close

Enter

Log in using OpenID

Cijenik Vaillant bojlera 11

embedDownload
VAILLANT
PLINSKI BOJLERI ZA
CENTRALNO GRIJANJE
VPC
J.M
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 120-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 200-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 240-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 280-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 112-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 202-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 242-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 282-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 362-5 H
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 280-5-B/P
Plinski bojler za centralno grijanje atmoTEC PLUS
VU SOE 282-5-B/P
* u cijenu uključen set za instaliranje
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 200-5 H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 240-5 H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 280-5 H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 202-5 H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 242-5 H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 282-5 H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 322-5 H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 180-3 M-H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 240-3 M-H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 11/202-3 M-H
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 182-3 M-H
cijena
VPC
PDV rabat
iznos
MPC
kom
1
5.589,72 23%
25%
4.192,29
5.156,52 kn
kom
1
5.852,19 23%
25%
4.389,14
5.398,65 kn
kom
1
5.939,68 23%
25%
4.454,76
5.479,35 kn
kom
1
6.211,88 23%
25%
4.658,91
5.730,46 kn
kom
1
6.066,06 23%
25%
4.549,55
5.595,94 kn
kom
1
6.454,91 23%
25%
4.841,18
5.954,65 kn
kom
1
6.931,25 23%
25%
5.198,44
6.394,08 kn
kom
1
7.368,71 23%
25%
5.526,53
6.797,63 kn
kom
1
8.418,60 23%
25%
6.313,95
7.766,16 kn
kom
1
6.211,88 23%
25%
4.658,91
5.730,46 kn
kom
1
7.368,71 23%
25%
5.526,53
6.797,63 kn
kom
1
6.561,84 23%
25%
4.921,38
6.053,30 kn
kom
1
6.668,78 23%
25%
5.001,59
6.151,95 kn
kom
1
7.883,93 23%
25%
5.912,95
7.272,93 kn
kom
1
7.213,17 23%
25%
5.409,88
6.654,15 kn
kom
1
7.689,51 23%
25%
5.767,13
7.093,57 kn
kom
1
8.428,32 23%
25%
6.321,24
7.775,13 kn
kom
1
8.846,34 23%
25%
6.634,76
8.160,75 kn
kom
1
4.831,46 23%
35%
3.140,45
3.862,75 kn
kom
1
5.103,66 23%
35%
3.317,38
4.080,38 kn
kom
1
5.686,93 23%
35%
3.696,50
4.546,70 kn
kom
1
5.686,93 23%
35%
3.696,50
4.546,70 kn
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 242-3 M-H
kom
1
5.968,85 23%
35%
3.879,75
4.772,10 kn
kom
1
6.668,78 23%
25%
5.001,59
6.151,95 kn
kom
1
7.883,93 23%
25%
5.912,95
7.272,93 kn
kom
1
7.689,51 23%
25%
5.767,13
7.093,57 kn
kom
1
8.428,32 23%
25%
6.321,24
7.775,13 kn
kom
1
5.686,93 23%
25%
4.265,20
5.246,19 kn
kom
1
5.968,85 23%
