close

Enter

Log in using OpenID

- Rudel Projekt doo Tuzla

embedDownload
Kratki kataloški pregled
WIKA
Mjerila tlaka i temperature
WIKA
Part of your business
Sadržaj
WIKA - Naša tvrtka
2-3
Električni instrumenti za mjerenje tlaka
4-9
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
10 - 17
Prenosnici tlaka
18 - 23
Električni instrumenti za mjerenje temperature
24 - 27
Digitalni indikatori i regulatori
28 - 29
Mehanički instrumenti za mjerenje temperature 30 - 35
Instrumenti za ispitivanje i kalibraciju
WIKA u svijetu
36 - 39
40
Dorasli svakom izazovu
Naše znanje za Vaš uspjeh
Izrađeno u WIKA-i
Unazad zadnjih pet desetljeća ime WIKA postalo
je simbol za sofisticirana rješenja na području
mjerenja tlaka i temperature
Razvoj i visokotehnološka proizvodnja u vlastitim modernim
tvornicama (Njemačka, Brazil, Canada,Kina, Indija, Poljska,
Švicarska, Južna Afrika i SAD) je najbolja garancija naše
fleksibilnosti.
Potvrđena kvaliteta
Uz pomoć naših SMD automatskih glodalica, CNC strojeva,
robota za varenje, laserskih varilica,
termoprintera ili proizvodnje tankih filmova – koristimo sve
tehnološke mogućnosti da dosegnemo iznadprosječne
rezultate.
A rezultat je vidljiv:
Više od 32 milijuna kvalitetnih proizvoda u jednoj godini
isporuči se unutar više od 100 država.
To znači da je trenutno u upotrebi oko 350 milijuna
WIKA-inih mjernih instrumenata na Zemlji.
WIKA-in sistem osiguranja kvalitete certificiran je prema
sukladnosti sa DIN EN ISO 9001 od 1994.g.
Standardi kvalitete i sigurnosti u našoj tvrtci odgovaraju
standardiziranim sustavima brojnih država.
www.wika.com
Na internet stranici www.wika.com možete pronaći više
podataka o proizvodima kao i tehnčke listove,upute za
upotrebu i programe za sva mjerila iz ovog kataloga.
Također možete pronaći i podatke o WIKA-inim
inovacijama i uslugama (npr. DKD laboratorij za kalibraciju
svih vrsta mjerila).
Naravno možete naručiti trenutno važeći katalog proizvoda
na CD-ROM-u.
2
WIKA Proizvodne linije
WIKA-in program pokrivaju šest
proizvodnih linija za različite
primjene u industriji.
Električni instrumenti za mjerenje tlaka
Električni instrumenti za mjerenje temperature
WIKA nudi kompletnu paletu proizvoda za električno
mjerenje tlaka: pretvarači tlaka, tlačne sklopke i prenosnici
tlaka, za mjerenje relativnog, apsolutnog i diferencijalnog
tlaka. Naši instrumenti za mjerenje tlaka dostupni su u
mjernim područjima od 0 … 0.6 mbar pa sve do 0 … 8,000
bar. Instrumenti dolaze sa standardnim strujnim ili
naponskim izlazima signala (također i u posebno sigurnoj
Ex izvedbi sukladno prema ATEX-u), sučeljima i
protokolima u različitim izvedbama.
Naša paleta proizvoda uključuje i termoelemente i
otporničke termometre (također sa lokalnim
displayem), temperaturne sklopke, kao i analogne i
digitalne temperaturne pretvarače sa odgovarajućim
zaštitnim košuljicama za sve industrijske potrebe
pokrivajući temperature od -200 pa sve do +1,800
°C.
Bilo da se radi o keramičkom tankom filmu, metalnom
tankom filmu ili piezo osjetljivim osjetnicima, WIKA je jedini
svjetski proizvođač koji sam proizvodi i pokriva kompletan
mjerni opseg, te je trenutno vodeća firma u proizvodnji
osjetnika tlaka.
Naši mehanički mjerni instrumenti rade na principu
bimetalnih opruga ili na principu ekspanzije plinova.
Pokrivena su sva mjerna područja od -200 °C pa sve
do +700 °C.
Ukoliko je potrebno, svi našitermometri pogodni su
za montažu uz odgovarajuće zaštitne košuljice. Neki
od ovih proizvoda mogu se opremiti i dodatnom
električnom opremom ili kombinirati sa električnim
instrumentima za mjerenje temperature.
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Provjereni instrumenti za relativni, apsolutni i diferencijalni
tlak sa Bourdonovom cijevi, membranom ili membranskom
komorom ispitani su već milijun puta. Instrumenti pokrivaju
mjerna područja od 0 … 2.5 mbar pa sve do 0 … 7,000
bar i razred točnosti od 0.1 %, također mogu biti opremljeni
sa dodatnom mehaničkom, električnom ili elektroničnom
opremom, te u kombinaciji sa raznim vrstama prenosnika
tlaka.
Prenosnici tlaka
Mehanički uređaji za mjerenje temperature
Instrumenti za ispitivanje i kalibraciju
WIKA također nudi i široku paletu instrumenata za
kalibraciju i ispitivanje tlaka i temperature.
Nadalje nudimo i usluge kalibracije u vlastitim DKD
laboratorijima. Kalibriramo sva mehanička, kao i
električna mjerila tlaka i temperature, bilo vlastite
proizvodnje ili mjerila drugih proizvođača.
WIKA prenosnici tlaka prepoznati su i priznati diljem svijeta.
Moguće ih je montirati na manometre, pretvarače tlaka i sl.
Koriste se kada imamo potrebu za mjerenjem u posebno
zahtjevnim mjernim uvjetima.
Zahvaljujući prenosnicima tlaka mjerni istrumenti dostupni
su za mjerenja pri ekstremno visokim temperaturama, kao i
kod agresivnih, korozivnih, abrazivnih, visoko viskoznih ili
otrovnih medija.
