close

Enter

Log in using OpenID

Delta PRO PRO PACK.pdf

embedDownload
pro & pro pack
Upute za instaliranje, rad i
održavanje
664Y4300.C
EN • 1
Sadržaj
Sigurnosni naputci
3
Električno povezivanje
17
Tko treba pročitati ove upute
3
Električno povezivanje kotla
Simboli
3
Upravljačke jedinice
Preporuke
3
Instalacija visoko ili nisko temperaturnog grijanja pomoču
upravljačkih jedinica
Certifikati
3
Značajku BMV uljnog plamenika
Važni naputci
3
Opis BMV uljnog plamenika
20
Postavke BMV uljnog plamenika
20
Opis
4
17
18
18
20
Principi rada
4
Značajke BG 2000-s plin. plamenika
Standardna oprema
4
ACV BG 2000-S premix plamenik
21
Dodatna oprema
4
Postavke BG 2000-S plinskog plamenika
21
Konstrukcijske značajke
4
Plinske kategorije
22
Opis kotla
4
Puštanje u pogon i održavanje
Korisnički vodič
6
21
24
Punjenje tople vode i kruga grijanja
24
Korištenje kotla
6
Puštanje u rad kotla
24
Pritisak kruga grijanja
6
Preporuke
24
Upoznavanje upravljačke ploče
6
Održavanje kotla
24
Blokada uljnog ili plinskog plamenika
7
Održavanje plamenika
24
Održavanje sigurnosnih uređaja
24
Tehničke karakteristike
8
Općenito
8
Pražnjenje kotla
24
Maksimalni uvjeti rada
8
Pražnjenje kruga grijanja
24
Opće karakteristike
8
Pražnjenje kruga STV
24
Performanse sanitarne tople vode
8
Rezervni dijelovi
Ploča komore plamenika za uljni ili plinski plamenik
8
Dimenzije
9
Instalacija
10
Kotlovnica
10
Spojni kit za fasadni spoj dimovoda
10
B23 povezivanje dimovoda
10
Vrste dimovodnog povezivanja
11
Pribor za dimovodno povezivanje
13
Povezivanje sanitarne tople vode
14
Povezivanje grijanja
15
ACV BMV uljni plamenik
16
ACV BG 2000-S Plinski plamenik
16
664Y4300.C
EN • 2
na kraju ovih uputa
Sigurnosni naputci
Tko treba pročitati ove upute
- Projektant / savjetnik
- korisnik
- instalater
- serviser
• Potrebno je da uređaj isključite iz el. energije prije izvršavanja bilo
kakovih radnji oko njega.
• Korisnik ne smije pokušavati ostvariti pristup komponentama
unutar kotla ili upravljačke ploče.
Simboli
Certifikati
Proizvodi su primili EC certifikat u skladu sa
standardima na snazi u različitim zemljama (europskih normi 92/42/EEC
" zahtjeva učinkovitost ", 90/396/EEC "aparata na plinovita goriva").
Ovi proizvodi su također nagrađeni belgijskim "HR +"
(plinski bojler) i "OPTIMAZ" (ulje bojleri) naljepnice.
Osnovni instrukcije za ispravan
rad instalacije
Osnovne upute za sigurnost
osoba i okoliša
Opasnost od električnog
udara
Opasnost od opeklina
Važvi naputci
Preporuke
AKO OSJETITE PLIN:
-
• Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije instalacije i
puštanja kotla u rad
Odmah zatvorite dovod plina.
Prozračite prostoriju (Otvorite prozore).
Ne koristiet električne uređaje i nedirajte prekidače.
Obavijestite vašeg distributera plina ili montera (odmah).
Ova dokumentacija se dostavlja sa uređajem i mora biti pohrenjena
na sigurnom mjestu.
• Zabranjeno je modificirati unutrašnjosti aparata na bilo koji način,
bez prethodnog pismenog odobrenja proizvođača.
Monter mora uraditi montažo, puštanje u pogon i održavanje u
skladu s postojećim standardima.
• kotao mora biti instaliran od strane osposobljenog montera, u
skladu sa važećim lokalnim standardima.
ACV ne priznaje odgovornost za štetu nastalu radi nestručne
montaže, ili zamjenu dijelova sa onima koje nije odobrio ACV.
• Nepoštivanje ovih uputa može rezultirati tjelesne ozljede
ili opasnost od zagađenja okoliša.
• Kako bi se osigurali siguran rad kotla, važno je da
ga servisira osoba ovlaštena od strane proizvođača.
• Ako postoji problem obratite se monteru za savjet.
ACV ima pravo izmjene tehničkih uputa i specifikacija bez
prethodnih upozorenja.
• Unatoč strogim standardima kvalitete koji se odnose na ACV
aparate tijekom proizvodnje, inspekcije i transporta, kvarovi se
pojavljuju. Molimo obavijestite svojeg prodavača o grešakama.
Razlika u dijelovima i dodatnoj opremi ovisi o dobavljaču.
• Dijelovi se mogu zamijeniti samo sa orginalnima. Na kraju
uputa se nalazi popis rezervnih dijelova i njihove kataloške šifre..
• BG 2000-S plinski plamenici su unaprijed podešeni u tvornici za
prirodni plin [ekvivalent G20].
• Posebni propis u Belgiji:
CO2, protok plina, zraka i protoka zraka / opskrbe plinom parametri su
podešeni u tvornici i ne mogu se mijenjati u Belgiji.
664Y4300.C
EN • 3
Opis
Princip rada
Konstrukcijske značajke
Kotao Delta Pro je visoke učinkoviti proizvođač sanitarne tople vode
pomoću indirektnog prijenosa topline zbog tehnologije Spremnik-uSpremniku.
Oplata
U središtu Delta Pro je od nehrđajućeg čelika cilindar kroz koji
prolaze dimne cijevi. Te je okružen plaštom koja sadrži kotlovsku
vodu (neutralna tekućina). Vanjski plašt se proteže sve do ložišta i
cijevi dimnih plinova. Površina topline je, dakle, veće od one
tradicionalne direktne pripreme tople vode.