25%
4.476,64
5.506,26 kn
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
23%
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
25%
7.072,21 8.698,82 kn
7.363,85 9.057,53 kn
7.407,59 9.111,34 kn
7.794,02 9.586,64 kn
9.427,19 11.595,44 kn
kom
1
9.653,20 23%
25%
7.239,90
8.905,08 kn
kom
1
10.411,46 23%
25%
7.808,60
9.604,57 kn
kom
1
10.653,05 23%
25%
7.989,79
9.827,44 kn
kom
1
12.851,49 23%
25%
9.638,62 11.855,50 kn
kom
1
15.029,05 23%
25%
11.271,79 13.864,30 kn
kom
1
19.092,54 23%
25%
14.319,41 17.612,87 kn
Kond. bojler za cent. grijanje ecoTEC PRO VU INT
256/3-3 H
kom
1
8.807,45 23%
25%
6.605,59
Kondenzacijski komb. bojler ecoTEC PLUS VU INT
236/3-5 H
kom
1
11.441,91 23%
25%
8.581,43 10.555,16 kn
kom
1
9.235,19 23%
25%
6.926,39
8.519,46 kn
kom
1
9.128,25 23%
25%
6.846,19
8.420,81 kn
kom
1
10.333,69 23%
25%
7.750,27
9.532,83 kn
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 240-5 B/P
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 280-5 B/P
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 242-5 B/P
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 282-5 B/P
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 182-3 M-B/P
Kombinirani plinski bojler atmoTEC PLUS VUW
SOE 242-3 M-B/P
Kombinirani plinski bojler aquaBLOCK VUI 240-7
Kombinirani plinski bojler aquaBLOCK VUI 280-7
Kombinirani plinski bojler aquaBLOCK VUI 242-7
Kombinirani plinski bojler aquaBLOCK VUI 282-7
Kombinirani plinski bojler aquaBLOCK VUI 362-7
Kond. bojler za cent. grijanje ecoTEC PLUS VU INT
126/3-5 H
Kond. bojler za cent. grijanje ecoTEC PLUS VU INT
186/3-5 H
Kond. bojler za cent. grijanje ecoTEC PLUS VU INT
246/3-5 H
Kond. bojler za cent. grijanje ecoTEC PLUS VU INT
376/3-5 H
Kondenzacijski bojler za cent. grijanje ecoTEC VU
INT 466/4-5 H
Kondenzacijski bojler za cent. grijanje ecoTEC VU
INT 656/4-5 H
Kondenzacijski komb. bojler ecoTEC PRO VU INT
226/3-3 H
Kondenzacijski komb. bojler ecoTEC PRO VU INT
226/3-3 H (11kw grijanje
9.429,61
9.818,46
9.876,79
10.392,02
12.569,58
8.124,87 kn
CENTRALE ZA GRIJANJE
I TOPLU VODU
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 120 XE
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 200 XE
kom
1
10.569,16 23%
25%
7.926,87
9.750,05 kn
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 240 XE
kom
1
10.683,65 23%
25%
8.012,74
9.855,67 kn
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 280 XE
kom
1
10.955,85 23%
25%
8.216,89 10.106,77 kn
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 122 E
kom
1
11.228,04 23%
25%
8.421,03 10.357,87 kn
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 202 E
kom
1
11.616,89 23%
25%
8.712,67 10.716,58 kn
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 242 E
kom
1
12.093,24 23%
25%
9.069,93 11.156,01 kn
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 282 E
kom
1
12.530,69 23%
25%
9.398,02 11.559,56 kn
