close

Enter

Log in using OpenID

(KATALOG MOSTAR 2014 (1).pdf)

embedDownload
Popis izlagaca na: 12. Državna izložba ptica MOSTAR 2014
BANJA LUKA
3
7
12
40
42
62
70
72
85
93
Mitrović Goran
Spasojević Mirko
Aliñanović Elvir
Velić Zlatko
Stokanonić Igor
Mandić Veso
Tešanović Dragan
Rudić Velibor
Kvasni Mićo
Račić Braco
SARAJEVO
5
18
21
25
32
34
39
45
59
78
Mlañen Nenad
Hranovića Omer
Vukasović Aco
Dugač Davor
Stanić Nemanja
Handžić Enes
Hodžić Haris
Hodžić Aida
Džabija Fahrudin
Pilavdžija Muris
Stari most - MOSTAR
1
3
4
6
15
27
40
41
44
77
Kosovic Ahzur
Denjo Edin
Delic Emir
Denjo ðenan
Salcin Vanja
ðopa Cmiljan
Ivanković Edin
Kitanović Saša
Sefo Tarik
Sarić Senad
TEŠANJ
1 Vilašević Mustafa
TRAVNIK
1
2
3
4
Karalić Senad
Kajmović Merim
Zeničanin Amir
Bašić Alen
BH009
Talijanski bat. Mateoti 4
I. Sekulić 25
Koste Jarića 85
Banja Luka
Banja Luka
Bosanska Krupa
Banja Luka
Banja Luka
Banja Luka
Banja Luka
Banja Luka
Banja Luka
Banja Luka
+38765922163
+38761695230
+38765515373
065 913 850
BH001
Kraljice Jelene 3
Zmaja od Bosne 40
ðoke Mazalića 1
Litva 21
Delahmetovića 12
Ante Fijamenga 21
Ante Fijamenga 21
Muhameda Efendije Pandže 19
Prvomajska 13
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Banovići
Visoko
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
Sarajevo
+38761216863
Mostar
Mostar
Mostar
Mostar
Mostar
Mostar
Mostar
Trebinje
Mostar
Mostar
+38761209552
+38761224623
+38761271667
+38761304925
+38761383072
063 443 465
+38762838019
059 280 293
062 963 964
+38761216532
Tešanj
+38761176611
Travnik
Travnik
Vitez
Travnik
030 512 972
061 377 339
061 198 497
061 796 748
+38761505050
+38762315939
061 178 416
062 366 599
061 489 440
064 402 9399
061 109 162
+38762086052
BH005
Fra A.Miletica 47
Fra Ambre Miletica 42
Rudarska 184
ðeme dragnića 6
Husnije Repca 9
Potoci b.b.
Željezničko naselje Zalik
Milentija Perovi?a b.b.
Muje Pašića 7d
Bajatova 14
BH004
Vilaševića prolaz 5
BH003
Donja mahala 7
Lukačka 8
Saje i Braje 17
Ilovača 3a
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
ZENICA
3
5
8
10
19
37
45
Baručija Elvedin
Cvijanović Krsto
Hećimović Mirsad
Ljuca Senad
Tadić Dragan
Šukalo Amir
Omerčić Nermin
BH002
9. maj 38
Zije Dizdarevića 24
Crkvice lamela D-1
1. Zeničke brigade 9D
Maršala Tita 19
Paromlinska 53C
Ćurukovića put 18
Zenica
Zenica
Zenica
Zenica
Živinice
Sarajevo
Zenica
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
061 362 599
061 588 671
+38762841424
+38761408709
061 898 540
061 137 927
063 694 591
Broj ptica po grupama na:
12. Državna izložba ptica MOSTAR 2014
Prijavljene ptice Izložene ptice
B
D
E
F1
F2
G1
H
O
P
MALINO KANARINCI
KANARINCI U BOJE
KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
DOMESTIFICIRANE EGZOTE
EGZOTICNE PTICE
EUROPSKA FAUNA
KRIŽANCI
GOLUBICI I EGZOTICNI GOLUBOVI
PREPELICE-COLINS
Ukupno:
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
105
339
25
15
13
7
18
2
11
105
326
25
15
11
7
17
2
11
535
519
Osvojeni bodovi i medalje po društvima - 12. Državna izložba ptica MOSTAR 2014
Društvo
1
2
3
4
5
6
Izlagači
Stari most - MOSTAR
SARAJEVO
BANJA LUKA
ZENICA
TEŠANJ
TRAVNIK
Ukupno:
Ptice
Zlato
Srebro
Bronca
Bodovi
10
10
10
7
1
4
138
106
130
71
52
22
13
17
9
8
1
1
13
6
16
7
3
3
13
10
10
7
1
2
93
86
77
55
14
13
42
519
49
48
43
338
Ukupno medalja: 140
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
Osvojeni bodovi i medalje po izlagacima - 12. Državna izložba ptica MOSTAR 2014
Izlagač
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Aliñanović Elvir
Kosovic Ahzur
Denjo Edin
Mlañen Nenad
Stanić Nemanja
Hodžić Haris
Denjo ðenan
Džabija Fahrudin
Vilašević Mustafa
Velić Zlatko
Spasojević Mirko
Ljuca Senad
Tadić Dragan
Kitanović Saša
Šukalo Amir
Dugač Davor
Hećimović Mirsad
Ivanković Edin
Cvijanović Krsto
Mitrović Goran
Vukasović Aco
Baručija Elvedin
Zeničanin Amir
Pilavdžija Muris
Karalić Senad
Kajmović Merim
ðopa Cmiljan
Tešanović Dragan
Sefo Tarik
Handžić Enes
Delic Emir
Salcin Vanja
Zlato
6
3
5
4
3
4
2
2
1
1
2
2
2
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
Srebro Bronca
7
4
3
3
2
3
4
2
2
2
1
2
2
1
2
4
5
2
1
3
2
1
1
1
2
2
2
2
1
2
2
2
1
2
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Bodovi
Ptice
42
29
23
22
15
14
14
14
14
13
12
12
11
11
10
9
9
9
8
8
6
5
5
4
4
4
2
2
2
2
2
1
45
49
13
21
15
10
15
14
52
14
27
7
10
13
20
9
14
12
12
9
5
3
7
16
10
3
8
7
3
1
10
3
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
Društvo
BANJA LUKA
Stari most - MOSTAR
Stari most - MOSTAR
SARAJEVO
SARAJEVO
SARAJEVO
Stari most - MOSTAR
SARAJEVO
TEŠANJ
BANJA LUKA
BANJA LUKA
ZENICA
ZENICA
Stari most - MOSTAR
ZENICA
SARAJEVO
ZENICA
Stari most - MOSTAR
ZENICA
BANJA LUKA
SARAJEVO
ZENICA
TRAVNIK
SARAJEVO
TRAVNIK
TRAVNIK
Stari most - MOSTAR
BANJA LUKA
Stari most - MOSTAR
SARAJEVO
Stari most - MOSTAR
Stari most - MOSTAR
Grupa
B- 1
B MALINO KANARINCI
Malino kolekcija
1 Spasojević Mirko
2 Denjo ðenan
3 Vilašević Mustafa
4 Vilašević Mustafa
5 Vilašević Mustafa
6 Vilašević Mustafa
7 Vilašević Mustafa
