close

Enter

Log in using OpenID

Analitička kartica potrošačkih jedinica od 23.06.-18.07

embedDownload
Analitička kartica potrošačkih jedinica
Fiskalna godina: 2014
010001
SLUŽBA GRADONAČELNIKA
24/06/2014
Broj naloga
00469
Datum
17/06/2014
Primalac
3G MOBILE
Konto
41310000002
Žiro račun
510-14915-12
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00434
00470
00437
00456
00445
00454
00442
00451
00452
00443
00460
00448
00457
00453
00455
00446
00447
00459
00449
00450
00441
00444
00458
00440
00439
12/06/2014
17/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
3G MOBILE
T COM- mobilni telefoni
T COM- mobilni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41310000002
41431000000
41431000000
41430000001
41430000002
41430000003
41430000004
41430000005
41430000006
41430000007
41430000008
41430000009
41430000012
41430000013
41430000014
41430000015
41430000016
41430000017
41430000018
41430000019
41430000103
41430000105
41430000174
41430000193
41430000194
510-14915-12
510-110-98
510-110-98
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
710,00 €
495,00 €
5,08 €
495,81 €
19,05 €
11,82 €
39,66 €
82,59 €
21,50 €
63,69 €
9,44 €
239,51 €
9,98 €
29,71 €
6,07 €
16,83 €
18,18 €
24,53 €
93,87 €
15,87 €
18,90 €
7,54 €
9,60 €
6,07 €
27,93 €
17,20 €
2 495,43 €
30/06/2014
Broj naloga
00484
Datum
27/06/2014
Primalac
MONTENEGRO BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-53001-03
Naziv banke
Montenegrobanka
00486
00488
27/06/2014
27/06/2014
ERSTE BANK
SINDIKAT SO
41110000000
41110000000
540-6201-69
550-3945-82
Opportunity bank
Podgorička banka
Iznos
1 302,13 €
396,82 €
2 323,60 €
Strana 1 od 73
00481
00482
00491
00493
00495
00498
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00500
00497
00499
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00480
00485
00496
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00492
00483
00487
00489
00490
00494
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
PODGORIČKA BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
MONTENEGRO BANKA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
ERSTE BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
907-55001-17
510-0-40
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41140000000
41140000000
41150000000
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
907-53001-03
550-3028009-09
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
500,00 €
50,00 €
12,41 €
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
510-0-40
540-6201-69
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Opportunity bank
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
92,54 €
45,26 €
25,00 €
83,36 €
222,30 €
1,74 €
Ukupno na dan:
30/06/2014
10 565,43 €
1 704,10 €
2 238,92 €
375,89 €
5 970,53 €
49,86 €
229,45 €
2 487,81 €
392,33 €
29 069,48 €
02/07/2014
Broj naloga
00474
Datum
26/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00468
00502
00466
00467
00501
17/06/2014
20/05/2014
17/06/2014
17/06/2014
01/07/2014
FILAN COMPANY DOO
RADENKO
DALE COMPANY
VIRAGE
CHIP COMPUTERS
41420000000
41490000000
41490000002
41490000099
44150000001
520-9032-42
510-9332-77
550-8341-86
510-3718-41
530-247-48
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
82,38 €
132,80 €
784,80 €
124,95 €
235,00 €
1 878,94 €
3 238,87 €
16/07/2014
Broj naloga
00505
Datum
16/07/2014
Primalac
TELENOR
Konto
41431000000
Žiro račun
510-106-13
Ukupno na dan:
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
16/07/2014
Iznos
133,99 €
133,99 €
17/07/2014
Broj naloga
00465
Datum
17/06/2014
Primalac
SLUŽBENI LIST
Konto
41330000001
Žiro račun
550-5716-07
Naziv banke
Podgorička banka
00503
00504
09/07/2014
09/07/2014
ETA D.O.O
DOMAĆA RADINOST " RAKOČEVIĆ"
41490000002
41490000002
510-23155-27
510-84333-17
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
67,50 €
273,70 €
125,00 €
Strana 2 od 73
00464
00529
16/06/2014
17/07/2014
SLUŽBENI LIST
UPRAVA POLICIJE
41490000009
41490000099
550-5716-07
840-80-82
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
020001
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
17/07/2014
010001
121,50 €
10,00 €
597,70 €
35 535,47 €
SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA
24/06/2014
Broj naloga
00123
Datum
13/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
41430000022
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00121
00122
13/06/2014
13/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41430000023
41430000024
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
54,23 €
45,11 €
19,44 €
118,78 €
30/06/2014
Broj naloga
00128
Datum
27/06/2014
Primalac
SINDIKAT SO
Konto
41110000000
Žiro račun
550-3945-82
Naziv banke
Podgorička banka
00126
00131
00133
00134
00136
00137
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Iznos
1 296,55 €
2 142,44 €
476,92 €
111,41 €
1 271,78 €
529,93 €
10,61 €
00139
00138
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41150000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
64,53 €
88,26 €
00127
00135
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
13,44 €
2,00 €
00125
00129
00130
00132
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
100,00 €
35,84 €
14,92 €
0,28 €
00140
30/06/2014
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
SINDIKAT SO
41410000000
550-3945-82
Ukupno na dan:
Podgorička banka
30/06/2014
-390,00 €
5 768,91 €
02/07/2014
Broj naloga
00141
Datum
02/07/2014
Primalac
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
Konto
41410000000
Žiro račun
550-3574-31
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
Naziv banke
Podgorička banka
02/07/2014
020001
Iznos
390,00 €
390,00 €
6 277,69 €
Strana 3 od 73
030001
SLUŽBA MENADŽERA
24/06/2014
Broj naloga
00098
Datum
23/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
41430000020
00099
23/06/2014
T COM- fiksni telefoni
41430000021
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
22,50 €
27,17 €
49,67 €
30/06/2014
Broj naloga
00107
Datum
27/06/2014
Primalac
MONTENEGRO BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-53001-03
Naziv banke
Montenegrobanka
00104
00109
00112
00111
00113
00114
00117
00115
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
PODGORIČKA BANKA
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
907-55001-17
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00116
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
41,39 €
00108
27/06/2014
41230000000
550-5616-16
Podgorička banka
0,21 €
00101
00102
00103
00106
00105
00110
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
907-53001-03
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
Podgorička banka
Montenegrobanka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PODGORIČKA BANKA
MONTENEGRO BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
040001
Iznos
778,98 €
937,49 €
15,02 €
38,18 €
237,71 €
633,90 €
264,13 €
21,51 €
5,30 €
50,00 €
25,00 €
10,08 €
11,19 €
26,88 €
1,50 €
30/06/2014
3 098,47 €
030001
3 148,14 €
SLUŽBA SKUPŠTINE
24/06/2014
Broj naloga
00700
Datum
12/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
41430000025
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00701
00699
00702
00703
00704
00705
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41430000026
41430000027
41430000028
41430000029
41430000030
41430000106
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
72,49 €
38,63 €
65,96 €
21,18 €
9,79 €
23,07 €
7,01 €
Strana 4 od 73
Ukupno na dan:
24/06/2014
238,13 €
30/06/2014
Broj naloga
00731
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
00733
00835
00732
00735
00734
00736
00737
00738
27/06/2014
30/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
SINDIKAT SO
MONTENEGRO BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
550-3945-82
907-53001-03
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Iznos
4 794,63 €
1 554,35 €
-227,61 €
1 047,55 €
270,28 €
1 029,86 €
2 746,31 €
1 144,32 €
22,94 €
00740
00739
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41150000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
86,04 €
195,05 €
00726
00729
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
26,88 €
0,56 €
00727
00725
00728
00730
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
907-55001-17
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
71,68 €
200,00 €
29,84 €
4,00 €
00713
00714
24/06/2014
24/06/2014
41260000002
41260000002
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
72,64 €
10,88 €
00722
00723
24/06/2014
24/06/2014
41260000002
41260000002
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
72,64 €
10,88 €
00710
00711
00712
00716
00719
00708
00709
00715
00717
00718
00706
00707
00720
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
41260000002
907-51001-86
535-1-76
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
Crnogorska komercijalna banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Crnogorska komercijalna banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
180,00 €
150,00 €
150,00 €
180,00 €
150,00 €
150,00 €
Strana 5 od 73
00721
24/06/2014
Montenegrobanka
41260000002
907-53001-03
Ukupno na dan:
Montenegrobanka
30/06/2014
150,00 €
15 323,72 €
01/07/2014
Broj naloga
00798
Datum
01/07/2014
Primalac
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Konto
41260000001
Žiro račun
820-30000-74
Naziv banke
NEPOZNATA BANKA
00797
01/07/2014
41260000001
550-3028009-09
Podgorička banka
00742
00747
00748
00750
00754
00759
00761
00762
00767
00769
00770
00774
00775
00777
00782
00783
00785
00790
00792
00793
00801
00805
00745
00746
00753
00755
00756
00763
00764
00771
00776
00778
00779
00784
00786
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Atlas mont banka
Opportunity bank
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Montenegrobanka
Iznos
816,20 €
122,65 €
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
907-51001-86
907-55001-17
540-6201-69
907-51001-86
907-55001-17
907-53001-03
907-53001-03
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55501-69
907-55001-17
907-51001-86
535-1-76
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
535-1-76
907-55001-17
535-1-76
907-55001-17
907-53001-03
907-51001-86
907-55001-17
520-3000-96
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
505-2-65
540-6201-69
535-1-76
907-55001-17
535-1-76
907-55001-17
907-53001-03
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Atlas mont banka
Opportunity bank
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Montenegrobanka
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
162,00 €
18,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
Strana 6 od 73
00787
00794
00795
00800
00802
00803
00807
00743
00744
00749
00751
00752
00757
00758
00760
00765
00766
00768
00773
00780
00781
00788
00789
00791
00796
00772
00799
00804
00806
00808
00810
00813
00814
00809
00812
00811
00815
00816
00817
00818
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
00819
00820
01/07/2014
01/07/2014
Montenegrobanka
Podgorička banka
Opportunity bank
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
Opportunity bank
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
LIBERALNA PARTIJA
NARODNA STRANKA
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
POKRET ZA PROMJENE
DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA
BOŠNJAČKA STRANKA
DEMOKRATSKI CENTAR
STRANKA PENZIONERA,INVAL. I
SOCIJ.PRAVDE
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
DEMOKRATSKA UNIJA ALBANACA
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
41260000001
43151000001
43151000002
43151000003
43151000004
43151000005
43151000006
43151000007
43151000008
43151000009
43151000010
43151000011
907-53001-03
907-55001-17
540-6201-69
907-53001-03
535-1-76
540-6201-69
535-1-76
907-53001-03
907-55001-17
907-53001-03
907-53001-03
540-6201-69
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
505-2-65
907-55001-17
907-55001-17
907-53001-03
907-53001-03
907-53001-03
907-51001-86
907-53001-03
907-55001-17
907-51001-86
550-3600-50
520-425105-19
530--17718-15
550-1317-12
530-10320-93
530-16550-27
555-303-16
525-1978-27
505-5888-61
530-16222-41
510-24112-66
Montenegrobanka
Podgorička banka
Opportunity bank
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
Opportunity bank
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Crnogorska komercijalna banka
Atlas mont banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
150,00 €
150,00 €
150,00 €
54,00 €
126,00 €
54,00 €
18,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
72,00 €
72,00 €
306,00 €
5 187,17 €
1 141,60 €
371,02 €
371,02 €
2 104,83 €
1 141,60 €
1 141,60 €
371,02 €
371,02 €
371,02 €
371,02 €
43151000012
43151000013
550-3600-50
530-18905-43
Podgorička banka
Montenegrobanka
1 141,60 €
948,96 €
Strana 7 od 73
00821
00822
00823
00824
00825
00826
00827
00828
00829
00830
00831
00832
00833
00834
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
GRAĐANSKA INICIJATIVA TUZI
ALBANSKA ALTERNATIVA
BOŠNJAČKA STRANKA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
DEMOKRATSKI SAVEZ ZA CRNU GORU
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA
LISTA ZA TUZI
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA
NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA
NARODNA STRANKA
SRPSKA OTADŽBINSKA STRANKA
POKRET ZA PROMJENE
43151000014
43151000015
43151000016
43151000017
43151000018
43151000019
43151000020
43151000021
43151000022
43151000023
43151000024
43151000025
43151000026
43151000027
550-6782-10
520-5881-86
505-5888-61
520-425105-19
550-3601-47
530-10320-93
530-0000200096150-40
550-3600-50
520-425105-19
530-10320-93
530-16550-27
550-1317-12
550-13177-31
555-303-16
Ukupno na dan:
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Atlas mont banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
01/07/2014
948,96 €
563,67 €
563,67 €
371,02 €
371,02 €
371,02 €
371,02 €
2 104,83 €
563,67 €
948,96 €
756,31 €
371,02 €
371,02 €
371,02 €
34 151,54 €
02/07/2014
Broj naloga
00741
Datum
01/07/2014
Primalac
CHIP COMPUTERS
Konto
44150000001
Žiro račun
530-247-48
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
050001
Naziv banke
Montenegrobanka
02/07/2014
040001
Iznos
1 280,79 €
1 280,79 €
50 994,18 €
SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE
23/06/2014
Broj naloga
03093
Datum
23/06/2014
Primalac
ELEKTRODISTRIBUCIJA
Konto
41340000002
Žiro račun
535-1629-42
Naziv banke
NIKŠIČKA BANKA
03096
03135
03136
03108
03110
03115
03119
03120
03099
03104
03100
03101
03107
03112
03113
03114
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
ELEKTRODISTRIBUCIJA
PODGORIČKA BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Podgorička banka
Opportunity bank
Podgorička banka
Opportunity bank
Opportunity bank
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
41340000002
41440000000
41440000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
535-1629-42
550-6-65
510-997000000004-36
907-55001-17
540-6201-69
907-55001-17
540-6201-69
540-6201-69
540-6201-69
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
540-6201-69
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Opportunity bank
Podgorička banka
Opportunity bank
Opportunity bank
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
35 678,25 €
43 284,39 €
308,44 €
36,02 €
54,00 €
216,00 €
216,00 €
90,00 €
18,00 €
126,00 €
126,00 €
126,00 €
126,00 €
108,00 €
216,00 €
216,00 €
216,00 €
Strana 8 od 73
03117
03118
03102
03103
03105
03106
03109
03111
03116
03121
03131
03132
03130
03088
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
03020
03019
03021
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
03089
23/06/2014
03087
23/06/2014
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Crnogorska komercijalna banka
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
Podgorička banka
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44121000000
44120000009
44120000009
44120000009
44160000007
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
505-2-65
907-51001-86
907-55501-69
550-3574-31
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
216,00 €
144,00 €
126,00 €
126,00 €
108,00 €
108,00 €
36,00 €
216,00 €
216,00 €
18,00 €
-333,34 €
-333,34 €
-939,95 €
20,00 €
44160000015
44160000015
44160000015
820-30000-74
907-51001-86
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
16,81 €
250,00 €
2,52 €
44160000015
550-3574-31
Podgorička banka
35,37 €
47110000000
907-55001-17
Podgorička banka
500,00 €
Ukupno na dan:
23/06/2014
81 693,17 €
24/06/2014
Broj naloga
02874
Datum
11/06/2014
Primalac
T COM- mobilni telefoni
Konto
41431000000
Žiro račun
510-110-98
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
02921
02920
02922
02923
02924
02925
02919
03125
03129
03127
03005
03006
03007
03002
03008
03009
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
41430000031
41430000033
41430000034
41430000035
41430000037
41430000038
41430000039
41620000001
41620000002
41620000002
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
550-50000000123-46
550-50000000123-46
550-50000000123-46
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Iznos
15,96 €
20,40 €
7,16 €
47,06 €
24,32 €
18,67 €
12,13 €
7,47 €
8 696,50 €
13 781,57 €
15 205,27 €
14,28 €
169,13 €
6,78 €
19,22 €
60,00 €
16,88 €
Strana 9 od 73
03003
03004
03010
02958
02959
02957
03050
03058
03059
03064
03066
03067
03054
03023
03024
03025
03031
03032
03033
03038
03047
03039
03040
03043
03057
03062
03063
03065
03045
03048
03049
03052
03053
03046
03029
03030
03036
03037
02996
03026
03027
03028
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
18/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
T COM- fiksni telefoni
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
ELEKTRODISTRIBUCIJA
AGENCIJA ZA STANOVANJE
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
43240000001
43240000001
43240000001
43240000002
43240000002
43240000002
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
510-0000000000103-22
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
535-1629-42
550-1108-57
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
16,88 €
249,82 €
10 000,00 €
144,00 €
580,00 €
150,00 €
32,57 €
22,80 €
3,69 €
9,79 €
13,85 €
13,23 €
5,65 €
10,04 €
22,61 €
16,06 €
10,64 €
203,49 €
2,01 €
4,34 €
3,69 €
15,61 €
6,93 €
3,69 €
43,28 €
6,43 €
3,69 €
4,41 €
3,69 €
3,69 €
27,02 €
54,62 €
10,01 €
837,72 €
10,04 €
3,57 €
81,29 €
3,69 €
670,56 €
14,63 €
59,85 €
8,03 €
Strana 10 od 73
03034
03035
03055
03056
03060
03061
03068
03069
03051
03041
03044
03097
03098
02992
03138
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
18/06/2014
24/06/2014
03170
24/06/2014
03171
24/06/2014
03172
24/06/2014
03137
03141
03167
03169
03168
03140
03139
02818
02819
02817
02545
03000
03001
02969
02997
02999
03124
03128
03126
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
10/06/2014
10/06/2014
10/06/2014
29/05/2014
18/06/2014
18/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ZELENILO JP
ZELENILO JP
ZELENILO JP
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
STADION DOO
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
MINISTARSTVO FINANSIJA CRNE GORE
URBI MONTENEGRO
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
ENERGOMONT
ENERGOMONT
ENERGOMONT
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43240000004
43260000009
43260000009
44127000009
44120000001
550-1105-66
550-1105-66
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
550-1910-76
550-1910-76
550-1910-76
550-4710-18
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
1,33 €
22,08 €
149,40 €
30,02 €
3,69 €
30,29 €
6,25 €
17,12 €
23,59 €
10,01 €
3,69 €
276,22 €
132,67 €
5 000,00 €
83 923,82 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
2 863,38 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
14 899,42 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
6 297,88 €
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
44120000024
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44150000022
44150000022
44150000022
44160000001
44160000001
46120000001
46120000002
46120000002
535-4742-15
505-2-65
907-51001-86
907-53001-03
535-1-76
535-4990-47
530-15751-96
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
520-334105-61