3
Električni instrumenti za mjerenje tlaka
Pretvarači tlaka za opću upotrebu
Pretvarač tlaka za
opću upotrebu
®
Tip S-10 / ECO-TRONIC
Točnost
Mjerna područja
Opcije
0,25 do 1,0 % od područja
0 … 0,1 sve do 0 … 1000 bar
-1 … 0 sve do -0,1 … 0 bar
membrane
odobrenje za
brodogradnju
kisična izvedba
Pretvarač tlaka za
upotrebu u skučenim prostorima
MicroTronic Tip M-10
Točnost
Mjerna područja
Opcije
Pretvarač tlaka za
opću upotrebu
Tip OC-1
Točnost
Mjerna područja
Opcije
4
1,0 % od područja
0 … 2 pa sve do 0 … 100 bar
mesing ili INOX
keramički
NBR ili EPDM
0,5 % od područja
0 … 16 pa sve do 0 … 1000 bar
membrane
Električni instrumenti za mjerenje tlaka
Pretvarači tlaka za upotrebu u OEM tehnici
OEM pretvarač tlaka za
opću upotrebu
Tip OT-1
Točnost
Mjerna područja
1,0 % od područja
0 … 6 pa sve do 0 … 60 bar
OEM tlačni osjetni modul
Tip MCTX-1
Točnost
Mjerna područja
Opcije
1,0 % od područja
0 … 2 pa sve do 0 … 100 bar
sa ili bez kućišta
Pretvarač tlaka za mobilnu hidrauliku
Tip MH-2
Točnost
Mjerna područja
Zaštita
Opcije
1,0 % od područja
0 … 60 pa sve do 0 … 600 bar
sve do IP 69K
plastično ili metalno
kućište
5
Električni instrumenti za mjerenje tlaka
Pretvarači tlaka sa digitalnim izlazima
Precizni pretvarač tlaka
Tip D-10 / P-10
Točnost
Mjerna područja
Izlazni signal
Opcije
0,05 do 0,1 % od područja
0 … 0,25 sve do 0 … 1000 bar
-1 … 0 sve do -0,25 … 0 bar
RS232
analogni 4-10 mA
membrane
kisična izvedba
podešavanje nule na
pretvaraču
Program EasyCom za
kalibraciju
Pretvarač tlaka
sa BUS-sučeljem
Tip D-10-7 / D-10-9 / D-20-9
Točnost
Mjerna područja
Izlazni signal
Opcije
6
0,1 do 1,0 % od područja
0 … 0,25 sve do 0 … 1000 bar
-1 … 0 sve do -0,25 … 0 bar
CANopen
PROFIBUS DP
membrane
kisična izvedba
za CANopen: Program za
konfiguraciju EasyCom
Električni instrumenti za mjerenje tlaka
Pretvarači tlaka za rizične prostore
Pretvarač tlaka sa podešenjem 1:20
®
Unitrans Tip UT-10
Točnost
Mjerna područja
Izlazni signal
Opcije
0,1 % od područja
0 … 0,1 sve do 0 … 4000 bar
-1 … 0 sve do -0,1 … 0 bar
4-20 mA
HART
PROFIBUS PA
membrane
sigurnosna izvedba
display
kisična izvedba
aluminijsko ili plastično
kučište
Pretvarač tlaka sa podešenjem 1:30
Tip IPT
Točnost
Mjerna područja
Izlazni signal
Opcije
0,075 pa sve do 0,1 % od područja
0 … 0,1 sve do 0 … 4000 bar
-0,1 … 0 sve do -1 … 0 bar
4-20 mA
HART
TM
FOUNDATION Fieldbus
membrane
sigurnosna izvedba
display
kisična izvedba
aluminijsko ili kučište od
INOX-a
sigurnosna izvedba za
posebno nesigurne
prostore (Ex izvedba)
Pretvarač tlaka
za nesigurne prostore
Tip IS-20 / E-10 / N-10
Točnost
Mjerna područja
Izlazni signal
Opcije
0,25 pa sve do 0,5 % od područja
0 … 0,1 sve do 0 … 8000 bar
-1 … 0 sve do -0,1 … 0 bar
ATEX
FM
CSA
membrane
za vanjsku primjenu
izvedba za visoke
temperature
kisična izvedba
odobrenje za brodogranju
7
Električni instrumenti za mjerenje tlaka
Pretvarači tlaka za specijalne aplikacije
Pretvarač tlaka sa punjenim kučištem
Tip F-20
Točnost
Mjerna područja
Materijal
Opcije
0,25 pa sve do 0,5 % od područja
0 … 0,1 sve do 0 … 1000 bar
-1 … 0 sve do -0,1 … 0 bar
komplet INOX
membrane
sigurnosna izvedba
izvedba za prehrambenu
industriju i industriju pića
Pretvarač tlaka za
visoko tlačne aplikacije
Tip HP-1
Točnost
Mjerna područja
Opcije
0,5 % od područja
0 … 1600 sve do 0 … 8000 bar
-1 … 0 sve do -0,1 … 0 bar
punjeno kučište
sigurnosna izvedba
Pretvarač tlaka za
nisko tlačne i diferencijalne tlakove
Tip DP-10
Točnost
Mjerna područja
Osjetnik nivoa
Tipovi IL-10 / LH-10 / LS-10
Opcije
Točnost
Mjerna područja
Odobrenja
Opcije
8
0,25 pa sve do 0,5 % od područja
0 … 0,1 sve do 0 … 25 bar
ATEX
FM
CSA
napajanje baterijaom
zaštita osvjetljenja
izvedba od hastelloy-a
odobrenje za
brodogradnju
0,2 pa sve do 1,0 % od područja
0 … 0,5 sve do 0 … 1000 mbar
0 … 600 pa sve do 800…1200 mbar
apsolutno
ugrađeni display
1 ili 2 alarmna kontakta
izlazni signal kvadratnog
korjena
Električni instrumenti za mjerenje tlaka
Pretvarač tlaka za
industriju hrane i pića
Tip SA-11
Točnost
Mjerna područja
Izlazni signal
Opcije
0,25 pa sve do 0,5 % od područja
0 … 0,25 sve do 0 … 25 bar
-1 … 0 sve do -1 … 15 bar
4-20 mA
CANopen
bez napuknuća
bez “mrtvog prostora”
aseptični procesni
priključak
EHEDG
Tlačna sklopka sa digitalnim displayem
Tip PSD-10
Točnost
Mjerna područja
Display
Opcije
1,0 % od područja ± 1 digit
0 … 25 sve do 0 … 600 bar
-1 … +2,5 sve do -1 … +16 bar
-999 … 9999
1 ili 2 preklopna izlaza
izlazni signal
Pretvarač tlaka za ultra čiste
aplikacije
Tipovi WU-10 / WU-15 / WU-16
Točnost
Mjerna područja
Procesni priključci
Opcije
0,5 % od područja
0 … 4 sve do 0 … 400 bar
-1 … +3 sve do -1 … +250 bar
Jednostruki
Protočni
MSM modularni površinski priključak
Ex n prema ATEX-u
FM klasa 1 Div 2
dodatni indikator
9
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Manometri sa Bourdonovom cijevi
Standardna serija
Tip 111.10 (radijalna izvedba)
Tip 111.12 (aksijalna izvedba)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i tekuće medije
40, 50, 63, 80, 100
Tip 111.10 i u izvedbi NP 160 mm
0 … 0,6 pa sve do 0 … 400 bar
Tip 111.10 NP 160 mm samo do 40
bar
2,5
Mesing
Plastično kučište, punjen glicerinom
Tip 113.13
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
Manometri za zavarivačku tehniku
EN 562
Tip 111.11
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
10
za upotrebu u tehnici varenja i
rezanja
40, 50, 63
0 … 0,6 pa sve do 0 … 400 bar
za kisik, acetilen i ostale plinove
2,5
Mesing
za aplikacije sa udarima i
vibracijama
40 (samo aksijal), 50, 63
0 … 1,0 pa sve do 0 … 400 bar
2,5
Mesing
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Serija od presmesinga, punjen glicerinom
Tip 213.40
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
Industrijska serija
Tip 212.20
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
Za aplikacije gdje postoje pulsacije i
vibracije
63, 100
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1000 bar
1,0
1,6 (NP 63)
Mesing
za plinovite i tekuće medije
100, 160
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1600 bar
1,0
Mesing
Profilna izvedba
Tip 214.11
Primjena
INOX kučište punjeno glicerinom
Tip 213.53
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
Za aplikacije gdje postoje pulsacije i
vibracije
40, 50, 63, 100
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1000 bar
1,0 / 1,6 / 2,5
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
Za plinovite i tekuće medije
Posebno dizajniran za ugradnju u
ploču
40x24, 72x36
72x72, 96x96
144x144, 144x72
