close

Enter

Log in using OpenID

24. me unarodni «ELEKTROINŽENJERSKI SIMPOZIJ» Dani Josipa

embedDownload
ELEKTROTEHNIČKO DRUŠTVO ZAGREB
ELECTROTECHNICAL SOCIETY ZAGREB
Pod pokroviteljstvom /Under the patronage of
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta
Ministry of Science, Education and Sports
i
Hrvatskog zavoda za norme
Croatian Stadndards Institute
ORGANIZIRA/ORGANIZE
24. međunarodni
«ELEKTROINŽENJERSKI SIMPOZIJ»
Dani Josipa Lončara
s izložbom elektrotehničkih proizvoda
EIS 2012
24. International
Electrical Engineering Symposium
Josip Lončar days
Šibenik 06-09. 05. 2012., Hotel IVAN,
SOLARIS, Šibenik
Zadovoljstvo nam je pozvati Vas na 24. međunarodni
“ELEKTROINŽENJERSKI SIMPOZIJ ” koji će se
održati u Šibeniku 06-09.05.2012. u hotelskom naselju
SOLARIS, kongresne dvorane hotela Ivan u Šibeniku.
Savjetovanje organizira Elektrotehničko društvo Zagreb.
Pokrovitelji savjetovanja su Ministarstvo znanosti,
obrazovanja i športa i Hrvatski zavod za norme.
Službeni jezici savjetovanja su hrvatski i engleski.
Kao i na našim prethodnim skupovima očekujemo
sudionike iz gospodarstva, javnih i privatnih poduzeća,
velikih sustava znanosti, obrazovanja, državne uprave.
Pozdravljamo Vas kao autore znanstvenih i stručnih
radova, iznositelje promotivnih predavanja, izlagače u
okviru izložbe na ovom simpoziju ili kao sudionike
simpozija, okruglih stolova, i posjetitelje izložbe.
Prema „Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju
i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove
graditeljstva“ NN 24/08, 141/2009 i 87/2010
sudjelovanje na simpoziju donosi slijedeće bodove:
Autori za objavljeni članak u Zborniku radova EIS 2012
dobivaju 4 boda.
Sudionici EIS 2012 s uplaćenom kotizacijom dobivaju
16 bodova.
Sudionici Okruglog stola s uplaćenom kotizacijom
dobivaju 4 boda.
„Obveznik stručnog usavršavanja dužan je u
petogodišnjem
razdoblju
stručnim
usavršavanjem u skladu s ovim Pravilnikom
ostvariti najmanje 100 bodova od čega svake
godine tog razdoblja mora ostvariti najmanje 10
bodova.«.
»Najmanje
20
bodova
ostvarenih
u
petogodišnjem razdoblju
mora
biti
iz
poznavanja tehničke regulative područja
obuhvaćenog ispitnim programom stručnog
ispita kojeg je obveznik stručnog usavršavanja
položio.«.
Međunarodni organizacijski odbor
International steering committee
Predsjednik/President: Dr. sc. Neven Srb,dipl. ing.
Dopredsjednik/Vicepresident: Akademik prof. dr. Zijad
Haznadar, dipl. ing.
Prof.dr.sc. Maks Babuder, dipl. ing. (SLO)
Mirko Vuković, dipl. ing. (HR)
Amir Halep, dipl. ing. (BiH)
Ivan Iveta, dipl. ing. (SLO)
Josip Moser, dipl. ing. (HRV)
Prof. dr. sc. Isak Karabegović, dipl. ing., (BiH)
Prof. dr. sc. Kemo Sokolija, dipl. ing., (BiH)
Akademik prof. dr. sc Vlatko Doleček, dipl. ing. (BiH)
Prof. dr. Fuad Ćatović, dipl. ing. (BiH)
Prof. dr. Milan Jurković, dipl. ing. (BiH)
Prof. dr. Viktor Šunde, dipl. ing.- FER, Zagreb
Prof. dr. Zvonko Benčić, dipl. ing. – FER Zagreb
Nacionalni organizacijski odbor
National organizing committee
Predsjednik/President: Dr. sc. Neven Srb, dipl. ing.
Dopredsjednik/Vicepresident: Akademik prof. dr. Zijad
Haznadar, dipl. ing.
