close

Enter

Log in using OpenID

Avemar - Opus Materia

embedDownload
Διαιτητικό Τρόφιμο για
Τι είναι το Avemar
Avemar είναι η εμπορική ονομασία ενός εκχυλίσματος του προϊόντος της ζύμωσης της σπερματικής βλάστης
(φύτρου) σιταριού (φυτικής προέλευσης) που γίνεται με μια ειδική τεχνολογία παρασκευής.
Αποτελεί αποτέλεσμα συλλογικής εργασίας χημικών τροφίμων και ιατρών (που εμπνεύστηκαν από το
έργο του Dr Albert Szent-Gyorgyi, ο οποίος κέρδισε το Βραβείο Nobel Φυσιολογίας/Ιατρικής το 1937
για τις ανακαλύψεις του σε σχέση με τις βιολογικές διεργασίες της καύσης, με ειδική αναφορά στη βιταμίνη
C και την κατάλυση του φουμαρικού οξέος) με ανάπτυξη μιας μοναδικής διαδικασίας παραγωγής.
Η διαδικασία χρησιμοποιεί το φύτρο σιταριού, ως αρχική πρώτη ύλη για την παραγωγή μιας ουσίας που
χαρακτηρίζεται από βιολογικές δράσεις που παρουσιάζουν εξαιρετικά επωφελή χαρακτηριστικά για ασθενείς
που πάσχουν από διάφορες νόσους, και ιδιαίτερα από καρκίνο.
Το Avemar είναι μια ημισυνθετική ουσία σε κοκκώδη μορφή (Avemar pulvis), που πρέπει να διαλυθεί σε νερό
πριν τη χρήση του.
Το Avemar έχει μελετηθεί εκτενώς (in vitro, in vivo) σε ότι αφορά την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα του.
Κλινικές μελέτες έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητα του στην αύξηση της επιβίωσης και στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής σε ασθενείς με καρκίνο.1,2,3,4,5,6,7
Με ποιο μηχανισμό δρα το Avemar
Ρύθμιση του κυτταρικού μεταβολισμού8,9,10,11
• Ρ ύθμιση του μεταβολισμού της γλυκόζης στο κυτταρικό επίπεδο (εκλεκτική αναστολή του μεταβολισμού
της γλυκόζης - αναερόβια γλυκόλυση-στα καρκινικά κύτταρα)
• Αύξηση της de novo σύνθεσης λιπαρών οξέων και συνεπώς μειώνει το φαινόμενο Warburg
Αύξηση της ικανότητας του ανοσοποιητικού συστήματος να εντοπίζει τα επιβλαβή
(καρκινικά) κύτταρα12
•Μ
ειώνει την ανάπτυξη των μορίων της MHC-1 (Major Histocompatibility Class 1 protein) στην επιφάνεια των
καρκινικών κυττάρων και, συνεπώς, αυξάνει την αναγνώριση, τη στόχευση και το θάνατο τους από τα Natural
Killer (NK) κύτταρα
Επαγωγή των μηχανισμών της απόπτωσης (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος)13
•Α
ύξηση σύνθεσης της κασπάσης-3
•Μ
είωση της πολυμεράσης της πολυ-ADP-ριβόζης (PARP)
Επαγωγή της ρύθμισης του ανοσοποιητικού συστήματος14,15,16,17
• Ε παγωγή της φυσιολογικής ισορροπίας της κυτταρικής και χυμικής (Th1/Th2) ανοσίας
• Ρ ύθμιση των Τ-, Β-, ΝΚ κυττάρων και των μακροφάγων
• Ε παγωγή της σύνθεσης του TNF-a (Tumor Necrosis Factor alpha)
• Ε παγωγή της σύνθεσης της ICAM-1 (Inter Cellular Adhesion Molecule 1)
• Ε κλεκτική αναστολή των ενζύμων COX (cyclooxygenase)-1 και COX-2
1. Jakab, F. et al, 2000, Hepatogastroenterology, 47(32): 393-395
2. Jakab, F. et al, 2003, Br J Cancer, 89(3): 465-469
3. Garami, M. et al, 2004, J Pediatr Hematol Oncol, 26(10): 631-635
4. Bàlint, G. et al, 2006, Clin Exp Rheumatol., 24(3): 325-328
5. Barabàs J, and Németh Z., 2006, Orv Hetil., 147(35):1709-1711
6. Cella, F. et al, 2008, Mediterranean Journal of Nutrition and Metabolism
7. Demidov, L.V. et al, 2008, Cancer Biother Radiopharm, 23(4): 477-482
8. Boros, L.G. et al, 2001, Pancreas, 23(2): 141-147
9. Boros, L.G. et al, 2002, Pancreas, 24(1): 26-33. Review
10. Boros, L.G. et al, 2002, Drug Discov Today, 7(6): 364-72. Review
11. Boros, L.G. et al, 2005, Ann N Y Acad Sci,1051: 529-42. Review
12. Fajka-Boja R. et al, 2002, Int J Oncol., 20(3): 563-70
13. Comin-Anduix B. et al, 2002, J Biol Chem., 277(48): 46408-14
