close

Enter

Log in using OpenID

1. PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI

embedDownload
1. PRIHODI/PRIMICI I RASHODI/IZDACI PRORAČUNA OPĆINE OMIŠALJ
*do 31.03.2014.
PRORAČUN
Plan 2014.
Ostvarenje 31.03.2014.
Prihodi/primici
32.263.063
7.490.883,32 kn
Rashodi/izdaci
32.263.063
6.601.743,30 kn
Višak/manjak
0
889.140,02 kn
*U prihodima je iskazan i višak prihoda od 1.596.031,63 kn ostvaren u 2013.g., koji se prenosi u 2014. godinu.
2. STANJE KAPITALNIH PROJEKATA
* Dječji vrtić u Omišlju
- Izgradnja u tijeku
- Izvedena čelična konstrukcija stupova i greda centralne dvorane vrtića, te hidroizolacija krova
- izvode se instalaterski radovi (strojarske instalacije, elektroinstalacije, hidroizolacija)
- odabran izvođač za alu-bravariju
- prema dogovoru s glavnom projektanticom, a radi pojeftinjenja izvedbe i jednostavnosti održavanja, usvojen je stav da se
ventilirana fasada od kompakt ploča zamjeni fasadnim ettics sustavom (demit fasadom)
- održavanje tjednih koordinacijskih sastanaka na gradilištu
* Primorska ulica u Njivicama
- Radovi okončani
* Projekt Jadran
- Radovi na obalnom kolektoru napreduju prema planiranoj dinamici
- Radovi na crpnoj stanici Pesja okončani, izvode se radovi na crpnoj stanici kod vile Lovorke
- Rješavanje Imovinsko-pravni h poslova vezanih za izgradnju prečistača u Omišlju (lokacija DINA) u tijeku
* Katastarska izmjera
- u tijeku izlaganje katastarske izmjere i obnova zemljišne knjige
3. OSNOVNE RADNE I PROTOKOLARNE OBVEZE NAČELNICE
datum
03.03.2014.
04.03.2014.
mjesto
Omišalj
Rijeka
sudionici
Dječji vrtić FKF - Omišalj
Predstavnici PGŽ, članovi Partnerskom
vijeća PGŽ
Sjednica Općinskog vijeća
tema
Primanje maškarica iz Dječjeg vrtića
Razvojna strategija Primorsko-goranske županije
06.03.2014.
Omišalj
07.03.2014.
Omišalj
Rad i suradnja Zračne luke Rijeka i suradnja s Općinom Omišalj
Omišalj
Predstavnici PGŽ, Ministarstva finansija
Republike Srbije i Slobodne zone Pirot
Klub 60+
07.03.2014.
09.03.2014.
Omišalj
Skupština Lovačkog društva „Šljuka“
Izborna skupština
10.03.2014.
Omišalj
Yamazaki Tokitoshi
Suradnja Općine Omišalj s Japanom na području kulture
10.03.2014.
Omišalj
HRT
Snimanje priloga o Omišlju za emisiju Labirint
11.03.2014.
Omišalj
Otvorenje novih kapaciteta na Janafu
12.03.2014.
Omišalj
12.02.2014.
Njivice
Ministar gospodarstva, Župan PGŽ,
Uprava Janaf-a, predstavnici PGŽ,
grado/načelnici sa otoka Krka i dr.
Predstavnici Općine Omišalj i Lavčević
d.o.o.
ŽLU Krk, Projektant Rakovac
13.03.2014.
Krk
13.03.2014.
Humanitarna izložba u galeriji Lapidarij
Projekt izgradnje vrtića u Omišlju - Koordinacija
Krk
Ravnatelj ŽLU Krk, direktor Ponikve
voda d.o.o.
Skupština Ponikve voda d.o.o.
Projekt izgradnje 2. faze lukobrana i uređenje Ribarske obale u
Njivicama
Projekt izgradnje 2. faze lukobrana i uređenje Ribarske obale u
Njivicama
Tematska skupština – Analiza cijene vode
13.03.2014.
Krk
Predstavnici Biskupije Krk
Projekt postavljanja spomen obilježja Papi Ivanu Pavlu II.
14.03.2014.
Omišalj