Tijelo bjlera
Plinski ili uljni plamenik zagrijava primarnu tekućinu koja posredno
zagrijava spremnik od nehrđajućeg čelika sa sanitarnom toplom
vodom. Kao i kod svih sustava Spremnik-u-Spremniku cilindar je
svom svojom visinom valovit i spojen sa instalacijom tople i hladne
vode.
Činjenica da je cilindar svojom površinom aktivan, te da nije u
kontaktu s intenzivne topline i plamena plamenika sprečava
stvaranje razmjera. Taj otpor razmjera, zajedno sa anti-korozivnim
svojstva nehrđajućeg čelika znači da žrtvene anode nisu potrebne..
Kod Delte Pro je glavna prednost u odnosu na ostale toplovodne
kotlove: što vruću vodu iz primarnog kruga, možemo koristiti za
grijanje
Standardna oprema
Spremnik-u-Spremniku izmjenjivač topline
Unutarnji prstenasti spremnik je konstruiran od krom/nikal 18/8 nehrđajučeg
čelika i ima veliku površinu izmjenjivača za brzo zagrijavanje vode. Valovitog
je obljika cijelom svojom površinom zaštičenim proizvodnim procesom i u
potpunosti je argonski zavaren koristeći TIG (Tungsten Inert Gas) metodu.
Krug dimnih plinova
To uključuje:
• Dimne cijevi:
DElTA Pro modeli sadrže, ovisno o njihovoj sanzi 4 ili 8 čelićnih dimnih cijevi
promjera 64 mm. Svakoja cijev je opremljena s turbulatorom od nehrđajučeg
čelika za podoljšanje topliske raznjene i smanjenju temperature dimnih
plinova.
• Zatvorenoj komori izgaranja:
Komora za izgaranja kod svih modela DElTA Pro je pozpuno hlađena
vodom.
Tijelo kotja je potpuno izolirano tvrdom poliuretanskom pijenom sa
visokim koeficijentom toplinske izolacije, poprskana bez korištenja CFC-a.
prekidač on/off
selektor ljeto/zima
termostat podesiv od 60 °C do 90 °C
termo manometar
limitator (auto-reset) 95 °C
ručni reset sigurnosni termostat 103 °C
sigurnosni ventil primarnog kruga 3 Bar
sigurnosni ventil STV 7 Bar
Ispustni ventil
tijelo izolirano sa poliuretanskom pijenom
Opis kotla
Delta Pro 25/45/55 & Pro Pack 25/45
1. Dimna redukcija salaganim pristupom za servisera
2. Tvrda poliuteranska izolacija
3. PVCC sonda na spoju hladne vode
4. Lampica kontrolnog termostata i termometra
5. Ploča na komori plamenika s izolacijom od
vatrostalno keramičkih vlakana
6. 95 °C limitator i tipka ručnog sigurnosnog termostata
7. Dimne cijevi
8. Turbulatori
9. Spremnik STV od nehrđajučeg čelika
10. Primarni krug (grijanje)
11. Komora za sagorijevanje
11. Podnožje
13. Grijanje polaz
14. Grijanje povrat
15. Sanitarna topla voda izlaz
16. Sanitarna hladna voda ulaz
17. Sigurnosni ventil STV [7 bar]
18. Sigurnosni ventil primar [3 bar]
19. Dimni priključak Ø 100 mm
20. Ispusni ventil
Delta Pro Pack modeli 25/45/55 imaju
sljedeče komponente:
- prekidač on/off
- selektor ljeto/zima
- termostat podesiv od 60 °C do 90 °C
- termo manometar
- limitator (auto-reset) 95 °C
- ručni reset sigurnosni termostat 103 °C
- sigurnosni ventil primarnog kruga 3 Bar
- sigurnosni ventil STV 7 Bar
- 4 putni ventil (servomotor dostupan kao opcija)
- cirkulaciona pumpa s aut. odzračnim ventilom
- ekspanzijska posuda primar 10 litre
- ekspanzijska posuda STV 2 litre
- Ispustni ventil
- tijelo izolirano sa poliuretanskom pijenom
Dodatna oprema
Delta Pro Pack 25/45
21. Ekspanzijska posuda STV [2 litres]
22. Cirkulaciona pumpa s automatskim odzračnim
ventilom
23. 4-putni mješajuči ventil (opcija servo motor)
24. Ekspanzijska posuda grijanja [10 litres]
Delta Pro 25/45 & Pro Pack 25/45
- Kit za balansiranje protoka (osim za Delta Pro 55)
- Control Unit kit (samoDelta Pro Pack )
- Servomotor (samo Delta Pro Pack )
664Y4300.C
Tijelo bojlera sadrži primarni krug koji je izrađen od čelika STW 22 . koji je ispitan
na pritisku od 4.5 bar-a (max. Radni pritisak = 3 bar).
Izolacija
Delta Pro modeli 25/45/55 imaju
sljedeče komponente:
-
Kotao je prekroven čeličnom oplatom koja je očišćena i fosfatirana prije emajliranja
na temperaturi od 220 °C.
EN • 4
Opis
Delta Pro 25/45/55 modeli
14
13
17
1
15
2
6
19
7
3
16
8
18
9
4
10
11
5
20
12
Delta Pro Pack 25/45 modeli
21
14
22
13
17
1
23
15
2
6
19
7
3
16
8
18
9
4
24
10
11
5
664Y4300.C
20
12
EN • 5
Korisnički vodić
Korištenje kotla
Upoznavanje kontrolne ploče
Molimo Vas da se vaš sustav servisira svake godine od
strane ovlaštene osobe. Češće servisiranje može biti
potrebno, ovisno o korištenju kotla. Ako je to slučaj, obratite
se svojem Instalateru za uputa.
Startanje plamenika:
U normalnim uvjetima rada, plamenik počinje automatski čim
temperatura kotla padne ispod podešene.
1 - Kontrolni termostat
Ako je kotao se koristi samo za proizvodnju tople vode, kotao
temperatura svibanj biti usklađena između 60 ° C i 90 ° C.