Petar Balestrin, dipl. ing.- Elektrotehničko društvo Zagreb
Zvonimir Delač, dipl.ing. – DICTUS d.o.o., Zagreb
Mr. sc. Miljenko Dimitrijević, dipl. ing. – DIMANIS d.o.o.,
Zagreb
Mr. sc. Miljenko Đukić dipl. ing.- Hrvatski zavod za norme,
Zagreb
Ivan Galetić, dipl. ing. – T-HT Zagreb
Ante Gobov, dipl. ing.- Elektrotehničko društvo Zagreb
Mirko Hlupić, dip. ing. - Elektrotehničko društvo Zagreb
Vladimir Katanić, dipl. ing. – Hrvatski zavod za norme, Zagreb
Biserka Kosorčić, ing. - Elektrotehničko društvo Zagreb
Miroslav Krepela, dipl.ing.- ABB, Zagreb
Dr.sc. Draško Marin, dipl. ing. – Elektrotehničko društvo
Zagreb
Mr. sc. Ernest Mihalek, dipl. ing. – Elektrotehničko društvo
Zagreb
Nada Menzildžić- Elektrotehničko društvo Zagreb
Josip Moser, dipl. ing.- Elektrotehničko društvo Zagreb
Dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. -BELMET MI,
Ljubljana
Diana Međimorec- HEP Zagreb
Prof. dr. sc. Ivančica Trošić- Institut za medicinska istraživanja
Zagreb
Mr. sc. Želimir Volf, dipl. ing.- Elektrotehničko društvo Zagreb
Mr. sc. Darko Rac, dipl. ing. – Ex-agencija Zagreb
Željko Duboš, dipl. ing. – Zagreb
Emil Prpić, dipl. ing. – Agenor automatika, Poreč
Valter Beaković, dipl. ing. – Agenor automatika, Poreč
Sudionicima koji se prijave do 25.04. 2012. bit će uručena
plaketa na EIS 2012.
Platinastu plaketu dobit će članovi s ostvarenih 300 bodova,
zlatnu plaketu dobit će članovi s ostvarenih 200 bodova,
srebrnu plaketu za ostvarenih 100 bodova.
Pozdravni govori
Ante Županović -Gradonačelnik grada Šibenika
Jurica Pažanin – direktor hotela Ivan
Proglašenje i dodjela nagrada
- pješčani sat za najbolji štand EIS 2011
-pješčani sat za najbolji proizvod EIS 2011
UVODNA PREDAVANJA
Voditelji: dr. sc. Neven Srb, dipl. ing.
Akademik prof. dr. Zijad Haznadar, dipl. ing.
U-1
U-2
Dodjela srebrnih , zlatnih i platinastih
plaketa za ostvarenih 100 , 200 i 300 bodova
u EDZ stručnom obrazovanju
Prof. dr. Maks Babuder, dipl. ing. –
Elektroinstitut „Milan Vidmar“ Ljubljana
Advanced Diagnosis of Critical Components
of the Electric Power system as the
influential Tool in the Asset Management
Akademik prof. dr. sc. Zijad Haznadar, dipl.
ing. –FER Zagreb
Nekonvencionalni izvori energije – prednosti
i mane
U-3
Dr. sc. Kurt R. Richter, prof. emeritus-IEEE
Austria
50 anniversary of IEEE region 8
U-4
Dr. sc. Neven Srb, dipl. ing. –EDZ Zagreb
Električni strojevi izvor električne energije
U-5
Prof. dr. sc. Zvonko Benčić, Branko Hanžek –
FER Zagreb
Vatroslav Lopašić, njegova znamenita
predavanja i dalje žive
S-1
POSTROJENJA U ELEKTROPRIVREDI
Voditelji: Josip Moser, dipl. ing.
Miroslav Krepela, dipl. ing.
PE-1
Josip Moser, dipl. ing. –EDZ Zagreb
Hrvatska pred novom elektrifikacijom do
2030. godine
PE-2
Miroslav Krepela, dipl. ing. -ABB d.o.o. Zagreb
Planiranje projekta visokonaponskog
postojenja s pogledom u budućnost
PE-3
Krunoslav Radeljak, dipl. ing. –Elektroenergetika projekt d.o.o., Zagreb
Utjecaj elektromagnetskog polja
distributivne stanice 10(20)/0,4 kV na
okolinu
Mr. sc. Tina Jakaša, dipl. ing., *Džanan Drobić,
dipl. ing. – HEP d.d. Zagreb, Iskraemeco d.o.o.
Zagreb
Integracija električnih vozila u napredne
elektroenergetske mreže
PE-4
PE-5
Mr. sc. Mladen Žunec, dipl. ing. – KORLEA
d.o.o. Zagreb
Sadašnje stanje i smjerovi razvoja tržišta
električne energije u Hrvatskoj
PE-6
Teo Žuvela, ing. , Eduard Škec, dipl. ing. –
Sveučilište Split
Ugradnja linijskih odvodnika prenapona na
DV 110kV Ston-Komolac
PE-7
Mario Plenković, ing., Eduard Škec, dipl. ing, Sveučilište Split
Interpolacija TS 110/10(20) kV Dujmovača u
DV 110 kV Meterize-Vrboran
PE-8
Mr. sc. Tina Jakaša, dipl. ing. – HEP d.d.