8 Vilašević Mustafa
9 Vilašević Mustafa
10 Spasojević Mirko
BH009-007-066
BH009-007-065
BH009-007-068
BH009-007-067
Sklad:
BH005-006-062
BH005-006-081
BH005-006-059
BH005-006-082
Sklad:
BH004-001-121
BH004-001-074
BH004-001-139
BH004-001-024
Sklad:
78
78
78
78
312
114
120
120
105
1
460
0
93
72
60
225
BH004-001-061
96
BH004-001-161
0
BH004-001-059
117
BH004-001-081
114
Sklad:
327
BH004-001-137
0
BH004-001-125
90
BH004-001-003
105
BH004-001-023
108
Sklad:
303
BH004-001-030
96
BH004-001-017
75
BH004-001-078
111
BH004-001-004
111
Sklad:
393
BH004-001-194
87
BH004-001-197
0
BH004-001-001
105
BH004-001-188
105
Sklad:
297
BH004-001-140
87
BH004-001-008
93
BH004-001-022
87
BH004-001-149
81
Sklad:
348
BH004-001-143
111
BH004-001-169
99
BH004-001-066
117
BH004-001-168
111
Sklad:
438
BH009-007-031
63
BH009-007-034
78
BH009-007-038
63
BH009-007-035
69
Sklad:
273
11 Delic Emir
BH005-004-034
BH005-004-033
BH005-004-022
BH005-004-065
Sklad:
12 Kvasni Mićo
BH009-085-024
BH009-085-033
BH009-085-042
BH009-085-038
Sklad:
13 Kvasni Mićo
BH009-085-001
BH009-085-018
BH009-085-003
BH009-085-014
Sklad:
14 Kvasni Mićo
BH009-085-031
BH009-085-021
BH009-085-025
BH009-085-034
Sklad:
15 Kvasni Mićo
BH009-085-040
BH009-085-007
BH009-085-065
BH009-085-010
Sklad:
1
90
117
114
102
3
423
78
69
69
72
288
117
72
114
90
393
75
63
75
75
288
78
78
78
78
312
B- 2
Malino duet
16 Delic Emir
17 Vilašević Mustafa
18 Vilašević Mustafa
2
19 Vilašević Mustafa
20 Vilašević Mustafa
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
BH005-004-025
102
BH005-004-046
111
BH005-004BH005-004Sklad:
213
BH004-001-189
117
BH004-001-148
111
BH004-001BH004-001Sklad:
228
BH004-001-122
0
BH004-001-123
93
BH004-001BH004-001Sklad:
93
BH004-001-187
90
BH004-001-198
87
BH004-001BH004-001Sklad:
177
BH004-001-014
0
BH004-001-147
96
BH004-001BH004-001Sklad:
96
2
21 Vilašević Mustafa
BH004-001-048
BH004-001-156
BH004-001BH004-001-
108
111
51 Cvijanović Krsto
BH002-005-009
BH002-005-010
BH002-005-011
BH002-005-012
88
88
88
91
Sklad: 3
358
Sklad:
22 Vilašević Mustafa
BH004-001-129
BH004-001-165
BH004-001BH004-001-
219
105
105
D- 4
Sklad:
23 Denjo ðenan
BH005-006-087
BH005-006-078
BH005-006BH005-006-
210
114
114
1
Sklad:
24 Denjo ðenan
BH005-006-036
BH005-006-032
BH005-006BH005-006-
228
114
108
3
25 Denjo ðenan
BH005-006-039
BH005-006-034
BH005-006BH005-006-
222
90
111
Bijeli poj.
52 Cvijanović Krsto
53 Cvijanović Krsto
54 Mandić Veso
55 Mandić Veso
56 Mandić Veso
57 Hodžić Haris
58 Aliñanović Elvir
59 Hodžić Haris
60 Aliñanović Elvir
61 Aliñanović Elvir
62 Hodžić Aida
63 Hodžić Aida
64 Hodžić Aida
D- 5
Sklad:
2
BH002-005-008
BH002-005-006
BH009-062-047
BH009-062BH009-062-031
BH001-039-033
BH009-012-184
BH001-039-029
BH009-012-183
BH009-012-057
BH001-045-004
BH001-045-005
BH001-045-006
88
88
88
88
87
91
92
89
93
89
89
89
89
3
2
1
Žuti intenzivni kol.
65 Stanić Nemanja
BH001-032-038
BH001-032-039
BH001-032-040
BH001-032-056
89
90
90
89
Sklad: 5
363
Sklad:
1
201
B- 3
D- 6
Malino pojedinačno
26 Denjo ðenan
27 Denjo ðenan
28 Delic Emir
29 Denjo ðenan
30 Denjo ðenan
31 Delic Emir
32 Delic Emir
33 Vilašević Mustafa
34 Delic Emir
35 Denjo ðenan
36 Spasojević Mirko
37 Spasojević Mirko
38 Vilašević Mustafa
39 Spasojević Mirko
40 Vilašević Mustafa
41 Vilašević Mustafa
42 Vilašević Mustafa
43 Vilašević Mustafa
44 Vilašević Mustafa
45 Vilašević Mustafa
46 Vilašević Mustafa
47 Vilašević Mustafa
48 Vilašević Mustafa
49 Vilašević Mustafa
50 Spasojević Mirko
BH005-006-069
BH005-006-067
BH005-004-067
BH005-006-071
BH005-006-025
BH005-004-042
BH005-004-029
BH004-001-041
BH005-004-040
BH005-006-070
BH009-007-170
BH009-007-084
BH004-001-080
BH009-007-150
BH004-001-184
BH004-001-067
BH004-001-182
BH004-001-150
BH004-001-176
BH004-001-141
BH004-001-006
BH004-001-049
BH004-001-123
BH004-001-164
BH009-007-081
75
84
81
81
87
93
108
108
99
102
66
0
111
72
0
0
0
114
111
102
87
90
87
0
60
Žuti intenzivni poj.
66 Cvijanović Krsto
67 Omerčić Nermin
68 Cvijanović Krsto
69 Aliñanović Elvir
70 Aliñanović Elvir
71 Aliñanović Elvir
72 Stanić Nemanja
73 Stanić Nemanja
74 Hodžić Haris
75 Hodžić Haris
76 Hodžić Haris
77 Omerčić Nermin
2
1
3
BH002-005-004
BH002-045-006
BH002-005-007
BH009-012-055
BH009-012-146
BH009-012-093
BH001-032-047
BH001-032-059
BH001-039-036
BH001-039-044
BH001-039-027
BH002-045-004
87
89
87
89
91
89
92
91
89
89
89
86
2
1
3
D - 10 Žuti neintenzivni poj.
78 Aliñanović Elvir
79 Hećimović Mirsad
80 Mandić Veso
81 Omerčić Nermin
82 Aliñanović Elvir
83 Stanić Nemanja
84 Omerčić Nermin
85 Omerčić Nermin
86 Hodžić Haris
87 Stanić Nemanja
BH009-012-128
BH002-008-022
BH009-062-032
BH002-045-003
BH009-012-240
BH001-032-009
BH002-045-005
BH002-045-002
BH001-039-042
BH001-032-016
87
85
85
85
90
88
87
86
91
87
2
3
1
D - 18 Kremasti intenzivni poj.
Grupa
D- 3
D KANARINCI U BOJE
Bijeli kol.
88 Aliñanović Elvir
89 Aliñanović Elvir
90 Hodžić Haris
BH009-012-131
BH009-012-189
BH001-039-040
D - 29 Crveni intenzivni kol.