Ukoliko se koristi kotao za toplu vodu i grijanje, kotao s kontrolom
termostat općenito će biti postavljena na 80 ° C za optimalnim
radnim uvjetima.
2 – Glavni prekidać
Ovaj prekidač se koristi za pokretanje i gašenje kotla.
3 – Senektor ljeto/zima
Služi za pokretanje i gašenje kruga grijanja (ako je direktno povezan sa
kotlom)
Prije servisiranje isključite kotao iz električog napajanja.
I prekidač na upravljačkij ploči stavite u položaj “OFF”.
Pritisak kruga grijanja
Tlak vode grijanja mora biti najmanje 1 bar i mora biti redovito
provjeravan od strane krajnjeg korisnika. Uvijek provjerite je li
uređaj isključen kada je punjenje sistema. Da biste to učinili,
koristite ON / OFF prekidač. Za daljnje informacije, molimo
kontaktirajte instalatera.
Sigurnosni ventil je ugrađen u aparat. Ako je pritisak instalacije
veći od 3 bara, ovaj ventil se otvara i vode iz sistema je isušen
van. Ako se to dogodi, obratite se instalateru.
4 – Termomanometar
Ovaj pokazivač pokazuje temperaturu i pritisak vode u primarnom krugu kotla.
Temperatura nesmije prelaziti 90 °C. Ako je veća od te, kotao se mora
ugasiti i provjeriti kontrolni termostat. Ako se problem nastavi pozovite
servisera. Pritisak nesmije pasti ispod 1 bar.
Ako se ponovi pogledajte “Pritisak kruga grijanja” na ovoj stranici .
5 - ACV kontrolna jedinica (opcija)
Prostor za kontrolni uređaj.Provjerite dali imate tu opciju.
6 – Reset tipka sigurnosnog termostata
Ako temperatura bojlera prekorači 103 °C, ovaj sigurnosni uređaj će ugasiti
kotao i uključit če se lampica koja upozorava da je došlo do pregrijavanja.
Kako bi resetirali kotao temperatura u njemu mora biti ispod 60 °C. Skinite
poklopac i pritisnite tipku za resetiranje te vratite poklopac. Ako se ista greška
ponavlja ugasite kotao i pozovite servisera.
Voda iz sigurnosnog ventila može biti vrela, te može
uzrokovati teške opekotine
1
5
2
4
664Y4300.C
6
EN • 6
3
Korisnički vodić
Blokada uljnog ili plinskog plamenika
Signalizacijska lampica na plameniku pokazuje blokadu.
Pričekajte pet minuta i resetirajte plamenil pritiskom tipke “RESET” koja se
nalazi na plameniku
Ako uljni ili plinski plamenik ne rade isklučite kotao iz električne mreže
prije resetiranja sigurnosnog termostata na kontrolnoj ploči.
Ako se plamenik ne restarta provjerite dali ima struje i dali ima ulja ili plina , ako
je sve to u redu pozovite servisera.
PRITISNI
Tipka za reset
Pričekajte da se temperatura spusti ispod 60 °C prije
Pnovnog uključivanja.
Ako se problem nastavlja, molimo kontaktirajte servisera.
Startanje plamenika:
U normalnim uvjetima rada, plamenik počinje automatski čim
temperatura kotla padne ispod podešene.
Kako bi provjerili da vaš sustav radi ispravni, molimo vas da ga
servisirate redovito od strane ovlaštenog servisera prije sezone
grijanja..
ACV BMV1 (FV) & BMV2 (FV) uljni plamenik
Održavanje plamenika
Za sve plamenike molimo koristite dio o održavanju i popravcima plamenika
ukoju se nalazi u uputama od plamenika.
ACV BG 2000-S premix plinski plamenik
664Y4300.C
EN • 7
Tehničke karakteristike
Općenito
Ploča komore plamenika
[Uljni ili plinski]
Kotao se isporučuje potpuno sastavljen na paleti te je obložen zaštitnom folijom.
Nakon otpakiranja provjerite da nije došlo do oštečenja u transportu. Za
transportne svrhe dimenzija i težine se nalaze u nastavku:
Ploča komore izgaranja ima 4 rupe (M 8) za montažu plamenika. Koja je
zaštičena od toplinepomoču izolacije.
Maksimalni radni uvjeti
53
53
Max. Radni tlak (spremnik pun vode)
- Primarni krug:
3 bar
- Sekundarni krug:
10 bar
Pritisak ispitivanja (spremnik pun vode)
- Primarni krug:
4.5 bar
- Sekundarni krug:
13 bar
Ø 112
Radna temperatura
- Max. temperatura: 90°C
4x Ø 6,5 (M8)
Kvaliteta vode
• Klirid:
< 150 mg/l
• 6 ≤ ph ≤ 8
delta pro &
pro pack 25
delta pro &
pro pack 45
delta pro 55
kW
27,9
50,0
61,0
kW
25,0
45,0
55,0
%
89,6
90
90,1
l
158
127,5
151
l
83
62,5
68
Priključci grijanja
Ø
1" [F]
1" [F]
1" [F]
Priključci STV
Ø
3/4" [M]
3/4" [M]
3/4" [M]
m2
1,59
1,99
2,46
mbar
15
25
37
mbar
0,25
0,30
0,45
delta pro &
pro pack 25
delta pro &
pro pack 45
delta pro 55
l/10'
268
316
362
l/60'
806
1284
1533
l/h
645
1161
1405
Minuta
32
16
16
Minuta
15
9
7
Opće karakteristike
Ulazna snaga [Input]
Nominalna snaga [output]
Max. Iskoristivost izlaza 80/60°C
Ukupni kapacitet
Primarni kapacitet
Površina zagrijavanja STV
Pad tlaka kruga grijanja
Pad tlaka dimnih plinova
Performanse sanitarne tople vode
Rad sistema na 80°C
Maks. protok pri 40°C [ T = 30°C]
Maks. protok pri 40°C [ T = 30°C]
Kontinuirani protok pri 40°C [ T = 30°C]
Vrijeme zagrijavanja 60°C
Početno vrijeme zagrijavanja
Nakon ispuštanja 140 litra na 45 °C
664Y4300.C
EN • 8
Tehničke karakteristike
Dimenzije
a
[mm]
B
[mm]
c
[mm]
d
[mm]
E
[mm]
f
[mm]
ŘG
[mm]
h
[mm]
i
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
l
[mm]
M
[mm] Kg (*)
delta pro 25
1760
540
584
1386
360
200
100
220
1445
1445
928
1400
—
145
delta pro 45
1760
540
584
1386
390
200
100
220
1445
1445
928
1400
—
168
delta pro 55
1760
540
584
1586
390
200
100
220
1645
1645
928
1600
—
200
delta pro pack 25
1760
540
584
1386
360
63
100
220
1723
1445
—
1400
128
145
delta pro pack 45
1760
540
584
1386
390
63
100
220
1723
1445
—
1400
128
168
(*) Težina praznog kotla bez plamenika
Delta Pro 25/45/55
B
Delta Pro Pack 25/45
C
B
A
C
A
D
D
E
H
E
H
F
F
G
G
M
I
I
L
J
K
664Y4300.C
EN • 9
L
J
Instalacija
Kotlovnica
B23 dimovodni spoj
- Spoj plina mora biti proveden u skladu standarda na snazi, za primjer
NBN D51-003,uzimajuči u obzir lokalne distributere, požarne uvijete i uvjete
koji se odnose na buku.
