close

Enter

Log in using OpenID

Autoprijevoznici

embedDownload
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
Red.br.
Ime
Prezime
Adresa
Mjesto
1.
Emil
Alegić
Vinkovačka Cesta 115
31000 Osijek
2.
Zvonko
Bajić
Zelena Ulica 55
31000 Osijek
3.
Branko
Barić
Kapelska 41 A
31000 Osijek
4.
Tomislav
Barišić
Tvrđavica 111
31000 Osijek
5.
Mirko
Bašić
Osječka 4
31221 Osijek
Stranica 1 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
Naziv obrta
ALEGIĆ , OBRT ZA
PRIJEVOZ, PROIZVODNJU
I USLUGE, VL. EMIL
ALEGIĆ, BRIJEST,
VINKOVAČKA CESTA 115
BAJIĆ PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
ZVONKO BAJIĆ, BRIJEŠĆE,
ZELENA ULICA 55
TRANSPORT BARIĆ
USLUGE PRIJEVOZA, VL.
BRANKO BARIĆ, OSIJEK,
KAPELSKA 41 A
BARIŠIĆ TRANS
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
TOMISLAV BARIŠIĆ,
OSIJEK, TVRĐAVICA 111
BAŠIĆ PRIJEVOZNIČKA
DJELATNOST I RAD S
UTOVARIVAČEM, VL.
MIRKO BAŠIĆ,
JOSIPOVAC, OSJEČKA 4
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
6.
Stjepan
Birčić
Zelena Ulica 23
31000 Osijek
7.
Marko
Boban
Dravska 21
31220 Osijek
8.
Ivan
Bogut
Dalmatinska 19
31221 Osijek
9.
Darko
Bokun
Veliki Rastovac 19
31403 Vuka
10.
Andrija
Borozan
Srijemska 28A
31000 Osijek
Stranica 2 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
BIRČIĆ TRANS,
VL.STJEPAN
BIRČIĆ,BRIJEŠĆE, ZELENA
ULICA 23
BOBAN TRANSPORT
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
MARKO BOBAN,
VIŠNJEVAC, DRAVSKA 21
ALPA OBRT ZA PRIJEVOZ,
POLJOPRIVREDU I
TRGOVINU VL. IVAN
BOGUT, JOSIPOVAC,
DALMATINSKA 19
DOMINIK OBRT ZA
PRIJEVOZ I
GRAĐEVINARSTVO, VL.
DARKO BOKUN,
HRASTOVAC, VELIKI
RASTOVAC 19
A.B. BOROZAN PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT VL.
ANDRIJA BOROZAN,
OSIJEK, SRIJEMSKA 28A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
11.
Ivan
Borozan
Srijemska 28 A
31000 Osijek
12.
Kristina
Bosak-Jagić
Omladinska 134
31431 Čepin
13.
Drago
Brna
Josipa Bana Jelačića 26
31431 Čepin
14.
Antun
Buljević
Petra Svačića 1
31220 Osijek
15.
Marko
Bungić
Ljudevita Posavskog 10 A
31221 Osijek
Stranica 3 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
BOROZAN PRIJEVOZ, VL.
IVAN BOROZAN, OSIJEK,
SRIJEMSKA 28A
KROBOS OBRT ZA
PRIJEVOZ, PROIZVODNJU,
GRADITELJSTVO I
PRODAJU, VL. KRISTINA
BOSAK-JAGIĆ, ČEPIN,
OMLADINSKA 134
BRNA PRIJEVOZ
PRIJEVOZ TERETA, VL.
DRAGO BRNA, ČEPIN,
JOSIPA BANA JELAČIĆA 26
BULJEVIĆ TRANSPORTI,
VL.ANTUN BULJEVIĆ,
VIŠNJEVAC, PETRA
SVAČIĆA 1
MB USLUGE PRIJEVOZA,
VL. MARKO BUNGIĆ,
JOSIPOVAC, LJUDEVITA
POSAVSKOG 10 A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
16.
Predrag
Bura
Hrvatskih Gardista 26 C
31226 Erdut
17.
Dražen
Cepanec
Duga 96A
31216 Antunovac
18.
Žarko
Cvetanovski
Vukovarska Cesta 180
31000 Osijek
19.
Vjeran
Čulo
Podvinje 1
31000 Osijek
20.
