close

Enter

Log in using OpenID

Aparati za MIG/MAG zavarivanje

embedDownload
www.varstroj.si
KATALOG
APARATI ZA ZAVARIVANJE
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
MMA (REO) zavarivanje elektrodom sa plaštem
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Žlebljenje
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
TIG DC
n
n
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
n
nn
n
n
MMA CEL
MMA rutilna
VAREX 152
VAREX 162
VAREX 160
VAREX 160/180
VAREX 160/210
VARKO 1305
VARKO 1405
VARIN 1305
VARIN 1505
VARIN 1705
VARIN 1705 TIG
VARIN 2005
VARIN 2005 TIG
VARIN 2505
VARIN 3005
VARUS 300
VARUS 450
VARUS 650
MMA
bazična
Naziv proizvoda
Preporučeno
područje
Karakteristike:
·
je univerzalan postupak zavarivanja podesan za zavarivanje na otvorenom
·
je postupak, u kom imamo manje problema pri zavarivanju nečistih, zarđalih materijala
·
manje zahtjevna priprema za zavarivanje
·
postupak podesan za zavarivanje i navarivanje jakih konstrukcija
¡
l
l
l
l
l
l
¡
l
Struja zavarivanja
(A)
Promjer
elektrode
(mm)
40 - 140
45 - 140
40 - 155
40 - 180
40 - 210
5 - 115
5 - 140
5 - 10
5 - 130
5 - 180
5 - 180
5 - 200
5 - 200
5 - 200
5 - 320
5 - 300
5 - 450
5 - 650
1,5 - 3,15
1,5 - 3,15
1,5 - 3,15
1,5 - 4,0
1,5 - 5,0
1,5 - 3,25
1,5 - 3,25
1,5 – 2,5
1,5 - 3,25
1,5 - 4,0
1,5 - 4,0
1,5 - 4,0
1,5 - 4,0
1,5 – 6,0
1,5 - 6,5
1,5 - 6,0
1,5 - 8,0
1,5 - 8,0
Vrsta materijala
Specifičnosti
Stepenska
regulacija
Konstr. čelik
Kontinuirana
regulacija
Inverter
Anti Sticking
Konstr.čelik,
CrNi čelik
Inverter
Anti Sticking
Arc Force
Hot Start
Tiristorska
regulacija
Šifra
694348
699278
692218
601562
671032
601214
600745
601522
601493
601654
601528
699219
696507
696508
694355
694356
694357
Područje upotrebe: n… hoby n…radionice
n…industrija n…teška industrija
Kvalitet zavarivanja: l... odličan
¡… zadovoljava
www.varstroj.si
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
2
Aparati za zavarivanje elektrodom sa plaštem
VAREX transformatori za zavarivanje
Prenosni, kompaktni transformatori za zavarivanje Varex su namijenjeni za zavarivanje elektrodom sa plaštem rutilnog
sastava. Područje upotrebe je široko, pre svega su primjerni za radove održavanja i popravke. Zbog toga su neizbježni
u svakoj domaćoj radionici.
VAREX 152
AC
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
230 V
Priključni
napon
Tromi
osigurač
Struja
zavarivanja
Regulacija
struje
zavarivanja
Promjer
elektrode za
zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra
za
naručivanje
VAREX 152
1~230 V / 50 Hz
16 A
40 – 140 A
4 – stepena
1,5 – 3,15 mm
13 kg
405x265x280 mm
694348
VAREX 162
1~230 V / 50 Hz
16 A
45 – 140 A
kontinuirana
1,5 – 3,15 mm
19 kg
405x265x280 mm
699278
VAREX 160
AC
230 V
VAREX 160/180
VAREX 160/210
400 V
Priključni
napon
Tromi
osigurač
Struja
zavarivanja
Regulacija
struje
zavarivanja
Promjer
elektrode za
zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra
za
naručivanje
VAREX 160
1~230 V / 50 Hz
2~400 V / 50 Hz
16 A
40 – 120 A
55 – 155 A
kontinuirana
1,5 – 2,5 mm
2,0 – 3,15 mm
19 kg
405x265x280 mm
694218
VAREX 160/180
1~230 V / 50 Hz
2~400 V / 50 Hz
20 A
40 – 130 A
60 – 180 A
kontinuirana
1,5 – 4,0 mm
29 kg
405x265x280 mm
601562
VAREX 160/210
1~230 V / 50 Hz
2~400 V / 50 Hz
20 A
40 – 140 A
60 – 210 A
kontinuirana
1,5 – 5,0 mm
37 kg
510x390x380 mm
671032
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
3
VAREX 162
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Aparati za zavarivanje elektrodom sa plaštem
VARUS usmjerivači za zavarivanje
Tiristorski usmjerivači Varus su aparati za zavarivanje velike snage koji svuda garantuju visok kvalitet zavara. Možemo koristiti
rutilne i bazne elektrode i najvećih promera. Njihova upotreba je veoma široka: u brodogradilištima, mašinogradnji,
metaloprerađivačkoj industriji…Posebno su podesni za reparaturno zavarivanje – navarivanje i pravljenje žljebova (VARUS 650)
sa ugljenom elektrodom. Robusna izvedba osigurava dugu pouzdanost i izdržljivost aparata u najtežim radnim uslovima.
VARUS 300
AC
VARUS 450
VARUS 650
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
Priključni
napon
Tromi
osigurač
Struja
zavarivanja
Regulacija
struje
zavarivanja
VARUS 300
3~400 V / 50 Hz
20 A
5 – 300 A
VARUS 450
3~400 V / 50 Hz
50 A
VARUS 650
3~400 V / 50 Hz
63 A
Intermitencija
35%
60%
100%
kontinuirana
300 A
230 A
180 A
5 – 450 A
kontinuirana
450 A
340 A
260 A
5 – 650 A
kontinuirana
650 A
490 A
380 A
T ehnički podaci,
izvor zavarivanja
Promjer
elektrode za
zavarivanje
Mehanička
zaštita
Hlađenje
izvora
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra
za naručivanje
VARUS 300
1,5 – 6,0 mm
IP 23
ventilator
95 kg
980x450x550 mm
694355
VARUS 450
1,5 – 8,0 mm
IP 23
ventilator
221 kg
1465x740x655 mm
694356
VARUS 650
1,5 – 8,0 mm
IP 23
ventilator
268 kg
1465x740x655 mm
694357
Karakteristike:
·
·
·
·
MMA (REO) postupak zavarivanja elektrodom sa plaštom
Upotreba rutilnih i bazičnih elektroda
Mogućnost pravljenja žljebova sa VARUS 650
Mogućnost upotrebe daljinskog regulatora
Daljinski regulator za tiristorno upravljane usmjerivače za zavarivanje Varus.
FR 1-1
FR 3-1
www.varstroj.si
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
4
Aparati za zavarivanje elektrodom sa plaštem
Inverterski usmjerivači za zavarivanje
Inverteri za zavarivanje Varko su prenosne naprave za zavarivanje sa jednosmjernom strujom zavarivanja. Upotrebljavamo ih
kod zavarivanja konstrukcijskih čelika sa rutilnom ili bazičnom elektrodom sa plaštom.
VARKO 1305
DC
VARKO 1405
230 V
Tehnični podaci,
izvor zavarivanja
Intermitencija
60%
100%
Priključni
napon
Tromi
osigurač
Struja
zavarivanja
20%
VARKO 1305
1~230 V / 50
Hz
16 A
5 – 115 A
115 A
65 A
VARKO 1405
1~230 V / 50
Hz
16 A
5 – 140 A
140 A
90 A
Promjer
elektrode za
zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra
za
naručivanje
50 A
1,5 – 3,25 mm
5 kg
330x135x270 mm
601214
70 A
1,5 – 3,25 mm
5,5 kg
330x135x270 mm
600745
Funkcije prednje ploče naprave za zavarivanje VARKO
1
5
2
3
6
1.
Prikaz naponskog stanja aparata
2.
Potenciometer za podešavanje struje zavarivanja
3.
Utičnica VP - masa kabal
4.
Utičnica VP - kabel za zavarivanje
5.
Prikaz stanja termozaštite
6.
Taster za uključivanje aparata (na zadnjoj strani)
4
Karakteristike:
·
·
·
5
MMA (REO) postupak zavarivanja elektrodom sa plaštem
Upotreba rutilnih i bazičnih elektroda
ANTI STICKING – automatsko isključivanje struje zavarivanja pri zalepljivanju elektrode
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Aparati za zavarivanje elektrodom sa plaštem
Inverterski usmjerivači za zavarivanje
Inverterski usmjerivači za zavarivanje Varin su prenosne naprave za zavarivanje sa jednosmjernom strujom zavarivanja.
Upotrebljavamo ih kod zavarivanja konstrukcijskih i nerđajućih čelika sa rutilnom, bazičnom ili celuloznom elektrodom sa plaštem
(VARIN 2000 CEL). Posebno su podesni za montažne radove, radove na gradilištima i radionice.
VARIN 1305
DC
VARIN 1505
230 V
Tehnični podaci,
izvor za zavarivanje
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
35%
Intermitencija
60%
100%
Promjer elektrode
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra
za naručivanje
VARIN 1305
1~230 V / 50
Hz
16 A
5 – 130 A
130 A
105 A
80 A
1,5 – 2,5 mm
3,4 kg
120x270x200 mm
602008
VARIN 1505
1~230 V / 50
Hz
16 A
5 – 160 A
/
150 A
110 A
1,5 – 3,25 mm
6 kg
360x155x245 mm
601522
VARIN 1705
VARIN 1705 TIG*
DC
230 V
T ehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARIN 2005
VARIN 2005 TIG*
VARIN 2505
VARIN 3005
3x400 V
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
20%
Intermitencija
60%
100%
Promjer elektrode
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra
za naručivanje
VARIN 1705
1~230 V / 50 Hz
16 A
5 – 180 A
180 A
160 A
135 A
1,5 – 4,0 mm
7 kg
405x155x245 mm
601493
VARIN 1705 TIG
1~230 V / 50 Hz
16 A
5 – 180 A
180 A
160 A
135 A
1,5 – 4,0 mm
7 kg
405x155x245 mm
601654
VARIN 2005
1~230 V / 50 Hz
16 A
5 – 200 A
200 A
170 A
145 A
1,5 – 4,0 mm
7,5 kg
440x160x280 mm
602480
VARIN 2005 TIG
1~230 V / 50 Hz
16 A
5 – 200 A
200 A
170 A
145 A
1,5 – 4,0 mm
7,5 kg
440x160x280 mm
602492
VARIN 2505
3x400 V /
50 - 60 Hz
16 A
5 – 250 A
250 A (35%)
220 A
170 A
1,5 – 6,0 mm
25 kg
440x222x480 mm
602495
VARIN 3005
3x400 V /
50 - 60 Hz
16 A
5 – 300 A
300 A (35%)
240 A
195 A
1,5 – 6,5 mm
27 kg
480x270x380 mm
602467
*Aparat omogućava zavarivanje i po TIG postupku (paljenje luka sa dodirom elektrode) nerđajućih i crnih konstrukcijskih metala (TIG komplet moguće je dokupiti nakknadno)
Karakteristike:
·
MMA (REO) zavarivanje elektrodom sa plaštem
·
Zavarivanje sa rutilnim, bazičnim i celuloznim elektrodama (VARIN 2000 CEL)
·
HOT START- povećana struja zavarivanja kod paljenja luka
·
ANTI STICKING – automatsko isključivanje struje zavarivanja kod lijepljenja elektrode
·
ARC FORCE – sprečavanje lijepljenja elektrode za vrijeme zavarivanja
·
DC TIG zavarivanje (uspostavljanje luka dodirom) u zaštiti gasova
·
Priloženi komplet za zavarivanje po DC-TIG postupku kod aparata VARIN 1700 TIG, VARIN 1705 TIG, VARIN 1905 TIG
i VARIN 2000 CEL TIG.
www.varstroj.si
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
6
TIG zavarivanje
TIG - DC zavarivanje sa netopljivom elektrodom u zaštitnom inertnom gasu – DC struja za zavarivanje:
·
postupak je pogodan za zavarivanje svih vrsta metala osim aluminijuma i magnezijuma
·
postupak je pogodan za manje debljine materijala
·
postiže vrlo visok kvalitet zavara
·
koristi se u izradi najkompleksnijih zavarenih spojeva (sistemi pod pritiskom, vatrootporni materijali, ...)