- Provjerite jesu li sve ventilacije neometane.
- Ne izlažite zapaljive proizvode u kotlovnici.
- Uvjerite se da proizvodi kao što su bije,otapala, klor, sol,sapun i ostali
proizvodi za čišćenje nisu pohranjeni u kotlovnici.
- Kotao mora bitipostavljen na negorivoj površini.
VAŽNO:
Kotao mora biti instaliran od ovlaštene osobe, po postoječim
uvjetima.
Promjer dimnjaka nesmije biti manji od oromjera dimovoda na
kotlu.
Pristupačnost
Kotlovnica mora biti dovoljno velika da omogući dobarpristup kotlu.
Sljedeče minimalne udaljenosti potrebne su oko kotla (500 mm
sprijeda, 200 mm na stranama, 150 mm, straga i 700 mm
iznad).
Ventilacija kotlovnice
Kotlovnica mora biti opremljena sa gornjim i donjim ventilacijskim otvorima.
Spojni kit za Fasadni spoj
dimovoda
Tabela ispod daje dimenzije ventilacija po Belgijskim
standardima.
S obzirom na propise variraju od zemlje do zemlje, ova tabela se
Daje samo kao informacija
Delta Pro balansirajuči ventil (code: 10800194)
Dostupno samo za Delta Pro & Pro Pack 25/45 modele.
Svakoji instalater mora osigurati da ventilacija u kotlovnici
Zadovoljava postoječe uvjete.
Spojni kit sastiji se od:
codes
Jednog gornjeg stražnjeg poklopca
21479456
Silicijskog crijeva
49437026
Adaptera Ø100/150 mm
507f3047
Mesingana nipla
53437039
delta pro &
pro pack 25
Master-Neo cijev Ø 80 mm — L. 2,300 mm
537d6171
PVC ogrlica Ø 80/50 mm
Ventilacija u kotlovnicama [See page 12]
Gornja
Min. potrebe
[a]
Sviježeg zraka
Donja
[B]
2
2
Regulator
promaje [c]
m /h
3
dm
dm
Ø mm
BMV1
37
1,5
1,5
100
537d6092
BG 2000-S/25
37
1,5
1,5
100
PPS ogrlica Ø 100/80 mm
537d6172
delta pro &
pro pack 45
Koljeno Ø 80 mm
537d6352
BMV2
66
1,5
1,5
100
Mesingana jedinica sa odvajačem kondenzata
Ø 100/150 mm
537d6226
BG 2000-S/45
66
1,5
1,5
100
BMV2
80
1,5
1,8
100
BG 2000-S/55
80
1,5
1,8
100
delta pro &
pro pack 55
Promjer dimovoda
Visina 5 m
Ø mm
Visina 10 m
Ø mm
Visina 15 m
Ø mm
BMV1
120
100
100
BG 2000-S/25
120
100
100
BMV2
160
140
125
BG 2000-S/45
160
140
125
BMV2
180
150
135
BG 2000-S/55
180
150
135
delta pro &
pro pack 25
delta pro &
pro pack 45
delta pro &
pro pack 55
664Y4300.C
EN • 10
Instalacija
Vrsta dimovodnog povezivanja
B23
: Priključak na dimnjak sa uzimanjem zraka iz kotlovnice za
potrebe izgaranja.
C53
: Priključak dimovoda kada pomoču jedne dimovodne cijevi odvodimo
dimne plonove direktno van, a pomoću druge uzimamo sviježi zrak
za sagorijevanje iz vana [Samo za kotlove koji imaju
ACV BG 2000-S premix Plinski plamenik].
C83
: Priključak dimovoda kada pomoču jedne dimovodne cijevi odvodimo
dimne plonove u dimnjak, a pomoću druge uzimamo sviježi zrak
za sagorijevanje iz vana [Samo za kotlove koji imaju
ACV BG 2000-S premix Plinski plamenik].
B23P : Priključak na dimnoi sustava pomoču cijevi direktno kroz krov .
C13
: Priključak horizontalnog dimovoda koji istovremeno uzima zrak za
izgaranje iz vana i ispušta dimne plinove van. Dimovod je
koncentričan.
C33
: Priključak vertikalnog dimovoda koji istovremeno uzima zrak za
izgaranje iz vana i ispušta dimne plinove van. Dimovod je
koncentričn.
C43
: Spoj na dupli dimnjak koji omogučava spoj više uređaja; ovaj
sistem istovremeno uzima zrak za izgaranje iz vana i ispušta dimne
plinove van. [Samo za uređaje koji imaju ACV BG 2000-S premix
Plinski plamenik].
