close

Enter

Log in using OpenID

APOTEKA Merima

embedDownload
Zenica, Kakanj, Busovača, Žepče, Vitez, Fojnica, Visoko, Zavidovići, Maglaj, Tešanj, Doboj Jug, Usora ...
SUPERINFO
1.BH. BESPLATNE NOVINE
Petak, 24. decembar 2010 / broj 101
1
1
20
tel. 061 788 088, 063 992 100 www.superinfo.ba
NOVO U ZENICI
Interview sedmice
Nebojša
Nikolić
APOTEKA Merima
str. 3
Zimovanje na
Smetovima
str. 11
Nagrade
str. 7
Svi u Arenu
Bulevar Kulina bana (bivši restoran Niagara) 032/242-222
Zmajevi
za zeničko srce str. 10
2
Petak, 24. decembar 2010.
.
2
1
.
5
2
A
T
O
B
U
S
NIŽE CIJENE
-10%
3
Petak, 24. decembar 2010.
Interview sedmice
Nebojša Nikolić
Jednoglasni kod najvažnijih odluka
Koliko se Općinsko vijeće u ovoj
godini bavilo problemima koji su
od velike i vitalne važnosti za Zeničane?
„Vijeće općine Zenica ima svoj plan rada.
Pored tema koji se tiču direktne nadležnosti
općine Zenica, na gotovo svakoj sjednici se raspravlja i o onim temama koje su u nadležnosti kantona, Federacije ili države. Sve se radi s
ciljem da općinska administracija i Vijeće, kao
direktni predstavnici građana, daju inicijative i
smjernice višim organima vlasti kako bi donijeli
što bolja rješenja iz svoje nadležnosti a koji se
direktno tiču kvaliteta života u Zenici. Koliko u
tome uspjevamo cijene građani, ali držim da je
naš rad veoma interesantan za građane Zenice,
da raspravljamo i dotičemo se svih onih tema
koje se tiču svakodnevnog života Zeničana.“.
Šta je od bitnijih stvari realizovano na Vijeću u 2010. godini?
„Rezultati rada Vijeća u 2010. godini sa svojim odlukama biće takvi da će opredijeliti kvalitet
života u nekoliko sljedećih decenija. Iako to nije
naša direktna nadležnost, Vijeće općine je održalo nekoliko tematskih sjednica vezanih za zaštitu
okoliša. Prvi put od nastanka željezare na ovim
prostorima do danas taj privredni subjekt koji je
neosporno najveći zagađivač, dobio je okolinske
dozvole. One predstavljaju pravni okvir, preciziraju tačne rokove sa datumima za dovođenje
proizvodnje u skladu sa okolinskim standardima.
Prati se stanje zaštite okoliša i daju konkretne aktivnosti i zadaci za rješavanje problema. Zenica
je dobila federalnog inspektora za zaštitu okoliša
sa stalnim sjedištem u našem gradu, formiran
je štab za ekscesne situacije i slično. Moram
naglasiti da smo mi u ovoj godini, prvi u državi, izvršili analizu tla i biljaka u blizini industrijske
zone i donijeli zaključke o daljim aktzivnostima.
Krenuli smo i u realizaciju projekta izgradnje termoelektrane u Zenici. Dali smo prethodno saglasnost na koncesiju za izgradnju hidroelektrane
Vranduk, te saglasnost na potpisivanje Ugovora o
prijateljskom okruženju sa Elektroprivredom BiH.
Ugovorom se precizira izgradnja komunalne infra-
strukture u mjesnim zajednicama koje gravitiraju
hidroelektrani. Usvojili smo sve neophodne odluke vezane za kreditno zaduženje Općine Zenica za
potrebe izgradnje glavne gradske magistrale, razmatrali i intenzivirali aktivnosti vezane za izgradnju
regionalnog vodovoda Plava voda. Zatim, usvojen
je četverogodišnji plan ulaganja Općine Zenica iz
oblasti putne i vodovodne infrastrukture, kao i
oblasti javne rasvjete. Donijeli smo odluku o raspisivanju javnog poziva vezanog za deponiju industrijskog otpada Rača, prihvatili plan sanacije
za koji su od strane općine osigurana sredstva
za sanaciju i uklanjanje deponije komunalnog
otpada Siđe, donijeli odluku o zbrinjavanju svih
nosioca stanarskog prava čime je omogućeno
rušenje kasina u Blatuši, a Vijeće općine Zenica
je na zadnjoj sjednici dalo i saglasnost na kupovinu zemljišta za azil za pse. Vjerovatno i uvijek
može i mora biti bolje“.
Koliko je Zenica bila uspješna u
otvaranju vrata privrednicima?
„U prirodi čovjeka je da jako brzo zaboravi
loše trenutke iz svog života. Prije samo 15-ak
godina Zenica je u privrednom smislu bila skoro
mrtav grad. Industrije nije bilo, a sve ono što nam
je nekada bila pokretačka snaga nije postojalo.
Mi smo svi priželjkivali malo bolja vremena. Danas je situacija za razliku od perioda koji sam pomenuo, a koji nije tako daleko, znatno povoljnija.
Zahvaljujući entuzijazmu i ljubavi Zeničana prema
svom gradu, zahvaljujući ZEPS-u, pokrenutoj
integralnoj proizvodnji u Željezari, kao i izgradnji
infrastrukturnih objekata kao što su privredna
zona, stadion, muzej, Arena i slično, što priznali ili ne, jeste zasluga i općinske administracije i
Vijeća općine Zenica, stvoren je puno povoljniji
ambijent za privredu u Zenici. Danas je Zenica
jedan od najboljih, ako ne i najbolji i najprivlačniji
grad u BiH za privredna ulaganja. Danas u Zenici
imamo Prevent, Cimos, RM-LH, Messer, Francu
Zmajevac i mnoge druge firme. Zenica je otvoren
i jako pristupačan grad za privredne aktivnosti i
ovom prilikom pozivam sve one koji žele da razvijaju i pokrenu biznis u našem gradu, da to učine i siguran sam da se neće pokajati“.
Težište aktivnosti bilo je i na unapređenju kvaliteta života građana?
„U svakom slučaju, u zadnjih nekoliko godina
Zenica je samo u sportsku infrastrukturu uložila
više nego svi gradovi u Federaciji, a vjerovatno i
u cijeloj BiH. Ono na što se definitivno ide jeste
rekonstrukcija bazena u Crkvicama. Idejni projekat je gotov. Sastavni dio tog projekta, čija će
realizacija početi, će biti i zatvoreni bazen. Neosporna činjenica je da Zenici kao gradu zatvoreni
bazen jako bitan kako bi zaokružili svoju cjelinu
u sportskoj infrastrukturi.“
Kakav je plan rada Vijeća za narednu godinu?
„Vijeće svake godine donosi program rada i
on, pored djelovanja svih institucija, javnih preduzeća i javnih ustanova na području općine, uključuje i praćenje realizacije započetih aktivnosti
iz ranijeg perioda. Definitivno mislim da ćemo u
narednoj godini riješiti pitanje radnika Komrada, a
ono što je bitno je da ćemo nastaviti praksu reagovanja po svim pitanjima vezanim za stanovnike
općine Zenica“.
o
m
a
n
z
Mi
Ulica ZAVNOBIH-a 78a, naselje BRIST
Tel: 032/407-987, Fax: 032/449-193, GSM: 061/841-524
!
a
m
a
j
sa bo
4
ZDK
Vlada
Zeničko-dobojskog
kantona donijela je Odluku o privremenom finansiranju ZDK za
period januar-mart 2011. godine.
Ovom odlukom je utvrđen iznos
od 66,3 miliona maraka (tačno
66.312.700,00 KM) za privremeno finansiranje. Na ovoj sjednici
Vlada je usvojila Informaciju o
stanju priprema za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara
od prirodnih i drugih nesreća sa
mjerama za organizovanje, razvoj
i jačanje civilne zaštite u Kantonu.