·
zahtijeva precizno pripremljen komad i obučenog varioca
TIG - AC zavarivanje sa netopljivom elektrodom u zaštitnom inertnom gasu – AC struja za zavarivanje:
·
postupak je pogodan za zavarivanje aluminijuma, magnezijuma i njihovih legura
·
postupak je pogodan za manje debljine materijala
·
postiže veoma visok kvalitet zavara
·
zahtijeva precizno pripremljen komad i obučenog varioca
TIG – pulsno zavarivanje sa netopljivom elektrodom u zaštitnom inertnom gasu:
·
postupak pulsnog zavarivanja je posebno pogodan
Uspon struje
Pad struje
za zavarivanje vrlo tankih limova
Frekvencija
pulsiranja
·
omogućava kontrolisan unos energije za vrijeme
zavarivanja
·
posebni efekti pri AC i DC načinu rada, koji se
Struja zavarivanja
koriste pri najvećim zahtjevima za zavarivanje
·
površina zavarenog spoja je veoma estetska
Početna struja
Punjenje
kratera
Pulsirajuća struja
TIG DC-P
l
l
l
VARTIG 2005 DC
nn
l
l
TIG 4 - 160
MMA 4 - 140
TIG 5 - 200
MMA 5 - 160
VARTIG 2500 DC
nn
l
l
TIG 5 - 250
MMA 5 - 200
VARTIG 2005 AC/DC
nn
l
l
VARTIG 2205 AC/DC
VARTIG 3500 DC Synergy
VARTIG 3500 AC/DC digit
nn
nn
nn
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
TIG AC-DC
TIG DC
nn
TIG AC-P
MMA
VARTIG 1705 DC
Naziv proizvoda
TIG AC
Preporučena
oblast
Krajnja struja
Struja zavarivanja
(A)
TIG DC 5 - 170
TIG AC 5 - 200
MMA 5 - 170
l
TIG DC 4 - 190
TIG AC 4 - 220
MMA 4 - 190
l
l
TIG 4 - 300
MMA 10 - 250
l
TIG DC 4 - 300
TIG AC 4 - 250
TIG AC/DC 10-300
MMA 4 - 190
l
l
l
Oblast upotrebe: n…radionice
n…industrija n…teška i ndustrija
Kvalitet zavarivanja: l... odličan
¡… zadovoljava
DC…jednosmjerna stru ja zavarivanja
AC… naizmjenična struja zavarivanja
7
Vrsta materijala
Konstr. čelik,
CrNi čelik
Konstr. čelik,
CrNi čelik,
Aluminijum
Konstr. čelik,
CrNi čelik
Konstr. čelik,
CrNi čelik,
Aluminijum
Specifičnosti
Šifra
G
600888
G
601545
G
W
602114
602115
G
Hot Start,
W
Anti Sticking,
HF paljenje
,
2/4 taktni
način rada,
pulsno zavarivanje G
W
699222
699223
Hot Start,
Anti Sticking,
HF paljenje
,
2/4 taktni
način rada
Hot Start,
Anti Sticking,
HF paljenje
,
2/4 taktni
način rada
602112
602113
G
W
601846
601845
Hot Start,
Anti Sticking,
G
HF paljenje
,
2/4 taktni
W
način rada,
pulsno zavarivanje
600351
600350
G - vazdušno hlađen gorionik
W - vodeno hlađen gorionik
www.varstroj.si
Aparati za TIG zavarivanje
Aparati Vartig su namenjeni za zavarivanje TIG postupkom. Omogućavaju i zavarivanje obloženom elektrodom. Područje
upotrebe je veoma široko, od radionica do industrije. Preporučujemo ih za zavarivanje konstrukcijskih čelika, nerđajućeg čelika
i Al materijala. Omogućavaju digitalni prikaz parametara zavarivanja i LED signalizaciju režima rada.
Aparati za TIG DC zavarivanje
VARTIG 1705 DC
DC
230 V
T ehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARTIG 1705 DC (G)
VARTIG 2005 DC (G)
G
VARTIG 2500 DC
W
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
20,2 – 26 V
160 A
/
100 A
140 A
/
70 A
10,2 – 18 V
21 – 26 V
/
200 A
150 A
/
/
/
10,2 – 20,2 V
20,2 – 30 V
/
220 A
170 A
/
220 A
170 A
4 – 160 A
4 – 140 A
10,2 – 16,4 V
1~230 V / 50 Hz
16 A
5 – 200 A
5 – 160 A
3x400 V /
50 - 60 Hz
16 A
5 – 250 A
5 – 250 A
Promjer elektrode za
zavarivanje MMA (REO)
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra
za naručivanje
Tip gorionika
Šifra
gorionika
1,5 – 3,25 mm
7 kg
330x135x280 mm
600888
TIG-B 150 G (PVT-P7) 4m
600871
1,5 – 4,0 mm
12 kg
510x205x345 mm
1,5 – 6,0 mm
25
18
19
25 kg
20
21
22
9
26
8
13
7
12
6
11
5
24
14
4
440x222x480 mm
601545
TIG-B 200 G (PVT-20) 4m
600129
602114
TIG-B 200 G (PVT-20) 4m
600129
602115
TIG-B 450 w (PVT-20) 4m
600137
Funkcije naprave za zavarivanje VARTIG 2005 DC
1
2
23
Intermitencija MMA (REO)
25%
60%
100%
16 A
3
10
Intermitencija TIG
25%
60%
100%
1~230 V / 50 Hz
W
17
Napon zavarivanja
TIG DC
MMA (REO)
Osigurač
tromi
G
16
Područje struje zavarivanja
T IG DC
MMA (REO)
Priključni
napon
VARTIG 2005 DC (G)
15
VARTIG 2500 DC
3x400 V
VARTIG 1705 DC (G)
VARTIG 2500 DC
VARTIG 2005 DC
1. Displej za prikaz parametara za
zavarivanje
2. Prikaz uključivanja invertera
3. Prikaz uključivanja termo zaštite
4. Dugme za promjenu režima rada
5. 4-taktni rad + HF paljenje
6. 2-taktni rad + HF paljenje
7. 4-taktni rad + paljenje dodirom
8. 2-taktni rad + paljenje dodirom
9. Prikaz ručnog pulsiranja glavne i završne
struje
10. Dugme za izmjenu vrste zavarivanja
11. Prikaz uključivanja TIG pulsnog zavarivanja
12. Prikaz uključivanja TIG standardnog
zavarivanja
13. Prikaz uključivanja elektrodnog zavarivanja
14. Encoder za regulaciju parametara za
zavarivanje
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Prikaz za vrijeme preduvavanja gasa
Prikaz početne struje
Prikaz za podešavanje vremena rasta struje
Prikaz frekvencije DC-pulsiranja
Prikaz podešavanja glavne struje I
Prikaz vremena opadanja struje
Prikaz završne struje lf
Prikaz vremena poduduvavanja gasa
Dugme za uključivanje rada sa daljinskim
regulatorom
24. Prikaz rada sa daljinskim regulatorom
25. Prikaz parametara pulsnog zavarivanja
(frekvencija, širina impulsa, osnovna struja)
26. Dugme za preklapanje između parametara
zavarivanja
Karakteristike:
·
Digitalni prikaz svih funkcija
·
HF – visoko frekventno bezkontaktno paljenje
·
2 i 4-taktni rad
·
Vrijeme rasta i vrijeme opadanja struje zavarivanja
·
HOT START – povećanja struja zavarivanja kod paljenja luka
·
ANTI STICKING – automatsko isključivanje struje zavarivanja nakon lijepljenja elektrode
www.varstroj.si
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
8
Aparati za TIG zavarivanje
Izvor za zavarivanje digitalne generacije Vartig 3500 digit DC je namjenjen najzahtjevnijim zavarivanjima po DC postupku.
Vartig 3500 digit AC/DC je namjenjen za zavarivanje po postupcima AC, DC i AC/DC. Imaju i mogućnost izbora i
pohranjivanja korisničkih programa za zavarivanje (JOB-ova).
VARTIG 3500 DC Synergy
Brojne mogućnosti postavljanja pulsa
omogućavaju rješavanje različitih zahtjeva
zavarivanja
NISKI PULS (20Hz)
Jednakomjernost i lijep izgled zavara dostiže se nadziranim
unosom toplote. Posebno pogodno za različite debljine materijala,
ili prisustvo razmaka.
Povezivanje cijevi, legirani čelik
Titanijum
Debljina stijenke: 2 mm,
struja zavarivanja: 150 A, frekvencija pulsa: 5 Hz
Debljina lima: 2 mm,
struja zavarivanja: 120 A,
frekvencija pulsa: 5 Hz
VISOKI PULS (20 - 500Hz)
Visoka stabilnost luka u niskom strujnom opsegu obezbjeđuje
izuzetnu prilagođenost za ugaone spojeve na tankim materijalima.
DC
G
W
Tehnički podaci,
Izvor zavarivanja
VARTIG 3500 DC
Synergy
Legirani čelik
Debljina lima: 0,3 mm,
struja zavarivanja: 50 A, frekvencija pulsa: 100 Hz
Debljina lima: 0,3 mm,
struja zavarivanja: 10 A,
frekvencija pulsa: 500 Hz
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARTIG 3500 DC
Synergy
Bakar
Priključni
napon
Osigurač
tromi
3~400 V /
50 – 60 Hz
16 A
Intermitencija MMA (REO)
40%
60%
100%
G
W
250 A
200 A
160 A
Područje struje zavarivanja
TIG DC
MMA (REO)
4 – 300 A
10 – 250 A
Napon zavarivanja
TIG DC
MMA (REO)
10,1 – 20,4 V
Promjer elektrode za
zavarivanje MMA (REO)
Masa
Dimenzije
DxŠxV
1,5 – 4,0 mm
35 kg
640x250x370 mm
Intermitencija TIG
40%
100%
20,1 – 30,4 V
300 A
200 A
Šifra
za naručivanje
601846
TIG-B 200G (digit) 4m
Šifra
gorionika
600133
601845
TIG-B 450W (digit) 4m
600141
Tip gorionika
Veliki i dobro čitljiv digitalni ekran
Prikaz zadanih vrijednosti tokom zavarivanja i
prosječnih vrijednosti na kraju zavarivanja.
Prikaz grešaka i vrijednosti samodijagnoze sistema.
Jednostavno postavljanje parametara
pomoću obrtnog dugmeta
Visoka preciznost za podešavanje u
tačnosti od 1A .
Pohranjivanje Job - ova
Pohranjivanje Job - ova omogoćava
ponovljivost svih parametarskih stavki.
Obezbjeđuje apsolutni oporavak svih poslova
zavarivanja.
Prikaz programa zavarivanja
Jednostavno postavljanje svih parametara,
pregledno raspoređenih i prikazanih.
Funkcijski tasteri
Funkcijski tasteri omogućavaju pristup
ostalim parametrima:
- pulsna struja
- funkcija zaključavanja
Različite funkcije
Sve funkcije, početna struja i djelovanje pulsa,
jednostavno su odaberivi i podesivi.
Način paljenja
Omogućen visokofrekventni start
kod paljenja luka sa dodirom.
