
Setovi svrdla za materijale obložene plastikom, opremljena tvrdim metalom
Informacije za narudžbu
5-dijelni set svrdla za materijale obložene plastikom, tvrdi metal
15
20
25
30
35
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2 607 018 750
W0a
5
1
148375
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 119
Bosch pribor 11/12
Forstner-svrdlo, DIN 7483 G
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
dm
ata
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
m
(D
)m
jer
Pr
om
m
)m
m
Ź Prikladno za tvrdo i mekano drvo, furnirano drvo
Ź Precizno svrdlo s dva glavna i bočni rezača, te s kratkim vrhom za centriranje
Ź Od oplemenjenog posebnog čelik po proizvođačkom standardu, tvrdoća oštrice
min. 50 HRC
Ź Glava svrdla kovana i brušena, čista s crnim žljebovima
Ź Ispunjava velike zahtjeve u pogledu kvalitete reza i rubova provrta bez kidanja materijala
Ź Primjena u svim bušilicama sa steznom glavom od 10 mm
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
10
90
8
2 608 596 971
C1a
1
1
076043
12
90
8
2 608 597 101
C1a
1
1
097918
14
90
8
2 608 597 102
C1a
1
1
097925
15
90
8
2 608 596 972
C1a
1
1
076050
16
90
8
2 608 597 104
C1a
1
1
097949
18
90
8
2 608 597 105
C1a
1
1
097956
20
90
8
2 608 596 973
C1a
1
1
076067
22
90
8
2 608 597 107
C1a
1
1
097970
24
90
8
2 608 597 108
C1a
1
1
097987
25
90
8
2 608 596 974
C1a
1
1
076074
26
90
8
2 608 596 975
C1a
1
1
076081
27
90
8
2 608 597 111
C1a
1
1
098014
28
90
8
2 608 597 112
C1a
1
1
098021
30
90
8
2 608 596 976
C1a
1
1
076098
32
90
10
2 608 597 114
C1a
1
1
098045
34
90
10
2 608 597 115
C1a
1
1
098052
35
90
10
2 608 596 977
C1a
1
1
076104
36
90
10
2 608 597 117
C1a
1
1
098076
38
90
10
2 608 597 118
C1a
1
1
098083
40
90
10
2 608 596 978
C1a
1
1
076111
45
90
10
2 608 597 120
C1a
1
1
098106
50
90
10
2 608 597 121
C1a
1
1
098113
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Pr
om
jer
mm
Set Forstner-svrdla
Informacije za narudžbu
5-dijelni set Forstner-svrdla
15
20
25
30
35
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2 607 018 395
W0a
5
1
098120
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
120 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za bušenje provrta šarke
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
ihv
Ka
tal
oš
ki
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
m
dm
ata
(L2
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
Ź Prikladno za mekano i tvrdo drvo, oplemenjeno drvo, kao što je prešano slojevito drvo,
plastikom obložene ploče od iverice i abrazivne materijale s udjelom minerala, i za
srednje tvrde keramičke pločice
Ź Idealno za predbušenje za okove
Ź Izvedbe sa i bez tvrdog metala
Informacije za narudžbu
Svrdlo za bušenje otvora šarnira, opremljeno tvrdim metalom
26
56
8
2 608 596 979
C1a
1
1
076128
30
56
8
2 608 596 980
C1a
1
1
076142
35
56
8
2 608 596 981
C1a
1
1
076159
Svrdlo za bušenje otvora šarnira WS bez oštrica od tvrdog metala
26
56
8
2 608 597 261
C1a
1
1
100281
30
56
8
2 608 597 262
C1a
1
1
100298
35
56
8
2 608 597 263
C1a
1
1
100304
Rezač okna / glodalo za čepove
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
jer
Pr
om
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
pr
ihv
ljin
du
mm
jer
Pr
om
ata
am
m
mm
Ź Prikladno za mekano i tvrdo drvo kao što je borovina, bukovina, hrastovina
Ź Specijalno za stolare, graditelje sajmova
Ź Rezač ploča velike snage i dugotrajnosti zahvaljujući kvalitetnom alatnom čeliku i masivnoj konstrukciji
Ź Precizno brušena glava svrdla za točna, cilindrična, usklađena pera
Ź Malo trenje zahvaljujući velikoj koncentričnosti i optimalnoj geometriji s višestrukim
pozadinskim brušenjem
Ź Naročito dugo tijelo s otvorenim stranama omogućuje rezanje naročito dugih pera i
jednostavno vađenje pera
Ź Cilindrični prihvat od 13 mm odgovara za sve standardne bušilice
Informacije za narudžbu
10
140
13
2 608 585 743
P1a
1
1
511056
15
140
13
2 608 585 744
P1a
1
1
511063
20
140
13
2 608 585 745
P1a
1
1
511070
25
140
13
2 608 585 746
P1a
1
1
511087
30
140
13
2 608 585 747
P1a
1
1
511094
35
160
13
2 608 585 748
P1a
1
1
511100
40
160
13
2 608 585 749
P1a
1
1
511117
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 121
Bosch pribor 11/12
Plosnata svrdla za glodanje Self Cut
Brzo i čisto bušenje
Odličan odnos cijene naprema učinkovitosti i točnost bušenja: do četiri
puta povoljnije od zmijolikog svrdla
Uredno bušenje
Nova geometrija oštrice za
sigurno i točno bušenje
Inovativni samourezujući
navojni vrh
za brzo i točno bušenje uz malu
potrebnu silu, provlači se samostalno do proboja, čak i u tvrdom
drvu
Plosnato svrdlo za glodanje Self Cut, sa 1/4" šesterostranim prihvatom
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
du
na
Uk
up
Pr
om
jer
(D
ljin
)m
m
a(
L2
)m
m
Ź Prikladno za mekano i tvrdo drvo te za lagane građevne materijale kao što je gipskarton
Ź Buši tri puta brže od standardnog plosnatog svrdla za glodanje
Ź Na patent prijavljeni, samourezujući navojni vrh i geometrija oštrice
Ź Proizvedeno po vlastitom proizvođačkom standardu od naročito oplemenjenog čelika
Ź Precizno brušeni vrh i rezni rubovi za provrte pod točnom mjerom
Ź Utični kraj s 1/4" šesterostranim prihvatom po normi ISO 1173 E6.3.
Ź Boja svrdla: siva, pjeskarena
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 152 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
6
152
2 608 595 481 PC1a
1
5
352963
8
152
2 608 595 482 PC1a
1
5
352970
10
152
2 608 595 483 PC1a
1
5
352987
12
152
2 608 595 484 PC1a
1
5
352994
13
152
2 608 595 485 PC1a
1
5
353007
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
122 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
(L2
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
Plosnato svrdlo za glodanje Self Cut, sa 1/4" šesterostranim prihvatom
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 152 mm
14
152
2 608 595 486 PC1a
1
5
353014
16
152
2 608 595 487 PC1a
1
5
353021
17
152
2 608 595 488 PC1a
1
5
353038
18
152
2 608 595 489 PC1a
1
5
353045
19
152
2 608 595 490 PC1a
1
5
353052
20
152
2 608 595 491 PC1a
1
5
353069
22
152
2 608 595 492 PC1a
1
5
353076
24
152
2 608 595 493 PC1a
1
5
353083
25
152
2 608 595 494 PC1a
1
5
353090
26
152
2 608 595 495 PC1a
1
5
353106
28
152
2 608 595 496 PC1a
1
5
353113
30
152
2 608 595 497 PC1a
1
5
353120
32
152
2 608 595 498 PC1a
1
5
353137
35
152
2 608 595 499 PC1a
1
5
353144
36
152
2 608 595 500 PC1a
1
5
353151
38
152
2 608 595 501 PC1a
1
5
353168
40
152
2 608 595 502 PC1a
1
5
353175
6
400
2 608 595 400 PC1a
1
5
346238
8
400
2 608 595 401 PC1a
1
5
346245
10
400
2 608 595 402 PC1a
1
5
346252
12
400
2 608 595 403 PC1a
1
5
346269
13
400
2 608 595 404 PC1a
1
5
346276
14
400
2 608 595 405 PC1a
1
5
346283
16
400
2 608 595 406 PC1a
1
5
346290
17
400
2 608 595 407 PC1a
1
5
346306
18
400
2 608 595 408 PC1a
1
5
346313
19
400
2 608 595 409 PC1a
1
5
346320
20
400
2 608 595 410 PC1a
1
5
346337
22
400
2 608 595 411 PC1a
1
5
346344
24
400
2 608 595 412 PC1a
1
5
346351
25
400
2 608 595 413 PC1a
1
5
346368
26
400
2 608 595 414 PC1a
1
5
346375
28
400
2 608 595 415 PC1a
1
5
346382
30
400
2 608 595 416 PC1a
1
5
346399
32
400
2 608 595 417 PC1a
1
5
346405
35
400
2 608 595 418 PC1a
1
5
346412
36
400
2 608 595 419 PC1a
1
5
346429
38
400
2 608 595 420 PC1a
1
5
346436
40
400
2 608 595 421 PC1a
1
5
346443
Ukupna duljina 400 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 123
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Pr
om
jer
Ka
tal
oš
ki
mm
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Setovi plosnatih svrdla za glodanje Self Cut
Informacije za narudžbu
6-dijelni set plosnatih svrdla za glodanje Self Cut
14
16
18
20
22
24
2 608 595 424
P1c
6
5
346474
P1c
6
5
346627
6-dijelni set plosnatih svrdla za glodanje Self Cut
13
16
19
20
22
25
2 608 595 425
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
m
am
ljin
Du
Svojstva proizvoda
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Produžetak za plosnato svrdlo za glodanje
Informacije za narudžbu
Produžetak 1/4" (6,35 mm) šesterostrani prihvat za plosnata svrdla za glodanje Self Cut
152
2 608 595 422 PC1a
1
1
346450
305
2 608 595 423 PC1a
1
1
346467
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Uk
up
na
du
ljin
br
oj
a(
L2
)m
m
Podesivo plosnato svrdlo za glodanje
Informacije za narudžbu
Podesivo plosnato svrdlo za glodanje, Ø 15-25 mm, Ø 25-45 mm
120
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
2 608 596 333
P1c
1
1
059398
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
124 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za oplate i instalacije
Ź Vrlo robusno svrdlo: svrdlo i kraj prihvata
vijčano su spojeni, time se umanjuje opasnost od prijeloma na minimum i ujedno se
poboljšava rotacija
Ź Spiralni žlijeb s prijelazom i pomaknuti
krajevi svrdla i prihvata spriječavaju zaglavljivanje čak i u vlažnom drvu
Ź Reže i čavle koji se nalaze u drvu
Ź Siguran rad bez zaglavljivanja zahvaljujući
pomaknutim krajevima svrdla i prihvata
Naročito dugi prihvat za svestrano bušenje u višeslojnim laganim građevnim materijalima ili sendvič-materijalima
Svrdlo za oplate i instalacije
Ź Prikladno za izgradnju oplata, unutarnje radove, sanitarno područje, izgradnju grijanja,
elektroinstalaciju, i za metale, npr. sendvič materijal s čeličnim, aluminijskim ili profilnim
limom, drvo, gipsane ploče, lagane građevne materijale, izolacije
Ź Primjena u svim bušilicama sa steznom glavom od 13 mm
Ź HSS spiralno svrdlo s dugim krajem prihvata, vrh svrdla s konusnim brušenjem 118°,
po normi DIN 7490
Ź Svrdlo odgovara sigurnosnim normama obrtničkog strukovnog udruženja za drvo
Ź Boja svrdla: crna, čista
Ź Napomena: bušite samo okretanjem, bez udarca
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
jed
Je
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Uk
up
na
Pr
om
jer
du
(D
ljin
)m
m
a(
ata
L2
dm
)m
m
m
B-vrh
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 400 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
6
400
5
2 608 597 165
P1c
1
1
099318
8
400
6
2 608 596 335
P1c
1
1
059411
10
400
8
2 608 596 336
P1c
1
1
059428
12
400
8
2 608 596 337
P1c
1
1
059435
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za drvo | 125
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
ata
ihv
pr
jer
Pr
om
Pr
om
jer
Uk
up
na
du
lj
ina
(D
)m
m
(L2
dm
m
)m
m
Svrdlo za oplate i instalacije
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 400 mm
14
400
8
2 608 596 338
P1c
1
1
059442
16
400
10
2 608 596 339
P1c
1
1
059459
18
400
10
2 608 596 340
P1c
1
1
059466
20
400
10
2 608 596 341
P1c
1
1
059473
22
400
10
2 608 597 167
P1c
1
1
099332
24
400
11
2 608 597 168
P1c
1
1
099349
25
400
11
2 608 597 169
P1c
1
1
099356
26
400
11
2 608 597 170
P1c
1
1
099363
28
400
11
2 608 597 171
P1c
1
1
099370
30
400
11
2 608 597 172
P1c
1
1
099387
6
600
5
2 608 597 173
P1c
1
1
099394
8
600
6
2 608 596 342
P1c
1
1
059480
10
600
8
2 608 596 343
P1c
1
1
059497
12
600
8
2 608 596 344
P1c
1
1
059503
14
600
8
2 608 596 345
P1c
1
1
059510
16
600
10
2 608 596 346
P1c
1
1
059527
18
600
10
2 608 596 347
P1c
1
1
059534
20
600
10
2 608 596 348
P1c
1
1
059541
22
600
10
2 608 597 174
P1c
1
1
099400
24
600
11
2 608 597 175
P1c
1
1
099417
26
600
11
2 608 597 176
P1c
1
1
099424
28
600
11
2 608 597 177
P1c
1
1
099431
30
600
11
2 608 597 178
P1c
1
1
099448
Ukupna duljina 600 mm
Svrdlo za oplate i instalacije SDS-plus
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
na
Uk
up
Pr
om
jer
du
(D
ljin
)m
m
a(
L2
)m
m
Ź Prikladno za sve bušaće čekiće sa SDS-plus prihvatom
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 400 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
10
400
2 608 597 400
P1c
1
1
103947
12
400
2 608 597 402
P1c
1
1
103961
14
400
2 608 597 404
P1c
1
1
103985
16
400
2 608 597 406
P1c
1
1
104005
18
400
2 608 597 408
P1c
1
1
104029
20
400
2 608 597 410
P1c
1
1
104043
22
400
2 608 597 412
P1c
1
1
104067
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
126 | Bušenje | Svrdla za drvo
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
Svrdlo za oplate i instalacije SDS-plus
Informacije za narudžbu
Ukupna duljina 400 mm
24
400
2 608 597 414
P1c
1
1
104081
26
400
2 608 597 416
P1c
1
1
104104
28
400
2 608 597 418
P1c
1
1
104128
30
400
2 608 597 420
P1c
1
1
104142
10
600
2 608 597 401
P1c
1
1
103954
12
600
2 608 597 403
P1c
1
1
103978
14
600
2 608 597 405
P1c
1
1
103992
16
600
2 608 597 407
P1c
1
1
104012
18
600
2 608 597 409
P1c
1
1
104036
20
600
2 608 597 411
P1c
1
1
104050
22
600
2 608 597 413
P1c
1
1
104074
24
600
2 608 597 415
P1c
1
1
104098
26
600
2 608 597 417
P1c
1
1
104111
28
600
2 608 597 419
P1c
1
1
104135
30
600
2 608 597 421
P1c
1
1
104159
Ukupna duljina 600 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bosch pribor 11/12
Bušenje | Svrdla za beton | 127
Svrdla za kamen i višenamjenska svrdla,
cilindrični prihvat
Svrdla za beton Blue Granite
Stranica 128
Svrdla za beton Silver Percussion
Stranica 131
Svrdlo za kamen Impact
Stranica 135
Višenamjensko svrdlo Multi Construction
Stranica 138
Svrdlo za pločice Expert for Ceramic
Stranica 141
128 | Bušenje | Svrdla za beton
Bosch pribor 11/12
Svrdla za beton Blue Granite
Ź Svrdlo za udarno bušenje za rad čekićem,
zajamčeno dugi vijek trajanja u betonu i
granitu, ekstremo otporno na savijanje
Ź Jedinstveni oblik spirale s dubokim žlijebom u obliku slova U sprječava mogućnost
začepljenja s izbušenom prašinom = veći
napredak pri bušenju
Ź Široko i duboko podržana ploča od tvrdog
metala sprječava lomljenje vrha
Ź Dijamantno brušene oštrice od tvrdog
metala lemljene na visokoj temperaturi za
brzo, precizno i sigurno bušenje
Svrdlo za beton Blue Granite, prikladno za tvrde materijale
Bosch svrdla nose ispitni znak ispitne zajednice za zidna svrdla (PGM).
