close

Enter

Log in using OpenID

8-prijava za tecaj

embedDownload
UDRUGA ZA PROMICANJE ZAŠTITE
I
NACIONALNA UDRUGA ZA ZAŠTITU OD POŽARA
organiziraju:
PRIPREMNI TEČAJ ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA
VRIJEME ODRŽAVANJA: 10. i 11. 05. 2012. u 8:00 sati
MJESTO ODRŽAVANJA: Zagreb, Berislavićeva 6
Poštovani!
Na temelju odredaba članka 20. stavka 8. i 9., Zakona o zaštiti od požara ( „Narodne novine“ broj
92/10) obveza Vam je polaganje stručnog ispita pri Ministarstvu unutarnjih poslova, jer bez položenog
stručnog ispita ne možete obavljati poslove zaštite od požara u svojim trgovačkim društvima. Stručni ispit
polaže po programu i postupku utvrđenim Pravilnikom o stručnim ispitima u području zaštite od požara
(„Narodne novine“ broj 40/94.), a polaže se pred ispitnom komisijom u Ministarstvu unutarnjih poslova.
Kako bi Vam olakšali polaganje ispita, naša Udruga zajedno s Nacionalnom udrugom zaštite od
požara organizira pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita u području zaštite od požara. Svaki
sudionik tečaja dobiva smjernice za polaganje stručnog ispita, ali i praktične informacije vezano za
prijavu ispita, izradu pisanog i usmenog dijela ispita. Obzirom da se radi o vrlo opsežnom gradivu
nastavnim planom predviđeno je 10 sati nastave (1X6 i 1X4).
Predavači na tečaju su najiskusniji stručnjaci s područja zaštite od požara.
Prijava za pripremni tečaj, šalje se na priloženoj prijavnici, zaključno do 5 dana
prije održavanja tečaja, telefaksom na broj 01/4920-850
PRIJAVNICA ZA PRIPREMNI TEČAJ ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA
NAZIV TVRTKE:__________________________________________________________________________
ULICA/KBR:______________________________________________________________________________
POŠTANSKI BROJ I MJESTO____________________________________e-mail:______________________
OIB _____________________________ tel.__________________________fax:_____________________
Za pripremni tečaj za polaganje stručnog ispita za obavljanje poslova zaštite od požara prijavljujemo:
1. _________________________________________________________________________________________________________________________________
(ime, prezime, zvanje i zanimanje)
2. _________________________________________________________________________________________________________________________________
(ime, prezime, zvanje i zanimanje)
3. _________________________________________________________________________________________________________________________________
(ime, prezime, zvanje i zanimanje)
Djelatnost tvrtke je:__________________________________________________________________________________________________________
(navesti sve djelatnosti)
Naknadu troškova pripremnog tečaja uključujući kompletnu dokumentaciju u iznosu od 1.200,00 kn +
PDV, po sudioniku, uplatit ćemo na žiro račun Udruge broj 2360000-1101428669, nakon primitka
predračuna - računa
Usmene informacije mogu se dobiti radnim danom od 8 do 14 sati na telefon 01/4872-505,
091/4872-505 ili u prostorijama UPZ-a u zgradi Hrvatskog inženjerskog saveza, Zagreb,
Berislavićeva 6, kod Gordana Horvata, dipl. ing.
PROGRAM PRIPREMNOG TEČAJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA
ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA
ČETVRTAK 10.05. 2012.
800 - 1000 Teorija procesa gorenja i gašenja
Predavač : Slobodan Kocijan dipl. inž. kem.
1000 - 1010 ODMOR
1010 - 1210 Požarno preventivne mjere
Predavač : Milan Carević, dipl. ing. arh.
1210 - 1400 Normativno reguliranje zaštite od požara
Predavač : Branko Šimara, dipl. inž. el.
PETAK, 11.05. 2012.
800 - 1000 Sustavi za dojavu i gašenje požara
Predavač : Zlatimir Kaštelanac, dipl. inž. str.
1000 - 1010 ODMOR
1010 - 1210 Kazneno pravne i prekršajne sankcije
Predavač : Mato Mrvelj, prof.
Organizator tečaja : Gordan Horvat, dipl.ing., poslovni tajnik UPZ-a.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
114 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content