close

Enter

Log in using OpenID

Arhiviranje

embedDownload
Arhiviranje
- registratori PVC samostojeći -
A4
Stabilni PP registratori sa metalnim oja~anjem korice
Pakovanje: {iri 24 komada, u`i 30 komada.
A
B
E
D
F
G
C
J
04RG50*
[irina 75 mm.
HOT
04RG51*
[irina 50 mm.
A4
B
E
D
G
F
C
X
A
L
K
J
Z
04RG01*
Registrator PVC A4 normal
Dimenzije: korice 318x282 mm,
{irina 80 mm.
Pakovanje 20 komada.
B
D
E
F
G
C
04RG02*
Registrator PVC A4 u`i
Dimenzije: korice 318x281 mm,
{irina 50 mm.
Pakovanje 25 komada.
Registratori lux klase,
sa metalnim oja~anjem korica.
Pakovanje 20 komada.
A4
04RG11*
Registrator PVC A4 u`i
[irina 50 mm.
04RG10*
Registrator PVC A4 normal
[irina 80 mm.
7
Arhiviranje
- registratori, klaseri -
D
F
E
G
NOVO
NOVO
NOVO
HOT
04RGD01*
Registrator A4 normal
sa kutijom, kartonski
04RGD02E
Registrator A4 uski
sa kutijom, kartonski
04RGD03E
Registrator B5
sa kutijom, kartonski
A4
E
G
D
B
A
F
Klaser A4, 20 mm
PP klaser za format A4. Dva ili ~etiri
metalna prstena. Dimenzije korice:
312 x 260 mm.
04KL20*
2 prstena, 20 mm
04KL40*
4 prstena, 20 mm
04KL45*
4 prstena, 30 mm
A4
Klaseri za prezentaciju
Klaseri sa dva i ~etiri prstena, sa providnom
folijom na prednjoj, bo~noj strani i na unutra{njoj
korici. Premium kvalitet – tvrde korice.
Spoljna
[ifra
Br. prst.
Dim. prst.
{irina
04KLP6001A
2
25 mm
50 mm
04KLP6034A
04KLP6004A
04KLP6024A
04KLP6014A
4
4
4
4
25 mm
30 mm
40 mm
52 mm
40 mm
50 mm
65 mm
75 mm
8
Arhiviranje
- klaseri, arhiv boksovi -
A4
B
D
E
F
04KL25*
Klaser A4, 2 prstena, 20 mm
B
D
E
04KL47*
Klaser A4, 4 prstena, 20 mm
A4
Lepo dizajnirani, ekonomi~ni
klaseri sa dva i ~etiri prstena,
za A4 format.
D
E
G
L
T
04KL26*
Klaser A4, 2 prstena, 20 mm,
Propyglass
04KL27Q
Klaser A4, 4 prstena,
20 mm, Propyglass, sortirano
NOVO
HOT
04N900
Arhivski registrator
sa varijabilnom {irinom,
do 750 listova
04N579Q
Arhiv boks 10x26,5x32,5 cm
9
Arhiviranje
- arhiv boksovi, kutije i mehanizmi za arhiviranje - viseće fascikle -
HOT
04N580
Arhiv boks za viseće fascikle
Idealno re{enje za arhiviranje
dokumentacije u visećim fasciklama.
Može se koristiti i u uspravnom i u
vertikalnom položaju.
Izrađena od kartona izuzetne čvrstine.
Dimenzije: 12x33,5x27,5 cm.
G
04N518
Kutija za arhiviranje sa
poklopcem44x34,5x28 cm
04N528
Kutija za arhiviranje sa
zatvara~em 52x32,5x33 cm
B
NOVO
04JC01*
Mehanizam za arhiviranje,
Jalema Clip, 1/10
NOVO
04JC02B
Mehanizam za arhiviranje,
Jalema Clip-Plus, 1/10, crna
R
04PFX1
Jaha~i za vise}e fascikle
1/25
R
D
J
F
E
G
04JC03
Set za arhiviranje
za 100 predmeta
Brzo pražnjenje registratora. Mesto za
opis spreda i sa strane. Lako izvlačenje i
kopiranje arhiviranih materijala.
Kapacitet: 7cm.
VISE]E FASCIKLE EUROFLEX
Klasi~ne vise}e fascikle
sa metalnim nosa~ima.
04PF05*
Euroflex normal A4
Dimenzije: 240 x 315 (vo|ice 335) mm.
Pakovanje 25 kom.
11
NOVO
HOT
Arhiviranje
- viseće fascikle i stalci -
R
zatvorene
sa mehanizmom
Vise}e fascikle Serija E A4
Vise}e fascikle razli~itih namena, izra|ene
od jakog 230 gr manila kartona.