Centrala sa spremnikom od 120 litara VUC 362 E*
*bez spojnog set-a VU+VIH R 200
kom
1
13.794,45 23%
25%
10.345,84 12.725,38 kn
kom
1
155,54 23%
25%
116,66
143,49 kn
kom
1
476,34 23%
25%
357,26
439,42 kn
kom
kom
1
1
729,09 23%
340,24 23%
25%
25%
546,82
255,18
672,59 kn
313,87 kn
kom
1
447,18 23%
25%
335,39
412,52 kn
kom
1
427,74 23%
25%
320,81
394,59 kn
kom
1
515,23 23%
25%
386,42
475,30 kn
kom
kom
kom
1
1
1
583,28 23%
233,31 23%
106,93 23%
25%
25%
25%
437,46
174,98
80,20
538,08 kn
215,23 kn
98,64 kn
kom
kom
kom
1
1
1
136,10 23%
136,10 23%
155,54 23%
25%
25%
25%
102,08
102,08
116,66
125,55 kn
125,55 kn
143,49 kn
kom
1
155,54 23%
25%
116,66
143,49 kn
kom
1
272,20 23%
25%
204,15
251,10 kn
kom
1
1.117,94 23%
25%
838,46
1.031,30 kn
kom
1
330,52 23%
25%
247,89
304,90 kn
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
459,33
539,53
664,55
838,46
564,98 kn
663,62 kn
817,39 kn
1.031,30 kn
kom
1
301,36 23%
25%
226,02
278,00 kn
PRIBOR ZA VUC
Sifon
Sigurnosna grupa za VIH 70 bez regulacije tlaka do
6 bara
Sigurnosna grupa za VIH 70 sa regulacijom tlaka do
6 bara
Spoj VU - VIH 70 (bez osjetnika i spojnica)
Spoj VU - VIH 70 (za montažu ispod aparata, bez
osjetnika i spojnica)
Sigurnosna grupa bez regulatora tlaka za VIH do
200 lit., do 10 bara
Spojni set VU + VIH R 120/150 (i CQ) - podžbukno
sa spojnom maticom i osjetnikom
Spojni set VU + VIH R 120/150 (i CQ) - nadžbukno
sa spojnom maticom i osjetnikom
Osjetnik za VIH R/CQ,K 150 + spojnice
Produžetak osjetnika 5 m
PRIBOR ZA VU/VUW UREĐAJE
Osjetnik polaznog voda
Vanjski temperaturni osjetnik
Plinski ventil - ravni R 3/4"
Nalijegajući sigurnosni termostat maksimalne
temperature
Zaštitna rešetka kod montaže zrako-dimovodnog
odvoda ispod 2,0 metara od razine zemlje
Recirkulacijski set za VIH R, CQ 120-150 (VU i
ecoTEC uređaje)
Multifunkcionalni modul 1 iz 5 (za VUI uređaje,
atmo/turboBLOCK, VK INT)
Multifunkcionalni modul 2 iz 6 (za VUI uređaje,
atmo/turboBLOCK, VK INT)
E-box
Regulator tlaka za aquaBLOCK VUI
Recirkulacijski set za VUI Aquablock
Ugradbeni tajmer - dnevni - timeSWITCH 110 (za
atmo/turboBLOCK, VUI)
612,44
719,37
886,06
1.117,94
Ugradbeni tajmer - tjedni - timeSWITCH 120 (za
atmo/turboBLOCK, VUI)
VR 40 - multifunkcionalni modul 2 iz 7 (za
atmo/turboTEC, ecoTECpro/plus uređaje)
Set za preinaku atmo/turboTEC VUW uređaja u
atmo/turboTEC VU uređaj
Set za instalaciju za VUW pro
REGULACIJA ZA VU/VUW UREĐAJE
Sobni termostat 230 V VRT
Sobni termostat 24 V VRT 40
Sobni termostat 24 V VRT 50
Sobni termostat 230 V sa tjednim programom VRT
230
Sobni termostat 230 V sa tjednim programom i
vlastitim napajanjem VRT 240
Digitalni ON/OFF bežični sobni termostat,tjedni
program, upravljan r.signalom 240f
Sobni termostat 24 V sa tjednim programom
(grijanje) 330
Dig. mod. bežični sob. termostat,tjedni prog.,
upravljan r.signalom(za VUI i VK INT kotlove) 340 f
Sobni termostat 24 V sa tjednim programom