PGM-pečat jamči za: pridržavanje uskih tolerancija, egzaktne provrte i stabilno držanje tipli
Svrdla za beton Blue Granite
Ź Prikladno za bušenje u granitu, betonu, zidovima, pješčanu vapnencu, prirodnom i
umjetnom kamenu
Ź Svrdlo velike učinkovitosti za rad čekićem, po normi ISO 5468, za sve udarne bušilice
Ź Dobro prikladno za provrte za tiple
Ź Boja svrdla: plava, čista brušena
Svojstva proizvoda
D
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
a(
du
na
Uk
up
dn
Ra
Pr
om
jer
ad
ulj
(D
ina
)m
U, glodan
ljin
m
(L1
obliku slova
L2
)m
)m
m
žlijeb u
m
Spiralni
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
L1
L2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
3,0
40
70
2 608 597 722 PC1d
1
5
187343
3,5
40
70
2 608 585 222 PC1d
1
5
462235
4,0
40
75
2 608 597 723 PC1d
1
5
187350
4,5
40
75
2 608 597 724 PC1d
1
5
187367
5,0
50
85
2 608 597 725 PC1d
1
5
187374
5,0
90
150
2 608 597 734 PC1d
1
5
187466
5,5
50
85
2 608 597 726 PC1d
1
5
187381
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za beton | 129
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdla za beton Blue Granite
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
6,0
60
100
2 608 597 727 PC1d
1
5
187398
6,0
90
150
2 608 597 735 PC1d
1
5
187473
6,5
60
100
2 608 597 728 PC1d
1
5
187404
7,0
60
100
2 608 597 729 PC1d
1
5
187411
7,0
90
150
2 608 585 219 PC1d
1
5
462204
Spiralni
8,0
80
120
2 608 597 730 PC1d
1
5
187428
žlijeb u
8,0
90
150
2 608 585 220 PC1d
1
5
462211
obliku slova
8,0
200
250
2 608 597 743 PC1d
1
1
187558
8,5
80
120
2 608 597 731 PC1d
1
5
187435
9,0
80
120
2 608 597 732 PC1d
1
5
187442
10,0
80
120
2 608 597 733 PC1d
1
5
187459
10,0
90
150
2 608 585 221 PC1d
1
5
462228
10,0
200
250
2 608 597 744 PC1d
1
1
187565
12,0
90
150
2 608 597 736 PC1d
1
5
187480
12,0
200
250
2 608 597 745 PC1d
1
1
187572
U, glodan
D
L1
L2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
13,0
90
150
2 608 597 737 PC1d
1
1
187497
14,0
90
150
2 608 597 738 PC1d
1
1
187503
15,0
100
160
2 608 597 739
P1c
1
1
187510
16,0
100
160
2 608 597 740
P1c
1
1
187527
18,0
100
160
2 608 597 741
P1c
1
1
187534
20,0
100
160
2 608 597 742
P1c
1
1
187541
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
130 | Bušenje | Svrdla za beton
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Ve
lič
ina
se
ta
ina
Uk
up
na
du
lj
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
mm
Setovi svrdla za beton Blue Granite
Informacije za narudžbu
5-dijelni Robust Line set svrdla za beton Blue Granite
Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
40
50
60
80
80
75
85
100
120
120
A
2 607 010 523
P1k
5
1
446075
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
50
50
60
60
80
85
85
100
100
120
A
2 607 010 525
P1k
5
1
446099
7-dijelni Robust Line set svrdla za beton Blue Granite
Veličina seta D:
197,0 x 87,5 x 23 mm
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
40
50
60
60
80
80
90
75
85
100
100
120
120
150
D
2 607 010 544
P1k
7
1
446280
5,0
5,5
6,0
6,0
7,0
8,0
10,0
50
50
60
60
60
80
80
85
85
100
100
100
120
120
D
2 607 010 547
P1k
7
1
446310
2 608 597 747
P1c
3
5
187596
3-dijelni set svrdla za beton Blue Granite
5,0
6,0
8,0
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
50
60
80
85
100
120
-
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za beton | 131
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za beton Silver Percussion
Ź Svrdlo za udarno bušenje za rad čekićem,
zajamčeno dugi vijek trajanja u betonu, ekstremo otporno na savijanje
Ź Jedinstveni oblik spirale s dubokim žlijebom
u obliku slova U sprječava mogućnost začepljenja s izbušenom prašinom = veći napredak pri bušenju
Ź Široko i duboko podržana ploča od tvrdog
metala sprječava lomljenje vrha
Velika čvrstoća na savijanje i brzi transport izbušene prašine
za produktivnu primjenu
Bosch svrdla nose ispitni znak ispitne zajednice za zidna svrdla (PGM).
PGM-pečat jamči za: pridržavanje uskih tolerancija, egzaktne provrte i stabilno držanje tipli
Svrdla za beton Silver Percussion
obliku
slova U,
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
du
na
Uk
up
ad
dn
Ra
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
(L1
ulj
ina
mm
(D
)
jer
žlijeb u
Pr
om
Spiralni
a(
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za bušenje u betonu, zidovima, pješčanu vapnencu, prirodnom i umjetnom
kamenu
Ź Svrdlo velike učinkovitosti za rad čekićem, po normi ISO 5468, za sve udarne bušilice
Ź Dobro prikladno za provrte za tiple
Ź Boja svrdla: srebrno siva, pjeskarena
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
glodan
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
3,0
40
70
2 608 597 655 PC1d
1
5
186674
3,5
40
70
2 608 585 225 PC1d
1
5
462266
4,0
40
75
2 608 597 656 PC1d
1
5
186681
4,5
40
75
2 608 597 657 PC1d
1
5
186698
4,5
90
150
2 608 597 676 PC1d
1
5
186889
5,0
50
85
2 608 597 658 PC1d
1
5
186704
5,0
90
150
2 608 597 677 PC1d
1
5
186896
5,5
50
85
2 608 597 659 PC1d
1
5
186711
5,5
90
150
2 608 597 678 PC1d
1
5
186902
6,0
60
100
2 608 597 660 PC1d
1
5
186728
6,0
90
150
2 608 597 679 PC1d
1
5
186919
6,0
350
400
2 608 585 634
1
1
484428
P1c
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
132 | Bušenje | Svrdla za beton
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdla za beton Silver Percussion
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
6,5
60
100
2 608 597 661 PC1d
1
5
186735
6,5
90
150
2 608 597 680 PC1d
1
5
186926
6,5
350
400
2 608 597 689
P1c
1
1
187015
7,0
60
100
2 608 597 662 PC1d
1
5
186742
7,0
90
150
2 608 597 681 PC1d
1
5
186933
slova U,
8,0
80
120
2 608 597 663 PC1d
1
5
186759
glodan
8,0
90
150
2 608 597 898 PC1d
1
5
212878
8,0
150
200
2 608 597 682 PC1d
1
5
186940
8,0
350
400
2 608 597 690
P1c
1
1
187022
Spiralni
žlijeb u
obliku
9,0
80
120
2 608 597 664 PC1d
1
5
186766
10,0
80
120
2 608 597 665 PC1d
1
5
186773
10,0
90
150
2 608 597 899 PC1d
1
5
212885
10,0
150
200
2 608 597 683 PC1d
1
5
186957
10,0
250
300
2 608 597 685
P1c
1
1
186971
10,0
350
400
2 608 597 691
P1c
1
1
187039
10,0
550
600
2 608 597 698
P1c
1
1
187107
11,0
90
150
2 608 597 666 PC1d
1
5
186780
12,0
90
150
2 608 597 667 PC1d
1
5
186797
12,0
150
200
2 608 597 684 PC1d
1
5
186964
12,0
250
300
2 608 597 686
P1c
1
1
186988
12,0
350
400
2 608 597 692
P1c
1
1
187046
12,0
550
600
2 608 597 699
P1c
1
1
187114
13,0
90
150
2 608 597 668 PC1d
1
1
186803
13,0
250
300
2 608 597 687
1
1
186995
P1c
14,0
90
150
2 608 597 669 PC1d
1
1
186810
14,0
250
300
2 608 597 688
P1c
1
1
187008
14,0
350
400
2 608 597 693
P1c
1
1
187053
14,0
550
600
2 608 597 700
P1c
1
1
187121
15,0
100
160
2 608 597 670
P1c
1
1
186827
16,0
100
160
2 608 597 671
P1c
1
1
186834
16,0
350
400
2 608 597 694
P1c
1
1
187060
16,0
550
600
2 608 597 701
P1c
1
1
187138
18,0
100
160
2 608 597 672
P1c
1
1
186841
18,0
350
400
2 608 597 695
P1c
1
1
187077
18,0
550
600
2 608 597 702
P1c
1
1
187145
20,0
100
160
2 608 597 673
P1c
1
1
186858
20,0
350
400
2 608 597 696
P1c
1
1
187084
20,0
550
600
2 608 597 703
P1c
1
1
187152
22,0
100
160
2 608 597 674
P1c
1
1
186865
22,0
350
400
2 608 597 697
P1c
1
1
187091
25,0
100
160
2 608 597 675
P1c
1
1
186872
4,0
40
75
2 608 597 704
P1c
3
1
187169
5,0
50
85
2 608 597 705
P1c
3
1
187176
6,0
60
100
2 608 597 706
P1c
3
1
187183
6,5
60
100
2 608 597 707
P1c
3
1
187190
7,0
60
100
2 608 597 708
P1c
3
1
187206
Paket od 3 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za beton | 133
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdla za beton Silver Percussion
Informacije za narudžbu
Paket od 10 komada
4,0
40
75
2 608 597 713
C0f
10
1
187251
4,5
40
75
2 608 597 714
C0f
10
1
187268
5,0
50
85
2 608 597 715
C0f
10
1
187275
6,0
60
100
2 608 597 716
C0f
10
1
187282
6,5
60
100
2 608 597 717
C0f
10
1
187299
7,0
60
100
2 608 597 718
C0f
10
1
187305
8,0
80
120
2 608 597 719
C0f
10
1
187312
10,0
80
120
2 608 597 720
C0f
10
1
187329
12,0
90
150
2 608 597 721
C0f
10
1
187336
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Uk
up
dn
Ra
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
du
ina
ad
ulj
mm
jer
Pr
om
am
mm
m
Setovi svrdla za beton Silver Percussion
Informacije za narudžbu
3-dijelni set svrdla za beton Silver Percussion
5,0
6,0
8,0
50
60
80
85
100
120
2 608 597 709
C0f
3
5
187213
5-dijelni set svrdla za beton Silver Percussion
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
40
50
60
60
80
75
85
100
100
120
2 607 017 080
P1k
5
4
601344
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
50
50
60
60
80
85
85
100
100
120
2 607 017 081
P1k
5
4
601351
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
134 | Bušenje | Svrdla za beton
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ina
Uk
up
na
du
lj
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
mm
Setovi svrdla za beton Silver Percussion
Informacije za narudžbu
7-dijelni set svrdla za beton Silver Percussion
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
4,0
5,0
6,0
6,0
7,0
8,0
10,0
40
50
60
60
60
80
80
75
85
100
100
100
120
120
2 607 017 082
P1k
7
4
601368
4,0
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
40
50
50
60
60
80
80
75
85
85
100
100
120
120
2 607 017 083
P1k
7
4
601375
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za kamen | 135
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za kamen Impact
Ź Svrdlo za udarno bušenje za sve radove u
kamenu uz optimalni odnos cijene naprema
učinku
Ź Oblik spirale s poluokruglim profilom za
veliku stabilnost
Idealno svrdlo za bušenje u kamenu ili zidovima
Svrdlo za kamen Impact
Poluokrugli
oblik spiralni
žlijeb valjani
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
dn
Ra
Uk
up
ad
ulj
du
ina
ljin
a(
(L1
m
)m
(D
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za bušenje u zidovima, pješčanu vapnencu, prirodnom i umjetnom kamenu
Ź Mogućnost primjene u svim udarnim bušilicama
Ź Svrdlo za udarno bušenje opremljeno tvrdim metalom, po normi ISO 5468
Ź Boja svrdla: srebrena
Informacije za narudžbu
3,0
30
60
2 608 596 125 PC1d
1
5
045599
3,5
40
75
2 608 596 126 PC1d
1
5
045605
4,0
40
75
1 609 200 205 PC1d
1
5
004268
4,5
50
85
2 608 596 127 PC1d
1
5
045612
5,0
50
85
1 609 200 206 PC1d
1
5
004275
5,0
90
150
2 608 596 128 PC1d
1
5
045629
5,5
50
85
2 608 596 129 PC1d
1
5
045636
5,5
90
150
2 608 596 130 PC1d
1
5
045643
6,0
60
100
1 609 200 207 PC1d
1
5
004282
6,0
90
150
2 608 596 357 PC1d
1
5
059633
6,0
150
200
2 608 596 143 PC1d
1
5
045773
6,0
250
300
2 608 596 358
P1c
1
1
059640
6,0
350
400
2 608 586 276
P1c
1
1
529112
6,5
60
100
2 608 596 131 PC1d
1
5
045650
6,5
90
150
2 608 596 359 PC1d
1
5
059657
6,5
350
400
2 608 596 361
P1c
1
1
059671
7,0
60
100
2 608 596 132 PC1d
1
5
045667
7,0
90
150
2 608 596 362 PC1d
1
5
059688
7,0
350
400
2 608 596 364
P1c
1
1
059701
8,0
80
120
1 609 200 209 PC1d
1
5
004299
8,0
90
150
2 608 596 365 PC1d
1
5
059718
8,0
150
200
2 608 596 145 PC1d
1
5
045797
8,0
250
300
2 608 596 366
P1c
1
1
059725
8,0
350
400
2 608 596 151
P1c
1
1
046053
9,0
80
120
2 608 596 134 PC1d
1
5
045681
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
136 | Bušenje | Svrdla za kamen
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Svrdlo za kamen Impact
Informacije za narudžbu
10,0
80
120
1 609 200 210 PC1d
1
5
004305
10,0
90
150
2 608 596 368 PC1d
1
5
059749
10,0
150
200
2 608 596 148 PC1d
1
5
046022
10,0
250
300
2 608 596 369
P1c
1
1
059756
10,0
350
400
1 609 200 212
P1c
1
1
004312
11,0
90
150
2 608 596 135 PC1d
1
5
045698
12,0
90
150
2 608 596 136 PC1d
1
5
045704
12,0
150
200
2 608 596 149 PC1d
1
5
046039
12,0
250
300
2 608 597 041
P1c
1
1
078825
12,0
350
400
1 609 200 213
P1c
1
1
004329
13,0
90
150
2 608 596 137 PC1d
1
1
045711
13,0
350
400
2 608 597 043
P1c
1
1
078849
14,0
90
150
2 608 596 138 PC1d
1
1
045728
14,0
150
200
2 608 596 150 PC1d
1
1
046046
14,0
250
300
2 608 597 044
P1c
1
1
078856
14,0
350
400
2 608 596 152
P1c
1
1
046060
15,0
90
150
2 608 596 139
P1c
1
1
045735
15,0
350
400
2 608 597 047
P1c
1
1
078887
16,0
90
150
2 608 596 140
P1c
1
1
045742
16,0
250
300
2 608 597 048
P1c
1
1
078894
16,0
350
400
2 608 597 049
P1c
1
1
078900
18,0
100
160
2 608 596 141
P1c
1
1
045759
18,0
250
300
2 608 597 051
P1c
1
1
078924
18,0
350
400
2 608 597 052
P1c
1
1
078931
20,0
100
160
2 608 596 142
P1c
1
1
045766
20,0
250
300
2 608 597 054
P1c
1
1
078955
20,0
350
400
2 608 597 055
P1c
1
1
078962
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Svrdla za kamen | 137
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
mm
Uk
up
na
du
lj
dn
Ra
ina
mm
ina
ad
ulj
mm
Pr
om
jer
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Setovi svrdla za kamen Impact
Informacije za narudžbu
3-dijelni set svrdla za kamen Impact
5,0
6,0
8,0
50
60
80
85
100
120
1 609 200 204
P1h
3
5
004251
7-dijelni set svrdla za kamen Impact
3,0
4,0
5,0
6,0
6,0
7,0
8,0
30
40
50
60
60
60
80
60
75
85
100
100
100
120
2 607 017 079
P1k
7
4
601337
3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
7,0
8,0
30
40
50
50
60
60
80
60
75
85
85
100
100
120
2 607 017 035
P1k
7
4
557368
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
jer
,d
Pr
om
Svojstva proizvoda
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
mm
rvo
en
ka
m
er,
Pr
om
j
Pr
om
jer
,
me
tal
mm
mm
Miješani set za obradu metala, drva i kamena
Informacije za narudžbu
13-dijelni set svrdla za metal, drvo, kamen
2,0
2,5
3,0
4,0
5,0
6,0
4
5
6
8
4
5
6
2 607 018 367
P1k
13
1
061230
3
4
5
6
8
2 607 017 038
P1k
15
1
557399
15-dijelni miješani set svrdla
3,0
4,0
5,0
6,0
8,0
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
3
4
5
6
8
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
138 | Bušenje | Višenamjenska svrdla
Bosch pribor 11/12
Višenamjensko svrdlo Multi Construction
Ź Učinkovito višenamjensko svrdlo za skoro
sve materijale – više nije potrebna stalna
izmjena svrdla
Ź Inovativna strma spirala za brzi transport
izbušene prašine
Ź Posebno višenamjensko brušenje – jamac za
brzi napredak pri radu
Ź Izrada glavne oštrice u šiljak za točno
centriranje
Ź Tijelo svrdla od legiranog alatnog čelika za
dugi životni vijek
Za rješavanje problema u skoro svim materijalima
Bosch svrdla nose ispitni znak ispitne zajednice za zidna svrdla (PGM).