Zagreb
Perspektiva stvaranja jedinstvenog tržišta
električne energije
PE-9
Franjo Vidaković, dip. ing. – EDZ Zagreb
Prijenosna mreža-mogući pravci proširenja,
revitalizacije i zamjene
S-2
POSTROJENJA I INSTALACIJE U
INDUSTRIJI, ZGRADARSTVU, PROMETU I
DRUGO
Voditelji: dr.sc. Željko Novinc, dipl. ing,
Ante Gobov, dipl. ing.
PI-1
Dr. sc. Željko Novinc, dipl. ing. – EDZ Zagreb
Analiza norme HRN HD 60364-4-41:2007-01,
mjere protiv električnog udara
PI-2
Mr. sc. Ernst Mihalek, dipl. ing.-EDZ, Zagreb
Projektiranje niskonaponskih distribucijskih
mreža prema Pravilniku 13/68 i Hrvatskim
normama
PI-3
Mr. sc. Amir Halep, dipl. ing., dr. sc. Željko
Novinc, dipl. ing. – Heidelbergcement Kakanj
Belmet MI Ljubljana
Planiranje održavanja elektropostrojenja
PI-4
PI-5
Mr. sc. Dragutin Praničević, dipl. ing. –EDZ
Zagreb
Analiza kvara RCD-FID sklopke u instalaciji
Ante Gobov, dipl. ing. – EDZ Zagreb
Osvrt na budući dokument za usklađivanje
HD 60364-7-722, zahtjevi za posebne
instalacije ili prostore-opskrba električnog
vozila
S-3
OPREMA I INSTALACIJE U PROSTORIMA
UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNE
ATMOSFERE
Voditelji: mr. sc. Miljenko Đukić,dipl. ing.
mr. sc. Darko Rac, dipl. ing.
OI-1
Mr. sc. Darko Rac, dipl. ing. – Ex agencija
Zagreb
Uzemljenje i izjednačenje potencijala u
prostorima ugroženim eksplozivnom
atmosferom
OI-2
Mr. sc. Darko Rac, dipl. ing. – Ex agencija
Zagreb
Sustav upravljanja kvalitetom kod radova
popravka, instqaliranja i održavanja Exopreme
OI-3
Dr. sc. Ivica Gavranić, dipl. ing. – Ex agencija
Zagreb
Europska i hrvatska regulativa za
postrojenja ugrožena eksplozivnom
atmosferom
OI-4
Željko Bradić, dipl. ing. – Ex agencija Zagreb
Održavanje Ex –opreme u prostoru
ugroženom eksplozivnom atmosferom na
proizvodnim platformama plina
OI-5
Mr. sc. Miljenko Đukić, dipl. ing.-Hrvatski
zavod za norme, Zagreb
IEDEx sustav shema za ocjenu sukladnosti
opreme namijenjeneza uporabu u
eksplozivnim atmosferama
S-4
TELEKOMUNIKACIJE
Voditelji:
mr. sc. Miljenko Dimitrijević, dipl. ing.
Zvonimir Delač, dipl. ing.
TK-1
Mr. sc. Goran Jurin, dipl. ing.- Hrvatska
agencija za poštu i elektroničke komunikacije,
Zagreb
Vektorizirani VDSL2 i FTTx koncept
pristupne mreže
TK-2
Vladimir Žuti, dipl. ing. - Hrvatska agencija za
poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb
Učinkovitost ulaganja u svjetlovodne mreže
TK-3
Vladimir Žuti, dipl. ing. - Hrvatska agencija za
poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb
Izmjene i dopune Pravilnika o potvrdi i
naknadi za pravo puta
TK-4
Tomislav Filipin, dipl. ing. – HAKOM Zagreb
Izmjene i dopune Pravilnika o tehničkim
uvjetima za kabelsku kanalizaciju i
Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja
zone
elektroničke
komunikacijske
infrastrukture i povezane opreme, zaštitne
zone radijskog koridora
TK-5
Mr. sc. Miljenko Dimitrijević, dipl. ing. –
DIMANIS d.o.o. Zagreb
Bakreno kabliranje za 10-gigabitni Ethernet
u podatkovnim centrima
TK-6
Franjo Štamol, dipl. ing. - Zagreb
Nadzor IT infrastrukture pomoću „opensource“ sustava Nagios
TK-7
Zvonimir Delač, dipl. ing. – DICTUS, Zagreb
VoIP sigurnost, rizici i zaštita
S- 5
RADIJSKE KOMUNIKACIJE
Voditelji:
dr.sc. Draško Marin, dipl. ing.,
mr. sc. Želimir Volf, dipl. ing.