Željko
Ćavar
Marjanska 44
31000 Osijek
Stranica 4 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
TERMIN TRANS
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
PREDRAG BURA, DALJ,
HRVATSKIH GARDISTA 26
C
CEPANEC PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. DRAŽEN
CEPANEC, IVANOVAC,
DUGA 96A
ŽARE - TRANS
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
ŽARKO CVETANOVSKI,
OSIJEK, VUKOVARSKA
CESTA 180
ČULO TRANS
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
VJERAN ČULO, OSIJEK,
PODVINJE 1
ĆAVARTRANS, VL. ŽELJKO
ĆAVAR, OSIJEK,
MARJANSKA 44
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
21.
Slavko
Ćosić
Biševska 20
31000 Osijek
22.
Josip
Dujmović
Osječka 38
31221 Osijek
23.
Tomislav
Erdeg
Josipa Kozarca 5
31206 Erdut
24.
25.
Željko
Zlatko
Erkapić
Erkapić
Kralja Zvonimira 327
Kralja Zvonimira 319 E
31431 Čepin
31431 Čepin
26.
Robert
Filaković
Vilajska 3
31000 Osijek
Stranica 5 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
ĆOSIĆ PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
SLAVKO ĆOSIĆ, OSIJEK,
BIŠEVSKA 20
DUJO PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. JOSIP
DUJMOVIĆ, JOSIPOVAC,
OSJEČKA 38
ERDEG PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
TOMISLAV ERDEG, DALJ,
J. KOZARCA 5
ERKAPIĆ ŠPED PRIJEVOZ
TERETA, VL. ZLATKO
ERKAPIĆ, ČEPIN, KRALJA
ZVONIMIRA 319 E
R.F. AUTO TRGOVAČKI I
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
ROBERT FILAKOVIĆ,
OSIJEK, VILAJSKA 3
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
27.
Stjepan
Filaković
Vilajska 3
31000 Osijek
28.
Antun
Grabić
Matije Gupca 1A
31431 Čepin
29.
Miljenko
Grabić
Kralja Zvonimira 41
31216 Antunovac
30.
Zoran
Iličević
Baranjska 21
31000 Osijek
31.
Miran
Ivković
Dalmatinska 17
31221 Osijek
Stranica 6 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
FS PRIJEVOZ USLUGE
PRIJEVOZA, VL. STJEPAN
FILAKOVIĆ, OSIJEK,
VILAJSKA 3
GRABIĆ PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
ANTUN GRABIĆ, ČEPIN,
MATIJE GUPCA 1 A
GRABIĆ PRIJEVOZ,
VL.MILJENKO GRABIĆ,
ANTUNOVAC, KRALJA
ZVONIMIRA 41
TRANSPORT ILIČEVIĆ
USLUGE U PRIJEVOZU,VL.
ZORAN ILIČEVIĆ, OSIJEK,
BARANJSKA 21
IVKOVIĆ TRANSPORT
USLUGE PRIJEVOZA,
VL.MIRAN IVKOVIĆ,
JOSIPOVAC,
DALMATINSKA 17
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
32.
Dražen
Jakšić
Reisnerova 167
31000 Osijek
33.
Nikola
Jazić
Vladimira Nazora 38
31215 Ernestinovo
34.
Božo
Jurić
Petra Zrinskog 16
31207 Osijek
35.
Željko
Jurić
Vijenac Lipa 30
31000 Osijek
36.
Siniša
Kasum
Lošinjska 45
31000 Osijek
Stranica 7 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
J.D.I. TRANSPORTI OBRT
ZA PRIJEVOZ ROBE, VL.
DRAŽEN JAKŠIĆ, JOSIP
STRUJIĆ I IVICA LULIĆ,
OSIJEK, REISNEROVA 167
JAZIĆ PRIJEVOZ,
VL.NIKOLA JAZIĆ,
ERNESTINOVO,
VLADIMIRA NAZORA 38
AUTOPRIJEVOZNIK, VL.
BOŽO JURIĆ, TENJA,
PETRA ZRINSKOG 16
JURIĆ PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
ŽELJKO JURIĆ, OSIJEK,
VIJENAC LIPA 30
RAVANELI PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
SINIŠA KASUM, OSIJEK,
LOŠINJSKA 45
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
37.
Dario
Klibert
Vijenac Petrove Gore 5
31000 Osijek
38.
Josip
Knežević
Psunjska 54
31431 Čepin
39.
Velimir
Knežević
Martina Divalta 119
31000 Osijek
40.
Franjo
Livaja
Osječka 21 B
31000 Osijek
41.