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1000 bar
1,0 / 1,6
Mesing
Mesing
11
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Manometri sa Bourdonovom cijevi
Serija od INOXA
Tip 131.11
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i tekuće medije, također
korozivne medije u korozivnim
prostorima
40, 50, 63
0 … 1,0 pa sve do 0 … 600 bar
2,5
INOX
Serija od INOXA
Tip 232.50
Tip 233.50 (punjen glicerinom)
Primjene
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i tekuće medije, također
korozivne medije u korozivnim
prostorima
63, 100, 160
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1600 bar
1,0
1,6 (NP 63)
INOX
Sigurnosna izvedba
Tip 232.34
Tip 233.34 (punjen glicerinom)
Primjena
Nazivni promjeri
(inch)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
12
za plinovite i tekuće, korozivne,
agresivne medije, nekristalizirajuće
medije manje gustoće
4½
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1000 bar
0 … 10 pa sve do 15000 psi
0,5 %
INOX
Sigurnosna izvedba sa čvrstom
prednjom stranom
Tip 232.30
Tip 233.30 (punjen glicerinom)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
S
za sigurnost u upotrebi sa plinovitim
medijima
63, 100, 160
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1600 bar
1,0
1,6 (NP 63)
INOX
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Precizni manometri
Precizni manometar
Tip 312.20 / 610.20
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i tekuće medije, isključivo za
ispitivanje i kalibraciju
160
Tip 312.20.:
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1600 bar
Tip 610.20.:
0 … 10 mbar pa sve do 0 … 600 mbar
0,6
Mesing
Precizni manometar
Tip 33X.50
Tip 33X.30 (Sigurnosna izvedba)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
S
za plinovite i tekuće medije,
isključivo za ispitivanje i kalibraciju
160
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1600 bar
0,6
INOX
Terenski, servisno – ispitni manometar
sa čvrstom prednjom stranom, klase 0,6
Tip 332.11
Precizni manometar
klase 0,25 ili 0,1
Tip 3XX.11 / 612.11
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
Primjena
za plinovite i tekuće medije, isključivo
za ispitivanje i kalibraciju
250
Tip 3XX.11.:
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1600 bar
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
S
za plinovite i tekuće medije,
isključivo za ispitivanje i kalibraciju
na terenu
160
0 … 0,6 pa sve do 0 … 600 bar
0,6
INOX
Tip 612.11.:
0 … 6 mbar pa sve do 0 … 400 mbar
0,1 / 0,25
Slitina GNI/NiFe
Mesing
13
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Membranski manometri
Industrijska serija
Tip 422.12
TIP 423.12 (punjen glicerinom)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i tekuće medije
100, 160
0 … 16 mbar pa sve do 0 … 40 bar
1,6
Serija za procesnu industriju
Tip 432.50
Tip 433.50 (punjen glicerinom)
Primjena
Čelik, INOX, NBR
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
Manometri za apsolutni tlak
Serija od INOX-a
za plinove i tekućine
Tip 532.5X
Tip 533.3X (punjen glicerinom)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
14
za mjerenje apsolutnog tlaka
isključujući efekt varijacija
barometarskog tlaka
100, 160
0 … 25 mbar pa sve do 0 … 25 bar
apsolutnog tlaka, visoko osiguran od
preopterećenja
0,6 (tip 532.51, NG 160)
1,0 (tip 532.52)
1,6 (tip 532.53)
2,5 (532.54)
INOX, slitina NiCrCo
za plinovite i tekuće medije, također
korozivne medije u korozivnim
prostorima
100, 160
0 … 16 mbar pa sve do 0 … 40 bar
1,6
INOX, slitina NiCrCo, FPM/FKM
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Manometri sa membranskom komorom
Standardna i industrijska serija
Tip 611.10 (Standardna)
Tip 612.20 (Industrijska)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i suhe medije
50, 63,
100, 160 (tip 612.20)
0 … 10 pa sve do 0 … 600 mbar
1,6
Mesing, NBR
Profilni za montažu na ploču
Tip 614.11
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite medije, industrijski za
ugradnju na ploču
72x72, 96x96
144x144
144x72
0 … 10 pa sve do 0 … 600 mbar
1,6
Messing, NBR
Serija od INOX-a
Tip 632.50
Primjena
Plastična serija
Tip 611.13 swikap
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i suhe i nekorozivne
medije, medicinske i vakuumirane
prostorije, u sistemima grijanja
50, 63
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i suhe medije, također
korozivne u korozivnim prostorima
63, 100, 160
0 … 40 pa sve do 0 … 600 mbar
1,6
INOX
0 … 60 pa sve do 0 … 1000 mbar
2,5
Slitina bakra i berilija
NBR
15
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Diferencijalni manometri
Paralelni priključak, sa Bourdonovom cijevi
Tip 711.12
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i tekuće medije
100, 160
0 … 0,6 pa sve do 0 … 1000 bar
1,6
Mesing, INOX
Sa magnetskim utegom i
tlačnom oprugom
(sa brtvenom membranom)
Tip 700.01 (plinoviti medij)
Tip 700.02 (tekući medij)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i tekuće medije
80
Tip 700.01:
0 … 400 mbar pa sve do 0 … 10 bar
Tip 700.02:
0 … 160 mbar pa sve do 0 … 2,5 bar
Tip 700.01 ± 3%
Tip 700.02 ± 5%
pune skale rastućeg diferencijalnog
tlaka
Tlačna opruga: INOX
Magnetni uteg: INOX i barium-ferrit
Tip 700.02:
Brtvena membrane NBR
Serija od INOX-a
sa dodatnim električnim kontaktima
ili pretvaračem tlaka
Tip 736.51
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
16
za plinovite medije niskog tlaka,
također u korozivnim prostorima
100, 160
0 … 2,5 pa sve do 0 … 160 mbar
1,6
INOX, aluminij,
staklo, PUR, PTFE, NBR
Mehanički instrumenti za mjerenje tlaka
Serija za procesnu industriju
kompletno varena konstrukcija
Tip 732.51 / 733.51 (punjen glicerinom)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i suhe medije, također i
agresivne medije u agresivnim
prostorima
100, 160
0 … 16 mbar pa sve do 0 … 25 bar
1,6
INOX, slitina NiCrCo
Porodica diferencijalnih tlačnih
instrumenata, preopteretivih sve do 25 bar
Tip DELTA-plus 702.01
(indicator)
Tip DELTA-comb 702.02
(indicator i sklopka)
Tip DELTA-switch 851.02
(sklopka)
Tip DELTA-trans 891.34.2189 (indikator i pretvarač)
Primjena
Multifunkcionalni
preopteretiv sve do 40, 100,
250 ili 400 bar
Tip 732.14 (INOX)
Tip 762.14 (Monel)
Tip 7X3.14 (punjen glicerinom)
Primjena
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za plinovite i tekuće medije
100, 160
Nazivni promjeri
(mm)
Mjerna područja
Razred točnosti
(klasa)
Djelovi u dodiru s
medijem
za filtere, pumpe i cjevovode na
području grijanja i ventilacije kao i za
klima uređaje te pogone za tretiranje
vode
100
