close

Enter

Log in using OpenID

Bilten Montenegroberze

embedDownload
MJESEČNI BILTEN
Septembar 2013
Tržišna kapitalizacija (30.09.13.): 2.813.092.217 EUR
Promet: 4.033.060 EUR
Broj sklopljenih poslova: 557
www.mnse.me
Vijesti sa Montengroberze
Korporativne novosti
Blokiranje trgovine - EKLI
Obavještenje o isplati dividende
Zbog sprovođenja postupka istiskivanja manjinskih akcionara, izvršeno je blokiranje trgovine akcijama “Eko-lina” AD sa sjedištem u Bijelom Polju (simbol trgovine: EKLI), počev od
04.09.2013. godine.
Akcionarima “Zetatransa” AD uplatiće se
pripadajuća dividenda za poslovnu 2012. godinu, 10.09.2013. godine, preko NLB Montenegrobanke AD, u skladu sa odlukom Skupštine
akcionara “Zetatrans” AD od 14.06.2013. godine
o podjeli dobiti od 986.509,44 eura kroz dividende, što iznosi 0,1092 eura, neto za akciju.
Obavještenje o prijemu na Slobodno tržište
- VELE
Komisija za kotaciju Montenegroberze AD
Podgorica, na X elektronskoj sjednici održanoj
dana 04.09.2013.godine, razmatrala je i pozitivno riješila Zahtjev za prijem na Slobodno tržište
akcija emitenta: “VELEPRODAJA” AD NIKŠIĆ,
simbol trgovine: VELE.
Trgovanje hartijama emitenta “VELEPRODAJA”
AD NIKŠIĆ na Slobodnom tržištu akcija Montenegroberze AD počinje 09.09.2013.godine.
Obavještenje o umanjenju kapitala emitenta
“HIGIJENA” A.D. Podgorica
Emitent “HIGIJENA” A.D. (simbol trgovine: HIGP),
sa sjedištem u Podgorici, izvršio je umanjenje
kapitala poništenjem sopstvenih akcija.
Nakon ovih promjena ukupna kapitalna vrijednost Društva iznosi 647.167,6406€ ili 114.547
akcija, po nominalnoj vrijednosti od 5,6498€.
Obavještenje o brisanju emitenta “3M broker” A.D. Podgorica iz registra CDA
Emitent “3M broker” A.D. (simbol trgovine:
TRIM), sa sjedištem u Podgorici, izbrisan je iz
registra CDA.
Obavještenje o umanjenju kapitala emitenta
“MONETA” A.D. Podgorica
Društvo za upravljanje investicionim fondom
“Moneta” A.D. (simbol trgovine: MONP), sa
sjedištem u Podgorici, izvršio je umanjenje kapitala poništenjem sopstvenih akcija. Nakon
ovih promjena ukupna kapitalna vrijednost
Društva iznosi 411.078,6072€ ili 1.608 akcija, po
nominalnoj vrijednosti od 255,6459€.
Značajni događaji sa Montenegroberze
XXI redovna revizija indeksa MONEX20 i
MONEXPIF
Montenegroberza je izvršila XXI redovnu reviziju oba berzanska indeksa, u skladu sa metodologijom i propisanim kriterijumima koji su
korišćeni prilikom formiranja indeksa.
Parametri korišćeni prilikom revizije odnose se
na period od 15.09.2012. do 15.09.2013. god.
Nakon završene revizije u sastav indeksa
MONEX20 uvrštene su dvije kompanije:
Barska plovidba AD Bar (simbol trgovine:
PUTE) i
CMC AD Podgorica (simbol trgovine: INMR).
Nakon završene revizije u sastav indeksa
MONEX20 ne ulaze sljedeće kompanije:
Željeznička infrastruktura Crne Gore (simbol
trgovine: ZICG) i
Centrojadran AD Bar (simbol trgovine: CENB).
Dvije medalje za Montenegroberzu
Montenegroberza je na XX sportskim igrama
berzi iz centralne i istocne Evrope osvojila zlatnu medalju u košarci i srebrnu u fudbalu. Radomir Rudanovic, Djuro Rajkovic, Tripko Krgovic, Tomo Zizic i Filip Knezevic osvojili su zlatnu
medalju u košarci pobijedivši u finalu selekciju
Sarajevske berze. Nešto slabije prošao je fudbalski tim domaćeg tržišta kapitala u sledećem
sastavu: Đorđe Đurđić, Gojko Maksimović,
Boban Žunić, Rade Deretić, Nemanja Ivanović,
Filip Knežević, Bane Todorović i Đuro Rajković.