14. Ehrenfeld M. et al, 2001, Lupus, 10(9): 622-627
15. Telekes A. et al, 2005, Ann NY Acad Sci, 1051: 515-528
16. Telekes A. et al, 2007, Ann NY Acad Sci, 1110: 348-361
17. Telekes A. et al, 2009, Nutr Cancer, 61(6): 891-899
18. Hidvegi, M. et al, 1999, Cancer, Biotherapy & Radiopharmaceuticals,
14(4): 277-289)
Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς
--
80_
100_
Ομάδα Ελέγχου
60_
40_
80_
20_
0_I
0
--
Avemar
% επιβίωση
% επιβίωση ελεύθερη προόδου νόσου
100_
60_
40_
20_
I
I
I
I
I
I
I
I
I
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0_I
0
I
I
I
I
I
I
I
I
I
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Χρόνος (μήνες)
Χρόνος (μήνες)
Kαμπύλη Kaplan-Meier εκτίμησης της πιθανότητας συνολικής επιβίωσης σε ασθενείς με
καρκίνο παχέος εντέρου. • Log-rank test: χ2=4,66; p=0,0278. Jakab, F. et al, 20032
120_
60_
100_
50_
80_
40_
Αριθμός μεταστάσεων
Αριθμός ηπατικών μεταστάσεων
Kαμπύλη Kaplan-Meier εκτίμησης της πιθανότητας απουσίας προόδου νόσου σε ασθενείς
με καρκίνο παχέος εντέρου. • Log-rank test: χ2=5,32; p=0,0184. Jakab, F. et al, 20032
60_
40_
20_
30_
20_
10_
0_
0_
Ομάδα Ελέγχου
Avemar
Δράση του Avemar στον αριθμό των ηπατικών μεταστάσεων από την κυτταρική σειρά
3LL-HH καρκίνου του πνεύμονα (mean ± SEM) • Hidvegi, M. et al, 199918
60_
120_
50_
100_
40_
30_
20_
10_
Avemar
Avemar
Ομάδα
ελέγχου χωρίς χωρίς σπληνεκτομή
σπληνεκτομή
Δράση του Avemar στον αριθμό των ηπατικών μεταστάσεων από την κυτταρική σειρά HCR25
καρκίνου του παχέος εντέρου (mean ± SEM) • Hidvegi, M. et al, 199918
Ομάδα Ελέγχου
αποπτωτικά κύτταρα (%)
Αριθμός μεταστάσεων
Avemar
Ομάδα Ελέγχου
80_
60_
40_
20_
0_
0_
Ομάδα Ελέγχου
Βιταμίνη C
Avemar
Avemar + Βιταμίνη C
Δράση του Avemar στο σχηματισμό πνευμονικών μεταστάσεων από την κυτταρική σειρά
μελανώματος Β16 (mean ± SEM) • Hidvegi, M. et al, 199918
Oμάδα ελέγχου 300mg/ml
3000mg/ml 15000mg/ml 30000mg/ml
Δράση διαφορετικών δόσεων του Avemar στην απόπτωση κυττάρων της σειράς Α2058
του ανθρώπινου μελανώματος (ανάλυση FACS) • Hidvegi, M. et al, 199918
Διαιτητικό Τρόφιμο για Ειδικούς Ιατρικούς Σκοπούς
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ένδειξη
Το Avemar ενδείκνυται για τη συμπλήρωση των κλινικών ογκολογικών
θεραπειών (χειρουργική αντιμετώπιση, ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία,
ανοσοθεραπεία, κλπ) των ασθενών με καρκίνο.
Το Avemar ενδείκνυται για χορήγηση -χωρίς διακοπή- πριν, κατά και μετά
την ολοκλήρωση της πλήρους ογκολογικής θεραπείας. Το Avemar μπορεί
να λαμβάνεται σε οποιοδήποτε στάδιο της κακοήθους νόσου. Μετά από
χειρουργική επέμβαση, η χορήγηση του Avemar θα πρέπει να ξεκινήσει
όταν ο ασθενής είναι σε θέση να λαμβάνει τροφή από το στόμα, χωρίς
επιπλοκές, για τουλάχιστον 4 ημέρες.
Παρασκευή, δοσολογία και τρόπος χορήγησης:
Παρασκευή δόσης: Ρίξτε το περιεχόμενο ενός φακελλίσκου Avemar
(17 g) σε ένα ποτήρι. Προσθέστε 100-200 ml νερό (μεταλλικό νερό
χωρίς ανθρακικό) κατά βούληση, αναμίξετε καλά και πιείτε το σύνολο
του διαλύματος. Το διάλυμα θα πρέπει να καταναλωθεί μέσα σε 30
λεπτά από την παρασκευή του. Το αχρησιμοποίητο διάλυμα πρέπει να
απορρίπτεται.
Δοσολογία: Για ενήλικες με σωματικό βάρος μικρότερο των 90 kg
συνιστάται μία δόση ανά ημέρα, που πρέπει να παρασκευάζεται σύμφωνα
με τις οδηγίες που περιγράφονται ανωτέρω. Το Avemar θα πρέπει να
καταναλώνεται περίπου 1 ώρα πριν το γεύμα. Ασθενείς με σωματικό
βάρος 90 kg ή περισσότερο πρέπει να καταναλώνουν 2 μονές (17 g)
δόσεις ανά ημέρα (μία το πρωί και μία το βράδυ).
