close

Enter

Log in using OpenID

Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o. Reference

embedDownload
Bilfinger Đuro Đaković Montaža d.o.o.
Reference - Petrokemija
REFERENCE
Petrokemija
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
Petrokemija d.d. Tvornica gnojiva Kutina,
Hrvatska
2012
STSI d.o.o. Hrvatska
2011
CB&I Lummus s.r.o., Češka
2010
Petrokemija d.d. Tvornica gnojiva Kutina,
Hrvatska
2009,
2008
1
Petrokemija Kutina
Hrvatska
remont postrojenja za proizvodnju
amonijaka i ureje
2
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
demontaža i montaža cjevovoda
3
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
montaža visoko i niskotlačnih cjevovoda u
Hydrocracker kompleksu
4
Petrokemija Kutina
Hrvatska
redoviti godišnji remont
5
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
rekonstrukcija postrojenja Toping 3
STSI d.o.o. Hrvatska
2008
6
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
remont tlačnog dijela kotla
STSI d.o.o. Hrvatska
2008
7
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
montaža stacionarne opreme postrojenja
sumpora
INA d.d., Hrvatska
2007
8
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
montaža postrojenja vakuum destilacije
STSI d.o.o. Hrvatska
2007
9
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
zamjena opreme i reaktora R 5301
STSI d.o.o. Hrvatska
2007
10
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
montaža parageneratora
STSI d.o.o., Hrvatska
2007
11
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
rekonstrukcija splitera FCC benzina
STSI d.o.o., Hrvatska
2007
12
Petrokemija Kutina
Hrvatska
remont postrojenja i godišnje održavanje
Petrokemija d.d. Tvornica gnojiva Kutina,
Hrvatska
2007
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
Petrokemija d.d. Tvornica gnojiva Kutina,
Hrvatska
2007 2005
13
Petrokemija Kutina
Hrvatska
izgradnja novog silosa čađi; zamjena
dimnjaka na kotlovnici; radovi na
održavanju; redovan godišnji remont
14
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
remont peći 313 - F3
INA d.d., Hrvatska
2006
15
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
remont peći 312 - F1
STSI d.o.o., Hrvatska
2006
16
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
remont FCC postrojenja, zamjena reaktora
STSI d.o.o., Hrvatska
2006
17
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
sanacija spremnika 331 SA-018 80 000 m 3
STSI d.o.o., Hrvatska
2006
18
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
rekonstrukcija kolone T6101 cjevovoda
INA d.d., Hrvatska
2005
19
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
rekonstrukcija vakuum destilacije
INA d.d., Hrvatska
2005
20
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
zamjena blow-down cjevovoda
STSI d.o.o., Hrvatska
2005
21
Rafinerija nafte Rijeka - Mlaka
Hrvatska
remont kotla G-002
INA d.d., Hrvatska
2003
22
Rafinerija nafte Rijeka - Urinj
Hrvatska
preseljenje kolone 16C-1;318C-101
INA d.d., Hrvatska
2003
23
Rafinerija Bayernoil
Njemačka
montaža cjevovoda
KA-Muenchen GmbH, Njemačka
2003
24
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
remont postrojenja HDS
INA d.d., Hrvatska
2002
25
Rafinerija nafte Sisak
Hrvatska
remont FCC postrojenja
INA d.d., Hrvatska
2001
26
Petrokemija Kutina
Hrvatska
remont postrojenja amonijaka
Petrokemija d.d., Hrvatska
2001
27
Rafinerija nafte Leuna Werke
Njemačka
montaža cjevovoda
Sarens GmbH, Njemačka
2001
28
Tvornica ulja Čepin
Hrvatska
montaža opreme i cjevovoda
KA-Muenchen GmbH, Njemačka
2000
NARUČITELJ
GODINA
montaža opreme i cjevovoda
Belišće d.d., Hrvatska
1999
Hrvatska
montaža opreme i cjevovoda
INA d.d., Hrvatska
1998
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
remont kotlova G-4, G-5
Pliva d.d., Hrvatska
1998
Rafinerija nafte Rijeka
Hrvatska
remont postrojenja II
INA d.d., Hrvatska
1997
PROJEKT
ZEMLJA
29
Belišće d.d.
Hrvatska
30
PLIVA - Savski Marof
31
32
OPIS POSLA
REFERENCE
Naftne platforme
PROJEKT
ZEMLJA
OPIS POSLA
NARUČITELJ
GODINA
Hrvatska
rekonstrukcija platforme
R.I.G. d.o.o., Hrvatska
2009 2010
Malta
sanacija glavne palube
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2006
Hrvatska
izrada opreme za bušače garniture,
cjelokupni isplačni sustav
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2006
Isplačni sustav IDECO 202
Hrvatska
izrada opreme za bušače garniture,
cjelokupni isplačni sustav
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2006
5
Platforma "TRIDENT IV" - Transocean
Hrvatska
sanacija i zamjena cjevovoda, sanacija
tankova i oplate cantilevera
Energija Dubrovnik, Hrvatska
20062005
6
Platforma "CARL NORBERG" -Transocean
Hrvatska
rekonstrukcija na cjevovodima i opremi
platforme
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
2004
7
Platforma "TRIDENT IV" -Transocean
Hrvatska
STSI - Integrirani tehnički sustavi d.o.o.,
Hrvatska
2004
8
Platforma "LABIN"
Hrvatska
CROSCO - Naftni servisi d.o.o., Hrvatska
20042003
1
Platforma "KEY MANHATTAN" - Transocean
2
Platforma "ZAGREB" - Transocean
3
Isplačni sustav IDECO 301
4
sanacija nogu, zamjena čvornih ploča na
dijagonalama i horizontalama
rekonstrukcija i ojačanje dijagonala na
nogama, 3 komada, visina 60-120 m
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
552 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content