RK-1
Miljenko Krvišek, dipl. ing. – HAKOM Zagreb
Digitalna dividenda u Hrvatskoj
RK-2
Mr. sc. Branko Burazer, dipl. ing. – Hrvatski
zavod za norme Zagreb
M2M komunikacije
RK-3
Zvonko Šafranko, dipl. ing. – Markoja d.o.o.
Zagreb
Opis DMR naprednog digitalnog
komunikacijskog sustava sa komparativnim
prednostima prema TETRA
komunikacijskom sustavu
RK-4
Dr. sc. Draško Marin, dipl. ing. – EDZ Zagreb
Osnove upravljanja radiofrekvencijskim
spektrom
RK-5
Mr. sc. Želimir Volf, dipl. ing. –EDZ Zagreb
Osvrt na Pravilnik o namjeni
radiofrekvencijskog spektra
MU-6
S-6
MJERENJE, UPRAVLJANJE I NADZOR
INDUSTRIJSKIH PROCESA
Voditelji: Emil Prpić, dipl. ing. ,
Valter Beaković, dipl. ing.
MU-1
MU-2
MU-3
MU-4
MU-5
Branko Labinac, d.i.e., Robert Štedul, d.i.e.,
Emil Prpić, d.i.e. – Agenor automatika d.o.o.,
Poreč
Isporuka potpuno automatiziranog sustava
transporta u tvornici fotonaponskih panela
„Solaris“ Novigrad, po načelu „ključ u rike“
– prikaz projekta
Rekonstrukcija automatizacijskog sustava
postojećeg postrojenja bazenske tehnike u
svrhu uštede energije – studija slučaja
Valter Beaković, d.i.e. – Agenor automatika
d.o.o., Poreč
Izvedba cjelovitog sustava inteligentne kuće
po načelu „ključ u ruke“ – prikaz stvarno
izvedenog projekta
S-7
ISPITIVANJE I POTVRĐIVANJE
SUKLADNOSTI U GRADITELJSTVU
Voditelji: Vladimir Katanić, dipl. Ing.
Željko Duboš, dipl. Ing.
IP-1
Vladimir Katanić, dipl. ing. – Hrvatski zavod za
norme, Zagreb
Norme i ocjenjivanje sukladnosti proizvoda
Branko, Labinac, d.i.e., Robert Štedul, d.i.e.,
Andrej Prpić, d.i.e. – Agenor automatika d.o.o.,
Poreč
Isporuka potpuno automatiziranog stroja za
uokvirivanje u tvornici fotonaponskih panela
„Solaris“ Novigrad, po načelu „ključ u ruke“
– prikaz projekta
IP-2
IP-3
Željko Duboš, dipl. ing. –
Energetski pregled sustava automatske
regulacije i upravljanja termotehničkim
sustavima u zgradama
Emil Prpić, d.i.e. – Agenor automatika d.o.o.,
Poreč
Projektiranje, isporuka i izvođenje elektroautomatizacijskog dijela dvaju sustava
uklanjanja ogorine u Valjaonici bešavnih
cijevi Željezare Sisak – prikaz projekta
IP-4
Zdravko Pamić, dipl. ing.- HEP ODS Elektra
Zagreb
Potvrđivanje sukladnosti kabela u HEP-u
IP-5
Željko Petruša, dipl. ing. – Hrvatski zavod za
norme Zagreb
IEC-ov sustav ispitivanja sukladnosti i
potvrđivanja fotonaponske opreme i
sastavnih dijelova
Andrej Prpić, d.i.e. – Agenor automatika
d.o.o., Poreč
Projektiranje, isporuka i izvođenje elektro- i
automatizacijskog dijela rekonstrukcije
hidraulike u Valjaonici bešavnih cijevi
Željezare Sisak – prikaz projekta
Željko Omrčen, i.e., Valter Beaković, d.i.e. –
Agenor automatika d.o.o., Poreč
Filip Prebeg, dipl. ing. el.
Energetski pregled sustava rasvjete
S- 8
OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE
Voditelji: Diana Međimorec, dipl. ing.,
Joško Moser, dipl. ing.
