close

Enter

Log in using OpenID

akcija - fridro doo

embedDownload
akcija
01/15
U slučaju odstupanja od cene ili tehničkih podataka blagovremeno ćemo Vas obavestiti.
Kod porudžbina manjih od 5.000 RSD trošak slanja robe zaračunavamo na račun kupca.
Pri štampanju može doći do grešaka na koje ne možemo uticati i za koje ne odgovaramo.
Hvala na razumevanju.
Ponuda važi do 31. 03. 2015
Sve cene su u DIN i bez PDV-a.
FRIDRO ALATI d.o.o., Šumadijska 8, 34000 Kragujevac, Tel.: 034 355 962,
Fax.: 034 / 356 385, Mobil: 064 / 27 89 464, E-mail: [email protected], www.fridro.com
GARNITURA: burgija za bušenje 3xD + 10 pločica
3xD
Opis:
 Burgija za bušenje sa unutrašnjim hlađenjem i cilindričnom drškom.
 Dimenzije idu po 1 mm.
kataloški br.
HSD-13030D - HSD15030D
HSD-16030D - HSD20030D
HSD-21030D - HSD25030D
HSD-26030D - HSD30030D
HSD-31030D - HSD35030D
HSD-36030D - HSD41030D
HSD-42030D - HSD45030D
HSD-46030D - HSD50030D
HSD-51030D - HSD-55030D
HSD-56030D - HSD-58030D
D
mm
13-15
16-20
21-25
26-30
31-35
36-41
42-45
46-50
51-55
56-58
Ds
mm
20
20
25
32
32
32
40
40
40
40
+
10 pločica
WC..03T104
WC..030204
WC..040204
WC..050308
WC..06T308
WC..06T308
WC..080408
WC..080408
WC..080408
WC..080408
Ls
mm
50
50
60
70
70
70
80
80
80
80
cena/grt
22.980,00
22.490,00
22.360,00
23.950,00
26.180,00
27.560,00
33.220,00
34.260,00
35.220,00
36.670,00
Ds
D
Ls
GARNITURA: Alat za graviranje
NINE
Opis:
 Garnitura sadrži: držač, 3 pločice (TiAIN) i TORX odvijač T7.
BUDUĆNOST
PROŠLOST
Garnitura
13.150,-
MALA POMERANJA
kataloški br.:
ø drška
ugao
L mm
00-99619-V045-03K-32
(691201-4502)
00-99619-V060-03K-32
(692202-6002)
6 mm
45°
40
V04506T1W06-2032 13.150,00
6 mm
60°
40
V06006T1W06-2032 13.150,00
pločica
Merni sat
320100 M2M
Opis:
 DIN878
 Merni opseg: 10 mm
 Podela: 0,01 mm
 Prečnik sata: 58 mm
Cena/kom
1.900,-
cena/grt
Mikrometar
310100 ...
Opis:
 Merne površine su presvučene karbidnim materijalima.
 Merno vreteno je kaljeno i brušeno.
 Nosač je obložen izoliranim štitnikom.
 Vreteno Ø6,5 mm; korak mernog vretena 0,5 mm.
 Isporuka se vrši u zaštitnoj kutiji.
Merni test sat
OWT-32201
Opis:
 Automatski obostrani pravac
merenja
 Sa lastinim repom za stezno vratilo
 U pakovanju je stezno vratilo Ø
6mm+8mm
 Pakovano u plastičnoj kutiji
 Merni opseg: 0,4 mm
 Podela: 0,01 mm
 Prečnik sata: 30 mm
 Dužina tastera: 14,5 mm
veličina
Cena/kom
5.060,-
.. 0-25
.. 25-50
.. 50-75
.. 75-100
.. 100-125
.. 125-150
.. 150-175
.. 175-200
.. 200-225
.. 225-250
očitavanje mm/
Ø vretena mm
0,01-6,50
0,01-6,50
0,01-6,50
0,01-6,50
0,01-6,50
0,01-6,50
0,01-6,50
0,01-6,50
0,01-6,50
0,01-6,50
Ø mernog vrha
mm
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
cena/kom
2.450,00
2.610,00
2.990,00
3.410,00
3.980,00
4.480,00
5.410,00
6.150,00
6.600,00
6.900,00
Mašinski ureznik sa žutim prstenom (za čelike do 800N/mm)
73133/73138 ...
Opis:
 DIN371/B
 Univerzalni
 Za prolazne rupe
Mašinski ureznik sa žutim prstenom (za čelike do 800N/mm)
73146/73148 ...