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
87
86
90
1
91 Džabija Fahrudin
92 Karalić Senad
93 Tadić Dragan
BH001-059-015
BH001-059-025
BH001-059-020
BH001-059-030
88
88
88
88
Sklad: 6
358
BH003-001-025
89
BH003-001-030
89
BH003-001-020
89
BH003-001-044
89
Sklad: 6
362
BH002-019-033
90
BH002-019-005
89
BH002-019-065
89
BH002-019-048
90
Sklad: 5
363
3
BH003-001-009
BH003-001-018
BH009-012-156
BH009-012-206
BH001-059-045
BH001-059-052
BH001-059-029
BH002-019-008
BH002-019-027
88
88
89
88
90
90
88
88
89
124 Hodžić Haris
2
BH001-059-013
BH001-059-031
BH001-059-041
BH001-059-064
89
88
87
89
Sklad: 4
357
BH005-027-018
BH001-059-056
BH001-059-059
BH009-012-088
BH009-012-176
BH005-027-025
BH005-027-023
BH003-001-019
BH003-001-023
BH001-059-039
BH005-027-021
BH002-019-030
BH002-019-015
BH002-019-025
BH005-027-024
BH009-012-163
90
1
90
90
90
91
Sklad: 5
366
1
BH001-005-105
BH001-005-118
BH001-005-144
BH001-005-146
D - 64 Crni bijeli poj.
2
1
3
2
126 Velić Zlatko
127 Rudić Velibor
128 Mlañen Nenad
129 Aliñanović Elvir
130 Mlañen Nenad
131 Mlañen Nenad
132 Mlañen Nenad
133 Rudić Velibor
134 Vukasović Aco
135 Rudić Velibor
136 Sefo Tarik
137 Šukalo Amir
BH009-040-077
BH009-072-014
BH001-005-143
BH009-012-268
BH001-005-151
BH001-005-155
BH001-005-153
BH009-072-016
BH001-021-016
BH009-072-013
BH005-044-002
BH002-037-074
87
87
91
90
89
89
92
86
87
87
89
87
BH009-040-068
BH002-010-004
89
88
2
3
90
89
89
90
5
363
89
89
88
89
5
360
88
88
89
87
4
356
89
88
88
89
5
359
1
138 Velić Zlatko
139 Ljuca Senad
90
140 Šukalo Amir
BH002-037-079
BH002-037-062
BH002-037-052
BH002-037-047
1
141 Šukalo Amir
BH002-037-058
BH002-037-063
BH002-037-073
BH002-037-053
Sklad:
142 Hranovića Omer
BH001-018-018
BH001-018-017
BH001-018-015
BH001-018-026
3
2
Sklad:
143 Kosovic Ahzur
1
BH005-001-052
BH005-001-041
BH005-001-043
BH005-001-053
Sklad:
D - 46 Ružičasti neintenzivni poj.
121 Tadić Dragan
BH002-019-057
91
1
BH001-039-021
90
1
D - 54 Albino poj.
122 Hodžić Haris
1
D - 71 Crni žuti/kremasti, intenzivni i
neintenzivni kol.
Sklad:
89
89
90
88
88
88
88
89
89
89
89
89
89
89
89
2
3
D - 70 Izabelni bijeli poj.
D - 38 Crveni mozaički, mužijaci poj.
120 Aliñanović Elvir
2
BH001-039-026
1
D - 34 Crveni neintenzivni poj.
105 ðopa Cmiljan
106 Džabija Fahrudin
107 Džabija Fahrudin
108 Aliñanović Elvir
109 Aliñanović Elvir
110 ðopa Cmiljan
111 ðopa Cmiljan
112 Karalić Senad
113 Karalić Senad
114 Džabija Fahrudin
115 ðopa Cmiljan
116 Tadić Dragan
117 Tadić Dragan
118 Tadić Dragan
119 ðopa Cmiljan
89
D - 63 Crni bijeli kol.
125 Mlañen Nenad
D - 33 Crveni neintenzivni kol.
104 Džabija Fahrudin
BH009-040-055
D - 56 Lutino/lutino kremasti, intenzivni i
neintenzivn poj.
D - 30 Crveni intenzivni poj.
94 Karalić Senad
95 Karalić Senad
96 Aliñanović Elvir
97 Aliñanović Elvir
98 Džabija Fahrudin
99 Džabija Fahrudin
100 Džabija Fahrudin
101 Tadić Dragan
102 Tadić Dragan
123 Velić Zlatko
D - 72 Crni žuti/kremasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
144 Šukalo Amir
145 Ivanković Edin
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
BH002-037-037
BH005-040-042
88
88
2
3
146 Šukalo Amir
147 Karalić Senad
148 Šukalo Amir
149 Šukalo Amir
150 Šukalo Amir
151 Aliñanović Elvir
152 Šukalo Amir
153 Karalić Senad
154 Šukalo Amir
155 Mlañen Nenad
156 Sarić Senad
157 Mlañen Nenad
158 ðopa Cmiljan
159 Mlañen Nenad
160 Mlañen Nenad
161 Ivanković Edin
162 Šukalo Amir
163 Hranovića Omer
164 Kosovic Ahzur
165 Kosovic Ahzur
166 Aliñanović Elvir
167 Kosovic Ahzur
168 ðopa Cmiljan
169 Rudić Velibor
170 Velić Zlatko
171 Aliñanović Elvir
172 Stanić Nemanja
173 Hranovića Omer
174 Hranovića Omer
175 Hranovića Omer
176 Sarić Senad
177 Sarić Senad
178 Sarić Senad
179 Sarić Senad
180 Rudić Velibor
181 Aliñanović Elvir
182 Velić Zlatko
183 Aliñanović Elvir
184 ðopa Cmiljan
185 Aliñanović Elvir
186 Velić Zlatko
BH002-037-049
BH003-001-015
BH002-037-059
BH002-037-046
BH002-037-050
BH009-012-314
BH002-037-051
BH003-001-033
BH002-037-061
BH001-005-100
BH005-077-011
BH001-005-073
BH005-027-015
BH001-005-114
BH001-005-103
BH005-040-047
BH002-037-056
BH001-018-014
BH005-001-013
BH005-001-042
BH009-012-185
BH005-001-039
BH005-027-011
BH009-072-012
BH009-040-059
BH009-012-077
BH001-032-037
BH001-018-011
BH001-018-013
BH001-018-023
BH005-077-010
BH005-077-007
BH005-077-006
BH005-077-008
BH009-072-017
BH009-012-079
BH009-040-042
BH009-012-311
BH005-027-027
BH009-012-306
BH009-040-061
87
88
88
90
90
90
88
88
88
89
86
89
86
88
90
87
88
90
88
90
90
88
88
87
90
91
88
88
88
88
88
86
87
87
88
92
88
88
87
91
88
197 Aliñanović Elvir
198 Mlañen Nenad
199 Aliñanović Elvir
200 Bašić Alen
201 Bašić Alen
202 Pilavdžija Muris
203 Mlañen Nenad
204 Pilavdžija Muris
205 Pilavdžija Muris
206 Pilavdžija Muris
207 Pilavdžija Muris
208 Mlañen Nenad
209 Pilavdžija Muris
BH005-040-053
BH001-032-034
210 Pilavdžija Muris
211 Vukasović Aco
BH002-010-006
BH002-010-007
212 Kosovic Ahzur
2
213 Kosovic Ahzur
3
0
0
89
89
89
87
Sklad: 4
358
BH005-001-027
89
BH005-001-028
87
BH005-001-054
87
BH005-001-055
88
Sklad: 4
355
2
3
214 Kosovic Ahzur
215 Kosovic Ahzur
216 Aliñanović Elvir
217 Kosovic Ahzur
218 Aliñanović Elvir
219 Kosovic Ahzur
220 Kosovic Ahzur
221 Kosovic Ahzur
222 Velić Zlatko
223 Kosovic Ahzur
BH005-001-017
BH005-001-023
BH009-012-305
BH005-001-056
BH009-012-073
BH005-001-063
BH005-001-029
BH005-001-001
BH009-040-076
BH005-001-034
88
89
90
88
89
91
87
88
89
88
3
2
1
D - 91 Ahatni žuti/kremasti mozaički kol.