9
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Aparati za TIG zavarivanje
Aparati za TIG AC/DC zavarivanje
VARTIG 2005 AC/DC
AC/DC
VARTIG 2205 AC/DC
230 V
T ehnički podaci,
izvor zavarivanja
G
VARTIG 2005
AC/DC
W
VARTIG 2205
AC/DC
W
G
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
Priključni
napon
Osigurač
tromi
1~230 V / 50 Hz
20 A
5 – 170 A
5 – 200 A
5 – 170 A
10 – 16,8 V
1~230 V / 50 Hz
35 A
4 – 190 A
4 – 220 A
4 – 190 A
10,2 – 18,8 V
Promjer elektrode za
zavarivanje MMA (REO)
Masa
Dimenzije
DxŠxV
1,5 – 4,0 mm
18 kg
440x222x480 mm
1,5 – 5,0 mm
18,8 kg
500x190x400 mm
G
W
G
W
VARTIG 2005
AC/DC
VARTIG 2205
AC/DC
28
29
Područje struje zavarivanja
TIG DC
TIG AC
MMA (REO)
26
27
25
24
23 22
Šifra
za naručivanje
699222
699223
602112
602113
1
19
2
18
3
17
4
16
6
15
7
8
9
10
PFC - Power Factor Correction
Korekcija faktora snage - manja
upotreba struje i snage, veće
iskorištenje
90V
www.varstroj.si
270V
11
12
13
14
V.R.D. - Voltage Reduction System
Smanjenje izlaznog napona na
priključku na <25V za sigurniji rad sa
aparatom
VRD
40%
Intermitencija TIG AC/DC
60%
20 – 26,8 V
200 A / -
160 A / 170 A
130 A / 130 A
20,2 – 28 V
220 A (35%)
165 A
145 A
Tip gorionika
TIG-B 200G (PVT-20) 4m
TIG-B 450W ( PVT-20 4m
TIG-B 200G (PVT-20) 4m
TIG-B 450W ( PVT-20 4m
100%
Šifra
gorionika
600129
600137
600129
600137
Funkcije aparata za zavarivanje VARTIG 2205 AC/DC
21
20
5
Napon zavarivanja
TIG
MMA (REO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Prikaz načina zavarivanja TIG (TAČKANJE - SPOT)
Prikaz načina zavarivanja (MMA)
Prikaz načina zavarivanja TIG 2-taktni
Prikaz načina zavarivanja TIG 4-taktni
Prikaz TIG RESET
Dugme za izbor načina zavarivanja
Prikaz uspostavljanja luka sa visokom frekvencijom
Taster za odabir uspostavljanja luka sa visokom frekvencijom
Prikaz uključenja funkcije pulsnog zavarivanja
Taster za uključivanje pulsnog zavarivanja
Dugme/enkoder za regulaciju parametara
Funkcijski taster
Prikaz uključenja AC zavarivanja
Taster za prikaz uključenja AC zavarivanja
Taster za podešavanje AC načina rada
Prikaz podešavanja AC načina rada
Prikaz podešavanja AC frekvencije
Prikaz podešavanja po-gasa
Prikaz bazne struje
Prikaz podešavanja Slope - down (vrijeme padanja struje)
Prikaz podešavanja Slope - up (vrijeme rasta struje)
Prikaz struje zavarivanja
Prikaz bazne struje
Prikaz pred-gasa
Displej za prikaz AC stuje/frekvencije
Displej za prikaz napona / AC načina rada
Prikaz uključenja termičke zaštite
Prikaz uključenja luka
Prikaz uključenja aparata
system
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
10
Aparati za TIG zavarivanje
Izvor zavarivanja digitalne generacije Vartig 3500 digit AC/DC je namjenjen najzahtevnijim zavarivanjima po AC/DC postupku.
Vartig 3500 digit AC/DC je namjenjen za zavarivanje po postupcima AC, DC i AC/DC. Imaju mogućnost izbora i
pohranjivanja korisničkih programa za zavarivanje (JOB-ova).
Bolji rezultati pri zavarivanju aluminijuma tanje
debljine
VARTIG 3500 AC/DC digit
Nadziranim unosom toplote dostižemo širi zavar pri zavarivanju
tanjih limova, čime se sprečava pregorijevanje.
Primjer I - zavar
Primjer ugaonog zavara
Struja zavarivanja: 130A,
AC frekvencija: 150 Hz,
brzina zavarivanja: 25 cm/min,
debljina lima: 3 mm
Pulsna struja: 200 A, osnovna struja: 20 A,
frekvencija pulsa: 2 Hz, AC frekvencija: 150 Hz,
brzina zavarivanja: 20 cm/min,
debljina lima: 4 mm
Nova funkcija ’’Silent PULSE’’ - tihi puls
Struja zavarivanja (A)
Sprečava pregorijevanje i smanjuje buku
100
80
40
0
Obični aparat za zavarivanje
Pulsna struja
PRAVOUGAONI SIGNAL
AC/DC
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARTIG 3500
AC/DC digit
G
W
G
W
Područje struje zavarivanja
Intermitencija TIG
Osigurač
tromi
TIG DC
TIG AC
TIG AC/DC
MMA (REO)
TIG
MMA (REO)
40%
60%
100%
3~400 V / 50 Hz
20 A
4 – 300 A
10 – 300 A
10 – 250 A
10 – 250 A
10,2 – 22 V
21 – 30,5 V
300 A
245 A
190 A
40%
60%
100%
Promjer elektrode za
zavarivanje MMA (REO)
Masa
Dimenzije
DxŠxV
250 A
204 A
160 A
1,5 – 5,0 mm
43 kg
640x250x544 mm
17
4
18
6
3
3
19
7
16
8
10
15
11
14
9
13
5
12
2
1
Šifra
za naručivanje
Tip gorionika
Šifra
gorionika
600351
TIG-B 200G (digit) 4m
600133
600350
TIG-B 450W (digit) 4m
600141
Funkcije aparata za zavarivanje VARTIG 3500 AC/DC digit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Izbor postupka zavarivanja
Funkcija AC-WAVE
Izbor parametra zavarivanja
Dugme za podešavanje parametara
Podešavanje režima rada
Podešavanje AC frekvencije
Podešavanje AC BALANCE
Uključivanje AC/DC TIG zavarivanja
Podešavanje vremena tačkanja
F-podešavanje internih funkcija
Podešavanje početnog toka
Uključivanje pulsnog zavarivanja
Način uspostavljanja luka
Karakteristike:
· Odlična kvaliteta zavara
· Mogućnost programiranja i pohranjivanja do
100 korisničkih programa za zavarivanje
· Digitalni prikaz svih fukcija
· HF – visoko frekventno bezkontaktno paljenje
· 2 i 4 – taktni rad
11
Napon zavarivanja
Priključni
napon
Intermitencija MMA (REO)
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARTIG 3500
AC/DC digit
VARTIG 3500 AC/DC
Struja sa ’’Silent PULSE’’ funkcijom
SINUSNI SIGNAL
·
·
·
·
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Dugme za podešavanje rasta i padanja toka
Izbor vodom hlađenog gorionika
Kontrola gasa
Pozivanje pohranjenih programa
Pohranjivanje programa i parametara
Potvrđivanje pohranjivanja
DC, AC, AC/DC pulsno zavarivanje
Mogućnost podešavanja početne, glavne i završne struje zavarivanja
HOT START – povećana struja zavarivanja kod paljenja luka
ANTI STICKING – automatsko isključivanje varnog luka kod lijepljenja
elektrode
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Aparati za TIG zavarivanje
Idealno za različitine debljine limova
ili veće razmake
Jedan
klik
Dvostruki
klik
Snižavanje
struje
Povećavanje
struje
Promjena struje zavarivanje tasterom na
gorioniku
VARTIG 3500 AC/DC digit je serijski opremljen
funkcijom „UP & DOWN“, koja omogućava promjenu
struje zavarivanja u toku procesa zavarivanja. Pritiskom
na jedan taster struja se proizvodljno povećava ili
smanjuje. Broj koraka promjene struje je proizvoljno
definisan od strane korisnika.
Uključeno
Ova funkcija omogućava optimalno podešavanje,
posebno pri zavarivanju aluminijuma.
Isključeno
Polnjenje
kraterja
Struja
Snižavanje Snižavanje Povećavanje Snižavanje Povećavanje
zavarivanja
Predstruja Rast struje Pad struje
Struja
Struja
Početna
zavarivanja punjenja kratera
struja
Završna struja
Kraj zavarivanja
Funkcija punjenja kratera
Funkcija punjenja kratera se pokreće tasterom na
gorioniku. Ova funkcija sprečava oksidaciju kratera i
elektrode.
Struja
zavarivanja
Uključeno
Isključeno
Siguran početak luka - poređenje paljenja
DC
Struja zavarivanja 100A DC
Dužina luka 2 mm
Broj pokretanja 100
AC
Struja zavarivanja 100A AC
Dužina luka 3 mm
Broj pokretanja 100
100
Neuspjeli start
80
Za 3 sekunde
60
40
Neposredno
20
0
VARTIG
3500 AC/DC
Klasični aparat za
zavarivanje
VARTIG Klasični aparat za
zavarivanje
3500 AC/DC
Daljinski upravljači
Dva raspoloživa tipa daljinskih upravljača:
konvencionalni analogni i digitalni.
Digitalna verzija omogoćava postavljanje svih parametara te
izradu Job - ova (pohranjivanje, poziv).
www.varstroj.si
Analogni daljinski upravljač
Digitalni daljinski upravljač
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
12
TIG gorionici
Gorionici TIG - generacija PVT-P7 (VARTIG 1705 DC)
Šifra
Naziv gorionika
Dužina
Struja
zavarivanja AC
Struja
zavarivanja DC
W - elektroda
Dodatni zahtjevi
600871
GORIONIK TIG-B 150 G
4m
150 A / 35%ED
105 A / 35%ED
1,0 – 2,4 mm
600872
GORIONIK TIG-B 200G
4m
200 A / 35%ED
140 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
600873
GORIONIK TIG-F 1600 G
4m
160 A / 35%ED
120 A / 35%ED
1,0 – 3,2 mm
Adapter (600097)**
600874
GORIONIK TIG-F 2200 G
4m
220 A / 35%ED
180 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
Adapter (600097)**
Gorionici TIG - generacija PVT-20 (VARTIG 2005 DC, 2500 DC, 2005 AC/DC, 2205 AC/DC)
Šifra
Naziv gorionika
Dužina
Struja
zavarivanja AC
Struja
zavarivanja DC
W - elektroda
Dodatni zahtjevi
600875
GORIONIK TIG-B 150 G
4m
150 A / 35%ED
105 A / 35%ED
1,0 – 2,4 mm
600876
GORIONIK TIG-B 150 POT G
4m
150 A / 35%ED
105 A / 35%ED
1,0 – 2,4 mm
600877
GORIONIK TIG-B 260 W
4m
220 A / 100%ED
160 A / 100%ED
1,0 – 2,4 mm
600878
GORIONIK TIG-B 260 POT W
4m
220 A / 100%ED
160 A / 100%ED
1,0 – 2,4 mm
600129
GORIONIK TIG-B 200 G
4m
200 A / 35%ED
140 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
600130
GORIONIK TIG-B 200 G
8m
200 A / 35%ED
140 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
600137
GORIONIK TIG-B 450W W
4m
450 A / 100%ED
320 A / 100%ED
1,0 – 4,0 mm
600138
GORIONIK TIG-B 450W W
8m
450 A / 100%ED
320 A / 100%ED
1,0 – 4,0 mm
600162
GORIONIK TIG-F 1600 G
