close

Enter

Log in using OpenID

4_GRADJEVINSKA PODRUCJA c41

embedDownload
OBUHVAT PPUG IVANEC
GRANICA GRADA
GRANICA NASELJA
Horvatsko 1
Sp
I
R1
R
POVREMENOG STANOVANJA
GOSPODARSKE NAMJENE
SPORTSKO-REKREACIJSKE NAMJENE
REKREACIJSKA NAMJENA
E1
(E1 - kvarcni pijesak)
Horvatsko 2
Horvatsko
Bedenec 17
Bedenec 16
Promet
KORIDOR PLANIRANE BRZE CESTE
Horvatsko 3
Horvatsko 4
4.4
4.1
CERJE
HORVATSKO
LUKAVEC
NASELJE
BEDENEC
E1
JEROVEC
VRHOVEC
GZ Jerovec 2
RADOVAN
VUGLOVEC
SALINOVEC
Bedenec 12
IVANEC
Jerovec 4
Jerovec 2
Bedenec
Bedenec 2
PECE
PUNIKVE
PRIGOREC
SELJANEC
R1
Bedenec 11
4.5
Jerovec 1
Jerovec
Bedenec 4
Bedenec 13
Bedenec 6
4.3
4.2
Jerovec 3
Jerovec 5
Jerovec 6
Bedenec 5
Bedenec 7
Bedenec 10
Jerovec 7
Bedenec 14
Bedenec 3
Jerovec 8
Jerovec 9
Bedenec 9
Bedenec 1
Bedenec 15
R1
I
Ivanec
GZ Jerovec 1
I
Bedenec 8
GRAD IVANEC
Naziv prostornog plana:
Naziv kartografskog prikaza:
Broj kartografskog prikaza:
R
RZ Bajeri I
4.1
Mjerilo kartografskog prikaza:
I
R
Javna rasprava (datum objave):
27.01.2012.
27.02.2012.
I
od 06.02.2012. do 20.02.2012.
od 06.03.2012. do 13.03.2012.
javne rasprave:
KLASA: 350-02/12-01/16
URBROJ: 2186/1-02/1-12-2
datum: 05. lipanj 2012
Pravna osoba/tijelo koje je izradilo plan:
URBANISTICA d.o.o.
Vuglovec
I
Odgovorna osoba:
Koordinator plana:
DPU C-3
R1
Ana Putar, dipl.ing.arh.
RZ Bajeri II
R1
Istovjetnost ovog prostornog plana
s izvornikom ovjerava:
50
0
100
200
500
(ime, prezime i potpis)
Nevenka Dolenec, prof.soc.
1:5000
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
3 375 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content