close

Enter

Log in using OpenID

5000m Hodanje Muškarci

embedDownload
ATLETSKI KLUB AGRAM
MITING OTVORENJA
SEZONE
MEMORIJAL
“GORAN SUBOTIĆ“
REZULTATI
ZAGREB, 04. svibnja 2013.
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
ORGANIZACIJSKI ODBOR
PREDSJEDNIK
JAKO ANDABAK
DOPREDSJEDNIK
MARKO JAKOPOVIĆ
ĆLANOVI
ANTE RADALJ
ROMAN ROŽMAN
ZORAN MILIŠA
ŽELJKO UDOVIČIĆ
MISLAV GALIĆ
PROVEDBA NATJECANJA
POVJERENIK HAS-a
NIKOLA KORDIĆ
TAJNIK
LJILJANA ĆULIBRK
RUKOVODITELJ TEHNIČKE SLUŽBE
MOMO VIGNJEVIĆ
ELEKTRONSKO MJERENJE VREMENA
BRANKO HIRTZ
OBRADA PODATAKA
IVAN PAVUNC
LIJEČNIK
LILIANA LUKINA
SLUŽBENI SPIKER
MARKO KATALINIĆ
SUDI
ZBOR ATLETSKIH SUDACA GRADA ZAGREBA
2
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
Sudionici natjecanja
Rb
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Klub
AK AGRAM
AK AVIOKARTE.HR
AK BANJA LUKA
AK BORAC- BANJA LUKA
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK KARLOVAC
AK KRKA
AK KVARNER
AK MAKSIMIR
AK MARSONIA
AK NEDELIŠĆE
AK PARTIZAN
AK RUDOLF PEREŠIN
AK SAMOBOR 2007
AK SEVNICA
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK SLJEME
AK SVETI VID
AK ZAGREB ULIX
AK ZENICA -BIH
AK ŽUMBERAK
HAAK MLADOST
MARATON KLUB VELIKA GORICA
Broj natjecatelja
83
13
3
8
40
3
1
6
1
2
4
2
2
4
1
9
1
1
2
3
1
17
4
BROJ NATJECATELJA
211
BROJ STARTNIH MJESTA
217
3
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
100m Žene
HR: 11.51 Maja FIJAČKO
16:50
Skupina 1.
Rank
1
2
3
4
5
6
St.br.
200
129
152
134
189
153
176
Ime i prezime
TEA CVITEŠIĆ
IVA ŠAKIĆ
LARA JEDNAČAK
IVANA ARAPOVIĆ
PAULA TUMIR
LARA JURIŠA
MATEA KRIŠTO
God.
1996
1997
1998
1997
1997
1997
1997
Klub
AK KARLOVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
Vjetar
Rezultat
13.38
13.69
13.87
13.96
13.97
14.22
DQ
Bodovi
784
737
710
697
695
659
Klub
AK AGRAM
AK AGRAM
Vjetar
Rezultat
14.16
14.20
14.28
14.40
14.52
14.85
15.77
DNF
Bodovi
668
662
651
634
617
573
457
Skupina 2.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
St.br.
192
143
154
146
141
138
92
168
Ime i prezime
RAFAELA IVANOVIĆ
KARLA ANIĆ
LAURA JURIĆ
KATARINA VUCO
JOSIPA ANĐELOVIĆ
IVONA VIDOVIĆ
ANTEA CIKOJEVIĆ
MARIJA MAGDALENA BUNTAK
God.
1997
1998
1995
1998
1997
1997
1996
1998
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
MK VELIKA GORICA
Skupina 3.
Rank
1
2
3
4
5
6
St.br.
114
204
183
186
202
137
158
Ime i prezime
DORA FILIPOVIĆ
ŽANA SIROVICA
NIKA RAKIĆ
PAOLA PASKA
VALENTINA KRAMARIĆ
IVANA STAREŠINČIĆ
LUCIJA OREMOVIĆ
God.
1998
1994
1997
1992
1995
1991
1997
Klub
AK AGRAM
HAAK MLADOST
AK AGRAM
AK KVARNER
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK KARLOVAC
HAAK MLADOST
Vjetar
Rezultat
12.68
12.92
13.31
13.35
13.37
13.37
DNS
Bodovi
896
857
795
789
786
786
Rezultat
11.96
12.19
12.56
12.58
12.61
12.64
12.81
13.03
Bodovi
1020
979
916
913
908
903
875
839
Skupina 4.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
St.br.