4m
160 A / 35%ED
120 A / 35%ED
1,0 – 3,2 mm
Adapter (600097)**
600163
GORIONIK TIG-F 1600 G
8m
160 A / 35%ED
120 A / 35%ED
1,0 – 3,2 mm
Adapter (600097)**
600101
GORIONIK TIG-F 2200 G
4m
220 A / 35%ED
180 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
Adapter (600097)**
600102
GORIONIK TIG-F 2200 G
8m
220 A / 35%ED
180 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
Adapter (600097)**
600103
GORIONIK TIG-F 3000 W
4m
230 A / 100%ED
190 A / 100%ED
1,0 – 3,2 mm
Adapter (600097)**
600104
GORIONIK TIG-F 3000 W
8m
230 A / 100%ED
190 A / 100%ED
1,0 – 3,2 mm
Adapter (600097)**
Gorionici TIG - generacija DIGIT (VARTIG 3500 AC/DC digit, VARTIG 3500 DC Synergy)
Šifra
Naziv gorionika
Dužina
Struja
zavarivanja AC
Struja
zavarivanja DC
W - elektroda
Dodatni zahtjevi
600881
GORIONIK TIG-B 150 G
4m
150 A / 35%ED
105 A / 35%ED
1,0 – 2,4 mm
600882
GORIONIK TIG-B 150 POT G
4m
150 A / 35%ED
105 A / 35%ED
1,0 – 2,4 mm
600883
GORIONIK TIG-B 260 W
4m
220 A / 100%ED
160 A / 100%ED
1,0 – 2,4 mm
600133
GORIONIK TIG-B 200 G
4m
200 A / 35%ED
140 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
600884
GORIONIK TIG-B 200 POT G
4m
200 A / 35%ED
140 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
600134
GORIONIK TIG-B 200 G
8m
200 A / 35%ED
140 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
600141
GORIONIK TIG-B 450W W
4m
450 A / 100%ED
320 A / 100%ED
1,0 – 4,0 mm
600142
GORIONIK TIG-B 450W W
8m
450 A / 100%ED
320 A / 100%ED
1,0 – 4,0 mm
600623
GORIONIK TIG-B 450W POT W
4m
450 A / 100%ED
320 A / 100%ED
1,0 – 4,0 mm
600113
GORIONIK TIG-F 2200 G
4m
220 A / 35%ED
180 A / 35%ED
1,0 – 3,2 mm
600114
GORIONIK TIG-F 2200 G
8m
220 A / 35%ED
180 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
Adapter (600097)**
600115
GORIONIK TIG-F 2600 G
4m
220 A / 100%ED
160 A / 100%ED
1,0 – 4,0 mm
Adapter (600097)**
600116
GORIONIK TIG-F 2600 G
8m
220 A / 100%ED
160 A / 100%ED
1,0 – 4,0 mm
Adapter (600097)**
600121
GORIONIK TIG-F 3000 W
4m
230 A / 100%ED
190 A / 100%ED
1,0 – 3,2 mm
Adapter (600097)**
600122
GORIONIK TIG-F 3300 W
8m
230 A / 100%ED
190 A / 35%ED
1,0 – 3,2 mm
Adapter (600097)**
600123
GORIONIK TIG-F 4000 W
4m
300 A / 100%ED
190 A / 270%ED
1,0 – 4,0 mm
Adapter (600097)**
600124
GORIONIK TIG-F 4000 W
8m
300 A / 100%ED
190 A / 270%ED
1,0 – 4,0 mm
Adapter (600097)**
Dodatni zahtjevi
Adapter (600097)**
Gorionici TIG - generacija VARIN (VARIN 1705 TIG, 2005 TIG)
Šifra
Naziv gorionika
Dužina
Struja
zavarivanja AC
Struja
zavarivanja DC
W - elektroda
696490
GORIONIK TIG AL16 S 4mG
4m
160 A / 35%ED
120 A / 35%ED
1,0 – 3,2 mm
695359
GORIONIK TIG AL22-1 S 4mG
4m
220 A / 35%ED
180 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
696895
GORIONIK TIG AL22-1 S 8mG
8m
220 A / 35%ED
180 A / 35%ED
1,0 – 4,0 mm
699738
GORIONIK TIG SRT-26V 4m G
4m
220 A / 60%ED
190 A / 60%ED
1,0 – 4,0 mm
696599
GORIONIK UNITIG-17V 4m G
4m
140 A / 60%ED
125 A / 60%ED
1,0 – 3,2 mm
napomene: ** Kod upotrebe gorionika potreban je odgovarajući adapter. Kod narudžbe obavezno navesti kod adaptera. W - vodeno hlađenje
G - vazdušno hlađenje gorionika
Agregat za hlađenje HA-3
13
Kolica T
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
Kolica TM
www.varstroj.si
Pribor - potrošni rezervni dijelovi
Grupa gorionika TIG - B
TIG - B 150 G
TIG - B 150 FG
TIG - B 260 W
TIG - B 200 G
TIG - B 450 W
TIG - B 450 W SC
Potrošni i rezervni dijelovi
Pozicija
1.23
1.31
1.41
1.51
1.71
KAPA GORIONIKA
SREDNJA
601000
DUGA
601001
601002
Ø 1,0 mm ZA TIG-B
601003
Ø 1,6 mm ZA TIG-B
601004
600052
Ø 2,0 mm ZA TIG-B
Ø 2,4 mm ZA TIG-B
601005
601006
600053
600054
Ø 3,2 mm ZA TIG-B
601007
600055
KRATKA
IZOLANT
ČAHURA
MLAZNICA OJAČANA
USMJERIVAČ GASA WE
Šifra za naručivanje
600999
600056
Ø 4,8 mm ZA TIG-B
600057
26 mm, NW 6,5 mm
601008
26 mm, NW 8,0 mm
601009
26 mm, NW 10,0 mm
601010
26 mm, NW 11,5 mm
36 mm, NW 6,5 mm
601011
601012
36 mm, NW 8,0 mm
601013
36 mm, NW 10,0 mm
36 mm, NW 11,5 mm
601014
601015
IZOLANT 4
1.76
OBRUČ
USMJERIVAČ GASA 4 WE
37.4 mm, NW 7,5 mm
37.4 mm, NW 10,5 mm
600058
600059
37.4 mm, NW 13,0 mm
600060
37.4 mm, NW 13,0 mm Ojačana
37.4 mm, NW 15,0 mm
600061
600062
37.4 mm, NW 15,0 mm Ojačana
600063
51.5 mm, NW 7,5 mm
600064
51.5 mm, NW 10,0 mm
600065
51.5 mm, NW 13,0 mm
600066
51.5 mm, NW 16,0 mm
Ø 1,0 mm
Ø 1,6 mm
601016
601017
600067
600068
Ø 2,0 mm
Ø 2,4 mm
601018
601019
600069
600070
Ø 3,2 mm
Ø 4,0 mm
601020
600071
600072
www.varstroj.si
MLAZNICA KERAMIČKA
600073
600074
ZA USMJERIVAČ GASA
601021
Ø 1,6 mm
Ø 2,4 mm
600075
600076
600075
600076
Ø 3,2 mm
Ø 4,0 mm
600077
600077
600078
601022
Ø 4,8 mm
1.81
Napomene
600050
600051
Ø 4,0 mm ZA TIG-B
Ø 4,8 mm
1.75
1.77
TIG - B 200 G
TIG - B 450 W
Šifra za
naručivanje
600049
Oznaka pozicije
1.21
1.22
TIG - B 150 G
TIG - B 260 W
Naziv pozicije
600079
50.0 mm, NW 12,5 mm
600080
600080
50.0 mm, NW 16,0 mm
50.0 mm, NW 19,5 mm
600081
600082
600081
600082
34.0 mm, NW 24,0 mm
26.5 mm, NW 10,0 mm
600083
600084
26.5 mm, NW 13,0 mm
600085
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
14
Pribor - potrošni rezervni dijelovi
Grupa gorionika TIG - F
TIG - F 1600 G
TIG - F 3000W
TIG - F 2200 G
TIG - F 4000 W
Potrošni i rezervni dijelovi
Pozicija
Šifra za naručivanje
Šifra za naručivanje
DOLGA
689892
676953
KAPA GORIONIKA
KRATKA
689894
682519
SREDNJA
689893
Ø 1,0
676948
676948
Ø 1,6
676949
676949
Ø 2,0
676950
676950
Ø 2,4
676951
676951
1.1
1.5
TIG - F 2200 G
TIG - F 4000 W
Oznaka pozicije
1.2
1.3
TIG - F 1600 G
TIG - F 3000 W
Naziv pozicije
MATICA ZATEZNA
Ø 3,2
1.4
ČAHURA
676952
1,0/5,3X12,7
689888
1,6/5,3X12,7
689889
2,4/5,3X12,7
689890
3,2/5,3X12,7
689891
1,0 D=7,2X60
674484
1,6 D=7,2X60
674485
2,4 D=7,2X60
674486
3,2 D=7,2X60
676740
4,0 D=7,2X60
11 X33 AW 32
676739
691917
11 X64
692591
6,5X64
692588
6,5X33
692731
8 X33
691916
8 X64
9,5X33
692589
691915
9,5X64
1.7
692590
6,5X22
689895
8,0X22
689896
MLAZNICA GASNA KERAMIČKA
9,5X22
689897
11,0X22
689898
6,5 20,5X44
1.6
15
Napomene
676378
9,5 20,5X44
676374
13 20,5X44
676375
16 20,5X44
676376
18 20,5X44
676377
GR 8 D20 X44
674481
GR11 D20,5X44
674482
GR14 D20,5X44
674483
1,0
691898
691898
1,6
691899
691899
2,4
691900
691900
3,2
691901
691901
USMJERIVAČ GASA
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Zavarivanje po MIG/MAG postupku
l
l
l
l
l
l
VARMIG 1700
n
l
l
Intervalno
zavarivanje
n
n
n
n
n
n
Tačkanje
MIG/MAG
VARMIG 1400
VARMIG 1405
VARMIG 1600
VARMIG 1605
VARMIG 1600P
VARMIG 1800
Naziv proizvoda
Punjena
žica
Preporučeno
područje
MIG/MAG zavarivanje u zaštiti gasova:
·
je produktivan postupak zavarivanja i zato je ekonomičan
·
je istovremeno i najčešće korišćen postupak u industriji
·
je veoma univerzalan postupak zavarivanja, koji omogućava zavarivanje različitih tankih i debelih materijala
·
MAG postupak (zaštita sa aktivnim gasom) se koristi za zavarivanje svih vrsta konstrukcijskih čelika
·
MIG postupak (zaštita sa inertnim gasom) se koristi za zavarivanje nerđajućeg čelika, aluminijuma i obojenih metala
·
poslije zavarivanja zavar ostaje čist i bez troske, zato dodatno čišćenje poslije zavarivanja nije potrebno
l
l
VARMIG 1805
nn
l
l
VARMIG 1905 Profimig
nn
l
l
VARMIG 160/180 Supermig
nn
l
l
l
l
VARMIG 200 Supermig
VARMIG 230 Supermig
VARMIG 280 Supermig
VARMIG 350 Supermig
nn
nn
nn
nn
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
Struja
zavarivanja
(A)
Promjer
žice za
zavarivanje
(mm)
30 - 140
30 - 140
30 - 160
30 - 160
30 - 160
30 - 160
25 - 150
75 - 170
25 - 150
75 - 180
25 – 150
80 – 190
20 - 110
90 - 180
20 - 200
15 - 230
15 - 280
15 - 350
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
Područje upotrebe: n… hoby n…radionice
n…ind ustrija n…teška industrija
Kvalitet zavarivanja: l... odličan
¡… zadovoljava
www.varstroj.si
Vrsta
materijala
Posebnosti
Šifra
Konstr. čelik
(tanji limovi i profili)
Zavar bez
troske,
velika brzina
zavarivanja
694411
600889
684295
600890
600161
695709
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
696988
Konstr. čelik
(limovi i profili)
0,6 - 0,8
0,6 - 0,8
0,6 - 1,0
0,6 - 1,0
0,6 - 1,0
0,6 - 1,2
0,6 - 1,2
Konstr.čelik,
CrNi čelik,
AlMg,
AlSi
600168
Zavar bez
troske,
602302
velika brzina
zavarivanja
mogućnost zavarivanja 682105
punjenom žicom
699452
687494
687627
682052
G - vazdušno hlađeni gorionik
W - vodeno hlađeni gorionik
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
16
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
Varmig
Izvori zavarivanja Varmig su namijenjeni za zavarivanje po MIG/MAG postupku u zaštiti gasova. Mogu se upotrebljavati za
auto limarske radove, radove održavanja i radove u domaćim radionicama. Preporučuje se za zavarivanje tanjih čeličnih limova.
Osiguravaju odličan kvalitet vara i mogućnost zavarivanja sa punjenom žicom i kod zamjene polariteta (VARMIG 1600P).
