Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού:

18 - 19 Οκτωβρίου 2014
Αθήνα
Διήμερο Πρακτικό Επιμορφωτικό Σεμινάριο
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού:
Θεωρητικό Πλαίσιο και Πρακτικές Εφαρμογές
Εισηγήτρια:
Δρ Παμουκτσόγλου Αναστασία
τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
Συνδιοργάνωση:
1. Γενική Περιγραφή – Στόχος Επιμόρφωσης
Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών είναι μια αναγκαιότητα που έχει γίνει αντικείμενο
αναγνώρισης και μελέτης εδώ και πολύ καιρό στην εκπαιδευτική έρευνα. Αν και η
αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αποτελεί σημείο έντονων αντιπαραθέσεων, ολοένα
και
περισσότερο
αναγνωρίζεται
ότι
μπορεί
να
αποτελέσει
μηχανισμό
ανατροφοδότησης που θα συμβάλει στη βελτίωση της εκπαίδευσης (μαζί με την
εκπαιδευτική έρευνα και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών).
Αξίζει να επισημάνουμε το ενδιαφέρον που αναπτύχτηκε τελευταία και από τις
σχετικές εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την εισαγωγή της
αξιολόγησης στην εκπαίδευση.
Το Διήμερο Επιμορφωτικό Σεμινάριο, αναλύει σε θεωρητικό και πρακτικό
επίπεδο τη θεματική της Αξιολόγησης και εξασφαλίζει προϋποθέσεις που επιτρέπουν
στους συμμετέχοντες:
α. να εξειδικευτούν στην οργάνωση και αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
β. να εφαρμόζουν τις νέες τάσεις και πρακτικές στην εκπαίδευση.
γ. να καταστούν κριτικοί αποδέκτες της αξιολόγησης ή / και ικανοί να
διεξάγουν μια αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου.
δ. να καταρτιστούν να εργάζονται ως επιμορφωτές.
ε. να αναβαθμίσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα τους σε ότι αφορά το
έργο Παιδαγωγικού Καθοδηγητή, Σχολικού Συμβούλου ή άλλων θέσεων
διοικητικής ευθύνης στο χώρο της εκπαίδευσης και γενικότερα.
Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τις ποικίλες προσεγγίσεις (μοντέλα)
διοργάνωσης μιας αξιολογικής διαδικασίας (Εκπαιδευτικού Έργου, εκπαιδευτικού,
στελέχους εκπαίδευσης, αυτοαξιολόγηση κ.λπ.). Ακόμη θα αναλυθεί το μοντέλο
αξιολόγησης και θα υπάρξουν και πρακτικές εφαρμογές σύμφωνα με το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο για την αξιολόγηση.
Επιπλέον παρέχει στους συμμετέχοντες
την ευκαιρία εφαρμογής
με
πραγματικά παραδείγματα (μελέτες περιπτώσεις, εκθέσεις αξιολόγησης εκπαιδευτικού
έργου, προγραμμάτων, σχολικών μονάδων, διδακτικών βιβλίων κλπ.) μέσα από
προσομοίωση και συγκεκριμένων σχεδίων αξιολόγησης.
Ουσιαστικά
το
σεμινάριο
αποβλέπει
στην
ευαισθητοποίηση
των
εκπαιδευτικών στο σημαντικότερο ρόλο που διαδραματίζει ο ίδιος με τη διδασκαλία
του στη τάξη με την ποιότητα της διδασκαλίας που προσφέρει.
Στην συγκεκριμένη επιμόρφωση, συζητώνται οι πρακτικές διαστάσεις των
σημείων στα οποία καλείται να αξιολογηθεί ο εκπαιδευτικός, καθώς και παρατίθενται
προβληματισμοί σχετικά με τις τεχνικές αλλά και προσωπικές δυσκολίες της
διαδικασίας της αξιολόγησης, ενώ υπογραμμίζεται ο ρόλος των πολλαπλών
αξιολογητών για τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας.
Η διημερίδα λαμβάνει υπόψη της τις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες και τις
εκπαιδευτικές έρευνες και απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας-Ιδιωτικής), σε στελέχη της δημόσιας και
ιδιωτικής εκπαίδευσης αλλά και σε φοιτητές καθώς και σε επαγγελματίες και
επιστήμονες με ενεργό ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.
