close

Enter

Log in using OpenID

čigra open

embedDownload
.
3
n
e
p
O
gra
www.facebook.com/tkdcigra
rana
Sportska dvo
”
la
“Sutinskai Tvrgre
14b,
Podsusedsk
ZAGREB
Či
.
5
1
0
2
.
3
0
.
8
Subota 2
JUNIORI
KADETI
MLAĀI KADE
TI
www.taekwondo-cigra.hr
kontakt: Danijel Bursać dr.med. • [email protected] • 091/2447201
Vinogradi 7, 10000 Zagreb
PRAVILA
PRAVILA NATJECANJA
NATJECANJA U
U BORBAMA
BORBAMA
KYORUGI
I MJESTO ODRŽAVANJA
DATUM I MJESTODATUM
ODRŽAVANJA
11.05.2014.
NEDJELJA
28.03.2015.
SUBOTA
Sportska
dvorana
"Sutinska
vrela"
Sportska
dvorana
"Sutinska
vrela"
Podsusedski
trgtrg
14b
Podsusedski
14b
10000
Zagreb
10000
Zagreb
MLAĐI KADETI
2003
2004
2005
2004
2005
2006
M
Ž
KATEGORIJE
KATEGORIJE
KADETI
2000
2001
M
2001
2002
2002
2003
Ž
JUNIORI
1997
999
1998 - 12000
M
Ž
-24kg
-24kg
-33kg
-29kg
-45kg
-42kg
-42kg
-27kg
-27kg
-37kg
-33kg
-48kg
-44kg
-44kg
PRIJAVE
-30kg
-30kg
-41kg
-37kg
-51kg
-46kg
-46kg
http://www.tkd-natjecanja.com.hr
www.taekwondo.com.hr
ROK
ROK ZA
ZA PRIJAVE:
PRIJAVE: 08.05.2014.,
26.03.2015., ČETVRTAK,
ČETVRTAK, 24:00h
24:00h
NAKNADNE PRIJAVE NISU MOGUĆE
-33kg
-33kg
-45kg
-41kg
-55kg
-49kg
-49kg
-36kg
-36kg
-49kg
-44kg
-59kg
-52g
-52g
-39kg
-39kg
-53kg
-47kg
-63kg
-55kg
-55kg
-43kg
-43kg
-57kg
-51kg
-68kg
-59kg
-59kg
-47kg
-47kg
-61kg
-55kg
-73kg
-63kg
-63kg
-51kg
-51kg
-65kg
-59kg
-78kg
-68kg
-68kg
+51kg
+51kg
+65kg
+59kg
+78kg
+68kg
RUNDE
TRAJANJE
ODMOR
ODMOR
PRIJAVE
ORGANIZATOR
ORGANIZATOR
TAEKWONDO KLUB ČIGRA
Predsjednik
organizacijskog
Predsjednik organizacijskogodbora:
odbora:Danijel
DanijelBursać,
Bursać,3.DAN
3.DAN
Kontakti:
+00385
91
244
7201
(Danijel)
[email protected]
Kontakti: +00385 91 244 7201 (Danijel) [email protected]
+00385 98
95997204
100 (Boris) [email protected]
91 244
[email protected]
SELEKCIJA
VRSTE OKLOPA
MLAĐI
MLAĐIKADETI
KADETI
A
2
1,5 min
30 sec
DAE DO ( nanožnice osiguravaju natjecatelji)
MLAĐI
MLAĐIKADETI
KADETI
B
KADETI
KADETI
A
2
1,5 min
30 sec
DAE DO ( nanožnice osiguravaju natjecatelji)
2
2 min
30 sec
KADETI
JUNIORI
B
DAE DO ( nanožnice osiguravaju natjecatelji)
23
2 min
30 sec
(OD2.2.KUPA
KUPANA
NAVIŠE)
VIŠE)
(OD
SATNICA
SATNICA
SUBOTA
PETAK
18:00 -- 20:00
20:00 vaga,
vaga, dvorana
dvorana TK
TK Čigra,
Čigra, Bleiweisova
Bleiweisova ulica
ulica 24
24
18:00
NEDJELJA:
SUBOTA
08:00
08:00 -- 09:00
09:00 vaga
vaga ii akreditacija
akreditacija (svi)
(svi)
09:00
09:15
sastanak
sudaca
i
trenera
09:00 - 09:15 sastanak sudaca i trenera (VIP
(VIP salon)
salon)
09:30
12:00
kvalifikacijske
borbe,kickovi
09:30 - 12:00 kvalifikacijske borbe,kickovi ii podjela
podjela medalja
medalja
12:00
12:00 -- 12:45
12:45 SVEČANO
SVEČANO OTVORENJE
OTVORENJE (pauza
(pauza za
za ručak)
ručak)
13:00 -- nastavak
nastavak kv.borbi,
kv.borbi, finalne
finalne borbe
borbe ii podjela
podjela medalja
medalja
13:00
(OD6.DO
6.DO3.KUPA)
3.KUPA)
(OD
(OD 2. KUPA NA VIŠE)
(OD 6.DO 3.KUPA)
JUNIORI
DAE DO ( nanožnice osiguravaju natjecatelji)
3
2 min
30 sec
DAE DO ( PRAVO
nanožnice
osiguravajuTRAJANJA
natjecatelji)
ORGANIZATOR ZADRŽAVA
PROMJENA
BORBI
U
DOGOVORU
S
DELEGATOM
I
GL.
SUCEM
TURNIRA
ORGANIZATOR ZADRŽAVA PRAVO PROMJENA TRAJANJA
BORBI U DOGOVORU S DELEGATOM I GL. SUCEM TURNIRA
UVJETI ZA NASTUP
UVJETI ZA NASTUP
Izjava o preuzimanju odgovornosti potpisuje se od strane
Izjava o preuzimanju odgovornosti potpisuje se od strane
trenera
trenera kluba
kluba za
za sve
sve natjecatelje