Crnogorsko tržište kapitala je na ovom
takmičenju imalo 21-og predstavnika, koji su se
pored fudbala i košarke nadmetali u različitim
sportskim disciplinama. Domaćin ovogodišnjih
spotskih igara berzi bila je Sarajevska berza,
od 13. do 15. septembra, a svoje predstavnike
na takmičenju imale su i Bosna i Hercegovina,
Turska, Poljska, Grčka, Mađarska, Austrija i Republika Srpska.
Obavještenje o uvećanju kapitala emitenta
“NAPREDAK” AD Kotor
Emitent “NAPREDAK” A.D. (simbol trgovine: NAKO), sa sjedištem u Kotoru, izvršio je
uvećanje kapitala registracijom emisije akcija,
po osnovu raspodjele dobiti.
Nakon ovih promjena ukupna kapitalna vrijednost Društva iznosi 17.398.087,920€ ili
193.312.088 akcija, po nominalnoj vrijednosti
od 0,09€.
Promjena naziva emitenta - JADB
Zbog pokretanja stečajnog postupka u akcionarskom društvu “JADRAN”, sa sjedištem u Baru
(simbol trgovine: JADB), izvršena je promjena
naziva društva i sada glasi - “JADRAN” u stečaju,
sa sjedištem u Baru.
adresa Moskovska 77, 81000 Podgorica telefon +382 20 229 710 fax +382 20 229 711 web www.mnse.me e-mail [email protected]
1. Promet i broj poslova
Ukupan promet ostvaren na Montenegroberzi u septembru iznosi oko
4. mil. eura, što predstavlja 12,53% manji promet u odnosu na prethodni mjesec. U poređenju sa septembrom prethodne godine, promet je
zabilježio pad vrijednosti od 42,74 %. Prosječan dnevni promet u septembru iznosio je oko 192 hilj. eura. Najveći dio prometa ili 58 %, ostvareno je na Berzanskom tržištu.
Tokom 21 dana trgovanja u septembru zaključeno je 557 poslova.
Prosječan dnevni broj poslova iznosio je 26, a 60 % od ukupnog broja
poslova zaključeno je na Slobodnom tržištu.
Promet
Broj poslova
Berzansko
tržište
Slobodno
tržište
Ukupno
Prosj. Dnevni
promet
Berzansko
tržište
Slobodno
tržište
Ukupno
Prosj. Dnevni
Br. poslova
Januar
940.660
393.545
1.334.204
78.483
250
295
545
32
Februar
697.701
378.504
1.076.204
53.810
212
318
530
26
Mart
712.563
482.224
1.194.787
56.895
197
480
677
32
April
1.910.277
1.977.441
3.887.718
176.714
243
434
677
31
Maj
539.449
516.561
1.056.010
66.001
192
264
456
28
Jun
1.568.305
815.481
2.383.786
119.189
242
204
446
22
Jul
1.049.419
506.162
1.555.581
70.708
176
260
436
22
365.513
4.245.092
4.610.605
209.573
145
398
543
22
2.326.953
1.706.107
4.033.060
192.050
225
332
557
26
2013
Avgust
Septembar
Kotacija - Septembar 2013
Promet
Br.poslova
Kapitaliz.
13 Jul Plantaže AD
82.216
27
27.318.613
Crnogorski Elektro. sistem.
3.973.270
57
66.510.479
Crnogorski Telekom AD
118.831
70
179.640.972
Prva banka CG AD
90
1
37.649.321
CMC AD Podgorica
10.962
13
6.158.365
Institut Simo Milošević
19
1
7.776.675
Jadransko brodogradilište
10.522
5
2.572.046
Kontejnerski ter i gen. ter
530.771
19
8.639.897
Luka Bar AD
49.988
15
6.125.131
Montecargo AD
479
1
1.536.452
Rudnik uglja AD
3.052
11
13.420.774
Zetatrans AD
1.394
3
6.700.043
Željeznički prevoz Crne
Gore
5.588
2
8.317.810
A lista
B lista
Struktura tržišta - Septembar 2013
Promet
Br.poslova
Količina
2.326.953
225
4.787.182
Obične akcije kompanija
924.185
145
924.185
Obične akcije PIF-ova
753.436
161
11.409.739
Obveznice
54.893
47
208.449
Podsegment slobodnog
tržišta akcija
26.407
21
42.657
Berzansko tržište
Obične akcije
Slobodno tržište
adresa Moskovska 77, 81000 Podgorica telefon +382 20 229 710 fax +382 20 229 711 web www.mnse.me e-mail [email protected]
Trgovinom akcijama 37 kompanije (ne uključujući akcije PIF-ova i obveznice), ostvareno je oko 3.2 mil. eura prometa ili 80 % ukupnog prometa i sklopljeno 349 poslova. Prosječan dnevni promet akcijama kompanija iznosio je oko 153 hilj. eura, a prosječan dnevni broj poslova 17.