PGM-pečat jamči za: pridržavanje uskih tolerancija, egzaktne provrte i stabilno držanje tipli
Višenamjensko svrdlo Multi Construction
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
du
ina
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
jeb glodan
a(
(L1
m
)m
(D
Spiralni žli-
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za skoro sve materijale u unutarnjim radovima kao što su npr. beton, zidovi,
opeka, eternit, lagani građevni materijal, višeslojni materijali, keramika i pločice, drvo,
plastika, metalni limovi, aluminij
Ź Optimalni rezultati kod rotacijskog i udarnog bušenja
Ź Boja svrdla: plava, čista brušena
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
3,0
40
70
2 608 595 359 PC1d
1
5
328753
4,0
40
75
2 608 596 050 PC1d
1
5
044790
5,0
50
85
2 608 596 051 PC1d
1
5
044806
5,5
50
85
2 608 596 052 PC1d
1
5
044813
6,0
60
100
2 608 596 053 PC1d
1
5
044820
6,0
90
150
2 608 596 060 PC1d
1
5
044899
6,0
200
250
2 608 595 506 PC1d
1
1
366465
6,5
60
100
2 608 596 059 PC1d
1
5
044837
6,5
90
150
2 608 596 061 PC1d
1
5
044905
6,5
200
250
2 608 595 507 PC1d
1
1
366472
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Višenamjenska svrdla | 139
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Višenamjensko svrdlo Multi Construction
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
7,0
60
100
2 608 596 054 PC1d
1
5
044844
7,0
90
150
2 608 596 076 PC1d
1
5
046978
7,0
200
250
2 608 595 508 PC1d
1
1
366489
8,0
80
120
2 608 596 055 PC1d
1
5
044851
8,0
90
150
2 608 585 223 PC1d
1
5
462242
8,0
200
250
2 608 596 062 PC1d
1
1
044912
8,0
350
400
2 608 595 361
P1c
1
1
328777
9,0
80
120
2 608 596 056 PC1d
1
5
044868
10,0
80
120
2 608 596 057 PC1d
1
5
044875
10,0
90
150
2 608 585 224 PC1d
1
5
462259
10,0
200
250
2 608 596 063 PC1d
1
1
044929
11,0
90
150
2 608 595 360 PC1d
1
5
328760
12,0
90
150
2 608 596 058 PC1d
1
5
044882
12,0
200
250
2 608 596 064 PC1d
1
1
044936
14,0
200
250
2 608 596 065 PC1d
1
1
044943
4,0
40
75
2 608 587 146
P1a
10
1
587594
5,0
50
85
2 608 587 147
P1a
10
1
587600
5,5
50
85
2 608 587 148
P1a
10
1
587617
6,0
60
100
2 608 587 149
P1a
10
1
587624
6,5
60
100
2 608 587 150
P1a
10
1
587631
7,0
60
100
2 608 587 151
P1a
10
1
587648
8,0
80
120
2 608 587 152
P1a
10
1
587655
80
120
2 608 587 153
P1a
8
1
587662
Paket od 10 komada
Paket od 8 komada
10,0
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
140 | Bušenje | Višenamjenska svrdla
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Ve
lič
ina
se
ta
ina
Uk
up
na
du
lj
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
mm
Setovi višenamjenskih svrdla Multi Construction
Informacije za narudžbu
4-dijelni Robust Line set višenamjenskih svrdla Multi Construction
Veličina seta A:
156,5 x 69,5 x 23 mm
4,0
5,0
6,0
8,0
40
50
60
80
75
85
100
120
A
2 607 010 521
P1k
4
1
446051
5,5
6,0
7,0
8,0
50
60
60
80
85
100
100
120
A
2 607 010 522
P1k
4
1
446068
7-dijelni Robust Line set višenamjenskih svrdla Multi Construction
Veličina seta D:
197,0 x 87,5 x 23 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
4,0
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
12,0
40
50
60
60
80
80
90
75
85
100
100
120
120
150
D
2 607 010 543
P1k
7
1
446273
5,0
5,5
6,0
6,0
7,0
8,0
10,0
50
50
60
60
60
80
80
85
85
100
150
150
150
150
D
2 607 010 546
P1k
7
1
446303
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Višenamjenska svrdla | 141
Bosch pribor 11/12
Svrdlo za pločice Expert for Ceramic
Ź Idealno svrdlo za pločice za sve mekane do
srednje tvrde keramičke pločice
Ź Dijamantno brušena oštrica od tvrdog
metala za točno početno bušenje sprječava
„bježanje“ svrdla
Ź Novo: nije više potrebno hlađenje –
omogućuje čisti rad
Svrdlo za pločice Expert for Ceramic
Svojstva proizvoda
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
na
Uk
up
Pr
om
jer
du
(D
ljin
)m
m
a(
L2
)m
m
Ź Prikladno za sve mekane do srednje tvrde keramičke pločice, porculan, keramiku i
nekaljeno staklo
Ź Boja svrdla: bijela
Ź Napomena: Koristite s niskim brojevima okretaja i bez udaranja. Nije potrebno hlađenje
Informacije za narudžbu
3,0
70
2 608 587 157 PC1a
1
5
599184
4,0
70
2 608 587 158 PC1a
1
5
599191
5,0
70
2 608 587 159 PC1a
1
5
599207
5,5
70
2 608 587 160 PC1a
1
5
599214
6,0
80
2 608 587 161 PC1a
1
5
599221
6,5
80
2 608 587 162 PC1a
1
5
599238
7,0
80
2 608 587 163 PC1a
1
5
599245
8,0
80
2 608 587 164 PC1a
1
5
599252
10,0
90
2 608 587 165 PC1a
1
5
599269
12,0
90
2 608 587 166 PC1a
1
5
599276
14,0
90
2 608 587 167 PC1a
1
5
599283
16,0
90
2 608 587 168 PC1a
1
5
599290
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
142 | Bušenje | Višenamjenska svrdla
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
mm
mm
5-dijelni setovi svrdla za pločice Expert for Ceramic
Informacije za narudžbu
5-dijelni set svrdla za pločice Expert for Ceramic
4,0
5,0
6,0
8,0
10,0
70
70
80
80
90
2 608 587 169
P1k
5
1
599306
*
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
70
80
80
80
90
2 608 587 170
P1k
5
1
599863
*
* U prodaji od ožujka 2011. godine.
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus | 143
Bosch pribor 11/12
Svrdla za beton i kamen,
prihvat SDS-plus
Udarno svrdlo X5L, SDS-plus
Stranica 146
Udarno svrdlo Speed X, SDS-plus
Stranica 149
Udarno svrdlo S4L, SDS-plus
Stranica 150
Rebar Cutter, SDS-plus
Stranica 155
Bušaće krune SDS-plus, dvodijelne
Stranica 156
144 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus
Inovativna tehnologija proizvodnje
za učinke vrhunske kategorije
Bosch pribor 11/12
Bosch pribor 11/12
Nova tehnologija difuzijskog spajanja uspostavlja izvanredno sigurnu vezu između masivne glave od punog
tvrdog metala i spirale svrdla. Zaštitni plin sprječava
oksidaciju.
Rezultat je ekstremno velika stabilnost masivne glave
od punog tvrdog metala, što vodi do izvanredno dugog
vijeka trajanja X5L svrdla pri udarnom bušenju. Naročito
kod primjene sa snažnim udarnim bušilicama najnovije
generacije.