88
89
3
2
90
89
88
90
Sklad: 4
361
1
BH009-012-120
BH009-012-190
BH009-012-245
BH009-012-148
BH001-078-041
BH009-012-187
BH001-078-043
BH009-012-257
BH009-012-198
BH005-001-058
BH005-001-062
BH005-001-002
BH005-001-026
D - 88 Crni žuti/kremasti mozaički poj.
224 Kosovic Ahzur
225 Kosovic Ahzur
D - 80 Crni crveni/ružičasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
192 Pilavdžija Muris
193 Aliñanović Elvir
194 Pilavdžija Muris
195 Aliñanović Elvir
196 Aliñanović Elvir
0
0
1
D - 79 Crni crveni/ružičasti, intenzivni i
neintenzivni kol.
191 Aliñanović Elvir
BH001-078-035
BH001-021-013
D - 87 Crni žuti/kremasti mozaički kol.
D - 76 Ahatni žuti/kremasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
189 Ljuca Senad
190 Ljuca Senad
88
89
88
86
86
89
89
88
90
89
87
89
89
D - 84 Ahatni crveni/ružičasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
D - 74 Smeñi žuti/kremasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
187 Ivanković Edin
188 Stanić Nemanja
BH009-012-197
BH001-005-150
BH009-012-207
BH003-004-002
BH003-004-001
BH001-078-060
BH001-005-120
BH001-078-073
BH001-078-064
BH001-078-044
BH001-078-057
BH001-005-096
BH001-078-059
226 Sarić Senad
88
91
88
92
91
2
1
3
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
BH005-001-033
BH005-001-031
BH005-001-030
BH005-001-003
89
89
89
87
Sklad: 4
358
BH005-001-049
89
BH005-001-050
88
BH005-001-046
87
BH005-001-047
88
Sklad: 4
356
BH005-077-003
88
BH005-077-014
87
BH005-077-005
87
BH005-077-004
88
Sklad: 5
355
2
3
D - 92 Ahatni žuti/kremasti mozaički poj.
227 Hodžić Haris
228 Kosovic Ahzur
229 Kosovic Ahzur
230 Kosovic Ahzur
231 Sarić Senad
232 Kosovic Ahzur
233 Kosovic Ahzur
234 Kosovic Ahzur
235 Sarić Senad
236 Kosovic Ahzur
237 Sarić Senad
238 Ljuca Senad
BH001-039-009
BH005-001-009
BH005-001-014
BH005-001-032
BH005-077-001
BH005-001-048
BH005-001-051
BH005-001-060
BH005-077-002
BH005-001-038
BH005-077-015
BH002-010-009
D - 149 Sivokrilni crni žuti/kremasti mozaički kol.
89
88
88
89
87
87
88
90
87
88
87
88
3
91
90
1
2
90
91
90
90
Sklad: 5
366
1
2
BH005-003-030
BH005-003-039
265 Kosovic
266 Kosovic
267 Kosovic
268 Kosovic
269 Kosovic
BH002-037-041
BH005-003-026
BH001-078-061
BH005-003-027
BH001-078-072
BH001-078-069
BH001-021-011
BH002-037-071
BH005-003-025
BH009-012-150
BH009-012-090
BH009-012-098
BH002-037-067
BH009-012-152
BH003-002-005
88
91
87
88
88
87
87
88
88
90
89
90
89
90
1
2
3
89
2
85
88
88
88
Sklad: 3
352
89
91
0
3
BH009-012-321
87
89
89
89
89
Sklad: 6
362
1
271 Sefo Tarik
272 Sefo Tarik
273 Denjo Edin
274 Dugač Davor
BH005-044-005
BH005-044-006
BH005-003-035
BH001-025-030
89
85
90
88
2
1
3
BH001-034-002
89
2
BH005-040-020
BH005-040-030
89
88
2
3
BH001-032-050
BH001-032-057
BH001-032-064
BH001-032-052
BH005-040-012
BH001-032-053
BH005-040-041
BH005-040-022
BH005-040-023
90
89
87
86
89
87
88
86
88
1
3
BH009-040-057
BH002-010-001
90
91
2
1
D - 184 Feosni bijeli poj.
279 Ivanković Edin
280 Ivanković Edin
281 Stanić Nemanja
282 Stanić Nemanja
283 Stanić Nemanja
284 Stanić Nemanja
285 Ivanković Edin
286 Stanić Nemanja
287 Ivanković Edin
288 Ivanković Edin
289 Ivanković Edin
2
D - 194 Satenski bijeli poj.
290 Velić Zlatko
291 Ljuca Senad
3
1
D - 148 Sivokrilni crni crveni/ružičasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
263 Aliñanović Elvir
BH001-025-002
BH001-025-008
BH001-025-001
BH001-025-013
D - 186 Feosni žuti/kremasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
BH001-025-018
BH001-025-017
BH001-025-015
BH001-025-004
BH005-040-024
BH005-040-027
BH005-040-025
2
3
1
D - 151 Sivokrilni crni crveni/ružičasti mozaički
kol.
276 Handžić Enes
D - 146 Sivokrilni crni žuti/kremasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
260 Ivanković Edin
261 Ivanković Edin
262 Ivanković Edin
89
85
90
89
91
D - 176 Opalni ahatni žuti/kremasti mozaički poj.
D - 135 Pastelni crni crveni/ružičasti mozaički kol.
259 Dugač Davor
BH005-001-025
BH005-001-021
BH005-001-019
BH005-001-024
BH005-001-012
D - 152 Sivokrilni crni crveni/ružičasti mozaički
poj.
D - 102 Izabelni crveni/ružičasti mozaički
257 Kajmović Merim
Ahzur
Ahzur
Ahzur
Ahzur
Ahzur
270 Dugač Davor
BH009-012-255
BH009-012-159
BH009-012-103
BH009-012-099
D - 100 Ahatni crveni/ružičasti mozaički poj.
242 Šukalo Amir
243 Denjo Edin
244 Pilavdžija Muris
245 Denjo Edin
246 Pilavdžija Muris
247 Pilavdžija Muris
248 Vukasović Aco
249 Šukalo Amir
250 Denjo Edin
251 Aliñanović Elvir
252 Aliñanović Elvir
253 Aliñanović Elvir
254 Šukalo Amir
255 Aliñanović Elvir
85
85
85
85
Sklad: 6
346
D - 150 Sivokrilni crni žuti/kremasti mozaički poj.
D - 99 Ahatni crveni/ružičasti mozaički kol.
241 Aliñanović Elvir
BH005-001-044
BH005-001-022
BH005-001-007
BH005-001-018
1
D - 98 Smeñi crveni/ružičasti mozaički poj.
239 Denjo Edin
240 Denjo Edin
264 Kosovic Ahzur
D - 202 Satenski crveni/ružičasti mozaički poj.
292 Cvijanović Krsto
293 Aliñanović Elvir
294 Kajmović Merim
295 Cvijanović Krsto
296 Kajmović Merim
297 Cvijanović Krsto
298 Cvijanović Krsto
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
BH002-005-013
BH009-012-067
BH003-002-004
BH002-005-002
BH003-002-001
BH002-005-003
BH002-005-001
90
88
89
86
88
88
86
1
2
3
D - 222 Topazni crni žuti/kremasti mozaički poj.
299 Kosovic Ahzur
300 Kosovic Ahzur
301 Kosovic Ahzur
BH005-001-035
BH005-001-037
BH005-001-036
E - 140 Španski minijaturni lipohromski poj.
0
0
0
330 Hećimović Mirsad
BH002-010-013
BH002-010-012
89
90
2
1
BH005-003-032
BH005-003-034
BH005-003-028
BH005-003-033
BH005-003-022
BH005-003-023
BH005-003-021
1
2
3
BH001-005-077
BH001-005-147
91
89
90
1
3
2
90
89
1
2
BH009-012-110
BH009-040-050
BH009-040-049
BH009-012-313
BH001-005-088
BH001-005-080
BH001-005-124
BH001-005-126
BH009-040-030
88
1
3
2
3
E - 28 Sjeverni kovrčavi melaninski poj.