Hoselito
Lončarić
Osječka 117A
31221 Osijek
Stranica 8 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
KLIBERT-TRANSPORT
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
DARIO KLIBERT, OSIJEK,
VIJENAC PETROVE GORE
5
KNEŽEVIĆ PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
JOSIP KNEŽEVIĆ, ČEPIN,
PSUNJSKA 54
OS LINE OBRT ZA
PRIJEVOZ, VL. VELIMIR
KNEŽEVIĆ, OSIJEK,
MARTINA DIVALTA 119
VELEBIT OBRT ZA
PRIJEVOZ STVARI I
ŠUMARSKE USLUGE, VL.
FRANJO LIVAJA, TENJA,
OSJEČKA 21 B
HD PRIJEVOZ OBRT ZA
PRIJEVOZ I OSTALE
USLUGE, VL. HOSELITO
LONČARIĆ, JOSIPOVAC,
OSJEČKA 117A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
42.
Viktor
Lovrić
Vrtna Ulica 91
31000 Osijek
43.
Josip
Lukenda
Šumska 12
31000 Osijek
44.
Marko
Lukenda
Šumska 12
31000 Osijek
45.
Miroslav
Marinčić
G. Vasiljevića 30
31215 Šodolovci
46.
Martina
Marković
Osječka 161
31221 Osijek
Stranica 9 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
LO-VI PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. VIKTOR
LOVRIĆ, BRIJEŠĆE,
VRTNA 91
LUKENDA TRANSPORT,
VL. MARKO LUKENDA I
JOSIP LUKENDA, OSIJEK,
ŠUMSKA 12
LUKENDA TRANSPORT,
VL. MARKO LUKENDA I
JOSIP LUKENDA, OSIJEK,
ŠUMSKA 12
MARINČIĆ PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI I
POLJOPRIVREDNI OBRT
VL. MIROSLAV MARINČIĆ,
KOPRIVNA, G.
VASILJEVIĆA 30
MARKAN OBRT ZA
PRIJEVOZ I TRGOVINU, VL.
MARTINA MARKOVIĆ,
JOSIPOVAC, OSJEČKA 161
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
47.
Tomislav
Matan
Dore Pejačević 15
31207 Osijek
48.
Mirko
Matić
Murterska 36
31000 Osijek
49.
Marcel
Matijević
Ulica Papuka 24
31431 Čepin
50.
Mile
Matković
Plješevička 28
31000 Osijek
51.
Dragan
Matković
Biševska 4
31000 Osijek
52.
Srećko
Međugorac
Vinogradska 62 G
31000 Osijek
Stranica 10 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
MATAN PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. TOMISLAV
MATAN, TENJA, DORE
PEJAČEVIĆ 15
INTERCRO PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. MIRKO MATIĆ,
OSIJEK, MURTERSKA 36
MATIJEVIĆ USLUGE
PRIJEVOZA, VL. MARCEL
MATIJEVIĆ, ČEPIN, ULICA
PAPUKA 24
MATKOVIĆ PRIJEVOZ
USLUGE U PROMETU, VL.
MILE MATKOVIĆ, OSIJEK,
PLJEŠEVIČKA 28
MATA PRIJEVOZ USLUGE
PRIJEVOZA, OSIJEK,
BIŠEVSKA 4
METROS PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. SREĆKO
MEĐUGORAC, OSIJEK,
VINOGRADSKA 62 G
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
53.
Josip
Mijatović
Osječka 10
31207 Tenja
54.
Boris
Milaković
Biševska 11
31000 Osijek
55.
Ivica
Miličević
Omladinska 1
31431 Čepin
56.
Predrag
Nikolić
N.š. Zrinskog 31
31220 Osijek
57.
Mario
Ogrebić
Ćićarijska 4
31000 Osijek
Stranica 11 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
STAR LINE PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. JOSIP
MIJATOVIĆ, OSIJEK,
HRVATSKE REPUBLIKE
19/1
DAFRA OBRT ZA
PRIJEVOZ, VL. BORIS
MILAKOVIĆ, OSIJEK,
BIŠEVSKA 11
TRANSPORT ŠIMUN
MILIČEVIĆ PRIJEVOZ
CESTOM U UNUTARNJEM I
VANJSKOM PROMETU, VL.
IVICA MILIČEVIĆ, LIVANA,
OMLADINSKA 1
DISA PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. PREDRAG
NIKOLIĆ, VIŠNJEVAC, N.Š.
ZRINSKOG 31
OGREBIĆ PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
MARIO OGREBIĆ, OSIJEK,
ĆIĆARIJSKA 4
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
58.
Zdenko
Orešković
J.J. STROSSMAYERA 9
31000 Osijek
59.
Ante
Oroz
Kralja Tomislava 123
31431 Čepin
60.