Radi visoke učinkovitosti naših uređaja tj. Niske temperature dimnih
plinova dolazi do stvatanja kondenzata. Stoga je preporučeno ugraditi
odvajač kondenzata i neutralizator.
Za više informacija molimo kontaktirajte instalatera.
Tip priključka
Model
Plamenik
Delta Pro 25 / 45 / 55
B23
B23p
BMV
Delta Pro Pack 25 / 45
Delta Pro 25 / 45
BMV / FV
Delta Pro Pack 25 / 45
Delta Pro 25 / 45
BG 2000-S
Delta Pro Pack 25 / 45
Delta Pro 55
Delta Pro 25 / 45
BG 2000-S
BG 2000-SV
Delta Pro Pack 25 / 45
Za koncentrični spoj , dužina ne smije biti
veća od 6 metara i ne manje od 1 metre (Uključujući
terminal).
Za priključak pomoću dvije cijevi:
Dimna = 10 metres + 4 koljena
664Y4300.C
EN • 11
c13
c33
c43
c53
c83
Instalacija
Dimovodni sistemi
A
A
A
C43
A
C33
C53
B23P
B
A
A
C13
A
C43
B23
A
C83
C
B
664Y4300.C
EN • 12
B
Istalacija
Dimovodni priključni elementi
Koncentrični Nehrđajući čelik – čelik Ø100/150 mm
c13
A Graničnici
Šifra
Tip
537D6197
Izlaz vertikalne dimovodne cijevi
537D6198
Izlaz horizontalne dimovodne cijevi
c33
dimenzija
A
1515 mm
795 mm
255
F
540
B Dimovode cijevi
Šifra
Tip
dimenzija
537D6199
Dužina 250 mm
210 mm
537D6200
Dužina 500 mm
460 mm
537D6201
Dužina 1000 mm
960 mm
C Podesivi cijevni dimovod
Šifra
Tip
537D6202
Podesiva dužina od 325 do 400
D Koljena
Šifra
Tip
537D6203
Koljeno 43°-45°
537D6204
Koljeno 87°-90°
190
D
B
E Mijerni uređaj i revizija
Šifra
Tip
537D6226
Mjerni uređaj + odvod kondenzata
dimenzija
B
140 mm
F Prstenovi za krov
Šifra
Tip
537D6208
Prsten za ravni krov
537D6209
Podesivi prsten kutnog profila
537D6210
Prsten za montiranje 125 mm
dimenzija
110 mm
C
g Adapter
šifra
Tip
537D6207
Adapter za paralelni spoj
Ø 100/150 mm - 2 x Ø 100 mm
dimenzija
205 mm
270
D
E
664Y4300.C
EN • 13
Instalacija
Povezivanje sanitarne tople vode
Primjer za spajanje pomoču
termostatskog mješajučeg ventila
1. 7 bar sigurnosni ventil (standardna oprema)
2. Regulator tlaka
3. Termostatski mješajuči ventil
4. Recirkulacija (opcija)
5. Nepovratni ventil
6. Ekspanzijska posuda sanitarne vode (Kao standardna
oprema kod Pro Pack, 2 litres)
7. Ulazni ventil hladne vode
8. Potrošač
9. Ispusni ventil
10. Sifonski ventil
11. Ispusni ventil
54
6
7
2
5
3
10
1
Važno
Spremnik sanitarne vode sepuni prije spremnika sa kotlovskom
vodom.
Regulator tlaka
Ako je pritisak vode veći od 6 bar, Potrebno je ugraditi regulator pritiska i podesiti
ga na 4.5 bara.
Sigurnosni ventil STV
Sigurnosni ventil STV je 7 bar; njegov ispusni dio mora biti spojen sa odvodom.
Ekspanzijska posuda STV (standardna oprema kod Pro Pack, 2 litre)
Montažom ekspanzione posude izbjegavamo varijacije pritiska u instalaciji.
Recirkulacija
Ako je kotao instaliran daleko od potrošača, tada instalacija recirkulacijskog kruga
može poboljšati dobavu tople vode.
9
Važno
Kao sigurnosnu mjeru od opeklina preporučujemo ugradnju
termostatskog mješajučeg ventila.
Dodatna oprema
Regulator tlaka
Ø 3/4"
Termostatski mješajuči ventil
Ø 3/4"
Ekspanzijska posuda
5 litres
Kao postoji rizik od niskog pritiska u krugu STV
(instalirati Delta Pro & Pro Pack u potkrovlje objekta),
Bitno je instalirati uređaj protiv vakuuma na ulazu hladne vode
664Y4300.C
11
EN • 14
8
Istalacija
Povezivanje grijanja
Primjer soajanja krugova grijanja
1. 4-putni ventil (kao standard Pro Pack)
2. Cirkulaciona crpka (kao standard Pro Pack)
3. Ventili grijanja
4. Ventila za punjenje instalacije
5. Sigurnosni ventil 3 bar (standard)
6. Ekspanziona posuda (kao standard Pro Pack)
7. Kontrolni uređaj (kao opcija)
8. Ispusni ventil (standard)
3
3
2
VAŽNO
Radi opasnosti od opeklina sigurnosni i ispusni ventil moraju biti povezani
Sa odvodom.
1
7
5
Hidraulički kit DELTA Pro Pack
Kit je več ugrađen na Delta Pro Pack 25
i Delta Pro Pack 45 :
• cirkulaciona pumpa s automatskum odzračnikom.
• 4-putni ventil (servomotor kao opcija).
• Ekspanziona posuda primar 10 litres.
• Ekspanziona posud sekundar de 2 litres
4
6
8
664Y4300.C
EN • 15
Instalacija
ACV BMV uljni plamenici
ACV BG 2000-s plinski plamenici
Dobava i instalacija moraju zadovoljavati lokalne uvijete.
Dovodne cijevi moraju biti duže radi mogučeg istezanja. Na dobavnoj strani
treba ugraditi filter s nepovratnim ventilom.
