close

Enter

Log in using OpenID

1. hrvatski kongres zdravstvene ekologije

embedDownload
SRIJEDA
HRVATSKI
13.travnja
2011.
REGISTRACIJA
800 -930
SVEČANO OTVARANJE SKUPA
930
1015-1035 UVODNO PREDAVANJE
ZAVOD
ZA JAVNO ZDRAVSTVO
I
SEKCIJA ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
HRVATSKOG FARMACEUTSKOG DRUŠTVA
organiziraju u suradnji s
HRVATSKIM DRUŠTVOM
ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
H R V A T S K O G L I J E ČN I ČK O G Z B O R A
POD POKROVITELJSTVOM
MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI
1. HRVATSKI KONGRES
ZDRAVSTVENIH
EKOLOGA
(35. STRUČNI SKUP)
s međunarodnim sudjelovanjem
PRELIMINARNI PROGRAM
ZAGREB
13. – 15. travnja 2011.
K. Capak, P.Jeličić, G.Petrović, A.Barišin (Zagreb):
Zdravstvena ekologija u Hrvatskoj
1040-1110 KOKTEL DOBRODOŠLICE
1115-1315 POZVANA PREDAVANJA
D.Kelo, K.Capak (Zagreb):
Značaj novog akcijskog plana Europske Unije za okoliš
i zdravlje na budući razvitak zdravstvene ekologije u
Hrvatskoj
E.Aimo, G.Formenton, E.Funari (Italija):
Monitoring and evaluation of chemical polution to
protect human health: the role of public laboratories in
Italy
V.Kendrovski, M.Spasenovska (R. Makedonija):
Vulnerability Health Assessment and Adaptation in the
Health Sector due to Climat Change in the R.Macedonia
P.Otorepec, K.Bitenc, I.Jeraj (Slovenija):
Air Quality and Health in Urban Areas
A.Stipić Marković, B.Pevec, M.Radulović Pevec,
B.Čvorišćec (Zagreb):
Epidemiologija alergijskih bolesti u Hrvatskoj
15
00
00
-19
PREDAVANJA – sekcija «HRANA»
Integrated Pulsed Amperometric Detections
J.Papić, D.Kipčić (Zagreb):
Određivanje biološki aktivnog timokinona i masnih
kiselina u uzorcima biljnog ulja Nigella sativa L.
prisutnim na hrvatskom tržištu
1730 - 1745 PAUZA
1745 – 18 30 PREDAVANJA – sekcija «PREHRANA I
ZDRAVLJE»
D.Milosavljević, M.Mandić, I.Banjari (Osijek):
Ispitivanje znanja o prehrani i prehrambenih navika
srednjoškolske populacije
K.Ćurin, I.Tripković, B. Jurčević-Zidar, Lj.MarunicaOršulić, K.K. Sučić (Split):
Prehrambene navike i zdravstveni rizici korisnika
Savjetovališta za prevenciju kroničnih nezaraznih
bolesti
M.Borko, B.Jesenšek Papež (Slovenija):
Uporaba izokinetike u prevenciji ozljeda kod
rekreativnog sporta
1830 -1845 RASPRAVA
SVEČANI IZLAZAK
ČETVRTAK
800-900
900 – 945
14.travnja
2011.
