close

Enter

Log in using OpenID

Četrnaest

embedDownload
Č etrnaest
F
i
r
m
a
Firma
2
a
Firma
Ako u dozvoljenim
granicama možemo zamisliti
nešto uzvišeno u nogometu,
onda je to to.
m
Svaki igrač ima san, i svaki
gledatelj ga sa njim dijeli, da
se dribling započet na sredini
terena završi golom.
emanuele pacetti
F
Na slijedećim stranicama ćemo Vam predstaviti spektar
naših proizvoda namenjenih općoj sigurnosti gradilišta,
radovima na cestama, u privatnom i industrijskom
sektoru.
Neke od stranica su posvećene našoj proizvodnji
specijaliziranoj za varene žičane mreže.
i
r
Evo našeg malog
doprinosa.
3
p. 5
Green Solution
p. 6
Usklađenost
p. 7
Mobilne ograde
p. 17
p. 7
Mobilni sustav “Anticrizis”
Mobilni sistem “Base”
p. 8
Mobilni sustav EU 2 - sa 3 vodoravne cijevi
Mobilni sustav “Pojačani”
Mobilni sustav “Pojačani plus”
p. 9
Mobilni sustav “Visoka vidljivost”
Mobilni sustav “Export - EU 1/B”
Mobilni sustav “Anticlimb - EU 3”
p. 10
“Anticlimb strong - EU 4”
“Anticlimb EU 5 - 3 uspravne cijevi”
p. 11
Panel sa integriranim vratima
Vrata 2000x2200 mm., odnosno vezni panel
Vrata 2000x1200 mm. ili vezni panel
p. 12
Lake plastične mreže sa zasjenjivanje
Prozirne lake mreže za zasjenu visoke vidljivosti
p. 13
p. 22
Multifunkcionalni sustavi
p. 22
p. 23
p. 26
Barijera za kontrolu masa “Ciclostrada Base”
Barijera za kontrolu masa “Ciclostrada Plus”
Kontrola pristupa pješaka
Dodaci
p. 23
Postolja
Ploče
p. 24
Sigurnost
Dodaci
p. 25
Nosači za transport ograde
Oprema za gradilište
p. 26
Kadica za beton
p. 27
Remenica sa automatskom kočnicom
Jednostavna remenica sa spojnicom
Jednostavna remenica sa karabinjer kukom
Mobilni sustav “Combi polumat”
Mobilni sustav “Privacy Mat”
p. 28
Remenica
Super Remenica
p. 14
Sustav ograde za velike radove
p. 29
p. 15
Ehnicne specifikacije za premicne ograje
Prečka sa dizalicom i spojnicom “Fast Lock” za zaključavanje
Prečka sa dizalicom i spojnicom za zaključavanje “Fast Lock”
p. 16
Jedinica isporuke mobilnih ograda
p. 30
Osiguranje na cesti
p. 17
Mobilni sustav “Cesta”
Mobilni sustav “Privacy 1.2”
Sigurnosna barijera “Best”
p. 18
Kombinirana poluprovidna sigurnosna barijera (Combi polumat)
Polietilenska sigurnosna barijera “Exclusive”
Barijera BTP
p. 19
Limena barijera “Anteo” u boji
Pocinčana čelična sigurnosna barijera
Varnostna pregrada “Cubo”
p. 20
Zid New Jersey
p. 21
Tehnicki detalji sigurnosti u prometu
Jedinica isporuke sigurnosti u prometu
p. 32
Elekrtrovarena žičana mreža
p. 30
Zavarene žičane mreže od nerđajućeg čelika, pocinčane i
glatko ispolirane žice, također po zahtjevu kupca.
p. 31
Zavarena mreža protiv pucanja
posebna za podno grijanje
Industrijske ograde
p. 32
3D Panel
p. 33
Model panela “Double Wire”
p. 34
Stupovi za 3D Model i Double Wire - duplu žicu
p. 35
Tehnicki detalji žicanih ograda
K A Z A L O
Kazalo
4
Green Solution
Art. 1001G Naša ‘Best Green Solution’ perimetralna ograda riješava problem
osiguranja područja gdje se nalazi Vaš nadzemni LPG rezervoar.
Četiri standardna panela prave 2 m visok objekat sa perimetralnim
mjerama 3,5+2+3,5+2m. Jedna strana sa bočnim panelom od 3,5m
ima vrata sa prolazom dimenzija 1,8x1m.
Cijelokupna konstrukcija kao i žičana mreža panela izrađeni su od
pocinčanog čelika.
Kutevi se sastoje od specijalnih ‘sigurnosnih spojnica’, po dva za svaku
stranu, također pocinčanih.
Vrata imaju bravu za zatvaranje, dodavanjem običnog lokota možete
zaključati objekat.
Veličina panela:
- panel sa integriranim vratima
- povezujući panel
Presijek žice: Dimenzija mreže:
Presijek cijevi: Završna obrada: Kom. 40
Standardna spojnica
2000x3530 mm.
2000x2000 mm. / 2000x1500 mm.
3,00mm vodoravna, 2,80mm uspravna
90x300 mm.
40/42mm uspravna, 30mm vodoravna
toplo pocinčana cijev i žica
Sustav za zatvaranje
Pored priloženih dimenzija proizvoda, Bestsider
proizvodi sve vrste Green Solution panela prema
zahtijevu kupaca i strukturne specifikacije.
SICUREZZA
Green Solution
5
Sustavi naših mobilnih ograda se proizvode u skladu sa direktivom EEC
89/106, Talijanskim Dekretom 528 od 14. kolovoza 1996. godine i njegovim
izmjenama, kao i Talijanskim Dekretom 528 od 18. studenog 1999. godine
koji ustanovljuje i određuje zdravstveni i sigurnosni sustav - na gradilištima i
radnim mijestima općenito.
Sva naša oprema je certificirana kao Usaglašena od 13.listopada 2013.
godine.
Kako bi našim kupcima osigurali potrebnnu dokumentaciju u vezi sa
sigurnosti gradilišta, svaki nalog dolazi sa Uputstvom za upotrebu i
tehničkim informacijama o pravilnoj upotrebi opreme, pored dokaza o
suglasnosti, ovjeren od strane najpoznatijih inženjerskih studija.
.
Gotovi proizvodi obilježeni sa www.bestsider.eu se mogu pratiti kroz sve
korake - od početka proizvodnje do mijesta isporuke.