OI-1
Diana Međimorec , dipl. ing. – HEP Obnovljivi
izvori energije Zagreb
Mjerenje karakrteristika vjetra u Hrvatskoj
OI-2
OI-3
Tomislav Virkes, dipl. ing. - HEP Obnovljivi
izvori energije Zagreb
Bioelektrana Velika Gorica
Marin Begović, dipl. ing. – HEP Proizvodnja
Ekonomičnost proizvodnje BE-TO i bez
kondenzacije dimnih plinova
OI-4
Robert Plašičko, dipl. ing.- UNDP Hrvatska
Edukacija i certificiranje instalatera
obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj
OI-5
Andro Bačan, dipl. ing. _ Energetski institut
„Hrvoje Požar“ Zagreb
Program obuke i certificiranje instalatera
fotonaponskih sustava-rezultati dosadašnje
provedbe projekta PVTRIN
OI-6
Ana Gamilec, dipl. ing. – HEP Obnovljivi
izvori energije Zagreb
Europski FP7 projekt CONCERTO Solution
OI-7
Edo Jerkić, dipl. ing. – RP Global
Kolika je cijena obnovljivih izvora energije
koje gradimo danas u odnosu na klasične
izvore energije?
S-9
TEHNOLOGIJA ELEKTROTEHNIČKIH
MATERIJALA
Voditelji: Prof. dr. Kemo Sokolija, dipl. ing.
Prof. dr. Mirsad Raščić, dipl. ing.
Prof. dr. Viktor Šunde, dipl. ing.
TM-1
Vlatka Bišćan*, Josip Bišćan**- *Veleučilište u
Karlovcu , ** Student diplomskog studija FERa Zagreb
Svojstva polivinilklorida kao izolacijskog i
konstrukcijskog materijala u
elektrotehničkim proizvodima
TM-2
Zlatko Hanić, Mario Vražić, Viktor ŠundeFakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb
Utjecaj različitih tehnologija lijepljenja
temperaturnih sondi na njihovu točnost
TM-3
TM-4
TM-5
TM-6
TM-7
TM-8
Željko Ban, Levin Kulenović, Davor
Ognjanovac- Fakultet elektrotehnike i
računarstva, Zagreb
Modeliranje aktuatora na osnovi
elektroaktivnih polimera
Doc. dr. sc. Željko Hederić, Goran KurtovićElektrotehnički fakultet Osijek
Modeliranje dinamičke krivulje
magnetiziranja u rotacijskom magnetskom
polju
Kemo Sokolija, Mirsad Raščić, Mirza Batalović
Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu,
BiH
Starenje kompozitnih polimernih izolatora
Mirza Batalović, Kemo Sokolija, Mirsad
Raščić- Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u
Sarajevu, BiH
Potreba za provođenjem testova parcijalnih
pražnjenja na VN kabelima nakon njihovog
instaliranja
*Josip Študir, Josip Polak, Alan Miletić,
Dragan Turk – *KONČAR- Generatori i
motori, Zagreb
Končar- instutut za elektrotehniku Zagreb
Izoliranje VN štapova i svitaka novim
materijalima
Prof. dr. sc. Viktor Šunde*, Marko Đurišević**,
Željko Jakopović* - *Fakultet elektrotehnike i
računarstva Zagreb , ** Student diplomskog
studija Fakulteta elektrotehnike i računarstva
Zagreb
Ovisnost djelotvornosti hibridnog
naponsko.toplinskog sunčanog kolektora o
upotrijebljenim materijalima
S-10
ZAŠTITA OKOLIŠA, ENERGIJA I
GRADITELJSTVO
Voditelji : Petar Balestrin, dipl. Ing.
Dr. Sc. Ivančica Trošić
ZO-1
Josip Moser, dipl. ing. – EDZ Zagreb
Obnovljivi izvori energije i njihov utjecaj na
okoliš
ZO-2
Tomislav Marić, dipl. ing. građ.- EDZ Zagreb
Pridržavanje sudionika u građenju odredaba
Zakona o prostornom uređenju i gradnji
ZO-3
Mirko Hlupić, dipl. ing. – EDZ Zagreb
Ekološki standardi i pristup od planiranja do
odlaganja uređaja za rezervno besprekidno
napajanje
Ivančica Trošić, Ivan Pavičić- Institut za
medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb
Radnici u elektrotehničkoj industiji i
opasnosti od izloženosti azbestu
ZO-4
ZO-5
Petar Balestrin, dipl. ing.- EDZ Zagreb
Međunarodna konferencija o zaštiti okoliša u
Durbanu 2011 (COP17)
ZO-6
Ivan Pavičić, Ana Marija Marjanović, Ivančica
Trošić- Institut za medicinska istraživanja i
medicinu rada, Zagreb
Zdravstveni rizik od neionizirajućeg
zračenja u elektroinženjerstvu
ZO-7
Ivan Galetić, dipl. ing.- T HT Zagreb
Korištenje mobilnih agregata pogonjenih
biodizel gorivom
S-11
MEHATRONIKA
Voditelji : prof. dr. Isak Karabegović,
akademik prof. dr. Vlatko Doleček,
prof. dr. Fuad Ćatović
MT-1
Dr.sc. Samir Vojić, dipl. Ing.- Univerzitet u
Bihaću, Tehnički fakultet Bihać, BiH
Budućnost mehatronike
MT-2
Prof. Dr. Isak Karabegović, doc. Dr. Edina
Karabegović, Edit Hadžalić dipl. ing.