520-334105-61
520-334105-61
550-1108-57
550-1108-57
550-50000000123-46
550-50000000123-46
550-50000000123-46
NIKŠIČKA BANKA
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
16 480,00 €
24 581,28 €
950,00 €
1 900,00 €
950,00 €
177 483,00 €
20 000,00 €
4 366,29 €
13 584,95 €
11 205,75 €
1 260,00 €
426,02 €
417,69 €
480,64 €
2 854,98 €
2 706,06 €
61 111,11 €
79 166,67 €
87 500,00 €
672 625,71 €
25/06/2014
Strana 11 od 73
Broj naloga
03196
Datum
25/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
43240000004
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
03195
25/06/2014
Opportunity bank
47110000000
540-6201-69
Opportunity bank
Ukupno na dan:
25/06/2014
Iznos
43,83 €
200,00 €
243,83 €
26/06/2014
Broj naloga
03279
Datum
26/06/2014
Primalac
MONTENEGRO BANKA
Konto
41440000000
Žiro račun
530-6-92
Naziv banke
Montenegrobanka
03240
03274
03275
03276
03277
03278
03236
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
HIPOTEKARNA BANKA
HIPOTEKARNA BANKA
HIPOTEKARNA BANKA
HIPOTEKARNA BANKA
MONTENEGRO BANKA
44127000012
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
47110000000
550-1105-66
907-52001-93
907-52001-93
907-52001-93
907-52001-93
530-6-92
550-15365-63
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
03217
26/06/2014
47110000000
540-7032-98
Opportunity bank
1 501,08 €
03235
26/06/2014
47110000000
520-5166-97
Hipotekarna banka
3 502,52 €
03239
26/06/2014
47310000000
550-10228-51
Podgorička banka
2 001,44 €
03237
03238
26/06/2014
26/06/2014
47310000000
47310000000
550-15485-91
530-7437-12
Podgorička banka
Montenegrobanka
11 508,28 €
6 504,68 €
KOALICIJA ZA EVROPSKU PODGORICU MILO ĐUKANOVIĆ
DEMOKRATSKI SAVEZ - NIKOLLE CAMAJ TUZI
EVROPSKO LICE PODGORICE - DRAGAN
BOGOJEVIĆ -SDP I PCG
KOALICIONI SHQIPTARI - ALBANSKA
KOALICIJA
DEMOKRATSKI FRONT- MIODRAG LEKIĆ
SNP - MLADOST,MUDROST,HRABROST MR ALEKSA BEČIĆ
Ukupno na dan:
26/06/2014
Iznos
21,00 €
18 829,75 €
856,30 €
2,45 €
0,36 €
263,06 €
2,44 €
26 519,08 €
71 512,44 €
27/06/2014
Broj naloga
03263
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41490000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
03266
03268
03267
03271
03272
03273
03265
03264
03269
03270
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
ART GLORIA DOO
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PRVA BANKA CRNE GORE
MONTENEGRO BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
HIPOTEKARNA BANKA
FIRST FINANCIAL BANK
ATLAS MONT BANKA
ERSTE BANK
PODGORIČKA BANKA
44120000009
47310000000
47310000000
47310000000
47310000000
47310000000
47310000000
47310000000
47310000000
47310000000
550-15139-62
555-86-85
535-1-76
907-53001-03
510-0-40
907-52001-93
907-56001-24
505-2-65
540-6201-69
907-55001-17
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
FIRST FINANCIAL BANK
Atlas mont banka
Opportunity bank
Podgorička banka
Ukupno na dan:
27/06/2014
Iznos
29,75 €
17 351,46 €
285,00 €
1 389,00 €
2 079,00 €
5 397,00 €
754,00 €
142,00 €
314,00 €
638,00 €
2 696,00 €
31 075,21 €
30/06/2014
Broj naloga
Datum
Primalac
Konto
Žiro račun
Naziv banke
Iznos
Strana 12 od 73
03224
03226
03227
03319
03225
03228
03229
03230
03262
03232
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
30/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
03231
03233
27/06/2014
27/06/2014
03216
03219
03220
03222
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
03223
27/06/2014
03218
03221
03307
03297
03306
03284
03300
03314
03299
03298
03310
03311
03251
03247
03249
27/06/2014
27/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
03250
27/06/2014
03242
03256
03255
03258
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
ATLAS MONT BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
SINDIKAT SO
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
ATLAS MONT BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
ŠIŠEVIĆ COMPANY
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PRVA BANKA CRNE GORE
SINDIKAT SLUŽBE ZAŠTITE
SINDIKAT SO
OPŠTINSKI CRVENI KRST
SAVEZ BORACA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
505-2-65
510-0-40
550-3945-82
907-55001-17
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
782,33 €
878,78 €
2 721,15 €
0,03 €
4 696,34 €
1 239,52 €
149,04 €
3 305,36 €
157,75 €
27,63 €
41140000000
41150000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
1 377,28 €
208,35 €
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
505-2-65
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Atlas mont banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
25,00 €
57,12 €
152,32 €
1,19 €
41230000000
550-3028009-09
Podgorička banka
41230000000
41230000000
41250000000
41250000000
41250000000
41440000000
41440000000
41440000000
41440000000
41440000000
43152000001
43152000002
43170000000
43170000000
43170000000
907-55001-17
820-30000-74
520-0000000609100-61
907-51001-86
907-55001-17
550-50000000123-46
907-55001-17
535-6-61
550-10092-71
550-3945-82
550-3622-81
550-2835-17
907-55001-17
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
43170000000
550-3028009-09
Podgorička banka
43170000000
43170000000
43170000000
43170000000
510-0-40
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
8,50 €
400,00 €
63,41 €
38,10 €
6 902,52 €
2 810,81 €
10,00 €
853,44 €
13,00 €
46,01 €
259,97 €
5 000,00 €
2 000,00 €
852,19 €
5 693,52 €
47,62 €
329,59 €
2 804,72 €
421,93 €
158,22 €
3,30 €
Strana 13 od 73
03243
03244
03246
03248
03254
03252
03253
03241
03245
03259
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
03257
03283
03286
03293
03294
03287
03291
03288
03292
03289
27/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
03290
03191
03192
30/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
03184
03186
03187
03178
03179
03173
03175
03180
03181
03183
03188
03189
03174
03176
03177
03182
03185
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
MONTENEGRO BANKA
HIPOTEKARNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
HIPOTEKARNA BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
MONTENEGRO BANKA
PODGORIČKA BANKA
SINDIKAT SO
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
ČISTOĆA D.O.O.
ZELENILO JP
POGREBNE USLUGE JP
KOMUNALNE USLUGE JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
JP SPORTSKI OBJEKTI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Komercijalna banka Budva
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
43170000000
43170000000
43170000000
43170000000
43170000000
43170000000
43170000000
43170000000
43170000000
43170000000
907-53001-03
907-52001-93
820-30000-74
820-30000-74
907-52001-93
510-0-40
907-53001-03
907-55001-17
550-3945-82
550-3028009-09
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
954,71 €
774,55 €
2 135,16 €
2 372,51 €
25,00 €
225,00 €
75,00 €
10 453,07 €
908,05 €
23,56 €
43170000000
43240000001
43240000002
43260000001
43260000002
43260000003
43260000004
43260000005
43260000006
43260000007
820-30000-74
535-10929-78
530-13068-94
550-1907-85
550-1910-76
550-1908-82
550-1909-79
550-1105-66
550-1108-57
550-4710-18
NEPOZNATA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
175,66 €
15 456,67 €
17 100,89 €
160 000,00 €
70 000,00 €
17 000,00 €
69 000,00 €
12 500,00 €
50 000,00 €
89 000,00 €
43260000008
44120000001
44120000001
550-11384-75
820-30000-74
550-3028009-09
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
60 000,00 €
521,06 €
78,13 €
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
44120000001
505-2-65
907-51001-86
907-55001-17
525-1-41
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-55501-69
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Komercijalna banka Budva
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
510,00 €
350,00 €
510,00 €
375,00 €
510,00 €
350,00 €
510,00 €
510,00 €
510,00 €
510,00 €
210,00 €
200,00 €
375,00 €
210,00 €
850,00 €
510,00 €
375,00 €
Strana 14 od 73
03190
02692
02287
03308
02903
02906
02989
02985
02986
02705
02765
02286
02444
02905
02440
02702
02703
02704
02709
02980
02699
02701
02708
02442
02761
02904
02970
02976
02984
02987
02990
02991
02717
03309
03085
03086
25/06/2014
03/06/2014
20/05/2014
30/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
03/06/2014
05/06/2014
20/05/2014
27/05/2014
12/06/2014
27/05/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
18/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
03/06/2014
27/05/2014
05/06/2014
12/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
03/06/2014
30/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
03079
03081
03080
03083
03082
03084
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
Crnogorska komercijalna banka
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
RELAX
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
JP SPORTSKI OBJEKTI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
44120000001
44120000003
44120000003
44120000009
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44155000003
44160000015
44160000015
907-51001-86
550-14141-49
550-14141-49
535-11206-23
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
530-18806-49
820-30000-74
550-3028009-09
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
375,00 €
5 011,07 €
18 984,72 €
400,00 €
299,20 €
690,71 €
6 750,26 €
92,69 €
1 242,33 €
7 520,95 €
736,13 €
12 901,47 €
1 020,22 €
51,03 €
2 065,29 €
6 345,65 €
14 854,77 €
456,12 €
1 629,91 €
2 681,00 €
315,86 €
818,04 €
625,66 €
1 178,24 €
3 901,02 €
769,38 €
2 271,58 €
3 281,88 €
707,52 €
1 323,66 €
1 413,20 €
158,18 €
628,05 €
2 474,86 €
100,86 €
15,12 €
44160000015
44160000015
44160000015
44160000015
44160000015
44160000015
907-51001-86
520-3000-96
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
250,00 €
Strana 15 od 73
03317
03285
03318
03315
03316
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
Montenegrobanka
Atlas mont banka
Montenegrobanka
Opportunity bank
Opportunity bank
47310000000
47310000000
47310000000
47310000000
47310000000
907-53001-03
505-2-65
907-53001-03
540-6201-69
540-6201-69
Ukupno na dan:
Montenegrobanka
Atlas mont banka
Montenegrobanka
Opportunity bank
Opportunity bank
30/06/2014
-16,00 €
16,00 €
-28,00 €
-61,00 €
-37,00 €
736 115,69 €
01/07/2014
Broj naloga
03323
Datum
01/07/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41440000000
Žiro račun
550-6-65
Naziv banke
Podgorička banka
03324
03330
03331
03328
03325
03322
03326
03327
03332
03329
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014
PODGORIČKA BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
ATLAS MONT BANKA
MONTENEGRO BANKA
PARKING SERVIS DOO
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
41440000000
41440000000
41440000000
41440000000
43260000009
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
550-6-65
510-997000000004-36
505-2-65
530-6-92
550-8437-89
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Atlas mont banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
01/07/2014
Iznos
428,36 €
1,50 €
30,01 €
15,60 €
2,50 €
2 410,00 €
65,44 €
0,04 €
0,26 €
28,00 €
0,26 €
2 981,97 €
02/07/2014
Broj naloga
03193
Datum
25/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
03363
03215
03207
03205
03206
03208
03214
03070
02908
03071
03200
03202
03072
03204
03198
03199
02910
02913
02/07/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
20/06/2014
12/06/2014
20/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
20/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
12/06/2014
13/06/2014
ATLAS MONT BANKA
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
AGENCIJA ZA STANOVANJE
ČISTOĆA D.O.O.
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
ČISTOĆA D.O.O.
ČISTOĆA D.O.O.
ČISTOĆA D.O.O.
ČISTOĆA D.O.O.
ČISTOĆA D.O.O.
41440000000
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000004
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000010
43260000010
43260000010
43260000010
505-2-65
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
550-1108-57
550-1907-85
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1907-85
550-1907-85
550-1907-85
550-1907-85
550-1907-85
Atlas mont banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
28,48 €
5,00 €
18,00 €
575,00 €
200,00 €
400,00 €
130,00 €
66,00 €
472,19 €
138,03 €
1 839,38 €
1 898,05 €
2 576,35 €
2 294,91 €
95,44 €
1 921,72 €
308,16 €
2 259,84 €
1 938,84 €
Strana 16 od 73
03296
03295
03282
03346
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
02/07/2014
03352
02/07/2014
03343
02/07/2014
03350
02/07/2014
03351
02/07/2014
03341
02/07/2014
03347
02/07/2014
03348
02/07/2014
03203
03339
26/06/2014
02/07/2014
03312
03201
03197
02998
03280
03281
03194
03368
01/07/2014
26/06/2014
26/06/2014
18/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
25/06/2014
02/07/2014
ZELENILO JP
ZELENILO JP
KOMUNALNE USLUGE JP
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
ALLIANCE D.O.O
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
Podgorička banka
44123000005
44123000005
44125000037
44120000001
550-1910-76
550-1910-76
550-1909-79
550-4710-18
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
5 044,74 €
8 000,00 €
11 042,44 €
5 286,61 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
34 876,14 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
15 241,95 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
357,00 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
40 828,80 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
9 936,58 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
9 415,83 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
2 721,80 €
44120000024
44130000001
550-1108-57
550-4710-18
Podgorička banka
Podgorička banka
1 923,04 €
21 230,15 €
44152000007
44160000001
44160000001
44160000001
44160000001
44160000001
44160000005
47310000000
550-5779-12
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
907-55001-17
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
10 000,00 €
872,99 €
680,53 €
5 229,82 €
547,40 €
1 725,50 €
1 019,97 €
-13,00 €
Ukupno na dan:
02/07/2014
203 133,68 €
03/07/2014
Broj naloga
03356
Datum
03/07/2014
03405
03/07/2014
03365
03364
03344
03345
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03342
03335
03336
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
Primalac
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
RAZVRŠJE
Hipotekarna banka
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Konto
44121000000
Žiro račun
550-4710-18
Naziv banke
Podgorička banka
Iznos
241 357,97 €
44120000001
550-3574-31
Podgorička banka
107,45 €
44120000009
44120000009
44160000007
44160000007
510-8568-41
520-3000-96
820-30000-74
550-3028009-09
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
44160000007
44160000007
44160000007
907-53001-03
520-3000-96
520-3000-96
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
10 942,25 €
21 541,78 €
181,54 €
27,23 €
400,00 €
200,00 €
500,00 €
Strana 17 od 73
03334
03340
03337
03338
03406
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03407
03/07/2014
03389
03/07/2014
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
Podgorička banka
44160000007
44160000007
44160000007
44160000007
44160000007
907-53001-03
907-51001-86
907-51001-86
907-53001-03
550-3574-31
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
300,00 €
500,00 €
500,00 €
300,00 €
40,00 €
44160000015
550-3574-31
Podgorička banka
102,40 €
47310000000
907-55001-17
Ukupno na dan:
Podgorička banka
03/07/2014
16,00 €
277 016,62 €
04/07/2014
Broj naloga
03432
Datum
04/07/2014
Primalac
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
Konto
44121000000
Žiro račun
550-4710-18
Ukupno na dan:
Naziv banke
Podgorička banka
04/07/2014
Iznos
-241 357,97 €
-241 357,97 €
07/07/2014
Broj naloga
03433
Datum
07/07/2014
Primalac
MONTENEGRO BANKA
Konto
41440000000
Žiro račun
530-6-92
Naziv banke
Montenegrobanka
03398
03399
03408
03400
03401
03402
03395
03396
03397
03403
03404
03415
03414
03410
03411
04/07/2014
04/07/2014
07/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
AGENCIJA ZA STANOVANJE
KOMUNALNE USLUGE JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43260000009
44125000036
44127000011
44120000001
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
550-1108-57
550-1909-79
550-1105-66
550-4710-18
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
03418
07/07/2014
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
8 677,33 €
03412
07/07/2014
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
74 668,99 €
03413
07/07/2014
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
69 440,04 €
03419
03416
03422
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
44120000009
44120000009
44120000009
520-3000-96
535-1-76
907-51001-86
Hipotekarna banka
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
Hipotekarna banka
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
5,00 €
30,70 €
67,70 €
3 474,90 €
279,10 €
42,84 €
160,27 €
1 165,00 €
417,33 €
124,50 €
100,00 €
150,00 €
3 473,07 €
20 000,00 €
109 270,41 €
773,60 €
1 169,10 €
800,00 €
400,00 €
Strana 18 od 73
03423
03430
03431
03417
03420
03421
03429
03424
03426
03427
03425
03428
03313
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
01/07/2014
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIJA BANK
HIPO ALPE ADRIJA BANK
HIPO ALPE ADRIJA BANK
HIPO ALPE ADRIJA BANK
HIPO ALPE ADRIJA BANK
JP SPORTSKI OBJEKTI
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
44150000012
44150000012
44150000012
44150000012
44150000012
44150000017
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55501-69
907-55501-69
555-86-85
907-55501-69
907-55501-69
550-11384-75
Ukupno na dan:
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
HIPO ALPE ADRIA BANK
HIPO ALPE ADRIA BANK
HIPO ALPE ADRIA BANK
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
07/07/2014
300,00 €
3 841,51 €
10 694,15 €
200,00 €
12 669,24 €
818,37 €
3 841,51 €
1 171,92 €
7 192,72 €
1 250,74 €
1 171,92 €
2 909,80 €
3 374,84 €
344 126,60 €
08/07/2014
Broj naloga
03468
Datum
08/07/2014
Primalac
MONTENEGRO BANKA
Konto
41440000000
Žiro račun
530-6-92
Naziv banke
Montenegrobanka
03457
03459
03460
03471
03472
03469
03470
03483
03462
03463
03458
03482
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
ATLAS MONT BANKA
ERSTE BANK
PRVA BANKA CRNE GORE
ERSTE BANK
MONTENEGRO BANKA
MONTENEGRO BANKA
ERSTE BANK
ERSTE BANK
ERSTE BANK
MONTENEGRO BANKA
MONTENEGRO BANKA
MONTENEGRO BANKA
41440000000
41440000000
41440000000
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
46320000000
505-2-65
540-6201-69
535-6-61
540-6201-69
907-53001-03
907-53001-03
540-6201-69
540-6201-69
540-6201-69
907-53001-03
907-53001-03
907-53001-03
Atlas mont banka
Opportunity bank
NIKŠIČKA BANKA
Opportunity bank
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Opportunity bank
Opportunity bank
Opportunity bank
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
08/07/2014
Iznos
18,06 €
2,00 €
261,43 €
16,25 €
2,41 €
4,03 €
3,99 €
2,40 €
799,82 €
0,33 €
0,54 €
435,62 €
1 332,79 €
2 879,67 €
09/07/2014
Broj naloga
03353
Datum
03/07/2014
Primalac
CDA
Konto
41490000099
Žiro račun
550-3143-63
Naziv banke
Podgorička banka
03466
03527
03530
03354
03385
03391
03302
03357
09/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
01/07/2014
03/07/2014
INVESTICIONO - RAZVOJNI FOND
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
41620000000
43240000000
43240000004
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
530-1873-20
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
23,80 €
42 322,00 €
704,79 €
95,20 €
380,00 €
380,00 €
380,00 €
712,22 €
1 765,16 €
Strana 19 od 73
03386
03387
03388
03393
03394
03390
03301
03521
03392
03487
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
01/07/2014
08/07/2014
04/07/2014
09/07/2014
03488
09/07/2014
03486
03438
03485
03366
03373
03374
03359
03380
02763
02710
03383
03384
03362
03358
03370
03371
03372
03378
03379
02762
02711
02288
02244
02281
03381
03382
03367
03369
03375
03377
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
05/06/2014
03/06/2014
04/07/2014
04/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
05/06/2014
03/06/2014
20/05/2014
16/05/2014
20/05/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
ČISTOĆA D.O.O.