2. Αναλυτικό Πρόγραμμα
Σάββατ ο 18 Οκτωβρίου 2014
Θεωρητικό Πλαίσιο
10:00 - 10:30
Προσέλευση
10:30 - 12:30 Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ:
- Αξιολόγηση: Εννοιολογική Αποσαφήνιση
- Το διεθνές πλαίσιο και η προηγούμενη εμπειρία στην Αξιολόγηση της Ποιότητας
στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
- Σκοπός και βασικές διαδικασίες αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και των
στελεχών της εκπαίδευσης.
12:30 - 13:00
Διάλειμμα
13:00 - 15:00
Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Ο εκπαιδευτικός ως προς την παιδαγωγική και την εξειδικευμένη επιστημονική
γνώση. Επικοινωνία εκπαιδευτικού με την τάξη.
Προφίλ μαθητικού δυναμικού στην τάξη.
Μοντέλα αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου
15:00 - 15:30
Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Συζήτηση.
Κυρι ακ ή 1 9 Οκτωβρίου 201 4
Πρακτικό πλαίσιο
10:00 - 10:30
Προσέλευση
10:30 - 12:30 Α’ ΕΝΟΤΗΤΑ:
-
Βασικό πλαίσιο των διαδικασιών της αξιολόγησης με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία.
-
Διαστάσεις της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου
των εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης
-
Ανάλυση των Κριτηρίων αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και εκπαιδευτικού
έργου
 Αξιολόγηση των δεξιοτήτων επικοινωνίας: φωνή, γλώσσα σώματος,
ακρόαση
 Αξιολόγηση για τη διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια
 Αξιολόγηση για το πώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να διαχειρίζεται
προβλήματα συμπεριφοράς και μάθησης
 Αξιολόγηση σχετικά με την αυτοδιαχείριση του εκπαιδευτικού: άγχος,
διατροφή, φυσική κατάσταση, επιμόρφωση
12:30 - 13:00
Διάλειμμα
13:00 - 15:00
Β’ ΕΝΟΤΗΤΑ:
Οργάνωση ατομικού φακέλου εκπαιδευτικού
Παρουσίαση σχεδίων μαθημάτων (Μικροδιδασκαλίες)
15:00 - 15:30
15:30
Ερωτήσεις – Απαντήσεις – Συζήτηση.
Λήξη - Παραλαβή βεβαιώσεων
3. Ημερομηνία, ώρα & χώρος διεξαγωγής


Σάββατο 18 Οκτωβρίου - Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2014
Ώρα προσέλευσης: 10.00 – 10.30 || Ώρα διεξαγωγής: 10:30 - 15:30

Κέντρο Δια Βίου Μάθησης "Ρόμβος"
| Λ. Κύπρου 51 |
Αργυρούπολη , Αθήνα
Πρόσβαση: (Μετρό: στάση Άλιμος, έξοδος προς Αθήνα, 5 λεπτά με τα πόδια για το κτήριο.
Λεοφωρεία: 140, Α4: στάση Γράμμου, και 154: στάση 2η Αργυρούπολης.)
4. Προσκεκλημένη εισηγήτρια
Δρ Παμουκτσόγλου Αναστασία
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
H Παμουκτσόγλου Αναστασία είναι Διδάκτωρ Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης του
ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 2000 ως το 2009 υπηρέτησε στο
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ως Πάρεδρος με δυο πενταετείς θητείες, με ειδικότητα τη
«Σχολική Αποτελεσματικότητα» και την «Αξιολόγηση και Επιμόρφωση»
Υπηρέτησε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, από το 1978 μέχρι το 2000 στη
περιοχή του Πειραιά, το Κερατσίνι, τη Δραπετσώνα, την Νίκαια και τις Αχαρνές.
Δίδαξε σε προπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΤΔΕ), στο
Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας (Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής), στο «Πρόγραμμα
Επαγγελματικής και Ακαδημαϊκής Αναβάθμισης των Εκπαιδευτικών της
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης», που διοργάνωσε το Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου
Αθηνών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στα Π.Ε.Κ., σε Σεμινάρια Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
Ενηλίκων και σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Π.Δ.Μ. του Π.Τ.Δ.Ε. του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης.
Ήταν κριτής σε επιτροπές επιλογής στελεχών του ΥΠΕΠΘ και βαθμολογήτρια
στον ΑΣΕΠ. Επίσης, έχει δημοσιεύσει πλήθος άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά,
διεθνή και ελληνικά, τον ημερήσιο τύπο και έχει ανακοινώσει εργασίες της σε
ημερίδες καθώς και σε ελληνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια.