Diferencijalnog tlaka
0 … 160 mbar pa sve do 0 … 25 bar
Diferencijalnog tlaka: 2,5
GD-AISI 12 (Cu) 3.2982
INOX 1.4571
FPM/FKM, Mesing
0 … 60 mbar pa sve do 0 … 40 bar
Preopteretiv do 400 bar
0 … 0,4 bar pa sve do 0 … 40 bar
1,6
INOX, slitina NiCrCo,
FPM/FKM (tip 732.14)
Monel, FPM/FKM (tip 762.14)
17
Prenosnici tlaka
Prenosnici tlaka sa navojnim
procesnim priključkom
Varena izvedba
sa navojnim procesnim priključkom
Tip 990.34
Primjena
opća upotreba u procesnoj industriji,
pogodan za korozivne, zagađene ili
heterogene medije pod tlakom
Navojna izvedba
Tip 990.10
Primjena
opća upotreba u procesnoj industriji
Varena, ekonomična izvedba
Tip 990.38
Primjena
Plastično tijelo, navojna izvedba,
sa navojnim procesnim priključkom
Tip 990.31
Primjena
opća upotreba u mehaničkom
inženjeringu, konstrukcijskim
pogonima i procesnoj industriji
upotreba u kemijskim sustavima sa
plastičnim cjevovodima, te u
industriji reciklaže otpada
Membrana velikog promjera
navojna izvedba prenosnika
Tip 990.40
Primjena
za kombinacije sa membranskim ili
diferencijalnim manometrima ili
pretvaračima tlaka za niske tlakove
Lako isperiva membrana
navojni procesni priključak
Tip 990.36 / 990.37
Primjena
Opcije
posebno za vrlo viskozne i
kristalizirajuće medije
dostupno sa specijalnom oblogom
membrane za abrazivne medije
Sonde kao prenosnici tlaka
Tip 970.1X
Primjena
18
posebno izrađene za heterogene
medije u protoku i visoke tlakove od
100 bar
Prenosnici tlaka
Prenosnici tlaka sa prirubničkim
procesnim priključkom
Prirubnička izvedba prenosnika
sa lako isperivom membranom
Tip 990.27
Primjena
Procesni priključci
Opcije
procesna i petrokemijska industrija
za visokoprecizna mjerenja
25 … 125 (1” …. 5”)
EN 1092-1, DIN 2501
ASME B 16.5
Sa dodatnim isperivim prstenom tip
990.27 montiranim između brtve i
procesnog priključka za čišćenje
brtve
Navojna izvedba
Tip 990.12
Primjena
Procesni priključci
opća upotreba u procesnoj industriji,
za male prirubničke spojeve
(£ DN 25 /1”) i tlakove > 40 bar
15 … 25 (1/2” …. 1”)
EN 1092-1, DIN 2501
ASME B 16.5
Membrana velikog promjera
Navojna izvedba
Tip 990.41
Primjena
Procesni priključci
Opcije
za upotrebu sa membranskim i
diferencijalnim manometrima i
pretvaračima tlaka za niske tlakove
15 … 50 (1/2” …. 2”)
EN 1092-1, DIN 2501
ASME B 16.5
Sa dodatnim isperivim prstenom tip
990.27 montiranim između brtve i
procesnog priključka za čišćenje
brtve
“Sendvič” izvedba prenosnika
Tip 990.28
Primjena
Procesni priključci
Prirubnička izvedba
sa unutarnjom membranom
Tip 990.26
Primjena
Procesni priključci
upotreba u procesnoj i
petrokemijskoj industriji, za visoko
zahtjevna mjerenja
25 … 125 (1” …. 5”)
EN 1092-1, DIN 2501
ASME B 16.5
za upotrebu u procesnoj industriji, za
male prirubničke spojeve
(£ 25 / 1”)
15 … 25 (1/2” …. 1”)
EN 1092-1 ili
ASME B 16.5
19
Prenosnici tlaka
Prenosnici tlaka sa prirubničkim
procesnim priključkom
Prenosnik tlaka za upotrebu sa blok prirubnicom
ili specijalnom prirubnicom sa sjedištem
Tip 990.15
Primjena
Prirubnička izvedba prenosnika
sa izduženom membranom
Tip 990.29
Primjena
Procesni priključci
Procesni priključci
Spoj sa
prenosnikom
za spajanje sa blok prirubnicom ili
specijalnom prirubnicom sa
sjedištem. Koristi se u kemijskom
inženjeringu i petrokemijskoj
industriji
PN 100 / 250
Ravan sa tijelom
procesna i petrokemijska industrija,
za sisteme sa debelim ili dobro
izoliranim stjenkama
40 … 150 (1 ½” … 5”)
EN 1092-1, DIN 2501
ASME B 16.5
Prirubnica sa sjedištem
Tip 910.20
Primjena
zavaruje se na cjevovod na mjesto
gdje će se postaviti prenosnik tlaka.
Koristi se u procesnoj i
petrokemijskoj industriji u
kombinaciji sa prenosnikom 990.15
“Sendvič” izvedba prenosnika
sa izduženom membranom
Tip 990.35
Pimjena
Procesni priključci
procesna i petrokemijska industrija,
za sisteme sa debelim ili dobro
izoliranim stjenkama
40 … 150 (1 ½” … 5”)
EN 1092-1, DIN 2501
ASME B 16.5
Blok prirubnica
Tip 990.19 za obične cjevovode
Tip 990.23 za obložene cjevovode
Primjena
20
zavaruje se na cjevovode
(uključujući i grijanje) na mjesta gdje
će se vršiti mjerenja. Koristi se u
procesnoj i petrokemijskoj industriji u
kompletu sa prenosnikom 990.15
Prenosnici tlaka
Prenosnici tlaka za specijalne aplikacije
Serija za drvnu i papirnu industriju
Tip 990.23
Primjena
za upotrebu u drvnoj i papirnoj
industrji
Serija za prehrambenu i industriju pića
Tip 990.17
Primjena
Procesni priključci
uglavnom se koristi za mjerenja
hidrostatskog tlaka u tankovima i
spremnicima kako bi se izmjerio nivo
medija u spremniku
DRD-spojnica
Linijski prenosnici sa prirubničkim
procesnim priključkom
- za direktnu, trajnu ugradnju u cjevovode
- za protočne medije
- za mjerne točke sa minimalno dostupnim prostorom
Za prirubnički spoj
Tip 981.27 (prirubnički tip)
Primjena
Za prirubnički spoj
Tip 981.10 (“Sendvič” tip)
Primjena
Procesni priključci
Standard
za direktnu, trajnu ugradnju u
cjevovode, za protočne medije, za
mjerenja gdje smo ograničeni
prostorom
Sendvić tip
EN 1092-1 i ASME B 16.5
Procesni priključci
Standard
za direktnu, trajnu ugradnju u
cjevovode, za protočne medije, za
mjerenja gdje smo ograničeni
prostorom
prirubnički tip
EN 1092-1 i ASME B 16.5
21
Prenosnici tlaka
Prenosnici tlaka sa sterilnim priključcima
za prehrambenu i farmaceutsku industriju
VARIVENT ®
Tip 990.24
Procesni priključci
za VARIVENT® pristupnu stanicu
Prenosnik za industriju prerade mlijeka
Tip 990.18 (DIN 11 851)
Procesni priključci
Standard
Opcije / napomene
muški i ženski higijenski priključci
brza instalacija i uklanjanje radi
čišćenja
990.18 (DIN 11 851)
Priključci koji zadovoljavaju
standarde:
SMS
= Tip 990.19
IDF
= Tip 990.20
APV-RJT = Tip 990.21
NEUMO BioConnect®
Tip 990.50
Procesni priključci
Neumo BioConect®
prirubnica sa vijcima
NEUMO BioControl®
Tip 990.60
Clamp
Tip 990.22 (Tri-Clamp)
Procesni priključci
Standard
Opcije / napomene
Procesni priključci
Clamp
990.18 (DIN 11 851)
Priključci koji zadovoljavaju
standarde:
DIN 32 676 = Tip 990.52
ISO 2852
= Tip 990.53
Opcije / napomene
DIN 11 864-1: Navojni spoj
DIN 11 864-2: Prirubnica
DIN 11 864-3: Clamp priključak
Homogeniser
Tip 990.30
za montažu na NEUMO Biocontrol®
sisteme
Oprema: Model 910.60 NEUMO
Biocontrol® kučište, montažna
prirubnica i stakleni komplet
Asepetična izvedba
Tip 990.51
Procesni priključci
prema standardu
Namjena
22
za homogenizatore
Prenosnici tlaka
Prenosnici za sterilne procesne linijske
priključke
Za prehrambenu, biokemijsku i farmaceutsku industriju, za direktnu i brzu ugradnju i
demontažu sa cjevovoda. Za čiste i protočne medije.