VARMIG 1400
VARMIG 1600
VARMIG 1600P
230 V
T ehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARMIG 1400
VARMIG 1405
VARMIG 1405
VARMIG 1605
400 V
Intermitencija
60%
100%
Promjer žice
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
60 A
45 A
0,6 – 0,8 mm
26 kg
600x330x420 mm
65 A
50 A
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Napon
zavarivanja
10%
1~230 V / 50 Hz
16 A
30 – 140 A
15,5 – 21 V
140 A (8%)
160 A
160 A (15%)
75 A
60 A
150 A
170 A
60 A
70 A
47 A
55 A
VARMIG 1600
VARMIG 1605
VARMIG 1600P
1~230 V / 50 Hz
VARMIG 1700
1~230 V / 50 Hz
2~400 V / 50 Hz
16 A
16 A
30 – 160 A
25 – 150 A
75 – 170 A
15,5 – 22 V
15 – 21,5 V
17,5 – 22,5 V
VARMIG 1905 Profimig
230 V
T ehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARMIG 1905
Profimig
0,6 – 0,8 mm
0,6 – 0,8 mm
28 kg
30 kg
600x330x420 mm
600x330x420 mm
VARMIG 1800
Šifra za
naručivanje
694411
600889
Tip
plamenika
RV 13 2m
B
Šifra
plamenika
694295
600890
600161
RV 13 2m
B
696775
696988
RV 13 2m
B
696775
696775
VARMIG 1805
400 V
Priključni
napon
1~230 V / 50 Hz
2~400 V / 50 Hz
VARMIG 1800
1~230 V / 50 Hz
VARMIG 1805
1~230 V / 50 Hz
2~400 V / 50 Hz
17
VARMIG 1700
Osigurač
tromi
16 A
Struja
zavarivanja
25 – 150 A
80 – 190 A
Napon
zavarivanja
15 – 21,5 V
18 V – 23,5 V
Intermitencija
10%
60%
150 A (15%)
75 A
190 A (15%)
94 A
100%
58 A
73 A
Promjer žice
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra za
naručivanje
0,6 – 0,8 mm
34 kg
600x330x420 mm
602324
16 A
30 – 160 A
15,5 – 22 V
160 A
65 A
50 A
0,6 – 0,8 mm
40 kg
780x310x600 mm
695709
16 A
25 – 150 A
75 – 180 A
15 – 21,5 V
17,5 – 22,5 V
150 A
180 A
60 A
70 A
47 A
55 A
0,6 – 0,8 mm
42 kg
780x310x600 mm
600168
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
Tip
plamenika
PAG 180/3
- K3 B (G)
PAG 180/3
- K3 B (G)
PAG 180/3
- K3 B (G)
Šifra
plamenika
692900
692900
692900
www.varstroj.si
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
Varmig Supermig
Izvor zavarivanja VARMIG SUPERMIG je namjenjen za zavarivanje po MIG/MAG postupku u zaštiti gasova. Upotrebljava
se u zanatskim radionicama, u radovima održavanja i industriji. Sa tim aparatom zavarujemo konstrukcijske čelike, a uz
upotrebu odgovarajućeg pribora i dodatnih materijala i aluminijum i CrNi čelike. Osigurava odličan kvalitet zavara, mogućnost
zavarivanja sa punjenom žicom i visoku produktivnost uz upotrebu odgovarajućih dodatnih materijala i zaštitnih gasova.
VARMIG 160/180 Supermig
230 V
2x400 V
VARMIG 200 Supermig
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Napon
zavarivanja
20%
VARMIG 160/180
Supermig
1~230 V / 50 Hz
2~400 V / 50 Hz
16 A
20 – 110 A
90 – 180 A
15 – 19 V
18,5 – 23 V
110 A
180 A
65 A
110 A
3~400 V / 50 Hz
16 A
20 – 200 A
14,8 – 24 V
200 A
3~400 V / 50 Hz
16 A
15 – 230 A
14,8 – 25,5 V
230 A
(35%)
VARMIG 200
Supermig
VARMIG 230
Supermig
VARMIG 230 Supermig
Intermitencija
60%
100%
Promjer žice za
zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra za
naručivanje
Tip
gorionika
50 A
80 A
0,6 – 0,8 (1,0) mm
54 kg
780x310x600 mm
682105
PAG 180/3
- K3 B (G)
110 A
85 A
0,6 – 1,0 mm
61 kg
780x310x600 mm
699452
170 A
135 A
0,6 – 1,0 mm
65 kg
780x310x600 mm
687494
VARMIG 280 Supermig
230 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARMIG 280
Supermig
VARMIG 350
Supermig
PAG 180/3
- K3 B (G)
PAG 250/3
- K3 B (G)
Šifra
gorionika
692900
692900
692901
VARMIG 350 Supermig
400 V
Intermitencija
60%
100%
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Napon
zavarivanja
3~400 V / 50 Hz
16 A
15 – 280 A
15 – 28 V
280 A
14,8 – 31,5 V
350 A
(45%)
3~400 V / 50 Hz
www.varstroj.si
20 A
15 – 350 A
Promjer žice za
zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra za
naručivanje
Tip
gorionika
Šifra
gorionika
220 A
0,6 – 1,2 mm
93 kg
880x410x720 mm
687627
PAG 250/3
- K3 B (G)
692901
240 A
0,6 – 1,2 mm
105 kg
880x410x720 mm
682052
PAG 350/3
- K3 B (G)
692902
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
18
Zavarivanje po MIG/MAG postupku
Sinergijsko
zavarivanje
l
l
l
VARMIG 300 Synergy
nn
l
l
l
VARMIG 400K Synergy
nn
l
l
l
Intervalno
zavarivanje
Punjena
žica
nn
Tačkanje
MIG/MAG
VARMIG 250 Synergy
Pulsno
zavarivanje
Naziv proizvoda
Preporučeno
podrručje
MIG/MAG pulsno zavarivanje:
·
prednost pulsnog zavarivanja je potpuno kontrolisan luk i kvalitet zavara
·
postupak pulsnog zavarivanja je posebno podesan za zavarivanje tankih limova
Struja
zavarivanja
(A)
Promjer
žice za
zavarivanje
(mm)
l
l
20 - 250
0,8 - 1,2
l
l
20 - 300
0,8 - 1,2
l
l
30 - 380
0,8 - 1,2
VARMIG 400 DG Synergy
VARMIG 400 DW Synergy
nn
l
l
l
l
l
30 - 380
0,8 - 1,2
VARMIG 450 D44 Synergy
n
l
l
l
l
l
40 - 450
0,8 - 1,6
VARMIG 600 D44 Synergy
n
l
l
l
l
l
60 - 600
0,8 - 1,6
VARMIG 400 T44 Synergy
nn
l
l
l
l
l
40 - 400
0,8 - 1,2
VARMIG 600 T44 Synergy
n
l
l
l
l
l
60 - 600
1,0 - 1,6
VS 3200 digit
nn
l
l
l
l
l
30 - 320
0, 8 - 1,2
VS 4000 digit
nn
l
l
l
l
l
30 - 400
0,8 - 1,4
VPS 3000K digit
nn
l
l
l
l
l
l
30 - 270
0,8 - 1,6
VPS 3200 digit
nn
l
l
l
l
l
l
30 - 300
0,8 - 1,6
VPS 4000 digit
nn
l
l
l
l
l
l
30 - 400
0,8 - 1,6
VPS 5000 digit
n
l
l
l
l
l
l
30 - 500
VPS 3000 AC/MIG
nn
l
l
l
l
l
l
VPS 3000 AC/MIG PLUS
nn
l
l
l
l
l
l
Područje upotrebe:
Kvalitet zavarivanja:
19
Vrsta
materijala
Posebnosti
Šifra
600637
Programi
zavarivanja,
2/4 taktni
način rada
predgas,
pogas,
meki start
600636
602497
G
W
600746
600747
600159
600749
G
W
602384
602375
W
602374
G
W
G
W
G
W
G
W
601657
601658
601659
601660
601927
601928
601826
601825
G
W
699453
699454
0,8 - 1,6
W
600407
30 - 300
0,8 – 1,6
W
601263
30 - 300
0,8 – 1,6
W
602493
Konstr.čelik,
CrNi čelik,
AlMg,
AlSi
Dodatno
početna i
završna struja
Dodatno
daljinska
regulacija i
progamiranje
Dodatno
WAVE puls
n… hoby
n…radio nice
n… industrija n…teška industrija
l... odličan
¡… zadovoljava
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
G - vazdušno hlađeni gorionik
W - vodeno hlađeni gorionik
www.varstroj.si
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
Varmig Synergy
Izvori zavarivanja Varmig Synergy su namjenjeni za zavarivanje po MIG/MAG postupku u zaštiti gasova. Preporučujemo ih za
zavarivanje konstrukcijskih čelika, CrNi čelika i aluminijumskih materijala. Područje upotrebe je veoma široko, od automobilske
industrije do mašinogradnje i brodogradnje.
Mikroprocesorsko upravljanje omogućava sinergijski rad, mogućnost programskog ili ručnog podešavanja parametara za
zavarivanje, meko paljenje i digitalni prikaz struje zavarivanja, napona zavarivanja i brzine dodavanja žice za zavarivanje.
VARMIG 250 Synergy
VARMIG 300 Synergy
VARMIG 400K Synergy
3x400 V
T ehnički podaci,
izvor zavarivanja
Intermitencija
60%
100%
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Napon
zavar ivanja
Promjer žice za
zavarivanje
VARMIG 250 Synergy
3~400 V / 50 Hz
16 A
15 – 250 A
14,8 – 26,5 V
250 A
(35%)
150 A
0,8 – 1,2 mm
80 kg
880x410x720 mm
600637
VARMIG 300 Synergy
3~400 V / 50 Hz
16 A
15 – 300 A
14,8 – 29 V
300 A
230 A
0,8 – 1,2 mm
93 kg
880x410x720 mm
600636
VARMIG 400K Synergyy
3~400 V / 50 Hz
20 A
30 – 380 A
15 – 33 V
310 A
240 A
0,8 – 1,2 mm
105 kg
880x410x720 mm
602497
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra za
nar učivanje
Funkcije aparata za zavarivanje VARMIG 350 Synergy
9
10
11
12
13
1
2
8
7
3
6
5
4
1. Dugme za uključivanje
2. Prekidač za grubu regulaciju struje
zavarivanja (samo Varmig 350 Synergy)
3. Prekidač za finu regulaciju struje
zavarivanja
4. Dugme za izbor materijala i zaštitnog gasa
5. Dugme za izbor pomjera žice za
zavarivanje
6. Dugme za mijenjanje načina zavarivanja
7. Potenciometar za podešavanje intervala
zavarivanja
8. Potenciometer za podešavanje vremena
tačkanja
9. Prikazivač napona
10. Prikazivač struje
11. Prikaz uključivanja termozaštite
12. Prikaz za vanjsko podešavanje
13. Potenciometar za podešavanje dodavanja
žice za zavarivanje
Karakteristike:
· Pogon na 4 točka za dodavanje žice za zavarivanje
· Mogućnost zavarivanja sa punjenom žicom (sa odgovarajućim priborom)
· Sinergijski rad
· Mikroprocesorsko upravljanje
· Mogućnost izbora programskog ili ručnog načina rada
· Podešavanje tačkastog i intervalnog zavarivanja
· 2 i 4-taktni način rada
· Meko paljenje
· Digitalni prikaz
· Podešavanje dužine gorenja žice za zavarivanje
· Podešavanje predduvavanja i podduvavanja gasa
www.varstroj.si
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
20
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
VARMIG 400 DG Synergy
VARMIG 400 DW Synergy
VARMIG 450 D44 Synergy
VARMIG 600 D44 Synergy
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
Promjer žice
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra za
naručivanje
250 A
0,8 – 1,2 mm
150 kg
1050x650x1400 mm
600746
600747
400 A
310 A
0,8 – 1,6 mm
192 kg
1050x750x1480 mm
600159
600 A
460 A
0,8 – 1,6 mm
210 kg
1050x750x1480 mm
600749
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Napon
zavarivanja
40%
VARMIG 400 DG Synergy
VARMIG 400 DW Synergy
3~400 V / 50 Hz
25 A
20 – 380 A
15 – 33 V
380 A
320 A
VARMIG 450 D44 Synergy
3~400 V / 50 Hz
35 A
40 – 450 A
16 – 36,5 V
450 A
VARMIG 600 D44 Synergy
3~400 V / 50 Hz
50 A
60 – 600 A
17 – 44 V
/
8
7
Intermitencija
60%
100%
Funkcije aparata za zavarivanje VARMIG Synergy
9
10
6
11
5
4
3
2
1. Dugme za izbor materijala i zaštitnog
gasa
2. Dugme za izbor promjera žice za
zavarivanje
3. Dugme za izbor načina zavarivanja
4. Dugme za podešavanje dodatnih funkcija
5. Dugme za podešavanje protoka zaštitnog
gasa
6. Dugme za uvođenje žice
Prikazivač napona
Prikazivač struje
Prikaz uključivanja termozaštite
Prikaz za vanjsko podešavanje
Potenciometar za podešavanje brzine
dodavanja žice za zavarivanje
1
Karakteristike:
· Pogon na 4 točka za dodavanje žice za zavarivanje
· Mogućnost zavarivanja punjenom žicom
(sa odgovarajaćim priborom)
· Sinergijski rad
· Mikroprocesorsko upravljanje
· Mogućnost izbora programskog ili ručnog načina rada
· Podešavanje tačkastog i intervalnog zavarivanja
· 2 i 4-taktni način rada
· Meko paljenje
· Digitalni prikaz
· ECO MODE način rada - minimalna potrošnja energije
u stanju pripravnosti
· Podešavanje dužine gorenje žice za zavarivanje
· Dugme za podešavanje i kontrolu protoka gasa
21
7.