Υπήρξε μέλος της Επιστημονικής Ομάδας σχεδιασμού και υλοποίησης του
«Ολοήμερου Σχολείου» και της «Ευέλικτης Ζώνης».
Είναι μέλος επιστημονικών – παιδαγωγικών ενώσεων ή ερευνητικών φορέων.
Τα ενδιαφέροντα της αφορούν κυρίως την έρευνα της αξιολόγησης του ελληνικού
εκπαιδευτικού συστήματος.
Το συγγραφικό έργο και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε
ζητήματα που αφορούν, την Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, την Κοινωνιολογία του
Εθνικισμού, την Κοινωνιολογία του Φεμινισμού, τη Σχολική Αποτελεσματικότητα, την
Εκπαιδευτική Πολιτική καθώς και την Ιστορία της Εκπαίδευσης
Έχει εκδώσει τα πέντε βιβλία καθώς και τρία με άλλους συνεργάτες. Εργασίες
της έχουν συμπεριληφθεί σε συλλογικούς τόμους ελληνικούς και ξενόγλωσσους.
Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων και πρακτικά συνεδρίων (διεθνή και
εθνικά) αρκετά από αυτά σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές. Έχουν
καταγραφεί αρκετές ετερο-αναφορές στο έργο της.
5. Παροχές
Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:





Βεβαίωση παρακολούθησης
Σχετικό επιστημονικό υλικό σε ψηφιακή μορφή.
Φάκελος συνέδρου
Μπλοκ σημειώσεων
Στυλό
6. Δηλώσεις Συμμετοχής
Προεγγραφή μέχρι και τις 15/10/2014
 Εκπαιδευτικοί-επαγγελματίες: 75€
 Φοιτητές / Άνεργοι: 55€
Επικοινωνείτε τηλεφωνικά (2310230545 & 2117706766) ή μέσω διαδικτύου στο
ακόλουθο link (http://e-employ.gr/application-form) για να πραγματοποιήσετε μια
προκράτηση θέσης. Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με
εμπρόθεσμη προπληρωμή του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της
εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
αριθμός λογαριασμού κατάθεσης 0 0 2 6 . 0 0 3 7 . 0 1 . 0 2 0 0 4 9 9 1 6 2
δικαιούχος EMPLOY | ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ. - ΚΟΤΙΟΣ Κ. ΟΕ
(μέσω e-banking: IΒΑΝ GR1102600370000010200499162 | οποιαδήποτε τραπεζικά έξοδα μέσω e-banking
επιβαρύνουν εξ’ολοκλήρου το συμμετέχοντα | μέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο
3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό
Π9
και το ονοματεπώνυμο σας
και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση
σας (μαζί με το φοιτητικό πάσο για τους φοιτητές ή την κάρτα ανεργίας για τους
ανέργους) στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.
Το μειωμένο κόστος συμμετοχής ισχύει εφόσον γίνει εμπρόθεσμα προεγγραφή και
κατάθεση. Δίχως κατάθεση του ποσού δεν δεσμεύεται η θέση.
Σημαντική σημείωση:
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, παρακαλούμε μην προχωρήσετε σε πληρωμή εάν προηγουμένως
δεν έχετε δηλώσει τηλεφωνική ή ηλεκτρονική συμμετοχή, καθώς ο αριθμός των θέσεων είναι
περιορισμένος και τηρείται αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Ακυρώσεις θέσεων και επιστροφή του
ποσού γίνονται δεκτές μέχρι και 10 ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής, και εφόσον ειδοποιηθεί
εγκαίρως τηλεφωνικά το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση το ποσό
παρακρατείται εξ’ ολοκλήρου και επιτρέπονται μόνο αντικαταστάσεις συμμετοχών με άλλο άτομο ή
ταχυδρομική αποστολή του επιμορφωτικού υλικού.
7. Γραμματεία – Πληροφορίες
Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε
επικοινωνήστε και με τη γραμματεία της εταιρείας.
Τ.
2310 230 54 5 | 211 770 6766
F.
2310 2 30 4 15 | 211 770 4 544
M. [email protected] | Url. www.e-employ.gr
Ώρες επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή
Χορηγοί Επικοινωνίας