Uloga senzora u automatizaciji proizvodnje i
punjenja PET ambalaže
MT-3
Akademik Vlatko Doleček, mr. sc. Ermin
Husak, Bekir Novkinić, dipl. ing.
Primjena senzora vizije u proizvodnim
procesima
MT-4
Prof. dr. Isak Karabegović, mr. Sc. Ermin
Husak, prof. Dr. Fuad Ćatović
Simulacija mehatroničkog sistema u
proizvodnom procesu
MT-5
Dr. sc. Denijal Sprečić, Almir Zulić, dipl. ing.
Armin Kunosić, dipl. ing. , dr. sc. Boris Jerman
Redizajn paralelnih kinematičkih struktura
za manipulaciju fotovoltnih panela
MT-6
Dr. sc. Denijal Sprečić, Armin Kunosić, dipl.
ing. , Almir Zulić, dipl. ing.
Sinteza mehanizma za primjenu stepena
prenosa mehatroničkog modula
MT-7
Dr. sc. Denijal Sprečić, mr. Sc. Ferid
Mulahalilović, mr. Sc. Fehmo Mrkaljević , dr.
sc. Boris Jerman
Redizajn manipulatora rotornog bagera kao
mehatroničkog sistema
MT-8
Edin Džiho, dipl. ing. , prof. Dr. Sead Pašić,
doc. Dr. Safet Isić, E. Nezirić, dipl. ing.
Kontrola parametara kod kondenzatorskog
zavarivanja
MT-9
Avdo Voloder, *Vlatko Doleček – Mašinski
fakultet Sarajevo, *Akademija nauka i
umjetnosti BiH, Sarajevo
Primjena numeričke metode na rješavanje
inverznog kinematskog problema robota
MT-10 Vjekoslav Damić, Majda Čohodar*- University
of Dubrovnik, University of Sarajevo
Modeliranje i simulacija robotskih sistema
primjenom bond grafova
MT-11 doc. Dr. Edina Karabegović, Milan Jurković,
mr. Sc. Mehmed Mahmić- Univerzitet u
Bihaću, Tehnički fakultet Bihać
Senzori u procesu hidooblikovanja cijevi
S-12
UREĐAJI I SUSTAVI ZA OSTVARENJE
REZERVNOG I BESPREKIDNOG
NAPAJANJA
Napajanje udaljenih objekata pomoću
hibridnog autonomnog sustava napajanja
S-13
TEHNIKA I FILOZOFIJA
Voditelji : prof. dr. Zvonko Benčić,
Dr. sc. Branko Hanžek
TF-1
Dr. sc. Branko Hanžek – Zavod za povijest i
filozofiju znanosti – HAZU Zagreb
Genealogija elektrotehničara u Hrvatskoj do
1956. godine
TF-2
Prof. Marito Letica – Filozofski fakultet Družbe
Isusove, Zagreb
Odnos metafizike i znanosti u Ruđera
Boškovića
TF-3
Petar Balestrin, dipl. ing. – EDZ Zagreb
Primjena otvorenog modela komunikacije na
harmoniju i kontrapunkt u glazbi
TF-4
Prof. dr. Sc. Darko Žubrinić – Fakultet
elektrotehnike i računarstva Zagreb
Internetski pregled povijesti prirodnih i
tehničkih znanosti u Hrvata
Voditelji : Mirko Hlupić, dipl. Ing.
Ivan Galetić, dipl. Ing.
BN-1
Mirko Hlupić, dipl. Ing.
Uređaji i sustavi za rezervno i besprekidno
napajanje – od planiranja do puštanja u rad
BN-2
Stjepan Palm, dipl. Ing. – ADEO d.o.o., Osijek
Komunikacijski protokoli daljinskog
nadzora i upravljanja besprekidnih i
rezervnih izvora napajanja električnom
energijom
BN-3
BN-4
Alan Benčina- PARTNER ELEKTRIK GE
d.o.o., Zagreb
Sustav pomoćnog napajanja u tehničkoj
zaštiti i vatrodojavi
Ivan Galetić, dipl. Ing. –Hrvatski Telekom,
Zagreb
Optimizacija prostora i smanjenje troškova
energije centralizacijom sustava za
besprekidno napajanje
BN-5
Antonijo Tabula – Energoberen Zagreb
Tehnologija NaNiCl baterija i njihova
primjena
BN-6
Ivan Cvrk, Branislav Radanović, Bakir
Đonlagić – Končar institut za elektrotehniku
Zagreb
OKRUGLI STOLOVI
TF-5
Prof. Aleksandar Lutkić
Biokemija i moral društva
TF-6
Prof. dr. Zvonko Benčić – FER Zagreb
Osamljeni tehničari ne mogu riješiti krizu
društva
TF-7
Filip Cvitić, magistar dizajna- Grafički
fakultet, Zagreb
Glagoljska slova kao brendovi
Tema
Moderator
Redni
broj
OS 1
OS 2
OS 3
Ispitivanje, pregled,
izvješćivanje i održavanje
električnih instalacija
Odgovorne osobe za sigurnost
na radu, zdravlje osoba i
zaštitu okoliša
Nove tehnologije
Tehnološki izazovi i
elektroenergetika
Obnovljivi
nekonvencionalni
izvori
Integriranje
obnovljivih izvora
(OIE) u sustav
Pitanja i rasprava
Dr.sc.