Vlada je odobrila poticaje u oblasti poljoprivrede, i to: 50.000 KM
na ime podrške za otkup brojlera,
35.400 KM je odobreno registriranim farmama za proizvodnju
kravljeg mlijeka, dok je na ime
podrške za otkup svježeg voća i
povrća odobreno 46.657 KM.
Radni sastanak
U vezi sa temom izgradnje vodovoda Dobropolje-Mekiš, održan
je radni sastanak delegacije MZ
Dobropolje-Mekiš i predstavnika
KP “RAD” Tešanj sa Općinskim
načelnikom i saradnicima. Razgovarano je o izgradnji primarnog
voda sa rezervoara R1, kao i voda
kroz Dautovaču, te daljim prioritetima i finansinranjem na temelju
odluke Općinskog vijeća o finansiranju vodovoda.
Petak, 24. decembar 2010.
Najmenadžer Mahir Mujić
U Banja Luci je
održano tradicionalno,
dvadesettreće po redu,
proglašenje
najmenadžera Bosne i Hercegovine, gdje je tridesetak privrednika po
granama i oblastima
privrede proglašeno
najuspješnijima. Priznanje za najmenadžera u malom biznisu
uručeno je i direktoru
kompanije EZ d.o.o.
iz Busovače, Mahiru
Mujiću, za proizvodnju hemijskih
sredstava za čišćenje. Inače, kompanija EZ Busovača, kako nam je
istakao Mujić, egzistira od 1989.
godine. Na tržištu je prisutno sa tri
različita, ali međusobno povezana
proizvodna programa i to: Program
proizvodnje sredstava za održavanje higijene, pod prepoznatljivim imenom TISal, Citral i Lilla, Program proizvodnje kozmetičkih
preparata pod nazivom „Royal
line“, te Program
proizvodnje ekološki
prihvatljive brizgane
i puhane ambalaže.
U okviru programa
„TISal“, “Citral”, “Lilla” i „ROYAL LINE“
imamo oko tridesetak proizvoda za
široku potrošnju u
80 različitih pakovanja. Plasman i distribuciju proizvoda
obavljamo na kompletnoj teritoriji BiH,
kao i na teritoriji Hrvatske, Srbije
i Slovenije. Poseban akcent dat
je na razvoj tehnologije, stalno
uvođenje novih proizvoda, kao i
permanentno usavršavanje postojećeg kadra. Visoke standarde
kvaliteta, kao i zavidan dizajn proizvoda, poduzeće održava zahvaljujući poslovnim i prijateljskim
vezama sa poznatim svjetskim
proizvođačima srodnih djelatnosti.
Sirovine koje se koriste u proizvodnji su isključivo EU
porijekla što garantuje
visok stepen kvaliteta
proizvoda, sukladnost
sa Standardima i Direktivama Evropske Unije
što pridonosi uklanjanju
štetnih tvari za okoliš,
kancerognenih materija
i alergenih faktora.
Zimi u susret
Otvaranje zimske turističke
sezone obilježeno je brojnim događanjima čiji su domaćini bili
Kupres, Kozara, Bjelašnica i Jahorina. Na Kupresu se predstavila Turistička zajednica ZDK, a
svoje mjesto na ovoj manifestaciji
imala je i općina Maglaj. Načelnik
Mehmed Mustabašić predstavio
je maglajske turističke potencijale, a direktorica festivala “Studentsko ljeto” Rašida Mulalić govorila
je o festivalu koji ove godine slavi
četiri decenije, a etablirao se kao
turistički brend Maglaja. Posebno
interesovanje posjetilaca privukli
su Mapexovi nagrađeni proizvodi
rakije jabukovača, kruškovača i
viljamovka.
5
Petak, 24. decembar 2010.
Priznanje “najnačelnik” za Matu Zovku
U Banja Luci je održana tradicionalna manifestacija proglašenja
najmenadžera Bosne i Hercegovine. Dodijeljeno je i nekoliko priznanja ljudima koji nisu direktno
u biznisu, ali je njihov značaj za
podsticaj razvoju biznisa u našoj
državi jako veliki. Tako je priznanje “najnačelnik” uručeno prvom
čovjeku Općine Žepče Mati Zovki.
“Drago mi je da neko prati kako
i koliko rade načelnici. Mi smo u
proteklom periodu uspjeli riješiti
veliki broj problema, kako bismo
od jedne podijeljene i nerazvijene
lokalne zajednice napravili sredinu
koja je danas prepoznatljiva za ulaganje i poduzetništvo, sa najmanjim
taksama i naknadama, ali i najjednostavnijim administrativnim procedurama.”, kaže za naš magazin
načelnik Zovko. Godinu na izmaku
naš sagovornik ocjenjuje kao lakšu
od prethodne. “Možda smo dolazak
krize 2008. godine svi olako shvatili, ali u ovu godinu smo obazrivije
ušli. Ponašali smo se domaćinski,
a zadovoljni smo činjenicom da je
općinski proračun za 2010. godinu,
koji je iznosio oko 5,2 miliona maraka, ispunjen gotovo stopostotno.
Problemi su se pojavljivali kada su u
pitanju neporezni prihodi kao što su
rente ili takse na promet nekretninama, jer su ljudi očigledno zazirali od
gradnje i većih, nesigurnijih investicija. Kriza je pogodila sve grane
gospodarstva, građevinu, drvopre-
rađivače, metalski sektor, tekstilce.
Mi u Žepču smo imali sreću da je
strani investitor putem tvrtke “Car
Trim” koja proizvodi auto-presvlake, uposlio više od 300 radnika. To
je u dobroj mjeri ublažilo posljedice
krize u našoj općini.”, kaže načelnik
Zovko, te najavljuje zadržavanje stabilizacijskog trenda u godini koja je
pred nama. “Usvojili smo proračun
za 2011. u formi nacrta, a planirana
sredstva iznose gotovo 5,3 miliona maraka. Trećina je namijenjena
za kapitalne investicije. Ovih dana
dobili smo i potvrdu da nam je kod
Razvojne banke Federacije BiH
odobren kredit koji će nam omogućiti da dovršimo izgradnju sportske
dvorane. U pitanju su sredstva od
oko milion maraka, a tokom 2011.
godine ovaj objekat, koji će biti na
raspolaganju učenicima, ali i žepačkim sportašima, bit će stavljen
u funkciju. Nažalost, za ovaj, kao i
još neke kapitalne projekte poput
Glazbene škole, nismo imali podršku i pomoć viših nivoa vlasti.”, kaže
načelnik Zovko i dodaje da će Općina Žepče i u budućnosti činiti sve
da mlade ljude, posebno visokoobrazovane, zadrži u svom gradu i da
im osigura uslove za egzistenciju.
“Ovu priliku iskoristio bih da čestitam Božićne i novogodišnje blagdane te da svim ljudima u vremenu
koje je pred nama poželim zdravlje,
uspjeh i više životne radosti”, riječi
su načelnika Zovke.
6
Petak, 24. decembar 2010.
Rent‒A Filter
Novo na tržištu!
IZ PONUDE IZDVAJAMO:
najsuvremenije sisteme
i filtere za vodu
ionske omekšivače kao
zaštitu od kamenca
mehaničke filtere
mehaničke predfiltere
UV sterilizatore za
bakteriološku zaštitu
deferizatore
demanganizatore
filtere za perilice…
sistem besplatan, na korištenje
voda bez kamenca, klora, metala, 100lit/24h
ugradnja ispod sudopera
ugradnja 117,00 km
sporazumni servis 2 puta godišnje
VRHUNSKO GRIJANJE
OSNOVNE KARAKTERISTIKE:
Niski troškovi u startu • Bez cijevi i kotlovnice • Izuzetno brza ugradnja
Niska potrošnja • Povoljna cijena • Atraktivan dizajn • Ekološki proizvod
Potpuno bešuman rad • Ušteda prostora • Dug vijek trajanja • Bezopasan
za djecu • 24 mjeseca garancije • Osiguran servis i rezervni dijelovi
K O N V E K T O R I
GENERALNI ZASTUPNIK ZA BIH • BESPLATNA DOSTAVA U BIH ZA 24h
7
Petak, 24. decembar 2010.