Opis:
 DIN371/C
 Univerzalni
 Za slepe rupe
kat. br.
73133 M2
73133 M3
73133 M4
73133 M5
73133 M6
73133 M8
73133 M10
kat. br.
73138 M12
73138 M14
73138 M16
73138 M20
73138 M24
korak
mm
0,40
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
drška
mm
2,8
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
kvadrat
mm
2,1
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
ukupna
dužina mm
45
56
63
70
80
90
100
dužina
navoja mm
8
10
12
14
16
18
20
korak
mm
1,75
2,00
2,00
2,50
3,00
drška
mm
9,0
11,0
12,0
16,0
18,0
kvadrat
mm
7,0
9,0
9,0
12,0
14,5
ukupna
dužina mm
110
110
110
140
160
dužina
navoja mm
24
26
26
32
36
cena/kom
kat. br.
780,00
780,00
780,00
780,00
780,00
1.060,00
1.195,00
73146 M2
73146 M3
73146 M4
73146 M5
73146 M6
73146 M8
73146 M10
cena/kom
73148 M12
73148 M14
73148 M16
73148 M20
73148 M24
73148 M30
kat. br.
1.935,00
2.790,00
2.790,00
4.300,00
5.080,00
Mašinski ureznik sa plavim prstenom (za INOX)
73641/73643 ...
73641 M3
73641 M4
73641 M5
73641 M6
73641 M8
73641 M10
kat. br.
73643 M12
73643 M14
73643 M16
73643 M20
korak
mm
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
drška
mm
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
kvadrat
mm
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
ukupna
dužina mm
56
63
70
80
90
100
dužina
navoja mm
10
12
14
16
18
20
korak
mm
1,75
2,00
2,00
2,50
drška
mm
9,0
11,0
12,0
16,0
kvadrat
mm
7,0
9,0
9,0
12,0
ukupna
dužina mm
110
110
110
140
dužina
navoja mm
24
26
26
32
cena/kom
kat. br.
985,00
985,00
985,00
985,00
1.195,00
1.480,00
73662 M3
73662 M4
73662 M5
73662 M6
73662 M8
73662 M10
cena/kom
kat. br.
2.150,00
2.790,00
2.790,00
4.300,00
73665 M12
73665 M14
73665 M16
73665 M20
korak
mm
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
drška
mm
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
kvadrat
mm
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
ukupna
dužina mm
56
63
70
80
90
100
dužina
navoja mm
10
12
14
16
18
20
cena/kom
kat. br.
845,00
845,00
915,00
915,00
1.125,00
1.410,00
73661 M3
73661 M4
73661 M5
73661 M6
73661 M8
73661 M10
Opis:
kat. br.
63138 M12
63138 M14
63138 M16
63138 M20
985,00
985,00
985,00
985,00
985,00
1.195,00
1.410,00
korak
mm
1,75
2,00
2,00
2,50
3,00
3,50
drška
mm
9,0
11,0
12,0
16,0
18,0
22,0
kvadrat
mm
7,0
9,0
9,0
12,0
14,5
18,0
ukupna
dužina mm
110
110
110
140
160
180
dužina
navoja mm
18,5
20
20
25
30
35
2.150,00
3.010,00
2.830,00
4.730,00
5.670,00
9.570,00
cena/kom
cena/kom
korak
mm
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
drška
mm
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
kvadrat
mm
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
ukupna
dužina mm
56
63
70
80
90
100
dužina
navoja mm
6
7,5
8,5
11
14
16
1.055,00
1.055,00
1.055,00
1.055,00
1.410,00
1.620,00
korak
mm
1,75
2,00
2,00
2,50
drška
mm
9,0
11,0
12,0
16,0
kvadrat
mm
7,0
9,0
9,0
12,0
ukupna
dužina mm
110
110
110
140
dužina
navoja mm
18,5
20
20
25
2.370,00
3.230,00
3.230,00
4.730,00
cena/kom
cena/kom
korak
mm
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
drška
mm
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
kvadrat
mm
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
ukupna
dužina mm
56
63
70
80
90
100
dužina
navoja mm
6
7,5
8,5
11
14
16
cena/kom
845,00
845,00
915,00
915,00
1.125,00
1.410,00
Mašinski ureznik sa žutim prstenom TIN
63146/63148 ...