Usklađenost
Uskladenost
6
Mi proizvodimo ogradne panele namjenjene gradilištima, proizvedene
od uspravnih cijevi 38-40 mm. do 42 mm., širine od 10/10 mm. –
15/10 mm. i vodoravnoh cijevi od 27-42 mm., širine od 10/10 mm. 15/10 mm. Cijevi zajedno drže varenu žičanu mrežu dimenzija 90x300
mm., 100x250 mm., 37x300 mm., ili 37x150 mm. sa presjekom
pocinčane žice od 2.30 mm. do 4.00 mm.
Naši paneli su izrađeni od mreže zavarene unutar cijevi, ili zavarene
na vrhu cijevi, sa ili bez izvirujućih šiljaka, u skladu su sa najnovijim
zahtjevima tržišta (prema uputama EU 2012).
A
B
C
D
Mobilni sustav “Anticrizis”
Art. 001/B Model BASE/B – poznat i kao ANTICRIZIS model, smatra se najekonomičnijim
u kategoriji mobilnih ograda za gradilišta.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 12.50
2000x3530 mm.
3.00 mm. vodoravno 2.30 mm. uspravno
100x250 mm.
38 mm. uspravno - 27 mm. vodoravno
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 40
Mobilni sistem “Base”
Art. 001
Panel BASE je napravljen tako da bude maksimalno kompatibilan sa svim našim
drugim mobilnim sustavima ograda, dvocijevnim i četvorocijevnim.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 14.70
2000x3530 mm.
3,10 mm vodoravno - 2,85 mm uspravno
90x300 mm.
40 mm. uspravno - 30 mm.vodoravno
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 35
o g r a d e
Mobilne ograde
7
Mobilni sustav EU 2 Art. 115
sa 3 vodoravne cijevi
“base sa 3 vodoravne cijevi - EU 2” je kombinnacija niske cijene “Base” panel
ograde i maksimalne otpornosti dobijene postavljanjem vodoravne cijevi na
sredini panela.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 16.70
2000x3530 mm.
3.10 mm. vodoravno 2.85 mm. uspravno
90x300 mm.
40 mm. uspravno - 30 mm. vodoravno
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 35
Mobilni sustav “Pojačani”
Art. 006
Pojačani paneli u odnosu na osnovni - “Base” panel, uokvireni vodoravnim i
uspravnim cijevima - i jedni i drugi su presjeka 40 mm.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 16.70
2000x3530 mm.
3.10 mm. vodoravno 2.85 mm. uspravno
90x300 mm.
40 mm. uspravno - 40 mm. vodoravno
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 30
Mobilni sustav “Pojačani plus”
Art. 022
I uspravne i vodoravne cijevi “ Pojačani Plus” su presjeka 42 mm.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 17.40
2000x3530 mm.
3.10 mm. vodoravno 2.85 mm. uspravno
100x250 mm.
42 mm. uspravno - 42 mm. vodoravno
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 28
o g r a d e
Mobilne ograde
8
Mobilni sustav “Visoka vidljivost”
Art. 075
U skladu sa DPR 495 art. 32, od 16. prosinca 1999. Godine (Talijanskim
predsjedničkim Dekretom), panel visoke vidljivosti dobija se sa 200x3500 mm.
narančastom trakom u boji RAL 2004.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 15.30
2000x3530 mm.
3.10 mm. vodoravno 2.85 mm. uspravno
90x300 mm.
40 mm. uspravno - 30 mm. vodoravno
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 35
Mobilni sustav “Export - EU 1/B”
Art. 212/B Karakteristika ovog modela je žica koja izbija na vrhu cijevi. Širina okvira od cijevi
(uspravni i vodoravni) je 1.10 mm.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 17.20
2000x3530 mm.
3.10 mm. vodoravno 2.85 mm. uspravno
100x250 mm.
42 mm. uspravno - 27 mm. vodoravno
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 35
Mobilni sustav “Anticlimb - EU 3”
Art. 202
o g r a d e
Mobilne ograde
“Anticlimb - EU 3” panel se koristi za ograđivanje površine na kojima je neophodno
osigurati maksimalnu moguću sigurnost (ograde za sprečavanje penjanja, preskakivanja
i sl).
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 22.00
2000x3530 mm.
3.30 mm. vodoravno 3.30 mm. uspravno
37x300 mm.
42 mm. uspravno - 27 mm. vodoravno (debelina stene 1,1 mm.)
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 35
9
“Anticlimb strong - EU 4”
Art. 203
“Anticlimb strong - EU 4” paneli su napravljeni od zavarene žičane mreže
dimenzija 37x150 mm.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 25.50
2000x3530 mm.
3.30 mm. vodoravno 3.30 mm. uspravno
37x150 mm.
42 mm. uspravno - 27 mm. vodoravno
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 35
“Anticlimb EU 5 Art. 210
3 uspravne cijevi”
o g r a d e
Mobilne ograde
Kod “Anticlimb 3 uspravne cijevi EU 5” modela, uspravna cijev presjeka 27 mm. na
sredini panela poboljšava čvrstinu osnovnog “anticlimb” dizajna.
veličina panela: presjek žice: dimenzija mreže: presjek cijevi: završna obrada: Kg 23.50
2000x3530 mm.
3.30 mm. vodoravno 3.30 mm. uspravno
37x300 mm.
42 mm. uspravno - 27 mm. vodoravno (debelina stene 1,1 mm.)
toplo pocinčana cijev i žica
Kom. 35
Osim prikazanog spektra ponude u katalogu, Bestsider također
proizvodi i sve vrste mobilnih panelnih ograda za gradilišta, u
skladu sa željenim dimenzijama i strukturnim specifikacijama
kupaca.
10
Panel sa integriranim vratima
Art. 011
U pitanju je najbrži i najlakši mogući način da osoba prođe kroz ogradu: savršeno
funkcionalna vrata za pješake veličine 2000x1000 mm. je umetnuta u panel
dimenzija 2000x3530 mm. različitih modela.
Vrata 2000x2200 mm.,
ili vezni panel
Art. 002
Ispravan način za pristup strojeva i radnika gradilištu je putem jednih ili dvoje vrata
različitih dimenzija: od 2000x2200 mm, ili od 2000x1200 mm.
U slučaju izvanrednih potreba, dvoje susjednih vrata od po 2000x2200 mm.,
mogu dati prolaz od 4400 mm. Upotreba našeg kompleta veznih panela za vrata
je u tom slučaju neophodna. Ovaj tip vratiju se također koristi i kao vezni panel.
Vrata 2000x1200 mm.
ili vezni panel
Art. 003
Koristi se u slučaju potrebnog omogućavanja pristupa pješaka gradilištu.
Upotreba našeg kompleta panela za vrata (pogledati u odjeljku Dodaci) je
neophodna za ispravno funkcioniranje ovog panela, koji se može duplirati i kao
vezni panel.