Nova revolucionarna
infracrvena
tehnologija oživljava
vašu mrtvu kosu.
Hit u Beverly Hillsu!
Prva vatra
Prije useljenja u novu zgradu
Općine Fojnica načelnik općine
Fojnica Salkan Merdžanić je potpalio prvu vatru u novoj kotlovnici
nove zgrade općine Fojnica, te je
pustio i vodenu pumpu kotlovnice
u pogon. U novoj zgradi Općine
Fojnica općinske službe već rade
a zvanično otvaranje nove zgrade
općine Fojnica je najavljeno za 12
januar iduće godine.
Rudari
Povodom 21. decembra Dana rudara, svi uposlenici RMU
„Kakanj” dobili su tradicionalnu
novčanu nagradu u iznosu od 250
KM, a na prigodnoj svečanosti u
penziju su ispraćena 84 uposlenika RMK „Kakanj”. Mirsad Kebo,
potrpedsjednik Federacije BiH
prisustvovao je polaganju cvijeća
na spomen obilježjima i odavanju
počasti poginulim rudarima.
Tel/fax: 032 404 778
Prva hladna presa za obnovu kose, dvije ploče na presi ne proizvode temperaturu višu od temperatureljudskog dlana. Sadrži oko 88% keratina koji se iz dlake gubi prekomjernim mehaničkim
tretiranjem, hemijskim procesima kao i spoljašnjim faktorima. Naši saloni su certificirani za ovu tehnologiju, i sasvim
uspješno vraćamo keratin 100% prirodni bez formalina i formaldehida u dlaku. Na taj način dlaka promijeni molekularnu strukturu, učvrsti kutikulu, daje vlažnost dlaki, poboljšava boju, tretira je i učvršćuje, obnavlja ekstenzije, dodaje
keratin vlasima, bez zagrijavanja.
Brazilski keratin se može naći u najeksluzivnijim frizerskim i spa salonima u Americi, Kanadi Meksiku Argentini kao i u
našim salonima: Charm 1 032407-660 i Charm 2 032/221-907
Nagrada žepčacima
U
Kuala
Lumpuru 1. decembra 2010.
godine je održana svečana ceremonija dodjele
internacionalne
nagrade Arapskog zaljevskog
razvojnog fonda
AGFUND za projekte ruralnog razvoja. Nagrade su dodijeljene u
tri kategorije. Udruga poduzetnika i poslodavaca - UPIP Žepče je
osvojila nagradu u kategoriji “Najbolji projekt iz nevladinog sektora”. Pobjednički projekt UPIP-a
Žepče je “Uspostava Agro-inkubatora Žepče- infrastrukturna podrška razvoju agrobiznisa”, a
odabran je u konkurenciji od 12
[email protected] nominiranih projekata iz cijelog
svijeta. Predsjedniku udruge Ivici
Čuriću nagradu su uručili Premijer Malezije Najib Tun Razak,
saudijski princ Turky Talal Abdulaziz al-Saud, te nosilac Nobelove
nagrade za mir Muhamed Yunus.
Delegaciju iz BiH na svečanosti
dodjele su činili izvršna direktorica UPIP-a Žepče Mira Jović i
konsultant Naidin Ahmetspahić.
Pored brojnih uzvanica ceremoniji je
prisustvovao i ambasador BiH u Maleziji gospodin Ensar
Eminović.
www.digifot.ba
NAJJEFTINIJE
FOTOGRAFIJE U GRADU !!!
Krediti bez žiranata i jamaca!
Nobel Corporation doo adresa: BIH-88000 Mostar, Bleiburških žrtava 27d telefon: (387 36) 328 044
telefon/fax: (387 36) 320 556 mobitel: (387 63) 312 605 e- mail: atlant[email protected] e- mail: [email protected] www. nobel.ba
Naši poslovni objekti u Zenici:
Poslovnica 1: Biznis centar Aksa Radno vrijeme od 8 do 20 h
Nova poslovnica
Poslovnica 2: Maršala Tita 57 (Kameni most) Radno vrijeme od 9 do 21 h
Žalbe
Općinski sud u Zenici zaprimio
je ukupno trideset i jednu žalbu na
registraciju Privrednog društva „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići. Među
podnositeljima je više osoba, među
kojima je jedna povukla žalbu. Jučer je istekao rok za žalbe. „Sud
će u narednom periodu pregledati
svaku žalbu i ima mogućnost da
odbaci neblagovremene, nepotpune i nedopuštene žalbe. Ukoliko
to ne učini na vrijeme, dostavit će
i te žalbe zajedno sa predmetom
drugostepenom – Kantonalnom
sudu Zenica na odlučivanje po žalbi“, kaže Alisa Radončić, portparol
Općinskog suda u Zenici. Među
podnositeljima žalbi ima i fizičkih i
pravnih lica, pa je tako u jednoj žalbi
deset zajedničkih podnositelja.
8
Petak, 24. decembar 2010.
Čestit Božić
i sretna Nova
2011. godina
9
Petak, 24. decembar 2010.
Filmska
sekcija
U Osnovnoj školi Arnauti u
Arnautima kod Zenice prije pet
godina je počela sa radom filmska sekcija. U tekućoj školskoj
godini sekciju pohađaju učenici
VII i VIII razreda Semin Bašić,
Safet Trakić, Emin Trakić, Bekir
Stabančić, Mubina Arnaut, Adna
Arnaut, Amina Arnaut i Edin Brkić. Učenici su na takmičenju iz
tehničkog stvaralaštva i na festivalu filma prezentovali nekoliko
svojih filmova i postigli zapažene
rezultate. Neki od filmova koji su
predstavljeni su: „Mrak škola“,
„Nagluhi Salko“, „Komšinice“,
„Šišman Hamid“, „Kad dobri
krenu lošim putem“ i „Dosjetljivi udovac“. U toku su pripreme
za snimanje igranog filma „Sad
je dosta“ u čijoj realizaciji pored
nastavnice Maide Mulasmajić
pomažu direktor škole Mahir Arnaut i pedagoginja Nedžmudina
Spahić-Muslić.
Oldtimer rally
Povelja prijateljstva izviđača
Izviđači iz Širokog Brijega i
Nemile kod Zenice potpisali su
povelju prijateljstva. Svečani čin
ozvaničili su svojim potpisima
čelni ljudi ova dva izviđačka kolektiva – OI „Široki Brijeg“ - Ivica
Šaravanja i OI „Safet Ribić“ Nemila
- Damir Kljun. Ovo je drugi slučaj
bratimljenja skauta sa ovih prostora, nakon što je prošle godine
potpisana povelja o bratimljenju
između Odreda izviđača „Duga“
Ljubače kod Tuzle i Udruge izviđača „Slavonski hrast“ iz Osijeka. U
poplavi pesimističnih vijesti, ova bi
mogla nagovijestiti da mladost BiH
ide nekim novim putem. „Druženje
u Širokom Brijegu nastavljeno je
radno - razgovorima o nastavku
dosadašnje plodne saradnje i realizaciji zajedničkih akcija u narednoj
godini, a nije manjkalo ni relaksirajućeg druženja koje je proteklo u
posjeti širokobriješkim sportskim
terenima, obilasku arheoloških nalazišta u okolini grada, te uživanju
u prirodnim ljepotama i znamenitostima ovog kraja“, kaže Ramiz
Mujkanović, predsjednik Savjeta
odreda „Safet Ribić“.