163
169
135
115
198
203
113
194
Ime i prezime
MAJA FIJAČKO
MARINA BANOVIĆ
IVANA MACANOVIĆ
DORA PASKA
SVJETLANA GRAORAC
VLATKA SEKIRNIK
DOLORES ĆOSIĆ
SARA SENČAR
God.
1985
1982
1997
1994
1995
1996
1999
1999
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK BANJA LUKA
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK BANJA LUKA
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK SAMOBOR 2007
AK NEDELIŠĆE
4
Vjetar
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
Ukupno
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
St.br.
163
169
135
115
198
203
114
113
204
194
183
186
202
137
200
129
152
134
189
192
143
153
154
146
141
138
92
168
158
176
Ime i prezime
MAJA FIJAČKO
MARINA BANOVIĆ
IVANA MACANOVIĆ
DORA PASKA
SVJETLANA GRAORAC
VLATKA SEKIRNIK
DORA FILIPOVIĆ
DOLORES ĆOSIĆ
ŽANA SIROVICA
SARA SENČAR
NIKA RAKIĆ
PAOLA PASKA
VALENTINA KRAMARIĆ
IVANA STAREŠINČIĆ
TEA CVITEŠIĆ
IVA ŠAKIĆ
LARA JEDNAČAK
IVANA ARAPOVIĆ
PAULA TUMIR
RAFAELA IVANOVIĆ
KARLA ANIĆ
LARA JURIŠA
LAURA JURIĆ
KATARINA VUCO
JOSIPA ANĐELOVIĆ
IVONA VIDOVIĆ
ANTEA CIKOJEVIĆ
MARIJA MAGDALENA BUNTAK
LUCIJA OREMOVIĆ
MATEA KRIŠTO
God.
1985
1982
1997
1994
1995
1996
1998
1999
1994
1999
1997
1992
1995
1991
1996
1997
1998
1997
1997
1997
1998
1997
1995
1998
1997
1997
1996
1998
1997
1997
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK BANJA LUKA
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK BANJA LUKA
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK AGRAM
AK SAMOBOR 2007
HAAK MLADOST
AK NEDELIŠĆE
AK AGRAM
AK KVARNER
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK KARLOVAC
AK KARLOVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
MK VELIKA GORICA
HAAK MLADOST
AK AGRAM
Vjetar
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
(+0,7)
Rezultat
11.96
12.19
12.56
12.58
12.61
12.64
12.68
12.81
12.92
13.03
13.31
13.35
13.37
13.37
13.38
13.69
13.87
13.96
13.97
14.16
14.20
14.22
14.28
14.40
14.52
14.85
15.77
DNF
DNS
DQ
Bodovi
1020
979
916
913
908
903
896
875
857
839
795
789
786
786
784
737
710
697
695
668
662
659
651
634
617
573
457
400m Žene
HR: 50.78 Danijela GRGIĆ
17:20
Skupina 1.
Rank
1
2
3
4
5
6
St.br.
194
88
199
116
89
187
Ime i prezime
SARA SENČAR
ANA BLAŽINOVIĆ
TEA ČURAK
DOROTEA LUKAČEVIĆ
ANAMARIA KISEGI
PATRICIA ČORIĆ
God.
1999
1993
1995
1995
1997
1998
Klub
AK NEDELIŠĆE
AK SVETI VID
AK AVIOKARTE.HR
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AVIOKARTE.HR
5
Rezultat
1:00.30
1:00.50
1:02.30
1:02.84
1:05.05
1:11.07
Bodovi
861
855
801
786
723
565
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
Skupina 2.
Rank
1
2
3
4
5
6
St.br.
157
145
159
127
166
106
Ime i prezime
LUCIJA KOSABER
KATARINA IVŠAC
LUCIJA PETRUNIĆ
HILDA HELLER
MARIJA HARTL
DANIJELA KREBER
God.
1995
1996
1995
1996
1997
1995
Klub
AK AGRAM
AK AGRAM
AK KARLOVAC
AK MARSONIA
AK AGRAM
AK ZAGREB ULIX
Rezultat
58.23
58.96
59.69
59.76
1:00.99
1:03.09
Bodovi
925
902
880
878
840
778
Ime i prezime
ANITA BANOVIĆ
KRISTINA DUDEK
KSENIJA KECMAN
MARIJA HIŽMAN
MILICA OŽEGOVIĆ
IVA SOBOČANEC
DANIJELA ROŠKO
MARINA BANOVIĆ
God.