Saša
Osmanagić
Vij. I. Meštrovića 1 D
31000 Osijek
61.
Damir
Ozimec
Vladimira Nazora 15
31215 Ernestinovo
62.
Nenad
Pavlica
Dubrovačka 8
31000 Osijek
Stranica 12 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
OREŠKOVIĆ TRANS OBRT
ZA USLUGE U PRIJEVOZU,
VL.ZDENKO OREŠKOVIĆ,
OSIJEK,
J.J.STROSSMAYERA 9
OROZ - TRANSPORT
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
ANTE OROZ, ČEPIN,
KRALJA TOMISLAVA 123
MMS PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. SAŠA
OSMANAGIĆ, OSIJEK, VIJ.
I. MEŠTROVIĆA 1D
OZIMEC PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
DAMIR
OZIMEC,ERNESTINOVO,
VLADIMIRA NAZORA 15
PAVLICA PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
NENAD PAVLICA, OSIJEK,
DUBROVAČKA 8
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
63.
Božo
Penić
Eugena Kvaternika 18
31220 Osijek
64.
Jure
Perić
Ulica Papuka 22
31431 Čepin
65.
Mario
Perković
B. Kašića 24
31000 Osijek
66.
Tihomir
Petric
Matije Gupca 19
31221 Osijek
67.
Damir
Plačko
Vukovarska Cesta 126 A
31000 Osijek
Stranica 13 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
PENIĆ TRANSPORT
USLUGE U PRIJEVOZU,
VL.BOŽO PENIĆ,
VIŠNJEVAC, EUGENA
KVATERNIKA 18
PERIĆ TRANSPORTI
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
JURE PERIĆ, ČEPIN, ULICA
PAPUKA 22
MARAC DRVA
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
MARIO PERKOVIĆ,
OSIJEK, B. KAŠIĆA 24
PETRIC PRIJEVOZ
USLUGE U PROMETU, VL.
TIHOMIR PETRIC,
JOSIPOVAC, M. GUPCA 19
PLAJA PRIJEVOZI
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
DAMIR PLAČKO, OSIJEK,
VUKOVARSKA 126 A
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
68.
Momir
Popadić
Vinogradska 62 F
31000 Osijek
69.
Zdravko
Radan
Pleternička 18
31000 Osijek
70.
Miodrag
Radić
Branka Radičevića 12
31000 Šodolovci
71.
Stipe
Rašić
Lopudska 43
31000 Osijek
72.
Vlado
Ravlić
Vrtna 21
31000 Osijek
Stranica 14 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
POPADIĆ PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. MOMIR
POPADIĆ, OSIJEK,
VINOGRADSKA 62 F
RADAN PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
ZDRAVKO RADAN, OSIJEK,
PLETERNIČKA 18
RADIĆ TRANSPORTI
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
MIODRAG RADIĆ,
ŠODOLOVCI, BRANKA
RADIČEVIĆA 12
RAŠIĆ PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
STIPE RAŠIĆ, OSIJEK,
LOPUDSKA 43
TRANSATLANTIK RAVLIĆ
USLUGE U PROMETU I
RADNIM STROJEM, VL.
VLADO RAVLIĆ, OSIJEK,
VRTNA 21
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
73.
Cvitan
Ravlić
Slavonska 7
31000 Osijek
74.
Milan
Rudež
Vinogradska 197
31000 Osijek
75.
Damir
Rukavina
Vojlovica 40
31000 Osijek
76.
Branko
Samardžija
Josipa Glibušića 150
31226 Erdut
77.
Zlatko
Sekereš
Sjenjak 77
31000 Osijek
Stranica 15 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
RAVLIĆ TRANS
PRIJEVOZNIČKA
DJELATNOST, VL. CVITAN
RAVLIĆ, OSIJEK,
SLAVONSKA 7
RUDEŽ TRANS
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
MILAN RUDEŽ, OSIJEK,
VINOGRADSKA 197
RUKAVINA PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. DAMIR
RUKAVINA,
BRIJEST,VOJLOVICA 40
SAMARDŽIJA
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
BRANKO SAMARDŽIJA,.
DALJ, JOSIPA GLIBUŠIĆA
150
SEKEREŠ PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. ZLATKO
SEKEREŠ, OSIJEK,
SJENJAK 77
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
78.
David
Sentkiralj
Dravska 4
31431 Čepin
79.
Josip
Sluganović
Vrtna Ulica 47
31000 Osijek
80.
Zlatko
Stipić
Dravska Obala 3
31000 Osijek
81.
Slađana
Stipić
Dravska Obala 3
31000 Osijek
82.