- Delta Pro & Pro Pack kotlovi kombinirani sa ACV BG 2000-S plamenikom
imaju priključak plina Ø 3/4” [F] .
- Plinski priključak mora biti u skladu sa svim važećum standardima ( u Belgiji:
NBN D51-003).
- Iako postoji opasnost nečistoče koja proizlazi iz plinske mreže obavezno
ugraditi plinski ventil.
- Puštanjem plina u instalaciju pažljivo provjeriti da nema puštanja plina.
Uljna dobava + povrat
- Provjerite sustava tlaka plina. Molimo pogledajte tehničke podatke tablice.
visina h
Ø 6 mm
Ø 8 mm
Ø 10 mm
0,0 m
17 m
53 m
100 m
0,5 m
15 m
47 m
100 m
1,0 m
13 m
41 m
199 m
1,5 m
11 m
34 m
184 m
2,0 m
19 m
28 m
168 m
2,5 m
17 m
22 m
153 m
3,0 m
15 m
15 m
137 m
3,5 m
13 m
19 m
122 m
- Provjera tlaka plina i potrošnje prilikom puštanja aparata u pogon.
H
Za dodatne informacije o opskrbi uljem molimo pogledati upute
plamenika.
Ako je instaliran drugačiji plamenik, molimo pogledati tehnički
priručnik proizvođača.
664Y4300.C
EN • 16
Električno povezivanje
Električno povezivanje
Napajanje kotla mora biti isključeno prije obavljanja
Bilo kakovih radnji na kotlu.
Načelo opskrbe
Kotao se napaja sa 230 V - 50 Hz. Osigurač 6A mcb (5A osigurač) mora
bitiugrađen van kotla koko bu dovod energije mogli isključiti prilikom servisiranja
ili kod bili kakovih popravaka.
1. Napajanje
2. On/off Prekidač
3. Sigurnosni termostat [103°C max.]
4. Prekudač ljeto/zima
5. Kontrolni termostat [60/90°C]
6. Termostat za isključivanje [95°C max.]
7. Spojni terminal
8. Utičnica za spoj plamenika [7 pin]
9. Spoj sobnog termostata (opcija)
10. Spoj cirkulacione pumle grijanja
USKLAĐENOST
Instalacije moraju biti u skladu s važećim propisima.
SIGURNOST
Krug tople vode mora biti uzemljen..
[standard kod Pro Pack]
1
3
1
t
5
1
t
4
P
4
1a
C
2
1
6
1
t
2
4
2a
C
1a
1 2
3 4
5 6
7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7
1
M
t
4
C
9
B. Plava
Br. Smeđa
Bk. Crna
G. Siva
Gr. Zelena
Or. Narančasta
V. Ljubičasta
Y/Gr. Žuto/Zelena
664Y4300.C
L
PE
N
230 V ~ 50 Hz
6A
10
L1
1
N
T1 T2 S3 B4
8
EN • 17
Upravljačka jedinica
Instaliranje visoko ili nisko temperaturnih
krugova grijanja pomoču upravljačkih jedinica
Blok shema
Grijanje (radijatorsko ili podn) kontrolira senzor vanjske temperarure AF200
koji je sastavni dio oprene kod kontrolnog uređaja i RFF sobnim senzorom ili
sa RS Zonskim uređajem.
RAM
Osjetnici su spojeni na kontroler koji može biti ugrađen u kotao.
Kontrolni uređajupravlja 4-putnim ventilom i cirkulacijskom crpkom ovisno o
zahtjevima (Izračunatim povanjskoj temperaturi) i po startnoj temperaturi
izmjerenoj pomoču trečeg osjetnika.
AF200
Zone Unit / RFF
- Sistem osigurava visoki stupanj udobnosti , startna temperatura je
stalno prilagođena potrebama grijanja.
- Mogučnost dnevnog (tjednog) programiranja temperature, i rada na
nižim temperaturama noću.
Control Unit
- Sobni termostat omogučava korisniku podešavanje po njegovim
željama.
Oprema potrebna
Kao opcija
šifra
10800188
10800108
Opis
Kontrolni uređaj :
Opremljen vanjskim osjetnokom AF200 i 2 kΩ KVT dodatnim senzorom
AF200 2 kΩ vanjski osjetnik
10800056
RS Zone uređaj :
Daljinski upravljač + sobni senzor
10800120
RTF sobni senzor
10800045
VF202 2 kΩ kontaktni senzor :
Postavlja se na izlaz kontroliranog sistema
10510900
RAM 5409 naljegajuči termostat :
Služi za zaštitu svih sistema podnog grijanja
10800199
ARA661 servomotor :
Motor za 4-putni ventil
ou
664Y4300.C
EN • 18
VF202
Upravljačka jedinica
Shema ožičenja za Control unit
X3
X3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
X4
X2
X1
X4
X2
X1
10 11 12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Bus B
Bus A
3
N
PE
5
9
N
PE
7
8
15
N
PE 13 14 10
N
PE 11
25 24 23 32 31
23
30 33
23
29 28
23
26
1 2
L
Bus
A
M
CCW
RAM
5409
N
off
p04
off
p05
off
VF202
Meni grijanja control unit
parametri
dopis
p01
off
664Y4300.C
M
L1
Zone Unit
RS
control unit hidraulički meni
p02
N
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
CW
RTF
opis
PE
5 6 7
Bus
B
ARA661
parametri
3 4
EN
19
•
AF200
N T1 T2 S3 B3
Značajke BMV uljnog plamenika
Opis BMV uljnog plamenika
For our DElTA Pro & Pro Pack boilers, we have opted for the latest technology of ACV BMV1 and BMV2 boilers, which involves a third-generation transparent flame
burner. The advantages of this burner construction lie in operation saving the maximum amount of energy with very low emissions of harmful substances (approval
according to EN 267:1999-11, category 3, the German ‘Blue Angel’ environmental label, according to RAL-UZ 9, approval in accordance with the Swiss Air Purity Act
(LRV) a fan that can withstand extreme pressure and a structure that is easy to service. We draw your attention to the fact that installation, commissioning and
servicing should be carried out by a specialist company. These installation and servicing instructions contain important information on this subject. To make sure the
system operates at all times in such a way as to save energy and release few harmful substances, we recommend that you have your burner inspected every year by a
specialist company.