ČISTOĆA D.O.O.
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
ČISTOĆA D.O.O.
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
EFEL MOTORS-TOYOTA
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000009
43260000010
44121000000
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1907-85
550-1907-85
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1907-85
550-4710-18
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
714,00 €
380,00 €
749,70 €
57,78 €
92,02 €
971,04 €
2 109,59 €
800,01 €
291,24 €
16 811,64 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
59 896,80 €
44120000009
44120000009
44120000009
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
555-960-82
907-51001-86
520-3000-96
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
HIPO ALPE ADRIA BANK
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
7 840,27 €
116,91 €
1 062,00 €
212,44 €
202,26 €
306,18 €
149,37 €
955,02 €
1 241,22 €
1 124,55 €
976,80 €
396,08 €
51,03 €
92,48 €
1 803,36 €
289,08 €
196,37 €
12 641,04 €
452,46 €
122,13 €
321,63 €
366,20 €
102,06 €
477,90 €
255,15 €
646,80 €
255,15 €
153,09 €
1 546,21 €
5 135,07 €
Strana 20 od 73
03361
03360
03484
03355
03409
03461
03467
03/07/2014
03/07/2014
09/07/2014
03/07/2014
07/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
03465
09/07/2014
03464
09/07/2014
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
ČISTOĆA D.O.O.
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
INVESTICIONO - RAZVOJNI FOND
44120000025
44120000025
44130000006
44160000001
44160000001
44160000005
44160000007
550-14141-49
550-14141-49
550-1907-85
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-3574-31
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
153,09 €
166,00 €
45 667,29 €
4 105,14 €
1 415,00 €
688,59 €
60,00 €
44160000015
550-3574-31
Podgorička banka
74,78 €
46110000000
530-1873-20
Ukupno na dan:
Montenegrobanka
09/07/2014
110 765,00 €
332 222,19 €
10/07/2014
Broj naloga
03518
Datum
10/07/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41440000000
Žiro račun
550-50000000123-46
Naziv banke
Podgorička banka
03517
03544
03529
03541
03510
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
PODGORIČKA BANKA
PRVA BANKA CRNE GORE
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
41440000000
41440000000
41620000003
41620000005
44120000001
550-50000000123-46
535-6-61
550-50000000123-46
550-50000000123-46
550-4710-18
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
1 118,46 €
1 069,69 €
5,00 €
224 788,46 €
236 116,01 €
22 137,22 €
03534
03515
03513
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
44120000005
44120000009
44120000024
550-50000000123-46
907-51001-86
550-4710-18
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
509 524,00 €
8 008,17 €
5 176,50 €
03508
03542
10/07/2014
10/07/2014
44130000003
45120000000
550-1108-57
550-3574-31
Podgorička banka
Podgorička banka
187 659,36 €
-500 000,00 €
03543
10/07/2014
45120000000
550-3574-31
Podgorička banka
500 000,00 €
03526
03531
10/07/2014
10/07/2014
46120000003
46120000003
550-50000000123-46
550-50000000123-46
Podgorička banka
Podgorička banka
483 332,85 €
5 000,00 €
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
PODGORIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
PODGORIČKA BANKA
PODGORIČKA BANKA
Ukupno na dan:
10/07/2014
1 683 935,72 €
11/07/2014
Broj naloga
03559
Datum
11/07/2014
Primalac
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Konto
41440000000
Žiro račun
510-997000000004-36
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
03562
11/07/2014
41440000000
550-3574-31
Podgorička banka
03550
03549
03548
03545
03551
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
PODGORIČKA BANKA
Komercijalna banka Budva
Crnogorska komercijalna banka
Opportunity bank
Podgorička banka
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
44120000009
550-0000000000001-80
525-1-41
907-51001-86
540-6201-69
907-55001-17
Podgorička banka
Komercijalna banka Budva
Crnogorska komercijalna banka
Opportunity bank
Podgorička banka
Iznos
42,00 €
317,12 €
1 302,97 €
21 388,31 €
1 677,06 €
1 677,06 €
5 031,16 €
Strana 21 od 73
03546
03561
11/07/2014
11/07/2014
03560
11/07/2014
Opportunity bank
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
44120000009
45120000000
540-6201-69
550-3574-31
Opportunity bank
Podgorička banka
1 677,06 €
800 000,00 €
45120000000
550-3574-31
Podgorička banka
-800 000,00 €
Ukupno na dan:
11/07/2014
33 112,74 €
17/07/2014
Broj naloga
03596
Datum
17/07/2014
Primalac
ATLAS MONT BANKA
Konto
41440000000
Žiro račun
505-2-65
Naziv banke
Atlas mont banka
03479
03480
03476
03477
03478
03473
03474
03475
03481
03441
03444
03450
03451
03452
03456
03443
03445
03446
03453
03454
03439
03440
03442
03447
03448
03449
03455
03434
03435
03489
03570
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
10/07/2014
17/07/2014
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA GOLUBOVCI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
GRADSKA OPŠTINA TUZI
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
KOMUNALNE USLUGE JP
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000001
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43240000002
43260000009
44121000000
44125000037
44120000001
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
535-10929-78
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
530-13068-94
550-1108-57
550-1108-57
550-1909-79
550-4710-18
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
72,00 €
44,10 €
300,00 €
800,00 €
330,00 €
93,38 €
100,00 €
300,00 €
33,00 €
16,88 €
53,21 €
798,78 €
72,00 €
40,00 €
200,00 €
3 508,16 €
85,50 €
629,25 €
357,37 €
100,00 €
75,41 €
200,00 €
70,00 €
167,40 €
1 026,19 €
234,15 €
1 053,54 €
1 400,00 €
119,00 €
1 036,37 €
174,00 €
1 419,86 €
03565
17/07/2014
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
3 267,35 €
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
Strana 22 od 73
03571
17/07/2014
03572
17/07/2014
03501
03563
03564
03566
10/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
03567
17/07/2014
03568
17/07/2014
03574
17/07/2014
03573
17/07/2014
03569
17/07/2014
03491
03492
03499
03506
03490
03496
03504
03505
02816
02276
03498
03502
03493
03494
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/06/2014
20/05/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
PUTEVI D.O.O.
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ
PODGORICE
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
PUTEVI D.O.O.
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
1 975,50 €
44120000001
550-4710-18
Podgorička banka
2 478,29 €
44120000003
44120000009
44120000009
44120000023
550-14141-49
907-51001-86
520-3000-96
550-4710-18
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
3 045,00 €
6 266,92 €
6 898,30 €
714,00 €
44120000023
550-4710-18
Podgorička banka
476,00 €
44120000023
550-4710-18
Podgorička banka
685,00 €
44120000023
550-4710-18
Podgorička banka
355,00 €
44120000023
550-4710-18
Podgorička banka
320,00 €
44120000024
550-4710-18
Podgorička banka
165,00 €
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
44120000025
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
550-14141-49
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
353,04 €
5 596,25 €
742,34 €
173,64 €
2 045,44 €
1 603,33 €
673,48 €
347,28 €
5 763,50 €
8 639,92 €
453,48 €
79,65 €
306,53 €
737,93 €
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
060001
17/07/2014
050001
69 071,72 €
4 300 388,99 €
UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA
24/06/2014
Broj naloga
00120
Datum
23/06/2014
Primalac
M TEL
Konto
41431000000
Žiro račun
530-13881-80
Naziv banke
Montenegrobanka
00121
00119
23/06/2014
23/06/2014
TELENOR
T COM- fiksni telefoni
41431000000
41430000183
510-106-13
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
7,19 €
26,52 €
163,18 €
196,89 €
30/06/2014
Strana 23 od 73
Broj naloga
00133
Datum
27/06/2014
Primalac
HIPOTEKARNA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-52001-93
Naziv banke
Hipotekarna banka
00132
00134
00131
00136
00135
00137
00138
00139
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
SINDIKAT SO
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
510-0-40
550-3945-82
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00141
00140
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41150000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
258,13 €
429,32 €
00128
00130
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
115,63 €
15,50 €
00125
00127
00124
00126
00129
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-52001-93
820-30000-74
510-0-40
820-30000-74
550-5616-16
Hipotekarna banka
NEPOZNATA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
25,00 €
277,76 €
25,00 €
104,16 €
2,17 €
00123
27/06/2014
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
HIPOTEKARNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PODGORIČKA BANKA
41230000000
907-55001-17
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
070001
Podgorička banka
Iznos
553,01 €
817,35 €
3 063,08 €
13 385,76 €
353,58 €
2 441,08 €
6 509,52 €
2 712,42 €
54,43 €
725,00 €
30/06/2014
31 867,90 €
060001
32 064,79 €
SEKRETARIJAT ZA RAZVOJ PREDUZETNIŠTVA
24/06/2014
Broj naloga
00204
Datum
20/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00187
00192
00194
00186
00185
00191
00190
00189
00188
00193
00205
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
24/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
PLODOVI CRNE GORE
41430000045
41430000046
41430000047
41430000048
41430000049
41430000050
41430000051
41430000052
41430000053
41430000054
41490000017
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
550-1945-68
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
488,22 €
6,62 €
76,51 €
14,38 €
12,98 €
14,97 €
10,15 €
19,12 €
10,41 €
11,63 €
16,55 €
18 000,00 €
18 681,54 €
Strana 24 od 73
30/06/2014
Broj naloga
00213
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
00214
00215
00216
00217
00218
00221
00219
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00220
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
245,46 €
00209
00207
00212
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
907-55001-17
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
161,28 €
450,00 €
9,00 €
00208
00210
00211
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
60,48 €
67,14 €
1,26 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PODGORIČKA BANKA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
Ukupno na dan:
30/06/2014
Iznos
7 575,38 €
2 775,34 €
1 419,46 €
216,56 €
3 785,22 €
1 577,25 €
164,92 €
31,63 €
18 540,38 €
09/07/2014
Broj naloga
00023
Datum
28/01/2014
Primalac
SLUŽBENI LIST
Konto
41330000001
Žiro račun
550-5716-07
Ukupno na dan:
Naziv banke
Podgorička banka
09/07/2014
Iznos
380,00 €
380,00 €
17/07/2014
Broj naloga
00232
Datum
17/07/2014
Primalac
DIJAMANT MONTENEGRO
Konto
41490000016
Žiro račun
540-5155-06
Naziv banke
Opportunity bank
00233
00239
00240
00234
00235
00236
00237
00238
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
17/07/2014
MILMARC GROUP
ŠIMŠIĆ MONTMILK
ZZ CIJEVNA MLJEKARA
D.O. UNION ALIMENT
TUR D.O.O.NJEGUŠI
MLJEKARA DREZGA
VULAŠ
DINOŠA-BUBULJ
41490000016
41490000016
41490000016
41490000016
41490000016
41490000016
41490000016
41490000016
530-16802-47
550-5599-67
510-6408-22
540-5237-51
510-19827-20
520-13150-07
530-20118-90
535-7790-86
Montenegrobanka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
080001
Iznos
578,00 €
509,00 €
3 765,00 €
807,00 €
698,00 €
147,00 €
1 167,00 €
1 837,00 €
834,00 €
17/07/2014
10 342,00 €
070001
47 943,92 €
SEKRETARIJAT ZA SOCIJALNO STARANJE
24/06/2014
Strana 25 od 73
Broj naloga
01782
Datum
24/06/2014
Primalac
M TEL
Konto
41431000000
Žiro račun
530-13881-80
Naziv banke
Montenegrobanka
01781
01779
01780
01778
01777
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
TELENOR
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
VELETEX
41431000000
41430000181
41430000182
41430000183
43160000001
510-106-13
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
550-11896-91
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
7,19 €
26,52 €
6,07 €
6,07 €
163,18 €
4 515,09 €
4 724,12 €
30/06/2014
Broj naloga
01792
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
01794
01795
01793
01796
01797
01798
01800
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
ERSTE BANK
SINDIKAT SO
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
540-6201-69
550-3945-82
510-0-40
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Opportunity bank
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Iznos
5 841,61 €
356,86 €
2 722,19 €
226,45 €
1 256,98 €
210,73 €
3 352,03 €
28,01 €
01799
01802
01801
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41140000000
41150000000
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
1 396,72 €
121,90 €
220,21 €
01790
27/06/2014
41230000000
550-5616-16
Podgorička banka
01785
01788
01787
01789
01784
01786
01791
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
510-0-40
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
907-55001-17
540-6201-69
550-3028009-09
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Opportunity bank
Podgorička banka
01803
30/06/2014
41411000000
550-3574-31
Podgorička banka
82,00 €
01804
30/06/2014
41411000000
550-3574-31
Podgorička banka
72,00 €
01751
01756
01758
01760
01762
01767
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
907-53001-03
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
140,00 €
98,00 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PODGORIČKA BANKA
ERSTE BANK
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
1,05 €
25,00 €
134,40 €
50,40 €
55,95 €
325,00 €
25,00 €
7,50 €
Strana 26 od 73
01768
01770
01775
01752
01759
01765
01766
01773
01774
01753
01776
01749
01755
01757
01761
01763
01764
01769
01771
01772
01754
01733
01732
01806
01748
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
30/06/2014
20/06/2014
01745
01747
01734
01736
01737
01744
01738
01739
01746
01735
01740
01741
01742
01743
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
KARITAS
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
GAZELA LUX DOO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000007
43180000008
43180000008
43180000010
43180000010
907-55001-17
907-55001-17
907-53001-03
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
510-4364-43
550-3028009-09
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
784,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
98,00 €
126,00 €
189,00 €
3 670,00 €
59,72 €
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
43180000010
505-4500-54
820-30000-74
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
Atlas mont banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
35,72 €
1 848,95 €
450,00 €
360,00 €
360,00 €
324,28 €