(grijanje+voda; za VUI, VK INT) VRT 390
Digitalni sobni termostat 24 V sa tjednim programom
(grijanje+voda) 392
Digitalni bežićni sobni termostat 24 V sa tjednim
programom (grijanje+voda) 392 f
Sklopka za telefonsko uključivanje aparata tele svic
Automatika sa reg. u ovisnosti od vanjske temp. 1
krug g.(za VUI, VK INT) 410 s
Automatika sa reg. u ovisnosti od vanjske temp. (za
VUI, VK INT) 420 s
kom
1
466,62 23%
25%
349,97
430,46 kn
kom
1
427,74 23%
25%
320,81
394,59 kn
kom
kom
1
1
495,87 23%
398,57 23%
25%
25%
371,90
298,93
457,44 kn
367,68 kn
kom
kom
kom
1
1
1
145,82 23%
223,59 23%
369,41 23%
25%
25%
25%
109,37
167,69
277,06
134,52 kn
206,26 kn
340,78 kn
kom
1
545,74 23%
25%
409,31
503,45 kn
kom
1
565,95 23%
25%
424,46
522,09 kn
kom
1
1.323,92 23%
25%
992,94
1.221,32 kn
kom
1
737,76 23%
25%
553,32
680,58 kn
kom
1
1.323,92 23%
25%
992,94
1.221,32 kn
kom
1
816,59 23%
25%
612,44
753,30 kn
kom
1
848,93 23%
25%
636,70
783,14 kn
kom
1
1.374,45 23%
25%
1.030,84
1.267,93 kn
kom
1
1.866,48 23%
25%
1.399,86
1.721,83 kn
kom
1
1.098,50 23%
25%
823,88
1.013,37 kn
kom
1
2.090,07 23%
25%
1.567,55
1.928,09 kn
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
167,69
189,56
422,87
116,66
167,69
306,22
226,02
386,42
386,42
313,51
109,37
277,06
298,93
65,62
123,95
116,66
206,26 kn
233,16 kn
520,13 kn
143,49 kn
206,26 kn
376,65 kn
278,00 kn
475,30 kn
475,30 kn
385,61 kn
134,52 kn
340,78 kn
367,68 kn
80,71 kn
152,45 kn
143,49 kn
ZRAKO-DIMOVODNI SUSTAV 60/100 ZA
KONVENCIONALNE VU/VUW
Obujmica dimovoda za ravni krov
Obujmica dimovoda za kosi krov
Okomiti dimovod
Produžetak dimovoda 0,5 m
Produžetak dimovoda 1 m
Produžetak dimovoda 2 m
Teleskopski produžetak 0,5-0,8 m
Odvod kondenzata
Vodoravni dimovodni komplet - teleskopski
Vodoravni dimovodni komplet
Koljeno 90°
Koljeno 45° ( 2 kom. )
Priključak na dimnjak (LAS)
Adapter 63/96 na 60/100
Adapter 60/100 na 63/96
Razdjelni element, Alu
223,59
252,75
563,83
155,54
223,59
408,29
301,36
515,23
515,23
418,01
145,82
369,41
398,57
87,49
165,26
155,54
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
Koncentrično teleskopsko koljeno
Umetak za korekciju dimovoda
Zidna obujmica (5 kom.)
Obujmica (2 kom.)
Revizijski produžetak
Međukomad sa ispitnim otvorom (60/100)
Koljeno 90° sa ispitnim otvorom (revizijski otvor, nije
moguće izvršiti mjerenje )
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
320,80
174,98
184,70
87,49
544,39
204,15
23%
23%
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
240,60
131,24
138,53
65,62
408,29
153,11
295,94 kn
161,42 kn
170,39 kn
80,71 kn
502,20 kn
188,33 kn
kom
1
204,15 23%
25%
153,11
188,32 kn
ZRAKO-DIMOVODNI SUSTAV 80/125 ZA
KONVENCIONALNE VU/VUW
Okomiti dimovod
Produžetak koncentrični 0,5 m
Produžetak koncentrični 1 m
Produžetak koncentrični 2 m
Vodoravni dimovod
Koljeno 90° - koncentri čno
Koljeno 45° - koncentri čno (2 kom.)