- brzo i jednostavno čišćenje mjerne točke, bez taloženja medija
- sa zavarenim manometrom ili pretvaračem tlaka
Sa ugrađenim osjetnikom
temperature
Clamp, Tip 983
NEUMO BioConnect®
Tip 981.50
Procesni priključci
NEUMO BioConnect® prirubnica sa
vijcima
Primjena
Procesni priključci
Opcije / napomene
Kombinirano mjerenje temperature i
tlaka na jednom mjernom mjestu
DIN 11851
= Tip 983.18
Tri-Clamp
= Tip 983.22
Sa zavarenim manometrom ili
pretvaračem tlaka
Osjetnik temperature
smješten je unutar “zidova”
samog linijskog prenosnika
Priključak za mliječnu industriju
Tip 981.22 (Tri-Clamp)
Procesni priključci
Opcije / napomene
Clamp
Tri-Clamp: Tip: 981.22
Procesni priključci:
DIN 32 676 = Tip 981.52
ISO 2852
= Tip 981.53
Aseptični priključak
Tip 981.51
Priključak za mliječnu industriju
Tip 981.18 (DIN 11 851)
Procesni priključci
Opcije / napomene
Procesni priključci
prema standardima
DIN 11 864-1 : Navojni
DIN 11 864-2 : Prirubnica
DIN 11 864-3 : Clamp
muški navoj
990.18 (DIN 11 851)
Priključci prema standardu:
SMS
= Tip 981.19
IDF
= Tip 981.20
APV-RJT = Tip 981.21
23
Električni instrumenti za mjerenje temperature
Otpornički termometri / Termoelementi
Sonda sa kabelom Tip TX101
površinski tip sonde TX602 / TX603
Primjena
Mjerni uložak
Tip TR002 / TC002
Primjena
Opcije / dodaci
Opcije / dodaci
za električne termometre sa
izmjenjivim mjernim uloškom
duljine i promjeri standardizirani
ili prema željama kupca
bolji razredi točnosti (klase)
ugrađeni pretvarač na mjerni
uložak
protueksplozivna zaštita
za priključivanje na ravne ili
cilindrične površine
duljine i promjeri standardizirani
ili prema željama kupca
bolji razredi točnosti (klase)
kabel: silikonski, teflonski
protueksplozivna zaštita
Spojna glava sa digitalnim display-em
Tip DIH10
Primjena
Ulaz
Točnost
Termometar sa navojnim procesnim
priključkom
Tip TR21X / TC21X
Primjena
Opcije / dodaci
24
upotreba u proizvodnji spremnika,
mašina, u energanama, rashladnim i
klima sistemima
protueksplozivna zaštita
Opcije / dodaci
koristi se kao lokalni dislpay za
spajanje na električne termometre
4 … 20 mA
± 0,2 % (mjernog područja)
± 1 digit
protueksplozivna zaštita
Električni instrumenti za mjerenje temperature
Za ugradnju u zaštitne košuljice
Tip TR200 / TC200
Primjena
Procesni priključci
za ugradnju u postojeće zaštitne
košuljice
Navojni, potrebna je ugradnja u
zaštitnu košuljicu
Otpornički termometar
DiwiTherm® / DiwiTherm® - Solar
Primjena
Senzor
Opcije / dodaci
digitalni lokalni display, baterijsko ili
solarno napajanje
Pt1000 / NTC; Kl. B; 2-žični
DIN EN 60 751
analogni izlaz 4 … 20 mA
protueksplozivna zaštita
Sa zaštitnom košuljicom
Tip TX401 / TX201
Primjena
Procesni priključci
za uvrtanje ili spoj sa prirubnicom
Navoji, prirubnice
Otpornički termometar
jednostavnog dizajna
Tip TR221 / TR223 / TR227
Primjena
Procesni priključak
upotreba u konstrukciji mašina i
aparata, rashladnim i klima
uređajima
Navojni G ½”B, G ¼” B, ½” NPT
25
Električni instrumenti za mjerenje temperature
Otpornički termometri / Termoelementi
Obložene izvedbe
Tip TR7X0 / RC7X0
Za mjerenje dimnih plinova
Tip TR501 / TC501
Primjena
Primjena
Procesni priključci
Procesni priključci
koristi se za mjerenje temperature
dimnih plinova
Čelik,
INOX
Keramika
za upotrebu na spremnicima,
cjevovodima, aparatima i mašinama,
fleksibilne i otporne na vibracije
INOX
Inconel
Za mjerenje dimnih plinova
Tip TR45X
Primjena
Procesni priključci
koristi se za mjerenje temperature
dimnih plinova
Čelik,
INOX
Keramika
Ravni termoparovi
Tip TC51X
Primjena
Procesni priključci
koristi se za mjerenje temperature
dimnih plinova, u indukcijskim
pećima i talionicama.
Sve do 1800 °C (keramičke
košuljice)
Čelik,
INOX
Keramika
Linijski otpornički termometar
Tip TR472
Primjena
Procesni priključci
26
upotreba u prehrambenoj i industriji
pića, faramaceutskoj industriji i
industriji smola i lakova
Cijevni dizajn sa Clamp, navojnim ili
aseptičnim procesnim priključkom
Električni instrumenti za mjerenje temperature
Pretvarači temperature
Pretvarač temperature
Tip T32
Značajke
univerzalna izvedba za sve
temperaturne senzore
visoka točnost
EMC prema NAMUR NE 21
Galvanska izolacija
Funkcijska sigurnost (SIL)
Pt100,
Termoelementi,
Ostali senzori (mV, ohm)
< 0,12 %
Pretvarač temperature
Tip T19
Značajke
univerzalna izvedba za Pt100 i
termoelemente
podesiva mjerna područja
za pretvaranje analognog
signala
za industrijsku upotrebu
Pt100, Pt1000, Termoelementi
< 0,5 %
Ulaz
Tipično mjerno
odstupanje
Ulaz
Tipično mjerno
odstupanje
Pretvarač temperature
Tip T42
Značajke
Pretvarač temperature
Tip T24
Značajke
Ulaz
Tipično mjerno
odstupanje
univerzalna izvedba
podesiv preko računala
za pretvaranje analognog
signala
Pt100
< 0,2 %
Ulaz
Tipično mjerno
odstupanje
Pretvarač temperature
Tip T5350
Pretvarač temperature
Tip T12
Značajke
Značajke
Ulaz
Tipično mjerno
odstupanje
univerzalna izvedba za sve
termperaturne senzore
vrlo visoka točnost
EMC prema NAMUR NE 21
galvanska izolacija
Pt100,
Termoelementi,
drugi senzori (mV, ohm)
< 0,08 %
univerzalna izvedba sve
temperaturne pretvarače
galvanska izolacija
Pt100, Termoelementi, drugi senzori
(mV, ohm)
< 0,25 %
Ulaz
Tipično mjerno
odstupanje
univerzalna izvedba za sve
termperaturne senzore
automatsko prebacivanje
između protokola
EMC prema NAMUR NE 21
galvanska izolacija
Pt100,
Termoelementi,
drugi senzori (mV, ohm)
< 0,1 %
27
Digitalni indikatori i regulatori
Digitalni indikatori
Digitalni indikator
Tip DI25
Dimenzije
Ulaz
Digitalni indikator
Tip DI15
Dimenzije
Ulaz
Alarmni izlazi
Napajanje
48 x 24 mm
Multifunkcionalni ulaz za otporničke
termometre, termoelemente, i ostale
standardne signale
2 električna kontakta
DC 9 … 28 V
Alarmni izlazi
Napajanje
Posebnosti
Opcije / dodaci
96 x 48 mm
Multifunkcionalni ulaz za otporničke
termometre, termoelemente, i ostale
standardne signale
3 releja, 2 releja po jedinici sa
ugrađenim ispravljačem DC 24 V
AC 100 … 240V
ili AC/DC 24 V
ponavljač izlaznog signala
ugrađen ispravljač
serijski port
Digitalni indikator
Tip DI35
Digitalni indikator
Tip DI30
Dimenzije
Ulaz
Alarmni izlazi
Napajanje
Opcije / dodaci
Dimenzije
Ulaz
96 x 96 mm
Standardni signali
2 releja
AC 230 V
ugrađen ispravljač napajanja
Alarmni izlazi
Napajanje
Opcije / dodaci
28
96 x 48 mm
Multifunkcionalni ulaz za otporničke
termometre, termoelemente, i ostale
standardne signale ili:
dvostruki ulaz sa operacijama
(+ - x /) za 2 pretvarača
opcija 2 ili 4 releja
AC 230V
alternativno AC 115V ili DC 24 V
Integrirani ispravljač
ponavljač izlaznog signala
serijski port
Digitalni indikatori i regulatori
Regulatori temperature
Regulatori temperature
Tip CS4S / CS4H / CS4L / CS4R
Dimenzije
Naglavni pokazni display
Tip A-AS-1
Ulaz
Dimenzije
Ulaz
Napajanje
Opcije / dodaci
38 x 29
4 … 20 mA, 2-žični
0…5V
0 … 10 V
DC 16 … 30 V sa 4 … 20 mA
DC 10 … 30 V sa 0 … 5 V
DC 15 … 30 V sa 0 … 10 V
za UPH aplikacije (tip WUR-1)
Ex-izvedba (tip NWUR-1)
Karakteristike
kontrole
Kontrola izlaza
Napajanje
Opcije / dodaci
48 x 48 mm
48 x 96 mm
96 x 96 mm
22,5 x 75 mm
Multifunkcionalni ulaz za otporničke
termometre, termoelemente, i ostale
standardne signale
PID, PI, PD, P, ON/OFF
(podesivo)
Relejno ili logično