Inovativna oznaka istrošenosti
Služi kao kontrola kako bi se jamčili točni promjeri
provrta
Ispravna montaža tipla i poslije dvostruko više
bušenja od standardnog svrdla s dvije oštrice
Konstantno velika brzina bušenja u betonu i armiranom betonu
Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus | 145
146 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus
Bosch pribor 11/12
X5L
Ekstremno robusno svrdlo s izvanredno dugim vijekom trajanja
Konusni vrh za centriranje
za optimalno vođenje pri bušenju i točne promjere provrta
Masivna glava od punog
Posebno izrađeni rezni rub
tvrdog metala s geometrijom
za konstantno veliku brzinu
s četiri oštrice
za izvanredno dugi životni
bušenja
vijek u betonu i armiranom
betonu
Oznaka istrošenosti
Površina i geometrija spirale
kao kontrola kako bi se jamčili
optimirana protiv napetosti
točni promjeri provrta
za najveći prijenos snage
i brzo odvođenje izbušene
prašine
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
dn
Ra
Uk
up
ad
ulj
du
ina
ljin
a(
(L1
m
)m
(D
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
m
Udarno svrdlo X5L, SDS-plus
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
5,0
50
110
2 608 585 023
P1e
1
1
439909
5,0
100
160
2 608 585 024
P1e
1
1
439916
5,0
150
210
2 608 585 025
P1e
1
1
439923
5,5
50
110
2 608 585 026
P1e
1
1
439930
5,5
100
160
2 608 585 027
P1e
1
1
439947
6,0
50
115
2 608 585 028
P1e
1
1
439954
6,0
100
165
2 608 585 029
P1e
1
1
439961
6,0
150
215
2 608 585 030
P1e
1
1
439978
6,0
200
265
2 608 585 031
P1e
1
1
439985
6,5
50
115
2 608 585 032
P1e
1
1
439992
6,5
100
165
2 608 585 033
P1e
1
1
440004
6,5
200
265
2 608 585 035
P1e
1
1
440028
6,5
250
315
2 608 587 171
P1e
1
1
604895
7,0
50
115
2 608 585 036
P1e
1
1
440035
7,0
100
165
2 608 585 037
P1e
1
1
440042
7,0
150
215
2 608 585 943
P1e
1
1
522175
8,0
50
115
2 608 585 038
P1e
1
1
440059
8,0
100
165
2 608 585 039
P1e
1
1
440066
8,0
150
215
2 608 585 040
P1e
1
1
440073
8,0
200
265
2 608 585 041
P1e
1
1
440080
8,0
250
315
2 608 587 172
P1e
1
1
604901
8,0
300
365
2 608 585 042
P1e
1
1
440097
8,0
400
465
2 608 585 043
P1e
1
1
440103
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus | 147
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Udarno svrdlo X5L, SDS-plus
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
10,0
50
115
2 608 585 044
P1e
1
1
440110
10,0
100
165
2 608 585 045
P1e
1
1
440127
10,0
150
215
2 608 585 046
P1e
1
1
440134
10,0
200
265
2 608 585 047
P1e
1
1
440141
10,0
250
315
2 608 587 173
P1e
1
1
604918
10,0
300
365
2 608 585 048
P1e
1
1
440158
10,0
400
465
2 608 585 049
P1e
1
1
440165
12,0
100
165
2 608 585 050
P1e
1
1
440172
12,0
150
215
2 608 585 051
P1e
1
1
440189
12,0
200
265
2 608 585 052
P1e
1
1
440196
12,0
300
365
2 608 585 053
P1e
1
1
440202
12,0
400
465
2 608 585 054
P1e
1
1
440219
14,0
100
165
2 608 585 944
P1e
1
1
522182
14,0
150
215
2 608 585 945
P1e
1
1
522199
14,0
200
265
2 608 585 946
P1e
1
1
522205
14,0
300
365
2 608 585 947
P1e
1
1
522212
14,0
400
465
2 608 585 948
P1e
1
1
522229
15,0
100
165
2 608 587 178
P1e
1
1
605601
15,0
200
265
2 608 587 179
P1e
1
1
605618
16,0
150
215
2 608 587 180
P1e
1
1
605625
16,0
200
265
2 608 587 181
P1e
1
1
605632
16,0
400
465
2 608 587 182
P1e
1
1
605649
5,0
50
110
2 608 585 055
P1a
10
1
440226
5,0
100
160
2 608 585 056
P1a
10
1
440233
5,5
100
160
2 608 585 057
P1a
10
1
440240
6,0
50
115
2 608 585 058
P1a
10
1
440257
6,0
100
165
2 608 585 059
P1a
10
1
440264
6,0
150
215
2 608 585 060
P1a
10
1
440271
6,5
100
165
2 608 585 061
P1a
10
1
440288
6,5
200
265
2 608 585 949
P1a
10
1
522236
6,5
250
315
2 608 587 174
P1a
10
1
604925
7,0
100
165
2 608 585 950
P1a
10
1
522243
7,0
150
215
2 608 585 951
P1a
10
1
522250
8,0
50
115
2 608 585 062
P1a
10
1
440295
8,0
100
165
2 608 585 063
P1a
10
1
440301
8,0
150
215
2 608 585 064
P1a
10
1
440318
8,0
200
265
2 608 587 175
P1a
10
1
604932
8,0
250
315
2 608 587 176
P1a
10
1
604949
10,0
100
165
2 608 585 065
P1a
10
1
440325
10,0
150
215
2 608 585 066
P1a
10
1
440332
10,0
200
265
2 608 585 067
P1a
10
1
440349
10,0
250
315
2 608 587 177
P1a
10
1
604956
12,0
100
165
2 608 585 068
P1a
10
1
440356
12,0
150
215
2 608 585 069
P1a
10
1
440363
Paket od 10 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
148 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
Ra
dn
ad
ulj
ina
(D
)m
m
(L1
(L2
)m
m
)m
m
Udarno svrdlo X5L, SDS-plus
Informacije za narudžbu
Paket od 30 komada
5,0
50
110
2 608 586 455
P0a
30
1
553773
5,0
100
160
2 608 586 456
P0a
30
1
553780
6,0
50
115
2 608 586 457
P0a
30
1
553797
6,0
100
165
2 608 586 458
P0a
30
1
553803
8,0
100
165
2 608 586 459
P0a
30
1
553810
8,0
150
215
2 608 586 460
P0a
30
1
553827
10,0
100
165
2 608 586 461
P0a
30
1
553834
10,0
150
215
2 608 586 462
P0a
30
1
553841
10,0
200
265
2 608 586 463
P0a
30
1
553858
12,0
100
165
2 608 586 464
P0a
25
1
553865
12,0
150
215
2 608 586 465
P0a
25
1
553872
Paket od 25 komada
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Uk
up
dn
Ra
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
du
ina
ad
ulj
mm
jer
Pr
om
am
mm
m
Robust Line setovi udarnih svrdla X5L
Informacije za narudžbu
5-dijelni Robust Line set udarnih svrdla X5L
Veličina seta D:
197,0 x 87,5 x 23,0 mm
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
5,5
100
165
2 607 019 930
P1k
5
1
517096
6,0
100
165
2 608 585 070
P1k
5
1
440370
7,0
100
165
2 607 019 931
P1k
5
1
517119
8,0
100
165
2 608 585 071
P1k
5
1
440387
10,0
100
165
2 608 585 072
P1k
5
1
440394
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
50
50
100
100
100
110
115
165
165
165
2 608 585 073
P1k
5
1
440400
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
100
100
100
100
100
165
165
165
165
165
2 607 019 933
P1k
5
1
517133
6,0
6,0
8,0
8,0
10,0
100
100
100
100
100
165
165
165
165
165
2 607 019 932
P1k
5
1
517126
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus | 149
Bosch pribor 11/12
Udarno svrdlo Speed X, SDS-plus
Speed X
Brzo kao nijedno drugo
Nedostignuta snaga razbijanja,
konstantni dugi životni vijek,
optimalno centriranje,
najveća brzina bušenja
Aktivni vrh za centriranje
za optimalno vođenje pri bušenju
u betonu i u armiranom betonu
Iznimno robusna i agresivna
S-oštrica od punog tvrdog metala
Kratka glava s kanalima velike
zapremine
za transport bušne strugotine bez
trenja, uz minimalno nastajanje
Nakošene sporedne oštrice
topline
za agresivni napredak pri bušenju
Udarno svrdlo Speed X, SDS-plus
D
L1
L2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
du
Uk
up
na
ulj
ad
dn
Ra
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
a(
(L1
ina
mm
(D
)
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za beton i armirani beton, zidove
Ź Primjena u svim bušaćim čekićima sa SDS-plus prihvatom
Ź Pakiranje za ponovno zatvaranje, prikladno za obrtnike
Informacije za narudžbu
16
200
250
2 608 586 717
P1h
1
1
564410
16
400
450
2 608 586 718
P1h
1
1
564427
18
200
250
2 608 586 719
P1h
1
1
564434
18
400
450
2 608 586 720
P1h
1
1
564441
20
200
250
2 608 586 721
P1h
1
1
564458
20
400
450
2 608 586 722
P1h
1
1
564465
22
200
250
2 608 586 723
P1h
1
1
564472
22
400
450
2 608 586 724
P1h
1
1
564489
24
400
450
2 608 586 725
P1h
1
1
564496
25
400
450
2 608 586 726
P1h
1
1
564502
28
400
450
2 608 586 727
P1h
1
1
564519
30
400
450
2 608 586 728
P1h
1
1
564526
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
150 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus
Bosch pribor 11/12
SDS-plus S4L svrdlo
posebno dugi životni vijek u betonu
i armiranom betonu
Još više točnih provrta:
Ź Poboljšana površina spirale svrdla
Posebno obrađivanje površine spirale:
Ź Jače zgušnjavanje površine
Ź Ravnomjerno glatka površina
Ź Dulji životni vijek zbog manje trenja
Ź Brže odvođenje izbušene prašine
1. Tvrdoća 46 – 54 HRC
Induktivna tehnologija lemljenja i kaljenja:
Ź Kaljenje u dva koraka:
1. Lemljenje glave svrdla na visokoj temperaturi
2. Tvrdoća 46 – 54 HRC
2. Kaljenje/popuštanje
Ź Različita, za svaki promjer svrdla optimirana tvrdoća
glave i spirale
Bosch svrdla nose ispitni znak ispitne zajednice za zidna svrdla (PGM).
PGM-pečat jamči za: pridržavanje uskih tolerancija, egzaktne provrte i stabilno držanje tipli
Udarno svrdlo S4L, SDS-plus
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
du
Uk
up
na
ulj
ad
dn
Ra
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
a(
(L1
ina
mm
(D
)
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za zidove, beton i armirani beton
Ź Za sve bušaće čekiće sa SDS-plus prihvatom
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
3,5
50
110
2 608 597 773
P2e
1
5
189057
3,5
75
135
2 608 585 596
P2e
1
5
483308
4,0
50
110
1 618 596 231
P2e
1
5
028073
4,0
100
160
2 608 597 774
P2e
1
5
189064
5,0
50
110
1 618 596 164
P2e
1
5
027724
5,0
100
160
1 618 596 189
P2e
1
5
027977
5,0
150
210
2 608 596 199
P2e
1
5
074391
5,0
200
260
2 608 585 597
P2e
1
5
483315
5,0
250
310
2 608 585 598
P2e
1
5
483322
5,0
400
460
2 608 585 599
P2e
1
1
483339
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus | 151
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Udarno svrdlo S4L, SDS-plus
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
5,5
50
110
1 618 596 165
P2e
1
5
027731
5,5
100
160
2 608 596 146
P2e
1
5
045957
5,5
150
210
2 608 597 775
P2e
1
5
189071
5,5
200
260
2 608 597 776
P2e
1
5
189088
5,5
250
310
2 608 585 600
P2e
1
5
483346
5,5
400
460
2 608 585 601
P2e
1
1
483353
6,0
50
110
1 618 596 166
P2e
1
5
027748
6,0
100
160
1 618 596 167
P2e
1
5
027755
6,0
150
210
2 608 596 115
P2e
1
5
045148
6,0
200
260
2 608 597 777
P2e
1
5
189095
6,0
250
310
2 608 585 602
P2e
1
5
483360
6,0
400
460
2 608 585 603
P2e
1
1
483377
6,5
50
110
1 618 596 168
P2e
1
5
027762
6,5
100
160
1 618 596 169
P2e
1
5
027779
6,5
150
210
2 608 597 778
P2e
1
5
189101
6,5
200
260
2 608 597 779
P2e
1
5
189118
6,5
250
310
2 608 597 780
P2e
1
5
189125
6,5
350
410
2 608 595 503
P2e
1
1
353182
7,0
50
110
1 618 596 170
P2e
1
5
027786
7,0
100
160
1 618 596 171
P2e
1
5
027793
7,0
150
210
2 608 597 130
P2e
1
5
098588
8,0
50
110
1 618 596 172
P2e
1
5
027809
8,0
100
160
1 618 596 173
P2e
1
5
027816
8,0
150
210
1 618 596 174
P2e
1
5
027823
8,0
200
260
1 618 596 264
P2e
1
5
028332
8,0
250
310
2 608 597 944
P2e
1
5
260237
8,0
400
460
2 608 596 116
P2e
1
1
045155
8,0
550
610
2 608 596 183
P2e
1
1
047593
8,5
100
160
2 608 585 604
P2e
1
5
483384
8,5
150
210
2 608 585 605
P2e
1
5
483391
9,0
100
160
2 608 596 158
P2e
1
5
046381
9,0
150
210
1 618 596 175
P2e
1
5
027830
10,0
50
110
1 618 596 176
P2e
1
5
027847
10,0
100
160
1 618 596 177
P2e
1
5
027854
10,0
150
210
1 618 596 265
P2e
1
5
028349
10,0
200
260
1 618 596 178
P2e
1
5
027861
10,0
250
310
1 618 596 315
P2e
1
5
046305
10,0
300
360
1 618 596 266
P2e
1
1
028356
10,0
400
460
1 618 596 267
P2e
1
1
028363
10,0
550
610
2 608 596 117
P2e
1
1
045162
10,0
950
1000
2 608 597 122
P2e
1
1
098502
11,0
100
160
1 618 596 179
P2e
1
5
027878
11,0
150
210
1 618 596 316
P2e
1
5
046312
11,0
200
260
1 618 596 180
P2e
1
5
027885
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
152 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Udarno svrdlo S4L, SDS-plus
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
12,0
100
160
1 618 596 181
P2e
1
5
027892
12,0
150
210
1 618 596 268
P2e
1
5
028370
12,0
200
260
1 618 596 182
P2e
1
5
027908
12,0
250
310
2 608 597 782
P2e
1
5
189149
12,0
300
360
2 608 585 606
P2e
1
5
483407
12,0
400
460
1 618 596 269
P2e
1
1
028387
12,0
550
610
1 618 596 224
P2e
1
1
028035
12,0
950
1000
2 608 597 123
P2e
1
1
098519
13,0
100
160
1 618 596 183
P2e
1
5
027915
13,0
150
210
1 618 596 318
P2e
1
5
046329
13,0
200
260
1 618 596 184
P2e
1
5
027922
14,0
100
160
1 618 596 185
P2e
1
5
027939
14,0
150
210
1 618 596 270
P2e
1
5
028394
14,0
200
260
1 618 596 186
P2e
1
5
027946
14,0
250
310
1 618 596 271
P2e
1
5
028400
14,0
400
460
2 608 596 118
P2e
1
1
045179
14,0
550
610
1 618 596 225
P2e
1
1
028042
14,0
950
1000
2 608 597 124
P2e
1
1
098526
15,0
100
160
1 618 596 187
P2e
1
5
027953
15,0
200
260
1 618 596 188
P2e
1
5
027960
15,0
400
460
1 618 596 257
P2e
1
1
028264
16,0
150
210
2 608 596 185
P2e
1
1
047616
16,0
200
260
2 608 585 607
P2e
1
1
483414
16,0
250
310
2 608 596 186
P2e
1
1
047623
16,0
400
460
1 618 596 259
P2e
1
1
028288
16,0
550
610
1 618 596 226
P2e
1
1
028059
16,0
950
1000
2 608 597 125
P2e
1
1
098533
17,0
150
210
1 618 596 203
P2e
1
1
027991
17,0
250
300
2 608 585 952
P2e
1
1
522267
17,0
400
450
2 608 585 953
P2e
1
1
522410
18,0
150
200
1 618 596 204
P2e
1
5
028004
18,0
250
300
1 618 596 319
P2e
1
1
046336
18,0
400
450
1 618 596 260
P2e
1
1
028295
18,0
550
600
2 608 596 120
P2e
1
1
045193
18,0
950
1000
2 608 597 126
P2e
1
1
098540
19,0
150
200
1 618 596 205
P2e
1
1
028011
19,0
250
300
1 618 596 320
P2e
1
1
046343
19,0
400
450
1 618 596 261
P2e
1
1
028301
20,0
150
200
1 618 596 207
P2e
1
1
028028
20,0
250
300
1 618 596 262
P2e
1
1
028318
20,0
400
450
1 618 596 263
P2e
1
1
028325
20,0
550
600
1 618 596 321
P2e
1
1
046350
20,0
950
1000
2 608 597 127
P2e
1
1
098557
22,0
200
250
1 618 596 232
P2e
1
1
028080
22,0
400
450
1 618 596 233
P2e
1
1
028097
22,0
550
600
2 608 596 123
P2e
1
1
045223
22,0
950
1000
2 608 597 128
P2e
1
1
098564
24,0
200
250
1 618 596 236
P2e
1
1
028127
24,0
400
450
1 618 596 237
P2e
1
1
028134
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus | 153
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Udarno svrdlo S4L, SDS-plus
Informacije za narudžbu
Paket od 1 komada
25,0
200
250
1 618 596 238
P2e
1
1
028141
25,0
400
450
1 618 596 239
P2e
1
1
028158
25,0
950
1000
2 608 597 129
P2e
1
1
098571
26,0
200
250
1 618 596 240
P2e
1
1
028165
26,0
400
450
1 618 596 241
P2e
1
1
028172
3,5
50
110
2 608 585 608
P1a
10
1
483421
3,5
75
135
2 608 585 609
P1a
10
1
483438
4,0
50
110
2 608 585 610
P1a
10
1
483445
4,0
100
160
2 608 585 611
P1a
10
1
483452
5,0
50
110
2 608 585 612
P1a
10
1
483469
5,0
100
160
2 608 585 613
P1a
10
1
483476
5,5
50
110
2 608 585 614
P1a
10
1
483483
5,5
100
160
2 608 585 615
P1a
10
1
483490
6,0
50
110
2 608 585 616
P1a
10
1
483506
6,0
100
160
2 608 585 617
P1a
10
1
483513
6,0
150
210
2 608 585 618
P1a
10
1
483520
6,5
100
160
2 608 585 619
P1a
10
1
483537
6,5
150
210
2 608 585 620
P1a
10
1
483544
6,5
200
260
2 608 585 621
P1a
10
1
483551
7,0
100
160
2 608 585 622
P1a
10
1
483568
8,0
100
160
2 608 585 623
P1a
10
1
483575
8,0
150
210
2 608 585 624
P1a
10
1
483582
8,0
200
260
2 608 585 625
P1a
10
1
483599
10,0
100
160
2 608 585 626
P1a
10
1
483605
10,0
150
210
2 608 585 627
P1a
10
1
483612
10,0
200
260
2 608 585 628
P1a
10
1
483629
12,0
100
160
2 608 585 629
P1a
10
1
483636
12,0
150
210
2 608 585 630
P1a