For further information, please consult the technical manual supplied with the burner.
delta pro &
pro pack 25
Postavke BMV uljnog plamenika
BMV1
BMV1 fV
BMV2
kW
27,9
27,9
Gal/h
0,60
0,60
TIP
Ulazna snaga
Mlaznica
Pritisak pumpe
delta pro 55
BMV2 fV
BMV2
50,0
50,0
61,0
1,25
1,25
1,35
45° H
45° H
60° H
60° H
60° H
kg/h
2,35
2,35
4,22
4,22
5,14
bar
12
12
10
10
11
Kut mlaznice
Protok ulja
delta pro &
pro pack 45
Regulacija zraka
%
25 - 30
—
67 - 72
—
90 - 95
Dovod zraka
%
30 - 35
24 - 28
57 - 62
75 - 80
88 - 93
Promjer mlaznice
Pritisak u ekspanzijskoj cijevi
Temperatura dimnih plinova (netto)
mm
mbar
6-8
6-8
12 - 14
13 - 15
17 - 19
2,0 - 2,5
2,0 - 2,5
2,2 - 2,7
2,0 - 2,5
2,8 - 3,3
138
138
164
164
140
°c
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Kontrolni rele
Zaštita mlaznice
Električni priključak
Attachment bracket
Ekspanzijska cijev
Rele za paljenje
Visoko naponski kabel paljenja
Uljna pumpa
Priključak dobave ulja
Priključak povratka ulja
Kondenzator
Motor
Spojna cijev pumpa/mlaznica
kontrolna lampa / reset tipka
Kučište plamenika
Vijak za podešavanje mlaznice
Regulator zraka
(osim BMV1 FV i BMV2 FV)
18. Ulaz zraka
2
3
5
6
12
7
13
8
10
9
664Y4300.C
4
14
EN • 20
Značajke BG 2 0 0 0 –s plinskog plamenika
ACV BG 2000-s premix plinski plamenik
Sistem kontrole mješanja Zraka i plina
BG 2000-S premix zrak/plin plamenici opremljeni su s kompletom
plinskih venturi-ventila, elektronskim kontrolnim relejem i
ventilatorom. Sigurnost je omogućena ionizacijskim detektorom
plamena. Paljenje je elektronsko.
A. Zrak
B. Plin
C. Venturi cijev
D. ventilator
E. mješavina zrakai plina
F. Vijak za podešavanje pomaka
G. vijak za podešavanje protoka plina
Ventilator usisava zrak kroz venturi proizvodeći pad tlaka u vratu
venturija, čija magnituda ovisi o stopi protoka. Tlak plina na
ispustu ventila jednak je tlaku zraka u vratu venturija.
Plin se usisava kroz venturi i u potpunosti je pomiješan sa zrakom
u venturiju i u ventilatoru. Optimizirana smjesa zraka i plina odlazi
je u plamenik i izgaranje se širi prema rubovima plamenika.
Ako dođe do greške na ulazu zraka ili na izlazu izgarajućeg plina,
budući da je protok plina strogo proporcionalan protoku zraka,
plamenik se gasi zbog nedostatka plamena.
c
d
a
Ovo načelo jamči siguran i miran rad:
E
• U slučaju niskog protoka zraka, diferencijalno preko venturi cijev,
smanjuje se protok plina, plamen se gasi i plinski ventil se zatvora:
plamenik se tada isključuje.
f
• U slučaju dimnih blokade ili ograničenja, stopa protoka zraka pada, a
zatim
dolazi do iste reakcije kao što je opisano gore uzrokujući isključenje
plamenika
B
G
228
209
Svi BG 2000-S plamenisi su tvornički podešeni za
Zemni plin.
Prepravak na propan:
Set za prepravakje pročvrščen za palmenik uključujuči:
- pokrovnu ploču.
- Informacijsku ploču.
- Upute za instalaciju.
201
Specifikacija
delta pro &
pro pack 25
Tip
BG 2000-s/25
27,9
delta pro &
pro pack 45
BG 2000-sV/25
27,9
BG 2000-s/45
50,0
delta pro 55
BG 2000-sV/45
50,0
BG 2000-s/55
Ulazna snaga
kW
61,0
CO2 zemni plin
%
9,0
9,0
9,0
9,0
9,0
CO2 propan
%
11,0
11,0
11,0
11,0
11,0
Ø
3/4" [F]
3/4" [F]
3/4" [F]
3/4" [F]
3/4" [F]
Brzina ventilatora
rpm
3400
3400
4400
4400
4100
Priključak plina
Protok plina [G20 - 20 mbar]
m3/h
2,95
2,95
5,29
5,29
6,45
Protok plina [G25 - 25 mbar]
m3/h
3,43
3,43
6,15
5,29
7,51
Protok plina [G31 - 37/50 mbar]
m3/h
1,14
1,14
2,05
2,05
2,50
°c
151
151
178
178
150
Temperatura dimnih plinova neto vrijednost
664Y4300.C
EN • 21
Značajke BG 2 0 0 0 –s plinskog plamenika
Plinske kategorije
i2E(s)B
G20
20 mbar
G25
25 mbar
ii2h3p
ii2E3B/p
ii2Er3p
20 mbar
20 mbar
20 mbar
20 mbar
25 mbar
ii2l3p
25 mbar
25 mbar
30 - 50 mbar
G31
30 - 50 mbar 37 - 50 mbar 30 - 50 mbar 37 - 50 mbar 30 - 50 mbar 37 - 50 mbar
Belgium
ch
Switzerland
cZ
Czech republic
dE
Germany
dK
Denmark
EE
Estonia
Es
Spain
fr
France
GB
Great Britain
Gr
Greece
iE
Ireland
it
Italy
lu
Luxembourg
lt
Lithuania
nl
Netherlands
pl
Poland
pt
Portugal
si
Slovenia
sK
Slovakia
sE
Sweden
30 - 50 mbar
ii2l3B/p
G30
BE
664Y4300.C
ii2h3B/p
EN • 22
i3p
30 - 50 mbar
37 mbar
Značajke BG 2 0 0 0 – s plinskog plamenika
Ploča komore plamenika
Cijev plamenika
Kabel paljenja
Ionizacijski kabal
Staklo za kontrolu
Kontrolna ploča
Potenciometar za podešavanje
Burner power plug
Ventilator
Elektroda za paljenje
Plinski ventil
Tipka RESET
Ionizacijska elektroda
Plinski priključak
Ø 3/4” [unutarnji]
Izolacija ploče komore plamenika
Brtva komore plamenika
664Y4300.C
Venturi cijev
EN • 23
Puštanje u pogon i održavanje
Punjenje sanitarne tople vode
Pražnjenje kotla
Prilokom pražnjenja kotla voda može biti vruća te
može prouzročiti jake opekline.