Trgovinom akcijama PIF-ova, sklopljeno je 161 poslova, što predstavlja
29% ukupnog broja poslova i ostvaren promet od oko 753 hilj. eura.
Prosječan dnevni broj poslova sa akcijama PIF-ova iznosio je 8, dok je
prosječan dnevni promet iznosio oko 36 hilj. eura.
1.2. Hartije sa najvećim ostvarenim prometom
Emitent
Max
Min
Promet
Broj poslova
Tržišna
kapitaliz. 30.09.13.
CRNOGORSKI ELEKTROPRENOSNI SISTEM AD
0,4750
0,4230
1.730.592
57
66.510.479
HG BUDVANSKA RIVIJERA AD
4,3000
3,7000
456.087
15
12.947.781
CRNOGORSKI TELEKOM AD
3,9000
3,7102
453.994
70
179.640.972
“PRIMORJE” hotels & restaurants
3,9900
3,9900
199.500
1
10.821.997
JUGOPETROL AD KOTOR
9,2000
8,2501
135.612
20
40.332.243
Obične akcije
Oko 2.9 mil eura ili 92% od ukupnog prometa (ne uključujući akcije PIFova i obveznice), ostvareno je trgovinom akcijama Crnogorskog Elektroprenosnog sistema AD, akcijama HG Budvanska rivijera AD, akcijama
Crnogorskog Telekoma AD, akcijama “Primorje” hotels&restaurants AD, i
akcijama Jugopetrola AD.
1.2 Hartije sa najvećim rastom cijene
1.3. Hartije sa najvećim padom cijene
Najveći rast cijene u septembru, od 66,67 %, zabilježile su akcije
Društva za upravljanje fondom Moneta AD. Prva trgovina ovim akcijama zabilježena je krajem februara 2002. godine, kada su trgovane po
255,6500 eura po akciji.
Akcije emitenta Velika Plaža AD Ulcinj zabilježile su u septembru pad cijene od 57,89 %, pa je prosječna cijena u avgustu iznosila 11,1359 eura.
Emitent
31.08.13./
30.09.13.
30.09.12/
30.09.13.
Prosj. cijena
01.09.-30.09.13
DR. ZA UPR. FON. MONETA
66,67 %
74,83 %
1.250,0000
HTP VELIKA PLAŽA AD ULCINJ
-57,89 %
-47,37 %
11,1359
ZIF EUROFOND AD
40,63 %
-2,17 %
0,0072
AKTIVA INTEGRA AD PODGORI
-49,75 %
/
4,0200
IZBOR BAR AD
31,82 %
- 50,85 %
0,0023
HTP ONOGOŠT AD
-25,25 %
49,50 %
0,3114
DRUŠ. ZA MENDŽMENT,
POSLOVE I UPRAV. MIG
29,87 %
11,42 %
0,0372
LUKA BAR AD BAR
-20,07 %
-38,34 %
0,1271
JADRANSKO
BRODOGRADILIŠTE AD
MARINA AD BAR
-20,00 %
233,33 %
2,0000
23,08 %
Obične akcije
Emitent
31.08.13./
30.09.13.
30.09.12/ Prosj. cijena
30.09.13. 01.09.-30.09.13.
Obične akcije
26,98 %
1,4313
adresa Moskovska 77, 81000 Podgorica telefon +382 20 229 710 fax +382 20 229 711 web www.mnse.me e-mail [email protected]
2. PIF-ovi
U proteklom mjesecu najintenzivnija je bila trgovina akcijama FZU Trend
i akcijama ZIF Atlasmont. Trgovinom ovim akcijama sklopljeno je 78 %
poslova i ostvareno 97 % ukupnog prometa akcijama fondova. Najveću
tržišnu kapitalizaciju na 30. septembar 2013. godine, u iznosu od 13,52
mil. eura, dostigao je fond Trend.
