close

Enter

Log in using OpenID

CIJENA PANELA SA 4 VODILICE LINEA PANEL KARNIŠE

embedDownload
LINEA PANEL KARNIŠE
Karniše su izrađene od kvalitetnog masivnog drva i inoksa.
Montaža je moguća: na strop u mat (stma) i sjaj (stsj) inoks nosačima.
: na zid u mat (zima) i sjaj (zisj) inoks nosačima.
Prodaju se u boji:
WENGE (liw)
JAVOR (liv)
HRAST (lih)
TREŠNJA (lit)
U KOMPLETU JE SAV PRIBOR ZA MONTAŢU ( VODILICA, NOSAČI, ZAVRŠETCI, ČIČAK PROFILI I UTEZI)
NAPOMENA: PRILIKOM NARUDŢBE OBAVEZNO UPISATI ŠIFRU I NAZIV,
NAČIN MONTIRANJA (STROP ILI ZID) I OBRADU INOKSA(SJAJ ILI MAT)
CIJENA PANELA SA 4 VODILICE
ŠIFRA PANEL KOMPLETA
LIPAH
LI...
LI...
LI...
LIPAT
LI....
LI...
LI...
LIPAJ
LI...
LI...
LI...
200 STMA
200 STSJ
200 ZIMA
200 ZISJ
240 STMA
240 STSJ
240 ZIMA
240 ZISJ
300 STMA
300 STSJ
300 ZIMA
300 ZISJ
Kn/kom
"TREGER" PANEL KARNIŠE
"Treger" panel sistem je kombinacija "Treger" alu sistema i Oriente panel sistema tj. paneli su od
Oriente čičak profila i pripadajućih dijelova koji idu uz taj profil (klizači, čepovi panela i aluminijski uteg).
Montira se isključivo na zid, spada u jedno od najboljih estetskih rješenja sa panelima u prostoru
3 VODILICE
ŠIFRA ARTIKLA Kn/kom
4 VODILICE
5 VODILICA
ŠIFRA ARTIKLA
Kn/kom ŠIFRA ARTIKLA Kn/kom
TR-PAN 3/100
TR-PAN 4/140
TR-PAN 5/180
TR-PAN 3/140
TR-PAN 4/180
TR-PAN 5/220
TR-PAN 3/180
TR-PAN 4/220
TR-PAN 5/260
TR-PAN 3/220
TR-PAN 4/260
TR-PAN 5/300
TR-PAN 3/260
TR-PAN 4/300
TR-PAN 5/340
TR-PAN 3/300
TR-PAN 4/340
TR-PAN 5/380
TR-PAN 3/340
TR-PAN 4/380
TR-PAN 5/420
TR-PAN 3/380
TR-PAN 4/420
TR-PAN 5/460
TR-PAN 3/420
TR-PAN 4/460
TR-PAN 5/500
PANEL KARNIŠE SA 3. VODILICE
NAPOMENA: U cijenu je uključen sav pribor za potezanje i montažu panela.
Raspored i širina panela vrši se prema zadanoj dimenziji vodilice sa preklopom između panela
od 7-10. cm. Maksimalna dužina vodilice u komadu 6 metara.
3 VODILICE SA MEHANIZMOM
ŠIFRA ARTIKLA
Kn/kom
3 VODILICE BEZ MEHANIZMA
ŠIFRA ARTIKLA
OM 3/100
OMS 3/100
OM 3/140
OMS 3/140
OM 3/180
OMS 3/180
OM 3/220
OMS 3/220
OM 3/260
OMS 3/260
OM 3/300
OMS 3/300
OM 3/340
OMS 3/340
OM 3/380
OMS 3/380
OM 3/420
OMS 3/420
Kn/kom
Do 220 cm dužine moguće je pomicanje samo u jednu stranu sve preko ove dužine montira se
mehanizam za centralno otvaranje sa 5 panela.
PANEL KARNIŠE SA 4. VODILICE
NAPOMENA: U cijenu je uključen sav pribor za potezanje i montažu panela.
Raspored i širina panela vrši se prema zadanoj dimenziji vodilice sa preklopom između
panela od 7-10. cm. Maksimalna dužina vodilice u komadu 6 metara.
4 VODILICE SA MEHANIZMOM