Jaha~i od tvrde plastike sa indeksima za
obele`avanje. Boja: braon.
Dimenzije 240 x 315 (vo|ice 335) mm.
Pakovanje 25 kom.
04PF02K
04PF01K
04PF10K
standard
sa mehanizmom
zatvorene
standard
R
Vise}e fascikle sa
oja~anjem A4
Vise}e fascikle prilago|ene
za skladi{tenje ve}e
koli~ine dokumenata,
kataloga i sl.
Uz svaku fasciklu ide
odgovaraju}i jaha~ sa indeksom za obele`avanje.
Boja: braon. Pakovanje: 25 komada.
Dimenzije 240 x 315 (vo|ice 335) mm.
04PF03K
04PF04K
04PF20K
Vise}e fascikle sa pregradama
Specijalna vise}a fascikla sa ~etiri pregrade koje imaju
metalnu mehaniku i jedan {iri sigurnosni d`ep za ve}u
koli~inu dokumenata.
Pakovanje: 20 komada.
30 mm
50 mm
B
C
E
04PB1900*
Stalak za vise}e fascikle SWING
Dimenzije: 390x150x260 mm.
B
HOT
C
E
04PB1901*
Stalak za vise}e fascikle
SWING sa poklopcem
Dimenzije: 397x154x347 mm.
13
Arhiviranje
- stalci za viseće fascikle, indeksne kutije -
T
C
NOVO
E
T
04PB1902*
Kutija za viseće fascikle SWING
Comfort transparent
C
NOVO
E
04PB1903*
Kutija za viseće fascikle SWING Comfort,
sa poklopcem transparent
R
T
C
E
NOVO
B
C
E
B
04PB1906*
Stalak za viseće fascikle
KARAT Pur transparent
Dimenzije: 360x320x264 mm
04PB1905*
Stalak za vise}e fascikle KARAT
Dimenzije: 360x320x264 mm
C
E
04PB05*
Kutija sa
vise}im fasciklama +
5 fascikli
Mobilna kartoteka za
dokumente formata A4. Sadr`i 5
vise}ih fascikli sa indeksnim mestima
i ima kapacitet za ukupno 15 takvih fascikli.
NOVO
Kutija za indeksne kartice
04PB03
Stalak za 30 vise}ih fascikli,
sklopivi
Broj
[ifra
kartica
Veli~ina
04KTI955C 1300 A5, sa poklopcem
04KTI956C 1300
A6
04KTI957C 1300
A7
04KTI9550C 1300
A5
04KTI9560C 1300
A6
04KTI9570C 1300 A7, jedna pregrada
04KTI9670C 800
A7, dve pregrade
14
Pregradni kartoni A-Z za
indeksne kutije, 1/25
[ifra
04KTI985
04KTI986
04KTI987
Veli~ina
A5
A6
A7
Arhiviranje
- fascikle i mehanizmi za dokumenta -
A
C
B
D
I
A
C
B
D
I
E
EB
F
G
L
E
EB
F
G
L
A4
A4
HOT
04CM50*
Fascikla PVC sa
polumehanikom, A4
Pakovanje 25 komada.
04CM51*
Fascikla PVC sa polumehanikom
i perforacijom A4
Pakovanje 50 komada.
A4
04CM407
Mehanika za PVC fascikle
A4
NOVO
04MD04
Mehanizam za dokumentaciju
Izra|en od jakog PP materijala sa
metalnom mehanikom. Idealno
re{enje za jednostavno i jeftino sortiranje
dokumentacije u registratorima i
fasciklama. Pakovanje 25 kom.
T
E
A4
E
D
B
T
ET
DT
04CM60*
Fascikla Avanti Stripbinder, A4
Najelegantnije re{enje za povezivanje
perforiranih materijala do 120 listova.
B
D
E
G
L
I
F A4
NOVO
04CM61B
Fascikla za ponude
Avanti Quotation, A4
Za materijale do 50 listova bez
povezivanja. Prorezi za vizitkarte.
Mogu se slagati u registrator.
A4
NOVO
HOT
04CF100*
Fascikla PVC sa gumicom A4,
15 mm
04CF10*
Fascikla PVC sa gumicom
Dimenzije fascikle: 230 x 320 x 15 mm.
Pakovanje 50 kom.
15
04CF13Q
Fascikla PVC sa gumicom
Propyglass A4
Kvalitetna PVC fascikla sa gumicom.
Dimenzije: 230x320x15 mm.
Pakovanje: 50 kom sortirano.
Arhiviranje
- fascikle PVC -
T
A3
E
A4
NOVO
A4
Fascikla pismo
A5
PROPYGLASS
Pismo fascikla sa
prostorom za vizit kartu,
u nekoliko transparent boja. Pogodna
kao materijal za prezentaciju, sa
{tampom ili bez. Pakovanje 25
komada.
NOVO
HOT
04CF15Q
Fascikla PVC sa gumicom
Propyglass A3, 305 x 430 mm
04CY19Q
04CY20Q
04CY100*
Fascikla pismo A4
A5
A4
A4
A4
A3
dimenzije
250x330x30 mm
250x330x30 mm
250x330x30 mm
425x305x30 mm
E
F
D
A3
A4
A4
A5
COOL BOX Propyglass
PP fascikle sa gumicom u nekoliko transparentnih boja:
crvena, ljubi~asta, bela, zelena, plava, sortirano pakovanih.
Debljina fascikle 30 mm. Tri formata: A5, A4 i A3.
COOL BOX standard
format
A4
A4
A4
A3
B
04CP60*
Fascikla Clip A4
PP fascikla A4 sa pomi~nim
mehanizmom na {iroj strani.
Providna prednja strana.
Maksimalan kapacitet 60 listova.
Pakovanje 10 kom.
04CP20Q
Fascikla Viquel Clip
Izuzetno ~vrsta clip fascikla. Nekoliko translucent boja.
Dimenzije: 225 x 315 mm. Sortirano pakovanje.
[ifra
04CJ16B
04CJ16D
04CJ16E
04CJ11B
A
boja
crna
crvena
plava
crna
[ifra
Format
Dimenzije
Pakovanje
04CJ15Q A5
230x180x30 mm 24 kom sortirano
04CJ13Q A4
250x330x30 mm 30 kom sortirano
04CJ12Q A3
305x425x30 mm 12 kom sortirano
16
Arhiviranje
- fascikle PVC -
B
Q
A4
A4
Expanding organiser
Fascikla sa 12 pregrada i
dodatnim folijama sa prednje
strane za CD i vizit kartu. Sortirano pakovanje.
04HB01*
Handelbox A4 sa ru~kom
Prakti~na fascikla sa ru~kom i gumicom,
dimenzije 250x330x30 mm.
04CK07
04CK05
04CK10
Expanding fascikla za viseće arhive
Ima teleskopske nosače pa se može koristiti kao obična i kao
viseća fascikla. Zatvara se dugmetom i lasti{em sa {telovanjem.
6 pregrada. Serija Rainbow Class.
04CK11
Expanding organizer
sa 12 + 6 pregrada
12 odeljaka A4 i 6 odeljaka 26x13,5 cm
u raznim bojama. Zatvaranje gumicama.
Serija Rainbow Class.
6 pregrada
12 pregrada
04CK09
Expanding organizer Rainbow Class
8 pregrada u različitim bojama.
Zatvara se dugmetom i lasti{em sa {telovanjem.
04UD04
Expanding organizer
"CORNER BOX"
Organizer sa 12 odeljaka u raznim
bojama, koji se koristi kao fascikla,
a može se razvući na 20 cm i postaviti
vertikalno na radni sto.
Serija Rainbow Class.
17
04SC80
Fascikla za brzo sortiranje
dokumenata
10 listova sa po 2 odeljka od jake
plastike, tako da se dokumenti mogu
brzo pretražiti, vaditi i ponovo odlagati.
Serija Rainbow Class.
Arhiviranje
- fascikle za prezentaciju, fascikle sa folijama - potpisne mape i mape za sortiranje
NOVO
04JC11
Fascikla
Lucido Portfolio
sa Jalema Clip-om
5 indeksnih pregrada.
Džepovi za naslovnu stranu i
slobodne materijale. Idealna za putovanja i sastanke.
Kapacitet: 3cm. Pakovanje: 15 kom.
B
D
E
NOVO
04CS36
Fascikla za stonu prezentaciju
GEODE, 25 folija, 6 pregrada
Jednostavno se pretvara u stoni prezenter koji se lista
tokom sastanka.
F
A4
A4
NOVO
Fascikle sa folijama
Veliki izbor fascikli sa folijama
francuskog proizvo|a~a.
04CS11*
10 folija
04CS21*
20 folija
04CS32*
30 folija
04CS41*
40 folija
Q
04CS51*
50 folija
04CS33
Fascikla sa folijama u boji,
30 folija
04CS101*
100 folija, sortirano
A4
A4
HOT
B
E
D
F
04MP01*
Potpisna mapa
Potpisna mapa visokokvalitetne izrade.
Format A4. Osamnaest pregrada.
Stone mape za sortiranje
dokumenata, crna boja
04MS03B
04MS04B
18
A-Z
1-31
Arhiviranje
- stone mape za sortiranje, fascikle za sortiranje - hromo fascikle -
A4
A4
E
D
F
Stone mape za
sortiranje dokumenata
u boji
Plastificirane, visokokvalitetne
stone mape u boji, namenjene
abecednom ili numeri~kom
sortiranju svakodnevne
dokumentacije. Mapa sa
indeksima A-Z sadr`i 24 pregrade,
a mapa sa indeksima 1-31
ima 32 pregrade za dokumente.
Svaka od njih je raspolo`iva u tri boje.
PVC organiser sa
pregradama i gumicom
Fascikle sa indeksiranim
pregradama za razvrstavanje
dokumentacije. Mogu da se
koriste i kao potpisne mape.
PVC, crna korica, unutra{nje
pregrade i indeksi u razli~itim
jarkim bojama.
[ifra
04CK01
04CK06
04CK02
04MS02*
1-31
04MS01*
A-Z
Broj pregrada
6
8
12
E
A4
E
D
D
F
G
A4
F
04CK12*
Kartonski organiser sa pregradama
Fascikla sa 12 pregrada koje su obele`ene
brojevima 1-12, izra|ena od 210 g kartona, sa
plasti~nom oblogom na koricama. Dimenzije:
312x244 mm. Pakovanje 10 kom.
Fascikla sa gumicom
i pregradama, A4
Fascikla A4 formata od
450 gr kartona. Sadr`i
7 ili 12 pregrada za
sortiranje dokumenata,
kao i dve kvalitetne
sigurnosne gumice.
04CK21*
1/12
04CK20*
1/7
A4
A4
E
F
J
D
G
I
NOVO
04CK60
Insert fascikla Secolor Sixtab,
A4, 6 pregrada
Reprezentativan izgled. Prilagođena
odlaganju u viseće fascikle.
270g karton.
04CH01A
Fascikla hromo A4
Pakovanje 100 komada.
19
04CC02*
Tripleks fascikla u boji A4
Pakovanje: 100 kom.
A4
Arhiviranje
- kartonske fascikle -
E
F
D
G
J
A4
V
F
J
D
G
F
D
G
J
A4
C
E
F
D
G
A4
04CC10*
Kartonska fascikla bez klapni
A4
Korica, A4 format, karton 210 gr.
Dimenzije: 315x235 mm.
04CC110*
Kartonska fascikla sa
gumicom A4, 390 gr
Pakovanje: 50 kom.
04CC100*
Kartonska fascikla sa
preklopom A4, 300 gr
Pakovanje: 50 kom.
E
E
A4
A4
E
D
G
04CR02*
Fascikla za registrator
A4, skra}ena korica
Pakovanje: 50 kom.
04CM05*
Pre{pan fascikla
sa mehanikom A4
Fascikla od 250-gramskog
manila kartona sa metalnom
polumehanikom.
Format A4. Pakovanje 100 kom.
C
D
E
G
J
V
F
04CR01*
Fascikle za registrator
Fascikle sa mehanikom. Format A4.
Izra|ene od 250 gr manila kartona.
Perforirane za registrator, sa oja~anjem u
vidu metalnih prstenova. Pakovanje 50 kom.
A4
C
D
E
G
J
V
A4
F
04CT01*
Fascikle za
registrator sa mehanikom
Fascikle sa novim, prakti~nim mehanizmom
od metala, koji obezbe|uje ve}u sigurnost
skladi{tenja u registratore. Format A4.
Izra|ene od 250 gr manila kartona.
Pakovanje 50 kom.
E
D
G
04CT02*
Fascikla za registrator
sa mehanikom A4,
skra}ena korica
Pakovanje 50 komada.
20
Arhiviranje
- fascikle sa Jalema clip-om - pregradni kartoni i indeksi -
E
G
D
C
D
E
G
J
V
F
A4
NOVO
04JC10*
Fascikla Secolor sa Jalema Clip-om, 270 g
Udobno listanje i kopiranje stranica. Idealna za projekte.
Format A4. Kapacitet 2,5cm. Pakovanje: 50 kom.
C
I
E
F
G
J
V
A
04PK202*
Pregradni kartoni 250 gr A4
Pakovanje: 100 kom.
A4
HOT
Pregradni kartoni
u boji A4, 180 gr
Pakovanje: 30 kom.
04PKS202*
Pregradni kartoni skra}eni
10 x 24, 180 gr
Pakovanje: 100 kom.