Nedavno je u Fojnici osnovan Old timer klub OTK “Fojnica”
iz Fojnice i za kratko vrijeme su
učestvovali na nekoliko festivala
oldtimera. Za blagdan Sv.Nikole su
posjetili Dubrovnik, kada tradicionalno domaćini Dubrovčani organiziraju sada već sedmi oldtimer
auto rally Dubrovnik 2010. “Tu je
bilo preko četrdeset oldimera iz
Hrvatske, Slovenije i BiH. Uprkos
lošem vremenu, vozilo se i do
Straduna, a domaćini su nas primili izuzetno srdačno i imali smo
jako lijepo iskustvo i dobro druženje”, kaže Nevenko Karačić, član
OTK “Fojnica”.
Belvedere
U Visokom je održana premijera filma “Belvedere” Ahmeda
Imamovića, kojoj je, pored brojnih gostiju i građana prisustvovao
i Rusmir Hrvić, novi direktor Vispaka, koji je izrazio želju da ovaj
film bude prikazan i u Tešnju.
BH
Javno preduzeće Elektroprivreda
bosne i hercegovine d.d. Sarajevo
Podružnica "Elektrodistribucija" Zenica
“AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE
RIJEKE SAVE” SARAJEVO
“SAVA RIVER WATERSHED
AGENCY” SARAJEVO
Sarajevo, ul. Grbavička 4/3
Telefon:+ 387 33 20 98 27
+ 387 33 56 54 44
+ 387 33 56 54 00
Fax: + 387 33 56 54 23
E-mail: [email protected], [email protected]
Čestit Božić,
sretnu i uspješnu 2011. godinu!
Neka Vam Nova godina
donese zdravlje i sreću!
10
Petak, 24. decembar 2010.
Apel
Nevolja je ovih dana natjerala i članove porodice 49-godišnjeg Zeničanina Zufera Šabića da se obrate našoj redakciji.
Zuferu koji je trenutno na dijalizi
tri puta sedmično, hitno je neophodna transplatacija bubrega
nakon koje bi mogao nastaviti
normalno živjeti. Kćerka Dženana obratila se svim dobrim
ljudima da daju svoj doprinos
u prikupljanju potrebnih sredstava (51.000 EUR). Uplate se
mogu izvršiti na ž.r. u IK banci Zenica br. 2160101256964
(na ime Šabić Zufer JMBG:
0911961190013).
Još nekoliko plemenitih
humanitarnih
akcija čiji je
cilj prikupljanje novčanih
sredstava za
liječenje Kenana Kremića,
biće realizirano narednih
dana u Zenici.
U cijelu priču
uključili su se
i naši najbolji
nogometaši,
bivši i aktuelni reprezentativci. Pod
motom “Zmajevi za zeničko srce”
u Areni će se 30. decembra održati
veliki sportsko-revijalni spektakl
uz učešće nogometnih zvijezda
Spahića, Džeke, Pjanića, Ibričića i
Misimović, te Bolića, Baljića, Dedića, Šabića, Tolje, Brkića i Japaur, a
među akterima će se naći i brojne
poznate ličnosti Enis Bešlagić, Tarik Filipović, Hari Mata Hari, Adnan
Jakupović i druga mnoga poznata
imena, koji su dolazak načelno do-
Svi u Arenu
Zmajevi
za zeničko srce
govorili, a čija se potvrda dolaska
očekuje čim usklade svoje obaveze, budući da se ovaj događaj
dešava pred novogodišnje praznike. Svi oni u Zenicu dolaze samo
s jednim ciljem-pomoći liječenje
Kenana Kremića. Organizatori akcije nadaju se da će se sugrađani
i ovog puta odazvati te do posljednjeg mjesta ispuniti Arenu. Cijena
ulaznice će iznositi 5 KM, a moći
će se kupiti na štandu ispred kina
u Zenici od 24. do 26. decembra.
Kolačići
Zeničani i mnogi ljudi dobre volje
su do sada nesebično učestvovali u mnogim akcijama prikupljanja
novca za spas mladog života našeg
sugrađanina Kenana Kremića, i do
sada je prikupljeno više od polovine
novca potrebnog za liječenje. Nastavljamo sve dok se ne obezbijedi
potreban iznos! “Kolačići za našeg
Kenana” naziv je akcije koju organizuju Kenanova porodica, prijatelji,
komšije, radne kolege i mnogobrojni
građani Zenice. Zeničani i Zeničanke
u petak, subotu i nedjelju (24., 25.
i 26. decembra) će donirati suhe
kolačiće na štand koji će se nalaziti
na platou ispred kina u Zenici. Donirani kolačići će tokom ova tri dana
biti poklanjani svima koji budu dali
prilog za liječenje našeg Kenana.
Putem mnogobrojnih akcija do sada
je prikupljeno oko 234.000 KM, a
akcija ”Kolačići za našeg Kenana”
je samo jedna stepenica na putu do
potrebnog iznosa od oko 350.000
KM. Nadamo se da ćete svi biti dio
ove humane i velikodušne akcije.
SMETOVI
Petak, 24. decembar 2010.
Poznato izletište zeničana koje je od centra grada udaljeno oko 8 kilometara i
koje se nalazi na 1025 metara nadmorske visine, idealno je mjesto za provesti zimske praznike i raspust. Pored nekoliko planinarskih domova koji nude
ugodan smještaj, i ove godine je organizirano zimovanje i škola skijanja za
mlade i djecu.
SMETOVSKA PAHULJICA 2010.
Klub ekstremnih sportova Scorpio iz Zenice i ove zime organizira tradicionalnu, sada već 13. po redu,
školu skijanja za djecu i omladinu na sniježnim padinama Smetova.
Škola počinje 03. januara 2011. i organizira se u tri petodnevne smjene:
1. smjena 03 – 07. januar (sastanak sa roditeljima u četvrtak 23.12.2010.)
2. smjena Smjena 10 – 14. januar (sastanak sa roditeljima u četvrtak 06.01.2011.)
3. smjena 17 – 21. januar (sastanak sa roditeljima u četvrtak 13.01.2011.)
Za sve polaznike škole obezbijeđen je svakodnevni prevoz, kompletna ski-oprema, učitelji skijanja,
ski-lift, čajevi i ručak, te sanitetsko obezbjeđenje i osiguranje.
Sastanci sa roditeljima će se održati u prostorijama Ekonomske škole u Zenici.
Cijena kompletnog petodnevnog aranžmana iznosi 120 KM.
Informacije i prijave:
061 608 130 – Edin Durmo
www.scorpio.ba
061 153 501 – Jure Miljak
[email protected]
IZVIÐAČKO ZIMOVANJE – SMETOVI 2011.
Savez izviđača općine Zenica organizuje zimovanje u izviđačkom ekološkom
domu na Smetovima na bazi 6 dana (5
punih pansiona). Cijena zimovanja iznosi
75,00 KM u koju su uključeni prevoz na relaciji Zenica-Smetovi i natrag, 5 punih pansiona (+ topli napitci u toku dana). Za realizaciju cjelodnevnog programa zimovanja
zaduženi su izviđački lideri i izviđački instruktori.
Zimovanje će se održati u tri smjene i to:
1. Smjena od 03.01. – 08.01. 2011.
2. Smjena od 10.01. – 15.01. 2011.
3. Smjena od 17.01. – 22.01. 2011.
Informacije i uplate možete izvršiti u izviđačkim prostorijama u ulici Maršala Tita 20,
od ponedjeljka do petka u terminima od 18:00
do 20:00 sati.
Projekat je podržan od strane Ministarstva okoliša i turizma FBiH i
Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline ZDK
11
12
Petak, 24. decembar 2010.
Petak, 24. decembar 2010.
13
14
Petak, 24. decembar 2010.
Novosti iz
Telekabela
STAMBENI KREDITI SA AKCIJSKOM KAMATOM 6,8% !!!
Saradnjom agencije za promet nekretnina "BRANELI" i "SPARKASSE BANK"
otvara Vam se mogućnost kupovine nekretnina u agenciji BRANELI po
najpovoljnijim uslovima uz najniže kamatne stope!
