close

Enter

Log in using OpenID

Cjenik usluga u vodoopskrbi

embedDownload
HV
HUMVIO d.o.o.
Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli
Telefon: 049 340 097
Telefax: 049 300 533
OIB 57056832546
Vodoopskrba i odvodnja
CJENIK
USLUGA U VODOOPSKRBI
Red.
br.
Cijena bez
PDV-a (kn)
Vrsta usluga i radova
Napomena
PITKA VODA ZA FIZIČKE OSOBE – uvezena voda iz Slovenije
1.
9,29 kn/m3
2.
PITKA VODA ZA PRAVNE OSOBE – uvezena voda iz Slovenije
3.
PITKA VODA ZA FIZIČKE OSOBE – iz podsustava Harina Zlaka i Kostel-Klenovec
8,56 kn/m3
4.
PITKA VODA ZA PRAVNE OSOBE – iz podsustava Harina Zlaka i Kostel-Klenovec
12,86 kn/m3
5.
PITKA VODA ZA FIZIČKE OSOBE – uvezena voda iz Slovenije
Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3
6
7.
8.
13,59 kn/m3
5,25 kn/m3
PITKA VODA ZA FIZIČKE OSOBE – iz podsustava Harina Zlaka i Kostel-Klenovec
Socijalno ugrožene kategorije plaćaju 60% osnovne cijene m3
4,52 kn/m3
FIKSNO: a) održavanje komunalne infrastrukture za priključak 1“
b) održavanje komunalne infrastrukture za priključak veći od 1"
c) održavanje komunalne infrastrukture za kombinirano brojilo
POSTOTAK ZA FINANCIRANJE IZGRADNJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKATA
VODOOPSKRBE I ODVODNJE:
a) fizičke osobe
b) pravne osobe
9.
NOVI PRIKLJUČAK NA VODOVODNU MREŽU + taksa za priključak koja se plaća
na Općini Hum na Sutli
10.
USLUGA RADNIKA HUMKOM-A NA STRUČNIM POSLOVIMA VODOOPSKRBE –
po narudžbi/sat
11.
USLUGA VODOINSTALATERA/sat
20,00 kn/mjestu
34,00 kn/mjestu
62,00 kn/mjestu
+ 1,35kn/m3 naknada
Hrvatskim vodama za
zaštitu voda
+ 1,35kn/m3 naknada
Hrvatskim vodama za
korištenje voda *
+ 1,35 kn/m3 naknada
Hrvatskim vodama za
zaštitu voda *
+ 1,35 kn/m3 naknada
Hrvatskim vodama za
zaštitu voda
+ 1,35 kn/m3 naknada
Hrvatskim vodama za
korištenje voda *
ovo je prihod isporučitelja
0,25 kn/m3
0,50 kn/m3
prema troškovniku
sukladno uvjetima
izgradnje koje izdaje
Humkom d.o.o.
-
100,00 kn
75,00 kn
13.
14.
15.
16.
IZDAVANJE POSEBNIH UVJETA GRAĐENJA, TE DAVANJE SUGLASNOSTI NA
OSNOVI PISMENOG ZAHTJEVA INVESTITORA
TEHNIČKI PREGLED
TROŠKOVI ISKAPČANJA I UKAPČANJA PRIKLJUČKA VODE do 30 dana
TROŠKOVI ISKAPČANJA I UKAPČANJA PRIKLJUČKA VODE preko 30 dana
TROŠAK OPOMENE za sve naknade
17.
TROŠAK OPOMENE za više vrsta usluga sa kompletnim pregledom dugovanja
100,00 kn
18.
STROJNI ISKOP BAGEROM za vodomjerno betonsko okno sa zatrpavanjem
130,00 kn/kom
12.
+ 1,35 kn/m3 naknada