322 Velić Zlatko
BH009-040-036
88
3
E - 30 Sjeverni kovršavi šareni poj.
323 Velić Zlatko
324 Velić Zlatko
E - 168 Gloster s kukmom lipokromski poj.
334 Zeničanin Amir
335 Hećimović Mirsad
336 Hećimović Mirsad
337 Hećimović Mirsad
338 Hećimović Mirsad
339 Hećimović Mirsad
340 Zeničanin Amir
341 Zeničanin Amir
342 Zeničanin Amir
343 Zeničanin Amir
344 Zeničanin Amir
345 Mandić Veso
87
88
87
88
90
89
89
89
Grupa
E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
E - 26 Sjeverni kovrčavi lipokromski poj.
321 Velić Zlatko
0
0
BH003-003-007
88
3
BH003-003-003
BH002-008-031
BH002-008-008
87
90
87
1
BH002-008-007
BH002-008-011
BH002-008-030
BH003-003-009
BH003-003-006
BH003-003-014
BH003-003-008
BH003-003-002
87
87
87
90
88
87
86
88
1
3
E - 180 Njemački s kukmom lipokromski poj.
D - 300 Kobaltni crni žuti/kremasti, intenzivni i
neintenzivni poj.
313 Aliñanović Elvir
314 Velić Zlatko
315 Velić Zlatko
316 Aliñanović Elvir
317 Mlañen Nenad
318 Mlañen Nenad
319 Mlañen Nenad
320 Mlañen Nenad
BH002-008-017
BH002-008-005
E - 178 Gloster bez kukme šareni poj.
D - 294 Kobaltni crni bijeli poj.
311 Mlañen Nenad
312 Mlañen Nenad
3
E - 172 Gloster s kukmom šareni poj.
89
91
90
89
D - 292 Oniksni ahatni crveni/ružičasti mozaički
poj.
308 Denjo Edin
309 Denjo Edin
310 Denjo Edin
331 Hećimović Mirsad
332 Hećimović Mirsad
333 Zeničanin Amir
D - 290 Oniksni smeñi crveni/ružičasti mozaički
poj.
304 Denjo Edin
305 Denjo Edin
306 Denjo Edin
307 Denjo Edin
88
E - 142 Španski minijaturni melaninski poj.
D - 226 Topazni ahatni žuti/kremasti mozaički poj.
302 Ljuca Senad
303 Ljuca Senad
BH002-008-015
BH009-040-074
BH009-040-051
89
90
2
1
BH002-008-027
BH002-008-025
88
89
3
2
BH009-062-030
0
Grupa
F1 DOMESTIFICIRANE EGZOTE
F1 - 80 Guld prirodna crvenoglava poj.
346 Spasojević Mirko
347 Spasojević Mirko
348 Spasojević Mirko
349 Spasojević Mirko
350 Spasojević Mirko
351 Spasojević Mirko
352 Spasojević Mirko
353 Spasojević Mirko
354 Spasojević Mirko
BH009-007-027
BH009-007-113
BH009-007-012
BH009-007-024
BH009-007-030
BH009-007-013
BH009-007-115
BH009-007-022
BH009-007-006
89
90
90
87
87
88
87
86
0
2
1
3
F1 - 86 Guld bijele grudi, crvenoglava, crnoglava,
žutoglava poj.
355 Spasojević Mirko
356 Spasojević Mirko
357 Spasojević Mirko
358 Spasojević Mirko
359 Spasojević Mirko
360 Spasojević Mirko
BH009-007-005
BH009-007-011
BH009-007-023
BH009-007-020
BH009-007-111
BH009-007-010
88
90
89
88
90
89
1
2
3
E - 108 Border šareni poj.
325 Hećimović Mirsad
326 Hećimović Mirsad
BH002-008-028
0
Spinus magellanica
E - 112 Fife melaninski poj.
328 Hećimović Mirsad
329 Hećimović Mirsad
F2 EGZOTICNE PTICE
Čižci (rod Carduelis) kol.
361 Tešanović Dragan
E - 110 Fife lipohromski poj.
327 Hećimović Mirsad
Grupa
F2 - 3
BH002-008-012
BH002-008-010
89
88
2
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
BH009-070-007
BH009-070-008
BH009-070-007
BH009-070-008
89
87
90
86
Sklad: 0
0
0
F2 - 4
362 Račić Braco
363 Pilavdžija Muris
364 Tešanović Dragan
Spinus cucullata
365 Pilavdžija Muris
366 Tešanović Dragan
Spinus cucullata
367 Pilavdžija Muris
368 Račić Braco
Spinus magellanica
369 Pilavdžija Muris
370 Tešanović Dragan
Spinus cucullata
Grupa
G1 - 2
0
84
BH001-078-002
BH009-093-
88
83
3
BH001-078-015
BH009-070-005
90
87
1
88
89
91
89
1
3
BH005-015-005
BH002-003-001
89
90
2
0
BH009-003-040
BH009-003-041
BH009-003-042
BH009-003-037
88
88
90
89
Sklad: 4
359
2
BH009-003-100
BH001-021-007
BH009-003-098
0
90
88
Križanac crno-smeñi kanarinac x ostala
evropska fauna i obrnuto poj.
382 Mitrović Goran
BH009-003-030
383 Mitrović Goran
BH009-003-017
384 Mitrović Goran
BH009-003-029
385 Hranovića Omer
BH001-018-001
Križanac F1 x Kanarinka
386 Vukasović Aco
BH001-021-013
387 Hranovića Omer
BH001-018-005
Žutarica x Kanarinac
388 Hranovića Omer
BH001-018-003
Križanac F1 x Kanarinka
389 Hranovića Omer
BH001-018-002
Žutarica x Kanarinac
88
89
89
87
90
89
2
3
1
88
89
H - 42 Križanac šareni poj.
391 Stokanonić Igor
BH009-042-019
0
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
0
BH005-041-034
90
1
BH005-041-033
89
2
P PREPELICE-COLINS
Kineske prepelice (Coturnix chinensis) i
njihove mutacije poj.
395 Kitanović Saša
Standard
396 Kitanović Saša
Standard
397 Kitanović Saša
Standard
398 Kitanović Saša
Standard
399 Kitanović Saša
Srebrena
400 Kitanović Saša
Standard
401 Kitanović Saša
Standard
402 Kitanović Saša
Standard
403 Kitanović Saša
Standard
404 Kitanović Saša
Standard
405 Kitanović Saša
Standard
1
3
BH009-042-018
O GOLUBICI I EGZOTICNI GOLUBOVI
Streptopelia roseogrisea i njene mutacije
poj.
393 Kitanović Saša
Bijela ženka
394 Kitanović Saša
Bijela ženka
Grupa
P- 4
BH005-015-017
BH002-003-009
BH002-003-005
BH005-015-008
BH009-072-019
Grupa
O- 8
Križanac crno-smeñi kanarinac x evropski
Carduelis i obrnuto poj.
379 Mitrović Goran
380 Vukasović Aco
381 Mitrović Goran
H- 4
BH001-078-003
BH009-070-003
2
H KRIŽANCI
Križanac crno-smeñi kanarinac x evropski
Carduelis i obrnuto kol.
378 Mitrović Goran
H- 2
88
86
89
Zelentarka (Carduelis chloris) poj.
377 Rudić Velibor
Grupa
H- 1
BH009-093BH001-078-009
BH009-070-001
G1 EUROPSKA FAUNA
Češljugar (Carduelis Carduelis) poj.