Crkvice, 47 m2.
Cijena 56.400 KM
Stan u Blatuši 72 m2, sprat 7
Cijena 1.100 KM/m2
Mokušnice 59,50 m2, sprat 1
Cijena 42.000 €
Poslovni Prostor, Babina Rijeka,
37 m2. Cijena 48.000 KM
Jelka
Udruženja "Damar omladine",
KUD "Visoko" i Franjevački samostan "Sveti Bonaventura" realizovali
su projekat pod nazivom "Dan suživota, solidarnosti i tolerancije u
Visokom". Počelo je kićenjem jelke
ispred općinske zgrade u kojem su
učešće uzeli brojni građani. Nakon
svečanog paljenja lampica na okićenoj jelki uslijedio je svečani koncert
gdje se plesalo, igralo i pjevalo uz
burne aplauze.
Darivanje krvi
Babina Rijeka 55 m2,
ukupno površine 90 m2,
sprat 8. Cijena 70.000 KM
Kuća u Drivuši,
Cijena 90.000 KM
Stan u centru, 71 m2, 2. sprat.
Cijena 100.000 KM
Babina Rijeka, 57 m2,
PVC, PP Vrata, Renovirano 100 %
sprat 2. Cijena 80.000 KM
15
Petak, 24. decembar 2010.
Kuća u Klopču, 2 sprata, garaža.
Cijena 100.000 KM
Stan u Blatuši, 71 m2.
Cijena 78.000 KM
Akcija darivanja krvi na Odjelu za
transfuziju krvi u Kantonalnoj bolnici
održana je u organizaciji Crvenog krsta općine Zenica. Među onima koji
su se odazvali pozivu za učešće u
akciji bilo je i 38 uposlenika Kazneno-popravnog zavoda zatvorenog
tipa Zenica. Svakako najpoznatija
učesnica akcije bila je Emma Škaljo,
bh. rekorderka u streljaštvu, i kandidatkinja za nastup na Olimpijskim
igrama 2012. godine u Londonu.
U duhu Božića
Nakon što su prošili ponudu
ponudu TV kanala u zeničkom
kablovskom operateru Telekabel
saznali smo da od januara 2011.
uvode i novosti za svoje korisnike. Budući da su do sada kanali
Arena sporta bili u eksperimentalnoj fazi i nisu se naplaćivali, a od
januara prema ugovoru sa Arena
sport će se dodatno naplaćivati.
U ponudi od 1. januara će biti:
Analogni paket
Sadrži: 48 analognih TV kanala uz naknadu od 12,00 KM
Osnovni Digitalni paket
Sadrži: analogni paket i 68 TV
kanala u digitalnom obliku uz naknadu od 16,00 KM
Za svaki dodatni osnovni digitalni paket cijena se uvećava za
4,00 KM
Dodatni digitalni paket (Arena
sport 2,3,4, uz još dva kanala) će
biti zaključani i dostupni po cijeni
od 9,80 KM.
Rođendanska torta
U Zavidovićima je održano
12. federalno takmičenje učenika iz programa koji se realizira
pri organizacijama Crvenog križa
„Poznavanje opasnosti od mina“.
Organizator i domaćin takmičenja
je bio Crveni križ Zavidovići. Učešće u takmičenju je uzelo devet
ekipa, koje su nosile simbolične
nazive po cvijecu: ruža, orhideja,
đurđevak, karanfil. Prema mišljenju učesnika, učenika osnovnih
Dragi čitatelji, vaš Superinfo,
prve besplatne novine u BiH, prve
novine oslobođene težine crne
hronike i politike, koje dobre vijesti donose na vaš kućni prag, ovaj
mjesec su proslavile svoj četvrti
rođendan i izdale svoj jubilarni,
stoti broj. Na press konferenciji
održanoj tim povodom, predstavili smo svoj, po mišljenu mnogih,
hrabar i inovativan projekat, našu
ideju vodilju, početke, i planove
za razvoj i širenje područja distribucije. Plan Superinfa je da pokrije preostale gradove iz SBK, sa
porastom tiraža na 30 do 40.000
primjeraka novina. Nastavit ćemo
da se bavimo temama koje se tiču
običnog čovjeka, i onim pozitivnim vijestima iz našeg okruženja.
Nakon formalnog dijela, presjekli
smo rođendansku tortu i u ugodnoj atmosferi zajedno sa predstavnicima svih medija Zeničkodobojskog kantona proslavili ovaj,
za nas izuzetno značajan događaj.
Trudit ćemo se da i u budućnosti opravdamo povjerenje velikog
broja naših komintetnata, i vas,
naših vijernih čitatelja.
Stan novogradnja.
Cijena 1.450 KM /m2 (uključen PDV)
“BRANELI” d.o.o. Zenica je smještena u samom
centru grada Zenice, u Ulici Masarykova 33
(Preko puta BH Pošte). Agenciju sačinjava tim
od tri stalno uposlena agenta, četiri saradnika,
pravnik te financijski savjetnik, a glavna preokupacija je posredovanje i usluge u prodaji nekretnina na području grada Zenice.
Kuća u Vraci.
Cijena160.000 KM
Stan novogradnja, "JABUKA" 88
m2. Cijena 140.800 KM
KONTAKTI: Adresa: Masarykova 33 (Preko puta BH Pošte), 72000 Zenica, GSM: +38761616557, Tel: +38732481380, E-mail: [email protected]
Tradicionalna božićna priredba
učenika Franjevačke klasične gimnazije u Visokom održana je pred velikim
brojem učenika, roditelja, profesora i
građana Visokog. Priredbi su prisustvovali resorna ministrica ZDK Zdenka
Merdžan i kardinal vrhbosanski Vinko
Puljić. Učenici su izveli dvije predstave
u duhu Božića kojim su pokazali dio
svog dramskog stvaralaštva. Nakon
priredbe priređena je zakuska, a posjetioci su pogledali izložbu učeničkih
radova o temi Božića.
škola, educiranje o minama je još
uvijek itekako korisno mladim generacijama. Konačan poredak na
kraju takmičenja izgledao je ovako:
prvo mjesto osvojila je ekipa Unsko-sanskog kantona, drugi su bili
predstavnici Sarajevskog kantona,
dok su treće plasirani bili ekipa Bosansko-podrinjskog kantona.
Šećerna bolest
(diabetes mellitus)
Šećerna bolest je hronično stanje koje nastaje kad gušterača prestane potpuno ili djelomično proizvoditi
inzulin ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu zbog otpornosti stanica na njega.
Osnovna osobina bolesti je povišena razina šećera u krvi. Višak šećera «lijepi» se na zidove malih i velikih
krvnih sudova te ih oštećuje. Ta oštećenja koja se događaju tokom vremena nisu bolna, ali polako narušavaju rad organa u kojima se nalaze krvni sudovi. Najčešće pogođeni organi, odnosno dijelovi tijela, su oči,
bubrezi, te nervne ćelije. Te promjene nazivamo hroničnim komplikacijama šećerne bolesti.
Simptomi šećerne bolesti:
Travnička, 1. sprat, 86 m2.
Cijena 1.100 KM/m2
Takmičenje
Pretjerana žeđ, često mokrenje, glad, neočekivani pad ili porast tjelesne težine, slabost, umor, zamagljen vid, razdražljivost, sporo zacjeljivanje rana i modrica, trnci ili gubitak osjeta u šakama ili
stopalima, česte infekcije zubnog mesa ili kože. Ako neka osoba ima više od 2-3 gore navedena
simptoma koji traju duže vrijeme mora otići svom ljekaru da izvrši kontrolu visine šećera u krvi.