Hrvatskim vodama za
zaštitu voda *
200,00 kn
250,00 kn
656,00 kn
1.312,00 kn
10,00 kn
na trošak OPOMENE
PDV se ne obračunava
na trošak OPOMENE
PDV se ne obračunava
HV
HUMVIO d.o.o.
Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju
Lastine 1, 49231 Hum na Sutli
Telefon: 049 340 097
Telefax: 049 300 533
OIB 57056832546
Vodoopskrba i odvodnja
19.
STROJNI ISKOP BAGEROM za vodomjerno pe okno sa zatrpavanjem
110,00 kn/kom
20.
DOBAVA BETONSKOG OKNA sa metalnim poklopcem
810,00 kn/kom
21.
UGRADNJA BETONSKOG OKNA sa metalnim poklopcem
100,00 kn/kom
22.
23.
24.
DOBAVA I UGRADNJA SPOJNICA Ø ¾
DOBAVA I UGRADNJA KUGLASTE SLAVINE Ø ¾
DOBAVA PE VODOMJERNOG OKNA SA ARMATUROM
30,00 kn/kom
53,45 kn/kom
978,80 kn/kom
25.
UGRADNJA PE VODOMJERNOG OKNA SA ARMATUROM
75,00 kn/kom
26.
DOBAVA I UGRADNJA ELEKTROSPOJNICA Ø ¾
41,00 kn/kom
27.
UGRADNJA VODOMJERA
75,00 kn/kom
28.
DOBAVA VODOMJERA Ø ¾ SA DALJINSKIM OČITANJEM
29.
STROJNI ISKOP ROVA BAGEROM SA ZATRPAVANJEM
32,00 kn/m'
30.
STROJNI ISKOP ROVA FREZOM SA ZATRPAVANJEM
15,00 kn/m'
31.
RUČNI ISKOP ROVA SA ZATRPAVANJEM
55,00 kn/m'
32.
DOBAVA I UGRADNJA PE CIJEVI Ø 1"
8,50 kn/m'
33.
DOBAVA I UGRADNJE PE CIJEVI Ø ¾
6,00 kn/m'
34.
DOBAVA PIJESKA TE IZRADA POSTELJICE OKO CIJEVI
35.
36.
37.
38.
41.
42.
DOBAVA I UGRADNJA UPOZORAVAJUĆE TRAKE «POZOR VODOVOD»
BUŠENJE TRUPA PROMETNICE
PREKOP PREKO POTOKA
DEZINFEKCIJA CJEVOVODA
IZRADA GEODETSKOG ELABORATA
+
GEODETSKO SNIMANJE TRASE CJEVOVODA
DOBAVA I UGRADNJA SPOJNOG MATERIJALA NA PRIKLJUČKU CIJEVI Ø ¾, TKOMAD
DOVOZ STROJA NA GRADILIŠTE
RAD STROJA
43.
RAD GRAĐEVINSKOG RADNIKA PKV
44.
TROŠKOVI STRUČNOG NADZORA, KONTROLE I TEHNIČKI PREGLED
TROŠKOVI DOLASKA RADI ISKAPČANJA uz uvjet plaćanja cjelokupnog duga
istom prilikom
PONOVNI DOLAZAK RADI PREGLEDA RANIJE PREGLEDANE, A
NEUSKLAĐENE INSTALACIJE
39.
40.
45.
46.
918,00 kn/kom
13,00 kn/m'
2,50 kn/m'
250,00 kn/m'
110,00 kn/m'
1,00 kn/m'
2.350,00 kn/kompl
+
8,00 kn/m'
135,00 kn/kompl
130,00 kn/kom
220,00 kn/h
55,00 kn/h
47.
PRIJEVOZ ROBE TERETNIM VOZILOM RENAULT MASTER unutar općine Hum
na Sutli
48.
PRIJEVOZ ROBE TERETNIM VOZILOM RENAULT MASTER van općine Hum na
Sutli
1.087,00 kn
100,00 kn
100,00 kn
50,00 kn fiksni dio
+
7,35 kn/km
8,08 kn/km
U Humu na Sutli, 01.01.2014.
* - primjenjuje se od 01.01.2014.
Direktor
Ana Tepeš
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
88 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content