Proizvodimo vrata i vezne panele koji su usklađeni sa tehničkim
karakteristikama sa svim našim modelima ograda.
o g r a d e
Mobilne ograde
11
Lake plastične mreže sa zasjenjivanje
Art. NL /
Lake mreže za zasjenjivanje se mogu koristiti za osiguranje privatnosti gradilišta,
mjesta izvođenja radova, javne događaje, ukoliko to zakon ili situacija nalažu.
Raspolažemo mrežastim zasjenama koje se razlikuju po boji i osnovnoj
masi. Mikromreža garantira stabilnost zajedno sa ogradnim sustavom, čak
i pri puhanju najsnažnijih vjetrova. Zasjena može biti ukrašena crtežima ili
fotografijama, kako bi se dao osobni pečat događaju ili gradilištu. Tisak je
moguć na više mreža za zasjenu ili samo na jednoj. Osnovne rapoložive
gramatura mreža: 140–200 g/m2.
Dostupne boje
Art. NL /
Prozirne lake mreže za zasjenu
visoke vidljivosti
Kako bi konstrukcija/površina
radova bila vidljivija i noću
vodoravno se ugrađuju
reflektirajuće trake prve klase.
Mikromreže
Mikromreže
12
Mobilni sustav “Combi polumat”
Art. 211/C Poluprovidni mobilni sistem “Combi polumat” se koristi u osiguranju radova na cesti,
gdje uijvek ima i građevinskog otpada kojeg treba izolirati od prometovanog dijela
ceste. Gornji dio panela je napravljen od zavarene žičane mreže, dok donji dio “COMBI POLUMAT” panel može biti izrađen od pocinčanog lima, ili pocinčanog
lima zaštićenog poliesterskom bojom. Mobilni sustav “CCOMBI POLUMAT” je
dostupan u različitim dužinama, a po zahtjevu kupca može se izraditi od različitih
tipova zavarene žičane mreže i različitih boja lima.
Dimenzije: 2000x3530 mm. / 2000x2000 mm..
Ovaj sustav se također zove još i “antiaffissione”.
Mobilni sustav “Privacy Mat”
Art. 076
U slučajevima kada su estetika i standardizacija boja za označavanje osigurane
površine zakonski regulirani, preporučujemo upotrebu naših “privacy” mobilnih
sustava, čime je zagarantiana usklađenost sa regulativama osiguranja i
privatnosti. Radi postizanja maksimalne stabilnosti, najbolje je koristiti sustav
sa stabilizirajućim podupiračima i sigurnosnim spojnicama (vidjeti u odjeljku
Dodaci). Dostupni su u vidu pocinčanog lima, te pocinčanog lima zaštićenog
bojom.
Dimenzije: 2000x2000 mm. / 2000x2200 mm..
Dostupne boje:
bijela 9010
siva antracit 7016
RAL 5018
plava 5010
plava RAL 5002
sivkasto plava 5008
zelena 6018
crvena3020
žuta 1018
o g r a d e
Mobilne ograde
13
Sustav ograde za velike radove
Naš sustav ograde za VELIKE RADOVE se koristi u gradskim sredinama, za već
definiranu izgradnju i gradilišta uopće. Struktura visoke čvrstoće garantira zaštitu
radnog prostora i optimalnu sigurnost gradilišta.
Dostupan u vidu pocinčanog lima ili pocinčanog lima zaštićenog bojom.
Art. 2511/
Art. 2521/
2000x1750 mm.
1100x1750 mm.
Stup visoke čvrstoće:
Dupli C-profil: 20x50x80 mm. debljina: 30/10 mm.
Spojnica New Jersey - Debljina: 40/10 mm.
Panel:
Profilirani lim tipa EGB 401- debljina: 7/10 mm.
Završna obrada:
Sendzimir pocinčani ili pocinčani u boji (bijela RAL 9010). Na zahtjev kupca siva
boja se može zamijeniti bilo kojom drugom bojom iz palete RAL.
Objekte je moguće izgraditi do 3700 mm visine.
o g r a d e
Mobilne ograde
14
Model
Šifra
Opis
Dimenzije (mm)
Mobilni sustav “Anticrizis”
Dimenzije
Mreža
Žica
Cijev
Težina
HxL
LxH
Vodo/Uspr
Vodo/Uspr
Kg
Završna obrada
Pocinčani materijal mreža zavarena
unutar cijevi
Pocinčani materijal mreža zavarena
unutar cijevi
Pocinčani materijal mreža zavarena
unutar cijevi
Pocinčani materijal mreža zavarena
unutar cijevi
001/B
panel
2000X3530
100X250
3.00/2.30
38/27
12.50
Mobilni sistem “Base”
001
panel
2000X3530
90X300
3.10/2.85
40/30
14.70
VRATA 2000X2200
002
VRATA
2000X2200
90X300
3.00/2.90
40/30
12.70
VRATA 2000X1200
003
VRATA
2000X1200
90X300
3.00/2.90
40/30
11
Mobilni sustav EU 2 sa 3 vodoravne cijeviI
115
panel
2000X3530
90X300
3.10/2.85
40/30
16.70
Mobilni sustav “Pojačani”
006
panel
2000X3530
90X300
3.10/2.85
40/40
16.70
Mobilni sustav “Pojačani plus”
022
panel
2000X3530
100X250
3.10/2.85
42/42
17.40
075
panel
2000X3530
90X300
3.10/2.85
40/30
15.30
Pocinčani materijal mreža zavarena
unutar cijevi
212/B
panel
2000X3530
100X250
3.10/2.85
42/27
17.20
Panel sa isturenim šiljcima
202
panel
2000X3530
37X300
3.30/3.30
42/27
22
Panel sa isturenim šiljcima
“ANTICLIMB STRONG - EU 4”
203
panel
2000X3530
37X150
3.30/3.30
42/27
25.50
Panel sa isturenim šiljcima
“Anticlimb EU 5
- 3 uspravne cijevi”
210
panel
2000X3530
37X300
3.30/3.30
42/27
23.50
Panel sa isturenim šiljcima
Mobilni sustav
“Visoka vidljivost”
Mobilni sustav
“Export - EU 1/B”
Mobilni sustav
“Anticlimb - EU 3”
Mobilni sustav “Combi polumat”
Mobilni sustav “Privacy Mat”
Sustav ograde za velike radove
Pocinčani materijal mreža zavarena
unutar cijevi . Panel sa isturenim šiljcima
Pocinčani materijal mreža zavarena
unutar cijevi
Pocinčani materijal mreža zavarena
unutar cijevi
211/C
Sve tehničke informacije možete naći na www.bestsider.eu u odjeljku našeg sajta rezerviranog za ove svrhe.