Principi u liječenju šećerne bolesti
Zdrava prehrana i redovita tjelesna aktivnost izrazito su važne u liječenju oba tipa šećerne
bolesti. Međutim, to ponekad nije dovoljno već su nam potrebni i lijekovi. Osobe koje boluju od
dijabetesa tipa 1 svakodnevno moraju nadomjestiti inzulin jer ga njihova gušterača više ne može
sama proizvoditi. Liječenje dijabetesa tipa 2 (uz uvijek potrebnu dijetu i tjelovježbu) provodi se
oralnim antidijabeticima (tabletama za liječenje šećerne bolesti), njihovom kombinacijom te inzulinom kada se iscrpe zalihe prirodnog inzulina u gušterači.
Što su razine šećera u krvi bliže normalnim vrijednostima, smanjit će
se mogućnost komplikacija šećerne bolesti.
16
Petak, 24. decembar 2010.
Koncert
profesora
DISKONT MAXI
Goraždanska 28a
Radno vrijeme: 7,00 - 17,00 h. Nedjelja: 7,30 - 14,00 h.
Sapun Dove crem
Maramice vlažne baby 70/1
1,00
0,95
Airwick komplet
Vino Blatina 1 l
0,65
Ulje dijamant 1l
4,25
9,05
Pivo tuzlansko 0,33 l
2,60
Povodom 35 godina umjetničkog i pedagoškog rada profesor
Ahmo Muharemović, održao je u
Bosanskom narodnom pozorištu
koncert. Kao gosti nastupili su
Ivica Šarić - bas, Edin Karamazov
- gitara i dirigent, profesor Ognjen
Bomoštar. Osim njih nastupili su
profesori Muzičke akademije Sarajevo i članovi Sarajevske filharmonije Sarajevo, te glumci Šefika
Korkut-Šunje i Žarko Mijatović,
Vino Žilavka 1 l
4,00
Sok Borovnica 1,5 l
1,65
Coca cola 2 l
2,20
Sok višnja 1,5 l
1,55
Ajvar Bonum 1/1 kg
2,55
Sirup narandža Malpi 1 l
Sok swity 0,2 l
Čokolada Milka lješnjak 100 gr
1,30
Čokolada Samo Ti 3+1
0,50
2,00
4,10
Sirup narandža hit-vit 1 l
1,80
Ajvar Rial 1/2 kg
Čokolada shogetten 100 gr
1,10
1,55
Šećer sitni 1kg
1,70
Kompot primavera 1/1
1,00
Oblatna Tina
0,85
Čokolada Mauxion 100 gr
0,80
Šarena salata 1/1 Bio Beni
1,20
Superetta salama 400 gr
1,00
Zenička pečenica 1 kg
13,20
Pileća pašteta 100 gr
0,95
Sretna Nova 2011. godina
Juha centropak 2 kom
0,60
17
Petak, 24. decembar 2010.
književnik Kemal Mahmutefendić
i akademski slikar Muhamed Bajramović, kao i članovi Kamernog
simfonijskog orkestra Zenica te
Kamernog mješovitog hora.
Multimedijalni centar
Šest decenija
Dječija, omladinska i lutkarska
scena BNP Zenica 25. januara 2011. godine slavi 60 godina
postojanja i rada. U povodu ovog
jubileja bit će održana manifestacija „Dani Dječije scene“ koja
će trajati od 21. do 25. januara.
Publika će u ovom periodu imati
priliku pogledati četiri predstave
sa repertoara Dječije scene, te
dvije gostujuće dječije predstave.
Premijera predstave „Patuljak iz
Omladinski kutak je multimedijalni centar koji se nalazi u JU
Javna biblioteka, u Zavidovićima i
radi punim kapacitetom. Svakodnevno, kroz ovu prostoriju prođe
više od sedamdeset učenika, koji
pored pristupa računarima, internetu, knjigama, i drugim sadržajima, mogu da se neformalno
obrazuju kroz različite kurseve i
male škole. Jedan od takvih kurseva je i besplatni kurs engleskog
jezika koji traje šest mjeseci kroz
četiri stepena. Kako kaže direkto-
rica biblioteke, Amela Hodžić, cilj
je da učenici nauče engleski jezik, da bi mogli pohađati kurseve
iz drugih različitih oblasti, koji su
uglavnom na engleskom jeziku.
Također, učenici mogu pohađati
kurs informatike, kao i dobijati
lekcije iz matematike i latinskog
jezika. Pored toga, u planu je
pokretanje škole videa i tv žurnalistike, na kojoj će učenici moći
naučiti sve o montaži televizijskih
priloga i osnovama televizijskog
novinarstva.
zaboravljene zemlje“ rađene po
tekstu Ahmeta Hromadžića, u režiji Miroljuba Mijatovića, zakazana
je za 23.decembar a prva repriza
dan kasnije.
18
Petak, 24. decembar 2010.
Cvjećara Ivančica
Štosmajerova 36 preko puta zgrade „Izgradnje“.
Mob. 061 461 567 Radno vrijeme od 9 do 20
Koncert guitara
acoustica
TRAŽITE
POSAO?
TREBATE
DODATNU
ZARADU?
Svim katolicima sretan i čestit Božić
19
Petak, 24. decembar 2010.
Prijavite se za novi
koncept rada u području
WELLNESSA!
-
Stručna edukacija
fleksibilno radno vrijeme
mogućnost karijere
internacionalno poslovanje
062 992 851 i 063 861 390
ponedjeljak - petak od 10 - 16 h
Veliki fan Čelika
Svim građanima sretna Nova 2011 godina
U organizaciji Udruženja građana za razvoj
kulturne i muzičke scene „Harfa“ Zavidovići,
u Maloj sali Centra za kulturu, održan je mini
koncert pod nazivom “Guitara acoustica“. Uz
ugodnu atmosferu i ambijent, bila je ovo prilika da se brojnoj zavidovićkoj publici predstave polaznici više muzičkih sekcija pomenutog udruženja. Na koncertu su svoje umijeće
pokazali gitaristi, ali i članovi vokalne sekcije
udruženja Harfa. „Publika je pjevala sa nama
sve numere. Ovo je naš prvi koncert i prvo
predstavljanje pred publikom. Namjera nam je
bila da organizujemo jedno nezaboravno večer, te da se podsjetimo na poznate domaće i
strane hitove. Željeli smo da predstavimo ovu
mladost koja radi pri Harfi, i oni su se pokazali u najboljem svjetlu. Mladi su dokaz da naš
grad ima talenata, samo sa njima mora da se
radi.“, kazao nam je Sandi Crljić, zavidovićki
muzičar i predsjednik „Harfe“.
Kakanjski festival
Pop-rock festival za mlade u Kaknju okupio
je veliki broj talenata od kojih je na finalnoj večeri nastupilo njih 15. Amer Bečić i Anel Ćosić
trijumfovali su u duetu. Druga je bila Medina
Obralija, a treća Ines Lennon Selimović. Novčanim nagradama organizatora pridružio se
i kaknjski načelnik sa dodatnim finansijskim
bonusom za sve učesnike.
Elvis Jahić
– Lelo (34) iz
zeničkog naselja Crkvice
veliki je fan
NK Čelika i
nogometne
reprezentacije
naše zemlje.
Od svoje desete godine je
uz svoj voljeni
klub kojeg je
pratio na svim
bh. stadionima, a prije rata i na većini gostovanja u ex Jugoslaviji. „Nekad smo pratili utakmice Čelika
sa istoka, ali nove generacije su
se preselile na jug i mogu reći da
se tamo najbolje osjećam kada
svi zajedno uz pomoć dlanova
i grla stvorimo veličanstvenu
atmosferu“, priča Lelo kojem su
najdraže utakmice svakako one
Intertoto kupa
protiv Denizlispora i genta na
Bilinom polju, a
od onih gostujućih u Solinu
kada su crvenocrno pobjedom
izborili ulazak u
tadašnju jugoslovensku elitu.
Lelo ima i jedan
neobičan hobi –
sakupljanje ulaznica sa nogometnih mečeva na kojim je bio.