10
1
483643
12,0
200
260
2 608 585 631
P1a
10
1
483650
Paket od 10 komada
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
154 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ina
Uk
up
na
du
lj
ulj
ad
dn
Ra
Pr
om
jer
mm
ina
mm
mm
Setovi udarnih svrdla S4L
Informacije za narudžbu
5-dijelni Robust Line set udarnih svrdla S4L
Veličina seta D:
197,0 x 87,5 x 23 mm
5,0
6,0
6,0
8,0
10,0
50
50
100
100
100
110
110
160
160
160
2 607 019 927
P1k
5
1
517072
5,5
6,0
7,0
8,0
10,0
100
100
100
100
100
160
160
160
160
160
2 607 019 929
P1k
5
1
517102
6,0
6,0
8,0
8,0
10,0
100
100
100
100
100
160
160
160
160
160
2 607 019 928
P1k
5
1
517089
3-dijelni set udarnih svrdla
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
5,0
6,0
8,0
50
50
110
110
1 617 000 118
P1c
3
5
011938
6,0
8,0
10,0
50
50
50
110
110
110
1 617 000 117
P1c
3
5
015721
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus | 155
Bosch pribor 11/12
Rebar Cutter
SDS-plus prihvat
Ź Najveća brzina bušenja zahvaljujući po-
sebno oblikovanim i masivno uležištenim
zupcima od tvrdog metala
Ź Spiralna zavojnica za optimalni transport
strugotine i za dulji životni vijek
Ź Dugo tijelo svrdla jamči vrlo dobro vođene
u provrtu bez zaglavljivanja
11
2
3
1. Izbušite provrt udarnim svrdlom sve do armature
2. Prorežite armaturu Rebar Cutter-om istog promjera
bez udarca
3. Izbušite provrt do kraja udarnim svrdlom
Rebar Cutter, SDS-plus
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
L2
Ka
tal
oš
ki
ljin
du
ina
ulj
ad
dn
Ra
L1
a(
(L1
m
)m
(D
Pr
om
jer
D
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za željeznu armaturu u betonu
Ź Koristi se za rotacijsku primjenu u bušaćim čekićima sa SDS-plus sustavom prihvata
Ź Prorežite armaturu samo ako postoji odobrenje statičara
Ź Rebar Cutter koristite samo bez udarca
Informacije za narudžbu
16
120
300
2 608 586 994
P1h
1
1
576673
18
120
300
2 608 586 995
P1h
1
1
576680
20
120
300
2 608 586 996
P1h
1
1
576697
22
120
300
2 608 586 997
P1h
1
1
576703
25
120
300
2 608 586 998
P1h
1
1
576710
28
120
300
2 608 586 999
P1h
1
1
576727
32
120
300
2 608 587 100
P1h
1
1
576734
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
156 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus
Bosch pribor 11/12
Bušaće krune
SDS-plus prihvat
Ź Bušaća kruna za rad čekićem za najtežu
primjenu s udarnim bušilicama ili bušaćim
čekićima s SDS-plus prihvatom
Ź Stabilno tijelo svrdla tankih zidova za
najbrži napredak pri bušenju
Ź Zupci od tvrdog metala s kvalitetom za
udarno bušenje jamče najduži životni vijek
Ź Napomena: koristite bušaće krune uvijek
isključivo u primjerenim strojevima, zbog
opasnosti od preopterećenja. Pridržavajte
se uputa za uporabu bušaćeg čekića. Radna duljina se sastoji od više koraka bušenja, nakon postizanja svake maksimalne
dubine odlomite jezgru
Snažno uranjanje čak i u najtvrđi materijal
Bušaće krune
Svojstva proizvoda
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
ro
j
Oš
tri
ce
na
Uk
up
dn
Ra
,b
du
ina
ad
ulj
mm
jer
Pr
om
ljin
(L1
a(
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladne za beton, zidove, pješčani vapnenac
Ź Za primjenu s SDS-plus ili šesterostranim prihvatom
Informacije za narudžbu
25
50
72
4
2 608 550 612
P1e
1
1
605328
30
50
72
6
2 608 550 613
P1e
1
1
605335
35
50
72
6
2 608 550 614
P1e
1
1
605342
40
50
72
6
2 608 550 074
P1e
1
1
084642
50
50
72
6
2 608 550 075
P1e
1
1
084659
68
50
72
6
2 608 550 076
P1e
1
1
084666
82
50
72
6
2 608 550 077
P1e
1
1
084673
90
50
72
6
2 608 550 615
P1e
1
1
605359
100
50
72
6
2 608 550 616
P1e
1
1
605366
112
50
72
6
2 608 550 617
P1e
1
1
605373
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-plus | 157
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Oš
tri
ce
Ka
tal
oš
ki
,b
ro
j
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
Ra
dn
ad
ulj
mm
ina
(L1
(L2
)m
m
)m
m
Setovi bušaćih kruna
Informacije za narudžbu
3-dijelni set bušaćih kruna, šesterostrani držač
sa svrdlom za centriranje i šesterostranim prihvatom
66
50
75
6
2 608 550 088 PC1b
1
1
097420
80
50
75
6
2 608 550 089 PC1b
1
1
097437
3-dijelni set bušaćih kruna, SDS-plus
SDS-plus prihvatni držak i svrdlo za centriranje
68
60
75
6
2 608 550 064 PC1b
1
1
046206
82
60
75
6
2 608 550 065 PC1b
1
1
046213
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
na
Uk
up
Pr
o
mmmje
r/
du
šir
ljin
ina
am
klj
m
uč
a
Pribori za bušaće krune
Informacije za narudžbu
Šesterostrani prihvat za bušaće krune s M 16
11
80
2 608 550 078
P1e
1
1
084680
11
220
2 608 598 109
P1e
1
1
096744
SDS-plus prihvat za bušaće krune s M 16
-
105
2 608 550 057
P1e
1
1
046138
-
220
2 608 598 110
P1e
1
1
096751
2 608 596 157 PC1d
1
5
046114
Svrdlo za centriranje za prihvat za šesterostrani adapter i SDS-plus
8
120
SDS-plus prihvat za bušaće krune s M 16
jednodijelno
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
-
175
2 608 598 046
P1e
1
1
332224
-
340
2 608 598 047
P1e
1
1
332231
-
440
2 608 598 048
P1e
1
1
332248
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
158 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-max
Bosch pribor 11/12
Svrdla za beton i kamen,
prihvat SDS-max
Udarno svrdlo Speed X, SDS-max
Stranica 159
Udarno svrdlo Ram X
Stranica 161
Probojno svrdlo, SDS-max
Stranica 162
Udarno svrdlo M4
Stranica 162
Bušaće krune, SDS-max, jednodijelne
Stranica 163
Bušaće krune, SDS-max, dvodijelne
Stranica 164
Bušenje | Alati za bušenje SDS-max | 159
Bosch pribor 11/12
Speed X
Brzo kao nijedno drugo
Nedostignuta snaga razbijanja,
konstantni dugi životni vijek,
optimalno centriranje,
najveća brzina bušenja
Aktivni vrh za centriranje
za optimalno vođenje pri bušenju u
betonu i u armiranom betonu
Iznimno robusna i agresivna
S-oštrica od punog tvrdog metala
Kratka glava s kanalima velike
zapremine
za transport bušne strugotine bez
trenja, uz minimalno nastajanje
Nakošene sporedne oštrice
topline
za agresivni napredak pri bušenju
Udarno svrdlo Speed X, SDS-max
D
L1
L2
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
du
Uk
up
na
ulj
ad
dn
Ra
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
(L1
ina
mm
(D
)
jer
Pr
om
a(
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za beton i armirani beton, pješčenjak, zidove
Ź Za primjenu u bušaćim čekićima sa SDS-max prihvatom
Ź Radne duljine 200, 400, 600, 800 i 1200 mm
Ź * Ø 12 mm do 15 mm u obliku s dvije oštrice
Ź Pakiranje za ponovno zatvaranje, prikladno za obrtnike
Informacije za narudžbu
12
200
340
2 608 586 738*
P1h
1
1
564625
12
400
540
2 608 586 739*
P1h
1
1
564632
12
600
740
2 608 586 740*
P1h
1
1
564649
12
800
940
2 608 586 741*
P1h
1
1
564656
14
200
340
2 608 586 744*
P1h
1
1
564687
14
400
540
2 608 586 745*
P1h
1
1
564694
14
600
740
2 608 586 746*
P1h
1
1
564700
14
800
940
2 608 586 747*
P1h
1
1
564717
15
200
340
2 608 586 749*
P1h
1
1
564731
15
400
540
2 608 586 750*
P1h
1
1
564748
16
200
340
2 608 586 751
P1h
1
1
564755
16
400
540
2 608 586 752
P1h
1
1
564762
16
600
740
2 608 586 753
P1h
1
1
564779
16
800
940
2 608 586 754
P1h
1
1
564786
16
1200
1340
2 608 586 755
P1h
1
1
564793
* s dvije oštrice
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
160 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-max
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
D
L1
L2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
(L2
Uk
up
na
du
lj
ina
(L1
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
)m
m
Udarno svrdlo Speed X, SDS-max
Informacije za narudžbu
17
200
340
2 608 586 756
P1h
1
1
564809
17
400
540
2 608 586 757
P1h
1
1
564816
18
200
340
2 608 586 758
P1h
1
1
564823
18
400
540
2 608 586 759
P1h
1
1
564830
18
600
740
2 608 586 760
P1h
1
1
564847
18
800
940
2 608 586 761
P1h
1
1
564854
18
1200
1340
2 608 586 762
P1h
1
1
564861
19
200
320
2 608 586 763
P1h
1
1
564878
19
400
520
2 608 586 764
P1h
1
1
565486
20
200
320
2 608 586 765
P1h
1
1
565493
20
400
520
2 608 586 766
P1h
1
1
565509
20
600
720
2 608 586 767
P1h
1
1
565516
20
800
920
2 608 586 768
P1h
1
1
565523
20
1200
1320
2 608 586 769
P1h
1
1
565530
22
200
320
2 608 586 770
P1h
1
1
565547
22
400
520
2 608 586 771
P1h
1
1
565554
22
600
720
2 608 586 772
P1h
1
1
565561
22
800
920
2 608 586 773
P1h
1
1
565578
22
1200
1320
2 608 586 774
P1h
1
1
565585
24
200
320
2 608 586 775
P1h
1
1
565592
24
400
520
2 608 586 776
P1h
1
1
565608
25
200
320
2 608 586 777
P1h
1
1
565615
25
400
520
2 608 586 778
P1h
1
1
565622
25
600
720
2 608 586 779
P1h
1
1
565639
25
800
920
2 608 586 780
P1h
1
1
565479
25
1200
1320
2 608 586 781
P1h
1
1
565646
26
200
320
2 608 586 782
P1h
1
1
565653
26
400
520
2 608 586 783
P1h
1
1
565660
28
200
320
2 608 586 784
P1h
1
1
565677
28
400
520
2 608 586 785
P1h
1
1
565684
28
600
720
2 608 586 786
P1h
1
1
565691
28
800
920
2 608 586 787
P1h
1
1
565707
28
1200
1320
2 608 586 788
P1h
1
1
565714
30
200
320
2 608 586 789
P1h
1
1
565721
30
400
520
2 608 586 790
P1h
1
1
565738
32
200
320
2 608 586 791
P1h
1
1
565745
32
400
520
2 608 586 792
P1h
1
1
565752
32
600
720
2 608 586 793
P1h
1
1
565769
32
800
920
2 608 586 794
P1h
1
1
565776
32
1200
1320
2 608 586 795
P1h
1
1
565783
35
400
520
2 608 586 796
P1h
1
1
565790
35
600
720
2 608 586 797
P1h
1
1
565806
35
800
920
2 608 586 798
P1h
1
1
565813
35
1200
1320
2 608 586 799
P1h
1
1
565820
38
400
520
2 608 586 800
P1h
1
1
565462
38
600
720
2 608 586 801
P1h
1
1
565837
40
400
520
2 608 586 802
P1h
1
1
565844
40
600
720
2 608 586 803
P1h
1
1
565851
40
800
920
2 608 586 804
P1h
1
1
565868
40
1200
1320
2 608 586 805
P1h
1
1
565875
45
400
520
2 608 586 806
P1h
1
1
565882
52
400
520
2 608 586 807
P1h
1
1
565899
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-max | 161
Bosch pribor 11/12
Udarno svrdlo Ram X
Ź Stručnjak za najteže primjene u prirodnom
kamenu
Ź Zajamčeno velika brzina i životni vijek
zahvaljujući robusnim cilindrima sporednih
oštrica
Udarno svrdlo Ram X, SDS-max
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
L2
Ka
tal
oš
ki
ljin
du
ina
ulj
ad
Ra
dn
jer
Pr
om
L1
a(
(L1
m
)m
(D
D
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za prirodni kamen
Ź Pakiranje za ponovno zatvaranje, prikladno za obrtnike
Informacije za narudžbu
28
400
520
1 618 596 502
P1h
1
1
560115
28
600
720
1 618 596 503
P1h
1
1
560122
28
800
920
1 618 596 504
P1h
1
1
560139
32
400
520
1 618 596 505
P1h
1
1
560146
32
600
720
1 618 596 506
P1h
1
1
560153
32
800
920
1 618 596 507
P1h
1
1
560160
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
162 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-max
Bosch pribor 11/12
Probojno svrdlo
Probojno svrdlo, SDS-max
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Uk
up
na
du
lj
ina
dn
ad
ulj
Ra
ina
(L1
m
(D
)m
jer
Pr
om
(L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladno za proboje s promjerom od 45 mm do 80 mm u betonu, zidovima, pješčanom
vapnencu, npr. za vanjski priključak kabela ili cijevi
Ź Jednodijelni alat, glava svrdla u obliku zvona s asimetrično raspoređenim klinovima od
tvrdog metala i centralnom oštricom od tvrdog metala
Ź Transportna spirala velike zapremine, konusni prihvat
Ź Napomena: koristite probojno svrdlo uvijek isključivo u primjerenim klasama čekića,
zbog opasnosti od preopterećenja. Pridržavajte se uputa za uporabu bušaćeg čekića
Informacije za narudžbu
45
450
600
1 618 596 455
P1e
1
1
021951
45
850
1000
1 618 596 456
P1e
1
1
021968
55
450
600
1 618 596 457
P1e
1
1
021975
55
850
1000
1 618 596 458
P1e
1
1
021982
65
450
600
1 618 596 459
P1e
1
1
021999
65
850
1000
1 618 596 460
P1e
1
1
022002
80
450
600
1 618 596 461
P1e
1
1
022019
80
850
1000
1 618 596 462
P1e
1
1
022026
Udarno svrdlo M4
Udarno svrdlo M4, SDS-max
Ź Prikladno za beton i armirani beton, zidove
Ź Primjena u svim bušaćim čekićima sa SDS-max-prihvatom
Ź Svrdlo s 4 oštrice s optimalnim odnosom cijene naprema učinkovitosti
D
L1
L2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
16
200
340
2 608 685 860
P1f
1
1
564113
16
400
540
2 608 685 861
P1f
1
1
564120
18
200
340
2 608 685 862
P1f
1
1
564137
18
400
540
2 608 685 863
P1f
1
1
564144
20
200
320
2 608 685 864
P1f
1
1
564151
20
400
520
2 608 685 865
P1f
1
1
564168
22
200
320
2 608 685 866
P1f
1
1
564175
22
400
520
2 608 685 867
P1f
1
1
564182
25
200
320
2 608 685 868
P1f
1
1
564199
25
400
520
2 608 685 869
P1f
1
1
564205
28
200
320
2 608 685 870
P1f
1
1
564229
28
400
520
2 608 685 871
P1f
1
1
564236
30
200
320
2 608 685 872
P1f
1
1
564243
30
400
520
2 608 685 873
P1f
1
1
564250
32
200
320
2 608 685 874
P1f
1
1
564267
32
400
520
2 608 685 875
P1f
1
1
564274
35
400
520
2 608 685 876
P1f
1
1
564281
40
400
520
2 608 685 877
P1f
1
1
564298
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Alati za bušenje SDS-max | 163
Bosch pribor 11/12
Bušaće krune
SDS-max prihvatni držač
Ź Bušaća kruna za rad čekićem za najtežu primje-
nu s bušaćim čekićima s SDS-max-prihvatom
Ź Stabilno, kaljeno tijelo svrdla sa spiralnom za-
vojnicom za najbrži napredak pri bušenju
Ź Zupci od tvrdog metala s kvalitetom za udarno
bušenje jamče najduži životni vijek
Ź Napomena: koristite bušaće krune uvijek isklju-
čivo u primjerenim strojevima, zbog opasnosti
od preopterećenja. Pridržavajte se uputa za
uporabu bušaćeg čekića. Radna duljina se sastoji od više koraka bušenja, nakon postizanja
svake maksimalne dubine odlomite jezgru
Poseban raspored zubaca i izvedba od tvrdog metala za najveći
napredak pri bušenju u betonu
Bušaće krune SDS-max, jednodijelne
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
ce
tri
Oš
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ro
j
,b
du
na
Uk
up
Ra
dn
Pr
om
jer
ad
mm
ulj
ina
ljin
a(
(L1
L2
)m
)m
m
m
Ź Prikladne za beton, zidove i pješčani vapnenac
Ź Jednodijelna izvedba jamči optimalni prijenos snage stroja
Ź Agresivni napredak pir radu uz veliku mirnoću rada zahvaljujući
asimetričnom rasporedu zubaca
Informacije za narudžbu
45
160
290
6
F 00Y 145 188
C2h
1
1
145510
45
420
550
6
F 00Y 145 189
C2h
1
1
145527
50
160
290
6
F 00Y 145 190
C2h
1
1
145534
50
420
550
6
F 00Y 145 191
C2h
1
1
145541
55
160
290
6
F 00Y 145 192
C2h
1
1
145558
55
420
550
6
F 00Y 145 193
C2h
1
1
145565
68
160
290
6
F 00Y 145 194
C2h
1
1
145572
68
420
550
6
F 00Y 145 195
C2h
1
1
145589
82
160
290
8
F 00Y 145 196
C2h
1
1
145596
82
420
550
8
F 00Y 145 197
C2h
1
1
145602
90
160
290
8
F 00Y 145 198
C2h
1
1
145619
90
420
550
8
F 00Y 145 199
C2h
1
1
145626
100
310
430
11
F 00Y 145 200
C2h
1
1
145633
125
310
430
11
F 00Y 145 201
C2h
1
1
145640
150
310
430
13
F 00Y 145 202
C2h
1
1
145657
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
164 | Bušenje | Alati za bušenje SDS-max
Bosch pribor 11/12
Bušaće krune SDS-max, dvodijelne, s navojem
Ka
tal
oš
ki
.