Plan 21 d.o.o.
Izmjene i dopune UPU 2 Njivice
17.03.2014.
Omišalj
Privredne Banka Zagreb
18.03.2014.
Krk
Turističko vijeće TZ otoka Krka
Obnova krovišta na zgradi PBZ u Omišlju, obnova fasade –
sufinanciranje u 2015.
Sjednica Turističkog vijeća
19.03.2014.
Omišalj
Projekt izgradnje vrtića u Omišlju - Koordinacija
19.03.2014.
Omišalj
Predstavnici Općine Omišalj i Lavčević
d.o.o.
Predstavnici Udruga
20.03.2014.
Omišalj
MAKOL d.o.o.
Medijska komunikacija manifestacija u Omišlju i Njivicama
21.03.2014.
Omišalj
Skupštinari Pesja nautika d.o.o.
21.03.2014.
Omišalj
21.03.2014.
Čavle
Projektant Nenad Kocijan i g. Glasnović
(vlasnik zemljišta u Njivicama)
Ministar financija, glavni državni rizničar
Sjednica Skupštine – sistematizacija, održavanje zelenih površina,
Financijski plan za 2014.
Izmjene i dopune UPU 2 Njivice
25.03.2014.
Omišalj
Hoteli Omišalj
25.03.2014.
Rijeka
UO za pomorstvo PGŽ
26.03.2014.
Omišalj
Skupština Pesja nautika d.o.o.
27.03.2014.
Rijeka
ŽLU Krk, Projektant
27.03.2014.
Omišalj
Predstavnici Udruga
27.03.2014.
Malinska
Skupština Udruge
28.03.2014.
Krk
Udruga umirovljenika MalinskaDubašnica
Skupština Radio OK
29.03.2014.
Zagreb
Posjet Predsjedniku RH
30.03.2014.
Omišalj
Predsjednik RH,UABA otoka Krka
načelnici Općina Malinska-Dubašnica i
Punat
Geodetski zavod Rijeka
Volonterske akcije na području Omišlaj i Njivica
Gospodarsko stanje u Općini Omišalj, proslava Dana Općine Omišalj
Projekt Jadran – vraćanje plažnog prostora u prvobitno stanje,
opremanje plaža
Luke u Omišlju i Njivicama, kandidiranje projekata sanacije plaža za
sufinanciranje od strane PGŽ
Privremeni nerevidirani financijski izvještaj za 2013.
Projekt izgradnje 2. faze lukobrana i uređenje Ribarske obale u
Njivicama
Volonterske akcije na području Omišlaj i Njivica
Sjednica Skupštine
Katastarska izmjera, Izrada baze prostornih i neprostornih podataka
4. KOORDINACIJA GRADONAČELNIKA/NAČELNIKA OTOKA KRKA
U ožujku nije održana sjednica Koordinacije
5. PONIKVE VODA D.O.O. KRK, PONIKVE EKO OTOK KRK D.O.O., PONIKVE USLUGE D.O.O.
datum
13.03.2014.
mjesto
Krk
sudionici
Skupština
najvažnije točke
Prezentacija vodne i kanalizacijske infrastrukture i cijena vode radi inicijative Općine
Omišalj za smanjenje cijene fiksne naknade za kućanstva i varijabilne cijene vode za
privredu
6. TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA
datum
05.02.2014.
mjesto
Krk
sudionici
Turističko vijeće
najvažnije točke
1. Troškovnik za projekt „Plava vreća“ - zbog nedostatka financijskih sredstava u
2014. godini, provedba projekta odgađa se za iduću godinu
2. Izvješće o izvršenom popisu imovine za 2013.
3. Završni račun TZ otoka Krka za 2013.
4. Prihvaćanje ponude mobilne aplikacije za pametne telefone
7. TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE OMIŠALJ
datum
mjesto
sudionici
U ožujku nije održana sjednica Turističkog vijeća TZO Omišalj
najvažnije točke
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
193 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content