1984
1994
1989
1985
1995
1997
1993
1982
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK BORAC - BANJA LUKA
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK BORAC - BANJA LUKA
AK AGRAM
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK DINAMO ZRINJEVAC
Rezultat
54.25
56.62
57.57
57.76
59.76
59.78
1:00.10
DNS
Bodovi
1055
977
946
940
878
877
867
Ime i prezime
ANITA BANOVIĆ
KRISTINA DUDEK
KSENIJA KECMAN
MARIJA HIŽMAN
LUCIJA KOSABER
KATARINA IVŠAC
LUCIJA PETRUNIĆ
HILDA HELLER
MILICA OŽEGOVIĆ
IVA SOBOČANEC
DANIJELA ROŠKO
SARA SENČAR
ANA BLAŽINOVIĆ
MARIJA HARTL
TEA ČURAK
DOROTEA LUKAČEVIĆ
DANIJELA KREBER
ANAMARIA KISEGI
PATRICIA ČORIĆ
MARINA BANOVIĆ
God.
1984
1994
1989
1985
1995
1996
1995
1996
1995
1997
1993
1999
1993
1997
1995
1995
1995
1997
1998
1982
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK BORAC - BANJA LUKA
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK AGRAM
AK AGRAM
AK KARLOVAC
AK MARSONIA
AK BORAC - BANJA LUKA
AK AGRAM
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK NEDELIŠĆE
AK SVETI VID
AK AGRAM
AK AVIOKARTE.HR
AK AGRAM
AK ZAGREB ULIX
AK AGRAM
AK AVIOKARTE.HR
AK DINAMO ZRINJEVAC
Rezultat
54.25
56.62
57.57
57.76
58.23
58.96
59.69
59.76
59.76
59.78
1:00.10
1:00.30
1:00.50
1:00.99
1:02.30
1:02.84
1:03.09
1:05.05
1:11.07
DNS
Bodovi
1055
977
946
940
925
902
880
878
878
877
867
861
855
840
801
786
778
723
565
Skupina 3.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
St.br.
91
150
151
167
180
130
107
169
Ukupno
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
St.br.
91
150
151
167
157
145
159
127
180
130
107
194
88
166
199
116
106
89
187
169
6
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
800m Žene
HR: 1:56.51 Slobodanka ČOLOVIĆ
18:10
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
St.br.
84
80
81
79
77
83
76
78
75
82
85
Ime i prezime
SANDA KOČIŠ
ROMANA TEA KIRINIĆ
ANAMARIJA PETTERS
VLADANA GAVRANOVIĆ
ANICA ŠIŠKO
JOSIPA LIVAKOVIĆ
MELANI TEPUŠ
MARIJA PRIMORAC
KRISTINA ŠAFARIĆ
MARTA LULIĆ
HANA ŠKORNJAK
God.
1996
1993
1996
1989
1997
1999
1995
1999
1998
1998
1997
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK BORAC - BANJA LUKA
AK AVIOKARTE.HR
AK AGRAM
AK KVARNER
AK AVIOKARTE.HR
AK NEDELIŠĆE
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
Rezultat
2:12.73
2:14.36
2:14.65
2:17.14
2:23.91
2:26.53
2:26.96
2:28.85
2:31.15
2:33.43
DNS
Bodovi
938
912
908
869
768
730
724
698
666
636
3000m Žene
HR: 9:12.33 Ljiljana ČULIBRK
18:30
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
St.br.
63
59
55
53
61
60
56
62
58
57
54
Ime i prezime
SARA VILIĆ
NIKOLINA HRELEC
MATEA PARLOV
KRISTINA BOŽIĆ
NINA KOŠČEVIĆ
DANIJELA VRHOVSKI
ANA FORTUNA
LUCIJA BEDALOV
DORA HORNIK
ODRI TOMAS
KARIN GOŠEK
God.
1992
1994
1992
1996
1996
1991
1996
1997
1995
1995
2000
Klub
AK AGRAM
AK AGRAM
HAAK MLADOST
AK AVIOKARTE.HR
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK SEVNICA
Rezultat
10:01.22
10:04.66
10:12.39
10:18.46
10:38.43
10:42.61
10:54.59
10:57.60
11:39.17
12:13.88
DNS
Bodovi
910
899
876
858
800
788
755
746
636
551
5000m Hodanje Žene
HR: 28:37.69 Ivana RENIĆ
19:05
Rank
1
2
3
4
5
6
7
St.br.