360,00 €
420,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
360,00 €
Ukupno na dan:
30/06/2014
30 249,66 €
02/07/2014
Strana 27 od 73
Broj naloga
01805
Datum
01/07/2014
Primalac
CHIP COMPUTERS
Konto
44150000001
Žiro račun
530-247-48
Ukupno na dan:
Naziv banke
Montenegrobanka
02/07/2014
Iznos
1 365,32 €
1 365,32 €
08/07/2014
Broj naloga
01819
Datum
08/07/2014
Primalac
NIKŠIČKA BANKA
Konto
43160000001
Žiro račun
535-1-76
Naziv banke
NIKŠIČKA BANKA
01824
01826
01827
01831
01834
01811
01813
01816
01817
01818
01822
01823
01825
01829
01830
01832
01837
01838
01810
01814
01815
01820
01821
01828
01833
01835
01836
01812
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Montenegrobanka
Atlas mont banka
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
INVEST BANKA MONTENEGRO
Opportunity bank
Komercijalna banka Budva
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
535-1-76
535-1-76
907-53001-03
907-55501-69
907-53001-03
520-3000-96
520-3000-96
907-53001-03
907-53001-03
535-1-76
535-1-76
907-53001-03
907-53001-03
907-53001-03
907-55501-69
907-53001-03
505-2-65
907-53001-03
520-3000-96
907-53001-03
907-53001-03
907-53001-03
535-1-76
545-2-11
540-6201-69
525-1-41
907-53001-03
520-3000-96
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Montenegrobanka
Atlas mont banka
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
INVEST BANKA MONTENEGRO
Opportunity bank
Komercijalna banka Budva
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Ukupno na dan:
08/07/2014
Iznos
60,00 €
70,00 €
100,00 €
70,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
80,00 €
80,00 €
100,00 €
80,00 €
60,00 €
50,00 €
50,00 €
70,00 €
100,00 €
70,00 €
60,00 €
100,00 €
60,00 €
70,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
50,00 €
80,00 €
2 310,00 €
09/07/2014
Broj naloga
01809
Datum
04/07/2014
Primalac
KINGS
Konto
41490000024
Žiro račun
510-6135-65
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
01807
01808
02/07/2014
02/07/2014
DONATOR
DONATOR
43180000009
43180000010
530-15823-74
530-15823-74
PLJEVALJSKA BANKA-FIL.ŽABLJAK
PLJEVALJSKA BANKA-FIL.ŽABLJAK
Ukupno na dan:
09/07/2014
Iznos
44 840,74 €
3 721,12 €
515,80 €
49 077,66 €
Strana 28 od 73
10/07/2014
Broj naloga
01892
Datum
10/07/2014
Primalac
Podgorička banka
Konto
43160000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
01912
01973
01978
01926
01888
01971
01964
01968
01938
01975
01927
01857
01858
01863
01844
01845
01851
01852
01853
01899
01905
01906
01907
01840
01846
01847
01848
01855
01856
01861
01862
01867
01868
01874
01875
01876
01882
01883
01884
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
43160000000
43160000000
43160000000
43160000000
43160000000
43160000000
43160000000
43160000000
43160000000
43160000000
43160000000
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
907-53001-03
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
520-3000-96
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
100,00 €
70,00 €
100,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
80,00 €
60,00 €
70,00 €
60,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
50,00 €
70,00 €
150,00 €
150,00 €
100,00 €
200,00 €
200,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
80,00 €
200,00 €
150,00 €
150,00 €
150,00 €
60,00 €
50,00 €
60,00 €
80,00 €
50,00 €
50,00 €
80,00 €
70,00 €
70,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
Strana 29 od 73
01891
01979
01981
01913
01916
01918
01925
01931
01934
01935
01941
01942
01947
01949
01950
01955
01957
01958
01965
01966
01970
01972
01940
01945
01946
01948
01953
01956
01961
01963
01969
01976
01977
01980
01889
01890
01896
01897
01898
01902
01903
01904
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
80,00 €
60,00 €
50,00 €
60,00 €
70,00 €
100,00 €
70,00 €
70,00 €
60,00 €
70,00 €
100,00 €
70,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
50,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
80,00 €
60,00 €
100,00 €
60,00 €
50,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
60,00 €
60,00 €
100,00 €
100,00 €
70,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
70,00 €
70,00 €
50,00 €
50,00 €
Strana 30 od 73
01909
01910
01911
01915
01917
01920
01921
01924
01929
01930
01933
01937
01841
01842
01843
01849
01850
01854
01859
01860
01865
01866
01871
01872
01873
01879
01880
01881
01928
01932
01936
01939
01943
01944
01951
01952
01954
01959
01960
01962
01967
01974
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
535-1-76
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
540-6201-69
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
60,00 €
60,00 €
80,00 €
70,00 €
70,00 €
80,00 €
50,00 €
100,00 €
60,00 €
70,00 €
80,00 €
80,00 €
200,00 €
200,00 €
200,00 €
150,00 €
500,00 €
70,00 €
60,00 €
100,00 €
60,00 €
70,00 €
80,00 €
100,00 €
70,00 €
70,00 €
80,00 €
100,00 €
70,00 €
60,00 €
70,00 €
60,00 €
70,00 €
60,00 €
60,00 €
50,00 €
60,00 €
100,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
60,00 €
Strana 31 od 73
01982
01864
01869
01870
01877
01878
01885
01886
01887
01893
01894
01895
01900
01901
01908
01914
01919
01922
01923
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
43160000001
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
Ukupno na dan:
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
10/07/2014
60,00 €
100,00 €
70,00 €
100,00 €
60,00 €
50,00 €
100,00 €
80,00 €
70,00 €
80,00 €
50,00 €
60,00 €
100,00 €
70,00 €
70,00 €
70,00 €
60,00 €
50,00 €
70,00 €
11 550,00 €
17/07/2014
Broj naloga
01839
Datum
09/07/2014
Primalac
EXANA DOO
Konto
43180000009
Žiro račun
530-187-34
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
090001
Naziv banke
Montenegrobanka
17/07/2014
080001
Iznos
113,05 €
113,05 €
99 389,81 €
JU ZA BRIGU O DJECI "DJEČJI SAVEZ"
24/06/2014
Broj naloga
00334
Datum
17/06/2014
Primalac
VELETEX
Konto
41310000003
Žiro račun
550-11896-91
Naziv banke
Podgorička banka
00328
00327
00341
00335
00337
00336
00333
00332
00330
00326
00331
17/06/2014
17/06/2014
23/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VELETEX
41340000001
41340000001
41430000188
41430000189
41430000191
41430000192
41490000028
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
535-1629-42
535-1629-42
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
41,65 €
110,55 €
131,79 €
21,72 €
67,90 €
58,70 €
81,41 €
90,66 €
236,58 €
1 025,79 €
5 046,49 €
583,73 €
Strana 32 od 73
Ukupno na dan:
24/06/2014
7 496,97 €
30/06/2014
Broj naloga
00364
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
00365
00366
00367
00368
00372
00369
00370
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00371
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
00358
00359
00360
00361
00362
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00363
27/06/2014
41230000000
550-3028009-09
Podgorička banka
6,00 €
00349
00351
23/06/2014
23/06/2014
41270000000
41270000000
550-3600-50
550-3028009-09
Podgorička banka
Podgorička banka
7,00 €
6,69 €
00374
00375
27/06/2014
27/06/2014
41270000000
41270000000
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00376
27/06/2014
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
2,01 €
00353
00354
23/06/2014
23/06/2014
41270000000
41270000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
5,04 €
0,76 €
00345
00343
00346
00373
00344
00348
00352
00377
00378
00379
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
550-3600-50
907-55001-17
535-1-76
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
10,50 €
110,00 €
93,00 €
100,00 €
139,50 €
93,00 €
75,00 €
100,00 €
64,19 €
0,30 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
Iznos
2 939,58 €
1 741,23 €
632,75 €
29,60 €
1 687,23 €
36,30 €
703,09 €
14,13 €
99,40 €
300,00 €
40,32 €
107,52 €
44,76 €
0,84 €
64,19 €
0,30 €
Strana 33 od 73
00380
27/06/2014
00347
00350
23/06/2014
23/06/2014
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
41270000000
41270000000
550-3600-50
820-30000-74
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Ukupno na dan:
30/06/2014
2,01 €
7,00 €
146,47 €
9 409,71 €
02/07/2014
Broj naloga
00357
Datum
25/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00329
00323
00322
00324
00325
00356
00320
00321
00342
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
25/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
23/06/2014
S PRESS
PETEX
KIPS
SWISS OSIGURANJE
ENERGOGAS
KIPS
KIPS
KIPS
OPŠTINSKA VATROGASNA JEDINICA
41330000001
41490000028
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
530-17072-13
510-2809-52
550-4759-65
555-9000728761-07
505-92530-95
550-4759-65
550-4759-65
550-4759-65
550-3026128-26
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Atlas mont banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
25,43 €
9,80 €
39,63 €
79,46 €
58,74 €
330,00 €
196,80 €
25,48 €
233,11 €
56,30 €
1 054,75 €
03/07/2014
Broj naloga
00390
Datum
03/07/2014
00391
03/07/2014
Primalac
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
Konto
41350000001
Žiro račun
550-3574-31
Naziv banke
Podgorička banka
Iznos
40,00 €
41411000000
550-3574-31
Podgorička banka
54,00 €
Ukupno na dan:
03/07/2014
94,00 €
09/07/2014
Broj naloga
00388
Datum
02/07/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00387
00384
00385
00386
00399
00400
02/07/2014
02/07/2014
02/07/2014
02/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
S PRESS
VELETEX
VELETEX
VELETEX
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41330000001
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
530-17072-13
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
820-30000-74
550-3028009-09
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00381
00382
00397
00396
00398
02/07/2014
02/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
555-9000728761-07
555-9000728761-07
540-6201-69
907-51001-86
907-51001-86
HIPO ALPE ADRIA BANK
HIPO ALPE ADRIA BANK
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
SWISS OSIGURANJE
SWISS OSIGURANJE
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
09/07/2014
Iznos
39,00 €
11,20 €
124,01 €
1 471,74 €
205,52 €
19,51 €
2,93 €
27,90 €
50,16 €
70,00 €
70,00 €
150,00 €
2 241,97 €
Strana 34 od 73
17/07/2014
Broj naloga
00413
Datum
09/07/2014
Primalac
RASTER
Konto
41310000001
Žiro račun
550-1901-06
Naziv banke
Podgorička banka
00401
00414
00408
00404
00406
00407
00403
00405
00410
00411
00412
00409
00402
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
S PRESS
SECURITY GUARD
VELETEX
VELETEX
KIPS
KIPS
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VELETEX
41330000001
41490000028
41490000029
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
41490000035
530-17072-13
550-2594-61
550-11896-91
550-11896-91
550-4759-65
550-4759-65
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
100001
17/07/2014
090001
Iznos
3,00 €
8,40 €
177,91 €
36,90 €
234,62 €
31,30 €
164,67 €
1 132,54 €
178,39 €
63,07 €
167,08 €
144,83 €
2 986,57 €
2 405,69 €
7 734,97 €
28 032,37 €
JU ZA REHABILITACIJU I RESOCIJALIZACIJU KORISNIKA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI
24/06/2014
Broj naloga
00453
Datum
19/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00452
00418
00417
00420
00421
00422
00427
00426
00428
00425
00429
00450
00454
00451
00423
19/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
11/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
19/06/2014
23/06/2014
19/06/2014
11/06/2014
VELETEX
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
T COM- mobilni telefoni
T COM- mobilni telefoni
T COM- mobilni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
41310000003
41340000001
41340000001
41431000000
41431000000
41431000000
41430000159
41430000164
41430000165
41430000166
41430000167
41490000036
41490000036
41490000036
41960000000
550-11896-91
535-1629-42
535-1629-42
510-110-98
510-110-98
510-110-98
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-1105-66
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
186,75 €
56,58 €
1 906,01 €
3,69 €
10,53 €
5,41 €
5,57 €
7,50 €
26,20 €
1,05 €
81,07 €
80,38 €
554,22 €
172,13 €
78,66 €
252,12 €
3 427,87 €
30/06/2014
Broj naloga
Datum
Primalac
Konto
Žiro račun
Naziv banke
Iznos
Strana 35 od 73
00481
00479
00480
00483
00482
00484
00488
00485
00486
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00487
27/06/2014
00476
00474
00475
00478
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00473
00477
27/06/2014
27/06/2014
00462
00494
23/06/2014
27/06/2014
00492
00493
27/06/2014
27/06/2014
00456
00458
00463
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
00460
00461
00491
00455
00457
00459
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
SINDIKAT SO
PODGORIČKA BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
907-55001-17
907-51001-86
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
298,35 €
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
89,52 €
80,64 €
215,04 €
12,00 €
41230000000
41230000000
907-55001-17
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
600,00 €
1,68 €
41270000000
41270000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
188,32 €
2,01 €
41270000000
41270000000
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
64,19 €
0,30 €
41270000000
41270000000
41270000000
550-3600-50
550-3600-50
550-3028009-09
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
10,50 €
7,00 €
8,60 €
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
550-3600-50
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
30/06/2014
2 679,26 €
9 344,04 €
858,53 €
227,41 €
1 760,91 €
4 695,77 €
145,20 €
1 956,69 €
39,24 €
7,00 €
100,00 €
100,00 €
139,50 €
93,00 €
93,00 €
23 817,70 €
02/07/2014
Broj naloga
00468
Datum
26/06/2014
Primalac
VELETEX
Konto
41310000003
Žiro račun
550-11896-91
Naziv banke
Podgorička banka
00472
00471
00466
00467
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
PET ZVJEZDICA
VATROOPREMA D. O. O.
VELETEX
NESTOR
41310000003
41310000007
41330000005
41330000005
510-3719-38
550-6292-25
550-11896-91
550-6327-17
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
88,96 €
49,16 €
55,39 €
68,90 €
48,00 €
Strana 36 od 73
00469
00470
00489
00449
00490
00448
00495
26/06/2014
26/06/2014
27/06/2014
19/06/2014
27/06/2014
19/06/2014
01/07/2014
VELETEX
VELETEX
VELETEX
TOTAL TRADE
3M MAKARIJE
AQUA SERVICE
CHIP COMPUTERS
41490000036
41490000036
41490000036
41490000099
41490000099
41520000000
44150000001
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
510-20725-42
550-11830-95
530-6619-41
530-247-48
Ukupno na dan:
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
02/07/2014
107,71 €
1 163,60 €
63,28 €
83,50 €
749,70 €
337,96 €
1 878,92 €
4 695,08 €
09/07/2014
Broj naloga
00499
Datum
03/07/2014
Primalac
VELETEX
Konto
41310000003
Žiro račun
550-11896-91
Naziv banke
Podgorička banka
00502
00503
00504
00501
00496
00497
00498
00500
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
KIPS
KIPS
KIPS
KIPS
VELETEX
VELETEX
VELETEX
ČISTOĆA D.O.O.