076
Sve tehničke informacije možete naći na www.bestsider.eu u odjeljku našeg sajta rezerviranog za ove svrhe.
2511/
2521/
Sve tehničke informacije možete naći na www.bestsider.eu u odjeljku našeg sajta rezerviranog za ove svrhe.
o g r a D e
Tehnicke specifikacije za mobilne ograde
15
Model
Broj komada u pakiranju
Puna pošiljka
13.60/7.20+7.20
Mobilni sustav “Anticrizis”
40
300/400
Mobilni sistem “Base”
35
255/340
Mobilni sustav EU 2 - sa 3 vodoravne cijeviI
35
255/340
Mobilni sustav “Pojačani”
30
228/288
Mobilni sustav “Pojačani plus”
28
216/272
Mobilni sustav “Visoka vidljivost”
35
255/340
Mobilni sustav “Export - EU 1/B”
37
267/356
Mobilni sustav “Anticlimb - EU 3”
35
255/340
“ANTICLIMB STRONG - EU 4”
35
255/340
“Anticlimb EU 5 - 3 uspravne cijevi”
35
255/340
Mobilni sustav “Combi polumat”
25
340/380
Mobilni sustav “Privacy Mat”
25
340/380
o g r a D A
Jedinica isporuke mobilnih ograda
16
Mobilni sustav “Cesta”
Art. 013 Model “Cesta” je posebno koristan za gradilišta koja se brzo rade i pomiču,
ceste i autoceste. Koristan je u slučajevima potrebe brzog podizanja ograde za
popravke i slične radove na slivnicima, odvodnjavanju, telefonskim i električnim
stupovima. Također je pogodan za sektor cestovnih radova svih vrsta, kada se
kori sti sa znakovima za zabranu kretanja, sa spojnicom New Jersey (videti u
odjeljku Dodaci).
Dimenzije: 1200x3530 mm.
Tehničke karakteristike za naš mobilni sustav “Cesta” su uskladu
sa bilo kojim modelom ograde.
Mobilni sustav “Privacy 1.2”
Art. 076/1.2 U slučajevima kada općtinska regulativa zahtjeva estetski prihvatljiva gradilišta,
preporučujemo limeni model “Privacy 1.2” kojim je zagarantirana usklađenost
sa privatnim i tehničkim regulativama. Dostupan je u formi pocinčanog lima ili
pocinčanog lima zaštićenog bojom. Može se instalirati na različite betonske
prometne barijere uz odgovarajuće profilirane spojnice.
Dimenzije: 1200x2000 mm. / 1200x2500 mm. /1200x3500 mm..
Dostupne boje:
bijela 9010
siva antracit 7016
RAL 5018
plava 5010
plava RAL 5002
sivkasto plava 5008
zelena 6018
crvena3020
žuta 1018
Sigurnosna barijera “Best”
Art. 023/B Sadrži čeličnu jezgru i presvučena je bijelim polietilenskim slojem. Izuzetno je
izdržljiva, neuništiva. Pogodna je za cestovne radove, za ograđivanje radnih
površina, površina za posebne događaje, a može se namjestiti na bilo koje mjesto
gjde je potrebno kontrolirati i preusmjeravati promet. Može se kombinirati sa bilo
kojom vrstom postolja.
Dimenzije: 1100x2000 mm.
Reflektujuće trake su posebno patentirane kako bi
osigurale maksimalnu vidljivost i paralelnom vožnjom sa
ogradom (vidi detalj)
prometu
Sigurnost u prometu
17
Kombinirana poluprovidna
Art. 023/C sigurnosna barijera (Combi polumat)
Evolucija klasične pocinčane čelične sigurnosne barijere. Dvostruka
reflektujuća traka postavljena na pocinčani čelični okvir, razlikuje se od
klasične čelične sigurnosne prepreke. Može se kombinirati sa bilo kojom
vrstom postolja.
Dimenzije: 1100x2000 mm.
Art. 023
Polietilenska sigurnosna
barijera “Exclusive”
Ekskluzivna sigurnosna prepreka za usmjeravanje. Ovaj potpuno novi koncept
polietilenske prometne barijere osigurava maksimalan stupanj osiguranja
i vidljivosti, u skladu sa svim prometnim zakonima. Postolja se mogu rotirati.
Napravljene su tako da su usklađene sa svim najnovijim EU prometnim zakonima
kojima se definiraju boje za signalizaciju i reflektujuće prometne znakove. Veoma
jednostavan sustav za kačenje kukama, daje beskonačne mogućnosti dobivanja
perimetralnih figura čak i na neravnim površinama. Materijali su otporni na UV
zračenje, tako da boja ne bljiedi. Laka je za transport.
Dimenzije: 1100x2000 mm.
Barijera BTP
Art. 023/DB BTP barijereSOD/DB barijere su jedan od bitnih mobilnih elemenata za
osiguravanje i označavanje privremenih gradilišta. One su svjetle, jake i veoma
ekonomične u usporedbi sa drugim čeličnim barijerama i mogu se brzo i efikasno
montirati. Na barijeru možete zakačiti pločicu sa natpisom vašeg preduzeća u
svrhu reklame.
Dimenzije: 1000x1540 mm.
Na zahtjev, mogu se
refleksijom klasa 1.
dodati
vidljive
bijele
pločice
sa
Dostupne boje:
bijela 9010
siva antracit 7016
RAL 5018
plava 5010
plava RAL 5002
sivkasto plava 5008
zelena 6018
crvena3020
žuta 1018
prometu
Sigurnost u prometu
18
Limena barijera “Anteo”
u boji
Art. 093
Ova barijera od lima zaštićena bojom je potpuna inovacija. Strukturno je čine
čelične cijevi presjeka 40 mm, koje drže 50x75 mm zavarenu žičanu mrežu.
Brzo se povezuje kukama i okastim vezama. Vodoravni prostor je podešen za
prvoklasnu reflektujuću traku markiranu i presvučenu crveno-bijelim filmom i sa
garancijom od sedam godina.
Dimenzije: 1100x2500 mm.
Dostopne barve:
bijela 9010
siva antracit 7016
Art. 030
RAL 5018
plava 5010
plava RAL 5002
sivkasto plava 5008
zelena 6018
crvena3020
žuta 1018
Pocinčana čelična
sigurnosna barijera
Vruće pocinčana nakon zavarivanja. Okvir čelične cijevi presjeka 35 mm. drži
uspravnu cijev od 16 mm. zavarenu na 12 cm razmaka. Brzo se povezuje kukama
i okastim vezama. Vodoravni prostor je pripremljen za prvoklasnu reflektujuću
traku markiranu i presvučenu crveno-bijelim filmom i sa garancijom od sedam
godina.