Milenko
Sušac
Pakračka 8
31000 Osijek
Stranica 16 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
SENJE PROMET OBRT ZA
PRIJEVOZ I USLUGE
,VL.DAVID
SENTKIRALJ,ČEPIN,DRAV
SKA 4
AUTOPRIJEVOZ
SLUGANOVIĆ,
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
JOSIP SLUGANOVIĆ,
BRIJEŠĆE, VRTNA ULICA
27
STIPIĆ TRANS
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
ZLATKO STIPIĆ, OSIJEK,
DRAVSKA OBALA 3
STIPIĆ OBRT ZA
PRIJEVOZ, TRGOVINU I
USLUGE, VL. SLAĐANA
STIPIĆ, OSIJEK, DRAVSKA
OBALA 3
AUTOPRIJEVOZ SUŠAC,
VL. MILENKO SUŠAC,
OSIJEK, PAKRAČKA 8
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
83.
Ljupko
Šakić
Čepinska 6
31000 Antunovac
84.
Jerko
Tomas
Psunjska 27
31431 Čepin
85.
Ivan
Tomičić
Vojlovica 22
31000 Osijek
86.
Verica
Tonković
Ruđera Boškovića 1B
31431 Čepin
87.
Jandrija
Topalović
Ivana Adamovića 58 B
31431 Čepin
Stranica 17 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
ŠAKIĆ-PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT VL.
LJUPKO ŠAKIĆ,
IVANOVAC, ČEPINSKA 6
TOMAS PRIJEVOZ
USLUGE U PROMETU, VL.
JERKO TOMAS, ČEPIN,
PSUNJSKA 27
TOMIČIĆ TRANS OBRT ZA
USLUGE PRIJEVOZA,
VL.IVAN TOMIČIĆ, OSIJEK,
VOJLOVICA 22
T - TOURS PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. VERICA
TONKOVIĆ, ČEPIN,
RUĐERA BOŠKOVIĆA 1B
TOP EKSPRES
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
JANDRIJA TOPALOVIĆ,
ČEPIN, IVANA ADAMOVIĆA
58B
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
88.
Marijo
Uzelac
Bizovačka 47
31221 Osijek
89.
Jasenka
Vidmar
Bračka 66
31000 Osijek
90.
Branimir
Vinković
Bednjanska 28
31000 Osijek
91.
Mario
Vučemilović- Šimunović
A.starčevića 84
31216 Antunovac
92.
Ivan
Zeljko
Svete Ane 74
31000 Osijek
Stranica 18 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
MAXI PRIJEVOZ,
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
MARIJO UZELAC,
JOSIPOVAC, BIZOVAČKA
47
VIDMAR PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
JASENKA VIDMAR,
OSIJEK, BRAČKA 66
BRANIMIR PRIJEVOZ
PRIJEVOZNIČKI OBRT, VL.
BRANIMIR VINKOVIĆ,
OSIJEK, BEDNJANSKA 28
AUTO STOP, OBRT ZA
PRIJEVOZ I TRGOVINU, VL.
MARIO
VUČEMILOVIĆ-ŠIMUNOVIĆ
, ANTUNOVAC, ANTE
STARČEVIĆA 84
IVANŠPED PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. IVAN ZELJKO,
TENJA, SVETE ANE 74
Aida v1.0
Izvod iz evidencije članstva
Broj zapisa: 96
93.
Velimir
Zeljko
Vukovarska Cesta 124
31000 Osijek
94.
Darko
Zubaj
Marina Držića 53
31431 Čepin
95.
Saša
Žulj
Svetog Leopolda B.mandića
226
31000 Osijek
96.
Goran
Županić
Dalmatinska 5
31000 Osijek
Broj zapisa: 96
Stranica 19 od 19
Dokument generiran: 12.02.2014. @ 06:49:05
VE-ZE ŠPED, VL. VELIMIR
ZELJKO, OSIJEK,
VUKOVARSKA CESTA 124
DRIVE OBRT ZA USLUGE
PRIJEVOZA, KROJAČKE
USLUGE I
GRAĐEVINARSTVO, VL.
DARKO ZUBAJ, ČEPIN,
MARINA DRŽIĆA 53
ŽULJ BAGERSKE I
PRIJEVOZNIČKE USLUGE,
VL. SAŠA I JOSIP ŽULJ,
ČEPIN, ŽELJEZNIČKA 27
GORAN PRIJEVOZNIČKI
OBRT, VL. GORAN
ŽUPANIĆ, OSIJEK,
DALMATINSKA 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
37
File Size
416 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content