8.
9.
10.
11.
·
·
·
Kontrola napona (visina luka)
Prenosna naprava za dodavanje
VCP (cjevni paket dužina 1.2, 5, 10, 15 m
ili po narudžbi)
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
VARMIG 400 T44 Synergy
VARMIG 600 T44 Synergy
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
VARMIG 400 T44
Synergy
G
W
VARMIG 600 T44 Synergy
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Napon
zavarivanja
40%
3~400 V / 50 Hz
25 A
40 – 400 A
16 – 34 V
400
320
3~400 V / 50 Hz
50 A
60 – 600 A
17 – 44 V
/
600
1
2
Intermitencija
60%
100%
Promjer žice
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
Šifra za
naručivanje
250
0,8 – 1,2 mm
150 kg
1050x650x1400 mm
602384
602375
460
1,0 – 1,6 mm
210 kg
1050x750x1480 mm
602374
Funkcije aparata za zavarivanje VARMIG T 44 Synergy
3
16
15
13
4
5
12
6
11
10
9
8
7
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Prikazivač napona zavarivanja
Prikazivač struja zavarivanja
Prikaz uključivanja termozaštite
Dugme za izbor funkcija
Dugme za izbor parametara zavarivanja
Dugme za podešavanje parametara
zavarivanja
7. Dugme za odabir materijala i zaštitnog
gasa
8. Dugme za izbor promjera žice za
zavarivanje
9. Dugme za izbor načina zavarivanja
10. Dugme za uvlačenje žice
11. Dugme za podešavanje protoka zaštitnog
gasa
12. Dugme za podešavanje dodatnih
parametara zavarivanja i dodatnih funkcija
13. Dugme za izbor JOB - ova
14. Prikazivač priklica JOB - a
15. Prikazivač shranjevanja JOB - a
· Kablovi za povezivanje do 40m (iznad 15m samo
Karakteristike:
vazdušno hlađeni kompleti)
· Robusna izrada za najteže radne pogone
Opcije:
· Sinergijski način rada
· ARC TIMER – mjerenje efektivnog vremena zavarivanja
· DSP mikroprocesorska tehnologija
· Mogućnost zavarivanja punjenom žicom do promjera 2,4 mm · ARC LIMITER – ograničavanje struje zavarivanja
· Poboljšana funkcija ARC START za lakše paljenje luka
· 30 programskih mjesta za pohranjivanje individualnih programa
za zavarivanje (JOB – ov)
· ECO MODE način rada - minimalna potrošnja energije
u stanju pripravnosti
· Mogućnosti priključka daljinskog upravljača EXT digital
remote
· External UP/DOWN - regulacija snage zavarivanja preko tastera
na plameniku
· Posebna izvedba PPN-T5 za veću mobilnost na terenu
www.varstroj.si
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
22
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
VS i VPS
Izvori zavarivanja VS i VPS omogućavaju tri različita postupka zavarivanja: MIG/MAG klasično, MIG/MAG pulsno (VPS) u zaštiti
gasova i MMA sa elektrodom sa plaštem (opcija VPS). Preporučujemo ih za zavarivanje konstrukcijskih čelika, CrNi čelika,
aluminijuma i aluminijumskih materijala. Područje upotrebe je veoma široko, od automobilske industrije do mašinogradnje i
brodogradnje
Karakteristike:
· Robusna izvedba
· Sinergijski način rada
· Manje varničenje pri zavarivanju
· Nadzor luka
· 4 – koturni sistem davanja žice
· Digitalno elektronska funkcija prigušenja za kvalitetno zavarivanje
· Podesive karakteristike luka
· Nadzor Feedback-a enkodera sa podesivim nadzorom inercije
· Poboljšana funkcija ARC START za lakše paljenje luka zavarivanja
· Mogućnost odabira JOB – ova preko gorionika
· Regulacija struje zavarivanja preko tastera na gorioniku u
sinergijskom i standardnom načinu
· Zavarivanje po MMA i TIG postupku u standardnoj konfiguraciji
VS 3200 digit
VS 4000 digit
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Napon
zavarivanja
3~400 V / 50 Hz
20 A
30 – 320 A
12 – 32 V
Intermitencija
50%
100%
Promjer žice
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
0,8 – 1,2 mm
30 kg
640x250x430 mm
G
VS 3200 digit
601657
320 A
232 A
W
601658
G
VS 4000 digit
Šifra za
naručivanje
601659
3~400 V / 50 Hz
25 A
30 – 400 A
15,5 – 34 V
400 A
270 A
0,8 – 1,4 mm
30 kg
640x250x430 mm
W
601660
Tip gorionika
PAG 400/3-K4
G
PAG 600/2N-F
W
PAG 400/3-K4
G
PAG 600/2N-F
W
Šifra
gorionika
695067
693923
695067
693923
Karakteristike prednje ploče aparata VS
·
·
·
·
·
·
·
Ve liki i dobro čitljiv digitalni zaslon
Vi soka rezolucija za tačno podešavanje parametara
El ektronsko podešavanje karakteristika luka
Dodatne funkcije, nadzor paljenja luka i funkcija punjenja
kratera, sastavni su dio serijske opreme
Preg ledno podešavanj e željenih karakteristika: presjek žice za
zavarivanje, materija, zaštitni gas.
Funkcijski tasteri omogućavaju pristup ostalim parametrima
Po hranjivanje programa
Nadzor luka od 30 do 400 A - posebno pogodan za zahtjevne
poslove zavarivanja
Izgled zavara
40 A, 16 V, 50 cm/min
23
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
180 A, 21 V, 65 cm/min
www.varstroj.si
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
Nove funkcije za bolji kvalitet zavarivanja
’’TURBO START’’ i digitalno jednostavno paljenje za znatno pobošljano paljenje luka zavarivanja
Digitalno elektronsko prigušivanje za upravljanje strujom zavarivanja i naponom zavarivanja
tokom cijelog postupka zavarivanja
VS 4000 - Kraj žice je malen i iste veličine
Luk
Promjena napona
Slika
Kratki stik
Upravljanje
karakteristikama
napona luka
Promjena struje
Obični aparat za zavarivanje - Kraj žice je neravnomjeran
Upravljanje
promjenama
struje u toku stika
Visokoprecizno davanje žice za zadovoljavanje ponovljivosti kvaliteta zavarivanja
Nadzor paljenja luka za ravnomjeran kvalitet zavarivanja
Smjer zavarivanja
Sa nadzorom paljenja
Bez nadzora paljenja
Stvarni broj obrtaja
Odstupanje
davanja žice (%)
Dužina žice
25mm
Dužina žice
40mm
Visokoprecizno
davanje žice +-1%
Zahtjevano
0
10
30
20
40
Temperatura okruženja ( C)
Loše paljenje i
pojava pora
Dubina paljenja je
konstantna
16 različnih karakteristika spada u osnovnu opremu.
Opcionalne karakteristike za aluminijum i ostale materijale
posebno se isporučuju
Zaštitni gas
(način zavarivanja)
CO2
(MAG)
www.varstroj.si
Žica za zavarivanje
Materijal
Promjer
Čelik
0,8 – 1,2
Čelik
(sa punjenom
žicom)
Legirani čelik
(sa punjenom
žicom)
1,2
1,4
0,9
Zaštitni
(način zavarivanja)
CO 2
(MA G)
Žica za zavarivanje
Materijal
Promjer
Čelik
(sa punjenom
žicom)
0,8 – 1,2
2%O2
(MIG)
Legirani čelik
1,2
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
24
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
VPS 3000K digit
VPS 3200 digit
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
Priključni
napon
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Napon
zavarivanja
Intermitencija
40%
100%
Promjer žice
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
G
VPS 3000K digit
Šifra za
naručivanje
601927
3~400 V / 50 Hz
25 A
30 – 270 A
12 – 27,5 V
270 A
170 A
0,8 – 1,6 mm
51 kg
653x300x664 mm
W
601928
G
601826
VPS 3200 digit
3~400 V / 50 Hz
W
30 A
30 – 320 A
12 – 30 V
320 A
(50%)
226 A
0,8 – 1,6 mm
45 kg
640x250x544 mm
601825
Tip gorionika
PAG 400/3-K4
G
PAG 600/2N-F
W
PAG 400/3-K4
G
PAG 600/2N-F
W
Šifra
gorionika
695067
693923
695067
693923
Karakteristike aparata za zavarivanje VPS 3000K digit
·
·
·
·
·
·
·
·
Veliki i dobro čitljiv digitalni zaslon
Visoka rezolucija za precizno podešavanje parametara
Elektronsko podešavanje karakteristika luka
Dodatne funkcije, kao što su kontrola paljenja luka i funkcija
kratera, spadaju u serijsku opremu
Obimna opcijska programska oprema za zavarivanje titanijuma,
mag nezijuma itd.
Transparentno podešavan je željenih karakteristika, kao što su:
presjek žice za zavarivanje, materijal te zaštitni gas.
Funkcij ski tasteri omogućavaju pristup ostalim parametrima: pulsna
struja, osnovna struja, širina pulsa...
Pohranjiva nje do 99 programa zavarivanja
Različne kombinacije između korištenih postupaka
i žica za zavarivanje
Postupak
Wave Puls
MIG pulsno
Karakteristike:
· Optimalni kapaciteti zavarivanja u pulsnom i klasičnom
režimu rada omogućavaju kvalitetno zavarivanje tankih limova
· Potpuni sinergijski rad i mikroprocesorsko upravljanje
· Funkcija Wave-Puls
· Nova prednja ploča za grubo industrijsko okruženje
· Mogućnost odabira JOB – ova preko gorionika
· Mogućnost prebacivanja pulsnom i standardnog načina
zavarivanja preko gorionika
· Regulacija struje zavarivanja preko tastera na gorioniku
u sinergijskom i standardnom načinu rada
· Zavarivanje po MMA i TIG postupku u standardnoj
konfiguraciji
25
Promjer žice za
zavarivanje (mm)
1,2; 1,6
1,0; 1,2; 1,6
0,8; 0,9; 1,0; 1,2
0,9; 1,2
1,0; 1.2
1,2
Materijal
Al/Si
Al/Mg
Lemljenje
Inconel
Titanijum
Magnezijum
Magnezijum (MIG pulsno)
Struja zavarivanja: 145 A,
napon zavarivanja: 20 V,
brzina zavarivanja: 70 cm/min,
promjer žice za zavarivanje: 1,2 mm,
debljina materijala: 6,0 mm
Titanijum (MIG pulsno)
Struja zavarivanja: 100 A,
napon zavarivanja: 19 V,
brzina zavarivanja: 60 cm/min,
promjer žice za zavarivanje: 1,0 mm,
debljina materijala: 3,0 mm
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
VPS 4000 digit
VPS 5000 digit
3x400 V
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
VPS 4000 digit
Priključni
napon
G
W
VPS 5000 digit
Osigurač
tromi
Struja
zavarivanja
Intermitencija
50%
100%
Napon
zavarivanja
Promjer žice
za zavarivanje
Masa
Dimenzije
DxŠxV
3~400 V / 50 Hz
30 A
30 – 400 A
15,5 – 34 V
400 A
283 A
0,8 – 1,6 mm
45 kg
653x300x595 mm
3~400 V / 50 Hz
35 A
30 – 500 A
15,5 – 39 V
500 A
350 A
0,8 – 1,6 mm
55 kg
653x300x595 mm
Šifra za
naručivanje
Tip gorionika
Šifra
gorionika
699453
PAG 400/3-K4 G
695067
699454
PAG 600/2N-F W
693923
600407
PAG 600/2N-F W
693923
Karakteristike:
· Inverterski izvor za zavarivanje
· Mogućnost programskog podešavanja početne, glavne
· Digitalna regulacija
i krajnje struje zavarivanja
· DC pulsno zavarivanje
· Mogućnost izbora JOB-ova preko gorionika
· Mogućnost korišćenja programiranih sinergijskih
· Mogućnost prebacivanja pulsnog i standardnog načina
programa
zavarivanja preko gorionika
· Mogućnost individualne korekcije parametara
· Regulacija struje zavarivanja preko tastera na gorioniku
zavarivanja
u sinergijskom i standardnom načinu
· Mogućnost programiranja i pohranjivanja do 100 korisničkih · Zavarivanje po MMA i TIG postupku u standardnoj
programa za zavarivanje
konfiguraciji
· Mogućnost sinhronizovanog vanjskog upravljanja
· Mogućnost upotrebe analognog ili digitalnog daljinskog regulatora
20
19
4
13
15
8
5
9
21
17 18
Funkcije aparata za zavarivanje VPS 4000 digit
6
10
11
7
12
www.varstroj.si
3
14
2
16
1. Izbor procesa zavarivanja
2. Izbor dodatnog materijala i
zaštitnog gasa
3. Izbor promjera žice za zavarivanje
4. Izbor prikaza struje (A) i brzine
pomjeranja žice za zavarivanje
(m/min)
5. Izbor prikaza napona (V) i
korekcije (±)
6. Dugme za podešavanje izabranog
parametra
7. Izbor režima rada
8. Prebacivanje između displeja i
funkcija procesa zavarivanja
9. Podešavanje karakteristika luka
10. Uključivanje »WAVE PLUS-a«
(opcija)
11. Podešavanje vremena tačkanja
12. F (funkcijsko dugme)
13. Aktiviranje početne struje
14. Prebacivanje između sinergijskog i
individualnog rada
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Uključivanje konstantne dubine vara
Izbor vodom hlađenog gorionika
Kontrola gasa
Uvođenje žice
Pozivanje pohranjenog programa
Pohranjivanje programa zavarivanja
Potvrda podešenih parametara
1
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
26
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
Nove karakteristike
smanjuju buku luka
Novi digitalni Turbo Start
značajno poboljšava početak luka
Ova jedinstvena metoda paljenja omogućava odličan početak
luka nezavisno od već zavarenog materijala. Posebno je
korisna pri automatskoj i robotskoj upotrebi.
