close

Enter

Log in using OpenID

Br. Naziv rada / Autori Mentor rada Institucija / Fakultet Šifra rada

embedDownload
Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Naziv rada / Autori
Mentor rada
Institucija / Fakultet
Šifra rada
Interakcija tlo – konstrukcija
Mandica Marković, Mario Štrlić
Fizicko mehanicki karakteristiki na
dolomitski bel mermer od lokalitetot
“Belovodica”, Prilepsko
Jordanka Nikolova, Mile Iliev,
Kristina Jovanova
Modeliranje uticaja buke- primjena
modela
Bojan Tešić
Mjerenja na bušaćem postrojenju
Muamer Zrnanović, Merima Ahmetović
Mr.sc. Siniša Maričić
Jurko Zovkić
Prof. Dr. Orce
Spasovski
Sveučilište J.J. Strossmayera
Građevinski fakultet Osijek
‘’Goce Delcev’’-Fakultet za
prirodni i tehnički nauki,
Institut za geologija; Institut
za rudarstvo
GV-001
Dr.sc. Aleksandar
Cvjetić, docent
Rudarsko- geološki fakultet
Beograd
GV-003
Dr.sc. Sanel
Nuhanović, docent
GV-004
Geotehnički uslovi izgradnje mosta
preko reke Save na Adi Ciganliji u
Beogradu
Jovana Janković, Biljana Stevanović,
Gojko Savić
Primena DEM-a za morfometrijsku
analizu klizišta
Uroš Đurić, Branka Petrović, Ana Gogić
Sistem za vodenje mirujočega prometa v
Ljubljani
Bojana Starčević
Metodologija izrade karte “kvaliteta”
dijabaza na kamenolomu ribnica kod
Banovića
Rifet Junuzović
Dževdet Ferhatbegović
Amer Šuvalić
Claroline sistem za upravljanje učenjem
I njegova primjena u nastavi predmeta
Transport I izvoz II
Amra Bajrić
Jasmin Mehić
Aida Idrizović
Značaj proučavanja mikrofosila
prilikom istraživanja ležišta kamene
soli “Tetima”
Merisa Avdić
Bačić Malisa
Izbor kombinovanog explozivnog
punjenja za uslove eksploatacije na
PK „Dobrnja“, Manjača
Banović Valentina
Mira Mikanović
Danijela Marković
Dr.Laslo Čaki/ Mr.
Dragoslav Rakić
Rudarsko- geološkograđevinski fakultet
Tuzla
Rudarsko- geološki fakultet
Beograd
GV-002
GV-005
Mr. Dragoslav Rakić
Rudarsko- geološki fakultet
Beograd
GV-006
Robert Rijavec
Fakultet za gradbenistvo in
geodezijo
Ljublana
Rudarsko- geološkograđevinski fakultet
Tuzla
GV-007
Mr.sc.Alisa Babajić,
dip.ing.geologije
GV-008
dr.sc. Sunčica Mašić
Rudarsko- geološkograđevinski fakultet
Tuzla
GV-009
Dr.sc.Zijad
Ferhatbegović
Rudarsko- geološkograđevinski fakultet
Tuzla
GV-010
GV-011
Žarko Kovačević
Univerzitet u Banjoj Luci /
Rudarski fakultet
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Geotehnički uslovi izgradnje mosta
preko reke Save na Adi Ciganliji u
Beogradu
Jovana Janković
Biljana Stevanović
Gojko Savić
Metod za izbor na optimalno resenie za
zastita na rekata Treska od otpadni void
Trajco Kostadinov
Nenad Aritonović
Ivana Velinovska
"Primena polimer bitumena na
putevima u Makedoniji"
Martin Gjorgjiovski
Irena Trajkoska
Tereza Teodosijevska
"Deponii za cvrst otpad: geotehnicki
pogled"
Hristijan Dimitrieski
Igor Tomovski
Slobodan Sokolov
Mogućnost korišćenja energije zemljinog
jezgra
Đurasović Dejan
Vlaisavljević Maniša
Popović Ognjen
“BOMBA” za određivanje eksplozivnih
karakteristika prašine
Kurtić Mejra, Sarajlić Ena, Kozlo Enes
GV-012
Dr. Laslo Čaki/
Mr. Rakić Dragoslav
Univerzitet u Beogradu,
Rudarsko- geološki fakultet
GV-013
Ass. Goce Taseski
UKIM - Gradežen fakultet
Skopje
GV-014
Ass. Slobodan
Ognjenović,
Ass. Zlatko Zafirovski
UKIM - Gradežen fakultet
Skopje
GV-015
Ass. Jovan Papić
UKIM - Gradežen fakultet
Skopje
GV-016
Dr. Milan Kekanović
Građevinski fakultet Subotica
Dr.sc. Snežana Mičević, v.prof. Dr.sc. Elvir Babajić, docent
Rudarsko- geološkograđevinski fakultet
Tuzla
GV-017
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
155 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content