close

Enter

Log in using OpenID

BIOMEHANIKA SA KINEZIOLOGIJOM Profesor: doc.dr. Osmo Bajrić

embedDownload
FAKULTET SPORTSKIH NAUKA
Banja Luka
BIOMEHANIKA SA KINEZIOLOGIJOM
Profesor: doc.dr. Osmo Bajrić
E mail adresa: [email protected]
Mjesto i vrijeme konsultacija: Banja Luka, Pere Krece 13,
petkom od 12,00 do14,oo
Banja Luka, 2010/2011
Seminarski radovi - teme
1. Pojam biomehanike, značaj, razvoj i sistematizacija biomehanike.
2. Mjerenja u biomehanici - savremeni biomehanički sistemi.
3. Elementi i funkcija lokomotornog aparata – kosti i mehaničke osobine kostiju.
4. Elementi i funkcija lokomotornog aparata – zglobovi i pokreti u zglobovima.
5. Elementi i funkcija lokomotornog aparata – mišići – građa i vrste.
6. Inervacija i vaskularizacija mišićnog tkiva,zakon sve ili ništa.
7.Mehanizam mišićne kontrakcije.
8. Mehaničke osobine poluga – poluge lokomotornog aprata.
9.Specifičnosti djelovanja mišića u prirodnim uslovima.
10.Složeni pokreti i kinetički lanci.
11.Evolucija konstitucije – mehanika održavanja uspravnog stava.
12.Uzroci odstupanja od normalnog stava.
13.Držanje tijela i tjelesni deformiteti
13.Metode za ocjenu tjelesnih deformiteta.
14.Ravnotežni položaji – težište tijela.
15.Stavovi i položaji tijela
16.Sile koje djeluju na tijelo i podjela sila
17.Kinematika lokomotornog aparata – podjela kretanja
18.Mehanika kretanja u fluidu
19.Proporcije čovječijeg tijela
20.Mišićna analiza pokreta u zglobovima
6. Test ( poslije realizovanih sljedećih cjelina)
- Pojam,predmet,značaj,historijski razvoj i sistematizacija biomehanike,
- Mjerenja u biomehanici,
- Elementi i funkcija lokomotornog aparata (kosti,mišići,zflobovi),
- Mehaničke osobine poluga – poluge lokomotornog aparata,
- Složeni pokreti i kinetički lanci,
-Držanje tijela i tjelesni deformiteti
7. Način polaganja ispita
- Test znanja.....................................................................................10
- Seminarski rad – odbrana i prezentacija.......................................15
- Evidencija pohađanja predavanja i vježbi sa uvidom u grafičke
radove i snimljeni materijal za biomehaničke analize...................15
- Praktični dio ispita (praktikum).....................................................30
- Usmeni dio ispita...........................................................................30
8. Interpretacija prethodnog vrednovanja:
Ispod 55 bodova------------- nije zadovoljio (5);
Od 55 do 64 boda----------- dovoljan
(6);
Od 65 do 74 boda----------- zadovoljava
(7);
Od 75 do 84 boda----------- dobar
(8);
Od 85 do 94 boda---------- vrlo dobar
(9);
Od 95 do 100 bodova----- izvrstan
(10)
PROGRAMSKA PITANJA IZ BIOMEHANIKE SA KINEZIOLOGIJOM
1. Pojam,značaj i razvoj biomehanike kao nauke.
2. Sistematizacija biomehanike.
3. Kako se dijele mjerenja u biomehanici sa aspekta mehaničkih veličina.
4. Faze rada kod mjerenju kinematičkih veličina.
5. Na čemu se zasniva elektromiografska metoda (EMG).
6. Šta spada u lokomotorni sistem (LMS) čovjeka.
7. Kako se dijele kosti i gdje se nalaze.
8. Šta je poluga i kako se dijele poluge.
9. Ravnoteža na polugama,
10. Nacrtaj i objasni dvokraku polugu.
11. Nacrtaj i objasni jednokraku polugu brzine.
12. Šta su skalari, a šta vektori.
13. Šta je izotonična mišićna kontrakcija?
14. Kako izgleda koncentrična mišićna kontrakcija? Navesti primjer.
15. Šta je kinetički lanac?
16. Šta je izometrička mišićna kontrakcija?
17. Šta je ekscentrična mišićna kontrakcija?
18. Kakve kinetičke lance posmatramo u biomehanici?
19. Biomehanička dijagnostika za kontrolu pripreme sportista vezana je za slijedeće
metode:
20. “Zakon transformacije kostiju” iz 1892. prema Julius Wolff-u glasi:
21. Šta omogućava osteogeneza kostiju ?
22. Ravni u kojima se analziraju pokreti u zglobovima.
23. Podjela zglobova prema pokretljivosti.
24. Unutrašnje sile koje regulišu kretanje i mirovanje tijela.