Smanjena buka luka pri pulsnom zavarivanju pomaže u
nesmetanom radu.
88
86
90
Običan aparat
za zavarivanje
80
VPS 4000 /
5000
Jačina buke (dB)
Broj početaka luka
bez mane (%)
100
84
82
80
70
0
0
Aluminijum
MIG pulsno
50 A
Aluminijum
MIG pulsno
100 A
Čelik
MAG pulsno
100 A
Čelik
MAG pulsno
150 A
Čelik
MAG pulsno
150 A
Čelik
Aluminijum
MAG pulsno MIG pulsno
250 A
150 A
Aluminijum
MIG pulsno
250 A
Visoko kvalitetno uvlačenje žice
Serijska kontrola brzine pogona
davača žice
Tačnost
davanja žice (%)
Davači žice za ručno i automatsko
zavarivanje
Čelik CM-7401
Aluminijum CMA-7401
Standardni 4 - kotačni davač žice
Aluminijum
Stvarna tačnost
Idealna
vrijednost
0
10
Robotski pogon
CMRE-741
Visoko tačno
davanje +-1%
20
30
40
Temperatura okruženja C
Čelik
Opcijska funkcija Wave - Pulse
Kapljičasti izgleda vara pri TIG zavarivanju
Makro prikaz (debljina materijala 2 mm)
reža 1,5mm
Analogni daljinski upravljač
·
·
·
reža 2,5mm
Daljinsko upravljanje napona zavarivanja
Daljinsko upravljanje struje zavarivanja
Daljinsko uvlačenje žice za zavarivanje u gorionik
Digitalni daljinski upravljač
·
·
·
·
·
·
27
Daljinsko upravljanje napo na zavarivanja
Daljinsko upravljanje struj e zavarivanja
Daljinsko upravljanje brzinom uvlačenja žice
Prika z parametara zavarivanja
Mogućnost paralelnog podešavanja parametara zavarivanja na daljinskom upravljaču i na izvoru
zavarivanja
Mogućnost poziva JOB – ova preko daljinskog regulatora
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
32 različite karakteristike za različite potrebe zavarivanja
Postupak
M aterij al
MAG
pulsno
Čelik
Al/Si
MIG
pulsno
Al/Mg
Legirani
čelik
P rom jer žice
za
zavarivanje
VPS
VPS
4000 5000
0,9
1,2
1,0
1,4
1,2
1,6
1,2
1,2
1,6
1,6
1,0
1,2
1,2
1,6
1,6
0,9
1,0
1,2
1,2
1,6
Postupak
Materija l
Čelik
CO2
P unjena žica
Čelik
P unjena žica
Legirani čel ik
MAG
Čelik
P romjer žice za
zavarivanje
VPS
VPS
4000
5000
0,8
0,9
1,2
1,0
1,4
1,2
1,6
1,0
1,2
1,2
1,4
1,6
0,9
1,2
1,2
1,6
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2
1,4
1,6
Postupak
Materija l
Al/Si
Al/Mg
MIG
Legirani čel ik
P romjer žice za
zavarivanje
VPS
VPS
4000
5000
1,2
1,2
1,6
1,6
1,0
1,2
1,2
1,6
1,6
0,8
0,9
1,0
1,2
1,2
1,6
Zavarivanje čelika i legiranog čelika
MIG/MAG pulsno zavarivanje
C02/MAG/MIG zavarivanje
Omogućava kvalitetno zavarivanje pocinčanih limova, sa
manjim gubitkom materijala. Niži napon luka smanjuje
prskanje. Ekstremno stabilan luk pri vrlo visokim brzinama
zavarivanja.
Smanjen unos energije povećava kvalitet zavarivanja a
smanjuje topljenje.
Struja zavarivanja: 170 A, brzina zavarivanja: 100 cm/min,
promjer žice za zavarivanje: 1,2 mm, debljina materijala: 1.6 mm
Brizganje (g/min)
4
varilni tok: 150A, hitrost varjenja: 60cm/min
3
zmanjšanje škropljenja
2
Navaden varilni
aparat
Običan
aparat
VPS 4000
/ 5000
VPS
4000
/ 5000
1
Struja zavarivanja: 125 A, napon zavarivanja: 18 V, brzina zavarivanja: 150 cm/min,
promjer žice: 1,2 mm, debljina materijala: 1,0 mm
0
20
21
22
23
24
25
Napon (V)
Zavarivanje aluminijuma
MIG pulsno zavarivanje
MIG zavarivanje
Visok kvalitet luka pri manjoj struji zavarivanja. Omogućava
pulsno zavarivanje sa strujom zavarivanja 25 A i žicom
promjera 1,2 mm materijala debljine 0,8 - 1,0 mm.
Mekan luk idealan za aluminijum poboljšava efikasnost pogotovo
pri višim strujama zavarivanja. DC MIG zavarivanje
aluminijumskog lima veće debljine postiže stabilan meki luk
dajući visok kvalitet zavara.
Postupak zavarivanja: MIG pulsno, struja zavarivanja: 25 A, napon zavarivanja: 17 V,
brzina zavarivanja: 70 cm/min, vrsta zavara: prekrivni zavar,
promjer žice za zavarivanje: 1,2 mm, debljina materijala: 0,88 mm
www.varstroj.si
Postupak zavarivanja: DC MIG, struja zavarivanja: 250 A, napon zavarivanja: 27 V,
brzina zavarivanja: 40 cm/min, vrsta zavara: ugaoni zavar,
promjer žice za zavarivanje: 1,2 mm, debljina materijala: 0,88 mm,
zaštitni gas: Ar 20l/min
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
28
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
VPS 3000 AC/MIG
Digitalno pulsni izvor zavarivanja VPS 3000 AC/MIG je pravo rješenje za zavarivanje tankih limova. Omogućava sljedeće
postupke zavarivanja: AC Wave - Pulse MIG, DC Wave - Pulse MIG, AC Pulse MIG, DC Pulse MIG i DC Pulse MAG.
Preporučujemo ih za zavarivanje tanjih limova od čelika, legiranog čelika, aluminijuma i aluminijumskih legura.
Karakteristike:
· Pouzdano premoštavanje velikih razmaka zavarivanih spojeva
· Kvalitetno zavarivanje tanjih i debljih materijala
· Poboljšane karakteristike zavarivanja tanjih limova
· Brže i kvalitetnije zavarivanje aluminijumskih limova
· Čistoća zavarenih spojeva
· Funkcija Digital Turbo za kontrolirano paljenje
· Idealan za povezivanje sa robotom
· Mogućnost odabira JOB – ov preko gorionika
· Mogućnost prebacivanja pulsnog i standarnog načina zavarivanja
preko gorionika
· Regulacija struje zavarivanja preko tastera na gorioniku u
sinergijskom i standarnom načinu
· Zavarivanje po MMA i TIG postupku u standardnoj konfiguraciji
VPS 3000 AC/MIG
VPS 3000 AC/MIG PLUS
Kontrolisano paljenje omogućava zavarivanje
najtanjih limova (0,8mm)
DC Pulse MIG
3x400 V
Izgorjeli zavar
Tehnički podaci,
izvor zavarivanja
VPS 3000 AC/MIG
VPS 3000 AC/MIG PLUS
Priključni
napon
3~400 V / 50 Hz
Osigurač
tromi
20 A
Struja
zavarivanja
30 – 300 A
Napon
zavarivanja
12 – 36 V
Intermitencija
80%
100%
300 A
Visoke struje zavarivanja omogućavaju upotrebu žica za
zavarivanje do premjera 1,6 mm za veći spektar upotrebe.
Postupak
AC Wave-Pulse
MIG
DC Wave-Pulse
MIG
AC Pulse MIG
DC Pulse MIG
DC Pulse MAG
Tip žice za zavarivanje
Al/Mg
Al/Si
Al/Mg
Al/Si
Al/Mg
Al/Si
Legirani čelik
Čelik
Inconel
Titan
Al/Mg
Al/Si
Legirani čelik
Inconel
Titanijum
Čelik
Promjer (mm)
1,0/1,2/1,6
1,2/1,6
1,0/1,2/1,6
1,2/1,6
1,0/1,2/1,6
1,2/1,6
0,8/0,9/1,0/1,2
0,8/0,9/1,0/1,2
1,0/1,2
1,0/1,2
1,0/1,2/1,6
1,2/1,6
0,8/0,9/1,0/1,2
1,0/1,2
1,0/1,2
0,8/0,9/1,0/1,2
Odlično premošćavanje razmaka pojednostavljenom
automatskom upotrebom
Udio EN
0%
AC Pulse MIG
Izgled zavara
283 A
Promjer žice
za zavarivanje
0,8 – 1,6 mm
Tečni izgled zavara
Masa
66 kg
Dimenzije
DxŠxV
Šifra za
naručivanje
Tip gorionika
Šifra
gorionika
705x300x595 mm
601263
602493
PAG 600/2N-F W
693923
Jedinstvena funkcija Wave - Pulse, do 30Hz
Manja količina dima i Mg - oksida doprinosi
čistiju površinu zavara
Makro prikaz
AC
Pulse
10%
20%
29
DC
Pulse
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Aparati za MIG/MAG zavarivanje
Poboljšane perfomanse paljenja luka
Funkcija AC Wave - Pulse
VPS 3000 AC MIG raspolaže sa novom metodom paljenja luka Jedinstvena funkcija Wave - Pulse smanjuje osjetljivost na
pukotine i pore. Posebno je efektivna kod aluminijskih
’’Digitalni Turbo - Start’’. Ova metoda omogućava odlične
legura.
početne perfomanse, posebno pri zavarivanju aluminijuma.