Dimenzije: 1100x2500 mm. / 1100x2000 mm.
Varnostna pregrada “Cubo”
Art. 030/C Služi za ograđivanje rizičnih - opasnih površina, oštećenog asfalta, za isticanje
ulaza u slivne sustave, za zagrađivanje radova na malim površinama.
Postavljanjem dvostruke reflektujuće trake ova barijera se razlikuje od klasičnih
čeličnih sigurnosnih prepreka.
“Cubo” sustav je samostojeć i ne zahtjeva postavljanje postolja.
Dimenzije: 1100x1200 mm.
prometu
Sigurnost u prometu
19
Zid New Jersey
Naše polietilenske cestovne prepreke “New Jersey” se lako postavljaju na
mjestima gradnje cesta, po autoparkovima, trkačkim stazama i svim drugim
površinama na kojima treba označiti ograničenje pristupa vozilima.
Lagane su, pogodne za transport i mogu se puniti vodom ili pijeskom. Čepovi
na vrhu i dnu barijera omogućuju brzo punjenje i pražnjenje. Punjenje barijere
do označenog nivoa garantira maksimalnu stabilnost, a polietilensko tijelo je
otporno na atmosferske prilike i UV zrake, te neće izbljediti.
Veličina kontigenta za transport je smanjena do 50 % jer se mogu pakrati
brzo i lako, jedan u drugi.
Dimenzije: 1000x700x400 mm.
Art. 055
Bijela boja
Art. 056
Crvena boja
• Može se pozicionirati tako da se
dobiju krivulje različitih promjera.
• Jednostavan za punjenje i
pražnjenje tekućinom
• Jednostavan za prenos viličarom
• Volumen kod transporta je smanjen
do 50 % jer se mogu pakovati brzo i
lako jedan u drugi.
-50%
volumenskog
prostora
prometu
Sigurnost u prometu
20
Tehnicki detalji sigurnosti u prometu
Kod
Opis
Dimenzija
Mreža
Žica
Cijev
Težina
HxL
LxH
Vodo/Uspr
Vodo/Uspr
Kg
PANNEL
1200X3530
90X300
3.00/2.90
40/30
12
mreža varena u sredini
1200X2000
1200X2500
1200X3500
-
40 o 42
26.5
pocinčani lim sedzimir
Dimenzija in mm.
MOBILNI SUSTAV “CESTA”
013
Završna obrada
MOBILNI SUSTAV “PRIVACY 1.2”
076/1.2
PANNEL
SIGURNOSNA BARIJERA “BEST”
023/B
PREGRADE
Sve tehničke informacije možete naći na www.bestsider.eu u odjeljku našeg sajta rezerviranog za ove svrhe.
023/C
PREGRADE
Sve tehničke informacije možete naći na www.bestsider.eu u odjeljku našeg sajta rezerviranog za ove svrhe.
023
PREGRADE
1100X2000
-
-
-
18
023/DB
PREGRADE
1000x1540
-
-
27
6.5
LIMENA BARIJERA “ANTEO” U BOJI
093
PREGRADE
1100X2500
50X75
5.00
40
17
POCINČANA ČELIČNA SIGURNOSNA BARIJERA
030
PREGRADE
1100X2500
1100X2000
35
17.5
030/C
PREGRADE
Sve tehničke informacije možete naći na www.bestsider.eu u odjeljku našeg sajta rezerviranog za ove svrhe.
055
056
JERSEY
KOMBINIRANA POLUPROVIDNA
SIGURNOSNA BARIJERA (COMBI POLUMAT)
POLIETILENSKA SIGURNOSNA
BARIJERA “EXCLUSIVE”
BARIJERA BTP
VARNOSTNA PREGRADA “CUBO”
Zid New Jersey Bijela
Zid New Jersey crvena
1000X700X400
uspravni profil u cijevi od 16
zavarene na udaljenosti od 12
-
-
-
8.5
polietilen, UV otporan
čelik bojan poliesterom boje su
dostupne na stranici 18
čelik bojan poliesterom boje su
dostupne na stranici 19
topolo pocinčavanje nakon varenja
topolo pocinčavanje nakon varenja
Jedinica isporuke sigurnosti u prometu
Model
Komada po pakiranju
Puna pošiljka
13.60/7.20+7.20
MOBILNI SUSTAV “CESTA”
35
420/560
MOBILNI SUSTAV “PRIVACY 1.2”
25
600/1200
SIGURNOSNA BARIJERA “BEST”
40
-
KOMBINIRANA POLUPROVIDNA SIGURNOSNA BARIJERA (COMBI POLUMAT)
40
-
POLIETILENSKA SIGURNOSNA BARIJERA “EXCLUSIVE”
40
-
-
-
LIMENA BARIJERA “ANTEO” U BOJI
50
-
POCINČANA ČELIČNA SIGURNOSNA BARIJERA
50
-
VARNOSTNA PREGRADA “CUBO”
50
-
30/30
864/964
BARIJERA BTP
Zid New Jersey Bijela / crvena
prometu
Model
21
Barijera za kontrolu masa
Art. 030/A1 “Ciclostrada Base”
Jednostavnim dodavanjem specijalno dizajniranog dodatka, naše pocinčane
čelične barijere se mogu nakositi za 15 º kako bi se mogle koristiti za kontrolu
mase ljudi na sportskim događajima kao što su biciklističke i automobilske
utrke, te maratoni.
Art. NL /
Barijera za kontrolu masa
“Ciclostrada Plus”
Brendiranje je jedan od najzanimljivijih aspekata sportskih događanja.
Tiskani baneri se mogu zakačiti na sustav barijera.
Četverobojna štampa pruža najbolje mogućnosti za grafički dizajn i oglašavanje.
Kontrola pristupa pješaka
Art. 030/A2 Naše pocinčane čelične barijere za kontrolu masa se također mogu upotrebiti
za kontrolirani pristup koncertima, sportskim i javnim događajima uopće.
Jednostavni dodaci omogućuju ogradi posebnu upotrebu.
Po narudžbi se mogu dopremiti i posebna vrata.
Multifunkcionalni
Multifunkcionalni sustavi
22
Betonski nosač
Art. 015
Betonska postolja Izrađena od
pojačanog betona
Kg 28.00
Art. 016/B
Kom. 40
Adapter za betonske
cestovne barijere “ET100”
PVC postolja visokog
stupnja vidljivosti
Art. 014
PVC izvana, beton i željezo iznutra
Postolja od reciklirane plastike
Kg 26.00
Art. 026
Art. 016
Kom. 40
Postolja iz
reciklirane plastike
Art. 021/E Neophodni dodatak za
pričvršćivanje adaptera na pojačana
betonska postolja
Kom. 50
Pocinčana ploča
Art. 026/B Upotreba za red najlakših ograda
(artikal broj 001 i artikal 001/B)
Kg 16.50
Kom. 50
Koristi se u slučaju da se sistem
mobilnih ograda postavlja kao
cestovna barijera.