371 Salcin Vanja
372 Baručija Elvedin
373 Baručija Elvedin
374 Salcin Vanja
Prsten 2013 g.
375 Salcin Vanja
376 Baručija Elvedin
G1 - 6
392 Stokanonić Igor
Čižci (rod Carduelis) poj.
BH005-041-027
87
BH005-041-013
87
BH005-041-016
88
BH005-041-020
89
BH005-041-009
87
BH005-041-018
85
BH005-041-014
90
BH005-041-011
87
BH005-041-017
90
BH005-041-030
84
BH005-041-024
89
3
1
2
Popis nagradenih na: 12. Državna izložba ptica MOSTAR 2014
Grupa:
Klasa:
1
2
3
Grupa:
Klasa:
1
2
3
Grupa:
Klasa:
1
2
3
Grupa:
Klasa:
2
Grupa:
Klasa:
1
2
3
Grupa:
Klasa:
1
Grupa:
Klasa:
1
2
3
Grupa:
Klasa:
1
2
3
Grupa:
Klasa:
1
Grupa:
Klasa:
1
2
3
Grupa:
Klasa:
Grupa:
Klasa:
B MALINO KANARINCI
1 Malino kolekcija
2 Denjo ðenan
9 Vilašević Mustafa
11 Delic Emir
BH005-006-062
BH004-001-143
BH005-004-034
460
BH001-059-013
2 104 Džabija Fahrudin
438
423 Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 34 Crveni neintenzivni poj.
B MALINO KANARINCI
21 Malino duet
23 Denjo ðenan
17 Vilašević Mustafa
24 Denjo ðenan
BH005-006-087
BH004-001-189
BH005-006-036
1 107 Džabija Fahrudin
2 119 ðopa Cmiljan
3 117 Tadić Dragan
228
228
222 Grupa:
Klasa:
B MALINO KANARINCI
32 Malino pojedinačno
43 Vilašević Mustafa
38 Vilašević Mustafa
44 Vilašević Mustafa
BH004-001-150
BH004-001-080
BH004-001-176
D KANARINCI U BOJE
4 Bijeli poj.
60 Aliñanović Elvir
58 Aliñanović Elvir
57 Hodžić Haris
BH009-012-183
BH009-012-184
BH001-039-033
D KANARINCI U BOJE
5 Žuti intenzivni kol.
65 Stanić Nemanja
90
114 Grupa: D KANARINCI U BOJE
111 Klasa: 46 Ružičasti neintenzivni poj.
111
1 121 Tadić Dragan
BH002-019-057
91
358
BH001-032-047
BH009-012-146
BH001-032-059
363
92
91
91
BH001-039-042
BH009-012-240
BH001-032-009
BH001-039-040
90
D KANARINCI U BOJE
29 Crveni intenzivni kol.
93 Tadić Dragan
92 Karalić Senad
91 Džabija Fahrudin
BH002-019-033
BH003-001-025
BH001-059-015
363
362
358
D KANARINCI U BOJE
30 Crveni intenzivni poj.
1 99 Džabija Fahrudin
2 98 Džabija Fahrudin
3 102 Tadić Dragan
124 Hodžić Haris
BH001-059-052
BH001-059-045
BH002-019-027
90
90
89
BH001-039-026
90
BH001-005-105
366
BH001-005-153
BH001-005-143
BH009-012-268
92
91
90
BH009-040-068
BH002-010-004
89
88
D KANARINCI U BOJE
64 Crni bijeli poj.
D KANARINCI U BOJE
70 Izabelni bijeli poj.
138 Velić Zlatko
139 Ljuca Senad
D KANARINCI U BOJE
71 Crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni k
BH002-037-079
BH002-037-058
BH005-001-052
363
360
359
D KANARINCI U BOJE
72 Crni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni p
1 181 Aliñanović Elvir
2 171 Aliñanović Elvir
3 185 Aliñanović Elvir
Grupa:
Klasa:
90
89
D KANARINCI U BOJE
63 Crni bijeli kol.
1 140 Šukalo Amir
2 141 Šukalo Amir
3 143 Kosovic Ahzur
Grupa:
Klasa:
BH001-039-021
BH009-040-055
D KANARINCI U BOJE
56 Lutino/lutino kremasti, intenzivni i neintenziv
1 132 Mlañen Nenad
2 128 Mlañen Nenad
3 129 Aliñanović Elvir
2
91
3
90
88 Grupa:
Klasa:
D KANARINCI U BOJE
18 Kremasti intenzivni poj.
90 Hodžić Haris
Grupa:
Klasa:
Grupa:
Klasa:
D KANARINCI U BOJE
10 Žuti neintenzivni poj.
86 Hodžić Haris
82 Aliñanović Elvir
83 Stanić Nemanja
1 122 Hodžić Haris
2 123 Velić Zlatko
Grupa:
93 Klasa:
92
1
91
Grupa:
Klasa:
D KANARINCI U BOJE
6 Žuti intenzivni poj.
72 Stanić Nemanja
70 Aliñanović Elvir
73 Stanić Nemanja
D KANARINCI U BOJE
54 Albino poj.
1 125 Mlañen Nenad
BH001-032-038
90
89
89
BH009-012-163
Grupa:
Klasa:
BH002-005-009
BH001-059-059
BH005-027-024
BH002-019-015
357
D KANARINCI U BOJE
38 Crveni mozaički, mužijaci poj.
1 120 Aliñanović Elvir
D KANARINCI U BOJE
3 Bijeli kol.
51 Cvijanović Krsto
D KANARINCI U BOJE
33 Crveni neintenzivni kol.
BH009-012-079
BH009-012-077
BH009-012-306
92
91
91
D KANARINCI U BOJE
76 Ahatni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni
2 190 Ljuca Senad
3 189 Ljuca Senad
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
BH002-010-007
BH002-010-006
89
88
Grupa:
Klasa:
D KANARINCI U BOJE
79 Crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
1 191 Aliñanović Elvir
Grupa:
Klasa:
Grupa:
Klasa:
Grupa:
Klasa:
BH005-001-063
BH009-012-305
BH005-001-023
BH005-001-033
BH005-001-049
358
355
358
356
BH005-001-060
BH005-001-032
BH001-039-009
90
89
89
BH005-003-030
BH005-003-039
91
90
D KANARINCI U BOJE
99 Ahatni crveni/ružičasti mozaički kol.
1 241 Aliñanović Elvir
BH009-012-255
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 100 Ahatni crveni/ružičasti mozaički poj.
1 243 Denjo Edin
2 251 Aliñanović Elvir
3 253 Aliñanović Elvir
BH005-003-026
BH009-012-150
BH009-012-098
366
BH003-002-005
89
BH001-025-018
352
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 146 Sivokrilni crni žuti/kremasti, intenzivni i nein
1 261 Ivanković Edin
3 260 Ivanković Edin
BH005-003-035
BH005-044-005
BH001-025-030
90
89
88
2 279 Ivanković Edin
3 280 Ivanković Edin
BH005-040-020
BH005-040-030
89
88
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 186 Feosni žuti/kremasti, intenzivni i neintenzivni p
1 281 Stanić Nemanja
2 285 Ivanković Edin
3 282 Stanić Nemanja
BH001-032-050
BH005-040-012
BH001-032-057
90
89
89
BH002-010-001
BH009-040-057
91
90
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 194 Satenski bijeli poj.
1 291 Ljuca Senad
2 290 Velić Zlatko
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 202 Satenski crveni/ružičasti mozaički poj.
1 292 Cvijanović Krsto
2 294 Kajmović Merim
3 297 Cvijanović Krsto
BH002-005-013
BH003-002-004
BH002-005-003
90
89
88
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 290 Oniksni smeñi crveni/ružičasti mozaički poj.