Opis:
 DIN371/C
 Univerzalni
 Za za slepe rupe
 DIN371/B
 Univerzalni
 Za prolazne rupe
63133 M3
63133 M4
63133 M5
63133 M6
63133 M8
63133 M10
dužina
navoja mm
8
6
7,5
8,5
11
14
16
Opis:
 DIN371/C
 Za slepe rupe
 Upotrebljava se za čelik iznad 1000N/mm2 i
čelik koji se teško obrađuje
Mašinski ureznik sa žutim prstenom TIN
63133/63138 ...
kat. br.
ukupna
dužina mm
45
56
63
70
80
90
100
Mašinski ureznik sa crvenim prstenom
73661 ...
Opis:
 DIN371/B.
 Za prolazne rupe
 Upotrebljava se za čelik iznad 1000N/mm2 i
čelik koji se teško obrađuje
73640 M3
73640 M4
73640 M5
73640 M6
73640 M8
73640 M10
kvadrat
mm
2,1
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
Opis:
 DIN371/C
 Za slepe rupe
 Upotrebljava se za
nerđajući čelik - INOX
Mašinski ureznik sa crvenim prstenom
73640 ...
kat. br.
drška
mm
2,8
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
Mašinski ureznik sa plavim prstenom (za INOX)
73662/73665 ...
Opis:
 DIN371/B
 Za prolazne rupe
 Upotrebljava se za
nerđajući čelik - INOX
kat. br.
korak
mm
0,40
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
korak
mm
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
drška
mm
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
kvadrat
mm
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
ukupna
dužina mm
56
63
70
80
90
100
dužina
navoja mm
10
12
14
16
18
20
korak
mm
1,75
2,00
2,00
2,50
drška
mm
9,0
11,0
12,0
16,0
kvadrat
mm
7,0
9,0
9,0
12,0
ukupna
dužina mm
110
110
110
140
dužina
navoja mm
24
26
26
32
cena/kom
kat. br.
1.105,00
1.105,00
1.280,00
1.280,00
1.400,00
1.590,00
63146 M3
63146 M4
63146 M5
63146 M6
63146 M8
63146 M10
cena/kom
2.140,00
2.960,00
3.350,00
4.960,00
kat. br.
63148 M12
63148 M16
63148 M20
korak
mm
0,50
0,70
0,80
1,00
1,25
1,50
drška
mm
3,5
4,5
6,0
6,0
8,0
10,0
kvadrat
mm
2,7
3,4
4,9
4,9
6,2
8,0
ukupna
dužina mm
56
63
70
80
90
100
dužina
navoja mm
6
7,5
8,5
11
14
16
1.180,00
1.180,00
1.330,00
1.330,00
1.460,00
1.720,00
korak
mm
1,75
2,00
2,50
drška
mm
9,0
12,0
16,0
kvadrat
mm
7,0
9,0
12,0
ukupna
dužina mm
110
110
140
dužina
navoja mm
18,5
20
25
2.180,00
3.630,00
5.590,00
cena/kom
cena/kom
Brzostezne glave za rezanje navoja sa osnom kompenzacijom
DIN69871A/DIN228-1B/DIN1835 B+E/JIS B 6339 A/DIN2080
JIS B 6339 A
DIN69871A
kat. br.
302.16.12
302.16.20
402.16.12
402.16.20
402.16.36
502.16.12
502.16.20
502.16.36
SK
opseg
veličina
A
D
d
T
C
cena/kom
SK30
SK30
SK40
SK40
SK40
SK50
SK50
SK50
M3-M14
M5-M22
M3-M14
M5-M22
M14-M36
M3-M14
M5-M22
M14-M36
1
2
1
2
3
1
2
3
65
99
59
97
156
63
97
140
38
54
38
54
78
38
54
78
19
31
19
31
48
19
31
48
7
12
7
12
17,5
7
12
17,5
7
12
7
12
17,5
7
12
17,5
18.140,00
19.350,00
18.140,00
19.350,00
29.500,00
22.620,00
23.800,00
33.930,00
kat. br.
305.16.12
305.16.20
405.16.12
405.16.20
405.16.36
505.16.12
505.16.20
505.16.36
DIN2080
DIN228-1B
kat. br.
107.16.212
107.16.320
MK
opseg
veličina
A
D
d
T
C
cena/kom
MK2
MK3
M3-M14
M5-M22
1
2
46
70
36
53
19
31
7
12
7
12
13.660,00
18.140,00
DIN1835 B+E
d1
opseg
veličina
A
D
d
T
C
cena/kom
20
20
M3-M14
M5-M22
1
2
44
73
36
53
19
31
7
12
7
12
13.660,00
18.140,00
kat. br.
120.16.2012
120.16.2020
kat. br.
301.16.12
301.16.20
401.16.12
401.16.20
401.16.36
501.16.12
501.16.20
501.16.36
Brzoizmenljive čaure sa proklizavanjem
210645/210655/210665 ...