41310000006
41310000006
41310000006
41310000006
41490000036
41490000036
41490000036
41960000000
550-4759-65
550-4759-65
550-4759-65
550-4759-65
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-1907-85
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
09/07/2014
Iznos
72,48 €
100,63 €
50,39 €
183,95 €
36,44 €
38,28 €
437,60 €
92,52 €
256,80 €
1 269,09 €
17/07/2014
Broj naloga
00507
Datum
08/07/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00520
00505
00518
00519
00524
00506
00516
00509
00517
00521
00522
00508
00523
00510
16/07/2014
08/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
17/07/2014
08/07/2014
10/07/2014
08/07/2014
10/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
08/07/2014
16/07/2014
08/07/2014
VELETEX
PET ZVJEZDICA
GVOŽĐARA-VUKSANOVIĆ
SIGILLUM
VELETEX
TOTAL TRADE
OKOV DOO
VELETEX
AKADEMSKA KNJIGA
VELETEX
VELETEX
VELETEX
LIFT MONT
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
41310000003
41310000003
41310000004
41310000004
41310000011
41310000011
41310000011
41330000005
41330000008
41490000036
41490000036
41490000036
41490000037
41960000000
550-11896-91
510-3719-38
550-9775-52
520-57100-77
550-11896-91
510-20725-42
550-7625-03
550-11896-91
510-0-40-2329011-10342
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
510-4195-65
550-1105-66
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
110001
17/07/2014
100001
Iznos
6,67 €
53,79 €
50,52 €
102,50 €
172,07 €
111,50 €
16,00 €
145,24 €
80,60 €
11,00 €
850,53 €
172,75 €
81,22 €
50,00 €
735,73 €
2 640,12 €
35 849,86 €
SEKRETARIJAT ZA KULTUTU I SPORT
Strana 37 od 73
23/06/2014
Broj naloga
00342
Datum
23/06/2014
Primalac
MONTENEGRO AIRLINES
Konto
41490000039
00341
23/06/2014
SC DADEX-FK PORTO MONTENEGRO
43130000000
Žiro račun
520-9075-10
Naziv banke
Hipotekarna banka
540-4398-46
Ukupno na dan:
Opportunity bank
23/06/2014
Iznos
298,87 €
200,00 €
498,87 €
24/06/2014
Broj naloga
00316
Datum
13/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
41430000060
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00314
00315
00328
13/06/2014
13/06/2014
23/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
JUDO SAVEZ PODGORICE
41430000061
41430000062
43130000000
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
535-6103-06
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
NIKŠIČKA BANKA
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
101,55 €
33,34 €
165,17 €
500,00 €
800,06 €
30/06/2014
Broj naloga
00357
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
00358
00359
00360
00361
00365
00362
00363
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00364
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
00346
00350
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
36,96 €
5,50 €
00345
00347
00348
00349
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
275,00 €
98,56 €
41,03 €
0,77 €
00131
00139
00140
00340
22/04/2014
23/04/2014
23/04/2014
23/06/2014
41490000043
43180000011
43180000011
43180000013
540-6201-69
505-2-65
535-1-76
550-3028009-09
Opportunity bank
Atlas mont banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
200,00 €
200,00 €
300,00 €
9,59 €
00329
00330
00335
00334
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
43180000013
43180000013
43180000013
43180000013
535-1-76
535-1-76
907-55001-17
540-6201-69
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Opportunity bank
150,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
Opportunity bank
Atlas mont banka
NIKŠIČKA BANKA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Opportunity bank
Iznos
4 694,11 €
1 925,49 €
908,49 €
143,83 €
2 422,68 €
86,04 €
1 009,49 €
20,24 €
157,88 €
Strana 38 od 73
00337
00338
00332
00336
00333
00339
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
43180000013
43180000013
43180000013
43180000013
43180000013
43180000013
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
820-30000-74
Ukupno na dan:
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
30/06/2014
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
63,85 €
13 549,51 €
02/07/2014
Broj naloga
00352
Datum
27/06/2014
Primalac
NVO"STARA ALKA"
Konto
41490000039
Žiro račun
520-2956-34
Naziv banke
Hipotekarna banka
00366
00351
00367
00355
00354
01/07/2014
27/06/2014
01/07/2014
27/06/2014
27/06/2014
VIRAGE
CRNOGORSKA KULTURNA MREŽA
VELETEX
NVO ALATA
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
43130000000
510-3718-41
535-10919-11
550-11896-91
540-4035-68
510-22962-24
Crnogorska komercijalna banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
1 000,00 €
131,00 €
4 255,00 €
77,73 €
600,00 €
300,00 €
00353
00368
27/06/2014
01/07/2014
43180000012
44150000001
510-65867-28
530-247-48
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
2 000,00 €
1 196,26 €
FOLKLORNI ANSAMBL "ĐURDEVDANSKO
KOLO"
HOTEL RAMADA
CHIP COMPUTERS
Ukupno na dan:
02/07/2014
9 559,99 €
04/07/2014
Broj naloga
00371
Datum
04/07/2014
Primalac
3M MAKARIJE
Konto
41490000039
Žiro račun
550-11830-95
Naziv banke
Podgorička banka
00369
00370
04/07/2014
04/07/2014
CRNOGORSKA KULTURNA MREŽA
MONTENEGRO AIRLINES
41490000039
41490000039
535-10919-11
530-1244-64
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
04/07/2014
Iznos
1 856,40 €
4 299,00 €
134,78 €
6 290,18 €
09/07/2014
Broj naloga
00373
Datum
09/07/2014
Primalac
NVO GITARA
Konto
41490000039
Žiro račun
550-7604-66
Naziv banke
Podgorička banka
00381
09/07/2014
41490000039
550-3028009-09
Podgorička banka
00380
00376
00377
00378
00379
00374
00375
00382
00383
00356
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
27/06/2014
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
VATERPOLO SAVEZ CRNE GORE
VATERPOLO SAVEZ CRNE GORE
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
1 719,00 €
8,33 €
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000096
41490000097
43180000011
820-30000-74
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
907-53001-03
907-51001-86
510-4511-87
510-4511-87
907-51001-86
NEPOZNATA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
55,46 €
155,00 €
60,00 €
30,00 €
60,00 €
300,00 €
220,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €
300,00 €
Strana 39 od 73
00372
09/07/2014
Montenegrobanka
43180000011
907-53001-03
Ukupno na dan:
Montenegrobanka
09/07/2014
150,00 €
8 057,79 €
16/07/2014
Broj naloga
00389
Datum
11/07/2014
Primalac
3M MAKARIJE
Konto
41490000039
Žiro račun
550-11830-95
Naziv banke
Podgorička banka
00390
11/07/2014
41490000039
505-132583-22
Atlas mont banka
00385
00406
11/07/2014
16/07/2014
NVU UMJETNIČKA FABRIKA
STVARALAŠTVA ZA DJECU I DJEČIJEG
STVARALAŠTVA
PGS AGENCY-PG SOUND
Iznos
967,47 €
4 099,00 €
41490000039
41490000039
510-10014-68
550-3028009-09
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
1 190,00 €
42,15 €
00405
00397
00403
00404
00394
00398
00399
00400
00388
00395
00396
00401
00402
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
41490000039
820-30000-74
907-51001-86
907-51001-86
907-53001-03
505-2-65
907-51001-86
907-55001-17
907-53001-03
520-1296100-20
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55501-69
NEPOZNATA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
281,05 €
600,00 €
600,00 €
150,00 €
140,00 €
600,00 €
200,00 €
300,00 €
1 800,00 €
150,00 €
600,00 €
600,00 €
240,00 €
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
NVO EXYUFEST
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Ukupno na dan:
16/07/2014
12 559,67 €
17/07/2014
Broj naloga
00407
Datum
16/07/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
120001
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
17/07/2014
110001
Iznos
92,64 €
92,64 €
51 408,71 €
JU "MUZEJI I GALERIJE"
23/06/2014
Broj naloga
00344
Datum
23/06/2014
00345
23/06/2014
Primalac
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
Konto
41490000062
Žiro račun
550-3574-31
Naziv banke
Podgorička banka
Iznos
50,00 €
41490000099
550-3574-31
Podgorička banka
8,50 €
Ukupno na dan:
23/06/2014
58,50 €
24/06/2014
Broj naloga
Datum
Primalac
Konto
Žiro račun
Naziv banke
Iznos
Strana 40 od 73
00326
00329
00327
00324
00322
00323
00321
00318
00320
00319
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41340000001
41340000001
41340000001
41430000137
41430000138
41430000139
41430000140
41430000141
41430000142
41430000147
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Ukupno na dan:
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
24/06/2014
69,12 €
153,38 €
113,42 €
18,10 €
6,07 €
6,07 €
38,66 €
106,59 €
31,68 €
6,07 €
549,16 €
30/06/2014
Broj naloga
00361
Datum
27/06/2014
Primalac
ERSTE BANK
Konto
41110000000
Žiro račun
540-6201-69
Naziv banke
Opportunity bank
00360
00363
00362
00364
00365
00366
00367
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
PODGORIČKA BANKA
SINDIKAT SO
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
907-55001-17
550-3945-82
907-55501-69
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Iznos
1 378,35 €
8 819,58 €
5 788,46 €
779,22 €
2 307,23 €
410,98 €
6 152,66 €
51,39 €
00370
00369
00368
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41140000000
41150000000
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
145,20 €
2 563,62 €
407,86 €
00354
00356
00357
00355
00359
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
540-6201-69
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
Opportunity bank
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
100,40 €
269,06 €
112,04 €
100,90 €
15,04 €
00353
00358
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
907-55001-17
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
650,40 €
2,12 €
00352
00372
00373
25/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41270000000
41270000000
41270000000
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
146,47 €
64,19 €
0,30 €
00378
27/06/2014
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
2,01 €
00374
27/06/2014
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
2,01 €
00348
25/06/2014
41270000000
550-3600-50
Podgorička banka
10,50 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
ERSTE BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
Strana 41 od 73
00347
00349
00371
00350
00375
00351
25/06/2014
25/06/2014
27/06/2014
25/06/2014
27/06/2014
25/06/2014
00376
00377
27/06/2014
27/06/2014
00330
00331
00332
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
00335
16/06/2014
00334
00343
16/06/2014
19/06/2014
00342
00340
00333
00341
00339
00336
00337
00338
19/06/2014
19/06/2014
16/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Opportunity bank
Podgorička banka
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
Crnogorska komercijalna banka
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
INVEST BANKA MONTENEGRO
Hipotekarna banka
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
540-6201-69
907-55001-17
907-55001-17
540-6201-69
907-55001-17
550-3028009-09
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
41270000000
41270000000
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41490000061
41490000061
41490000061
907-51001-86
820-30000-74
550-3028009-09
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41490000062
550-3028009-09
Podgorička banka
41490000062
41490000062
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41490000062
41490000062
41490000062
41490000062
41490000062
41490000099
41490000099
41490000099
820-30000-74
540-6201-69
907-51001-86
520-3000-96
545-2-11
520-3000-96
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
INVEST BANKA MONTENEGRO
Hipotekarna banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Ukupno na dan:
30/06/2014
139,50 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
6,69 €
64,19 €
0,30 €
260,00 €
17,48 €
2,62 €
2,02 €
13,45 €
8,08 €
53,79 €
300,00 €
200,00 €
200,00 €
300,00 €
200,00 €
13,45 €
2,02 €
32 463,58 €
02/07/2014
Broj naloga
00379
Datum
01/07/2014
Primalac
CHIP COMPUTERS
Konto
44150000001
Žiro račun
530-247-48
Ukupno na dan:
Naziv banke
Montenegrobanka
02/07/2014
Iznos
682,66 €
682,66 €
03/07/2014
Broj naloga
00381
Datum
03/07/2014
00382
03/07/2014
Primalac
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
Konto
41490000061
Žiro račun
550-3574-31
Naziv banke
Podgorička banka
Iznos
33,00 €
41490000062
550-3574-31
Podgorička banka
30,86 €
Ukupno na dan:
03/07/2014
63,86 €
09/07/2014
Broj naloga
Datum
Primalac
Konto
Žiro račun
Naziv banke
Iznos
Strana 42 od 73
00386
09/07/2014
00380
00385
02/07/2014
09/07/2014
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
A.N.M. VUJOVIĆ
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
41411000000
550-3574-31
Podgorička banka
19,00 €
41490000062
41490000062
550-14979-57
550-3574-31
Podgorička banka
Podgorička banka
595,50 €
30,00 €
Ukupno na dan:
09/07/2014
644,50 €
17/07/2014
Broj naloga
00384
Datum
09/07/2014
Primalac
VIRAGE
Konto
41490000061
00383
09/07/2014
VULIN DOO
41490000099
Žiro račun
510-3718-41
550-1940-83
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
130001
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
17/07/2014
120001
Iznos
238,00 €
47,60 €
285,60 €
34 747,86 €
JU NB "RADOSAV LJUMOVIĆ"
24/06/2014
Broj naloga
00312
Datum
12/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
41430000148
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00316
00313
00314
00315
00310
00311
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
12/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
41430000149
41430000150
41430000185
41430000186
41490000099
41490000099
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
535-1629-42
535-1629-42
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
21,13 €
111,44 €
16,61 €
13,02 €
18,67 €
30,04 €
7,60 €
218,51 €
30/06/2014
Broj naloga
00334
Datum
27/06/2014
Primalac
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-51001-86
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00333
00335
00336
00337
00338
00339
00340
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
PODGORIČKA BANKA
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
907-55001-17
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Iznos
1 225,09 €
9 398,82 €
3 147,32 €
1 877,66 €
206,99 €
5 006,97 €
2 086,32 €
41,80 €
00342
00341
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41150000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
145,20 €
318,71 €
00326
00327
00332
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
510-0-40
550-3028009-09
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
615,27 €
32,97 €
13,00 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Strana 43 od 73
00328
00329
00330
00331
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00321
00324
23/06/2014
23/06/2014
00348
00349
27/06/2014
27/06/2014
00344
00323
00350
27/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
00345
27/06/2014
00346
27/06/2014
00343
00319
00322
00320
00347
27/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41270000000
41270000000
550-3600-50
550-3028009-09
Podgorička banka
Podgorička banka
41270000000
41270000000
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
64,19 €
0,30 €
41270000000
41270000000
41270000000
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
64,19 €
146,47 €
2,01 €
41270000000
550-5616-16
Podgorička banka
0,30 €
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
2,01 €
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
30/06/2014
87,10 €
232,30 €
96,70 €
1,85 €
7,00 €
6,69 €
100,00 €
150,00 €
100,00 €
93,00 €
100,00 €
25 370,23 €
02/07/2014
Broj naloga
00317
Datum
23/06/2014
Primalac
S PRESS
Konto
41330000001
Žiro račun
530-17072-13
Naziv banke
Montenegrobanka
00352
00318
00353
00351
02/07/2014
23/06/2014
02/07/2014
01/07/2014
S PRESS
TABACCO SHOP
INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE
CHIP COMPUTERS
41330000001
41330000001
41490000099
44150000001
530-17072-13
510-242-90
510-9309-49
530-247-48
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
8,70 €
10,15 €
11,16 €
230,00 €
1 365,32 €
1 625,33 €
17/07/2014
Broj naloga
00361
Datum
16/07/2014
Primalac
VELETEX
Konto
41310000003
Žiro račun
550-11896-91
Naziv banke
Podgorička banka
00357
00358
00354
00360
00359
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
S PRESS
TABACCO SHOP
NOVA KNJIGA
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
ČISTOĆA D.O.O.
41330000001
41330000001
41490000064
41960000000
41960000000
530-17072-13
510-242-90
550-2072-75
550-1105-66
550-1907-85
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
17/07/2014
Iznos
158,28 €
8,70 €
16,55 €
2 488,95 €
230,81 €
174,62 €
3 077,91 €
Strana 44 od 73
Ukupno za organizaciju:
140001
130001
30 291,98 €
JU "GRADSKO POZORIŠTE"
24/06/2014
Broj naloga
00479
Datum
20/06/2014
Primalac
VELETEX
Konto
41310000003
Žiro račun
550-11896-91
Naziv banke
Podgorička banka
00475
00474
12/06/2014
12/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41430000144
41430000145
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
95,77 €
177,20 €
25,78 €
298,75 €
30/06/2014
Broj naloga
00516
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
00517
00518
00519
00520
00521
00523
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
MONTENEGRO BANKA
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
907-53001-03
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Montenegrobanka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Iznos
13 600,26 €
570,80 €
3 308,25 €
2 389,63 €
310,89 €
6 372,51 €
53,24 €
00515
00522
00524
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41140000000
41150000000
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
145,20 €
2 655,29 €
410,43 €
00511
00512
00509
00510
00508
00513
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
820-30000-74
907-53001-03
820-30000-74
907-55001-17
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Montenegrobanka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
281,04 €
117,00 €
25,00 €
105,39 €
759,15 €
2,20 €
00514
27/06/2014
41230000000
550-3028009-09
Podgorička banka
00485
00527
23/06/2014
27/06/2014
41270000000
41270000000
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00528
27/06/2014
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
00481
00483
00525
00484
00482
00526
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
907-51001-86
907-51001-86
907-55001-17
907-55001-17
535-1-76
820-30000-74
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
NEPOZNATA BANKA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
MONTENEGRO BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PODGORIČKA BANKA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
15,68 €
188,32 €
0,30 €
2,01 €
150,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
100,00 €
64,19 €
Strana 45 od 73
00486
23/06/2014
00503
23/06/2014
00502
00495
00496
00497
00498
00499
00494
00500
00501
00492
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
00490
00491
00488
00489
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
00487
23/06/2014
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Crnogorska komercijalna banka
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Hipotekarna banka
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
8,60 €
41490000068
550-3028009-09
Podgorička banka
22,18 €
41490000068
41490000068
41490000068
41490000068
41490000068
41490000068
41490000068
41490000068
41490000068
41490000070
820-30000-74
907-51001-86
907-51001-86
907-51001-86
907-55501-69
907-55001-17
907-55001-17
907-55001-17
907-51001-86
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
147,91 €
400,00 €
400,00 €
300,00 €
350,00 €
250,00 €
450,00 €
20,00 €
30,00 €
1,51 €
41490000070
41490000070
41710000000
41710000000
907-51001-86
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
150,00 €
10,09 €
40,34 €
6,05 €
41710000000
520-3000-96
Ukupno na dan:
Hipotekarna banka
30/06/2014
600,00 €
35 113,46 €
02/07/2014
Broj naloga
00529
Datum
27/06/2014
Primalac
S PRESS
Konto
41330000001
Žiro račun
530-17072-13
Naziv banke
Montenegrobanka
00476
00478
00505
00506
00507
00477
20/06/2014
20/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
20/06/2014
S PRESS
OKOV DOO
KIPS
KIPS
UTIP"CRNA GORA"
GALERIJA PODOVA DOO
41330000001
41330000003
41330000003
41330000003
41490000070
41490000070
530-17072-13
550-7625-03
550-12157-84
530-6995-77
550-4317-33
510-11166-07
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
7,00 €
7,00 €
30,45 €
9,45 €
6,00 €
168,20 €
41,28 €
269,38 €
09/07/2014
Broj naloga
00530
Datum
07/07/2014
Primalac
S PRESS
Konto
41330000001
Žiro račun
530-17072-13
00531
07/07/2014
T COM- mobilni telefoni
41431000000
510-110-98
Ukupno na dan:
Naziv banke
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
09/07/2014
Iznos
7,00 €
92,37 €
99,37 €
11/07/2014
Broj naloga
00532
Datum
11/07/2014
Primalac
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
Konto
41411000000
Žiro račun
550-3574-31
Naziv banke
Podgorička banka
Iznos
308,00 €
Strana 46 od 73
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
150001
11/07/2014
140001
308,00 €
36 088,96 €
JU KIC "BUDO TOMOVIĆ"
24/06/2014
Broj naloga
00404
Datum
23/06/2014
Primalac
VELETEX
Konto
41310000011
Žiro račun
550-11896-91
Naziv banke
Podgorička banka
00405
00402
00403
00396
00401
23/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
16/06/2014
VELETEX
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
T COM- fiksni telefoni
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
41310000011
41340000000
41340000001
41430000143
41960000000
550-11896-91
535-1629-42
535-1629-42
510-0000000000103-22
550-1105-66
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
114,14 €
268,50 €
3,50 €
804,69 €
288,19 €
44,15 €
1 523,17 €
30/06/2014
Broj naloga
00440
Datum
27/06/2014
Primalac
HIPO ALPE ADRIJA BANK
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55501-69
Naziv banke
HIPO ALPE ADRIA BANK
00441
00439
00442
00443
00444
00445
00434
00446
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00447
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
374,52 €
00427
00430
00433
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
820-30000-74
550-3028009-09
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
950,00 €
349,44 €
19,50 €
00429
00428
00431
00432
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
907-55501-69
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
HIPO ALPE ADRIA BANK
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
131,04 €
25,00 €
145,47 €
2,73 €
00438
27/06/2014
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
00436
00437
27/06/2014
27/06/2014
41270000000
41270000000
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
64,19 €
0,30 €
00416
25/06/2014
41270000000
820-30000-74
NEPOZNATA BANKA
188,32 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Iznos
533,17 €
4 915,51 €
12 005,28 €
2 362,44 €
133,31 €
6 299,79 €
2 625,06 €
145,20 €
52,68 €
2,01 €
Strana 47 od 73
00417
25/06/2014
00413
00411
00412
00415
00435
00406
00414
00422
00386
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
27/06/2014
23/06/2014
25/06/2014
24/06/2014
09/06/2014
00425
00426
24/06/2014
24/06/2014
00385
00407
00408
00419
00420
00384
00418
00409
00421
00423
00424
09/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
09/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Komercijalna banka Budva
Podgorička banka
Opportunity bank
Hipotekarna banka
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
8,60 €
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41490000001
41490000075
550-3600-50
907-55001-17
907-53001-03
907-55001-17
907-55001-17
505-2-65
907-55001-17
907-53001-03
550-3028009-09
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
7,00 €
150,00 €
93,00 €
100,00 €
100,00 €
153,00 €
100,00 €
300,00 €
2,42 €
41490000075
41490000075
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
124,40 €
18,67 €
41490000075
41490000075
41490000075
41490000075
41490000075
41490000075
41490000075
41490000075
41490000075
41490000075
41490000075
820-30000-74
907-55001-17
907-53001-03
907-53001-03
907-51001-86
907-51001-86
907-53001-03
525-1-41
907-55001-17
540-6201-69
520-3000-96
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Komercijalna banka Budva
Podgorička banka
Opportunity bank
Hipotekarna banka
16,14 €
250,00 €
70,00 €
50,00 €
250,00 €
240,00 €
200,00 €
200,00 €
30,00 €
200,00 €
300,00 €
Ukupno na dan:
30/06/2014
34 288,19 €
03/07/2014
Broj naloga
00462
Datum
03/07/2014
Primalac
BLT
Konto
41490000073
Žiro račun
540-1000031144061-55
Ukupno na dan:
Naziv banke
Opportunity bank
03/07/2014
Iznos
1 000,00 €
1 000,00 €
09/07/2014
Broj naloga
00457
Datum
03/07/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00458
00459
00460
00461
00453
00454
00452
00451
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
KIPS
KIPS
KIPS
AGROCENTAR
VELETEX
VELETEX
VELETEX
S PRESS
41310000002
41310000002
41310000002
41310000002
41310000003
41310000003
41310000003
41330000001
550-4759-65
550-4759-65
550-4759-65
510-2107-24
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
530-17072-13
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Iznos
47,28 €
47,19 €
65,86 €
28,39 €
38,99 €
170,96 €
74,79 €
42,78 €
5,60 €
Strana 48 od 73
00012
00450
00467
00468
00455
00456
00449
21/01/2014
03/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
SLUŽBENI LIST
S PRESS
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
NOVA LIRA
EURO-UNIT
NVU NITI OD ZLATA
41330000001
41330000001
41490000075
41490000075
41490000099
41490000099
41490000099
550-5716-07
530-17072-13
907-51001-86
907-55001-17
510-14881-17
555-705-71
505-119410-62
Ukupno na dan:
Podgorička banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Crnogorska komercijalna banka
09/07/2014
380,00 €
4,20 €
-240,00 €
240,00 €
59,50 €
255,78 €
2 800,00 €
4 021,32 €
17/07/2014
Broj naloga
00473
Datum
16/07/2014
Primalac
MB GRAFIKA
Konto
41490000010
Žiro račun
510-3805-71
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00471
00472
00469
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
AGENCIJA ZA STANOVANJE
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
ČISTOĆA D.O.O.
