close

Enter

Log in using OpenID

2012./2013.

embedDownload
 Popis naslova završnih radova po mentorima ožujak 2012./2013. U dokumentu se nalazi popis nastavnika koji mogu obnašati dužnost mentora pri izradi završnog rada i ponuđeni (radni) naslovi završnih radova za studente smjera aeronautike. SMJER AERONAUTIKA Upute za prijavu teme završnog rada Obaveze studenta/pristupnika: 1. studenti koji u ak. godini 2012./2013. imaju upisan završni rad (prvi put upisan ili ponovno upisan) odabiru jednu od ponuđenih tema u ovom dokumentu, 2. student može predložiti mentoru i svoju temu, 3. za mentora može biti odabran samo jedan od nastavnika navedenih u ovom dokumentu, 4. student se s odabranom temom ili temom po svom prijedlogu javlja nastavniku (potencijalnom mentoru), 5. student zajedno s mentorom dogovara teze za odabranu temu rada i popunjava obrazac Zamolba za pristupanje izradi završnog rada (http://www.fpz.hr/index.asp?izbID=32 ), 6. teme će biti raspoložive do 12. travnja 2013., nakon tog datuma studenti više neće moći prijavljivati teme i teze završnih radova u akademskoj godini 2012./2013. 7. popunjeni obrazac i potpisan od pristupnika i mentora, pristupnik predaje u studentsku službu Fakulteta najkasnije 15. travnja 2013. 8. student je dužan kontinuirano izvještavati o napretku izrade završnog rada i to minimalno 2 puta prije predavanja konačne verzije (ne uključujući dogovor oko naslova i teza završnog rada) 9. student je dužan kod izrade završnog rada koristiti upute za izradu završnog rada dostupne na (http://www.fpz.hr/index.asp?izbID=32 ) Obveze nastavnika-­‐mentora: 1. nastavnik može prihvatiti maksimalno 10 studenata koje će voditi kroz proces izrade završnog rada, 2. nastavnik-­‐mentor obrazac Prijave šalje na adresu završ[email protected], 3. nastavnik treba u procesu izradbe zahtijevati od studenta kontinuirano izvještavanje o napretku izrade završnog rada, 4. nastavnik-­‐mentor je dužan evidentirati faze u procesu izrade završnog rada na obrascu dostupnom na http://www.fpz.hr/index.asp?izbID=32, koji student uvijek donosi sa sobom, a nastavnik mu potpisuje određeni korak u napretku. Ostala pravila su definirana u Pravilniku o završnim i diplomskim ispitima koji je dostupan na stranici Fakulteta http://www.fpz.unizg.hr/Ustrojstvo.asp?izbID=9 . 1 Sveučilište u Zagrebu Fakultet prometnih znanosti Vukelićeva 4, 10 000 Zagreb Aeronautika Ime i prezime nastavnika: Prof. dr. sc. Tino Bucak e-­‐mail: [email protected] Naslovi završnih radova: 1. Analiza rada zrakoplovnog giromagnetskog kompasa Predmet: Zrakoplovni instrumenti 2. Izrada funkcionalnog instrumentacijskog panela Predmet: Zrakoplovni instrumenti, Uređaji i sustavi u KZP 3. Komparativna analiza elektromreže helikoptera Mi-­‐8 i Mi-­‐171 4. Komparativna analiza instrumentacije i avionike helikoptera Mi-­‐8 i Mi-­‐171 5. Analiza elektromreže zrakoplova DASH-­‐8 5. Analiza tehnologija 3D inercijskih platformi 6. 7. Analiza elektromreže zrakoplova CL-­‐415 Predmet: Zrakoplovni elektrosustavi Predmet: Zrakoplovni instrumenti Predmet: Zrakoplovni elektrosustavi Predmet: Zrakoplovni instrumenti, Uređaji i sustavi u KZP Predmet: 8. Analiza instrumentacije i avionike zrakoplova CL-­‐415 9. Organizacija sustava govornih i podatkovnih komunikacija u Hrvatskoj kontroli zračnog prometa Predmet: Zrakoplovni elektrosustavi Zrakoplovni instrumenti Predmet: Uređaji i sustavi u KZP Ime i prezime nastavnika: Doc. dr. sc. Anita Domitrović e-­‐mail: [email protected] Naslovi završnih radova: 1. Usporedba pogonskog sustava zrakoplova cessna 172 i Katana DV20 Predmet: Zrakoplovni pogonski sustavi I 2. Određivanje potrošnje goriva motora na Predmet: zrakoplovu DV20
Zrakoplovni pogonski sustavi I 3. Usporedba sustava za hlađenje motora Rotax i Laycoming Predmet: 4. Usporedba avionskog i helikopterskog motora P&W PT6 Predmet: 5. Analiza uvjeta zaleđivanja mlaznih motora i mogućih posljedica Predmet: 6. Analiza programa održavanja zrakoplova C172 Predmet: 7. Analiza programa održavanja zrakoplova DV20 Predmet: Zrakoplovni pogonski sustavi I Zrakoplovni pogonski sustavi II Zrakoplovni pogonski sustavi II Eksploatacija i održavanje zrakoplova Eksploatacija i održavanje zrakoplova 2 Ime i prezime nastavnika: Ivana Francetić, prof. e-­‐mail: [email protected] Naslovi završnih radova: 1. Usporedba radio-­‐telefonske komunikacije korištene u zračnom prostoru SAD-­‐a s propisanim postupcima za obavljanje govorne komunikacije u RH 2. Analiza nestandardne radio-­‐telefonske komunikacije kao uzroka zrakoplovnih nesreća Predmet: RTK Predmet: RTK 3. Jezični zahtjevi prema ICAO propisanom razinom znanja engleskoga jezika Predmet: Engleski zrakoplovni jezik IV Ime i prezime nastavnika: Mr. sc. Davor Franjković e-­‐mail: [email protected] Naslovi završnih radova: 1. Korelacija podataka