close

Enter

Log in using OpenID

ACTA KINESIOLOGICA

embedDownload
ISSN 1840-3700
ACTA KINESIOLOGICA
International scientific journal of kinesiology
Vol. 6 (2012), Issue 1 (1-109)
Contents:
Dear reader
.
.
.
.
Vladan Papić, Ivan Granić and Hrvoje Turić
(Original scientific paper)
Picigin as a water sport: early study
.
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
.
7
David Bellar, Charity Bryan and Lisa Broussard
(Original scientific paper)
Relationship of parental efficacy and effects of a pilot youth weight management
.
.
program on health and fitness of overweight and obese children
13
Hamid Arazi, Esmaeil Farzaneh and Samira Gholamian
(Original scientific paper)
Effects of morning aerobic training on lipid profile, body composition, WHR and VO2max
in sedentary overweight females .
.
.
.
.
.
.
.
19
Mislav Lozovina and Vinko Lozovina
(Review paper)
Equation of sport's activity specification
24
.
.
.
.
.
.
.
Carmen Palumbo, Giuseppe Baldassarre, Romeo Vastola, Maurizio Sibilio and Nadia Carlomagno
(Review paper)
The educational dimension of dance teaching: assesment procedures and possible
application of technological instruments .
.
.
.
.
.
.
35
Ivan Belčić and Goran Sporiš
(Original scientific paper)
Differences between parameters of situational efficiency according to level of
competition in croatian handball leagues (case study) .
.
.
.
.
39
(Original scientific paper)
The relations between morphological characteristics and speed and strength
with boys of preparatory group
.
.
.
.
.
.
.
.
45
Gaetano Raiola
(Original scientific paper)
Documents on physical education and sport in middle school in Italy:
didactics aspects, movement theory and learning
.
.
.
.
49
Hamid Arazi, Abbas Asadi and Kako Hoseini
(Original scientific paper)
Comparison of two different warm-ups (static-stretching and massage): effects on
flexibility and explosive power
.
.
.
.
.
.
.
.
55
Nataša Veselinović and Dejan Milenković
Journal text is avaliable on http://www.actakin.com/
.
ISSN 1840-3700
ACTA KINESIOLOGICA
International scientific journal of kinesiology
Vol. 6 (2012), Issue 1 (1-109)
Contents (continuing):
Aida Badić, Kamenka Živčić-Marković, Goran Sporiš, Zoran Milanović and Nebojša Trajković
(Original scientific paper)
Implementation of gymnastics contents in the classroom teaching at elementary
schools of Osijek - Baranja county .
.
.
.
.
.
.
.
60
Miloš Petrović, Ilona Mihajlović, Miroslav Smajić and Ivan Đinić
(Original scientific paper)
Differences in the indicators of explosive power of legs of athletes in different
sports activities
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
66
Jovan Gardašević, Georgi Georgiev and Duško Bjelica
(Original scientific paper)
Qualitative changes of basic motor abilities after completing a six-week
training programme .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
70
Ratko Pavlovic and Toplica Stojanović
(Original scientific paper)
Differences between students and athletes in space of mechanism
for energetic regulation
.
.
.
.
.
.
.
.
.
75
Gábor A. Tóth, Csilla Suskovics, Péter Molnár, Henriette Dancs,
Goran Sporis and Zoran Milanovic
(Original scientific paper)
The Körmend growth study: historical background and secular trends
among children aged 3-18 years .
.
.
.
.
.
.
.
82
Marija Bilić
(Original scientific paper)
The impact of additional athletic exercise on morphological dimension
transformation of seven year old girls
.
.
.
.
.
.
.
87
(Original scientific paper)
Qualitative changes of basic and situational-motor abilities in students under the
influence of programmed practice involved in extracurricular activities
.
.
91
Dobromir Bonacin, Danijela Bonacin and Maid Omerović
(Preliminary scientific communication)
About some informatics solution for ultra speed transfer of visual data
.
95
Stipe Blažević, Tadija Kačar, Milija Ljubisavljević, Đurica Amanović and Damir Crnjac
(Original scientific paper)
Analysis of a total outcome in the boxing by categories (light, medium, heavy)
and age (cadet, junior, senior)
.
.
.
.
.
.
.
.
100
Guidelines for authors .
.
108
Osmo Bajrić, Mensur Šmigalović, Ismet Bašinac and Žarko Bilić