Više stotina šarenih papira koji
ne mogu stati ni u dvije pune
najlon vrećice dokazuju da ima
veliki staž u tome. Tu su i karte
sa mečeva naše najbolje vrste,
a ističe se među njima i ona sa
meča na Marakani 12.oktobra
2005.godine kada su bh.navijači
bili brutalno napadnuti.
Orka 2010
Tri državna rekorda, dvije štafete sarajevske Bosne i jedna članice tuzlanskog Zmaj Alpamma
obilježili su plivački miting “Orka
2010” koji je u organizaciji PK
Zenica Željezara održan u Zenici.
Kada su u pitanju zenički plivači
najviše uspjeha su imali Amar
Borić (GKVS Čelik) koji je osvojio zlato na 50 m leđno i bronzu
na 50 m prsno, te na kraju zauzeo drugo mjesto u ukupnom
plasmanu u B kategoriji, te Faris
Bečić (PK Zenica Željezara) koji
je osvojio bronzane medalje na
50 m delfin i 50 m slobodno, koji
je na kraju zauzeo treće mjesto u
ukupnom poretku. Na takmičenju
je učestvovalo 234 plivača i plivačice iz 12 bh.klubova.
20
Petak, 24. decembar 2010.
Emma druga
Zeničanka Emma Škaljo osvojila je drugo mjesto i srebrenu
medalju u juniorskoj konkurenciji
na „Grand prix Beograda 2010“ u
streljaštvu. Emma je ostvarila 393
kruga od mogućih 400 u gađanju
zračnom puškom, a ispred nje
je bila Srbijanka Tašana Bogatinovski. Dobar rezultat napravio je i
Emmin klupski kolega iz SK Zenica
Belmin Begić koji je imao „upucanih“ 580 krugova. Inače, na Grand
prix Beograda 2010 nastupilo je
250 takmičara iz 14 zemalja.
Čelik jesenji prvak
Okončan je prvi dio sezone
IWBL - regionalne košarkaške lige
za žene. Jedini predstavnik naše
zemlje, ekipa zeničkog Čelika bila
je solidna, te sa omjerom 4-7 uz
utakmicu manje zauzima deveto
mjesto od 12 ekipa koliko se takmiči. Susret sa prošlogodišnjim viceprvakom Jolly JBS Šibenikom koji
se trebao igrati u subotu u Zenici
odgođen je na zahtjev hrvatskog
kluba za 2. februar 2011. godine.
Radnik na čelu
Zenica je bila domaćin turnira
2. kola Premijer lige BiH. Najuspješniji su bili bokseri domaćeg
Čelika koji su osvojili 9 bodova.
Bokseri Radnika iz Bijeljine osvojili
su bod manje, Banovići i Ljubuški 6, odnosno 5 bodova, dok su
Emil Markić i Tomislav Žuljević 4
boda donijeli Zrinjskom. Na tabeli
nakon 2.kola vodi Radnik sa 22,
drugi Čelik ima 13, treći Zrinjski
10, četvrti su Banovići sa 6, a peti
je Ljubuški sa 5 bodova.
Mladost savladala
Bosnu i Aladžu
Nogometni susreti
Čelik solidan
Rukometaši zeničkog Čelika
sa stopostotnim učinkom od 11
pobjeda u isto toliko mečeva i
gol-razlikom 442:251 postali
su jesenji prvaci sjeverne grupe Prve lige Federacije BiH. Na
ovaj način Zeničani su najavili
ekspresni povratak u Premijer ligu. Doajen zeničkog i bh.
slikarstava, akademski slikar
Tomislav Perazić je, u znak sjećanja na osvojenju titulu jesenjeg prvaka, klubu uručio svoju
grafiku. Klub je uručio i nagrade najboljim pojedincima, Emiru Šahinoviću - Bubiju, Mirzi
Dervenčić, Hasi Ćosiću i Anesu
Bečiću.
Svim građanima Zeničko-dobojskog
kantona želimo sretne i uspješne
predstojeće praznike
www.zedoturizam.ba
21
Petak, 24. decembar 2010.
Aktuelno stanje u kakanjskim
nogometnim klubovima „Rudar“ i
„Mladost“, planovi za budućnost i
mogućnosti jačanja saradnje bile
su teme razgovora koji je upriličen
u uredu načelnika. Gosti načelnika Jašarspahića bili su članovi
uprava oba kakanjska nogometna
kluba. Prevazilaženje krize i infrastrukturni problemi dominirali su
sastankom. Načelnik Jašarspahić
obećao maksimalnu podršku.
Stonoteniseri zeničke Mladosti zablježili
su dvije uzastopne pobjede u Premijer ligi. U
okviru 6.kola savladali su sarajevsku Bosnu
sa 4:1, a u derbi susretu 7.kola bili su bolji
od Aladže sa 4:2. Pobjedom u drugom meču
preuzeli su Aladži drugu poziciju na tabeli. Na
tabeli vodi Vogošća sa 16 bodova iz 8 mečeva. Druga je Mladost sa 12 bodova iz 7 kola.
Treću i četvrtu poziciju dijele Aladža i Banja
Luka sa po 10 bodova. Od petog do osmog
mjesta sa 6 bodova plasirali su se Vitez, Top
Stens-Cazin, Bosna i Novi Grad-Sarajevo. Deveti je Borac Raiffesen Banja Luka sa 2 boda,
a deseti CM Vitez bez bodova.
Bozićni turnir
Zeničani se revanširali
U povodu velikog katoličkog blagdana
Božića u organizaciji Udruženja za sport i
rekreaciju “Katarina” Fojnica, pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete, znanosti kulture i sporta SBK/KSB, u sportskoj
dvorani u Fojnici se igrao tradicionalni malonogometni Božićni turnir “Fojnica ‘10”.
Od početka mjeseca, pa do 19. decembra
odigrano je 55 utakmica. Pobjednik ovogodišnjeg turnira je ekipa PP”Marković” iz Kiseljaka, višestruki pobjednici ovog turnira,
kojima su pripali novčana nagrada u iznosu
od 3777 KM, pehar i diploma. U prepunoj
dvorani u Fojnici posljednjeg dana ovogodišnjeg turnira su se u borbi za treće mjesto
sastale ekipe “Pivnica beer bar” Busovača i
“Čelik” Kreševo.
Od početka susreta pred prepunom
dvoranom navijača,
kako Kaknja, tako i
Čelika, igrači Ivice
Marića nametnuli su
svoj ritam igre i u gostima savladali ekipu
Kaknja sa 96:90. U
odnosu na prvu utakmicu u Zenici, Čelik
je nadigrao domaćine
u svim segmentima
košarkaške igre, pa su
u trećoj četvrtini vodili
i sa čak 20 poena razlike. Kakanj je u završnici
uspio da stigne Čelik, ali nije imao dovoljno
snage za kvalitetniju završnicu. Po svemu sudeći, Čelik izlazi iz krize dovođenjem novog
trenera i par pojačanja, uz koje dosadašnji
igrači pružaju sve bolje partije. Treba istaći da
je Ivan Opačak postao pravi lider ekipe Čelika,
da u zadnje vrijeme pruža vrhunske partije,
koje će sigurno donijeti bolju poziciju Čelika
na tabeli. Mladi Begagić svojim dalekometnim
pogocima za pobjede Čelika pokazuje da se
na njega treba ozbiljno računati u budućnosti.
22
Petak, 24. decembar 2010.