,b
ce
tri
Oš
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
ro
j
ina
Ra
dn
ad
ulj
Pr
om
jer
mm
(L1
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
)m
m
Ź Prikladne za beton, zidove, pješčani vapnenac
Informacije za narudžbu
Bušaća kruna SDS-max, dvodijelna
45
80
6
2 608 580 518
C2h
1
1
557733
50
80
6
2 608 580 519
C2h
1
1
557740
55
80
6
2 608 580 520
C2h
1
1
557757
68
80
6
2 608 580 521
C2h
1
1
557764
82
80
8
2 608 580 522
C2h
1
1
557771
90
80
8
2 608 580 523
C2h
1
1
557788
100
80
11
2 608 580 524
C2h
1
1
557795
125
80
11
2 608 580 525
C2h
1
1
557801
150
80
13
2 608 580 526
C2h
1
1
557818
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
ljin
du
ina
ulj
ad
dn
Ra
br
oj
a(
(L1
m
)m
(D
jer
Pr
om
L2
)m
)m
m
m
Pribori za bušaće krune SDS-max
Informacije za narudžbu
Adapter za dvodijelne bušaće krune SDS-max
-
-
200
2 608 580 527
P1e
1
1
560030
-
-
460
2 608 580 528
P1e
1
1
560047
84
136
F 00Y 145 203
P1c
1
1
145664
P0b
2
1
145671
Svrdlo za centriranje
11,5
Set za fiksiranje: klin za fiksiranje i gumeni prsten
5
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
-
25
F 00Y 145 204
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Pribor i pomagala
za bušaće čekiće i bušilice
166 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Pribor i pomagala
za bušaće čekiće
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Ut
ičn
ik
raj
Za
pr
ihv
at
sv
rd
la
Prihvat svrdla
Informacije za narudžbu
SDS-max
SDS-plus
1 618 598 159
P1e
1
1
033435
SDS-max
Veliko klinasto vratilo
1 618 598 161
P1e
1
1
034548
SDS-max
K-Taper
2 608 598 009
C2h
1
1
045407
Malo klinasto vratilo
SDS-plus
1 618 598 123
P0h
1
1
028974
Veliko klinasto vratilo
SDS-plus
1 618 598 124
P0h
1
1
028981
Veliko klinasto vratilo
SDS-max
1 618 598 151
P0h
1
1
029018
SDS-plus
1/2"-20 UNF
1 617 000 132
C1c
1
5
012584
SDS-max
1/2"-20 UNF
2 608 550 036
P0h
1
1
034180
Prihvati za steznu glavu
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Du
ljin
am
m
mm
jer
Pr
om
at
ihv
Pr
Po
go
n/
na
vo
j
Alat za zabijanje SDS-plus za sidra
Informacije za narudžbu
M8
SDS-plus
6,0
80
1 618 600 007
P0b
1
1
074162
M10
SDS-plus
8,4
86
1 618 600 008
P0b
1
1
057240
Glave za ispiranje
Glava za ispiranje za usisno svrdlo sa spojnim crijevom
Za GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional
-
-
-
-
2 607 000 176
P0b
1
1
069694
60
2 605 702 027
P0b
1
1
077842
Glava za ispiranje za usisno svrdlo
za promjer crijeva 12 mm
-
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
-
56
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 167
Bosch pribor 11/12
Pribor i pomagala
za bušilice
Brzostezne glave
. ..
..
.. .. .. .. ..
.. .. ...
. .. . . . .. .. .
. ..
1
2
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
at,
r as
ka
po
,b
n
r.
ihv
Pr
Sli
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
aj
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
od
nja
,
Ra
s
do pon
mm zat
ez
a
Sa
mo
za
De
blo
sn
ka
ii
du
lije
vre
Os
vi
igu
ten
ho
rač
a
d
St
za
ac
t
ez
ion
ne
arn
sil
Bu
ab
e
šil
uš
ica
ilic
Ud
a
arn
ab
Ak
uš
ilic
um
a
ula
tor
Ak
um
sk
ula
a
bu
tor
Ak
šil
ska
um
ica
uda
ula
rna
tor
b
uši
sk
lica
i iz
vij
ač
Brzostezna glava do 10 mm
Informacije za narudžbu
1–6
1/4" – 6k
1
2 608 572 072
C1a
1
1
1 – 10
1/4" – 6k
2
2 608 572 075
C1a
1
1
085441
0,5 – 10
3/8" – 24
3
1 608 572 018
C1a
1
1
037938
1 – 10
3/8" – 24
4
2 608 572 080
C1a
1
1
092050
1 – 10
3/8" – 24
4
2 608 572 068
C1a
1
1
092036
1 – 10
3/8" – 24
7
2 608 572 183
C1a
1
1
290982
0,5 – 10
1/2" – 20
3
1 608 572 007
C1a
1
1
049870
1,5 – 10
1/2" – 20
5
2 608 572 053
C0a
1
1
073868
1 – 10
1/2" – 20
8
2 608 572 218
C1a
1
1
348638
0,5 – 10
B-12
3
1 608 572 004
C0a
1
1
057066
3
4
5
085434
7
8
. .. . . .
. .. . . ... . .. .. ..
. .. . . .. . . .. . ..
. ..
1
2
Ka
tal
oš
ki
br.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
n
po
ka
,
r as
at,
ihv
Pr
Sli
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
aj
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
d
,o
nja
za
Ra
s
do pon
mm zat
e
Sa
mo
za
De
blo
sn
ka
ii
du
lije
vre
Os
vi
igu
ten
ho
rač
a
d
St
za
ac
t
ez
ion
ne
arn
sil
Bu
ab
e
šil
uš
ica
ilic
Ud
a
arn
ab
Ak
uš
ilic
um
a
ula
tor
Ak
um
sk
ula
a
bu
tor
Ak
šil
ska
um
ica
uda
ula
rna
tor
HM
b
uši
sk
ste
lica
i iz
zn
vij
eč
ač
elj
us
ti
Brzostezna glava do 16 mm
Informacije za narudžbu
2 – 13
3/8" – 24
2
2 608 572 060
C1a
1
1
1,5 – 13
3/8" – 24
3
2 608 572 093
C1a
1
1
102643
1 – 13
1/2" – 20
1
1 608 572 017
C1a
1
1
037921
2 – 13
1/2" – 20
2
2 608 572 062
C1a
1
1
082754
2 – 13
1/2" – 20
3
2 608 572 034
C1a
1
1
064682
1,5 – 13
1/2" – 20
4
2 608 572 105*
C1a
1
1
111942
1,5 – 13
1/2" – 20
6
2 608 572 182
C1a
1
1
250975
3 – 16
5/8" – 16
1
1 608 572 014*
C0a
1
1
026147
1 – 13
B-16
5
1 608 572 003*
C0a
1
1
057059
3
4
5
080255
6
* Za veće bušilice i udarne bušilice od 680-1000 W primljene snage
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
168 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
. .
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
br.
ka
,
Sli
ica
šil
Ra
s
do pon
mm zat
ez
an
ja,
tez
ne
s
Bu
Os
igu
rač
za
lije
vi
ho
d
De
sn
ii
od
ile
Brzostezna glava sa SDS-plus prihvatnim drškom
Informacije za narudžbu
Brzostezna glava SDS-plus
1,5 – 13
1
2 608 572 227
C1a
1
1
370073
1
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 169
Bosch pribor 11/12
Zupčasta stezna glava
.. .. . .
. ... ... ... ... ...
.. . .. . . . .
D
B
B
D
D
F
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
at,
r as
ka
po
,b
n
r.
ihv
Pr
Sli
Svojstva proizvoda
G
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
aj
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
od
nja
,
Ra
s
do pon
mm zat
ez
a
Re
ze
rv
ni
De
klj
sn
uč
ii
lije
Os
vi
igu
ho
rač
d
St
za
ac
tez
ion
ne
arn
sil
Bu
ab
e
šil
uš
ica
ilic
Ud
a
arn
ab
Ak
uš
ilic
um
a
ula
tor
Ak
um
sk
ula
a
bu
tor
Ak
šil
ska
um
ica
uda
ula
rna
tor
b
uši
sk
lica
i iz
vij
ač
Zupčasta stezna glava do 10 mm
Informacije za narudžbu
0,5 – 6,5
3/8" – 24
1
2 608 571 010
C1a
1
1
042703
1 – 10
3/8" – 24
1
1 608 571 053
C1a
1
1
002608
1 – 10
3/8" – 24
1
1 608 571 066
C1a
1
1
018968
1 – 10
3/8" – 24
1
1 608 571 058
C1a
1
1
016506
1 – 10
1/2" – 20
1
1 608 571 054
C1a
1
1
002615
1 – 10
1/2" – 20
1
1 608 571 061
C1a
1
1
057004
1 – 10
1/2" – 20
1
1 608 571 068
C1a
1
1
010481
1
.. . ... ... ..
..
D
D
C
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
n
po
r as
br.
at,
ka
,
ihv
Sli
Pr
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
jed
Je
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
d
,o
nja
za
Ra
s
do pon
mm zat
e
Re
ze
rv
ni
klj
De
uč
sn
ii
lije
v
Os
ih
igu
od
rač
z
ate
St
ac
zn
ion
es
arn
ile
ab
Bu
šil
uš
ica
ilic
a
Ud
arn
ab
uš
ilic
a
Zupčasta stezna glava 13 mm
Informacije za narudžbu
1,5 – 13
1/2" – 20
1
1 608 571 048
C1a
1
1
041133
1,5 – 13
1/2" – 20
1
1 608 571 062
C1a
1
1
002639
1,5 – 13
1/2" – 20
2
1 608 571 045
C1a
1
1
002592
2,5 – 13
SDS-plus
3
1 618 571 014
C1a
1
1
006231
izvedba za rad čekićem
D
1
2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
3
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
170 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
. .. .. ..
. ..