41490000099
41960000000
41960000000
550-1108-57
550-1105-66
550-1907-85
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
160001
17/07/2014
150001
Iznos
17,85 €
178,02 €
345,20 €
116,84 €
657,91 €
41 490,59 €
JU KIC "ZETA"
24/06/2014
Broj naloga
00205
Datum
23/06/2014
Primalac
ELEKTRODISTRIBUCIJA
Konto
41340000001
Žiro račun
535-1629-42
Naziv banke
NIKŠIČKA BANKA
00206
00209
00210
00207
00208
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
ELEKTRODISTRIBUCIJA
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41340000001
41430000154
41430000155
41430000156
41430000157
535-1629-42
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
107,75 €
156,57 €
6,07 €
6,46 €
34,91 €
20,13 €
331,89 €
30/06/2014
Broj naloga
00229
Datum
27/06/2014
Primalac
PRVA BANKA CRNE GORE
Konto
41110000000
Žiro račun
535-1-76
Naziv banke
NIKŠIČKA BANKA
00230
00227
00231
00232
00233
00228
00234
00235
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00236
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Iznos
506,29 €
1 022,78 €
3 002,45 €
618,83 €
75,36 €
1 650,22 €
36,30 €
687,62 €
13,79 €
104,17 €
Strana 49 od 73
00220
00225
27/06/2014
27/06/2014
00221
00226
27/06/2014
27/06/2014
00222
00223
00224
00217
00218
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
00214
00239
23/06/2014
27/06/2014
00240
27/06/2014
00213
00216
00211
00215
00237
00212
00238
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
PODGORIČKA BANKA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRVA BANKA CRNE GORE
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Podgorička banka
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41230000000
41230000000
907-55001-17
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
200,00 €
0,63 €
41230000000
41230000000
535-1-76
550-3028009-09
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
25,00 €
4,50 €
41230000000
41230000000
41230000000
41270000000
41270000000
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41270000000
41270000000
550-3600-50
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
7,00 €
0,30 €
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
2,01 €
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
907-55001-17
907-51001-86
907-55001-17
505-2-65
907-55001-17
550-3600-50
820-30000-74
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Ukupno na dan:
30/06/2014
30,24 €
80,64 €
33,57 €
188,32 €
8,60 €
93,00 €
100,00 €
139,50 €
100,00 €
100,00 €
10,50 €
64,19 €
8 905,81 €
02/07/2014
Broj naloga
00204
Datum
23/06/2014
Primalac
BOBUS
Konto
41330000001
00241
01/07/2014
CHIP COMPUTERS
44150000001
Žiro račun
550-7000-35
530-247-48
Ukupno na dan:
Naziv banke
Podgorička banka
Montenegrobanka
02/07/2014
Iznos
37,80 €
598,13 €
635,93 €
04/07/2014
Broj naloga
00242
Datum
04/07/2014
Primalac
GRAFOTEK
Konto
41490000079
Žiro račun
510-20351-97
Ukupno na dan:
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
04/07/2014
Iznos
89,25 €
89,25 €
09/07/2014
Broj naloga
00245
Datum
09/07/2014
00251
00243
00244
09/07/2014
09/07/2014
09/07/2014
Primalac
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Konto
41490000076
Žiro račun
550-3028009-09
Naziv banke
Podgorička banka
41490000076
41490000076
41490000076
907-55001-17
907-51001-86
820-30000-74
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
Iznos
4,03 €
240,00 €
400,00 €
26,89 €
Strana 50 od 73
00248
09/07/2014
00246
00247
09/07/2014
09/07/2014
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
NIKŠIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41490000079
550-3028009-09
Podgorička banka
41490000079
41490000079
535-1-76
820-30000-74
NIKŠIČKA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Ukupno na dan:
09/07/2014
1,61 €
160,00 €
10,76 €
843,29 €
17/07/2014
Broj naloga
00250
Datum
09/07/2014
Primalac
NVO UDRUŽENJE UMJETNIKA -VIZIJA
Konto
41490000077
00249
09/07/2014
VELETEX
41490000078
Žiro račun
5100000000007250596
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
550-11896-91
Podgorička banka
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
170001
17/07/2014
160001
Iznos
350,00 €
172,36 €
522,36 €
11 328,53 €
JU KIC "MALESIJA"
24/06/2014
Broj naloga
00211
Datum
17/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00203
00204
00207
00205
00210
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
16/06/2014
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
41340000001
41340000001
41430000135
41430000136
41960000000
535-1629-42
535-1629-42
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
550-1105-66
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
135,92 €
43,88 €
86,66 €
46,76 €
22,82 €
573,00 €
909,04 €
30/06/2014
Broj naloga
00231
Datum
27/06/2014
Primalac
HIPOTEKARNA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-52001-93
Naziv banke
Hipotekarna banka
00230
00232
00233
00234
00235
00236
00239
00237
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
MONTENEGRO BANKA
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
907-53001-03
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Montenegrobanka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00238
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
97,26 €
00225
00226
00227
00229
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
27,49 €
73,31 €
30,51 €
4,09 €
00224
27/06/2014
41230000000
907-52001-93
Hipotekarna banka
25,00 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
HIPOTEKARNA BANKA
Iznos
258,73 €
3 336,85 €
627,02 €
576,77 €
71,34 €
1 538,06 €
640,90 €
36,30 €
12,85 €
Strana 51 od 73
00228
27/06/2014
00223
00216
00220
27/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
00219
00241
00243
23/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00242
27/06/2014
00217
00214
00215
00218
00240
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
23/06/2014
27/06/2014
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
MONTENEGRO BANKA
DEMOKRATSKA PARTIJA SOCIJALISTA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
41230000000
550-5616-16
Podgorička banka
0,57 €
41230000000
41270000000
41270000000
907-53001-03
550-3600-50
550-3028009-09
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
179,54 €
7,00 €
8,60 €
41270000000
41270000000
41270000000
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
188,32 €
64,19 €
0,30 €
41270000000
550-3028009-09
Podgorička banka
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
41270000000
907-53001-03
907-51001-86
907-55001-17
907-53001-03
907-53001-03
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
30/06/2014
2,01 €
100,00 €
150,00 €
93,00 €
100,00 €
100,00 €
8 350,01 €
02/07/2014
Broj naloga
00213
Datum
17/06/2014
Primalac
PEX DESIGN
Konto
41490000079
Žiro račun
510-36481-13
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00212
00222
00206
17/06/2014
25/06/2014
13/06/2014
BOBI COMERC
TERMOINŽINJERING
ČISTOĆA D.O.O.
41490000079
41490000099
41960000000
510-15197-39
520-9923-85
550-1907-85
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
361,76 €
90,21 €
337,60 €
70,62 €
860,19 €
17/07/2014
Broj naloga
00245
Datum
08/07/2014
Primalac
NVO"STARA ALKA"
Konto
41490000079
Žiro račun
520-2956-34
Naziv banke
Hipotekarna banka
00244
00251
00249
00250
00248
08/07/2014
10/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
KUD "RAMADAN ŠARKIĆ"-TUZI
AGENCIJA ZA STANOVANJE
DEPONIJA DOO
ČISTOĆA D.O.O.
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
41490000079
41490000099
41960000000
41960000000
41960000000
520-2955-37
550-1108-57
550-8434-98
550-1907-85
550-1105-66
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
180001
17/07/2014
170001
Iznos
450,00 €
450,00 €
246,33 €
70,62 €
70,62 €
124,91 €
1 412,48 €
11 531,72 €
SEKRETARIJAT ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
24/06/2014
Broj naloga
00206
Datum
24/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00202
00207
20/06/2014
24/06/2014
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
41310000001
41310000001
510-10754-79
510-10754-79
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
15,46 €
10,17 €
7,12 €
Strana 52 od 73
00200
00199
00198
00205
00197
00195
00203
00196
00204
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
24/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
24/06/2014
M TEL
TELENOR
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41431000000
41431000000
41430000069
41430000070
41430000073
41430000075
41430000134
41430000171
41430000183
530-13881-80
510-106-13
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Ukupno na dan:
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
24/06/2014
7,19 €
26,52 €
13,53 €
6,07 €
16,61 €
7,98 €
9,73 €
25,78 €
163,18 €
309,34 €
30/06/2014
Broj naloga
00219
Datum
27/06/2014
Primalac
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
510-0-40
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00220
00218
00221
00222
00223
00224
00225
00228
00226
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PODGORIČKA BANKA
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
907-55501-69
907-55001-17
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
HIPO ALPE ADRIA BANK
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00227
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
587,05 €
00212
00215
00216
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
907-55501-69
820-30000-74
550-5616-16
HIPO ALPE ADRIA BANK
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
25,00 €
238,72 €
4,54 €
00217
27/06/2014
41230000000
550-3028009-09
Podgorička banka
00211
00210
00213
00214
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
510-0-40
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Ukupno na dan:
30/06/2014
Iznos
608,19 €
399,10 €
17 555,25 €
8 172,00 €
3 620,66 €
219,83 €
9 655,17 €
4 023,15 €
451,73 €
80,72 €
32,06 €
25,00 €
1 550,00 €
215,04 €
573,32 €
48 036,53 €
02/07/2014
Broj naloga
00208
Datum
24/06/2014
Primalac
FAXIMILE
Konto
41490000000
Žiro račun
550-5777-18
Naziv banke
Podgorička banka
00194
00229
20/06/2014
01/07/2014
TRGOOKOP AD
CHIP COMPUTERS
41710000000
44150000001
530-197-04
530-247-48
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
60,00 €
100,00 €
2 127,67 €
2 287,67 €
Strana 53 od 73
Ukupno za organizaciju:
190001
180001
50 633,54 €
SEKRETARIJAT ZA PLANIRANJE I UREĐENJE PROSTORA I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
24/06/2014
Broj naloga
00170
Datum
13/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
41430000077
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00169
00168
00167
00172
00166
00165
00164
00163
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41430000078
41430000079
41430000080
41430000081
41430000082
41430000083
41430000169
41430000195
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
36,33 €
42,69 €
19,94 €
33,76 €
8,57 €
25,20 €
28,94 €
6,07 €
24,28 €
225,78 €
30/06/2014
Broj naloga
00185
Datum
27/06/2014
Primalac
SINDIKAT SO
Konto
41110000000
Žiro račun
550-3945-82
Naziv banke
Podgorička banka
00196
00184
00182
00183
00186
00187
00188
00189
00190
30/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
PRVA BANKA CRNE GORE
PODGORIČKA BANKA
MONTENEGRO BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
535-1-76
907-55001-17
907-53001-03
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Montenegrobanka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Iznos
4 484,34 €
-235,00 €
517,48 €
13 741,11 €
382,94 €
2 618,88 €
370,68 €
6 983,58 €
2 909,96 €
58,39 €
00192
00191
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41150000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
265,30 €
448,59 €
00180
27/06/2014
41230000000
550-5616-16
Podgorička banka
00174
00175
00176
00179
00177
00178
00181
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
907-53001-03
535-1-76
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
Podgorička banka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PODGORIČKA BANKA
MONTENEGRO BANKA
PRVA BANKA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Ukupno na dan:
30/06/2014
2,39 €
802,25 €
25,00 €
25,00 €
127,16 €
114,54 €
305,45 €
17,05 €
33 965,09 €
Strana 54 od 73
02/07/2014
Broj naloga
00194
Datum
01/07/2014
Primalac
CHIP COMPUTERS
Konto
44150000001
00195
01/07/2014
CHIP COMPUTERS
44150000001
Žiro račun
530-247-48
Naziv banke
Montenegrobanka
530-247-48
Ukupno na dan:
Montenegrobanka
02/07/2014
Iznos
1 196,26 €
598,13 €
1 794,39 €
17/07/2014
Broj naloga
00193
Datum
01/07/2014
Primalac
SLUŽBENI LIST
Konto
41330000001
Žiro račun
550-5716-07
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
200001
Naziv banke
Podgorička banka
17/07/2014
190001
Iznos
170,00 €
170,00 €
36 155,26 €
SEKRETARIJAT ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ
24/06/2014
Broj naloga
00182
Datum
17/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
41430000087
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00180
00181
00185
00184
00183
00179
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41430000088
41430000089
41430000090
41430000091
41430000092
41430000093
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
30,80 €
13,10 €
126,70 €
40,88 €
21,73 €
7,43 €
12,16 €
252,80 €
30/06/2014
Broj naloga
00199
Datum
27/06/2014
Primalac
HIPOTEKARNA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-52001-93
Naziv banke
Hipotekarna banka
00200
00209
00196
00197
00198
00201
00202
00203
00204
00205
27/06/2014
30/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
SINDIKAT SO
PODGORIČKA BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
550-3945-82
907-55001-17
510-0-40
907-55501-69
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00207
00206
27/06/2014
27/06/2014
41140000000
41150000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00194
27/06/2014
41230000000
550-5616-16
Podgorička banka
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
Iznos
475,43 €
5 838,42 €
-613,50 €
15 785,22 €
642,70 €
200,98 €
3 134,64 €
393,07 €
8 358,98 €
3 483,07 €
69,84 €
337,01 €
529,25 €
2,94 €
Strana 55 od 73
00195
27/06/2014
00190
00187
00188
00191
00192
00189
00193
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
HIPOTEKARNA BANKA
PODGORIČKA BANKA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41230000000
550-3028009-09
Podgorička banka
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-52001-93
907-55001-17
510-0-40
820-30000-74
820-30000-74
907-55501-69
820-30000-74
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
HIPO ALPE ADRIA BANK
NEPOZNATA BANKA
Ukupno na dan:
30/06/2014
21,00 €
25,00 €
975,00 €
25,00 €
141,12 €
376,32 €
25,00 €
156,66 €
40 383,15 €
02/07/2014
Broj naloga
00208
Datum
01/07/2014
Primalac
CHIP COMPUTERS
Konto
44150000001
Žiro račun
530-247-48
Ukupno na dan:
Naziv banke
Montenegrobanka
02/07/2014
Iznos
1 196,26 €
1 196,26 €
09/07/2014
Broj naloga
00210
Datum
04/07/2014
Primalac
REGARD
Konto
41490000099
00211
04/07/2014
HEX D.O.O
41490000099
Žiro račun
550-10045-18
Naziv banke
Podgorička banka
510-65500-62
Ukupno na dan:
Crnogorska komercijalna banka
09/07/2014
Iznos
202,30 €
6,55 €
208,85 €
17/07/2014
Broj naloga
00212
Datum
10/07/2014
Primalac
HEX D.O.O
Konto
41490000099
Žiro račun
510-65500-62
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
210001
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
17/07/2014
200001
Iznos
127,09 €
127,09 €
42 168,15 €
KOMUNALNA POLICIJA
24/06/2014
Broj naloga
00208
Datum
19/06/2014
Primalac
VELETEX
Konto
41310000011
Žiro račun
550-11896-91
Naziv banke
Podgorička banka
00201
00213
00212
00211
00210
12/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
T COM- mobilni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
41431000000
41430000097
41430000129
41430000131
41430000133
510-110-98
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
53,49 €
392,41 €
6,65 €
46,43 €
17,36 €
36,84 €
553,18 €
30/06/2014
Broj naloga
00226
Datum
27/06/2014
Primalac
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
510-0-40
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00229
27/06/2014
SINDIKAT SO
41110000000
550-3945-82
Podgorička banka
Iznos
2 076,08 €
11 370,70 €
Strana 56 od 73
00228
00225
00227
00238
00231
00230
00232
00236
00233
00234
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00235
27/06/2014
00216
00220
00223
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00224
27/06/2014
00217
00221
00218
00219
00222
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
HIPOTEKARNA BANKA
PODGORIČKA BANKA
PRVA BANKA CRNE GORE
MONTENEGRO BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRVA BANKA CRNE GORE
HIPOTEKARNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
907-52001-93
907-55001-17
535-1-76
907-53001-03
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Hipotekarna banka
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Montenegrobanka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41230000000
550-3028009-09
Podgorička banka
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
510-0-40
820-30000-74
535-1-76
907-52001-93
820-30000-74
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Hipotekarna banka
NEPOZNATA BANKA
Ukupno na dan:
30/06/2014
971,59 €
27 031,06 €
162,64 €
853,53 €
729,21 €
5 687,49 €
15 166,72 €
623,82 €
6 319,58 €
126,72 €
962,80 €
1 623,89 €
235,05 €
4,90 €
34,98 €
75,00 €
626,80 €
25,00 €
25,00 €
260,93 €
74 993,49 €
02/07/2014
Broj naloga
00214
Datum
19/06/2014
Primalac
AS-COMERC MNE DOO
Konto
41490000085
Žiro račun
510-72374-04
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00209
00237
19/06/2014
01/07/2014
TEHNOSERVIS
CHIP COMPUTERS
41490000099
44150000001
550-5674-36
530-247-48
Podgorička banka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
297,50 €
65,00 €
1 196,26 €
1 558,76 €
09/07/2014
Broj naloga
00241
Datum
04/07/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00245
00244
00240
00239
00243
00242
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
04/07/2014
VELETEX
VELETRANS
REGARD
TEHNOSERVIS
M CODE
RASTER-OFFICE
41310000011
41490000085
41490000099
41490000099
41490000099
41490000104
550-11896-91
520-1318100-77
550-10045-18
550-5674-36
510-9910-89
510-10754-79
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
09/07/2014
Iznos
282,38 €
54,92 €
4 159,05 €
242,76 €
70,00 €
125,95 €
56,00 €
4 991,06 €
Strana 57 od 73
17/07/2014
Broj naloga
00252
Datum
16/07/2014
Primalac
JZU ZAVOD ZA HMP
Konto
41490000085
Žiro račun
535-11015-14
Naziv banke
NIKŠIČKA BANKA
00251
00250
16/07/2014
16/07/2014
BBM
JP SPORTSKI OBJEKTI
41490000099
41710000000
510-44500-12
550-11384-75
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
220001
17/07/2014
210001
Iznos
100,00 €
12,95 €
704,08 €
817,03 €
82 913,52 €
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
24/06/2014
Broj naloga
01253
Datum
18/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
01322
01325
01326
01312
01314
01315
01306
01308
01309
01316
01319
01320
01323
01327
01328
01324
01355
01356
01311
01313
01310
01307
01317
01318
01321
01251
01250
01271
01272
01237
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
13/06/2014
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
LUKOIL
LUKOIL
M TEL
TELENOR
T COM- zakup mjesnog voda
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41340000001
41350000001
41350000001
41431000000
41431000000
41433000000
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
535-1629-42
550-7798-66
550-7798-66
530-13881-80
510-106-13
550-111-41-
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Iznos
24,72 €
37,95 €
347,99 €
11,13 €
4,77 €
734,31 €
690,90 €
1 042,62 €
854,87 €
2 491,25 €
3,69 €
6,79 €
3,69 €
1 114,30 €
98,38 €
501,57 €
7,95 €
6 286,12 €
2 377,55 €
6,65 €
80,73 €
206,16 €
1 344,27 €
30,21 €
15,35 €
79,05 €
-426,98 €
13 824,99 €
7,20 €
26,53 €
29,75 €
Strana 58 od 73
01235
01236
01366
01365
01364
01363
01362
01361
01360
01359
01357
01358
01260
01262
01261
01268
00806
01380
01383
01384
01160
01161
01167
01168
01203
01156
01155
01157
01162
01163
01164
01199
01200
01381
01382
01158
01159
01165
01166
01201
01202
01274
13/06/2014
13/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
04/06/2014
05/06/2014
05/06/2014
18/06/2014
T COM- zakup mjesnog voda
T COM- zakup mjesnog voda
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
VELETEX
VELETEX
VELETEX
PLAM INŽENJERING
TEHNOSERVIS
TEHNOSERVIS
FLOTALBA
FLOTALBA
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
TEHNOSERVIS
FLOTALBA
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
41433000000
41433000000
41430000107
41430000108
41430000109
41430000110
41430000111
41430000112
41430000178
41430000180
41430000183
41430000187
41490000087
41490000087
41490000087
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41960000000
550-111-41550-111-41510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
510-8187-20
550-5674-36
550-5674-36
510-2288-63
510-2288-63
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-5674-36
510-2288-63
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1105-66
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
456,96 €
495,04 €
6,07 €
17,28 €
73,68 €
13,22 €
9,51 €
59,21 €
6,07 €
31,24 €
163,18 €
32,09 €
61,88 €
143,39 €
100,32 €
309,40 €
366,00 €
298,00 €
370,01 €
440,01 €
208,25 €
8 246,70 €
1 166,20 €
161,60 €
424,83 €
136,85 €
101,15 €
53,55 €
616,42 €
191,82 €
254,36 €
847,88 €
339,15 €
108,00 €
390,71 €
118,76 €
59,50 €
352,24 €
154,70 €
408,17 €
276,68 €
8,51 €
Strana 59 od 73
01275
01276
01281
01282
01283
01286
01291
01293
01277
01278
01284
01288
01290
01294
01295
01297
01273
01279
01280
01285
01287
01289
01292
01296
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
550-1105-66
Ukupno na dan:
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
24/06/2014
133,65 €
1,22 €
181,85 €
0,41 €
265,28 €
16,20 €
55,86 €
142,50 €
1,62 €
1,22 €
4,46 €
6,03 €
2,01 €
54,19 €
262,01 €
73,15 €
0,81 €
1,62 €
0,41 €
4,86 €
2,01 €
160,56 €
8,66 €
24,08 €
51 347,72 €
25/06/2014
Broj naloga
01367
Datum
24/06/2014
Primalac
DEPONIJA DOO
Konto
41960000000
Žiro račun
550-8434-98
Naziv banke
Podgorička banka
01368
01369
01370
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
DEPONIJA DOO
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
ČISTOĆA D.O.O.