Regionalni lider u trgovini lijekovima i sanitetskim
materijalom PHARMACON, sada i u Zenici! Nova
apoteka MERIMA nudi artikle više od 100 vodećih
farmaceutskih kompanija.
djeluje od 1995. godine, usvojio je
ISO 9001 : 2008 standard za kvalitet. Brza dostava 5000
artikala na području cijele BiH. Apoteke:
TINA Žepče, 032/888-093
STARI GRAD Maglaj, 032/603-899
DINA Begov Han, 032/684-679
PHARMACON Žepče,
Poslovni centar XP, 72230 Žepče,
(uz magistralni put M-17),
032/884-022, 884-002,
888-036 (fax)
1
2
3
7
8
9
11
davnica „IMAN`S DREAMLAND“ u sklopu firme „BRANELI“ d.o.o. prati
vodeće svjetske gastronomske trendove i nudi Vam veliki izbor od preko 300
artikala orijentalnih, azijskih, meksičkih, italijanskih začina i hrane najbolje kvalitete i najpoznatijih svjetskih proizvođača: GO-TAN, CASA FIESTA,
JAMIE OLIVER, PATAKS...
Pored ovoga iz ponude izdvajamo: SOJA SOSEVE, PROIZVODI OD SOJE, PROIZVODI OD RIŽE, PROIZVODI OD KOKOSA, SUŠENO I KONZERVIRANO
VOĆE I POVRĆE, ULJA, NUDLE I TJESTENINA....
Kvalitetno, organsko, hranjivo, egzotično orijentalno, sve na jednom mjestu...
Posjetite nas u ulici Masarykova 33 preko puta BH TELECOMA ili se
informišite na broj telefona 032/481-380
Također, u ponudi su ručno pravljeni organski kolačići, posebne
recepture, bez margarinina, najkvalitetnijeg prizvođača kolačića
“SLATKA VAROŠ” iz Gračanice
Obezbjeđujemo veće količne za keteringe , kao i za praznične i svadbene
prilike po vrlo povoljnim cijenama...
10
12
14
15
NOVO U NAŠEM GRADU !!!
AN`S DREAMLAND“
M
I
„
Sasvim nešto novo, egzotično, orijentalno, neobično u našem gradu. Pro-
5
6
13
[email protected];
[email protected]
4
16
17
22
23
25
28
33
37
43
46
31
34
40
42
21
27
36
39
20
24
30
32
19
26
29
35
18
38
41
44
45
47
Vodoravno: 1. Ime ličnosti sa slike; 6. Vrsta male žirafe; 8. Masnoća; 9. Greška,
eng.; 11. Pravac u književnosti; 13. Inicijali glumca Vidovića; 14. Nomenklatura,
skr.; 15. Cesar, car; 17. Naspram, suprotno; 22. Be Right There, skr. 23. Počistiti
metlom; 25. Naročit, pun osobina; 27. Mjera za površinu; 28. Dio kilograma; 30.
Sredstvo za pisanje; 32. Osnovni element, skr.; 33. Blaga zaštita, zaklon; 35.
Najduža rijeka u Evropi; 37. Glasnik, tur.; 39. Information Technology Institute,
skr.; 40. Osoba koja skita; 42. Šepati; 44. Poluotok u Ukrajini; 46. Ime Indijskog
državnika Gandija; 47. Upitna zamjenica.
Uspravno: 1. Prvo slovo abecede; 2. Vrsta izumrle ptice; 3. Čavao; 4. Nužnik,
zahod; 5. Associated Press; 7. Muško ime; 8. Prezime ličnosti sa slike; 10. Dobio koru, okorjel; 12. Otpadak od drveta; 16. Scientific Technology Options Assessment, skr.; 17. Omiliti, postati mio; 18. Petogodišnji plan; 19. Republika Srpska,
skr.; 20. Napad; 21. Vrsta drame, mirakul; 24. Pjevački sastav, hor; 26. Gradska
magla; 29. Aparat za stimuliranje mišića; 31. Zadnjonepčani glas; 34. Društveni sloj
u Indiji; 36. Vrsta drveta; 38. Umjereno pržena kahva, tur.; 41. Najveći sisar; 43.
Uzdah; 45. Stara autooznaka Mostara.
Rješenja iz prošlog broja: lahuri, a alan, nafora, an, git, davati, eta, et, legitimnost,
imam, srebro, ći, ujesti, p, zona, nomen, sit, štap, di,trogir, irak, raketodrom, ut, sipa, des,
kilt, insert.
IMPRESSUM: Magazin Superinfo izdaje ”SUPERINFO” d.o.o. Zenica, Štrosmajerova 11. (zgrada Izgradnje, II sprat).
Tel. 061 788 088, 063 992 100, 063 992 101, 063 992 102; www.superinfo.ba; [email protected]; Reg.br.
043-0-Reg-06-002101, Matični broj 1-9625; PDV broj: 218552430000; Direktor Feđa Jovanović, finansije Zumreta
Tufekčić, urednik izdanja Ibrahim Muratović, redakcija: Fikreta Hadžiavdić, Emina Smajlagić; tehnički urednik Selver
Omerović; Tiraž izdanja: 20.000 primjeraka; Štamparija Unioninvestplastika d.d. Semizovac bb, Reg. br. 1-17984
Petak, 24. decembar 2010.
23
Sretne i ugodne
nastupajuće praznike
uz 75 digitalnih tv kanala želi vam
Telekabel
Zenica
KANAL
BHT
FTV
RTRS
OBN
TV BN
PINK BH
TV SA
HAYAT
HRT 1
HRT 2
NOVA
H RTL
OTV
TRAVEL & LIVING
ANIMAL – PLANET
NATIONAL GEOGRAPHIC
CARTOON NETWORK
DISCOVERY
CNN
JIM JAM
RTV ZENICA
HALLMARK
EUROSPORT 1
EUROSPORT 2
ARENA SPORT 1
ARENA SPORT 2
SCT 7
SCT HQ
TV1
RTS 1
RTS 2
RTS SAT
B92
KANAL D
RT CG
BN MUSIC
ARTE HD
ZDF HD
ERSTE HD
FREK (MHz)
698
722
730
738
746
706 (QAM 256)
KANAL
KANAL
FREK (MHz)
DM SAT
BALKANIKA
VIVA
MTV ADRIA
ALFA
AMNA TV
HEMA
DICOVERY ID
BHT
FTV
RTRS
OBN 754
TV BN
PINK BH
TV SA
TV SLO 1
TV SLO 2
RAI UNO
FASHION
ARD
MKTV
HAYAT
HRT 1
HRT 2
762
NOVA
H RTL
OTV
TRAVEL & LIVING
AL JAZEERA
SAUDI 1
TRT
TVE
TV5
VOX
ARENA SPORT 3
ARENA SPORT 4
ANIMAL – PLANET
NATIONAL GEOGRAPHIC
CARTOON NETWORK
DISCOVERY
770
CNN
JIM JAM
RTV ZENICA
RTL
RTL2
SUPER RTL
ZDF
KABEL 1
PRO SIEBEN
SAT 1
HALLMARK
EUROSPORT 1
EUROSPORT 2
ARENA SPORT 1
ARENA SPORT 2
778
SCT 7
SCT HQ
TV1
FREK (MHz)
698
722
730
738
RTS 1
EXTREME
RTS 2
REALITY
RTS SAT
746
FOOD NETWORK
B92
ROMANTICA
KANAL D
786
DAVINCI LEARNING
RT CG
Štrosmajerova
14, Zenica
SCI FI
BN MUSIC
Telefoni:
032/446-110,
032/446-111
MGM
ARTE HD
www.telekabel.ba,
BLOOMBERG
ZDF HD [email protected] 706 (QAM 256)
ERSTE HD
KANAL
DM SAT
BALKANIKA
VIVA
MTV ADRIA
ALFA
AMNA TV
HEMA
DICOVERY ID
FREK (MHz)
754
TV SLO 1
TV SLO 2
RAI UNO
FASHION
ARD
MKTV
762
AL JAZEERA
SAUDI 1
TRT
TVE
TV5
VOX
ARENA SPORT 3
ARENA SPORT 4
770
RTL
RTL2
SUPER RTL
ZDF
KABEL 1
PRO SIEBEN
SAT 1
EXTREME
REALITY
FOOD NETWORK
ROMANTICA
DAVINCI LEARNING
SCI FI
MGM
BLOOMBERG
778
786
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
9 134 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content