49
44
48
50
45
46
212
51
52
47
Ime i prezime
IVANA RENIĆ
SLAVICA MARASOVIĆ
HANA HAJSOK
KATARINA ŠTRK
JOSIPA ČIČAK
IVA ČUTURA
IVA MIHALJEVIĆ
KLARA VANĐELIĆ
IVANA DUMANČIĆ
ANTONELA GOLOBIĆ
God.
1996
1996
1995
1997
1996
1995
1988
1997
1994
1997
Klub
AK AGRAM
AK AVIOKARTE.HR
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
HAAK MLADOST
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
7
Rezultat
26:37.28
30:50.91
31:47.48
34:01.25
34:25.20
35:19.52
36:03.39
DNS
DQ
DQ
Bodovi
867
673
632
542
527
493
466
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
Troskok Žene
HR: 13.71m Silvija MRAKOVČIĆ
16:45
Rank
1
2
St.br.
165
164
136
196
200
St.Br.
165
164
Ime i prezime
MARIJA GREDELJ
MARIJA BABIĆ
IVANA ŠIMIĆ
SONJA KRNJETA
TEA CVITEŠIĆ
Ime i prezime
Marija GREDELJ
Marija BABIĆ
I
x
x
God.
1991
1983
1990
1986
1996
Klub
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AVIOKARTE.HR
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK KARLOVAC
II
x
12,11(+0,2)
III
x
x
8
IV
12,20(-0,5)
X
Rezultat
12.20
12.11
DNS
DNS
DNS
V
12,03(-0,5)
x
VI
x
x
Bodovi
910
900
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
100m Muškarci
HR: 10.25 Dejan VOJNOVIĆ
17:10
Skupina 1.
Rank
1
2
3
St.br.
155
156
161
Ime i prezime
LOVRE PEDIĆ
LOVRO VLAHOVIĆ
LUKA LAZIĆ
God.
1994
1999
1995
Klub
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
Vjetar
(+0,8)
(+0,8)
(+0,8)
Rezultat
11.90
12.38
12.47
Bodovi
640
525
505
Klub
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
MK VELIKA GORICA
AK AGRAM
Vjetar
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
Rezultat
12.04
12.36
12.68
12.93
13.00
13.15
DNF
DNF
Bodovi
605
530
459
407
394
365
Skupina 2.
Rank
1
2
3
4
5
6
St.br.
120
93
94
140
197
104
131
170
Ime i prezime
FILIP GRČIĆ
ANTONIO KOVAČIĆ
ANTONIO MARTINELLI
JOSIP ŠUFLAJ
STJEPAN MIKULIĆ
BRUNO TRUPINIĆ
IVAN BARIŠIĆ
MARKO BLAŽEVIĆ
God.
1996
1998
1993
1999
1997
1997
1990
1996
Skupina 3.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
St.br.
208
102
139
185
105
118
99
124
Ime i prezime
ZVONIMIR TOPIĆ
BRUNO PENEZIĆ
JAN MARKOVIĆ
NOEL BAGIĆ
DANIJEL KAJASA
EDIN MEŠIĆ
BRANIMIR LUČEV
FRANJO FRLJAK
God.
1995
1999
1994
1995
1996
1997
1998
1996
Klub
AK AGRAM
AK AGRAM
HAAK MLADOST
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK SAMOBOR 2007
AK DINAMO ZRINJEVAC
Vjetar
(+1,5)
(+1,5)
(+1,5)
(+1,5)
(+1,5)
(+1,5)
(+1,5)
Rezultat
11.45
11.77
11.78
11.87
12.01
12.11
12.32
DNF
Bodovi
758
673
671
648
613
588
539
Ime i prezime
PATRIK FINEK
DAVID ŠARANČIĆ
IVAN ĐUKIĆ
BORNA DIKOVIĆ
MATEJ MATOKOVIĆ
MARKO PESTIĆ
God.
1997
1995
1997
1993
1996
1994
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
HAAK MLADOST
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
HAAK MLADOST
HAAK MLADOST
Vjetar
(+0,9)
(+0,9)
(+0,9)
(+0,9)
(+0,9)
Rezultat
11.30
11.33
11.48
11.58
11.66
DNF
Bodovi
800
791
750
723
702
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK BORAC - BANJA LUKA
HAAK MLADOST
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK BORAC - BANJA LUKA
AK SAMOBOR 2007
Vjetar
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
Rezultat
10.76
10.88
10.88
11.06
11.25
11.26
Bodovi
959
922
919
869
814
811
Skupina 4.