41960000000
41960000000
41960000000
550-8434-98
550-1105-66
550-1907-85
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
25/06/2014
Iznos
35,63 €
16,05 €
13,30 €
105,61 €
170,59 €
30/06/2014
Broj naloga
01418
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
01419
01423
01420
01421
01454
01422
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
30/06/2014
27/06/2014
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
SINDIKAT SO
MONTENEGRO BANKA
PRVA BANKA CRNE GORE
PODGORIČKA BANKA
ERSTE BANK
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
510-0-40
550-3945-82
907-53001-03
535-1-76
907-55001-17
540-6201-69
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
NIKŠIČKA BANKA
Podgorička banka
Opportunity bank
Iznos
26 063,85 €
678,90 €
14 060,27 €
408,16 €
1 271,01 €
240,00 €
766,85 €
Strana 60 od 73
01377
01424
01425
01426
01428
25/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
01430
01378
01427
01379
27/06/2014
25/06/2014
27/06/2014
25/06/2014
01429
27/06/2014
01411
01415
01416
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
01409
01410
01413
01414
01408
01417
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
01412
01219
01449
27/06/2014
12/06/2014
30/06/2014
01304
01305
19/06/2014
19/06/2014
01300
01301
01302
01303
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
Podgorička banka
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PRVA BANKA CRNE GORE
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
MONTENEGRO BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PODGORIČKA BANKA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
ERSTE BANK
ELEKTRODISTRIBUCIJA
GLAVNI RAČUN TREZORA GLAVNOG
GRADA PODGORICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
350,00 €
5 845,48 €
268,08 €
15 587,84 €
130,35 €
41140000000
41140000000
41140000000
41150000000
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
781,57 €
23,53 €
6 495,24 €
3,53 €
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
922,05 €
41230000000
41230000000
41230000000
535-1-76
820-30000-74
550-5616-16
NIKŠIČKA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
25,00 €
365,54 €
6,86 €
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
510-0-40
907-53001-03
820-30000-74
820-30000-74
907-55001-17
550-3028009-09
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
25,00 €
25,00 €
329,28 €
878,08 €
2 300,00 €
49,00 €
41230000000
41340000001
41411000000
540-6201-69
510-7696-38
550-3574-31
Opportunity bank
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
75,00 €
1 887,51 €
18,00 €
41490000099
41490000099
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41490000099
41490000099
41490000099
41490000099
520-3000-96
520-3000-96
520-3000-96
520-3000-96
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Ukupno na dan:
30/06/2014
15,12 €
2,26 €
100,00 €
25,00 €
50,00 €
50,00 €
80 123,36 €
02/07/2014
Broj naloga
01252
Datum
18/06/2014
Primalac
PIVAKO
Konto
41310000001
Žiro račun
510-2333-25
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
01254
01255
01393
01447
01266
18/06/2014
18/06/2014
26/06/2014
30/06/2014
18/06/2014
PIVAKO
VAPOR
VELETEX
VELETEX
GRANDESJAJ
41310000002
41310000002
41310000003
41310000003
41310000003
510-2333-25
540-1000031686791-10
550-11896-91
550-11896-91
550-10005-41
Crnogorska komercijalna banka
Opportunity bank
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
282,51 €
17,00 €
221,71 €
137,27 €
30,94 €
220,54 €
Strana 61 od 73
01267
01392
01446
01298
01387
01371
01386
01388
01263
01445
01372
01390
01391
01264
01265
01431
01432
01448
01375
01376
01331
01332
01337
01339
01340
01347
01348
01352
01354
01436
01438
01439
01434
01437
01373
01329
01330
01335
01336
01338
01343
01345
18/06/2014
26/06/2014
30/06/2014
19/06/2014
26/06/2014
24/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
18/06/2014
30/06/2014
24/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
24/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
GRANDESJAJ
VELETEX
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
JUGOPETROL AD KOTOR
MONTEX ELEKTRONIKA
VELETEX
KIPS
KIPS
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
TEHNOSERVIS
FLOTALBA
FLOTALBA
TEHNOSERVIS
ALLIANCE D.O.O
REGARD
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
41310000003
41310000003
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41350000001
41433000000
41490000087
41490000087
41490000087
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
550-10005-41
550-11896-91
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
510-111-95
510-2116-94
550-11896-91
550-12157-84
550-12157-84
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-5674-36
510-2288-63
510-2288-63
550-5674-36
550-5779-12
550-10045-18
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
206,79 €
895,31 €
4,90 €
5,60 €
4,90 €
139,20 €
4,90 €
4,90 €
5,60 €
5,60 €
4,90 €
4,90 €
4,90 €
5,60 €
5,60 €
1 624,14 €
748,51 €
619,48 €
26,01 €
10,49 €
109,48 €
144,58 €
249,90 €
226,10 €
303,45 €
59,50 €
95,20 €
95,20 €
41,65 €
178,00 €
18,00 €
160,87 €
135,00 €
12,95 €
160,65 €
128,28 €
103,41 €
871,43 €
142,80 €
243,95 €
528,95 €
183,49 €
Strana 62 od 73
01346
01351
01353
01394
01269
01450
01433
01435
01440
01333
01334
01341
01342
01344
01349
01350
01466
01444
01374
01399
01400
01442
01443
01396
01401
01299
01395
01397
01398
01441
01407
01270
01402
01404
01403
01405
01406
01258
01259
01389
01256
01257
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
26/06/2014
18/06/2014
01/07/2014
30/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
20/06/2014
02/07/2014
30/06/2014
24/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
30/06/2014
30/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
19/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
30/06/2014
26/06/2014
18/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
26/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
REGARD
AGROCENTAR
M ENERGO INŽENJERING
REGARD
TEHNOSERVIS
FLOTALBA
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
SWISS OSIGURANJE
EFEL MOTORS-TOYOTA
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
OSMANAGIĆ CO
ALLIANCE D.O.O
OSMANAGIĆ CO
ALLIANCE D.O.O
OSMANAGIĆ CO
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
SMOKVA
SMOKVA
SMOKVA
SMOKVA
SMOKVA
SMOKVA
SMOKVA
ČISTOĆA D.O.O.
ČISTOĆA D.O.O.
DEPONIJA DOO
DEPONIJA DOO
ČISTOĆA D.O.O.
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41540000000
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000002
41540000002
41540000002
41540000002
41540000002
41540000002
41540000002
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
41960000000
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-10045-18
510-2107-24
510-9841-05
550-10045-18
550-5674-36
510-2288-63
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
510-6159-90
530-421-11
550-5779-12
550-5779-12
520-10375-87
550-5779-12
520-10375-87
550-5779-12
520-10375-87
550-5779-12
550-5779-12
550-5779-12
550-5779-12
550-5779-12
510-31760-14
510-31760-14
510-31760-14
510-31760-14
510-31760-14
510-31760-14
510-31760-14
550-1907-85
550-1907-85
550-8434-98
550-8434-98
550-1907-85
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Atlas mont banka
Atlas mont banka
Atlas mont banka
Atlas mont banka
Atlas mont banka
Atlas mont banka
Atlas mont banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
59,50 €
243,95 €
72,59 €
95,20 €
72,98 €
1 119,79 €
249,90 €
183,00 €
130,76 €
59,50 €
95,20 €
142,80 €
83,30 €
126,74 €
906,18 €
291,55 €
259,16 €
55,05 €
123,06 €
670,84 €
78,79 €
278,85 €
45,00 €
154,08 €
14,04 €
377,14 €
57,80 €
231,23 €
130,28 €
63,14 €
191,77 €
161,56 €
191,77 €
191,77 €
161,56 €
191,77 €
191,77 €
179,66 €
43,66 €
37,58 €
57,46 €
890,45 €
Strana 63 od 73
01453
01/07/2014
CHIP COMPUTERS
44150000001
530-247-48
Ukupno na dan:
Montenegrobanka
02/07/2014
1 280,79 €
19 678,01 €
09/07/2014
Broj naloga
01481
Datum
08/07/2014
Primalac
GSP
Konto
41230000000
Žiro račun
530-14208-69
Naziv banke
Montenegrobanka
01461
01462
01469
01471
01472
01459
01460
01482
01468
01470
01467
01455
01478
01479
01489
01451
01480
01458
01456
01457
01464
01465
01486
01477
01488
01473
01474
01475
01476
01487
01483
01485
01484
01463
03/07/2014
03/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
08/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
03/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
04/07/2014
01/07/2014
07/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
08/07/2014
07/07/2014
08/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
07/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
03/07/2014
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
T COM- fiksni telefoni
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VELETEX
VELETEX
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
REGARD
REGARD
HEX D.O.O
ALLIANCE D.O.O
AUTO SERVIS"VUKADINOVIĆ"
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
AUTO SERVIS"VUKADINOVIĆ"
ALLIANCE D.O.O
EFEL MOTORS-TOYOTA
SMOKVA
SWISS OSIGURANJE
41310000001
41310000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41430000114
41490000087
41490000087
41490000087
41490000087
41490000087
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000002
41940000002
510-10754-79
510-10754-79
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
510-0000000000103-22
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-11896-91
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-10045-18
550-10045-18
510-65500-62
550-5779-12
530-20950-19
550-5779-12
550-5779-12
550-5779-12
550-5779-12
530-20950-19
550-5779-12
530-421-11
510-31760-14
510-6159-90
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Atlas mont banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
09/07/2014
Iznos
132,00 €
6,55 €
249,90 €
5,60 €
152,25 €
5,60 €
4,90 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
5,60 €
25,48 €
164,82 €
61,88 €
737,68 €
35,46 €
927,48 €
2 878,84 €
1 568,42 €
2 519,23 €
83,30 €
124,95 €
30,94 €
463,20 €
28,00 €
49,25 €
52,91 €
35,00 €
427,74 €
184,00 €
12,21 €
82,50 €
223,84 €
121,00 €
11 422,93 €
17/07/2014
Strana 64 od 73
Broj naloga
01524
Datum
16/07/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
01530
01493
01526
01529
01517
01519
01525
01527
01492
01528
01491
01522
01490
01521
01520
01501
01503
01506
01507
01511
01516
01518
01504
01508
01512
01513
01514
01523
01502
01505
01509
01510
01515
01496
01500
01494
01497
01498
01495
01499
16/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
16/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
VELETEX
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
S PRESS
M TEL
VELETEX
VELETEX
VIRAGE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
FRIGO ELEKTRO
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
FRIGO ELEKTRO
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
DELMONDO DOO
ALLIANCE D.O.O
EFEL MOTORS-TOYOTA
ALLIANCE D.O.O
ALLIANCE D.O.O
OSMANAGIĆ CO
ALLIANCE D.O.O
41310000003
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41330000001
41431000000
41490000067
41490000087
41490000099
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41520000000
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
41540000001
550-11896-91
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-17072-13
530-13881-80
550-11896-91
550-11896-91
510-3718-41
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
530-1658-83
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
530-1658-83
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-1108-57
550-4538-49
550-5779-12
530-421-11
550-5779-12
550-5779-12
520-10375-87
550-5779-12
Podgorička banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Iznos
43,40 €
9,16 €
4,20 €
4,20 €
134,70 €
4,20 €
4,20 €
4,20 €
5,60 €
4,20 €
4,20 €
4,20 €
9,14 €
100,32 €
51,05 €
40,00 €
262,99 €
59,50 €
267,75 €
71,40 €
41,65 €
51,76 €
158,27 €
226,10 €
95,20 €
171,95 €
202,30 €
35,70 €
345,10 €
196,35 €
592,62 €
47,60 €
35,70 €
119,00 €
142,80 €
3,05 €
193,66 €
51,29 €
347,74 €
18,85 €
3,05 €
Strana 65 od 73
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
230001
17/07/2014
220001
4 168,35 €
166 910,96 €
DIREKCIJA ZA IMOVINU
24/06/2014
Broj naloga
00314
Datum
13/06/2014
Primalac
T COM- mobilni telefoni
Konto
41431000000
Žiro račun
510-110-98
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00305
00306
00307
00308
00312
00311
00313
00309
00310
00319
00320
00321
00322
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
13/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
24/06/2014
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
OSNOVNI SUD
OSNOVNI SUD
OSNOVNI SUD
OSNOVNI SUD
41430000115
41430000116
41430000117
41430000118
41430000119
41430000120
41430000124
41430000161
41430000162
41460000003
41460000003
41460000003
41460000003
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
520-684-60
520-684-60
520-684-60
520-684-60
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
8,06 €
33,46 €
9,78 €
7,82 €
6,07 €
20,33 €
10,64 €
54,81 €
9,42 €
15,78 €
390,00 €
500,00 €
390,00 €
260,00 €
1 716,17 €
30/06/2014
Broj naloga
00333
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
00335
00338
00334
00336
00339
00340
00341
00342
00337
00343
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
MONTENEGRO BANKA
SINDIKAT SO
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
907-53001-03
550-3945-82
510-0-40
907-55501-69
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Montenegrobanka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00344
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
347,04 €
00325
00326
00329
00330
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
510-0-40
907-53001-03
820-30000-74
820-30000-74
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
25,00 €
25,00 €
228,89 €
95,29 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
MONTENEGRO BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Iznos
9 537,83 €
535,71 €
3 645,71 €
1 006,23 €
128,98 €
2 029,04 €
251,03 €
5 410,85 €
2 254,60 €
222,28 €
45,21 €
Strana 66 od 73
00331
27/06/2014
00324
00332
27/06/2014
27/06/2014
00327
00328
27/06/2014
27/06/2014
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PODGORIČKA BANKA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41230000000
550-5616-16
Podgorička banka
1,79 €
41230000000
41230000000
907-55001-17
550-3028009-09
Podgorička banka
Podgorička banka
538,67 €
12,78 €
41230000000
41230000000
907-55501-69
820-30000-74
HIPO ALPE ADRIA BANK
NEPOZNATA BANKA
Ukupno na dan:
30/06/2014
50,00 €
85,84 €
26 477,77 €
01/07/2014
Broj naloga
00346
Datum
30/06/2014
Primalac
OSNOVNI SUD
Konto
41460000003
00345
30/06/2014
OSNOVNI SUD
41460000003
Žiro račun
520-684-60
Naziv banke
Hipotekarna banka
520-684-60
Ukupno na dan:
Hipotekarna banka
01/07/2014
Iznos
130,00 €
240,00 €
370,00 €
02/07/2014
Broj naloga
00318
Datum
23/06/2014
Primalac
NOTAR ADŽIĆ JADRANKA
Konto
41460000002
Žiro račun
505-113178-37
Naziv banke
Atlas mont banka