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 135 Pastelni crni crveni/ružičasti mozaički kol.
3 259 Dugač Davor
1 273 Denjo Edin
2 271 Sefo Tarik
3 274 Dugač Davor
Grupa: D KANARINCI U BOJE
91 Klasa: 226 Topazni ahatni žuti/kremasti mozaički poj.
90
BH002-010-012
90
1 303 Ljuca Senad
90
BH002-010-013
89
2 302 Ljuca Senad
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 102 Izabelni crveni/ružičasti mozaički
2 257 Kajmović Merim
91
90
89
Grupa: D KANARINCI U BOJE
91 Klasa: 176 Opalni ahatni žuti/kremasti mozaički poj.
BH001-034-002
89
90
2 276 Handžić Enes
89
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 184 Feosni bijeli poj.
D KANARINCI U BOJE
98 Smeñi crveni/ružičasti mozaički poj.
1 239 Denjo Edin
2 240 Denjo Edin
BH005-001-012
BH005-001-019
BH005-001-024
Grupa: D KANARINCI U BOJE
92
91 Klasa: 151 Sivokrilni crni crveni/ružičasti mozaički kol.
91
BH001-025-002 362
1 270 Dugač Davor
D KANARINCI U BOJE
92 Ahatni žuti/kremasti mozaički poj.
1 234 Kosovic Ahzur
2 230 Kosovic Ahzur
3 227 Hodžić Haris
Grupa:
Klasa:
BH005-001-058
BH005-001-027
D KANARINCI U BOJE
91 Ahatni žuti/kremasti mozaički kol.
2 224 Kosovic Ahzur
3 225 Kosovic Ahzur
1 269 Kosovic Ahzur
2 267 Kosovic Ahzur
3 268 Kosovic Ahzur
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 152 Sivokrilni crni crveni/ružičasti mozaički poj.
D KANARINCI U BOJE
88 Crni žuti/kremasti mozaički poj.
1 219 Kosovic Ahzur
2 216 Aliñanović Elvir
3 215 Kosovic Ahzur
Grupa:
Klasa:
BH009-012-257
BH009-012-187
BH009-012-198
D KANARINCI U BOJE
87 Crni žuti/kremasti mozaički kol.
2 212 Kosovic Ahzur
3 213 Kosovic Ahzur
Grupa:
Klasa:
361
D KANARINCI U BOJE
80 Crni crveni/ružičasti, intenzivni i neintenzivni
1 195 Aliñanović Elvir
2 193 Aliñanović Elvir
3 196 Aliñanović Elvir
Grupa:
Klasa:
BH009-012-120
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 150 Sivokrilni crni žuti/kremasti mozaički poj.
BH005-040-027
BH005-040-024
91
89
1 305 Denjo Edin
2 306 Denjo Edin
3 307 Denjo Edin
BH005-003-034
BH005-003-028
BH005-003-033
91
90
89
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 292 Oniksni ahatni crveni/ružičasti mozaički poj.
1 308 Denjo Edin
2 310 Denjo Edin
3 309 Denjo Edin
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
BH005-003-022
BH005-003-021
BH005-003-023
91
90
89
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 294 Kobaltni crni bijeli poj.
1 311 Mlañen Nenad
2 312 Mlañen Nenad
BH001-005-077
BH001-005-147
90
89
Grupa: D KANARINCI U BOJE
Klasa: 300 Kobaltni crni žuti/kremasti, intenzivni i nein
1 317 Mlañen Nenad
2 320 Mlañen Nenad
3 319 Mlañen Nenad
Grupa:
Klasa:
E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
26 Sjeverni kovrčavi lipokromski poj.
3 321 Velić Zlatko
Grupa:
Klasa:
BH009-040-030
88
Grupa:
Klasa:
BH009-040-036
88
BH009-040-051
BH009-040-074
90
89
2 326 Hećimović Mirsad
3 325 Hećimović Mirsad
BH002-008-025
BH002-008-027
89
88
Grupa: E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
Klasa: 112 Fife melaninski poj.
2 328 Hećimović Mirsad
BH002-008-012
89
Grupa: E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
Klasa: 140 Španski minijaturni lipohromski poj.
3 330 Hećimović Mirsad
BH002-008-015
88
3 333 Zeničanin Amir
BH003-003-007
88
Grupa: E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
Klasa: 172 Gloster s kukmom šareni poj.
1 335 Hećimović Mirsad
Grupa:
Klasa:
BH002-008-031
90
BH003-003-009
BH003-003-002
BH009-007-113
BH009-007-027
BH009-007-013
BH009-007-011
BH009-007-023
BH009-007-020
BH002-003-005
BH002-003-001
BH005-015-008
91
90
89
BH009-003-040
359
BH001-021-007
BH009-003-098
90
88
BH001-021-013
BH009-003-017
BH009-003-029
90
89
89
O GOLUBICI I EGZOTICNI GOLUBOVI
8 Streptopelia roseogrisea i njene mutacije poj.
1 393 Kitanović Saša
Bijela ženka
2 394 Kitanović Saša
Bijela ženka
BH005-041-034
90
BH005-041-033
89
P PREPELICE-COLINS
4 Kineske prepelice (Coturnix chinensis) i njih
1 401 Kitanović Saša
Standard
2 403 Kitanović Saša
Standard
3 398 Kitanović Saša
Standard
90
88
90
89
88
Grupa: F1 DOMESTIFICIRANE EGZOTE
Klasa: 86 Guld bijele grudi, crvenoglava, crnoglava, žu
1 356 Spasojević Mirko
2 357 Spasojević Mirko
3 358 Spasojević Mirko
88
H KRIŽANCI
4 Križanac crno-smeñi kanarinac x ostala evro
Grupa: F1 DOMESTIFICIRANE EGZOTE
Klasa: 80 Guld prirodna crvenoglava poj.
1 347 Spasojević Mirko
2 346 Spasojević Mirko
3 351 Spasojević Mirko
BH001-078-002
H KRIŽANCI
2 Križanac crno-smeñi kanarinac x evropski C
Grupa: E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
Klasa: 178 Gloster bez kukme šareni poj.
1 340 Zeničanin Amir
3 344 Zeničanin Amir
90
89
H KRIŽANCI
1 Križanac crno-smeñi kanarinac x evropski C
1 386 Vukasović Aco
2 383 Mitrović Goran
3 384 Mitrović Goran
Grupa:
Klasa:
Grupa: E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
Klasa: 168 Gloster s kukmom lipokromski poj.
373 Baručija Elvedin
376 Baručija Elvedin
374 Salcin Vanja
Prsten 2013 g.
1 380 Vukasović Aco
3 381 Mitrović Goran
Grupa:
Klasa:
Grupa: E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
Klasa: 108 Border šareni poj.
BH001-078-015
BH009-070-001
G1 EUROPSKA FAUNA
2 Češljugar (Carduelis Carduelis) poj.
2 378 Mitrović Goran
Grupa:
Klasa:
E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
30 Sjeverni kovršavi šareni poj.
1 324 Velić Zlatko
2 323 Velić Zlatko
1 369 Pilavdžija Muris
2 364 Tešanović Dragan
Spinus cucullata
3 367 Pilavdžija Muris
90 Grupa:
89 Klasa:
89
1
2
3
E KANARINCI STASA (POLOŽAJA)
28 Sjeverni kovrčavi melaninski poj.
3 322 Velić Zlatko
Grupa:
Klasa:
BH001-005-088
BH001-005-126
BH001-005-124
Grupa: F2 EGZOTICNE PTICE
Klasa:
4 Čižci (rod Carduelis) poj.
90
89
88
© Integrator d.o.o. Dubrovnik
BH005-041-014
90
BH005-041-017
90
BH005-041-020
89
POSEBNO DODJELJENE NAGRADE
ŠAMPION MALINO KANARINACA
ðenan Denjo 14 p.