natjecatelje prilikom
prilikom plaćanja
plaćanja
kotizacije.
kotizacije.
Ovjera odgovorne osobe kluba o valjanom liječničkom
Ovjera odgovorne osobe kluba o valjanom liječničkom
pregledu
na obrascu
obrascu organizatora
organizatora prilikom
prilikom plaćanja
plaćanja
pregledu na
kotizacije.
kotizacije.
Svi natjecatelji moraju biti nositelji minimalno 6.KUP-a.
Svi natjecatelji
moraju
bitiregistriranim
nositelji minimalno
6.KUP-a.
Nastup
je dozvoljen
svim
klubovima
i
natjecateljima
HTS-a,svim
te inozemnim
klubovima
i i
Nastup je dozvoljen
registriranim
klubovima
natjecateljima HTS-a, te inozemnim klubovima i savezima.
savezima
Svaki klub dužan je osigurati propisanu opremu za svoje
Svaki klub dužan je osigurati propisanu opremu za svoje
natjecatelje.
natjecatelje.
Svi suci iz Hrvatske moraju biti licencirani od strane HTS-a
Svi suci iz Hrvatske
moraju
biti licencirani od strane
HTS-a
Natjecateljske
iskaznice
i trenerske/voditeljske
licence
moraju
biti ovjerene
od strane
HTS-a za 2014. godinu.
Natjecateljske
iskaznice
i trenerske/voditeljske
licence
moraju biti ovjerene od strane HTS-a za 2015. godinu.
SVAKI KLUB MOŽE PRIJAVITI NEOGRANIČEN BROJ NATJECATELJA
SVAKI KLUB MOŽE PRIJAVITI NEOGRANIČEN BROJ NATJECATELJA
VAŽNO
VAŽNO
PROMJENA TEŽINSKE
TEŽINSKE KATEGORIJE
PROMJENA
KATEGORIJE NIJE
NIJE MOGUĆA
MOGUĆA
TOLERANCIJA NA VAGI: do 500 g
PROTEST/PRIGOVOR:
- rješava
arbitražna
komisija
PROTEST/PRIGOVOR:300
300knkn
- rješava
arbitražna
komisija
ODGOVORNOST
BODOVANJE
BODOVANJE
POJEDINAČNO
POJEDINAČNO
1.mjesto - 7 bodova
1.mjesto - 7 bodova
2.mjesto - 3 boda
2.mjesto - 3 boda
3.mjesto - 1 bod
3.mjesto - 1 bod
pobjeda
- 1 bod (samo za održane borbe)
pobjeda
- 1 bod (samo za održane borbe)
EKIPNO
EKIPNO
Pehari
za prva 3 kluba kroz sve selekcije
Pehari
prva 3 kluba
kroz sve
selekcijese u ekipni plasman
Medalje za
dobivene
bez borbe
ne računaju
Medalje dobivene bez borbe ne računaju se u ekipni plasman
SMJEŠTAJ
SMJEŠTAJ
MOTEL
"EUROPA"
HOTEL "ARENA"
MOTEL
"EUROPA"
Zagrebačka
cesta
191
Remetinečki
gaj 28
Zagrebačka cesta 191, www.motel-europa.com
www.motel-europa.com
www.nazor.hr
HOTEL "ARENA"
Remetinečki gaj 28, www.nazor.hr
ŠD
SUTINSKA VRELA
HOSTEL "NOVAK", tel:
01/5576-011
Noćenje
u maloj
dvorani
na strunjačama ili na krevetima sa
Tršćanska
2, e-mail:
hostel&apartmaninovak.com
posteljinom
po pristupačnim
cijenama.
ŠD SUTINSKA
VRELA Noćenje
u maloj dvorani
na strunjačama ili
na krevetima
sa
posteljinom
po
pristupačnim
cijenama.
INFO: tel: 01/3490-444 fax: 01/3490-693
Info: tel: 01/3490-444,
fax: 01/3490-693, [email protected]
[email protected]
PRAVILA
PRAVILAI PROPOZICIJE
I PROPOZICIJE
Prema trenutno važećim regulativima WTF/ETU/HTS-a
ODGOVORNOST
Svi natjecatelji sudjeluju na vlastitu odgovornost.
Svi natjecatelji sudjeluju na vlastitu odgovornost.
Organizator ne preuzima odgovornost glede bilo kakve
Organizatorpovrede,
ne preuzima
odgovornost
glede bilo
kakve
zadobivene
niti uništenja
ili otuđenja
osobne
zadobivene povrede, niti uništenja ili otuđenja osobne
imovine.
imovine.
KOTIZACIJA
KOTIZACIJA
130,00
knkn
zaza
natjecatelje
HTS-a
130,00
natjecatelje
HTS-a
20€
za
inozemne
klubove/saveze
20€ za inozemne klubove/saveze
KOTIZACIJA SE PLAĆA NA TEMELJU PRIJAVLJENOG
BROJA NATJECATELJA
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
471 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content