DC 0/12 V kontroliran sa električnom
relejnom sklopkom (SSR) ili
analognim strujnim signalom
4 … 20 mA
AC 100 … 240V
ili AC/DC 24 V
drugi kontrolni izlaz
drugi alarmni izlaz
alarm za pregrijani grijač
ugrađeni ispravljač
serijski port
Naglavni pokazni display
Tip A-AI-1 / A-IAI-1
Dimenzije
Ulaz
Napajanje
Odobrenja
50 x 50 mm (kučište)
4 … 20 mA, 2-žični
napaja se preko 4 … 20 mA kruga
ATEX (Tip A-IAI-1)
29
Mehanički instrumenti za mjerenje temperature
Bimetalni termometri
Standardna izvedba
Tip 50
Nazivni promjer
Maksimalni tlak koji
može podnijeti
sonda / zaštitna
košuljica
Djelovi u dodiru s
medijem
63, 80, 100, 160 mm
6 bar
Mesing
Upotreba u kućnim i
industrijskim sistemima grijanja
Tip 45
Nazivni promjer
Maksimalni tlak koji
može podnijeti
sonda / zaštitna
košuljica
Djelovi u dodiru s
medijem
63, 80, 100 mm
6 bar
Mesing
Industrijska serija
Stražnji priključak (aksijal)
Tip 52
Nazivni promjer
Maksimalni tlak koji
može podnijeti
sonda / zaštitna
košuljica
Djelovi u dodiru s
medijem
25, 33, 40, 50, 63, 80, 100, 160 mm
25
INOX
Upotreba u kućnim i
industrijskim sistemima grijanja
Tip 46
Nazivni promjer
Maksimalni tlak koji
može podnijeti
sonda / zaštitna
košuljica
Djelovi u dodiru s
medijem
50, 63, 80, 100 mm
6 bar
Mesing
Industrijska serija
Priključak dolje (radijal)
Tip 52
Nazivni promjer
Maksimalni tlak koji
može podnijeti
sonda / zaštitna
košuljica
Djelovi u dodiru s
medijem
63, 80, 100, 160 mm
25 bar
INOX
U rashladnim sistemima i klima
uređajima
Tip 48
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
63, 80, 100,160 mm
Mesing
Serija za procesnu industriju
Tip 53
Nazivni promjer
Maksimalni tlak koji
može podnijeti
sonda / zaštitna
košuljica
Djelovi u dodiru s
medijem
30
3”, 5”
25 bar
INOX
Mehanički instrumenti za mjerenje temperature
Serija za procesnu industriju
Tip 55
Upotreba procesnoj industriji
sa podesivom sondom i skalom
Tip 53
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
63, 100, 160 mm
INOX
3”, 5”
INOX
Punjenje kučišta i sonde
tekućinom, sve do 250 °C
Serija za procesnu industriju
sa podesivom sondom i skalom
Tip 55
Serija za teške uvjete rada
Također sa GL odobrenjem
Tip 54
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
100, 160 mm
INOX
63, 80, 100 mm
INOX
Punjenje kučišta i sonde
tekućinom, sve do 250 °C
Twin-temp, Pt100 3-žice
Serija za procesnu industriju
sa električnim alarmnim kontaktima
Tip 55
Serija za teške uvjete rada
sa podesivom sondom i skalom
Tip 54
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
100, 160 mm
INOX
63, 80, 100 mm
INOX
Punjenje kučišta i sonde
tekućinom, sve do 250 °C
31
Mehanički instrumenti za mjerenje temperature
Kapilarni termometri
Standardna izvedba
Tip IFC
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
60,80,100 mm
Mesing
Četvrtasto kučište
Combistat
Mehanički regulator temperature
Tip SC 15
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
Izvedba sa kučištem od INOX-a
Tip 70
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
32
100, 160 mm
INOX
Punjen tekućinom
Razred točnosti (klasa); 1,0
sa mikro prekidačem
60,80,100 mm
Mesing
Četvrtasto kučište
sigurnosni graničnik
temperature
Mehanički instrumenti za mjerenje temperature
Plinski termometri
Serija od INOX-a
Tip 73
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
100, 160 mm
INOX
Punjenje kučišta tekućinom
Unutarnja zaštita IP65
Kratko vrijeme odaziva
Razred točnosti (klasa): 1,0
(DIN GN 13190)
Kapilarna serija od INOX-a
Tip 73
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
100, 160 mm
INOX
Različite mogučnosti montaže
Punjenje kučišta tekućinom
Zaštitna oplata kapilare
Unutarnja zaštita IP65
Kapilarni termometar za kućnu i
industrijsku upotrebu
Serija od INOX-a
Sa podesivom sondom i skalom
Tip 73
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
100, 160 mm
INOX
Punjenje kučišta tekućinom
33
Mehanički instrumenti za mjerenje temperature
Plinski termometri
Serija od INOX-a
Kombi termometar sa PT100
Tip 76
Serija od INOX-a
Kapilarni za montažu na ploču
Tip 73
Dimenzije
Djelovi u dodiru s
medijem
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
144 x 144
INOX
100, 160 mm
INOX
Zaštitne košuljice
Punjenje kučišta tekućinom
Alarmni kontakti
Pretvarač tlaka
Serija od INOX-a
Za prehrambenu, bio i farmaceutsku industriju
Tip 74
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
Serija od INOX-a
sa kontaktnom sondom
Tip 73
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
100, 160 mm
INOX
100 mm
INOX 1.4435
Punjenje kučišta tekućinom
Površina djelova u dodiru s
medijem elektro polirana
Alarmni kontakti
Razne mogučnosti montaže
Punjenje kučišta tekućinom
Serija od INOX-a
Za dimne plinove / brodske diesel motore
Tip 75
Serija od INOX-a
Sa električnim alarmnim kontaktom
Tip 73
Nazivni promjer
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
34
100, 160 mm
144 x 144 mm
INOX
Punjen tekućinom
Dimenzije
Djelovi u dodiru s
medijem
Specijalne značajke
100 mm
INOX
Pogodan za mjesta sa izrazito
visokim stupnjem vibracija
Unutarnja zaštita IP66
Razred točnosti (klasa): 1,0
Mehanički instrumenti za mjerenje temperature
Zaštitne košuljice
Za zavarivanje, tokarena iz jednog komada
Tip SD400S
Procesni priključci
Priključak za
termometar
Navojna, izrađena iz više djelova
Tip SD500G / SD800G
Procesni priključci
Priključak za
termometar
Materijal
Materijal
za zavarivanje
Ženski navoj:
G ½”, G ¾”
M14 x 1.5, M18 x 1.5
INOX
Muški navoj
G ½”B, G ¾”B
Ženski navoj: G ½”, G ¾”
Muški navoj: G ½”B, G ¾”B
Mesing ili INOX
Sa prirubnicom, izrađena iz više djelova
Tip SD300F
Procesni priključci
Priključak za
termometar
Materijal
prirubnice prema nacionalnim ili
internacionalnim standardima
Muški navoj: M24 x 1.5
INOX
Navojni, tokarena iz jednog komada
Tip SD600G / SD900G
Procesni priključci
Priključak za
termometar
Materijal
Muški navoj
G ½”B, G ¾”B
Ženski navoj: G ½”, G ¾”
Muški navoj: G ½”B, G ¾”B
INOX
Sa prirubnicom, izrađena iz više djelova
Tip SW500F
Procesni priključci
Priključak za
termometar
Materijal
prirubnice prema nacionalnim ili
internacionalnim standardima
Ženski navoj:
G ½”, ½” NPT
INOX
Navojna, tokarena iz jednog komada
Tip SI710G
Procesni priključci
Priključak za
termometar
Materijal
Muški navoj
½” NPT, ¾” NPT, 1” NPT
Ženski navoj: ½” NPT
Sa prirubnicom, tokarena iz jednog komada
Tip SW400F / SI400F
INOX
Procesni priključci
Priključak za
termometar
Materijal
prirubnice prema nacionalnim ili
internacionalnim standardima
Ženski navoj:
G ½”, ½” NPT
INOX
35
Instrumenti za za ispitivanje i kalibraciju
Ručni indikatori tlaka / Tlačne pumpe /
Tlačne vage
Ručni indikatori tlaka
Tip CPH6200 / CPH6200-S2 (2-kanalna verzija)
CPH6210 (ATEX – verzija)
Primjena
Razred točnosti:
Mjerna područja
precizna mjerenja na terenu
podržava osnovne kalibracijske
zahtjeve (uz upotrebu
programa)
test propusnosti
0,2 % pa sve do 0,1 %
0 … 0,1 pa sve do 0 … 1000 bar
Tlačna vaga
CPB5000
Primjena
Razred točnosti:
Mjerna područja
osnovni etalon za tvornice i
laboratorije za kalibraciju
prenosivi sistem za istraživanje
ili ispitne laboratorije
0,015 % od očitanja
opcija 0,01 % od očitanja
-1 … +100 bar pneumatska, do 1000
bar hidraulička, a visokotlačna sve
do 4000 bar.