ŠAMPION LIPOHROMSKIH KANARINACA
Fahrudin Džabija 14 p.
ŠAMPION NORMAL MELANIN KANARINACA
Elvir Aliñanović 30 p.
ŠAMPION MUTACIJE MELANINSKIH KANARINACA
Edin Denjo 15 p.
ŠAMPION KANARINACA STASA
Mirsad Hećimović 9 p.
ŠAMPION FAUNA EVROPE
Elvedin Baručija 5 p.
ŠAMPION MJEŠANACA
Goran Mitrović 8 p.
ŠAMPION EGZOTA
Mirko Spasojević 12 p.
ŠAMPION EGZOTIČNI GOLUBOVI I PREPELICE
Saša Kitanović 11 p.
NAJUSPJEŠNIJI IZLAGAČ
Elvir Aliñanović 42 p.
SUDIJE
ADNAN KALAJĐIĆ
SENAD LJUCA
DUŠKO MATOŠIĆ
ANDREJ GREGUŠ
NEDELJKO VASIĆ
12. DRŽAVNA IZLOŽBA PTICA
OTVORENO PRVENSTVO
GOLUBOVA
MOSTAR 2014
IZLAGAČI GOLUBOVA
R.Br.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ime i prezime
Šego Boris
Papić Ivo
Marić Željko
Pavlović Slavko
Kustura Slavko
Ljubo Vukšić
ðopa Cmiljan
Böhm Ante
Vilogorac Imran
Pavlović Damir
Bjelica Pero
Kokić Dragan
Markota Dragan
Adresa
Kralja Krešimira Ljubuški
Predgrañe Ljubuški
Modrič b.b. Čapljina
Alojza Stepinca Ljubuški
Modrič Čapljina
Otok Ljubuški
Potoci b.b. 88101 Mostar
Buna b.b. 88000 Mostar
Bivolje brdo 88305 Čapljina
Vrgorac b.b. Čapljina
Višići b.b. Čapljina
Višići b.b. Čapljina
Čeljevo b.b. Čapljina
Telefon
063 / 415 838
063 / 321 570
063 / 321 605
063 /320 393
063 / 362 743
063 / 407 664
063 / 443 465
036 / 480 713
061 /308 070
063 / 323 635
063 / 523 889
063 / 511 250
066 / 667 990
GOLUBOVI
Ref.
Broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
Vlasnik
Boris Šego
Boris Šego
Boris Šego
Boris Šego
Boris Šego
Boris Šego
Boris Šego
Boris Šego
Ivo Papić
Ivo Papić
Ivo Papić
Ivo Papić
Ivo Papić
Ivo Papić
Ivo Papić
Ivo Papić
Željko Marić
Željko Marić
Željko Marić
Željko Marić
Željko Marić
Željko Marić
Željko Marić
Željko Marić
Slavko Pavlović
Slavko Pavlović
Slavko Pavlović
Slavko Pavlović
Slavko Pavlović
Slavko Pavlović
Slavko Pavlović
Slavko Pavlović
Ljubo Vukšić
Ljubo Vukšić
Ljubo Vukšić
Ljubo Vukšić
Ljubo Vukšić
Ljubo Vukšić
Ljubo Vukšić
Ljubo Vukšić
Slavko Kustura
Slavko Kustura
Slavko Kustura
Slavko Kustura
Slavko Kustura
Slavko Kustura
Slavko Kustura
Rasa
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Birmingham
Pertl
Pertl
Pertl
Pertl
Pertl
Pertl
Pertl
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Roller
Boja
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Šareni
Crno bijeli
Plava kovana
Plava kovana
Plava kovana
Žuta gaćasta
Žuta gaćasta
Žuta gaćasta
Žuta gaćasta
Bijeli
Bijeli
Bijeli
Bijeli
Bijeli
Bijeli
Bijeli
Pol
Ocjena
91
92
95
90
91
93
94
96 Š
90
90
94
91
96 Š
95
94
95
94
93
92
93
93
90
90
96 Š
95
96 Š
95
94
95
94
95
94
96 Š
94
93
95
92
93
91
94
92
94
95
94
96 Š
95
95
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
Slavko Kustura
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
Ante Bohm
Ante Bohm
Ante Bohm
Ante Bohm
Ante Bohm
Ante Bohm
Ante Bohm
Ante Bohm
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Pavlović Damir
Pavlović Damir
Pavlović Damir
Pavlović Damir
Pavlović Damir
Pavlović Damir
Pavlović Damir
Pavlović Damir
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
ðopa Smiljan
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Kokić Dragan
Kokić Dragan
Pertl
Zenički prevrtač
Zenički prevrtač
Zenički prevrtač
Zenički prevrtač
Zenički prevrtač
Zenički prevrtač
Zenički prevrtač
Zenički prevrtač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Praški letač
Orijentalni galebić
Orijentalni galebić
Orijentalni galebić
Orijentalni galebić
Orijentalni galebić
Orijentalni galebić
Orijentalni galebić
Orijentalni galebić
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bijeli
Žuti
Žuti
Plavi
Plavi
Plavi
Plavi
Plavi
Plavi
Žuto bijeli
Žuto bijeli
Žuto bijeli
Plavo bijeli
Plavo bijeli
Plavo bijeli
Plavo bijeli
Crno bijeli
Crni
Crni
Crni
Crni
Crveni
Crveni
Žuti
Žuti
Vuga
Vuga
Ljuskasta
Ljuskasta
Ljuskasta
Ljuskasta
Ljuskasta
Plava
Plava
Plava
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Bijela
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
95
94
96 Š
93
93
94
90
92
93
94
95
94
94
93
95
94
96 Š
93
94
94
95
96 Š
93
93
94
95
93
93
94
93
95
94
93 Š
95
95
94
92
96 Š
93
95
94
94
95
96 Š Š
95
95
94
95
94
94
93
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
Bjelica Pero
Bjelica Pero
Bjelica Pero
Markota Dragan
Markota Dragan
Markota Dragan
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Kokić Dragan
Bjelica Pero
Bjelica Pero
Markota Dragan
Markota Dragan
Imran Vilogorac
Kokić Dragan
Kokić Dragan
Markota Dragan
Kokić Dragan
Kokić Dragan
Bjelica Pero
Bjelica Pero
Bjelica Pero
Markota Dragan
Markota Dragan
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
Bački
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
prevrtač
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crna
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Crvena
Vuga
Vuga
Vuga
Vuga
Žuta
Žuta
Žuta
Žuta
Žuta
Žuta
Žuta
94
95
96
95
95
94
94
95
94
95
96 Š
92
96
93
94
95
95
94
93
96 Š
94
92
93
94
96 Š
93
94
ŠAMPIONI IZLOŽBE GOLUBOVA
ZENICA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
VLASNIK
Boris Šego
Ivo papić
Željko Marić
Slavko Pavlović
Ljubo Vukšić
Slavko Kustura
ðopa Smiljan
Ante Bohm
Imran Vilogorac
Pavlović damir
ðopa Smiljan
Imran Vilogorac
Imran Vilogorac
Dragan markota
Pero bijelica
RASA
Birmingham Roller
Birmingham Roller
Birmingham Roller
Birmingham Roller
Birmingham Roller
Pertl
Zenički prevrtač
Praški letač
Praški letač
Orijentalni galebić
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
Bački prevrtač
BODOVI
96
96
96
96
96
96
96
96 crno bijeli
96 crveni
96 plavi
96 bijeli
96 crni
96 crveni
96 vuga
96 žuta
ŠAMPION IZLOŽBE GOLUBOVA
VILOGORAC IMRAN
Bački prevrtač - crni
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
639 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content