A
A
1
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
jed
Je
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
r as
ka
,
at,
Sli
ihv
Pr
Svojstva proizvoda
A
br.
po
n
od
Ra
s
do pon
mm zat
ez
an
ja,
Re
ze
rv
ni
klj
De
uč
sn
ii
lije
v
Os
ih
igu
od
rač
z
ate
St
ac
zn
ion
es
arn
ile
ab
Bu
šil
uš
ica
ilic
a
Ud
arn
ab
uš
ilic
a
Zupčasta stezna glava 16 mm
Informacije za narudžbu
3 – 16
5/8" – 16
2
1 608 571 057
C1a
1
1
026116
3 – 16
5/8" – 16
1
1 608 571 056
C0a
1
1
047241
3 – 16
B-16
1
2 608 571 020
C0a
1
1
047876
2
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 171
Bosch pribor 11/12
Bosch sustavna stezna glava
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Pr
ihv
at,
r as
po
Ra
s
do pon
mm zat
ez
a
n
nja
,
od
Bosch sustavna stezna glava za bušaće čekiće
Informacije za narudžbu
Izmjenjiva stezna glava SDS-plus
Za GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E
SDS
SDS-plus
2 608 572 059
C0a
1
1
077606
1
144247
Izmjenjiva stezna glava SDS-plus
Za GBH 2-24 DFR; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE; PBH 240 RE
SDS
SDS-plus
2 608 572 112
C1a
1
Brzostezna glava s adapterom
Za GBH 2-24 DFR; GBH 24 VF; GBH 24 VFR Professional; PBH 200 FRE;
PBH 220 RE; PBH 240 RE
SDS
1,5 – 13
1 617 000 328
C1a
1
1
127608
2 608 571 066
C1a
1
1
223874
Zupčasta stezna glava s adapterom
Rezervni ključ 1 607 950 045
Za PBH 200 FRE
SDS
1 – 13
Brzostezna glava SDS-plus
Za GBH 2-26 DFR; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional
SDS
SDS-plus
2 608 572 213
C0a
1
1
336932
Brzostezna glava s adapterom
Za GBH 2-26 DFR; GBH 3-28 DFR; GBH 4-32 DFR; GBH 36 VF-LI Professional
SDS
1,5 – 13
2 608 572 212
C0a
1
1
336925
SDS-top
2 608 572 133
P1c
1
1
200721
Izmjenjiva stezna glava SDS-top
Za GBH 4-top Professional
SDS
Brzostezna glava s adapterom
Za GBH 4-top; GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E
SDS
1,5 – 13
2 607 001 316
C1a
1
1
184151
SDS-plus
2 608 572 159
C1a
1
1
251013
1,5 – 13
2 608 572 146
C1a
1
1
217644
Izmjenjiva stezna glava SDS-plus
Za GBH 3-28 FE Professional
SDS
Brzostezna glava s adapterom
Za GBH 3-28 FE Professional
SDS
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
172 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Ra
s
do pon
mm zat
ez
an
ja,
Pr
ihv
at,
r as
po
n
od
Bosch sustavna stezna glava za udarne bušilice
Informacije za narudžbu
Brzostezne glave
Za GSB 650 RE „Press+Lock“ Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE;
PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 700 RE, PSB 700 RES;
PSB 1000 RPE
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 572 110
C1a
1
1
125956
Zupčasta stezna glava
Rezervni ključ 1 607 950 045
Za GSB 650 RE „Press+Lock“ Professional; PSB 450; PSB 500; PSB 550 RA; PSB 550 RE;
PSB 570; PSB 600; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 750-2 RE;
PSB 750-2 RPE „Auto-Lock“; PSB 1000 RPE
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 571 056
C1a
1
1
125949
Brzostezna glava, kromirana
Za GSB 13 RE; GSB 16; GSB 16 RE; GSB 18-2 RE „Auto-Lock“/„Press+Lock“;
GSB 19-2 RE Professional
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 572 149
C1a
1
1
223416
Brzostezna glava, kromirana
Za GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET; GSB 21-2 RE Professional; PSB 850;
PSB1000; PSB 1200 „Auto-Lock“
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 572 150
C1a
1
1
223423
Zupčasta stezna glava, kromirana
Rezervni ključ 1 607 950 045
Za GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET, GSB 21-2 RE; GSB 22-2 RCE;
GSB 22-2 RE Professional; PSB 850; PSB 1000; PSB 1200 „Auto-Lock“
1/2" – 20
1,5 – 13
2 608 571 068
C1a
1
1
223409
1
509268
Bosch sistemska stezna glava za udarne bušilice-izvijače i bušilice-izvijače
Za GSR 10,8 V-Li-2 Professional
1/2" – 20
1 – 10
2 608 572 257
C1a
1
Brzostezne glave
Za GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2; GSB 18 VE-2-LI; GSR 12 VE-2;
GSR 14,4 VE-2; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 VE-2; GSR 18 VE-2-LI Professional
1/2" – 20
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1,5 – 13
2 608 572 247
C1a
1
1
435215
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 173
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Pr
ihv
at,
Ka
tal
oš
ki
r as
po
n
Ra
s
do pon
mm zat
ez
an
ja,
od
Bosch sustavna stezna glava za bušilice-izvijače
Informacije za narudžbu
Brzostezna glava 1-10 mm
Za PSB 12 VE-2 do PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2 do PSR 18 VE; i za PSR 14,4 Li-2; PSR 18 Li-2
1 – 10
2 608 572 210
3/8" – 24
C1a
1
1
332996
Brzostezna glava 1-10 mm
otporna na udarno bušenje
Za PSB 12 VE-2; PSB 14,4 VE-2; PSB 18 VE-2; PSB 24 VE-2; PSR 9,6 VE-2 do PSR 18 VE
1 – 10
2 608 572 144
1/2" – 20
C1a
1
1
217590
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Re
fer
en
tn
i
tip
Re
ze
rv
ni
klj
uč
, ti
Va
p
njs
ka
du
ljin
a(
L1
Du
)m
ljin
m
ak
lju
ča
(L2
Ve
)m
lič
m
ina
(S
W
)m
m
Pr
om
jer
klj
uč
a(
Z)
mm
Rezervni ključ za zupčastu steznu glavu
Informacije za narudžbu
S3
A
110
50
4
8
1 607 950 041
C1d
1
5
ZS14
B
60
30
-
6
1 607 950 042
C1d
1
5
016476
S2
C
110
40
4
6
1 607 950 044
C1d
1
5
002363
024556
S2
D
110
40
-
6
1 607 950 045
C1d
1
5
002370
S14
F
80
30
5
6
1 607 950 053
C1d
1
5
033480
S1
G
60
30
-
4
1 607 950 028
C1d
1
1
057332
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Ra
sp
on
za
tez
br
oj
an
ja
Dvočeljusni rezač navoja
Informacije za narudžbu
Dvočeljusni rezač navoja, prihvat 1/2"-20 UNF
Za GGW 10 E Professional
M 3,5-M 14
2 608 573 004
C0a
1
1
046398
1 608 573 002
C0a
1
1
026161
Dvočeljusni rezač navoja, prihvat B 12
M5-M12
Dvočeljusni rezač navoja, prihvat šesterostrani prihvat 11 mm s žlijebom za kuglični raster za
rezanje navoja
M5-M12
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
1 608 573 003
C0a
1
1
057219
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
174 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
Ra
sp
on
za
tez
an
ja
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Dvočeljusni rezač navoja
Informacije za narudžbu
Rezervni ključ za dvočeljusnu steznu glavu
-
1 607 950 002
P0b
1
1
024549
-
1 600 390 003
P0b
1
1
057417
-
1 600 390 002
P0b
1
1
057400
Rezervna stezna čeljust desno
Rezervna stezna čeljust lijevo
Valjkasta spojnica i adapter
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ź Preporučeno za rezanje sprežnih vijaka
Ź Zakretni moment za stezanje podesiv od 3 do 10 Nm
Ź S unutarnjim konusom B 12 za pričvršćenje na adapteru i vanjskim konusom B 12 za
pričvršćenje brzo izmjenjive čahure
Informacije za narudžbu
Valjkasta spojnica
Za GGW 10 E Professional
1 606 407 001
C0a
1
1
024464
3 603 121 006
C0a
1
1
050333
Adapter za valjkastu spojnicu 1 606 407 001
1/2"-navoj na vanjskom konusu B 12
Za GGW 10 E Professional
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 175
Bosch pribor 11/12
Brzo izmjenjiva čahura
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ź Prikladna za zavrtanje sprežnih vijaka, s unutarnjim šesterostranim prihvatom od 11 mm
za prihvat stezne glave za sprežne vijke
Informacije za narudžbu
Brzo izmjenjiva čahura, unutarnji konus B 12
Za GGW 10 E Professional
1 608 572 503
C0a
1
1
026154
Stezna glava za sprežne vijke sa šesterostranim prihvatom od 11 mm
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Po
g
on
/n
av
oj
Ź Za umetanje u brzo izmjenjivu čahuru
Informacije za narudžbu
Za GGW 10 E Professional
M6
1 608 502 009
C0a
1
1
024662
M8
1 608 502 011
C0a
1
1
024679
M10
1 608 502 013
C0a
1
1
024686
M12
1 608 502 021
C0a
1
1
024709
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Konični trn i redukcijska čahura
Informacije za narudžbu
Konusni trn
MK 2 na 5/8" za korištenje steznih glava s promjerom stezanja do 16 mm, 5/8"-16 UNF
Za GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional
1 603 115 004
P0b
1
1
024235
P0b
1
1
056397
P0b
1
1
204507
Redukcijska čahura
MK 2 na MK 1
Za GBM 23-2; GBM 23-2 E; GBM 32-4 Professional
1 608 598 028
Redukcijska čahura
MK 3 na MK 2, za Bosch GBM 32-4 Professional
3 600 320 014
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
176 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Kutne bušaće glave
Informacije za narudžbu
Kutna bušaća glava za lake bušaće čekiće s SDS-plus prihvatom, promjer vrata vretena 43 mm
1 618 580 000
C0a
1
1
015790
2 607 018 299
C0a
1
1
112734
2 603 201 022
C0a
19
1
112741
Igličasti skidač NA 19
Igličasti skidač NA 19
Za GBH 4 DSC Professional
Rezervne igle za igličasti skidač NA 19
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 177
Bosch pribor 11/12
Košare za miješanje
Ź Univerzalni alati za miješanje za ručne mje-
šalice ili bušilice s prihvatom stezne glave
različitih proizvođača
Košare za miješanje za ručne mješalice, odozdo prema gore
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
mi
ješ
an
ja,
do
k
Ko
lič
ina
mi
ješ
an
ja,
od
k
Ko
lič
ina
Uk
up
Pr
om
na
du
jer
,k
oš
ljin
ara
am
m
mm
g
g
Ź Prikladne za gotovu žbuku, beton, mort, estrih
Ź Djelovanje odozdo prema gore
Ź M 14 vanjski navoj
Informacije za narudžbu
Za GRW 9; GRW 11 E Professional
120
600
15
25
2 607 990 016
C1d
1
1
078788
140
600
25
40
3 609 201 038
C1d
1
1
061339
160
600
30
60
2 607 990 017
C1d
1
1
078795
C1d
1
1
085045
Košara za miješanje nehrđajućeg čelika (inox)
Za GRW 9; GRW 11 E Professional
140
600
25
40
2 607 990 023
Košare za miješanje za bušilice, odozgo prema dolje
Ź Prikladne za disperzijske boje, lakove, cementni mulj, tanke materijale vezane
gipsom i cementom
Ź Djelovanje odozgo prema dolje, bez prskanja
Ź M 14 vanjski navoj
Za GRW 9; GRW 11 E Professional
120
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
600
15
25
2 607 990 014
C1d
1
1
078771
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
178 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Košare za miješanje za bušilice, odozdo prema gore
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
mi
ješ
an
ja,
do
k
Ko
lič
ina
mi
ješ
an
ja,
od
k
Ko
lič
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
,k
oš
ina
ara
mm
mm
g
g
Ź Prikladne za gotovu žbuku, beton, mort, estrih
Ź Djelovanje odozdo prema gore
Ź S vanjskim šesterostranim prihvatom
Informacije za narudžbu
Košara za miješanje
Veličina 12 mm
Za GRW 9 Professional
120
600
15
25
2 607 990 015
C1d
1
1
080521
140
600
25
40
2 607 990 022
C1d
1
1
085038
Lake košare za miješanje za bušilice, odozgo prema dolje
Ź Prikladne za disperzijske boje, lakove, zidne boje, ljepilo za tapete
Ź Djelovanje odozgo prema dolje, bez prskanja
Ź S vanjskim šesterostranim prihvatom
Laka košara za miješanje
Veličina 8 mm stezna glava 10 mm
Za GRW 9 Professional
60
400
1
5
2 607 990 024
C1d
1
1
085052
80
400
5
10
2 607 990 025
C1d
1
1
085069
Laka košara za miješanje
Veličina 10 mm stezna glava 13 mm
Za GRW 9 Professional
100
600
15
20
2 607 990 026
C1d
1
1
085076
120
600
20
30
2 607 990 029
C1d
1
1
085106
Lake košare za miješanje za bušilice, odozdo prema gore
Ź Prikladne za mort, punilo, žbuku, ljepilo za pločice
Ź Djelovanje odozdo prema gore
Ź S vanjskim šesterostranim prihvatom
Laka košara za miješanje
Veličina 8 mm stezna glava 10 mm
Za GRW 9 Professional
85
400
5
10
2 607 990 027
C1d
1
1
085083
20
2 607 990 028
C1d
1
1
085090
Laka košara za miješanje
Veličina 10 mm stezna glava 13 mm
Za GRW 9 Professional
105
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
600
10
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 179
Bosch pribor 11/12
Miješač boje za bušilice
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
mi
ješ
an
ja,
do
k
Ko
lič
ina
mi
ješ
an
ja,
od
k
Ko
lič
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
,k
oš
ina
ara
mm
mm
g
g
Ź Prikladan za vrtloženje lakova, lazura
Informacije za narudžbu
350
1
5
1 609 200 291
C1d
br
oj
60
]
Miješač boje s 6 mm okruglim prihvatom
1
1
004596
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Du
ljin
a[
mm
Adapter za košare za miješanje
Informacije za narudžbu
Adapter za košare za miješanje s unutarnjim navojem 5/8"-16 UN-2a
55
3 609 201 039
C1d
1
1
050500
215
3 609 201 037
C1d
1
1
051972
C1d
1
1
080538
C1d
1
1
078801
C1d
1
1
046244
Adapter za košare za miješanje s unutarnjim navojem 1/2"-20 UNF
60
2 607 990 019
Adapter za košare za miješanje s unutarnjim navojem M 14
60
2 607 990 018
Adapter za košare za miješanje s unutarnjim konusom B 16
60
2 607 990 006
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Univerzalna zaštita protiv prskanja i ručka
Informacije za narudžbu
Univerzalni štit protiv prskanja
2 607 990 020
P0b
1
1
078757
P0b
1
1
078764
Ručka za univerzalnu zaštitu protiv prskanja
Za sve strojeve s promjerom vrata vretena 43 mm
2 607 990 021
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
180 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Stalak za bušenje i stege
Ź Robusni, stabilni stalak za bušenje za
precizan rad
Ź Velika udobnost korištenja zahvaljujući
brzo podesivim steznim polugama
Stalak za bušenje DP 500
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ź Za sve bušilice s promjerom vrata vretena 43 mm
Ź Prilagodljivo podesivi graničnik dubine s prikazom skale do 65 mm
Ź Temeljna ploča: 220 x 213 mm
Ź Duljina stupa: 500 mm / promjer stupa: 40 mm
Ź Radni hod: 65 mm
Ź Istak: 165 mm
Ź Promjer stezanja: 43 mm
Ź Težina: 5 kg
Informacije za narudžbu
Stalak za bušenje DP 500
2 608 180 009
C1a
1
1
436076
Brza stega SC 165
Ź Za stalak za bušenje DP 500