Otvor za reviziju (ispitni otvor)
Zidna obujmica
Dio za odvajanje 80/125
Koncentrični priključak na okno 80/125 Alu
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
515,23
223,59
301,36
495,78
767,98
233,31
408,29
476,34
233,31
184,70
865,19
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
386,42
167,69
226,02
371,84
575,99
174,98
306,22
357,26
174,98
138,53
648,89
475,30 kn
206,26 kn
278,00 kn
457,36 kn
708,46 kn
215,23 kn
376,65 kn
439,42 kn
215,23 kn
170,39 kn
798,14 kn
Adapter 60/100 na 80/125 sa odvodom kondenzata
kom
1
583,28 23%
25%
437,46
538,08 kn
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
340,24
126,38
184,70
233,31
126,38
126,38
106,93
126,38
233,31
408,29
174,98
174,98
106,93
631,88
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
255,18
94,79
138,53
174,98
94,79
94,79
80,20
94,79
174,98
306,22
131,24
131,24
80,20
473,91
313,87 kn
116,59 kn
170,39 kn
215,23 kn
116,59 kn
116,59 kn
98,64 kn
116,59 kn
215,23 kn
376,65 kn
161,42 kn
161,42 kn
98,64 kn
582,91 kn
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
456,90
136,10
408,29
262,47
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
342,68
102,08
306,22
196,85
421,49 kn
125,55 kn
376,65 kn
242,13 kn
Adapter za priključni spoj zrako-dimovoda DN 80/80
kom
1
184,70 23%
25%
138,53
170,39 kn
PRIBOR ZA KONDENZACIJSKE BOJLERE
Priključni set za nadžbuknu instalaciju ecoTEC VU
466/4-5 i VU 656/4-5 (bez pl. ventila)
Plinski ventil ravni Rp 1/2 ( sa goručom zaštitom)
Plinski ventil kutni Rp 1/2 ( sa goručom zaštitom)
kom
kom
kom
1
1
1
1.117,94 23%
155,54 23%
155,54 23%
25%
25%
25%
838,46
116,66
116,66
1.031,30 kn
143,49 kn
143,49 kn
ZRAKO-DIMOVODNI SUSTAV 80/80 ZA
KONVENCIONALNE VU/VUW
Zaštita od vjetra DN 80
Zaštita za završetak dimovoda
Rozeta DN 80 - 1 kom.
Koljeno 90° DN 80 - s potpornom konzolom
Koljeno 45° DN 80 - aluminij
Koljeno 90° DN 80
Produžetak 0,5 m DN 80 - aluminij
Produžetak 1 m DN 80 - aluminij
Produžetak 2 m DN 80 - aluminij
Produžetak 3 m DN 80 - aluminij
Odstojnik 80 mm (7 kom.)
Obujmica DN 80 (5 kom.)
Štitnik od udara vjetra DN 80
Hvatač kondenzata DN 80
Vodoravni dimovod DN 80 - s ispitnim otvorom
(revizijski otvor)
Pomična zrako-dimovodna cijev DN 80
Poklopac okna DN 80
Priključni elemenat DN 60 na DN 80
Kuglasti plinski ventil s protupožarnim uređajem,
kutni prolaz Rp 1 (za kotlove atmoCRAFT, ecoTEC
65kW...)
Kuglasti plinski ventil s protupožarnim uređajem,
ravni prolaz Rp 1 (za kotlove atmoCRAFT, ecoTEC
65kW...)
Plinski ventil ravni 3/4" ( sa goručom zaštitom )
Plinski ventil kutni 3/4¨ (sa goručom zaštitom)
kom
1
340,24 23%
25%
255,18
313,87 kn
kom
kom
kom
1
1
1
437,46 23%
184,70 23%
213,87 23%
25%
25%
25%
328,10
138,53
160,40
403,56 kn
170,39 kn
197,29 kn
Crpka za kondenzat ecoLEVEL (230V, max.150lit./h)
kom
1
1.020,73 23%
25%
765,55
941,62 kn
ZRAKO-DIMOVODNI SUSTAV 60/100 ZA
KONDENZACIJSKE VU/VUW
ecoTEC (do 25 KW)
Zidna obujmica (5 kom.)