Važno
Obavezno prvo punite krug STV, a tek onda primarni krug.
1. Napuniti krug STV i staviti ga pod pritisak.
2. Napuniti primarni krug tako da pritisak ne prelazi 2 bara.
3. Odzračiti kotao.
4. Nakon što ste ispustili zrak iz sistema, dovedite tlak do statičke
visine tlaka plus 0.5.
Postavite ON/OFF prekidač na položaj OFF ,
isključiti dovod napajanja el. energijom i zatvoriti dovod plina.
Zatvoriti dolazni ventil na krugu grijanja (3).
Priključiti crijevo na ispusni ventil (8).
Otvoriti ispusni ventil (8) za pražnjenje kruga grijanja.
Pražnjenje kruga STV
Puštanje kotla u rad
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
punjenje sistema grijanja:
• 10 m grijanji krug tlak = 1.5 bar
• 15 m grijanji krug tlak = 2 bar
1.
2.
Pražnjenje kruga grijanja
1.
Provjeriti priključne instalacije (plina,ulja) da ne dolazi do puštanja.
Provjeriti dimni priključak na kotlu i ventilacijske otvore i ploču plamenika da ne dolazi do
propuštanja.
Postaviti ternostat kotle ili potenciometar između 60°C i 90°C.
Postaviti prekidač Ljeto/Zima na željeni način rada.
Postaviti prekidač ON/OFF na ON .
Provesti potrebna podešavanja i mjerenja.
2.
3.
4.
5.
Postavite ON/OFF prekidač na položaj OFF ,
isključiti dovod napajanja el. energijom i zatvoriti dovod plina..
Smanjiti pritisak u krugu grijanja na 0 bara.
Zatvoriti ventile (7 i 11).
Otvoriti ventilr (9 i 10) (prvo 9, a zatim 10).
Ispustite vodu iz kruga STV u odvod.
Preporuke
ACV Savjetuje da se kotao servisira barem jednom godišnje. I to mora obaviti
ovlašteni serviser.
Ispisni ventil (9) mora se nalaziti ispod kako bi se ispraznio spremnik STV.
Održavanje kotla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Isključiti kotao iz napajanja el. energijom.
Postaviti on/off prekidač na poziciju OFF.
Maknuti gornji poklopac kotla (A).
Skinuti poklopac dimnjaka(B).
Izvaditi turbulatore (C) iz dimnih cijevi (D) .
Maknuti ploču s komore plamenika [E].
Očistiti dimne cijevi (D).
Očistiti komoru sagorijevanja (F) i plamenik.
Provjeriti stanje brtvenog dijela na ploci komore plamenika [H] i zamjeniti
ga ako je potrebno.
Voda koja se iispušta na sigurnosnom ventilu može biti
vruća te može prouzročiti jake opekline.
Održavanje plamenika
Pogledati u uputama za održavanje plamenika.
Održavanje sigurnosnih uređaja
-
-
Provjeravati da svi termostati i sigurnosni uređaji rade ispravno:
tremostat kotla, cut-off thermostat i ručni reset sigurnosni
termostat.
Provjeriti sigurnosni ventil na krugovima grijanja i sanitarne vode.
664Y4300.C
EN • 24
Puštanje u pogon i održavanje
a
B
d
c
f
h
E
5
4
6
8
7
2
5
3
3
11
3
2
1
10
1
7
5
4
6
8
9
664Y4300.C
EN • 25
664Y4300.C
EN • 26
DElTA pRo & pRo pAcK 25 - 45 - 55
54322000
54764009
54441008
54766016
54442045
664Y4300.C
54764021
Ml • 1
54766017
DElTA pRo & pRo pAcK 25 - 45
21475455
21471455
21479455
21478455
21477455
21473455
21471455
21474455
664Y4300.C
21476455
Ml • 2
DElTA pRo 55
21475457
21471455
21479457
21477455
21473457
21471455
21474455
664Y4300.C
21476455
Ml • 3
DElTA pRo 25 - 45
557a15 0 0
63438001
507f30 49
557a 5 0 05
557a0 016
55426017
49410045
507f20 05
63438001
55426001
2147p455
51401049
51305000
50423365
664Y4300.C
Ml • 4
DElTA pRo 55
63438001
557a15 0 0
507f30 49
557a0 016
557a 5 0 05
55426017
8x
507f2 0 0 9
49410039
16 x
507f2 010
63438001
55426001
2147p455
51401049
51305000
50423365
664Y4300.C
Ml • 5
DElTA pRo pAcK 25 - 45
507f30 49
63438001
557a0 016
49410045
507f20 05
63438001
2147p455
51401049
51305000
50423365
664Y4300.C
Ml • 6
DElTA pRo pAcK 25 - 45
557a15 0 0
10800191
557a70 07
557a 5 0 05
55426017
557a70 0 8
55426001
664Y4300.C
Ml • 7
664Y4300.C
Ml • 8
664Y4300.C
Ml • 9
664Y4300.C
Ml • 10
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
5 321 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content