210645: d1=32 mm/d2=19 mm/I1= 46,5 mm/I2= 25 mm
210655: d1=50 mm/d2=31 mm/I1= 69,0 mm/I2= 34 mm
210665: d1=72 mm/d2=48 mm/I1= 100,5 mm/I2= 45 mm
SK
opseg
veličina
A
D
d
T
C
cena/kom
BT30
BT30
BT40
BT40
BT40
BT50
BT50
BT50
M3-M14
M5-M22
M3-M14
M5-M22
M14-M36
M3-M14
M5-M22
M14-M36
1
2
1
2
3
1
2
3
62
95
65
93
166
100
100
142
38
54
38
54
78
38
54
78
19
31
19
31
48
19
31
48
7
12
7
12
20
7
12
17,5
7
12
7
12
20
7
12
17,5
18.140,00
19.350,00
18.140,00
19.350,00
29.500,00
22.620,00
23.800,00
33.930,00
SK
opseg
veličina
A
D
d
T
C
cena/kom
SK30
SK30
SK40
SK40
SK40
SK50
SK50
SK50
M3-M14
M5-M22
M3-M14
M5-M22
M14-M36
M3-M14
M5-M22
M14-M36
1
2
1
2
3
1
2
3
55
86
55
86
132
62
90
117
38
54
38
54
78
38
54
78
19
31
19
31
48
19
31
48
7
12
7
12
17,5
7
12
17,5
7
12
7
12
17,5
7
12
17,5
19.320,00
20.380,00
19.320,00
20.380,00
30.630,00
23.800,00
24.970,00
35.100,00
d3 x a
mm
.. M3-3,5x2,7
.. M4-4,5x3,4
.. M6-4,5x3,4
.. M5-6x4,9
.. M6-6x4,9
.. M8-6x4,9
.. M8-8x6,2
.. M10-7x5,5
.. M10-10x8
.. M12-9x7
.. M14-11x9
.. M16-12x9
.. M18-14x11
.. M20-16x12
.. M22-18x14,5
.. M24-18x14,5
.. M27-20x16
.. M30-22x18
.. M33-25x30
210665
vel. 3 (M14-M33)
-+
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
10.600,00
210655
vel. 2 (M6-M20)
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
5.020,00
-
210645
vel. 1 (M3-M12)
3.520,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
3.520,00
-
GARNITURA: ProGroove držač + 20 pločica
Slika je simbolična
P
M
K
N
S
desni tip
oznaka
W
RR
izvedba
235 67 320
235 67 330
235 67 340
235 67 350
235 67 360
2,10
3,10
4,10
5,10
6,10
0,20
0,30
0,30
0,30
0,40
N
N
N
N
N
TN6030
TN7525
TN7535
TN8025
H
Izaberite kvalitete pločica!
levi tip
kataloški br.
oznaka
kataloški br.
oznaka
W
CD
H
B
F
L1
L2
H1
2007136
2022560
2007142
2022562
2007148
2022564
2022566
2022568
225.17.820
225.17.830
225.17.832
225.17.840
225.17.842
225.17.852
225.17.854
225.17.864
2007139
2022561
2007145
2022563
2007151
2022565
2022567
2015839
225.17.821
225.17.831
225.17.833
225.17.841
225.17.843
225.17.853
225.17.855
225.17.865
2,10
3,10
3,10
4,10
4,10
5,10
5,10
6,10
16,0
20,0
25,0
25,0
25,0
32,0
32,0
32,0
16
20
25
20
25
25
32
32
16
20
25
20
25
25
25
25
16,2
20,3
25,3
20,4
25,4
25,4
25,4
25,5
100
125
150
125
150
150
170
170
27
32
40
40
40
53
53
53
16
20
25
20
25
25
32
32
br.
pločica
20
20
20
20
20
20
20
20
cena/garniture
17.650,00
18.120,00
18.120,00
18.800,00
18.800,00
21.750,00
21.750,00
23.250,00
GARNITURA: držač + 10 pločica
GARNITURA
19.300,-
kataloški br.
oznaka
verzija
3650481
3650482
WMTSR2525M322
WMTSL2525M322
desna
leva
W
mm
3
3
kataloški br.
oznaka
W
RR
L1
kvalitet
4169557
WMTS305M3U03PT
3,05
0,31
25,81
WP25CT
H
B
F
L1
L3
CD
25
25
24,60
24,60
25
25
150
150
110
110
22
22
br.
pločica
10
10
P M K N S H
cena/garniture
19.300,19.300,-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
8
File Size
3 047 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content