25. Spoljašnje sile koje djeluju na kretanje i mirovanje tijela.
26. Šta je potrebno da se poremeti ravnoteža na polugama?
27. Navesti mehaničke osobine i tipove zglobova.
28. Navesti podjelu čovjekovih složenih kretanja.
29. Koji parametri su potrebni da se izračuna brzina cikličnog kretanja?
30. Anatomske osobine kostiju.
31. Navedite vrste poluga i značaj poluga za lokomociju.
32. Razlika između mišića agonista i antagonista.
33. Vrste skeletnih mišića prema obliku.
34. Tipovi zglobova prema obliku zglobnih površina.
35. Šta je aktivna insuficijencija mišića?
36. Šta je pasivna insuficijencija mišića?
37. Šta je statika.
38. Šta je dinamika.
39. Šta je kinematika.
40. Konstrukcija i uloga dugih kostiju,
41. Kostur kao sistem poluga,
42. Mišićna sila kao vektor,
43. Slaganje paralelnih i neparalelnih sila,
44. Kakvo je djelovanje mišića na koštanoj poluzi?
45. Kako određujemo proporcije čovjekovog tijela?
46. Opšte o težištu - težištu tijela,
47. Tipični, uspravni stavovi tijela,
48. Mehanički uzroci deformiteta kičmenog stuba,
49. Uzroci odstupanja od «normalnog» stava,
50. Ostali deformiteti na kosturu – deformiteti posture,
51. Navesti i objasniti metode za procjenu i ocjenu tjelesnih deformiteta,
52. Uspravni stav na paralelnim stopalima,
53. Pokreti trupom u uspravnom stavu,
54. Opisati sjedeće položaje,
55. Opisati ležeće položaje,
56. Opisati čisti upor,
57. Opisati viseće položaje,
58. Objasniti pojam sile,
59. Objasniti problem uspostavljanja kretanja,
60. Uspostavljanje kretanja u različitim pravcima,
61. Uspostavljanje kretanja i stabilne vrste ravnoteže,
62. Mišićna analiza pokreta glave u sagitalnoj ravni.
63. Mišićna analiza pokreta glave u frontalnoj ravni.
64. Mišićna analiza pokreta glave u horizontalnoj ravni.
65. Mišićna analiza pokreta kičmenog stuba u sagitalnoj ravni.
66. Mišićna analiza pokreta kičmenog stuba u frontalnoj ravni.
67. Mišićna analiza pokreta kičmenog stuba u horizontalnoj ravni.
68. Mišićna analiza pokreta grudnog koša – mišići koji omogućavaju udah.
69. Mišićna analiza pokreta grudnog koša – mišići koji omogućavaju izdah.
70. Mišićna analiza pokreta u ramenom zglobu u sagitalnoj ravni.
71. Mišićna analiza pokreta u ramenom zglobu u frontalnoj ravni.
72. Mišićna analiza pokreta u ramenom zglobu u horizontalnoj ravni.
73. Mišićna analiza pokreta u zglobu lakta.
74. Mišićna analiza pokreta u zglobu korijena šake u sagitalnoj ravni.
75. Mišićna analiza pokreta u zglobu korijena šake u frontalnoj ravni.
76. Mišićna analiza pokreta u zglobu kuka u sagitalnoj ravni.
77. Mišićna analiza pokreta u zglobu kuka u frontalnoj ravni.
78. Mišićna analiza pokreta u zglobu kuka u horizontalnoj ravni.
79. Mišićna analiza pokreta u zglobu koljena u sagitalnoj ravni.
80. Mišićna analiza pokreta u zglobu koljena u horizontalnoj ravni.
81. Mišićna analiza pokreta u gornjem skočnom zglobu u sagitalnoj ravni.
82. Mišićna analiza pokreta u donjem skočnom zglobu u frontalnoj ravni.
83. Karakteristike fluida,
84. Magnus-ov efekat,
85. Opisati kretanje u vodi,
86. Osnovne osobine gasova,
87. Kretanje tijela kroz vazduh.
88. Podjela aktivnosti prema strukturi pokreta,
89. Podjela aktivnosti prema intenzitetu rada,
90. Predstartno stanje u sportu,
91. Zagrijavanje za trening ili takmičenje,
92. Faza perioda oporavka,
93. Zamor: Pojam,podjela,znaci zamora.
94. Osnovni principi treninga,
95. Osnovne metode treninga,
96. Razlika između treniranog i netreniranog organizma,
97. Pretreniranost: pojam i znaci pretreniranosti,
98. Prevencija i Liječenje pretreniranosti,
99. Faze razvoja motorne navike,
100.Razvoj motoricnih sposobnosti,
101.Nivoi organizacije i funkcionisanja CNS-a,
102.Nivoi obrade informacija
103.Građa i funkcija nervnog sistema,
104.Centralni nervni sistem,
105.Periferni nervni sistem,
106.Inervacija mišića,
107.Mehanizam mišićne kontaukcije,
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content