Smanjenje
pora
Smanjenje
nastanka
pukotina
Idealno za
različite debljine
limova
Greška
Zadovoljava
Optimalni
VPS 3000 Konvecionalni
aparat
AC MIG
Poboljšane karakteristike zavarivanja tanjih limova od čelika i legiranih čelika
I-zavar na galvanski pocinčanom čeliku
Legirani čelik različitih debljina
3 mm
0,6 mm
Postupak zavarivananja: AC pulsno,
struja zavarivanja: 65 A,
napon zavarivanja: 16 V,
brzina zavarivanja: 90 cm/min
Postupak zavarivanja: AC pulsno,
struja zavarivanja: 100 A,
napon zavarivanja: 18 V,
brzina zavarivanja 60 cm/min
Idealno za povezivanje sa robotom
·
·
·
·
Jedinstvena ’’Synchro-MIG’’ tehnologija
omogućava najbolje rezultate zavarivanja
Posebni Bus – interfejs pruža
potpuno integrisani proces zavarivanja
Svi parametri zavarivanja se unose preko
PHG – a robota, čime se značajno olakšava
samo programiranje
Integrisano nadziranje podataka o zavarivanju
pruža informacije o mogućim
greškama, dok upravlja zabelježenim
greškama
’’SYNCHRO-MIG’’ zavarivanje
Rezultati pri ’’SYNCHRO-MIG’’ zavarivanju
Izgled zavara
Makro prikaz
Synchro MIG
Struja: 150 A
VRLO
DOBRO
Standardni
MIG
Sinhronizacija njihanja robota sa pulsnom strujom
PREVISOK
ZAVAR
Struja: 170 A
Debljina: 6 mm
www.varstroj.si
Debljina: 2 mm
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
30
MIG/MAG gorionici
Šifra
Naziv gorionika
Hlađenje
Dužina gorionika
PAG 160/3-K3 G
PAG 180/3-K1.5 G
PAG 180/3-K3 G
PAG 180/3-K4 G
PAG 250/3-K1.5 G
PAG 250/3-K3 G
PAG 250/3-K4 G
PAG 350/3-K1.5 G
PAG 350/3-K3 G
PAG 400/3-K4 G
PAG 400/1N W
PAG 600/1N W
PAG 501 W
Vazdušno
692564
692900
696891
695265
692901
696503
695266
622902
695067
672259
672167
600251
Vazdušno
3m
1,5 m
3m
4m
1,5 m
3m
4m
1,5 m
3m
4m
Vodeno
4m
693932
693161
693162
693163
693158
693159
693160
696775
600186
694884
PAG 600/2N-F W
PAG 600/15-1,5 FR W
PAG 600/15-2,5 FR W
PAG 600/15-4 FR W
PAG 600/15-1,5 FU W
PAG 600/15-2,5 FU W
PAG 600/15-4 FU W
RV 13 2m B
RV 13P 2m B (za punjenu žicu)
FBV 14 2M FM
Gorionik PAG 350
Vazdušno
Vazdušno
Vazdušno
Vodeno
4m
Vodeno
4m
1,5 m
2,5 m
4m
1,5 m
2,5 m
4m
2m
2m
2m
Vodeno
Vodeno
Vazdušno
Gorionik PAG 501
Gorionik PAG 600
Struja
zavarivanja
/CO2 60%ED
160 A
Struja
zavarivanja
/ArCO2 60%ED
115 A
Promjer žice za
zavarivanje
(Ø mm)
0,6 – 0,8
160 A
115 A
0,6 – 1,0
250 A
230 A
0,6 – 1,2
350 A
300 A
0,6 – 1,2
350 A
500 A
600 A
550 A
300 A
380 A
450 A
500 A
0,6 – 1,2
1,2 – 1,6
600 A
450 A
1,2 – 1,6
600 A
450 A
1,2 – 1,6
600 A
450 A
1,2 – 1,6
160 A / 10%ED
160 A / 10%ED
0,6 – 0,8
0,6 – 0,8 (0.9)
0,6 – 0,8
Mašinski gorionik PAG 600
1,0 – 1,2
Mašinski gorionik PAG 600 - ravni
Dodatna oprema za MIG / MAG aparate
Dužina cijevnog
paketa
VMG 400 DG
Synergy
VMG 400 DW
Synergy
VMG 450 D44
Synergy
VMG 600 D44
Synergy
VCP 1,2m
Šifra: 601194
Šifra: 601198
Šifra: 601178
Šifra: 601141
VPS 4000 digit G
VS 4000 digit G
VPS 4000 digit W
VS 4000 digit W
VPS 5000 digit
VCP 5m
Šifra: 601195
Šifra: 601199
Šifra: 601179
Šifra: 601142
Šifra: 600182
Šifra: 696678
Šifra: 600450
Šifra: 600183
Šifra: 696679
VCP 10m
Šifra: 601196
Šifra: 601200
Šifra: 601180
Šifra: 600451
Šifra: 601143
Šifra: 600184
Šifra: 696680
VCP 15m
Šifra: 601197
Šifra: 601201
Šifra: 600452
Šifra: 601181
Šifra: 601144
Šifra: 600185
Šifra: 696681
VMG 400 DG
Synergy
Šifra: 600453
VMG 400 DW
Synergy
VMG 450 D44
Synergy
VMG 600 D44
Synergy
VPS 4000 G
VS 4000 G digit
VPS 4000 W
VS 4000 W digit
Balanser
VPS 5000 W digit
600343
600343
600343
600343
600343
600343
600343
Adapter za balanser
-
-
-
-
-
-
--
Platforma
-
-
-
-
699559
699559
699559
Kolica za PPN
600013
600013
600013
600013
600013
600013
600013
Šifra agregata za
hlađenje
Naziv agregata za
hlađenje
VPS 4000 digit
VS 4000 digit
VS 3200 digit
VPS 5000 digit
3500 DC Synergy
3500 AC/DC digit
2005 AC/DC
2005 DC
600392
HA-5
699568
HA-4
696320
HA-3
*
*
VCP 2m
*
*
Agregat za hlađenje HA-IV
31
Vartig
*
Kolica PPN
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
Kolica TM
www.varstroj.si
Pribor - potrošni rezervni dijelovi
Skupina gorionika MIG / MAG
693835 PAG 160-3k3G
695264 PAG 180-3k1,5G
692900 PAG 180-3k3G
696891 PAG 180-3k4G
3m
1,5 m
3m
4m
Potrošni i rezervni dijelovi
Pozicija
Naziv pozicije
1
Mlaznica gasna
2
PAG 160 G
PAG 180 G
Šifra za narudžb u
Šifra za narud žbu
Konična (C18x53)
677695
677695
Z a točkanje (C18x60)
677692
677692
0,6
677693
677693
0,8
677696
677696
1,0
680635
680635
677589
677589
677588
677588
677590
677590
692440
692440
Oznaka p ozicije
Mlaznica kontaktna
3
Nastavak mlaznice
kontaktne
4
Ležaj
5
Izolant C20x15 teflon
6
Tijelo pištolja
12,4 / 10X15
45º
Skupina gorionika MIG / MAG
695265 PAG 250-3k1,5G
692901 PAG 250-3k3G
696503 PAG 250-3k4G
695266 PAG 350-3k1,5G
692902 PAG 350-3k3G
695067 PAG 400-3k4G
1,5 m
3m
4m
1,5 m
3m
4m
Potrošni i rezervni dijelovi
Pozicija
Naziv pozicije
1
Mlaznica gasna
2
PAG 250 G
PAG 350 G
PAG 400 G
Šifra za narudžb u
Šif ra za narud žbu
Šif ra za narud žbu
Šiljasta (C22x65)
677264
677264
677264
Z a tačkanje ( C22x60)
672160
672160
672160
0,6
023797
23797
23797
0,8
024157
24157
24157
1,0
024158
24158
24158
1,2
024190
24190
24190
C10
021107
21107
21107
680912
680912
680912
45º
692581
692581
692581
622993
622993
622993
Mlaznica kontaktna
3
Nastavak mlaznice
kontaktne
4
Izolant C20x15 teflon
5
Tijelo pištolja
6
Stezaljka matice
www.varstroj.si
O znaka p ozicije
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
32
Pribor - potrošni rezervni dijelovi
Skupina gorionika MIG / MAG
600251 PAG 501 W
693923 PAG 600/2N-F W
4m
4m
Potrošni i rezervni dijelovi
Pozicija
Naziv pozicije
1
Oznaka p ozicije
Mlaznica gasna
PAG 501 W
PAG 600/2N-F W
Šifra za narudžb u
Šifra za narud žbu
Šiljasta (C16x76)
696874
Šiljasta (C14x76)
600356
Šiljasta (C25x79)
677427
Z a tačkanje (C20x76)
696873
Z a tačkanje (C25x79)
2
Mlaznica kontaktna
677430
0,6
600362
0,8
696871
679284
1,0
696872
677438
1,6
600363
679452
677426
3
Izolant
696870
3
Izolant keramički
600355
4
Tijelo pištolja
600352
693927
Skupina gorionika MIG / MAG
696775 RV 13 B
600186 RV 13P B
694884 FBV 14
2m
2m
2m
Potrošni i rezervni dijelovi
P ozic ija
3
-3
N a ziv poz ic ije
O zna k a p ozic ije
RV 1 3 B
R V 13 P B
FB V 1 4
Š if ra za na r udžbu
Š ifra z a na r udžb u
Š if ra za na r udžbu
Ši l ja sta
6 7 76 9 5
6 7 7 69 5
6 7 76 9 5
Za ta čk an j e
6 7 76 9 2
6 7 7 69 2
6 7 76 9 2
0 ,6
6 7 76 9 6
6 7 7 69 6
6 7 76 9 6
0 ,8
6 7 76 9 3
6 7 7 69 3
6 7 76 9 3
M la zn i ca g as na
M l az ni c a k on ta ktn a
0 ,9
33
6 0 0 19 9
-2
N a sta va k m la zn i ce
6 9 50 5 8
6 9 5 05 8
6 9 50 5 8
2
L e ža j
6 9 50 5 7
6 9 5 05 7
6 9 50 5 7
1
Ti je lo p iš tol ja
6 9 92 4 3
6 9 9 24 3
6 9 92 4 3
-2
O pr ug a
6 9 50 5 9
6 9 5 05 9
6 9 50 5 9
3
Ka p a za šti tna
6 0 0 20 0
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
www.varstroj.si
Stolovi za zavarivanje
Stolovi za zavarivanje različitih izvedbi
Osnovna izvedba
Širina
M10
1000 mm
M15
1500 mm
Sa zaštitnim zidom
M20
2000 mm
M10 ZS
1000 mm
Dubina
850 mm
M20 ZS
2000 mm
1700 mm
Visina radna
Šifra
M15 ZS
1500 mm
M10 ZSO
1000 mm
M15 ZSO M20 ZSO
1500 mm 2000 mm
850 mm
Visina
Priključak odsisne
cijevi
Sto za brušenje sa zaštitnim zidom i
odsisavanjem
Sa zaštitnim zidom i odsisavanjem
Sa zaštitnim zidom i odsisavanjem
Sa zaštitnim zidom
Osnovna izvedba
2030 mm
850 mm
Ø 160
643381
643382
Sa strane lijevo ili desno
Ø 224
Ø 160
643383
643384
643385
Sto za brušenje sa zaštitnim zidom
i odsisavanjem
M10 BZSO M15 BZSO M20 BZSO
Širina
1000 mm
1500 mm
Dubina
Sa strane lijevo ili desno i odozgo
Ø 160
643387
643388
643389
Školska izvedba
sa zaštitnim zidom
M10 ŠZS
1000 mm
850 mm
Visina
1875 mm
Visina radna
1470 mm
850 m
Priključak odsisne
cijevi
Šifra
2000 mm
Ø 224
643386
Ø 160
643418
Sa strane lijevo ili desno
Ø 224
643419
643420
Ø 160
643414
Školska izvedba
www.varstroj.si
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
34
Odsisne naprave pri zavarivanju
Mobilna odsisna naprava pri zavarivanju
Tip
Glavni filter
Učinak filtriranja
Kapacitet ventilatora
Učinak odsisavanja
Priključni napon
Nivo buke
Masa
Način čiščenja
Kompr. vazduh (rad/max. pritisak)
Nadzor zamašćenosti filtra
ECO-AIR M-1/ES
Izvedba sa jednom odsisnom cijevi
1 x patron BIA-C
>99,9% (DIN 24184)
3
1400 m /h
1x1200 m 3/h
230 V / 50 Hz
Do 70 dB (A)
cca. 169 kg
Automatski sa vazduhom
5 bar / 6 bar
Vizuelni
Stabilne filterske naprave za centralni sistem odsisavanja pri zavarivanju
ECO –
ECO –
ECO –
ECO –
35
Nazi v
AIR 60/4 MDB - 4
AIR 90/5,5 MDB - 6
AIR 120/7,5 MDB - 8
AIR 180/11 MDB - 12
Šifra
641580
641581
641582
641583
Snaga motora (kW)
4
5,5
7,5
11
2
Površina filtera (m )
60
90
120
180
2
Kapacitet filtriranja (m )
4000
5000
6200
9000
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
Pritisak (P a)
2500
2500
2500
2500
www.varstroj.si
Zabelješke
www.varstroj.si
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
36
Tel.: +387 (0) 53 203410, Fax.: +387 (0) 53 203411 E-mail: [email protected] Web: www.bcdelektro.ba
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
33
File Size
19 254 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content