Αποθήκευση:
Διατηρείται σε δροσερό, ξηρό μέρος. Συνιστάται η αποθήκευση του
προϊόντος σε θερμοκρασία μικρότερη των 150C, κατά προτίμηση στο
ψυγείο. Δεν είναι απαραίτητη η κατάψυξη. Να φυλάσσεται μακριά από
παιδιά!
Συστατικά:
Avemar pulvis 50,0% (από: ξηρά ουσία εκχυλίσματος σπερματικής
βλάστης [φύτρου] σίτου που έχει υποστεί ζύμωση 63,2%, μαλτοδεξτρίνη,
αντισυσσωματικό [διοξείδιο σιλικόνης]), φρουκτόζη, φυσικό άρωμα
πορτοκαλιού, χλωριούχο νάτριο.
Η δραστική ουσία του Avemar είναι η κόνις (pulvis) Avemar, που είναι
το εκχύλισμα επιλεγμένων, υψηλής ποιότητας φύτρων σιταριού που
επεξεργάζεται με βιοτεχνολογική διαδικασία.
Αντενδείξεις
Το Avemar αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του
θηλασμού. Το Avemar, επίσης, αντενδείκνυται αυστηρά σε ασθενείς
που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση οργάνων ή ιστών. Το διαιτητικό
τρόφιμο δεν θα πρέπει να καταναλώνεται από ασθενείς που πάσχουν από
αιμορραγικές διαβρώσεις ή/και έλκη του γαστρεντερικού σωλήνα (έλκη
στομάχου και δωδεκαδακτύλου), εντερίτιδα/κολίτιδα (σοβαρές φλεγμονές
του γαστρεντερικού σωλήνα) ή σύνδρομο δυσαπορρόφησης (σοβαρή
διαταραχή της απορρόφησης). Το προϊόν αντενδείκνυται σε εντεροπάθεια
δυσανεξίας στη γλουτένη (κοιλιοκάκη). Το προϊόν, επίσης, αντενδείκνυται
σε ασθενείς με δυσανεξία στη φρουκτόζη ή με υπερευαισθησία σε
οποιοδήποτε από τα συστατικά του προϊόντος.
Παρενέργειες
Οι στομαχικές διαταραχές, η ναυτία και τα μαλακά κόπρανα είναι πολύ
σπάνιες παρενέργειες του Avemar.
Γνωστές αλληλεπιδράσεις:
Σε περίπτωση που ο ασθενής λαμβάνει βιταμίνη C, το Avemar θα πρέπει να
λαμβάνεται 2 ώρες πριν ή μετά από τη λήψη οποιουδήποτε σκευάσματος
που περιέχει βιταμίνη C. Είναι σκόπιμο το Avemar να λαμβάνεται σε
διαφορετικό χρόνο από άλλα συμπληρώματα ή φάρμακα.
Το Avemar έχει υποστεί επεξεργασία με ιονίζουσα ακτινοβολία ώστε να
εξασφαλίζεται η μικροβιολογική ασφάλεια.
Καθαρό βάρος συσκευασίας:
510 g (30 φακελλίσκοι x 17 g)
Αριθμός Πρωτοκόλλου Έγκρισης ΕΟΦ
3594/2007, 69099/2011
Κατασκευαστής/Κάτοχος Αδείας Κυκλοφορίας
Biropharma First Hungarian Biotechnological Ltd.
H-6413 Kunfeh�rtü, IV. K�rzet 6., Hungary.
www.avemar.com/gr
Αποκλειστικός Υπεύθυνος Διανομής στην Ελλάδα
Opus Materia Ε.Π.Ε.
Παλαιολόγου 33, 17564 Παλαιό Φάληρο
Τηλ. 2109408420, Fax. 2109412333
Email: [email protected] www.opusmateria.gr
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ - ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Παλαιολόγου 33, 175 64 Π. Φάληρο, Τηλ.: 210 9408420, Fax: 210 9412333
Site: www.opusmateria.gr E-mail: [email protected]
AVE / 500 / 03-2012
Σημαντική σημείωση
Το Avemar δεν υποκαθιστά ή αντικαθιστά καμία ογκολογική θεραπεία και
φάρμακο! Τα διαιτητικά τρόφιμα μπορεί να χρησιμοποιηθούν μόνο υπό
την επίβλεψη ενός ιατρού! Το Avemar δεν συνιστάται για παιδιά μικρότερα
των 14 ετών. Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για χρήση ως μοναδική
πηγή διατροφής. Στην περίπτωση εξετάσεων στις οποίες χρησιμοποιείται
σκιαγραφικό φάρμακο από το στόμα, πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες
του ιατρού.
Το Avemar μπορεί να χορηγηθεί σε ασθενείς με διαβήτη, λαμβάνοντας
υπόψη την περιεκτικότητα του προϊόντος σε υδατάνθρακες.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
1 151 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content