04PK206
04PK212
A4
1/5
1/10
PP pregradni indeksi
sa numeracijom
A4
PP pregradni indeksi, A4
format
04PK2001
04PK2002
1/6
1/12
04PK2008
PP pregradni indeksi A-Z
21
04PK2003
04PK2004
04PK2005
04PK2006
04PK2007
1-5
1-10
1-12
1-20
1-31
HOT
A4
Arhiviranje
- folije za dokumentaciju -
04FI06
04FI08
04FI12
1/6
1/8
1/12
Folije "L" A4
transparent
1/100
A4
Folija "U" sa perforacijom
i indeksima
Komplet folija za arhiviranje
dokumenata sa indeksima za
jednostavno i brzo sortiranje.
Folija "L", mat
providna.
04FO408
Folije "L" A4 transparent 80my
1/50
04FO51
04FO13
1/100
1/1
A4
E
C
D
E
F
G
G
J
T
F
04FB15*
Folije "L" u boji,
A4 crystal 150 my
Folije A4 "L" u boji, reprezentativnog
kvaliteta, kristalno providne, od tvrdog
PVC materijala debljine 150 my.
Pakovanje 100 kom.
A4
04FU1002
Folija "U" sa perf. A4 1/100,
mat, 35 my
90 my
120 my
A4
D
04FB50*
Folije "L" u boji A4 120 my
Folija A4 "L", mat providna u boji,
120my. Pakovanje po 100 komada u
PP ambala`i.
A4
Folija "U" sa perf. A4
A4 crystal
A4
04FU440
Folija "U" sa perf. A4 1/100,
mat, 40 my
22
04FU444
04FU445
04FU62
04FU65
1/100
1/100
1/1
1/1
40 my
50 my
80 my
140 my
Arhiviranje
- folije za dokumentaciju -
A3
A5
NOVO
A4
04FU64
Folija "U" sa perf. A4 pro{irena,
crystal, 90 my
04FU03
Folija "U" sa perforacijom A3,
oborena, mat
Pakovanje: 100 kom.
04FU06
Folija "U" sa perforacijom A5
60 my
A4
A4
NOVO
04FU99
Folija "U" bez perforacije
NOVO
Folije "L" A4 sa A4
perforacijom
Kristalno providne
folije, otvorene sa dve strane, sa
perforacijom koja omogu}ava
odlaganje u registrator.
Pakovanje: 100 kom.
04FO10
04FO14
100 my
140 my
04FO141
Folije "L" A4 sa perforacijom,
140 my
04FUB06
Folija "U" sa perf. u boji,
A4, 1/50, sortirano
A4
A4
HOT
04FP10
Fascikla džep sa perforacijom A4
Pakovanje: 10 kom.
23
04FP451
Folija A4 sa perf. i prekl. 130my
Arhiviranje
- albumi i folije za vizit karte -
A4
NOVO
HOT
04FV02
Folije za vizit karte,
za 20 kartica
04VC2385C
Album za 200 vizitkarti
Visifix sa indeksom
NOVO
NOVO
Dodatne folije za Visifix, 1/10
04VC2388C
Album za 400 vizitkarti
Visifix sa indeksom
04VZ2387
04VZ2389
Album za vizit karte i indeksom,
GEODE sistem
Album za vizit karte sa folijama (svaka za 8
vizit karti) koje se jednostavno mogu
preme{tati. U albumu se nalaze i
indeksirane pregradne folije A-Z,
napravljene tako|e po GEODE sistemu koji
omogu}ava jednostavno preme{tanje.
04VZ03
Album za 80 vizit karti, GEODE
sistem
Album za vizit karte sa 10 folija
(svaka za 8 vizit karti) koje se
jednostavno mogu preme{tati.
04VZ04
04VZ08
160 mesta
240 mesta
24
jednoredne
dvoredne
Arhiviranje
- rotacioni adresari i viziteri, kutije za vizit karte -
NOVO
04VZ2416B
Rotacioni adresar Telindex Flip
Sadr`i 500 obostranih kartica (104 x 72 mm) i indeks A-Z.
Jednostavno va|enje i ubacivanje kartica.
NOVO
04VZ2417B
Rotacioni viziter Visiflix Flip za 400 kartica
Sadr`i 200 d`epova za vizit karte (104 x 72 mm)
i indeks A-Z.
04VZ2000B
VIP Set, kutija za 500 vizit karti
B
FT
ET
CT
JT
Držač za vizit karte Go VIP za 15
vizit karti
04VZ2001B
04VZ2001T
crna
transp. siva
04VZ2002*
Kutijica za vizit karte COGNITO,
translucent
25
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
10
File Size
2 717 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content