Također postoji i izvedba za
diferencijalni tlak
Procesni kalibrator
CPH6000
Primjena
Razred točnosti:
Mjerna područja
precizna mjerenja tlaka
kalibracija bez upotrebe PC-a
ispitivanje tlačnih sklopki
0,025 %
0 … 0,25 pa sve do 0 … 1000 bar
Kalibracijska jedinica
CPU5000
Primjena
Osnovni paket
Ručna pumpa
Tip CPP30 / HD-Serija
Primjena
Mjerna područja
36
jednostavna proizvodnja tlaka,
na terenu, laboratoriju ili
radionicama
za ispitivanje, podešavanje,
kalibraciju mjerila tlaka svih
vrsta
proizvodnja tlaka i vakuuma
-0,95 … + 35 bar pneumatska
0 … 5000 bar hidraulička
Metereološki
dodatak
Dodatak za
ispitivanje
pretvarača tlaka
povečava točnost kada se
koristi sa tlačnom vagom
jednostavna kalibracija
pretvarača tlaka
proračun odnosa između tlaka i
mase
uključuje i osjetnik temperature,
tlaka zraka i vlage
uključuje napajanje za
pretvarač, kao i mjerni
instrument za mjerenje signala
sa pretvarača
Instrumenti za za ispitivanje i kalibraciju
Precizni indikatori tlaka / Kalibratori tlaka /
Tlačni regulatori
Jednostavni regulator malih tlakova
CPC2000
Kalibrator za male tlakove
Tip CPC2090
Primjena
Razred točnosti:
Mjerna područja
prenosivi, napajan baterijama, za
kalibraciju vrlo malih tlakova
0,2 %
0 … 2 mbar pa sve do 0 … 1000
mbar relativnog i diferencijalnog
tlaka
Primjena
Razred točnosti:
Mjerna područja
neovisan o napajanju, za
kalibraciju vrlo malih tlakova
(npr. UHP osjetnici)
0,25 % pa sve do 0,1 %
0 … 1 mbar pa sve do
0 … 1000 mbar
relativnog ili diferencijalnog tlaka
Precizni regulator tlaka
CPC8000-M / -L / -X
CPC8000-DM / -DL / -DX (verzija sa duplim mjernim
područjem)
Primjena
Razred točnosti:
Mjerna područja
potpuno automatizirana
kalibracija
precizno mjerenje tlaka
ispitivanje propusnosti
0,025 % pa sve do 0,008 %
0 … 0,1 pa sve do 0 … 400 bar
Visoko precizni indicator tlaka
Tip CPG8000
Primjena
Razred točnosti
Mjerna područja
za vrlo precizna mjerenja (4
različita mjerna područja u
jednom uređaju)
program za kalibraciju preko
PC-a
0,025 % pa sce do 0,008%
0 … 0,1 pa sve do 0 … 2500 bar
Precizni visokotlačni regulator
CPC8000-H
Primjena
Razred točnosti:
Mjerna područja
potpuno automatizirana
kalibracija visokog tlaka
0,014 %
0 … 600 pa sve do 0 … 1600 bar
37
Instrumenti za za ispitivanje i kalibraciju
Ručni termometri / Prijenosni temperaturni
kalibratori / Temperaturne kupke
Ručni termometri
Tip CTH6200
CTH6500 / CTH6510 (Atex izvedba)
Primjena
Mjerna područja
Razred točnosti:
jednostavno mjerenje
temperature
bilježenje podataka
-200 … + 850 °C (Pt100, Ex)
-200 … +1760 °C (Termopar)
200 … 30 mK
Mikro temperaturna kupka
industrijska izvedba
CTB9100 -165 / -225
Primjena
Mjerna područja
Razred točnosti:
kalibracija na terenu i u
laboratorijima, za ispitivanje
termometara sa kratkim
sondama
kalibracija termometara većih
promjera
automatska kalibracija nekoliko
vrsta senzora
-30 … +225 °C
0.2K … 0.3K
Temperaturni suhi kalibrator
industrijska izvedba
CTD9100 -165 / -450 / -650
Primjena
Mjerna područja
Razred točnosti:
kalibracija na terenu
ispitivanje i kontrola kvalitete
automatska kalibracija nekoliko
vrsta senzora
-30 … +650 °C
0.15K … 0.85K
Temperaturna kupka
Tip CTB9210 / CTB9220
Tip CTB9430 / CTB9441
Primjena
Temperaturni suhi kalibrator
precizna izvedba
CTD9300 -165 / -650
Primjena
Mjerna područja
Razred točnosti:
38
kalibracija na terenu i u
laboratorijima
sigurna i jednostavna
kalibracija
podešavanje temperature na
temperaturnim pretvaračima
-30 … +650 °C
0.10K … 0.65K
Mjerna područja
Razred točnosti:
Kalibracija i ispitivanje
industrijskih termometara
-30 … +250 °C
± 10 mK na 70°C sa vodom
Instrumenti za za ispitivanje i kalibraciju
Sistemi za ispitivanje i kalibraciju / Terenski
sistemi (tlak / temperatura)
Prijenosni kofer
Primjena
Kofer za snabdjevanje tlakom
Razred točnosti:
Primjena
Područja tlaka /
temperature
Razred točnosti:
Područja tlaka
prenosni izvor tlaka
za podešavanje i kalibraciju
manometara
upravljanje preko ventila
ovisi o etalonu koji se koristi
-1 … +35 bar (niskotlačni)
0 … 200 bar (visokotlačni)
druga područja na upit
servisi za kalibraciju
održavanje i servis tlačne opreme
kontrola i ispitivanje kvalitete
Tlak:
0,2 pa sve do 0,025%
Temperatura: 0,2K pa sve do 0,05 K
Tlak:
0 … 100 mbar pa sve do 0 … 1000 bar
Temperatura:
-199,9 … +1350 °C
Mobilni stol za podešavanja i kalibraciju
Primjena
Razred točnosti:
Područja tlaka /
temperature
ispitni stol za održavanje i
servis tlačne opreme
kontrola i ispitivanje kvalitete
Tlak:
sve do 0,008%
Temperatura: sve do 0,05 K
prema željama kupca
Stol za podešavanja i kalibraciju
Primjena
Razred točnosti:
Područja tlaka
ispitni stol za proizvodnju,
servis, i laboratorije
ispitivanje kalibracija i
podešavanje manometara svih
vrsta
ovisi o etalonu koji se koristi
-1 … +400 bar (pneumatski)
10 … 1600 bar (hidraulični)
Sistemi za automatsku kalibraciju
Primjena
Razred točnosti:
Mjerna područja
ispitni laboratoriji za kalibraciju,
servisi, proizvodni pogoni pretvarača
tlaka
sve do 0,008%
prema željama kupca
37
WIKA širom svijeta
Europe
Austrjia
WIKA Messgerätevertrieb
Ursula Wiegand
GmbH & Co. KG
1230 Wien
Phone: (+43) 1-86 91 631
Fax: (+43) 1-86 91 634
E-mail: [email protected]
www.wika.at
Benelux
WIKA Benelux
6101 WX Echt
Phone: (+31) 475-535 500
Fax: (+31) 475-535 446
E-mail: [email protected]
www.wika.nl
Bugarska
WIKA Bulgaria EOOD
1309 Sofia
Phone: (+359) 2 82138-10
Fax: (+359) 2 82138-13
E-mail: [email protected]
Finska
WIKA Finland Oy
00210 Helsinki
Phone: (+358) 9-682 49 20
Fax: (+358) 9-682 49 270
E-mail: [email protected]
www.wika.fi
Francuska
WIKA Instruments s.a.r.l.