00348
00347
00349
30/06/2014
30/06/2014
01/07/2014
ŠĆEPANOVIĆ
ŠĆEPANOVIĆ
CHIP COMPUTERS
41490000099
41490000099
44150000001
510-14560-10
510-14560-10
530-247-48
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
36,89 €
83,30 €
119,00 €
2 910,12 €
3 149,31 €
03/07/2014
Broj naloga
00351
Datum
03/07/2014
Primalac
HIPO ALPE ADRIA BANK
Konto
41460000001
Žiro račun
907-55501-69
Ukupno na dan:
Naziv banke
HIPO ALPE ADRIA BANK
03/07/2014
Iznos
1 000,00 €
1 000,00 €
07/07/2014
Broj naloga
00352
Datum
04/07/2014
Primalac
ADVOKAT RASPOPOVIĆ MILENKO
Konto
41460000001
00354
07/07/2014
OSNOVNI SUD
41460000003
Žiro račun
550-7637-64
Naziv banke
Podgorička banka
520-684-60
Ukupno na dan:
Hipotekarna banka
07/07/2014
Iznos
1 785,00 €
375,00 €
2 160,00 €
17/07/2014
Broj naloga
00355
Datum
16/07/2014
Primalac
ADVOKATSKA KANCELARIJA POPOVIĆ
MILENKO
Konto
41460000003
Žiro račun
540-0000032035417-39
Ukupno na dan:
Naziv banke
Opportunity bank
17/07/2014
Iznos
153,36 €
153,36 €
18/07/2014
Broj naloga
00365
Datum
17/07/2014
Primalac
OSNOVNI SUD
Konto
41460000003
Žiro račun
520-684-60
Ukupno na dan:
Naziv banke
Hipotekarna banka
18/07/2014
Iznos
1 000,00 €
1 000,00 €
Strana 67 od 73
Ukupno za organizaciju:
240001
230001
36 026,61 €
CENTAR ZA INFORMACIONI SISTEM
24/06/2014
Broj naloga
00448
Datum
17/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41330000004
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00450
00451
00446
00447
00449
00429
00430
00431
00432
00444
00445
00452
00453
00441
00440
00439
00438
00437
00436
00435
00434
00442
00443
00433
00428
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
18/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
17/06/2014
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
T COM- internet
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- fiksni telefoni
T COM- internet
MNNews
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41434000000
41430000040
41430000043
41430000099
41430000100
41430000102
41430000104
41430000121
41430000125
41430000184
41430000190
41930000002
44150000021
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
550-111-41
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
510-0000000000103-22
550-111-41
530-1858-65
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
35,21 €
111,50 €
11,91 €
21,62 €
8,09 €
35,74 €
8,09 €
15,10 €
8,09 €
14,02 €
110,78 €
44,08 €
46,04 €
1 011,50 €
22,29 €
8,41 €
29,27 €
10,31 €
8,00 €
10,20 €
6,56 €
6,59 €
35,20 €
116,02 €
197,48 €
3 503,64 €
5 435,74 €
27/06/2014
Broj naloga
00471
Datum
27/06/2014
Primalac
BILD STUDIO
Konto
41930000002
Žiro račun
510-35421-89
Ukupno na dan:
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
27/06/2014
Iznos
297,50 €
297,50 €
30/06/2014
Broj naloga
00463
Datum
27/06/2014
Primalac
MONTENEGRO BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-53001-03
Naziv banke
Montenegrobanka
00464
00462
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
PODGORIČKA BANKA
41110000000
41110000000
550-3945-82
907-55001-17
Podgorička banka
Podgorička banka
Iznos
898,06 €
1 298,78 €
7 023,83 €
Strana 68 od 73
00465
00466
00467
00468
00461
00469
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00470
27/06/2014
00456
00460
27/06/2014
27/06/2014
00455
00459
27/06/2014
27/06/2014
00457
00458
27/06/2014
27/06/2014
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
41230000000
41230000000
820-30000-74
550-3028009-09
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41230000000
41230000000
907-55001-17
550-5616-16
Podgorička banka
Podgorička banka
356,83 €
1,00 €
41230000000
41230000000
820-30000-74
820-30000-74
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
127,89 €
53,24 €
Ukupno na dan:
30/06/2014
1 260,98 €
166,61 €
3 362,58 €
1 401,17 €
129,07 €
28,10 €
214,20 €
47,96 €
7,14 €
16 377,44 €
02/07/2014
Broj naloga
00476
Datum
01/07/2014
Primalac
CHIP COMPUTERS
Konto
44150000001
Žiro račun
530-247-48
Naziv banke
Montenegrobanka
00474
00472
01/07/2014
30/06/2014
CHIP COMPUTERS
CHIP COMPUTERS
44150000001
44150000001
530-247-48
530-247-48
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
2 392,52 €
2 828,01 €
1 794,39 €
7 014,92 €
09/07/2014
Broj naloga
00481
Datum
03/07/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41330000004
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00482
00488
00489
00494
00483
00484
00485
00491
00492
00493
00478
00479
00480
00486
00487
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
RASTER-OFFICE
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
41330000004
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
510-10754-79
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
8,09 €
8,10 €
30,59 €
10,90 €
23,82 €
23,19 €
7,01 €
21,03 €
7,01 €
30,83 €
23,82 €
7,01 €
82,30 €
7,01 €
79,34 €
7,01 €
Strana 69 od 73
00490
00477
03/07/2014
03/07/2014
RASTER-OFFICE
CHIP COMPUTERS
41330000004
41530000002
510-10754-79
530-247-48
Ukupno na dan:
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
09/07/2014
14,02 €
84,53 €
475,61 €
17/07/2014
Broj naloga
00509
Datum
11/07/2014
00512
00507
11/07/2014
11/07/2014
00508
11/07/2014
00510
11/07/2014
00511
11/07/2014
00495
11/07/2014
Primalac
BUSINESS INTEGRATION AND BUSINESS
INTELIGENCE
PRODUKCIJA
BUSINESS INTEGRATION AND BUSINESS
INTELIGENCE
BUSINESS INTEGRATION AND BUSINESS
INTELIGENCE
BUSINESS INTEGRATION AND BUSINESS
INTELIGENCE
BUSINESS INTEGRATION AND BUSINESS
INTELIGENCE
BILD STUDIO
Konto
41530000002
Žiro račun
510-12978-03
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
Iznos
17,85 €
41530000002
41530000002
520-344-13
510-12978-03
Hipotekarna banka
Crnogorska komercijalna banka
160,65 €
17,26 €
41530000002
510-12978-03
Crnogorska komercijalna banka
9,06 €
41530000002
510-12978-03
Crnogorska komercijalna banka
49,98 €
41530000002
510-12978-03
Crnogorska komercijalna banka
88,65 €
41930000002
510-35421-89
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
250001
Crnogorska komercijalna banka
17/07/2014
240001
297,50 €
640,95 €
30 242,16 €
SLUŽBA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU
24/06/2014
Broj naloga
00096
Datum
11/06/2014
Primalac
T COM- fiksni telefoni
Konto
41430000041
00095
11/06/2014
T COM- fiksni telefoni
41430000042
Žiro račun
510-0000000000103-22
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
510-0000000000103-22
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
13,41 €
24,19 €
37,60 €
25/06/2014
Broj naloga
00097
Datum
24/06/2014
Primalac
DOUBLE L
Konto
41480000003
Žiro račun
520-19427-91
Ukupno na dan:
Naziv banke
Hipotekarna banka
25/06/2014
Iznos
35,70 €
35,70 €
30/06/2014
Broj naloga
00106
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
00107
00108
00110
00111
00112
00113
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SO
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
550-3945-82
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Iznos
1 278,16 €
843,78 €
294,28 €
68,83 €
784,76 €
327,00 €
6,55 €
00109
27/06/2014
41140000000
820-30000-74
NEPOZNATA BANKA
28,68 €
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
Strana 70 od 73
00114
27/06/2014
00105
27/06/2014
00100
00101
00102
00103
00104
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
PODGORIČKA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
63,59 €
41230000000
550-3028009-09
Podgorička banka
0,50 €
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-55001-17
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
260001
25,00 €
3,36 €
8,96 €
3,73 €
0,07 €
30/06/2014
3 737,25 €
250001
3 810,55 €
SLUŽBA ZAŠTITE
24/06/2014
Broj naloga
00415
Datum
18/06/2014
Primalac
VELETEX
Konto
41310000003
Žiro račun
550-11896-91
Naziv banke
Podgorička banka
00414
00411
00409
00416
00420
00421
00422
00418
00410
00399
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
19/06/2014
18/06/2014
13/06/2014
VELETEX
ELEKTRODISTRIBUCIJA
T COM- mobilni telefoni
T COM- fiksni telefoni
OSMANAGIĆ CO
OSMANAGIĆ CO
OSMANAGIĆ CO
SINCOMERCE
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
41330000008
41340000001
41431000000
41430000152
41540000001
41540000001
41540000001
41540000005
41960000000
41960000000
550-11896-91
535-1629-42
510-110-98
510-0000000000103-22
520-10375-87
520-10375-87
520-10375-87
550-14472-26
550-1105-66
550-1105-66
Podgorička banka
NIKŠIČKA BANKA
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Hipotekarna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
24/06/2014
Iznos
56,17 €
39,99 €
1 948,02 €
1 689,54 €
103,92 €
901,00 €
1 751,00 €
80,50 €
363,47 €
61,20 €
654,28 €
7 649,09 €
30/06/2014
Broj naloga
00449
Datum
27/06/2014
Primalac
PODGORIČKA BANKA
Konto
41110000000
Žiro račun
907-55001-17
Naziv banke
Podgorička banka
00452
00451
00450
00454
00453
00455
00456
00448
00457
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
SINDIKAT SLUŽBE ZAŠTITE
HIPO ALPE ADRIJA BANK
CRNOGORSKA KOMERCIJALNA BANKA
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
41110000000
41110000000
41110000000
41120000000
41120000000
41130000000
41140000000
41140000000
41140000000
550-10092-71
907-55501-69
907-51001-86
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
820-30000-74
550-5616-16
Podgorička banka
HIPO ALPE ADRIA BANK
Crnogorska komercijalna banka
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
00458
27/06/2014
41150000000
550-3028009-09
Podgorička banka
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Iznos
23 228,40 €
15 929,86 €
127,39 €
1 003,15 €
394,66 €
5 464,81 €
14 572,89 €
11 524,61 €
616,65 €
121,80 €
877,00 €
Strana 71 od 73
00437
00438
27/06/2014
27/06/2014
00434
00435
00436
00433
00439
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
00459
00431
00432
30/06/2014
26/06/2014
26/06/2014
00430
26/06/2014
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
FOND ZA REKREACIJU -SREDSTVA
SOLIDARNOSTI CG 0,20 %
HIPO ALPE ADRIJA BANK
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PODGORIČKA BANKA
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
SINDIKAT SLUŽBE ZAŠTITE
PORESKA UPRAVA - POREZI I DOPRINOSI
PRIREZ POREZU NA DOHODAK FIZIČKIH
LICA
Podgorička banka
41230000000
41230000000
820-30000-74
550-5616-16
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
41230000000
907-55501-69
820-30000-74
820-30000-74
907-55001-17
550-3028009-09
HIPO ALPE ADRIA BANK
NEPOZNATA BANKA
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
41431000000
41540000001
41540000001
550-10092-71
820-30000-74
550-3028009-09
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
41540000001
907-55001-17
Podgorička banka
Ukupno na dan:
30/06/2014
544,62 €
5,44 €
22,78 €
260,56 €
694,83 €
1 915,95 €
38,78 €
-943,65 €
20,98 €
3,15 €
312,00 €
76 736,66 €
02/07/2014
Broj naloga
00428
Datum
25/06/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00412
00426
00442
00443
00427
00413
00445
00446
00447
00444
00406
00408
00462
00441
00419
00429
00440
00404
00403
18/06/2014
25/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
25/06/2014
18/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
27/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
02/07/2014
27/06/2014
19/06/2014
25/06/2014
27/06/2014
18/06/2014
18/06/2014
ILIREKS
KIPS
OKOV DOO
KIPS
VELETEX
KIPS
KIPS
KIPS
KIPS
KIPS
KIPS
TEHNOGAS MESSER
R.A.T
VUJAČIĆ AUTO CENTAR
VUJAČIĆ AUTO CENTAR
SWISS OSIGURANJE
VUJAČIĆ AUTO CENTAR
SINCOMERCE
SINCOMERCE
41310000002
41330000008
41330000008
41330000008
41330000008
41330000008
41330000008
41330000008
41330000008
41330000008
41330000009
41330000009
41490000099
41540000001
41540000001
41540000002
41540000003
41540000005
41540000005
510-44520-49
550-4759-65
550-7625-03
550-4759-65
550-11896-91
550-4759-65
550-4759-65
550-4759-65
550-4759-65
550-4759-65
550-4759-65
550-6572-58
832-3161-26
550-5794-64
550-5794-64
530-10042-54
550-5794-64
550-14472-26
550-14472-26
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
NEPOZNATA BANKA
Podgorička banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
02/07/2014
Iznos
2,85 €
69,02 €
83,22 €
10,50 €
18,69 €
227,05 €
25,31 €
44,33 €
4,66 €
40,79 €
8,38 €
28,12 €
116,64 €
5,00 €
12,00 €
11,90 €
20,00 €
1 040,06 €
48,43 €
430,93 €
2 247,88 €
09/07/2014
Broj naloga
00460
Datum
02/07/2014
Primalac
SINCOMERCE
Konto
41540000005
Žiro račun
550-14472-26
Naziv banke
Podgorička banka
00461
02/07/2014
SINCOMERCE
41540000005
550-14472-26
Podgorička banka
Iznos
227,52 €
268,03 €
Strana 72 od 73
Ukupno na dan:
09/07/2014
495,55 €
16/07/2014
Broj naloga
00494
Datum
16/07/2014
Primalac
TANGENTA
Konto
41520000000
Žiro račun
520-20800-46
Ukupno na dan:
Naziv banke
Hipotekarna banka
Iznos
1 927,43 €
16/07/2014
1 927,43 €
17/07/2014
Broj naloga
00492
Datum
11/07/2014
Primalac
RASTER-OFFICE
Konto
41310000001
Žiro račun
510-10754-79
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00467
00471
00466
00470
00472
00473
00474
00486
00479
00480
00481
00483
00478
00485
00482
00468
00469
00484
00491
00477
00475
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
08/07/2014
08/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
11/07/2014
08/07/2014
KUĆA HEMIJE
KIPS
PROMOTION
KIPS
KIPS
PROMOTION
M CODE
AGENCIJA ZA STANOVANJE
TELEMONT
EFEL MOTORS-TOYOTA
EFEL MOTORS-TOYOTA
WIR METALOPRERADA
ZETATRANS
VUJAČIĆ AUTO CENTAR
STEVČEVIĆ CO
SINCOMERCE
SINCOMERCE
SINCOMERCE
VODOVOD I KANALIZACIJA JP
DEPONIJA DOO
ČISTOĆA D.O.O.
41330000001
41330000008
41330000008
41330000008
41330000008
41330000008
41490000091
41520000000
41530000000
41540000001
41540000001
41540000001
41540000002
41540000003
41540000005
41540000005
41540000005
41540000005
41960000000
41960000000
41960000000
510-236-11
550-4759-65
510-29316-71
550-4759-65
550-4759-65
510-29316-71
510-9910-89
550-1108-57
510-246-78
530-421-11
530-421-11
530-1645-25
510-114-86
550-5794-64
530-20065-55
550-14472-26
550-14472-26
550-14472-26
550-1105-66
550-8434-98
550-1907-85
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Crnogorska komercijalna banka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Montenegrobanka
Crnogorska komercijalna banka
Podgorička banka
Montenegrobanka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Podgorička banka
Ukupno na dan:
17/07/2014
Iznos
18,15 €
44,10 €
23,18 €
67,83 €
42,73 €
24,01 €
161,29 €
262,40 €
255,14 €
57,12 €
534,25 €
541,38 €
1 069,81 €
28,56 €
40,46 €
1 404,20 €
310,16 €
781,44 €
150,10 €
626,18 €
128,40 €
142,63 €
6 713,52 €
18/07/2014
Broj naloga
00497
Datum
17/07/2014
Primalac
KONSALTING
Konto
41540000002
Žiro račun
510-39860-61
Naziv banke
Crnogorska komercijalna banka
00495
00496
17/07/2014
17/07/2014
KONSALTING
KONSALTING
41540000002
41540000002
510-39860-61
510-39860-61
Crnogorska komercijalna banka
Crnogorska komercijalna banka
Ukupno na dan:
Ukupno za organizaciju:
18/07/2014
Iznos
263,82 €
563,21 €
263,82 €
1 090,85 €
260001
Total:
96 860,98 €
5 402 235,30 €
Strana 73 od 73
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
187 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content