Akcije ZIF Atlasmont i ZIF Eurofonda su u proteklom mjesecu zabilježile rast
vrijednosti, dok su akcije PIF Trend i ZIF Moneta zabilježile pad vrijednosti.
Najveći rast vrijednosti, od 40,62 %, ostvarile su akcije ZIF Eurofond, dok
najveći pad vrijednosti su ostvarile akcije PIF Trend u iznosu od 11,72 %.
Prosječna cijena
Max
Min
Promet
Broj poslova
Količina
Tržišna kapitalizacija
30.09.13.
FZU TREND AD
0,0848
0,0850
0,0700
721.142
92
8.506.168
13.523.301
ZIF ATLASMONT AD
0,0234
0,0250
0,0202
11.114
34
474.000
4.818.722
ZIF EURO-FOND AD
0,0072
0,0099
0,0064
16.291
11
2.253.744
2.449.430
ZIF MONETA AD
0,0278
0,0300
0,0240
4.889
24
175.827
3.852.020
Emitent
Slobodno tržište
Obične akcije
3. Indeksi
MONEX 20
MONEX PIF
Indeks MONEX 20 je u septembru zabilježio pad od 3,12 % i dostigao
vrijednost od 9.084,84 poena poslednjeg dana u mjesecu. U odnosu na
septembar prethodne godine, MONEX20 bilježi rast od 1,62 %.
Vrijednost indeksa MONEX PIF bilježi rast od 0,58 %, dok u odnosu
na septembar prethodne godine bilježi pad od 29,12 %. Poslednjeg
dana trgovine u septembar ove godine, njegova vrijednost je dostigla
2.832,94 poena.
MONEX 20
Vrijednost na 30.09.13.
9.084,84
MONEX PIF
Vrijednost na 30.09.13.
2.832,94
Apsolutna promjena
-292,20
Apsolutna promjena
16,25
% promjene
-3,12
% promjene
0,58
Maks. vijednost septembar 2013.
9.527,18
18.09.13.
Maks. vijednost septembar 2013.
2.996,04
12.09.13
Min. vrijednost septembar 2013.
9.084,84
30.09.13.
Min. vrijednost septembar 2013.
2.671,54
10.09.13.
Istorijska maks. vrijednost
48.617,08
07.05.07.
Istorijska maks. vrijednost
50.780,54
17.08.07.
918,57
11.04.03.
Istorijska min. vrijednost
959,53
02.02.03.
Istorijska min. vrijednost
adresa Moskovska 77, 81000 Podgorica telefon +382 20 229 710 fax +382 20 229 711 web www.mnse.me e-mail [email protected]
4. Promet i broj poslova članova
4.1. Promet članova
Tri najaktivnija člana berze u septembru , Bull & Bear broker - diler AD (55,66 %), CG Broker - Diler AD (26,42 %) i Hipotekarna banka AD (8,23 %)
učestvovali su sa 90,31 % u ukupnom prometu Berze.
Član
Kupovina
Prodaja
%
BULL & BEAR BROKER - DIL
3.047.435
1.442.367
55,66
356.022
1.775.348
26,42
8.088
8.680
0,21
CG BROKER-DILER AD
FIRST FINANCIAL BANK AD
GLOBAL BROKER-DILER
70.871
97.110
2,08
HIPOTEKARNA BANKA
275.444
388.251
8,23
0
0
0,00
INVEST BANKA MN
MARKETIVA BROKER-DILER
0
345
0,00
MARKET BROKER - DILER
16.100
29.402
0,56
NK BROKER
40.262
49.174
1,11
PODGORIČKI BROKER - DIL
171.844
178.381
4,34
VIP BROKER DILER
46.993
64.022
1,38
4.2. Broj poslova članova
Najveće učešće u broju sklopljenih poslova u septembru od 67,14 %, imale su brokerske kuće Bull & Bear broker - diler AD ( 41,02 %), NK broker AD
(14,72 %), i CG Broker-Diler AD (11,40 %).