Pocinčani materijal
Navojna šipka
Izrađene od 100%
reciklirane plastike.
Kg 26.00
Specijalni adapter za
cestovne betonske
barijere koje su “U” i
“L” oblika
Art. 017
Koristi se u specijalnim situacijama u
prometu kada tipičan otisak ostalih
vrsta postolja ne bi odgovarao.
Pocinčani materijal.
Art. 026/C Ovo postolje se preporučuje za
sisteme težih ograda i za barijere za
kontrolu masa, sa čeličnom jezgrom
i presvučeno polipropilenom.
Kg 28.00
Kom. 50
D o d a c i
Dodaci
Montažna igla
Art. 021/D Koristi se za fiksiranje za podlogu svih
ploča koje imaju ravno dno.
23
Dodaci
Art. 021
Izrađen je od cijevastog čelika
Pocinčani materijal
Art. 019/B Ovaj komplet se koristi radi
sprečavanja izdizanja panela iz
postolja.
Podupirač za
bodljikavu žicu
Stabilizujući
podupirač “Plus”
Art. 021/B Ovaj sustav za stabiliziranje se
preporučuje kada se ne mogu
izbušiti rupe, niti izvesti radovi
rušenja na montažnoj površini;
namenjeno je za posebno
vrijedne površine i pločnike, kao u
povjesnim jezgrama.
Sigurnosna spojnica
Art. 019
Nezamjenljiv dodatak za spajanje
svake vrste panela se sa vijcima i
maticama.
Pocinčani materijal
Komplet za vrata
Art. 018
Dodatak potreban za
sigurnosno pričvršćivanje
vrata. Dobija se u kompletu
sa odgovarajućim vijcima i
maticama. Pocinčani materijal
Art. 019/C
Kada se naši ogradni sustavi koriste za
osiguravanje površina poput vojnih zona
i električnih centrala - drugim riječima
kada treba koristiti bodljikavu, odnosno
oštru žicu sa metalnim šiljcima za završni
dio ograde - ovaj dodatak je od velikog
značaja.
Čelična špica
Art. 021/C Gdje nije moguće koristiti naša
postolja, preporučujemo ovaj
jednostavan i praktičan dodatak.
Kotač “Plus”
Art. 207/B Za glatko rotiranje
svih vrsta vrata
Kotač
Art. 207
D o d a c i
Komplet za sprečavanje
podizanja
Stabilizujući
podupirač
24
Nosači za transport ograde
Art. 025/Z
Art. 025/V
Dostupan je u varijantama toplo pocinčani čelik (025/Z) ili ekonomičnijoj varijanti
premazan sivom bojom (025/V).
Dostupan je za 3530 mm ili 2000 mm dugačke panele.
Koristi se kako bi se lakše rukovalo sa svim našim modelima mobilne ograde.
Ovaj model nosača je predviđen i za ukrcaj i iskrcaj dizalicom ili viličarom.
Može podržati 28 komada slijedećih vrsta panela:
“Anticrisis” - Base - Heavy - Heavy Plus - EU1/B - EU3 - EU4 - EU5. Art. 025/O/Z Ovisno o modelu slijedeće vrste panela mogu biti poslagane:
Mobile Sistem “Anticrisis” Art. 025/O/V Mobile Sistem Base Mobile Sistem Heavy Mobile Sistem Heavy Plus Mobile Sistem EU1/B Mobile Sistem EU3 Mobile Sistem EU4 Mobile Sistem EU5 Kom 40
Kom 35
Kom 30
Kom 30
Kom 30
Kom 30
Kom 30
Kom 30 Transportni nosači mogu se pložiti jedne na druge.
Na zahtjev, paneli ograde mogu biti isporučeni već
naslagani u nosačima.
D o d a c i
Dodaci
25
Kadica za beton
Kadica sluzi za prijenos betona ili tekućine.
Napravljena je od žute plastične mase polietilena visoke gustoće (HDPE) sa čeličnom
konstrukcijom za podizanje.
Kombinira se sa izuzetno jakom čeličnom konstrukcijom sa dvijema ručkama za
sigurno i stabilno rukovanje i podizanje. Ovaj proizvod je testiran na TUV NORD
PRUFPROGRAMM M50/08.
BETON SE NEĆE ZALIJEPITI ZA POVRŠINU KADE.
Na zahjtev:
Kade se mogu proizvoditi u posebnim bojama i logotipom kupaca.
Žuta boja omogućuje jako dobru vidljivost kade na visini.
Art. 390.900200.00.10
Težina:
18 Kg
Maksimalni kapacitet:
518 kg
Maksimalno opterećenje:
500 kg
Sadržaj:
0,2 m³ / 200 litri.
Certifikat:
Testirano TUV Product Service
Može se proizvesti sa vašim
logotipom.
gradilište
Oprema za gradilište
26
Oprema za gradilište
Art. CRAA1
Materijal: Težina:
Maksimalno opterećenje:
Struktura remenice:
Presjek kabla: pocinčani čelik
kg 4,00
kg 50,00
najlon sa dva kuglična ležaja
18 do 22 mm.
gradilište
Remenica sa automatskom kočnicom
Jednostavna remenica sa spojnicom
Art. CRSSM1
Materijal: pocinčani čelik
Težina:
kg 1,50
Maksimalno opterećenje: kg 50,00
Struktura remenice:
najlon sa dva kuglična ležaja
Najveća dopuštena operativna visina:5 mt.
Jednostavna remenica sa karabinjer kukom
Art. CRSSMM1
Materijal: Težina:
Maksimalno opterećenje:
Struktura remenice:
Presjek kabla: pocinčani čelik
kg 1,50
kg 50,00
najlon sa dva kuglična ležaja
18 do 22 mm.
Opremljen je sa zaštitnim lamama protiv prevrtanja za dizalični sustav
27
Remenica
Art. CRR1
Materijal: pocinčani čelik
Težina:
kg 3,50
Maksimalno opterećenje: kg 50,00
Struktura remenice:
najlon sa dva kuglična ležaja
Presjek kabla: 18 do 22 mm.
Najveća dopuštena operativna visina:30 mt.
Super Remenica
Art. CRSS1
Materijal: pocinčani čelik
Težina:
kg 5,00
Maksimalno opterećenje: kg 50,00
Struktura remenice:
najlon sa dva kuglična ležaja
Presjek kabla: 18 do 22 mm.