Okomiti dimovodni komplet (crni)
Okomiti dimovodni komplet (crveni)
Produžetak dimovoda 0,5m
Produžetak dimovoda 1m
Produžetak dimovoda 2m
Koljeno 87°
Koljeno 45°
Razdijelni element
Kontrolni ispitni otvor , koncentričan
Priključak na LAS dimnjak - komplet
Vodoravni dimovodni komplet
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
184,70
563,83
563,83
155,54
213,87
408,29
145,82
369,41
174,98
252,75
661,05
418,01
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
138,53
422,87
422,87
116,66
160,40
306,22
109,37
277,06
131,24
189,56
495,79
313,51
170,39 kn
520,13 kn
520,13 kn
143,49 kn
197,29 kn
376,65 kn
134,52 kn
340,78 kn
161,42 kn
233,16 kn
609,82 kn
385,61 kn
kom
1
233,31 23%
25%
174,98
215,23 kn
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
874,91
1.292,93
758,26
223,59
301,36
495,78
1.215,16
826,31
233,31
437,46
174,98
690,21
340,24
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
25%
656,18
969,70
568,70
167,69
226,02
371,84
911,37
619,73
174,98
328,10
131,24
517,66
255,18
807,10 kn
1.192,73 kn
699,49 kn
206,26 kn
278,00 kn
457,36 kn
1.120,99 kn
762,27 kn
215,23 kn
403,56 kn
161,42 kn
636,72 kn
313,87 kn
kom
kom
kom
kom
kom
1
1
1
1
1
16.565,01
17.158,01
18.538,42
20.395,45
24.954,45
23%
23%
23%
23%
23%
25%
25%
25%
25%
25%
12.423,76
12.868,51
13.903,82
15.296,59
18.715,84
15.281,22 kn
15.828,26 kn
17.101,69 kn
18.814,80 kn
23.020,48 kn
ZRAKO-DIMOVODNI SUSTAV 80/125 ZA
KONDENZACIJSKE VU
ecoTEC (37 do 65KW)
Međukomad sa ispitnim otvorom (80/125)
Zaštitna rešetka za vodoravni zr. dimovod 80/125kosi krov
Zaštitna rešetka za dimovod - kosi krov
Okomiti dimovod - komplet
Produžetak 0,5 m koncentrični
Produžetak 1 m - koncentični
Produžetak 2 m - koncentični
LAS-priključak - komplet
Vodoravni dimovod - komplet
Koljeno 87o 80/125
Koljeno 45o - komplet (2 kom.)
Razdjelni element zr. dimovoda 80/125
Revizijski T-komad 87o
Kontrolni (ispitni) otvor za cijev 80/125
KONDENZACIJSKI KOTLOVI
Kondenzacijski
Kondenzacijski
Kondenzacijski
Kondenzacijski
Kondenzacijski
kotao ecoVIT VKK INT 226/4
kotao ecoVIT VKK INT 286/4
kotao ecoVIT VKK INT 366/4
kotao ecoVIT VKK INT 476/4
kotao ecoVIT VKK INT 656/4
Kondenzacijski kotao ecoCOMPACT sa spremnikom
VSC INT 126/2-C 140 H
Kondenzacijski kotao ecoCOMPACT sa spremnikom
VSC INT 196/2-C 150 H
Kondenzacijski kotao ecoCOMPACT sa spremnikom
VSC INT 246/2-C 170 H
Kondenzacijski kotao ecoCOMPACT sa spremnikom
VSC INT 306/2-C 200 H
Kondenzacijski kotao ecoCOMPACT sa spremnikom
VSC S INT 196/2-C 200 H
kom
1
15.728,98 23%
25%
11.796,74 14.509,98 kn
kom
1
17.925,99 23%
25%
13.444,49 16.536,73 kn
kom
1
18.518,98 23%
25%
13.889,24 17.083,76 kn
kom
1
20.453,51 23%
25%
15.340,13 18.868,36 kn
kom
1
19.802,19 23%
25%
14.851,64 18.267,52 kn
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
26
File Size
36 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content