Rank
1
2
3
4
5
St.br.
188
111
132
98
177
171
Skupina 5.
Rank
1
2
3
4
5
6
St.br.
201
193
207
181
184
173
Ime i prezime
TOMISLAV KAŠNAR
SAIT HUSEINBAŠIĆ
ZVONIMIR IVAŠKOVIĆ
MIRKO HIŽMAN
NIKOLA BRKIĆ
MARKO VINČIĆ
God.
1986
1991
1994
1988
1996
1986
9
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
Ukupno
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
St.br.
201
193
207
181
184
173
188
111
208
132
98
177
102
139
185
155
105
120
118
99
93
156
161
94
140
197
104
170
131
124
171
Ime i prezime
TOMISLAV KAŠNAR
SAIT HUSEINBAŠIĆ
ZVONIMIR IVAŠKOVIĆ
MIRKO HIŽMAN
NIKOLA BRKIĆ
MARKO VINČIĆ
PATRIK FINEK
DAVID ŠARANČIĆ
ZVONIMIR TOPIĆ
IVAN ĐUKIĆ
BORNA DIKOVIĆ
MATEJ MATOKOVIĆ
BRUNO PENEZIĆ
JAN MARKOVIĆ
NOEL BAGIĆ
LOVRE PEDIĆ
DANIJEL KAJASA
FILIP GRČIĆ
EDIN MEŠIĆ
BRANIMIR LUČEV
ANTONIO KOVAČIĆ
LOVRO VLAHOVIĆ
LUKA LAZIĆ
ANTONIO MARTINELLI
JOSIP ŠUFLAJ
STJEPAN MIKULIĆ
BRUNO TRUPINIĆ
MARKO BLAŽEVIĆ
IVAN BARIŠIĆ
FRANJO FRLJAK
MARKO PESTIĆ
God.
1986
1991
1994
1988
1996
1986
1997
1995
1995
1997
1993
1996
1999
1994
1995
1994
1996
1996
1997
1998
1998
1999
1995
1993
1999
1997
1997
1996
1990
1996
1994
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK BORAC - BANJA LUKA
HAAK MLADOST
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK BORAC - BANJA LUKA
AK SAMOBOR 2007
AK DINAMO ZRINJEVAC
HAAK MLADOST
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
HAAK MLADOST
AK AGRAM
HAAK MLADOST
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK SAMOBOR 2007
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
MK VELIKA GORICA
AK DINAMO ZRINJEVAC
HAAK MLADOST
Vjetar
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,9)
(+0,9)
(+1,5)
(+0,9)
(+0,9)
(+0,9)
(+1,5)
(+1,5)
(+1,5)
(+0,8)
(+1,5)
(+0,0)
(+1,5)
(+1,5)
(+0,0)
(+0,8)
(+0,8)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
(+0,0)
Rezultat
10.76
10.88
10.88
11.06
11.25
11.26
11.30
11.33
11.45
11.48
11.58
11.66
11.77
11.78
11.87
11.90
12.01
12.04
12.11
12.32
12.36
12.38
12.47
12.68
12.93
13.00
13.15
DNF
DNF
DNF
DNF
Bodovi
959
922
919
869
814
811
800
791
758
750
723
702
673
671
648
640
613
605
588
539
530
525
505
459
407
394
365
400m Muškarci
HR: 45.64 Željko KNAPIĆ
17:30
Skupina 1.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
St.br.
87
126
120
213
121
86
103
124
Ime i prezime
ALEN PEŠIĆ
GORDAN DUGINA
FILIP GRČIĆ
LOVRO KOČILA
FILIP KORAŽIJA
ALEN FRANCETIĆ
BRUNO ŠKEVIN
FRANJO FRLJAK
God.
1993
1993
1996
1994
1995
1989
1995
1996
Klub
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK KVARNER
AK AGRAM
AK AGRAM
AK SAMOBOR 2007
AK KVARNER
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
10
Rezultat
52.18
52.93
53.68
53.94
54.23
55.74
57.37
DNS
Bodovi
755
716
678
665
651
580
507
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
Skupina 2.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
St.br.
123
190
172
96
149
128
147
142
Ime i prezime
FRAN TOPOL
PETAR MELNJAK
MARKO STERPIN
BERNARD GAVEZ
KRISTIJAN JAMER
HRVOJE MARINIĆ
KREŠIMIR PAVLOV
JURIJ KOS
God.