iz aerodinamičkog tunela s podacima o letu aviona Predmet: Teorija leta I 2. Utjecaj kontaminacije površine zrakoplova na njegove aerodinamičke karakteristike Predmet: Teorija leta I 3. Upravljačke površine i sustavi upravljanja zrakoplovom Predmet: Teorija leta I 4. Analiza manevarskih mogućosti aviona primjenom metode ukupne energije Predmet: Teorija leta II 5. Analiza jednadžbe gibanja aviona za različite režime leta Predmet: Teorija leta II 6. Analiza potrebne sile upravljanja avionom Predmet: Teorija leta II 7. Praćenje performansi tijekom radnog vijeka aviona 9. Analiza metoda za snižavanje razine buke aviona Predmet: Planiranje letenja i performanse I Predmet: 10. Uzlijetanje i slijetanje aviona na kontaminiranim ili mokrim pistama Predmet: Planiranje letenja i performanse I, Zrakoplovna prijevozna sredstva Planiranje letenja i performanse I, Zrakoplovna prijevozna sredstva Doc. dr. sc. Biljana Juričić e-­‐mail: [email protected] 1. Fleksibilna uporaba zračnog prostora-­‐europski regulatorni okvir i primjena u hrvatskom zračnom prostoru 2. Primjena aplikacije SAAM za analizu, izmjenu i izradu zračnog prostora Predmet: Upravljanje protokom zračnog prometa Predmet: Upravljanje protokom zračnog prometa 3. Primjena aplikacije SAAM za statističku analizu prometa unutar TMA Zagreb Predmet Upravljanje protokom zračnog prometa Ime i prezime nastavnika: Naslovi završnih radova: 3 4. Mrežno upravljanje kao čimbenik upravljanja protokom zračnog prometa Predmet: 5. Utjecaj Point Merge tehnologije prilaza na protok zračnog prometa Predmet: 6. Utjecaj zrakoplovnog informiranja na pripremu leta zrakoplova Predmet: Izidor Alfirević, dipl. ing. e-­‐mail: [email protected] Naslovi završnih radova: 1. Usporedba konstrukcijskih značajki zrakoplova Cessna 172 i Diamond DV 20 Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II, Zrakoplovna prijevozna sredstva 2. Analiza konstrukcijskih značajki zrakoplova Predmet: Diamond DA 40 Konstrukcije i sustavi zrakoplova II, Zrakoplovna prijevozna sredstva 3. Analiza konstrukcijskih značajki zrakoplova Diamond DA 42 4. Analiza sustava za nadtlačenje i kondicioniranje zrakoplova Airbus A 380 5. Analiza gorivnog sustava zrakoplova Boeing 787 6. Analiza sustava za odleđivanje i sprečavanje nastanka leda zrakoplova Airbus A 340 Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II, Zrakoplovna prijevozna sredstva Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II, Zrakoplovna prijevozna sredstva Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II, Zrakoplovna prijevozna sredstva Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II, Zrakoplovna prijevozna sredstva Prof. dr. sc. Željko Marušić e-­‐mail: [email protected] Naslovi završnih radova: 1. Analiza koncepcije hidrauličkog sustava na primjeru zrakoplova Airbus A320 Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II 2. Analiza koncepcije trupa na primjeru Predmet: zrakoplova Airbus A320 Konstrukcije i sustavi zrakoplova II 3. Analiza koncepcije stajnog trapa na primjeru zrakoplova Airbus A320 4. Definiranje kritičnih elemenata konstrukcije putničkih zrakoplova 5 Kriteriji izbora materijala zrakoplovnih konstrukcija 6. Usporedba koncepcije zrakoplova Boeing 787 Dreamliner i Airbus A380 Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II Predmet: Konstrukcije i sustavi zrakoplova II Ime i prezime nastavnika: Doc. dr. sc. Doris Novak e-­‐mail: [email protected] Naslovi završnih radova: 1. Analiza performansi navigacijskoga sustava Predmet: zrakoplova pri kretanju na manevarskim površinama aerodroma Ime i prezime nastavnika: Ime i prezime nastavnika: 1.
Upravljanje protokom zračnog prometa Teorija kontrole zračnog prometa II Kontrola zračnog prometa Sustav zrakoplovnog informiranja Zrakoplovna navigacija (KL) 4 2. Algoritmi za proračun karakterističnih točaka na ruti leta Predmet: Zrakoplovna navigacija I 3. Navigacijska priprema IFR leta na ruti Predmet: Zrakoplovna navigacija I 4. Proračun elemenata instrumentalne navigacijske procedure 5. Mjerenje točnosti pozicioniranja GSP sustava Predmet: Zrakoplovna navigacija II Predmet: Zrakoplovna navigacija II 6. Proračun elemenata plana leta za SEP zrakoplov 7. Proračun elemenata plana leta za MEP zrakoplov Predmet: Ime i prezime nastavnika: Prof. dr. sc. Ivan Markežić e-­‐mail: Naslovi završnih radova: 1. Tehničko-­‐eksploatacijske značajke radara Predmet: za nadzor zračnog prometa Radio i radarski sustavi 2. Tehnike nadzora zračnog prometa Predmet: Radio i radarski sustavi 3. Multilateracijski sustav nadzora zračnog prometa Predmet: Radio i radarski sustavi Planiranje letenja i performanse II Predmet: Planiranje letenja i performanse II [email protected] 5 
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
149 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content