.
.
.
.
.
.
Journal text is avaliable on http://www.actakin.com/
.
.
ISSN 1840-3700
ACTA KINESIOLOGICA
Međunarodni znanstveni časopis iz kineziologije
Vol. 6 (2012), Broj 1 (1-109)
Sadržaj:
Dragi čitatelju
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
5
.
.
.
.
.
.
7
Relacije utjecaja roditelja i efikasnosti pilot programa upravljanja težinom
.
.
.
.
.
.
na zdravlje i fitness kod pretile djece .
13
Vladan Papić, Ivan Granić i Hrvoje Turić
(Izvorni znanstveni rad)
Picigin kao vodeni sport: početno istraživanje
David Bellar, Charity Bryan i Lisa Broussard
(Izvorni znanstveni rad)
Hamid Arazi, Esmaeil Farzaneh i Samira Gholamian
(Izvorni znanstveni rad)
Učinci jutarnjeg aerobnog treninga na lipid profil, tjelesni sastav, WHR I
.
.
.
VO2max kod sedentarnih žena prekomjerne težine .
.
19
Mislav Lozovina i Vinko Lozovina
(Pregledni rad)
Jednadžba specifikacije sportske aktivnosti
.
24
Carmen Palumbo, Giuseppe Baldassarre, Romeo Vastola, Maurizio Sibilio i Nadia Carlomagno
(Pregledni rad)
Edukacijska dimenzija učenja plesa: ocjena postupaka i moguće primjene
tehnoloških instrumenata .
.
.
.
.
.
.
.
.
35
Ivan Belčić i Goran Sporiš
(Izvorni znanstveni rad)
Razlike između parametara situacijske učinkovitosti u skladu s razinom natjecanja
u Hrvatskoj rukometnoj ligi (studija slučaja)
.
.
.
.
.
.
39
.
.
.
.
.
Nataša Veselinović and Dejan Milenković
(Izvorni znanstveni rad)
Relacije morfoloških značajki i brzine i snage kod dječaka
u pripremnoj grupi .
.
.
.
.
.
.
.
.
45
Gaetano Raiola
(Izvorni znanstveni rad)
Dokumenti o tjelesnom odgoju i sportu srednjih škola u Italiji: didaktički aspekti,
teorija gibanja i učenja
.
.
.
.
.
.
.
.
.
49
Hamid Arazi, Abbas Asadi i Kako Hoseini
(Izvorni znanstveni rad)
Usporedba dvaju različitih “zagrijavanja” (statički-stretching i masaža): učinci na
gibljivost i eksplozivnu snagu
.
.
.
.
.
.
.
.
55
Tekst časopisa je dostupan na http://www.actakin.com/
.
ISSN 1840-3700
ACTA KINESIOLOGICA
Međunarodni znanstveni časopis iz kineziologije
Vol. 6 (2012), Broj 1 (1-109)
Sadržaj (nastavak):
Aida Badić, Kamenka Živčić-Marković, Goran Sporiš, Zoran Milanović i Nebojša Trajković
(Izvorni znanstveni rad)
Implementacija gimnastičkih sadržaja u nastavi u osnovnim školama
Osijeka – Baranjska županija
.
.
.
.
.
.
.
.
60
Miloš Petrović, Ilona Mihajlović, Miroslav Smajić i Ivan Đinić
(Izvorni znanstveni rad)
Razlike u indikatorima eksplozivne snage donjih ekstremiteta sportaša
različitih sportskih aktivnosti
.
.
.
.
.
.
.
.
66
Jovan Gardašević, Georgi Georgiev i Duško Bjelica
(Izvorni znanstveni rad)
Kvalitativne promjene bazično-motoričkih sposobnosti nogometaša nakon
realizacije šestotjednog trenažnog programa
.
.
.
.
.
.
70
Ratko Pavlovic i Toplica Stojanović
(Izvorni znanstveni rad)
Razlike između studenata i sportaša u prostoru mehanizma
energetske regulacije
.
.
.
.
.
.
.
.
75
Gábor A. Tóth, Csilla Suskovics, Péter Molnár, Henriette Dancs,
Goran Sporis i Zoran Milanovic
(Izvorni znanstveni rad)
Körmend studija rasta: povijesna pozadina i sekularni trendovi djece
uzrasta 3-18 godina .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
82
.
87
(Izvorni znanstveni rad)
Kvalitativne promjene bazičnih i situaciono-motoričkih sposobnosti pod utjecajem
programiranog rada s učenicima uključenim u dodatnu nastavu
.
.
.
91
Dobromir Bonacin, Danijela Bonacin i Maid Omerović
(Prethodno znanstveno priopćenje)
O nekim informatičkim rješenjima za ultra brzi transfer vizualnih podataka
.
.
95
Stipe Blažević, Tadija Kačar, Milija Ljubisavljević, Đurica Amanović i Damir Crnjac
(Izvorni znanstveni rad)
Analiza ukupnih rezultata u boksu po kategorijama (lake, srednje, teške)
i uzrastu (kadeti, juniori, seniori) .
.
.
.
.
.
.
.
100
Uputstvo za autore
.
.
109
.
Marija Bilić
(Izvorni znanstveni rad)
Utjecaj dodatnog atletskog vježbanja na transformacije morfoloških dimenzija
sedmogodišnjih učenica
.
.
.
.
.
.
.
.
Osmo Bajrić, Mensur Šmigalović, Ismet Bašinac i Žarko Bilić
.
.
.
.
.
.
.
Tekst časopisa je dostupan na http://www.actakin.com/
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
120 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content