Željko
Novinc,
dipl. ing.
Rudolf
Radionov,
dipl. ing.
Prof.emer.
Zijad
Haznadar
SMJEŠTAJ
Hotel “Ivan”- Centralni hotel visoke kategorije s 630
kreveta, opremljen za sezonsko i izvansezonsko
poslovanje. Tu je i zavod za talasoterapiju, kongresna
dvorana, olimpijski bazen s toplom morskom vodom,
suvenirnica, pizzeria i noćni klub, sale, terase, aperitiv
bar, kino-dvorana, kulturno-zabavni sadržaji.
Wellness centar : Najveći u Hrvatskoj, sastavljen od
kompleksa unutarnjih bazena, sa morskom i slatkom
vodom te podvodnim efektima. Solaris Beauty centar
nudi Vam usluge masaža, tretmana lica i tijela, sauna,
ljekovitog
blata
i
fitnessa.
Smještaj: sastavni dio hotela Millennium Club unutar
hotelskog naselja Solaris Holiday Resort, udaljen 6 km
od Šibenika. Sadržaj: kompleks unutarnjih bazena i
centar zdravlja i ljepote (wellness centar).Kompleks
unutarnjih bazena se sastoji od 6 grijanih bazena: 2 sa
morskom vodom i 4 sa slatkom vodom. Bazeni s
morskom vodom dubine su 1.20 m uz temperaturu vode
od 28°C dok su bazeni s slatkom vodom dubine su 0.90
m s temperaturom vode od 30°C. Bazeni su izvedeni u
blagim formama na više nivoa, sa efektima masaže,
protustrujnog plivanja, gejzira i slapova. Uz bazene
nalaze se ležaljke, prostor je klimatiziran, efektno
osvjetljen i ozvučen ugodnom glazbom raspoloženja.
Cijeli prostor ima pogled na more.
IZLOŽBA I STRUČNI NASTUPI
U sklopu međunarodnog skupa EIS 2012 održava se i
tradicionalna izložba namijenjena svima koji žele prezentirati
svoje proizvode i njihovu primjenu. Izlagačima stoji na
raspolaganju izložbeni prostor u dvoranama Prvić i Zlarin.
Pozivamo zainteresirane tvrtke da nastupe na izložbi i
prezentiraju svoja dostignuća. Prijave se primaju do
20. travnja 2012.
Izložbeni prostor do 4m2 za podupiruće članove EDZ-a je
besplatan.
Kao dodatak
izložbi
moguće su stručne i
komercijalne prezentacije proizvoda i usluga na
izložbenim mjestima (štandovima).
9.
IZLAGAČI
10.
MARKOJA d.o.o.,
Zagreb
EATON
ELEKTROTECHNIKA
sro
Predstavništvo u
RH, Zagreb
19
23
POMOTIVNI I PROMIDŽBENI PROGRAM
1.) OBO Bettermann d.o.o.,
Trnovec Bartolovečki –
Promotivno predavanje 30 minuta
DRUŠTVENA DOGAĐANJA
IZLAGAČI EIS 2012 stanje na dan 03. 04. 2012.
Red.broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Naziv
tvrtke/Fizičke
osobe
Broj
izložbenog
prostora
BELMET 97 d.o.o.,
Zagreb
DIETZEL- UNIVOLT
GmbH, Wien,
Austria
ELEKTROKONTAKT d.d.,
Zagreb
ElektroPARTNER
d.o.o., Zagreb
ERG d.o.o., Varaždin
HERMI d.o.o.,
Sesvete
ISKRAEMECO
d.o.o., Zagreb
OBO Bettermann
d.o.o., Trnovec
Bartolovečki
12
4
7
9
3
6
10
20
Nedjelja 06.05. 2012. u 21,00 sati
Koktel dobrodošlice
Ponedjeljak 07.05. 2012. u 20,00 sati
Ribarska noć uz nastup klape Solaris
Dalmatinsko selo
PRIJAVA SUDIONIKA/
PODATCI ZA POTVRDU
REGISTRATION FORM
EIS 2012.