1996
1998
1993
1996
1996
1993
1994
1996
Klub
AK AGRAM
HAAK MLADOST
AK KVARNER
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK MARSONIA
HAAK MLADOST
AK ZAGREB ULIX
AK AGRAM
Rezultat
50.86
50.95
51.27
51.41
51.87
52.37
53.05
56.71
Bodovi
825
820
803
795
771
745
710
536
Skupina 3.
Rank
1
2
3
4
5
6
7
St.br.
179
205
178
125
97
109
122
117
Ime i prezime
MATEO RUŽIĆ
ŽELJKO VINCEK
MATEO KOVAČIĆ
GABRIJEL STOJANOVIĆ
BORISLAV DRAGOLJEVIĆ
DAVID DOŠENOVIĆ
FILIP PESTIĆ
DRAŽEN HUDOLETNJAK
God.
1994
1986
1996
1997
1995
1995
1994
1993
Klub
HAAK MLADOST
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK AGRAM
AK NEDELIŠĆE
AK BORAC - BANJA LUKA
HAAK MLADOST
HAAK MLADOST
AK SLOBODA VARAŽDIN
Rezultat
47.21
47.80
49.55
50.37
50.56
50.98
51.99
DNS
Bodovi
1037
1001
899
852
842
819
764
Ime i prezime
MATEO RUŽIĆ
ŽELJKO VINCEK
MATEO KOVAČIĆ
GABRIJEL STOJANOVIĆ
BORISLAV DRAGOLJEVIĆ
FRAN TOPOL
PETAR MELNJAK
DAVID DOŠENOVIĆ
MARKO STERPIN
BERNARD GAVEZ
KRISTIJAN JAMER
FILIP PESTIĆ
ALEN PEŠIĆ
HRVOJE MARINIĆ
GORDAN DUGINA
KREŠIMIR PAVLOV
FILIP GRČIĆ
LOVRO KOČILA
FILIP KORAŽIJA
ALEN FRANCETIĆ
JURIJ KOS
BRUNO ŠKEVIN
FRANJO FRLJAK
DRAŽEN HUDOLETNJAK
God.
1994
1986
1996
1997
1995
1996
1998
1995
1993
1996
1996
1994
1993
1993
1993
1994
1996
1994
1995
1989
1996
1995
1996
1993
Klub
HAAK MLADOST
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK AGRAM
AK NEDELIŠĆE
AK BORAC - BANJA LUKA
AK AGRAM
HAAK MLADOST
HAAK MLADOST
AK KVARNER
AK SLOBODA VARAŽDIN
AK MARSONIA
HAAK MLADOST
AK DINAMO ZRINJEVAC
HAAK MLADOST
AK KVARNER
AK ZAGREB ULIX
AK AGRAM
AK AGRAM
AK SAMOBOR 2007
AK KVARNER
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK SLOBODA VARAŽDIN
Rezultat
47.21
47.80
49.55
50.37
50.56
50.86
50.95
50.98
51.27
51.41
51.87
51.99
52.18
52.37
52.93
53.05
53.68
53.94
54.23
55.74
56.71
57.37
DNS
DNS
Bodovi
1037
1001
899
852
842
825
820
819
803
795
771
764
755
745
716
710
678
665
651
580
536
507
Ukupno
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
St.br.
179
205
178
125
97
123
190
109
172
96
149
122
87
128
126
147
120
213
121
86
142
103
124
117
11
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
1000m Muškarci
HR: 2:17,90 Milovan SAVIĆ
18:20
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
St.br.
64
68
72
71
69
74
65
73
66
67
70
Ime i prezime
MARKO KUČKO
FRAN RODE
TOMISLAV PROLIĆ
JURAJ PAVLEK
ROKO KARADŽA
IVAN BILONIĆ
DOMAGOJ VLAHOVIĆ
MARTIN PAPIŠTA
DORIJAN MIŠKULIN
MAKSIM MARINOV
LUKA BORJAN
God.
1986
1996
1982
1998
1997
1995
1998
1991
1997
1997
1996
Klub
AK AVIOKARTE.HR
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AVIOKARTE.HR
AK RUDOLF PEREŠIN
AK AVIOKARTE.HR
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
Rezultat
2:38.61
2:39.57
2:40.45
2:41.19
2:42.43
2:43.03
2:44.51
2:49.11
2:56.50
3:04.75
DNS
Bodovi
711
694
679
667
646
636
612
539
433
327
5000m Muškarci
HR: 13:37.76 Dalibor BALGAČ
18:45
Rank
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
St.br.