REGISTRACIJA
PREDAVANJA – sekcija «VODA»
M.Katalenić (Zagreb):
Krivotvorenje hrane i pravilna prehrana
E.Volar -Pantić, J.Meštrić, M.Bikfa (Zagreb):
Med i propolis – propisi u Republici Hrvatskoj
Z.Knezović, A.Stipišić (Split):
Utjecaj metala na oksidaciju maslinovih ulja
S.Mačkić, N.Ahmetović, I.Zovko (BiH):
Količina joda u soli na tržištu BiH
D.Ćuzela-Bilać, D.Vukić Lušić (Rijeka):
Zdravstvena ispravnost vode za piće u PrimorskoGoranskoj županiji u razdoblju 2006-2010. godine
A.Katalinić, I.Zubak (Park prirode Vransko jezero):
Važnost praćenja kvalitete vode u upravljanju
ekosustavom Vranskog jezera
Ž.Dadić, M.Ujević Bošnjak, J.Štiglić (Zagreb):
Monitoring vode za piće u Hrvatskoj
1600-1615 RASPRAVA
1615 - 1630 PAUZA
945 - 1000 RASPRAVA
1000 - 1015 PAUZA
J.Bošnir, I.Prskalo, D.Lasić, A.Krivohlavek, M.Ivešić
(Zagreb):
Uspostava službene kontrole mikotoksina u Hrvatskoj
D.Kipčić, I.Periša, K.Bišćan, Lj. Hrnjkaš (Zagreb):
Procjena rizika za ostatke pesticida u hrani
J.Weiss (Njemačka):
Determination of Biogenic Amines in Foods Using Ion
Chromatography with Suppressed Conductivity and
1015-1200 PREDAVANJA – sekcija «MATERIJALI I
PREDMETI U DODIRU S HRANOM»
M.Runjić Sokele, M.Šercer (Zagreb):
Plastična ambalaža
J.Jelenčić, Z.Hrnjak-Murgić (Zagreb):
Zdravstvena ekologija i polimerni materijali
Lj.Kratofil Krehula, Z.Hrnjak-Murgić, J.Jelenčić
(Zagreb):
Zdravstvena i ekološka prikladnost PET polimera
Z. Majić, B. Andričić, S. Perinović (Split):
Mogućnosti uporabe polilaktida za izradu ambalažnih
materijala za hranu
A.Wolf Čoporda, D.Čepelak Dodig (Zagreb):
Uredba 1272/2008 (clp); Novi propisi o razvrstavanju i
obilježavanju kemikalija
T.Risteski, V.Spirkoski, M.Milenković, A.Spirkoska,
D.Mangaroski, B.Sprikoska (Makedonija):
Pravna zaštita životnog okoliša u funkciji prava na
zdravlje
1115 – 1130
1800-1815 RASPRAVA
PAUZA
A.Rešček, A.Ptiček Siročić, Z.Katančić, Z.HrnjakMurgić (Vrbovec):
Suvremeni polimerni materijali za pakiranje mesapolietilen
N.Dimitrov, T.Vulić (Zagreb):
Faktori koji utječu na migraciju iz materijala i predmeta
koji dolaze u neposredan dodir s hranom
A.Racz, J.Cipriš, O.Petrak (Zagreb):
Prevara zvana «informirane čaše»-ispitivanje navodnog
baktericidnog djelovanja proizvoda na bazi «Hydronic»
tehnologije na ATCC sojeve gram-pozitivnih
(Enterococcus faecalis) i gram-negativnih bakterija
(Salmonella enteritidis)
1215 – 1230
1230 – 1400
PAUZA
DISKUSIJA O POSTERIMA
1530-1630
KOMERCIJALNA PREDAVANJA
B.Čeh, M. Pavičić (Labena, Slovenija):
Impact of contaminants of pure water on laboratory
analysis
G.Rožić (Noack d.o.o. Zagreb):
Naša rješenja u kontroli kvalitete i sigurnosti hrane
N.Negran, J.Doms (Vivera d.o.o. i HiPP, Njemačka):
Održivost i ekološki uzgoj
1630 – 1645 PAUZA
16
45
-17
45
PREDAVANJA – sekcija «KOZMETIKA I
GRANIČNI PROIZVODI IZMEĐU
KOZMETIKE I MEDICINSKIH
PROIZVODA»
I.Vidić Štrac, V.Haberle (Zagreb):
Navodi na kozmetičkim proizvodima ili kako odabrati
pravu tvrdnju
A.Galić (Zagreb):
Kozmetika utemeljena na dokazima
M.Zovko Končić (Zagreb):
Biljni produkti za sprječavanje i ublažavanje posljedica
starenja kože
2030 SVEČANA VEČERA
PETAK
15.travnja
2011.