Šibenik 06-09. 05. 2012.
Hotel IVAN, SOLARIS
Ime i prezime sudionika, stručna sprema :
Mjesto i datum rođenja sudionika:
Adresa stanovanja:
Naziv i adresa poduzeća:
OIB:
Telefon, Fax, E-mail:
KOTIZACIJA/PARTICIPATION FEE
Kotizacija uključuje predavanja, zbornik radova, pretplatu na
EDZ e-biblioteku za 2012. godinu,
koktel dobrodošlice,
sokove i kave u pauzama, dr..
SIMPOZIJ/CONFERENCE
2.400,00 kn ( za članove 1.800,00 kn)
320 € (for members 250 €)
UPLATE/PAYMENT
Kotizacije se uplaćuju na žiro-račun kod Zagrebačke banke
broj:2360000-1101452183 s naznakom za EIS 2011.
STRANI SUDIONICI/FOREIGN PARTICIPANTS
Account No. :IBAN:HR0923600001101452183
Zagrebačka banka d.d., S.W.I.F.T Adress:ZABA HR XX,
TELEX:21211 ZABA CROATIA
www.edz.hr; e-mail:[email protected]; fax: 481 43 44
PRIJAVNICA ZA HOTELSKI SMJEŠTAJ / HOTEL RESERVATION FORM
24. Međunarodni simpozij EIS 06.- 09.05.2012.
Solaris Hotels Resort - Šibenik
1.
PODACI O SUDIONIKU/ PARTICIPANT DETAILS
Ime i prezime / Name and surname
Tvrtka / Company name
Adresa /Address
E-mail
Tel.No / Mobile phone
2.
DOLAZAK I ODLAZAK U HOTEL / ARRIVAL AND DEPARTURE IN HOTEL
Datum dolaska / Arrival date:
Datum odlaska / Deparature date:
Check in: 14:00 / Check out 10:00
3.
USLUGA / SERVICE: Molimo da označite sa X svoj izbor. / Please signe with X your choice
POLUPANSION (večera, noćenje, doručak) /
HALFBOARD (dinner, overnight, breakfast)
Cijena po osobi i danu /
Price per person daily
*Dvokrevetna soba / Double room
312,00 kn
Jednokrevetna soba / Single use room
437,00 kn
Označite vaš izbor sa (X) /
Mark your choice with (X)
*(Ukoliko dijelite dvokrevetnu sobu navedite ime druge osobe s kojom je dijelite.
If you want to share a twin/double room, please give name of person sharing.
__________________________________________________________________
Cijena je izražena po osobi i danu./ Price is per person daily.
Boravišna pristojba nije uključena u cijenu i iznosi 7,00 kn po osobi i danu /Residence tax is not included in the price and it is 1,00 € per
person daily.
Prva usluga večera, završna usluga doručak / First service dinner, last service breakfast.
Svi obroci u hotelu su buffet / All meals in hotel are buffet.
Rok za rezervaciju smještaja je 15.04.2012. / Reservation should be made not later than 15.04.2012.
4.
UVJETI ZA POTVRDU REZERVACIJE/ REZERVATION CONDITIONS Molimo da označite sa X svoj izbor. / Please signe with X your
choice
Garancija kreditnom karticom/
Credit card guarantie
Vrsta kartice/Credit card type
Br.kartice/Credit card no
Vrijedi do/expiry date
Plaćanje putem predračuna/
Advance payment
Naziv tvrtke/Company name
Adresa/Address
OIB
E-mail/Fax.No
Hotel nije dužan osigurati smještaj ukoliko nisu navedeni podaci o garanciji plaćanja / The hotel only accepts reservations guaranteed with a
credit card.
Krajnji rok za otkaz rezervacije bez troškova je 7 dana prije dolaska / Cancelation without cost is possible 7 days before arrival.
Nakon isteka tog roka hotel zadržava pravo naplate 1 noćenja s Vaše kartice ili iznosa u visini 1 noćenja uplaćenog putem predračuna /
Thereafter, the first night’s accommodation will be charged to your credit card or we will keep amount that has been pre paied for first
overnight.
Datum/Date:_____________________
Potpis/Signature:_______________________
Ispunjeni prijavni obrazac poslati na fax +00385 22 361 801 ili e-mail: [email protected],
Informacije na tel +00385 22 361 010
Solaris d.d., Hotelsko naselje bb, HR-22000 Šibenik, OIB 26217708909
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
2 126 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content