close

Enter

Log in using OpenID

Preuzmi PDF prijavnicu

embedDownload
HRVATSKO DRUŠTVO FARMACEUTSKIH TEHNIČARA
6. SABOR HDFT,
B o l, 19. – 22. travnja 2012.
PRIJAVNICA ZA SUDJELOVANJE I SMJEŠTAJ
Ime i prezime …............................................. .................... Zvanje ..............................................
Osobna iskaznica br. ............................................ Izdana PU .........................................................
Kućna adresa ............................................................. ............ Mobitel ...........................................
Naziv i adresa ustanove ...................................... ..........................................................................
OIB ustanove .....................................Telefon: ................................... Fax: .................................
E – mail
.............................................................................................................................
KOTIZACIJA
Član HDFT-a
DA
NE
HOTELSKI SMJEŠTAJ
Hotel “ELAPHUSA“, Hotel “BORAK” Bol
- vrsta sobe standard-dvokrevetna 
superior-dvokrevetna 


broj članske iskaznice …………………………


standard - jednokrevetna
superior – jednokrevetna
(dvokrevetnu sobu želim dijeliti sa ..........................................................................................…………)
- datum dolaska
. travanj 2012.g.
datum odlaska
. travanj 2012.g.
Za sudionike skoji ne koriste smještaj molimo da navedu usluge koje će korisititi u hotelu:
Ručak – 110 kn, molimo navesti dane: ………………...........................................................……….
Večera – 110 kn, molimo navesti dane: …………............................................................……………
Svečana večera 21. 4. 2011.g. – 400 kn
DA 
NE 
PRIJEVOZ
DA  :
NE
ZAGREB
VARAŽDIN
OSIJEK



KARLOVAC
ŠIBENIK
ĐAKOVO



RIJEKA

SUPETAR

SLAVONSKI BROD 
ZADAR 
*KUTINA 

IZLET
Kratki izlet predviđen za dan 21.04.2012. godine, cijena 120 kn
 DA
 NE
NAČIN PLAĆANJA:




virmanski, po računu koji treba biti ispostavljen na gore navedenu ustanovu (pravne osobe)
obrascem HUB 1 na žiro-račun agencije TIP TOURS (fizičke osobe)
gotovinom u poslovnici agencije TIP TOURS
kreditnom karticom :  American Express
 Mastercard
 Visa
Ime i prezime
Broj kartice
Valjanost
Kontrolni broj
Ovim ovlašćujem tehničkog organizatora VI. sabora, tvrtku TIP TOURS d.o.o. Zagreb da za navedene usluge
naplati odgovarajući iznos s moje kreditne kartice.
Datum: ...............................
Molimo poslati na adresu:
TIP TOURS d.o.o.
Gđa. Sanja Ferenčak
Vončinina 2/1, 10000 Zagreb
tel. +385 (1) 461 65 98, 466 37 52; fax +385 (1) 466 37 54
e-mail: [email protected]; [email protected]
Potpis: .................................................
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
83 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content