930 -1030 PREDAVANJA – sekcija «FAKTORI OKOLIŠA
I UTJECAJ NA ZDRAVLJE»
B.Skupnjak, B.Čvorišćec, A.Stipić Marković, S.Vulić
(Zagreb):
Doprinos zdravstva pri reguliranju klimatskih
poremećaja
M.Tanković, Š.Tanković, M.Vlahović (Zagreb):
Zdravstvena ekologija u uvjetima turizma
B.Filipović, I.Bertović Žunec, J.Cipriš, K.Capak, J.Doko
Jelinić (Zagreb):
Smanjenje mikrobiološkog onečišćenja zraka zatvorenih
prostora primjenom nanotehnologije
1030 – 1045 PAUZA
1045 – 1115 FILM:
A. Barišin, V. Poljak, S. Pepeljnjak. J. Doko-Jelinić:
"Zdravstvena ispravnost hrane i higijenske smjernice"
1115-1200 PREDAVANJA – sekcija «FAKTORI OKOLIŠA
I UTJECAJ NA ZDRAVLJE»
M.Nadih, R.Josipović, Z.Medverec Knežević,
A.Cvitković (Slavonski Brod):
Kretanje peludnih alergena napodručju Slavonskog Broda u
razdoblju od 2007-2010. godine
Lj.Prester, J.Macan (Zagreb):
Alergeni unutarnjih prostora u kućanstvu u Hrvatskoj
A.Ivezić (Zagreb):
Uspostava sustava upravljanja okolišem prema
međunarodnoj normi ISO 14001
1215 ZATVARANJE SKUPA
Informacije i prijave:
mr.sc. Lea Pollak (tajnica Sekcije)
Hrvatski zavod za javno zdravstvo,
Zagreb, Rockefellerova 7
Tel. 01/48-63-266
Fax. 01/46-83-907
e-mail: lea.pollak@hzjz.hr
adrijana.cosic@hzjz.hr
vjera.haberle@hzjz.hr
Kotizacija za sastanak iznosi 1300 kuna +
PDV.
Obvezatna je za sve učesnike, uključujući i
djelatnike Zavoda za javno zdravstvo.
Uplaćuje se Hrvatskom farmaceutskom društvu,
Masarykova 2, 10000 Zagreb, tel: 01/48-72-849
na broj žiro-računa: 2360000-1101367614.
Uplata
-
kotizacije omogućuje:
prisustvovanje Kongresu
dobivanje identifikacijske kartice
dobivanje Knjige sažetaka i ostalih materijala
dobivanje pozivnice za svečani izlazak
dobivanje pozivnice za svečanu večeru
PRIJAVE SVIH UČESNIKA DO 12.04.2011.
e-mailom na navedene adrese ili telefaxom
UZ MOGUĆNOST PRIJAVE I UPLATE NA KONGRESU
Rezervacija smještaja:
Rezerviran je HOTEL ARISTOS, Buzin,
Cebini 33,10010 Zagreb
Sudionici rezervaciju smještaja obavljaju sami:
kontakt osoba: gospodin Tomislav Tomšić
Event koordinator
Tel: +385 1 6695 912
Fax: +385 1 6695 902
e-mail: event@hotel-aristos.hr
S.Kalšan, M.Horvat, S.Kelava:
Utjecaj skladištenja ambalaže na mikrobiološku ispravnost
ambalaže i upakiranog proizvoda
N.Dimitrov, T.Vulić:
Prikladnost višeslojne polimerne ambalaže za neposredan
dodir s kiselom hranom
POPIS POSTERA
D. Lasić, I.Hrga, A.Galić, L.Barušić, J.Dumenčić,
M.Budeč:
Praćenje kvalitete hrvatskog meda kroz 2010. godinu
A.Stipišić, Z.Knezović, J.Marušić:
Sadržaj joda u kuhinjskoj soli
N.Parađiković, T.Vinković,I.Vinković-Vrček, I.Žuntar,
M.Bojić, I.Medić-Šarić:
Utjecaj prirodnih biostimulatora na nutritivnu vrijednost
ploda paprike (Capsicum annuum L.)