25
30
20
29
22
18
27
32
19
250
31
28
33
34
211
21
23
24
26
Ime i prezime
JURE JOSIPOVIĆ
GORAN GRDENIĆ
MATIJA LUKINA
BRUNO ERENT
ZORAN BERTEK
MARKO GRŽETIĆ
GORAN MURIĆ
IVAN JAKOVAC
ANDREA FAZLIĆ
STJEPAN LUKIĆ
DARIO LJUBIĆ
VEDRAN MUHAR
TOMISLAV KUKEC
OLIVER OREŠIĆ
NIKOLA MIKULIĆ
VIKTOR SARIĆ
MISLAV MALIĆ
MARKO ĆAIĆ
JURAJ KRALJ
God.
1996
1990
1987
1990
1987
1995
1980
1993
1990
1993
1994
1997
1992
1991
1990
1986
1999
1997
1993
Klub
AK AGRAM
AK AGRAM
AK RUDOLF PEREŠIN
AK AGRAM
AK ŽUMBERAK
AK KVARNER
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AVIOKARTE.HR
AK SLJEME
MK VELIKA GORICA
MK VELIKA GORICA
AK AGRAM
12
Rezultat
15:19.42
15:44.43
15:46.82
16:02.28
16:43.39
16:43.53
16:45.98
17:04.27
17:05.29
18:04.92
18:24.02
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
DNF
Bodovi
752
682
675
674
633
529
529
523
477
350
313
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
5000m Hodanje Muškarci
HR: 22:45,40 Valerijan PUPAVAC
16:10
Rank
1
2
3
4
5
6
7
St.br.
40
39
42
38
41
36
37
43
35
Ime i prezime
IVAN GRABEREC
EDIN ZEC
ŽELIMIR HAUBRIH
BERISLAV DEVČIĆ
MARIO GRABEREC
MATEO ĆOSIĆ
JAKOV JURLIN
IVAN HAUBRIH
MATEJ ANĐELIĆ
God.
1964
1997
1963
1966
1996
1996
1997
2000
1996
Klub
AK AVIOKARTE.HR
AK ZENICA - BIH
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK MAKSIMIR
AK AVIOKARTE.HR
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
Rezultat
26:19.51
26:33.82
26:42.60
28:41.91
29:42.32
31:53.84
32:06.06
DNS
DQ
Bodovi
658
644
636
528
476
374
365
Vis Muškarci – Memorijalna disciplina „Goran Subotić“
HR: 2.25m Novaica ČANOVIĆ
17:50
Rank
1
2-5
2-5
2-5
2-5
6
7
8
9-10
9-10
11
12-13
12-13
14
15
St.Br.
St.br.
17
3
4
9
6
16
5
7
12
14
8
10
1
15
13
2
11
Ime i prezime
HARIS SELIMOVIĆ
IVAN FEISS
FILIP BRČIĆ
SAMIR HODŽIĆ
DAMIR POSAVEC
DOMINIK GRDANJSKI
MARKO ĆERANIĆ
FRAN TEJ
HRVOJE ČUKMAN
DAVID ČULJAK
BRUNO FEISS
DAVOR ANDROČEC
TOMISLAV POPEK
JOSIP HALUŽAN
ANTE ZUANOVIĆ
JURE ŠIMUNDIĆ
DUJE BONACCI
God.
1991
1992
1995
1996
1994
1995
1995
1995
1998
1994
1992
1995
1986
1996
1998
1980
1973
Klub
AK ZENICA - BIH
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK ZENICA - BIH
AK NEDELIŠĆE
AK AGRAM
AK BORAC - BANJA LUKA
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
Rezultat
2.15
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.85
1.80
1.80
1.75
1.70
1.70
1.70
1.65
DNS
DNS
Bodovi
1027
755
755
755
755
755
755
755
710
710
665
621
621
621
577
Ime i prezime
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
218
HARIS SELIMOVIĆ
-
-
-
-
-
-
-
-
o
-
xo
o
o
xo
xxx
3
IVAN FEISS
-
-
-
-
-
-
o
o
xxx
4
FILIP BRČIĆ
-
-
-
o
o
o
o
o
xxx
9
SAMIR HODŽIĆ
-
-
-
-
o
o
o
o
xxx
6
DAMIR POSAVEC
-
-
-
-
o
o
o
o
xxx
DOMINIK GRDANJSKI
o
o
o
o
o
o
o
xo
xxx
5
MARKO ĆERANIĆ
-
-
-
-
-
-
xo
xo
xxx
7
FRAN TEJ
-
-
-
-
-
o
o
xxo
xxx
12
HRVOJE ČUKMAN
-
-
o
o
o
o
xxo
xxx
14
DAVID ČULJAK
o
o
o
o
o
o
xxo
xxx
8
BRUNO FEISS
-
-
-
o
o
o
xxx
DAVOR ANDROČEC
-
-
o
o
o
xxx
TOMISLAV POPEK
-
-
-
-
o
15
JOSIP HALUŽAN
o
o
o
o
xxo
13
ANTE ZUANOVIĆ
o
xo
o
xxo
xxx
17
16
10
1
xxx
13
Zagreb, subota, 4.svibnja 2013.