95610 Eragny-sur-Oise
Phone: (+33) 1-34 30 84 84
Fax: (+33) 1-34 30 84 94
E-mail: [email protected]
www.wika.fr
Njemačka
WIKA
Alexander Wiegand
GmbH & Co. KG
63911 Klingenberg
Phone: (+49) 93 72-13 20
Fax: (+49) 93 72-13 24 06
E-mail: [email protected]
www.wika.de
Italija
WIKA Italiana SRL
20020 Arese (Milano)
Phone: (+39) 02-93 86 11
Fax: (+39) 02-93 86 174
E-mail: [email protected]
www.wika.it
Poljska
Kujawska Fabryka Manometrow
-KFM S.A.
87-800 Wloclawek
Phone: (+48) 542 30 11 00
Fax: (+48) 542 30 11 01
E-mail: [email protected]
www.manometry.com.pl
Rumunjska
WIKA Instruments S.R.L.
Bucuresti, Sector 5
Phone: (+40) 21-456 31 38
Fax: (+40) 21-456 31 37
E-mail: [email protected]
Rusija
ZAO „WIKA MERA“
127015 Moscow
Phone: (+7) 495-786 21 25
Fax: (+7) 495-786 21 23
E-mail: [email protected]
www.wika.ru
Srbija
WIKA Merna Tehnika d.o.o.
11060 Beograd
Phone: (+381) 11 27 63 722
Fax: (+381) 11 75 36 74
E-mail: [email protected]
www.wika.co.yu
Španjolska
Instrumentos WIKA, S.A.
08280 Sabadell (Barcelona)
Phone: (+34) 90-290 25 77
Fax: (+34) 93-393 86 66
E-mail: [email protected]
www.wika.es
Švicarska
MANOMETER AG
6285 Hitzkirch
Phone: (+41) 41-919 72 72
Fax: (+41) 41-919 72 73
E-mail: [email protected]
www.manometer.ch
Ukrajina
WIKA Pribor GmbH
83016 Donetsk
Phone: (+38) 062 345 34 16
Fax: (+38) 062 345 34 16
E-mail: [email protected]
www.wika.donetsk.ua
Sjeverna Amerika
Srednja/Istočna Afrika
Kanada
WIKA Instruments Ltd.
Head Office
Edmonton, Alberta, T6N 1C8
Phone: (+1) 780-463 70 35
Fax: (+1) 780-462 00 17
E-mail: [email protected]
www.wika.ca
Egipat
WIKA Alexander Wiegand
GmbH & Co. KG
Makram Ebaid
Nasr City, Cairo
Phone: (+20) 2 - 273 31 40
Fax: (+20) 2 - 273 31 40
E-mail: [email protected]
Meksiko
Instrumentos WIKA Mexico S.A.
de C.V.
01219 Mexico D.F.
Phone: (+52) 555 020 53 00
Fax: (+52) 555 020 53 01
E-Mail [email protected]
www.wika.com.mx
Iran
WIKA Instrumentation Pars
(KFZ) Ltd.
Anahita Tower, Tehran
Phone: (+98-21) 8878 3514-17
Fax: (+98-21) 8887 8593
E-mail: [email protected]
www.wika.ir
SAD
WIKA Instrument Corporation
Lawrenceville, GA 30043
Phone: (+1) 770-513 82 00
Fax: (+1) 770-338 51 18
E-mail: [email protected]
www.wika.com
Južna Afrika
WIKA Instruments (Pty.) Ltd.
Gardenview, Johannesburg
2047
Phone: (+27) 11-621 00 00
Fax: (+27) 11-621 00 59
E-mail: [email protected]
www.wika.co.za
Južna Amerika
Kazakstan
TOO WIKA Kazakhstan
050050 Almaty
Phone: (+7) 32 72 33 08 48
Fax: (+7) 32 72 78 99 05
E-mail:
[email protected]
Koreja
WIKA Korea Ltd.
Seoul 153-023
Phone: (+82) 2 - 8 69 05 05
Fax: (+82) 2 - 8 69 05 25
E-mail: [email protected]
Malezija
WIKA Instrumentation (M)
Sdn. Bhd.
Selangor Darul Ehsan
Phone: (+60) 3 - 56 36 88 58
Fax: (+60) 3 - 56 36 90 72
E-mail: [email protected]
www.wika.com.my
Singapur
WIKA Instrumentation Pte. Ltd.
569625 Singapore
Phone: (+65) 68 44 55 06
Fax: (+65) 68 44 55 07
E-mail: [email protected]
www.wika.com.sg
Ujedinjeni Arapski Emirati
WIKA Middle East FZE
Jebel Ali, Dubai
Taiwan
Phone: (+971) 4 - 883 90 90
WIKA Instrumentation Taiwan
Fax: (+971) 4 - 883 91 98
E-mail: [email protected] Ltd.
Pinjen, Taoyuan
Azija
Phone: (+886) 034 20 60 52
Fax: (+886) 034 90 00 80
Brazil
Kina
E-mail: [email protected]
www.wika.com.tw
WIKA do Brasil Ind. e Com.
WIKA International Trading
(Shanghai) Co., Ltd.
Ltda.
200001 Shanghai
Australija
CEP 18560-000 Iperó - SP
Phone: (+86) 21 - 53 85 25 73
Phone: (+55) 15-3266 16 55
Fax: (+86) 21 - 53 85 25 75
Australjia
Fax: (+55) 15-3266 16 50
WIKA Australia Pty. Ltd.
E-mail: [email protected] E-mail: [email protected]
www.wika.com.cn
Rydalmere, NSW 2116
www.wika.com.br
Phone: (+61) 2 - 88 45 52 22
Indija
Fax: (+61) 2 - 96 84 47 67
WIKA Instruments India Pvt. Ltd. E-mail: [email protected]
Village Kesnand, Wagholi
www.wika.com.au
Pune - 412 207
Phone: (+91) 20 - 27 05 29 01
Fax: (+91) 20 - 27 05 19 25
E-mail: [email protected]
www.wika.co.in
Argentina
WIKA Argentina S.A.
Buenos Aires
Phone: (+54-11) 4730 18 00
Fax: (+54-11) 4761 00 50
E-mail: [email protected]
www.wika.com.ar
Velika Britanija
WIKA Instruments Ltd
Merstham, Redhill RH13LG
Phone: (+44) 17 37 64 40 08
Fax: (+44) 17 37 64 44 03
E-mail: [email protected]
www.wika.co.uk
Fax (+49) 93 72/132-406
Molim Vas da mi pošaljete promotivni materijal
 WIKA Katalog proizvoda nan CD-ROM

Japan
WIKA Japan K. K.
Tokyo 105-0023
Phone: (+81) 3-54 39 66 73
Fax: (+81) 3-54 39 66 74
E-mail: [email protected]
 Posjet Vašeg stručnog osoblja
 Molim nazovite nas
Poštanski broj / Grad
Ime,Prezime
Država
Firma
Telefon / fax
Odjel
E-mail
Ulica / broj
WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co. KG
Alexander-Wiegand-Straße 30 ■ 63911 Klingenberg ■
Germany
Phone (+49) 93 72/132-0 ■ Fax (+49) 93 72/132-406
E-mail [email protected] ■ www.wika.de
WIKA
Part of your business
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
14 977 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content