I.Crnković Milić, S.Klarić:
Prisutnost mikotoksina u žitaricama
D.Sokolić-Mihalak, M. Kovač, V.Gradvol, D. Kocevski,
H.Pavlović:
Antifungalni učinak eteričnih ulja čajevca i majčine dušice na
plijesni roda Aspergillus uzročnika kvarenja hrane i sinteze
mikotoksina
S.Uhitil, A.Račić:
Occurence of Campylobacter spp. on poultry carcasses in
slaughterhouses and market places
N.Knežević:
Nanotehnologija u proizvodnji hrane
S.Luetić, Z.Majić:
Propolis kao prirodni izvor benzojeve kiseline
A.Benutić, A.Lulić, J.Pongračić, J.Jurasović:
Procjena izloženosti hrvatskih potrošača toksičnim
elementima uzimanjem dodataka prehrani
R.Pleić:
Detekcija prisutnosti genetski modificiranih organizama u
hrani
V.Poljak, M. Katalenić:
Nesigurnost procjene rizika: Dioksini
M.Miletić Medved, M.Števanić Pavelić:
„Light generacija“
R.Josipović, M.Nadih, Z.Medverec Knežević, A.
Cvitković:
Amonijak , mangan i željezo u arteškim zdencima istočnog
dijela Brodsko-posavske županije i utjecaj na zdravlje ljudi
Z.Medverec Knežević, M.Nadih, R.Josipović, A.
Cvitković:
Monitoring vode za piće u Brodsko-posavskoj županiji
A.Senta Marić:
Nova onečistila - izazov za učinkovitu obradu otpadnih voda
i očuvanje kakvoće pitkih voda
M.Matešić, E.Pašić, D.Rebić, D.Jurčić-Momčilović,
I.Gobin:
Dugotrajno preživljavanje Acinetobacter baumannii na
plastičnim površinama
Z.Lalić, M.Miškulin, M.Vukšić, I.Miškulin: Učinkovitost
masti s ekstraktom propolisa i amonij sulfogirodalatom u njezi
kože s blagim oblikom acne vulgaris
L.Barušić, M.Bevardi, A.Galić, J.Bošnir, D.Puntarić:
Određivanje parabena u kozmetičkim proizvodima metodom
tekućinske kromatografije visoke djelotvornosti
J.Pucarin-Cvetković, A.Kaić-Rak, A.Ivičević Uhernik,
J.Mustajbegović, K.Antonić Degač:
Učestalost konzumiranja voća i povrća u Republici Hrvatskoj
J.Mustajbegović, J.Pucarin-Cvetković, E.Žuškin,
N.Turčić:
Zdravstveni učinci radnog okoliša u industriji prerade ribe
N.Ahmetović, S.Mačkić:
Indeks kvaliteta zraka (AQI) na području grada Tuzle
Z.Špirić, M.Horvat, A.Kos, J.Ivanković, H.Hećimović,
D.Mazej, D.Vadla, J.Tratnik, V. Janeš-Poje,
V.Dulikravić:
Javnozdravstveni utjecaj dugoročne izloženosti niskoj razini
mješavine elemenata na podložne skupine stanovništva u
Hrvatskoj
N.Periš, M. Bralić:
Koncentracija dušikovih oksida kao posljedica prometa u
središtu Splita
N.Periš, B.Andrić:
Utjecaj komunalne buke na kvalitetu života u središtu grada
D.Huml:
Farmaceutski otpad i zaštita okoliša
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
90 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content