Ź Za brzo učvršćivanje radnih predmeta kao što su limovi, cijevi, profili
Ź Laka upotreba jednom rukom
Ź Promjer stupa: 40 mm
Ź Istak: 165 mm
Ź Težina: 1 kg
Brza stega SC 165
2 608 180 010
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
C1a
1
1
436083
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 181
Bosch pribor 11/12
Strojne stege,
držač za bušilice
Ź Strojne stege s ergonomskim steznim
ručkama za pouzdano brzo podešavanje i
profilne stezne čeljusti
Ź Za siguran rad pretežno u željezu i neželjeznim metalima i s velikom udobnošću
korištenja
Brzo stezanje kod MS 65 i MS 80 s ergonomskom
šupljom ručkom
Strojne stege za hobi majstore
Svojstva proizvoda
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
sti
lju
če
ina
Šir
Ra
Ra
sp
zm
on
ak
mm
pr
or
ez
mm
am
m
Ź S brzosteznom napravom, kućištem od aluminijskog tlačnog lijeva, čeličnim čeljustima
Informacije za narudžbu
Strojne stege MS 65
80
65
65
2 608 030 053
C1d
1
1
092401
80
80
2 608 030 055
C1d
1
10
092425
Strojne stege MS 80
95
Strojne stege za obrtničku primjenu
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
kg
ina
Te
ž
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
sti
lju
če
ina
Šir
Ra
Ra
sp
zm
on
ak
mm
pr
or
ez
mm
am
m
Ź Od stabilnog sivog lijeva, s profiliranim ručkama, posebno vođenim čeličnim čeljustima,
brzosteznom napravom
Informacije za narudžbu
Strojne stege MS 80 G
100
80
80
1,886
2 608 030 056
C1d
1
1
092432
100
3,560
2 608 030 057
C1d
1
1
092449
Strojne stege MS 100 G
135
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
100
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
182 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Držač za bušilice
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ź Za stacionarni rad s bušilicom
Ź Laka izvedba
Ź Mogućnost zakretanja horizontalno i vertikalno za 360°, fiksiranje u svakoj poziciji
Informacije za narudžbu
Držač za bušilice
2 608 120 004
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
C1d
1
1
087865
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 183
Bosch pribor 11/12
Pribor za
drvene spojeve
Ź Pribor za tiple za jednostavno i precizno
bušenje provrta za tiple
Ź Set drvenih tipli za savršene drvene
spojeve
Bosch šablona za bušenje preciznih rupa za tiple
Šablona za bušenje rupa za tiple
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ź Prikladna za promjere svrdla 3; 3,3; 4; 4,2; 5; 6; 6,8; 8; 10; 12 mm
Ź Za stručni laki rad sa svrdlima za drvo, čelik i višenamjenskim svrdlima
Informacije za narudžbu
Šablona za bušenje rupa za tiple
2 607 000 549
C1a
1
1
085397
Rebrasti drveni tipli
Svojstva proizvoda
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
m
am
ljin
Du
Pr
om
jer
mm
Ź Rebrasti drveni tipli s Ø 6; 8; 10 mm
Informacije za narudžbu
6
30
2 607 000 443
P1d
200
1
6
30
2 607 000 444
P1d
50
1
085793
8
40
2 607 000 445
P1d
150
1
085274
085786
8
40
2 607 000 446
P1d
40
1
085281
10
40
2 607 000 447
P1d
120
1
085298
10
40
2 607 000 448
P1d
30
1
085304
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
184 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Setovi drvenih tipli
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
mm
ina
Du
lj
Pr
om
jer
mm
Ź Setovi sa svrdlom za drvo, graničnikom dubine, postavljačem za tiple, drvenim tiplima,
ljepilom
Ź Broj tipli: za Ø 6 i 8 mm: 25 tipli, za Ø 10 mm: 20 tipli
Informacije za narudžbu
32-dijelni set drvenih tipli
6
30
2 607 000 449 PC1a
32
1
085311
8
40
2 607 000 542 PC1a
32
1
085328
40
2 607 000 543 PC1a
27
1
085335
27-dijelni set drvenih tipli
10
Garniture postavljača za tiple
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
br
oj
Ka
tal
oš
ki
Pr
om
jer
mm
Ź Za jednostavno markiranje rupa za tiple
Informacije za narudžbu
4-dijelni set postavljača za tiple
6
2 607 000 544
P1c
4
1
085342
8
2 607 000 545
P1c
4
1
085359
10
2 607 000 546
P1c
4
1
085366
6
8
10
2 607 000 548
P1c
1
1
085380
Graničnici dubine
Set graničnika dubine s ključem
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 185
Bosch pribor 11/12
Pumpe za vodu
Ź Praktične univerzalne pumpe, primjena sa
svim bušilicama
Ź Protok pumpe: 1500 do 2500 l/h, pogon
pomoću stezne glave
Ź Pumpa usisava samostalno i sama se hladi
Ź Učvršćivanje kućišta od otporne plastike
pomoću držača pumpe za vodu
Ź Napomena: pridržavajte se sigurnosnih
navoda
Jednostavna instalacija na svim bušilicama
Pumpe za vodu
1/2
-
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
l/h
Ka
tal
oš
ki
o,
uh
Pr
oto
k
Ra
dn
as
vis
na
Po
tis
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
ks
ma
m
ina
isa
va
us
ina
V is
.s
ks
nja
ča
lju
rik
ip
Na
vo
jn
ma
ola
kc
ola
ac
jev
cri
ak
juč
ikl
Pr
ec
.m
Ź Sigurnosna napomena: Nije prikladno za zapaljive tekućine,
koristite samo s FI-zaštitnom sklopkom
Informacije za narudžbu
3
18
10
1500
2 609 200 250
C1d
1
1
085205
Pumpa za vodu s kućištem od plastike otporne na udarce
1/2
-
4
40
30
2000
2 609 200 251
C1d
1
1
085212
1/2
3/4
R 3/4
4
40
30
2500
2 609 200 252
C1d
1
1
085229
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
186 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Držač pumpe za vodu, krilo rotora i usisni filter
Informacije za narudžbu
Držač za pumpu za vodu
Za pumpe za vodu 2 609 200 251; 2 609 200 252
2 609 200 253
C1d
1
1
085236
2 609 200 254
C1d
1
1
085243
2 609 200 255
C1d
1
1
085250
Rezervno krilo rotora za sve pumpe
Usisni filtar
za crijeva od 1/2" i 3/4"
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 187
Bosch pribor 11/12
Graničnici dubine i ručke
za bušilice
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ka
tal
oš
ki
Du
lj
ina
mm
Graničnici dubine
Informacije za narudžbu
Graničnik dubine
Za dodatnu ručku 1 612 025 024
Od plastike sa skalom
210
1 613 001 005
P0b
1
1
006163
210
1 613 001 010
P0b
1
1
068062
Graničnik dubine
Za dodatnu ručku 1 612 025 032
Od čelika, bez skale
Graničnik dubine
Za dodatnu ručku 2 602 025 077 i 2 602 025 062
Od čelika, bez skale
310
1 613 001 003
P0b
1
1
027069
210
2 603 001 019
P0b
1
1
144223
Graničnik dubine
Za dodatnu ručku 2 602 025 102
Od plastike, sa skalom
Uređaj za oštrenje svrdla S 41
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ź Za bušilice s promjerom vrata vretena 43 mm, optimalni broj okretaja
2000 do 3000 o/min
Ź Za svrdla s promjerom od 2,5 mm do 10 mm i kutom vrha 118°
Informacije za narudžbu
Uređaj za oštrenje svrdla S 41
2 607 990 050
C1a
1
1
070249
C0a
1
1
070256
Rezervna brusna ploča za uređaj za oštrenje svrdla
2 608 600 029
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
188 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ručke – univerzalne
Informacije za narudžbu
Ručka – univerzalna
Za sve strojeve s promjerom vrata vretena 43 mm s PowerLight
2 602 025 150
P0b
1
1
364683
Ručke za bušilice
Ručka za bušilice
Za GBM 13; GBM 13 HRE; GBM 16-2 RE; GRW 11 E; GSB 22-2 RCE Professional
1 612 025 020
P0b
1
1
026987
Ručke za udarne bušilice
Ručka za udarne bušilice
Za GBH 2-23 RE; GBH 2-24; GBH 24 V; GBH 24 VF; GBH 24 VFR; GBH 24 VRE; GBN 2 SE/SR;
GSB 16 RE; GSB 18-2; GSB 18-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE; GSB 20-2 RET;
GSB 22; GSB 22-2 RCE; GSB 22-2 RE Professional; PBH 20
2 602 025 120
P0b
1
1
266734
Ručka za udarne bušilice
Za GBH 2 C; GBH 2-18 E; GBH 2-18 RE Professional; PSB 14,4 V-i; PSB 500; PSB 500-2;
PSB 500 RE; PSB 530 RE; PSB 550 RA; PSB 550 RE; PSB 570; PSB 570 RE; PSB 580 RE;
PSB 600; PSB 600 RE; PSB 600 RES; PSB 600 RPE; PSB 600-2; PSB 650 RA; PSB 650 RE;
PSB 650 RPE; PSB 700 RE; PSB 700 RES; PSB 730-2 RPE; PSB 750; PSB 850; PSB 1000;
PSB 1000 RPE; PSB 1200; PSB 6500 RE
2 602 025 102
P0b
1
1
144216
P0b
1
1
437615
2 602 025 190
P0b
1
1
521987
2 602 025 193
P0b
1
1
543828
Ručka za udarne bušilice, promjer stezanja 58,5 mm
Za GSB (0 601 994 …); GSR (0 601 993 …) Professional
2 602 025 169
Ručka za udarne bušilice
Za GSB 16 RE; GSB 19-2 RE; GSB 19-2 REA Professional
Ručka za udarne bušilice
Za GSB 21-2 RE; GSB 21-2 RCT Professional
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 189
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ručke za bušaće čekiće
Informacije za narudžbu
Ručka za bušaće čekiće
Za GBH 4-top; GBH 4 DFE; GBH 4 DSC Professional; PBH 300 E
2 602 025 077
P0b
1
1
076678
1 612 025 032
P0b
1
1
027014
2 602 025 086
P0b
1
1
084697
2 602 025 076
P0b
1
1
072380
2 602 025 062
P0b
1
1
042482
2 602 025 063
P0b
1
1
042499
2 602 025 142
P0b
1
1
336949
2 602 025 103
P0b
1
1
167178
Ručka za bušaće čekiće
Za GAH 500 DSR; GBM 13 HRE Professional
Ručka za bušaće čekiće
Za GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional
Ručka za bušaće čekiće
Za GSH 10 C; GSH 11 E Professional
Ručka za bušaće čekiće
Za GBH 5-40 DCE; GBH 8 DCE; GBH 38 Professional
Ručka za bušaće čekiće
Za GSH 4; GSH 5 ... Professional
Ručka za bušaće čekiće
Za GSH 5 CE; GSH 388 Professional
Ručka za bušaće čekiće
Za GBH 7 DE; GBH 7-46 DE Professional
Ručka za bušaće čekiće
Za GBH 3-28 DFR (3 611 B4A 0..) i GBH 3-28 DRE (3 611 B3A 0..) Professional
2 602 025 191
P0b
1
1
522519
P0b
1
1
217651
Ručka za bušaće čekiće
Za GBH 3-28; GBH 3-28 E; GBH 3-28 FE Professional
2 602 025 112
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
190 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
Svojstva proizvoda
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Ka
tal
oš
ki
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
Ručke za bušaće čekiće
Informacije za narudžbu
Ručka za bušaće čekiće
Za GSH 5; GBH 5-38; GBH 5-40; GBH 5-40 DC; GSH 388 Professional
2 602 025 117
P0b
1
1
251037
Ručka za bušaće čekiće
Za GBH 2-20 D; GBH 2-26 DBR; GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE;
GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE; GBH 2-26; GBH 2-28 D; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV; GBH 18 V-LI;
GBH 36 V-LI Professional
2 602 025 141
P0b
1
1
334068
2 602 025 176
P0f
1
1
466585
Ručka
Za GBH 4-32 DFR Professional
Kontrola kuta bušenja
Pomagalo za okomito bušenje
za točno pravokutno bušenje. Primjena u kombinaciji s univerzalnom ručkom
2 608 025 120
1 608 190 006
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
P1d
1
1
002554
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice | 191
Bosch pribor 11/12
Pribor za glodanje
za bušilice
Ź Savitljiva vratila i glodala za rad slobod-
nom rukom za naknadnu obradu drva,
plastike, željeza i neželjeznih metala
Glodanje s savitljivim vratilom na uskim mjestima
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
mm
gla
va
na
St
ez
Du
ljin
am
m
pr
e
mi poru
n-1 če
ni
br
oj
ok
ret
aja
Savitljiva vratila
Informacije za narudžbu
Adaptersko savitljivo vratilo
Posebni klizni ležaj
1250
1-6
2 609 200 195
C1d
1
1
085113
3500
0,5-6
2 609 200 196
C1d
1
1
085120
-
-
2 608 572 097
C0a
1
1
106153
3500
Adaptersko savitljivo vratilo
Brončani ležaj, vrlo fleksibilan
1250
Rezervna stezna glava
-
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
.
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
jer
Pr
om
br
oj
pr
ihv
ljin
du
na
Uk
up
Svojstva proizvoda
Ka
tal
oš
ki
a(
m
)m
(D
jer
Pr
om
ata
L2
(d
)m
)m
m
m
Glodalo za rad slobodnom rukom
Informacije za narudžbu
3-dijelni set glodala za rad slobodnom rukom
Prikladan za drvo i obojenemetale
3-dijelni set s oblicima: okrugli, cilindrični, konusni
Preporučeni broj okretaja: 1000 do 3000 o/min
16
16
16-7
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
60
65
48
6
1 609 200 307 PC1a
1
1
004602
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
192 | Bušenje | Pribor za bušaće čekiće i bušilice
Bosch pribor 11/12
.
EA
N
31 -šif
65 ra
14
0..
Ka
tal
oš
ki
ihv
pr
jer
Pr
om
Svojstva proizvoda
br
oj
Vr
sta
am
ba
laž
e
Pr
od
ajn
a
j
Je
ed
d
ini
po inic
ca
šil a p
jci ak
¹
ira
nja
u
)m
(d
ata
(L2
ina
Uk
up
na
du
lj
Pr
om
jer
(D
)m
m
)m
m
m
Glodalo za rad slobodnom rukom
Informacije za narudžbu
Glodalo za rad slobodnom rukom
Prikladan za drvo i obojenemetale
Oblik: cilindrični / okrugli
Preporučeni broj okretaja: 1000 do 3000 o/min
14
65
6
2 609 200 197 PC1a
1
1
085137
1
1
085144
1
1
004619
Glodalo za rad slobodnom rukom
Prikladan za drvo i obojenemetale
Oblik: kruška
Preporučeni broj okretaja: 1000 do 3000 o/min
16
65
6
2 609 200 198 PC1a
4-dijelni set glodala za rad slobodnom rukom
Prikladan za željezo, drvo i obojene metale
4-dijelni set s oblicima: konkavni, konusni, cilindrični, okrugli
Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 o/min
13
13
13
13
56
56
56
56
6
1 609 200 314 PC1a
Brušeno svrdlo za glodanje HSS, vrh svrdla s križnim brušenjem 118°, duboko uvučeni rezni zupci
Prikladno za obojene metale, drvo
Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 o/min
6
90
6
2 608 597 528
P1c
1
1
107433
P1c
1
1
085151
Svrdlo za glodanje HSS s finom brusnom površinom
Prikladno za obojene metale, čelik, plastiku, drvo
Preporučeni broj okretaja: 1000 do 2000 o/min
6
85
6
2 609 200 199
U poglavlju Brušenje i poliranje naći ćete na stranici 498 pribore za brušenje za bušilice.
U poglavlju Brušenje i poliranje naći ćete na stranici 501 pribor za brušenje i poliranje.
Prodajna jedinica
(broj komada u jednom pakiranju)
¹ Jedinica pakiranja u pošiljci. Jedinica pakiranja u pošiljci sastoji se od određenog broja prodajnih jedinica.
Narudžbe se ispunjavaju samo u potpunim jedinicama pakiranja u pošiljci.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
6 078 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content