ŠIFRA ARTIKLA
Kn/kom
4 VODILICE BEZ MEHANIZMA
ŠIFRA ARTIKLA
OM 4/220
OMS 4/220
OM 4/260
OMS 4/260
OM 4/300
OMS 4/300
OM 4/340
OMS 4/340
OM 4/380
OMS 4/380
OM 4/420
OMS 4/420
OM 4/460
OMS 4/460
OM 4/500
OMS 4/500
Kn/kom
Do 260 cm dužine moguće je pomicanje samo u jednu stranu sve preko ove dužine montira se
mehanizam za centralno otvaranje sa 7 panela.
PANEL KARNIŠE SA 5. VODILICE
OBAVEZNO prilikom narudţbe skicom ucrtati poloţaj panela u kanalima a ukoliko ide sa
mehanizmom treba ucrtati i smjer kretanja prvog panela i kao na donjoj slici ucrtati na kojoj
strani ide špaga.
NAPOMENA: U cijenu je uključen sav pribor za potezanje i montažu panela.
Raspored i širina panela vrši se prema zadanoj dimenziji vodilice sa preklopom između
panela od 7-10. cm. Maksimalna dužina vodilice u komadu 6 metara.
5 VODILICE SA MEHANIZMOM
ŠIFRA ARTIKLA
Kn/kom
5 VODILICE BEZ MEHANIZMA
ŠIFRA ARTIKLA
OM 5/220
OMS 5/220
OM 5/260
OMS 5/260
OM 5/300
OMS 5/300
OM 5/340
OMS 5/340
OM 5/380
OMS 5/380
OM 5/420
OMS 5/420
OM 5/460
OMS 5/460
OM 5/500
OMS 5/500
OM 5/540
OMS 5/540
OM 5/580
OMS 5/580
Kn/kom
Do 340 cm dužine moguće je pomicanje samo u jednu stranu sve preko ove dužine montira se
mehanizam za centralno otvaranje sa 9 panela.
"ORIENTE PANELI" – DIJELOVI SISTEMA
SLIKA I NAZIV ARTIKLA
"ORIENTE" Panel vodilica 3 kanala
"ORIENTE" Panel vodilica 4 kanala
"ORIENTE" Panel vodilica 5 kanala
ŠIFRA ARTIKLA
7-543
7-544
7-545
Maksimalna dužina vodilice 6 metara
Boja bijela, materijal ALUMINIJ.
Panel uteg
3-1350
Boja bijela ALUMINIJ
"ORIENTE" panel čičak profil
7-520
Boja bijela ALUMINIJ
"ORIENTE" čep panela
7-4094
"ORIENTE" klizač
7-4210
"ORIENTE" panel završetak obični 2 kanala
"ORIENTE" panel završetak obični 3 kanala
"ORIENTE" panel završetak obični 4 kanala
7-4212
7-4213
7-4406
"ORIENTE" španer univerzalni
7-4483
"ORIENTE" spojnica vodilice
7-4224
ALU-Element sa čičkom
7-960
Bijela ALUMINIJ, predviđen za SM-Vodilice
PVC klizni element
7-961
Sastavni dio ALU- Elementa sa čičkom
Kn/kom
"ORIENTE PANELI" – DIJELOVI SISTEMA
SLIKA I NAZIV ARTIKLA
Oriente završetak 3 kanala
Oriente završetak 4 kanala
Oriente završetak 5 kanala
Oriente rol završetak 4 kanala
Oriente rol završetak 5 kanala
ŠIFRA ARTIKLA
7-4203
7-4204
7-4205
7-8204
7-8205
Oriente L-komad
7-4208
Oriente T-komad
7-4209
Oriente povlakač panela
7-4482
Oriente stoper panela
7-4211
Panel špaga
7-2102
SM-Uteg
5-2401
Tipla 8 mm
Vijak 8 mm
T-8
V-8
Kn/kom
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
613 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content