Najveća dopuštena operativna visina:50 mt.
gradilište
Oprema za gradilište
28
Prečka sa dizalicom i spojnicom
“Fast Lock” za zaključavanje
Art. BNGFMB1
Materijal: Težina:
Maksimalno opterećenje:
Presjek cijevi: Debljina cijevi: Visina: Radni radijus: pocinčani čelik
kg 4,50
kg 50,00
48,30 mm.
2,00 mm.
550 mm.
850 mm.
Može se montirati na bilo koju visinu skele.
Prečka sa dizalicom i spojnicom za
zaključavanje “Fast Lock”
Art. BNGFLMB2
Materijal: Težina:
Maksimalno opterećenje:
Presjek cijevi: Debljina cijevi: Visina: Radni radijus: pocinčani čelik
kg 6,00
kg 50,00
48,30 mm.
2,00 mm.
1350 mm.
850 mm.
Može se montirati na bilo koju visinu skele.
Spojnica u otvorenoj poziciji
Spojnica u zatvorenoj
poziciji
Spojnica u sigurnosnom
položaju
gradilište
Oprema za gradilište
29
Zavarene žičane mreže od nerđajućeg
čelika, pocinčane i glatko ispolirane
žice, također po zahtjevu kupca.
Zavarivanje ukrštenih žica pomoću inovativne tehnologije, čine zavarene
žičane mreže sigurnim i fleksibilnim proizvodom. Paneli su dostupni u
standardnim dimenzijama: 1000x2000 mm. 1200x2400 mm. 1600x2000
mm. sve do 2000x3000 mm. i u svim veličinama između njih.
Postoje paneli od glatke, pocinčane ili nerđajuće čelične žice inox
(presjeka od 2.00 - 6.00 mm.), sa dimenzijom mreže od 20x20 mm. sve do
200x200 mm. Osim standardnih mrežastih panela (vidjeti tabelu) također
proizvodimo i panele po dogovoru i dizajnu kupca sa maksimalnom
fleksibilnošću, kvalitetom proizvoda i pravovremene isporuke. Kvalitetno
zavarene žičane mreže panela sa precizno ravnim i ortogonalnim linijama.
Mehaničke i kemijske karakteristike žice ukazuju i na moguću upotrebu
zavarene mreže u drugim projektima, od primjene u osiguravanju gradilišta,
do građevinske industrije.
Kvadratna mreža
Mreža
Dimenzija
HxL
2
1000X2000
20x20
20x20
2.85
2.85
1200x2000
1200X2400
25x25
2
1000x2000
25x25
25x25
2.85
2.85
1000X2000
1200x2400
30x30
30x30
2.85
2.85
1000X2000
1200X2400
30x30
30x30
4
4
1000X2000
1200X2400
spriječavanje nezgoda
40x40
40x40
2.85
2.85
1000X2000
1200X2400
Mreža kroz koju prst ne prolazi
40x40
40x40
40x40
4
4
4
1000X2000
1200X2400
2000X3000
50x50
50x50
2.85
2.85
1000X2000
1200X2400
50x50
50x50
50x50
4
4
4
1000X2000
1200X2400
2000X3000
50x50
50x50
5
5
1000X2000
1200X2400
100x100
2.85
1000X2000
100x100
100x100
4
4
1000X2000
1200X2400
100x100
100x100
5
5
1000X2000
1200X2400
100x100
100x100
6
6
1000X2000
1200X2400
Zavarene žičane mreže za
žice
HxL
Dimenzija
HxL
60X11
2.85
1000X2000
60X11
2.85
1200X2400
100X11
2.85
1040X2000
100X11
2.85
1240X2400
Mreža kroz koju šaka ne prolazi
Naša firma dobavlja
pocinčanu žicu presjeka
2.00 mm. do 5.00 mm.,
u rolama od 100 do 1000
Kg.
žice
HxL
20x20
Mreža
Zavarena žičana mreža:
gladak, pocinčani i
nerđajući čelik (AISI
304, AISI 316 i AISI 316L)
Elektrovarena žičana mreža
105X15X105
2.85
1040X2000
105X15X105
2.85
1240X2400
105X15X105
2.85
1000X3000
105X15X105
2.85
1240X3000
105X15X105
2.85
2400X2400
Z a v a r e n e
Zavarene žicane ograde
30
Zavarena mreža protiv pucanja
posebna za podno grijanje
Naša firma se također specijalizira za proizvodnju elektrovarene mreže iz toplo pocinčane
glatke žice, te iz toplo pocinčane grube žice za upotrebu kod sustava protiv pucanja (podno
grijanje).
mreže 50x50 mm.
Art. 6065/.........
Glatka žica
Art. 7184/.........
Gruba žica
Mreža
žice
HxL
Dimenzija
HxL
50X50
2
1000X2000
50X50
1.8
1000X2000
50X50
1.7
1000X2000
55X55
1.6
1000X2000
75X75
1.8
990x2040
100X100
3
2000x2000
100X100
3
1000X2000
100X100
4
2000x2000
100X100
6
2000x3000
mreže 75x75 mm.
mreže 100x100 mm.
Završna obrada panela:
na vanjskom rubu, izvirujući/
bodljikav ili neizvirujući/čist (glatkih
ivica)
glatka
Naši paneli se mogu koristiti za
kompenziranje siromašne cementne
žbuke, minimiziranje gustoće; žbuka je
lakša i izbegavaju se tipični problemi sa
pucanjem betona, posebno štete izazvane
pucanjem.
uz otisak
Z a v a r e n e
Zavarene žicane ograde
31
3D Panel
Naš 3D model se sastoji od elegantno zavarenih žičanih mrežnih
panela sa V-profilnim prevojnim pojačanjima. 3D panelni sustav
je bitan element sigurnosti pri ograđivanju površina. Kako ovaj
modularni sustav garantira brzo i jednostavno sastavljanje, idealan
je za stambenu i industrijsku upotrebu, kao i za javne travnjake
i parkove. Paneli i stupovi su izrađeni od pocinčanog lima sa
zaštitinim slojem poliestera.
Presjek žice panela je 5.00 mm.
Odgovarajuća vrata: pojedinačna ili dupla vrata za pješake,
pojedinačna ili dupla vrata za vozila, ili klizna vrata.
3D Model je dostupan u RAL 6005 zelenoj, ili RAL 7030 sivoj boji.
Pojačanja rebrastih V profila su napravljena tako da odgovaraju visini panela. Dimenzija mreže je 200x50 mm.