Član
Kupovina
Prodaja
%
BULL & BEAR BROKER - DIL
272
185
41,02
CG BROKER-DILER
45
82
11,40
FIRST FINANCIAL BANK
20
3
2,06
GLOBAL BROKER-DILER
16
30
4,13
HIPOTEKARNA BANKA
25
27
4,67
INVEST BANKA MN
0
0
0,00
MARKETIVA BROKER-DILER
0
2
0,18
MARKET BROKER - DILER
27
54
7,27
NK BROKER
50
114
14,72
PODGORIČKI BROKER - DIL
45
29
6,64
VIP BROKER DILER
57
31
7,90
adresa Moskovska 77, 81000 Podgorica telefon +382 20 229 710 fax +382 20 229 711 web www.mnse.me e-mail [email protected]
5. Tržišna kapitalizacija
Ukupna tržišna kapitalizacija akcija, na dan 30.09.2013. godine, iznosi 2.813.092.217 €. U odnosu na septembar prethodne godine, kapitalizacija bilježi
rast od 1,95 %.
Tržišna kapitalizacija
30.09.2012.
2.759.148.728
31.10.2012.
2.784.302.845
30.11.2012.
2.840.412.365
31.12.2012.
2.902.823.247
31.01.2013.
2.885.676.769
28.02.2013.
2.922.075.757
31.03.2013.
2.873.569.440
30.04.2013.
2.850.189.657
31.05.2013.
2.739.241.644
30.06.2013.
2.791.131.368
31.07.2013
2.786.049.798
31.08.2013
2.765.435.030
30.09.2013
2.813.092.217
Članovi berze
e-mail
telefon
[email protected]
+382 20 664 310
[email protected]
+382 20 235 599
www.bullandbear.me
[email protected]
+ 382 20 230 490
www.cg-broker.me
[email protected]
+382 20 667 280
[email protected]
+382 20 407 917
[email protected]
+ 382 50 430 360
[email protected]
+ 382 40 220 044
VIP broker diler AD
Džordža Vašingtona 1, 81000 Podgorica
[email protected]
+ 382 20 229 500
www.vipbroker.net
Podgorički broker AD
Džordža Vašingtona 8, 81000 Podgorica
[email protected]
+ 382 20 205 365
www.pgbroker.me
Hipotekarna banka
Ul. Josipa Broza Tita 67, 81000 Podgorica
[email protected]
+382 077 700 196
First Financial bank AD
Ul 19. Decembar 5, 81000 Podgorica
[email protected]
+ 382 20 481 413
Marketiva broker diler AD
Bulevar Ivana Crnojevića 107, 81000 Podgorica
Bull & Bear broker diler AD
Bulevar Mihaila Lalića 5, 81000 Podgorica
CG Broker-Diler AD
Novaka Miloševa 12/2, 81000 Podgorica
Global broker diler AD
Njegoševa 45, 81000 Podgorica
Invest banka Montenegro AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.115 , 81000 Podgorica
Market broker diler AD
Rifata Burdžovića bb, 84000 Bijelo Polje
NK broker AD
Trg Slobode 10, 81400 Nikšić
web
www.ffbank.org
adresa Moskovska 77, 81000 Podgorica telefon +382 20 229 710 fax +382 20 229 711 web www.mnse.me e-mail [email protected]
Izvršni direktor
mr Gojko Maksimović
Poslovni sekretar
Jelena Bobičić Čović
SEKTOR TRŽIŠTA I RAZVOJA
Samostalni savjetnik za nadzor, listing i statistiku
Milanka Šćekić
Samostalni savjetnik za informacione tehnologije
Mirko Marković
SEKTOR ZAJEDNIČKIH POSLOVA
Samostalni savjetnik za finansijske poslove
Ljiljana Marojević
Samostalni savjetnik za marketing i odnose sa javnošću
mr Suzana Drinčić
Organi berze
Skupština
Odbor direktora
Izvršni direktor
Sekretar Berze
Komisija za kotaciju
Zoran Nikolić, Invest banka Montenegro AD, predsjednik
Nataša Bulajić, CG Broker - Diler AD, Podgorica
Milanka Šćekić, Montenegroberza AD, Podgorica
Radomir Rudanović, Crnogorska Komercijalna banka AD, Podgorica
Jadranka Glomazić, UDG, Podgorica
adresa Moskovska 77, 81000 Podgorica telefon +382 20 229 710 fax +382 20 229 711 web www.mnse.me e-mail [email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
2 827 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content