Miting otvorenja sezone 2013.
Troskok Muškarci
HR: 17.11m Đorđe KOŽUL
16:45
Rank
1
2
3
4
5
6
St.br.
100
171
144
101
110
160
90
St.Br.
Ime i prezime
BRUNO JEDNAČAK
MARKO PESTIĆ
KARLO DILIĆ
BRUNO KUZMANOVIĆ
DAVID LAVRENČAK
LUKA KUŠINA
ANDI EREGA
God.
1996
1994
1995
1995
1996
1997
1991
Klub
AK AGRAM
HAAK MLADOST
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK DINAMO ZRINJEVAC
AK AGRAM
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
Rezultat
13.76
13.23
12.99
12.82
12.11
11.23
DNS
Bodovi
808
752
727
709
635
544
Ime i prezime
I
II
III
IV
V
VI
100
Bruno JEDNAČAK
x
13,36(-0,6)
13,70(+1,0)
13,69(+1,7)
13,76(-0,5)
13,44(-0,5)
171
Marko PESTIĆ
12,74
12,92(+0,0)
X
13,05(+0,0)
13,14(+0,0)
13,23(-0,5)
144
Karlo DILIĆ
12,39
12,98(+0,0)
X
12,99(+0,7)
x
X
101
Bruno KUZMANOVIĆ
12,82
x
X
110
David LOVRENČAK
11,77
x
11,55(+0,0)
11,95(+2,0)
x
12,11(+0,0)
160
Luka KUŠINA
11,23
11,04
10,95(-1,1)
Disk Muškarci - Seniori
HR: 67.20m Roland VARGA
16:45
Rank
1
2
3
4
St.Br.
209
191
119
206
St.br.
209
191
119
206
Ime i prezime
TADEJ HRIBAR
PILE TOKIĆ
EMIR ELKASEVIĆ
ZLATAN SERANIĆ
Ime i prezime
Tadej HRIBAR
Pile TOKIĆ
Emir ELKASEVIĆ
Zlatan ŠERANIĆ
God.
1987
1991
1993
1978
I
51,05
52,58
x
44,66
Klub
AK KRKA
AK DINAMO ZRINJEVAC
HAAK MLADOST
AK BORAC - BANJA LUKA
II
53,48
x
x
x
III
54,83
x
49,47
46,25
IV
52,65
53,12
x
x
Rezultat
54.83
53.12
49.47
46.25
V
53,57
x
x
44,89
Bodovi
961
930
864
805
VI
53,19
50,71
46,97
x
Disk Muškarci – Juniori
HR: 65.71m Marin PREMERU
16:45
Rank
1
2
3
4
St.Br.
112
148
108
95
St.br.
112
148
108
95
174
Ime i prezime
DEMIR KOLAREVIĆ
KRISTIAN JOSIP PERIŠ
DARKO RADAKOVIĆ
ARIJAN ISLAMI
MARTIN MARKOVIĆ
Ime i prezime
Demir KOLAREVIĆ
Kristijan Josip PERIŠ
Darko RADAKOVIĆ
Arijan ISLAMI
I
48,87
45,32
40,07
x
God.
1995
1994
1995
1997
1996
Klub
AK AGRAM
AK AGRAM
AK BANJA LUKA
AK AGRAM
AK DINAMO ZRINJEVAC
II
51,01
x
x
39,62
III
49,13
48,92
42,51
x
14
IV
49,17
x
x
36,94
Rezultat
51.30
49.58
43.44
40.89
DNS
V
44,72
49,58
43,44
40,89
VI
51,30
49,01
43,23
40,00
Bodovi
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
503 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content