630 x 2500
830 x 2500
1030 x 2500
1230 x 2500
1530 x 2500
1730 x 2500
1830 x 2500
2030 x 2500
Industrijske
Industrijske zavarene žicane ograde
32
Model panela “Double Wire”
Naš model duple žice se sastoji od elegantno zavarenih žičanih mreža
sa dupliranim vodravnim žicama. Idealan je za upotrebu kod industrijskih
objekata, sportskih ustanova i drugih objekata/površina kada se iziskuje
pružanje maksimalne sigurnosti.
Model “The Double Wire 1 Stadio” je napravljen sa dupliranom
vodoravnom žicom od 6 mm. i uspravnom od 5 mm. Idealan je za
sportske objekte i tamo gjde je potrebno primjeniti odredbe poput CONI
(Talijanskog Nacionalnog Olimpijskog Komiteta). Panel Double Wire 1
Stadio ispunjava standarde UNI 10121 - UNI13200 / 3.
Model duple žice 2 je napravljen sa poduplanim uzdužnim žicama širine
6 mm. i uspravnim širine 5 mm. Stupovi su od pocinčanog lima dimenzija
60x40 mm., širine 2.0 mm. (preporučljivo) ili 60x60 mm., širine 1.5 mm.
1030 x 2500
1730
1530
1230
1030
830
830 x 2500
1230 x 2500
2030
2430
Dostupan je u standardnim bojama RAL 6005 zelena i RAL 6030 siva.
Odrađeno je toplo pocinčavanje u skladu sa ISO 1461 i premazan
poliesterom prema ISO 5254.
Mogu se dobiti u skladu sa modelom: Vrata za pješake sa jednim ili dvoje
krila, stambena vrata sa jednim ili dvoje krila i klizna vrata.
1530 x 2500
1730 x 2500
2030 x 2500
2430 x 2500
Industrijske
Industrijske zavarene žicane ograde
33
Stupovi za 3D Model i Double Wire - duplu žicu
Kako bi izašla u susret svim zahtjevima naših kupaca u vezi sa ogradama, naša firma je ponudila četiri tipa
stupova. Iako različito dizajnirani, svi osiguravaju maksimalnu strukturnu sigurnost.
Za svaki tip stupa predviđen je odgovarajući panel i komplet za njihovo učvršćivanje.
Najpopularniji i najpoznatiji tip stupa je kvadratni, osnove cijevi 60x60 mm.
Pravokutni stup
Europost stup
Stup pravokutnog presjeka u osnovi je
60x40 mm., širine 1.5 mm..
Najlakši je u kategoriji. Postoji verzija sa
usidrenjem (u betonsko postolje je uronjen
stup) i verzija sa zavrtnjima, gdje se
čeličnom spojnicom učvršćuje za osnovu
i služi za fiksiranje za betonski ivičnjak.
Ovaj tip stupa, H presjeka u osnovi,
izrađen je od pocinčanog čelika
(Z-275) širine 1.2 mm.
Ovakav tip stupa svojom formom
maskira mjesto fiksiranja panela za
stup. Posebno je elegantnog izgleda.
Kvadratni stup
Ecopost stup
Stup kvadratnog presjeka u osnovi je
60x60 mm., širine 1.5 mm.
Ovo je i najčešći tip stupa. Postoje dvije
verzije – takozvana usidrena (stup je
uronjen u betonsko postolje) i verzija sa
zavrtnjima gdje se čeličnom spojnicom
učvršćuje za osnovu i služi za fiksiranje za
betonski ivičnjak.
Ovaj tip stupa trokutastog presjeka
je izrađen od pocinčanog čelika
(Z-275) debljine 1,2 mm.
Ecopost je poznat po svestranoj
primjeni prilikom formiranja
nelinearnih dionica ograda.
Industrijske
Industrijske zavarene žicane ograde
34
Tehnicki detalji žicanih ograda
3D Panel
Pravokotni steber
Žice
Kvadratni steber
Evropost steber
Ecopost steber
Dimenzija
Mreže
HxL
HxL
630x2500
200x50
5.00
900x40x60
1
2
900x60x60
1
2
-
-
-
900x67x64
1
-
830x2500
200x50
5.00
1300x40x60
1
2
1300x60x60
1
2
1300x50x70
1
4
1300x67x64
1
-
1030x2500
200x50
5.00
1500x40x60
1
2
1500x60x60
1
2
1500x50x70
1
4
1500x67x64
1
-
1230x2500
200x50
5.00
1800x40x60
1
3
1800x60x60
1
3
1800x50x70
1
6
1800x67x64
1
-
1530x2500
200x50
5.00
2000x40x60
1
3
2000x60x60
1
3
-
-
-
2000x67x64
1
-
1730x2500
200x50
5.00
2000x40x60
1
4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1830x2500
200x50
5.00
2350x40x60
1
4
2350x60x60
1
4
2350x50x70
1
8
2350x67x64
1
-
2030x2500
200x50
5.00
2500x40x60
1
4
2500x60x60
1
4
2500x50x70
1
8
2500x67x64
1
-
Model panela “Double Wire”
1 Stadio
2 Stadio
Žice
Žice
Dimenzija
Dodatki
Dimenzija
Dodatki
Dimenzija
Dodatki
Dimenzija
Dodatki
HxLxL
Čepovi Spojnice
HxLxL
Čepovi Spojnice
HxLxL
Čepovi Spojnice
HxLxL
Čepovi Spojnice
Pravokotni steber
Pravokotni steber
Dimenzija
Mreže
HxL
HxL
830x2500
200x50
8.00/6.00
6.00/5.00
900x40x60
1
-
900x60x60
1
-
1030x2500
200x50
8.00/6.00
6.00/5.00
1300x40x60
1
-
1300x60x60
1
-
1230x2500
200x50
8.00/6.00
6.00/5.00
1800x40x60
1
-
1800x60x60
1
-
1530x2500
200x50
8.00/6.00
6.00/5.00
2000x40x60
1
-
2000x60x60
1
-
1730x2500
200x50
8.00/6.00
6.00/5.00
2000x40x60
1
-
2000x60x60
1
-
2030x2500
200x50
8.00/6.00
6.00/5.00
2500x40x60
1
-
2500x60x60
1
-
2430x2500
200x50
8.00/6.00
6.00/5.00
-
-
-
-
-
-
Vodo/Uspr Vodo/Uspr
Dimenzija
Dodatki
Dimenzija
Dodatki
HxLxL
Čepovi Spojnice
HxLxL
Čepovi Spojnice
Boje
Standard
RAL 6005
RAL 6030
Sve ostale RAL na zahtjev
35
Pratite nas na www.bestsider.eu
www.bestsider.eu
[email protected]
[email protected]
[email protected]
IT 23900 Lecco (LC) - Via alle Fornaci, 6
Tel. +39 0341 423064 - Fax +39 0341 424113
[email protected]
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
12
File Size
5 858 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content