ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ Με

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ
Με συγκράτηση και εκκίνηση µε επιλογή
∆υνατότητα διπλής ρύθµισης ταχύτητας κλεισίµατος.
Μέγιστο βάρος πόρτας 40-60kg
Μέγιστο φάρδος πόρτας 1000mm
ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΗΧ. ΕΠΑΝ. ΟΡΟΦΗΣ ΜΕ ΜΠΡΑΤΣΟ ΣΕ ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ & ΦΕΓΓΙΤΗ
Σετ προσαρµογής του παραπάνω µηχανισµού επαναφοράς µε µπράτσο σε γυάλινη πόρτα µε φεγγίτη.
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΑΣ.